Bijlage 1 Afnemersenquête mengvoederindustrie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1 Afnemersenquête mengvoederindustrie"

Transcriptie

1 Bijlage 1 Afnemersenquête mengvoederindustrie Een samenvatting van een telefonisch imago-onderzoek dat werd uitgevoerd in augustus 1997 onder 157 agrariërs De resultaten van deze enquête geven nader inzicht in wat agrariërs vinden en verwachten van hun mengvoederleveranciers. De respondenten zijn verdeeld over zes sectoren, namelijk fokzeugen, vleesvarkens, vleesvee, melkvee, slachtkuikens en leghennen. Van onderwerpen die op alle sectoren van toepassing en voor alle sectoren van belang zijn, zijn hier de gezamenlijke resultaten weergegeven. Aan de agrariërs werden de volgende vragen gesteld: Hoeveel jaar bent u klant van uw huidige grootste mengvoederleverancier? Waarom heeft u voor deze voerleverancier gekozen? Hoe tevreden bent u momenteel over uw voerleverancier? Wat zijn volgens u zwakke punten van uw mengvoederleverancier? Wat vindt u van uw voerleverancier? Wie stelt de voerleverancier centraal? Hoe tevreden bent u over het aantal maal dat de adviseur u bezoekt? Is de adviseur die u bezoekt telkens dezelfde persoon of regelmatig iemand anders? Wat zijn volgens u zwakke punten van uw huidige adviseur? Hoe komt u behalve via het contact met adviseur en chauffeur verder in contact met uw voerleverancier? Hoe verkrijgt u uw technische kengetallen? Waarom laat u de technische kengetallen niet door uw voerleverancier verzorgen? Hoe vaak wilt u de kengetallen toegestuurd krijgen? Over welke onderwerpen krijgt u van uw voerleverancier advies? Krijgt u op deze gebieden nog adviezen van andere instanties? Zo ja, van welke? Hoe brengt uw voerleverancier zijn adviezen in rekening? Hoe zou u wensen dat uw voerleverancier zijn adviezen in rekening brengt? Hierna worden de antwoorden op deze vragen weergegeven. Hoeveel jaar bent u klant van uw huidige grootste mengvoederleverancier? minder dan 1 jaar 3,82% tussen 1 en 3 jaar 10,19% tussen 3 en 5 jaar 5,73% tussen 5 en 10 jaar 21,65% meer dan 10 jaar 57,96% weet niet 0,64% bijlage i afnemersenquête mengvoederindustrie 343

2 Waarom heeft u voor deze voerleverancier gekozen? Respondenten konden meerdere antwoorden gegeven. In de percentages wordt weergegeven hoeveel procent van de respondenten dit antwoord gaf. de service 67,52% de technische resultaten 63,69% de goede advisering 56,69% de lage voerkosten 48,41% het assortiment 38,86% de nabijheid 24,84% weet niet 3,18% Hoe tevreden bent u momenteel over uw voerleverancier? heel tevreden 36,94% tevreden 57,32% noch tevreden, noch ontevreden 4,46% ontevreden 1,27% heel ontevreden 0,00% gemiddelde: 8,6 (1 = heel ontevreden, 10 = heel tevreden) Wat zijn volgens u zwakke punten van uw mengvoederleverancier? Respondenten konden meerdere antwoorden geven. In de percentages wordt weergegeven hoeveel procent van de respondenten dit antwoord gaf. heeft geen zwakke punten 51,01% prijs 26,85% voorlichting en advies 11,41% kwaliteit producten 9,40% klachtenbehandeling 4,03% grootte van het assortiment 3,36% levertijd 2,68% weet niet 2,01% Wat vindt u van uw voerleverancier? Vernieuwend/behoudend heel vernieuwend 7,64% vernieuwend 66,88% gemiddeld 5,73% behoudend 14,65% heel behoudend 1,27% weet niet 3,82% 344 samenvatting, literatuur en bijlagen

3 Professioneel/amateuristisch heel professioneel 11,46% professioneel 80,89% gemiddeld 2,55% amateuristisch 2,55% heel amateuristisch 0,00% weet niet 2,55% Betrokken/niet betrokken heel betrokken 25,48% betrokken 67,52% gemiddeld 2,55% niet betrokken 3,18% helemaal niet betrokken 0,00% weet niet 1,27% Wie stelt de voerleverancier centraal? uw bedrijf 47,77% zichzelf 14,01% gemiddeld 28,66% weet niet 9,55% Hoe tevreden bent u over het aantal maal dat de adviseur u bezoekt? tevreden 92,95% ontevreden, hij komt te weinig 5,77% ontevreden, hij komt te vaak 0,00% weet niet 1,28% Is de adviseur die u bezoekt, telkens dezelfde persoon of regelmatig iemand anders? regelmatig iemand anders 5,1% telkens dezelfde 94,27% weet niet 0,64% Vindt u dat vervelend? Deze vraag werd gesteld aan respondenten die op de voorgaande vraag regelmatig iemand anders antwoordden. ja 37,50% nee 62,50% bijlage i afnemersenquête mengvoederindustrie 345

4 Wat zijn volgens u zwakke punten van uw huidige adviseur? Respondenten konden meerdere antwoorden geven. In de percentages wordt weergegeven hoeveel procent van de respondenten dit antwoord gaf. heeft geen zwakke punten 64,83% bedrijfseconomische kennis 11,72% vaktechnische kennis 11,03% houding 8,28% betrokkenheid 8,28% weet niet 2,07% betrouwbaarheid 1,38% Hoe komt u behalve via contact met adviseur en chauffeur verder in contact met uw voerleverancier? Respondenten konden meerdere antwoorden geven. In de percentages wordt weergegeven hoeveel procent van de respondenten dit antwoord gaf. bladen van voerleverancier 78,00% voorlichtingsbijeenkomsten 65,33% kranten 46,00% advertenties 45,33% excursies 39,33% door gesprekken met collega s hoor ik erover 36,67% via andere medewerkers van de voerleverancier 35,33% weet niet 4,00% Hoe verkrijgt u uw technische kengetallen? via de voerleverancier 57,25% door u zelf 41,22% geen inzicht in getallen 1,53% Waarom laat u de technische kengetallen niet door uw voerleverancier verzorgen? Deze vraag werd alleen gesteld aan respondenten die op voorgaande vraag door u zelf antwoorden. te hoge kosten 6,52% onvoldoende kwaliteit 4,35% informatie niet tijdig beschikbaar 50,00% weet niet 39,13% 346 samenvatting, literatuur en bijlagen

5 Over welke onderwerpen krijgt u advies van uw mengvoederleverancier? Deze vragen gaan over onderwerpen waarover agrariërs worden geadviseerd door de mengvoederleverancier. Aan mensen die op een bepaald gebied niet werden geadviseerd werd vervolgens gevraagd of zij dit wel verwachtten (percentage tussen haakjes). Tabel 46 Advisering door de mengvoederfabrikant Onderwerp Wel advies Geen advies (wel verwacht) Samenstelling van het voer Bouwvergunningen Mestverwerking Ventilatie Stalinrichting Verwarming Ziektes Hygiëne 76,43% 72,73% 50,00% 86,36% 77,27% 81,82% 90,91% 86,36% 23,57% (42,86%) 27,27% (50,00%) 50,00% (27,27%) 13,64% (0,00%) 22,73% (40,00%) 18,18% (0,00%) 9,09% (50,00%) 13,64% (33,33%) Krijgt u op deze gebieden nog adviezen van andere instanties? ja 84,08% nee 15,92% Zo ja, welke? De meest genoemde antwoorden zijn dierenarts, DLV, vakbladen, gezondheidsdienst, andere voerleveranciers en overige leveranciers Hoe brengt uw voerleverancier zijn adviezen in rekening? afzonderlijke factuur 3,82% inbegrepen in verkoopprijs voer 95,54% weet niet 0,64% De kosten voor advisering worden meestal doorberekend in de voerprijs. Een andere mogelijkheid is de advisering apart in rekening te brengen. De voerprijs wordt dan lager. Welke mogelijkheid heeft uw voorkeur? kosten van advisering in voerprijs 62,42% afzonderlijk factureren 26,75% weet niet 10,82% bijlage i afnemersenquête mengvoederindustrie 347

6 348

7 Bijlage 2 Kostenverdeelstaat Feed B.V. A Verdeling van de kosten over de kostenplaatsen (t/m stap 5) (Bedragen in ) Totale Hulpkostenplaatsen Zelfstandige kostenplaatsen Hoofdkostenplaatsen kosten Huis- Personeels Algemeen Admini- Inkoop/ Productie Labora- Nutritie Ingave/ Leeg- Malen/ Persen Transport Verkoop vesting voor- beheer stratie Aanvoer planning torium Uitgifte draaien Mengen ziening grondstof (volume- (batch- (produkt- (produktafhankelijk) afhankelijk) afhankelijk) afhankelijk) Loonkosten Overige pers. kosten Transportkosten Onderhoud machines Onderhoud inventaris Huisvestingskosten Kantoorkosten Energiekosten Verkoopkosten Algemene beheerskosten Afschrijvingskosten Financieringskosten Totale kosten bijlage 2 kostenverdeelstaat feed b.v. 349

8 B Verdeling van de kosten over de kostenplaatsen (t/m stap 7) Verdeelsleutels bij de verdeling van de hulpkosten- en zelfstandige kostenplaatsen (Bedragen in ) Totaal Hulpkostenplaatsen Zelfstandige kostenplaatsen Hoofdkostenplaatsen Huis- Personeels Algemeen Admini- Inkoop/ Productie Labora- Nutritie Ingave/ Leeg- Malen/ Persen Transport Verkoop vesting voor- beheer stratie Aanvoer planning torium (volume- Uitgifte draaien Mengen ziening grondstof afhankelijk) (batch- (produkt- (produktafhankelijk) afhankelijk) afhankelijk) Huisvesting oppervlakte (in m 2 ) Personeelsvoorziening aantal personen (in FTE s) ,5 3, ,5 7,5 7 17,5 16,5 Administratie %benodigde tijd administratie 1,00 0,25 0,05 0,05 0,01 0,01 0,10 0,10 0,14 0,30 Productieplanning %benodigde tijd prod.planning 1,00 0,05 0,25 0,40 0,30 Totale kosten Hulpkostenplaatsen Zelfstandige kostenplaatsen Hoofdkostenplaatsen Huis- Personeels Algemeen Admini- Inkoop/ Productie Labora- Nutritie Ingave/ Leeg- Malen/ Persen Transport Verkoop vesting voor- beheer stratie Aanvoer planning torium (volume- Uitgifte draaien Mengen ziening grondstof afhankelijk) (batch- (produkt- (produktafhankelijk) afhankelijk) afhankelijk) Loonkosten Ov. pers. kosten Transportkosten Onderhoud machines Onderhoud inventaris Huisv. kosten Kantoorkosten Energiekosten Verkoopkosten Alg. beheerskosten Afschrijvingskosten Financieringskosten Totale indirecte kosten Verdeling hulpkn.pl.: verdeelsleutel: Huisvesting m 2 ( ) Personeelsvoorziening FTE s ( ) Algemeen beheer aandeel kosten ( ) Verdeling zelfst.kn.pl.: verdeelsleutel: Administratie %benodigde tijd ( ) Inkoop aantal tonnen ( ) Productieplanning %benodigde tijd ( ) samenvatting, literatuur en bijlagen

9 C Verdeling van de aan hoofdkostenplaatsen toegerekende kosten over de productgroepen Verdeelsleutels bij de verdeling van de hoofdkostenplaatsen over de productgroepen Totaal Slachtkuikens Legpluimvee Melkvee Vleesvee Biggen Vleesvarkens Fokvarkens Paarden Fazanten Vis %benodigde tijd laboratorium 1,00 0,16 0,06 0,15 0,11 0,10 0,12 0,11 0,04 0,06 0,09 %benodigde tijd nutritie 1,00 0,14 0,06 0,15 0,06 0,08 0,21 0,09 0,05 0,07 0,09 Volume (in tonnen) Aantal batches Aantal maal/meng-uren per jaar Aantal persuren per jaar Ritkilometers Toegerekende kosten Totale kosten Slachtkuikens Legpluimvee Melkvee Vleesvee Biggen Vleesvarkens Fokvarkens Paarden Fazanten Vis (Bedragen in ) Verdeling hoofdkostenplaatsen verdeelsleutel: Laboratorium benodigde tijd Nutritie benodigde tijd Volumeafhankelijke productie tonnage Batchafhankelijke productie aantal batches Malen/Mengen aantal maaluren Persen aantal persuren Transport ritkilometers Verkoop tonnage Kostprijs per ton 29,12 29,94 22,59 29,36 29,87 29,48 27,54 29,89 55,34 55,53 63,03 Marge per ton 32,17 34,10 27,13 32,02 32,42 32,22 30,10 32,42 54,70 55,13 67,96 Resultaat per ton 27,60 4,16 4,54 2,66 2,55 2,74 2,57 2,53 (0,64) (0,40) 4,93 Totaal resultaat (2.056) (662) bijlage 2 kostenverdeelstaat feed b.v. 351

10 D Geïndiceerde kostenstructuur per productgroep (Bedragen in ) Toegerekende Slachtkuikens Legpluimvee Melkvee Vleesvee Biggen Vleesvarkens Fokvarkens Paarden Fazanten kosten Totaal Index Totaal Index Totaal Index Totaal Index Totaal Index Totaal Index Totaal Index Totaal Index Totaal Index Verdeling hoofdkostenplaatsen verdeelsleutel: Laboratorium benodigde tijd , , , , , , , , ,72 Nutritie benodigde tijd , , , , , , , , ,17 Volumeafhankelijke tonnage , , , , , , , , ,00 productie Batchafhankelijke aantal batches , , , , , , , , ,00 productie Malen/Mengen aantal maaluren , , , , , , , , ,57 Persen aantal persuren ,63 0 0, , , , , , , ,22 Transport ritkilometers , , , , , , ,87 0 0,00 0 0,00 Verkoop tonnage , , , , , , , , ,00 Kosten totaal per productgroep , , , , , , , , ,91 Resultaat totaal per productgroep , , , , , , ,83 (2.056) (0,21) (662) (0,13) De index geeft de relatie aan tussen de via het MKS berekende kosten en de kosten zoals die op basis van het tonnage zouden worden verwacht. Zo wordt aan slachtkuikenvoeders 16,0% van de laboratoriumkosten toegerekend, terwijl slachtkuikenvoeders 19,6% van de afzet uitmaken. Dit levert een index op van (16,0/19,6) x 100% = 0,82 Vis Totaal Index , , , , , ,98 0 0, , , , samenvatting, literatuur en bijlagen

11 E Specialisatie (Bedragen in e) Zonder specialisatie Met specialisatie Slachtkuikens Legpluimvee Slachtkuikens Legpluimvee ton ton ton ton Totaal per ton Totaal per ton Totaal per ton Totaal per ton Verdeling hoofdkostenplaatsen Laboratorium , , , ,24 Nutritie , , , ,35 Volumeafhankelijke productie , , , ,32 Batchafhankelijke productie , , , ,74 Malen/Mengen , , , ,68 Persen ,12 0 0, ,12 0 0,00 Transport , , , ,25 Verkoop , , , , , , , ,01 Kostprijs per ton 29,94 22,59 30,69 22,01 Opbrengst per ton 33,38 25,42 33,38 25,42 Resultaat per ton 3,44 2,84 2,69 3,41 Resultaat totaal per productgroep bijlage 2 kostenverdeelstaat feed b.v. 353

12 Colofon: Engelse vertaling: Vertaalburo Bothof, Nijmegen Omslagontwerp: Peterink & Partners, Venray Ontwerp: Inpladi BV, Oss Druk: Krips BV, Meppel Bijbelcitaat ontleend aan de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Bedrijfsvergelijking Strategische kostprijsanalyse Wat zijn de hoofdkaraktaristieken van de markt Persoonlijke doelen directeur/eigenaar Sterkten/ Zwakten Externe ontwikkelingen 1 Oriëntatie Wat is de reden van de onderneming om tot invoering van MKS over te gaan (preventief/projectmatig) 2 Business Mission 3 Doelstellingen 4 Diagnose Bedrijfsmatige doelen Ondernemingsgebieden: Inkoop/Administratie/Verkoop & Marketing/ Productie/Onderzoek & Ontwikkeling/Beleid/ Organisatie & Personeel/Financiën SWOT Wat is de positie van het bedrijf in overall financiële termen Het ManagementKompasSysteem Nieuwe ideeën 5 Strategische keuzen Reeds gepland project Opties (o.a. ongewijzigd beleid) Risicoanalyse Kritische beschouwing Scenario s Kwantitatieve analyse Keuze strategische uitgangspunten Uitwerken strategische keuzes in doelstellingen, strategische (deel)plannen en actieplannen 6 Planning Verbetering per ondernemingsgebied 7 Meerjarenbegroting Jaarbegroting 8 Jaarplan Actieplan 9 Resultatenvolgsysteem 10 Tussentijdse cijfers

BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie

BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie INLEIDING Zeker als de jaarcijfers te wensen over laten, komt al snel de roep om een adviseur. Dit om te zorgen dat de resultaten in

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

Marge voor verbetering

Marge voor verbetering Resultaten juni 2008 Marge voor verbetering De leasewereld is sterk in beweging. De overheid stapelt de ene taks op de andere, de almaar toenemende files knagen aan de status van de leaseauto en de markt

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Onderzoek naar telefonische bereikbaarheid Gemeente Houten

Onderzoek naar telefonische bereikbaarheid Gemeente Houten Onderzoek naar telefonische bereikbaarheid Gemeente Houten INTERVIEW NSS Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch

Nadere informatie

BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING

BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING Bijlage 1. Jouw persoonlijke drijfveren BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING (Hoort bij artikel 3.3 in Hoofdstuk 3: Waar begin ik?) 1. Werk Beantwoord de vragen en schrijf op

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Onvoldoende groei door slechte organisatie van klantenacquisitie

Onvoldoende groei door slechte organisatie van klantenacquisitie Onvoldoende groei door slechte organisatie van klantenacquisitie Onderzoek Hoe heeft het bedrijfsleven haar acquisitie ingericht? Klantenwinkel Postbus 200 8330 AE Steenwijk Auteur: Ruud van der Splinter

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Paswerk

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Paswerk Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Paswerk Klanten (opdrachtgevers en werkgevers) over Paswerk Auteur: Albert Beije Ramirez, Communicatieonderzoeker Datum: 19 januari 2015 Afdeling: Communicatie

Nadere informatie

BTG Kwaliteitswijzer 2005

BTG Kwaliteitswijzer 2005 BTG Kwaliteitswijzer 2005 Feiten, cijfers en perceptie mei 2005 Samenstelling: Henriëtte Scheeren 0504014-177-kwaliteitswijzer 1 22-04-2005 09:56:12 Colofon De BTG-Kwaliteitswijzer is een uitgave van de

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken Gemeente s-hertogenbosch O&S Oktober - 2 - Samenvatting Waarom een klanttevredenheidsonderzoek? De afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken (AmSZ)

Nadere informatie

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie (c) 2004 NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen. Peiling 2015. Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke

Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen. Peiling 2015. Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen Peiling 2015 Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke Voorwoord In 2010 evalueerde minister Bussemaker de wet versterking besturing,

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Handleiding Ondernemingsplan

Handleiding Ondernemingsplan Handleiding Ondernemingsplan IMK Projecten IMK Projecten werkt aan ondernemerschap IMK Projecten adviseert, traint en coacht ondernemers op elk niveau. Wij helpen ambities waar te maken door ons in te

Nadere informatie

Rapport: Marktonderzoek Communicatietrainingen

Rapport: Marktonderzoek Communicatietrainingen Rapport: Marktonderzoek Communicatietrainingen Opdrachtnaam: Logman Opdrachtcode: 93.19.017 Opdrachtnitvoerder: Stefanie van der Meijden Opdrachtbegeleider: Marianne Jansen Eindhoven, 23 september 1993

Nadere informatie

Startende ondernemers. Evaluatie begeleiding deelnemers 'StartKlaar' en starters van het bureau Zelfstandigen van Arnhem en Nijmegen

Startende ondernemers. Evaluatie begeleiding deelnemers 'StartKlaar' en starters van het bureau Zelfstandigen van Arnhem en Nijmegen Evaluatie begeleiding deelnemers 'StartKlaar' en starters van het bureau Zelfstandigen van Arnhem en Nijmegen Onderzoek en Statistiek Directie Wijk en Stad September 2004 Inhoudsopgave 1 Probleemstelling

Nadere informatie

Evenementen onderzoek 2012

Evenementen onderzoek 2012 Evenementen onderzoek 2012 Recente markt- en marketingontwikkelingen voor professionele aanbieders op de markt voor zakelijke en personeelsevenementen NIDAP Oktober 2012 Introductie Introductie Voor u

Nadere informatie

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Planmatig Ondernemen Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven Mei 2014 Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512

Nadere informatie

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers Thich Nhat Hanh Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Provincie Groningen 9 december 2010 Mindful Marketing 2 Do what

Nadere informatie

Energie en klimaat: weten en doen

Energie en klimaat: weten en doen Energie en klimaat: weten en doen Effectmeting AgroEnergiek E.A.P. van Well Energie en klimaat: weten en doen Effectmeting AgroEnergiek Energie en klimaat: weten en doen Effectmeting AgroEnergiek E.A.P.

Nadere informatie

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360 FEEDBACK 15/06/2012 Thomas Leiderschap Vragenlijst Thomas Voorbeeld Persoonlijk & Vertrouwelijk S Hamilton-Gill & Thomas International Limited 1998-2013 http://www.thomasinternational.net 1 Inhoud

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Transparantie verzuimverzekeringen Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Verzuimverzekeringen: glas of lood? Over de transparantie voor kleine bedrijven van verzuimverzekeringen A.

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein)

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Inopdrachtvan: LauraTuinstra Directie,KleineKapitein Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing&Research Mei2015 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein

Nadere informatie