Beleidsplan VIA Voorzitter & Commissaris Public Relations Penningmeester & Commissaris Onderwijs Secretaris & Commissaris Activiteiten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan VIA 2014-2015. Voorzitter & Commissaris Public Relations Penningmeester & Commissaris Onderwijs Secretaris & Commissaris Activiteiten"

Transcriptie

1 Beleidsplan VIA Bert de Groot Mediha El-Kebir Jan Tatoušek Voorzitter & Commissaris Public Relations Penningmeester & Commissaris Onderwijs Secretaris & Commissaris Activiteiten 1

2 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Het Bestuur Beleid Algemeen beleid Beleid per bestuurslid Voorzitter Bert de Groot Secretaris Jan Tatoušek Penningmeester Mediha El-Kebir Commissaris Onderwijs Mediha El-Kebir Commissaris Activiteiten Jan Tatoušek Commissaris Public Relations Bert de Groot Commissies Algemeen Onderwijscommissie Public Relations commissie Activiteitencommissie

4 4

5 1. Inleiding Voor u ligt het beleid voor de sectievereniging VIA Stedebouw, onderdeel van Cheops Studievereniging Bouwkunde, functionerend aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Het 22 ste bestuur van VIA heeft voor de aankomende 12 maanden (collegejaar ) een beleid opgesteld. Hierin wordt gestreefd naar een vereniging met een bredere doelgroep en een groter ledenbestand. Hierin zijn de te organiseren activiteiten een belangrijke schakel. Het doel is om deze activiteiten meer vakinhoudelijk te laten zijn en het bestuur van VIA zal hierin zoeken naar meer aansluiting met gegeven onderwijs binnen de faculteit. Wij als bestuur zien ernaar uit om VIA het aankomende jaar te besturen, en zullen ons ten volle inzetten om VIA ook dit jaar weer een prettige en actieve sectievereniging te laten zijn. 5

6 2. Het Bestuur Het bestuur van VIA Stedebouw voor zal bestaan uit een drietal personen: o Bert de Groot (Voorzitter & Commissaris Public Relations) o Jan Tatoušek (Secretaris & Commissaris Activiteiten) o Mediha El-Kebir (Penningmeester & Commissaris Onderwijs) Dit bestuur telt drie personen, die afkomstig zijn uit de Masterfase van de studie. Bert de Groot en Mediha El-Kebir volgen de masterrichting Urban Design & Planning. Jan Tatoušek volgt de masterrichting Architecture. Dit bestuur telt drie personen minder dan het vorige bestuur. Hierdoor hebben de leden van het bestuur allen een dubbele bestuursfunctie. De functies Commissaris Studiereis en Commissaris Event zijn voor dit bestuursjaar komen te vervallen en worden volgend jaar weer opgepakt. Dit heeft ermee te maken, dat er dit bestuursjaar niet naar wordt gestreefd om een studiereis en/of event te organiseren. 6

7 3. Beleid 3.1. Algemeen beleid Algemeen beleid Doordat het 22 ste bestuur van VIA maar uit drie bestuursleden bestaat wordt er vooral geïnvesteerd in de kerntaken. Grotendeels zal er voortgeborduurd worden op activiteiten, structuren en beleid dat door de voorgaande VIA besturen is ingezet. Gestreefd wordt naar een actieve, herkenbare en relevante studievereniging middenin de mastertrack Urban Design & Planning. Hogere participatie binnen Urban Design & Planning De afgelopen VIA besturen hebben zich met name gericht op aanspreken van een grotere doelgroep onder studenten. Het 22 ste bestuur ziet echter nog voldoende mogelijkheden om meer studenten uit de kerndoelgroep van Urban Design & Planning bij de vereniging te betrekken. Deze studenten zullen de nucleus van de vereniging moeten gaan vormen. Dit zal de vereniging dynamischer maken en een sterkere identiteit opleveren. Vanuit deze kern zal aansluiting gezocht worden met andere studenten uit de Bachelor, het Schakelprogramma of masterstudenten met affiniteit voor stedebouw. VIA Stedebouw Community Omdat netwerken in het relatief kleine beroepsveld van de stedebouw steeds belangrijker wordt, ziet deze studievereniging belangrijke kansen om een VIA Stedebouw Community op te richten. Dit moet in eerste instantie bereikt worden door een hoge participatie binnen Urban Design & Planning. Vervolgens moet de vereniging betere aansluiting zoeken bij afgestudeerde leden die als praktijkleden voor de vereniging behouden moeten blijven. Door voor hen ook meerwaarde te creëren door in contact te blijven met een grote groep ambitieuze stedebouwers en de introductie van de graduation pass zal iedereen hier profijt van hebben. Beroepservaringsperiode (BEP) De besluitvorming met betrekking van de Beroepservaingsperiode bevindt zich in de beslissende fase. Als vereniging heeft VIA hier een zekere mate van invloed op omdat het participeert in een klankbordgroep samen studenten van de TU Delft en de Universiteit van Wageningen. Als zodanig ziet VIA dit jaar een belangrijke rol voor zich weggelegd als aanspreekpunt voor studenten over verdere ontwikkelingen. 7

8 Internationaliseren. Door de steeds groter wordende deelname van internationale studenten aan de mastertrack Urban Design & Planning wil VIA deze groep Engelstalige studenten beter faciliteren. De volledige omschakeling van Nederlandstalig naar Engelstalig zal dit collegejaar echter nog niet gebeuren. Daarvoor hecht de vereniging nog te veel waarde aan de vele activiteiten, kansen en contacten die uitsluitend in het Nederlands mogelijk zijn. Daarom zal opzoek worden gegaan naar een balans van Nederlandstalig en Engelstalig om beide groepen tegemoet te komen. Transparantie Afgelopen collegejaar zijn er een aantal mutaties in het docentenbestand van Urban Design & Planning geweest. Dat heeft toentertijd de nodige onduidelijkheden met zich meegebracht. Vervolgens deden er de nodige geruchten de ronde onder de studenten wat de situatie alleen maar onoverzichtelijker maakte. VIA ziet voor zichzelf een rol weggelegd om in een soortgelijke situatie hierin meer duidelijkheid over te krijgen van de faculteit en zich transparanter naar haar leden op te stellen. 8

9 3.2. Beleid per bestuurslid Voorzitter Bert de Groot Als voorzitter van VIA wil ik me dit collegejaar inzetten om de vereniging als geheel in goede banen te leiden. Omdat we met het 22 ste bestuur met z n drieën zijn zullen de lijnen kort zijn. Een van de kerntaken die ik voor mezelf zie weggelegd is om meer studenten van Urban Design & Planning actief bij de vereniging te betrekken. Aangezien de vereniging gaat en staat bij de deelname van actieve studenten zie ik hier de sleutel van het succes voor het aankomend bestuursjaar. Verder zal ik er naar streven om de herkenbaarheid van de verenging te vergroten en als aanspreekpunt te fungeren voor alle studenten met affiniteit voor stedebouw Secretaris Jan Tatoušek Als secretaris van VIA zal ik me met name inzetten voor een heldere communicatie en administratie. Daarbij hoort het bijhouden en overzichtelijk houden van het ledenbestand, dat door de secretaris van het vorige VIA-bestuur up-to-date is gemaakt. Tevens behoort duidelijke communicatie met leden tot mijn prioriteiten. Deze communicatie zal geschieden per en door middel van de maandelijkse Newsflash, een nieuwsoverzicht van verenigingsactiviteiten. Bij de vergaderingen van het dagelijkse bestuur zal ik diverse taken vervullen, hierbij vind ik het belangrijk om de wekelijkse bestuurstaken helder te formuleren en goed contact te onderhouden met de Raad van Advies (RvA) Penningmeester Mediha El-Kebir Als penningmeester van VIA zal ik de financiën van de vereniging beheren. Hierbij is het met name belangrijk de gezonde financiële situatie van de vereniging voort te zetten. Om dit te doen is het belangrijk dat er een duidelijk overzicht is van de financiën. Zo weten de commissies precies wat hun bestedingsruimte is om de verschillende activiteiten voor het komende jaar te organiseren. Ik zal goed communiceren met de rest van het bestuur en weten wat er speelt binnen de commissies om dit overzicht te behouden. Verder is het belangrijk dat er een goed overzicht blijft over de inhoud van de kas. Dit gebeurt door regelmatig de kas te controleren en een formulier bij te houden wanneer er geld in of uit de kas gaat. 9

10 Commissaris Onderwijs Mediha El-Kebir Als commissaris onderwijs zal ik de kwaliteit van het onderwijs in de gaten houden en waar nodig verbeteren/aanscherpen. Ik wil dan ook de schakel zijn tussen de studenten en de docenten. Hierbij is het niet alleen belangrijk dat ik goed contact zal onderhouden met de docenten, maar juist ook de inhoud en kwaliteit van het onderwijs in het oog houden. Hierbij zal ik dan ook input van studenten uit alle fasen van de studie nodig hebben. Hiertoe zal ik een commissie opstellen bestaande uit studenten uit de verschillende fasen van zowel de bachelor Bouwkunde als de master Urban Design and Planning. Zij zullen mij informeren over verbeter- dan wel ontwikkelpunten van de stedebouwvakken en projecten. Ook zal er op de website onder het knopje onderwijs een tool worden gecreëerd voor het doorspelen van klachten omtrent het stedebouwonderwijs. Zo zullen studenten makkelijker hun ei kwijt kunnen over het rijlen en wijlen van de sectie Stedebouw van de TU/e. Voorts zal ik me richten op de aankomende veranderingen binnen de sectie Stedebouw. Niet alleen aanstaande masterstudenten staat iets nieuws te wachten met de invoering van de TU/e Graduate School, ook de huidige afstudeerders zullen te maken hebben met een herzien programma. Ook zijn de studenten Stedebouw en Architectuur vanaf 1 januari 2015 verplicht om na het afronden van hun masteropleiding de eerste twee jaar beroepservaring op te doen voordat ze zich kunnen inschrijven in het architectenregister en dus de titel architect, stedebouwkundige mogen voeren. Samen met studenten uit andere studieverenigingen in Nederland die te maken zullen hebben met de beroepservaringsperiode (BEP) zit ik in de klankbordgroep en blijf ik op deze wijze op de hoogte over de BEP en vertegenwoordig ik de mening en vraag van studenten. Ook bij deze deelfunctie zal ik het contact met medestudenten in alle fasen van de studie onderhouden om voor een zo transparant mogelijke beeldvorming te zorgen Commissaris Activiteiten Jan Tatoušek Ik zal ernaar streven om de activiteiten, die traditiegetrouw door VIA werden georganiseerd in voorgaande jaren, ook in dit bestuursjaar voort te zetten. Hierbij horen zowel regelmatige vakinhoudelijke activiteiten als aanvullende gezelligheidsactiviteiten. Daarnaast wil ik nieuwe activiteiten opzetten met als doel de doelgroep van VIA te verbreden. Als grootste vakinhoudelijke activiteit zal dit jaar een meerdaagse buitenland excursie worden georganiseerd. Aangezien er dit jaar geen studiereis wordt gepland zal het om een uitgebreide meerdaagse excursie van circa vijf dagen gaan. 10

11 Daarnaast zal een stedebouwkundige dagexcursie naar een Nederlandse stad plaatsvinden de Stedebouwtour. De opzet is al grotendeels klaar, dus al vroeg in het collegejaar kan de Stedebouwtour naar Utrecht Leidsche Rijn worden georganiseerd. Lezingen en workshops staan eveneens op de planning voor het komende jaar. Bij de opzet van avondlezingen wordt dit jaar gekeken naar de mogelijkheden om samen te werken met afstudeerateliers die een dergelijke lezingenavond in het kader van het afstuderen verplicht moeten organiseren. Dit biedt kansen om een groter publiek te trekken en om de activiteiten van VIA dichter bij het stedebouwonderwijs te brengen. Workshops zijn succesvol gebleken in afgelopen jaren, en daarom wordt ook dit jaar gezocht naar ideeën voor creatieve workshops waarin relevante vaardigheden van studenten worden ontwikkeld. Net als voorgaande jaren wordt er dit jaar gestreefd om iedere eerste maandag van de maand een lunch te organiseren. Deze lunches zorgen voor kennismaking met nieuwe leden en een betere band tussen bestaande leden. De vakinhoudelijke activiteiten worden aangevuld door gezelligheidsactiviteiten zoals sinterklaasavond, Nieuwjaarsborrel of casinoavond. In aanloop naar de invoering van de Engelstalige bachelor is één van de prioriteiten van de activiteitencommissie van dit jaar om meer activiteiten te organiseren waaraan buitenlandse (Engelstalige) studenten kunnen deelnemen. In het begin van elk semester wordt een fietsexcursie voor buitenlandse studenten georganiseerd, welke de studenten kennis laat maken met de stad Eindhoven, met nadruk op stedelijke ontwikkeling, stedebouw en architectuur. Er zal worden gekeken naar mogelijkheden voor meer Engelstalige activiteiten. Het bestuur is echter niet van plan om in algemene zin de voertaal bij activiteiten te veranderen Commissaris Public Relations Bert de Groot Algemeen Als commissaris Public Relations zal ik me bezighouden met de presentatie van de vereniging naar de studenten, oud-studenten en het bedrijfsleven. Het is belangrijk om te zorgen voor financiële ondersteuning van de vereniging. Dit gebeurd door de huidige sponsoren te behouden en nieuwe bedrijven kennis te laten maken met VIA door deze te betrekken bij de verschillende activiteiten (lezingen, workshops e.d.). Door de bedrijven bij deze activiteiten te betrekken wordt de doelgroep verbreedt en dit kan in de toekomst voor lucratieve samenwerking zorgen. 11

12 ViaVIA De ingezette koers wat betreft de huidige stijl en de hogere kwaliteit van de inhoud van de viavia zal dit jaar worden gehandhaafd. Voor het samenstellen van de viavia is een commissie gevormd. Deze commissie zal zich bezighouden met de inhoud en vormgeving van het magazine. In het kader van de internationalisering van onze studie zal ook gekeken worden naar een gedeeltelijke Engelstalige invulling. Website en Social Media In de communicatie naar de leden en de buitenwereld zal de VIA website leidend zijn. Ik zie mogelijkheden om de website inhoudelijk te versterken, met name onderwijs gerelateerd. Ook onderschrijf ik het initiatief van het 21 ste bestuur met de ontwikkeling van de graduation pass. Hierdoor kunnen praktijkleden actiever bij de vereniging worden betrokken wat ook voor hen een meerwaarde zal zijn. De Facebook pagina zal ondersteunend voor publicitaire doeleinden gebruikt worden. Daarnaast wil ik de besloten Facebook groep exclusiever maken door alleen leden van VIA toe te laten. Op deze manier proberen we een hechtere stedebouw community te bewerkstelligen. De overige social media als Twitter en LInkedIn zullen eveneens worden aangewend voor ondersteunde publiciteit en om het bereik van de vereniging te vergroten. Huisstijl Bij VIA is herkenning van de huisstijl erg belangrijk. Als commissaris PR zal ik erop toezien dat de huisstijl op de juiste wijze wordt toegepast op de posters, banners, headers op facebook en website enzovoort. Sponsoren In deze economisch zware tijd is het belangrijk om goed contact te houden met de huidige sponsoren. Verder is het belangrijk om oude en nieuwe bedrijven te benaderen voor activiteiten als lezingen en workshops. De nieuwe bedrijven maken op deze manier kennis met VIA. Het huidige beleid betreft de sponsoring blijft gehandhaafd. Leden Om het ledenbestand van VIA uit te breiden wordt er komend jaar meer contact gelegd met de Bachelorstudenten en Schakelstudenten, om hen kennis te laten maken met VIA. Zo vinden zij een betere aansluiting met de vereniging op het moment dat zij daadwerkelijk aan hun Master beginnen. Verder wordt er meer aansluiting gezocht met de andere sectieverenigingen, waardoor er onderling meer samenwerking en contact komt. 12

13 4. Commissies 4.1 Algemeen Op dit moment is zoals aan vrijwel ieder begin van een collegejaar het aantal leden dat aangegeven heeft zich bij een commissie aan te sluiten nog tamelijk beperkt. Een uitdaging voor dit jaar zal dus zijn voldoende commissieleden te werven, die ook dit jaar weer VIA een actieve vereniging zullen maken. De vereniging zal zich dit jaar beperken tot drie kerncommissies. 4.2 Onderwijscommissie De onderwijscommissie heeft dit jaar tot doel het overleg tussen de vereniging en de Stedebouw-staf te herstellen. Op deze manier hopen wij tijdig op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen de opleiding, en hierop, waar nodig, inspraak te kunnen uitoefenen. 4.3 Public Relations commissie De PR-commissie heeft dit jaar tot doel het contact met verschillende doelgroepen te intensiveren. Ook de controle van de huisstijl wordt (gedeeltelijk) uitgevoerd door deze commissie. Daarnaast heeft de commissie als doel de inhoudelijke verbetering van de viavia te bewerkstellen. Dit heeft als doel ervoor te zorgen dat het magazine inhoudelijk interessanter wordt voor de verschillende doelgroepen. 4.4 Activiteitencommissie De activiteitencommissie zal dit jaar de traditionele activiteiten van VIA voortzetten en met name bij lezingen en excursies meer aansluiting zoeken op vakken en afstudeerateliers. Een uitgebreide meerdaagse excursie staat op de planning. Ook zal worden geprobeerd meer activiteiten te bieden aan buitenlandse studenten, met het oog op de invoering van de Engelstalige bachelor. 13

Beleidsplan Sectievereniging voor Architectuur AnArchi 6de Bestuur, 2014-2015 Eindhoven, 30 augustus 2014

Beleidsplan Sectievereniging voor Architectuur AnArchi 6de Bestuur, 2014-2015 Eindhoven, 30 augustus 2014 Beleidsplan Sectievereniging voor Architectuur AnArchi 6de Bestuur, 2014-2015 Eindhoven, 30 augustus 2014 INHOUDSOPGAVE BELEID...3 INLEIDING... 3 ALGEMENE DOELSTELLINGEN... 3 UITGANGSPUNTEN...4 ONDERWIJS...

Nadere informatie

Beleidsplan ASCI 2012-2013

Beleidsplan ASCI 2012-2013 Beleidsplan ASCI 2012-2013 Voorwoord Met dit plan willen we inzicht geven in waar het bestuur komend studiejaar met ASCI naar toe wil. Het plan is onderverdeeld in 4 delen, te weten: Algemeen, Continuering,

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Beleidsplan 2015-2016 1. Voorwoord Aankomend jaar viert ASCI haar eerste jubileum! Het eerste lustrum zal uitbundig gevierd worden tijdens de Lustrumweek die door

Nadere informatie

Samenwerken met S.v. Communiqué

Samenwerken met S.v. Communiqué Samenwerken met S.v. Communiqué Studievereniging Communiqué is de studievereniging van de studie Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente in Enschede. Communiqué telt ongeveer 850 leden. Doordat

Nadere informatie

Voorwoord. Kandidaatsbestuur Komma, Kim Evers. Irene Steens. Gaby Somers. Pagina 1 van 8

Voorwoord. Kandidaatsbestuur Komma, Kim Evers. Irene Steens. Gaby Somers. Pagina 1 van 8 Beleidsplan 2012-2013 Voorwoord Een nieuwe, frisse vereniging die bruist van interessante activiteiten en met een netwerk waar je op kunt bouwen. Dit is het beleidsplan van het eerste kandidaatsbestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement der Studievereniging Pedagogische Wetenschappen PAP Zoals vastgesteld op de Tweede- ALV, 11 februari 2016 1 1 Gebaseerd op het HR van het bestuur 2009-2010, zoals vastgesteld op

Nadere informatie

Oprichtingsplan 2010/2011

Oprichtingsplan 2010/2011 Oprichtingsplan 2010/2011 Saxion Hogeschool Enschede, Juni 2010 Pag. 1 Inleiding Voor u ligt het oprichtingsplan voor studievereniging Construct, die de studies Bouwkunde en Civiele Techniek van de Saxion

Nadere informatie

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016 ASSET MARKETING Asset Marketing is een studievereniging van de Universiteit van Tilburg die zich richt op studenten en alumni met een interesse in marketing, marktonderzoek of communicatie. Met een ledenbestand

Nadere informatie

1. Functieomschrijvingen

1. Functieomschrijvingen Beleidsplan Bestuur 2011 2012 1. Functieomschrijvingen Voorzitter De functie van Voorzitter wordt dit jaar bekleed door Erlijn Netz. De Voorzitter heeft zitting in het dagelijks bestuur van de vereniging

Nadere informatie

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten,

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten, 1. Jurriaan Vogel Als derdejaarsstudent Bedrijfseconomie mag ik dit jaar al namens Student Party ECCO in de faculteitsraad van Tilburg School of Economics and Management plaatsnemen. Hier hebben we al

Nadere informatie

REBO Carrière Symposium 2011

REBO Carrière Symposium 2011 PERIKLES REBO Carrière Symposium 2011 Studievereniging Perikles REBO Carrièresymposium REBO Carrièresymposium Onder de huidige studenten ontstaat steeds meer het besef dat zij zich niet kunnen beperken

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de speerpunten voor het

Nadere informatie

Bijlage 1: Algemene informatie Bouwkunde Bedrijvendagen 2016

Bijlage 1: Algemene informatie Bouwkunde Bedrijvendagen 2016 Bijlage 1: Algemene informatie Bouwkunde Bedrijvendagen Doelstelling van de stichting Bouwkunde Bedrijvendagen De stichting Bouwkunde Bedrijvendagen heeft als doel bouwkundestudenten van de Technische

Nadere informatie

Wanneer : September 2008 t/m januari 2012

Wanneer : September 2008 t/m januari 2012 Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam Voornaam : Jonkman : Ilse Opleidingen September 1999 t/m augustus 2005 Heerbeeck College te Best Opleiding : VWO Diploma : VWO-diploma behaald in mei 2005 :

Nadere informatie

Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia

Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia Maart 2015 Voorwoord. Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursjaar bij SV Ilythia! In dit document wordt alle relevante

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement INHOUDSOPGAVE Artikel 1: ALGEMEEN 2 Artikel 2: BESTUUR 2 Artikel 3: ALGEMENE LEDENVERGADERING 3 Artikel 4: COMMISSIES 5 Artikel 5: SLOTBEPALINGEN 7 Datum: 5 november 2003 Opgemaakt

Nadere informatie

F r a c t i e S t i m u l u s 1

F r a c t i e S t i m u l u s 1 F r a c t i e S t i m u l u s 1 L i s a n n e S w a g e r Beste TSB-student! Mijn naam is Lisanne Swager. Ik ben tweedejaars studente Personeelwetenschappen aan Tilburg University. Op dit moment ben ik

Nadere informatie

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT Jaimy Rademakers, Commissaris PR 2012-2013 Elza Kwekkeboom, Commissaris PR 2013-2014 Beste lezer, Voor je ligt het promotiebeleid van Magister JFT. Lees dit document zorgvuldig

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 04-11-2014 te Wageningen

Huishoudelijk Reglement 04-11-2014 te Wageningen 1. Algemeen 1.1 Het is bindend voor alle leden van Genius Loci. 1.2 Het is een aanvulling op de statuten. 2. Wijzigen (toevoeging op Statuten) 2.1 Het kan slechts aangepast worden tijdens een Algemene

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Voorwoord Beste lezer, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen studievereniging TeMa. Voor je ligt het bestuur informatiepakket van TeMa.

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Begroting 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice-voorzitter

Nadere informatie

Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard 2015-2016

Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard 2015-2016 Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard 2015-2016 Versie: 1.1 Datum: 23-09-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 3. Missie... 3 4. Beleid korte termijn... 4 4.1. Vereniging... 4 4.1.1.

Nadere informatie

Ibn Battuta. Beleidsplan 2016-2017 56e bestuur Faculteitsvereniging Ibn Battuta

Ibn Battuta. Beleidsplan 2016-2017 56e bestuur Faculteitsvereniging Ibn Battuta Beleidsplan 2016-2017 56e bestuur Faculteitsvereniging Speerpunten Professionaliseren Carrièregerichtheid verbeteren Internationaliseren Commissiebeleid verbeteren Introductieplan opstellen Deze speerpunten

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2014-2015. Hierin zijn de

Nadere informatie

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen.

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Voorzitter Als voorzitter leid je de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen. Tijdens de bestuursvergaderingen zorg je ervoor dat de vergadering gestructureerd verloopt, er goede conclusies

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste geïnteresseerde, Dat

Nadere informatie

Visie IO Festival 2012/2013

Visie IO Festival 2012/2013 Visie IO Festival 2012/2013 Commissie 1. Voorzitter Matthijs van Leeuwen 2. Secretaris Renée Toussaint 3. Penningmeester Roeland Reitsema 4. Commissaris Bands & Acts Niels van Hasselt 5. Commissaris Bands

Nadere informatie

Beleidsplan. 19 e bestuur. Auteur Plaats Datum. Eindhoven 12-08-2014. Study Association Building Physics and Services. Studievereniging Mollier

Beleidsplan. 19 e bestuur. Auteur Plaats Datum. Eindhoven 12-08-2014. Study Association Building Physics and Services. Studievereniging Mollier Study Association Building Physics and Services Beleidsplan 19 e bestuur Auteur Plaats Datum 19 e bestuur Eindhoven 12-08-2014 Studievereniging Mollier Building Physics and Services Technische Universiteit

Nadere informatie

Samenwerkingsmogelijkheden

Samenwerkingsmogelijkheden Samenwerkingsmogelijkheden 2014/2015 Studievereniging LiNK voor Academie Creatieve Technologie Saxion Enschede Het begin van een samenwerking Gedurende het hele jaar is studievereniging LiNK druk bezig

Nadere informatie

Halfjaarverslag van het XXIIIe verenigingsjaar van het. Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen. 1 september 2013 1 maart 2014

Halfjaarverslag van het XXIIIe verenigingsjaar van het. Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen. 1 september 2013 1 maart 2014 Halfjaarverslag van het XXIIIe verenigingsjaar van het 1 september 2013 1 maart 2014 I. Voorwoord II. Beleidspunten a. Toegankelijkheid b. Professionaliteit c. Continuïteit III. Nawoord Pagina 1 van 7

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013

Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013 Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene informatie... 3 Beschrijving functies... 5 Voorzitter... 5 Secretaris... 5 Penningmeester... 5 Algemeen

Nadere informatie

Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen SOFv@student.ru.nl www.ru.nl/sofv. beleidsplan van het. XIXe bestuur der

Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen SOFv@student.ru.nl www.ru.nl/sofv. beleidsplan van het. XIXe bestuur der beleidsplan van het XIXe bestuur der 2009-2010 I. Inleiding II. Beleidsvisie III. Beleidsuitwerking IV. Begroting Pagina 1 van 6 I. Inleiding Geachte leden, Binnenkort treden wij als negentiende bestuur

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, Beste geïnteresseerde, Heb je zelf eerder een superleuke TIK of TOP-week gehad? En zou je deze in 2015 graag zelf willen organiseren? Dit is je kans! We zoeken namelijk vanaf september 2014, 7 enthousiaste

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015 Beste geïnteresseerde, Dat je deze informatiebrochure nu voor je hebt liggen betekent dat je interesse hebt in een parttime bestuursjaar

Nadere informatie

SPONSORBROCHURE 2015-2016

SPONSORBROCHURE 2015-2016 SPONSORBROCHURE 2015-2016 AnArchi Study Association for Architecture Department of the Built Environment Eindhoven University of Technology Introductie Voor u ligt de sponsorbrochure van studievereniging

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub. C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1

Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub. C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1 Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1 Waarom deze presentatie De gestage groei van onze club vraagt om meer structuur en betere, modernere

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement CHEOPS, Studievereniging Bouwkunde. zoals goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering van 11 februari 2014

Huishoudelijk Reglement CHEOPS, Studievereniging Bouwkunde. zoals goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering van 11 februari 2014 Huishoudelijk Reglement CHEOPS, Studievereniging Bouwkunde zoals goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering van 11 februari 2014 1 INHOUD A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Inleiding Artikel 2: Doelstellingen

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard 2015-2016

Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard 2015-2016 Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard 2015-2016 Versie: 1.0 Datum: 07-02-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleid korte termijn... 4 2.1. Vereniging... 4 2.1.1. Bestuur... 4 2.1.2. Commissies...

Nadere informatie

Beleidsplan 2015. Het organigram

Beleidsplan 2015. Het organigram STICHTING Lieve Engeltjes Contactgroep voor mensen die getroffen zijn door het verlies van een kind Beleidsplan 2015 Lieve Engeltjes (LE) is een Nederlandstalige contactgroep voor mensen die te maken hebben

Nadere informatie

Algemeen mediaprotocol der A.S.Z.V. Orionis

Algemeen mediaprotocol der A.S.Z.V. Orionis Algemeen mediaprotocol der A.S.Z.V. Orionis Datum: 17 juni 2014 Inleiding Media kennen verschillende verschijningsvormen, waar A.S.Z.V. Orionis veel gebruik van maakt. Hierbij zijn er niet alleen mogelijkheden

Nadere informatie

Beleidsplan kandidaatsbestuur 2011-2012

Beleidsplan kandidaatsbestuur 2011-2012 Beleidsplan kandidaatsbestuur 2011-2012 Remy Middelhoff Voorzitter Stijn Peeters Vice-voorzitter Justin Hoek Penningmeester Tessa Stoffelsen Onderwijscommissaris Merel van Zelderen Secretaris Versie 2,

Nadere informatie

Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen

Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen 1. Profileringsfonds Het profileringsfonds is een door de Hanzehogeschool Groningen (HG) opgesteld fonds waar bestuurlijk actieve studenten aanspraak op kunnen

Nadere informatie

SPONSORBROCHURE 2014-2015

SPONSORBROCHURE 2014-2015 SPONSORBROCHURE 2014-2015 AnArchi Study Association for Architecture Department of the Built Environment Eindhoven University of Technology Introductie Voor u ligt de sponsorbrochure van studievereniging

Nadere informatie

Vereniging Almere 90 Baseball & Softball Club

Vereniging Almere 90 Baseball & Softball Club Penningmeester Zonder een goede penningmeester geen vereniging! De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van alle inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013 Richtlijn gebruik social media Interne en Externe Communicatie Voor studenten Collegejaar 2012-2013 Directie Onderwijs & Opleidingen Team Communicatie & Voorlichting Juli 2012 Social Media 1 Inleiding

Nadere informatie

Aan: College van Bestuur Van: Lijst Calimero Dagtekening: 29 oktober 2014 Betreft: Notitie Student-assistenten. Inhoudsopgave

Aan: College van Bestuur Van: Lijst Calimero Dagtekening: 29 oktober 2014 Betreft: Notitie Student-assistenten. Inhoudsopgave Adresgegevens Oude Kijk in t Jatstraat 39 9712 EB GRONINGEN E: contact@lijstcalimero.nl I: www.lijstcalimero.nl KvK Groningen 50004271 ING Bank NV 5061564 Aan: College van Bestuur Van: Lijst Calimero Dagtekening:

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; Conform 3.C.2 2012 Juli 2013 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg 20 Professor Zernikestraat 18 3899 XS ZEEWOLDE 8606

Nadere informatie

Opzet beleidsplan Kandikandidaatsbestuur 14

Opzet beleidsplan Kandikandidaatsbestuur 14 Opzet beleidsplan Kandikandidaatsbestuur 14 Iris Meerman && Bas van den Heuvel && Victor Azizi && Micha de Groot && Bram van den Akker 2 december 2013 Introductie In dit visieplan zullen de functies worden

Nadere informatie

Wat bespreken we vandaag?

Wat bespreken we vandaag? Wat bespreken we vandaag? Kennismaking met de BNA Waarom is er een beroepservaringsperiode? Hoe is de beroepservaringsperiode geregeld? De nieuwe realiteit in de architectenbranche Hoe slaan we ons er

Nadere informatie

Profielschets bestuursleden Ouderen Appèl Eindhoven

Profielschets bestuursleden Ouderen Appèl Eindhoven BESTUUR. telefoon fractiekamer: 040-2382392 e-mail: ouderenappel.fractie@eindhoven.nl Profielschets bestuursleden Ouderen Appèl Eindhoven Het bestuur van het Ouderen Appèl Eindhoven is op zoek naar 4 nieuwe

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement OSVV 040

Huishoudelijk Reglement OSVV 040 Versie 4.0 dd. 02 april 2014 Artikel 1. Algemene bepaling 1.1. De vereniging draagt de naam OSVV 040, hierna te noemen de vereniging. De vereniging is gevestigd te Eindhoven. 1.2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes!

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes! Geacht bestuur, Voor jullie ligt het nieuwe document voor het profileringsfonds van het bestuursjaar 2014-2015. In dit document zijn alle criteria, de puntentelling en de indeling van de map opgenomen.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Kunst met Plezier 2013

Jaarverslag Stichting Kunst met Plezier 2013 Stichting Kunst met Plezier leeghwaterstraat 28, 1462 JE, middenbeemster 06-15823226,/0299-684616 maud.de.leeuw@kpnplanet.nl reg,nr KvK 58291466 www.kunstmetplezier.nl Jaarverslag Stichting Kunst met Plezier

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014 Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2014 Versie 1.0 Inleiding Het jaar 2013 stond in het teken van de oprichting van Stichting Lunga Foundation. Met overtuiging en trots is Stichting Lunga Foundation

Nadere informatie

Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014

Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014 Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014 Algemeen Met dit formulier solliciteer je voor een functie in één van de commissies van S.F.V. Cedo Nulli om zo actief lid te worden. Actief lidmaatschap

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers. De klant is koning

Advies. Bewoners Advies Groep. Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers. De klant is koning Bewoners Groep Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers De klant is koning Januari 2014 In november 2013 zijn tijdens de BinnensteBuitendag van Nijestee een drietal Bewoners Groepen (BAG s) van start

Nadere informatie

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove Beleidsplan 2009-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.2 Kernwaarden Volleybalclub BAVO Bavikhove Hoofdstuk 2 Structuur van de club

Nadere informatie

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Hoofdstukken: Pagina Doelstelling. Invulling. Uitgangspunten. 2 Organisatie en werkwijze. o Het bestuur 3 o Taken van het bestuur 3

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016. Dertigste bestuur

Beleidsplan 2015-2016. Dertigste bestuur Beleidsplan 2015-2016 Dertigste bestuur Voorwoord Beste lezer, In uw handen hebt u het beleidsplan van het dertigste bestuur van CHEOPS, Studievereniging Bouwkunde. Dit beleidsplan beschrijft hoe wij de

Nadere informatie

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Hoogland 26 juli 2012 1 Inleiding 3 2 Werkwijze 3 3 Bestuurlijke organisatie 3 4 Profiel bestuursleden 4 5 Commissie structuur 4 6 Vergroten draagvlak 5 7 Verdere procedure

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 2.1 Wat biedt de ACLO? 5 2.1.1 Vrije uren 5 2.1.2 Algemene uren 5 2.1.3 Cursussen 5 2.1.4 Verenigingen 5 2.1.5 Evenementen 5 2.2 Structuur

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Medische studentenvereniging Mozaïek Amsterdam-Zuidoost Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam-Zuidoost Voorwoord Medische studentenvereniging Mozaïek (MVM) richt zich inmiddels al negen

Nadere informatie

Website MPC. Stef Segers Ellen Verresen Tine Van Nunen Veerle Van Rossom. Master in de Meertalige Professionele Communicatie

Website MPC. Stef Segers Ellen Verresen Tine Van Nunen Veerle Van Rossom. Master in de Meertalige Professionele Communicatie Website MPC Stef Segers Ellen Verresen Tine Van Nunen Veerle Van Rossom Master in de Meertalige Professionele Communicatie 1.Concurrentieanalyse Lessius Hogeschool Hogeschool Universiteit Brussel Universiteit

Nadere informatie

Infopakket bestuursfunctie

Infopakket bestuursfunctie Infopakket bestuursfunctie Inleiding Wellicht ken je Amsterdam United al van de #ITooAmUvA, wellicht ken je Amsterdam United van een van onze events zoals het Zwartepiet-symposium, of wellicht ken je Amsterdam

Nadere informatie

Sustainability Career Event 2014

Sustainability Career Event 2014 In samenwerking met de carrièredag Universiteit Utrecht Sustainability Career Event 2014 3 e editie 6 februari 2014 Campus Uithof, Utrecht Duurzaamheid, kennis voor de toekomst Wilt u in contact komen

Nadere informatie

T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin.

T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin. Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Paragraaf 1 Paragraaf 2 Doel van de vereniging T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin. T.S.S.V. Spartacus tracht

Nadere informatie

Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013

Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013 Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013 Voorwoord Lief lid, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen ZaZa, de studievereniging voor studenten Nederlands in Groningen.

Nadere informatie

Visie en Beleid 2015-2016

Visie en Beleid 2015-2016 Visie en Beleid 2015-2016 21 e bestuur Koepel der Christelijke Studentenverenigingen Nijmegen Maaike Bollemaat - Voorzitter Amanda van der Heiden - Secretaris Daniël Petri - Penningmeester Evelien Flikweert

Nadere informatie

Sollicitatie- en aanstellingsprocedure bestuur 2015 2016 Ibn Battuta

Sollicitatie- en aanstellingsprocedure bestuur 2015 2016 Ibn Battuta Sollicitatie- en aanstellingsprocedure bestuur 2015 2016 18 februari Aanmeldingsprocedure begint Als je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie bij lever je individueel in tweevoud een motivatiebrief

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, Beste geïnteresseerde, Heb je zelf eerder een superleuke TIK of TOP-week gehad? En zou je deze in 2014 graag zelf willen organiseren? Dit is je kans! We zoeken namelijk vanaf september 2013, 6 enthousiaste

Nadere informatie

Langetermijnvisie 2015-2020 Faculteitsvereniging Ibn Battuta

Langetermijnvisie 2015-2020 Faculteitsvereniging Ibn Battuta Langetermijnvisie 2015-2020 Faculteitsvereniging Ibn Battuta 1 Voorwoord Dit is de doorlopende langetermijnvisie van de Faculteitsvereniging der Ruimtelijke Wetenschappen Ibn Battuta, waarvan de eerste

Nadere informatie

Beleidsplan kandidaatsbestuur

Beleidsplan kandidaatsbestuur Beleidsplan kandidaatsbestuur 2016-2017 Voorzitter Iris Schröder Secretaris Yana Mechielsen Penningmeester Janne Prinsen Vicevoorzitter Marjolein Joosten Onderwijscommissaris Doortje Rijpma 10 mei 2016

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Vacatureoverzicht algemene organisatie en bestuur

Vacatureoverzicht algemene organisatie en bestuur Vacatureoverzicht algemene organisatie en bestuur Voor het academisch jaar 2015-2016 heeft het SOFv vacatures voor de functies van voorzitter, secretaris, penningmeester en politiek commissaris. Voor de

Nadere informatie

Beleidsplan van het XXIIe bestuur der. Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen 2012-2013

Beleidsplan van het XXIIe bestuur der. Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen 2012-2013 Beleidsplan van het XXIIe bestuur der 2012-2013 I. Voorwoord II. Beleidspunten III. Belangenbehartiging IV. Begroting V. Toelichting op de begroting VI. Nawoord Pagina 1 van 10 I. Voorwoord Beste lezer,

Nadere informatie

IK DROOM VAN ARCHITECTUUR MET MEERWAARDE VOOR DE KWALITEIT VAN LEVEN ARCHITECTURE, URBANISM & BUILDING SCIENCES. Bachelor College

IK DROOM VAN ARCHITECTUUR MET MEERWAARDE VOOR DE KWALITEIT VAN LEVEN ARCHITECTURE, URBANISM & BUILDING SCIENCES. Bachelor College TU/e Bachelor College Collegejaar 2016-2017 IK DROOM VAN ARCHITECTUUR MET MEERWAARDE VOOR DE KWALITEIT VAN LEVEN Bachelor College ARCHITECTURE, URBANISM & BUILDING SCIENCES // IK DROOM VAN ARCHITECTUUR

Nadere informatie

INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER.

INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER. INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER. VOORWOORD Beste student, Dit is de informatiebrochure over een bestuursjaar bij Integrand Utrecht. Twee keer per jaar wisselt de helft van het bestuur en

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Docenten vergadering 12.12.2014. Auteur: Emilia Simion

Docenten vergadering 12.12.2014. Auteur: Emilia Simion Docenten vergadering 12.12.2014 Auteur: Emilia Simion AGENDA 1. Wie ben ik - pg. 3 2. Resultaten docentenonderzoek de barn - pg.4-8 3. VUA missie en visie - pg.9 4. Feiten - pg.10 5. Wat hebben we al gedaan-

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

STAAL GAAT HET MAKEN STUDENTENPROGRAMMA IN SAMENWERKING MET BEDRIJVEN NATIONALE STAALBOUWDAG 2012

STAAL GAAT HET MAKEN STUDENTENPROGRAMMA IN SAMENWERKING MET BEDRIJVEN NATIONALE STAALBOUWDAG 2012 STAAL GAAT HET MAKEN NATIONALE STAALBOUWDAG 2012 STUDENTENPROGRAMMA IN SAMENWERKING MET BEDRIJVEN Elk jaar trekt de Nationale Staalbouwdag vele opdrachtgevers, ontwerpers, (staal)bouwers, leveranciers

Nadere informatie

cvmarkhuisman kernwoorden Enthousiast, sociaal, teamwork, flexibel, doorzettingsvermogen, stressbestendig.

cvmarkhuisman kernwoorden Enthousiast, sociaal, teamwork, flexibel, doorzettingsvermogen, stressbestendig. personalia naam Hendrikus Anthonius Huisman, roepnaam Mark adres Hudsonstraat 142-1 1057 ST Amsterdam telefoon 06-25025987 email info@markhuismandesign.nl geboren 18 december 1979 te Eindhoven nationaliteit

Nadere informatie

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Juni 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave 1 Introduction... 3 1.1 Veranderende marktsituatie... 3 1.2 Gevolgen voor

Nadere informatie

Quick Scan Instroom Beroepservaringperiode 2014. Definitieve presentatie Olaf Koops, Ruben Vogel maart/april 2014

Quick Scan Instroom Beroepservaringperiode 2014. Definitieve presentatie Olaf Koops, Ruben Vogel maart/april 2014 Quick Scan Instroom Beroepservaringperiode 2014 Definitieve presentatie Olaf Koops, Ruben Vogel maart/april 2014 2 Inleiding presentatie Quickscan 2014 is een update van Quickscan instroom BEP van begin

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 1. Voorwoord 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 In dit beleidsplan wordt de richting die het bestuur 2014-2015 aan studievereniging ASCI wil geven uitgelegd. We zijn het vierde bestuur

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie