Bijlage 1 Afnemersenquête mengvoederindustrie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1 Afnemersenquête mengvoederindustrie"

Transcriptie

1 Bijlage 1 Afnemersenquête mengvoederindustrie Een samenvatting van een telefonisch imago-onderzoek dat werd uitgevoerd in augustus 1997 onder 157 agrariërs De resultaten van deze enquête geven nader inzicht in wat agrariërs vinden en verwachten van hun mengvoederleveranciers. De respondenten zijn verdeeld over zes sectoren, namelijk fokzeugen, vleesvarkens, vleesvee, melkvee, slachtkuikens en leghennen. Van onderwerpen die op alle sectoren van toepassing en voor alle sectoren van belang zijn, zijn hier de gezamenlijke resultaten weergegeven. Aan de agrariërs werden de volgende vragen gesteld: Hoeveel jaar bent u klant van uw huidige grootste mengvoederleverancier? Waarom heeft u voor deze voerleverancier gekozen? Hoe tevreden bent u momenteel over uw voerleverancier? Wat zijn volgens u zwakke punten van uw mengvoederleverancier? Wat vindt u van uw voerleverancier? Wie stelt de voerleverancier centraal? Hoe tevreden bent u over het aantal maal dat de adviseur u bezoekt? Is de adviseur die u bezoekt telkens dezelfde persoon of regelmatig iemand anders? Wat zijn volgens u zwakke punten van uw huidige adviseur? Hoe komt u behalve via het contact met adviseur en chauffeur verder in contact met uw voerleverancier? Hoe verkrijgt u uw technische kengetallen? Waarom laat u de technische kengetallen niet door uw voerleverancier verzorgen? Hoe vaak wilt u de kengetallen toegestuurd krijgen? Over welke onderwerpen krijgt u van uw voerleverancier advies? Krijgt u op deze gebieden nog adviezen van andere instanties? Zo ja, van welke? Hoe brengt uw voerleverancier zijn adviezen in rekening? Hoe zou u wensen dat uw voerleverancier zijn adviezen in rekening brengt? Hierna worden de antwoorden op deze vragen weergegeven. Hoeveel jaar bent u klant van uw huidige grootste mengvoederleverancier? minder dan 1 jaar 3,82% tussen 1 en 3 jaar 10,19% tussen 3 en 5 jaar 5,73% tussen 5 en 10 jaar 21,65% meer dan 10 jaar 57,96% weet niet 0,64% bijlage i afnemersenquête mengvoederindustrie 343

2 Waarom heeft u voor deze voerleverancier gekozen? Respondenten konden meerdere antwoorden gegeven. In de percentages wordt weergegeven hoeveel procent van de respondenten dit antwoord gaf. de service 67,52% de technische resultaten 63,69% de goede advisering 56,69% de lage voerkosten 48,41% het assortiment 38,86% de nabijheid 24,84% weet niet 3,18% Hoe tevreden bent u momenteel over uw voerleverancier? heel tevreden 36,94% tevreden 57,32% noch tevreden, noch ontevreden 4,46% ontevreden 1,27% heel ontevreden 0,00% gemiddelde: 8,6 (1 = heel ontevreden, 10 = heel tevreden) Wat zijn volgens u zwakke punten van uw mengvoederleverancier? Respondenten konden meerdere antwoorden geven. In de percentages wordt weergegeven hoeveel procent van de respondenten dit antwoord gaf. heeft geen zwakke punten 51,01% prijs 26,85% voorlichting en advies 11,41% kwaliteit producten 9,40% klachtenbehandeling 4,03% grootte van het assortiment 3,36% levertijd 2,68% weet niet 2,01% Wat vindt u van uw voerleverancier? Vernieuwend/behoudend heel vernieuwend 7,64% vernieuwend 66,88% gemiddeld 5,73% behoudend 14,65% heel behoudend 1,27% weet niet 3,82% 344 samenvatting, literatuur en bijlagen

3 Professioneel/amateuristisch heel professioneel 11,46% professioneel 80,89% gemiddeld 2,55% amateuristisch 2,55% heel amateuristisch 0,00% weet niet 2,55% Betrokken/niet betrokken heel betrokken 25,48% betrokken 67,52% gemiddeld 2,55% niet betrokken 3,18% helemaal niet betrokken 0,00% weet niet 1,27% Wie stelt de voerleverancier centraal? uw bedrijf 47,77% zichzelf 14,01% gemiddeld 28,66% weet niet 9,55% Hoe tevreden bent u over het aantal maal dat de adviseur u bezoekt? tevreden 92,95% ontevreden, hij komt te weinig 5,77% ontevreden, hij komt te vaak 0,00% weet niet 1,28% Is de adviseur die u bezoekt, telkens dezelfde persoon of regelmatig iemand anders? regelmatig iemand anders 5,1% telkens dezelfde 94,27% weet niet 0,64% Vindt u dat vervelend? Deze vraag werd gesteld aan respondenten die op de voorgaande vraag regelmatig iemand anders antwoordden. ja 37,50% nee 62,50% bijlage i afnemersenquête mengvoederindustrie 345

4 Wat zijn volgens u zwakke punten van uw huidige adviseur? Respondenten konden meerdere antwoorden geven. In de percentages wordt weergegeven hoeveel procent van de respondenten dit antwoord gaf. heeft geen zwakke punten 64,83% bedrijfseconomische kennis 11,72% vaktechnische kennis 11,03% houding 8,28% betrokkenheid 8,28% weet niet 2,07% betrouwbaarheid 1,38% Hoe komt u behalve via contact met adviseur en chauffeur verder in contact met uw voerleverancier? Respondenten konden meerdere antwoorden geven. In de percentages wordt weergegeven hoeveel procent van de respondenten dit antwoord gaf. bladen van voerleverancier 78,00% voorlichtingsbijeenkomsten 65,33% kranten 46,00% advertenties 45,33% excursies 39,33% door gesprekken met collega s hoor ik erover 36,67% via andere medewerkers van de voerleverancier 35,33% weet niet 4,00% Hoe verkrijgt u uw technische kengetallen? via de voerleverancier 57,25% door u zelf 41,22% geen inzicht in getallen 1,53% Waarom laat u de technische kengetallen niet door uw voerleverancier verzorgen? Deze vraag werd alleen gesteld aan respondenten die op voorgaande vraag door u zelf antwoorden. te hoge kosten 6,52% onvoldoende kwaliteit 4,35% informatie niet tijdig beschikbaar 50,00% weet niet 39,13% 346 samenvatting, literatuur en bijlagen

5 Over welke onderwerpen krijgt u advies van uw mengvoederleverancier? Deze vragen gaan over onderwerpen waarover agrariërs worden geadviseerd door de mengvoederleverancier. Aan mensen die op een bepaald gebied niet werden geadviseerd werd vervolgens gevraagd of zij dit wel verwachtten (percentage tussen haakjes). Tabel 46 Advisering door de mengvoederfabrikant Onderwerp Wel advies Geen advies (wel verwacht) Samenstelling van het voer Bouwvergunningen Mestverwerking Ventilatie Stalinrichting Verwarming Ziektes Hygiëne 76,43% 72,73% 50,00% 86,36% 77,27% 81,82% 90,91% 86,36% 23,57% (42,86%) 27,27% (50,00%) 50,00% (27,27%) 13,64% (0,00%) 22,73% (40,00%) 18,18% (0,00%) 9,09% (50,00%) 13,64% (33,33%) Krijgt u op deze gebieden nog adviezen van andere instanties? ja 84,08% nee 15,92% Zo ja, welke? De meest genoemde antwoorden zijn dierenarts, DLV, vakbladen, gezondheidsdienst, andere voerleveranciers en overige leveranciers Hoe brengt uw voerleverancier zijn adviezen in rekening? afzonderlijke factuur 3,82% inbegrepen in verkoopprijs voer 95,54% weet niet 0,64% De kosten voor advisering worden meestal doorberekend in de voerprijs. Een andere mogelijkheid is de advisering apart in rekening te brengen. De voerprijs wordt dan lager. Welke mogelijkheid heeft uw voorkeur? kosten van advisering in voerprijs 62,42% afzonderlijk factureren 26,75% weet niet 10,82% bijlage i afnemersenquête mengvoederindustrie 347

6 348

7 Bijlage 2 Kostenverdeelstaat Feed B.V. A Verdeling van de kosten over de kostenplaatsen (t/m stap 5) (Bedragen in ) Totale Hulpkostenplaatsen Zelfstandige kostenplaatsen Hoofdkostenplaatsen kosten Huis- Personeels Algemeen Admini- Inkoop/ Productie Labora- Nutritie Ingave/ Leeg- Malen/ Persen Transport Verkoop vesting voor- beheer stratie Aanvoer planning torium Uitgifte draaien Mengen ziening grondstof (volume- (batch- (produkt- (produktafhankelijk) afhankelijk) afhankelijk) afhankelijk) Loonkosten Overige pers. kosten Transportkosten Onderhoud machines Onderhoud inventaris Huisvestingskosten Kantoorkosten Energiekosten Verkoopkosten Algemene beheerskosten Afschrijvingskosten Financieringskosten Totale kosten bijlage 2 kostenverdeelstaat feed b.v. 349

8 B Verdeling van de kosten over de kostenplaatsen (t/m stap 7) Verdeelsleutels bij de verdeling van de hulpkosten- en zelfstandige kostenplaatsen (Bedragen in ) Totaal Hulpkostenplaatsen Zelfstandige kostenplaatsen Hoofdkostenplaatsen Huis- Personeels Algemeen Admini- Inkoop/ Productie Labora- Nutritie Ingave/ Leeg- Malen/ Persen Transport Verkoop vesting voor- beheer stratie Aanvoer planning torium (volume- Uitgifte draaien Mengen ziening grondstof afhankelijk) (batch- (produkt- (produktafhankelijk) afhankelijk) afhankelijk) Huisvesting oppervlakte (in m 2 ) Personeelsvoorziening aantal personen (in FTE s) ,5 3, ,5 7,5 7 17,5 16,5 Administratie %benodigde tijd administratie 1,00 0,25 0,05 0,05 0,01 0,01 0,10 0,10 0,14 0,30 Productieplanning %benodigde tijd prod.planning 1,00 0,05 0,25 0,40 0,30 Totale kosten Hulpkostenplaatsen Zelfstandige kostenplaatsen Hoofdkostenplaatsen Huis- Personeels Algemeen Admini- Inkoop/ Productie Labora- Nutritie Ingave/ Leeg- Malen/ Persen Transport Verkoop vesting voor- beheer stratie Aanvoer planning torium (volume- Uitgifte draaien Mengen ziening grondstof afhankelijk) (batch- (produkt- (produktafhankelijk) afhankelijk) afhankelijk) Loonkosten Ov. pers. kosten Transportkosten Onderhoud machines Onderhoud inventaris Huisv. kosten Kantoorkosten Energiekosten Verkoopkosten Alg. beheerskosten Afschrijvingskosten Financieringskosten Totale indirecte kosten Verdeling hulpkn.pl.: verdeelsleutel: Huisvesting m 2 ( ) Personeelsvoorziening FTE s ( ) Algemeen beheer aandeel kosten ( ) Verdeling zelfst.kn.pl.: verdeelsleutel: Administratie %benodigde tijd ( ) Inkoop aantal tonnen ( ) Productieplanning %benodigde tijd ( ) samenvatting, literatuur en bijlagen

