Strategische nota meerjarenplanning wijziging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategische nota meerjarenplanning wijziging"

Transcriptie

1 Strategische nota meerjarenplanning wijziging Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing (BP2014_2019-1) Periode: Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 862 Andere: 94 Gemeente Aalter (NIS 44001) Europalaan Aalter Secr.: Luc Jolie Fin. beheerder: Nadine Mynsberghe Prioritair Beleid Strategische beleidsdoelstelling SD-01: SD-01 AALTER BOUWT EEN AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING. Aalter is met een oppervlakte van hectare een van de grootste gemeenten van de provincie Oost- Vlaanderen. Ze bestaat uit de vroegere gemeenten Aalter (4.635,4 hectare), Bellem (1.208,4 hectare), Lotenhulle (1.765,9 hectare) en Poeke (582,3 hectare), die sinds de fusie van gemeenten op 1 januari 1977 de gemeente Aalter vormen. Het grote aantal onbebouwde oppervlakte is te wijten aan het landelijk karakter van Aalter en bosrijk gebied dat Aalter heeft (bossen Sint-Maria-Aalter en gebied rond de Kraenepoel). De gemeente ligt halfweg tussen Gent en Brugge, in het midden van de driehoek Eeklo- Deinze-Tielt en grenst aan de gemeenten Knesselare, Zomergem, Nevele, Deinze, Tielt, Ruiselede en Beernem. Aalter telt iets meer dan inwoners (najaar 2013). Aalter kende de afgelopen jaren een stevige groeispurt. In 1997 waren er Aalternaren. Tien jaar later rondde Aalter de kaap van personen en in 2013 werd de kaap van inwoners overschreden. De groei van de bevolking gaat gepaard met het aansnijden van nieuwe woonprojecten (Lotenhulle, Sint- Maria-Aalter en Aalter-centrum). Deze groei situeert zich vooral tussen 2007 en 2010 (jaarlijks meer dan 1%), om dan opnieuw af te nemen (de laatste twee jaar ongeveer 0,5%). Aan het begin van deze eeuw was de groei nog iets trager (0,0 tot 0,3%). Dit laat veronderstellen dat ook groei in de toekomst zal afhankelijk zijn van woonuitbreidingen. Operationele beleidsdoelstelling OD-01-04: Aalter streeft naar een comfortabelere leefomgeving. Het gemeentebestuur wil het wonen in de gemeente aangenaam maken door een comfortabele leefomgeving te creëren. Speerpunt en absolute prioriteit hierin blijft het investeren in het project Aalter Proper. Beleidsindicatoren: - I-550: # ton zwerfvuil daalt. - I-516: # meldingen door externen van zwerfvuil blijft minstens gelijk. - I-515: # interventies brandweer voor wateroverlast blijft minstens gelijk. Streefwaarden: - Het aantal ton zwerfvuil daalt onder 265 ton - Meldingen: 25 per jaar of minder - Interventies brandweer: 20 per jaar of minder (we streven er naar dat dit cijfer niet toeneemt én we streven er naar dat we jaarlijks minstens 8 maanden hebben waarbij de interventieomvang minder is dan 10 keer per maand) Bron: eigen data Input van de cel Ruimtelijke organisatie en leefomgeving Actieplan AP : Streven naar een optimale samenwerking met een externe partner voor het onderhoud van de groenzones. Onderhoud van grasmatten en houtachtige gewassen in perken en plantsoenen op het openbaar 26/06/ :53 1 / 16

2 domein door een externe aannemer E , , ,00 Realisatietermijn: 2014 Ramingen: AP / /614014/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Uitbesteding werken en diensten ter ondersteuning van de werken 2014 E , , ,00 Motivering 2014: verschuiving naar overig beleid groenonderhoud. (voor vellen van bomen) Actieplan AP : Comfortabele begraafplaatsen die fungeren als ontmoetings/bezinningsplek. Het gemeentebestuur blijft verder inzetten op het creëren van ontmoetingsplaatsen, o.a. op de begraafplaatsen. Actie ACT-1219: Omvormen van de begraafplaatsen van braakliggende grond naar gras. In het kader van het pesticidenreductieplan wordt de braakliggende grond op de begraafplaatsen van Aalter stapsgewijs omgevormd naar gazon. Voorstel tot planning: 2013: Sint-Maria-Aalter 2014: Poeke en Lotenhulle 2015: Bellem 2016: Aalter-centrum Indicator: realisatie van de actie Actie ACT-1529: Digitaal beheren van de begraafplaatsenconcessies vanaf 1 januari In januari 2014 zal er gestart worden met de digitalisering van de begraafplaatsen op het grondgebied van Aalter. Het is de bedoeling om een volledig overzicht krijgen per begraafplaats in Aalter, per zone, per gang en per perceel. Ieder perceel zal een nummer krijgen. Aan de hand van deze indeling zullen volgende zaken kunnen nagegaan worden: * welke perso(o)n(en) er begraven ligt/liggen op dat perceel, * wanneer die perso(o)n(en) overleden is/zijn, * of er al dan niet een concessie genomen is. * In geval van concessie: * duur van de concessie, * begunstigde personen van de genomen concessie. Het beheer moet het mogelijk maken dat er op elk ogenblik weet is welke manier van begraven nog mogelijk is en/of er een aankoop moet gebeuren van kelders, nissen, peilers. Uit het beheer zal eveneens blijken als er ontruimingen dienen te gebeuren. Er wordt een inventaris bijgehouden van de begrafenissen die plaatsvonden. Deze digitalisering zal voor een volledig en gebruiksvriendelijk begraafplaatsenbeheer zorgen. 26/06/ :53 2 / 16

3 Actie ACT-1607: Ontruiming van drie rijen op de begraafplaats van Sint-Maria-Aalter in Aankondiging van de geplande ontruiming zal plaatsvinden in 2014 Actie ACT-1610: Ontruimen van 1 zone (11 rijen) op de begraafplaats van Aalter in Aankondigen van de geplande ontruimingen in 2015 en 2016 Strategische beleidsdoelstelling SD-02: SD-02 AALTER ONDERNEEMT EEN UITDAGENDE, ONDERNEMERSVRIENDELIJKE EN DYNAMISCHE GEMEENTE. Aalter wil een ondernemersvriendelijke gemeente zijn, waarbij de uitdagingen op vlak van economie niet uit de weg worden gegaan. Een gemeentelijk economisch beleid, waarin win-wins voor gemeente en ondernemers cruciaal zijn en waar ook multidisciplinair wordt samengewerkt door de vele raakvlakken met onder andere mobiliteit, stedenbouw, veiligheid (brandweer en politie), ruimtelijke ordening en leefmilieu. Het lokale beleid dat het bestuur wenst uit te stippelen, is een subsidiair beleid dat zich aanvullend op het Vlaamse, federale en Europese beleid manifesteert. Op vlak van lokale economie gaat Aalter geen enkele uitdaging uit de weg en wil het de bestaanszekerheid en de uitbreidingsmogelijkheden van alle ondernemingen stimuleren en ondersteunen: van landbouw- en tuinbouwondernemingen tot de industriële ondernemingen. Het economisch beleid van de gemeente zet in op meer werkgelegenheid, het versterken van de centrumfunctie en het verhogen van de algemene leefbaarheid. Aalter onderneemt betekent ook de komende jaren inzetten op de infrastructuur van onze gemeente, waarbij het wegennet centraal staat. De aangekondigde werken aan de verkeerswisselaar E-40 zullen voor de gemeente een impact hebben. Daarnaast staan ook heel wat rioleringsprojecten op de planning. Het sluitstuk wordt de bouw van een nieuw Administratief Centrum voor de gemeentelijke dienstverlening. Operationele beleidsdoelstelling OD-02-02: Aalter ondersteunt de lokale economie maximaal en stimuleert het ondernemerschap. Aalter ondersteunt de lokale economie maximaal en stimuleert ondernemerschap door middel van een faciliterend beleid. Aalter wil een economisch gezonde gemeente zijn, waar plaats is voor een brede waaier van ondernemingen. Beleidsindicatoren: (1) I-400 Het aantal arbeidsplaatsen in Aalter blijft minstens gelijk (2010: 6.198) op basis van een sociaal economische situatieschets Oost-Vlaanderen (jaarlijks provinciebestuur i.s.m. Erov) (2) I-401 Het aantal zelfstandigen stijgt (2013: zelfstandigen) op basis van CRM (3) Koopbinding in Aalter (mate waarin inwoners goederen in eigen gemeente kopen) resultaten indicatoren blijven gelijk of stijgen (bron: jaarlijks ter beschikking via het provinciebestuur) I Mate waarin inwoners hun dagelijkse goederen in Aalter kopen (nu 92,0% ) I Mate waarin inwoners hun periodieke goederen in Aalter kopen (nu 39,2 % ) I Mate waarin inwoners hun uitzonderlijke goederen in Aalter kopen (nu 67,0% ) I Mate waarin inwoners voor horeca beroep doen op Aalter (nu 69,4% ) I Mate waarin inwoners voor cultuur beroep doen op Aalter (nu 60,5% ) Bron: CRM, (v)kbo, Locatus, sociaal-economische situatieschets van Oost-Vlaanderen, provincie Oost- Vlaanderen 26/06/ :53 3 / 16

4 Input van de cel Ruimtelijke organisatie en leefomgeving Actieplan AP : Industrie & KMO's. Management en optimalisatie van de bedrijventerreinen in Aalter. Aanhouden van de bedrijfsvriendelijke fiscaliteit met o.a. het behoud van de afschaffing van de belasting op drijfkracht. Prioriteit op de verdere uitbouw van het bedrijventerrein Woestijne. Actie ACT-1294: Beschikken over een goede bewegwijzering van de bedrijven in de industrieterreinen en de KMO-zones. In juni 2011 schreef het gemeentebestuur Aalter zich in op het project 'Bedrijventerreinmanagement Oost-Vlaanderen' onder leiding van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen (POM). Binnen dit project werd geïnvesteerd in een bewegwijzering van de industrieterreinen Lakeland en Langevoorde. In 2013 werd aan elk bedrijf een bedrijfspaaltje gevestigd en algemene bewegwijzeringsborden werden op de industrieterreinen geplaatst. Tijdens de legislatuur van 2014 t.e.m wenst het gemeentebestuur deze bewegwijzering up-to-date te houden en nieuwe ondernemers te laten aansluiten op dit aanbod. De bewegwijzering werd niet alleen visueel op het terrein, maar ook digitaal in kaart gebracht. Het webplatform laat toe om per bedrijventerrein geordend routebeschrijvingen, signalisatieplannen en exacte locaties van bedrijven te raadplegen. Het up-to-date houden van dit webplatform is in handen van de POM, het gemeentebestuur Aalter en de bedrijven. In 2014 eindigt het project 'Bedrijventerreinmanagement Oost-Vlaanderen' en dient het gemeentebestuur de verdere opvolging van de bedrijventerreinen op vlak van bewegwijzering op zich te nemen. Met de realisatie van het regionaal bedrijventerrein Woestijne dient zich een nieuw bedrijventerrein aan dat eventueel voorzien kan worden van dezelfde bewegwijzering. Eventueel kan ook de KMO-zone Lobulck van dezelfde uniforme bewegwijzering worden voorzien. Beide terreinen worden eerst onderworpen aan een screening omtrent de opportuniteit om deze bewegwijzering uit te voeren. Actieplan AP : Detailhandel. Aalter bouwt aan een kernversterkend winkelbeleid. De detailhandel is een belangrijke economische sector die een cruciale bijdrage tot de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de gemeente levert. Als gemeentebestuur wensen we dit te benadrukken door beleidsmatig en operationeel in te spelen op de actuele trends die zich in deze sector voordoen. Trends, zoals het voortdurend evoluerende consumentengedrag en bestedingspatronen, worden o.a. met de opmaak van een strategisch commercieel plan ingevolgd. Met medewerking van de verschillende economische verenigingen zetten we ook in op een levendig handelscentrum (de as Stationsstraat-Lostraat) E 0, , ,00 Realisatietermijn: 2014 Actie ACT-1307: Ontwikkeling en ondersteuning bij de realisatie van 'Aalterse cadeaubon'. De 'Aalterse cadeaubon' is een waardebon uitgegeven door het gemeentebestuur en inwisselbaar bij de Aalterse ondernemers. Met deze actie wensen we de lokale economie te 26/06/ :53 4 / 16

5 stimuleren. Indicator: realisatie van de actie Ramingen: ACT-1307/ /600999/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Projecten met nul kredieten 2014 E 0,00 0,00 0,00 Ramingen: ACT-1307/ /614016/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Inrichten activiteiten 2014 E 0, , ,00 Motivering 2014: CBS 24/03/2014 Aalterse Cadeaubon, verschuiving van ACT-1471 "Organisatie met de fiets naar..." Actieplan AP : Citybranding. De gemeente stimuleert ambulante handel, toeristische uitbatingen en lokale horeca. Steden en gemeenten zetten steeds meer in op citybranding, waarbij ze op zoek gaan om een uitgebreid aanbod aan te bieden aan de bezoekers in hun gemeente. De beleving van elke bezoeker in de gemeente dient meer te zijn dan louter het bezoeken van een winkel. Winkelen wordt in Aalter een beleving, waarbij het shoppen centraal staat, maar ook het toeristische aanbod wensen we hieraan te koppelen. Een bezoek aan de gemeente Aalter is shoppen, genieten van een heerlijk terrasje en afsluiten met een historisch bezoek aan het kasteeldomein van Poeke. Een combinatie van inzetten op lokale economie, toerisme en horeca staat hier voorop, waardoor communicatie en activiteiten in samenwerking met de lokale ondernemers mogelijk worden. ONTVANGST ONTVANGST ONTVANGST 2014 E ,00 0, , E ,00 0, , E ,00 0, , E ,00 0, , E ,00 0, , E ,00 0, ,00 Actie ACT-1311: Promotieactie 'Aalter als winkelcentrum'. Realisatietermijn: Op de as Stationsstraat-Lostraat in het centrum van de gemeente bevindt zich het winkelcentrum van de gemeente. 'Aalter als winkelcentrum' willen we promoten bij de inwoners van Aalter, maar ook bij de omliggende gemeenten. Het winkelcentrum van onze gemeente telt immers heel wat handelszaken die gekend zijn over de gemeentegrenzen heen. Met deze actie willen we het winkelcentrum in de kijker plaatsen. Actie ACT-1312: Bewegwijzering verbeteren toeristische trekpleisters. De toeristische trekpleisters, zoals de B&B's, hotels en restaurants kunnen via de provincie uniform bewegwijzerd worden. De aanvraag hiervoor dient te gebeuren door de eigenaars van deze toeristische uitbatingen. Met de actie 'Bewegwijzering verbeteren toeristische trekpleisters' wensen we in kaart te brengen waar en in welke staat de huidige bewegwijzering is en toeristische uitbatingen aan te sporen om te investeren in (nieuwe) bewegwijzering. Op die 26/06/ :53 5 / 16

6 manier vindt de toerist in Aalter snel en eenvoudig de weg naar deze uitbatingen. Actie ACT-1408: Organisatie van de wekelijkse markt. Traditiegetrouw wordt de wekelijkse markt in het centrum van Aalter gehouden op woensdag. Deze wordt opgesteld op de markt en in delen van de Brouwerijstraat en de Stationsstraat. De meest uiteenlopende handelswaren worden er aangeboden, van zuivel en vleeswaren tot wenskaarten en kleding. De cel Evenementen ondersteunt deze actie door wekelijkse controle op de markt, het toewijzen van risico s de dag zelf en het voorleggen van bijkomende aanvragen voor de wekelijkse markt aan het college van burgemeester en schepenen. De cel Evenementen doet ook een bevraging bij de marktkramers wanneer een wettelijke feestdag op een woensdag valt. Dit resultaat wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Ramingen: ACT-1408/ /700031/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN: Retributie standplaats kermis ONTVANGST ONTVANGST ONTVANGST 2014 E 0, , , E 0, , , E 0, , , E 0, , , E 0, , , E 0, , ,00 Motivering 2014: opmerking Agentschap Binnenlands Bestuur Bij de opmaak van het budget werd een verkeerde algemene rekening gebruikt. Ramingen: ACT-1408/ /736000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Retributie standplaats openbare markt ONTVANGST ONTVANGST ONTVANGST 2014 E , ,00 0, E , ,00 0, E , ,00 0, E , ,00 0, E , ,00 0, E , ,00 0,00 Operationele beleidsdoelstelling OD-02-04: Aalter zorgt ervoor dat, indien noodzakelijk, grote infrastructuurwerken worden uitgevoerd. De gemeente beschikt over een uitgebreid wegen-, riolerings- en grachtennet. Er wordt naar gestreefd dit zo goed mogelijk te onderhouden en te optimaliseren waar nodig, in samenwerking met externe beheerders, om te komen tot een aangename, veilige en kwaliteitsvolle leefomgeving. Beleidsindicator: Realisatiegraad van de vooropgestelde acties in OD /06/ :53 6 / 16

7 Streefwaarde: 100% Bron: foxbeleid Input van de cel Wegen en domeinen Actieplan AP : Aalter realiseert de riolering Stekelbeekstraat 26/28, Vaart-Noord 17A/B en Fabriekstraat Aalter realiseert de riolering Stekelbeekstraat 26/28, Vaart-Noord 17A/B en Fabriekstraat (GUP ). Actie ACT-1186: Realiseren riolering Stekelbeekstraat 26/28, Vaart-Noord 17A/B en Fabriekstraat afkoppelingssubsidie scheiding hemelwater burgers. Actieplan AP : Aalter wil de geluidsoverlast verminderen door het plaatsen van geluidsmuren. Aalter wenst de geluidsoverlast te verminderen en stuurt aan op maatregelen bij strategische projecten. Concreet zijn geluidsmuren voorzien in volgende projecten: - In het kader van de heraanleg van de verkeerswisselaar (op- en afrittencomplex van de E40) in Aalter, worden geluidsmuren voorzien langsheen de E40, een deel van de N44 en de Veldstraat (carpoolparking). - In het kader van de aanleg van het 3e en 4e spoor, voorziet Infrabel geluidsmuren op cruciale plaatsen langs de spoorweg. Actieplan AP : Optimalisatie collectoren Door de Vlaamse Milieumaatschappij werd een projectenlijst van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP s) samengesteld. Het gemeentelijk optimalisatieproject O werd in 2009 vastgesteld op het subsidiëringsprogramma van de Vlaamse overheid voor gemeentelijke rioleringen, KWZI's en individuele zuiveringsinstallaties. Dit project wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij als prioriteit 2 ingedeeld en bijgevolg dienen de werken te worden uitgevoerd binnen de periode De voorbereiding en uitwerking van dit project zouden binnen deze legislatuur dienen te worden opgestart. Het bovengemeentelijk optimalisatieproject van de collectoren van Aquafin werd on hold geplaatst zolang het voorontwerp van het gemeentelijk project niet is ingediend en goedgekeurd door de ambtelijke commissie. Het project beoogt volgende optimalisatiewerken: - Afkoppeling inlaat gracht in de Lotenhullestraat - Optimalisatie overstort Nieuwstraat Goedingestraat - Afkoppeling inlaat Mariahovelaan - Afkoppeling omwalling Grote Ganzenplas en plaatsen wervelventiel - Afkoppeling inlaat Bosheide - Afkoppeling inlaat Nobelstede, Knokkeweg - Optimalisatie overstort Ommegangstraat en plaatsen wervelventiel - Afkoppelingsproject Stratem - Optimalisatie overstort Museumstraat Realisatietermijn: /06/ :53 7 / 16

8 2014 I 0, , ,00 Actie ACT-1441: Optimalisatie collectoren: studiekost, ontwerp, aanbesteding en begeleiding. Tot op heden is een door Aquafin goedgekeurde motivatienota opgemaakt. Deze motivatienota dient nog te worden geïntegreerd in het voorontwerpdossier. Er wordt naar gestreefd om het voorontwerpdossier af te werken en een aangepast dossier vóór eind november 2014 aan de Vlaamse milieumaatschappij over te maken. Ramingen: ACT-1441/ /228107/BESTUUR/CBS/600/IE-15P: Riolen - Activa in aanbouw 2014 I 0, , ,00 Motivering 2014: VMM vraagt dit jaar afwerking van voorontwerp. Door de problemen met het vorige studiebureau werd een nieuw studiebureau aangesteld. Er wordt gestreefd om het voorontwerpdossier af te werken en een aangepast dossier vóór eind november 2014 aan de Vlaamse milieumaatschappij over te maken. De kostprijs voor het afwerken van het voorontwerpdossier wordt geraamd op euro. Strategische beleidsdoelstelling SD-08: SD-08 AALTER WIL DE GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING VERDER INNOVEREN - DE KLANT BLIJFT CENTRAAL. Een gemeente is zo goed als altijd het bestuursniveau dat het dichtste bij zijn burgers staat. Daarom blijft de burger/klant centraal staan in een hoogwaardige kwalitatieve gemeentelijke dienstverlening. De dienstverlening is en blijft een kerntaak van elke gemeente of stad. Het gemeentebestuur staat in Aalter garant voor een klantvriendelijke en efficiënte gemeentelijke administratie. Het gemeentebestuur Aalter wordt in de openbare sector als toonaangevend beschouwd in het bieden van een dienstverlening met de hoogste kwaliteit. Ze voldoet aan de eisen van de klanten en overstijgt hun verwachtingen. Daarnaast ervaren onze klanten onze prestaties als kwaliteitsvol, mede door onze vaste wil om onze klanten te begrijpen, hun verwachtingen in te vullen en te overstijgen. Daartoe zullen we voortdurend verbeteren. Wil men tegemoet komen aan een klantgerichte dienstverlening, dan dient de interne organisatie beheerst te zijn. Hiervoor hanteert het bestuur eveneens het ISO-systeem, waardoor het automatisch tegemoet komt aan de richtlijnen opgelegd door het gemeentedecreet van 15 juli 2005 afdeling III Interne controle, waarbij zij de gemeenten verplicht in te staan voor de interne controle van hun activiteiten. Dit is een geheel van maatregelen en procedures die onderworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over: 1. het bereiken van de doelstellingen; 2. het naleven van wetgeving en procedures; 3. de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie; 4. het efficiënte en economisch gebruik van middelen; 5. de bescherming van activa; 6. het voorkomen van fraude. Om deze doelstelling te realiseren, hanteert Aalter sedert het jaar 2000 het ISO-kwaliteitssysteem, met als indicatoren de jaarlijkse externe ISO-audit en de externe audit van Agentschap Binnenlands Bestuur - Interne controle waarbij we streven naar 0 afwijkingen. Operationele beleidsdoelstelling OD-08-08: Aalter investeert in ICT om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren. Het DigitAalter-project ambieert een vergaande digitale dienstverlening tussen het gemeentebestuur en de klant. Daarnaast heeft het gemeentebestuur Aalter een aantal verplichtingen ten aanzien van hogere overheden, waarbij uitwisseling en integratie op het niveau van authentieke bronnen centraal staan. 26/06/ :53 8 / 16

9 Decretale verplichtingen, zoals het CRAB-, GRB- en KLIP-decreet, zijn slechts enkele verplichtingen die een impact zullen hebben op de manier waarop wij met digitale informatie zullen omgaan. Authentieke bronnen met een geografische component zullen zich stilaan nestelen in de gemeentelijke processen en bij het afleveren van producten. Het verder versterken van CRM als mid-office laag moet de versnippering van informatie tegengaan. Het vormt de lokale authentieke bron voor het gemeentebestuur en een geïntegreerde werkomgeving voor de medewerkers. Daarnaast zullen projecten als de digitale omgevingsvergunning voor het gemeentebestuur niet alleen een nieuwe manier van werken, maar ook nieuwe instrumenten vragen. Het Nieuwe Werken concept moet de ambtenaar in staat stellen flexibel met digitale informatie om te gaan. Niet langer is de ambtenaar gebonden aan zijn werkplek, noch aan papieren dossiers: informatie is overal voor iedereen digitaal toegankelijk. Beleidsindicator: Realisatiegraad van de vooropgestelde acties in OD Streefwaarde: 100% Bron: Foxbeleid Input van de cel: Kwaliteit en ICT Actieplan AP : Digitalisering van de toegang tot de vrijetijdsdienstverlening. Digitalisering van de toegang tot de vrijetijdsdienstverlening in functie van een optimale klantvriendelijkheid E 0, , ,08 I ,00 0, , E 8.119, , , E 8.119, , , E 8.119, , , E 8.119, , , E 8.119, , ,08 Realisatietermijn: Actie ACT-1279: Aankoop softwarepakket voor het online inschrijven voor de buitenschoolse kinderopvang. Momenteel gebeurt de inschrijving van kinderen in de Buitenschoolse kinderopvang tijdens de zomervakantie via het e-loket. Het huidige softwarepakket van de cel BKO heeft geen webmodule en geen koppeling met het e-loket. Het gemeentebestuur gaat op zoek naar een oplossing die toelaat dat de (groot)ouders direct zelf uur & plaats kunnen kiezen om in te schrijven voor de Buitenschoolse Kinderopvang, rekening houdend met de beschikbaarheden. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van gegevens die het gemeentebestuur ter beschikking heeft (bv. verwantschap uit CRM). Dit houdt in: - Front-office toepassing voor gemakkelijk en snel registreren van aanwezigheden. - Back-office toepassing om controles e.d.m. te doen en afrekeningen te genereren i.f.v. de aanwezigheden. (koppeling ALFA) 26/06/ :53 9 / 16

10 Ramingen: ACT-1279/ /240100/BESTUUR/CBS/600/IE-16P: Informatica 2014 I , ,00 0,00 Motivering 2014: Budget werd gekoppeld aan een verkeerde actie en diende aan actie-1280 gekoppeld te worden. Ramingen: ACT-1279/ /613003/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Onderhoudscontract informatica 2015 E 8.119, ,00 0, E 8.119, ,00 0, E 8.119, ,00 0, E 8.119, ,00 0, E 8.119, ,00 0,00 Actie ACT-1280: Aankoop softwarepakket online inschrijven voor gemeentelijke activiteiten. Het gemeentebestuur wenst een oplossing die toelaat dat de burgers zichzelf of hun kinderen (gebaseerd op verwantschap uit CRM) kunnen inschrijven op gemeentelijke activiteiten, rekening houdend met de beschikbaarheden. Deze toepassing moet gekoppeld worden met reeds bestaande software, zodat er een tijdswinst kan gegenereerd worden, zowel voor de ouders als administratie. Ramingen: ACT-1280/ /613003/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Onderhoudscontract informatica 2014 E 0, , , E 0, , , E 0, , , E 0, , , E 0, , , E 0, , ,08 Motivering 2014: CBS 03/03/2014 jaarlijkse hosting van de Recreatex web-inschrijvingsmodules in het Syx-datacenter Motivering 2015: CBS 03/03/2014 jaarlijkse hosting van de Recreatex web-inschrijvingsmodules in het Syx-datacenter. Motivering 2016: CBS 03/03/2014 jaarlijkse hosting van de Recreatex web-inschrijvingsmodules in het Syx-datacenter Motivering 2017: CBS 03/03/2014 jaarlijkse hosting van de Recreatex web-inschrijvingsmodules in het Syx-datacenter Motivering 2018: CBS 03/03/2014 jaarlijkse hosting van de Recreatex web-inschrijvingsmodules in het Syx-datacenter Motivering 2019: CBS 03/03/2014 jaarlijkse hosting van de Recreatex web-inschrijvingsmodules in het Syx-datacenter Ramingen: ACT-1280/ /240100/BESTUUR/CBS/600/IE-16P: Informatica 2014 I 0, , ,00 Actieplan AP : Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Vlaamse Overheid. Op verschillende terreinen worden er verplichtingen opgelegd door de Vlaamse overheid voor het 26/06/ :53 10 / 16

11 bijhouden van databanken of uitwisselen van informatie. Het gemeentebestuur probeert deze verplichtingen te integreren in de werking en indien mogelijk een meerwaarde te creëren voor de dienstverlening. Zo werd bv voor de postregistratie ingezet op een CRM-pakket dat naast het beheer van de klanten en relaties nog andere mogelijkheden tot ondersteuning van de medewerkers bood. De verwachtingen zijn dat de komende jaren de geografische component aan belang zal winnen en er daarnaast moet ingezet worden op het stroomlijnen van de digitale ontwikkeling, zodat het geheel beheersbaar blijft. Door een procesmatige manier van werken en in te zetten op automatisering beoogt het gemeentebestuur meer transparantie en een vlottere afhandeling met de klant, betere ondersteuning van de medewerkers en een efficiënte organisatie. De eerste stappen zijn daarin reeds gezet, maar het bestuur heeft de intentie om de volledige documentontsluiting te optimaliseren en te automatiseren met daarbij aandacht voor het document management systeem en digitale archivering. Het is op lokaal niveau van belang dat de geografische informatie geïntegreerd wordt in de gemeentelijke werking, om beleidsinformatie over alle domeinen heen te kunnen aanwenden. Dit behelst de ontsluiting van geo-informatie en aanverwante vergunningen. Actie ACT-1526: Realisatie van de digitale handtekening. Actieplan AP : Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Federale Overheid. Op verschillende terreinen worden er verplichtingen opgelegd door de Federale Overheid voor het bijhouden van databanken of uitwisselen van informatie. Het gemeentebestuur probeert deze verplichtingen te integreren in de werking en indien mogelijk een meerwaarde te creëren voor de dienstverlening. Realisatietermijn: UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST 2014 E 0,00 0, ,75 0, ,75 0,00 I 0,00 0, , , , , E 0,00 0, ,00 0, ,00 0, I , , , ,00 0,00 0,00 Actie ACT-1429: Verplichting tot afleveren van biometrische paspoorten. De lidstaten van de Europese Unie, ter uitvoering van de Europese verordening (EG) 2252/2004 van , hebben de verplichting om biometrische paspoorten van de 2de generatie (met vingerafdrukken) af te geven. De Directie-generaal Consulaire zaken van de FOD Buitenlandse Zaken is belast met het project voor de invoering van de biometrische gegevens in de Belgische paspoorten. Die gegevens zijn de vingerafdrukken en een foto die voortaan aan strengere eisen zal moeten voldoen. De handtekening van de drager wordt ook gedigitaliseerd. (circulaire mails van 27 april 2009, 9 juli 2009 en 4 november 2009). Voor de uitrusting van de gemeenten en de provinciebesturen werd er op 16 september 2009 een afzonderlijke overheidsopdracht uitgeschreven door FOD Buitenlandse Zaken. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het lastenboek. De gunning van de opdracht zal in de eerstkomende maanden gebeuren. 26/06/ :53 11 / 16

12 De overheidsopdracht werd uitgeschreven tengevolge van de regeringsbeslissing van 11 september 2009, die groen licht gaf voor een offerteaanvraag om paspoortloketten uit te rusten met live enrollment -apparatuur. Dit materiaal bestaat uit een scanner voor de registratie van vingerafdrukken, een signature pad en de apparatuur om de foto live te nemen. Per paspoortbureau wordt ook de volgende uitrusting voorzien: een fotoscanner als back-up voor de live -apparatuur, een PC en in functie van de werklast van het paspoortbureau - eventueel één of meerdere bijkomende PC s. Die PC s dienen geïntegreerd te worden in het informaticanetwerk. Het gemeentebestuur beschikt nog niet over verdere informatie, bijgevolg wordt deze actie verder opgenomen in de meerjarenplanning, gekoppeld aan een nulkrediet. Indicator: realisatie van de actie Ramingen: ACT-1429/ /150000/BESTUUR/CBS/100/IE-16P: Investeringssubsidies en -schenking in kapitaal op korte termijn - nomin. bedrag ONTVANGST ONTVANGST ONTVANGST 2014 I 0, , , I 6.152, ,00 0,00 Motivering 2014: CBS 03/02/2014 wettelijke verplichting, moet in 2014 geïnstalleerd worden. Budget was voorzien in 2016 in het meerjarenplan. Ramingen: ACT-1429/ /240100/BESTUUR/CBS/600/IE-16P: Informatica 2014 I 0, , , I , ,00 0,00 Motivering 2014: CBS 03/02/2014 wettelijke verplichting, moet in 2014 geïnstalleerd worden. Budget was voorzien in 2016 in het meerjarenplan. Ramingen: ACT-1429/ /613003/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Onderhoudscontract informatica 2014 E 0, , , E 0, , ,00 Motivering 2014: CBS 03/02/2014 wettelijke verplichting, moet in 2014 geïnstalleerd worden. Budget was voorzien in 2016 in het meerjarenplan. Actieplan AP : Vernieuwen software back-ups en vervanging storage. Aalter slaat steeds meer informatie en documenten digitaal op. Daarom dient de storage capaciteit gevoelig verhoogd te worden. Om de inhoud van deze digitale informatie veilig te stellen is een betere back-up oplossing noodzakelijk. 26/06/ :53 12 / 16

13 2014 I 8.800,00 147, ,95 Realisatietermijn: 2014 Actie ACT-1621: Vernieuwen software back-ups. Door een upgrade op de servers in het kader van de IP telefonie is de huidige back-up software niet meer optimaal. De replicatie naar het sportpark is daardoor ook uitgeschakeld. Nieuwe software moet hiervoor een oplossing bieden en ineens betere functionaliteiten aanbrengen. Ramingen: ACT-1621/ /240100/BESTUUR/CBS/600/IE-16P: Informatica 2014 I 8.800,00 147, ,95 Motivering 2014: CBS 20/01/2014 aangepast aan factuurbedrag Actieplan AP : Aankoop van allerhande informaticamateriaal of toestellen Aalter koopt diverse randapparatuur aan teneinde een efficiëntere dienstverlening en ondersteuning te kunnen bieden I 7.500, , ,03 Realisatietermijn: 2014 Actie ACT-1514: Inzetten op de ontvangstkwaliteit (dekking) van de mobiele telefonie. Momenteel is de kwaliteit van de mobiele telefonie en data is niet optimaal, omdat de provider (Mobistar) in Aalter niet de beste dekking heeft. De conferentiezaal in de kelder is op dat vlak bijna een blinde vlek. Daarvoor kan eventueel een GSM-booster geplaatst worden (voor alle operatoren). Ramingen: ACT-1514/ /240100/BESTUUR/CBS/600/IE-16P: Informatica 2014 I 7.500, ,00 0,00 Motivering 2014: Er wordt uitgekeken voor een nieuwe locatie voor het Gemeentelijk Coördinatie Centrum Actie ACT-1719: Aankoop access wifi points Het aanbieden van een draadloze netwerkverbinding binnen de sites van het gemeentebestuur. Deze WiFi-verbinding opereert parallel aan de huidige verbinding(en) tussen de sites. Het aantal mobiele gebruikers en toestellen neemt drastisch toe, alsook de vraag naar mobiele verbinding. De huidige sites zijn niet uitgerust om te voldoen aan deze vraag. Ramingen: ACT-1719/ /240100/BESTUUR/CBS/600/IE-16P: Informatica 2014 I 0, , ,00 26/06/ :53 13 / 16

14 Motivering 2014: CBS 27/02/2014: Aankoop access wifi points raadsledenzaal Ramingen: ACT-1719/ /240100/BESTUUR/CBS/600/IE-16P: Informatica 2014 I 0,00 746,03 746,03 Motivering 2014: CBS 27/02/2014 Installatie acces wifi point bibliotheek Actieplan AP : Aankoop van nieuwe software voor de cel Burgerzaken. De cel Burgerzaken maakt momenteel gebruik van verschillende toepassingen die onvoldoende met elkaar integreren. Het bestuur beoogt de aankoop van software om alle toepassingen van Burgerzaken en Bevolking te centraliseren. Dit met het doel een vlotte uitwisseling van informatie tussen de verschillende modules te krijgen, teneinde de werkdruk en de foutenlast te verminderen E , ,00 0,00 Realisatietermijn: 2014 Ramingen: AP / /613003/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Onderhoudscontract informatica 2014 E , ,00 0,00 Motivering 2014: De actie wordt uitgesteld naar een volgend jaar. 26/06/ :53 14 / 16

15 Het rapport is als volgt gefilterd: - Gewijzigd: ENKEL_RAMING_GEWIJZIGD Inhoudstafel Prioritair Beleid 1 SD-01: SD-01 AALTER BOUWT EEN AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING. 1 OD-01-04: Aalter streeft naar een comfortabelere leefomgeving. 1 AP : Streven naar een optimale samenwerking met een externe partner voor het onderhoud van de groenzones. 1 AP : Comfortabele begraafplaatsen die fungeren als ontmoetings/bezinningsplek. 2 ACT-1219: Omvormen van de begraafplaatsen van braakliggende grond naar gras. 2 ACT-1529: Digitaal beheren van de begraafplaatsenconcessies vanaf 1 januari ACT-1607: Ontruiming van drie rijen op de begraafplaats van Sint-Maria-Aalter in ACT-1610: Ontruimen van 1 zone (11 rijen) op de begraafplaats van Aalter in SD-02: SD-02 AALTER ONDERNEEMT EEN UITDAGENDE, ONDERNEMERSVRIENDELIJKE EN DYNAMISCHE GEMEENTE. 3 OD-02-02: Aalter ondersteunt de lokale economie maximaal en stimuleert het ondernemerschap. 3 AP : Industrie & KMO's. Management en optimalisatie van de bedrijventerreinen in Aalter. 4 ACT-1294: Beschikken over een goede bewegwijzering van de bedrijven in de industrieterreinen en de KMO-zones. 4 AP : Detailhandel. Aalter bouwt aan een kernversterkend winkelbeleid. 4 ACT-1307: Ontwikkeling en ondersteuning bij de realisatie van 'Aalterse cadeaubon'. 4 AP : Citybranding. De gemeente stimuleert ambulante handel, toeristische uitbatingen en lokale horeca. 5 ACT-1311: Promotieactie 'Aalter als winkelcentrum'. 5 ACT-1312: Bewegwijzering verbeteren toeristische trekpleisters. 5 ACT-1408: Organisatie van de wekelijkse markt. 6 OD-02-04: Aalter zorgt ervoor dat, indien noodzakelijk, grote infrastructuurwerken worden uitgevoerd. 6 AP : Aalter realiseert de riolering Stekelbeekstraat 26/28, Vaart-Noord 17A/B en Fabriekstraat ACT-1186: Realiseren riolering Stekelbeekstraat 26/28, Vaart-Noord 17A/B en Fabriekstraat afkoppelingssubsidie scheiding hemelwater burgers. 7 AP : Aalter wil de geluidsoverlast verminderen door het plaatsen van geluidsmuren. 7 AP : Optimalisatie collectoren 7 ACT-1441: Optimalisatie collectoren: studiekost, ontwerp, aanbesteding en begeleiding. 8 SD-08: SD-08 AALTER WIL DE GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING VERDER INNOVEREN - DE KLANT BLIJFT CENTRAAL. 8 OD-08-08: Aalter investeert in ICT om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren. 8 AP : Digitalisering van de toegang tot de vrijetijdsdienstverlening. 9 ACT-1279: Aankoop softwarepakket voor het online inschrijven voor de buitenschoolse kinderopvang. 9 ACT-1280: Aankoop softwarepakket online inschrijven voor gemeentelijke activiteiten. 10 AP : Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Vlaamse Overheid. 10 ACT-1526: Realisatie van de digitale handtekening. 11 AP : Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Federale Overheid. 11 ACT-1429: Verplichting tot afleveren van biometrische paspoorten. 11 AP : Vernieuwen software back-ups en vervanging storage. 12 ACT-1621: Vernieuwen software back-ups. 13 AP : Aankoop van allerhande informaticamateriaal of toestellen ACT-1514: Inzetten op de ontvangstkwaliteit (dekking) van de mobiele telefonie. 13 ACT-1719: Aankoop access wifi points 13 AP : Aankoop van nieuwe software voor de cel Burgerzaken. 14

16

Planningsrapport: Budget 2015 GR 15/12/2014(BP2015-2_0) Periode: 2015. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 38141 Investering: 1319 Andere: 101

Planningsrapport: Budget 2015 GR 15/12/2014(BP2015-2_0) Periode: 2015. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 38141 Investering: 1319 Andere: 101 Doelstellingennota Budget Planningsrapport: Budget 2015 GR 15/12/2014(BP2015-2_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 38141 Investering: 1319 Andere: 101 Gemeente Aalter (NIS 44001) Europalaan

Nadere informatie

Gemeentebestuur Aalter Europalaan 22 9880 Aalter NIS 44001. Meerjarenplan 2014-2019

Gemeentebestuur Aalter Europalaan 22 9880 Aalter NIS 44001. Meerjarenplan 2014-2019 Gemeentebestuur Aalter Europalaan 22 9880 Aalter NIS 44001 Meerjarenplan 2014-2019 Gemeentesecretaris: de heer Luc Jolie Financieel beheerder: mevrouw Nadine Mynsberghe Rapporteringsperiode 2014-2019 Gemeentebestuur

Nadere informatie

Gemeentebestuur Aalter Europalaan 22 9880 Aalter NIS 44001. Meerjarenplan 2014-2019

Gemeentebestuur Aalter Europalaan 22 9880 Aalter NIS 44001. Meerjarenplan 2014-2019 Gemeentebestuur Aalter Europalaan 22 9880 Aalter NIS 44001 Meerjarenplan 2014-2019 Gemeentesecretaris: de heer Luc Jolie Financieel beheerder: mevrouw Nadine Mynsberghe Rapporteringsperiode 2014-2019 Gemeentebestuur

Nadere informatie

Strategische nota meerjarenplanning

Strategische nota meerjarenplanning Strategische nota meerjarenplanning Planningsrapport: Meerjarenplan 2014-2019 (BP2014_2019-0) Periode: vanaf 2014 Ontwerp in opmaak op datum: 2/12/2013 OCMW Pepingen (NIS 23064) Kerkstraat(P) 2-1670 Pepingen

Nadere informatie

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40 Doelstellingennota Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40 Gemeentebestuur Kaprijke (NIS 43007) Veld 1-9970 Kaprijke

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

De weg naar ontvoogding. Ervaringen vanuit de gemeente Pittem Dhr. Eddy Truyaert stedenbouwkundig ambtenaar

De weg naar ontvoogding. Ervaringen vanuit de gemeente Pittem Dhr. Eddy Truyaert stedenbouwkundig ambtenaar De weg naar ontvoogding Ervaringen vanuit de gemeente Pittem Dhr. Eddy Truyaert stedenbouwkundig ambtenaar Inhoud 1. Inleiding 2. Voorwaarden tot ontvoogding 1. Gemeentelijk structuurplan 2. Stedenbouwkundig

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Strategische nota meerjarenplanning

Strategische nota meerjarenplanning Strategische nota meerjarenplanning Planningsrapport: Meerjarenplan 2014-2019 (BP2014_2019-0) Periode: vanaf 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 5331 Investering: 265 Andere: 36 Gemeente Aartselaar (NIS

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Vierde reeks wijzigingen van 2014 - diverse

Nadere informatie

Strategische nota. 15 december 2014

Strategische nota. 15 december 2014 Strategische nota 15 december 2014 De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur voor de periode van het meerjarenplan. Enkel de prioritaire

Nadere informatie

Opmaak van een strategisch meerjarenplan?

Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Hypothetisch voorbeeld opgemaakt door medewerkers van de VVSG - zomer 2013 De VVSG helpt u graag op weg bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning. Naast

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Strategische nota meerjarenplanning

Strategische nota meerjarenplanning Strategische nota meerjarenplanning Planningsrapport: Meerjarenplan 2014-2019 (BP2014_2019-0) Periode: vanaf 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 5331 Investering: 265 Andere: 36 Gemeente Aartselaar (NIS

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017 Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 NIS-code: 37017 Rijksweg 314 8710 Wielsbeke info@wielsbeke.be Secretaris: Debrabandere Bruno Financieel beheerder: Seyns Guy Strategisch meerjarenplan 2014-2019 STRATEGISCHE

Nadere informatie

Doelstellingennota Budget

Doelstellingennota Budget Doelstellingennota Budget Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 7020 Investering: 457 Andere: 30 Gemeentebestuur Kaprijke (NIS 43007) Veld 1-9970 Kaprijke

Nadere informatie

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Dossierbehandelaar (bestuurssecretaris)

Nadere informatie

Biometrie in gemeenten & provincies 2009-2010

Biometrie in gemeenten & provincies 2009-2010 Biometrie in gemeenten & provincies 2009-2010 2010 F.O.D. Buitenlandse Zaken Directie C2 13/05/2009 Infosessie mei 2009 1 Invoering biometrie in paspoorten Welke documenten & gegevens? Paspoorten en reisdocumenten

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Functienaam: projectleider wegeninfrastructuur Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: gedeelde diensten Dienst: expertises Doel van de entiteit De afdeling gedeelde diensten omvat diverse expertisedomeinen

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Beleidsdomein economie in de gemeente. Pieter Van Sande Stafmedewerker VVSG

Beleidsdomein economie in de gemeente. Pieter Van Sande Stafmedewerker VVSG Beleidsdomein economie in de gemeente Pieter Van Sande Stafmedewerker VVSG 24.09.2009 Dienst lokale economie? Welke gemeente heeft een dienst lokale economie? Wat doet die dienst lokale economie? Lokale

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Adams Bart Financieel beheerder Janssens Manu Interne organisatie en burgerzaken Rijkevorsel wil

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

Door nauwe samenwerking en complementariteit naar de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel bij Stad Bilzen

Door nauwe samenwerking en complementariteit naar de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel bij Stad Bilzen Door nauwe samenwerking en complementariteit naar de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel bij Stad Bilzen Uitgangspunten OS-traject, geïnspireerd op beleidsdoelstellingen Kwalitatieve, klantvriendelijke

Nadere informatie

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE Bart Kaesemans 16 jaar ervaring lokaal bestuur 10 jaar managementteam Aansturing 10 diensten Beleids- en beheerscyclus Procesmanagement Organisatiebeheerssysteem

Nadere informatie

Functieomschrijving Gemeente Zelzate

Functieomschrijving Gemeente Zelzate Functieomschrijving Gemeente Zelzate Expert ICT/GIS Departement/afdeling/dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Interne zaken secretaris Niveau B, rang Bv Expert B4-B5 Hoofddoel

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Aalter

Uw gemeente in cijfers: Aalter Inleiding Aalter : Aalter is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Beernem, Deinze, Knesselare, Nevele, Ruiselede, Tielt (Tielt) en Zomergem.

Nadere informatie

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris Sint-Amands Aantal inwoners: 8.300 Oppervlakte: 1.555 ha 3 deelgemeentes Landelijk

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK

Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK studiedag Een klantgerichte dienstverlening en toch besparen: een haalbare kaart? Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK INSTITUTE vzw Studiedag Een klantgerichte dienstverlening

Nadere informatie

GIPOD Stad Kortrijk. Trefdag Informatie Vlaanderen sessie 18C GIPOD-informatie: nuttig en beschikbaar voor iedereen?

GIPOD Stad Kortrijk. Trefdag Informatie Vlaanderen sessie 18C GIPOD-informatie: nuttig en beschikbaar voor iedereen? GIPOD Stad Kortrijk Trefdag Informatie Vlaanderen sessie 18C GIPOD-informatie: nuttig en beschikbaar voor iedereen? Mieke Clarissimo stafmedewerker Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling Kortrijk

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 september 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 september 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 september 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten districts- en loketwerking Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

Shopt IT CCSP goes on!

Shopt IT CCSP goes on! Shopt IT CCSP goes on! Uw CRM OSLO compliant 30 april 2015 10.40 11.30 uur V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie CCSP agenda 10.40 CCSP - Johan van der Waal 10.55 Aalter - Els De Wulf 11.10 Samenvatting 11.20

Nadere informatie

Gent & Geografische Informatieuitwisseling. Inspiratiedag - 23 oktober 2014 Efficiënter informatie uitwisselen

Gent & Geografische Informatieuitwisseling. Inspiratiedag - 23 oktober 2014 Efficiënter informatie uitwisselen Gent & Geografische Informatieuitwisseling Inspiratiedag - 23 oktober 2014 Efficiënter informatie uitwisselen Gent Inwoners: 247,486 Oppervlakte: 156,2 Km² Personeel stad: 3858 GIS Gent Type 4 Gemeente

Nadere informatie

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 samen groeien samen oogsten samen proeven Inhoud 1. Historiek 2. Ratio 3. Interne controle 4. Types van audit 5. Drieledig doel 6. Organisatie

Nadere informatie

GIS organisatiebreed inzetten

GIS organisatiebreed inzetten GIS organisatiebreed inzetten Goedele Van der Spiegel Manage-IT 28/11/13 GIS ALS KOMPAS IN SMJP Meerjarenplan opstellen Lokale besturen zijn hun oefening aan het maken Besluit: Druk op financiën is groot

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

Werken in Bekkevoort Halensebaan. Overlegvergadering INWONERS. 13 oktober collector Pijnbeek fase 2

Werken in Bekkevoort Halensebaan. Overlegvergadering INWONERS. 13 oktober collector Pijnbeek fase 2 Werken in Bekkevoort Halensebaan Overlegvergadering INWONERS 13 oktober 2016 20.490 collector Pijnbeek fase 2 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 1 Agenda Inleiding Rioleringswerken

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout Id: 5733 cluster 087-436 De IBA met prioriteit 1, cluster 087-436, gaat over een loods op het militair domein gelegen langs weg op grondgebied Kasterlee, gekend

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

gemeenteraad Besluit Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00156 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst betreffende het ter beschikking stellen door het Oost-Vlaams provinciaal

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan diensthoofd (Facility Management / ICT)

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan diensthoofd (Facility Management / ICT) Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: Informaticus Functionele loopbaan: B1-B3 Code: FM3ICT03 Sector: Facility Management Dienst: ICT Subdienst: Doel van de entiteit De sector Facility Management

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

DigitAalter. Een project voor administratieve vereenvoudiging. Luc Jolie Gemeentesecretaris Aalter Secretaris OCMW Aalter 20 december 2007

DigitAalter. Een project voor administratieve vereenvoudiging. Luc Jolie Gemeentesecretaris Aalter Secretaris OCMW Aalter 20 december 2007 DigitAalter Een project voor administratieve vereenvoudiging Luc Jolie Gemeentesecretaris Aalter Secretaris OCMW Aalter 20 december 2007 I. AALTER Ligging midden de steden Gent Brugge Deinze - Eeklo rechtstreekse

Nadere informatie

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken)

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

De bouw- en milieuvergunning in 1 procedure gemeente en sociaal huis Malle

De bouw- en milieuvergunning in 1 procedure gemeente en sociaal huis Malle De omgevingsvergunning De bouw- en milieuvergunning in 1 procedure gemeente en sociaal huis Malle Inhoud 1. Waarom een omgevingsvergunning? 2. Wat verandert? 3. Wat blijft? 4. Praktijkvoorbeelden 5. Radicaal

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Competentiegerichte functiebeschrijving ICT- en. ICT en systeemverantwoordelijke (projectbasis) Administratief kader

Competentiegerichte functiebeschrijving ICT- en. ICT en systeemverantwoordelijke (projectbasis) Administratief kader Competentiegerichte functiebeschrijving ICT- en systeemverantwoordelijke (projectbasis) 1. Identificatiegegevens: Functiebenaming: Graadbenaming: Sector/Dienst: Niveau/weddeschaal: Categorie (duid aan)

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 februari 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Eerste reeks wijzigingen van 2015 Technische

Nadere informatie

Workshop 3 GIS-toepassingen Organisatie van de dienstverlening Thuisloket (Kortrijk) 15 december

Workshop 3 GIS-toepassingen Organisatie van de dienstverlening Thuisloket (Kortrijk) 15 december Workshop 3 GIS-toepassingen Organisatie van de dienstverlening Thuisloket (Kortrijk) 15 december 1 Thuisloket Kortrijk 15 december 2016 Thuisloket burgerzaken: de vraag Wat leveren we af? Maart 2015

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Slim in de Stad-prijs 2016 Inschrijvingsformulier

Slim in de Stad-prijs 2016 Inschrijvingsformulier Slim in de Stad-prijs 2016 Inschrijvingsformulier Gelieve dit formulier ten laatste op 26 oktober 2016 in te dienen via stedenbeleid@vlaanderen.be. 1 GEGEVENS VAN DE INDIENER Naam: Pieter Van Camp Telefoonnummer:

Nadere informatie

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Lokaal economisch beleid wordt steeds belangrijker In de UNIZO KMO-barometer* van maart 2011: het gemeentelijk niveau wordt door

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening -

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening - De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef Sint-Pieters-Woluwe. Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef Sint-Pieters-Woluwe. Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef 15 1150 Sint-Pieters-Woluwe Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 2 SINT-PIETERS-WOLUWE/W65B-RMIB2016 Betreft:

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Dilbeek Itterbeeksebaan 210 1701 Itterbeek Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW / W65B / 2016 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Administratief medewerker C1 C2 C3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

SPORTDIENST: GEMEENTELIJK EILAND MET ALLE EXPERTISE? BART VAN DE WEGHE, DIRECTEUR BURGER & OMGEVING AALTER

SPORTDIENST: GEMEENTELIJK EILAND MET ALLE EXPERTISE? BART VAN DE WEGHE, DIRECTEUR BURGER & OMGEVING AALTER SPORTDIENST: GEMEENTELIJK EILAND MET ALLE EXPERTISE? BART VAN DE WEGHE, DIRECTEUR BURGER & OMGEVING AALTER GEMEENTE AALTER 20.250 inwoners 8.192 ha 6 woonkernen GEMEENTEBESTUUR Gemeente en OCMW 1 gebouw

Nadere informatie

Notarisbrieven automatisch in Lier 2014.09.23

Notarisbrieven automatisch in Lier 2014.09.23 ICT & GIS Overleg Oost-Vlaanderen Luc Janssens Data-, Analyse- & GIS Coördinator Stadsbestuur van Lier Notarisbrieven automatisch in Lier V. 1.0 2014.09.23 Doelstelling Volledig automatische afhandeling

Nadere informatie

Fair Tourism BELEIDSNOTA. Grant Agreement No.: UK01-KA

Fair Tourism BELEIDSNOTA. Grant Agreement No.: UK01-KA Fair Tourism BELEIDSNOTA Grant Agreement No.: 2014-1-UK01-KA200-000057 Inleiding Toerisme is de derde belangrijkste economische sector in de EU. Hoewel toerisme een positieve impact heeft op economische

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Medewerker certificering

Functiebeschrijving: Medewerker certificering Functiebeschrijving: Medewerker certificering Functiefamilie Dossier- en gegevensbeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige sport Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: vrije tijd en zorg Dienst: vrije tijd en verenigingen (sport) Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundig

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Diksmuide Ijzerheemplein 4 8600 Diksmuide Inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW/ RMID/2014 Betreft: Inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Inhoudstafel BBC- BELEID BIJ STAD POPERINGE: IMPLEMENTATIE & PRAKTISCHE TIPS 17/10/2011. beleidsitems en algemene rekeningen. investeringen en andere

Inhoudstafel BBC- BELEID BIJ STAD POPERINGE: IMPLEMENTATIE & PRAKTISCHE TIPS 17/10/2011. beleidsitems en algemene rekeningen. investeringen en andere BBC- BELEID BIJ STAD POPERINGE: IMPLEMENTATIE & PRAKTISCHE TIPS Stadsontvanger Stad Poperinge: Stefaan Vandecasteele Inhoudstafel 1. Beleidsdomein 2. Beleidsitem 3. Algemene rekeningen 4. Verhouding functionele-

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Op naar het GRB! Interregionaal ICT- en GIS-overleg Gent, 23 september 2014

Op naar het GRB! Interregionaal ICT- en GIS-overleg Gent, 23 september 2014 Op naar het GRB! Interregionaal ICT- en GIS-overleg Luc De Kock Relatiebeheerder AGIV 1 grootschalige kaart voor Vlaanderen even terug in de tijd Goedkeuring GRB-decreet Lancering FLEPOS Goedkeuring business

Nadere informatie

GIS en economisch beleid

GIS en economisch beleid GIS en economisch beleid Staten-generaal Vlaanderen Geoland 2 december 2010 Filip Meuris Intercommunale Leiedal Intercommunale Leiedal 07.12.1960 Streekontwikkeling? Van ontwikkeling van bedrijventerreinen

Nadere informatie

Directie Risicobeheersing

Directie Risicobeheersing Directie Risicobeheersing Jaaractieplan 2017 Directie risicobeheersing Directie risicobeheersing directeur (Willy Bulteel) Dienst Technische Preventie (Nathalie Van Moorter) Dienst Sensibiliserende preventie

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Workshop 2 GIS-toepassingen Openbaar domein Digitale dienstverlening: Innames openbaar domein (Kortrijk) 17 november

Workshop 2 GIS-toepassingen Openbaar domein Digitale dienstverlening: Innames openbaar domein (Kortrijk) 17 november Workshop 2 GIS-toepassingen Openbaar domein Digitale dienstverlening: Innames openbaar domein (Kortrijk) 17 november 1 Innames openbaar domein (G)I(P)OD 17 november 2016 (G)I(P)OD Stad Kortrijk Aanleiding

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

Op deze site vind je het digitaal loket, de gewijzigde procedures, de bijhorende regelgeving, handleidingen enzovoort.

Op deze site vind je het digitaal loket, de gewijzigde procedures, de bijhorende regelgeving, handleidingen enzovoort. Omgevingsvergunning Vanaf 23 februari 2017 is de omgevingsvergunning van kracht. Die vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. In de overgangsperiode, tussen 23 februari 2017 en

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundig medewerker GIS

Functiebeschrijving Deskundig medewerker GIS Functiebeschrijving Deskundig medewerker GIS Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator Tweede evaluator

Nadere informatie

Geachte aanwezigen, Dames en heren,

Geachte aanwezigen, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID ViA Rondetafel Winkelen in Vlaanderen 2.0 15 maart 2013 Geachte

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Parkeerbeleid voor personen met een handicap in Kortrijk

Parkeerbeleid voor personen met een handicap in Kortrijk Advies vanuit Stedelijke Adviesraad Personen met een Handicap en OuderenAdviesRaad Parkeerbeleid voor personen met een handicap in Kortrijk December 2013 Beknopte samenvatting De Stedelijke Adviesraad

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN. Cipal dienstverlenende vereniging

Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN. Cipal dienstverlenende vereniging Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN Cipal dienstverlenende vereniging 2 DE STROOM VAN VERANDERINGEN DIE OP ONS AFKOMT IS INDRUKWEKKEND 3 CIPAL: EXPERTISE IN VERANTWOORD

Nadere informatie

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014 Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril Eddy Guilliams 1 april 2014 Agenda Interne controle/ organisatiebeheersing en audit Wie zijn we? Doelstellingen en monitoring in de leidraad organisatiebeheersing

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen. Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning. Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen. Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning De Montil, Affligem 14 november 2013 Omgevingsvergunning Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen 1 voor lokale besturen Bij de tweede principiële

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00025 Onderwerp: Aanvraag stedenbouwkundige vergunning - nummer 2015/01150 - Bijzondere Procedure - nieuwe

Nadere informatie

Hefbomen voor economie. De eerste 100 dagen, Gent, 07/03/2013

Hefbomen voor economie. De eerste 100 dagen, Gent, 07/03/2013 Hefbomen voor economie De eerste 100 dagen, Gent, 07/03/2013 In het kort Bouwstenen Horizontaal beleidsdomein Uitdagingen Uitsmijters Rondetafelgesprek Bouwstenen Schepen Aanspreekpunt / ambtenaar / dienst

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie