Strategische nota meerjarenplanning wijziging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategische nota meerjarenplanning wijziging"

Transcriptie

1 Strategische nota meerjarenplanning wijziging Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing (BP2014_2019-1) Periode: Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 862 Andere: 94 Gemeente Aalter (NIS 44001) Europalaan Aalter Secr.: Luc Jolie Fin. beheerder: Nadine Mynsberghe Prioritair Beleid Strategische beleidsdoelstelling SD-01: SD-01 AALTER BOUWT EEN AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING. Aalter is met een oppervlakte van hectare een van de grootste gemeenten van de provincie Oost- Vlaanderen. Ze bestaat uit de vroegere gemeenten Aalter (4.635,4 hectare), Bellem (1.208,4 hectare), Lotenhulle (1.765,9 hectare) en Poeke (582,3 hectare), die sinds de fusie van gemeenten op 1 januari 1977 de gemeente Aalter vormen. Het grote aantal onbebouwde oppervlakte is te wijten aan het landelijk karakter van Aalter en bosrijk gebied dat Aalter heeft (bossen Sint-Maria-Aalter en gebied rond de Kraenepoel). De gemeente ligt halfweg tussen Gent en Brugge, in het midden van de driehoek Eeklo- Deinze-Tielt en grenst aan de gemeenten Knesselare, Zomergem, Nevele, Deinze, Tielt, Ruiselede en Beernem. Aalter telt iets meer dan inwoners (najaar 2013). Aalter kende de afgelopen jaren een stevige groeispurt. In 1997 waren er Aalternaren. Tien jaar later rondde Aalter de kaap van personen en in 2013 werd de kaap van inwoners overschreden. De groei van de bevolking gaat gepaard met het aansnijden van nieuwe woonprojecten (Lotenhulle, Sint- Maria-Aalter en Aalter-centrum). Deze groei situeert zich vooral tussen 2007 en 2010 (jaarlijks meer dan 1%), om dan opnieuw af te nemen (de laatste twee jaar ongeveer 0,5%). Aan het begin van deze eeuw was de groei nog iets trager (0,0 tot 0,3%). Dit laat veronderstellen dat ook groei in de toekomst zal afhankelijk zijn van woonuitbreidingen. Operationele beleidsdoelstelling OD-01-04: Aalter streeft naar een comfortabelere leefomgeving. Het gemeentebestuur wil het wonen in de gemeente aangenaam maken door een comfortabele leefomgeving te creëren. Speerpunt en absolute prioriteit hierin blijft het investeren in het project Aalter Proper. Beleidsindicatoren: - I-550: # ton zwerfvuil daalt. - I-516: # meldingen door externen van zwerfvuil blijft minstens gelijk. - I-515: # interventies brandweer voor wateroverlast blijft minstens gelijk. Streefwaarden: - Het aantal ton zwerfvuil daalt onder 265 ton - Meldingen: 25 per jaar of minder - Interventies brandweer: 20 per jaar of minder (we streven er naar dat dit cijfer niet toeneemt én we streven er naar dat we jaarlijks minstens 8 maanden hebben waarbij de interventieomvang minder is dan 10 keer per maand) Bron: eigen data Input van de cel Ruimtelijke organisatie en leefomgeving Actieplan AP : Streven naar een optimale samenwerking met een externe partner voor het onderhoud van de groenzones. Onderhoud van grasmatten en houtachtige gewassen in perken en plantsoenen op het openbaar 26/06/ :53 1 / 16

2 domein door een externe aannemer E , , ,00 Realisatietermijn: 2014 Ramingen: AP / /614014/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Uitbesteding werken en diensten ter ondersteuning van de werken 2014 E , , ,00 Motivering 2014: verschuiving naar overig beleid groenonderhoud. (voor vellen van bomen) Actieplan AP : Comfortabele begraafplaatsen die fungeren als ontmoetings/bezinningsplek. Het gemeentebestuur blijft verder inzetten op het creëren van ontmoetingsplaatsen, o.a. op de begraafplaatsen. Actie ACT-1219: Omvormen van de begraafplaatsen van braakliggende grond naar gras. In het kader van het pesticidenreductieplan wordt de braakliggende grond op de begraafplaatsen van Aalter stapsgewijs omgevormd naar gazon. Voorstel tot planning: 2013: Sint-Maria-Aalter 2014: Poeke en Lotenhulle 2015: Bellem 2016: Aalter-centrum Indicator: realisatie van de actie Actie ACT-1529: Digitaal beheren van de begraafplaatsenconcessies vanaf 1 januari In januari 2014 zal er gestart worden met de digitalisering van de begraafplaatsen op het grondgebied van Aalter. Het is de bedoeling om een volledig overzicht krijgen per begraafplaats in Aalter, per zone, per gang en per perceel. Ieder perceel zal een nummer krijgen. Aan de hand van deze indeling zullen volgende zaken kunnen nagegaan worden: * welke perso(o)n(en) er begraven ligt/liggen op dat perceel, * wanneer die perso(o)n(en) overleden is/zijn, * of er al dan niet een concessie genomen is. * In geval van concessie: * duur van de concessie, * begunstigde personen van de genomen concessie. Het beheer moet het mogelijk maken dat er op elk ogenblik weet is welke manier van begraven nog mogelijk is en/of er een aankoop moet gebeuren van kelders, nissen, peilers. Uit het beheer zal eveneens blijken als er ontruimingen dienen te gebeuren. Er wordt een inventaris bijgehouden van de begrafenissen die plaatsvonden. Deze digitalisering zal voor een volledig en gebruiksvriendelijk begraafplaatsenbeheer zorgen. 26/06/ :53 2 / 16

3 Actie ACT-1607: Ontruiming van drie rijen op de begraafplaats van Sint-Maria-Aalter in Aankondiging van de geplande ontruiming zal plaatsvinden in 2014 Actie ACT-1610: Ontruimen van 1 zone (11 rijen) op de begraafplaats van Aalter in Aankondigen van de geplande ontruimingen in 2015 en 2016 Strategische beleidsdoelstelling SD-02: SD-02 AALTER ONDERNEEMT EEN UITDAGENDE, ONDERNEMERSVRIENDELIJKE EN DYNAMISCHE GEMEENTE. Aalter wil een ondernemersvriendelijke gemeente zijn, waarbij de uitdagingen op vlak van economie niet uit de weg worden gegaan. Een gemeentelijk economisch beleid, waarin win-wins voor gemeente en ondernemers cruciaal zijn en waar ook multidisciplinair wordt samengewerkt door de vele raakvlakken met onder andere mobiliteit, stedenbouw, veiligheid (brandweer en politie), ruimtelijke ordening en leefmilieu. Het lokale beleid dat het bestuur wenst uit te stippelen, is een subsidiair beleid dat zich aanvullend op het Vlaamse, federale en Europese beleid manifesteert. Op vlak van lokale economie gaat Aalter geen enkele uitdaging uit de weg en wil het de bestaanszekerheid en de uitbreidingsmogelijkheden van alle ondernemingen stimuleren en ondersteunen: van landbouw- en tuinbouwondernemingen tot de industriële ondernemingen. Het economisch beleid van de gemeente zet in op meer werkgelegenheid, het versterken van de centrumfunctie en het verhogen van de algemene leefbaarheid. Aalter onderneemt betekent ook de komende jaren inzetten op de infrastructuur van onze gemeente, waarbij het wegennet centraal staat. De aangekondigde werken aan de verkeerswisselaar E-40 zullen voor de gemeente een impact hebben. Daarnaast staan ook heel wat rioleringsprojecten op de planning. Het sluitstuk wordt de bouw van een nieuw Administratief Centrum voor de gemeentelijke dienstverlening. Operationele beleidsdoelstelling OD-02-02: Aalter ondersteunt de lokale economie maximaal en stimuleert het ondernemerschap. Aalter ondersteunt de lokale economie maximaal en stimuleert ondernemerschap door middel van een faciliterend beleid. Aalter wil een economisch gezonde gemeente zijn, waar plaats is voor een brede waaier van ondernemingen. Beleidsindicatoren: (1) I-400 Het aantal arbeidsplaatsen in Aalter blijft minstens gelijk (2010: 6.198) op basis van een sociaal economische situatieschets Oost-Vlaanderen (jaarlijks provinciebestuur i.s.m. Erov) (2) I-401 Het aantal zelfstandigen stijgt (2013: zelfstandigen) op basis van CRM (3) Koopbinding in Aalter (mate waarin inwoners goederen in eigen gemeente kopen) resultaten indicatoren blijven gelijk of stijgen (bron: jaarlijks ter beschikking via het provinciebestuur) I Mate waarin inwoners hun dagelijkse goederen in Aalter kopen (nu 92,0% ) I Mate waarin inwoners hun periodieke goederen in Aalter kopen (nu 39,2 % ) I Mate waarin inwoners hun uitzonderlijke goederen in Aalter kopen (nu 67,0% ) I Mate waarin inwoners voor horeca beroep doen op Aalter (nu 69,4% ) I Mate waarin inwoners voor cultuur beroep doen op Aalter (nu 60,5% ) Bron: CRM, (v)kbo, Locatus, sociaal-economische situatieschets van Oost-Vlaanderen, provincie Oost- Vlaanderen 26/06/ :53 3 / 16

4 Input van de cel Ruimtelijke organisatie en leefomgeving Actieplan AP : Industrie & KMO's. Management en optimalisatie van de bedrijventerreinen in Aalter. Aanhouden van de bedrijfsvriendelijke fiscaliteit met o.a. het behoud van de afschaffing van de belasting op drijfkracht. Prioriteit op de verdere uitbouw van het bedrijventerrein Woestijne. Actie ACT-1294: Beschikken over een goede bewegwijzering van de bedrijven in de industrieterreinen en de KMO-zones. In juni 2011 schreef het gemeentebestuur Aalter zich in op het project 'Bedrijventerreinmanagement Oost-Vlaanderen' onder leiding van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen (POM). Binnen dit project werd geïnvesteerd in een bewegwijzering van de industrieterreinen Lakeland en Langevoorde. In 2013 werd aan elk bedrijf een bedrijfspaaltje gevestigd en algemene bewegwijzeringsborden werden op de industrieterreinen geplaatst. Tijdens de legislatuur van 2014 t.e.m wenst het gemeentebestuur deze bewegwijzering up-to-date te houden en nieuwe ondernemers te laten aansluiten op dit aanbod. De bewegwijzering werd niet alleen visueel op het terrein, maar ook digitaal in kaart gebracht. Het webplatform laat toe om per bedrijventerrein geordend routebeschrijvingen, signalisatieplannen en exacte locaties van bedrijven te raadplegen. Het up-to-date houden van dit webplatform is in handen van de POM, het gemeentebestuur Aalter en de bedrijven. In 2014 eindigt het project 'Bedrijventerreinmanagement Oost-Vlaanderen' en dient het gemeentebestuur de verdere opvolging van de bedrijventerreinen op vlak van bewegwijzering op zich te nemen. Met de realisatie van het regionaal bedrijventerrein Woestijne dient zich een nieuw bedrijventerrein aan dat eventueel voorzien kan worden van dezelfde bewegwijzering. Eventueel kan ook de KMO-zone Lobulck van dezelfde uniforme bewegwijzering worden voorzien. Beide terreinen worden eerst onderworpen aan een screening omtrent de opportuniteit om deze bewegwijzering uit te voeren. Actieplan AP : Detailhandel. Aalter bouwt aan een kernversterkend winkelbeleid. De detailhandel is een belangrijke economische sector die een cruciale bijdrage tot de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de gemeente levert. Als gemeentebestuur wensen we dit te benadrukken door beleidsmatig en operationeel in te spelen op de actuele trends die zich in deze sector voordoen. Trends, zoals het voortdurend evoluerende consumentengedrag en bestedingspatronen, worden o.a. met de opmaak van een strategisch commercieel plan ingevolgd. Met medewerking van de verschillende economische verenigingen zetten we ook in op een levendig handelscentrum (de as Stationsstraat-Lostraat) E 0, , ,00 Realisatietermijn: 2014 Actie ACT-1307: Ontwikkeling en ondersteuning bij de realisatie van 'Aalterse cadeaubon'. De 'Aalterse cadeaubon' is een waardebon uitgegeven door het gemeentebestuur en inwisselbaar bij de Aalterse ondernemers. Met deze actie wensen we de lokale economie te 26/06/ :53 4 / 16

