Beleidsplan VIA Voorzitter & Commissaris Public Relations Penningmeester & Commissaris Onderwijs Secretaris & Commissaris Activiteiten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan VIA 2014-2015. Voorzitter & Commissaris Public Relations Penningmeester & Commissaris Onderwijs Secretaris & Commissaris Activiteiten"

Transcriptie

1 Beleidsplan VIA Bert de Groot Mediha El-Kebir Jan Tatoušek Voorzitter & Commissaris Public Relations Penningmeester & Commissaris Onderwijs Secretaris & Commissaris Activiteiten 1

2 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Het Bestuur Beleid Algemeen beleid Beleid per bestuurslid Voorzitter Bert de Groot Secretaris Jan Tatoušek Penningmeester Mediha El-Kebir Commissaris Onderwijs Mediha El-Kebir Commissaris Activiteiten Jan Tatoušek Commissaris Public Relations Bert de Groot Commissies Algemeen Onderwijscommissie Public Relations commissie Activiteitencommissie

4 4

5 1. Inleiding Voor u ligt het beleid voor de sectievereniging VIA Stedebouw, onderdeel van Cheops Studievereniging Bouwkunde, functionerend aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Het 22 ste bestuur van VIA heeft voor de aankomende 12 maanden (collegejaar ) een beleid opgesteld. Hierin wordt gestreefd naar een vereniging met een bredere doelgroep en een groter ledenbestand. Hierin zijn de te organiseren activiteiten een belangrijke schakel. Het doel is om deze activiteiten meer vakinhoudelijk te laten zijn en het bestuur van VIA zal hierin zoeken naar meer aansluiting met gegeven onderwijs binnen de faculteit. Wij als bestuur zien ernaar uit om VIA het aankomende jaar te besturen, en zullen ons ten volle inzetten om VIA ook dit jaar weer een prettige en actieve sectievereniging te laten zijn. 5

6 2. Het Bestuur Het bestuur van VIA Stedebouw voor zal bestaan uit een drietal personen: o Bert de Groot (Voorzitter & Commissaris Public Relations) o Jan Tatoušek (Secretaris & Commissaris Activiteiten) o Mediha El-Kebir (Penningmeester & Commissaris Onderwijs) Dit bestuur telt drie personen, die afkomstig zijn uit de Masterfase van de studie. Bert de Groot en Mediha El-Kebir volgen de masterrichting Urban Design & Planning. Jan Tatoušek volgt de masterrichting Architecture. Dit bestuur telt drie personen minder dan het vorige bestuur. Hierdoor hebben de leden van het bestuur allen een dubbele bestuursfunctie. De functies Commissaris Studiereis en Commissaris Event zijn voor dit bestuursjaar komen te vervallen en worden volgend jaar weer opgepakt. Dit heeft ermee te maken, dat er dit bestuursjaar niet naar wordt gestreefd om een studiereis en/of event te organiseren. 6

7 3. Beleid 3.1. Algemeen beleid Algemeen beleid Doordat het 22 ste bestuur van VIA maar uit drie bestuursleden bestaat wordt er vooral geïnvesteerd in de kerntaken. Grotendeels zal er voortgeborduurd worden op activiteiten, structuren en beleid dat door de voorgaande VIA besturen is ingezet. Gestreefd wordt naar een actieve, herkenbare en relevante studievereniging middenin de mastertrack Urban Design & Planning. Hogere participatie binnen Urban Design & Planning De afgelopen VIA besturen hebben zich met name gericht op aanspreken van een grotere doelgroep onder studenten. Het 22 ste bestuur ziet echter nog voldoende mogelijkheden om meer studenten uit de kerndoelgroep van Urban Design & Planning bij de vereniging te betrekken. Deze studenten zullen de nucleus van de vereniging moeten gaan vormen. Dit zal de vereniging dynamischer maken en een sterkere identiteit opleveren. Vanuit deze kern zal aansluiting gezocht worden met andere studenten uit de Bachelor, het Schakelprogramma of masterstudenten met affiniteit voor stedebouw. VIA Stedebouw Community Omdat netwerken in het relatief kleine beroepsveld van de stedebouw steeds belangrijker wordt, ziet deze studievereniging belangrijke kansen om een VIA Stedebouw Community op te richten. Dit moet in eerste instantie bereikt worden door een hoge participatie binnen Urban Design & Planning. Vervolgens moet de vereniging betere aansluiting zoeken bij afgestudeerde leden die als praktijkleden voor de vereniging behouden moeten blijven. Door voor hen ook meerwaarde te creëren door in contact te blijven met een grote groep ambitieuze stedebouwers en de introductie van de graduation pass zal iedereen hier profijt van hebben. Beroepservaringsperiode (BEP) De besluitvorming met betrekking van de Beroepservaingsperiode bevindt zich in de beslissende fase. Als vereniging heeft VIA hier een zekere mate van invloed op omdat het participeert in een klankbordgroep samen studenten van de TU Delft en de Universiteit van Wageningen. Als zodanig ziet VIA dit jaar een belangrijke rol voor zich weggelegd als aanspreekpunt voor studenten over verdere ontwikkelingen. 7

8 Internationaliseren. Door de steeds groter wordende deelname van internationale studenten aan de mastertrack Urban Design & Planning wil VIA deze groep Engelstalige studenten beter faciliteren. De volledige omschakeling van Nederlandstalig naar Engelstalig zal dit collegejaar echter nog niet gebeuren. Daarvoor hecht de vereniging nog te veel waarde aan de vele activiteiten, kansen en contacten die uitsluitend in het Nederlands mogelijk zijn. Daarom zal opzoek worden gegaan naar een balans van Nederlandstalig en Engelstalig om beide groepen tegemoet te komen. Transparantie Afgelopen collegejaar zijn er een aantal mutaties in het docentenbestand van Urban Design & Planning geweest. Dat heeft toentertijd de nodige onduidelijkheden met zich meegebracht. Vervolgens deden er de nodige geruchten de ronde onder de studenten wat de situatie alleen maar onoverzichtelijker maakte. VIA ziet voor zichzelf een rol weggelegd om in een soortgelijke situatie hierin meer duidelijkheid over te krijgen van de faculteit en zich transparanter naar haar leden op te stellen. 8

9 3.2. Beleid per bestuurslid Voorzitter Bert de Groot Als voorzitter van VIA wil ik me dit collegejaar inzetten om de vereniging als geheel in goede banen te leiden. Omdat we met het 22 ste bestuur met z n drieën zijn zullen de lijnen kort zijn. Een van de kerntaken die ik voor mezelf zie weggelegd is om meer studenten van Urban Design & Planning actief bij de vereniging te betrekken. Aangezien de vereniging gaat en staat bij de deelname van actieve studenten zie ik hier de sleutel van het succes voor het aankomend bestuursjaar. Verder zal ik er naar streven om de herkenbaarheid van de verenging te vergroten en als aanspreekpunt te fungeren voor alle studenten met affiniteit voor stedebouw Secretaris Jan Tatoušek Als secretaris van VIA zal ik me met name inzetten voor een heldere communicatie en administratie. Daarbij hoort het bijhouden en overzichtelijk houden van het ledenbestand, dat door de secretaris van het vorige VIA-bestuur up-to-date is gemaakt. Tevens behoort duidelijke communicatie met leden tot mijn prioriteiten. Deze communicatie zal geschieden per en door middel van de maandelijkse Newsflash, een nieuwsoverzicht van verenigingsactiviteiten. Bij de vergaderingen van het dagelijkse bestuur zal ik diverse taken vervullen, hierbij vind ik het belangrijk om de wekelijkse bestuurstaken helder te formuleren en goed contact te onderhouden met de Raad van Advies (RvA) Penningmeester Mediha El-Kebir Als penningmeester van VIA zal ik de financiën van de vereniging beheren. Hierbij is het met name belangrijk de gezonde financiële situatie van de vereniging voort te zetten. Om dit te doen is het belangrijk dat er een duidelijk overzicht is van de financiën. Zo weten de commissies precies wat hun bestedingsruimte is om de verschillende activiteiten voor het komende jaar te organiseren. Ik zal goed communiceren met de rest van het bestuur en weten wat er speelt binnen de commissies om dit overzicht te behouden. Verder is het belangrijk dat er een goed overzicht blijft over de inhoud van de kas. Dit gebeurt door regelmatig de kas te controleren en een formulier bij te houden wanneer er geld in of uit de kas gaat. 9

