Bedrijfswetenschappen. Studiegids 2006/2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfswetenschappen. Studiegids 2006/2007"

Transcriptie

1 Bedrijfswetenschappen Studiegids 2006/2007

2 Inhoudsopgave

3 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten Algemeen Voorzieningen voor studenten Informatievoorziening Blackboard Computervoorzieningen Studieadviseur Bibliotheek Speciale examenfaciliteiten Uitwisseling en internationalisering Facultaire studentenverenigingen Facultaire studentenraad Overige studieverenigingen De faculteit Onderzoek Onderwijs Commissies Alumni Onderwijs- en Examenregeling Studieadvies in het eerste jaar Studievoortgangscontrole Toelatingsvoorwaarden Meer informatie 27 2 Additionele informatie voor studenten Bedrijfswetenschappen in Zwolle Algemeen Computervoorzieningen Bibliotheek Audio-visuele middelen en mogelijkheden Studieadviseur Studentenruimte Facultaire studentenvereniging Studiesecretariaat, Studentenbalie, Studie-Informatiecentrum, Gemeenschappelijke studentenadministratie Studiesecretariaat Studentenbalie Vrije Universiteit Gemeenschappelijk Studentenadministratie Windesheim Studie-Informatiecentrum (SIC) van Windesheim Algemene voorzieningen 33 3 Bacheloropleiding Bedrijfswetenschappen Algemeen Inleiding Jaarplanning De opleiding Programmabeschrijving Doelstellingen en eindtermen 39 Inhoudsopgave 5

4 3.2.3 Werkvormen Toetsing Programma eerste jaar Korte omschrijving perioden eerste jaar Programma tweede jaar Korte omschrijving perioden tweede jaar Programma derde jaar Jaarindeling derde jaar Voorbeeldtrajecten Keuzevakken derde jaar Inschrijven vakken derde jaar Bachelorscriptie Stage De specialisaties Finance, Banking and Insurance (FBI) E-Business and IT-Industry (EB) Consultancy Industry (CI) Transport, Distribution and Logistics (TDL) Masteropleidingen Doorstroming bachelor-masteropleidingen Voorwaardelijke toelating tot de master Post-masteropleidingen 61 4 Overgangsregelingen Overgangsregeling Bedrijfswetenschappen Overgangsregeling doctoraal naar bachelor-masterstructuur Overgangsregeling Economie Overgangsregeling Econometrie & OR 68 5 Examenonderdelen 71 Inhoudsopgave

5 Inhoudsopgave 7

6 8 Bedrijfswetenschappen

7 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 1.1 Algemeen Adresgegevens Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde De Boelelaan HV Amsterdam Faculteitsbestuur Prof. dr. H. Verbruggen, decaan Prof. dr. J.W. Gunning, portefeuillehouder onderzoek Drs. P. Sneep, portefeuillehouder onderwijs Dhr. R. Zandvliet, studentlid Directeur bedrijfsvoering Drs. F.A.M. Snijders 1.2 Voorzieningen voor studenten Informatievoorziening Vrijwel alle informatie vind je in deze studiegids en op de website van de faculteit: Voor zaken waar deze geen informatie over geven, kun je terecht bij het studiesecretariaat op de tweede verdieping. Bij de studentenbalie van dit secretariaat kun je terecht met algemene vragen over je studie. Verder wordt informatie verstrekt over inschrijven voor colleges of tentamens, aanvragen van examens, et cetera. Op de publicatieborden en monitoren bij het secretariaat vind je college- en tentamenroosters, roosterwijzingen en andere zaken van belang voor je studie. Raadpleeg deze dus regelmatig! Daarnaast wordt belangrijke informatie over wijzigingen in het programma, deadlines, inschrijvingen en dergelijke verstuurd per . Elke student krijgt van de faculteit een eigen adres. Informatie wordt alleen naar dit adres gestuurd. Elke student wordt geacht dit account regelmatig te raadplegen en goed te onderhouden. Specifieke informatie over vakken en colleges kun je vinden in digitale leeromgeving Blackboard. Informatie wordt ook gepubliceerd in Ad Valvas, het universiteitsblad van de Vrije Universiteit. Onder de rubriek Faculteiten staat informatie over inschrijvingen, vermelding van wijzigingen in het collegerooster, advertenties voor het werven van student-assistenten, etc. Elke student wordt geacht deze informatie te lezen. Algemene informatie voor bachelorstudenten 9

8 1.2.2 Blackboard Blackboard is de digitale leeromgeving van de faculteit. Een groot deel van het onderwijs wordt hierdoor ondersteund. Met Blackboard worden opdrachten verspreid en ingeleverd, kunnen studenten werk uitwisselen en van commentaar voorzien en kunnen docenten correcties aanbrengen. Ook literatuurlijsten, collegesheets en antwoordmodellen worden met behulp van dit programma verspreid. Op de Faculteit wordt kennis van het programma als bekend verondersteld Computervoorzieningen De faculteit heeft de beschikking over tien computerzalen met in het totaal 200 pc s. Deze bevinden zich op de derde verdieping, in 1A-19 en in 1B-04/14. Alle studenten van de faculteit kunnen met hun facultaire inlognaam gebruik maken van deze pc s. Naast collegespecifieke software kan in de zalen gebruik worden gemaakt van standaard software als Word, Excel, PowerPoint, Access, diverse programmeertalen, grafische software en vele statistische pakketten. Alle computers zijn aangesloten op het Internet. Studenten hebben de beschikking over opslagruimte op het netwerk, een adres en een persoonlijke webpagina. Tegen een kleine vergoeding kun je gebruik maken van een groot aantal (kleuren)laserprinters die in de computerzalen staan. Studenten kunnen kosteloos gebruikmaken van de scanners. Kijk voor een overzicht van alle voorzieningen op Als de zalen niet gebruikt worden voor onderwijs, kunnen studenten hier zelfstandig werken. Tijdens de collegeperiodes zijn de computerzalen open van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 21.45, vrijdag van 9.00 tot en op zaterdag van uur. Buiten de collegeperiodes zijn de zalen open op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot en op zaterdag van tot uur. Met vragen of problemen, het opladen van je printtegoed, het aanschaffen van diskettes, het raadplegen van handleidingen en meer kun je terecht bij de helpdesk op kamer 3A-16. Je kunt vragen of problemen ook melden via Studenten Econometrie en Operationele Research kunnen voor hun studie tevens gebruik maken van de computerzalen van de wiskundeopleiding in de Faculteit Exacte Wetenschappen Universitaire ICT-services Naast je facultaire inlognaam krijg je ook een VU-net-ID. Deze inlognaam moet je gebruiken voor de algemene IT voorzieningen van de universiteit zoals: Blackboard (digitale leeromgeving), TIS (Tentamen Informatie Systeem), de algemene werkplekken en het draadloze netwerk. Zie verder: Studieadviseur Aan de faculteit werken vijf studieadviseurs. Zij houden zich bezig met het geven van voorlichting, informatie, raad en hulp aan studenten. Zij geven onder andere informatie over vakken, planning, samenstelling van een afstudeerproject et cetera. Ook bieden zij hulp als door bijzondere persoonlijke omstandigheden studievertraging ontstaat. De studieadviseurs bewaken ook de studievoortgang. Als er reden voor is, roepen zij studenten op voor een gesprek. Alle studenten ontvangen in 10 Bedrijfswetenschappen

9 ieder geval tijdens het eerste jaar een oproep voor een persoonlijk gesprek met een van de studieadviseurs. De studieadviseurs voor Economie en Bedrijfseconomie en Bedrijfswetenschappen zijn: Mevr. drs. Karin Loos Mevr. drs. Ella Noordhoek vacature Spreekuur: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van uur in 2A-22/24 of volgens afspraak. Telefonisch spreekuur op dezelfde dagen van uur De studieadviseur voor de opleiding Bedrijfswetenschappen in Zwolle is Dhr. drs. J. Neijzen; De studieadviseur voor Econometrie en Operationele Research is Dhr. dr. R. Nobel; spreekuur volgens afspraak. Voorts worden de econometriestudenten begeleid door cohortbegeleiders, die elk een jaarlaag onder hun hoede nemen Bibliotheek De Universiteitsbibliotheek Het vinden en raadplegen van wetenschappelijke literatuur is essentieel voor je studie en de Universiteitsbibliotheek wil je daarbij graag helpen. De collectie bestaat uit meer dan een miljoen gedrukte boeken en tijdschriften en een zeer omvangrijk digitaal informatieaanbod van ruim 670 databases (e-resources) en digitale tijdschriften (e-journals). Daarnaast biedt de Universiteitsbibliotheek diverse diensten zoals cursussen, nieuwsbrieven en studiefaciliteiten. Hieronder vind je een overzicht van de algemene bibliotheekvoorzieningen en de voor jouw studie relevante bibliotheekafdeling. Meer of aanvullende informatie vind je op Algemene bibliotheekvoorzieningen Literatuur vinden De interactieve Webcursussen Informatievaardigheden maken je wegwijs in het vinden van de juiste literatuur. De cursus bestaat uit twee niveaus: Zoek je een bepaald artikel, boek of tijdschrift? > kies Niveau A. Zoek je literatuur over een bepaald onderwerp? > kies Niveau B. Je vindt de cursussen op: > Webcursussen en online handleidingen Er zijn van beide cursussen varianten gemaakt voor de verschillende vakgebieden. Kijk daarom of er een variant van je vakgebied bij staat of kies voor de optie overige studierichtingen. De Universiteitsbibliotheek biedt ook mondelinge workshops. Voor meer informatie hierover ga je naar: > Digitale diensten > Workshops Documenten lenen of bestellen Literatuur lenen kun je met je VU-chipkaart, zie: > Algemene informatie > Lenen bij de UBVU. Algemene informatie voor bachelorstudenten 11

10 Documenten die niet bij de Universiteitsbibliotheek van de VU te raadplegen zijn kun je bestellen via het interbibliothecair leenverkeer (IBL). Hoe dit precies werkt wordt uitgelegd op: > Artikelen/publicaties elders aanvragen via IBL. Maar je kunt de andere bibliotheken ook bezoeken. Op vertoon van je collegekaart en identiteitsbewijs kun je gratis lid worden van andere universiteitsbibliotheken in Nederland. Overige faciliteiten De universiteitsibliotheek biedt 1500 studieplekken. Daarnaast zijn er ook kopieer-, print- en computerfaciliteiten. Waar deze zich bevinden vind je via: > Algemene informatie > Studiezaal en SITS computerzalen. Thuis werken De digitale bibliotheek kun je 24-uur-per-dag raadplegen. Om buiten de campus toegang te krijgen tot deze digitale collectie, heb je een VU-net-id nodig. Hoe je toegang krijgt tot de digitale collectie wordt uitgelegd op: > Digitale diensten > Thuis werken. Heb je problemen met je VU-net-id? Ga dan naar: Informatiebalie Vragen over de Universiteitsbibliotheek kun je stellen aan de informatiebalie (kamer 1A-01 in het Hoofdgebouw). Ook de uitgifte van lenerspassen en AdamNet-passen wordt hier verzorgd. Ga voor meer informatie naar: > Algemene informatie > Informatiebalie. Nieuwsbrief BEEP Vier maal per jaar geeft de bibliotheek de nieuwsbrief BEEP uit (Bibliotheek Elektronisch En Papier) met handige tips. Meer informatie hierover vind je op: > Digitale diensten > BEEP. Vakbibliotheek Economie en Bedrijfseconomie en Bedrijfswetenschappen Als onderdeel van de Universiteitsbibliotheek is je vakbibliotheek de plek waar je de literatuur en literatuurexpertise voor jouw studie aantreft. Je kunt er niet alleen terecht met algemene maar ook met inhoudelijke vragen. Bezoekadres Hoofdgebouw Vrije Universiteit De Boelelaan HV Amsterdam 3e Verdieping Openingstijden balie: ma t/m vrij uur Studiezaal: ma t/m vrij uur Faciliteiten: 140 studieplekken Publieks-pc s met bibliotheekapplicaties: 17 Telefoon > Vakgebieden > Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde 12 Bedrijfswetenschappen

11 De collectie De bibliotheek bezit collecties op het gebied van economie en bedrijfseconomie, econometrie en bedrijfskunde. Daarbij gaat het o.a. om boeken, tijdschriften, jaarverslagen van bedrijven en een collectie Internationale organisaties en Statistieken. Van elke titel uit de verplichte literatuur wordt tenminste één exemplaar in de collectie opgenomen. Daarnaast kent de bibliotheek een samenwerkingsverband met de Bibliotheek Rechten in de vorm van een Europees Documentatie Centrum (EDC). Het EDC voorziet in belangrijke publicaties van de Europese Unie. Het grootste deel van de collectie wordt in digitale vorm aangeboden. Je kunt elektronische bestanden en tijdschriften raadplegen in de bibliotheek, op de faculteit en thuis via Internet. De volgende vakspecifieke bestanden en themapagina s worden veel geraadpleegd: Economie en Bedrijfseconomie Econlit: bibliografisch bestand op het vlak van economie ABI/Inform Global: full text tijdschriften op het vlak van bedrijfskunde en economie Voor macro-economische tijdreeksen kun je terecht op de themapagina Economische statistieken op: > Vakgebieden > Economische wetenschappen en Bedrijfskunde > e-resources Bedrijfswetenschappen ABI/Inform Global: full text tijdschriften op het vlak van bedrijfskunde en economie PsycInfo: bibliografisch bestand op het vlak van psychologie Voor financiële gegevens van bedrijven kun je terecht op de themapagina Bedrijven en markten op: > Vakgebieden > Economische wetenschappen en Bedrijfskunde > e-resources Cursussen & instructies Bibliotheekinstructies voor studenten zijn opgenomen in het studieprogramma. Extra instructiemomenten staan vermeld in op het website. Daarnaast kun je via de website op eigen gelegenheid de onderstaande webcursussen te doorlopen: Webcursus Informatievaardigheden Niveau A Webcursus Informatievaardigheden Niveau B Bedrijfswetenschappen Webcursus Informatievaardigheden Niveau B Economie en Bedrijfseconomie Webcourse Information Literacy Level A Webcourse Information Literacy Level B Business Administration Tot slot kun je in de bibliotheek terecht voor individuele instructies voor Datastream op afspraak. Nieuwsbrief De bibliotheek verzorgt nieuwsberichten over de collectie in elke Nieuwsflits. Daarnaast worden deze berichten per verzonden naar alle medewerkers en studenten van FEWEB. Algemene informatie voor bachelorstudenten 13

12 Vragen Voor diepgaande vragen over de collectie en voor aanschafsuggesties kun je contact opnemen met de informatiespecialist Economie en Bedrijfseconomie / Bedrijfswetenschappen, mw drs. Imke A.M. Limpens, tel: Speciale examenfaciliteiten In sommige gevallen is het mogelijk om een half uur extra tentamentijd te krijgen. Wanneer je tot één van de volgende groepen behoort, kun je hiervoor contact opnemen met de studieadviseurs: Studenten die dyslectisch zijn: Ben je op de middelbare school (of daarna) op dyslexie getest? Wanneer je een verklaring van bijvoorbeeld een schoolbegeleidingsdienst kunt laten zien, kun je in aanmerking komen voor een half uur extra tentamentijd. Studenten die een buitenlandse vooropleiding of VASVU hebben. Studenten met een buitenlandse vooropleiding of studenten die hebben deelgenomen aan het voorbereidend jaar van het VASVU kunnen voor een beperkte termijn in aanmerking komen voor extra tentamentijd. Procedure Iedere keer wanneer je je inschrijft voor tentamens, moet je de extra tentamentijd aanvragen bij een van de studieadviseurs. Je naam wordt bij honorering van je verzoek vermeld op een lijst en doorgegeven aan het studiesecretariaat. Op de dag van het tentamen zelf moet je je 40 minuten voordat het tentamen begint bij het studiesecretariaat aanmelden Uitwisseling en internationalisering Het is mogelijk om een gedeelte van de studie te verrichten in het buitenland. De faculteit heeft uitwisselingsovereenkomsten met veel universiteiten binnen en buiten Europa. Zo participeert zij in Europese netwerken met universiteiten in Groot- Brittannië, Ierland, Duitsland, België, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Oostenrijk, Zweden, Denemarken, Finland, Hongarije, Polen en Turkije. Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden buiten Europa. Zo bestaan er vaste uitwisselingsmogelijkheden met: University of Utah, Salt Lake City, University of Notre Dame, Berry College, allen in de Verenigde Staten Universiteit van Stellenbosch, Nelson Mandela Metropolitan University en University of Pretoria, allen in Zuid-Afrika ITAM & ITESM, beide in Mexico Kansai Gaidai University in Japan University of Western Australia en Monash University in Australië Universidad de San Andrés in Argentinië Sung Kyun Kwan University in Korea Chulalongkorn University in Thailand Universidade de São Paulo in Brazilië 14 Bedrijfswetenschappen

13 Studenten die een tijdje in het buitenland willen studeren, kunnen voor informatie terecht op de website of de brochure Studeren in het buitenland raadplegen. Voor vragen die daar niet beantwoord worden, kunnen zij terecht bij de medewerker Internationalisering van het onderwijsbureau. Behalve informatie over welke studiemogelijkheden er zijn, en hoe de activiteiten in het examenprogramma kunnen worden ingepast, geeft deze advies over talrijke praktische zaken zoals visa, verzekeringen, subsidieaanvragen etc. Daarnaast worden er elk voorjaar voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt informatie gegeven over uitwisselingsprogramma's, beurzen, studiepunten etc. Het is ook mogelijk dat studenten zelf buitenlandse studieplannen maken, bijvoorbeeld om een stage of scriptie in het buitenland te doen. Begin dan wel minimaal één jaar van tevoren met voorbereiden en neem ruim van te voren contact op met de docent die de stage of scriptie gaat begeleiden. Studenten kunnen zich bij de medewerker Internationalisering aanmelden voor een studieperiode buitenland. Er wordt op basis van motivatie en studievoortgang geselecteerd. Als je geselecteerd bent, zul je tot aan je vertrek naar het buitenland begeleid worden bij alle voorbereidingen. Meer informatie is verkrijgbaar op de website: > studenten > buitenland. Voor informatie die je daar niet kunt vinden kun je terecht bij mevr. Lara Hager, BA (Hons), medewerker Internationalisering, kamer 2E-68, spreekuur: maandag t/m donderdag van uur Facultaire studentenverenigingen Aureus Aureus is de faculteitsvereniging van de opleidingen Economie en Bedrijfseconomie, Bedrijfswetenschappen en IBA en is de spil in het contact tussen studenten, het bedrijfsleven en de faculteit. Het doel van Aureus is om alle FEWEB studenten een meerwaarde te bieden gedurende hun studie door gereedschappen en kortingen aan te reiken die de studie ondersteunen en interessante extra curriculaire activiteiten te organiseren. Studieondersteuning In de winkel van Aureus (2A-11) worden uittreksels, collegedictaten en studieboeken verkocht. Leden krijgen flinke kortingen op deze producten; zo wordt er minimaal 10% korting gegeven op de studieboeken. Ook is Aureus in het bezit van een Intranet. Alle leden hebben een account op basis van hun studentnummer. Op het Intranet vindt je stages en oude tentamens, het is dé plek waar je je in kan schrijven voor activiteiten van Aureus en je interessegebieden voor bedrijvenmailings aan kan geven. Op basis van deze gegevens verzorgt Aureus gerichte mailings in opdracht van haar bedrijfscontacten. Activiteiten De grootste zorg van Aureus gaat uit naar de extra curriculaire activiteiten die speciaal voor alle FEWEB studenten worden georganiseerd. Door deze activiteiten wil Aureus de FEWEB studenten de mogelijkheid geven het bedrijfsleven te leren kennen en zich op een praktische manier voor te bereiden op de eisen die het Algemene informatie voor bachelorstudenten 15

14 bedrijfsleven aan toekomstige werknemers stelt. Zo organiseert Aureus: Academische activiteiten (Congres, Masterclasses), Internationale activiteiten (European Study Trip, International Research Project) en carrière gerelateerde activiteiten (Finance Tour, Marketing dag, Amsterdamse Carrière Dagen). Hiernaast geeft Aureus zesmaal per jaar het Magazine Avenir uit in samenwerking met de faculteit. Actief lid Naast gewoon (passief) lidmaatschap is het ook mogelijk om actief te zijn binnen de vereniging en je bezig te houden met het organiseren van bovengenoemde activiteiten. Als actief lid kan je veel ervaring opdoen op het gebieden van organiseren, samenwerken, overtuigen, projectmanagement etc. Voor alle actieve leden worden er regelmatig borrels en andere sociale activiteiten georganiseerd zoals het Actieve-Leden-Weekend. Adres: Aureus, De Boelelaan 1105, kamer 2A-11, 1081 HV Amsterdam, tel , website: Kraket Kraket is de vereniging van en voor studenten Econometrie en Operationele Research aan de Vrije Universiteit. Kraket staat voor Kritische Aktuarissen en Econometristen en is opgericht op 14 juli De Aktuarissen zijn er inmiddels niet meer maar omdat de naam Kraket een begrip is geworden, is besloten deze zo te houden. Bijna alle econometriestudenten zijn lid van Kraket en daartoe is dan ook alle reden. Kraket geeft niet alleen korting op econometrieboeken en brengt tentamenbundels uit, Kraket is veel meer! Kraket zorgt ook voor een heleboel ontspanning, sportiviteit en vooral veel gezelligheid met activiteiten als borrels, feesten en sporttoernooien. Om degenen die niet deelnemen aan deze activiteiten toch van alles op de hoogte te houden, wordt ieder kwartaal het blad Ecotribune uitgegeven, waarin iedereen zijn/haar verhaal kwijt kan. Naast de Ecotribune geeft Kraket voor de serieuzere lezer samen met de Vereniging voor Studenten Actuariaat, Econometrie & Operationele Research van de UvA het econometrisch magazine Aenorm uit. Hierin schrijven docenten, aio's, studenten en afgestuurde econometristen uit het bedrijfsleven over allerlei onderwerpen, zodat een goed beeld ontstaat van wat er allemaal mogelijk is met de studie Econometrie. Ook worden er regelmatig excursies naar bedrijven en borrellezingen georganiseerd. Zo zijn er bezoeken geweest aan Price Waterhouse Coopers, ING, Mercer, Optiver, het CBS, KLM, Ortec en vele andere grote en kleine bedrijven waar econometristen werken. Op de jaarlijkse Kraket Bedrijvendag krijg je de hele dag de kans met verschillende bedrijven kennis te maken door middel van cases, lezingen en een informele afsluiting. Ook wordt eens in de twee jaar een studiereis naar het buitenland georganiseerd. In 1995 ging deze reis naar Japan, 1997 Israël, 1999 Zuid-Afrika, 2001 India en in 2003 naar Brazilië. In 2007 zal de studiereis ons voeren naar het bruisende Hong Kong. Kraket participeert in het Landelijk Orgaan Econometrische Studieverenigingen. Dit is een samenwerkingsverband van alle zes econometrische studieverenigingen van het land. LOES organiseert bijvoorbeeld de landelijke econometristendag, die ieder jaar 16 Bedrijfswetenschappen

15 in een andere stad wordt georganiseerd. Dit is een bedrijvendag voor studenten uit het hele land en wordt afgesloten met een diner en een spetterend feest. Als hoogtepunt van het jaar organiseert het bestuur ieder jaar het Kraketweekend, waarvan de zeer afgelegen bestemming tot het einde toe geheim blijft. Dit weekend wordt gevuld met feesten en originele, (meestal) sportieve activiteiten. Wil je meer weten over Kraket, of heb je leuke ideeën, dan staat het bestuur altijd voor je klaar. De Kraketkamer is kamer 1A-13 in het hoofdgebouw van de VU. Er is daar meestal wel iemand aanwezig, zeker tijdens het Kraketuur, iedere dag van uur. Hier kunnen de leden van Kraket ook de econometrieboeken kopen tegen een korting van 10%. Geen enkele reden dus om niet lid te worden! En ook studenten die zelf actief willen worden binnen Kraket zijn altijd welkom! Adres: Kraket, De Boelelaan 1105, kamer 1A-13, 1081 HV Amsterdam, tel , website: Facultaire studentenraad De facultaire studentenraad behartigt de belangen van studenten in alle opleidingen van de faculteit. Deze raad stelt kandidaten voor aan het faculteitsbestuur voor de verschillende commissies in de faculteit met studentleden. De facultaire studentenraad bestaat uit vijf leden die ieder jaar via verkiezingen gekozen worden. De Facultaire studentenraad neemt samen met de personeelsgeleding - deel aan de Gemeenschappelijke Vergadering. Deze heeft advies- en instemmingsrecht bij de meeste besluiten van het faculteitsbestuur. Zij benoemt ook een studentlid welke als adviseur de vergaderingen van het faculteitsbestuur bijwoont Overige studieverenigingen Marketing Associatie Amsterdam De Marketing Associatie Amsterdam (MAA) is dé studievereniging voor alle in marketing geïnteresseerde studenten van beide Amsterdamse universiteiten (VU en UvA). De doelstelling van de MAA is intermediair te zijn tussen studenten, het bedrijfsleven en de beide Amsterdamse universiteiten. Adres: Marketing Associatie Amsterdam, Kamer E0.05, Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam, tel.: , fax: , Financiële Studievereniging Amsterdam De FSA is dé studievereniging voor financieel georiënteerde studenten aan de economische faculteiten van de Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit te Amsterdam. De FSA slaat een brug tussen studenten en bedrijven door middel van het organiseren van verschillende projecten. Als lid van de FSA ontvang je vier keer per jaar het vakspecialistisch magazine Fiducie en het verenigingsblad FSA & Beyond. Verder word je natuurlijk op de hoogte gehouden van al onze projecten. Wil jij actief worden naast je studie? Wil jij organisatorische ervaring opdoen bij de meest professionele studievereniging van Nederland? Word dan actief lid bij de FSA. Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste, gemotiveerde leden. Meer informatie staat op onze website: Mailen of bellen kan ook: of Algemene informatie voor bachelorstudenten 17

16 De website van de faculteit geeft verder een uitgebreid overzicht van alle studie- en studentenverenigingen voor studenten van de Vrije Universiteit. 1.3 De faculteit De Faculteit der Economische wetenschappen en Bedrijfskunde is opgericht in 1948 en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot middelgrote faculteit met een breed aanbod aan opleidingen. Zij geniet zowel nationaal als internationaal een uitstekende reputatie. Veel oud-studenten zijn inmiddels uitgegroeid tot toonaangevende personen in politiek of bedrijfsleven. In 1987 is de faculteit uitgebreid met de opleiding Econometrie, die vanaf 1962 in een eigen interfaculteit verzorgd werd. In september 2000 is de faculteit gestart met de nieuwe opleiding Bedrijfswetenschappen. Deze richt zich met name op de zakelijke dienstverlening en is daarmee uniek in Nederland. De faculteit blijft zich ontwikkelen: in 2003 is de faculteit als eerste in Nederland een universitaire opleiding aan een hogeschool gestart. Studenten kunnen nu ook de universitaire studie bedrijfswetenschappen volgen aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. In 2005 is de bacheloropleiding International Business Administration van start gegaan. Verder is de faculteit momenteel bezig met het perfectioneren van de masteropleidingen. De faculteit wordt geleid door het faculteitsbestuur. Dit bestaat uit de decaan (voorzitter), een portefeuillehouder onderwijs en een portefeuillehouder onderzoek. Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor het onderwijs en onderzoek dat aan de faculteit plaatsvindt. Vergaderingen van het faculteitsbestuur worden bijgewoond door een adviserend student-lid. Het wetenschappelijk personeel van de faculteit is ondergebracht in afdelingen. Deze afdelingen verzorgen het onderwijs en onderzoek van de faculteit. Elke afdeling staat onder leiding van een hoogleraar, die belast is met de organisatie en coördinatie van de werkzaamheden van de afdeling. De hoofden van de afdelingen overleggen regelmatig met het faculteitsbestuur. De faculteit kent de volgende afdelingen: Algemene economie en Ontwikkelingseconomie Accounting Financiering en Bedrijfskunde van de Financiële Sector Informatiekunde en Logistiek Management en Organisatiekunde Marketing Ruimtelijke economie Econometrie Onderzoek De faculteit heeft haar onderzoek verder binnen de afdelingen ondergebracht in zestien onderzoeksprogramma s. Informatie hierover is te vinden op de website van de faculteit, de webpagina s van de afdelingen en de stafmedewerker onderzoek van de faculteit. Voorts zijn er vier onderzoeksinstituten aan de faculteit verbonden: 18 Bedrijfswetenschappen

17 Tinbergen Instituut Het Tinbergen Instituut (TI) is de onderzoeksschool en het onderzoeksinstituut van de drie economische faculteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit Amsterdam. De onderzoeksopleiding bestaat uit een tweejarige research master (M.Phil. in Economics), idealiter vervolgd door een driejarig promotietraject (Ph.D.) bij een van de drie economische faculteiten. De hoge kwaliteit van de opleiding wordt gegarandeerd door het aantrekken van de docenten onder de beste onderzoekers van deze faculteiten. De opleiding is met name geschikt voor studenten die een carrière ambiëren in het wetenschappelijk onderzoek, binnen of buiten de universiteit. Het is een zeer intensief programma met een strenge selectieprocedure (zie > Graduate School). Jaarlijks worden er maximaal 30 studenten toegelaten. Een aanzienlijk deel van de studenten komt uit het buitenland. Het TI is geaccrediteerd door de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen). Adres: Tinbergen Instituut Amsterdam, Roetersstraat 31, 1018 WB Amsterdam, tel , website: Centre for World Food Studies (SOW-VU) Het SOW-VU is een onderzoeksinstituut gericht op het ontwikkelen van beleidsinstrumenten ten aanzien van voedsel en agrarisch beleid en armoedereductie. Het SOW-VU voert zowel kwantitatief als toegepast onderzoek uit, en werkt nauw samen met wetenschappers en beleidsmakers in ontwikkelingslanden. Adres: Centre for World Food Studies (SOW-VU), De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam. Telefoon: 0 (31) , website: Amsterdam Business and Economic Research (Stiching AMBER) AMBER is de organisatie binnen de faculteit waar contractonderzoek wordt ondersteund. Dit onderzoek, in opdracht van bedrijven, overheidsorganisaties en subsidiegevers, wordt door de afdelingen van de faculteit uitgevoerd. Secretariaat AMBER: Vrije Universiteit Amsterdam, kamer 4A-14, tel.: , fax: , Research Center in Accounting (ARCA) ARCA is een samenwerkingsverband tussen de postdoctorale opleidingen tot controller, de postdoctorale accountantsopleiding en de afdeling accounting. ARCA voert onderzoek uit op het gebied van financial accounting, management accounting en auditing. ARCA organiseert lunchseminars en participeert in de organisatie van aio-cursussen binnen het Landelijk Netwerk Bedrijfseconomie. Secretariaat ARCA; Vrije Universiteit Amsterdam, kamer 2E-72, tel , fax e- mail: internet Onderwijs De faculteit biedt vier bacheloropleidingen, zeven full-time masters, twee part-time masters en dertien postmasterprogramma's aan. De full-time masters worden in het Engels gegeven. Daarnaast zijn er pre-masterprogramma's: speciale instroomprogramma's voor hbo-afgestudeerden. Bachelorprogramma's (Nederlandstalig) BSc Economie en Bedrijfseconomie Algemene informatie voor bachelorstudenten 19

18 BSc Econometrie en Operationele Research BSc Bedrijfswetenschappen (wordt tevens verzorgd aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle) Bachelorprogramma (Engelstalig) International Business Administration Masterprogramma's full-time (Engelstalig) MSc in Accounting and Control MSc in Business Administration MSc in Econometrics and Operations Research MSc in Economics MSc in Economics: Spatial and Transport Economics MSc in Finance (zowel regulier als met Honours track Quantitative Finance) MSc in Marketing MPhil in Economics, Econometrics of Finance (tweejarige onderzoeksmaster) Masterprogramma's part-time (Nederlandstalig) MSc in Accounting and Control (in combinatie met post-masteropleiding Accountancy) MSc in Business Administration Pre-masterprogramma s voor hbo-afgestudeerden (Nederlandstalig) Pre-master Accounting and Control Pre-master Bedrijfswetenschappen Pre-master Finance Pre-master Marketing Na afronding van een doctoraal- of masteropleiding is het mogelijk deze te vervolgen met een post-masteropleiding. In een post-masteropleiding vindt verdere specialisatie plaats en word je opgeleid voor een bepaald beroep. De toelating tot een postmasteropleiding is afhankelijk van de gevolgde masteropleiding of de afstudeerrichting van het doctoraalexamen. Ook werkervaring kan mede een criterium zijn voor toelating. Post-masteropleidingen (Nederlandstalig) Registeraccountant Registercontroller Controller in de publieke en non-profitsector Certified Management Accountant Certified Financial Manager Chartered Financial Analist Register EDP-Auditor Management Consultant Verandermanagement Treasury Management Financieel en Beleggingsanalist Opleiding tot onderzoeker Universitaire lerarenopleiding 20 Bedrijfswetenschappen

19 De opleidingen Certified Management Accountant, Certified Financial Manager en Chartered Financial Analist zijn ook toegankelijk met een afgeronde Bacheloropleiding Economie en Bedrijfseconomie of Bedrijfswetenschappen Commissies Binnen de faculteit functioneert een aantal commissies vaak met studentleden - dat het faculteitsbestuur adviseert. De faculteit hecht veel waarde aan medezeggenschap door studenten. Elke student die een studie aan de faculteit volgt, kan in aanmerking komen voor deelname aan een commissie. Veelal gebeurt dit op voorspraak van de facultaire studentenraad. Voor studenten zijn de volgende commissies van belang: Opleidingscommissie Deze commissies adviseren het faculteitsbestuur over zaken die betrekking hebben op het onderwijs, zoals de opzet van het programma, het onderwijs- en examenreglement en knelpunten in het onderwijs. Een opleidingscommissie bestaat uit leden van het wetenschappelijk personeel en uit studenten. Elke opleiding heeft een eigen opleidingscommissie. Examencommissie De examencommissie is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij het afnemen van examens en tentamens en het vaststellen van de uitslag van examens. De examencommissie beslist over vrijstellingen en verleent goedkeuring voor het opnemen van buitenfacultaire keuzevakken in het examenprogramma. Verder kan zij afwijkingen toestaan op grond van bijzondere omstandigheden. De examencommissie bestaat uit leden van de wetenschappelijke staf. Studenten kunnen de examencommissie bereiken via Bibliotheekcommissie De bibliotheekcommissie bestaat uit vier leden benoemd uit het wetenschappelijk personeel en één student benoemd op voordracht van de facultaire studentenraad. Deze heeft tot taak advies uit te brengen over de documentaire informatievoorziening, voor zover deze betrekking heeft op het onderwijs en onderzoek van de faculteit en over de besteding van de voor de faculteit beschikbare gelden voor collectievorming Alumni Alle alumini van de faculteit ontvangen tweemaal per jaar het relatiemagazine van de faculteit Vuurwerk en tevens tweemaal per jaar het VU alumniblad Gewoon Bijzonder. Daarnaast worden met regelmaat activiteiten voor alumni georganiseerd om ook op die manier het onderlinge contact in stand te houden.om alumni te kunnen blijven bereiken, is het belangrijk dat wij over je adresgegevens beschikken. Wil je op de hoogte blijven, stuur dan verhuisberichten ook naar: Vrije Universiteit Amsterdam; Alumnibureau; tav Charlotte Vroon kamer 1H-62, De Boelelaan 1091, 1081 HV Amsterdam Alumnivereniging Econometrie De Alumnivereniging Econometrie aan de Vrije Universiteit Amsterdam is opgericht in 1997 om is de banden tussen de afgestudeerden onderling en tussen de afgestudeerden en de afdeling Econometrie te bewaren. Naast het uitgeven van het alumniblad Econometristen in Actie, organiseert de vereniging jaarlijks een reünie Algemene informatie voor bachelorstudenten 21

20 waarbij vele afgestudeerden weer kunnen bijpraten. Verder wordt er een lijst van afgestudeerden uitgegeven waarin alle alumni bijvoorbeeld kunnen zien wat hun jaargenoten zijn gaan doen en waar ze terecht zijn gekomen. 1.4 Onderwijs- en Examenregeling In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) staan alle formele regels met betrekking tot het onderwijs en de examens van deze bacheloropleiding vermeld. Zo zijn in deze OER onder andere opgenomen: het doel van de opleiding, de samenstelling van de onderwijsprogramma s en de regels met betrekking tot de tentamens. Deze laatste regels staan verder uitgewerkt in de Regels en richtlijnen voor tentamens en examens (R&R). Beide regelingen (OER en R&R) kun je raadplegen op de facultaire website (www.feweb.vu.nl). De belangrijkste punten van de OER en R&R worden hierna vermeld. 1. Aanmelding voor tentamens Elke deelname aan een schriftelijk tentamen moet uiterlijk acht kalenderdagen voor de desbetreffende tentamendatum worden aangevraagd via het geautomatiseerde Tentamen Informatie Systeem (TIS). Je kunt je inschrijven via de website Als je je niet op tijd hebt ingeschreven kun je in principe niet deelnemen aan het tentamen. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden als er voldoende ruimte in de tentamenzaal is en er voldoende opgaven zijn. In dat geval kun je de uitslag alleen krijgen als je een boete hebt betaald. Bij hoge uitzondering kan de examencommissie op verzoek van een belanghebbende student afwijken van deze tentamenaanmeldingsregeling. Aanmelden tentamens bij Wiskunde Voor tentamens bij W&I geldt het volgende: voor elk schriftelijk tentamen dient men zich tot uiterlijk zeven dagen vóór het desbetreffende tentamen aan te melden via TIS( ). Deze regel wordt streng nageleefd. Dit betekent dat men bij een te late inschrijving van het desbetreffende tentamen kan worden uitgesloten. Bij deelname aan een tentamen ben je verplicht een geldige collegekaart te tonen; zonder deze kaart wordt men uitgesloten van het tentamen. De gecorrigeerde tentamens zijn tot 30 dagen na de bekendmaking van de uitslag bij het Onderwijsbureau (studentenbalie S3.11) in te zien. Een mondeling tentamen vraag je aan via een speciaal formulier. Je vult dit in volgens de instructies die daarop vermeld staan (ook de gewenste tentamendatum) en levert het gehele formulier in. Een dergelijk formulier is verkrijgbaar bij het Onderwijsbureau W&I (studentenbalie S3.11). Na vaststelling van de tentamendatum wordt het formulier je toegestuurd als oproep voor het tentamen. Deze oproep moet je meenemen naar het tentamen. Na afloop ontvang je deel 2 (roze), voorzien van een cijfer en een paraaf van de docent. 2. Tentamenrooster Het tentamenrooster wordt ruim van te voren bekend gemaakt bij de studenten. Dit gebeurt via de website en via het studiesecretariaat. Bij het opstellen van het tentamen- en examenrooster kan de examencommissie slechts 22 Bedrijfswetenschappen

18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. 18.1 De premasteropleiding

18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. 18.1 De premasteropleiding 18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde 18.1 De premasteropleiding De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor studenten die in bezit zijn van een passende HBO-vooropleiding.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3 Archeologie en prehistorie (Ba) 31 3.1 Inleiding 31. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. 3 Archeologie en prehistorie (Ba) 31 3.1 Inleiding 31. Inhoudsopgave 5 Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 11 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 11 1.2.2 Faculteitsbestuur 11 1.2.3 Medezeggenschap 11 1.2.4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 ! "#$ $% Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 11 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 11 1.2.2 Faculteitsbestuur 11 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Nederlandse taal en cultuur

Nederlandse taal en cultuur Nederlandse taal en cultuur Studiegids 2005/2006 Bacheloropleiding Nederlandse taal en cultuur Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Letterkunde (MPhil) Professionele master ICT en vertalen Leraar

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Geschiedenis. Studiegids 2009/2010. Geschiedenis

Geschiedenis. Studiegids 2009/2010. Geschiedenis Studiegids 2009/2010 Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 10 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 10 1.2.2 Faculteitsbestuur 10 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3 Communicatie- en informatiewetenschappen (Ba) 37 3.1 Inleiding 37 3.2 Het programma 37. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. 3 Communicatie- en informatiewetenschappen (Ba) 37 3.1 Inleiding 37 3.2 Het programma 37. Inhoudsopgave 5 ! Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 11 1.1 Algemene inleiding 11 1.2 Organisatie van de faculteit 12 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit en waardenproject 12 1.2.2 Faculteitsbestuur 13 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Studiegids. Bestuurskunde. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2014

Studiegids. Bestuurskunde. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2014 Studiegids Bestuurskunde Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2014 Inhoudsopgave Algemene informatie...1 De opleidingen van de Faculteit der Managementwetenschappen...1

Nadere informatie

Professionele master ICT

Professionele master ICT Professionele master ICT! Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 11 1.1 Algemene inleiding 11 1.2 Organisatie van de faculteit 12 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit en waardenproject 12 1.2.2 Faculteitsbestuur

Nadere informatie

Moderne Talen en Culturen

Moderne Talen en Culturen Moderne Talen en Culturen Studiegids 2007/2008 Duitse taal en cultuur Engelse taal en cultuur Franse taal en cultuur Literatuurwetenschap Nederlandse taal en cultuur ICT en vertalen Letterkunde (MPhil)

Nadere informatie

Studiegids. Economie en bedrijfseconomie. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016

Studiegids. Economie en bedrijfseconomie. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Studiegids Economie en bedrijfseconomie Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Disclaimer De informatie in de studiegids is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Aan

Nadere informatie

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma Gouden regels De onderstaande regels zijn ingesteld om het onderwijsprogramma voor studenten en docenten zo

Nadere informatie

Studiegids. Bedrijfskunde / Business Administration. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016

Studiegids. Bedrijfskunde / Business Administration. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Studiegids Bedrijfskunde / Business Administration Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Disclaimer De informatie in de studiegids is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 FEB

Studiegids 2007-2008 FEB Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adresgegevens Bezoekadressen: WSN-gebouw Landleven 5 Zernikecomplex Paddepoel DRS-gebouw Dierenriemstraat 100 Postadres: Postbus 800 9700

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2014 2015

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2014 2015 Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science Bedrijfskunde Examenreglementen 2014 2015 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek Secretaris Examencommissie Rotterdam School

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science in Business Administration/Bedrijfskunde

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science in Business Administration/Bedrijfskunde Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science in Business Administration/Bedrijfskunde Examenreglementen 2009 2010 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek secretaris Examencommissie

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013 Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science Bedrijfskunde Examenreglementen 2012 2013 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek Secretaris Examencommissie Rotterdam School

Nadere informatie

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen 1.1 De Faculteit Wijsbegeerte 1 Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Filosofisch Instituut Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2014-2015

Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2014-2015 Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2014-2015 1 Disclaimer Deze gids is met grote zorgvuldigheid samengesteld onder verantwoordelijkheid van de faculteit. Voor een aantal onderwerpen

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. saxion.nl/fem. Academie Financiën, conomie & Management

Studiegids 2011-2012. saxion.nl/fem. Academie Financiën, conomie & Management Academie Financiën, conomie & Management Studiegids 2011-2012 Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder. Saxion. saxion.nl/fem Inhoudsopgave 2 Studiegids 2011-2012

Nadere informatie

Studiegids Bedrijfswetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2005-2006

Studiegids Bedrijfswetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2005-2006 1 Studiegids Bedrijfswetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2005-2006 Faculteit der Managementwetenschappen Onderwijscentrum Thomas van Aquinostraat 3 (bezoekadres)

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 1/77 2/77 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 8 1.1 Algemene informatie HU... 8 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 8 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel... 9 Hogeschool-

Nadere informatie

Opleidingsgids bachelor college major Bouwkunde eerste studiejaar 2012 2013 aangepaste versie

Opleidingsgids bachelor college major Bouwkunde eerste studiejaar 2012 2013 aangepaste versie Opleidingsgids bachelor opleiding Opleidingsgids bachelorcollege Major Bouwkunde 1 e studiejaar 2012-2013 Voor een uitgebreide beschrijving van de vakken die genoemd zijn in deze brochure wordt verwezen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007 instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007 1 1. Algemene

Nadere informatie

Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd)

Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd) STUDIEGIDS ICT 2007 2008 Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd) Status: Definitief 1/83 2/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU... 6 1.1.1 Onderwijsprofiel HU...

Nadere informatie