De beste onderbreking is een verbinding Schöck Isokorb : Dé koudebrug onderbreking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De beste onderbreking is een verbinding Schöck Isokorb : Dé koudebrug onderbreking"

Transcriptie

1 De beste onderbreking is een verbinding Schöck Isokorb : Dé koudebrug onderbreking

2 Innovatief denken in de praktijk Het doel van deze gids Meer dan 10 miljoen Isokorb elementen toegepast in Europa sinds de introductie ruim 30 jaar geleden. Innovatief denken in de praktijk 2 Het doel van deze gids Het doel van deze gids is om opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers in beknopte vorm informatie te verschaffen over koudebruggen bij beton- en staalconstructies en de oplossingen die Schöck hiervoor heeft ontwikkeld. Systemen waarmee voldaan wordt aan de voorschriften om schade te voorkomen, die koudebruggen in bouwconstructies veroorzaken. Het doel van deze gids 3 Het terras Vrijheid, maar veeleisend 4-5 Milieu Duurzaamheid Energie prestatie eisen 4-5 Voorkom koudebruggen 6-7 Schöck biedt een unieke oplossing 6-7 Beton-Beton 8-11 Een toonaangevende europese leverancier Schöck is in Europa uitgegroeid tot de toonaangevende leverancier van innovatieve oplossingen voor constructieve koudebrug- en contactgeluid onderbrekingssystemen in de bouw. Naast de hoofdvestiging in Baden-Baden is Schöck actief in Europa met eigen vestigingen en gespecialiseerde vertegenwoordigingen in o.a. Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, België, Luxemburg, Italië, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Polen, Tsjechische Republiek, Hongarije en de Scandinavische landen. Beton-Staal 12 Staal-Staal 13 Een uitgebreid assortiment voor elke toepassing Internationaal actief in nieuwbouw en renovatie Referentieprojecten

3 In 1962 richtte Eberhard Schöck als jong bouwkundig ingenieur te Baden-Baden in het zuiden van Duitsland een in kelderbouw gespecialiseerd bouwbedrijf op. Als gedreven ondernemer was hij steeds weer op zoek naar effectieve en efficiënte oplossingen in het bouwproces. Als toegewijd ingenieur besteedde hij hierbij veel tijd aan de bouwfysische en constructieve aspecten en was er constant op uit deze te verbeteren. Over Schöck Opmerkelijk genoeg deed Eberhard Schöck in 1979 tijdens een vakantie in Davos een ontdekking die, naar later zou blijken, van grote invloed zou zijn op de ontwikkeling van zijn bedrijf. Hij ontdekte dat op zijn hotelkamer de donker gekleurde vochtige plekken in de hoek van het plafond met de wanden het gevolg waren van de aanwezigheid van zogenaamde koudebruggen. Deze koudebruggen bleken te zijn ontstaan als gevolg van de traditionele verbinding van gewapend beton tussen de terrassen en de vloer. Belangrijk hierbij zijn de zeer slechte warmte isolerende eigenschappen van de betonnok ten opzichte van de aansluitende bouwkundige onderdelen. Dit bouwkundig probleem liet Eberhard Schöck niet meer los en resulteerde in een ontwikkelingsprogramma van 4 jaar en de introductie in 1983 van het revolutionaire koudebrug onderbrekingssysteem, Schöck Isokorb. Voortdurend worden grote investeringen gedaan en nieuwe onderzoeken in nauwe samenwerking met universiteiten en onderzoeksinstituten gestart. Dit leidt onvermijdelijk tot nieuwe innovaties, in het bijzonder op het gebied van contactgeluidisolatie en wapeningstechniek. Als voorbeelden zijn er Schöck Tronsole contactgeluid onderbrekingssysteem voor trappen en bordessen ter verbetering van de woonkwaliteit en de Schöck ComBAR glasvezelwapening met zijn unieke eigenschappen ten opzichte van traditioneel wapeningsstaal. Ruim 40 jaar na de oprichting door Eberhard Schöck zijn innovatie en ontwikkeling nog altijd één van de sterkste kenmerken van de onderneming. 3

4 Het terras Vrijheid, maar veeleisend Milieu Duurzaamheid Energie prestatie eisen Energy Performance In het kader van het Kyotoprotocol wil Europa met de Energy Performance of Building Directive (EPBD) van 22 december 2002 de uitstoot van de broeikassen in gebouwen verminderen. De Europese lidstaten waren verplicht om deze richtlijn voor 4 januari 2006 om te zetten in hun eigen nationale en regionale regelgeving. In mei 2010 is de gereviseerde EPBD-richtlijn (2010/31/EU) goedgekeurd. Deze bevat diverse verplichtingen die leiden tot het wijzigen van de regelgeving op het vlak van EPB, EPC en de keuringen van installaties. De belangrijkste wijzigingen zijn opgelijst in het document Revisie van de EPBD. 4

5 Het terras is een belangrijk onderdeel in de architectuur. Het biedt een gevoel van vrijheid en ruimte en kent tal van gebruiksmogelijkheden relaxen in de buitenlucht, zonnebaden, eten, de was drogen, een praatje maken met de buren zijn belangrijke en veelal ontspannende activiteiten voor de mens. Voor architecten en bouwkundig ingenieurs is het terras tijdens het ontwerp meer inspannend, dan ontspannend. Het balkonelement vraagt tijdens het ontwerp namelijk veel aandacht. Naast deugdelijke constructieve verankeringen dienen ook belangrijke bouwfysische aspecten goed te worden opgelost. Algemeen kan gesteld worden dat de aansluitingen van terrassen met het gebouw de thermische isolatielaag van dat gebouw doorbreken en daarbij een koudebrug vormen. Deze koudebruggen veroorzaken aanzienlijke warmte- en energieverliezen. Bovendien kan pleister- en schilderwerk ernstig aangetast worden door het vocht en schimmelgroei ontstaan. Dit is schadelijk voor het leefklimaat en dient ten allen prijze vermeden te worden. Voorkom klimaatverandering Sinds januari 2003 is de Europese richtlijn Energie Prestaties voor Gebouwen (EPG) van kracht. De richtlijn stelt minimumeisen aan de wijze waarop de EU-lidstaten dienen omgaan met de energieprestatie van gebouwen. Dagelijks worden wij eraan herinnerd, dat door de groei van de wereldbevolking en de welvaart energieschaarste dreigt. Daar komt nog bij dat het gebruik van energie grote gevolgen heeft voor het milieu, door de uitstoot van schadelijke stoffen. Gebouwen zijn voor circa 40% verantwoordelijk voor het energieverbruik in de EU. Naar schatting wordt in België circa 21% van de totale Belgische CO 2 -uitstoot veroorzaakt door de woningsector. Energieprestatieregelgeving in Vlaanderen In België zijn de gewesten bevoegd voor het omzetten van de richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen. Voor Vlaanderen betekende dat het vervangen van de isolatiereglementering door de energieprestatieregelgeving. Wat dit inhoudt kunt u nalezen op de website: epb/besluiten. Energieprestatieregelgeving in Brussel en Wallonië Voor meer informatie over de energieprestatieregelgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest, kunt u terecht op de websites: Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Voor Waals Gewest: 5

6 Voorkom koudebruggen Schöck heeft een unieke oplossing Infrarood beeld van een terras, waarbij geen thermische onderbreking is toegepast bij de aansluiting met het gebouw. Een unieke oplossing Schöck koudebrug onderbrekingssystemen kunnen worden toegepast in beton-beton, beton-staal en in staal-staal constructies. Het unieke van dit systeem is de combinatie van zeer goede thermisch isolerende eigenschappen met zeer hoge opneembare krachten. Tevens kenmerkt het systeem zich door het uitgebreide leveringsprogramma, flexibiliteit bij oplossingen op maat en de verwerkingsvriendelijkheid in prefab beton en op de werf. In Europa is het bekend, onder de naam Isokorb, als het meest geavanceerde constructieve koudebrug onderbrekingssysteem. Sinds de introductie bijna 30 jaar geleden zijn er meer dan 10 miljoen elementen geplaatst. Bouwkundige schade door vocht en schimmelvorming ten gevolge van koudebruggen. De effecten van een koudebrug Een koudebrug kan leiden tot 30% meer energieverbruik. Door een te lage binnenoppervlaktetemperatuur is er gevaar voor condens. Met als gevolg schade aan pleister- en schilderwerk. Schimmelvorming en huismijt verspreiden allergenen en vormen een groot gezondheidsrisico bij astma en cara patiënten. 6

7 Een koudebrug in een constructie is heel algemeen te definiëren als: Een onderdeel van de constructie waar een grotere warmtetransmissie van binnen naar buiten plaatsvindt dan in de rest van de constructie. Hierbij kent men twee soorten. Geometrische koudebruggen, die ontstaan volgens het principe van oppervlaktevergroting (het koelrib-effect ) en door de materiaaleigenschappen bepaalde koudebruggen, waarbij het verschil in warmtegeleiding Detail Schöck-ISOKORF metselwerk situatie tussen de materialen de koudebrug veroorzaakt. In de praktijk is er bij balkonplaten vaak sprake van beide. Type K Schöck Isokorb is het enige product in zijn soort met constructieve koudebrug onderbrekingsoplossingen voor: 0 C +20 C Detail met aanstortnok metselwerk situatie 13.2 C beton-beton Balkonplaten zonder koudebrugonderbrekingssysteem Rc = 0,87 W/m K 0 C +20 C beton-staal Detail Schöck-ISOKORF metselwerk situatie Type K 16.7 C Balkonplaten met Schöck Isokorb type K50 Rc = 0,158 W/m K staal-staal 7

8 Optimale warmte- en geluidsisolatie Schöck Isokorb XT met HTE-drukelement Verbeterd isolatiemateriaal Gereduceerde warmtegeleiding dankzij Neopor (l = 0,031 W/mK). Aangepaste isolatiedikte De dikte van het isolatie-element van Schöck Isokorb XT bedraagt 120 mm. Geoptimaliseerde dwarskrachtstaaf De helling van de dwarskrachtstaven in de isolatie is in vergelijking met Schöck Isokorb met isolatiedikte 80 mm bij gelijke draagkracht geringer. Dit draagt aanzienlijk bij aan de warmte- en contactgeluidsisolatie. Geoptimaliseerd HTE-drukelement Schöck heeft het HTE-drukelement (HTE staat voor High Thermal Efficieny) vernieuwd en verbeterd. De kleine oppervlakte van de dwarsdoorsnede en de samenstelling van het met microstaalvezel versterkte hogedruksterktebeton garandeert een verhoogde warmte-isolatie van het HTE-drukelement met meer dan 40%. Bovendien kenmerkt het HTE-drukelement zich door een superieure belastbaarheid en biedt jarenlang zekerheid. Zo ontstaat een uitzonderlijke combinatie van hogere belastbaarheid met een optimale warmte-isolatie. Deze innovatieve oplossing vormt de basis voor de minimale warmteverliezen met de Schöck Isokorb XT. 8

9 Als uitvinder en innovator van de Schöck Isokorb herdefinieert Schöck de stand der techniek opnieuw. Met de Schöck Isokorb XT zetten we een stap richting de toekomst: met 30 % hogere warmte-isolatie 1) en 50 % meer contactgeluidsisolatie 2) is er nu een bijzonder effectief warmte-isolatie element met geteste geluidsisolatie voor balkons en galerijen beschikbaar. Isokorb XT is bovendien gecertificeerd door het PassivHaus Institut in Duitsland. Gecertificeerd door het PassivHaus Institut Hét warmte-isolatie element voor uitkragende balkonelementen. Zelfs PassiefHuizen kunnen nu probleemloos met vrij uitkragende balkonelementen uitgevoerd worden. De Schöck Isokorb XT is als koudebrugarme constructie gecertificeerd. Ondersteunde balkonelementen kunnen met de Schöck Isokorb type QXT zelfs koudebrugvrij aangesloten worden. 1) Gemiddeld over de types KXT en QXT vergeleken met de overeenkomende Schöck Isokorb types K en Q met 80 mm isolatiedikte betrokken op de vergelijkbare R eq. 2) In vergelijking met de overeenkomstige Schöck Isokorb typen met 80 mm isolatiedikte en een hoogte van 180 mm ten aanzien van de L n,v,w. Goed voorbereid tegen hinderlijk contactgeluid De contactgeluidsisolatie van Schöck Isokorb XT is maar liefst 50% verbeterd 2). Daarmee wordt zonder aanvullende maatregelen aan toekomstige eisen voor balkons en galerijen voldaan. 9

10 Koudebrug onderbrekingssysteem Schöck Isokorb voor Beton-Beton De nieuwe standaard Door toepassing van de laatste stand der techniek op het gebied van hoge sterkte beton (UHPC) heeft Schöck een drukelement ontwikkeld, dat nieuwe standaarden zet op het vlak van constructieve koudebrug onderbrekingssystemen. Met het Schöck Isokorb type K heeft u hiermee het best thermisch presterende koudebrug onderbrekingssysteem van dit moment. Gelijktijdig is het ontwerp verder geoptimaliseerd om de elementen nog eenvoudiger en sneller te kunnen verwerken. Schöck Isokorb type λ eq = (W/m K) K 10 K 20 K 30 K 40 K 50 0,077 0,103 0,133 0,141 0,158 Voorbeelden van de equivalente warmtegeleidingscoëfficiënt bij een elementhoogte van 180 mm. Voordelen tijdens de verwerking zijn: De elementen zijn licht en eenvoudig te hanteren. Kant-en-klare elementen garanderen een snelle montage. Elementen zijn voorzien van duidelijke type omschrijving en inbouwvoorschriften. Geen speciale bijlegwapening noodzakelijk; voorkomt fouten, is veiliger en plaatst sneller. Dankzij de flexibiliteit van het systeem zijn eenvoudig oplossingen op maat te realiseren. 10