10 Commissaris Onderwijs Mediha El-Kebir Als commissaris onderwijs zal ik de kwaliteit van het onderwijs in de gaten houden en waar nodig verbeteren/aanscherpen. Ik wil dan ook de schakel zijn tussen de studenten en de docenten. Hierbij is het niet alleen belangrijk dat ik goed contact zal onderhouden met de docenten, maar juist ook de inhoud en kwaliteit van het onderwijs in het oog houden. Hierbij zal ik dan ook input van studenten uit alle fasen van de studie nodig hebben. Hiertoe zal ik een commissie opstellen bestaande uit studenten uit de verschillende fasen van zowel de bachelor Bouwkunde als de master Urban Design and Planning. Zij zullen mij informeren over verbeter- dan wel ontwikkelpunten van de stedebouwvakken en projecten. Ook zal er op de website onder het knopje onderwijs een tool worden gecreëerd voor het doorspelen van klachten omtrent het stedebouwonderwijs. Zo zullen studenten makkelijker hun ei kwijt kunnen over het rijlen en wijlen van de sectie Stedebouw van de TU/e. Voorts zal ik me richten op de aankomende veranderingen binnen de sectie Stedebouw. Niet alleen aanstaande masterstudenten staat iets nieuws te wachten met de invoering van de TU/e Graduate School, ook de huidige afstudeerders zullen te maken hebben met een herzien programma. Ook zijn de studenten Stedebouw en Architectuur vanaf 1 januari 2015 verplicht om na het afronden van hun masteropleiding de eerste twee jaar beroepservaring op te doen voordat ze zich kunnen inschrijven in het architectenregister en dus de titel architect, stedebouwkundige mogen voeren. Samen met studenten uit andere studieverenigingen in Nederland die te maken zullen hebben met de beroepservaringsperiode (BEP) zit ik in de klankbordgroep en blijf ik op deze wijze op de hoogte over de BEP en vertegenwoordig ik de mening en vraag van studenten. Ook bij deze deelfunctie zal ik het contact met medestudenten in alle fasen van de studie onderhouden om voor een zo transparant mogelijke beeldvorming te zorgen Commissaris Activiteiten Jan Tatoušek Ik zal ernaar streven om de activiteiten, die traditiegetrouw door VIA werden georganiseerd in voorgaande jaren, ook in dit bestuursjaar voort te zetten. Hierbij horen zowel regelmatige vakinhoudelijke activiteiten als aanvullende gezelligheidsactiviteiten. Daarnaast wil ik nieuwe activiteiten opzetten met als doel de doelgroep van VIA te verbreden. Als grootste vakinhoudelijke activiteit zal dit jaar een meerdaagse buitenland excursie worden georganiseerd. Aangezien er dit jaar geen studiereis wordt gepland zal het om een uitgebreide meerdaagse excursie van circa vijf dagen gaan. 10

11 Daarnaast zal een stedebouwkundige dagexcursie naar een Nederlandse stad plaatsvinden de Stedebouwtour. De opzet is al grotendeels klaar, dus al vroeg in het collegejaar kan de Stedebouwtour naar Utrecht Leidsche Rijn worden georganiseerd. Lezingen en workshops staan eveneens op de planning voor het komende jaar. Bij de opzet van avondlezingen wordt dit jaar gekeken naar de mogelijkheden om samen te werken met afstudeerateliers die een dergelijke lezingenavond in het kader van het afstuderen verplicht moeten organiseren. Dit biedt kansen om een groter publiek te trekken en om de activiteiten van VIA dichter bij het stedebouwonderwijs te brengen. Workshops zijn succesvol gebleken in afgelopen jaren, en daarom wordt ook dit jaar gezocht naar ideeën voor creatieve workshops waarin relevante vaardigheden van studenten worden ontwikkeld. Net als voorgaande jaren wordt er dit jaar gestreefd om iedere eerste maandag van de maand een lunch te organiseren. Deze lunches zorgen voor kennismaking met nieuwe leden en een betere band tussen bestaande leden. De vakinhoudelijke activiteiten worden aangevuld door gezelligheidsactiviteiten zoals sinterklaasavond, Nieuwjaarsborrel of casinoavond. In aanloop naar de invoering van de Engelstalige bachelor is één van de prioriteiten van de activiteitencommissie van dit jaar om meer activiteiten te organiseren waaraan buitenlandse (Engelstalige) studenten kunnen deelnemen. In het begin van elk semester wordt een fietsexcursie voor buitenlandse studenten georganiseerd, welke de studenten kennis laat maken met de stad Eindhoven, met nadruk op stedelijke ontwikkeling, stedebouw en architectuur. Er zal worden gekeken naar mogelijkheden voor meer Engelstalige activiteiten. Het bestuur is echter niet van plan om in algemene zin de voertaal bij activiteiten te veranderen Commissaris Public Relations Bert de Groot Algemeen Als commissaris Public Relations zal ik me bezighouden met de presentatie van de vereniging naar de studenten, oud-studenten en het bedrijfsleven. Het is belangrijk om te zorgen voor financiële ondersteuning van de vereniging. Dit gebeurd door de huidige sponsoren te behouden en nieuwe bedrijven kennis te laten maken met VIA door deze te betrekken bij de verschillende activiteiten (lezingen, workshops e.d.). Door de bedrijven bij deze activiteiten te betrekken wordt de doelgroep verbreedt en dit kan in de toekomst voor lucratieve samenwerking zorgen. 11

12 ViaVIA De ingezette koers wat betreft de huidige stijl en de hogere kwaliteit van de inhoud van de viavia zal dit jaar worden gehandhaafd. Voor het samenstellen van de viavia is een commissie gevormd. Deze commissie zal zich bezighouden met de inhoud en vormgeving van het magazine. In het kader van de internationalisering van onze studie zal ook gekeken worden naar een gedeeltelijke Engelstalige invulling. Website en Social Media In de communicatie naar de leden en de buitenwereld zal de VIA website leidend zijn. Ik zie mogelijkheden om de website inhoudelijk te versterken, met name onderwijs gerelateerd. Ook onderschrijf ik het initiatief van het 21 ste bestuur met de ontwikkeling van de graduation pass. Hierdoor kunnen praktijkleden actiever bij de vereniging worden betrokken wat ook voor hen een meerwaarde zal zijn. De Facebook pagina zal ondersteunend voor publicitaire doeleinden gebruikt worden. Daarnaast wil ik de besloten Facebook groep exclusiever maken door alleen leden van VIA toe te laten. Op deze manier proberen we een hechtere stedebouw community te bewerkstelligen. De overige social media als Twitter en LInkedIn zullen eveneens worden aangewend voor ondersteunde publiciteit en om het bereik van de vereniging te vergroten. Huisstijl Bij VIA is herkenning van de huisstijl erg belangrijk. Als commissaris PR zal ik erop toezien dat de huisstijl op de juiste wijze wordt toegepast op de posters, banners, headers op facebook en website enzovoort. Sponsoren In deze economisch zware tijd is het belangrijk om goed contact te houden met de huidige sponsoren. Verder is het belangrijk om oude en nieuwe bedrijven te benaderen voor activiteiten als lezingen en workshops. De nieuwe bedrijven maken op deze manier kennis met VIA. Het huidige beleid betreft de sponsoring blijft gehandhaafd. Leden Om het ledenbestand van VIA uit te breiden wordt er komend jaar meer contact gelegd met de Bachelorstudenten en Schakelstudenten, om hen kennis te laten maken met VIA. Zo vinden zij een betere aansluiting met de vereniging op het moment dat zij daadwerkelijk aan hun Master beginnen. Verder wordt er meer aansluiting gezocht met de andere sectieverenigingen, waardoor er onderling meer samenwerking en contact komt. 12

13 4. Commissies 4.1 Algemeen Op dit moment is zoals aan vrijwel ieder begin van een collegejaar het aantal leden dat aangegeven heeft zich bij een commissie aan te sluiten nog tamelijk beperkt. Een uitdaging voor dit jaar zal dus zijn voldoende commissieleden te werven, die ook dit jaar weer VIA een actieve vereniging zullen maken. De vereniging zal zich dit jaar beperken tot drie kerncommissies. 4.2 Onderwijscommissie De onderwijscommissie heeft dit jaar tot doel het overleg tussen de vereniging en de Stedebouw-staf te herstellen. Op deze manier hopen wij tijdig op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen de opleiding, en hierop, waar nodig, inspraak te kunnen uitoefenen. 4.3 Public Relations commissie De PR-commissie heeft dit jaar tot doel het contact met verschillende doelgroepen te intensiveren. Ook de controle van de huisstijl wordt (gedeeltelijk) uitgevoerd door deze commissie. Daarnaast heeft de commissie als doel de inhoudelijke verbetering van de viavia te bewerkstellen. Dit heeft als doel ervoor te zorgen dat het magazine inhoudelijk interessanter wordt voor de verschillende doelgroepen. 4.4 Activiteitencommissie De activiteitencommissie zal dit jaar de traditionele activiteiten van VIA voortzetten en met name bij lezingen en excursies meer aansluiting zoeken op vakken en afstudeerateliers. Een uitgebreide meerdaagse excursie staat op de planning. Ook zal worden geprobeerd meer activiteiten te bieden aan buitenlandse studenten, met het oog op de invoering van de Engelstalige bachelor. 13

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Vervolgevaluatie Eerst de Klas

Vervolgevaluatie Eerst de Klas Vervolgevaluatie Eerst de Klas In opdracht van: Platform Bèta Techniek Project: 2011.062 Publicatienummer: 2011.062.1124 Datum: Utrecht, 28 november 2011 Auteurs: Drs. Rob Bilderbeek Jesse Bos MSc MBA

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

Dialoog uit Verlangen

Dialoog uit Verlangen De werking van het dorpsplan in de communicatie tussen gemeentes en dorpsbelangenorganisaties C.F. Elings Leerstoelgroep Rurale Sociologie Wageningen Universiteit en Researchcentrum Wetenschapswinkel Wageningen

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE Eindrapportage DEFINITIEVE VERSIE PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE EEN ONDERZOEK NAAR DE BORGING VAN PARTICIPATIE IN DE NIEUWE M.E.R.-REGELGEVING PER 1 JULI 2010 Aan Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Toolkit. Goed bestuur. Fonds PGO

Toolkit. Goed bestuur. Fonds PGO Toolkit Goed bestuur Fonds PGO Voorwoord Na het symposium Versterking van het Bestuur in Slot Zeist in 2005 is gebleken dat er bij de door het Fonds PGO gesubsidieerde organisaties behoefte bestaat aan

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN REIN ZUNDERDORP, ANNA HERNGREEN EN PAULINE VAN VIEGEN ZUNDERDORP BELEIDSADVIES & MANAGEMENT IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN VWS (BAS

Nadere informatie