MAKING THINGS SIMPLE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAKING THINGS SIMPLE"

Transcriptie

1 MAKING THINGS SIMPLE BEST VALUE PROCUREMENT SEMINAR 2013 Bijzondere eenmalige uitgave eerste jaargang najaar The story that begins with a bottle. Partnerschap in projecten 4 Werken met passie en plezier.

2 Voorwoord INHOUDSOPGAVE Dagverslag 4 Dr. Dean Kashiwagi 6 Best Value Procurement, naar optimaal resultaat in vier stappen 7 Keynote: Beste Value Procurement in relatie tot projectmanagement 10 Keynote: Partnerschap in Best Value aanbestedingen 12 Panelgesprek 14 Coachsessies 15 Partners Best Value Seminar 18 BVP-project vispassages 20 BVP-project Effluentverbetering rwzi Garmerwolde 20 Werkbezoek RWZI Garmerwolde 21 Quotes 22 Workshops 23 stoplicht 24 Begrippen 25 Column Hoe Best Value is dat! 26 Maaike Lensink (Recruter projectmatig interne commerciële economie Hogeschooldocent Hanzehogeschool) Maaike vindt BVP een eye-opener. Ze schrikt van de traditionele manier van werken zoals iedereen dat doet. Niet willen praten, je eigen mening opleggen, terwijl je zou moeten kijken naar wie welke talenten heeft. Daar zou je je werk op moeten afstemmen. BERT MIDDEL, DIJKGRAAF WATERSCHAP NOORDERZIJLVEST VOORWOORD Best Value is in moderne termen aan de ene kant innovatie en aan de andere kant win-win-win. Het was een geslaagde bijeenkomst, ons Best Value Seminar op 10 oktober jongstleden in Groningen. Als Waterschap Noorderzijlvest hadden we bewust onze nek uitgestoken door onder de lagere overheden koploper te zijn in het toepassen van Best Value Procurement. Vervolgens wilden we via onder meer een symposium er verder mee aan de weg timmeren. Mede dankzij onze partners Kamer van Koophandel, Bouwend Nederland, NL-ingenieurs, Oranjewoud en GMB-Imtech zijn wij erin geslaagd rond dit thema meer dan tweehonderd geïnteresseerden en betrokkenen bijeen te brengen. De deelnemers aan het symposium kwamen zowel uit het bedrijfsleven als vanuit gemeenten, provincies en waterschappen. De beide keynote-speeches waren leerzaam en vooral inspirerend. Er was volop gelegenheid om met de inleiders in gesprek te gaan, er was ruimte voor kritiek, in deelsessies werden kennis en ervaringen ruimschoots uitgewisseld en bij de deelnemers was het enthousiasme alom aanwezig. Het seminar kent ook enkele tastbare resultaten, te weten een magazine en een videoverslag. Alle deelnemers aan het symposium ontvangen beide. Misschien zien we elkaar binnen afzienbare tijd weer. Dan kunnen we nieuwe ervaringen met de Best Value Procurement uitwisselen. 3

3 Dagverslag Het was een bevlogen en succesvolle dag, waarbij deelnemers zelf ook aan de slag zijn gegaan. Voor deze interactieve insteek was gekozen om zo de uitwisseling van kennis en ervaring van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers te stimuleren. Bovendien leidde het tot mooie en bruikbare overzichten van do s en dont s op het gebied van Best Value Procurement. DAGVERSLAG Knallende start Dagvoorzitter Ebel Jan van Dijk zorgde voor een luidruchtige start. Hij vroeg de deelnemers allemaal een ballon op te blazen, deze met beide handen omhoog te brengen en te proberen om de handen bijeen te krijgen. De ene hand symboliseerde de opdrachtgever en de andere de opdrachtnemer. En de ballon liet zien hoe lastig het vaak is bij traditioneel inkopen en aanbesteden om de handen ineen te krijgen. Bij de entree van de grondlegger van Best Value Procurement (BVP), Dr. Dean Kashiwagi, vroeg hij iedereen om op zijn of haar ballon te gaan zitten. Het gevolg: een knallende opkomst voor Dr. Kashiwagi en een stevig statement over BVP. BVP draait namelijk om samenwerking, elkaar vinden en de hand toereiken. Natuurlijke wetten en dansen Tijdens het ochtendprogramma sprak Dr. Dean Kashiwagi over de principes van Best Value Procurement: BVP is based on natural laws. Aan de hand van een simpele fles illustreerde hij zijn betoog. Gerrit Jan van de Pol, directeur van aannemersbedrijf GMB, was de tweede keynote speaker. Hij deelde zijn ervaringen met BVP vanuit de opdrachtnemerskant en stelde dat hij niet meer in termen van principaal-aannemer wil spreken, maar samen wil dansen. Bij BVP doe je het samen, waarbij de opdrachtnemer weliswaar leidend is, maar waarbij ruimte is om te delen, lol te hebben en elkaar iets te zeggen. Het laatste onderdeel van het ochtendprogramma spraken de projectleiders van Noorderzijlvest en opdrachtnemers over de twee Best Value projecten van Noorderzijlvest in een panelgesprek. Tijdens het panelgesprek zijn stellingen besproken en kwam duidelijk naar voren dat beide projecten suc- cesvol zijn voor zowel opdrachtgever Noorderzijlvest als opdrachtnemers GMB Imtech en Oranjewoud. Aan de slag In de middag gingen de deelnemers zelf aan de slag. Tijdens coachingsessies met Dr. Kashiwagi en in verschillende workshops werden vraagstukken met betrekking tot BVP besproken. Voor belangstellenden stond een bezoek aan de vernieuwde rioolwaterzuivering installatie in Garmerwolde op het programma. Aan het eind van de dag hing een grote witte wand vol met het resultaat: zo n twintig posters met do s & dont s als het gaat om bijvoorbeeld dominante informatie, teamsamenstelling, interviews en inschrijving. Meer dan 200 mensen reisden op donderdag 10 oktober 2013 af naar congrescentrum Hanze Plaza Groningen om het Best Value Seminar Noord/Nederland bij te wonen. Ontvangende partij was waterschap Noorderzijlvest die het seminar samen met NL Ingenieurs, Kamer van Koophandel, GMB-Imtech, Bouwend Nederland en Oranjewoud organiseerde. De dag werd afgesloten met een samenvattend verhaal van de dagvoorzitter en dankwoorden richting Dean Kashiwagi voor zijn tijd, Susan van Hes voor haar rol in de organisatie en de workshopleiders voor het leiden van de workshops. Stelling: Meer ruimte/vrijheid maakt BVP veel leuker Schrijvers; Rense Sinkgraven en Liesbeth Annokkee, cartoontekenaar Anne Herrema 4 5

4 Onderwerp Dr. Dean Kashiwagi: My only expertise is knowing how little I know. Als jongste kind van drie groeide Dean op met Japanse ouders die zich constant zorgen maakten over geld en hun oude dag, hoewel dat niet echt nodig was; de Kashiwagi s behoorden tot de middenklasse. Omdat Dean de jongste was hoefde hij geen besluiten te nemen, dat werd voor hem gedaan. Dit was een omgeving die de rebel in Dean deed ontwaken en Dean had geen idee wat hij met zijn toekomst aan moest. In de zoektocht naar zichzelf stopte Dean met school en ging twee jaar mediteren (church mission) in Japan. GRONDLEGGER BVP DR. DEAN KASHIWAGI Dean T. Kashiwagi, PhD schrijft in de Information Measurement Theory over zichzelf het volgende: Ik ben begin jaren vijftig geboren in Hawaii op het eiland Oahu en ben nu vijftig jaar later directeur van de Performance Based Studies Research Group (PBSRG) van de Universiteit van Arizona. Mijn levensvragen hebben mij aangezet tot het formuleren van IMT. Initieel is IMT ontwikkeld en getest in het gezin Kashiwagi. 6 BEST VALUE PROCUREMENT, NAAR OPTIMAAL RESULTAAT IN VIER STAPPEN Best Value Procurement gaat over een andere wijze van het vinden en behouden van een samenwerking tussen klant en leverancier. Het is meer dan een inkoopmethode, het is een zienswijze die een paradigma-verandering vraagt van de inkoper: de rol van expert zijn verandert in het herkennen van de expert. De inkoopfilosofie van BVP staat haaks op de gangbare filosofie van controleren door middel van zeer gedetailleerde specificaties, dichtgetimmerde contracten, inspecties en controles. Bij BVP wordt de toeleverancier juist erkend als expert, waarbij dus in plaats van nadruk op controle achteraf de nadruk zwaar op het voortraject ligt. Gezocht wordt naar de expert die boven het maaiveld uitsteekt. Na die twee jaar rust ging Dean terug naar Amerika, studeerde af en ging werken bij de Amerikaanse luchtmacht. In 1992, op 40-jarige leeftijd, nam Dean, inmiddels getrouwd met Judy en acht kinderen rijker, ontslag uit het leger om zijn droom na te jagen. Hij wilde een methode ontwerpen waarbij the less I knew, the better off I was, and that what I could observe, would still allow me to know more than anyone else, het uitgangspunt was. Die droom, die visie heeft geleid tot IMT en Best Value. Best Value is meer dan 1550 keer toegepast in projecten over de afgelopen 20 jaar met een totale waarde van $ 5,7 miljoen. De principes van BVP zijn zowel in de private als in de publieke sector toepasbaar. Het proces van BVP bestaat altijd uit vier fasen. De eerste fase is de voorbereiding van het project. Vervolgens vindt de selectie van aanbieders plaats. Dit is het eigenlijke inkoop- of gunningsproces). De aanbieder die het beste uit de bus is gekomen krijgt een zogenaamde concretiseringsfase en mag het project tot in detail uitwerken. Deze periode is bedoeld om geheel voorbereid aan de laatste fase te kunnen starten: de daadwerkelijke uitvoering. Best Value wordt toegepast in Botswana, Canada, Finland, Maleisië, Nederland en de VS. In 2012 won Best Value de Dutch Sourcing Award. Best Value is een systeem dat constant in ontwikkeling is en dat is logisch omdat van elk Best Value project geleerd wordt. 7

5 Best Value Onderwerp Procurement Expertise wordt gevonden door natuurwet VOORBEREIDING SELECTIE CONCRETISERING Inkoop Plan van BV expert is acceptable voor klant Planning, project management / risico management Gebruik maken van expertise MANAGEMENT DOOR MINIMALISREN VAN RISICO S Projectmanagement uitvoering Stap 1: Voorbereiding inkoopproject De filosofie van BVP hecht een grote waarde aan vooruitdenken. De condities aan de start van een project bepalen de uitkomst van het project. Dit verklaart waarom allereerst aandacht besteed wordt aan de voorbereiding van het daadwerkelijke inkoopproces door de opdrachtgever. De voorbereiding kent idealiter de volgende stappen: Kiezen van een sponsor, die zorgt voor draagvlak Opstellen van een strategisch kader Kiezen en opleiden van een kernteam Kiezen van een project Opstellen van een planning Bepalen van de wegingsfactoren Opstellen van een gunningleidraad Uitnodigen van de aanbieders De opleidingsbijeenkomst Stap 2: Het selectieproces Nadat de voorbereiding is afgerond, wordt gestart met het daadwerkelijke inkoopproces; de selectie. De vier kwalitatieve criteria van de methodiek van BVP, die gezamenlijk als filter dienen zijn: Prestatieonderbouwing Risicodossier Kansendossier Interviews Vervolgens wordt de wijze beschreven waarop er een ranking plaatsvindt. Dit gebeurt op basis van vier bovengenoemde kwalitatieve documenten en de prijs die de aanbieder voorstelt. Nadat de uitvraag bekend is gemaakt maken de aanbieders een voorstel en sturen deze in. Deze bestaat uit een prijs en de zogenaamde kwalitatieve documenten, de(prestatieonderbouwing, het risicodossier en het kansendossier. De kwalitatieve documenten worden beoordeeld door het beoordelingsteam. De aanbieders die doorgaan naar de volgende fase worden geïnterviewd. Het beoordelingsteam beoordeelt de interviews. Uiteindelijk wordt er een ranking gemaakt op basis van de scores op de prestatieonderbouwing, het risicodossier, het kansendossier, interviews én de prijs die de aanbieders hadden ingestuurd. Stap 3: Concretiseringsfase De concretiseringsfase is de fase na het feitelijke inkoopproces waarbij de beoogde opdrachtnemer de tijd krijgt om het project van A tot Z te plannen. Dit is de fase waar de beoogde opdrachtnemer echt de diepte induikt. De concretiseringsfase is de meest belangrijke fase uit het proces, dus nog belangrijker dan het feitelijke inkoopproces. Alleen de aanbieder die als beste uit de bus is gekomen gaat door naar de concretiseringsfase. Hiermee worden transactiekosten bespaard voor alle overige aanbieders. In de concretisering vertelt de beoogd opdrachtnemer zijn plan. Deze fase heeft de volgende voordelen: Het geeft de beoogde opdrachtnemer de tijd om het project van A tot Z te plannen, inclusief alle details. De beoogde opdrachtnemer kan aangeven wat hij op welk moment van de opdrachtgever verwacht en hem daarop aanspreken. Het geeft de beoogde opdrachtnemer de kans om verrassingen richting de opdrachtgever te minimaliseren en daarmee te voorkomen dat hij straks een slechte beoordeling krijgt. De beoogde opdrachtnemer kan proactief in plaats van reactief handelen. Stap 4: Uitvoering door minimaliseren van risico s De vierde stap is de uitvoering. Het inkoopproces is bijna achter de rug en de opdrachtgever heeft uit een lijst van mogelijke aanbieders zijn opdrachtnemer geselecteerd. Deze heeft het project helemaal in het vizier: er is een gedetailleerde planning van A tot Z en de risico s zijn beschreven, met name de voor de opdrachtnemer niet-beheersbare risico s. Voor elk van die risico s zijn beheersmaatregelen genoemd. Indien de opdrachtnemer al het mogelijke doet om risico s die hij niet kan beheersen te minimaliseren (door middel van het risicomanagementplan) en het risico treedt tóch op, dan is de opdrachtgever (en niet de opdrachtnemer) verantwoordelijk. Indien de opdrachtnemer een presterende aanbieder is die in het belang van de klant denkt, zal deze alles doen om het risico te managen en te minimaliseren. Het is wel zo dat de opdrachtgever verplicht is de opdrachtnemer te betalen voor afwijkingen die niet door de opdrachtnemer worden veroorzaakt. In de uitvoering wordt gewerkt met wekelijkse rapportages, waarin aangegeven wordt welke risico s die week zijn opgetreden. Het risicomanagementplan en de wekelijkse rapportage zorgen er samen voor dat: Stelling: Vanaf het begin het risicoprofiel van de klant helder hebben levert juiste keuzes op Rikkert Wulffraat en NAAM (NOS) Het blijkt dat ze al een paar BVP-projecten gedaan hebben. So far so good. Het is een heel andere denkwijze. Je moet de mensen enthousiast maken. Plezier en dansen, dat staat voorop! Hé, waar hebben we dat eerder gehoord vandaag? iedereen die bij het project betrokken is voor zijn deel verantwoordelijk is; de transactiekosten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden geminimaliseerd; de opdrachtnemer bezig is met het minimaliseren van de risico s die hij wél en die hij níet beheerst; het project een preplanning kent om de risico s die voor de opdrachtnemer niet beïnvloedbaar zijn, te minimaliseren. 8 9

6 Keynote DR. DEAN KASHIWAGI, GRONDLEGGER BVP. Experts weten dat anderen geen experts zijn. KEYNOTE: BESTE VALUE PROCUREMENT IN RELATIE TOT PROJECTMANAGEMENT Experts weten waar ze zelf geen expert in zijn Am I on? Spannend, die ballonnenovatie. Bigger bang, it was really good. You even got me excited, oh my goodness. Hij lacht. Good to be here. Natural laws always works Zelfs op een afstand kun je zien dat hij het meent. Hij houdt een blauwe fles in z n hand. Natural law always works. Zwaartekracht. Iedereen weet dat de fles gaat vallen. Het is eenvoudig en onontkoombaar. Als het helder is hoeft niemand beslissingen te nemen. Als het eenvoudig is gaat het risico omlaag. Decision making goes doooown. When it s simple, the need to use our expertise goes doooown. The need to trust goes up or down? Doooown! Risks go down. The need to have a relationship goes down. Mensen gniffelen wat. Hij herhaalt, de zaal echoot. Als iemand zegt: Jij hebt twee flessen in je handen, wat zeg je dan? Hij is blind, hij ziet het niet goed. Een natuurwet werkt altijd, ze voorspelt toekomstige uitkomsten, ze is eenvoudig en leidend. De noodzaak van het maken van beslissingen wordt kleiner. De noodzaak voor expertise wordt minder groot. De risico s worden kleiner, de noodzaak om te vertrouwen wordt minder. Je hoeft minder te begrijpen, je hebt de onderlinge relaties minder nodig. Belangrijk is gezond verstand! Eenvoud door transparantie! Wat gebeurt er als het complex wordt?als besluitvorming gebaseerd is op wat we niet weten, gaan de risico s omhoog. Als we denken dat er meerdere uitkomsten zijn, dan worden de risico s groter. En wie hebben we dus nodig: de experts. Want: Experts zien het helder. Experts kunnen in de toekomst kijken. 10 Experts leggen het helder uit. Hoe dit ooit is begonnen? De heer Dean Kashiwagi straalt. Degene die mij dit leerde was mijn vrouw. Kijk haar eens zitten... Ik heb geen enkele impact of invloed op haar, ik heb geen enkele controle over haar. Dat is veelbetekenend! Als je dat niet kunt leren, kun je Best Value niet leren. Hij vertelt daarna over zijn acht kinderen. Ze bleken net zulke goede opvoeders te zijn als zijn vrouw. Ze zeiden: Dad, we luisteren niet naar wat je zegt. Onze omgeving is anders dan die van jou. Hoe meer hij sprak, hoe minder ze luisterden. Elk generatie leek zich in een afzonderlijke koker, een silo te bevinden. Hoe raak je daar uit? het ook bij BVP. Stop managementcontrole. De koper neemt de risico s. De verkoper probeert de risico s te minimaliseren. En dat houdt in: - In de toekomst kijken met een gedetailleerd plan. - Metrics, want dan kan iedereen zien of ze het er mee eens zijn of niet. - Expertise gebruiken in gebieden waar onvoldoende informatie is. Hij komt terug op transparantie. Help the blind on the road to transparency. Maak het systeem zo dat de blinden het ook zien. Ik moest minder praten en op het juiste moment. Ik moest de dingen helder en eenvoudig uitleggen en het moest meteen toepasbaar zijn. Geen regels betekent dat je geen goedkeuring geeft, geen straffen, je laat helemaal vrij, zonder controle. Toen we als ouders zeiden: Je hebt alle vrijheid gingen onze kinderen onze expertise meer gebruiken. De kinderen bleken onze expertise meer nodig te hebben en vroegen er zelf om! Dat is nou wat je noemt natural law. Ditzelfde geldt voor organisaties. Maak gebruik van expertise. Kom uit die koker! Dr. Kashiwagi benadrukt dat het gaat om minder controle, minder structuur. Minimize need for trust and justification. Opnieuw komt hij met het voorbeeld van het huwelijk. Als een van beide partijen alle verantwoordelijkheid en schuld op zich neemt en zegt: Okay, alles is mijn schuld., dan gaat het stressniveau van de een omlaag en de ondersteuning voor de ander omhoog! Zo gaat 11 Best Value minimaliseert de kosten met 10 tot 20%. BV levert een grote prestatie. Het zal de waarde van expertise vergroten. Het zal iedereen beter maken. BV is niet alleen prestatie-inkoop, het is een manier van leven! Na de speech komen er nog vragen uit het publiek, onder andere over de omvang van de scope en wat er buiten valt, over budgetten en of BVP werkt in een politieke omgeving. Dr. Kashiwagi grijpt in zijn antwoorden terug op de begrippen die hij al eerder vol verve naar voren bracht, dus transparantie, goede experts en maak wat complex is eenvoudig, beknopt en helder.

7 Keynote GERRIT-JAN VAN DER POL, ALGEMEEN DIRECTEUR VAN GMB EN LID TOPSECTOR WATER KEYNOTE: PARTNERSCHAP IN BEST VALUE AANBESTEDINGEN Ik ben aannemer. Denk mijn kleren weg. Ik ben vermomd. Hoe zien jullie mij? Lekker ding, roept een vrouw uit de zaal. Noem eens een aantal zaken waaraan je denkt als je naar me kijkt. Mercedes, klinkt het luid. Sigaar, bulkt een ander. Dikke portemonnee en boefje komen voorbij. Vader! roept iemand. Ja, hoor dat is typisch iets voor een aannemer, grapt Ebel Jan, de dagvoorzitter. Ha ha, verzot op meer werk! Bouwer... expert! roept een man enthousiast. Gerrit-Jan lacht, gebaart wat en zegt dan: Ik ben ook de zoon van een aannemer. Hij lijkt even te zuchten, haalt dan diep adem en gaat verder: Ik ben opgegroeid met: Pet onder de arm en mijnheer zeggen. Mijn vader zei: Zo moet je jezelf zien! De afgelopen tien jaar is er veel gedaan aan verandering van de sector. Jaren na de bouwfraude was het zaak om begrip te krijgen voor elkaar. Om ons af te vragen: Waarom doen we dingen zoals we ze doen? Gelukkig staan we na zo n tiental jaren ook tien treden hoger op de trap van verandering. GMB heeft met een aantal partners een bijdrage geleverd aan het ontstaan van de verbeterde zuiveringsinstallatie in Garmerwolde (op basis van BVP). De functionele eis was: schoon water maken! Deze samenwerking is heel bijzonder. Het zijn immers allemaal experts. De opleveringsdag was een feestje. Het project was op tijd af, binnen het budget en er was ook geld verdiend. Bovendien had de klant er geld aan overgehouden. Ik ging er weg met de borst vooruit. Maar BVP uitdragen leidt niet altijd tot succes. Er kunnen problemen ontstaan wanneer het doelstellingenniveau is verlaagd omdat men bang is de regie uit handen te geven. Dan blijkt het moeilijk om wijzigingen aan te brengen. Partnerschap Vraag aan de zaal: Is BVP een opstart om een innovatieve sector te krijgen? Helpt het om te innoveren? Je komt tot innovatie als je op hoog niveau dingen verandert. Dit klinkt simpel. Maar hoe? Nadelen van BVP komen naar voren. Je moet de knop om kunnen draaien als organisatie. Het gaat ook over nuchtere zaken als beheer en onderhoud. Het is meer dan alleen innovatie, ook techniek speelt een rol. Andere combinaties van samenwerking en van bouwprocessen. Nog een vraag: Is innovatie een doel op zich? Volgens mij niet, geeft Gerrit-Jan zelf als antwoord. Innovatie is geen doel maar een middel. Je moet kijken op sectorniveau: het betreft een vibrerende sector. Over het project heen moet je ook maatschappelijke doelen willen dienen. Elk project moet een bijdrage leveren binnen de sector! Dat er spanning tussen contractvormen en innovaties ontstaat, is evident. Een EMVI kader (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) kan goed werken, maar er zit een bepaalde spanning op. Risico s en boetes, voor je het weet ga je aan de veilige kant zitten. Durf je een bepaalde techniek (met bepaalde onzekerheden) wel te gebruiken? EMVI op techniek leidt tot pervers gedrag van opdrachtnemers. Het lijkt soms op een wedstrijdje ver plassen. Spierballengedrag. Hoogste droge stof, laagste energieverbruik. De realiteit blijkt vaak minder stoer. Waar het uiteindelijk om gaat is de basis van vertrouwen. Er moet ruimte zijn voor conflicten. Kun je er uitkomen? Dat is belangrijk. Techneuten zijn nogal aan de controlekant. Maar wat we willen, is om met het hart te werken, met passie. De samenwerking tussen mensen, waarbij dialoog centraal staat, maakt het tot een succes. Belangrijk daarbij is het om uitleg te geven aan de rolopvatting. Wat betekent dit? Welk gedrag moet ik vertonen? Op die manier wordt eigen trots gecreëerd. Dan begin ik ook te groeien, glundert Gerrit-Jan. Want we willen dansen! Met passie en plezier! Hoe er wordt gewerkt in 2020? We gaan dan veel meer naar ruimte. Wat is de maatschappelijke relevantie? Doorhebben van innovaties, nu al voor 2020! Bij partnerschap gaat het erom hoe je elkaar ziet. Niet van: Ticket naar de Bahama s en we zien elkaar wel bij de oplevering. Jij bent toch de expert? Wij kijken er anders naar. Best Value. Wij zien het als dansen met elkaar. Dat doe je samen. Samen inspanningen leveren, samen vrolijk zijn. Voor de klanten betekent dit: een betrouwbare prestatie leveren! Zorg dat je een goede danspartner bent! PLEZIER EXPERT PASSIE Innovatie We hebben hoge verwachtingen van BVP, maar het is geen vanzelfsprekende reis. Nieuwe dingen gaan niet automatisch goed. Het vergt innovatie, creativiteit en maakt diverse stadia van ontwikkeling door. Het is vallen en opstaan. BOUWEN Stelling: Een onrealistisch budget brengt Best Value proces in gevaar 12 13

8 Coachsessies PANELGESPREK Kunt u een definitie geven van expert volgens het Best Value systeem? OPDRACHTGEVER- EN OPDRACHTNEMERSCHAP IN BEST VALUE PROJECTEN NIEUWBOUW RWZI GARMERWOLDE EN VISPASSAGES Een expert kan in de toekomst kijken, begrijpt mensen, kan in het beste belang van iedereen denken en heeft ook technische kennis. Een expert weet ook wat hij niet kan. Hij kan risico s identificeren die buiten zijn gebied vallen en weet die in te perken door transparantie of het inhuren van andere expertise. DISCUSSIELEIDER EBEL JAN VAN DIJK PANELLEDEN DR. DEAN KASHIWAGI, KLAAS DE HAAN, ORANJEWOUD, ON JASPER BERGSMA, ORANJEWOUD, ON MICHIEL KAATMAN, GMB, ON OOMKE FRANS, NZV, OG SUSAN VAN HES, NZV, OG Allereerst: Hoe zit deze samenstelling in elkaar?. BVP gaf heel veel energie! Een andere houding en rolopvatting. In de concretiseringsfase is het plan uitgewerkt. Dit zijn de opdrachtgevers en opdrachtnemers van twee BVP-projecten die we zo goed als hebben afgerond: mensen van Oranjewoud, GMB en Noorderzijlvest. Bij het waterschap was veel expertise aanwezig. Susan heeft er veel energie in gestoken om al die techneuten een BVP houding te bezorgen. Experts van waterschap zelf waren daarbij nodig! Belangrijk punt was dat ze zelf vragen gingen stellen. Susan heeft dit proces aangestuurd. Wat zijn jullie ervaringen?. We hebben ons verdiept in BVP. Hoe krijgen we mensen aan boord? Welke mensen? De experts. Zoek in je omgeving als je de juiste mensen niet in huis hebt. Vier weken zaten we in spanning: go or no go. Dat was al een uitdaging! Ja, ja, met alle ruimte en vrijheid. Soms was het druk op de dansvloer. Wie heeft de leiding? Help! Waar is de leiding? En hoe zit het met projecten die al een lange voorgeschiedenis kennen? Is het project dan nog wel geschikt voor BVP? Stelling: een onrealistisch budget brengt het best value proces in gevaar Je bepaalt het budget met experts die je in huis hebt, die zetten ontwerpen, als ze er zijn, op geld. Je bepaalt een realistisch budget en neemt dat mee als plafond. Het blijkt dat dat heel goed kan. Dat gold ook voor Garmerwolde. Ter illustratie: als in de loop van de tien jaar dat een project al gaande is, de doelstellingen steeds niet gehaald worden, dan geeft dit misschien juist kansen om over te gaan naar BVP-denken. Dan is BVP een weg uit de impasse. Als het budget onrealistisch is, haal je prijsvechters binnen. Doelstelling van het project is niet goedkoper zijn. Doelstelling van een project is het realiseren van de doelen. Kwaliteit staat voorop. Aanstaande zaterdag is de publieke opening van het installatiecomplex in Garmerwolde. Stelling: Meer ruimte en meer vrijheid maakt BVP veel leuker! Is er gedanst? Ja, ja. Welke dans? Nou, een walsje zou ik zeggen. Krijgt het publiek dan ook iets mee van Best Value? Zeker weten! COACHSESSIES 10 OKTOBER 2013 TIJDENS BEST VALUE SEMINAR NOORD-NEDERLAND Stelling: Als je niet kunt of wilt loslaten, begin dan niet met Best Value (OG) Tijdens het Best Value seminar waren er twee coachsessies met Dr. Dean Kashiwagi. In deze sessies heeft Dean verschillende vragen beantwoord over het begrip expert, wanneer Best Value gebruikt kan worden, over de selectie, de concretiseringsfase en de uitvoering. Ook beantwoordde hij kritische vragen en vragen over de duurzaamheid van Best Value. In dit magazine vindt u een bloemlezing uit die coachsessies. Op de website van Noorderzijlvest kunt u een volledig verslag vinden met alle vragen en antwoorden. Zo, en nu tijd voor een broodje! Het Best Value systeem wordt als onfeilbaar gezien. Ikzelf en velen met mij durven de onfeilbaarheid van Best Value Procurement in twijfel te trekken, maar als je met een Best Value gelovige praat kun je nauwelijks een discussie hebben over de methodiek. Hoe goed de vragen ook zijn, ze worden genegeerd, of als het fundamentele vragen zijn beweegt de discussie zich naar de positieve elementen waarbij de aandacht afgeleid wordt van de discussie van de kritische argumenten. Waarom kunnen we geen discussie hebben over de methodiek (bijv. IMT)? De Best Value aanpak en BVP zijn gebaseerd op de wetten der natuur. Het kan uitgelegd worden als de implementatie van gezond verstand. Het is simpel en makkelijk te begrijpen. Het minimaliseert het gebruik van management, sturen en controle en benut expertise. Het maakt pre-planning noodzakelijk (plannen voordat het contract wordt getekend). Door de eenvoud en de uitstekende resultaten van de BV aanpak is het geïdentificeerd als een bijna perfect systeem. Echter, verbeteringen zijn mogelijk en een discussie over optimalisatie moet altijd plaatsvinden. Als iemand geïnteresseerd is in IMT kunnen ze de IMT handleiding die geschreven is door Dr. Dean aanschaffen, of de jaarlijkse BV conferentie van Dr. Dean bijwonen. Waarom slaat BVP aan bij de publieke (en non-profit) sector en niet in de private sector?

9 Coachsessies wanneer het een technisch risico is (risico s waar een expert van op de hoogte is). Technische en niet technische risico s stammen uit een vorige generatie van Best Value Procurement. De enige risico s zijn risico s waar een opdrachtnemer geen controle over heeft. Alles buiten het gebied van een opdrachtnemer is een risico welke ze niet kunnen controleren. Hoe houd je technisch personeel gefocust op de BVP manier van denken tijdens de pre-award fase? Opdrachtnemers moeten begrijpen dat zij verantwoordelijk zijn voor het leiden van een project. Ze zijn verantwoordelijk voor de transparantie, de wekelijkse rapporten, een gedetailleerd plan en moeten identificeren waar ze geen controle over hebben. Aan de kant van de opdrachtgever is nog niet iedereen klaar om manage sturen en controleren op te geven. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om de discipline te hebben om aan de opdrachtgever uit te leggen wat er moet gebeuren en ze voor korte periodes buiten spel te zetten. De Best Value opdrachtnemer moet een voorbeeldrol aannemen en de opdrachtgever helpen geen dingen te doen die ze normaal gesproken zouden doen en kan assisteren om het terugvallen op het traditionele manage sturen en controleren tegen te houden. Het moeilijkste in deze verandering van paradigma is om de juiste volgorde van gebeurtenissen in de concretisering periode te begrijpen. Die zijn: - De Best Value opdrachtnemer presenteert haar gedetailleerde plan, planning met mijlpalen en hun risico en beheersmaatregelen. Er bestaat een perceptie dat de overheid bureaucratisch en inefficiënt is en dat commerciële bedrijven juist erg efficiënt zijn vanwege de vereiste van het maximaliseren van de winst. Dit is niet het geval. In beide sectoren werken mensen. Een van de verschillen tussen de publieke en private sector is dat de mensen in de private sector hun baan moeten beschermen, terwijl er bij de overheid meer baangarantie is. In de private sector beschermen mensen hun eigenbelang. Ze willen hun expertise bewijzen en er zijn meer gevallen van misbruik van contacten. Mensen proberen iets te krijgen voor niets: een win/lose situatie. De publieke sector kijkt naar de toekomst en gebruikt BVP meer dan de private sector omdat ze meer open staan voor efficiency en transparantie. De aanbieders maken kosten voor een Best Value propositie. De opdrachtgevers zullen deze kosten vroeger of later gaan betalen, inclusief de kosten van proposities voor projecten die de aanbieders niet toegewezen hebben gekregen. Als BVP succesvol wil zijn, dan moeten deze transactiekosten acceptabel zijn. Hoe moeten opdrachtgevers hier in de toekomst op reageren? Dit is een nieuw paradigma. Het verschil tussen het Best Value proces en het conventionele proces is dat we bij Best Value expertise willen gebruiken. Het nieuwe paradigma kost niet noodzakelijkerwijs meer dan het vorige paradigma. Het proces moet zo opgezet worden dat expert opdrachtnemers de daadwerkelijke tijd voor de voorbereiding van voorstellen minimaliseren. In de transitie naar het nieuwe proces kunnen er proces kosten ontstaan door het aanleren van het paradigma. Opdrachtnemers moeten leren dat ze niet zomaar iemand kunnen kiezen om aan een Best Value Project mee te doen, maar de persoon moeten kiezen die het proces het beste begrijpt. Er moet meer tijd besteed worden aan denken en plannen in plaats van aan iets dat niet in hun voordeel is. Ingenieurs zijn een goed voorbeeld. Die besteden veel tijd aan details, bijvoorbeeld het exact berekenen van alle kosten, en niet aan het grote geheel. Ze moeten beter in Best Value geschoold worden om te leren dat BVP de kosten kan verlagen. Kies daarbij mensen die het concept al begrijpen, in plaats van veel geld en tijd in mensen te stoppen die het niet begrijpen en er waarschijnlijk niet goed in zullen zijn. De juiste mensen de propositie laten doen zal de transactiekosten beperkt houden. Het is geen truc, degene die een Best Value project toegewezen krijgt zal degene zijn die in de toekomst kan kijken, die ziet wat er gaat gebeuren voordat het gebeurt en die mensen begrijpt. Best Value is afstemmen, niet manage, sturen en controleren. Wat zijn niet technische risico s? Ik vraag me regelmatig af wanneer iets een niet technisch risico is (veroorzaakt voor de opdrachtgever) en - De technische vertegenwoordigers van de opdrachtgever zullen aanvullende risico s of bedenkingen noemen om het plan van de Best Value opdrachtnemer aan te vullen. Het is belangrijk om op te merken dat de concretisering periode er voor de Best Value opdrachtnemer is om een plan te presenteren en niet om te starten met de uitvoering. Best Value experts zijn noodzakelijk gedurende deze periode om het technisch personeel van de opdrachtgever aan de bovenstaande structuur te helpen herinneren. Hoe denkt u dat voorkomen kan worden dat er teruggevallen wordt in het goede oude manage sturen en controleren gedrag in de uitvoeringsfase? 16 17

d é k e n n i s a u t o r i t e i t o p h e t g e b i e d v a n i n k o o p

d é k e n n i s a u t o r i t e i t o p h e t g e b i e d v a n i n k o o p PAG 01 White paper Het NIC White paper: Van EMVI naar Best Value Procurement bij gemeenten Gunnen op basis van kwaliteit: meerwaarde voor minder geld Auteur: Ing. Jelle Wenselaar, managing consultant,

Nadere informatie

Samen Resultaat Verbeteren

Samen Resultaat Verbeteren Inspiring People Samen Resultaat Verbeteren Een boek met frisse ideeën en praktische suggesties om samen met je team je resultaten te verbeteren. Sharing Leadership Experiences Herna Verhagen CEO van postnl

Nadere informatie

DREAMagazine. Gamification Rini weet raad Mirjam van den Berg Ampersand. Dutch Requirements Engineering And Management SEPTEMBER 201 4

DREAMagazine. Gamification Rini weet raad Mirjam van den Berg Ampersand. Dutch Requirements Engineering And Management SEPTEMBER 201 4 DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL.. Dutch Requirements Engineering And Management SEPTEMBER 201 4 Gamification Rini weet raad Mirjam van den Berg Ampersand Redactioneel Voorwoord Requirements engineers bewegen

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Regionale netwerken voor duurzaamheid groeien wanneer jij werkt aan jouw droom en jouw ambities En daarvoor nieuwe verbindingen maakt met anderen Die dat zelfde

Nadere informatie

Ketensamenwerking werkt

Ketensamenwerking werkt pagina 3 pagina 4-5 pagina 7 Het Mooie Plan Dura Vermeer Bouw Rotterdam realiseert samen met de Rotterdamse woningcorporatie Com wonen Het Mooie Plan. Dit project wordt gerealiseerd aan de oostflank van

Nadere informatie

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap De ideeën van Stephen Covey over leiderschap Uitgave: Mainpress BV Hoofdredactie & presentatie: Ben Tiggelaar 1. Introductie Welkom bij Management Classics, deel 2. Mijn naam is Ben Tiggelaar, de hoofdredacteur

Nadere informatie

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat De 10 tips voor

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Jaargang 2012, editie 8. Delivering Business Value

Jaargang 2012, editie 8. Delivering Business Value Jaargang 2012, editie 8 Delivering Business Value Cooling Down Magazine 2012 Inhoudsopgave Voorwoord...2 Bert Kersten...3 Anton Molleman Leiderschap: de verbindende factor... 4 Josje van Inzen-Van IJsseldijk

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

Voorjaarspecial Mei 2014 2013

Voorjaarspecial Mei 2014 2013 Voorjaarspecial Mei 2014 2013 Pagina 1 Oktober 2014 Jaargang 18 Najaarsspecial www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE Door Rob van Steenbergen redactie@testnet.org @rvansteenbergen Ik had

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

jklmnopq Magazine Professioneel Opdrachtgeverschap Trends en voorbeelden in het buitenland Brinkman over professionalisering RWS en bouwsector

jklmnopq Magazine Professioneel Opdrachtgeverschap Trends en voorbeelden in het buitenland Brinkman over professionalisering RWS en bouwsector Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Jaargang 2 nummer 8 december 2003 Magazine Professioneel Opdrachtgeverschap Trends en voorbeelden in het buitenland Brinkman over professionalisering RWS en

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Uw klant als ambassadeur.

Uw klant als ambassadeur. Uw klant als ambassadeur. 1 Inhoud Waarom dit E-book? 3 Inleiding 4 Wat wij anders doen 6 Het programma 9 Van klant tot ambassadeur 13 Leeswijzer 15 Module 1. De verkenning 17 Over regels en voorschriften

Nadere informatie

Iedereen kan een Multiplier zijn!

Iedereen kan een Multiplier zijn! ebook Iedereen kan een Multiplier zijn! Een persoonlijke reis van een Multiplier (to be) Gooiconsult rendement door leren ebook Iedereen kan een Multiplier zijn! Een persoonlijke reis van een Multiplier

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

ICT in de zorg: mensenwerk

ICT in de zorg: mensenwerk ICT in de zorg: mensenwerk Inleiding We kunnen er niet omheen: de gezondheidszorg van de 21 e eeuw kan niet verder zonder ict. We willen allemaal dat de patiënt centraal komt te staan, we willen dat de

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

E-Book 1-2007 De 15 hoogst Gewaardeerde Artikelen van Verkopersonline.nl (1999-2007)

E-Book 1-2007 De 15 hoogst Gewaardeerde Artikelen van Verkopersonline.nl (1999-2007) -Book 1-2007 De 15 hoogst Gewaardeerde Artikelen van Verkopersonline.nl (1999-2007) inhoudsopgave Inhoudsopgave blz Over Verkopersonline.nl 2 Verkopen is een vak 4 Richte Lommert De 8 verkoopwetten van

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie