Azbox HD Premium + Gebruikershandleiding Revisie 0.xx opmerkingen mailen naar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Azbox HD Premium + Gebruikershandleiding Revisie 0.xx opmerkingen mailen naar h.verheijden@azboxhd.eu"

Transcriptie

1 Azbox HD Premium + Gebruikershandleiding Revisie 0.xx opmerkingen mailen naar De AZbox HD Premium Plus is een High Definition Digital Satellite, en/of Cable en/of Terrestrial Video Recorder en tevens Multi Media Player AZbox HD Premium Plus UITGEBREIDE HANDLEIDING - by Sunnyboy - 24/12/2011 Pagina 1 van 1

2 VOORWAARSCHUWINGEN Gevaar Gevaar wijst op een directe gevaarlijke situatie die vermeden moet worden. Als u zich hier niet aan houd kan dit ernstig letsel tot gevolg of misschien zelfs dood tot gevolg hebben. Probeer deze ontvanger in geen geval te modificeren. Dit kan resulteren in brand, verwondingen, elektrische schok of ernstige schade aan u of uw ontvanger. Het onderhoud en reparaties mogen uitsluitend door uw handelaar of OpenSat worden uitgevoerd. Gelieve deze ontvanger niet in de nabijheid van brandbare of explosieve gassen te gebruiken, omdat dit het risico van explosie kan verhogen. Indien een vloeistof of vreemd voorwerp in de ontvanger komt moet u de ontvanger direct spanningsloos maken door de stekker uit de wandcontactdoos te verwijderen. Neem contact op met uw handelaar of OpenSat. Gebruik de ontvanger niet. Dit kan resulteren in brand, verwondingen, elektrische schok of ernstige schade aan u of uw ontvanger. Stop geen metalen voorwerpen of ontvlambare voorwerpen in de ventilatie openingen of in de toegangsopeningen van het Smartcard of CAM-slot. Dit kan een brand of een elektrische schok veroorzaken. Schakel de ontvanger niet in of uit met natte handen. Dit kan leiden tot een elektrische schok. Waarschuwing Gebruik de ontvanger slechts met het verrijdbare audio/tv meubel, de standaard, driepoot, steun of lijst die door de fabrikant wordt gespecificeerd of die met de ontvanger wordt geleverd. Als een verrijdbaar audio/tv meubel wordt gebruikt, dient men dit voorzichtig te gebruiken of te verrijden om verwondingen en beschadigingen door omvallen e.d. te vermijden. Veranderingen of wijzigingen die niet uitdrukkelijk door de verantwoordelijke partij voor naleving worden goedgekeurd, kunnen de mogelijkheden van de gebruiker beperken om alle functies van de ontvanger te benutten. De voedingsstekker, waarmee het gehele apparaat spanningsloos kan worden gemaakt, dient altijd gemakkelijk bereikbaar te zijn. Wanneer u USB apparaten zoals USB harddisk (HDD) en USB memorystick, of interne harddisk (HDD) met deze ontvanger gebruikt, moet u ervoor zorgen dat deze Linux of FAT en niet NTFS geformatteerd zijn. Maakt u gebruik van een NTFS geformatteerde Harddisk, dan: AZbox HD Premium Plus HANDLEIDING # 000_VOORWAARSCHUWINGEN - by Sunnyboy - 24/12/2011 Pagina 1 van 3

3 Wordt PVR niet ondersteund. Bestaat de kans dat de ontvanger niet correct opstart. Zelfs met FAT geformatteerde USB harddisks is het aan te raden deze pas aan te sluiten als de ontvanger volledig is opgestart. Als u de ontvanger in- of uitschakelt met het NTFS geformatteerde USB apparaat kan dit schade veroorzaken of de ontvanger kan niet correct opstarten. Voorzichtigheid Volg altijd deze instructies om het risico van verwonding of schade te vermijden. Verwijder de netspanning voordat u de ontvanger schoonmaakt aan de buitenkant. Gebruik slechts een vochtige doek voor het schoonmaken. Gebruik geen toebehoren die niet door de fabrikant van de ontvanger worden aangeraden. Dit kan de garantie beperken. Stel de ontvanger niet in werking bij hoge luchtvochtigheid en stel de ontvanger niet bloot aan water. Plaats de ontvanger niet op een onstabiele kar, een tribune, een driepoot, een steun, of een lijst. Dit kan lijden tot ernstig letsel of schade aan de ontvanger. Blokkeer de ventilatieopeningen van de ontvanger niet. Deze dienen voor ventilatie en tegen oververhitting. Plaats de ontvanger nooit bij een waterbron (bijvoorbeeld radiator). Plaats de ontvanger op een goed geventileerde plaats. Stapel de ontvanger niet bovenop of onder andere elektronische apparaten. Stel de ontvanger alleen in werking met de op het etiket van de ontvanger vermelde netspanning. Verwijder de netspanning door de stekker uit de wandcontactdoos te verwijderen en niet door aan het snoer te trekken. Het netsnoer moet een dusdanige route volgen dat er niet over gelopen kan worden en dat dit niet bekneld kan raken. Gebruik een wandcontactdoos met overspanning- en bliksembeveiliging. AZbox HD Premium Plus HANDLEIDING # 000_VOORWAARSCHUWINGEN - by Sunnyboy - 24/12/2011 Pagina 2 van 3

4 Verwijder de stekker uit de wandcontactdoos en maak de coax tussen de ontvanger en de antenne los voor extra bescherming tijdens bliksem, onweer, of de ontvanger voor een langere periode onbeheerd of ongebruikt is. Dit zal extra bescherming tegen schade bieden die door bliksem of andere spanningspieken wordt veroorzaakt. Ga de ontvanger niet zelf onderhouden, aangezien het openen van de behuizing u aan gevaarlijke spanningen kan blootstellen en hierdoor bovendien de garantie zal komen te vervallen. Ga voor onderhoud naar een erkende onderhoudsspecialist. Verwijder de stekker uit de wandcontactdoos en ga naar een erkend onderhoudsspecialist bij de volgende situaties: De stekker of het netsnoer is beschadigd. Er vloeistof of een voorwerp in de ontvanger is gekomen; De ontvanger is blootgesteld aan regen of water; De ontvanger is gevallen of de behuizing is beschadigd; De ontvanger een verandering in gedrag/prestatie vertoont. Voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid Gelieve zorgvuldig de volgende punten betreffende voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid te lezen: De netspanning moet tussen de 90 en 250 volt zijn. Controleer dit voordat u de ontvanger aansluit. De wandcontactdoos moet in de nabijheid van de ontvanger zitten. Gebruik geen verlengkabels. Stel de ontvanger niet aan vochtigheid bloot. De digitale ontvanger is ontworpen voor binnenshuis gebruik. Plaats de ontvanger op een stabiele ondergrond. Plaats de ontvanger niet dicht bij een warmtebron of in direct zonlicht, omdat dit de koeling negatief beïnvloed. Leg niets op de ontvanger. Als de ontvanger in een gesloten ruimte staat zorg dan voor minimaal 10 cm vrije ruimte rondom de ontvanger. De afmetingen van de ontvanger kunt u vinden in 6.1. Zorg dat er niet over het netsnoer gelopen kan worden of dat deze op een andere manier beschadigd raakt. Als het netsnoer beschadigd is, gebruik de ontvanger dan niet en vervang het netsnoer. Onder geen enkele omstandigheid moet u de ontvanger openen. De garantie vervalt wanneer het apparaat door onbevoegden is geopend. Ga voor alle onderhoud of service naar een gekwalificeerde onderhoudsspecialist. AZbox HD Premium Plus HANDLEIDING # 000_VOORWAARSCHUWINGEN - by Sunnyboy - 24/12/2011 Pagina 3 van 3

5 001 Introductie De Azbox HD Premium Plus is als digitale ontvanger en multimedia player en is volledig compatible met de internationale Digital Video Broadcasting (DVB) standaard en geschikt voor alle digitale uitzendingen op basis van deze standaard. In de AZbox HD Premium Plus kunnen twee dezelfde of twee verschillende tuners worden geplaatst voor de ontvangst van digitale Satelliet (DVB-S), digitale Kabel (DVB-C) en digitale Terrestrial (DVB-T) signalen. Voor het gebruik moeten de tuners zijn aangesloten op een antenne, kabel of schotel. Opmerking In tegenstelling tot analoge uitzendingen kunnen en worden doorgaans bij digitale uitzendingen meer kanalen per frequentie worden uitgezonden. Bij een digitale uitzending wordt een frequentie doorgaans transponder genoemd. Om verwarring te voorkomen wordt in deze handleiding het woord Service gebruikt i.p.v. Zender, Kanaal of Channel om een televisie- of radio-uitzending uit te drukken. De AZbox HD Premium Plus digitale ontvanger en Media Player wordt verder in deze Handleiding AZbox genoemd. In deze handleiding zijn enige eenvoudige progs gevolgd: Indien een toets op de Afstandbeding wordt bedoeld zijn rechte haken om de [naam] geplaatst. Aparte namen of namen van vensters of menu s worden geschreven tussen aanhalingstekens Keuzemogelijkheden in de diverse menu s en vensters zijn onderstreept Eigenschappen van de AZbox (HD Premium Plus) Ondersteuning van DiSEqC 1.0 en 1.1, DiSEqC 1.2 en USALS. Opslag van radio- en televisieservices. Bewerken van de Serviceslijst (kanalenlijst). Zelf favorieten aanmaken. Informatie over het huidige televisie- of radioprogramma. Elektronische Programma Gids (EPG) voor informatie over komende programma s. D.m.v. een interne (eenvoudig te plaatsen) en/of extern aangesloten harde schijf is het mogelijk om televisie op te nemen van excellente AZbox HD Premium Plus HANDLEIDING # 001_INTRODUCTIE - by Sunnyboy - 25/12/2011 Pagina 1 van 11

6 beeld- en geluidskwaliteit tot de opslag capaciteit van de harde schijven. Een Service opnemen en een andere Service gelijktijdig bekijken (mits een harde schijf is geïnstalleerd of aangesloten). Timeshift is een speciale eigenschap van de Azbox Premium HD Plus (PVR). Het programma kan op elk gewenst moment worden gepauzeerd en weer worden gestart (met harde schijf). Multi Media Play mogelijkheid weermee Foto s, Films en Muziek kan worden afgespeeld (met harde schijf) Inhoud van de verpakking Controleer eerst of de inhoud van de doos volledig is: Azbox HD Premium Plus Afstandsbediening Twee batterijen voor de afstandsbediening (AAA 1.5V) Voedingsadapter met snoer Netsnoer SATA kabel (kan reeds zijn geïnstalleerd) 2 * 4 schroeven Opmerking Accessoires kunnen verschillen afhankelijk van de regio De voorzijde Aan de voorkant van de Azbox HD Premium Plus zitten toetsen voor de basisfuncties zoals wijzigen van zender, geluid en in- en uitschakelen. LED s geven de status van de ontvanger weer. AZbox HD Premium Plus HANDLEIDING # 001_INTRODUCTIE - by Sunnyboy - 25/12/2011 Pagina 2 van 11

7 1 Eén Smartcard slot (interface): Door de standaard software doorgaans niet ondersteunde smartcard lezer. 2 Twee CI sloten (interfaces): CI slot waarin bijvoorbeeld een Canal Digitaal smartcard geplaatst dient te worden. N.B. CI 2 wordt niet ondersteund 3 USB poort: Aansluiting voor ondersteunde apparatuur, bijvoorbeeld USB sticks en/of USB harddisks. USB 2.0 (5V, 500 ma) 4 DISPLAY: Geeft de huidige Service aan. Als de ontvanger stand-by staat, geeft het display de datum en tijd aan. Power LED: Blauwe LED Ontvanger is in actieve mode. REC LED: Rode LED Opname loopt HD Channel LED: Groene LED Als het bekeken programma (Service) in HD kwaliteit is. 5 POWER toets: Schakelt de ontvanger tussen standby en actieve mode. Om de ontvanger te herstarten moet de knop 3 to 5 seconden ingedrukt blijven. 6 MENU toets: Activeer het Detail-menu. 7 EXIT toets: Verlaat een menu. 8 HOME toets: Activeer het hoofd menu = Functie menu. 9 VOLUME +/- toetsen: Verhoog of verlaag het geluidsniveau. 10 SERVICE ^/v toetsen: Schakel naar vorige of volgende Service. 11 OK toets: Bevestig de gemaakte keuzes / instellingen. AZbox HD Premium Plus HANDLEIDING # 001_INTRODUCTIE - by Sunnyboy - 25/12/2011 Pagina 3 van 11

8 De achterzijde De ontvanger heeft uitgebreide aansluitmogelijkheden aan de achterkant. Controleer welke aansluitmethode het meest geschikt is voor uw televisie: 1 AAN/UIT SCHAKELAAR: Schakel de ontvanger aan of uit. 2 DC-IN: Verbind het meegeleverde snoer van de adapter met deze aansluiting. 3 VENTILATOR: Koelt de interne componenten. 3 HDMI: Geluid- en beelduitgang voor High Definition televisies. 4 LAN: Ethernet aansluiting, RJ-45 voor 100BASE-T: 10/100 Mb/s. 5 USB poort: Voor ondersteunde apparatuur, zoals USB sticks en/of USB harddisks (USB 2.0, 5V, 500 ma). 6 0/12V: 0V of 12V uitgang. 7 S/PDIF: Dolby digitale uitgang voor geluidsinstallaties. 8 Y/Cb/Cr: Component video uitgang YUV, (groen/blauw/rood). 9 VIDEO: Composite video uitgang CVBS (geel). 10 GELUID L/R: Stereo geluidsuitgang (wit/rood). 11 ANTENNE IN: Alleen bij 1 geinstalleerde tuner. 12 TV UIT: Alleen bij 1 geinstalleerde tuner. 13 SCART TV: Beeld- en geluidsuitgang via scart. 13 TUNER 1: tuner 1 aansluiting met in- en uitgang. 14 TUNER 2: tuner 2 aansluiting met in- en uitgang. 14 LNB UIT: LNB doorlusaansluiting. 15 LNB IN: LNB-aansluiting. De bovenstaande tekening hoort niet bij de AZbox HD Premium Plus!!!!! AZbox HD Premium Plus HANDLEIDING # 001_INTRODUCTIE - by Sunnyboy - 25/12/2011 Pagina 4 van 11

9 Afstandsbediening. Hiermee kunnen alle functies en instellingen e.d. van de AZbox HD Premium Plus worden bestuurd. Deze is tevens voorzien van een aantal toetsen welke zo zijn te programmeren dat ook de belangrijkste functies van de (meest) gebruikte T.V. toestellen kunnen worden bestuurd. STB Code output Formaat (Gevarieerd NEC protocol): upd6121 gebaseerd, woordtijd = 109.5mSec uitgang. Alle Toetsen hebben een gelijke Breakcode (0xFF, 0x00). Nummers 1 tot en met 5 zijn TV controle toetsen en kunnen voor diverse televisie toestellen worden geprogrammeerd, zie verder (Appendix?) Opmerking Toetsenborden (draadloze) verbonden aan een USB poort werken veelal met meerdere toetsen, o.a. het alfabetische en nummer sectie voor invoeren van cijfers en letters. AZbox HD Premium Plus HANDLEIDING # 001_INTRODUCTIE - by Sunnyboy - 25/12/2011 Pagina 5 van 11

10 1 TV/AUX: Schakel naar AUX van de televisie voor de juist ingang. 2 TV VOL +/-: TV geluidssterkte omhoog of omlaag.\ 3 TV CH ^/v: Wisselen van TV kanalen omhoog of omlaag. 4 TV Power: Schakel de TV Aan of Uit. 5 TV MUTE: Geluid van TV Aan of Uit. Nogmaals drukken zorgt ervoor dat de uitgangssituatie weer wordt hersteld. 6 STB POWER: Schakelt de ontvanger in stand-by of bedrijfstoestand. Door de toets gedurende 3 seconden vast te houden gaat de ontvanger opnieuw opstarten. 7 WWW: Pop up invoervenster voor URL invoer. 8 Koppeling naar web-based . 9 YouTube: Spring naar de YouTube service. Zie 4.2 voor meer details. 10 HOME: Weergave van het Functie-menu. 11 VOL +/-: Geluidssterkte omhoog of omlaag. AZbox HD Premium Plus HANDLEIDING # 001_INTRODUCTIE - by Sunnyboy - 25/12/2011 Pagina 6 van 11

11 12 CH ^/v: Verwissel van Service, omhoog of omlaag. 13 INFO: Weergave van de programma-informatie. Door tweemaal te drukken verschijnt er meer informatie. 14 PREV / REW / F.FWD / NEXT / STOP / PLAY&PAUSE Xx REC: Opnemen van een uitzending. 15 MUTE: Geluid van TV Aan of Uit. Nogmaals drukkenzorgt ervoor dat de uitgangssituatie weer wordt hersteld. 16 MENU: Toon het Detail Menu. 17 CHECK: Markeer de geselecteerde optie 18 GUIDE: Toon de programma-informatie EPG (Electronic Program Guide). 19 EXIT: Verlaat menu s, EPG(Eletronic Program Guide) en programma informatie. Gaat één stap terug in de hiërarchie 20 : Verplaatst de cursor door de verschillende menu schermen. 21 OK: Bevestigt de geselecteerde optie of het laat het service menu zien. 22 TV/RADIO: Schakelen tussen TV-Services en Radio-Services. 23 SEARCH: Zoeken naar internetadressen (Alleen te gebruiken in YouTube en Browser Menu). 24 RESOLUTION: Wijzig weergave resolutie. Zie voor meer details. 25 SUB-T: Selecteer ondertiteling. 26 TEXT: Toon teletext op TV scherm (indien aanwezig) 27 LANG: Selecteer een taal. 28 i-key: Voor Premier Multifeed Services 29 USB: Weergave van de lijst met bestanden die opgeslagen zijn op bijvoorbeeld de USB memory stick. 30 UHF: Weergave en selecteren van het UHF-kanaal van de RFmodulator.Niet bij de Plus 31 AUX: Schakel naar AUX. 32 NUMERIEK TOETSEN (0~9): Invoer van servicenummers, wachtwoorden, on-screen toetsenbord en instellen van de tijd. 33 DEL/BACK: Delete of verplaats de cursor een stap terug. 34 CAPS/NUM: Schakelt tussen cijfertoetsen, kleine letters of hoofdletters. AZbox HD Premium Plus HANDLEIDING # 001_INTRODUCTIE - by Sunnyboy - 25/12/2011 Pagina 7 van 11

12 Afstandsbediening hulpblad voor de Azbox HD Premium Plus De toetsen 1 tot en met 5 zijn TV controletoetsen. 1 TV/AUX : Schakel naar AUX of andere uitgangen van de T.V. 2 TV VOL +/- : TV geluidssterkte omhoog of omlaag. 3 TV CH : Wisselen van TV kanalen omhoog of omlaag. 4 TV POWER : Schakel de TV Aan of Uit. 5 TV MUTE : Geluid van TV Aan of Uit. Nogmaals drukken zorgt ervoor dat de uitgangssituatie weer wordt hersteld. 6 STB POWER : Schakelt de AZbox in stand-by of bedrijfstoestand. Door de toets gedurende 3 seconden vast te houden gaat de ontvanger opnieuw opstarten. 7 WWW : Pop up invoervenster voor URL invoer. 8 Koppeling naar web-based . 9 YouTube : Spring naar de YouTube service. Zie 4.2 voor meer details. 10 HOME : Weergave van het FUNCTIE-menu. 11 VOL +/- : Geluidssterkte omhoog of omlaag. 12 CH : Verwissel van Service, omhoog of omlaag. 13 INFO : Weergave van de programma-informatie. Door tweemaal te drukken verschijnt er meer informatie. 14 PREV / REW / F.FWD / NEXT / STOP / PLAY&PAUSE / REC 15 MUTE : Geluid van TV Aan of Uit. Nogmaals drukkenzorgt ervoor dat de uitgangssituatie weer wordt hersteld. 16 MENU : Toon het Detail Menu. 17 CHECK : Markeer de geselecteerde optie. 18 GUIDE : Toon de programma-informatie EPG (Electronic Program Guide). 19 EXIT : Verlaat menu s, EPG (Eletronic Program Guide) en programma informatie. 20 Navigatietoetsen : Verplaatst de cursor door de verschillende menu schermen. 21 OK : Bevestigt de geselecteerde optie of het laat het Service menu zien bij TV. 22 TV/RADIO : Schakelen tussen TV-Services en radio-services. 23 SEARCH : Zoeken naar internetadressen (Alleen te gebruiken in YouTube en Browser Menu). 24 RESOLUTION : Wijzig weergave resolutie. 25 SUB-T : Selecteer ondertiteling. 26 TEXT : Toon teletext op TV scherm (indien aanwezig) 27 LANG : Selecteer een taal. 28 i-key : Voor Premier Multifeed Services 29 USB : Weergave van de lijst met bestanden die opgeslagen zijn op bijvoorbeeld de USB memory stick??? Veilig verwijderen van USB apparaat / stick. 30 UHF : Weergave en selecteren van het UHF-kanaal van de RF-modulator. 31 AUX : Schakel naar AUX. 32 NUMERIEK TOETSEN (0~9): Invoer van Service nummers, wachtwoorden, on-screen toetsenbord en instellen van de tijd. 33 DEL\BACK : Verwijderd of verplaats de cursor een stap terug. 34 CAPS/NUM : Schakelt de cijfertoetsen naar kleine letters of hoofdletters of terug naar cijfers. AZbox HD Premium Plus HANDLEIDING # 001_INTRODUCTIE - by Sunnyboy - 25/12/2011 Pagina 8 van 11

13 De T.V. toetsen van de Afstandsbediening instellen voor het aangesloten televisie toestel. TV Universele configuratie 1 (4-cijfer nummerinvoer) Druk tegelijk op de [TV/AUX] en [OK] toets gedurende 3 seconden. Hierdoor zal de [TV POWER] toets continu oplichten. Als de [TV POWER] opgelicht is, druk de 4 cijfers in die overeen komen met de TV-merken lijst. Zie 7. Appendix. Als er meerdere cijfer combinaties zijn probeer dan stap 2, net zolang totdat de TV uitgaat. Als de TV is uitgeschakeld, drukt u op de [OK] toets. De [TV POWER] toets knippert 3 maal, daarmee is de configuratie gereed. TV Universele configuratie 2 (Automatisch zoeken) Druk op de [TV/AUX]+[OK] toetsen gedurende 3 seconden. Hierdoor zal de [TV POWER] toets continu oplichten. Als de [TV POWER] toets aan is, druk dan op de of toets totdat de TV uitgaat. Als de TV uitgeschakeld is, drukt u op de [OK] toets. De [TV POWER] toets knippert 3 maal. Hiermee is de configuratie gereed. TV configuratie nummer zoeken (ID Recall) Druk op de [TV/AUX] en tegelijk op [OK] gedurende 3 sec. Hierdoor zal de [TV POWER] toets continu oplichten. Als de [TV POWER] toets aan is, door op de [INFO] toets te drukken, kunt u de opgeslagen 4-cijfer combinatie controleren doordat de [TV POWER] toets de code doormiddel van een knipper code weergeeft. De toets zal 5 maal snel knipperen, waarna de configuratie gereed is. Opmerking Zie voor de TV merken lijst en de TV codes de Appendix met de TV Merken lijst. AZbox HD Premium Plus HANDLEIDING # 001_INTRODUCTIE - by Sunnyboy - 25/12/2011 Pagina 9 van 11

14 CI (Common Interface) De interfaces zijn voor het plaatsen van Conditional Access Modules (CAM) en smartcards (abonnementskaart) voor het bekijken van gecodeerde Services (betaalzenders). Conditional Access Module en smartcard s worden uitgegeven door de Service provider van de betreffende Services. Voor satelliet Services kan dat Canal Digitaal zijn voor Nederland en TV Vlaanderen voor België. Voor kabel ontvangst in Nederland zijn dat bijvoorbeeld Ziggo en UPC. Voor de ontvangst van Terrestrial Services in Nederland kunnen dat KPN en Canal+ zijn In het front van de digitale satellietontvanger zitten twee Common Interfaces. Voor de Canal Digitaal CAM moet het onderste CI slot worden gebruikt Kijken naar betaalde services 1. Koop een Conditional Access Module (CAM) en een smartcard (abonnements-kaart) voor de desbetreffende Service van een provider. 2. Plaats de abonnementskaart in de Conditional Access Module (CAM). 3. Plaats de Conditional Access Module in een Common Interface aan de voorzijde van de AZbox HD Premium Plus. AZbox HD Premium Plus HANDLEIDING # 001_INTRODUCTIE - by Sunnyboy - 25/12/2011 Pagina 10 van 11

15 Informatie betreffende de Conditional Access Module (CAM) inclusief smartcard welke in een Conditional Interface is geplaatst kan worden bekeken door tijdens televisie beelden op de MENU-toets te drukken. Een soort scherm zoals hieronder wordt dan getoond. AZbox HD Premium Plus HANDLEIDING # 001_INTRODUCTIE - by Sunnyboy - 25/12/2011 Pagina 11 van 11

16 Inhoudsopgave 000 VOORWAARSCHUWINGEN 1 tot Gevaar Waarschuwing Voorzichtigheid Voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid INTRODUCTIE 1 tot Eigenschappen van de AZbox (HD Premium Plus) Inhoud van de verpakking De voorzijde De achterzijde Afstandsbediening Afstandsbediening hulpblad voor de Azbox HD Premium Plus De TV-toetsen van de Afstandsbediening instellen voor aangesloten TV CI (Common Interface) Kijken naar betaalde services INSTALLATIE 1 tot Connectors naar de schotelantenne Aansluitingen naar de TV HDMI connector SCART connector Component video connector Composiet video connector Audio aansluiting Plaatsen van batterijen in de afstandbediening Aanzetten voor de eerste keer Aanzetten en controle op TV beeld Software bijwerken Een interne HDD inbouwen Gebruik van een externe HDD FUNCTIE-MENU (Hoofdmenu) 1 tot 1 01 TV, KIJKEN NAAR DE TELEVISE Wijzigen van Service (Zender of Kanaal) Volume aanpassen Het Channel (Service) Selectie venster Services kunnen worden gesorteerd in categorieën Een Service in een Categorie plaatsen Favorieten Categorie (FAV) Programma Informatie Ondertitelingenlijst Weergave Teletekst Audiolijst De EPG (Electronische Programma Gids) Enkele EPG 6 AZbox HD Premium Plus HANDLEIDING # 003_INHOUDSOPGAVE - by Sunnyboy - 24/12/2011 Pagina 1 van 3

17 01.13 Zoeken in EPG PVR (Personal Video Recorder) Opname van Services (TV of Radio uitzendingen) Het starten van een directe opname Detail menu tijdens televisie kijken Opnemen of Opname stoppen Opname reserveren of instellen via de EPG Opname Timer Instellen Opnemen van een gecodeerd programma Opnamenoverzicht Opname Timeroverzicht Time-Shift YOUTUBE 1 tot Hoe te zoeken in het YouTube menu Laden van de Videolijst 2 03 PLUG-INS 1 tot Plug-ins installeren 1 04 PLAY & MANAGEMENT (Media Playing) 1 tot FILM MUZIEK FOTO 3 07 VERKENNER 1 tot Verplaats bestanden naar andere map 1 08 FTP CLIENT 1 tot FTP Client 1 09 RSS NIEUWS 1 tot Toevoegen nieuwe categorie Register new channel 1 10 BROWSER 1 tot Favorietenlijst SYSTEEM INFORMATIE 1 tot Hardware Acceleratie Ventilator Instellinging Software Bijwerken - Firmware Upgrade Software bijwerken 2 Upgrade via Internet 2 Upgrade d.m.v. USB-opslag Zenderlijst Downloaden 4 Zenderlijst Downloaden via Internet 4 Zenderlijst Downloaden d.m.v. USB-opslag Lettertype Instellingen Backup / Herstel TAAL / TIJD 1 tot Taal & Tijd instellingen Taal voor dit menu Audio Taal Ondertiteling Taal 2 AZbox HD Premium Plus HANDLEIDING # 003_INHOUDSOPGAVE - by Sunnyboy - 24/12/2011 Pagina 2 van 3

18 Tijd en Datum instellingen OPNAME TIMER 1 tot Opname Timer INTERNET 1 tot Draadloos of via een kabel netwerk Instellingen voor Wi-Fi netwerk IP Instellingen voor Bedraad netwerk IP Instellingen te vinden in Windows XP IP Instellingen te vinden in Windows Vista NETWERK DIENSTEN 1 tot Verbinding maken tussen de digitale ontvanger en de het netwerk Prepareer de computer voor de AZbox aan Instellingen in Windows XP Instelingen in Windows Vista OPSLAG 1 tot De interne HDD Gebruik van een externe HDD VIDEOWEERGAVE 2 tot Weergave (Video) GELUIDSINSTELLINGEN 1 tot Geluidsinstellingen TUNER INSTELLINGEN 1 tot Tuner-instellingen Satelliet Tuner Antenne Instellingen Satelliet Zoeken TP Zoeken Geavanceerd Zoeken SAT/TP bewerken Blind Scan Positioneer Instelling: OFF, USALS of DiSeqC Kabeltuner-instellingen KINDERSLOT 1 tot GEGEVENS HERSTEL 1 tot Gegevens herstel 1 AZbox HD Premium Plus HANDLEIDING # 003_INHOUDSOPGAVE - by Sunnyboy - 24/12/2011 Pagina 3 van 3

19 004 Installatie Er zijn verschillende manieren om de digitale satellietontvanger aan te sluiten. Sluit de digitale satellietontvanger zodanig aan dat deze het beste past bij uw situatie. Als er zich een probleem voordoet en u heeft hulp nodig, neem dan contact op met uw dealer Connectors naar de schotelantenne Onafhankelijk op welke manier de AZbox op de televisie is aangesloten, moet deze zijn aangesloten d.m.v. een coax-kabel op de schotelantenne, kabel of antenne, zodat de digitale Services ontvangen kunnen worden. Sluit de coax-kabel aan op de LNB IN connector van de respectievelijke Tuner aan de achterkant van de AZbox Aansluitingen naar de TV Kies voor de beste beeld- en geluidskwaliteit de aansluitingsmogelijkheid naar de televisie volgens de hieronder aangegeven mogelijkheden in volgorde van kwaliteit. Dus heeft de televisie bijvoorbeeld geen HDMI aansluiting kies dan de eerst volgende die wel mogelijk is. 1. HDMI connector (HDMI: de beste digitale ontvangst en HD) 2. SCART connector (TV: digitale ontvangst; geen HDMI kwaliteit) 3. Component connector (YCbCr: geen digitale kwaliteit) 4. Composiet connector (VIDEO: geen digitale kwaliteit) 5. RF Modulator De audio- en videoinstellingen moeten worden geconfigureerd in de digitale ontvanger HDMI connector AZbox HD Premium Plus HANDLEIDING # 004_INSTALLATIE - by Sunnyboy - 24/12/2011 Pagina 1 van 8

20 Als u een televisie set heeft met een HDMI aansluiting dan kunt u het beste een HDMI kabel gebruiken voor de beste beeldkwaliteit. Sluit een uiteinde van de kabel aan op de HDMI connector op de AZbox en sluit de andere connector aan op de juiste connector in de televisie. In dit geval hoeft u niet ook nog de audioverbinding te maken omdat de HDMI connector ook het stereo audiosignaal of Dolby digital audiosignaal doorgeeft. Opmerking De HDMI connector ondersteunt geen 480i en lagere resolutie SCART connector Voor het beste resultaat bij een standaard televisie, kan het beste de SCART kabel worden gebruikt. Sluit het ene einde van de kabel aan op de SCART connector van de AZbox en sluit de andere connector aan op een vrije SCART connector van de televisie indien aanwezig. Gebruik anders S- Video- of Component-connectors. Als u in het bezit bent van een dergelijke televisie, gebruik dan een geschikte conversiekabel om de verbinding tussen de TV-connector van de AZbox aan te sluiten op uw televisie. AZbox HD Premium Plus HANDLEIDING # 004_INSTALLATIE - by Sunnyboy - 24/12/2011 Pagina 2 van 8

21 Als u gebruik maakt van een standaard SCART kabel, dan is een extra audioverbinding niet nodig omdat deze door de SCART-connector wordt verzorgd. Maar als u gebruik maakt van een conversiekabel, zoals een SCART naar- Component, moet u zelf de audio-verbinding maken Component video connector U hebt een component videokabel (RCA kabel) nodig als u gebruik maakt van de component video connector. Sluit de connectoren van de kabel aan op de Y(groen), Cb(blauw) en Cr(rood) aansluitingen op de digitale satellietontvanger en sluit de andere kant van de kabel aan op gelijke aansluitingen van de televisie Composiet video connector U heeft een composiet videokabel (RCA-kabel) nodig om gebruik te maken van de composiet video connector. Sluit een aansluiting van de kabel in de video(geel) connector op de digitale ontvanger en plaats de andere connector in de gele connector aansluiting van de televisie. Opmerking High Definition video is alleen mogelijk via een HDMI kabel met HDMI connector. AZbox HD Premium Plus HANDLEIDING # 004_INSTALLATIE - by Sunnyboy - 24/12/2011 Pagina 3 van 8

22 Audio aansluiting U hebt een audio kabel (RCA kabel) nodig om gebruik te maken van de Audio connectors. Sluit een uiteinde van de kabel aan op de AUDIO L- (wit) en AUDIO R- (rood) aansluiting op de digitale ontvanger en sluit de andere zijde van de kabel aan op de aansluitingen van de televisie of en audiosysteem. Voor Dolby digital audio op de televisie- of audio-systeem moeten deze de mogelijkheid hebben om het Dolby digital audiosignaal te decoderen. Verder is hiervoor een S/PDIF kabel nodig. Sluit het einde van de kabel aan op de S/PDIF connector van de digitale ontvanger en sluit het andere einde aan op de soortgelijke aansluiting op het audio-systeem Plaatsen van batterijen in de afstandbediening Om de batterijen in de afstandsbediening te plaatsen, moet u de volgende stappen uitvoeren: 1. Verwijder de batterijdeksel van de afstandsbediening. 2. Plaats de twee AAA batterijen volgens de instructie zoals getekend in de AZbox HD Premium Plus HANDLEIDING # 004_INSTALLATIE - by Sunnyboy - 24/12/2011 Pagina 4 van 8

TITAN. Gebruikershandleiding. High Definition Digitale Satelliet Ontvanger. Model ID: TITAN

TITAN. Gebruikershandleiding. High Definition Digitale Satelliet Ontvanger. Model ID: TITAN Gebruikershandleiding DUTCH TITAN Gebruikershandleiding High Definition Digitale Satelliet Ontvanger Model ID: TITAN 1 Gebruikershandleiding DUTCH CONTENTS 1. VEILIGHEID... 3 2. INTRODUCTIE... 3 3. KENMERKEN...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding TITAN. Gebruikershandleiding High Definition Digitale Satelliet Ontvanger. Model ID: TITAN

Gebruikershandleiding TITAN. Gebruikershandleiding High Definition Digitale Satelliet Ontvanger. Model ID: TITAN Gebruikershandleiding TITAN Gebruikershandleiding High Definition Digitale Satelliet Ontvanger Model ID: TITAN 1 Gebruikershandleiding CONTENTS 1. VEILIGHEID... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.3 2.

Nadere informatie

Homecast HS9000 CICD TWIN PVR

Homecast HS9000 CICD TWIN PVR Homecast HS9000 CICD TWIN PVR Digitale HDTV satellietontvanger Gebruikershandleiding HD UPSCALING USB TWIN PVR UNICABLE TECHNOLOGY 7DAY TV GUIDE 2 JAAR GARANTIE Introductie Beste Klant, Gefeliciteerd met

Nadere informatie

VOORPANEEL / ACHTER PANEEL...

VOORPANEEL / ACHTER PANEEL... Gebruikershandleiding INHOUD 1. VEILIGHEID... 3 2. INTRODUCTIE... 4 3. KENMERKEN... 4 4. AFSTANDSBEDIENING... 5 5. VOORPANEEL / ACHTER PANEEL... 6 6. AANSLUITEN VAN UW SYSTEEM... 7 7. BASIS FUNCTIES...

Nadere informatie

Homecast Magic Pro. HD Twin Tuner. www.myhomecast.nl. Gebruikershandleiding. 1. Titel Hoofdstuk TWIN 7DAY TV GUIDE 2 JAAR GARANTIE PVR USB TWIN TUNER

Homecast Magic Pro. HD Twin Tuner. www.myhomecast.nl. Gebruikershandleiding. 1. Titel Hoofdstuk TWIN 7DAY TV GUIDE 2 JAAR GARANTIE PVR USB TWIN TUNER 1 1. Titel Hoofdstuk Homecast Magic Pro HD Twin Tuner Gebruikershandleiding TWIN TUNER HD UPSCALING USB TWIN PVR UNICABLE TECHNOLOGY 7DAY TV GUIDE 2 JAAR GARANTIE www.myhomecast.nl 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Error! Bookmark not defined. 1. Voordat u begint 7. 1.1 Features... 7 1.2 Accessoires... 8. 2. Bediening en functies 9

Error! Bookmark not defined. 1. Voordat u begint 7. 1.1 Features... 7 1.2 Accessoires... 8. 2. Bediening en functies 9 Hoofdstuk Indeling Opmerking Error! Bookmark not defined. Veiligheids Informatie Error! Bookmark not defined. 1. Voordat u begint 7 1.1 Features... 7 1.2 Accessoires... 8 2. Bediening en functies 9 2.1

Nadere informatie

2. PVR AMIKO SHD 8900 ALIEN

2. PVR AMIKO SHD 8900 ALIEN 2. PVR Liatem est, il ilicit aliquias quat asperciur sit dolest pelestrum imaiones dolecaborem. Nem ideliant adisint volupta ectibus conse reprovitiam vollupt atemolu pictaque veniate omnim qui doloresto

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING

GEBRUIKERS HANDLEIDING GEBRUIKERS HANDLEIDING HD-700L Linux Operating System 450MHz Chipset H.264 & and MPEG-2/4 SD/HD (up to 1080P) PVR (externe e-sata or USB opslag) Media Center : Music, Video & Picture VLC Player Streaming

Nadere informatie

Digitenne. Topfield Harddisk Tuner Personal Recorder. Binnen 10 minuten tv kijken. Installeren Dagelijks gebruik Problemen oplossen DIGITENNE

Digitenne. Topfield Harddisk Tuner Personal Recorder. Binnen 10 minuten tv kijken. Installeren Dagelijks gebruik Problemen oplossen DIGITENNE Digitenne Topfield Harddisk Tuner Personal Recorder Binnen 10 minuten tv kijken Installeren Dagelijks gebruik Problemen oplossen handleiding DIGITENNE Een overzicht van de onderdelen uit het pakket 1x

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Digitale HD-recorder Gebruikershandleiding ihdr-5400c Het standaard wachtwoord is 0000. Opmerking Nederlands Dank u voor de aanschaf van een HUMAX-product. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door,

Nadere informatie

Inleiding. Copyright (Copyright 2010 HUMAX Corporation) Garantie. Handelsmerken. NL1 Gebruikershandleiding

Inleiding. Copyright (Copyright 2010 HUMAX Corporation) Garantie. Handelsmerken. NL1 Gebruikershandleiding Inleiding Hartelijk dank voor de aankoop van een HUMAX-product. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door, zodat u het apparaat veilig kunt installeren en optimaal kunt gebruiken en onderhouden.

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding

Gebruikers Handleiding Gebruikers Handleiding MED500X2 High Definition Multimedia Player TM INHOUDS OPGAVE pagina 1 Inhouds Opgave pagina 2 Introductie pagina 3 Algemeen Overzicht pagina 4 Installeren Interne Harddisk pagina

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Digitale HD-recorder Gebruikershandleiding ihdr-5200c Het standaard wachtwoord is 0000. Opmerking Nederlands Dank u voor de aanschaf van een HUMAX-product. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door,

Nadere informatie

LC-32LE350E-BK LC-32LE350E-WH LC-39LE350E-BK LC-39LE350E-WH

LC-32LE350E-BK LC-32LE350E-WH LC-39LE350E-BK LC-39LE350E-WH NEDERLANDS LC-32LE350E-BK LC-32LE350E-WH LC-39LE350E-BK LC-39LE350E-WH ESPAÑOL PORTUGUÊS LCD-KLEURENTELEVISIE TELEVISOR LCD A COLOR TELEVISÃO LCD A CORES BEDIENINGSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Digitale HD-recorder Gebruikershandleiding ihdr-5200c Het standaard wachtwoord is 0000. Opmerking Nederlands Dank u voor de aanschaf van een HUMAX-product. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door,

Nadere informatie

CEC en CEC RC Passthrough... 13 FollowMe TV... 13 Ongeldig domein... 27 FollowMe TV naar DMR... 13 Menukenmerken en functies... 14

CEC en CEC RC Passthrough... 13 FollowMe TV... 13 Ongeldig domein... 27 FollowMe TV naar DMR... 13 Menukenmerken en functies... 14 Inhoudsopgave TV - Functies... 2 Het gebruik van de DLNA Netwerkdienst... 20 Geachte SHARP klant... 3 Internetportal... 21 Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Netflix... 21 Milieu-informatie... HBBTV-systeem...

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Over de AC Ryan Playon!HD... 14 3. Instellingsmenu... 18 4. Blader Menu... 26

Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Over de AC Ryan Playon!HD... 14 3. Instellingsmenu... 18 4. Blader Menu... 26 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Voorwoord... 2 1.2 Geleverde onderdelen... 3 1.3 Waarschuwingen... 3 1.4 Aansluiten... 5 1.5 In- en uitschakelen... 11 1.6 Menutaal... 12 1.7 Harde schijf Formatteren...

Nadere informatie

Inleiding Televisie van XS4ALL

Inleiding Televisie van XS4ALL Inleiding Televisie van XS4ALL Televisie van XS4ALL is tv kijken met veel mogelijkheden. Een compleet tv pakket met een uitgebreid aanbod van televisie en radiozenders, films on demand en Programma Gemist.

Nadere informatie

Veiligheid. Voorzorgsmaatregelen. handelsmerk. Nederlands

Veiligheid. Voorzorgsmaatregelen. handelsmerk. Nederlands Veiligheid Lees de gebruikershandleiding voordat u het apparaat in gebruik neemt. Raak het netsnoer niet met natte handen aan, omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken. Open nooit de behuizing.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding series Gebruikershandleiding 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T Inhoud 1 Installatie 11.4 Alarm 3 12 Uw foto's, video's en muziek 1.1 Veiligheid 3 1.2 TV-standaard en wandmontage

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 65PFK5909 65PFS5909 65PFS5909 Gebruikershandleiding Inhoud 8.4 Satellietzenders vergrendelen 35 8.5 Satellietinstallatie 36

Nadere informatie

EM7071 - hdmedia High-Definition Media Player

EM7071 - hdmedia High-Definition Media Player E EM7071 - hdmedia High-Definition Media Player 2 NEDERLANDS EM7071 - hdmedia High-Definition Media Player Waarschuwingen en aandachtspunten Laat reparatie altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Register your product and get support at www.philips.com/welcome Ultra Slim 4K Ultra HD Smart LED TV 40PUK6809 40PUS6809 40PUS6809 50PUK6809 50PUS6809 50PUS6809 58PUK6809 58PUS6809 58PUS6809 Gebruikershandleiding

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING NOKIA MEDIASAT 9302 S NL 1 SMARTCARD 1 SMARTCARD 2 ON / OFF DIGITAL SATELLITE RECEIVER 9302 S

GEBRUIKSAANWIJZING NOKIA MEDIASAT 9302 S NL 1 SMARTCARD 1 SMARTCARD 2 ON / OFF DIGITAL SATELLITE RECEIVER 9302 S GEBRUIKSAANWIJZING NOKIA MEDIASAT 9302 S SMARTCARD 1 SMARTCARD 2 MENU OK ON / OFF DIGITAL SATELLITE RECEIVER 9302 S NL 1 NL 2 INHOUDSOPGAVE 1. LEGENDA AFSTANDSBEDIENING... 4 ONTVANGER (DECODER)... 5 AANSLUITSCHEMA...

Nadere informatie

Vodafone Thuis. Gebruikershandleiding installeren Vodafone Thuis Geldig per oktober 2012

Vodafone Thuis. Gebruikershandleiding installeren Vodafone Thuis Geldig per oktober 2012 Vodafone Thuis Gebruikershandleiding installeren Vodafone Thuis Geldig per oktober 2012 1 Inhoudsopgave 1. Router installeren 5 2. Draadloos internet activeren 7 3. Bellen installeren 13 4. TV installeren

Nadere informatie

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product!

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Al onze producten vallen onder een voorwaardelijke garantie die tot 12 maanden na datum van aankoop de hardware dekt. Daarbij hanteren wij voor al onze producten

Nadere informatie

voor Ontvangst van CanalDigitaal services NL Digitale Satellietontvanger 2 FR Décodeur Satellite Numérique 38 EN Digital Satellite Receiver 74

voor Ontvangst van CanalDigitaal services NL Digitale Satellietontvanger 2 FR Décodeur Satellite Numérique 38 EN Digital Satellite Receiver 74 DSR 7141 voor Ontvangst van CanalDigitaal services NL Digitale Satellietontvanger 2 FR Décodeur Satellite Numérique 38 EN Digital Satellite Receiver 74 Inhoudsopgave 1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

SAB NOVA Android HD. Gebruikshandleiding

SAB NOVA Android HD. Gebruikshandleiding SAB NOVA Android HD Gebruikshandleiding 0 INHOUD IHHOUD... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. VEILIGHEID... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 1 PRODUCT WEERGAVE... 3 2 AFSTANDSBEDIENING... 5 3 BASIS

Nadere informatie

Copyright 2011 - Xsarius 1. Handleiding

Copyright 2011 - Xsarius 1. Handleiding 1 Handleiding MADE TO ENJOY 2 Nederlands/Dutch 4-33 Engels/ English 34-62 3 Nederlands Bedankt voor de aanschaf van de Xsarius I-GO HD1 Wij wensen u heel veel plezier met uw aankoop Op www.xsarius.nl kunt

Nadere informatie

Handleiding Mode d emploi MEDION LIFE P15138 (MD 30681)

Handleiding Mode d emploi MEDION LIFE P15138 (MD 30681) 80 cm/32 Smart-TV met LED-backlight, HD DVB-T/-C Tuner, WiFi & internetbrowser Smart TV de 80 cm/32 avec rétro-éclairage LED, tuner HD DVB-T/C, WiFi & navigateur Web MEDION LIFE P15138 (MD 30681) Handleiding

Nadere informatie