Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.1.3.1 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen"

Transcriptie

1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1.1 Begripsomschrijvingen 1.2 Beslistermijn 1.3 Indiening aanvraag 1.4 Voorschriften en beperkingen 1.5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing 1.6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing 1.7 Vergunning of ontheffing voor onbepaalde tijd 1.8 Weigeringsgronden Hoofdstuk 2 Afdeling 1 Openbare orde Orde en veiligheid op de weg Bestrijding van ongeregeldheden Samenscholing en ongeregeldheden Optochten en betogingen Optochten (vervallen) Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen Afwijking termijn Te verstrekken gegevens Verspreiden van gedrukte stukken Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen Paragraaf 4 Vertoningen e.d. op de weg Feest, muziek en wedstrijd e.d. (vervallen) Dienstverlening Straatartiest Paragraaf 5 Bruikbaarheid van de weg Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg Maken, veranderen van een uitweg Paragraaf 6 Veiligheid op de weg Veroorzaken van gladheid (ingetrokken bij besluit...) Winkelwagentjes Hinderlijke beplanting of voorwerp Openen straatkolken e.d Kelderingangen e.d Rookverbod in bossen en natuurgebieden Gevaarlijk of hinderlijk voorwerp Vallende voorwerpen Voorzieningen voor verkeer en verlichting Objecten onder hoogspanningslijn Veiligheid op het ijs Afdeling 2 Toezicht op evenementen Begripsomschrijving Evenement Ordeverstoring

2 Afdeling 3 Toezicht op openbare inrichtingen Toezicht op horecabedrijven Begripsomschrijvingen Exploitatievergunning horecabedrijf Opheffing vergunningplicht Sluitingstijden Afwijking sluitingstijden; tijdelijke sluiting Aanwezigheid in gesloten horecabedrijf Ordeverstoring Het college als bevoegd bestuursorgaan Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf Begripsomschrijvingen Kennisgeving exploitatie Nachtregister Verschaffing gegevens nachtregister Toezicht op speelgelegenheden Speelgelegenheden Speelautomaten Maatregelen tegen overlast en baldadigheid Betreden gesloten woning of lokaal Plakken en kladden Vervoer plakgereedschap e.d Vervoer inbrekerswerktuigen en hulpmiddelen voor winkeldiefstal Betreden van plantsoenen e.d Rijden over bermen e.d. (ingetrokken bij besluit...) Hinderlijk gedrag op of aan de weg Hinderlijk drankgebruik Hinderlijk gedrag bij of in gebouwen Hinderlijk gedrag in voor publiek toegankelijke ruimten a Gebiedsontzegging / verblijfsverbod Neerzetten van fietsen e.d Overlast van fiets of bromfiets op markt- en kermisterrein e.d Bespieden van personen Bewakingsapparatuur Nodeloos alarmeren Alarminstallaties Loslopende honden Verontreiniging door honden Gevaarlijke honden Houden van hinderlijke of schadelijke dieren Wilde dieren Loslopend vee Duiven Bijen Bedelarij Bepalingen ter bestrijding van heling van goederen Begripsomschrijvingen Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister Voorschriften als bedoeld in artikel 437 ter, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht Vervreemding van door opkoop verkregen goederen Handel in horecabedrijf

3 Afdeling 6 Vuurwerk Begripsomschrijving Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling Afdeling 7 Drugsoverlast Drugshandel op straat 2.7.1a Openlijk drugsgebruik 2.7.1b Verzamelingen van personen in verband met drugs Afdeling 8 Bestuurlijke ophouding Bestuurlijke ophouding Afdeling 9 Preventief fouilleren Veiligheidsrisicogebieden Afdeling 10 Cameratoezicht op openbare plaatsen Cameratoezicht op openbare plaatsen Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d. Begripsomschrijvingen Begripsomschrijvingen Bevoegd bestuursorgaan Nadere regels Seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels en dergelijke Seksinrichtingen Gedragseisen exploitant en beheerder Sluitingstijden Tijdelijke afwijking sluitingstijden; (tijdelijke) sluiting Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder Straatprostitutie Sekswinkels Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische goederen, afbeeldingen en dergelijke Beslissingstermijn; weigeringsgronden; nadere regels Beslissingstermijn Weigeringsgronden Paragraaf 4 Beëindiging exploitatie; wijziging beheer Beëindiging exploitatie Wijziging beheer Paragraaf 5 Overgangsbepaling Overgangsbepaling (ingetrokken bij besluit...) Hoofdstuk 4 Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente

4 Afdeling 1 Geluid- en lichthinder Begripsomschrijvingen Aanwijzing collectieve festiviteiten Kennisgeving incidentele festiviteiten Verboden incidentele festiviteiten (vervallen) Onversterkte muziek Overige geluid- en lichthinder Afdeling 2 Bodem-, weg- en milieuverontreiniging Straatvegen (vervallen) Natuurlijke behoefte doen Toestand van sloten en andere wateren en niet-openbare riolen en putten buiten gebouwen Afdeling 3 Het bewaren van houtopstanden Begripsomschrijvingen Kapverbod Aanvraag vergunning Weigeringsgronden Openbaarmaking Standaardvoorwaarde van niet-gebruik Vervaltermijn vergunning Bijzondere vergunningvoorschriften Herplanting/instandhoudingsplicht Schadevergoeding Afstand van de erfgrenslijn Bestrijding van iepziekte Verhouding tussen kap- en bouw- of aanlegvergunning Monumentale bomen Bescherming bomen Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz a Stankoverlast door gebruik van dierlijke meststoffen Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame Vergunningplicht lichtreclame Kamperen buiten kampeerterreinen Begripsomschrijving Recreatief nachtverblijf buiten een kampeerterrein Aanwijzing kampeerplaatsen Hoofdstuk 5 Andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente Afdeling 1 Parkeerexcessen Begripsomschrijvingen Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d a Te koop aanbieden van voertuigen Defecte voertuigen Voertuigwrakken Caravans e.d Parkeren van reclamevoertuigen Parkeren van grote voertuigen Parkeren van uitzichtbelemmerde voertuigen Parkeren van voertuigen met stankverspreidende stoffen Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen Overlast van fiets of bromfiets Afdeling 2 Collecteren, venten, standplaatsen en snuffelmarkten Inzameling van geld of goederen

5 Begripsomschrijving venten Ventverbod Begripsomschrijving standplaats Standplaatsvergunning en weigeringsgronden Toestemming rechthebbende Afbakeningsbepalingen Aanhoudingsplicht Snuffelmarkten e.d. Afdeling 3 Openbaar water Voorwerpen op, in of boven openbaar water Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen Aanwijzingen ligplaats Verbod innemen ligplaats Beschadigen van waterstaatswerken Reddingsmiddelen Veiligheid op het water Overlast aan vaartuigen Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden Crossterreinen Beperking verkeer in natuurgebieden Verbod vuur te stoken Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken Afdeling 6 Verstrooiing van as Begripsomschrijving Verboden plaatsen Hinder of overlast Hoofdstuk 6 Straf-, overgangs- en slotbepalingen 6.1 Strafbepaling 6.2 Toezichthouders 6.3 Binnentreden woningen 6.4 Inwerkingtreding 6.5 Overgangsbepaling 6.6 Citeertitel

vervallen ongeregeldheden

vervallen ongeregeldheden Oude artikelnummer en titel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen Artikel 1.2 Beslistermijn Artikel 1.3 Indiening aanvraag Artikel 1.4 Voorschriften en beperkingen Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 2009 LEIDEN. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 2009 LEIDEN. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 2009 LEIDEN Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen Artikel 1:2 Beslistermijn Artikel 1:3 Indiening aanvraag Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen

Nadere informatie

Transponeringstabel. behorende bij APV 2010 - APV 2012. S.R. Boelens, afdeling Staf

Transponeringstabel. behorende bij APV 2010 - APV 2012. S.R. Boelens, afdeling Staf Transponeringstabel behorende bij APV 2010 - APV 2012 S.R. Boelens, afdeling Staf Oud Nieuw Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Art. 1.1 Begripsomschrijving Art. 1:1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake wijziging artikelnummering van de APV.

Voorstel van het college inzake wijziging artikelnummering van de APV. rv 218 Dienst Stadsbeheer DSB/2008.868 RIS 158617_081118 Gemeente Den Haag RIS158617_19-NOV-2008 Voorstel van het college inzake wijziging artikelnummering van de APV. Voorstel Hierbij stelt het college

Nadere informatie

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING GRONINGEN 2009 (APVG 2009)

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING GRONINGEN 2009 (APVG 2009) ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING GRONINGEN 2009 (APVG 2009) Vastgesteld bij raadsbesluit van 25 november 2009, nr. 8f. Gemeenteblad 2009-96 Datum bekendmaking: 3 december 2009. Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

D. Deelnemen (aan verboden optocht)... 2:3 Dieren (gevaarlijke)... 2:59;2:60 Doelloos rondhangen... 2:47;2:49

D. Deelnemen (aan verboden optocht)... 2:3 Dieren (gevaarlijke)... 2:59;2:60 Doelloos rondhangen... 2:47;2:49 ALFABETISCH REGISTER A. Aanbieden (van geschreven of gedrukte stukken)... 2:6 Aanbrengen van voorwerpen enz. op de weg.... 2:10 Aanhanger (verbod tot parkeren).... 5:6 Aanleggen van een weg...... 2:11

Nadere informatie

Overzicht voorgestelde wijzingen

Overzicht voorgestelde wijzingen Overzicht voorgestelde wijzingen Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel Omschrijving Handhaven Reden Reacties / nee / n.v.t. / Wijzigen 1:1 Begripsbepalingen Dit is een algemene en noodzakelijke procesbepaling

Nadere informatie

Toelichting op de model APV

Toelichting op de model APV Toelichting op de model APV Transponeringstabellen De nummering van de nieuwe model APV wijkt op enkele plaatsen sterk af van de nummering van de vorige versie. Om de aansluiting tussen de versies gemakkelijker

Nadere informatie

Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen en/of mogelijke risico s van de artikelen die niet worden opgenomen of zijn aangepast Artikel 2:6 Artikel 2:7 Handhaving: Verwerkingstijd: Artikel 2:9 Artikel 2:10 Handhaving: Verwerkingstijd: Artikel

Nadere informatie

Toelichting Algemene Plaatselijke Verordening Bladel 2011 Inhoudsopgave

Toelichting Algemene Plaatselijke Verordening Bladel 2011 Inhoudsopgave Toelichting Algemene Plaatselijke Verordening Bladel 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Transponeringstabellen... 4 Van vorige versie naar huidige versie... 7 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 10

Nadere informatie

Prijs: 3,-- APV. Algemene Plaatselijke Verordening

Prijs: 3,-- APV. Algemene Plaatselijke Verordening Prijs: 3,-- APV Algemene Plaatselijke Verordening APV GEMEENTE BRUMMEN TRANSPONERINGSTABEL ARTIKELEN MODELVERORDENING APV NAAR APV BRUMMEN...I Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 1 Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen...1

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Naam regeling Algemene plaatselijke verordening Gemeente Zundert 2009 Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Gemeente Zundert 2009 Wettelijke grondslag

Nadere informatie

Algemene plaatselijke verordening Tiel 2014

Algemene plaatselijke verordening Tiel 2014 Algemene plaatselijke verordening Tiel 2014 De raad van de gemeente Tiel, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 december 2013; (raadsstuk nummer.) gelet op de artikelen 147 en 149

Nadere informatie

Algemene plaatselijke verordening Tiel 2014

Algemene plaatselijke verordening Tiel 2014 Algemene plaatselijke verordening Tiel 2014 De raad van de gemeente Tiel, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 december 2013; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Algemene plaatselijke verordening Tiel 2014

Algemene plaatselijke verordening Tiel 2014 Algemene plaatselijke verordening Tiel 2014 De raad van de gemeente Tiel, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsstuk nummer.) gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; gezien

Nadere informatie

Overzicht behorend bij APV 2016 OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN IN APV (Inhoudelijke wijzigingen in dit voorstel staan in groen weergegeven)

Overzicht behorend bij APV 2016 OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN IN APV (Inhoudelijke wijzigingen in dit voorstel staan in groen weergegeven) OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN IN APV 2016 (Inhoudelijke wijzigingen in dit voorstel staan in groen weergegeven) Artikel (nieuw) Artikel (oud) Betreft Wijziging(en) motivatie Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

2 X 2 meldingen Aanleggen, beschadigen van een uitweg of uitrit

2 X 2 meldingen Aanleggen, beschadigen van een uitweg of uitrit 1 Artikel onderwerp prioriteit Per Per maand Per 2 maal 1 maal Op basis van Melding week kwartaal per jaar per jaar 2.1.1.1 Samenscholing en ongeregeldheden 3 2.1.2.1 Optochten 3 2.1.2.2 Kennisgeving betogingen

Nadere informatie

Nr. 6, afdeling BC. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...

Nr. 6, afdeling BC. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... Nr. 6, afdeling BC Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... Hoofdstuk 2 Openbare orde... Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen...9 Artikel 1.2 Vervallen...10 Artikel 1.3 Indiening aanvraag...10 Artikel 1.4 Voorschriften

Nadere informatie

Gereserveerd [Van toepassing verklaren paragraaf 4.1.3.3 Awb]

Gereserveerd [Van toepassing verklaren paragraaf 4.1.3.3 Awb] INHOUDSOPGAVE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING Hoofdstuk 1 Artikel 1:1 Artikel 1:2 Artikel 1:3 Artikel 1:4 Artikel 1:5 Artikel 1:6 Artikel 1:7 Artikel 1:8 Artikel 1:9 Artikel 1:10 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Berg en Dal

Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Berg en Dal Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Berg en Dal Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1:1 Begripsbepalingen Artikel 1:2 Beslistermijn Artikel 1:3 Indiening aanvraag

Nadere informatie

Algemene plaatselijke verordening 2010

Algemene plaatselijke verordening 2010 Algemene plaatselijke verordening 2010 Inhoud Pagina Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Begripsbepalingen 1 Artikel 1:2 Beslistermijn 2 Artikel 1:3 Indiening aanvraag 2 Artikel 1:4 Voorschriften

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2012; (raadsvoorstelnr. 1028979); raadsstuk 2012-2672;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2012; (raadsvoorstelnr. 1028979); raadsstuk 2012-2672; Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2012; (raadsvoorstelnr. 1028979); raadsstuk 2012-2672;

Nadere informatie

B Baden (in openbaar vaarwater) 5.3.6a, 5.3.7 Bakens 5.3.5

B Baden (in openbaar vaarwater) 5.3.6a, 5.3.7 Bakens 5.3.5 Bijlage 1 Trefwoordenregister (de cijfers verwijzen naar de artikelen) A Aanhangwagens, plaatsen op de weg 5.1.5 Aankondiging 4.4.2 Aanleggen van een weg (aanlegvergunning) 2.1.5.2 Aanlegpalen, beschadiging

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN 6 Artikel 1:1 Begripsbepalingen 6 Artikel 1:2 Beslistermijn 6 Artikel 1:3 Indiening aanvraag 6 Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen 6 Artikel 1:5 Persoonlijk karakter

Nadere informatie

handelsopslag van Autobedrijf Autowrakken B Baden (in openbaar vaarwater) 5.3.6a, Bakens 5.3.5

handelsopslag van Autobedrijf Autowrakken B Baden (in openbaar vaarwater) 5.3.6a, Bakens 5.3.5 Bijlage 1 Trefwoordenregister (de cijfers verwijzen naar de artikelen) A Aanhangwagens, plaatsen op de weg 5.1.5 Aankondiging 4.4.2 Aanleggen van een weg (aanlegvergunning) 2.1.5.2 Aanlegpalen, beschadiging

Nadere informatie

APV. Algemene plaatselijke verordening Venray

APV. Algemene plaatselijke verordening Venray APV Algemene plaatselijke verordening Venray Januari 2011 APV Algemene Plaatselijke Verordening Venray Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1 Artikel 1:1 Begripsbepalingen 1 Artikel 1:2 Beslissingstermijn

Nadere informatie

AFDELING 1. BESTRIJDING VAN ONGEREGELDHEDEN Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden (blz. 9)

AFDELING 1. BESTRIJDING VAN ONGEREGELDHEDEN Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden (blz. 9) Inhoud APV Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Begripsbepalingen (blz. 7) Artikel 1:2 Beslistermijn (blz. 8) Artikel 1:3 Indiening aanvraag (blz. 8) Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen (blz.

Nadere informatie

APV Samenvatting in klare taal

APV Samenvatting in klare taal APV 2016 Samenvatting in klare taal De gemeente heeft een APV. APV staat voor Algemene Plaatselijke Verordening. De APV regelt wat je in de gemeente mag en wat je niet mag. In onderstaande tekst staat

Nadere informatie

AFDELING 1. BESTRIJDING VAN ONGEREGELDHEDEN Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden (blz. 9)

AFDELING 1. BESTRIJDING VAN ONGEREGELDHEDEN Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden (blz. 9) Inhoud APV Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Begripsbepalingen (blz. 7) Artikel 1:2 Beslistermijn (blz. 8) Artikel 1:3 Indiening aanvraag (blz. 8) Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen (blz.

Nadere informatie

artikel huidige versie

artikel huidige versie Toelichting APV Sittard-Geleen Transponeringstabellen De nummering van dit model wijkt op enkele plaatsen sterk af van de nummering van de vorige versie. Om de aansluiting tussen de versies gemakkelijker

Nadere informatie

artikel huidige versie

artikel huidige versie Toelichting Transponeringstabellen De nummering van dit model wijkt op enkele plaatsen sterk af van de nummering van de vorige versie. Om de aansluiting tussen de versies gemakkelijker te maken, zijn hieronder

Nadere informatie

Samenvatting overzicht wijzigingen APV

Samenvatting overzicht wijzigingen APV Samenvatting overzicht wijzigingen APV Zwart = Belangrijkste wijzigingen van onze APV waarbij model-apv (grotendeels) is overgenomen. Groen = (Gedeeltelijke) handhaving van bepalingen uit huidige APV Rood

Nadere informatie

Algemene Plaatselijke Verordening 2012 gemeente Zederik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 augustus 2012;

Algemene Plaatselijke Verordening 2012 gemeente Zederik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 augustus 2012; CVDR Officiële uitgave van Zederik. Nr. CVDR249758_1 6 december 2016 Algemene Plaatselijke Verordening 2012 gemeente Zederik De Raad der gemeente Zederik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1.1 Begripsomschrijvingen 1.2 Beslistermijn 1.3 Indiening aanvraag 1.4 Voorschriften en beperkingen 1.5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing 1.6 Intrekking

Nadere informatie

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING OOSTERHOUT 2017

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING OOSTERHOUT 2017 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING OOSTERHOUT 2017 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1 Artikel 1:1 Begripsbepalingen 1 Artikel 1:2 Beslistermijn 1 Artikel 1:3 Indiening aanvraag 1 Artikel 1:4

Nadere informatie

Behoort bij raadsbesluit vanirob.'ls" nr.^l^fl De griffier van Heemstede Algemene Plaatselijke Verordening

Behoort bij raadsbesluit vanirob.'ls nr.^l^fl De griffier van Heemstede Algemene Plaatselijke Verordening Behoort bij raadsbesluit vanirob.'ls" nr.^l^fl De griffier van Heemstede Algemene Plaatselijke Verordening Inhoud Blz. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 6 Artikel 1:1 Artikel 1:2 Artikel 1:3 Artikel 1:4

Nadere informatie

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING TRANSPONERINGSTABELLEN

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING TRANSPONERINGSTABELLEN ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING TRANSPONERINGSTABELLEN De nummering van dit model wijkt op enkele plaatsen sterk af van de nummering van de vorige versie. Om de aansluiting tussen de versies gemakkelijker

Nadere informatie

De raad van de gemeente Giessenlanden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 oktober 2011;

De raad van de gemeente Giessenlanden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 oktober 2011; *ZD899F25918* Raadsbesluit 2011 43 B Zaaknummer : - 142 De raad van de gemeente Giessenlanden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 oktober 2011; BESLUIT: - Intrekken van de Algemene

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - Algemene Plaatselijke Verordening 2009

Betreft : RAADSVOORSTEL - Algemene Plaatselijke Verordening 2009 Betreft : RAADSVOORSTEL - Algemene Plaatselijke Verordening 2009 Datum voorstel : 6 november 2009 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2009 Volgnummer : 2009R0062, agendanummer 12 Taakveld : Facilitaire

Nadere informatie

Algemene Plaatselijke Verordening Schagen 2016

Algemene Plaatselijke Verordening Schagen 2016 Status: vastgesteld Algemene Plaatselijke Verordening Schagen 2016 Wettelijke basis: Gemeentewet, art. 149 Inhoudelijke basis: Model-Algemene Plaatselijke Verordening van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Algemene plaatselijke verordening

Algemene plaatselijke verordening Algemene plaatselijke verordening HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 5 Artikel 1:1 Begripsbepalingen... 5 Artikel 1:2 Beslistermijn... 6 Artikel 1:3 Indiening aanvraag... 6 Artikel 1:4 Voorschriften en

Nadere informatie

Algemene Plaatselijke Verordening. gemeente Leerdam

Algemene Plaatselijke Verordening. gemeente Leerdam Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Leerdam 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 7 Artikel 1:1 Begripsbepalingen 7 Artikel 1:2 Beslistermijn 7 Artikel 1:3 Indiening aanvraag 7 Artikel

Nadere informatie

Algemene Plaatselijke Verordening 2014

Algemene Plaatselijke Verordening 2014 Algemene Plaatselijke Verordening 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 9 Artikel 1:1 Begripsbepalingen... 9 Artikel 1:2 Beslistermijn... 9 Artikel 1:3 Indiening aanvraag...10 Artikel

Nadere informatie

Algemene Plaatselijke Verordening Heusden 2016

Algemene Plaatselijke Verordening Heusden 2016 Inhoud Algemene Plaatselijke Verordening Heusden 2016 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 7 Artikel 1:1 Begripsbepalingen... 7 Artikel 1:2 Beslistermijn... 7 Artikel 1:3 Indiening aanvraag... 7 Artikel

Nadere informatie

Algemene plaatselijke verordening Bergen 2010

Algemene plaatselijke verordening Bergen 2010 Algemene plaatselijke verordening Bergen 2010 De raad van de gemeente Bergen, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 februari 2010 gelet op artikel 149 van de Gemeentewet besluit: vast

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN APV

OVERZICHT WIJZIGINGEN APV Onderwerp : Toelichting APV 2013 (artikelsgewijs) Zaaknummer : 69407 OVERZICHT WIJZIGINGEN APV Nieuwe artikelen (toegevoegd) Artikel 2:9 Straatartiest e.d. * Artikel 2:60 Houden van hinderlijke of schadelijke

Nadere informatie

VOORSTEL tot vaststelling van de Algemene Plaatselijke verordening Gennep 2010. Aan de Gemeenteraad

VOORSTEL tot vaststelling van de Algemene Plaatselijke verordening Gennep 2010. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL tot vaststelling van de Algemene Plaatselijke verordening Gennep 2010 VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 25 oktober 2010 AGENDA NR. 6 Aan de Gemeenteraad Geachte raad, AANLEIDING /PROBLEEMSTELLING

Nadere informatie

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 5 Artikel 1:1 Begripsbepalingen... 5 Artikel 1:2 Beslistermijn... 5 Artikel 1:3 Indiening

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 5 Artikel 1:1 Begripsbepalingen... 5 Artikel 1:2 Beslistermijn... 5 Artikel 1:3 Indiening Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 5 Artikel 1:1 Begripsbepalingen... 5 Artikel 1:2 Beslistermijn... 5 Artikel 1:3 Indiening aanvraag... 5 Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen... 5 Artikel

Nadere informatie

Algemene Plaatselijke Verordening. gemeente Echt-Susteren

Algemene Plaatselijke Verordening. gemeente Echt-Susteren Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Echt-Susteren 15 mei 2008 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2008 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Pagina Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012

Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2012; (raadsvoorstelnr. 1028979); raadsstuk 2012-2672;

Nadere informatie

Algemene plaatselijke verordening Nissewaard 2015 I

Algemene plaatselijke verordening Nissewaard 2015 I GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nissewaard. Nr. 6460 23 januari 2015 Algemene plaatselijke verordening Nissewaard 2015 I De raad der gemeente Nissewaard; gelet op artikel 149 Gemeentewet, besluit

Nadere informatie

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Opmeer 2012

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Opmeer 2012 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Opmeer 2012 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Opmeer 2012... 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 7 Artikel 1:1 Begripsbepalingen... 7 Artikel 1:2 Beslistermijn...

Nadere informatie

Gemeenteblad van Zaltbommel 2007 Nr. <>

Gemeenteblad van Zaltbommel 2007 Nr. <> Gemeenteblad van Zaltbommel 2007 Nr. Algemene Plaatselijke Verordening (APV), integrale tekst Status Algemene informatie Bevat de integrale tekst van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV),

Nadere informatie

Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012

Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2012; (raadsvoorstelnr. 1028979); raadsstuk 2012-2672;

Nadere informatie

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 2013

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 2013 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 2013 Raadsbesluit 14 november 2013 1 Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 1.3 Artikel 1.4 Artikel 1.5 Artikel 1.6 Artikel 1.7 Hoofdstuk 2 Afdeling 1 Paragraaf 1

Nadere informatie

Algemene Plaatselijke Verordening. gemeente Cuijk

Algemene Plaatselijke Verordening. gemeente Cuijk documentnr.: INT/C/13/04081 zaaknr.: Z/C/13/03437 *Z003E825C6E* Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Cuijk Raadsbesluit APV Gemeente Cuijk 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Algemene Plaatselijke Verordening Vught 2018

Algemene Plaatselijke Verordening Vught 2018 Rubriek: 05.01 Citeertitel: Algemene Plaatselijke Verordening Vught Vaststelling: 30-10-2008 Publicatie: 30-12-2008 Inwerking: 07-01-2009 Wijziging: 10-06-2010 Publicatie: 18-08-2010 Inwerking: 01-10-2010

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VASTSTELLEN ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VASTSTELLEN ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 15/001 BOB VASTSTELLEN ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2014 Besluit: I. in

Nadere informatie

De volgende artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening Oosterhout 2010 worden aangepast:

De volgende artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening Oosterhout 2010 worden aangepast: Bijlage bij raadsbesluit d.d. 22 mei 2012 De volgende artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening Oosterhout 2010 worden aangepast: Aanhef Wijzigen van de titel in Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere informatie

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (26 e WIJZIGING) Vastgesteld op 28 maart 2011 Bekendgemaakt op 31 maart 2011 In werking getreden op 5 april 2011 APV 26e wijziging + toelichting raad 28 maart 2011 1 APV

Nadere informatie

GEMEENTE LOPIK. Gemeente Lopik

GEMEENTE LOPIK. Gemeente Lopik GEMEENTE LOPIK Gemeente Lopik Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Lopik 2009 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 7 Artikel 1:1 Begripsbepalingen... 7 Artikel 1:2 Beslistermijn... 7

Nadere informatie

gemeen.e QOStefhOUt ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING OOSTERHOUT 2014

gemeen.e QOStefhOUt ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING OOSTERHOUT 2014 WW w gemeen.e QOStefhOUt ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING OOSTERHOUT 2014 Algemene Plaatselijke Verordening Oosterhout 2014 (voor het laatst gewijzigd bij raadsbesluit van 16 september 2014, in werking

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Openbare orde en veiligheid Naam regeling: Algemene plaatselijke verordening Gemeente Zundert 2012 Citeertitel: Algemene plaatselijke verordening

Nadere informatie

Algemene Plaatselijke Verordening Weesp Behoort bij het raadsvoorstel registratienummer Z.45111/D.2877

Algemene Plaatselijke Verordening Weesp Behoort bij het raadsvoorstel registratienummer Z.45111/D.2877 zil41 1,11119,111 11 II II Gemeente Weesp Algemene Plaatselijke Verordening Weesp 2017 Raadsbesluit Onderwerp: Algemene Plaatselijke Verordening Weesp 2017 Behoort bij het raadsvoorstel registratienummer

Nadere informatie

Algemene Plaatselijke Verordening Raadsbesluit: 30 juni 2016

Algemene Plaatselijke Verordening Raadsbesluit: 30 juni 2016 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN 7 Artikel 1:1 Begripsbepalingen 7 Artikel 1:2 Beslistermijn 7 Artikel 1:3 Indiening aanvraag 7 Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen 7 Artikel 1:5 Persoonlijk

Nadere informatie

Algemene. Plaatselijke Verordening. gemeente Oldambt

Algemene. Plaatselijke Verordening. gemeente Oldambt Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oldambt 2016 Doel: deze verordening heeft als doel nadere regels te stellen ter handhaving van de openbare orde, veiligheid, etc. Juridische grondslag: artikelen

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Plaatselijke Verordening Hof van Twente 2013. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4 van de Drank- en Horecawet;

Onderwerp : Algemene Plaatselijke Verordening Hof van Twente 2013. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4 van de Drank- en Horecawet; Vergadering d.d. : 24 september 2013 Agendapunt : Registratienummer : 401520 Onderwerp : Algemene Plaatselijke Verordening Hof van Twente 2013 De raad van de gemeente Hof van Twente; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Cindy Bogisch 0252-783 573 email: c.bogisch@teylingen.nl

Cindy Bogisch 0252-783 573 email: c.bogisch@teylingen.nl RAADSVOORSTEL Doel: besluitvormend voorstelnummer Vergadering 2012-36 10 mei 2012 registratienummer portefeuillehouder 14322 drs. S.WJ.G. Schelberg behandelend ambtenaar doorkiesnummer Cindy Bogisch 0252-783

Nadere informatie

Algemene Plaatselijke Verordening

Algemene Plaatselijke Verordening documentnr.: INT/C/13/04082 zaaknr.: Z/C/13/03437 *Z003E875B58* Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Cuijk 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1:1 Begripsbepalingen Artikel 1:2

Nadere informatie

Algemene Plaatselijke Verordening 2017

Algemene Plaatselijke Verordening 2017 Gemeente Vlagtwedde Algemene Plaatselijke Verordening 2017 APV Vlagtwedde 2017 Inhoud (alfabetische index: zie achterin) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 8 Artikel 1:1 Begripsbepalingen... 8 Artikel 1:2

Nadere informatie

Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Waalwijk 2016

Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Waalwijk 2016 Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Waalwijk 2016 Vastgesteld door de raad op 24 november 2016 Bekendgemaakt in het Gemeenteblad op Treedt in werking op 1 december 2016 De APV van de gemeente Waalwijk

Nadere informatie

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Helden 2007 (APV)

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Helden 2007 (APV) Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Helden 2007 (APV) Vastgesteld door de raad van de gemeente Helden op 15 oktober 2007 In werking getreden op 1 november 2007 1 2 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat ons college niet heeft voorgesteld dit artikel te wijzigen.

Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat ons college niet heeft voorgesteld dit artikel te wijzigen. van: de burgemeester (portefeuillehouder) aan: de leden van de gemeenteraad datum: 18 mei 2016 onderwerp: Beantwoording vragen inzake raadsvoorstel Wijziging APV 2016 Tijdens de behandeling van bovengenoemd

Nadere informatie

Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Waalwijk 2015

Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Waalwijk 2015 Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Waalwijk 2015 Vastgesteld door de raad op 19 november 2015 Bekendgemaakt in het Gemeenteblad op Treedt in werking op 1 december 2015 De APV van de gemeente Waalwijk

Nadere informatie

Algemene Plaatselijke Verordening Vught

Algemene Plaatselijke Verordening Vught Page 1 of 44 Zoek regelingen op overheinl Gemeente Vught Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheinl! Algemene Plaatselijke Verordening Vught Wetstechnische informatie Gegevens

Nadere informatie

Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude 2015

Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude 2015 APV RENSWOUDE Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude 2015 Op 30 juni 2015 vastgesteld door de gemeenteraad. Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude 2015-0 - INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING De raad van de gemeente ; gelezen het voorstel van het college van, nr. ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet gezien het advies van de raadscommissie ; overwegende

Nadere informatie

Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude 2015

Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude 2015 APV RENSWOUDE Versie: 19 mei 2015 Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude 2015 Op vastgesteld door de gemeenteraad. Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude 2015-0 - INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

Algemene plaatselijke verordening 2016

Algemene plaatselijke verordening 2016 Algemene plaatselijke verordening 2016 19 juli 2016 BIVO/2016/30234 *Z01F225C1F2* Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 9 Artikel 1:1 Begripsbepalingen 9 Artikel 1:2 Beslistermijn 9 Artikel 1:3

Nadere informatie

Algemene plaatselijke verordening gemeente Renkum 2013

Algemene plaatselijke verordening gemeente Renkum 2013 Algemene plaatselijke verordening gemeente Renkum 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Renkum Officiële naam regeling Algemene plaatselijke verordening

Nadere informatie

Bijlage: Toelichting herziening APV voor Delft 2009 2010

Bijlage: Toelichting herziening APV voor Delft 2009 2010 Bijlage: Toelichting herziening APV voor Delft 2009 2010 In onderstaand overzicht zijn de wijzigingen beknopt weergegeven. Voor een verdere toelichting op de herziening van de APV voor Delft, zie het desbetreffende

Nadere informatie

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WIJK BIJ DUURSTEDE 2009

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WIJK BIJ DUURSTEDE 2009 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WIJK BIJ DUURSTEDE 2009 November 2009 Strategie Beleid en Projecten Gemeente Wijk bij Duurstede INHOUDSOPGAVE BLZ HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

BESLUIT: Artikel I Wijzigingen van de Algemene plaatselijke verordening 2011

BESLUIT: Artikel I Wijzigingen van de Algemene plaatselijke verordening 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van ; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; BESLUIT: Vast te stellen de 3 de wijziging van de Algemene

Nadere informatie

Algemene Plaatselijke Verordening Marum 2016

Algemene Plaatselijke Verordening Marum 2016 Algemene Plaatselijke Verordening Marum 2016 APV Marum Gemeente Marum Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 7 Artikel 1:1 Begripsbepalingen... 7 Artikel 1:2 Beslistermijn... 7 Artikel 1:3 Indiening

Nadere informatie

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING GEMEENTE SON EN BREUGEL

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING GEMEENTE SON EN BREUGEL 07.0019132 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 2008 GEMEENTE SON EN BREUGEL Vastgesteld in raadsvergadering van 19 december 2007 apvconcept INHOUDSOPGAVE BLZ Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 8 Artikel 1.1

Nadere informatie

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 1 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN 7 Artikel 1:1 Begripsbepalingen 7 Artikel 1:2 Beslistermijn 7 Artikel 1:3 Indiening aanvraag 7 Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Openbare orde en veiligheid Naam regeling: Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Zundert 2012, 1 e gewijzigde versie 2013 Citeertitel: Algemene

Nadere informatie

Gemeente ^ Albrandsujaard

Gemeente ^ Albrandsujaard le. GRANDDEPART «^r ROTTERDAM NEW ENERGY i20«0 25 Gemeente ^ RAADSBESLUIT Besluit nr.: 75220 Onderwerp: Algemene plaatselijke verordening Albrandswaard 2010 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten maart

RAADSBESLUIT. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten maart RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten 2014 11 maart 2014 14.03.13 De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Algemene plaatselijke verordening gemeente Leek 2012

Algemene plaatselijke verordening gemeente Leek 2012 Bijlage 1 bij het raadsbesluit tot vaststelling van de 3 e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leek 2012 Algemene plaatselijke verordening gemeente Leek 2012 zoals deze na de derde

Nadere informatie

Algemeen plaatselijke verordening van de gemeente Gulpen- Wittem!

Algemeen plaatselijke verordening van de gemeente Gulpen- Wittem! Algemeen plaatselijke verordening van de gemeente Gulpen- Wittem! Afdeling: Burgerzaken, cluster Algemeen Juridische Zaken Datum: September 2003 Inhoudsopgave Pagina Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1 Artikel

Nadere informatie

B Baden (in openbaar vaarwater) 5.3.6a, Bakens 5.3.5

B Baden (in openbaar vaarwater) 5.3.6a, Bakens 5.3.5 Bijlage 1 Trefwoordenregister (de cijfers verwijzen naar de artikelen) A Aanhangwagens, plaatsen op de weg 5.1.5 Aankondiging 4.4.2 Aanleggen van een weg (aanlegvergunning) 2.1.5.2 Aanlegpalen, beschadiging

Nadere informatie

GEMHG/IN/16764 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HARDINXVELD-GIESSENDAM

GEMHG/IN/16764 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HARDINXVELD-GIESSENDAM GEMHG/IN/16764 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HARDINXVELD-GIESSENDAM Algemene Plaatselijke Verordening De raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam; gelezen het voorstel van het college en van de

Nadere informatie

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 2010 (APV 2010)

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 2010 (APV 2010) ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 2010 (APV 2010) GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Vastgesteld door de Raad van de gemeente Edam-Volendam op 14 december 2009 Inwerkingtreding op 1 januari 2010, inclusief 2 e wijziging

Nadere informatie

Algemeen plaatselijke verordening Bloemendaal 2014

Algemeen plaatselijke verordening Bloemendaal 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bloemendaal. Nr. 18667 3 april 2014 Algemeen plaatselijke verordening Bloemendaal 2014 De raad der gemeente Bloemendaal; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 juli 2010 Agendapunt : : Financiën en Juridische Zaken Onderwerp : Vaststellen Algemene plaatselijke verordening 2010

Raadsvergadering : 22 juli 2010 Agendapunt : : Financiën en Juridische Zaken Onderwerp : Vaststellen Algemene plaatselijke verordening 2010 Raadsbesluit Raadsvergadering : 22 juli 2010 Agendapunt : Afdeling : Financiën en Juridische Zaken Onderwerp : Vaststellen Algemene plaatselijke verordening 2010 De raad van de gemeente Schouwen-Duiveland;

Nadere informatie

Algemene Plaatselijke Verordening

Algemene Plaatselijke Verordening documentnr.: INT/C/13/04082 zaaknr.: Z/C/13/03437 *Z003E875B58* Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Cuijk 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1:1 Begripsbepalingen Artikel 1:2

Nadere informatie

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 31 januari 2007 (De Zeekant van 7 februari 2007).

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 31 januari 2007 (De Zeekant van 7 februari 2007). Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 31 januari 2007 (De Zeekant van 7 februari 2007). met daarin verwerkt de wijzigingen zoals vervat in de 1e wijziging van 30 september 2009, de 2 e wijziging

Nadere informatie

Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Sluis

Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Sluis Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 6 Artikel 1:1 Begripsbepalingen 6 Artikel 1:2 Beslistermijn 6 Artikel 1:3 Indiening aanvraag 6 Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen 6 Artikel 1:4.a Inzage vergunning

Nadere informatie