Tata Steel in IJmuiden en duurzaam ondernemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tata Steel in IJmuiden en duurzaam ondernemen"

Transcriptie

1 Tata Steel in IJmuiden en duurzaam ondernemen

2 Wie zijn wij? Bij Tata Steel in IJmuiden produceren we staal van hoge kwaliteit voor diverse markten, zoals de automobiel- en verpakkingsindustrie, de bouw, grondverzetmachines en consumentengoederen zoals witgoed. We zijn een modern en innovatief staalbedrijf dat sinds 2007 eigendom is van het Indiase staalbedrijf Tata Steel. Tata Steel in IJmuiden beschikt niet alleen over verschillende fabrieken, walserijen en bekledingslijnen, maar heeft ook een eigen bedrijfsschool, buiten- en binnenhavens en een uitgebreid spoorweg- en wegennet. Het totale bedrijfsterrein beslaat ongeveer 750 hectare en er werken ruim eigen medewerkers. In 2010 werd in het totaal 6,7 miljoen ton staal gemaakt. De vestiging IJmuiden is één van de drie grote operationele centra van Tata Steel Europe. IJmuiden richt zich volledig op het efficiënt en effectief produceren van hoogwaardig staal en het ontwikkelen van nieuwe producten, aangestuurd vanuit een overkoepelende Europese marketing- en verkooporganisatie. 2

3 Ons MVO-beleid Wil Tata Steel in IJmuiden concurrerend kunnen blijven produceren dan is het essentieel dat we tot de beste staalbedrijven ter wereld behoren. We hebben een ambitieus programma geformuleerd om dit te bereiken. Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Een goede relatie met onze belangrijkste stakeholders en betrokkenheid bij onze omgeving zijn daar essentiële elementen in. Wij richten ons vooral op de volgende onderwerpen : Duurzaam produceren Investeren in nieuwe of verbeterde milieuinstallaties, ter verbetering van luchtkwaliteit, vermindering van hinder en afvalstoffen en behoud van de natuur. Daarbij hoort ook dat we zuinig willen zijn met grondstoffen zoals ertsen en kolen want de beschikbaarheid ervan neemt af. Met minder energie en een lagere CO 2 -uitstoot per ton staal Verhogen van onze prestaties door verbetering van onze processen en producten en het doen van onderzoek naar doorbraaktechnologiëen. Duurzame producten De ontwikkeling van duurzame producten versterken, de duurzaamheids voordelen ervan vastleggen en uitdragen en de kringloop van onze producten verder proberen te sluiten. Duurzaam inkopen Inzicht geven waar onze belangrijkste inkoopstromen vandaan komen, onder wat voor omstandigheden ze verkregen, gewonnen of bewerkt worden en hierop, waar nodig, proberen te sturen. De beste mensen Maximale aandacht besteden aan veiligheid en gezondheid, vakmanschap, duurzame inzetbaarheid, opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, betrokkenheid van onze medewerkers en aantrekkelijk werkgeverschap. 3

4 Duurzaam produceren Tata Steel wil de kwaliteit van zijn producten, processen en diensten continu verbeteren om tegemoet te komen aan de steeds hogere eisen van klanten, medewerkers en samenleving. Milieuaspecten maken hier een integraal onderdeel van uit, zowel van onze processen als van onze producten. Zo is in 2010 gestart met de bouw van doekfilterinstallaties voor de Sinterfabriek van Tata Steel in IJmuiden. De milieu-installaties vergen een investering van ruwweg honderd miljoen euro. De installaties helpen om de uitstoot van o.a. fijn stof, zware metalen en dioxinen verder terug te dringen. Jaarlijks besteedt Tata Steel in IJmuiden ongeveer honderd miljoen euro aan het milieu. We willen de best beschikbare techniek. We besteden aandacht aan het produceren met zo weinig mogelijk hinder voor de omgeving. Zo zijn er sinds 2010 op diverse plaatsen op het terrein en in de woonomgeving elektronische neuzen geïnstalleerd om bronnen van geuremissies beter te kunnen identificeren. Met minder energie en CO 2 -emissies Het onderwerp klimaatverandering heeft een hoge prioriteit binnen de Tata Group. De Tata Steel Group heeft als doelstelling om binnen de komende tien jaar de uitstoot van CO 2 per ton staal met 20% te verminderen. Tata Steel in IJmuiden is één van de plaatsen in de wereld waar staal wordt gemaakt met de minste energie en CO 2. We blijven ons inspannen om energie en grondstoffen efficiënter te gebruiken, energiebesparing in onze processen te realiseren en doorbraaktechnologieën te onderzoeken die op de langere termijn tot een grote reductie van het energieverbruik en de CO 2 -emissies kunnen leiden. We doen mee aan de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie voor bedrijven die vallen onder het Europese emissiehandelssysteem. Over 2009 en 2010 heeft Tata Steel in IJmuiden in het totaal 4% energiebesparing gerealiseerd, door een combinatie van procesen ketengerichte maatregelen. 4 In 2010 zijn we gestart met de bouw van een test-hoogoven, HISARNA. Op de installatie wordt een nieuwe manier van ijzer maken getest. Bijzonder is dat met deze nieuwe hoogoven de huidige voorbewerking van kolen en erts tot cokes, pellets en sinter niet meer nodig is omdat een andere smelttechniek wordt gebruikt. Bij goed resultaat kan de test een doorbraak betekenen voor de toekomstige ijzer- en staalproductie. De verwachting is dat met HISARNA-technologie minimaal 20% CO 2 -emissie kan worden voorkomen. In combinatie met afvang en opslag van CO 2 (CCS) zijn besparingen mogelijk tot 70%. Ook op het vlak van transport werken we aan het verder terugdringen van de CO 2 -uitstoot, door voor het bedrijfsvervoer op het terrein van Tata Steel in IJmuiden gebruik te gaan maken van elektrische auto s. In 2010 zijn de eerste elektrische auto s in gebruik genomen, vanaf 2011 volgen er meer.

5 Duurzame producten Ons staal is sterk, robuust en bestendig, en levert bij slimme toepassing in de gebruiksfase en bij juiste afdanking meer energie- en milieuwinst op dan dat het kost om het materiaal te maken. Staal is voor honderd procent recyclebaar en is ook in de praktijk het meest gerecyclede materiaal ter wereld. Productontwikkeling en innovatie worden door onze eigen organisatie opgepakt. Tata Steel in IJmuiden beschikt over ongeveer 450 researchers. Zij werken samen met vele gerenommeerde universiteiten en kennisinstellingen. Het gebruik van hoge sterkte stalen heeft voordelen op duurzaamheidsgebied. Met dit staal kunnen veilige, nog lichtere auto s worden gemaakt die minder brandstof gebruiken en minder CO 2 uitstoten. In 2010 introduceerden wij in samenwerking met enkele automobielproducenten een nieuw type hoge sterkte staal: DP800HyPerform. Het betreft een staalsoort die zeer goede vervormingseigenschappen heeft. Daarbij blijft de lasbaarheid van het staal behouden. Wereldwijd is de recycling van stalen producten een gangbare en economisch rendabele praktijk. De kringloop van staal blijkt evenwel onbekend te zijn onder het grote publiek en in bepaalde markten is er daarom behoefte aan een milieu-etiket dat de kringloop bevestigt. Met staal uit IJmuiden heeft het Service Centre van Tata Steel in Maastricht als eerste staalbedrijf ter wereld een Cradle-to-Cradle certificering ontvangen voor koudgezette damwandprofielen. Duurzaam inkopen Onze grootste inkoopstromen zijn ertsen, kolen en schroot. Ertsen en kolen worden meestal direct afgenomen van de mijnen. Tata Steel beoordeelt de ertsen- en kolenleveranciers op technische en economische waarde, veiligheid, kwaliteit en milieuperformance. Het merendeel van deze leveranciers heeft een milieuzorgsysteem op het niveau van ISO Als de toeleveringsketen complex is en er een aantal schakels zit tussen Tata Steel en de mijnen, dan streven we naar transparantie in deze keten om bewust te kunnen kiezen voor duurzaam geproduceerde grondstoffen. Zo geven we financiële ondersteuning aan het Tin Supply Chain Initiative. Het project heeft tot doel om duurzame handel in tinerts in de Democratische Republiek Congo te stimuleren en economische groei en stabiliteit te bevorderen. Tata Steel neemt in Nederland ook deel aan de in 2010 gestarte Dutch Coal Dialogue met elektriciteitsmaatschappijen, mijnbouwbedrijven, vakbonden en maatschappelijke organisaties, over de verantwoorde inkoop van kolen. 5

6 Beste Mensen De veiligheid en gezondheid van iedereen die werkzaam is voor - en bij - Tata Steel in IJmuiden heeft de hoogste prioriteit. Onze medewerkers zijn de draaiende motor en het kloppende hart van het staalbedrijf. Om tot de beste staalbedrijven ter wereld te behoren, hebben we de beste mensen nodig: professionele medewerkers die excelleren in hun functie of vak. Opleiding, vakmanschap, persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid krijgen daarom veel aandacht in ons personeelsbeleid. Tata Steel in IJmuiden heeft een eigen opleidingsfaciliteit, de Tata Steel Academy, waar jongeren en volwassenen diverse opleidingen kunnen doen. Voor VMBO-scholieren organiseert het bedrijf o.a. tweejarige opleidingen tot procesoperator, onderhoudsmonteur elektrotechniek en onderhoudsmonteur werktuigbouw. Bijzondere aandacht krijgt de potentiële werknemer van morgen. Het teruglopend aantal bètatechnici en vaklieden leidt tot krapte op de arbeidsmarkt en vormt een bedreiging voor de kenniseconomie van Nederland. Tata Steel is daarom gestart met een initiatief om techniek door de hele onderwijsketen te promoten: de Techno Challenge. Dit platform van bedrijven en scholen verzorgt lesbrieven en organiseert uitdagende competities tussen scholen, waarbij teamwork, ondernemerschap en innovatie centraal staan en scholieren in aanraking komen met nieuwe technieken. Zo werd in 2010 de First Electro League gelanceerd, waarin scholen op het gebied van duurzame mobiliteit tegen elkaar uitkomen met elektrisch aangedreven voertuigen. Tata Steel wil een goede werkgever zijn voor haar medewerkers. En dat wordt herkend. In het jaarlijkse onderzoek van weekblad Intermediair naar de Beste Werkgevers in Nederland behoren we al jarenlang bij de top van de industriële werkgevers. Onze milieuprestaties in vogelvlucht Overzicht van een aantal relevante emissies Staalproductie (kiloton) CO 2 totaal (ton/ton staal) SO 2 (kg/ton staal) NO x (kg/ton staal) Fijn stof (kg/ton staal) Grof stof (kg/ton staal) PAK s (kg/ton staal) Dioxines (g/kiloton staal) Afval & bijproducten (kiloton) % hergebruikt % gestort of verbrand

7 Betrokkenheid Vanuit de visie van de Tata Group heeft het ondernemen altijd ten dienste gestaan van de omgeving (de gemeenschap) waarin een bedrijf actief is. Verbondenheid met de gemeenschap en de maatschappij is ook voor Tata Steel in IJmuiden van wezenlijk belang. We streven naar een goede relatie met onze omgeving, lokaal én nationaal. Dat uit zich in het stimuleren van regionale activiteiten op het gebied van sport en ontspanning, educatie, kunst en cultuur. Voorbeelden zijn het Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan Zee, het Havenfestival in IJmuiden en het Tata Steel orkest. Verder zijn we betrokken bij initiatieven die maatschappelijke problemen aan de orde stellen. Een voorbeeld daarvan is de bestrijding van zwerfafval. Zwerfafval - waaronder lege drankenblikjes - vervuilt niet alleen onze leefomgeving, ons waardevolle staal wordt zo ook uit de kringloop gehouden. We werken samen met Nederland Schoon, bijvoorbeeld door te onderzoeken hoe de verpakking van een drankenblikje kan worden verbeterd om zwerfafval tegen te gaan. 7

8 Deze informatie is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Tata Steel Europe Limited en haar dochterondernemingen aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van fouten of misleidende informatie. Copyright 2011 Tata Steel IJmuiden B.V. Tata Steel Corporate Relations & Communication Postbus CA IJmuiden Nederland T: +31 (0) F: +31 (0) E: TSIJ:600:NL:09/2011

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda Smaakmakers in snoep Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda 1 Over Perfetti Van Melle Perfetti Van Melle draagt de naam van haar oprichters: de Italiaanse

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam van het college

Nadere informatie

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28.

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28. Inhoud Kerngegevens Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 26.840 14 86 7,3 795 2009 28.464 15 85 7,3-3 5 6 6 7 9 9 0 Inleiding 0.1

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid Voorwoord Sinds de oprichting van de onderneming in 1972 staat Hulskamp bekend om haar vooruitstrevendheid. De kwaliteit van de geboden dienstverlening,

Nadere informatie

(Printversie) MVO Verslag 2011

(Printversie) MVO Verslag 2011 (Printversie) MVO Verslag 2011 MVO Verslag 2011 Essent MVO Verslag 2011 4 Inhoud Voorwoord... 7 1. Het profiel van Essent... 9 1.1 De kerncijfers... 9 1.2 Essent en klimaatverandering... 9 1.3 De bestuurlijke

Nadere informatie

cr report 2010 Ambitie verantwoord

cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord 30 Duurzaamheid en leveringszekerheid gaan hand in hand 6 In dialoog met de samenleving 45 Een centrale die Europa efficiënter maakt

Nadere informatie

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011.

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Voorwoord Thomas Berlemann 4 MVO highlights 2011 6 1 Introductie 8 2 Kernwaarden T-Mobile Netherlands 11 3 MVO-beleid,

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

Milieujaarverslag 2010

Milieujaarverslag 2010 Milieujaarverslag 2010 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding/Voorwoord 3 2 Apollo Vredestein B.V. 4 3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 6 4 Innovaties op het gebied van Duurzaamheid 9 4.1 Quatrac Lite 9 4.2

Nadere informatie

duurzaamheidsverslag SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten

duurzaamheidsverslag SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten Dit is de PDF weergave van het online duurzaamheidsverslag van 2012, van SITA Nederland. U kunt deze ook online bekijken via http://duurzaamheidsverslag.sita.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Ketendenken. 2 Wie is Bavaria. 3 Onze doelen. 4 Hoe ziet ons speelveld eruit? 5 Segmentatie naar onze vijf pijlers.

Inhoudsopgave. 1 Ketendenken. 2 Wie is Bavaria. 3 Onze doelen. 4 Hoe ziet ons speelveld eruit? 5 Segmentatie naar onze vijf pijlers. MVO verslag 2013 Inhoudsopgave 1 Ketendenken 1.1 Stakeholders 3 1.2 Dialoog in 2013 4 2 Wie is Bavaria 2.1 Voorwoord 7 2.2 Ethisch gedrag & compliance 9 2.3 Strategie, visie en beleid 10 3 Onze doelen

Nadere informatie

1. Wat is duurzaam ondernemen?

1. Wat is duurzaam ondernemen? Duurzaam ondernemen Inleiding Banken, overheden en grote bedrijven. Ze doen allemaal aan duurzaam ondernemen, ook wel genoemd Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het midden- en kleinbedrijf blijft

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag van Zalsman

Duurzaamheidsverslag van Zalsman Duurzaamheidsverslag van Zalsman Dit is het eerste gedrukte duurzaamheidsverslag van Zalsman, geproduceerd op onze meest innovatieve printer: De Ricoh VC60000. Een allround alleskunner en één van de eersten

Nadere informatie

jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen

jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen welkom bij Alliander Alliander is het grootste regionale energienetwerkbedrijf in Nederland. Via onze energie-infrastructuur brengen we dagelijks elektriciteit

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

MVO Verslag 2012 Een beschrijving hoe wij invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. M.J. van Riel

MVO Verslag 2012 Een beschrijving hoe wij invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. M.J. van Riel MVO Verslag 2012 Een beschrijving hoe wij invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen M.J. van Riel 1 Inhoudsopgave Titel Pagina Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Milieu Introductie Gebouwen Groene

Nadere informatie

ExxonMobil. in België

ExxonMobil. in België ExxonMobil in België 02 EXXONMOBIL IN BELGIE Inhoudsopgave Wie zijn wij? 04 Energie 06 Onze vestigingen 08 Veiligheid & gezondheid 14 Milieu 16 Maatschappelijke betrokkenheid 20 03 Woord Vooraf Als grootste

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 mvo jaarverslag 2013 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 PLANET Voorwoord - mvo-officer Michel Korstanje 17 CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN.

HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN. HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN. RWE EEN GOEDE PARTNER VOOR NEDERLAND? INHOUD 7 INHOUD Waarom RWE een goede partner

Nadere informatie

Energie voor een duurzame samenleving

Energie voor een duurzame samenleving Energie voor een duurzame samenleving Jaarverslag Welkom bij Alliander 2 Welkom bij Alliander Alliander is het grootste energienetwerkbedrijf in Nederland. Via onze energieinfrastructuur brengen we dagelijks

Nadere informatie

De belofte om het klantbelang centraal te stellen. De tussenstand

De belofte om het klantbelang centraal te stellen. De tussenstand De belofte om het klantbelang centraal te stellen De tussenstand Amsterdam, 20 juni 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2012

Duurzaamheidsverslag 2012 Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Cofely wil duurzaamheid zichtbaarder en voelbaarder maken. Daarvoor zetten we in 2012 belangrijke stappen. Duurzaam groeien, met respect voor mens en milieu, op die manier

Nadere informatie

Alles draait om energie. Sociaal en Milieujaarverslag 2008

Alles draait om energie. Sociaal en Milieujaarverslag 2008 Alles draait om energie Sociaal en Milieujaarverslag 2008 Inhoud Sociaal Milieu 3 Ten geleide 26 Kopenhagen Protocol CO 2 -reductie 4 Pieter Hartog: Alles draait om energie 28 Energie als sleutelwoord

Nadere informatie

Hoe kan een drankje bijdragen aan een duurzamere toekomst?

Hoe kan een drankje bijdragen aan een duurzamere toekomst? Inhoudsopgave Een blik op de toekomst 4 Ons duurzaamheidsplan 5 Een dorstlesser voor iedereen 6 Coca-Cola: één merk, meerdere bedrijven 7 Wereldwijde merken, lokaal bedrijf 8 Onze activiteiten in kaart

Nadere informatie

Duurzaamheid in private equity waardecreatie door esg

Duurzaamheid in private equity waardecreatie door esg Hoe ondersteunt de NVP haar leden op ESG-gebied? In 2011 heeft de NVP een ESG (Environmental Social & Governance) adviescommissie opgericht, bestaande uit Caroline Huyskes (Egeria), Ad van den Ouweland/Jesse

Nadere informatie