DIENSTBESCHRIJVING CORPORATE ISDN20&30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIENSTBESCHRIJVING CORPORATE ISDN20&30"

Transcriptie

1 Dienstenbeschrijving ISDN20&30 Een telefonieoplossing met hoge prestaties vergroot uw bereikbaarheid Telecollectief Postbus AA Bergschenhoek E. W. Deze dienst wordt u aangeboden i.s.m. Tele2 Zakelijk BV

2 DIENSTBESCHRIJVING CORPORATE ISDN20&30 Versie 1.0 Tele2 Zakelijk Postbus DD Amsterdam ZO KvK Amsterdam

3 Inhoudsopgave 1 INLEIDING Voorbehoud CORPORATE ISDN 20/30 IN HET KORT FUNCTIONELE BESCHRIJVING Local Access Functionaliteiten Capaciteit Technische specificaties Opmerkingen ADDITIONELE DIENSTEN Bedrijfsnummers /0900 Servicenummers Bereikbaarheidsapplicaties Bounced Traffic Routing (BTR) Calamity Routing Service (CRS) Network Forwarding Service (NFS) CDR-Online Voice Monitor Combinaties met andere diensten DOMEIN VAN DE DIENST SERVICE LEVELS Onderhoud Omgevingscondities Beveiligings- en kwaliteitsmanagement LEVERING EN ACCEPTATIE VAN DE DIENST Installatie van de dienst Acceptatie van de dienst Ondersteuning van ingebruikname CHANGE MANAGEMENT Type changes Wijzigingsprocedure Verhuizingen TARIEFSTRUCTUUR Tariefstructuur INSTALLATIE VAN EEN NETWERKAANSLUITING; INDIEN VAN TOEPASSING: LEVERING VAN EEN KOPERLIJN (ANALOGE TELEFOONLIJN); FUNCTIONELE WIJZIGINGEN DIE OP AFSTAND KUNNEN PLAATSVINDEN; TECHNISCHE WIJZIGINGEN DIE OP KLANTVESTIGING DOORGEVOERD MOETEN WORDEN Facturatie Corporate ISDN20/ BIJLAGE A DEFINITIES EN BEGRIPPEN...19

4 1 Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de dienst ISDN20 & ISDN30 Services. Levering van de Dienst vindt plaats op basis van een schriftelijke Overeenkomst tussen de klant en Tele2 Zakelijk, die bestaat uit de volgende documenten: Bestelformulier(en) Algemene Voorwaarden van Tele2 Zakelijk Service Level Agreement deze Dienstbeschrijving Op de Overeenkomst en de levering van de Dienst zijn de "Algemene Voorwaarden Tele2 Zakelijk (Tele2 Nederland B.V.) versie " van toepassing. Deze voorwaarden kunt u verkrijgen via uw Account Manager. U kunt ze ook downloaden vanaf de website van Tele2 Zakelijk, Als onderdeel van de Overeenkomst wordt in het Bestelformulier exact vastgelegd wat Tele2 Zakelijk aan u levert. In de Overeenkomst wordt tevens vermeld tegen welke tarieven dit plaatsvindt. Levering van de Dienst vindt plaats conform de specificaties zoals beschreven in dit document en in de Service Level Agreement. Indien u verdere vragen heeft of wilt informeren naar prijzen, opties en beschikbaarheid, kunt u terecht bij uw Tele2 Zakelijk Account Manager. 1.1 Voorbehoud Dit document is bedoeld voor informatiedoeleinden, het is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Tele2 Zakelijk is noch verantwoordelijk voor eventuele fouten of onvolkomenheden in dit document, noch voor welke schade dan ook als gevolg van de inhoud hiervan. De formuleringen in deze dienstbeschrijving vervangen alles wat in eerdere dienstbeschrijvingen uiteengezet is. Dit document bevat gegevens die onderhevig zijn aan eigendomsrecht van Tele2 Zakelijk en die niet vermenigvuldigd, gebruikt of openbaar gemaakt mogen worden, geheel of gedeeltelijk, anders dan met de bedoeling deze Dienst te beoordelen.

5 2 Corporate ISDN 20/30 in het kort Met de dienst ISDN20 & ISDN30 Services wordt u voor al uw uitgaande en inkomende verkeer voor spraak-, data- en videoapplicaties rechtstreeks aangesloten op het SDH glasvezelnetwerk van Tele2 Zakelijk. Dit alles met ISDN snelheid, kwaliteit en bijbehorende services. U kunt binnen de dienst kiezen uit twee varianten voor uw aansluiting: ISDN20 en ISDN30. Bij de ISDN30 variant krijgt u een digitale aansluiting, bestaande uit 30 kanalen (30 B-kanalen voor spraak en data en 1 D- kanaal voor signalering). Over elk kanaal kan één gesprek plaatsvinden met een capaciteit van 64 Kbit/s. ISDN30 biedt u dus de mogelijkheid om gelijktijdig 30 gesprekken te voeren. Bij de ISDN20 variant krijgt u een aansluiting met daarover 20 kanalen geleverd (20 B-kanalen voor spraak en data en 1 D-kanaal voor signalering). Afgezien van het aantal beschikbare kanalen is er geen verschil tussen ISDN20 en ISDN30. In feite levert Tele2 Zakelijk u de ISDN20 variant op basis van een ISDN30 aansluiting waarbij slechts 20 kanalen kunnen worden gebruikt. Indien u behoefte heeft aan meer capaciteit, kunt u snel en eenvoudig upgraden van een ISDN20 aansluiting naar een ISDN30 aansluiting. Hetzelfde geldt voor de situatie dat u wilt uitbreiden naar meerdere ISDN30 aansluitingen of als u ook andere diensten van Tele2 Zakelijk wilt gaan gebruiken. De infrastructuur van Tele2 Zakelijk biedt u hiervoor meer dan voldoende capaciteit en flexibiliteit. Op basis van de standaard functionaliteit bij de Dienst, eventueel aangevuld met extra services, in combinatie met de zeer scherpe prijsstelling, biedt Tele2 Zakelijk u met ISDN20 & ISDN30 Services een optimaal telefonieproduct. Bovendien biedt Tele2 Zakelijk u in combinatie met de dienst ISDN20 & ISDN30 Services On Net telefoniekortingen. Hiermee krijgt u naast de scherpe ISDN tarieven van Tele2 Zakelijk ook nog extra korting over de gesprekken naar andere vaste en mobiele telefonieklanten van Tele2 Zakelijk. Deze extra korting kan oplopen tot 50%.

6 3 Functionele beschrijving De dienst ISDN20 & ISDN30 Services biedt u de mogelijkheid om uw inkomende en uitgaande telefoongesprekken af te handelen via het Tele2 netwerk. U kunt op de Dienst diverse soorten telefonieapparatuur aansluiten. Veel voorkomende voorbeelden hiervan zijn Bedrijfstelefooncentrales (PABX), Call Center systemen, Telemarketing Dialers en Calling Card platformen. U kunt via de Dienst ook Internet- en data-apparatuur, zoals access-apparatuur of routers, aansluiten. Uw klantapparatuur dient volgens de ETSI specificaties geschikt te zijn voor ISDN30. Tijdens de oplevering van de Dienst zorgt Tele2 Zakelijk voor het koppelen en migreren van uw nieuwe ISDN20 of ISDN30 aansluiting(en). Daarbij levert en/of migreert Tele2 Zakelijk ook uw telefoonnummers. Tijdens de contractperiode zorgt Tele2 Zakelijk, conform de Service Level Agreement, voor het continu leveren van hoogwaardige communicatie via het Tele2 netwerk. 3.1 Local Access Bij het koppelen van uw vestiging aan het Tele2 netwerk zijn er in principe twee opties. Er kan gebruik gemaakt worden van een koperverbinding of van een andere vorm van Local Access ( glasvezelverbinding, radioverbinding of een huurlijn van derden). In de meeste gevallen koppelt Tele2 Zakelijk uw vestiging fysiek aan het Tele2 netwerk door middel van een koperverbinding in combinatie met breedband SDSL technologie. Bij levering van de Dienst maakt Tele2 Zakelijk daarbij dan gebruik van het lokale aansluitnetwerk van KPN. Dit is de koperinfrastructuur die vanuit uw pand tot in een wijkcentrale van KPN loopt. Via koppelingen die Tele2 Zakelijk heeft met de wijkcentrales van KPN bent u vervolgens aangesloten op het glasvezelnetwerk van Tele2 Zakelijk. De dienst ISDN20 & ISDN30 van Tele2 Zakelijk is in praktisch geheel Nederland leverbaar. Bij uw account manager kunt u informeren naar de mogelijkheden die Tele2 Zakelijk u kan bieden bij het leveren van de Dienst. Indien een aansluiting op basis van een koperverbinding niet mogelijk is, als u meer capaciteit of een hogere beschikbaarheid nodig heeft dan geboden kan worden met een koperverbinding, dan kan Tele2 Zakelijk eventueel ook een andere vorm van Local Access realiseren (glasvezel, radio of huurlijn) Koperverbinding Er zijn twee mogelijkheden om een koperverbinding ten behoeve van de dienst ISDN20 & ISDN30 Services te realiseren: Een bestaand contract voor een enkelvoudige analoge of ISDN-lijn Een nieuwe lijnaanvraag Een bestaand contract voor een enkelvoudige analoge of ISDN-lijn Als u een bestaand contract heeft voor een enkelvoudige analoge aansluitlijn of een enkelvoudige ISDN-lijn 1, dan kunt u deze aan Tele2 Zakelijk laten overdragen. Deze telefoonaansluiting is na overdracht aan Tele2 Zakelijk niet meer voor andere doeleinden beschikbaar dan voor de door Tele2 Zakelijk te leveren diensten. Alle eventuele telefonie- en ISDN-diensten die op deze lijn geleverd werden door andere service providers (inclusief Carrier Pre Select) worden automatisch beëindigd bij de migratie van de lijn naar Tele2 Zakelijk. De bijbehorende (onderliggende) telefoonnummers kunnen niet langer worden gebruikt, voor zover ze niet of slechts gedeeltelijk naar Tele2 Zakelijk worden geporteerd Een nieuwe lijnaanvraag Indien er geen vrije enkelvoudige analoge of ISDN-lijn beschikbaar is voor migratie, kunt u de benodigde aansluitlijn door Tele2 Zakelijk laten verzorgen of zelf rechtstreeks bij KPN aanvragen. 1 Deze lijn dient niet meervoudig gekoppeld te zijn aan andere ISDN2-lijnen.

7 Een nieuwe lijnaanvraag door Tele2 Zakelijk Tele2 Zakelijk adviseert om, tegen geringe meerkosten, een nieuwe telefoonaansluiting te laten verzorgen door Tele2 Zakelijk. Op haar naam zal Tele2 Zakelijk de aanvraag bij KPN verrichten en op deze manier de controle houden en de verantwoordelijkheid nemen voor de nieuwe lijnlevering, wat u ten goede komt. Levering van de telefoonlijn door KPN vindt normaliter binnen 10 tot 15 werkdagen plaats, indien een bestaand koperpaar beschikbaar is. Als dat niet het geval is, geeft KPN aan wat de levertijd zal zijn en de meerprijs voor het realiseren van een telefoonaansluiting op basis van de extra werkzaamheden die KPN dient te verrichten. Tele2 Zakelijk brengt deze meerprijs bij u in rekening. Voor deze aanvraag is het vereist dat Tele2 Zakelijk beschikt over een inpandig telefoonnummer van een actieve vaste telefoonaansluiting op het betreffende installatie-adres. Tele2 Zakelijk zal dit nummer gebruiken als referentie voor het aanvragen van een nieuwe telefoonlijn. Een nieuwe lijnaanvraag door u zelf Indien gewenst kunt u de benodigde analoge lijn ook zelf rechtstreeks bij KPN aanvragen. U wordt dan contractant van de telefoonlijn. U vraagt de lijn zelf op eigen naam aan en blijft hierdoor verantwoordelijk voor de nieuwe lijnlevering. Na levering van de telefoonlijn heeft Tele2 Zakelijk de gegevens van de betreffende aansluiting nodig om de lijn te migreren naar een xdsl verbinding. Dit zijn het 10-cijferig telefoonnummer, de officiële tenaamstelling van de contractant en de exacte locatie van het IS/RA-punt (de wandcontactdoos). Zodra de lijn door Tele2 Zakelijk naar DSL is gemigreerd, ontvangt u van KPN een (eind)afrekening voor de installatie en de abonnementskosten (op basis van een BelBasis abonnement) voor 1 jaar. Na de uiteindelijke migratie is Tele2 Zakelijk contractant van de lijn. Kosten van eventueel meerwerk voor de levering van een nieuwe telefoonlijn, voor interne bekabeling en aanbrengen van geschikte elektriciteitsvoorzieningen worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht. Het bestelformulier van de Dienst omvat ook de aanvraag voor migratie van de benodigde enkelvoudige analoge of ISDN-lijn en benodigd meerwerk voor realisatie van de DSL-aansluiting. Na realisatie van de aansluiting is het niet mogelijk om te wisselen tussen deze situaties. Disclaimer: De dienst ISDN20 & ISDN30 Services wordt geleverd op basis van G.SHDSL technologie en kent afstandsbeperkingen. Op basis van de postcode van de aan te sluiten vestiging (het installatie adres) bepaalt Tele2 Zakelijk of de Dienst over koper leverbaar is. Dit gebeurt na de initiële acceptatie van de bestelling van de Dienst. Hierbij wordt als uitgangpunt genomen een schatting van de hemelsbrede afstand tussen uw vestiging en het Tele2 netwerk tot maximaal meter. De mogelijkheid bestaat dat de lengte van de koperlijn in werkelijkheid (gebleken na oplevering) langer is dan aanvankelijk geschat. Daardoor zal de levering van de Dienst alsnog als niet mogelijk worden beoordeeld. Bij levering tot meter afstand hemelsbreed levert Tele2 Zakelijk de Dienst over een enkelvoudige koperlijn. Tussen meter en meter hemelsbreed levert Tele2 Zakelijk de Dienst op basis van een dubbele koperlijn. De tweede koperlijn wordt altijd door Tele2 Zakelijk besteld en geleverd. Als klant merkt u hier niets van. De tweede koperlijn wordt door KPN echter wel afgemonteerd op uw locatie en het is mogelijk dat er een tweede ISRA punt wordt gecreëerd. In het geval van een dubbele koperlijn geldt een additionele levertijd van 3 weken. Tele2 Zakelijk behoudt zich het recht voor om na acceptatie van een bestelling van de Dienst levering te weigeren op grond van ongeschiktheid van de koperlijn vanwege afstandsbeperkingen. Uiteraard zal Tele2 Zakelijk zich steeds optimaal inspannen om te leveren. De lengte en daarmee de geschiktheid van de koperlijn kan echter niet op voorhand worden vastgesteld. Tele2 Zakelijk hanteert daarom voor ISDN20 & ISDN30 Services over koper geen leveringsgarantie na acceptatie van een order. De Dienst wordt geleverd op basis van ADSL en SDSL technologie. Inherent aan de xdsl technologie bestaat de mogelijkheid van negatieve gevolgen door zogenaamde overspraak in koperlijn bundels. Dit kan zich uiten in het verminderen van de snelheid van gegevensverkeer. Dit kan het gevolg zijn van een sterke toename van xdsl gebruik in de lokale koperlijn infrastructuur. Tele2 Zakelijk kan dit verschijnsel niet beïnvloeden, voorspellen of voorkomen. Tele2 Zakelijk spant zich in een dergelijke situatie in om de Dienst conform de overeengekomen specificaties te blijven leveren, maar kan dit niet garanderen.

8 3.2 Functionaliteiten De dienst is opgebouwd uit een aantal elementen die de set aan functionaliteiten vormen waarmee een volwaardige ISDN30 dienst wordt gerealiseerd: Nummerweergave (CLIP/CLIR) Doorkiezen (DDI) Sub-adressering Nummerblokken Nummerweergave (CLIP/CLIR) CLIP (Calling Line Identification Presentation) betekent dat het telefoonnummer van de bellende partij (de CLI) kan worden gepresenteerd aan degene die het gesprek ontvangt. Of de CLI van de beller daadwerkelijk op het scherm van de gebelde wordt getoond, hangt ervan af of er tussen de beller en de gebelde gebruik gemaakt wordt van andere (inter)nationale netwerken en/of de betreffende netwerken de dienst CLIP ondersteunen. Daarnaast dient ook uw apparatuur (PABX, telefoontoestellen) nummerweergave te ondersteunen. CLIR (Calling Line Identification Restriction) betekent dat het telefoonnummer (de CLI) van de beller juist niet aan de gebelde wordt getoond. De standaard instellingen van de dienst ISDN20 & ISDN30 Services van Tele2 Zakelijk zijn als volgt: CLIP is geactiveerd: U kunt via het Service Order Form een verzoek indienen om CLIP uit te schakelen. Na het in gebruik nemen van de dienst kan dit via Customer Service. CLIR is niet geactiveerd: Het nummer van de beller wordt standaard gepresenteerd bij de gebelde. U kunt echter per gesprek besluiten om de beperking juist wel te activeren Doorkiezen (DDI) Met DDI (Direct Dialling In) is het mogelijk om rechtstreeks een toestel binnen een bedrijfstelefonieomgeving aan te kiezen (bellen) in plaats van eerst via een telefoniste binnen te komen en dan doorverbonden te worden Sub-adressering (SUB) Met sub-adressering is het mogelijk om na het gewone 10-cijferige telefoonnummer extra cijfers in te toetsen (mee te sturen). Daardoor kan vervolgens een specifiek toestel aangekozen worden of een boodschap meegegeven Nummers en nummerblokken Als u momenteel van een ander netwerk gebruik maakt, kunt u uw huidige telefoonnummers gewoon behouden zodra u gebruik gaat maken van de Tele2 Zakelijk dienst ISDN20/30. Tele2 Zakelijk zal uw nummers migreren en overnemen. Dit kunnen complete nummerblokken zijn, maar ook losse (enkelvoudige) nummers. Van deze laatste kunnen maximaal vijf in het nieuwe nummerblok van Tele2 Zakelijk worden geprogrammeerd. U kunt dus uw belangrijkste en bekendste telefoon- en/of faxnummers meenemen. Het migreren van telefoonnummers wordt nummerportabiliteit genoemd. Om het behoud van telefoonnummers mogelijk te maken en soepel te laten verlopen, is er in Nederland een apart netwerk tussen de diverse operators aangelegd (COIN). Tele2 Zakelijk is vanzelfsprekend aangesloten op dit netwerk. Als u extra telefoonnummers nodig heeft of een nieuwe nummerreeks wenst, dan krijgt u van Tele2 Zakelijk nieuwe nummers uit het Tele2 Zakelijk nummerplan. Deze nummers worden per groep (nummerblok) van 100, of nummers uitgegeven.

9 3.3 Capaciteit Met ISDN20/30 van Tele2 Zakelijk kunnen over één aansluiting 20 respectievelijk 30 gelijktijdige telefoongesprekken gevoerd worden. Meestal wordt het aantal benodigde telefoonlijnen (ISDN20 of ISDN30 bundels) bepaald door het aantal gelijktijdige gesprekken dat een organisatie wenst te voeren tijdens piekuren (vaak tussen en 11.00). Hoeveel gelijktijdige gesprekken een bedrijf kan voeren, is afhankelijk van het aantal beschikbare bundels. Hieronder enkele richtlijnen waarmee uw capaciteitsbehoefte ingeschat kan worden: Call Centers: Twee à drie maal zoveel kanalen als er werkplekken zijn (bijvoorbeeld 25 werkplekken, dan ongeveer 75 kanalen, oftewel twee à drie ISDN30 bundels) Zakelijke dienstverlening: Gemiddeld één ISDN30 bundel per 75 tot 100 medewerkers Productiebedrijven: Gemiddeld één ISDN30 bundel per 100 tot 150 medewerkers 3.4 Technische specificaties De dienst ISDN20 & ISDN30 Services ondersteunt standaard het EURO ISDN Protocol. In de volgende paragrafen wordt dit protocol en de functionaliteit nader beschreven. De Dienst is gedefinieerd aan de hand van de volgende specificaties Euro ISDN D kanaal Protocol User-network interface: Layer 1 (physical), ETS Layer 2 (data link) ETS , opvolger van ETS Layer 3 (basic call control) ETS , opvolger van ETS Layer 3 (supplementary services) ETS Bearer Services Circuit mode: 64 Kbit/s unrestricted ETS Kbit/s for speech ETS Kbit/s for 3.1 KHz audio ETS Supplementary Services Calling Line Identification Presentation (CLIP) ETS en ETS Calling Line Identification Restriction (CLIR) ETS en ETS Direct Dialling In (DDI) ETS en ETS Sub-addressing (SUB) ETS en ETS Niet-ETSI ISDN Services Random, Sequential en Circular PRI Line Hunting Teleservices Telephony (3.1 khz, inclusief Telefax Group 3) ETS Telefax Group 4 ETS Teletex ETS Videotex ETS KHz Telephony ETS Opmerkingen De dienst ISDN20 & ISDN30 Services van Tele2 Zakelijk heeft niet de beschikking over voic , Advice of Charge (kostenregistratie op basis van pulsen) en terugbellen indien een nummer bezet is (*5).

10 4 Additionele diensten Tele2 Zakelijk biedt de mogelijkheid om Corporate ISDN20/30 van Tele2 Zakelijk te combineren met additionele diensten. Hieronder worden de diensten kort beschreven, voor de volledige beschrijving verwijzen we u naar de desbetreffende dienstbeschrijvingen Bedrijfsnummers 088 Bedrijfsnummers biedt u de mogelijkheid om vanuit heel Nederland onder één nummer(blok) bereikbaar te zijn. Dit vergroot de herkenbaarheid en het gebruiksgemak voor uw (potentiële) klant. Uw (potentiële) klanten hoeven niet langer naar regionale nummers te zoeken of te bellen. Het gebruik van geografische nummers en 088 nummers kan desgewenst ook gecombineerd worden /0900 Servicenummers 0800 & 0900 nummers bieden een oplossing waarmee uw bereikbaarheid en uw bedrijfsprocessen efficiënter kunnen worden ingericht. Door het instellen van een 0800 of een 090X nummer kunnen inkomende telefoongesprekken worden gekanaliseerd. Het 0800 of 090X nummer kan als uniforme ingang dienen voor alle (potentiële) klanten en betrokkenen van een organisatie Servicenummers Een 0800 Servicenummer is voor de beller van het nummer gratis. Er worden geen kosten doorbelast aan de beller van het 0800 nummer, dit verlaagd de drempel voor uw klant om te bellen. De nummerhouder zal alle kosten voor de oproep op zich nemen. Een 0800 Servicenummer wordt ingezet voor toepassingen waarbij het onwenselijk is de beller kosten in rekening te brengen. Voorbeelden hiervan zijn; een klachtenlijn, een nummer voor het doorgeven van meterstanden; of een telefoonnummer waarop klanten artikelen kunnen bestellen Servicenummer 0900 Servicenummers zijn Servicenummers waar de beller betaalt voor informatie die door de nummerhouder wordt aangeboden. De nummerhouder kiest zelf het door de beller te betalen tarief. Er is een ruime keuze aan te hanteren tarieven. Er zijn drie 090X categorieën beschikbaar, elk met een specifiek doel: 0900 nummers voor serieuze informatie nummers voor informatiediensten met een erotisch karakter of een gespreksverlengend karakter zoals babbelboxen nummers voor inzet in de media. Bijvoorbeeld: prijsvragen, spelletjes of amusement. 4.3 Bereikbaarheidsapplicaties Met de dienst Bereikbaarheidapplicaties kunnen inkomende telefoongesprekken worden doorgeschakeld naar applicaties die voor een optimale bereikbaarheid van uw organisatie kunnen zorgen. Door gebruik te maken van keuzemenu s zal uw klant sneller met de juiste medewerker in contact komen. Om de Dienst te kunnen gebruiken, dient de klant een geografisch of 088-bedrijfsnummer beschikbaar te hebben, het Applicatienummer. Dit nummer kan als uniforme ingang dienen voor alle (potentiële) klanten en betrokkenen van een organisatie. De klant kan hiervoor een bestaand geografisch of 088- bedrijfsnummer gebruiken, bijvoorbeeld het hoofdnummer van de klant organisatie. Alle inkomende oproepen naar het Applicatienummer zullen worden doorgeschakeld naar de applicatie. Afhankelijk van de functionaliteit van de te gebruiken applicatie en de interactie met de beller, kan het gesprek vervolgens verder worden doorgeschakeld naar een of meerdere Bestemmingsnummers. Dit kunnen in principe alle nummers zijn, vast of mobiel, in binnen- of buitenland.

11 4.4 Bounced Traffic Routing (BTR) De dienst Bounced Traffic Routing zorgt ervoor dat, in het geval uw ISDN30 bundel niet volledig beschikbaar is vanwege congestie of storing, inkomende oproepen die niet doorkomen op de ISDN30 bundel direct worden geherrouteerd naar een ander telefoonnummer. Dat telefoonnummer kunt u zelf kiezen en kan elk nationaal geografisch nummer zijn, in het Tele2 netwerk of daarbuiten. Daarmee blijft u toch bereikbaar. BTR is alleen mogelijk op ISDN30, niet op ISDN Calamity Routing Service (CRS) Met de dienst Calamity Routing Service kunt u al uw inkomend verkeer op een ISDN20 of ISDN30 bundel tijdelijk laten herrouteren naar een ander nationaal geografisch nummer, bijvoorbeeld omdat uw ISDN20 of ISDN30 bundel door een calamiteit niet meer functioneert. Tele2 Zakelijk zal er binnen twee uur nadat u een calamiteit heeft gemeld voor zorgen dat de inkomende oproepen op de betreffende bundel worden afgeleverd op het door u gewenste nummer. 4.6 Network Forwarding Service (NFS) Met de dienst Network Forwarding Service kunt u (een gedeelte van) uw inkomend verkeer op een ISDN20 of ISDN30 bundel tijdelijk laten herrouteren naar een ander nationaal geografisch nummer. Tele2 Zakelijk zorgt er dan voor dat inkomende oproepen worden afgeleverd op het door u gewenste nummer. Deze dienst is specifiek bedoeld voor bedrijven die gaan verhuizen en heeft een tijdelijk karakter. 4.7 CDR-Online CDR-Online is een gratis dienst die toegankelijk is via U kunt via deze dienst uw CDR s (Call Detail Records of gespreksgegevens) downloaden. Hiermee kan dan op detailniveau inzicht worden verkregen in alle belgegevens. Dit heeft als voordeel dat in plaats van het ontvangen van omvangrijke papieren rapportages de gedetailleerde gespreksgegevens in elektronisch formaat (Excel) gebruikt kunnen worden. U kunt dan op basis van dit elektronische bestand zelf rapportages samenstellen, zoals kosten-overzichten per vestiging of zelfs per afdeling. 4.8 Voice Monitor Voice Monitor is een aanvullende dienst van Tele2 Zakelijk waarmee managementinformatie kan worden verkregen over de telefoniediensten die bij Tele2 Zakelijk worden afgenomen. Deze informatie geeft de mogelijkheid om telefoonverkeer te analyseren en de bijbehorende gesprekskosten toe te wijzen aan interne kostenplaatsen. Voice Monitor is dé dienst als in de organisatie behoefte is aan: - inzicht in het telefonieverkeer - bijbehorende kosten - kosten voor telefonie kunnen toewijzen aan verschillende kostenplaatsen, - managers of werknemers inzicht geven in de door hen gemaakte telefoonkosten - analyses op uitgaand telefoonverkeer om bedrijfsprocessen te optimaliseren - analyses op inkomend telefoonverkeer om bedrijfsprocessen en callcenter capaciteit te optimaliseren 24/7 up-to-date informatie over het telefoonverkeer beschikbaar te hebben. 4.9 Combinaties met andere diensten De dienst ISDN20 & ISDN30 Services kan zeer eenvoudig en voordelig gecombineerd worden met andere diensten van Tele2 Zakelijk, zoals 0800 & 0900 Services, Corporate Internet, IP VPN en Office VPN.

12 5 Domein van de dienst De dienst Corporate ISDN20/30 wordt op uw vestiging (klant domein) gekoppeld aan uw ISDN20/30 telefonie apparatuur zoals telefoontoestellen of een telefooncentrale (PBX). U dient er zelf voor te zorgen dat uw apparatuur, bijvoorbeeld een PABX, het mogelijk maakt om er een ISDN30 (of ISDN20) aansluiting op te koppelen. Inrichting en beheer van uw randapparatuur vallen buiten het bereik van de dienstverlening van Tele2 Zakelijk bij de dienst ISDN20 & ISDN30 Services. U bent zelf verantwoordelijk voor de werking en het onderhoud van de apparatuur die u op de Dienst aansluit. Het scheidingsvlak tussen de dienst en de klantapparatuur, het zogenaamde Service Access Point, is de RJ45 of BNC interface vanuit de NTU (Network Termination Unit). De verantwoordelijkheid van Tele2 Zakelijk strekt zich uit tot het Service Access Point. De NTU netwerkapparatuur wordt beheerd door en blijft eigendom van Tele2 Zakelijk. Onderstaande figuur geeft schematisch de domeinen van de dienst Corporate ISDN20/30 weer. PABX NTU openbaar telefonie netwerk ISDN20 of ISDN30 klant domein Figuur 1: Domein van de Dienst Tele2 Zakelijk domein openbare telefonie domein

13 6 Service levels Het Tele2 netwerk, inclusief de backbone apparatuur, wordt 24 uur per dag en 7 dagen per week bewaakt en onderhouden door het Network Management Center (NMC). Het NMC beschikt over geavanceerde hulpmiddelen waarmee op netwerkproblemen geanticipeerd kan worden. Het NMC bewaakt de continuïteit van de dienstverlening en onderneemt de nodige acties om teruggang in de kwaliteit van de dienst te voorkomen. Storingen worden geregistreerd en vastgelegd door Tele2 Zakelijk. Storingsmeldingen worden: automatisch aangemaakt op basis van netwerk- of systeemwaarschuwingen; handmatig aangemaakt door een Customer Service medewerker n.a.v. een klantmelding. Aan elke storing wordt een storingsnummer toegekend. Alle activiteiten nav de storing worden vastgelegd onder dit storingsnummer. Customer Service is verantwoordelijk voor de controleprocedure van de storing totdat een oplossing tot stand is gebracht en de klant hierover naar tevredenheid is geïnformeerd. Tele2 Zakelijk verplicht zich tegenover de klant om alle in redelijkheid te verwachten inspanningen te verrichten voor het oplossen van de storing. De klant verplicht zich om assistentie te verlenen om de oplossing van de storing mogelijk te maken, bijv. door: Informatie te verstrekken aan Tele2 Zakelijk die (volgens Tele2 Zakelijk) relevant kan zijn om de storing op te lossen. De onderhoudstechnicus toestemming te verlenen om de klantlocatie te betreden en toegang te bieden tot de benodigde apparatuur. De apparatuur opnieuw te starten, statusinformatie door te geven, informatie over de gebruikte apparatuur op klantlocatie door te geven. Tele2 Zakelijk committeert zich aan de volgende Service Levels: 95% van de leveringen van de Dienst die Tele2 Zakelijk verzorgt worden binnen 45 werkdagen uitgevoerd. Installatie door een Tele2-monteur vindt plaats tijdens kantooruren. De Dienst kent een beschikbaarheid van 99,8%. Een storing op de dienst zal in 95% van de gevallen binnen 4 kantooruren worden opgelost. 6.1 Onderhoud Onderhoud is nodig voor uitbreiding of verbetering van de netwerkinfrastructuur, faciliteiten dan wel dienstgerelateerde componenten van Tele2 Zakelijk. Onderhoud wordt door Tele2 Zakelijk op twee manieren gepland: Onderhoud dat wordt uitgevoerd in de Onderhoudsperiode. Onderhoud dat wordt uitgevoerd tijdens een met u overeengekomen periode, het zogeheten Gepland Onderhoud. Voor aansluitingen op basis van DSL is de Onderhoudsperiode gedefinieerd op maandag tot en met vrijdag tussen a.m. en a.m. CET. U wordt niet geïnformeerd over het onderhoud in deze periode. Tijdens de Onderhoudsperiode kan de Dienst onderbroken worden, maar zal er geen uitval van de Dienst optreden. In het geval van Gepland Onderhoud wordt u tenminste vijf werkdagen van tevoren op de hoogte gebracht. Gepland Onderhoud kan in principe op elk moment plaatsvinden. Indien aan de voorwaarden van Gepland Onderhoud wordt voldaan, kan het ook in de reguliere Onderhoudsperiode worden uitgevoerd. Tijdens Gepland Onderhoud kan de Dienst tijdelijk niet voor u beschikbaar zijn. Een bericht van Gepland Onderhoud omvat de volgende informatie: Gegevens contactpersoon; Tijdkader waarin het Gepland Onderhoud zal plaatsvinden; Verwachte feitelijke duur van het Gepland Onderhoud; De diensten die getroffen zullen worden door het Geplande Onderhoud; De noodzaak van toegang tot de locatie.

14 Noodonderhoud kan nodig zijn wanneer de omstandigheden onmiddellijk ingrijpen vereisen. In een dergelijk geval wordt u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. 6.2 Omgevingscondities Bij de implementatie van de Tele2 Zakelijk apparatuur op klantvestiging zal worden beoordeeld of wordt voldaan aan de eisen die gesteld zijn aan de omgevingscondities zoals hieronder beschreven. De vereiste omgevingscondities zijn: Luchtvochtigheid maximaal 80%, niet condenserend. Omgevingstemperatuur minimaal 5 graden Celsius, maximaal 40 graden Celsius. Elektriciteitsvoorziening: netspanning 230 Volt (+10 % tot 10%), Hz, aparte groep. 6.3 Beveiligings- en kwaliteitsmanagement Klanten verwachten van Tele2 Zakelijk als telecommunicatiebedrijf het allerhoogste niveau op het gebied van beveiligings- en kwaliteitsmanagement. Tele2 Zakelijk stelt alles in het werk om aan deze hoge verwachtingen te voldoen. Wij vinden het zeer belangrijk te kunnen verzekeren dat de beveiliging van onze netwerken, diensten en onze bedrijfsvoering van het hoogste niveau is en de best mogelijke bescherming biedt tegen frauduleus en illegaal gebruik. Om tegemoet te komen aan de beveiligings- en kwaliteitseisen van onze klanten heeft Tele2 Zakelijk voor de gehele organisatie kwaliteits- en beveiligingsprogramma s geïmplementeerd. Onderdeel van deze programma s was de invoering van beveiligings- en kwaliteitsvoorschriften die boven het gebruikelijke niveau binnen de telecomsector liggen. Het beveiligingsprogramma en het kwaliteitsprogramma van Tele2 Zakelijk zijn, na uitvoerige toetsing door een externe onderzoeksorgaan (KPMG), beloond met respectievelijk het BS 7799 (Code voor Informatie Beveiliging) en het ISO 9001 certificaat. Ons beveiligings- en kwaliteitsprogramma stopt echter niet bij deze certificering. De klanten van Tele2 Zakelijk kunnen er zeker van zijn dat wij alle beveiligings- en kwaliteitsvoorschriften en procedures, nu en in de toekomst, voortdurend toetsen, controleren en verbeteren. Bovendien zal een externe auditor middels periodieke controles zich ervan verzekeren dat het gehele kwaliteitsprogramma van Tele2 Zakelijk gebaseerd blijft op deze twee internationale normen. De certificaten tonen aan dat Tele2 Zakelijk een betrouwbare partner is met oog voor beveiligingskwesties. De beveiligingsprocessen, procedures en geïmplementeerde technologieën van de ICT-infrastructuur van ons bedrijf worden voortdurend bewaakt door ICT-professionals en beveiligingsmedewerkers om er zeker van te zijn dat alle eventuele verbeteringen worden doorgevoerd met hetzelfde hoge niveau. Medewerkers van Tele2 Zakelijk die betrokken zijn bij de operationele werking van de dienst, worden gehouden aan een geheimhoudingsverklaring. Fysieke beveiliging: Alle apparatuur bevindt zich binnen een extra beveiligde zone van het Network Management Center en in beveiligde Tele2 locaties. Logische beveiliging: Alle beheermiddelen zijn uitsluitend door middel van een toegangsnaam en code toegankelijk en per toegangsnaam wordt een autorisatie toegekend. Deze autorisatie bepaalt welke beheeractiviteiten al dan niet uitgevoerd kunnen worden. Formele procedures worden of zijn opgesteld voor de beheersing van autorisaties. Tele2 Zakelijk spant zich in om de door haar geleverde beveiliging ten behoeve van uw diensten of systemen te optimaliseren. Echter, gezien het feit dat de bedreigingen op IT- en netwerksystemen aan constante verandering onderhevig zijn, kan Tele2 Zakelijk niet garanderen dat de geboden beveiliging onder alle omstandigheden afdoende werkt.

15 6.3.1 Fysieke beveiliging - Tele2 locaties kennen toegangsniveaus per ruimte. Uitsluitend geautoriseerd personeel wordt toegang verleend. Personeelsleden van Tele2 Zakelijk krijgen alleen na legitimatie toegang. - Derden krijgen in principe geen toegang tot ruimtes met een hoog autorisatie niveau. - Fysieke toegangsverlening aan beheerpersoneel van Tele2 Zakelijk vindt plaats op basis van strikte richtlijnen en procedures Logische beveiliging - Logische toegangsverlening voor beheerders van Tele2 Zakelijk tot de beheerinfrastructuur van de Diensten vindt plaats op basis van strikte richtlijnen en procedures. - De logische beveiliging van apparatuur en netwerkinfrastructuur is beheerbaar en controleerbaar (logging). - Toegangsverlening voor gebruikers op de Dienst is de verantwoordelijkheid van de klant. - Beveiliging met betrekking tot koppelingen van de Dienst aan lokale netwerken, sub-netwerken en aangesloten randapparatuur is de verantwoordelijkheid van de klant.

16 7 Levering en acceptatie van de dienst 7.1 Installatie van de dienst De dienst wordt geïnstalleerd door een monteur van Tele2 Zakelijk. Deze monteur verzorgt de complete installatie, inclusief de benodigde bekabeling. De bekabeling zal verzorgd worden tussen het ISRA-punt (of indien niet aanwezig; een wandcontactdoos) en de netwerkapparatuur van Tele2 Zakelijk met een maximale afstand van 30 meter. De implementatie van de netwerkinfrastructuur op de klantvestiging vindt tijdens kantooruren plaats. 7.2 Acceptatie van de dienst Na acceptatie van de order door Tele2 Zakelijk wordt begonnen met de voorbereiding en de implementatie van de Dienst. Voorwaarde voor acceptatie van de order is dat het Bestelformulier correct en volledig is ingevuld en dat de Overeenkomst is ondertekend Procedure De oplevering van de dienst Corporate ISDN20/30 verloopt als volgt: 1. De apparatuur op klantlocatie wordt geïnstalleerd door een monteur van Tele2 Zakelijk. 2. Voor het aan u opleveren van de Dienst zal de projectmanager op de aangesloten vestiging van u tests uitvoeren waarmee de correcte werking van de apparatuur op klantlocatie, de netwerkaansluiting en -verbindingen en de additionele diensten aangetoond worden. Deze tests moeten bevestigen dat het netwerk functioneert en de gevraagde faciliteiten zijn geactiveerd. Het resultaat van de tests is onafhankelijk van het functioneren van uw randapparatuur. Gebreken in uw randapparatuur zijn voor uw eigen risico. Voor het naar behoren werken van de dienst wordt afgegaan op de testresultaten. Indien de tests niet succesvol aantonen dat de dienst correct werkt, zal de projectmanager binnen vijf werkdagen de oorzaak hiervan achterhalen en alsnog zorgen voor de juiste werking van de Dienst. Zodra er communicatie kan plaatsvinden, dus dat er inkomend en uitgaand verkeer gerealiseerd kan worden en de additionele diensten werken, is er sprake van Ready For Service van de Dienst. Dit betekent dat de tests succesvol verlopen zijn en dat de Dienst aan u wordt opgeleverd. Indien u de geleverde dienst niet accepteert, zal u de redenen hiervoor bij de projectmanager moeten aangeven. De projectmanager zal uw Account Manager verzoeken om contact met u op te nemen. 3. De verplichting om de in de Overeenkomst overeengekomen tarieven voor de aangesloten vestiging te betalen, begint op het moment dat deze succesvol is getest en door u is geaccepteerd. Op dit moment is de Dienst bruikbaar voor de aangesloten locatie(s). 7.3 Ondersteuning van ingebruikname Zodra de dienst Ready for Service is en als zodanig door u is geaccepteerd, kunt u de dienst in gebruik nemen. De eerste twee werkdagen nadat de dienst aan u is opgeleverd, kunt u nog contact opnemen met de projectmanager om eventuele onduidelijkheden op te lossen. Vanaf het moment dat de dienst geaccepteerd is, wordt er operationele ondersteuning geleverd door Customer Service.