11 De Schöck Isokorb is een bouwfysisch en constructief geoptimaliseerde oplossing voor beton-beton aansluitingen. Door het gebruik van hoogwaardige en duurzame materialen met bijzonder lage warmtegeleidende eigenschappen beschikt men over een een uitstekende thermisch isolerende en uiterst veilige verankering. Deze voorkomt de effecten van condens, schimmelvorming, schade aan de gezondheid en een hoog warmteverlies. Constructiedetail Schöck Isokorb type K Materialen Schöck Isokorb type K Beton C 20/25 Drukelement Hogesterkte beton in HDPE-kunststof behuizing Wapeningsstaal FeB 500HWL en/of HK Roestvrijstaal Mat.nr volgens Zulassung-Nr.: Z Rippinox Bst 500 NR. Brandwerende Cement gebonden platen platen, minerale wol ρ 150 kg/m3, smeltpunt T 1000 C. Isolatiemateriaal Geëxpandeerd polystyreen (EPS) 11

12 Schöck Isokorb voor staalbouw Beton-Staal & Staal-Staal Constructie detail Schöck Isokorb type KS Op de werf: Verkort de bouwtijd. Geen corrosie door toepassing van roestvrijstalen onderdelen. Meerdere typen afhankelijk van de over te dragen krachten, zoals dwarskrachten, momenten en trek- of drukkrachten. Materialen Schöck Isokorb type KS Roestvrijstaal Mat.nr , en S355 volgens Zulassung- Nr. : Z Profielen en verbindingen van roestvrijstaal Drukplaat aan Mat.nr en de buitenzijde of hoger, bijv Isolatiemateriaal Geëxpandeerd polystyreen (EPS) 12

13 Vrij uitkragende luifels, balkons of galerijen. Schöck Isokorb type KST biedt volledige ontwerpvrijheid, wanneer het gaat om staalconstructies. De module is in staat zeer hoge krachten, zoals momenten en dwarskrachten over te dragen. Door de roestvrijstalen onderdelen wordt corrosie voorkomen. Schöck Isokorb type KS wordt toegepast voor de verankering van een staalconstructie aan achterliggende betonconstructies. De inbouwtoleranties zorgen voor een optimale maatvoering en montage. Op de werf: Eenvoudige montage door de modulaire opbouw. Alle gangbare staalprofielen zijn te koppelen. De modulen worden berekend op basis van de over te dragen krachten. In woning- en utiliteitsbouw toepasbaar. Constructie detail Schöck Isokorb type KST Materialen Schöck Isokorb type KST Roestvrijstaal Mat.nr , en Trek- en drukstaven S 460 Koker profiel S 355 Drukplaat S 275 Afstandplaat S 235 Isolatiemateriaal Geëxpandeerd polystyreen (EPS) 13

14 Een uitgebreid assortiment voor elke toepassing Flexibel met standaards Schöck Isokorb type K Voor uitkragende platen, zoals terrassen en galerijen, waarbij momenten en dwarskrachten moeten worden overgedragen. Schöck Isokorb type Q Veel toegepast voor de plaatselijke overdracht van dwarskrachten bij terrassen en galerijen. Als type Q+Q voor positieve en negatieve dwarskrachten leverbaar. Schöck Isokorb type D Voor doorgaande vloerdelen, waarbij bovenen onderwapening vereist is. Het element verzorgt de overdracht van positieve en negatieve momenten en dwarskrachten. Schöck Isokorb type O De oplossing voor plaatselijke verankering van gevelbanden voor de opvang van bijvoorbeeld gevel-metselwerk. Schöck Isokorb type F Voor de plaatselijke verankering van betonnen borstweringen en gevelelementen. Schöck Isokorb type A Voor de plaatselijke verankering van dakopstanden aan dakvloeren. 14

15 Schöck Isokorb type S Verankering van consoles, waarbij grote krachten, momenten en dwarskrachten worden overgedragen. Type S wordt veel op maat geproduceerd, exact afgestemd op beschikbare afmetingen en de over te dragen krachten. Schöck Isokorb type W Verankering van wandelementen. Overdracht van momenten en dwarskrachten, zowel in verticale als in horizontale (windbelasting) richting. Type W wordt veel geleverd op maat. Schöck Isokorb type KS Constructieve koudebrug onderbreking voor uitkragende staalconstructies aan een achterliggende betonconstructie. Schöck Isokorb type QS Constructieve koudebrug onderbreking voor ondersteunde staalconstructies aan een achterliggende betonconstructie. Schöck Isokorb type KST Constructieve koudebrug onderbreking voor staalconstructies, waarbij momenten en dwarskrachten moeten worden overgedragen. Schöck Isokorb type KST-QST Constructieve koudebrug onderbreking voor staalconstructies, waarbij dwarskrachten en normaal drukkrachten worden overgedragen. 15

16 Internationaal actief in nieuwbouw en renovatie Unieke oplossingen Schöck in Renovatieprojecten Bij renovatieprojecten, vooral in stedelijke gebieden, is er veel behoefte aan uitwendige verblijf- en toegangsruimten, zoals terrassen en galerijen met een trappenhuis, ter verhoging van het wooncomfort. De architectuur zorgt ervoor dat deze projecten functioneel en esthetisch een geslaagde restyling krijgen. Het creëren van verankeringoplossingen voor deze nieuwe uitwendige elementen aan de bestaande constructie behoort inmiddels ook tot één van de specialisaties van Schöck. Samen met de ontwerper en bouwer worden duurzame oplossingen ontwikkeld die voldoen aan de huidige bouweisen met betrekking tot het vermijden van koudebruggen. Een zo gering mogelijke verstoring van het bestaande gebouw is daarbij primordiaal. Naast de constructieve kwaliteit krijgt hier ook de montage oplossing, waarbij stelmogelijkheden en bouwtijd cruciaal zijn, speciale aandacht. 16

17 Hongarije, Polen, Finland, Engeland, Duitsland, Nederland of België. Het maakt niet uit waar het is. In heel Europa en daarbuiten worden door Schöck speciale oplossingen ontwikkeld en geleverd. Voorop staat altijd het behoud van de esthetische keuzes van de architect en de constructieve eisen die het ontwerp met zich meebrengt. Vanwege zijn jarenlange internationale ervaring in talloze bouwprojecten, bouwmethoden en bijzondere omstandigheden wordt Schöck dagelijks benaderd voor het vinden van de juiste oplossing. De combinatie van bouwfysische en constructieve aspecten in bouwkundige knooppunten vragen in de huidige bouwtechniek steeds om een kwalitatieve oplossing. Of het nu om zware elementen van beton of grote dak- en luifelconstructies van staal gaat. Een oplossing met Schöck Isokorb is er! Voorbeeld renovatieproject Met het Schöck Isokorb type KST zijn vele oplossingen mogelijk in renovatie-projecten. Alleen met het bovenstaande element werd voldaan aan de hedendaagse eisen die worden gesteld aan een goede constructieve koudebrug onderbreking. De technische ondersteuning die Schöck heeft gegeven in dit project was doorslaggevend. 17

18 Schöck in de praktijk Referentieprojecten Isokorb Project: Architect: Ingenieur: Mercedez-Benz, Aalst Architectenbureau M.&J-M. Jaspers J.Eyers & partners, Leuven Studiebureau ELD partnerschip, Antwerpen Het samenbrengen van alle activiteiten van alle activiteiten van Mercedes-Benz Aalst hebben er toe geleid deze nieuwe infrastructuur te bouwen. Bij de realisatie van deze nieuwbouw werd bijzondere aandacht besteed aan milieuvriendelijke maatregelen. Er is veel aandacht geschonken aan het behoud van de groenzone, afvalstromen en ook koudebruggen. Vandaar dat Schöck Isokorb KST een integraal deel uitmaakt van dit project. Project : Studiebureau : Architecte : Torenstraat - Wommelgem Bewust Wonen ir-arch Els de Ketelaere Er werd gekozen voor een opvallend gebouw, met grote terrassen en veel lichtinval aan de straatkant. Door een hap uit de schuine perceelsgrond te nemen, konden de terrassen verwezenlijkt worden en kreeg men binnenin toch nog wat rechte hoeken. De aansluiting van deze hap vormt met het hellend dak een schuine bovenzijde van het glasvlak in de gevel. Dit komt de schoonheid van het gebouw ten goede. In dit project is Schöck Isokorb type Q10 en Q50 toegepast voor het opnemen van lineaire dwarskrachten. 18

19 Project: Architect: Ingenieur: Hotel Marriott, Gent Arrow, Gent Studiebureau Stedec Bij de bouw van het hotel zijn de historische gevels gelegen aan de Graslei bewaard gebleven. De ingang is bekroond met een strakke moderne architectuur. De gevelpanelen zijn opgehangen met op maat gemaakt Schöck Isokorb QP-elementen. Project: Architect: Ingenieur: Reylof, Gent Bontinck Architecture and Engineering cvba B CEC nv Bij de herbestemming van een site in Gent zijn de appartementen voorzien van grote balkons. Verplaatsbare zonneschermen zorgen voor een fijne atmosfeer. In totaal gaat het over 1845 lopende meter balkon en 1230 Schöck Isokorb elementen. Voor meer referentieprojecten gaat u naar 19

20 Schöck service Advisering en engineering zijn bij Schöck niet weg te denken in haar dagelijkse activiteiten. Technische ondersteuning is onlosmakelijk met haar producten verbonden. Als gespecialiseerd toeleverancier realiseert Schöck zich terdege dat ontwerpers en bouwers onmogelijk alle technische aspecten van speciale bouwsystemen kunnen beheersen. Wel ziet de afdeling techniek van Schöck bijzondere situaties, die vragen om bijzondere oplossingen, als een uitdaging. Samen met ontwerpers en bouwers een partner zijn in het bouwteam die denkt in oplossingen. Service en ondersteuning zijn de schakel tussen u en onze producten: Technische product advisering Complete projectengineering Oplossingen op maat Training/cursus op locatie Productpresentaties Zie voor uitgebreide informatie: Productdocumentatie Certificaten Rekensoftware CAD-bestanden Projectreferenties Het laatste bedrijfs- en productnieuws Schöck België bvba Kerkstraat Gentbrugge Tel: Fax: /BE-nl/130076

Schöck Nederland b.v. Amersfoortseweg 15a, Apeldoorn Postbus 4194, 7320 AD Apeldoorn Telefoon: +31 55 526 88 20 Fax: +31 55 526 88 22 info@schock.

Schöck Nederland b.v. Amersfoortseweg 15a, Apeldoorn Postbus 4194, 7320 AD Apeldoorn Telefoon: +31 55 526 88 20 Fax: +31 55 526 88 22 info@schock. Schöck Nederland b.v. Amersfoortseweg 15a, Apeldoorn Postbus 4194, 7320 AD Apeldoorn Telefoon: +31 55 526 88 20 Fax: +31 55 526 88 22 info@schock.nl www.schock.nl Nu voor later De nieuwe Schöck Isokorf

Nadere informatie

I n s u l a t i o n. Derde editie Februari 2015. Handboek Spouw EFFICIËNT EN SLANK BOUWEN MET KOOLTHERM. Energiezuinig Bouwen Minder CO 2

I n s u l a t i o n. Derde editie Februari 2015. Handboek Spouw EFFICIËNT EN SLANK BOUWEN MET KOOLTHERM. Energiezuinig Bouwen Minder CO 2 I n s u l a t i o n Derde editie Februari 2015 Handboek Spouw EFFICIËNT EN SLANK BOUWEN MET KOOLTHERM Energiezuinig Bouwen Minder CO 2 Inhoud Inleiding 4 Kennis delen 4 Steeds strengere eisen 4 Oplossingen

Nadere informatie

spouw assortiment I n s u l a t i o n Energiezuinig Bouwen Minder CO 2

spouw assortiment I n s u l a t i o n Energiezuinig Bouwen Minder CO 2 I n s u l a t i o n Vijfde editie April 2013 spouw assortiment HOOG RENDEMENT ISOLATIE VOOR SPOUWMUREN Hoog rendement PIR hardschuim lambdawaarde van 0,023 W/m.K Ruimtebesparend t.o.v. traditionele isolatiematerialen

Nadere informatie

Isolatiewijzer. Knauf Insulation. Isolatiewijzer. Duurzame totaaloplossingen. voor woningbouw & utiliteitsbouw in nieuwbouw & renovatie

Isolatiewijzer. Knauf Insulation. Isolatiewijzer. Duurzame totaaloplossingen. voor woningbouw & utiliteitsbouw in nieuwbouw & renovatie Isolatiewijzer Knauf Insulation Isolatiewijzer Duurzame totaaloplossingen voor woningbouw & utiliteitsbouw in nieuwbouw & renovatie Inleiding Inleiding Woorden zoals duurzaam en maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

PASSIEFHUISGIDS INSTRUMENTARIUM VOOR DE ARCHITECT. 1ste editie december 2007

PASSIEFHUISGIDS INSTRUMENTARIUM VOOR DE ARCHITECT. 1ste editie december 2007 PASSIEFHUISGIDS INSTRUMENTARIUM VOOR DE ARCHITECT 1ste editie december 2007 Editors Ir.-Arch. Erwin Mlecnik Ir.-Arch. Hermann Moens Arch. Stijn Van Den Abeele Ing. Stefan Van Loon Met medewerking van Jyri

Nadere informatie

Het Multi-Comfort House

Het Multi-Comfort House Nieuw: bereken uw warmtevraag met de Multi- Comfort House Designer Gebouwd voor de toekomst Het Multi-Comfort House Comfortabel en energiezuinig wonen Het Multi-Comfort House Inhoudsopgave Het concept...

Nadere informatie

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN Vragen en antwoorden beantwoord door een expert in de markt isoleren-prijs.be NU OOK TE KOOP OP WAARDE 7 INDEX ISOLATIE 3 ISOLEREN: EEN NIET TE MISSEN KANS 4 RENOVATIE IN

Nadere informatie

Innovatieve isolatieproducten voor het allerhoogste woongenot. akoestischeisolatie

Innovatieve isolatieproducten voor het allerhoogste woongenot. akoestischeisolatie Innovatieve isolatieproducten voor het allerhoogste woongenot dakisolatie spouwisolatie kruipruimteisolatie akoestischeisolatie maakt het behaaglijk In het kader van een duurzame samenleving is de aandacht

Nadere informatie

ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN

ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN Kennisoverdracht Nederlandse markt In t Hart van de Bouw Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. Achtergrondrapport bouwfysica buitengevelisolatiesystemen

Nadere informatie

BouwdetailWijzer Handboek duurzaam en energiezuinig renoveren. www.archidat.nl

BouwdetailWijzer Handboek duurzaam en energiezuinig renoveren. www.archidat.nl BouwdetailWijzer Handboek duurzaam en energiezuinig renoveren www.archidat.nl Voorwoord Renoveren kan sneller, slimmer en duurzamer Jarenlang is geroepen dat de bestaande bouw belangrijker wordt dan de

Nadere informatie

EPC DE RAAM & DEUR. Omdat de toekomst van onze kinderen u niet koud laat.

EPC DE RAAM & DEUR. Omdat de toekomst van onze kinderen u niet koud laat. DE RAAM & DEUR Inspiratie voor duurzaam, designvol en energiezuinig wonen Omdat de toekomst van onze kinderen u niet koud laat. Verbeter uw EPC HOGE ENERGIE-EFFIC en krijg tot F 250 Surf naar w w w.deceuninc

Nadere informatie

Uitdaging om het onmogelijke mogelijk te maken. Kwaliteit ssprong voor bestaande flatwoningen. Fluwelen bolster, blanke pit

Uitdaging om het onmogelijke mogelijk te maken. Kwaliteit ssprong voor bestaande flatwoningen. Fluwelen bolster, blanke pit Platform voor het ontwerpen, fabriceren, bouwen en gebruiken van PREFAB betonproducten Uitdaging om het onmogelijke mogelijk te maken Kwaliteit ssprong voor bestaande flatwoningen Fluwelen bolster, blanke

Nadere informatie

Sparen door Docken Met de Schöck IDock

Sparen door Docken Met de Schöck IDock Sparen door Docken Met de Schöck IDock roductinnovatie + rocesinnovatie Schöck staat voor innovative building solutions. Wij bieden innovatieve oplossingen voor verankeringen met een bouwfysische toegevoegde

Nadere informatie

Thermische massa. voor energiezuinige gebouwen

Thermische massa. voor energiezuinige gebouwen 1 Thermische massa voor energiezuinige gebouwen Thermische massa voor energiezuinige gebouwen Thermische massa is een term waarmee het thermisch accumulerend vermogen van massa wordt aangeduid, oftewel

Nadere informatie

Het passiefhuis/ wie/ wat/ waar/ waarom/

Het passiefhuis/ wie/ wat/ waar/ waarom/ Het passiefhuis/ wie/ wat/ waar/ waarom/ 1 Voorwoord Welkom in het passiefhuistijdperk / / 03 / 04 1/ Het passiefhuis van onder tot boven Een hart voor het milieu / Laat uw geld niet in rook opgaan / Op

Nadere informatie

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes Voorwoord Het uitwerken van dit eindwerk was voor ons beide een zeer leerrijke en interessante ervaring. We kunnen ook stellen dat het algemene vooropgestelde doel, namelijk het opdoen van relevante kennis

Nadere informatie

EPS. en vocht HANDLEIDING VOOR DE OPLOSSING VAN VOCHTPROBLEMEN LOGISCH PROCES: BOUWEN MET EPS.

EPS. en vocht HANDLEIDING VOOR DE OPLOSSING VAN VOCHTPROBLEMEN LOGISCH PROCES: BOUWEN MET EPS. EPS en vocht HANDLEIDING VOOR DE OPLOSSING VAN VOCHTPROBLEMEN LOGISCH PROCES: BOUWEN MET EPS. INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 1.1. GEBOUWGEBRUIKER EN EIGENAAR 3 1.2. OVERHEIDSBELANG 3 2. VOCHT IN DE BOUW

Nadere informatie

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning .BE Beste (ver)bouwer Uw verwarming is verantwoordelijk voor meer dan de helft van uw energiefactuur en

Nadere informatie

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Adviesrapport wijk Rozendaal Leusden Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Contactpersoon E.J. Tuininga Adres Essex 15 Postcode, plaats 3831 EL Leusden Telefoon 033 7074508 E-mail tuininga@scarlet.nl

Nadere informatie

KwaliteitsbewaKing. bij de bouw van passiefhuizen

KwaliteitsbewaKing. bij de bouw van passiefhuizen KwaliteitsbewaKing bij de bouw van passiefhuizen impressum KwaliteitsbewaKing bij de bouw van passiefhuizen titel Kwaliteitsbewaking bij de bouw van passiefhuizen auteur dr. Thomas Maue institut für umweltschutz

Nadere informatie

Geïsoleerde dak- en gevelsystemen

Geïsoleerde dak- en gevelsystemen Geïsoleerde Paneelsystemen Maart 2007 Geïsoleerde dak- en gevelsystemen A TNO company Insurer Approved Systems De bouwwereld is de laatste jaren volop in beweging geweest. Niet alleen de functionaliteit

Nadere informatie

Ontdek duurzame renovatietechnieken, getoetst in vijf gebouwen in Europa

Ontdek duurzame renovatietechnieken, getoetst in vijf gebouwen in Europa Ontdek duurzame renovatietechnieken, getoetst in vijf gebouwen in Europa De controlelijst aan de binnenkant van de omslag kan een nuttig hulpmiddel zijn om uw renovatie voor te bereiden Zorg dat u uw huis

Nadere informatie

energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal

energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal inhoudsopgave 1 inleiding Kees de Kat 4 2 probleemschets Peter van Hoogmoed 5 3 programma en uitgangspunten Peter van Hoogmoed

Nadere informatie

Catalogus 2012. Geldig vanaf 1 januari 2012. www.isover.nl

Catalogus 2012. Geldig vanaf 1 januari 2012. www.isover.nl Catalogus 2012 Geldig vanaf 1 januari 2012 www.isover.nl Een duurzame visie op ons milieu, ons welbevinden en onze welvaart Kent u het G3-beeldmerk al, het kwaliteitsmerk voor de nieuwe Isover generatie?

Nadere informatie

VAN WONING TOT WOONWIJK

VAN WONING TOT WOONWIJK SPOUWMUURISOLATIE MET ZEKERHEID! Isoprofs is een multidisciplinair isolatie- en vochtbestrijdingsbedrijf met ruime ervaring in zowel de particuliere als zakelijke markt. Al onze processen worden continu

Nadere informatie

De Vlaamse. chrijnwerker

De Vlaamse. chrijnwerker De Vlaamse chrijnwerker 98 Mei 2014 Driemaandelijks vakblad van de Confederatie Bouw - Vlaamse Schrijnwerkers vzw. Lombardstraat 34-42 1000 Brussel afgiftekantoor GENT X Houtconstructies van A tot Z: Het

Nadere informatie

Voorwoord. Handleiding Muts voor je huis 1

Voorwoord. Handleiding Muts voor je huis 1 Voorwoord J e dak isoleren of laten isoleren geeft je de mogelijkheid om met een relatief kleine investering een grote energiebesparing te realiseren die je geld bespaart én daarenboven ook de opwarming

Nadere informatie

Spectaculair EYE Filmmuseum

Spectaculair EYE Filmmuseum The Icopal Roofing Journal is een uitgave van Icopal bv - BESPAAR TIJD EN GAS MET ESHAFLEX PREMIUM Pagina 02 Utrecht test duurzame daksystemen Pagina 03 KWALITEIT VOOROP BDA Approved production Vrolijke

Nadere informatie

Warmtepompsystemen E x Verwarmen en koelen verbonden aan de natuur

Warmtepompsystemen E x Verwarmen en koelen verbonden aan de natuur Warmtepompsystemen E x Verwarmen en koelen verbonden aan de natuur... Energievol leven Natuur is belangrijk voor ons... vandaar dat wij kiezen voor een milieuvriendelijke energieproductie Hernieuwbare

Nadere informatie

De Vlaamse. chrijnwerker

De Vlaamse. chrijnwerker De Vlaamse chrijnwerker 101 Februari 2015 Driemaandelijks vakblad van de Confederatie Bouw - Vlaamse Schrijnwerkers vzw. Lombardstraat 34-42 1000 Brussel afgiftekantoor GENT X Dossier: Energie besparen

Nadere informatie