Inhoud van de verpakking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud van de verpakking"

Transcriptie

1 Inhoud van de verpakking Wireless-N-notebookadapter Cd-rom met installatiewizard Gebruikershandleiding (alleen Engelstalig) op cd-rom Installatiehandleiding 24, GHz Notebookadapter Wireless-N Wireless Modelnr. WPC300N (NL) Installatiehandleiding 1

2 1 Installatie starten ELNGRIJK: Steek de adapter pas in de sleuf nadat u hiervoor de instructie krijgt, want anders werkt de installatie niet correct. Plaats om te beginnen de cd-rom met de installatiewizard in het cd-romstation van uw notebook. De installatiewizard wordt automatisch gestart en het scherm Welcome (Welkom) wordt weergegeven. ls u wordt gevraagd om een taal te selecteren, kies dan een beschikbare taal en volg de instructies op het scherm. Klik vervolgens op Click Here to Start (Klik hier om te beginnen) in het scherm Welcome (Welkom). Klik na het lezen van de licentieovereenkomst op Next (Volgende) om Windows de bestanden naar uw notebook te laten kopiëren. Ga verder naar het gedeelte waarin uw Windows-besturingssysteem wordt besproken. C Windows XP ls het scherm Software-installatie wordt weergegeven, klikt u op Continue nway (Toch doorgaan). Zoek een beschikbare Cardussleuf op uw laptop. 2

3 C Schuif de adapter in de Cardussleuf totdat deze vastklikt. Het uiteinde van de connectorpin moet zich hiervoor voor de Cardus-sleuf bevinden en het etiket moet naar boven zijn gericht. Klik vervolgens op Next (Volgende). D ls u in het bezit bent van Windows XP met Service Pack 2, dan wordt de wizard Nieuwe hardware gevonden weergegeven. Klik vervolgens op Next (Volgende). Connecting the dapter (De adapter aansluiten) E ls het scherm Nieuwe hardware gevonden wordt weergegeven, zorg er dan voor dat Install the Software utomatically (Recommended) De software automatisch installeren [anbevolen] is geselecteerd en klik vervolgens op Next (Volgende). D E 3

4 F ls dit scherm wordt weergegeven, klikt u op Continue nyway (Toch doorgaan). G Windows zal de stuurprogrammabestanden naar uw computer kopiëren. F H Wanneer de wizard klaar is met het installeren van de software, klikt u op Finish (Voltooien). Ga verder naar stap 2. H 4

5 Windows 2000 ls dit scherm wordt weergegeven, klikt u op Yes (Ja). Zoek een beschikbare Cardussleuf op uw laptop. C Schuif de adapter in de Cardussleuf totdat deze vastklikt. Het uiteinde van de connectorpin moet zich hiervoor voor de Cardus-sleuf bevinden en het etiket moet naar boven zijn gericht. Klik vervolgens op Next (Volgende). D ls dit scherm wordt weergegeven, klikt u op Yes (Ja). Connecting the dapter (De adapter aansluiten) Ga verder met stap 2. D 5

6 2 De adapter installeren In het scherm vailable Wireless Networks (eschikbare draadloze netwerken) kunt u kiezen uit twee opties voor het installeren van de adapter. OPMERKING: Later kunt u naar dit scherm terugkeren om configuratieprofielen in te stellen met specifieke verbindingsinstellingen voor verschillende netwerken. vailable Wireless Networks (eschikbare draadloze netwerken). Deze optie is van toepassing op de meeste gebruikers. De voor deze adapter beschikbare netwerken worden op dit scherm weergegeven. U kunt één van deze netwerken kiezen en op Connect (Verbinding maken) klikken om er verbinding mee te maken. Klik op Refresh (Vernieuwen) om de lijst met beschikbare draadloze netwerken bij te werken. dvanced Setup (Geavanceerde instellingen) Wilt u de adapter handmatig installeren, selecteer dan dvanced Setup (Geavanceerde instellingen). Volg de instructies bij de door u gekozen optie. De adapter installeren met een beschikbaar netwerk vailable Wireless Networks (eschikbare draadloze netwerken) De beschikbare netwerken staan in de tabel gerangschikt op naam van het draadloze netwerk (SSID). Selecteer het draadloze netwerk waarmee u een verbinding wilt maken en klik op Connect (Verbinden). ls het netwerk gebruikmaakt van een draadloze beveiliging, moet u op de adapter de beveiliging instellen. Is dit niet het geval, dan komt u direct terecht bij het scherm Congratulations (Gefeliciteerd). 6

7 ls voor het netwerk draadloze beveiliging is ingeschakeld, ziet u het scherm voor draadloze beveiliging. Maakt uw netwerk gebruik van WEP-codering (Wired Equivalent Privacy), dan wordt het scherm WEP Key Needed for Connection (WEP-sleutel nodig voor verbinding) weergegeven. Maakt uw netwerk gebruik van PSKof PSK2-beveiliging, dan wordt er een scherm weergegeven voor één van beide coderingsmethoden. WEP Key Needed for Connection (WEP-sleutel nodig voor verbinding) Selecteer het coderingsniveau dat u wilt gebruiken: 64-bit (64-bits) of 128-bit (128-bits). Voer vervolgens een wachtzin of een WEP-sleutel in. Passphrase (Wachtzin) - Voer een wachtzin in. Vervolgens wordt automatisch een WEP-sleutel gegenereerd. De wachtzin is hoofdlettergevoelig en mag niet langer dan 16 alfanumerieke tekens zijn. WEP Key (WEP-sleutel) WEP Key 1 (WEP-sleutel 1) - Voer voor een 64-bits codering exact 10 hexadecimale tekens in. ij 128-bits codering voert u een sleutel van precies 26 hexadecimale tekens in. 0 tot en met 9 en tot en met F zijn geldige hexadecimale tekens. Klik vervolgens op Connect (Verbinding maken). 7

8 PSK Needed for Connection (PSK nodig voor verbinding) Selecteer één van de coderingsmethoden die u wilt gebruiken. Voer vervolgens een vooraf gedeelde sleutel in. Encryption (Codering) - Selecteer het algoritme dat u wilt gebruiken: TKIP of ES. Pre-shared Key (Vooraf gedeelde sleutel) - Voer een vooraf gedeelde sleutel in. Deze sleutel dient uit 8 tot 63 tekens te bestaan. PSK Klik vervolgens op Connect (Verbinding maken). PSK Needed for Connection (PSK nodig voor verbinding) ls coderingsmethode wordt automatisch ES gebruikt. Voer een wachtzin in. Pre-shared Key (Vooraf gedeelde sleutel) - Voer een vooraf gedeelde sleutel in. Deze sleutel dient uit 8 tot 63 tekens te bestaan. Klik vervolgens op Connect (Verbinding maken). Klik op Finish (Voltooien) om de instellingen te voltooien. PSK2 Gefeliciteerd! De installatie is voltooid. Ga verder met stap 3 voor meer informatie over de draadloosnetwerkmonitor. 8

9 De adapter installeren met Geavanceerde instellingen Klik op dvanced Setup (Geavanceerde instellingen) in het scherm vailable Wireless Networks (eschikbare draadloze netwerken) als u de adapter handmatig wilt installeren. Heeft uw netwerk een router of een andere DHCP-server, klik dan op Obtain network settings automatically (DHCP) (Netwerkinstellingen automatisch ophalen (DHCP)). Heeft uw netwerk geen DHCPserver, klik dan op Specify network settings (Netwerkinstellingen opgeven). In dit scherm dient u het IP-adres en het subnetmasker op te geven. Weet u niet zeker wat de standaard-gateway en de DNSadressen zijn, laat deze velden dan open. vailable Wireless Network (eschikbaar draadloos netwerk) IP ddress (IP-adres) - Dit moet uniek zijn voor uw netwerk. Subnet Mask (Subnetmasker) - Het subnetmasker van de adapter moet overeenkomen met het subnetmasker van uw draadloze netwerk. Default Gateway (Standaardgateway) - Voer hier het IP-adres in van de gateway van uw netwerk. DNS 1 en DNS 2 - Voer hier het/de DNS-adres(sen) in van uw draadloze netwerk. Klik op Next (Volgende). 9

10 Selecteer de draadloze modus die u wilt gebruiken. Voer vervolgens de naam van het draadloos netwerk (SSID) in voor uw netwerk. Infrastructure Mode (Infrastructuurmodus)- Gebruik deze modus als de adapter verbinding gaat maken met een draadloze router of een draadloos toegangspunt. d-hoc Mode (d-hocmodus) - Kies deze modus als de adapter een directe verbinding gaat maken met een ander draadloos apparaat. Wireless Network Name (Naam WLN) - Voer de naam van het draadloos netwerk (SSID) in dat door alle apparaten in uw draadloos netwerk wordt gebruikt. C Klik op Next (Volgende). Selecteert u Infrastructure Mode (Infrastructuurmodus), ga dan verder met stap D. Selecteert u d-hoc Mode (d-hocmodus), dan wordt het scherm d-hoc Mode Settings (Instellingen d-hocmodus) weergegeven. Selecteer de instellingen voor uw kanaal en netwerkmodus. Network Mode (Netwerkmodus) - Selecteer de netwerkmodus waarin uw draadloos netwerk opereert. In Mixed mode (Gemengde modus), Wireless-N, Wireless- en Wireless-G kunnen apparaten op hetzelfde netwerk werken. In Wireless-G Only mode (Modus lleen Wireless-G) kunnen Wireless--apparaten niet werken op het netwerk. C 10

11 D Standard Channel (Standaardkanaal) - Selecteer het juiste kanaal voor uw draadloos netwerk. Het kanaal dat u kiest, dient overeen te komen met het kanaal waarop de andere apparaten in uw draadloos netwerk zijn ingesteld. ls u niet zeker bent welk kanaal u moet kiezen, kies dan voor de standaardinstelling uto (utomatisch). Klik op Next (Volgende). Het scherm Wireless Security (Draadloze beveiliging) wordt weergegeven. Maakt uw draadloze netwerk geen gebruik van draadloze beveiliging, selecteer dan Disabled (Uitgeschakeld) en klik vervolgens op Next (Volgende). Ga verder met stap E. Selecteer de beveiligingsmethode die op uw netwerk wordt gebruikt: WEP, PSK, PSK2 of RDIUS. Ga voor WEP, PSK en PSK2 verder bij instructies die bij uw beveiligingsmethode horen. Raadpleeg voor instructies voor RDIUS de gebruikershandleiding (alleen in het Engels beschikbaar) op de cd-rom. WEP Selecteer het WEP-coderingsniveau en voer een wachtzin of WEP-sleutel in. WEP - Selecteer 64-bit (64-bits) of 128-bit (128-bits). Passphrase (Wachtzin) - Voer een wachtzin in. Vervolgens wordt automatisch een WEP-sleutel gegenereerd. De wachtzin is hoofdlettergevoelig en mag niet langer dan 16 alfanumerieke tekens zijn. Disabled (Uitgeschakeld) OPMERKING: WEP staat voor Wired Equivalent Privacy en PSK staat voor Pre-shared Key. RDIUS staat voor Remote uthentication Dial-In User Service. WEP 11

12 WEP Key (WEP-sleutel) - Voer voor 64-bits codering exact 10 hexadecimale tekens in. ij 128-bits codering voert u een sleutel van precies 26 hexadecimale tekens in. 0 tot en met 9 en tot en met F zijn geldige hexadecimale tekens. dvanced Users (Voor de ervaren gebruiker): TX Key (TX-sleutel) - Selecteer het nummer van de gewenste zendsleutel. uthentication (Verificatie) - Selecteer de gewenste verificatiemethode. Klik op Next (Volgende). PSK Selecteer een coderingsmethode en voer vervolgens een wachtzin in. Encryption (Codering) - Selecteer het algoritme dat u wilt gebruiken: TKIP of ES. Pre-shared Key (Vooraf gedeelde sleutel) - Voer een vooraf gedeelde sleutel in. Deze sleutel dient uit 8 tot 63 tekens te bestaan. Klik op Next (Volgende). PSK 12

13 E F PSK2 Voer een vooraf gedeelde sleutel in. Deze sleutel dient uit 8 tot 63 tekens te bestaan. Klik op Next (Volgende). Controleer de nieuwe instellingen. Klik op Save (Opslaan) om deze instellingen op te slaan. Na installatie van de software wordt het scherm Congratulations (Gefeliciteerd) weergegeven. Klik op Connect to Network (Verbinding maken met netwerk) om verbinding te maken met uw netwerk. Klik op Return to Profiles screen (Terug naar het scherm Profielen) om het scherm Profiles (Profielen) op de netwerkmonitor te openen. PSK2 Gefeliciteerd! De installatie is voltooid. Ga verder met stap 3 voor meer informatie over het gebruik van de draadloosnetwerkmonitor. E F 13

14 3 Gebruik de monitor van het draadloze netwerk Na configuratie van de adapter is het pictogram van de monitor van het draadloze netwerk zichtbaar in de systeembalk. Dubbelklik op het pictogram om naar de monitor van het draadloze netwerk te gaan. Monitorpictogram Controleer op de monitor van het draadloze netwerk de koppelingsgegevens, kijk welke draadloze netwerken beschikbaar zijn of maak profielen met de specifieke configuratie-instellingen voor de verschillende netwerken. Wilt u met profielen werken, klik dan op het tabblad Profiles (Profielen). In het scherm Profile (Profiel) worden de op dat moment beschikbare profielen weergegeven. Verder kunt u hier kiezen uit vijf opties: New (Nieuw) - Klik op New (Nieuw) als u een profiel wilt maken. Edit (ewerken) - Selecteer het profiel dat u wilt wijzigen en klik vervolgens op Edit (ewerken). Wireless Network Monitor (Monitor van draadloos netwerk) Import (Importeren) en Export (Exporteren) - Raadpleeg voor instructies de gebruikershandleiding (alleen in het Engels beschikbaar) op de cd-rom. Delete (Verwijderen) - Selecteer het profiel dat u wilt verwijderen en klik vervolgens op Delete (Verwijderen). U maakt een nieuw profiel als volgt: 14 Klik in het scherm Profiles (Profielen) op New (Nieuw). Profiles (Profielen)

15 C Voer een naam in voor het profiel en klik op OK. Het volgende scherm dat wordt weergegeven is vailable Wireless Network (eschikbaar draadloos netwerk). In dit scherm kunt u kiezen uit twee opties voor het installeren van de adapter. Zie voor verdere instructies stap 2 in deze Installatiehandleiding. C Raadpleeg voor meer informatie of probleemoplossing de gebruikershandleiding op de cd-rom of het inlegvel voor technische ondersteuning. U kunt ook per om verdere ondersteuning vragen. Website Product Registration (Productregistratie) Linksys is een geregistreerd handelsmerk van Cisco Systems, Inc. en/of zijn dochterondernemingen in de VS en bepaalde andere landen. Copyright 2006 Cisco Systems, Inc. lle rechten voorbehouden. WPC300N-NL-QIG W 15

Wireless-N breedbandrouter met Storage Link

Wireless-N breedbandrouter met Storage Link GEBRUIKERSHANDLEIDING Wireless-N breedbandrouter met Storage Link Model: WRT160NL Over deze handleiding Over deze handleiding Pictogrambeschrijvingen Als u de gebruikershandleiding leest, kunt u diverse

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Linksys WUMC710 Draadloze universele mediaconnector (AC) Inhoudsopgave Inhoudsopgave Productoverzicht LED's op apparaat 2 Poorten op apparaat 3 Controlelijst voor WLAN-beveiliging

Nadere informatie

Long Range 802.11b/g/n USB TurboWifi adapter voor het gebruik buiten. Handleiding. Herziening 1.0

Long Range 802.11b/g/n USB TurboWifi adapter voor het gebruik buiten. Handleiding. Herziening 1.0 Long Range 802.11b/g/n USB TurboWifi adapter voor het gebruik buiten Handleiding Herziening 1.0 Zorg ervoor dat er een antenne geïnstalleerd is op het apparaat, anders wordt de zendontvanger beschadigd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Linksys E3000 High Performance Wireless-N router

Gebruikershandleiding. Linksys E3000 High Performance Wireless-N router Gebruikershandleiding Linksys E3000 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Productoverzicht 1 Bovenkant......................................................... 1 Achterkant........................................................

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Linksys E2000 Advanced Wireless-N router

Gebruikershandleiding. Linksys E2000 Advanced Wireless-N router Gebruikershandleiding Linksys E2000 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Productoverzicht 1 Bovenkant......................................................... 1 Achterkant........................................................

Nadere informatie

GEBRUIKERS- HANDLEIDING

GEBRUIKERS- HANDLEIDING GEBRUIKERS- HANDLEIDING Wireless-N ADSL2+-gateway Modelnr.: WAG325N Over deze handleiding Over deze handleiding Pictogrambeschrijvingen Als u de gebruikershandleiding leest, kunt u diverse pictogrammen

Nadere informatie

Linksys E1000 Wireless-N router. Gebruikershandleiding

Linksys E1000 Wireless-N router. Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Productoverzicht 1 Bovenkant 1 Achterkant 1 Horizontale plaatsing 2 Wandmontage 2 3 Het browsergebaseerde hulpprogramma openen 3 Setup (Instellingen)

Nadere informatie

Netwerkopslagsysteem met 2 behuizingen

Netwerkopslagsysteem met 2 behuizingen GEBRUIKERSHANDLEIDING Netwerkopslagsysteem met 2 behuizingen Model: NAS200 (NL) Over deze handleiding Over deze handleiding Pictogrambeschrijvingen Als u de gebruikershandleiding leest, kunt u diverse

Nadere informatie

SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Gids voor een snelle start

SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Gids voor een snelle start SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Gids voor een snelle start Over deze gids Deze Gids voor een snelle start beschrijft hoe u uw SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER installeert en bedient. Gelieve deze handleiding

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LINKSYS WET610N http://nl.yourpdfguides.com/dref/5435211

Uw gebruiksaanwijzing. LINKSYS WET610N http://nl.yourpdfguides.com/dref/5435211 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Handleiding voor draadloze configuratie

Handleiding voor draadloze configuratie Handleiding voor draadloze configuratie 2008 Lexmark International, Inc. Alle rechten voorbehouden. Informatie over deze uitgave Juni 2008 De volgende alinea is niet van toepassing op landen waar de voorwaarden

Nadere informatie

Nederlandse versie. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router. Inhoud van het pakket. Terminologielijst

Nederlandse versie. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router. Inhoud van het pakket. Terminologielijst LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router Stel de Sweex Wireless 300N Router niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van verwarmingselementen. Gebruik

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LINKSYS WAG54GS http://nl.yourpdfguides.com/dref/757867

Uw gebruiksaanwijzing. LINKSYS WAG54GS http://nl.yourpdfguides.com/dref/757867 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Ingebouwde multiprotocol en multifunctionele Ethernetafdrukserver en draadloze (IEEE 802.11b/g) multifunctionele Ethernet-afdrukserver

Ingebouwde multiprotocol en multifunctionele Ethernetafdrukserver en draadloze (IEEE 802.11b/g) multifunctionele Ethernet-afdrukserver Ingebouwde multiprotocol en multifunctionele Ethernetafdrukserver en draadloze (IEEE 802.11b/g) multifunctionele Ethernet-afdrukserver NETWERKHANDLEIDING Lees deze handleiding aandachtig door voordat u

Nadere informatie

DRAADLOZE 11N 300MBPS BREEDBAND ROUTER

DRAADLOZE 11N 300MBPS BREEDBAND ROUTER DRAADLOZE 11N 300MBPS BREEDBAND ROUTER Korte Installatiehandleiding DN-70591 INTRODUCTIE De DN-70591 is een gecombineerd product voor een bedrade/draadloze netwerkverbinding, specifiek ontworpen voor de

Nadere informatie

2.4GHz IEEE802.11g 54Mbps WLANbreedbandrouter BLW-54PM. Planex Communications Inc.

2.4GHz IEEE802.11g 54Mbps WLANbreedbandrouter BLW-54PM. Planex Communications Inc. 2.4GHz IEEE802.11g 54Mbps WLANbreedbandrouter BLW-54PM Planex Communications Inc. INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding... 4 1.1 Eigenschappen BLW-54PM... 4 1.1.1 Eigenschappen Internettoegang... 4 1.1.2

Nadere informatie

U.S. ROBOTICS 802.11g 54Mbps ROUTER

U.S. ROBOTICS 802.11g 54Mbps ROUTER U.S. ROBOTICS 802.11g 54Mbps ROUTER GEBRUIKERSHANDLEIDING rev 1.0 9-04 R24.0773.00 Handelsmerken: Andere product- en bedrijfsnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Nadere informatie

Alles-in-1 draadloze ADSL2/2+ gateway voor thuisgebruik. WL-600g. Handleiding

Alles-in-1 draadloze ADSL2/2+ gateway voor thuisgebruik. WL-600g. Handleiding Alles-in-1 draadloze ADSL2/2+ gateway voor thuisgebruik WL-600g Handleiding Du2458 / Juli 2006 Adressen van de fabrikant ASUSTeK COMPUTER INC. (Azië-Stille Oceaan) Bedrijfsadres: 15 Li-Te Road, Beitou,

Nadere informatie

Ingebouwde multiprotocol en multifunctionele Ethernetafdrukserver en draadloze (IEEE 802.11b/g) multifunctionele Ethernet-afdrukserver

Ingebouwde multiprotocol en multifunctionele Ethernetafdrukserver en draadloze (IEEE 802.11b/g) multifunctionele Ethernet-afdrukserver Ingebouwde multiprotocol en multifunctionele Ethernetafdrukserver en draadloze (IEEE 802.11b/g) multifunctionele Ethernet-afdrukserver NETWERKHANDLEIDING Lees deze handleiding aandachtig door voordat u

Nadere informatie

Network Guide Guide Réseau Netzwerkbetrieb Guía de red Guida alla rete Netwerkhandleiding Guia de Rede

Network Guide Guide Réseau Netzwerkbetrieb Guía de red Guida alla rete Netwerkhandleiding Guia de Rede Network Guide Guide Réseau Netzwerkbetrieb Guía de red Guida alla rete Netwerkhandleiding Guia de Rede Nätverksguide Руководство по работе в сети Regulatory models: W60, W61 010-0756-00 DISPERINDAG No.

Nadere informatie

range extender/ accesspoint

range extender/ accesspoint Universele draadloze G range extender/ accesspoint Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way Rushden, NN10 6GL, Groot-Brittannië +44 (0) 1933 35 2000 +44 (0) 1933 31 2000 fax Belkin B.V. Boeing Avenue

Nadere informatie

STENMARK. Netis. Gebruikshandleiding. Wireless-N AP / Repeater / Router client

STENMARK. Netis. Gebruikshandleiding. Wireless-N AP / Repeater / Router client STENMARK Netis Gebruikshandleiding Wireless-N AP / Repeater / Router client Deze gebruikshandleiding is van toepassing voor de volgende producten: WF2412 150Mbps Wireless N Router WF2420 300Mbps Wireless

Nadere informatie

Netwerkhandleiding. Versie 0 DUT

Netwerkhandleiding. Versie 0 DUT Netwerkhandleiding Versie 0 DUT Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 Netwerkfuncties...1 Overige netwerkfuncties...2 2 Netwerkinstellingen wijzigen 3 De netwerkinstellingen van het apparaat wijzigen...3 BRAdmin

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LINKSYS WRT54G2 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2361862

Uw gebruiksaanwijzing. LINKSYS WRT54G2 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2361862 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Wireless LAN Router AWL-700. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation

Wireless LAN Router AWL-700. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation Wireless LAN Router AWL-700 Gebruiksaanwijzing Versie 1.1 Juni 2002 Opmerking I Copyright-verklaring Deze handleiding mag niet worden verveelvuldigd in enigerlei vorm noch op enigerlei wijze noch worden

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol ethernetprintserver en draadloze Ethernet-printserver

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol ethernetprintserver en draadloze Ethernet-printserver Ingebouwde multiprotocol ethernetprintserver en draadloze Ethernet-printserver NETWERKHANDLEIDING In deze Netwerkhandleiding staat handige informatie over netwerkinstellingen bij gebruik van de rother

Nadere informatie

Hercules Wireless N Router INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven.

Hercules Wireless N Router INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. INHOUDSOPGAVE Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. 1. UW HERCULES WIRELESS N ROUTER... 4 1.1. Aanbevelingen... 4 1.2. Specificaties... 4 1.3. Minimale

Nadere informatie

DATA PROJECTOR XJ-UT310WN. Netwerk functiegids

DATA PROJECTOR XJ-UT310WN. Netwerk functiegids DATA PROJECTOR XJ-UT310WN NL Netwerk functiegids Lees de Veiligheidsvoorzorgen en Voorzorgen in het gebruik in het document Instelgids dat meegeleverd wordt met de Data Projector en zorg ervoor dat u dit

Nadere informatie

Netwerkhandleiding. Versie 0 DUT

Netwerkhandleiding. Versie 0 DUT Netwerkhandleiding Versie 0 DUT Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 Netwerkfuncties...1 Overige netwerkfuncties...2 2 Netwerkinstellingen wijzigen 3 De netwerkinstellingen van het apparaat wijzigen...3 Het bedieningspaneel

Nadere informatie

Arcadyan VGV7519 Router. Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Ondernemerspakket Internet & IPbellen & Zakelijk ADSL/VDSL van KPN

Arcadyan VGV7519 Router. Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Ondernemerspakket Internet & IPbellen & Zakelijk ADSL/VDSL van KPN Arcadyan VGV7519 Router Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Ondernemerspakket Internet & IPbellen & Zakelijk ADSL/VDSL van KPN Versie 1.1 mei 2012 Inhoudsopga ve 1 Aansluiten van de router... 5 2 Instellingen

Nadere informatie