17 8 Change management 8.1 Type changes Nadat de Dienst aan u is opgeleverd, zullen er incidenteel wijzigingen aan het Tele2 netwerk noodzakelijk zijn. Tele2 Zakelijk zal wijzigingen doorvoeren indien: 1. Het noodzakelijk is voor het operationeel houden van het Tele2 netwerk; 2. Een aanpassing nodig is vanwege een door de klant gewenste uitbreiding in functionaliteit die binnen de geboden dienstverlening leverbaar is; 3. Anderszins noodzakelijk geacht door Tele2 Zakelijk. Ingeval van een aanpassing genoemd onder (1) en (3), komen met de aanpassing gepaard gaande kosten voor rekening van Tele2 Zakelijk. De wijzigingen zullen plaatsvinden in de onderhoudsperiode of tijdens een periode van gepland onderhoud. Wijzigingen die in geval van situatie (2) door u gewenst worden, zijn gedefinieerd als wijzigingen in de functionele, technische of administratieve kenmerken van de dienst Functionele wijzigingen Functionele wijzigingen betreffen de omvang van de dienstverlening die Tele2 Zakelijk voor u verzorgt. Capaciteitsaanpassingen zijn een voorbeeld van een dergelijke wijziging. Deze wijzigingen worden als onderdeel van de dienst in rekening gebracht Technische wijzigingen Technische wijzigingen betreffen de werking van de dienst. Voorbeelden zijn wijzigingen in nummerblokken, interfaces en protocollen. Deze wijzigingen worden als onderdeel van de dienst aan u in rekening gebracht Administratieve wijzigingen Administratieve wijzigingen betreffen de contactgegevens waaronder de klant geadministreerd staat bij Tele2 Zakelijk. Voorbeelden hiervan zijn namen van contactpersonen, postadres, telefoon- / faxnummers etc. Deze gegevens worden vervolgens ook door Tele2 Zakelijk doorgegeven aan derden (telefoongids, nummerinformatie, etc.). 8.2 Wijzigingsprocedure Aanvragen voor wijzigingen dienen te worden ingediend door de bevoegde vertegenwoordiger binnen uw organisatie. Technische en functionele wijzigingen, zoals omschreven in de productspecificaties, worden binnen vijf werkdagen geïmplementeerd (uitgezonderd opwaarderingen van apparatuur, Local Access en additionele locaties). Technische en functionele wijzigingen dient u bij uw Account Manager in te dienen. U kunt hiervoor bij hem of haar een Wijzigingsformulier verkrijgen. Administratieve wijzigingen dient u te richten aan Customer Service. Deze wijzigingen worden binnen 24 uur verwerkt. 8.3 Verhuizingen Verplaatsing van de dienst Corporate ISDN20/30 naar een andere vestiging en het toevoegen van een gescheiden vestiging worden niet beschouwd als een wijziging maar als een gelijktijdige opzegging van de bestaande aansluiting (en dienst) en als een aanvraag voor een nieuwe aansluiting (en dienst). Hiervoor dient een nieuw contract getekend te worden.

18 9 Tariefstructuur 9.1 Tariefstructuur Voor de dienst Corporate ISDN20/30 bestaan 3 componenten; eenmalige, maandelijkse en gebruikstarieven. Alle tarieven zijn opgenomen in de tarievenlijst voor Corporate ISDN20/30 die beschikbaar is op de website van Tele2 Zakelijk (www.tele2zakelijk.nl) en ook verkrijgbaar is via uw Account Manager Eenmalige tarieven Eenmalige tarieven worden per vestiging gehanteerd voor: - Installatie van een netwerkaansluiting; - Indien van toepassing: levering van een koperlijn (analoge telefoonlijn); - Functionele wijzigingen die op afstand kunnen plaatsvinden; - Technische wijzigingen die op klantvestiging doorgevoerd moeten worden Maandelijkse tarieven De maandelijkse tarieven bestaan bij Corporate ISDN20/30 uit het vaste abonnementstarief en eventuele opties. Deze tarieven staan vermeld op de tarievenlijst Gesprekstarieven De tarieven voor bellen naar de diverse bestemmingen staan op de tarievenlijst Gesprekstarieven ISDN. Dit zijn standaard Tele2 Zakelijk tarieven exclusief eventuele kortingen Additionele On Net telefoniekortingen Naast de standaard ISDN tarieven geeft Tele2 Zakelijk een additionele korting op gesprekken tussen Tele2 Zakelijk klanten onderling. Deze korting wordt over de netto starttarieven en minuuttarieven berekend. De hoogte van de On Net telefoniekorting voor een ISDN klant van Tele2 Zakelijk is afhankelijk van het telefonieproduct van de gebelde Tele2 Zakelijk klant: Bellen naar Tele2 Zakelijk Business Telephony klanten: 10% extra korting Bellen naar Tele2 Zakelijk ISDN / IP Telephony klanten: 50% extra korting Bellen naar Tele2 Zakelijk Business Mobile klanten: 50% extra korting 9.2 Facturatie Corporate ISDN20/30 Tele2 Zakelijk factureert één keer per maand voor de afgenomen diensten. De eerste factuur wordt verzonden nadat de dienst is opgeleverd. Deze factuur bevat de eenmalige kosten, de maandelijkse kosten en de gebruikskosten over de gebruiksperiode. De factuur voor Corporate ISDN bestaat uit: Het totaalbedrag dat verschuldigd is Een specificatie naar totale eenmalige kosten, maandelijkse kosten en gebruikskosten De specificatie van de gebruikskosten is als volgt ingedeeld op de vervolgbladen: Specificatie per MSN nummer Gesprekken langer dan 10 minuten Gesprekken duurder dan 5 Gesprekken per land Gespreksspecificatie (per vestiging) Betaling vindt plaats op basis van automatisch incasso De kosten voor de geleverde Local Access worden bij een directe fiberaansluiting of bij infrastructuur van derden eveneens per vestiging in rekening gebracht.

19 10 Bijlage A Definities en begrippen Algemene Voorwaarden Tele2 Zakelijk Bestelformulier Contract Customer Service CPE CPS Dienst Dienst Acceptatie Formulier Dienst Acceptatie Procedure Dienstbeschrijving Klantapparatuur Klant-updates Maximale Reparatietijd Network Management Center (NMC) Onderhoudsperiode Overeenkomst Dit zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op de leveringen van alle diensten door Tele2 Zakelijk. Deze voorwaarden zijn kosteloos op te vragen bij Tele2 Zakelijk. Het formulier waarop wordt aangegeven op basis van welke functionaliteiten en specificaties de dienst wordt geleverd. Het formulier waarop wordt aangegeven op basis van welke functionaliteiten en specificaties de dienst wordt geleverd. De afdeling binnen de Tele2 Zakelijk-organisatie die verantwoordelijk is voor ondersteuning aan klanten en die aanspreekpunt is voor de klant nadat de dienst of een deel daarvan is geaccepteerd door de klant. De apparatuur waarmee de dienst op de vestiging van de klant wordt afgeleverd en die eigendom is van Tele2 Zakelijk. Carrier Pre Selectie Dit is de dienst Business Telephony die Tele2 Zakelijk aan de klant levert zoals omschreven in de Overeenkomst (inclusief Bestelformulier en deze Dienstbeschrijving). Het formulier waarmee de klant verklaart de dienst te accepteren zoals deze door Tele2 Zakelijk wordt opgeleverd. De procedure, zoals beschreven in hoofdstuk 4, waarmee de klant de dienst verklaart te accepteren. Dit document dat als bijlage van de Overeenkomst beschrijft wat de functionaliteiten en specificaties van de dienst zijn. De apparatuur die de klant in eigendom heeft en onderhoudt, en die is aangesloten op de dienst. De tijd totdat de klant wordt geïnformeerd over de voortgang in het herstel van de dienst. Maximaal toegestane tijdsduur voor het herstel van de dienst na het optreden van een storing. De afdeling die verantwoordelijk is voor toezicht op en bewaking en beheer van de Tele2 Zakelijk netwerkinfrastructuur ten behoeve van de continuïteit van de dienst. Een vooraf gedefinieerde periode waarbinnen Tele2 Zakelijk onderhoud kan uitvoeren. De ondertekende afspraak tussen de klant en Tele2 Zakelijk voor de levering van diensten tegen de voorwaarden zoals deze staan omschreven in de bij deze Overeenkomst behorende documenten. Dit zijn de volgende documenten: Contract(en) van de dienst; Service Level Agreement; Deze dienstbeschrijving. De Algemene Voorwaarden van Tele2 Zakelijk zijn van toepassing op de Overeenkomst. Ready For Service Het moment waarop klant en Tele2 Zakelijk vaststellen dat communicatie mogelijk is tussen de opgeleverde

20 Service Access Point (SAP) Service Level Service Level Agreement Uitval van de dienst Tele2 Zakelijk Tele2 Zakelijk kantooruren Tele2 netwerk Werkdagen netwerkaansluitingen. De interface die de klant wordt geboden als onderdeel van de dienst. De norm voor de kwaliteit van de dienst zoals overeengekomen in het Service Level Agreement. Afspraak tussen de klant en Tele2 Zakelijk waarin de rechten en plichten van beide partijen zijn omschreven. De Service Level Agreement is onderdeel van de Overeenkomst. Situatie waarin het niet mogelijk is om gegevens te verzenden en te ontvangen. Een handelsnaam van Tele2 Zakelijk Nederland B.V. Maandag t/m vrijdag, uur Central European Time (uitgezonderd nationale feestdagen). De netwerkinfrastructuur die door Tele2 Zakelijk beheerd wordt. Maandag t/m vrijdag, uitgezonderd nationale feestdagen. Telecollectief Postbus AA Bergschenhoek E. W.

DIENSTBESCHRIJVING CORPORATE ISDN

DIENSTBESCHRIJVING CORPORATE ISDN DIENSTBESCHRIJVING CORPORATE ISDN Versie 1.1 Tele2 Zakelijk Postbus 22697 1100 DD Amsterdam ZO T: +31 (0)20-750 2960 F: +31 (0)20-750 1101 www.tele2.nl/zakelijk KvK Amsterdam 33303418 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3

Nadere informatie

Corporate ISDN. Dienstbeschrijving Versie 1.0

Corporate ISDN. Dienstbeschrijving Versie 1.0 Corporate ISDN Dienstbeschrijving Versie 1.0 Tele2 Proprietary 2 Welkom bij Tele2! Al sinds de start in 1995 kiest Tele2 voor een andere koers dan anderen. Door ons niet neer te leggen bij het gangbare,

Nadere informatie

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl Inhoudsopgave 1. VoIP- verbinding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Basis Functionaliteit... 3 1.2.1 Minimaal aantal spraakkanalen per aansluiting... 3 1.2.2 Flexibel wijzigen van het aantal spraakkanalen...

Nadere informatie

ISDN2. Vier gesprekken tegelijk voeren en tot 40% goedkoper bellen! Dienstenbeschrijving. Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek

ISDN2. Vier gesprekken tegelijk voeren en tot 40% goedkoper bellen! Dienstenbeschrijving. Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek Dienstenbeschrijving ISDN2 Vier gesprekken tegelijk voeren en tot 40% goedkoper bellen! Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek E. info@telecollectief.nl W. www.telecollectief.nl Deze dienst wordt

Nadere informatie

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Voorbehoud... 3 2. Goedkoper Bellen in het kort... 4 2.1 Carrier Pre Selectie... 4 3. Functionele beschrijving... 5 3.1 Beschikbaarheid... 5 3.2 Telefoonnummers... 5

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 3. 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2.

Inhoud. 1 Inleiding 3. 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2. Inhoud 1 Inleiding 3 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2.3 Facturatie 4 3 Qfast Telefonie 5 3.1 Wat is Qfast Telefonie? 5 3.2 Hoe werkt Qfast

Nadere informatie

Wholesale Line Rental (WLR)

Wholesale Line Rental (WLR) Dienstenbeschrijving Wholesale Line Rental (WLR) Voordelig bellen is voortaan zo eenvoudig als het maar kan zijn Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek E. info@telecollectief.nl W. www.telecollectief.nl

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

NETWORKCONNECT Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

NETWORKCONNECT Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 NETWORKCONNECT Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, maart 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl Inhoudsopgave 1. Internet op Maat... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 (x)dsl- verbindingen... 3 1.2.1 ADSL... 3 1.2.2 VDSL... 4 1.2.3 SDSL... 4 1.3 Ethernet- Acces op basis van koper... 4 1.4 Glasvezel (Fiber

Nadere informatie

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Voorbehoud... 4 2. Telefoonlijnen in het kort... 5 3. Functionele beschrijving... 6 3.1 Beschikbaarheid... 6 3.2 Telefoonnummers... 6 3.3 Te bellen bestemmingen... 6

Nadere informatie

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, februari 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst FIFO Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

ISDN2. Dienstbeschrijving

ISDN2. Dienstbeschrijving ISDN2 Dienstbeschrijving Per juli 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 ISDN2 4 1.2 Servicenummers 4 1.3 088 Bedrijfsnummers 4 1.4 Wholesale Telefonie 4 1.5 ISDN30 4 2 Dienstbeschrijving ISDN2 4 2.1 Koppeling

Nadere informatie

Zakelijk Internet Asymmetrisch Dienstbeschrijving

Zakelijk Internet Asymmetrisch Dienstbeschrijving Tele2 Zakelijk Postbus 22697 1100 DD Amsterdam T 020-750 10 00 F 020-750 10 01 tele2.nl/zakelijk Kvk Amsterdam 33303418 Tele2 Zakelijk is een handelsnaam van Tele2 Nederland B.V. Dienstbeschrijving 2 van

Nadere informatie

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Levering van de dienst... 4 2.1 Maximale doorlooptijd... 4 2.2 Installatie op klantlocatie door Panas... 4 2.2.1 Installatie van VoIP- verbinding en Hosted Telefonie...

Nadere informatie

Dienstbeschrijving SB ISDN. Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013

Dienstbeschrijving SB ISDN. Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Dienstbeschrijving SB ISDN Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Inhoud 1. WLR van SB Business Communicatie... 3 1.1 Voorbehoud... 3 2. Functionele beschrijving WLR... 4 2.1 Beschikbaarheid... 4 2.2 Telefoonnummers...

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Verizon Telefonie. Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013

Dienstbeschrijving Verizon Telefonie. Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Dienstbeschrijving Verizon Telefonie Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Inhoud Verizon Telefonie van SB Business Communicatie... 3 1. Technische dienstbeschrijving... 3 1.1 Fysieke toegang... 3 1.2 Functionele

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services

Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 DEFINITIES.........................................................

Nadere informatie

Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud

Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... 3 1.2 Positionering dienst... 3 1.3 Varianten... 4 2. Overzicht dienst... 5 2.1 High Level overzicht dienst...

Nadere informatie

Service level Agreement MTTM GROUP Group BV ZakelijkeNummers.nl BV ZakelijkeTelefonie BV MTTM.nl. -hierna te noemen MTTM Group BV-

Service level Agreement MTTM GROUP Group BV ZakelijkeNummers.nl BV ZakelijkeTelefonie BV MTTM.nl. -hierna te noemen MTTM Group BV- Service level Agreement MTTM GROUP Group BV ZakelijkeNummers.nl BV ZakelijkeTelefonie BV MTTM.nl -hierna te noemen MTTM Group BV- 0 INHOUDSOPGAVE: ARTIKEL 1 DEFINITIES... FOUT! BLADWIJZER NIET ARTIKEL

Nadere informatie

Met ISDN2, heeft u twee telefoonlijnen die geschikt zijn voor spraak, data, fax en beeld.

Met ISDN2, heeft u twee telefoonlijnen die geschikt zijn voor spraak, data, fax en beeld. Wat is ISDN2? Met ISDN2, heeft u twee telefoonlijnen die geschikt zijn voor spraak, data, fax en beeld. U kunt uw ISDN2 eenvoudig uitbreiden. Heeft u tot vijf ISDN2-lijnen nodig kies dan voor ISDN2 meervoudig.

Nadere informatie

Galaxy Fixed Voice Services

Galaxy Fixed Voice Services Galaxy Fixed Voice Services Galaxy Business Networks B.V. Edvard Munchweg 99 1328 MK Almere Postbus 1197 1300 BD Almere tel: +31 (0)36 5357535 fax: +31 (0)36 5404470 internet: www.galaxy.nl e-mail: info@galaxy.nl

Nadere informatie

Dienstbeschrijving DigiAlarm.net

Dienstbeschrijving DigiAlarm.net Algemeen Deze dienstbeschrijving omvat de specifieke kenmerken van de dienst DigiAlarm.net van ASB-Security BV, hierna te noemen ASB. Inleiding Wat biedt de dienst DigiAlarm.net DigiAlarm.net is een alarmtransmissiedienst

Nadere informatie

Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect

Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect Auteur: Marketing Datum: 01-09-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 10 Nummer: 1027 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Positionering dienst... 3 1.2 Varianten...

Nadere informatie

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... 3 1.2 Positionering dienst... 3 1.3 Varianten... 3 2. Overzicht dienst... 5 2.1 High Level overzicht

Nadere informatie

VAMO. Dienstbeschrijving

VAMO. Dienstbeschrijving VAMO Dienstbeschrijving Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 2 1. Inhoud 1. Inhoud... 3 2. VAMO... 4 2.1. Bellen en gebeld worden... 4 2.2. Gebeld

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014

Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014 Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014 1 Inhoudsopga ve 1 Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 2 Functionele beschrijving... 4 2.1 Pinterminals en bandbreedte... 4 2.1.1 Pinterminals...

Nadere informatie

Vaste telefonie wlr. Dienstbeschrijving Versie 1.0

Vaste telefonie wlr. Dienstbeschrijving Versie 1.0 Vaste telefonie wlr Dienstbeschrijving Versie 1.0 Tele2 Proprietary 2 Welkom bij Tele2! Al sinds de start in 1995 kiest Tele2 voor een andere koers dan anderen. Door ons niet neer te leggen bij het gangbare,

Nadere informatie

FlexISDN (WLR met CPS)

FlexISDN (WLR met CPS) FAQ FlexISDN WLR/CPS oktober 2013 Veelgestelde vragen over WLR (Wholesale Line Rental) en CPS (Carrier Pre Select) FlexISDN (WLR met CPS) Wat is FlexISDN? Met FlexISDN kunnen bestaande analoge ISDN lijnen

Nadere informatie

HIP Servicenummers 0800 / 0900

HIP Servicenummers 0800 / 0900 PUUR telecom HIP Servicenummers 0800 / 0900 Dienstbeschrijving Lionconnect B.V. 14-10-2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Servicenummers 0800 en 0900... 3 2.1. Tarifering... 3 3. Aanvragen servicenummers...

Nadere informatie

Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie

Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie Versie: 1.0 2016 1 Definities De in de Aanvullende Voorwaarden 3BVoice gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis in deze SLA, tenzij daarvan

Nadere informatie

SDSL.bis. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8

SDSL.bis. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 SDSL.bis Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Wat is SDSL.bis?... 3 1.2. Hoe werkt SDSL.bis?... 3 1.3. Wat zijn de leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Service Level Agreement MTTM.nl

Service Level Agreement MTTM.nl Service Level Agreement MTTM.nl INHOUDSOPGAVE: ARTIKEL 1 DEFINITIES... 2 ARTIKEL 2 AARD EN OMVANG VAN HET SERVICE LEVEL... 2 ARTIKEL 3 UITGANGSPUNTEN... 2 ARTIKEL 4 HET LEVEREN VAN DIENSTEN DOOR MTTM...

Nadere informatie

uw ICT partner ADSL Home en Business

uw ICT partner ADSL Home en Business uw ICT partner ADSL Home en Business ADSL Home en Business Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1.0 Introductie 2 1.1 Wat is DSL 2 1.2 Hoe werkt DSL 2 1.3 ADSL is de Asymmetrische variant van de DSL techniek

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar IndustriesConnect is uniek voor uw branche. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten. IndustriesConnect biedt u diensten en oplossingen van een gecertificeerd,

Nadere informatie

Innovatie Kwaliteit Ontzorging Duurzaam ondernemen

Innovatie Kwaliteit Ontzorging Duurzaam ondernemen Innovatie Kwaliteit Ontzorging Duurzaam ondernemen Kernactiviteiten Shared Service Center Telecommunicatie IT Vertical Systemen VoIP Mobility Unified Communications Applicatieontwikkeling Hosted Solutions

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Toegang tot

Dienstbeschrijving Toegang tot Dienstbeschrijving Toegang tot Versie December 2016 2016 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit dit

Nadere informatie

YES MOBIEL+ MAAKT MOBIELE BEREIKBAARHEID PAS ÉCHT PROFESSIONEEL!

YES MOBIEL+ MAAKT MOBIELE BEREIKBAARHEID PAS ÉCHT PROFESSIONEEL! YES MOBIEL+ BRENGT VAST EN MOBIEL SAMEN IN ÉÉN FLEXIBELE OPLOSSING! Dé Business Provider YES MOBIEL+ MAAKT MOBIELE BEREIKBAARHEID PAS ÉCHT PROFESSIONEEL! Voor u als ondernemer kan een gemiste oproep cruciaal

Nadere informatie

FlexISDN. Voordelig bellen met gntel FlexISDN. Inzicht in je kosten. Wat is FlexISDN? Wat verandert er door over te stappen? Hoe stap ik over?

FlexISDN. Voordelig bellen met gntel FlexISDN. Inzicht in je kosten. Wat is FlexISDN? Wat verandert er door over te stappen? Hoe stap ik over? FlexISDN Wat is FlexISDN? Met FlexISDN bel je stukken voordeliger. gntel neemt de abonnements- en gesprekskosten over van je huidige aanbieder. Omdat gntel een eigen telefonieplatform heeft, kunnen wij

Nadere informatie

3. Worden alle oproepen geleid via ACN? Als u kiest voor het vastelijnabonnement met CPS worden alle oproepen geleid via ACN.

3. Worden alle oproepen geleid via ACN? Als u kiest voor het vastelijnabonnement met CPS worden alle oproepen geleid via ACN. ACN & Carrier pre-selectie 1. Wat is CPS (Carrier Pre-Selection; pre-selectie op de carrier van ACN)? Klanten kunnen een alternatieve aanbieder kiezen zonder dat ze een ander telefoonnummer krijgen, een

Nadere informatie

Opdrachtgever: een aansluitpunt waarop gebruik kan worden gemaakt van een vaste openbare Telefoondienst;

Opdrachtgever: een aansluitpunt waarop gebruik kan worden gemaakt van een vaste openbare Telefoondienst; AANVULLENDE VOORWAARDEN 088 DIENSTEN EN - FACILITEITEN ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze Aanvullende Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis. 088 Dienst : de dienst van

Nadere informatie

Maak kennis met het nieuwe bellen!

Maak kennis met het nieuwe bellen! Maak kennis met het nieuwe bellen! Waar ik ook ben, je mag mij altijd storen voor echt belangrijk nieuws! U heeft de regie U heeft uw mobility zelf in de hand. Wij verzorgen het beheer voor u, zoals beveiligingsinstellingen,

Nadere informatie

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk WebBeheerhandleiding 2. Inleiding Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk is een toekomstgerichte hosted telefonie oplossing voor het MKB. Hosted Telefonie van Telfort

Nadere informatie

Contract Zakelijk Telefonie

Contract Zakelijk Telefonie Contract Zakelijk Telefonie Bedrijfsnaam... Kamer van Koophandel nummer... Leveringsadres... Postcode... Plaatsnaam... Telefoonnummer... Tekenbevoegde persoon... Functie... E-mailadres... Telefoonnummer...

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt security

Mobile2connect. Ontzorgt security Mobile2connect Ontzorgt security SecurityConnect, een totaalconcept voor beveiligingsbedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld internet

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Glasvezel Basisaansluiting. Glasvezel Eindhoven BV

Dienstbeschrijving Glasvezel Basisaansluiting. Glasvezel Eindhoven BV Dienstbeschrijving Glasvezel Basisaansluiting Glasvezel Eindhoven BV www.glasvezeleindhoven.nl Versie 0.7 Inhoud 1. INTRODUCTIE... 3 2. DEFINITIES... 4 3. DIENST BESCHRIJVING... 5 4 SCOPE VAN DE DIENST...

Nadere informatie

Veelgestelde Vragen Altijd Bellen

Veelgestelde Vragen Altijd Bellen Veelgestelde Vragen Altijd Bellen Versie: 1.4.4 Datum: 25 oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 3 1.1 Wat is Altijd Bellen van Tele2 Zakelijk?... 3 1.2 Voor wie is Altijd Bellen?... 3 1.3

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Glasvezel Basisaansluiting. van de. Coöperatie Bedrijvenpark Valkenswaard U.A.

Dienstbeschrijving Glasvezel Basisaansluiting. van de. Coöperatie Bedrijvenpark Valkenswaard U.A. Dienstbeschrijving Glasvezel Basisaansluiting van de Coöperatie Bedrijvenpark Valkenswaard U.A. Versie 0.3 juli 2015 Inhoud 1. INTRODUCTIE... 3 2. DEFINITIES... 3 3. DIENST BESCHRIJVING... 4 4 SCOPE VAN

Nadere informatie

Alarm over IP. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8

Alarm over IP. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 Alarm over IP Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Wat is Alarm over IP?... 3 1.2. Waarom lanceert The VOIP Company

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Office Plus

Dienstbeschrijving. Office Plus Dienstbeschrijving Office Plus Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Office Plus 4 2.1 Doelgroep 4 3 Opbouw van Office Plus 5 3.1 Toegang tot het netwerk: Cable Access 5 3.2 Internet varianten en opties 5 3.3

Nadere informatie

Informatiepakket ZeelandNet Digitale Telefonie

Informatiepakket ZeelandNet Digitale Telefonie Informatiepakket ZeelandNet Digitale Telefonie 1. Inleiding De tijd dat telefonie als een apart en duur medium ingezet wordt, is voorbij. Telefonie lift tegenwoordig mee op de technieken die oorspronkelijk

Nadere informatie

Service level Agreement. ZakelijkeTelefonie.nl -hierna te noemen ZakelijkeTelefonie.nl -

Service level Agreement. ZakelijkeTelefonie.nl -hierna te noemen ZakelijkeTelefonie.nl - Service level Agreement ZakelijkeTelefonie.nl -hierna te noemen ZakelijkeTelefonie.nl - 0 INHOUDSOPGAVE: ARTIKEL 1 DEFINITIES... ARTIKEL 2 AARD EN OMVANG VAN HET SERVICE LEVEL ARTIKEL 3 UITGANGSPUNTEN...

Nadere informatie

Zetacom Mobiel November 2014 Telefonie zetacom.nl

Zetacom Mobiel November 2014 Telefonie zetacom.nl Zetacom Mobiel November 2014 zetacom.nl 02 Zetacom Mobiel Wilt u een mobiel tenzij beleid invoeren en loopt u tegen beperkingen van techniek of de mobiele provider aan? Wilt u niet meer investeren in nieuwe

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8

Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 FttH Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Definities... 3 2. Dienstbeschrijving... 4 2.1. Overzicht van de FttH diensten... 4 2.2. Looptijd

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

www.qfast.nl Dienstbeschrijving Beheerde Telefonie

www.qfast.nl Dienstbeschrijving Beheerde Telefonie www.qfast.nl Dienstbeschrijving Beheerde Telefonie Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Wat is Qfast BeheerdeTelefonie? 3 1.2 Hoe werkt Qfast Beheerde Telefonie? 3 2 Technische functionaliteiten 5 2.1 Afhandeling

Nadere informatie

Managed CPE (Customer Premise Equipment)

Managed CPE (Customer Premise Equipment) Dienstbeschrijving CLOUD CONNECTED DIENSTVERLENING Managed CPE (Customer Premise Equipment) Classificatie: Extern Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voordelen Managed CPE... 4 3 Managed CPE oplossing...

Nadere informatie

SLA WLR / CPS. Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0

SLA WLR / CPS. Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0 SLA WLR / CPS Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0 Inhoud Definities... 3 1. Domein / verantwoordelijkheden... 4 1.1 Matrix verantwoordelijkheden... 4 2. Service Assurance... 4 2.1 Impact

Nadere informatie

Extended Ethernet (SDSL.bos)

Extended Ethernet (SDSL.bos) Extended Ethernet (SDSL.bos) Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 Copyright The Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1... 3 1. Inleiding... 3 1.1. Wat is SDSL.bis?...

Nadere informatie

Beknopte Handleiding Managed VoIP

Beknopte Handleiding Managed VoIP Beknopte Handleiding Managed VoIP Inhoud Inleiding... 3 1. Gebruikersextensie... 4 2. Nummerplannen... 6 3. Systeemnummers... 7 4. Uitleg Gebruik Systeemnummers... 8 901 - Aanmelden... 8 903 - Aanmelden

Nadere informatie

Digitaal standaard / DigiStream 2048 en (City) Premium Access. Tarieven vanaf januari 2015

Digitaal standaard / DigiStream 2048 en (City) Premium Access. Tarieven vanaf januari 2015 Digitaal standaard / DigiStream 2048 en (City) Premium Access Tarieven vanaf januari 2015 Inhoud Inleiding 3 Digitaal standaard / DigiStream 2048 4 Tariefstructuur 5 Tarieven 7 (City) Premium Access 8

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? TRITEL EIGENDOM Whitepaper: Is Hosted VoIP een oplossing voor uw organisatie?

WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? TRITEL EIGENDOM Whitepaper: Is Hosted VoIP een oplossing voor uw organisatie? WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? Inleiding Hosted VoIP oplossingen zijn de laatste jaren behoorlijk in opkomst. Hosted VoIP biedt bedrijven namelijk een bijoznder professioneel

Nadere informatie

Network Access-varianten en A- en B-netscheiding Versie 14.4 / juli 2014 Aanvulling op de dienstbeschrijving Ethernet VPN

Network Access-varianten en A- en B-netscheiding Versie 14.4 / juli 2014 Aanvulling op de dienstbeschrijving Ethernet VPN Network Access-varianten en A- en B-netscheiding Versie 14.4 / juli 2014 Aanvulling op de dienstbeschrijving Ethernet VPN Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Overzicht van Network Access-varianten... 4 2.1

Nadere informatie

Contract 088 Bedrijfsnummers

Contract 088 Bedrijfsnummers Contractant 1. Met wie wordt het contract gesloten voor bedrijfsnummers? Bedrijfsnaam KvK-nr Straat en Huisnummer (geen postbus) Postcode en Plaats Land Contactpersoon (bij bedrijf) Dhr./Mw. Telefoonnummer

Nadere informatie

Whitepaper kostenvergelijking traditionele telefooncentrale versus telefooncentrale op afstand

Whitepaper kostenvergelijking traditionele telefooncentrale versus telefooncentrale op afstand Whitepaper kostenvergelijking traditionele telefooncentrale versus telefooncentrale op afstand Deze whitepaper beschrijft de kostenstructuur van de inrichting van een traditionele telefooncentrale op een

Nadere informatie

Zakelijk Hosted Bellen. Dienstbeschrijving

Zakelijk Hosted Bellen. Dienstbeschrijving Zakelijk Hosted Bellen Dienstbeschrijving Per april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Wat is Zakelijk Hosted Bellen van Ziggo 4 1.1.1 Voordelen Zakelijk Hosted Bellen van Ziggo 4 1.2 Zakelijk Hosted

Nadere informatie

T-Mobile corporate rate plan Maandelijkse abonnementskosten per geactiveerde Aansluiting U betaalt per Aansluiting per maand 12,50

T-Mobile corporate rate plan Maandelijkse abonnementskosten per geactiveerde Aansluiting U betaalt per Aansluiting per maand 12,50 T-Mobile corporate rate plan Maandelijkse abonnementskosten per geactiveerde Aansluiting per Aansluiting per maand,50 Gebruikskosten Bellen naar Vast en voicemail per minuut 0,08 Mobiele nummers per minuut

Nadere informatie

SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V.

SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V. SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V. Inhoud 1. Dienstbeschrijving 3 1.1 Glasvezel van Glasnet Veghel B.V. 3 1.1.1. Netwerk 3 1.1.2. Facturering 3 1.2

Nadere informatie

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Hosted Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Hosted Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Hosted Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... 3 1.2 Positionering dienst SB Vast-Mobiel Hosted... 3 1.3 Positionering dienst SB Vast-Mobiel

Nadere informatie

MobielinBedrijf. Alle zakelijke telefonie op één toestel. Verkorte Handleiding

MobielinBedrijf. Alle zakelijke telefonie op één toestel. Verkorte Handleiding MobielinBedrijf Alle zakelijke telefonie op één toestel Verkorte Handleiding MobielinBedrijf van KPN Met MobielinBedrijf beschikt uw mobiele telefoon over de belangrijkste functies van een vaste telefoon.

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Managed Mobile

Dienstbeschrijving Managed Mobile Dienstbeschrijving Managed Mobile Inhoud Dienstbeschrijving Managed Mobile... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.2 Positionering dienst Managed Mobile... 3 1.3

Nadere informatie

De snelheden zijn op basis van beschikbaarheid.

De snelheden zijn op basis van beschikbaarheid. Bestelformulier (x)dsl 1/5 XXLNet wil zijn klanten het grootst mogelijke gemak en plezier laten ervaren op het gebied van informatie en communicatie in een continu veranderende wereld. ICT producten en

Nadere informatie

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1 Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel Rekenvoorbeeld 1 Ieder bedrijf beschikt tegenwoordig over een e-mail server. E-mail op smart Phones en tablets wordt steeds populairder en belangrijker maar

Nadere informatie

Service Level Agreement Managed Voice

Service Level Agreement Managed Voice Service Level Agreement Managed Voice Dit document beschrijft het Service Level Agreement (SLA) voor de dienst Managed Voice. Het beschrijft de scope van verantwoordelijkheid, de serviceniveaus, de responstijden,

Nadere informatie

Extended Ethernet. uw ICT partner

Extended Ethernet. uw ICT partner Extended Ethernet uw ICT partner Extended Ethernet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 1.0 Introductie...2 1.1 Wat is Extended Ethernet...2 1.2 Hoe werkt Extended Ethernet...2 1.3 Wat zijn de leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

E-Fax. Gebruikers handleiding

E-Fax. Gebruikers handleiding E-Fax Gebruikers handleiding Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Fax-over-IP (T.38)... 4 2.1 Introductie... 4 2.2 Achterliggende techniek... 4 2.3 Procedures... 5 2.4 Installatie en benodigdheden... 5 2.5 Tarieven...

Nadere informatie

Contractbijlage: Tarieven Telerati Particulier 2014-1 CONCEPT

Contractbijlage: Tarieven Telerati Particulier 2014-1 CONCEPT Contractbijlage: Tarieven Telerati Particulier 2014-1 CONCEPT Telerati: Meesters in Telecom Bezoekadres: Papenstraat 26 7411 ND Deventer Postadres: 1 e Kruisstraat 9 7413 VE Deventer Tel: 085 888 1761

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen van

Nadere informatie

ZZP abonnement. Zakelijk. Prepaid. Belbundel. Internet. Vast bellen. Productinformatie & Tarieven. 1 Zakelijk OpMaat. 2 Aanvullende diensten

ZZP abonnement. Zakelijk. Prepaid. Belbundel. Internet. Vast bellen. Productinformatie & Tarieven. 1 Zakelijk OpMaat. 2 Aanvullende diensten Productinformatie & Tarieven 1 OpMaat OpMaat basisabonnement per gebruiker Sim per gebruiker sim only Gesprekstarieven (buiten de bundel) Mobiel Bellen naar mobiele nummers internet Bellen naar vaste nummers

Nadere informatie

Aanvraag- /wijzigingsformulier DigiAccess Lees voor het invullen eerst de toelichting

Aanvraag- /wijzigingsformulier DigiAccess Lees voor het invullen eerst de toelichting 1. Wat wenst u? Nieuwe aansluiting DigiAccess. Vul nu vraag 2 en verder in. Vul ook pagina 2 in. Wijzigen van uw DigiAccess aansluiting Vul nu vraag 3 en verder in. Vul op pagina 2 de punten 2 t/m 5 in.

Nadere informatie

Problemen oplossen met NummerWeergave

Problemen oplossen met NummerWeergave Problemen oplossen met NummerWeergave Deze handleiding is bedoeld om u op weg te helpen als NummerWeergave bij u niet werkt. Met onderstaand stappenplan kunt u zelf proberen de problemen op te lossen.

Nadere informatie

Dienstbeschrijving FTTB

Dienstbeschrijving FTTB Dienstbeschrijving FTTB RoutIT Datum: 8 november 2016 Versielog RoutIT Start document 8-11-2016 2 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 2 Specificaties... 4 3 Services... 5 4 Algemene kaderzetting van deze dienstbeschrijving...

Nadere informatie

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl VAMO Handleiding 1 Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 1.1 Aanpassingen voor identiteitswijziging (HIPPER) RoutIT B.V. 05-06-2014 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

Zakelijk Hosted Bellen. Aanvullende Voorwaarden

Zakelijk Hosted Bellen. Aanvullende Voorwaarden Zakelijk Hosted Aanvullende Voorwaarden Per april 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Zakelijk Hosted 4 Artikel 3 Aangaan, duur en beëindiging

Nadere informatie

Leveringsrapport: Beschrijving van diensten, service en restricties.

Leveringsrapport: Beschrijving van diensten, service en restricties. Leveringsrapport: Beschrijving van diensten, service en restricties. Coöperatieve vereniging Glasnet Kaatsheuvel U.A. 23 juni 2015, Versie 2.2 Coöperatieve vereniging Glasnet Kaatsheuvel U.A Inhoud Bladzijde

Nadere informatie

Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale

Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale Telefonisch niet meer bereikbaar door een storing in de telefooncentrale? Daar sta je als bedrijf niet vaak bij stil. Het is

Nadere informatie

Control 088 Bedrijfsnummers Dienstbeschrijving

Control 088 Bedrijfsnummers Dienstbeschrijving Control 088 Bedrijfsnummers Dienstbeschrijving Augustus 2007 I nhoudsopgave Inleiding; Wat zijn bedrijfsnummers?...2 1 Beschrijving Control 088 Bedrijfsnummers...2 1.1 Voordelen...2 1.2 Beveiliging...2

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar SportsConnect voor uw sportvereniging of sportkantine. Een aangename sfeer creëren met muziek of een sportwedstrijd live uitzenden in uw kantine, telefoneren intern/extern,

Nadere informatie

Office Plus. Dienstbeschrijving

Office Plus. Dienstbeschrijving Office Plus Dienstbeschrijving Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Dienstbeschrijving 1.2 Doelgroep 2. Opbouw van Office Plus 5 2.1 Toegang tot het netwerk: Cable Access 2.2 Internet varianten en opties 2.3

Nadere informatie

ADSL VDSL VDSL Bonding

ADSL VDSL VDSL Bonding Bestelformulier (x)dsl 1/5 XXLNet wil zijn klanten het grootst mogelijke gemak en plezier laten ervaren op het gebied van informatie en communicatie in een continu veranderende wereld. ICT producten en

Nadere informatie

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk Beheerhandleiding 1 1. Inleiding Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk is een toekomstgerichte hosted telefonie oplossing voor het MKB. Hosted Telefonie van Telfort

Nadere informatie

Dienstbeschrijving IP One Managed Mobile

Dienstbeschrijving IP One Managed Mobile Dienstbeschrijving IP One Managed Mobile Auteur: Marketing Datum: 01-09-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 11 Nummer: 1029 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Positionering dienst Managed Mobile...

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt onderwijsinstellingen

Mobile2connect. Ontzorgt onderwijsinstellingen Mobile2connect Ontzorgt onderwijsinstellingen SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen

Nadere informatie

T-Mobile corporate rate plan Maandelijkse abonnementskosten per geactiveerde Aansluiting. U betaalt per Aansluiting per maand 6,25

T-Mobile corporate rate plan Maandelijkse abonnementskosten per geactiveerde Aansluiting. U betaalt per Aansluiting per maand 6,25 T-Mobile corporate rate plan Maandelijkse abonnementskosten per geactiveerde Aansluiting per Aansluiting per maand 6,25 Gebruikskosten Bellen naar Vast en voicemail per minuut 0,06 Mobiele nummers per

Nadere informatie

BBned dienstbeschrijving Glasvezel Diensten. Versie : 1.3 Datum : 14 november 2007

BBned dienstbeschrijving Glasvezel Diensten. Versie : 1.3 Datum : 14 november 2007 BBned dienstbeschrijving Glasvezel Diensten Versie : 1.3 Datum : 14 november 2007 Inhoud 1. INTRODUCTIE... 3 2. DEFINITIES... 4 3. DIENST BESCHRIJVING... 5 4. SCOPE VAN DE DIENST... 6 EINDGEBRUIKERDOMEIN...

Nadere informatie

T-Mobile corporate rate plan Maandelijkse abonnementskosten per geactiveerde Aansluiting U betaalt per Aansluiting per maand 12,50

T-Mobile corporate rate plan Maandelijkse abonnementskosten per geactiveerde Aansluiting U betaalt per Aansluiting per maand 12,50 T-Mobile corporate rate plan Maandelijkse abonnementskosten per geactiveerde Aansluiting per Aansluiting per maand 2,50 Gebruikskosten Bellen naar Vast en voicemail per minuut 0,08 Mobiele nummers per

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Managed Mobile. Versie: 2.0 Aantal bladen: 10

Dienstbeschrijving Managed Mobile. Versie: 2.0 Aantal bladen: 10 Dienstbeschrijving Managed Mobile Versie: 2.0 Aantal bladen: 10 Inhoud 1. Inleiding...3 Introductie...3 Positionering dienst Managed Mobile...3 Positionering dienst Managed Mobile Complete...4 2. Overzicht

Nadere informatie

Eenmalig: 50,00 Eenmalig: 50,00 Eenmalig: 50,00 Per maand: 35,00 Per maand: 55,00 Per maand: 75,00

Eenmalig: 50,00 Eenmalig: 50,00 Eenmalig: 50,00 Per maand: 35,00 Per maand: 55,00 Per maand: 75,00 Bestelformulier Fore Freedom 1/6 XXLNet wil zijn klanten het grootst mogelijke gemak en plezier laten ervaren op het gebied van informatie en communicatie in een continu veranderende wereld. ICT producten

Nadere informatie