STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik"

Transcriptie

1 STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister Versie Maart 2012

2 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie 0.1 DPM Beheer leveranciers- en 16/03/2009 CONCEPT DPM Leveranciersmodel Groep 0.3 DPM Beheer leveranciers- en 0.4 DPM Beheer leveranciers- en 0.5 DPM Beheer leveranciers- en 0.6 DPM Beheer leveranciers- en 0.7 DPM Beheer leveranciers- en 0.8 DPM Beheer leveranciers- en 0.9 DPM Beheer leveranciers- en 0.91 DPM Beheer leveranciers- en 1.0 DPM Beheer leveranciers- en 1.1 DPM Beheer leveranciers- en 1.2 DPM Beheer leveranciers- en 1.3 DPM Beheer leveranciers- en 1.4 DPM Beheer leveranciers- en 1.5 DPM Beheer leveranciers- en 1.51 DPM Beheer leveranciers- en 1.52 DPM Beheer leveranciers- en 1.6 DPM Beheer leveranciers- en 2.0 DPM Beheer leveranciers- en 2.1 DPM Beheer leveranciers- en 2.2 DPM Beheer leveranciers- en 5.9 DPM Beheer leveranciers- en ter vaststelling in de ALV NEDU 5.99 DPM Beheer leveranciers- en ter vaststelling in de ALV NEDU 6.0 DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister 17/04/2009 CONCEPT DPM Leveranciersmodel Groep 12/05/2009 CONCEPT DPM Leveranciersmodel Groep 14/05/2009 CONCEPT DPM Leveranciersmodel Groep 18/05/2009 CONCEPT DPM Leveranciersmodel Groep 08/06/2009 CONCEPT DPM Leveranciersmodel Groep 15/06/2009 CONCEPT DPM Leveranciersmodel Groep 07/09/2009 CONCEPT DPM Leveranciersmodel Groep 14/09/2009 CONCEPT DPM Leveranciersmodel Groep, PBM 01/10/2009 Definitief ALV NEDU 20/09/2010 Concept PBM 05/10/2010 Concept PBM 18/10/2010 Concept PBM 12/11/2010 Concept PBM 14/06/2011 Concept PBM 09/09/2011 Concept PBM 19/09/2011 Concept PBM 28/11/2011 Concept PBM 14/12/2011 Definitief ALV NEDU 08/02/2012 Concept DPM Expertgroep 21/02/2012 Concept DPM Expertgroep 23/02/2012 Concept ALV NEDU 29/02/2012 Concept ALV NEDU 7/03/2012 Vastgesteld ALV NEDU ALV NEDU Brondocumenten Naam Eigenaar Datum Status Marktprocesmodel Leveranciersmodel 5.0 ALV NEDU 14/12/2011 Definitief Pagina 2 van 19

3 Pagina 3 van 19

4 INHOUD 1 Inleiding Uitgangspunten en definities Overzicht deelprocessen Beschrijving deelprocessen Bedrijfsgegevens Contactgegevens Activity diagram per deelproces Melding nieuwe/gewijzigde gegevens Bevestigen en opname in register Afwijzen (voor bedrijfsgegevens) Pagina 4 van 19

5 1 Inleiding In het MPM Leveranciersmodel staan de processen rondom het verplichte leveranciersmodel beschreven. Het is van belang dat de netbeheerder en de leverancier up-to-date (contact)gegevens van elkaar hebben, omdat de netbeheerders als gevolg van het verplichte leveranciersmodel voor de facturatie en incasso van de netbeheerderskosten afhankelijk worden van leveranciers; daartoe worden een leveranciersregister en een netbeheerdersregister ingericht. Doel en scope Als basis voor het DetailProcesModel (DPM) dient het MarktProcesModel (MPM). De uitgangspunten en definities zoals beschreven in het MPM gelden ook voor het DPM. Het DPM beschrijft het communiceren en vastleggen van nieuwe of gewijzigde gegevens met betrekking tot leveranciers en netbeheerders in respectievelijk een leveranciers- en netbeheerdersregister. In het volgende figuur wordt de scope van het DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister weergegeven. Bedrijfsgegevens Melding nieuwe/ gewijzigde gegevens VVP Beheer leveranciers- en netbeheersregister Controleren van Bevestigen opnamein register Verwerken en bevestiging LV = NB = = Leverancier Regionale Netbeheerder Uitvoerend Orgaan - Afwijzen Verwerken afwijzing Operationele contactgegevens Melding nieuwe/ gewijzigde gegevens Controleren van Bevestigen opnamein register Verwerken en bevestiging - Afwijzen Verwerken afwijzing Voor dit deelproces worden alle door regelgeving en sectorafspraken voorgeschreven activiteiten en informatie-uitwisseling in het DPM beheer leveranciers- en beschreven Dit deelproces wordt niet in het DPM beheer leveranciers-en uitgewerkt Planning/advies voor ingebruikname van de registers Het register moet gebouwd en gevuld zijn voor aanvang van de sectortesten. Bij de tests is inzicht nodig in de structuur van de marktpartijen (relatie tussen vergunninghouders en EAN s, fiscale entiteiten, partijen die G-vergunning hebben uitgeleend aan een wederverkoper) en de te verwachte documentenstroom. Bij ingebruikname van de registers zal de informatie over bedrijfsgegevens van alle marktpartijen tijdig per brief en door de uitvoeringsorganisatie aan alle marktpartijen worden verstrekt (aan algemene contactpersoon die modelverklaring heeft ondertekend). De informatie over operationele contactgegevens zal op de website van de uitvoeringsorganisatie beschikbaar worden gesteld. Alle geregistreerde contactpersonen zullen per op de hoogte worden gesteld op het moment dat de informatie beschikbaar is. Pagina 5 van 19

6 2 Uitgangspunten en definities In het MPM Leveranciersmodel worden de uitgangspunten en definities voor de realisatie van het verplichte leveranciersmodel beschreven. Deze uitgangspunten zijn dus tevens een uitgangspunt voor de uitwerking van het DPM. Uitgangspunten: De gezamenlijke netbeheerders en een representatief deel van de leveranciers wijzen een uitvoeringsorganisatie aan met de opdracht een openbaar leveranciersregister en een openbaar netbeheerdersregister op te zetten en te onderhouden met daarin zowel bedrijfsgegevens als operationele contactgegevens. Deze beide gegevens zullen op de site van de uitvoeringsorganisatie komen; de uitvoeringsorganisatie toont de actuele situatie (met ver van ingangsdatum) en houdt daarnaast de historie van gegevens per organisatie bij. In geval van onduidelijkheden bij het wijzigen of accorderen van gegevens in het leveranciersregister of het netbeheerdersregister geeft de stem van de vertegenwoordiger van het bedrijf in de ALV NEDU de doorslag. Bedrijfsgegevens: o Leveranciers en netbeheerders melden zich de eerste keer in het register via een schriftelijke modelverklaring die wordt ondertekend door de persoon die geautoriseerd is om bedrijfsgegevens te wijzigen. De gegevens worden door de uitvoeringsorganisatie opgenomen in het leveranciers- of netbeheerdersregister. De uitvoeringsorganisatie archiveert papieren versies van de modelverklaringen. o (Gewijzigde) Bedrijfsgegevens worden ingediend en geaccordeerd door de statutair directeur of vertegenwoordiger van het bedrijf in de ALV NEDU. De uitvoerende organisatie toetst of de indienende persoon gemachtigd is om bedrijfsgegevens te wijzigingen. o Wijzigingen in bedrijfsgegevens moeten minimaal 1 maand voor de ingangsdatum aan de aangewezen uitvoeringsorganisatie via de schriftelijke modelverklaring worden gemeld. De oude gegevenscombinatie wordt dan afgesloten met als einddatum de dag voor de ingangsdatum van de nieuwe gegevens. Bij voorkeur gaat een wijziging in de structuur van een organisatie in per de 1e dag van een maand om complexiteit in operationele processen te beperken. Alle marktpartijen worden binnen 1 werkdag na de goedkeuring door de uitvoeringsorganisatie over de wijziging geïnformeerd via een naar de algemene contactpersoon. o Indien de gegevens te laat worden aangeleverd verschuift de ingangsdatum in geval van wijziging van gegevens naar de 1 e van de maand volgend op de komende maand. In geval van een van nieuwe gegevens kan iedere dag van de maand als ingangsdatum dienen. o Indien de bedrijfsgegevens niet volledig zijn ingevuld wordt de aanvraag voor opname in het leveranciers- en netbeheerdersregister niet in behandeling genomen door de uitvoeringsorganisatie en ontvangt de indiener een afwijzing. De inhoudelijke juistheid van de verklaring wordt door de marktpartijen zelf gecontroleerd en vastgesteld. Contactgegevens: o Leveranciers en netbeheerders geven hun contactgegevens voor de verschillende relevante operationele processen door via een aan de uitvoeringsorganisatie. De gegevens worden door de uitvoeringsorganisatie opgenomen in het leveranciers- en netbeheerdersregister. Als het een vergunninghoudende leverancier betreft die in de uitvoering van taken met verschillende organisaties werkt, kan deze leverancier zijn contactgegevens doorgeven op het niveau van de bedrijfs-ean-codes of handels- of merknaam. Als het een netbeheerder betreft die uit meer dan één fiscale entiteit bestaat en de uitvoering van taken bij dezelfde organisatie heeft belegd, kan de netbeheerder volstaan met één van contactgegevens onder de juridische organisatienaam. o Wijzigingen van contactgegevens moeten minimaal 5 werkdagen voor de ingangsdatum aan de aangewezen uitvoeringsorganisatie worden gemeld. Alle marktpartijen worden binnen 1 werkdag na de goedkeuring door de uitvoeringsorganisatie over de wijziging geïnformeerd via een naar de relevante contactpersoon en naar het algemene mailadres voor gewijzigde contactgegevens. Pagina 6 van 19

7 o (Gewijzigde) Contactgegevens worden door de statutair directeur, de vertegenwoordiger van het bedrijf in de ALV NEDU, de huidige contactpersoon of de nieuwe contactpersoon ingediend. De (gewijzigde) contactgegevens worden door de huidige contactpersoon of de vertegenwoordiger van het bedrijf in de ALV NEDU geaccordeerd. De uitvoerende organisatie toetst of de indienende persoon gemachtigd is om contactgegevens te wijzigen. Registratie leveranciers o De leverancier wordt in het centraal aansluitingenregister (C-AR) geïdentificeerd door middel van een 13 cijferige EAN-code (leverancierscode). In het C-AR worden alleen leverancierscodes geaccepteerd die betrekking hebben op een leverancier in het leveranciersregister. De netbeheerders zullen switch- en inhuisverzoeken afwijzen als de leveranciers-ean-code niet bekend is in het leveranciersregister. o Een leverancier maakt zich per vergunninghouder bekend aan de aangewezen uitvoeringsorganisatie. Hij geeft onder andere door aan welk bedrijf (rechtspersoon) de vergunning is verstrekt en welke leveranciers-ean-codes worden gebruikt, zodat het voor andere marktpartijen duidelijk is hoe de organisatie is gestructureerd. Ook bij wederverkopers blijft de vergunninghouder verantwoordelijk: leveringscontracten mogen alleen op naam van een vergunninghouder worden afgesloten met een kleinverbruiker. Per registratie wordt of 1 E vergunning of 1 G vergunning of een combinatie van beide geregistreerd. o Voor niet vergunningplichtige aansluitingen (onder andere kleinverbruikaansluitingen die behoren tot een multisite) kan op de aansluiting in het C-AR ook een leveranciers-eancode geregistreerd worden die behoort tot een niet-vergunninghoudende leverancier. Nietvergunninghoudende leveranciers kunnen per ver in het leveranciersregister slechts één leveranciers-ean-code hebben. o Indien de aandelen van de vergunninghouder/leverancier worden verkocht en de juridische entiteit en de vergunning ongewijzigd blijven heeft dat geen gevolgen voor de relatie tussen de vergunninghouder en de netbeheerder. De ver in het leveranciersregister blijft dan ook ongewijzigd. o Als bij een overname van een leverancier/vergunninghouder de afnemers overgaan naar een andere juridische entiteit, dan zullen deze aansluitingen geswitcht moeten worden naar een andere leveranciers-ean-code of moet er een expliciete verklaring komen (via een schriftelijke modelverklaring) dat de nieuwe juridische entiteit alle rechten en verplichtingen overneemt. Vanaf dat moment worden alle processen van die leveranciers- EAN-code gekoppeld aan de nieuwe juridische entiteit. De leverancier kan via een schriftelijke modelverklaring verzoeken de volledige registratie in te trekken of één van de leveranciers-ean s te schrappen, nadat er geen aansluitingen met de betreffende leveranciers-ean-code meer voorkomen in het centraal aansluitingenregister. Registratie netbeheerders o Een netbeheerder maakt zich per fiscale entiteit bekend aan de aangewezen uitvoeringsorganisatie via een schriftelijke modelverklaring. Hij geeft onder andere door onder welk bedrijf de fiscale entiteit valt en welke EAN-codes worden gebruikt, zodat het voor andere marktpartijen duidelijk is hoe de organisatie is gestructureerd en op welk niveau de verschillende documenten moeten worden opgesteld voor die netbeheerder (afdrachtspecificatie e.d.). Definities: Modelverklaring: Een getekende verklaring waarin een partij doorgeeft welke gegevens van hem in het leveranciersregister respectievelijk netbeheerdersregister moeten worden opgenomen. Pagina 7 van 19

8 3 Overzicht deelprocessen Hierna volgt een overzicht van de deelprocessen en de relaties tussen de deelprocessen. De figuur is niet bedoeld om een chronologische volgorde vast te leggen maar om de causale relaties tussen de deelprocessen aan te geven en het gebruik van gegevens die afkomstig zijn uit een ander deelproces. Bij het proces wordt een onderscheid gemaakt tussen bedrijfsgegevens en operationele contactgegevens. In grote lijnen zijn de bedrijfsgegevens de gegevens die de partijen van elkaar willen weten in het kader van de financiële relatie die ze met elkaar hebben door het verplicht leveranciersmodel. De operationele contactgegevens zijn de gegevens die nodig zijn over contactpersonen en dergelijke om eventuele problemen snel bilateraal op te kunnen lossen. Het verschil wordt met name gemaakt omdat de bedrijfsgegevens langer voor de inwerkingtreding gecommuniceerd moeten worden omdat ze bijvoorbeeld eerst in financiële systemen en facturatiesystemen moeten worden aangepast. Verdere details hierover (welke gegevens precies) staan in hoofdstuk 5. Bedrijfsgegevens Melding nieuwe/ gewijzigde gegevens VVP Beheer leveranciers- en netbeheersregister Controleren van Bevestigen opnamein register Verwerken en bevestiging LV = NB = = Leverancier Regionale Netbeheerder Uitvoerend Orgaan - Afwijzen Verwerken afwijzing Operationele contactgegevens Melding nieuwe/ gewijzigde gegevens Controleren van Bevestigen opnamein register Verwerken en bevestiging - Afwijzen Verwerken afwijzing Voor dit deelproces worden alle door regelgeving en sectorafspraken voorgeschreven activiteiten en informatie-uitwisseling in het DPM beheer leveranciers- en beschreven Dit deelproces wordt niet in het DPM beheer leveranciers-en uitgewerkt De afhankelijkheden tussen de deelprocessen en de eisen aan de doorlooptijd voor het proces beheer leveranciers- en netbeheerdersregister zijn: Bedrijfsgegevens - De nieuwe of gewijzigde bedrijfsgegevens worden door de leverancier/vergunninghouder/ netbeheerder minstens 1 maand voor de ingangsdatum ingediend bij de uitvoerende organisatie via de schriftelijke modelverklaring. - De uitvoerende organisatie bevestigt binnen 1 werkdag de ontvangst van de aan de verzoekende partij door de gegevens ter accordering aan te bieden of af te wijzen. - Op dezelfde dag waarop de gegevens worden geaccordeerd, worden de belanghebbende partijen door de uitvoerende organisatie op de hoogte gesteld van de gewijzigde/nieuwe gegevens (alleen in geval van accordering van de ) via een . Als het een wijziging in het leveranciersregister betreft, worden minimaal de netbeheerders geïnformeerd en als het een wijziging in het netbeheerders register betreft, worden minimaal de leveranciers geïnformeerd. - De ingangsdatum van de gewijzigde/nieuwe gegevenscombinatie is de in de verklaring aangegeven datum van ingang (vanaf-datum), met inachtneming van tijdige indiening. - Uiterlijk op de werkdag voor de ingangsdatum zijn de geaccordeerde gegevens opgenomen. - Indien het een wijziging van gegevens betreft wordt de oude gegevenscombinatie afgesloten op dag x-1 (tot en met-datum). Pagina 8 van 19

9 Contactgegevens - Wijzigingen in contactgegevens worden door de leverancier/vergunninghouder/ netbeheerder minstens 5 werkdagen voor de beoogde ingangsdatum ingediend bij de uitvoerende organisatie via . - De uitvoerende organisatie bevestigt binnen 1 werkdag na ontvangst, de ontvangst van de aan de verzoekende partij door de gegevens ter accordering aan te bieden of af te wijzen. - Op dezelfde dag waarop de gegevens worden geaccordeerd, worden de belanghebbende partijen op de hoogte gesteld door de uitvoerende organisatie van de gewijzigde/nieuwe gegevens (alleen in geval van accordering van de ) via een aan de relevante contactpersoon en naar het algemene mailadres voor gewijzigde contactgegevens. - De ingangsdatum van de gewijzigde/nieuwe gegevenscombinatie is de in de verklaring aangegeven datum van ingang (vanaf-datum), met inachtneming van tijdige indiening. - Uiterlijk op de werkdag voor de beoogde ingangsdatum zijn de geaccordeerde gegevens opgenomen in het desbetreffende register en zijn de oude gegevenscombinatie afgesloten. In onderstaande afbeelding staat de tijdslijn van het proces Beheer leveranciersnetbeheerdersregister schematisch weergegeven. Tijdslijnen van proces Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister Bedrijfsgegevens X 1 maand 1 werkdag na ontvangst van de Mutatiedatum Melding nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens Controle van Bevestigen en opname in register Afwijzen Verwerken en bevestiging Nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens van Verwerken afwijzing kracht Operationele contactgegevens X 5 werkdagen 1 werkdag na ontvangst van de Mutatiedatum Melding nieuwe/gewijzigde operationele contactgegevens Controle van Bevestigen en opname in register Afwijzen Verwerken en bevestiging Nieuwe/gewijzigde operationele contactgegevens van Verwerken afwijzing kracht Pagina 9 van 19

10 4 Beschrijving deelprocessen 4.1 Bedrijfsgegevens Naam deelproces Melding nieuwe/gewijzigde gegevens Beschrijving deelproces Onderstaande marktpartijen dienen zich minimaal 1 maand voor de 1 e van de maand bij wijzigingen van gegevens, en minimaal 1 maand voor ingangsdatum bij nieuwe gegevens, bekend te maken aan de aangewezen uitvoeringsorganisatie door het opsturen van een schriftelijke modelverklaring. Ook wijzigingen van bestaande registraties worden via een schriftelijke modelverklaring gecommuniceerd aan de uitvoeringsorganisatie. Rollen (vergunninghoudende) Leverancier (juridische entiteit per EAN). Regionale netbeheerder (fiscale entiteit). Performance doelstellingen - Bij zowel een nieuwe als een gewijzigde registratie zorgt de verantwoordelijke partij dat de uitvoerende organisatie hiervan een ontvangt. Dit doet hij uiterlijk 1 maand voor de 1 e van de maand bij gewijzigde bedrijfsgegevens en 1 uiterlijk 1 maand voor ingangsdatum bij nieuwe bedrijfsgegevens. Precondities - Geen. Postcondities - Een modelverklaring met de gewijzigde/nieuwe bedrijfsgegevens van de verantwoordelijke partij. Scenario - Een vergunninghouder, een leverancier voor niet vergunningplichtige aansluitingen of een netbeheerder maakt van nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens tbv leverancier- of netbeheerdersregister. Naam deelproces Beschrijving deelproces Rollen Controle van De uitvoerende organisatie controleert of de ontvangen volledig is gevuld, of de datum van ingang minimaal 1 maand is na de dagtekening en of de indiener gerechtigd is om de gegevens te wijzigingen. Ligt de datum van ingang niet minimaal 1 maand na de dagtekening dan verschuift de ingangsdatum naar de 1 e van de maand volgend op de volgende maand bij wijzigingen in bedrijfsgegevens. Bij nieuwe bedrijfsgegevens verschuift de ingangsdatum naar de eerst mogelijke datum 1 maand in de toekomst. Als de modelverklaring niet aan bovengenoemde eisen voldoet, wijst de uitvoerende organisatie de af. Uitvoerende organisatie. Performance - Uiterlijk 1 werkdag na ontvangst van de wordt deze gecontroleerd. doelstellingen Precondities - De uitvoerende organisatie heeft een ontvangen van gewijzigde/nieuwe bedrijfsgegevens van een vergunninghouder, een leverancier voor niet vergunningplichtige aansluitingen of een netbeheerder. Postcondities - De uitvoerende organisatie heeft de gecontroleerd en klaar gezet voor registratie in het desbetreffende register. Scenario - Controle van een ontvangen gewijzigde/nieuwe bedrijfsgegevens. Naam deelproces Beschrijving deelproces Rollen Performance doelstellingen Accorderen van wijzigingen en opname in register De uitvoerende organisatie bevestigt de ontvangst van de nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens per mail. De wijzigingen in/nieuwe bedrijfsgegevens worden ter accordering door de uitvoerende organisatie naar de statutair directeur of de ALV vertegenwoordiger verstuurd. Na accordering van de nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens zorgt de uitvoerende organisatie voor opname van de nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens in het desbetreffende register. Tot slot communiceert hij naar de belanghebbende partijen de opname van deze gegevens in het desbetreffende register per naar de contactpersoon verantwoordelijk voor de bedrijfsgegevens. Als het een wijziging in het leveranciersregister betreft worden de netbeheerders geïnformeerd en als het een wijziging in het netbeheerders register betreft worden de leveranciers geïnformeerd. Uitvoerende organisatie. Regionale netbeheerder. (vergunninghoudende) Leverancier. - Uiterlijk binnen 1 werkdag na ontvangst van de ontvangt de indiener een bevestiging. - De indiener (statutair directeur of de ALV vertegenwoordiger) accordeert de Pagina 10 van 19

11 nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens. - Uiterlijk binnen 1 werkdag na accordering ontvangen alle belanghebbende partijen hiervan een. - Uiterlijk 1 werkdag voor de ingangsdatum is het desbetreffende register bijgewerkt met de gewijzigde/nieuwe bedrijfsgegevens Precondities - Een door de uitvoerende organisatie geaccordeerde. Postcondities - Bevestiging van de ontvangen aan de indiener. - De nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens zijn geaccordeerd door de indiener (statutair directeur of de ALV vertegenwoordiger). - Melding aan belanghebbende partijen. - Opname van de gewijzigde/nieuwe gegevens in desbetreffende register. Scenario De ontvangen is door de uitvoerende organisatie bevestigd naar de indiener, geaccordeerd door de indiener, meegedeeld naar belanghebbende partijen en de gewijzigde/nieuwe bedrijfsgegevens zijn opgenomen in desbetreffende register. Naam deelproces Afwijzen Beschrijving deelproces De door de uitvoerende organisatie ontvangen wordt per naar de algemene contactpersoon afgewezen op onvolledigheid of niet geautoriseerd zijn van de indienende persoon. Rollen Uitvoerende organisatie. (Vergunninghoudende) Leverancier. Regionale netbeheerder. Performance doelstellingen - Uiterlijk de 1 e werkdag na ontvangst van de deelt de uitvoerende organisatie aan de indiener mee dat de is afgewezen, inclusief reden van afwijzing. Precondities - De ontvangen is door de uitvoerende organisatie afgewezen. Postcondities - De uitvoerende organisatie heeft een afwijsbericht verstuurd naar de indiende partij. Scenario - De uitvoerende organisatie stelt de indiende partij op de hoogte van de afwijzing van de. 4.2 Contactgegevens Naam deelproces Beschrijving deelproces Rollen Melding nieuwe/gewijzigde gegevens Onderstaande marktpartijen melden (wijzigingen in) contactgegevens minimaal 5 werkdagen voor de beoogde ingangsdatum aan de aangewezen uitvoeringsorganisatie door het opsturen van een met ingevuld formulier contactgegevens. (vergunninghoudende) Leverancier (juridische entiteit per EAN). Regionale netbeheerder (fiscale entiteit). Performance doelstellingen - Zowel bij een nieuwe als een gewijzigde registratie zorgt de verantwoordelijke partij 5 werkdagen voor de boogde ingangsdatum dat de uitvoerende organisatie hiervan een ontvangt. Precondities - Indiener is de statutair directeur, de vertegenwoordiger van het bedrijf in de ALV NEDU, de huidige contactpersoon of de nieuwe contactpersoon. Postcondities - Een formulier contactgegevens met de gewijzigde/nieuwe contactgegevens van de verantwoordelijke partij. Scenario - Een vergunninghouder, een leverancier voor niet vergunningplichtige aansluitingen of een netbeheerder maakt van nieuwe/gewijzigde contactgegevens tbv leverancier- of netbeheerdersregister. Naam deelproces Controle van Beschrijving deelproces De uitvoerende organisatie controleert of de ontvangen volledig is gevuld en of de indiener gerechtigd is om de gegevens te wijzigingen. Ligt de datum van ingang niet minimaal 5 werkdagen na dagtekening, dan verschuift de ingangsdatum na de eerst mogelijke werkdag (5 werkdagen na ontvangst van de ). Als de modelverklaring niet aan bovengenoemde eisen voldoet, wijst de uitvoerende organisatie de af. Rollen Uitvoerende organisatie. Performance doelstellingen - Uiterlijk de 1 e werkdag na ontvangst van de wordt deze gecontroleerd. Precondities - De uitvoerende organisatie heeft een ontvangen van gewijzigde/nieuwe contactgegevens van een vergunninghouder, een Pagina 11 van 19

12 leverancier voor niet vergunningplichtige aansluitingen of een netbeheerder. Postcondities - De uitvoerende organisatie heeft de gecontroleerd en klaar gezet voor registratie in het desbetreffende register. Scenario - Controle van een ontvangen gewijzigde/nieuwe contactgegevens. Pagina 12 van 19

13 Naam deelproces Accorderen wijzigingen en opname in register Beschrijving deelproces De uitvoerende organisatie bevestigt de geaccordeerde naar de indiener per . De wijzigingen in contactgegevens worden ter accorderen door de uitvoerende organisatie naar de huidige contactpersoon of de ALV vertegenwoordiger gestuurd (zie 5.2 van dit DPM). Na accordering van de nieuwe/gewijzigde contactgegevens zorgt de uitvoerende organisatie voor opname van de nieuwe/gewijzigde contactgegevens in het desbetreffende register. Tot slot communiceert hij naar de belanghebbende partijen de opname van deze gegevens in het desbetreffende register per naar de contactpersoon verantwoordelijk voor het gewijzigde onderwerp (bij wijziging contactpersoon ATO-bewijsvoering van een leverancier of netbeheerder worden alle contactpersonen ATO-bewijsvoering bij zowel leveranciers als netbeheerders daarover geïnformeerd en daarnaast wordt een gestuurd naar het algemene adres voor gewijzigde contactgegevens). Als het een wijziging in het leveranciersregister betreft worden de netbeheerders geïnformeerd en als het een wijziging in het netbeheerders register betreft worden de leveranciers geïnformeerd. Rollen Uitvoerende organisatie. Regionale netbeheerder. (vergunninghoudende) Leverancier. Performance doelstellingen - Uiterlijk binnen 1 werkdag na ontvangst van de ontvangt de indiener een bevestiging. - De huidige contactpersoon of de ALV vertegenwoordiger accordeert de nieuwe/gewijzigde contactgegevens. - Uiterlijk binnen 1 werkdag na accordering ontvangen alle belanghebbende partijen hiervan een. - Uiterlijk 1 werkdag voor de ingangsdatum is het desbetreffende register bijgewerkt met de gewijzigde/nieuwe contactgegevens. Precondities - Een door de uitvoerende organisatie geaccordeerde. Postcondities - Bevestiging van de ontvangen aan de indiener. - De nieuwe/gewijzigde contactgegevens zijn geaccordeerd door de huidige contactpersoon of de ALV vertegenwoordiger. - Melding aan belanghebbende partijen. - Opname van de gewijzigde/nieuwe contactgegevens in desbetreffende register. Scenario De ontvangen is door de uitvoerende organisatie bevestigd naar de indiener, geaccordeerd door de huidige contactpersoon of de ALV vertegenwoordiger, meegedeeld naar belanghebbende partijen en de gewijzigde/nieuwe contactgegevens zijn opgenomen in desbetreffende register. Naam deelproces Afwijzen Beschrijving deelproces De door de uitvoerende organisatie ontvangen wordt per naar de indiener afgewezen op onvolledigheid of niet geautoriseerd zijn van de indienende persoon. Rollen Uitvoerende organisatie (Vergunninghoudende) Leverancier. Regionale netbeheerder. Performance doelstellingen - Uiterlijk de 1 e werkdag na ontvangst van de deelt de uitvoerende organisatie aan de indiener mee dat de is afgewezen, inclusief reden van afwijzing. Precondities - De ontvangen is door de uitvoerende organisatie afgewezen. Postcondities - De uitvoerende organisatie heeft een afwijsbericht verstuurd naar de indiende partij. Scenario - De uitvoerende organisatie stelt de indiende partij op de hoogte van de afwijzing van de. Pagina 13 van 19

14 5 Activity diagram per deelproces De verschillende activiteiten van de deelprocessen worden in een activity diagram beschreven. Daarbij wordt de set van informatie weergegeven die uitgewisseld dient te worden. In de tabel wordt per data element een kenmerk (K) aangegeven, waarmee aangegeven wordt of het data element verplicht (V), optioneel (O) of afhankelijk (A) van de procescontext is. 5.1 Melding nieuwe/gewijzigde gegevens Leverancier/Netbeheerder Melding nieuwe/gewijzigde gegevens 1 Bedrijfsgegevens of Operationele contactgegevens Uitvoerende Organisatie Ontvangen Melding nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens Leverancier Een vergunninghouder of een leverancier voor niet vergunningplichtige aansluitingen maakt zich per juridische entiteit minimaal 1 maand voor de beoogde ingangsdatum bekend of geeft wijzigingen op bestaande registraties door aan de aangewezen uitvoeringsorganisatie door het opsturen van een schriftelijke modelverklaring met de volgende gegevens: Formulier nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens leverancier Gegevens K Voorbeeldwaarde Toelichting Dagtekening V Datum van indiening van het verzoek Datum ingang V Datum waarop de gegevens ingaan Naam V De beste Energie B.V. Juridische naam (niet-)vergunninghouder. Voor vergunninghouders moet deze naam overeenkomen met de juridische naam/entiteit zoals deze staat in de besluit(en) van de NMa van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Besluitnummer(s) EK/Nma Inschrijfnummer KvK V Helikendam A E Nummer(s) van Besluit(en) op grond waarvan de NMa van de Nederlandse Mededingingsautoriteit een leveringsvergunning heeft verstrekt (alleen voor vergunninghoudende leveranciers). Er kan maximaal 1 besluitnummer voor E en 1 besluitnummer voor G worden toegevoegd. E of G wordt toegevoegd aan het besluit. Pagina 14 van 19

15 Formulier nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens leverancier Gegevens K Voorbeeldwaarde Toelichting Adres V Registerlaan 4 Statutair vestigingsadres Postcode V 1234AA Statutair vestigingsadres Vestigingsplaats V Register Statutair vestigingsadres Contactpersoon Algemeen adres contactpersoon Algemeen Telefoonnummer contactpersoon Algemeen Postadres contactpersoon Algemeen Telefoonnummer Klantcontact V Dhr. X.Q. van Dijk De persoon (statutair directeur of ALV vertegenwoordiger) die geautoriseerd is om bedrijfsgegevens te wijzigen (tekenbevoegdheid). V De persoon (statutair directeur of ALV vertegenwoordiger) die geautoriseerd is om bedrijfsgegevens te wijzigen (tekenbevoegdheid). V Het telefoonnummer waar de algemene contactpersoon te bereiken is V Postbus 7777, 9999XY Sneek V 0900-xxxx Het telefoonnummer dat klanten kunnen bellen voor contact met de organisatie Website Klantcontact V De website waar klanten informatie kunnen vinden over de organisatie en dienstverlening Postadres Klantcontact V Postbus 2222, 1234AB Amsterdam Postadres dat klanten kunnen gebruiken als zij contact zoeken met de organisatie Bedrijfs-EAN-code V Leveranciers-EAN-code waarmee hij zich in het berichtenverkeer bekend maakt. Alleen vergunninghouders mogen hier per ver in het leveranciersregister meerdere Bedrijfs-EANcodes registreren. Bedrijfs-EAN-code N - Handels- V De beste Energie /merknaam - BTW-nummer V NL Bankrekeningnummer V Nummer dat wordt gebruikt voor afdrachten en evt. bijstortingen aan netbeheerders - Verklaring V Ja of NVT Indien de bedrijfs-ean-code al in gebruik is bij een andere vergunninghouder / leverancier, een verklaring dat de aanvrager alle rechten en plichten overneemt met instemming van de oude vergunninghouder/leverancier. Melding nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens Netbeheerder Een netbeheerder maakt zich per fiscale entiteit minimaal 1 maand voor de beoogde ingangsdatum bekend of geeft wijzigingen op bestaande registraties door aan de aangewezen uitvoeringsorganisatie door het opsturen van een schriftelijke modelverklaring met de volgende gegevens: Formulier nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens netbeheerder Gegevens K Voorbeeldwaarde Toelichting Dagtekening V Datum van indiening van het verzoek Datum ingang V Bedrijfsnaam V Netbeheerder Holland Naam conform inschrijving bij de Kamer van Koophandel EAN code Netbeheerder V Hoofd EAN code van de Fiscale Netbeheerder Gridoperator EAN-code(s) V Overzicht van EAN-codes van de netgebieden waarvoor hij de netbeheerder is. Dit is de netbeheerders EAN zoals in het berichtenverkeer wordt uitgewisseld als zijnde de netbeheerder op de aansluiting Adres V Registerlaan 4 Statutair vestigingsadres Pagina 15 van 19

16 Formulier nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens netbeheerder Gegevens K Voorbeeldwaarde Toelichting Postcode V 1234AA Statutair vestigingsadres Vestigingsplaats V Register Statutair vestigingsadres Bankrekeningnummer V Nummer waarop afdrachten en bijstortingen moeten worden overgemaakt BTW-nummer V NL Inschrijfnummer KvK V Helikendam Producten V E + G Producten waarvoor de netbeheerder verantwoordelijk is: gas, elektra of beide. Contactpersoon Algemeen V De persoon die geautoriseerd is om bedrijfsgegevens te wijzigen (tekenbevoegdheid) Conform KVK adres contactpersoon Algemeen Telefoonnummer contactpersoon Algemeen Postadres contactpersoon Algemeen Telefoonnummer Klantcontact V De persoon die geautoriseerd is om bedrijfsgegevens te wijzigen (tekenbevoegdheid) conform KVK V Het telefoonnummer waar de algemene contactpersoon te bereiken is V Postbus 7777, 9999XY Sneek V 0900-xxxx Het telefoonnummer dat klanten kunnen bellen als zij contact zoeken met de organisatie Website Klantcontact V De website waar klanten informatie kunnen vinden Postadres Klantcontact V Postbus 2222, 1234AB Amsterdam Melding nieuwe/gewijzigde contactgegevens over de organisatie en dienstverlening Postadres dat klanten kunnen gebruiken als zij contact zoeken met de organisatie Een marktpartij (vergunninghouder, leverancier voor niet vergunningplichtige aansluitingen of fiscale netbeheerder) of de organisatie achter een bedrijfs-ean-code of de organisatie achter een aantal fiscale netbeheerders maakt minimaal 5 werkdagen voor de beoogde ingangsdatum de (wijziging van) contactgegevens voor bepaalde processen bekend aan de aangewezen uitvoeringsorganisatie door het per opsturen van het volgende formulier: Formulier nieuwe/gewijzigde contactgegevens leverancier of netbeheerder Gegevens K Voorbeeldwaarde Toelichting Dagtekening V Datum van indiening van het verzoek Datum ingang V Naam van organisatie V De beste Energie B.V. Mogelijkheden: Juridische naam (niet-) vergunninghouder Handels- of merknaam leverancier (conform modelverklaring) Bedrijfs-EAN-code leverancier (conform modelverklaring) Fiscale netbeheerder Juridische netbeheerder Omschrijving scope V Gegevens hebben betrekking op bedrijfs- EAN-codes en De EAN-codes waarop de wijziging betrekking heeft. adres algemeen V Het adres waarop alle wijzigingen in operationele contactgegevens worden doorgeven door de uitvoeringsorganisatie. Bedrijfs-EAN-code V Igv door RNB: Hoofd EAN code van de Fiscale Netbeheerder Igv door LV: Leveranciers-EAN-code waarmee hij zich in het berichtenverkeer bekend maakt. Pagina 16 van 19

17 Formulier nieuwe/gewijzigde contactgegevens leverancier of netbeheerder Gegevens K Voorbeeldwaarde Toelichting Onderwerp V Afdracht Onderwerp waarvoor contactgegevens gemeld worden. Mogelijkheden (kan door uitvoeringsorganisatie worden aangevuld met nieuwe onderwerpen): Afdracht Dispuut Klachten Tracking & Tracing ATO-bewijsvoering Klachten periodieke netwerkkosten Tarieven/Alg.Voorw. Naam contactpersoon Afdeling Afdracht De naam van contactpersoon of afdeling die belast is met dit onderwerp adres V adres van contactpersoon of afdeling die belast is met dit onderwerp Telefoonnummer O Optioneel het telefoonnummer van contactpersoon of afdeling die belast is met dit onderwerp Pagina 17 van 19

18 5.2 Accorderen van wijzigingen en opname in register Uitvoerende organisatie Belanghebbende partijen Leverancier / Netbeheerder Accorderen nieuwe / gewijzigde gegevens 2 Informeren belanghebbende partijen 3 Ontvangen gewijzigde gegevens 4 Ontvangst gewijzigde gegevens Versturen accordering 1 LV-register of NB-register 1. Versturen nieuwe of gewijzigde gegevens ter accordering Door de uitvoerende organisatie worden de gegevens ter accordering aangeboden aan: de huidige contactpersoon die in het register staat vermeld indien het een wijziging van contractgegevens betreft. de vertegenwoordiger van het bedrijf in de ALV NEDU indien het een wijziging van de bedrijfsgegevens betreft. 2. Accorderen nieuwe of gewijzigde gegevens De ingediende wijzigingen van bedrijfs- of contactgegevens worden ter accordering door de uitvoerende organisatie naar de gemachtigde persoon gestuurd. In geval van wijzigingen in bedrijfsgegevens is dit de statutair directeur of de vertegenwoordiger van het bedrijf in de ALV NEDU die akkoord moet geven. In geval van wijzigingen in contactgegevens is dit de huidige contactpersoon die akkoord moet geven voor de wijzigingen. Pas nadat de gemachtigd persoon akkoord heeft gegeven voor de wijzigingen in de gegevens worden de wijzigingen door de uitvoerende organisatie doorgevoerd in het register. 3. Informeren belanghebbende partijen De uitvoerende organisatie informeert de belanghebbende partijen op dezelfde werkdag als de accordering wordt ontvangen over de nieuwe of gewijzigde gegevens via hetzelfde format dat in paragraaf 5.1 is gebruikt. Als het een wijziging in het leveranciersregister betreft worden de netbeheerders geïnformeerd en als het een wijziging in het netbeheerders register betreft worden de leveranciers geïnformeerd. Bij wijzigingen in contactgegevens worden alle contactpersonen voor het betreffende onderwerp, zowel netbeheerders als leveranciers, geïnformeerd. 4. Ontvangen gewijzigde gegevens De belanghebbende partijen ontvangen de nieuwe of gewijzigde gegevens van de uitvoerende organisatie. Pagina 18 van 19

19 5.3 Afwijzen (voor bedrijfsgegevens) Leverancier/Netbeheerder Uitvoerende Organisatie Versturen afwijzing 1 Ontvangen afwijzing Indien de uitvoerende organisatie de ontvangen afwijst dan wordt de indiener van de hiervan op de hoogte gesteld inclusief reden van afwijzing. Detailrecord afwijzing Gegevens K Voorbeeldaarde Toelichting Dagtekening V Dagtekening van ontvangen Reden(en) afwijzing V Onvolledig Persoon niet geautoriseerd Syntactische niet correct Ver van de velden die hebben geleid tot afwijzing van de. Pagina 19 van 19

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister Versie 7.0 1 augustus 2013 Versiebeheer Versie Naam Datum

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 1 augustus 2013 DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 Versiebeheer

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Facturering en Afdracht Versie 9.0 14 januari 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Facturering en Afdracht Versie 7.0 1 augustus 2013 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik ALV NEDU 20170118-008.1.2 STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Communicatie gereguleerde Versie 9.0 18 januari 2017 Versiebeheer V. Naam

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik Versie 6.0 22 februari 2014 Versiebeheer Versie Naam Datum Status

Nadere informatie

Issue IC148 Uitwisselen contractantgegevens ten behoeve van uitvoering ATO en uitrol slimme meter

Issue IC148 Uitwisselen contractantgegevens ten behoeve van uitvoering ATO en uitrol slimme meter Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.nedu.nl Issue IC148 Uitwisselen contractantgegevens ten behoeve van uitvoering ATO en uitrol slimme Status Vastgesteld ALV NEDU

Nadere informatie

Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes

Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.edsn.nl Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes Status Vastgesteld door ALV Versienummer 1.0 Versiedatum 27 november

Nadere informatie

DPM Mutatie- & meetprocessen KLEINVERBRUIK Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

DPM Mutatie- & meetprocessen KLEINVERBRUIK Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Kleinverbruik Versie 5.0 1 augustus 2013 Pag. 1 van 117 Versiebeheer Versie

Nadere informatie

Issue IC159 Aanpassen proces einde levering inzake schakelaar uit de slimme meter

Issue IC159 Aanpassen proces einde levering inzake schakelaar uit de slimme meter Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.nedu.nl Issue IC159 Aanpassen proces einde levering inzake schakelaar uit de slimme meter Status Vastgesteld ALV NEDU Versienummer

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Kleinverbruik Versie 9.0 9 december 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS. Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel ALV NEDU 20160120-008.2.3 STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik Versie 8.0 20 januari 2016 Versiebeheer

Nadere informatie

Instructie LRKP. Aanvraag gastouderbureau/kinderdagverblijf/ buitenschoolse opvang/peuterspeelzaal. Januari 2016 Versie 16.1.2

Instructie LRKP. Aanvraag gastouderbureau/kinderdagverblijf/ buitenschoolse opvang/peuterspeelzaal. Januari 2016 Versie 16.1.2 Instructie LRKP Aanvraag gastouderbureau/kinderdagverblijf/ buitenschoolse opvang/peuterspeelzaal Januari 2016 Versie 16.1.2 Inhoudsopgave 1 Processchema... 3 2 Procesbeschrijving... 4 Fase 1: Na ontvangst

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Aanvraagformulier voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Versie van 13 januari 2015 1 Inleiding De Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet)

Nadere informatie

ALV NEDU MEELIFTMODEL OPTIONELE AFDRACHTCONTROLE. Versie oktober 2010

ALV NEDU MEELIFTMODEL OPTIONELE AFDRACHTCONTROLE. Versie oktober 2010 Leveranciersmodel MEELIFTMODEL OPTIONELE AFDRACHTCONTROLE Versie 1.3 29 oktober 2010 BESLUIT EN VERVOLGSTAPPEN De ALV NEDU wordt gevraagd akkoord te gaan met de voorgestelde richting. Indien de ALV NEDU

Nadere informatie

DPM Mutatie- & meetprocessen GROOTVERBRUIK Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

DPM Mutatie- & meetprocessen GROOTVERBRUIK Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik Versie 4.0 25 januari 2012 Pag.

Nadere informatie

Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together.

Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together. Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together. Creating Business Excellence, Together. Stroomopwaarts komt er aan Per 1 april 2013 worden in de energiesector

Nadere informatie

Overnameformulier Deelnemersovereenkomst

Overnameformulier Deelnemersovereenkomst PAGINA 1 VAN 8 Met dit formulier kunnen organisaties en particulieren een verzoek doen tot wijziging tenaamstelling dan wel overdracht van de bij CertiQ. Dit is bijvoorbeeld nodig bij de overdracht van

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Pagina 1/125 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21412 11 mei 2016 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 21 april 2016, met kenmerk ACM/DC/2016/202148, houdende

Nadere informatie

Wijziging gegevens Abonnee v1.17

Wijziging gegevens Abonnee v1.17 Wijziging gegevens Abonnee v1.17 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u de bij KPN geregistreerde Abonnee gegevens laten wijzigen. Voor het wijzigen van de Contactpersoon of de Bevoegd

Nadere informatie

Wijziging gegevens Abonnee v1.20

Wijziging gegevens Abonnee v1.20 Wijziging gegevens Abonnee v1.20 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u de bij KPN geregistreerde Abonnee gegevens laten wijzigen. Voor het wijzigen van de Contactpersoon of de Bevoegd

Nadere informatie

NOTITIE NCC-NPS. ONDERWERP Noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' AAN DATUM 14 juli 2014 REFERENTIE VAN

NOTITIE NCC-NPS. ONDERWERP Noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' AAN DATUM 14 juli 2014 REFERENTIE VAN NOTITIE AAN REFERENTIE VAN NCC-NPS ONDERWERP Noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' Algemeen De noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' is voor marktpartijen, die onder normale omstandigheden, EDINE-berichten

Nadere informatie

Contractformulier ABZ RDW Services

Contractformulier ABZ RDW Services Contractformulier ABZ RDW Services Door dit formulier te ondertekenen sluit u een contract met ABZ voor het gebruik van ABZ RDW Services. Algemene toelichting a. Gebruik ABZ RDW Services U kunt de ABZ

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Pagina 1/128 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als

Nadere informatie

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties.

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Een van de kenmerken van een waarderingssubsidie is dat er sprake is van een vereenvoudigde procedure. Dat betekent dat gelijktijdig met de verlening

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

1 Gegevens huidige subsidieontvanger

1 Gegevens huidige subsidieontvanger Verzoek tot wijziging subsidieontvanger (OV-)MEP Met dit formulier kunnen organisaties een verzoek doen tot wijziging tenaamstelling dan wel overdracht van de subsidiebeschikking. Agentschap NL kan het

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling

Maatschappelijke Ontwikkeling Waarom dit formulier? Met behulp van dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een periodieke, project- of waardering voor die activiteiten die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke

Nadere informatie

Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie

Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie Erratumlijst v7.0 changes # Heeft betrekk Pagina/paragraaf Issue Maatregel DPM Mutatie & Meetprocessen Gegevensuitwissel 1 DPM Gegevensuitwissel Pagina 12 Paragraaf 3.4.2 "Response vraag stamgegevens van

Nadere informatie

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden 1. Energielevering Op deze overeenkomst zijn de bijgevoegde Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan consumenten en kleinverbruikers en de Algemene

Nadere informatie

INHOUD. Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8. Versie: februari 2015

INHOUD. Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8. Versie: februari 2015 INHOUD Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8 Versie: februari 2015 Facturatieprotocol (februari 2015) Dit facturatieprotocol treedt in werking met ingang van de transitiedatum 1 januari

Nadere informatie

Handleiding inschrijving GLAZENWASSERSREGISTER

Handleiding inschrijving GLAZENWASSERSREGISTER Handleiding inschrijving GLAZENWASSERSREGISTER Om een inschrijving goed te laten verlopen is het nuttig om vooraf te weten welke informatie aangeleverd moet worden. Hiervoor is deze handleiding opgesteld.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT Gilde-BT Versie 2.1 Datum 16-07-2015 Inhoud Inleiding...2 Registeren...3 Beheren van uw accountgegevens...5 Algemene documenten uploaden...6 Het cursusaanbod...7

Nadere informatie

Wijziging gegevens Abonnee v1.15

Wijziging gegevens Abonnee v1.15 Wijziging gegevens Abonnee v1.15 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u de bij KPN geregistreerde Abonnee gegevens laten wijzigen. Voor het wijzigen van de Contactpersoon of de Bevoegd

Nadere informatie

Wijziging Contactpersoon v1.17. Domein Organisatie

Wijziging Contactpersoon v1.17. Domein Organisatie Wijziging Contactpersoon v1.17 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Contactpersonen. De gegevens en autorisaties van bestaande Contactpersonen

Nadere informatie

Culturele activiteit voor ouderen

Culturele activiteit voor ouderen Aanvraagformulier Culturele activiteit voor ouderen Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel culturele activiteit voor ouderen Formulier retour sturen naar: Bezoekadres:

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

Issue IC149 Procesaanpassingen als gevolg van verwijderen schakelfunctionaliteit slimme meter

Issue IC149 Procesaanpassingen als gevolg van verwijderen schakelfunctionaliteit slimme meter Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.edsn.nl Issue IC149 Procesaanpassingen als gevolg van verwijderen schakelfunctionaliteit slimme Status Vastgesteld ALV NEDU Versienummer

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1 Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.1 Datum Status 01 oktober Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VVT-database zorgorganisaties

Algemene voorwaarden VVT-database zorgorganisaties Algemene voorwaarden VVT-database zorgorganisaties Niet-leden van ActiZ Maart 2017, versie 1.1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Toelatingscriteria VVT-database... 4 3. Deelname VVT-database en aanmelding voor

Nadere informatie

codewijzigingsvoorstel inzake nieuw marktmodel naar aanleiding van wetswijzigingen 31 374 en 32 374

codewijzigingsvoorstel inzake nieuw marktmodel naar aanleiding van wetswijzigingen 31 374 en 32 374 Vereniging NEDU Baarnsche Dijk 4 D 3741 LR Baarn Raad van Bestuur van de NMa de heer mr. C.A. Fonteijn Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Telefoon 035-548 01 80 Fax 035-548 01 84 secretariaat@edsn.nl www.edsn.nl

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 59466 9 november 2016 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 27 oktober 2016, kenmerk ACM/DC/2016/206237, tot

Nadere informatie

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Maak een nieuwe gebruiker aan... 3 Registreer een machine... 8 Nieuwe tellerstand doorgeven... 11 Nieuwe bestelling

Nadere informatie

Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ

Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ Beleidsregel Uitwerking van de algemene bepalingen inzake Opleidingen in hoofdstuk B meer specifiek de artikelen 15 en 18

Nadere informatie

«Gemeente» college van B&W «Postbus» «postcode» «PLAATS» Geacht college,

«Gemeente» college van B&W «Postbus» «postcode» «PLAATS» Geacht college, adres Schatbeurderslaan 2 6002 ED Weert Postbus 2712 6030 AA Nederweert Nederland «Gemeente» college van B&W «Postbus» «postcode» «PLAATS» Nederland postadres Postbus 2712 6030 AA Nederweert Nederland

Nadere informatie

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen DEFINITIES De termen zoals gedefinieerd in de Bepalingen en voorwaarden en/of de.eu- Regels voor geschillenbeslechting worden in dit document gebruikt en geschreven met een hoofdletter. PARAGRAAF 1. PRIVACYBELEID

Nadere informatie

Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together.

Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together. Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together. Creating Business Excellence, Together. Stroomopwaarts komt er aan Per 1 april 2013 worden in de energiesector

Nadere informatie

Aanvraag samenwerkingsovereenkomst

Aanvraag samenwerkingsovereenkomst Aanvraag samenwerkingsovereenkomst Uw bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam / rechtsvorm Straatnaam Postcode Plaats Postbus Postcode Plaats Telefoonnummer E-mail Faxnummer Ik wil de nieuwsbrief ontvangen. IBAN

Nadere informatie

Straat en huisnummer. het afsluiten van een overeenkomst, te weten: het lidmaatschap van een vereniging of brancheorganisatie, namelijk:

Straat en huisnummer. het afsluiten van een overeenkomst, te weten: het lidmaatschap van een vereniging of brancheorganisatie, namelijk: Zie punt 1 toelichting voor het invullen van dit formulier; 1 Invullen door Aanvrager 1.1 Gegevens van de rechtspersoon die de VOG verlangt Bedrijfsnaam Naam rechtspersoon en Kvk-Inschrijvingsnummer Vestigingsadres

Nadere informatie

Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Domein Organisatie

Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Domein Organisatie Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Certificaatbeheerders. Als

Nadere informatie

Klachtenprocedure NPEX B.V. Oktober 2017

Klachtenprocedure NPEX B.V. Oktober 2017 Klachtenprocedure NPEX B.V. Oktober 2017 NPEX BV is een beleggingsonderneming met een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid van de Gaswet Disclaimer Dit document bevat de doorlopende

Nadere informatie

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Ammodo hanteert voor elk donatiebesluit (op initiatief van derden of van Ammodo zelf) de met het formulier Projectvoorstel verzamelde gegevens. Om zoveel

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

Wijziging gegevens Abonnee/Certificaathouder v1.4 Beroepsgebonden Certificaten

Wijziging gegevens Abonnee/Certificaathouder v1.4 Beroepsgebonden Certificaten Wijziging gegevens Abonnee/Certificaathouder v1.4 Beroepsgebonden Certificaten Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u uw bij KPN geregistreerde gegevens laten wijzigen. Belangrijk: Lees

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Maatwerkvoorziening Ondersteuning Protocol facturatie en berichtenverkeer 1 INHOUD Facturatieprotocol. Pagina 3 Berichtenverkeer Pagina 7 Versie: 17 mei 2016 2 Protocol

Nadere informatie

Aanvraagformulier instemmingsbesluit

Aanvraagformulier instemmingsbesluit Aanvraagformulier instemmingsbesluit Dit formulier gebruikt u voor het aanvragen van een instemmingsbesluit of voor het melden van spoedeisende werkzaamheden of werkzaamheden van minder ingrijpende aard,

Nadere informatie

Welkom bij PinDirect!

Welkom bij PinDirect! Welkom bij PinDirect! U bent nog maar een paar stappen verwijderd van het huren van een tijdelijke pinautomaat! Vul het aansluitdossier in en voeg kopie(s) legitimatie(s) toe van tekenbevoegde(n). Hulp

Nadere informatie

PAYPER ONE SIMPLIFY EMPLOYABILITY HANDLEIDING WERKGEVERS

PAYPER ONE SIMPLIFY EMPLOYABILITY HANDLEIDING WERKGEVERS PAYPER ONE SIMPLIFY EMPLOYABILITY HANDLEIDING WERKGEVERS MIJN BEDRIJF UW ACCOUNT Wanneer u heeft ingelogd vindt u onder Mijn Bedrijf alle belangrijke informatie van uw bedrijf in Payper One. BEDRIJFSGEGEVENS

Nadere informatie

Koorbegeleiding. Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Koorbegeleiding

Koorbegeleiding. Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Koorbegeleiding Aanvraagformulier Koorbegeleiding Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Koorbegeleiding Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE KNZB Informatiepakket voor nieuwe Stichtingen

WELKOM BIJ DE KNZB Informatiepakket voor nieuwe Stichtingen WELKOM BIJ DE KNZB Informatiepakket voor nieuwe Stichtingen Informatiepakket aansluiting stichtingen Bedankt voor uw interesse in het lidmaatschap van de KNZB! In dit pakket vindt u verschillende documenten

Nadere informatie

Internationale contacten

Internationale contacten Aanvraagformulier Internationale contacten Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Internationale contacten Formulier retour

Nadere informatie

Aantal Eenheid Type aansluiting Prijs in Euro Totaal 1 ST Elektriciteitsaansluiting 3 x 25 Ampère, maximaal 17 kva, inclusief 25 meter aansluitkabel

Aantal Eenheid Type aansluiting Prijs in Euro Totaal 1 ST Elektriciteitsaansluiting 3 x 25 Ampère, maximaal 17 kva, inclusief 25 meter aansluitkabel retouradres: Postbus 49, 3000 AA Rotterdam HH van Delfland Dhr. P.N. van Mullem Postbus 3061 2601 DB DELFT Stedin Netbeheer B.V. Servicecenter Midoffice Kleinverbruik Blaak 8 3011 TA Rotterdam Tel 088

Nadere informatie

Formulier wijziging subsidieontvanger organisaties. 1 Gegevens huidige subsidieontvanger. 2 Gegevens nieuwe subsidieontvanger

Formulier wijziging subsidieontvanger organisaties. 1 Gegevens huidige subsidieontvanger. 2 Gegevens nieuwe subsidieontvanger Formulier wijziging subsidieontvanger organisaties Met dit formulier kunt u een verzoek doen tot wijziging tenaamstelling dan wel overdracht van de subsidiebeschikking. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid van de Gaswet Disclaimer Dit document bevat de doorlopende

Nadere informatie

Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders

Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders DUO Versie 1.1 13 januari 2016 Inhoud 1. AUTORISATIE 3 2. AANSTELLEN BEHEERDER 4 2.1 SCHEMATISCHE WEERGAVE 4 2.2 REGISTRATIEPROCES BIJ ENTREE

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE KNZB Informatiepakket voor nieuwe verenigingen

WELKOM BIJ DE KNZB Informatiepakket voor nieuwe verenigingen WELKOM BIJ DE KNZB Informatiepakket voor nieuwe verenigingen Informatiepakket aanmelding nieuwe verenigingen Bedankt voor uw interesse in het lidmaatschap van de KNZB! In dit pakket vindt u verschillende

Nadere informatie

Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh

Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh Vanaf 2015 is incidentele subsidie mogelijk voor de activiteiten van Gezond In Bossenburgh. Met de subsidie 'Gezond in Bossenburgh' wil de gemeente zich

Nadere informatie

Klachtenreglement versie V (november 2013)

Klachtenreglement versie V (november 2013) Klachtenreglement versie V (november 2013) Bedrijfsgegevens Handelsnaam: Rechtsgeldig bevoegd functionaris: Care Group B.V. Dhr. F. Koster Directeur Bezoekadres: Marie Curiestraat 47 3846 BW Harderwijk

Nadere informatie

Technisch ontwerp ScheidsMarkt

Technisch ontwerp ScheidsMarkt Technisch ontwerp ScheidsMarkt User stories/ Pseudocode User stories verenigingen 1. Als een vereniging wil ik een eigen account zodat ik oproepen kan plaatsen voor scheidsrechters. De contactpersoon van

Nadere informatie

Hoe werkt het Koppelingsverzoek?

Hoe werkt het Koppelingsverzoek? Hoe werkt het Koppelingsverzoek? Nieuwbouw, erfgenamen en niet gevonden woningen: energielabel aanvragen via de webapplicatie Het koppelingsverzoek is voor bijzondere situaties zoals erfgenamen, woningeigenaren

Nadere informatie

Intern klachtenreglement

Intern klachtenreglement Gastouderbureau De Admiraal Intern klachtenreglement Gastouderbureau De Admiraal Gastouderbureau De Admiraal Leonie Admiraal Het Brugstuk 72 1851 WZ Heiloo Tel: 06 21322547 www.gastouderbureauadmiraal.nl

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Artikel 1. Begripsomschrijving In dit besluit wordt verstaan onder: 1. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

K l a c h t e n r e g l e m e n t D e e l n e m e r s

K l a c h t e n r e g l e m e n t D e e l n e m e r s Onderwerp Kenmerk 11-0775 Dossiernummer 12 Klachtenreglement Deelnemers Aan College van Bestuur CC Van Lenny van Kempen Datum 4 oktober 2011 K l a c h t e n r e g l e m e n t D e e l n e m e r s Klachtenreglement

Nadere informatie

Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10

Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Certificaatbeheerders. Als

Nadere informatie

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Versie 1.01 Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.01 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

NOTITIE. TenneT TSO B.V. ONDERWERP Noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' AAN DATUM 3 december 2015 REFERENTIE VAN

NOTITIE. TenneT TSO B.V. ONDERWERP Noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' AAN DATUM 3 december 2015 REFERENTIE VAN NOTITIE AAN REFERENTIE VAN TenneT TSO B.V. ONDERWERP Noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' Algemeen De noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' is voor marktpartijen, die onder normale omstandigheden,

Nadere informatie

Ik heb een klacht. Alescon T.a.v. de Klachtencoördinator Postbus 990 9400 AZ Assen

Ik heb een klacht. Alescon T.a.v. de Klachtencoördinator Postbus 990 9400 AZ Assen Ik heb een klacht U werkt, u volgt een reïntegratietraject of u staat op de wachtlijst bij Alescon. Wij doen ons best om u altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER (BEROEPS-) AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING LEDEN NGTV

AANVRAAGFORMULIER (BEROEPS-) AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING LEDEN NGTV AANVRAAGFORMULIER (BEROEPS-) AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING LEDEN NGTV ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS Relatienummer KvK-nummer Bedrijfsnaam Rechtsvorm Adres Postcode / plaats Datum van vestiging Website Contactpersoon

Nadere informatie

Handleiding voor online tolkaanvragen IN-Gent vzw afdeling tolken en vertalen. Aanvraagtermijn: Min. 2 werkdagen en max. 90 dagen vóór de uitvoerdatum

Handleiding voor online tolkaanvragen IN-Gent vzw afdeling tolken en vertalen. Aanvraagtermijn: Min. 2 werkdagen en max. 90 dagen vóór de uitvoerdatum Handleiding voor online tolkaanvragen IN-Gent vzw afdeling tolken en vertalen Algemene afspraken: Aanvraagtermijn: Min. 2 werkdagen en max. 90 dagen vóór de uitvoerdatum Status aanvraag: Alle communicatie

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

de aan de website van Stipezo gekoppelde database opname van persoonsgegevens in de database

de aan de website van Stipezo gekoppelde database opname van persoonsgegevens in de database Algemeen Artikel 1 Definities en begrippen In het kader van dit reglement wordt verstaan onder: Stipezo: Database: Registratie: Geregistreerde: Geregistreerde gegevens: Website: Stipezo-lid: Categorie:

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER WIJZIGEN BEHEERDERS/LEIDINGGEVENDEN

MELDINGSFORMULIER WIJZIGEN BEHEERDERS/LEIDINGGEVENDEN MELDINGSFORMULIER WIJZIGEN BEHEERDERS/LEIDINGGEVENDEN Aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel behorende bij een Drank- en Horecavergunning, artikel 30a van de Drank- en Horecawet. De aanvraag moet

Nadere informatie

Aanvraag- en meldingsformulier kabel- en/of leidingwerkzaamheden

Aanvraag- en meldingsformulier kabel- en/of leidingwerkzaamheden Aanvraag- en meldingsformulier kabel- en/of leidingwerkzaamheden Dit formulier gebruikt u voor het aanvragen van een instemmingsbesluit of voor het melden van spoedeisende werkzaamheden of werkzaamheden

Nadere informatie

Incidentele subsidie voor activiteiten vanuit het aanjaagfonds Cultuur

Incidentele subsidie voor activiteiten vanuit het aanjaagfonds Cultuur Incidentele subsidie voor activiteiten vanuit het aanjaagfonds Cultuur Definitie van een incidentele activiteitensubsidie: Art. 10, lid 1 sub b ASV: een incidentele activiteitensubsidie is een subsidie

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten RA en AA v1.12

Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten RA en AA v1.12 Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten RA en AA v1.12 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u een Beroepsgebonden Certificaat aanvragen bij CreAim. Belangrijk: lees eerst de bijgevoegde toelichting

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik Markt Proces Model Leveranciersmodel Versie 6.0 7 Maart 2012 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

Opdracht tot dienstverlening t.b.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief

Opdracht tot dienstverlening t.b.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief Opdracht tot dienstverlening t.b.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief Hypotheekadviseur: LET OP: gebruik dit formulier alleen wanneer u als hypotheekadviseur zelf

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT

1 Juridisch kader BESLUIT Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 102461/3.BT827 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Documentcode: RvA-BR012-NL Versie 1, 22-12-2016 INHOUD 1. Toepassingsgebied 4 2. Definities en begrippen 5 3.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen 1 Inleiding Het onderhavige Reglement geeft aan op welke wijze Meldingen als bedoeld in de artikelen 10.40, eerste lid, en 10.38, derde

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure 2012

Aanmeldingsprocedure 2012 Aanmeldingsprocedure 2012 SKIA - Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling M: +31-(0)6-11600899 I: www.skia-eu.org T: +31-(0)85-2737920 Kvk: 18081724 E: secretariaat@skia-eu.org Rabobank: 10.27.28.860

Nadere informatie

Opdracht tot dienstverlening NHG inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief

Opdracht tot dienstverlening NHG inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief Opdracht tot dienstverlening NHG inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief Kredietverstrekker of hypotheekadviseur: LET OP: gebruik dit formulier alleen wanneer de kredietverstrekker of hypotheekadviseur

Nadere informatie