5 stimuleren. Indicator: realisatie van de actie Ramingen: ACT-1307/ /600999/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Projecten met nul kredieten 2014 E 0,00 0,00 0,00 Ramingen: ACT-1307/ /614016/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Inrichten activiteiten 2014 E 0, , ,00 Motivering 2014: CBS 24/03/2014 Aalterse Cadeaubon, verschuiving van ACT-1471 "Organisatie met de fiets naar..." Actieplan AP : Citybranding. De gemeente stimuleert ambulante handel, toeristische uitbatingen en lokale horeca. Steden en gemeenten zetten steeds meer in op citybranding, waarbij ze op zoek gaan om een uitgebreid aanbod aan te bieden aan de bezoekers in hun gemeente. De beleving van elke bezoeker in de gemeente dient meer te zijn dan louter het bezoeken van een winkel. Winkelen wordt in Aalter een beleving, waarbij het shoppen centraal staat, maar ook het toeristische aanbod wensen we hieraan te koppelen. Een bezoek aan de gemeente Aalter is shoppen, genieten van een heerlijk terrasje en afsluiten met een historisch bezoek aan het kasteeldomein van Poeke. Een combinatie van inzetten op lokale economie, toerisme en horeca staat hier voorop, waardoor communicatie en activiteiten in samenwerking met de lokale ondernemers mogelijk worden. ONTVANGST ONTVANGST ONTVANGST 2014 E ,00 0, , E ,00 0, , E ,00 0, , E ,00 0, , E ,00 0, , E ,00 0, ,00 Actie ACT-1311: Promotieactie 'Aalter als winkelcentrum'. Realisatietermijn: Op de as Stationsstraat-Lostraat in het centrum van de gemeente bevindt zich het winkelcentrum van de gemeente. 'Aalter als winkelcentrum' willen we promoten bij de inwoners van Aalter, maar ook bij de omliggende gemeenten. Het winkelcentrum van onze gemeente telt immers heel wat handelszaken die gekend zijn over de gemeentegrenzen heen. Met deze actie willen we het winkelcentrum in de kijker plaatsen. Actie ACT-1312: Bewegwijzering verbeteren toeristische trekpleisters. De toeristische trekpleisters, zoals de B&B's, hotels en restaurants kunnen via de provincie uniform bewegwijzerd worden. De aanvraag hiervoor dient te gebeuren door de eigenaars van deze toeristische uitbatingen. Met de actie 'Bewegwijzering verbeteren toeristische trekpleisters' wensen we in kaart te brengen waar en in welke staat de huidige bewegwijzering is en toeristische uitbatingen aan te sporen om te investeren in (nieuwe) bewegwijzering. Op die 26/06/ :53 5 / 16

6 manier vindt de toerist in Aalter snel en eenvoudig de weg naar deze uitbatingen. Actie ACT-1408: Organisatie van de wekelijkse markt. Traditiegetrouw wordt de wekelijkse markt in het centrum van Aalter gehouden op woensdag. Deze wordt opgesteld op de markt en in delen van de Brouwerijstraat en de Stationsstraat. De meest uiteenlopende handelswaren worden er aangeboden, van zuivel en vleeswaren tot wenskaarten en kleding. De cel Evenementen ondersteunt deze actie door wekelijkse controle op de markt, het toewijzen van risico s de dag zelf en het voorleggen van bijkomende aanvragen voor de wekelijkse markt aan het college van burgemeester en schepenen. De cel Evenementen doet ook een bevraging bij de marktkramers wanneer een wettelijke feestdag op een woensdag valt. Dit resultaat wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Ramingen: ACT-1408/ /700031/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN: Retributie standplaats kermis ONTVANGST ONTVANGST ONTVANGST 2014 E 0, , , E 0, , , E 0, , , E 0, , , E 0, , , E 0, , ,00 Motivering 2014: opmerking Agentschap Binnenlands Bestuur Bij de opmaak van het budget werd een verkeerde algemene rekening gebruikt. Ramingen: ACT-1408/ /736000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Retributie standplaats openbare markt ONTVANGST ONTVANGST ONTVANGST 2014 E , ,00 0, E , ,00 0, E , ,00 0, E , ,00 0, E , ,00 0, E , ,00 0,00 Operationele beleidsdoelstelling OD-02-04: Aalter zorgt ervoor dat, indien noodzakelijk, grote infrastructuurwerken worden uitgevoerd. De gemeente beschikt over een uitgebreid wegen-, riolerings- en grachtennet. Er wordt naar gestreefd dit zo goed mogelijk te onderhouden en te optimaliseren waar nodig, in samenwerking met externe beheerders, om te komen tot een aangename, veilige en kwaliteitsvolle leefomgeving. Beleidsindicator: Realisatiegraad van de vooropgestelde acties in OD /06/ :53 6 / 16

7 Streefwaarde: 100% Bron: foxbeleid Input van de cel Wegen en domeinen Actieplan AP : Aalter realiseert de riolering Stekelbeekstraat 26/28, Vaart-Noord 17A/B en Fabriekstraat Aalter realiseert de riolering Stekelbeekstraat 26/28, Vaart-Noord 17A/B en Fabriekstraat (GUP ). Actie ACT-1186: Realiseren riolering Stekelbeekstraat 26/28, Vaart-Noord 17A/B en Fabriekstraat afkoppelingssubsidie scheiding hemelwater burgers. Actieplan AP : Aalter wil de geluidsoverlast verminderen door het plaatsen van geluidsmuren. Aalter wenst de geluidsoverlast te verminderen en stuurt aan op maatregelen bij strategische projecten. Concreet zijn geluidsmuren voorzien in volgende projecten: - In het kader van de heraanleg van de verkeerswisselaar (op- en afrittencomplex van de E40) in Aalter, worden geluidsmuren voorzien langsheen de E40, een deel van de N44 en de Veldstraat (carpoolparking). - In het kader van de aanleg van het 3e en 4e spoor, voorziet Infrabel geluidsmuren op cruciale plaatsen langs de spoorweg. Actieplan AP : Optimalisatie collectoren Door de Vlaamse Milieumaatschappij werd een projectenlijst van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP s) samengesteld. Het gemeentelijk optimalisatieproject O werd in 2009 vastgesteld op het subsidiëringsprogramma van de Vlaamse overheid voor gemeentelijke rioleringen, KWZI's en individuele zuiveringsinstallaties. Dit project wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij als prioriteit 2 ingedeeld en bijgevolg dienen de werken te worden uitgevoerd binnen de periode De voorbereiding en uitwerking van dit project zouden binnen deze legislatuur dienen te worden opgestart. Het bovengemeentelijk optimalisatieproject van de collectoren van Aquafin werd on hold geplaatst zolang het voorontwerp van het gemeentelijk project niet is ingediend en goedgekeurd door de ambtelijke commissie. Het project beoogt volgende optimalisatiewerken: - Afkoppeling inlaat gracht in de Lotenhullestraat - Optimalisatie overstort Nieuwstraat Goedingestraat - Afkoppeling inlaat Mariahovelaan - Afkoppeling omwalling Grote Ganzenplas en plaatsen wervelventiel - Afkoppeling inlaat Bosheide - Afkoppeling inlaat Nobelstede, Knokkeweg - Optimalisatie overstort Ommegangstraat en plaatsen wervelventiel - Afkoppelingsproject Stratem - Optimalisatie overstort Museumstraat Realisatietermijn: /06/ :53 7 / 16

8 2014 I 0, , ,00 Actie ACT-1441: Optimalisatie collectoren: studiekost, ontwerp, aanbesteding en begeleiding. Tot op heden is een door Aquafin goedgekeurde motivatienota opgemaakt. Deze motivatienota dient nog te worden geïntegreerd in het voorontwerpdossier. Er wordt naar gestreefd om het voorontwerpdossier af te werken en een aangepast dossier vóór eind november 2014 aan de Vlaamse milieumaatschappij over te maken. Ramingen: ACT-1441/ /228107/BESTUUR/CBS/600/IE-15P: Riolen - Activa in aanbouw 2014 I 0, , ,00 Motivering 2014: VMM vraagt dit jaar afwerking van voorontwerp. Door de problemen met het vorige studiebureau werd een nieuw studiebureau aangesteld. Er wordt gestreefd om het voorontwerpdossier af te werken en een aangepast dossier vóór eind november 2014 aan de Vlaamse milieumaatschappij over te maken. De kostprijs voor het afwerken van het voorontwerpdossier wordt geraamd op euro. Strategische beleidsdoelstelling SD-08: SD-08 AALTER WIL DE GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING VERDER INNOVEREN - DE KLANT BLIJFT CENTRAAL. Een gemeente is zo goed als altijd het bestuursniveau dat het dichtste bij zijn burgers staat. Daarom blijft de burger/klant centraal staan in een hoogwaardige kwalitatieve gemeentelijke dienstverlening. De dienstverlening is en blijft een kerntaak van elke gemeente of stad. Het gemeentebestuur staat in Aalter garant voor een klantvriendelijke en efficiënte gemeentelijke administratie. Het gemeentebestuur Aalter wordt in de openbare sector als toonaangevend beschouwd in het bieden van een dienstverlening met de hoogste kwaliteit. Ze voldoet aan de eisen van de klanten en overstijgt hun verwachtingen. Daarnaast ervaren onze klanten onze prestaties als kwaliteitsvol, mede door onze vaste wil om onze klanten te begrijpen, hun verwachtingen in te vullen en te overstijgen. Daartoe zullen we voortdurend verbeteren. Wil men tegemoet komen aan een klantgerichte dienstverlening, dan dient de interne organisatie beheerst te zijn. Hiervoor hanteert het bestuur eveneens het ISO-systeem, waardoor het automatisch tegemoet komt aan de richtlijnen opgelegd door het gemeentedecreet van 15 juli 2005 afdeling III Interne controle, waarbij zij de gemeenten verplicht in te staan voor de interne controle van hun activiteiten. Dit is een geheel van maatregelen en procedures die onderworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over: 1. het bereiken van de doelstellingen; 2. het naleven van wetgeving en procedures; 3. de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie; 4. het efficiënte en economisch gebruik van middelen; 5. de bescherming van activa; 6. het voorkomen van fraude. Om deze doelstelling te realiseren, hanteert Aalter sedert het jaar 2000 het ISO-kwaliteitssysteem, met als indicatoren de jaarlijkse externe ISO-audit en de externe audit van Agentschap Binnenlands Bestuur - Interne controle waarbij we streven naar 0 afwijkingen. Operationele beleidsdoelstelling OD-08-08: Aalter investeert in ICT om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren. Het DigitAalter-project ambieert een vergaande digitale dienstverlening tussen het gemeentebestuur en de klant. Daarnaast heeft het gemeentebestuur Aalter een aantal verplichtingen ten aanzien van hogere overheden, waarbij uitwisseling en integratie op het niveau van authentieke bronnen centraal staan. 26/06/ :53 8 / 16

9 Decretale verplichtingen, zoals het CRAB-, GRB- en KLIP-decreet, zijn slechts enkele verplichtingen die een impact zullen hebben op de manier waarop wij met digitale informatie zullen omgaan. Authentieke bronnen met een geografische component zullen zich stilaan nestelen in de gemeentelijke processen en bij het afleveren van producten. Het verder versterken van CRM als mid-office laag moet de versnippering van informatie tegengaan. Het vormt de lokale authentieke bron voor het gemeentebestuur en een geïntegreerde werkomgeving voor de medewerkers. Daarnaast zullen projecten als de digitale omgevingsvergunning voor het gemeentebestuur niet alleen een nieuwe manier van werken, maar ook nieuwe instrumenten vragen. Het Nieuwe Werken concept moet de ambtenaar in staat stellen flexibel met digitale informatie om te gaan. Niet langer is de ambtenaar gebonden aan zijn werkplek, noch aan papieren dossiers: informatie is overal voor iedereen digitaal toegankelijk. Beleidsindicator: Realisatiegraad van de vooropgestelde acties in OD Streefwaarde: 100% Bron: Foxbeleid Input van de cel: Kwaliteit en ICT Actieplan AP : Digitalisering van de toegang tot de vrijetijdsdienstverlening. Digitalisering van de toegang tot de vrijetijdsdienstverlening in functie van een optimale klantvriendelijkheid E 0, , ,08 I ,00 0, , E 8.119, , , E 8.119, , , E 8.119, , , E 8.119, , , E 8.119, , ,08 Realisatietermijn: Actie ACT-1279: Aankoop softwarepakket voor het online inschrijven voor de buitenschoolse kinderopvang. Momenteel gebeurt de inschrijving van kinderen in de Buitenschoolse kinderopvang tijdens de zomervakantie via het e-loket. Het huidige softwarepakket van de cel BKO heeft geen webmodule en geen koppeling met het e-loket. Het gemeentebestuur gaat op zoek naar een oplossing die toelaat dat de (groot)ouders direct zelf uur & plaats kunnen kiezen om in te schrijven voor de Buitenschoolse Kinderopvang, rekening houdend met de beschikbaarheden. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van gegevens die het gemeentebestuur ter beschikking heeft (bv. verwantschap uit CRM). Dit houdt in: - Front-office toepassing voor gemakkelijk en snel registreren van aanwezigheden. - Back-office toepassing om controles e.d.m. te doen en afrekeningen te genereren i.f.v. de aanwezigheden. (koppeling ALFA) 26/06/ :53 9 / 16

10 Ramingen: ACT-1279/ /240100/BESTUUR/CBS/600/IE-16P: Informatica 2014 I , ,00 0,00 Motivering 2014: Budget werd gekoppeld aan een verkeerde actie en diende aan actie-1280 gekoppeld te worden. Ramingen: ACT-1279/ /613003/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Onderhoudscontract informatica 2015 E 8.119, ,00 0, E 8.119, ,00 0, E 8.119, ,00 0, E 8.119, ,00 0, E 8.119, ,00 0,00 Actie ACT-1280: Aankoop softwarepakket online inschrijven voor gemeentelijke activiteiten. Het gemeentebestuur wenst een oplossing die toelaat dat de burgers zichzelf of hun kinderen (gebaseerd op verwantschap uit CRM) kunnen inschrijven op gemeentelijke activiteiten, rekening houdend met de beschikbaarheden. Deze toepassing moet gekoppeld worden met reeds bestaande software, zodat er een tijdswinst kan gegenereerd worden, zowel voor de ouders als administratie. Ramingen: ACT-1280/ /613003/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Onderhoudscontract informatica 2014 E 0, , , E 0, , , E 0, , , E 0, , , E 0, , , E 0, , ,08 Motivering 2014: CBS 03/03/2014 jaarlijkse hosting van de Recreatex web-inschrijvingsmodules in het Syx-datacenter Motivering 2015: CBS 03/03/2014 jaarlijkse hosting van de Recreatex web-inschrijvingsmodules in het Syx-datacenter. Motivering 2016: CBS 03/03/2014 jaarlijkse hosting van de Recreatex web-inschrijvingsmodules in het Syx-datacenter Motivering 2017: CBS 03/03/2014 jaarlijkse hosting van de Recreatex web-inschrijvingsmodules in het Syx-datacenter Motivering 2018: CBS 03/03/2014 jaarlijkse hosting van de Recreatex web-inschrijvingsmodules in het Syx-datacenter Motivering 2019: CBS 03/03/2014 jaarlijkse hosting van de Recreatex web-inschrijvingsmodules in het Syx-datacenter Ramingen: ACT-1280/ /240100/BESTUUR/CBS/600/IE-16P: Informatica 2014 I 0, , ,00 Actieplan AP : Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Vlaamse Overheid. Op verschillende terreinen worden er verplichtingen opgelegd door de Vlaamse overheid voor het 26/06/ :53 10 / 16

11 bijhouden van databanken of uitwisselen van informatie. Het gemeentebestuur probeert deze verplichtingen te integreren in de werking en indien mogelijk een meerwaarde te creëren voor de dienstverlening. Zo werd bv voor de postregistratie ingezet op een CRM-pakket dat naast het beheer van de klanten en relaties nog andere mogelijkheden tot ondersteuning van de medewerkers bood. De verwachtingen zijn dat de komende jaren de geografische component aan belang zal winnen en er daarnaast moet ingezet worden op het stroomlijnen van de digitale ontwikkeling, zodat het geheel beheersbaar blijft. Door een procesmatige manier van werken en in te zetten op automatisering beoogt het gemeentebestuur meer transparantie en een vlottere afhandeling met de klant, betere ondersteuning van de medewerkers en een efficiënte organisatie. De eerste stappen zijn daarin reeds gezet, maar het bestuur heeft de intentie om de volledige documentontsluiting te optimaliseren en te automatiseren met daarbij aandacht voor het document management systeem en digitale archivering. Het is op lokaal niveau van belang dat de geografische informatie geïntegreerd wordt in de gemeentelijke werking, om beleidsinformatie over alle domeinen heen te kunnen aanwenden. Dit behelst de ontsluiting van geo-informatie en aanverwante vergunningen. Actie ACT-1526: Realisatie van de digitale handtekening. Actieplan AP : Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Federale Overheid. Op verschillende terreinen worden er verplichtingen opgelegd door de Federale Overheid voor het bijhouden van databanken of uitwisselen van informatie. Het gemeentebestuur probeert deze verplichtingen te integreren in de werking en indien mogelijk een meerwaarde te creëren voor de dienstverlening. Realisatietermijn: UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST 2014 E 0,00 0, ,75 0, ,75 0,00 I 0,00 0, , , , , E 0,00 0, ,00 0, ,00 0, I , , , ,00 0,00 0,00 Actie ACT-1429: Verplichting tot afleveren van biometrische paspoorten. De lidstaten van de Europese Unie, ter uitvoering van de Europese verordening (EG) 2252/2004 van , hebben de verplichting om biometrische paspoorten van de 2de generatie (met vingerafdrukken) af te geven. De Directie-generaal Consulaire zaken van de FOD Buitenlandse Zaken is belast met het project voor de invoering van de biometrische gegevens in de Belgische paspoorten. Die gegevens zijn de vingerafdrukken en een foto die voortaan aan strengere eisen zal moeten voldoen. De handtekening van de drager wordt ook gedigitaliseerd. (circulaire mails van 27 april 2009, 9 juli 2009 en 4 november 2009). Voor de uitrusting van de gemeenten en de provinciebesturen werd er op 16 september 2009 een afzonderlijke overheidsopdracht uitgeschreven door FOD Buitenlandse Zaken. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het lastenboek. De gunning van de opdracht zal in de eerstkomende maanden gebeuren. 26/06/ :53 11 / 16

12 De overheidsopdracht werd uitgeschreven tengevolge van de regeringsbeslissing van 11 september 2009, die groen licht gaf voor een offerteaanvraag om paspoortloketten uit te rusten met live enrollment -apparatuur. Dit materiaal bestaat uit een scanner voor de registratie van vingerafdrukken, een signature pad en de apparatuur om de foto live te nemen. Per paspoortbureau wordt ook de volgende uitrusting voorzien: een fotoscanner als back-up voor de live -apparatuur, een PC en in functie van de werklast van het paspoortbureau - eventueel één of meerdere bijkomende PC s. Die PC s dienen geïntegreerd te worden in het informaticanetwerk. Het gemeentebestuur beschikt nog niet over verdere informatie, bijgevolg wordt deze actie verder opgenomen in de meerjarenplanning, gekoppeld aan een nulkrediet. Indicator: realisatie van de actie Ramingen: ACT-1429/ /150000/BESTUUR/CBS/100/IE-16P: Investeringssubsidies en -schenking in kapitaal op korte termijn - nomin. bedrag ONTVANGST ONTVANGST ONTVANGST 2014 I 0, , , I 6.152, ,00 0,00 Motivering 2014: CBS 03/02/2014 wettelijke verplichting, moet in 2014 geïnstalleerd worden. Budget was voorzien in 2016 in het meerjarenplan. Ramingen: ACT-1429/ /240100/BESTUUR/CBS/600/IE-16P: Informatica 2014 I 0, , , I , ,00 0,00 Motivering 2014: CBS 03/02/2014 wettelijke verplichting, moet in 2014 geïnstalleerd worden. Budget was voorzien in 2016 in het meerjarenplan. Ramingen: ACT-1429/ /613003/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Onderhoudscontract informatica 2014 E 0, , , E 0, , ,00 Motivering 2014: CBS 03/02/2014 wettelijke verplichting, moet in 2014 geïnstalleerd worden. Budget was voorzien in 2016 in het meerjarenplan. Actieplan AP : Vernieuwen software back-ups en vervanging storage. Aalter slaat steeds meer informatie en documenten digitaal op. Daarom dient de storage capaciteit gevoelig verhoogd te worden. Om de inhoud van deze digitale informatie veilig te stellen is een betere back-up oplossing noodzakelijk. 26/06/ :53 12 / 16

13 2014 I 8.800,00 147, ,95 Realisatietermijn: 2014 Actie ACT-1621: Vernieuwen software back-ups. Door een upgrade op de servers in het kader van de IP telefonie is de huidige back-up software niet meer optimaal. De replicatie naar het sportpark is daardoor ook uitgeschakeld. Nieuwe software moet hiervoor een oplossing bieden en ineens betere functionaliteiten aanbrengen. Ramingen: ACT-1621/ /240100/BESTUUR/CBS/600/IE-16P: Informatica 2014 I 8.800,00 147, ,95 Motivering 2014: CBS 20/01/2014 aangepast aan factuurbedrag Actieplan AP : Aankoop van allerhande informaticamateriaal of toestellen Aalter koopt diverse randapparatuur aan teneinde een efficiëntere dienstverlening en ondersteuning te kunnen bieden I 7.500, , ,03 Realisatietermijn: 2014 Actie ACT-1514: Inzetten op de ontvangstkwaliteit (dekking) van de mobiele telefonie. Momenteel is de kwaliteit van de mobiele telefonie en data is niet optimaal, omdat de provider (Mobistar) in Aalter niet de beste dekking heeft. De conferentiezaal in de kelder is op dat vlak bijna een blinde vlek. Daarvoor kan eventueel een GSM-booster geplaatst worden (voor alle operatoren). Ramingen: ACT-1514/ /240100/BESTUUR/CBS/600/IE-16P: Informatica 2014 I 7.500, ,00 0,00 Motivering 2014: Er wordt uitgekeken voor een nieuwe locatie voor het Gemeentelijk Coördinatie Centrum Actie ACT-1719: Aankoop access wifi points Het aanbieden van een draadloze netwerkverbinding binnen de sites van het gemeentebestuur. Deze WiFi-verbinding opereert parallel aan de huidige verbinding(en) tussen de sites. Het aantal mobiele gebruikers en toestellen neemt drastisch toe, alsook de vraag naar mobiele verbinding. De huidige sites zijn niet uitgerust om te voldoen aan deze vraag. Ramingen: ACT-1719/ /240100/BESTUUR/CBS/600/IE-16P: Informatica 2014 I 0, , ,00 26/06/ :53 13 / 16

14 Motivering 2014: CBS 27/02/2014: Aankoop access wifi points raadsledenzaal Ramingen: ACT-1719/ /240100/BESTUUR/CBS/600/IE-16P: Informatica 2014 I 0,00 746,03 746,03 Motivering 2014: CBS 27/02/2014 Installatie acces wifi point bibliotheek Actieplan AP : Aankoop van nieuwe software voor de cel Burgerzaken. De cel Burgerzaken maakt momenteel gebruik van verschillende toepassingen die onvoldoende met elkaar integreren. Het bestuur beoogt de aankoop van software om alle toepassingen van Burgerzaken en Bevolking te centraliseren. Dit met het doel een vlotte uitwisseling van informatie tussen de verschillende modules te krijgen, teneinde de werkdruk en de foutenlast te verminderen E , ,00 0,00 Realisatietermijn: 2014 Ramingen: AP / /613003/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Onderhoudscontract informatica 2014 E , ,00 0,00 Motivering 2014: De actie wordt uitgesteld naar een volgend jaar. 26/06/ :53 14 / 16

15 Het rapport is als volgt gefilterd: - Gewijzigd: ENKEL_RAMING_GEWIJZIGD Inhoudstafel Prioritair Beleid 1 SD-01: SD-01 AALTER BOUWT EEN AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING. 1 OD-01-04: Aalter streeft naar een comfortabelere leefomgeving. 1 AP : Streven naar een optimale samenwerking met een externe partner voor het onderhoud van de groenzones. 1 AP : Comfortabele begraafplaatsen die fungeren als ontmoetings/bezinningsplek. 2 ACT-1219: Omvormen van de begraafplaatsen van braakliggende grond naar gras. 2 ACT-1529: Digitaal beheren van de begraafplaatsenconcessies vanaf 1 januari ACT-1607: Ontruiming van drie rijen op de begraafplaats van Sint-Maria-Aalter in ACT-1610: Ontruimen van 1 zone (11 rijen) op de begraafplaats van Aalter in SD-02: SD-02 AALTER ONDERNEEMT EEN UITDAGENDE, ONDERNEMERSVRIENDELIJKE EN DYNAMISCHE GEMEENTE. 3 OD-02-02: Aalter ondersteunt de lokale economie maximaal en stimuleert het ondernemerschap. 3 AP : Industrie & KMO's. Management en optimalisatie van de bedrijventerreinen in Aalter. 4 ACT-1294: Beschikken over een goede bewegwijzering van de bedrijven in de industrieterreinen en de KMO-zones. 4 AP : Detailhandel. Aalter bouwt aan een kernversterkend winkelbeleid. 4 ACT-1307: Ontwikkeling en ondersteuning bij de realisatie van 'Aalterse cadeaubon'. 4 AP : Citybranding. De gemeente stimuleert ambulante handel, toeristische uitbatingen en lokale horeca. 5 ACT-1311: Promotieactie 'Aalter als winkelcentrum'. 5 ACT-1312: Bewegwijzering verbeteren toeristische trekpleisters. 5 ACT-1408: Organisatie van de wekelijkse markt. 6 OD-02-04: Aalter zorgt ervoor dat, indien noodzakelijk, grote infrastructuurwerken worden uitgevoerd. 6 AP : Aalter realiseert de riolering Stekelbeekstraat 26/28, Vaart-Noord 17A/B en Fabriekstraat ACT-1186: Realiseren riolering Stekelbeekstraat 26/28, Vaart-Noord 17A/B en Fabriekstraat afkoppelingssubsidie scheiding hemelwater burgers. 7 AP : Aalter wil de geluidsoverlast verminderen door het plaatsen van geluidsmuren. 7 AP : Optimalisatie collectoren 7 ACT-1441: Optimalisatie collectoren: studiekost, ontwerp, aanbesteding en begeleiding. 8 SD-08: SD-08 AALTER WIL DE GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING VERDER INNOVEREN - DE KLANT BLIJFT CENTRAAL. 8 OD-08-08: Aalter investeert in ICT om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren. 8 AP : Digitalisering van de toegang tot de vrijetijdsdienstverlening. 9 ACT-1279: Aankoop softwarepakket voor het online inschrijven voor de buitenschoolse kinderopvang. 9 ACT-1280: Aankoop softwarepakket online inschrijven voor gemeentelijke activiteiten. 10 AP : Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Vlaamse Overheid. 10 ACT-1526: Realisatie van de digitale handtekening. 11 AP : Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Federale Overheid. 11 ACT-1429: Verplichting tot afleveren van biometrische paspoorten. 11 AP : Vernieuwen software back-ups en vervanging storage. 12 ACT-1621: Vernieuwen software back-ups. 13 AP : Aankoop van allerhande informaticamateriaal of toestellen ACT-1514: Inzetten op de ontvangstkwaliteit (dekking) van de mobiele telefonie. 13 ACT-1719: Aankoop access wifi points 13 AP : Aankoop van nieuwe software voor de cel Burgerzaken. 14

16

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel Gemeente Langemark- (NIS 33040) Budget Dienstjaar 2015 Kasteelstraat 1 8920 Langemark- Secretaris: Sabine De Wandel Financieel beheerder: Mireille Cappelle Deel 1 : beleidsnota Inhoudstafel AP-19: Verbeteringswerken

Nadere informatie

Inhoud. Deze publicatie bevat de volgende delen: pagina 1 Situering 3 2 Financiële toestand 5 3 Activiteiten 2011 7

Inhoud. Deze publicatie bevat de volgende delen: pagina 1 Situering 3 2 Financiële toestand 5 3 Activiteiten 2011 7 Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Merelbeke Beleidsnota 2011 Vastgesteld in het College van Burgemeester en Schepenen van 2 december 2010 en ter discussie voorgelegd aan de gemeenteraad van 21 december

Nadere informatie

meerjarenplan 2014-2019

meerjarenplan 2014-2019 meerjarenplan 2014-2019 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock stekene van nature ac tief Meerjarenplan 2014-2019 I. Strategische nota II. Financiële nota Financieel

Nadere informatie

Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht

Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht Periode: 2014-2019 (NIS 42008) Marktplein 1-9220 Hamme (Vl.) Secr.: Reuse André Fin. beheerder: Scholliers Gunther Beleidsdoelstelling BD-1: Voeren van een verantwoord financieel beleid Het voeren van

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1 Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren UNIZO-prioriteiten p. 1 UNIZO-prioriteiten p. 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 mei 2014-19:00 uur Locatie Raadzaal - Sint-Martensstraat - Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert, raadslid;

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2009 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Zorgbedrijf Antwerpen > Lokale politie

Nadere informatie

Management en operationeel plan

Management en operationeel plan Management en operationeel plan inhoud Oriëntatie...5 I. Algemene bepalingen....9 1. Identificatie mandaathouder....9 2. Juridisch kader...9 3. Opdracht mandaathouder leidend ambtenaar...9 4. Periode...9

Nadere informatie

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 11 januari 2013 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit 2 Witboek 2013 2018 (ontwerp 11-01-2013)

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2007 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

IDENTIFICATIE EN MISSIE. Identiteit Organisatie: Gemeente Kinrooi Breeërsteenweg 146 3640 Kinrooi. OCMW Kinrooi

IDENTIFICATIE EN MISSIE. Identiteit Organisatie: Gemeente Kinrooi Breeërsteenweg 146 3640 Kinrooi. OCMW Kinrooi OCMW Kinrooi IDENTIFICATIE EN MISSIE Identiteit Organisatie: Gemeente Kinrooi Breeërsteenweg 146 3640 Kinrooi OCMW Kinrooi Weertersteenweg 417 3640 Kinrooi NIS-code: 72018 Secretaris: Marijke Clerx Financieel

Nadere informatie

G-scan: Nn. Elke Boudry (iminds/mict/ugent) Tom Van Herck (Agiv)

G-scan: Nn. Elke Boudry (iminds/mict/ugent) Tom Van Herck (Agiv) G-scan: Nn Elke Boudry (iminds/mict/ugent) Tom Van Herck (Agiv) Inhoudstafel Inleiding... 3 De G-scan opzet: een analyse op 3 niveaus... 3 Eindgebruiker... 3 Geonetwerk... 5 Organisatiefactoren... 6 HET

Nadere informatie

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019 Prov. 4 Arron d 4 Gemeente 052 2014 4 4 052 Prov. Arrond. Gemeente Code nummer 2014 Provincie : Oost-Vlaanderen Arrondissement : Gent Nummer postrekening : 000-0025032-06 Nummer bij Dexia : 091-0003150-75

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Nadere informatie

Operationeel plan 2014. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2014. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2014 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Onze missie... 5 3. Onze visie... 6 4. Onze waarden... 7 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005. Een informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

JAARVERSLAG 2005. Een informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG 2005 Een informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Mission statement Het CIBG is de Instelling van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

N-VA De verandering begint in. Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen. 14 Oktober 2012. De kracht van. verandering

N-VA De verandering begint in. Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen. 14 Oktober 2012. De kracht van. verandering N-VA De verandering begint in Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 14 Oktober 2012 De kracht van verandering Aan de inwoners van Brasschaat Onze inzet werkte wervend. Steeds meer Brasschatenaren

Nadere informatie

I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland

I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland December 2013 D e f i n i t i e f *D13.002978* D13.002978 Inhoudsopgave 1 I n l e i d i n g 3 2 V e r a n t w o o r d i n g 2 0 1 3 4 2.1 Toelichting 2013 4 2.2 Financieel

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 P a g i n a 1 Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 Beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het OCMW en het gemeentebestuur voor de periode 2014 2019. P a g i n a

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2010

Geïntegreerd Managementplan 2010 Geïntegreerd Managementplan 2010 15 december 2009 2 Inleiding van de Voorzitter Het verheugt mij om, bij het einde van mijn mandaat, voorliggend geïntegreerde managementplan 2010 te kunnen voorstellen

Nadere informatie

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Colofon Opdrachtgever Stad Nieuwpoort Opdrachthouder wvi West-Vlaamse Intercommunale dienstverlenende vereniging Projectteam Ann Tack, Nathalie Garré,

Nadere informatie

Een student aanwerven tijdens de vakantie. Reglementering. Tewerkstelling. IT Ondersteuning. Verkoopstrategie

Een student aanwerven tijdens de vakantie. Reglementering. Tewerkstelling. IT Ondersteuning. Verkoopstrategie Het tijdschrift van het Reglementering Een student aanwerven tijdens de vakantie mei - juni 2013 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Tewerkstelling Webwinkels werven aan Verkoopstrategie 6 tips

Nadere informatie

Werkvergadering College 5 december 2011

Werkvergadering College 5 december 2011 nog opzoeken : planlast Dit is een eerste versie van het document. Er zal een nieuwe versie worden gemaakt op basis van de feedback van het college en na aftoetsten van een aantal concepten. Werkvergadering

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2019

Beleidsplan 2014-2019 VOORWOORD Een plan voor de toekomst Beste inwoner, De toekomst voorbereiden. Dit is wat het gemeentebestuur van Rotselaar de komende jaren zal doen. Rotselaar is een jonge, dynamische gemeente in volle

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 5 Klantgericht werken Op onze Klantendag van 18 april toonden wij u een

Nadere informatie

Samenwerking tussen gemeentebesturen en OCMW s op het vlak van ICT

Samenwerking tussen gemeentebesturen en OCMW s op het vlak van ICT Samenwerking tussen gemeentebesturen en OCMW s op het vlak van ICT Onderzoeksrapport November 2012 PIETER SELLENSLAGH FILIP DE RYNCK SIMON VANDER ELST Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Beleidsnota bij het ontwerpbudget 2010 Inhoudsopgave Voorwoord p. 3 Het doel en de middelen p. 4 De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Overzicht van de bevoegdheden

Nadere informatie