9 C Verdeling van de aan hoofdkostenplaatsen toegerekende kosten over de productgroepen Verdeelsleutels bij de verdeling van de hoofdkostenplaatsen over de productgroepen Totaal Slachtkuikens Legpluimvee Melkvee Vleesvee Biggen Vleesvarkens Fokvarkens Paarden Fazanten Vis %benodigde tijd laboratorium 1,00 0,16 0,06 0,15 0,11 0,10 0,12 0,11 0,04 0,06 0,09 %benodigde tijd nutritie 1,00 0,14 0,06 0,15 0,06 0,08 0,21 0,09 0,05 0,07 0,09 Volume (in tonnen) Aantal batches Aantal maal/meng-uren per jaar Aantal persuren per jaar Ritkilometers Toegerekende kosten Totale kosten Slachtkuikens Legpluimvee Melkvee Vleesvee Biggen Vleesvarkens Fokvarkens Paarden Fazanten Vis (Bedragen in ) Verdeling hoofdkostenplaatsen verdeelsleutel: Laboratorium benodigde tijd Nutritie benodigde tijd Volumeafhankelijke productie tonnage Batchafhankelijke productie aantal batches Malen/Mengen aantal maaluren Persen aantal persuren Transport ritkilometers Verkoop tonnage Kostprijs per ton 29,12 29,94 22,59 29,36 29,87 29,48 27,54 29,89 55,34 55,53 63,03 Marge per ton 32,17 34,10 27,13 32,02 32,42 32,22 30,10 32,42 54,70 55,13 67,96 Resultaat per ton 27,60 4,16 4,54 2,66 2,55 2,74 2,57 2,53 (0,64) (0,40) 4,93 Totaal resultaat (2.056) (662) bijlage 2 kostenverdeelstaat feed b.v. 351

10 D Geïndiceerde kostenstructuur per productgroep (Bedragen in ) Toegerekende Slachtkuikens Legpluimvee Melkvee Vleesvee Biggen Vleesvarkens Fokvarkens Paarden Fazanten kosten Totaal Index Totaal Index Totaal Index Totaal Index Totaal Index Totaal Index Totaal Index Totaal Index Totaal Index Verdeling hoofdkostenplaatsen verdeelsleutel: Laboratorium benodigde tijd , , , , , , , , ,72 Nutritie benodigde tijd , , , , , , , , ,17 Volumeafhankelijke tonnage , , , , , , , , ,00 productie Batchafhankelijke aantal batches , , , , , , , , ,00 productie Malen/Mengen aantal maaluren , , , , , , , , ,57 Persen aantal persuren ,63 0 0, , , , , , , ,22 Transport ritkilometers , , , , , , ,87 0 0,00 0 0,00 Verkoop tonnage , , , , , , , , ,00 Kosten totaal per productgroep , , , , , , , , ,91 Resultaat totaal per productgroep , , , , , , ,83 (2.056) (0,21) (662) (0,13) De index geeft de relatie aan tussen de via het MKS berekende kosten en de kosten zoals die op basis van het tonnage zouden worden verwacht. Zo wordt aan slachtkuikenvoeders 16,0% van de laboratoriumkosten toegerekend, terwijl slachtkuikenvoeders 19,6% van de afzet uitmaken. Dit levert een index op van (16,0/19,6) x 100% = 0,82 Vis Totaal Index , , , , , ,98 0 0, , , , samenvatting, literatuur en bijlagen

11 E Specialisatie (Bedragen in e) Zonder specialisatie Met specialisatie Slachtkuikens Legpluimvee Slachtkuikens Legpluimvee ton ton ton ton Totaal per ton Totaal per ton Totaal per ton Totaal per ton Verdeling hoofdkostenplaatsen Laboratorium , , , ,24 Nutritie , , , ,35 Volumeafhankelijke productie , , , ,32 Batchafhankelijke productie , , , ,74 Malen/Mengen , , , ,68 Persen ,12 0 0, ,12 0 0,00 Transport , , , ,25 Verkoop , , , , , , , ,01 Kostprijs per ton 29,94 22,59 30,69 22,01 Opbrengst per ton 33,38 25,42 33,38 25,42 Resultaat per ton 3,44 2,84 2,69 3,41 Resultaat totaal per productgroep bijlage 2 kostenverdeelstaat feed b.v. 353

12 Colofon: Engelse vertaling: Vertaalburo Bothof, Nijmegen Omslagontwerp: Peterink & Partners, Venray Ontwerp: Inpladi BV, Oss Druk: Krips BV, Meppel Bijbelcitaat ontleend aan de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Bedrijfsvergelijking Strategische kostprijsanalyse Wat zijn de hoofdkaraktaristieken van de markt Persoonlijke doelen directeur/eigenaar Sterkten/ Zwakten Externe ontwikkelingen 1 Oriëntatie Wat is de reden van de onderneming om tot invoering van MKS over te gaan (preventief/projectmatig) 2 Business Mission 3 Doelstellingen 4 Diagnose Bedrijfsmatige doelen Ondernemingsgebieden: Inkoop/Administratie/Verkoop & Marketing/ Productie/Onderzoek & Ontwikkeling/Beleid/ Organisatie & Personeel/Financiën SWOT Wat is de positie van het bedrijf in overall financiële termen Het ManagementKompasSysteem Nieuwe ideeën 5 Strategische keuzen Reeds gepland project Opties (o.a. ongewijzigd beleid) Risicoanalyse Kritische beschouwing Scenario s Kwantitatieve analyse Keuze strategische uitgangspunten Uitwerken strategische keuzes in doelstellingen, strategische (deel)plannen en actieplannen 6 Planning Verbetering per ondernemingsgebied 7 Meerjarenbegroting Jaarbegroting 8 Jaarplan Actieplan 9 Resultatenvolgsysteem 10 Tussentijdse cijfers

Antwoorden hoofdstuk 12

Antwoorden hoofdstuk 12 Antwoorden hoofdstuk 12 Opgave 12.1 De indirecte kosten waren 40.000 x 100 % = 40 % van het materiaalverbruik 100.000 De indirecte kosten waren 40.000 x 100 % = 20 % van de directe lonen. 200.000 c. De

Nadere informatie

deel 4 Samenvatting, literatuur en bijlagen

deel 4 Samenvatting, literatuur en bijlagen deel 4 Samenvatting, literatuur en bijlagen 320 samenvatting, literatuur en bijlagen Samenvatting Doel van het proefschrift Hoewel veel accountantskantoren trachten te voorzien in de gevarieerde vraag

Nadere informatie

De kostenplaatsenmethode en Activity Based Costing

De kostenplaatsenmethode en Activity Based Costing 8 hoofdstuk De kostenplaatsenmethode en Activity Based Costing 8.1 A 8.2 C 8.3 D 8.4 C 8.5 B 8.6 D 8.7 C 8.8 B 8.9 D 8.10 A (220.000 / 4.000) 1.400 = 77.000 8.11 C (4.500 + 25 + 110 + 145 + 710) 1.000

Nadere informatie

Direct costing en break even analyse

Direct costing en break even analyse 6 hoofdstuk Direct costing en breakevenanalyse 6.1 D 6.2 B 6.3 A 6.4 D 6.5 D 6.6 C 6.7 B 6.8 A 6.9 C 6.10 B 6.11 B 1.440.000 / 4.800 = 300 6.12 A 4.800 700 1.440.000 1.000.000 = 920.000 6.13 C 1.000.000

Nadere informatie

7 Kostenverbijzondering (I)

7 Kostenverbijzondering (I) 7 Kostenverbijzondering (I) V7.8 Speelgoedfabrikant Autoys BV heeft onlangs de Jolls Joyce ontwikkeld: een plastic speelgoedauto voor peuters in de leeftijdscategorie van twee tot vijf jaar. De productie

Nadere informatie

Terugkoppelsjabloon kostprijsmodel RZ15A

Terugkoppelsjabloon kostprijsmodel RZ15A Terugkoppelsjabloon kostprijsmodel RZ15A Versie 1.2 15 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Controles... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Aanlevering documenten... 5 3 Fases conform het kostprijsmodel...

Nadere informatie

Voor bedrijven t/m 15 medewerkers Meer greep op uw financiële bedrijfsvoering

Voor bedrijven t/m 15 medewerkers Meer greep op uw financiële bedrijfsvoering TARIEF CALCULATOR en BEWAKER (TCB) Voor bedrijven t/m 15 werknemers PKM Adviseurs voor de metaal & technische sector Einsteinbaan 1 3439 NJ Nieuwegein 030 60523336 TARIEF CALCULATOR en BEWAKER (TCB) Voor

Nadere informatie

Meer greep op uw financiële bedrijfsvoering

Meer greep op uw financiële bedrijfsvoering TARIEF CALCULATOR en BEWAKER (TCB) Voor bedrijven t/m 15 werknemers PKM Adviseurs voor de metaal & technische sector Einsteinbaan 1 3439 NJ Nieuwegein 030 60523336 Meer greep op uw financiële bedrijfsvoering

Nadere informatie

Aurington. Administratie en Advies

Aurington. Administratie en Advies Aurington Administratie en Advies Let op de houdbaarheidsdatum! Mei 5 Pincode 6 7 8 Boetes Dit jaar Deze maand De balans Tandorine B.V. Debet Activa Bezittingen Wat heb ik? Credit Passiva Vermogen Hoe

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing.

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten Opgave 1 In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Firma Balans produceert uitsluitend twee typen weegschalen,

Nadere informatie

Cursus Bedrijfseconomie 2

Cursus Bedrijfseconomie 2 Cursus Bedrijfseconomie 2 IBK2BEC20 1 Programma Kostenverbijzondering (Hfdst. 8) Verdeling indirecte kosten Vijf methoden (ABC volgende week) Opgaven deel 8.2 t/m 8.10 2 1 Kostenverbijzondering de primitieve

Nadere informatie

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 30 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Personeelsmanagement nader becijferd. Begrippenlijst. Karin Potting

Personeelsmanagement nader becijferd. Begrippenlijst. Karin Potting Personeelsmanagement nader becijferd Begrippenlijst Karin Potting bussum 2011 Deze begrippenlijst hoort bij de derde, herziene druk van Personeelsmanagement nader becijferd van Karin Potting 2002 Uitgeverij

Nadere informatie

Het ManagementKompasSysteem Verschuren, Franciscus Johannes Martinus

Het ManagementKompasSysteem Verschuren, Franciscus Johannes Martinus Het ManagementKompasSysteem Verschuren, Franciscus Johannes Martinus IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie

BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie INLEIDING Zeker als de jaarcijfers te wensen over laten, komt al snel de roep om een adviseur. Dit om te zorgen dat de resultaten in

Nadere informatie

Topkoers pluimvee 2010

Topkoers pluimvee 2010 Topkoers pluimvee Familie Tok Hennenland fgdfgdf Colofon INHOUDSOPGAVE (2) Structuur van het bedrijf (3) Kritische factoren voor Financiële bedrijfsontwikkeling (4) Technische kengetallen (4.1) Historisch

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2010 - II

Eindexamen m&o vwo 2010 - II Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. La Gelatirella bv is een onderneming die zich bezighoudt met de productie en verkoop van consumptie-ijs. Het ijs wordt verkocht aan diverse

Nadere informatie

Leerarrangement 31 De Investering

Leerarrangement 31 De Investering Leerarrangement 31 De Investering Het programma van vandaag: Uitleg la31 Directe en indirecte kosten De opslagmethode De kostenplaatsenmethode 1 Toelichting LA 31.1 La 31.1 (50%) 5 hoorcolleges:kosten,

Nadere informatie

De normale afzet van Verhoeven, uitgedrukt in ton/km per jaar, is als volgt verdeeld:

De normale afzet van Verhoeven, uitgedrukt in ton/km per jaar, is als volgt verdeeld: MA1 Oefententamen 3 Opgave 1 Verhoeven bv is een middelgrote transportonderneming die vrachten vervoert binnen Nederland voor diverse klanten. De onderneming heeft plannen om haar vrachtwagens te vervangen

Nadere informatie

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels.

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels. PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Financiële Administratie Beschikbare tijd 2 uur Opgave I Kroone BV te Lelystad verhuurt shovels aan o.a. andere aannemersbedrijven. De shovels worden in

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

BEDRIJFSREKENEN OPDRACHTEN BASIS EN KADER

BEDRIJFSREKENEN OPDRACHTEN BASIS EN KADER BEDRIJFSREKENEN OPDRACHTEN BASIS EN KADER OPDRACHTEN BASIS EN KADER PROCENTEN 1. Bereken de volgende percentages: a. 4% van 13,25 = b. 7% van 27,75 = c. 6% van 44,80 = d. 5% van 53,75 = e. 8% van 885,90

Nadere informatie

Topkoers pluimvee 2011

Topkoers pluimvee 2011 Topkoers pluimvee 2011 Familie Tok Hennenland fgdfgdf Colofon INHOUDSOPGAVE (2) Structuur van het bedrijf (3) Kritische factoren voor Financiële bedrijfsontwikkeling (4.1) Historisch overzicht technische

Nadere informatie

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013 Stichting De Jonge Onderzoekers Jaarrekening 2013 1 Balans per 31 december 2013 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 Bedrijfsgebouwen en terreinen

Nadere informatie

2 Kostprijsberekening en opslagmethode

2 Kostprijsberekening en opslagmethode 2 Kostprijsberekening en opslagmethode 2.1 Inleiding In het Basisboek Bedrijfseconomie hebben we al uitgebreid stilgestaan bij het bepalen van de kostprijs. We hebben kennisgemaakt met directe en indirecte

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

Consumenteneuro in konijnenvleeskolom

Consumenteneuro in konijnenvleeskolom Consumenteneuro in konijnenvleeskolom Izak Vermeij. Aanleiding en doelstelling Er is een groot prijsverschil tussen de prijs die een konijnenhouder voor zijn dieren ontvangt en de prijs die consumenten

Nadere informatie

OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE

OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE 6 VWO Opgave 1. De onderneming Haakma BV heeft voor 2005 de volgende voorcalculatie met betrekking tot de toegestane kosten opgesteld. De constante fabricagekosten bestaan

Nadere informatie

Hoofdstuk 26 Kosten en resultaten in de industriële onderneming Diagn.Toets

Hoofdstuk 26 Kosten en resultaten in de industriële onderneming Diagn.Toets Hoofdstuk 26 Kosten en resultaten in de industriële onderneming Diagn.Toets Opgave 1 Aangezien de aanschaf van een bietenrooimachine voor een individuele landbouwer te kostbaar is, schakelen landbouwers

Nadere informatie

Kaarten module 4 derde klas

Kaarten module 4 derde klas 1. Uit welke twee onderdelen bestaan de totale kosten? 2. Geef 2 voorbeelden van variabele kosten. 3. Geef 2 voorbeelden van vaste (of constante) kosten. 4. Waar is de totale winst gelijk aan? 5. Geef

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

de beste producten mede mogelijk gemaakt door agrifirm

de beste producten mede mogelijk gemaakt door agrifirm de beste producten mede mogelijk gemaakt door agrifirm Onze veehouders zorgen voor prachtige en heerlijke producten. Van melk en kipfilet tot eieren en subliem varkensvlees van eigen bodem. Vele mensen

Nadere informatie

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V.

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. T 023 555 50 14 info@alympus.nl www.alympus.nl Samenvatting Belangrijkste resultaten Klanttevredenheidsonderzoek: Respons: 65% 7,5 als

Nadere informatie

ROSA 2015. Relatie Onderzoek Samenwerkingsformules Autobedrijven

ROSA 2015. Relatie Onderzoek Samenwerkingsformules Autobedrijven ROSA 2015 Relatie Onderzoek Samenwerkingsformules Autobedrijven 2 ROSA 2015 Colofon In opdracht van: Uitvoering: BOVAG W.J. Terpstra BOVAG Afdeling Onderzoek Copyright 2015 BOVAG, Nederland ROSA 2015 3

Nadere informatie

7 Toepassing van het MKS in de machine-industrie

7 Toepassing van het MKS in de machine-industrie 7 Toepassing van het MKS in de machine-industrie 7.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt de toepassing van het MKS in de machine-industrie beschreven. Deze beschrijving verschilt van die in de mengvoederindustrie.

Nadere informatie

Verenigde Ondernemers Scheepvaartkwartier

Verenigde Ondernemers Scheepvaartkwartier TUSSENTIJDSE BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Betaalrekeningen Spaarrekeningen TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 871,00

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Het examen bestaat uit 3 opgaven en omvat 20 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Het examen bestaat uit 3 opgaven en omvat 20 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave COST & MANAGEMENTACCOUNTING VRIJDAG 24 JUNI 2016 09.00 11.00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Het examen

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8. Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8. De brood- en banketbranche gaat al enkele jaren gebukt onder tegenvallende verkopen. Bovendien hebben de bakkers te maken met stijgende

Nadere informatie

LEZERSONDERZOEK Gemengde Branche INHOUDSOPGAVE

LEZERSONDERZOEK Gemengde Branche INHOUDSOPGAVE LEZERSONDERZOEK Gemengde Branche INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. RESPONDENTEN... 3 3. LEESFREQUENTIE RUBRIEKEN... 3 3.1 Gebra-nieuws... 3 3.2 Personeel & Organisatie... 4 3.3 Thesis... 4 3.4 Favoriete

Nadere informatie

Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 61567 Datum: 29 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 61567 Datum: 29 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 61567 Datum: 29 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Financiële bedrijfsvoering

Financiële bedrijfsvoering Financiële bedrijfsvoering Grote dag voor kleine kinderopvangorganisaties 23 november 2011 Tony Weggemans coördinator Netwerk Professionals Kinderopvang Even voorstellen Tony Weggemans AYIT Consultancy

Nadere informatie

Examen PC 2 Bestuurlijke Informatievoorziening

Examen PC 2 Bestuurlijke Informatievoorziening Examen PC 2 Bestuurlijke Informatievoorziening Instructieblad Examen : Professional Controller 2 leergang 10 Vak : Bestuurlijke Informatievoorziening Datum : 16 december 2014 Tijd : 12.00 13.30 uur Deze

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2011 - I

Eindexamen m&o vwo 2011 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Het Nederlandse bedrijf Cross nv is onderverdeeld in drie divisies: Cross Aerospace, Cross Technical Services en Cross Food Systems (zie

Nadere informatie

Stichting Two Tone gevestigd te Geldrop. Balans per 31 december 2013 ACTIEF

Stichting Two Tone gevestigd te Geldrop. Balans per 31 december 2013 ACTIEF Balans per 31 december 2013 ACTIEF Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Inventaris 144 251 144 251 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 2 Handelsgoederen 900 1.050

Nadere informatie

Heterogene productie (meerdere producten) De directe kosten hebben een rechtstreeks verband met de productie/verkoop van een product.

Heterogene productie (meerdere producten) De directe kosten hebben een rechtstreeks verband met de productie/verkoop van een product. www.jooplengkeek.nl Heterogene productie (meerdere producten) Primitieve opslagmethode We splitsen de kosten in: Directe kosten Indirecte kosten belangrijk De directe kosten hebben een rechtstreeks verband

Nadere informatie

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl Hoofdstuk 2: Prijsberekening i M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht H2: Prijsberekening Management & Organisatie Centraal Examen (CE) 1. Rechtsvormen 2. Prijsberekening 3. Resultaten 4. Balans 5. Liquiditeitsbegroting

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2015

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2015 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2015 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Kosten van huisvesting en duurzame productiemiddelen 7

Kosten van huisvesting en duurzame productiemiddelen 7 1 Kosten van huisvesting en duurzame productiemiddelen Kennisvragen paragraaf 1.1 en 1.2 1. Wat bestudeert de bedrijfseconomie? 2. We onderscheiden bij uitgaven kosten en verspillingen. Wat is het verschil

Nadere informatie

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION 1. De Controllers (en adviseurs) van MKB-ondernemingen en organisaties gebruiken de om een volledig

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen subsidies Noord- Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) - Gelet op

Nadere informatie

Hoeveel moet u omzetten om quitte te spelen?

Hoeveel moet u omzetten om quitte te spelen? 2.3.1. Hoeveel moet u omzetten om quitte te spelen? Als ondernemer wilt u graag weten welke afzet of omzet u moet realiseren om ten minste quitte te spelen. Iedere onderneming heeft vaste kosten (constante

Nadere informatie

Crelan Vertrouwensindex Land- en tuinbouwsector 2015

Crelan Vertrouwensindex Land- en tuinbouwsector 2015 Crelan Vertrouwensindex Land- en tuinbouwsector 2015 Belangrijkste resultaten Het vertrouwen van de landbouwers daalt in België, vooral in de melkveesector. De evaluatie van het financieel resultaat loopt

Nadere informatie

Examen VWO. economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. economische wetenschappen II en recht (oude stijl) economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten

Nadere informatie

Vaste activa Gebouwen 421.381 421.381 Verbouwing 2005 14.007 14.007 Verbouwing 2009 887.880 887.880 Inventaris 0 0

Vaste activa Gebouwen 421.381 421.381 Verbouwing 2005 14.007 14.007 Verbouwing 2009 887.880 887.880 Inventaris 0 0 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De inventaris

Nadere informatie

VAK: ECONOMIE II DATUM: WOENSDAG 24 JUNI 2015

VAK: ECONOMIE II DATUM: WOENSDAG 24 JUNI 2015 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING CORRECTIEMODEL UNIFORM EINDEXAMEN VWO 205 tevens e ZITTING STAATSEXAMEN 205 VAK: ECONOMIE II DATUM: WOENSDAG 24 JUNI 205 Bedrijfsadministratie 45 pnt. Opgave

Nadere informatie

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS ontwikkeling aantal passagiers 3.300.000 3.200.000 3.100.000 3.000.000 2.900.000 2.800.000 2.700.000 2.600.000 2007 2008 2009 2010 2011 ontwikkeling werkgelegenheid 2011 1.013 396 2010 941 372 2009 882

Nadere informatie

1. Hoeveel personen werken bij uw organisatie (inclusief de kantoorhouder/ondernemer)? in fte in personen parttimefactor

1. Hoeveel personen werken bij uw organisatie (inclusief de kantoorhouder/ondernemer)? in fte in personen parttimefactor Uitleg Verklaring NOAB, Fiscount en Compare to Compete verklaren hiermee dat zij de individuele gegevens uitsluitend gebruiken voor het onderzoek. De individuele gegevens zullen voor geen andere doeleinden

Nadere informatie

Verslag 1 e workshop 2013 d.d. 25 maart 2013

Verslag 1 e workshop 2013 d.d. 25 maart 2013 Verslag 1 e workshop 2013 d.d. 25 maart 2013 Op 25 maart vond de eerste workshop in 2013 plaats van de Van de Ven Academy met als jaarthema 2013: het jaar van de Businessmodellen. Onderwerp van deze workshop:

Nadere informatie

Financieel management

Financieel management Financieel management Tweede herziene druk Kees van Alphen Inhoud 1 inleiding 1 2 het verhaal achter de cijfers 3 2.1 Het besturen van een organisatie: ondernemingsmodel 3 Checklist 6 3 sturen op winst,

Nadere informatie

Bouwmaterialenvervoer

Bouwmaterialenvervoer Zoetermeer, 24 november 2017 INHOUDSOPGAVE Het derde kwartaal 2017 Hoge bedrijvigheid Groot tekort aan personeel Niet synchroon Winst overtreft verwachting Prijsniveau verrast Minder, maar wel goed Ondernemersvertrouwen

Nadere informatie

1. Wat is voor u de belangrijkste reden geweest om te kiezen voor Finovion? Keuzes Percentage Aantal. Financiële deskundigheid 27,33%

1. Wat is voor u de belangrijkste reden geweest om te kiezen voor Finovion? Keuzes Percentage Aantal. Financiële deskundigheid 27,33% Reactie Overzicht 63 Afgeronde reacties Views 734 Begonnen reacties 69 Succespercentage 22,2% Verlatingspercentage 77,79% Gemiddelde tijd 5m44,6s 8 7 6 5 4 3 2 Respondentinformatie Views Afgerond Onafgerond.

Nadere informatie

3 De strategische component: aanvulling op bestaande modellen

3 De strategische component: aanvulling op bestaande modellen 3 De strategische component: aanvulling op bestaande modellen 3.1 Inleiding Zoals wij in de inleiding reeds aangaven, speelt de SWOT-analyse een belangrijk rol in het MKS. Op basis van inzicht in de sterkten

Nadere informatie

Bedrijfseconomische basisbeginselen. College 3, spm 1212

Bedrijfseconomische basisbeginselen. College 3, spm 1212 Bedrijfseconomische basisbeginselen College 3, spm 1212 Overzicht Kostenbegrippen Kostprijscalculatie en verbijzondering Kosten en industriële organisatie Waarom aandacht voor kosten? Belangrijk criterium

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Klanttevredenheid 2012

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Klanttevredenheid 2012 Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken Klanttevredenheid 2012 Klanttevredenheid Klanttevredenheidonderzoek Vrieling (particulier en zakelijk) 2010-2011 - 2012 Enquête

Nadere informatie

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in Palet Software

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in Palet Software De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in Palet Software Inleiding Zoals u hoogstwaarschijnlijk heeft vernomen, heeft het kabinet besloten om het hoge BTW-tarief per 1 oktober 2012 te verhogen van 19 procent

Nadere informatie

Businessplan op een Bierviltje

Businessplan op een Bierviltje Businessplan op een Bierviltje Door Quirien Veldman, Syntens Ze zeggen wel eens: een businessplan moet zo simpel zijn dat het op een bierviltje past. Hoe kan dat als de businessplannen die de meeste ondernemers

Nadere informatie

opgave 1 Hoeveel bedraagt het opslagpercentage voor de indirecte kosten op de directe kosten die samenhangen met de reiskosten?

opgave 1 Hoeveel bedraagt het opslagpercentage voor de indirecte kosten op de directe kosten die samenhangen met de reiskosten? opgave 1 Hoeveel bedraagt het opslagpercentage voor de indirecte kosten op de directe kosten die samenhangen met de reiskosten? Opslagpercentage: indirecte kosten / directe kosten * 100% De indirecte kosten

Nadere informatie

Rente. Een lening is soms nodig om een grote uitgave te kunnen doen. De lening moet terugbetaald worden, maar ook de rente. Hoe hoog is de rente?

Rente. Een lening is soms nodig om een grote uitgave te kunnen doen. De lening moet terugbetaald worden, maar ook de rente. Hoe hoog is de rente? Rente Een lening is soms nodig om een grote uitgave te kunnen doen. De lening moet terugbetaald worden, maar ook de rente. Hoe hoog is de rente? Als een bedrijf een nieuwe machine wil kopen, is daar niet

Nadere informatie

Cost Accounting. Fasttrack Microsoft Dynamics NAV 2013

Cost Accounting. Fasttrack Microsoft Dynamics NAV 2013 Fasttrack Microsoft Dynamics NAV 2013 Cost Accounting Gé Baltessen Freelance Dynamics NAV / CRM Consultant ge.baltessen@navige.nl 06-18654300 www.navige.nl Doelstelling Cost Accounting. Kostensoorten/kostenplaatsen/kostenobjecten.

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Kostencalculatie niveau 4 Examenopgaven Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen bestaat

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 FINANCIËLE ADMINISTRATIE LEGRO BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 1. Gelijke perioden waardoor de perioden eerlijker met elkaar kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Het Nederlandse bedrijf Cross nv is onderverdeeld in drie divisies: Cross Aerospace, Cross Technical Services en Cross Food Systems (zie

Nadere informatie

Kosten van huisvesting en duurzame productiemiddelen 11

Kosten van huisvesting en duurzame productiemiddelen 11 1 Kosten van huisvesting en duurzame productie middelen 1.1 Inleiding Ieder mens heeft behoeften, de een meer dan de ander. In een welvaartsstaat heeft iedereen middelen om in zijn of haar behoeften te

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2003

Examenopgaven VMBO-KB 2003 Examenopgaven VMBO-KB 2003 tijdvak 1 woensdag maandag 19 mei 09.00-11.00 uur LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB Het examen Landbouw en natuurlijke omgeving CSE KB bestaat

Nadere informatie

De JetStar bestaat uit een reeks onderdelen die in de onderneming JetFun bvba worden geproduceerd.

De JetStar bestaat uit een reeks onderdelen die in de onderneming JetFun bvba worden geproduceerd. De onderneming JetFun bvba produceert één type jetski, de JetStar. De JetStar bestaat uit een motor die de jetski aandrijft. De motor is een Kawasaki 23 pk die wordt aangekocht. De JetStar bestaat uit

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2015

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2015 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2015 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

deel 2 De Casestudies

deel 2 De Casestudies deel 2 De Casestudies 156 6 Praktijktoepassing van het MKS: het caseonderzoek 6.1 Inleiding Om een praktijkonderzoek uit te kunnen voeren, dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. In de eerste

Nadere informatie

cijfers & trends ambachtelijke brood- en banketbakkerij Beko Advies een initiatief van Beko Advies en GIBO CAD Accountants en Adviseurs

cijfers & trends ambachtelijke brood- en banketbakkerij Beko Advies een initiatief van Beko Advies en GIBO CAD Accountants en Adviseurs Beko Advies Dienstverlening voor de brood- en banketbakkerij cijfers & ambachtelijke brood- en banketbakkerij trends 2008 een initiatief van Beko Advies en GIBO CAD Accountants en Adviseurs cijfers & trends

Nadere informatie

DE VLAAMSE LANDBOUWCONJUNCTUURINDEX

DE VLAAMSE LANDBOUWCONJUNCTUURINDEX FOCUS 2015 DE VLAAMSE LANDBOUWCONJUNCTUURINDEX RESULTATEN ENQUÊTE NAJAAR 2015 INHOUD 1. Vlaamse conjunctuurindex 2. Landbouw 3. Tuinbouw 4. Belemmeringen 5. Administratieve taken 6. Meer informatie 1.

Nadere informatie

A Staat van baten & lasten 3 B Balans per 31 december 4 C Toelichting op de staat van baten & lasten 5 D Toelichting op de balans 7

A Staat van baten & lasten 3 B Balans per 31 december 4 C Toelichting op de staat van baten & lasten 5 D Toelichting op de balans 7 Muziektheater De Plaats Trompetstraat 22-24 6811 HK Arnhem 026-4454667 www.theaterdeplaats.nl info@theaterdeplaats.nl RAPPORT FINANCIEEL VERSLAG 2013 Inhoudsopgave: RAPPORT blz. 1 Algemeen 2 2 Resultaat

Nadere informatie

Modulehandleiding Bedrijfseconomie 1.2. Collegejaar AC/adBE/BE/FSM Periode 2

Modulehandleiding Bedrijfseconomie 1.2. Collegejaar AC/adBE/BE/FSM Periode 2 Modulehandleiding Bedrijfseconomie 1.2 Collegejaar 2012-2013 AC/adBE/BE/FSM Periode 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. Algemene Informatie... 3 1.1. Doelgroep... 3 1.2. Instroomeisen... 3 1.3. Plaats

Nadere informatie

Bedrijfscalculaties 4 BEDRIJFSCALCULATIES 4 (CLO13.4/CREBO:50148)

Bedrijfscalculaties 4 BEDRIJFSCALCULATIES 4 (CLO13.4/CREBO:50148) BEDRIJFSCALCULATIES 4 (CLO13.4/CREBO:50148) sd.clo13.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Financieel verslag 2015 Stichting Polderhuis Museum Westkapelle Westkapelle

Financieel verslag 2015 Stichting Polderhuis Museum Westkapelle Westkapelle Financieel verslag 2015 Stichting Polderhuis Museum Westkapelle Westkapelle Pagina 1 van 19 Inhoud Balans per 31 december 2015 Staat van ontvangsten en uitgaven Algemene toelichting Toelichting op de balans

Nadere informatie

Regels voor activa ; Waarderingsgrondslagen

Regels voor activa ; Waarderingsgrondslagen www.jooplengkeek.nl Regels voor activa ; Waarderingsgrondslagen De waarderingsgrondslag is de wijze waarop de activa (bezit) wordt gewaardeerd in de administratie (boekhouding, balans). Voor welke prijs?

Nadere informatie

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren.

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren. Inleiding: Deze vragenlijst bestaat uit 45 vragen en dient ertoe om het innovatietraject strategischeen zoekmachine marketing zo Efficiënt, Effectief en Educatief mogelijk te laten verlopen. Deze kunt

Nadere informatie

Machines en installaties Inventaris Handelsgoederen

Machines en installaties Inventaris Handelsgoederen Balans per 31 december 2013 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 Machines en installaties 570 1.105 Inventaris 3.586 3.800 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden

Nadere informatie

NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2011 en HET PRODUCTIEGETAL 2012 ZEUGENHOUDERIJ

NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2011 en HET PRODUCTIEGETAL 2012 ZEUGENHOUDERIJ NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2011 en HET PRODUCTIEGETAL 2012 ZEUGENHOUDERIJ Wageningen UR Livestock Research berekent jaarlijks de waarderingsnormen voor de rentabiliteitsindex

Nadere informatie

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking.

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De inventaris

Nadere informatie

Tuinprofessionaldagen 2017 DOOR KENNIS VERBONDEN. Calculatie als rendementsverzekering

Tuinprofessionaldagen 2017 DOOR KENNIS VERBONDEN. Calculatie als rendementsverzekering Tuinprofessionaldagen 2017 DOOR KENNIS VERBONDEN Calculatie als rendementsverzekering BEDREIGINGEN VOOR HET RENDEMENT Te weinig geld gevraagd Lekkage op het project Problemen met de klant 17/18 januari

Nadere informatie

De kapitaalslasten worden gevormd door de afschrijving en de rentekosten. De verdeelsleutel van de hulpkostenplaats huisvesting is als volgt:

De kapitaalslasten worden gevormd door de afschrijving en de rentekosten. De verdeelsleutel van de hulpkostenplaats huisvesting is als volgt: Extra vragen Investeringsanalyse 23 juni 2015 Opgave De Nederlandse eredivisie voor ijshockey bestaat uit acht verenigingen. De Tilburg Trappers is al jaren één van de toonaangevende clubs. Gezien het

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie