Handleiding gebruik MaccsBox

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding gebruik MaccsBox WWW.MACCSBOX.NL"

Transcriptie

1 Handleiding gebruik MaccsBox INHOUD Blz. Algemeen 2 Beheer, wachtwoorden en gebruikersnamen 2 Discipline bij gebruik 2 MaccsBox proces 3 Geautomatiseerd of handmatig 3 Hoofdmenu 4 Titel 5 Boekingen 6 Rapportage bezoekcijfers 7 Facturen 9 Rapporten 11 Relatiegegevens 12 Export 12 Notificaties Versie 0.3

2 Algemeen Dit document heeft tot doel het beschrijven van het gebruik, de functionaliteit en de processen binnen MaccsBox op een redelijk gedetailleerd niveau. Zowel distributeurs als exploitanten maken gebruik van MaccsBox via MaccsBox vervangt per 2 november 2006 de postbus die al een groot aantal jaren in gebruik was bij NFC, NVF en NVB. De grote verschillen en voordelen bestaan uit: o Windows en webbased o Data exploitant worden leidend o Rapportage op voorstellingsniveau o Rapportage per categorie tickets o Alle exploitanten, alle films o Automatische koppeling met kassa-systeem c.q invoer via webformulier o Elektronische facturatie o Betrouwbare en volledige statistiek Tot nu toe zijn er een aantal leden geweest die niet rapporteerden aan de postbus en werden ook de titels van distributeurs die niet zijn aangesloten bij de NVF, niet meegenomen. Dat is nu verleden tijd. De NVF zorgt er voor dat alle titels zijn opgenomen in de database en de NVB-leden hebben de statutaire verplichting om de gevraagde gegevens te rapporteren aan MaccsBox. Beheer, wachtwoorden en gebruikersnamen Het beheer van MaccsBox, de diverse stamtabellen, gebruikers, database, etc. wordt gedaan door de NVB en de NVF in samenwerking met de ontwikkelaars van MaccsBox. Alle gebruikers krijgen voor 2 november 2006 hun eigen set login gegevens bestaande uit gebruikersnaam en wachtwoord. Voor het aanvragen van extra of nieuwe logins is een aparte procedure van toepassing die te vinden is onder MaccsBox in het hoofdmenu van Alle correspondentie inzake MaccsBox, kassa-software, mailadressen, verbetervoorstellen, etc. dient gericht te worden aan Discipline bij het gebruik Bij de oude postbus wilde het nog wel eens voorkomen dat (achteraf) filmhuurpercentages wijzigden en correcties werden gepleegd buiten de postbus om. De betrouwbaarheid van de cijfers liet daardoor te wensen over. Om MaccsBox te laten slagen is het dan ook vereist dat alle gebruikers de discipline aan de dag leggen om alle activiteiten via MaccsBox te laten lopen. Foutieve boekingen worden gecorrigeerd en dan opnieuw in de database gezet, foutieve input van bezoekcijfers dient in MaccsBox gecorrigeerd te worden. Ook zullen de crediteringen van foutieve facturen en de mogelijke nieuwe facturen altijd via MaccsBox dienen te lopen (debetfactuur >> creditfactuur >> nieuwe debetfactuur). 2

3 MaccsBox proces Het proces is als volgt: 1. Distributeur maakt boekingen en zet ze klaar in de database 2. Exploitant haalt boekingen op en importeert ze eventueel in zijn systeem 3. Exploitant rapporteert dag- en weekcijfers op niveau van voorstelling en ticketsoort naar MaccsBox 4. Distributeur haalt cijfers op uit database 5. Distributeur genereert factuur en stuurt deze naar MaccsBox 6. Exploitant haalt facturen op uit database 7. Exploitanten kunnen diverse rapporten opvragen c.q. zelf samenstellen via downloads van data Dit proces is omgeven door een systeem van notificaties. Zie ook verder. Geautomatiseerd of handmatig In het werken met MaccsBox onderscheiden we 2 manieren: o Geautomatiseerd via interface o Handmatig Bij de geautomatiseerde versie is MaccsBox middels een interface gekoppeld aan de kassa software die gebruikt wordt door een exploitant. Deze interface zorgt er voor dat MaccsBox elektronisch kan communiceren met de kassa software waardoor de juiste bestanden met het correcte bestandstype geïmporteerd of geëxporteerd worden. Hierdoor verloopt het proces bijna vanzelf. In MaccsBox zijn deze specifieke gegevens van de kassa software opgeslagen en per systeem gekoppeld aan exploitanten die dat bewuste programma gebruiken. Als een exploitant bijvoorbeeld met Compeso werkt, maar in MaccsBox is opgenomen als TASgebruiker, dan zal de elektronische koppeling niet werken. Het is dus van het grootste belang voor een soepele gang van zaken en besparing van handmatige invoer en correcties, dat de NVB meteen op de hoogte wordt gesteld van (voorgenomen) wijziging van kassa-software en de ingangsdatum daarvan. Zie voorts ook onder Beheer hierboven. Automatische koppelingen zijn ontwikkeld voor de volgende kassa-systemen: o TAS (Tixway) o Way2Cinema (Tixway) o Compeso o M3 o Dolphin (Ticket International) o EasyBase o Noctua (Athena) o Ticketlab o KTS o Provenu (Tickets.com) Let wel: de leverancier dient voor 2 november 2006 te zorgen voor een update of upgrade van de software. 3

4 Exploitanten die dus andere kassa-software gebruiken dan hierboven vermeld, of zelf een systeem hebben ontwikkeld, dienen gebruik te maken van de webapplicatie en zullen via internet hun bezoekcijfers dienen te rapporteren. Dat is deels een handmatig proces dat later in deze handleiding beschreven wordt. De NVB heeft haar uiterste best gedaan om zo veel mogelijk systemen geautomatiseerd te krijgen. Helaas zijn een aantal leveranciers niet in staat gebleken om de benodigde interface te ontwikkelen, waaronder Azet, SRO, Beep! en Aura. In de volgende hoofdstukken zal, voor zover van toepassing, onderscheid worden gemaakt tussen geautomatiseerd en handmatig gebruik. Hoofdmenu Na inloggen komt u in het hoofdmenu bestaande uit de 5 menu-items met uitklapmenu die in bovenstaande afbeelding boven de donkerblauwe balk staan: titel boeking facturatie rapporten relatie. Bovenstaande afbeelding geeft een voorbeeld van een menu van een geladen pagina. Het voorbeeld toont het menu voor een ingelogde exploitant in het zoekscherm. Indien een bepaalde actie niet toegestaan is wordt de betreffende knop in grijs getoond. In dit voorbeeld mag de gebruiker wel gegevens ophalen, printen, opslaan in diverse exportformaten en bladeren door de pagina s, maar niet opslaan, geen nieuwe items toevoegen of verwijderen. In bovenstaand voorbeeld staat aangegeven welke knop waarvoor wordt gebruikt. Na selectie haalt u de gegevens op met de knop Ophalen, helemaal links in de donkerblauwe balk. Elk scherm kan door elke gebruiker worden opgeslagen op de eigen computer als PDF, CSV, Excel en HTML. Verder kan er door de pagina s genavigeerd worden indien er meerdere pagina s aan resultaten worden opgehaald. De verschillende onderdelen van MaccsBox kunnen worden benaderd via het uitklapmenu boven de donkerblauwe balk: Titel Boeking Facuratie Rapporten Relatie In de volgende hoofdstukken wordt hier separaat op in gegaan. 4

5 Titels Iedere gebruiker van MaccsBox heeft inzage in actuele titelgegevens. Deze worden beheerd door de NVF. Het tabblad titel heeft als uitklapmenu zoek titel. U kunt op diverse manieren titels zoeken, op titelnaam, op naam distributeur, regisseur, etc. Zie hieronder. Door een klik op ophalen verschijnt bijv. als resultaat: Door op de titel te klikken opent het titelscherm met alle gegevens: Op de diverse tabbladen, zoals cast en site is extra informatie te verkrijgen (indien beschikbaar). 5

6 Boekingen Boekingen worden in MaccsBox altijd door de distributeur ingevuld. Een exploitant dient zijn boekingen op te halen uit MaccsBox. Dit kan zowel via de elektronische interface gebeuren als handmatig via de webapplicatie. Boekingen kunnen door de distributeur worden verwijderd, tenzij er reeds cijfers op gerapporteerd zijn (bijv. foutieve boekingen). Over nieuwe boekingen die in MaccsBox zijn opgenomen ontvangen exploitanten geen bericht (notificatie). Boekingen zijn een continu proces en zouden anders leiden tot een bijzonder grote hoeveelheid onnodige s naar exploitanten. Het menu-item boeking klapt uit naar: zoek boeking. Aanklikken geeft als scherm: Na selectie van de speelweek/-weken kunnen boekingen op diverse manieren geselecteerd worden. Zie hier boven. In onderstaand voorbeeld zijn alle boekingen voor een bepaalde periode opgehaald: Een exploitant kan alleen zijn eigen boekingen inzien en kan de boekingen via de elektronische interface ophalen voor import in het eigen systeem en/of de boekingen inzien via de webapplicatie. De handleiding voor het werken met de interface wordt verstrekt door de leverancier van de kassa-software. Door op een/het contractnummer te klikken opent het scherm van die specifieke boeking (zie volgende afbeelding, in het voorbeeld is het filmhuurpercentage weggehaald). In de webapplicatie kan de exploitant vervolgens de boeking op status discussie zetten indien de boekingsgegevens volgens hem/haar niet kloppen. In dat geval krijgt de distributeur daar automatisch een bericht over. Hierbij is het ook mogelijk een reden op te geven. Na overleg tussen distributeur en exploitant zal de gewijzigde boeking in MaccsBox worden 6

7 opgenomen. Het is voor de exploitant niet mogelijk de overige boekingsgegevens te wijzigen. Bij het opzoeken van de boekingen hebben zowel de distributeur als exploitant alleen toegang tot hun eigen boekingsgegevens. De overige tabbladen van dit scherm worden in de volgende hoofdstukken besproken. Rapportage bezoekcijfers Een exploitant voert de cijfers per boeking in via de elektronische interface of handmatig via de webapplicatie. Cijfers horen altijd bij een boeking. Bij het geautomatiseerd aanleveren van een cijferbestand worden de aangeleverde gegevens automatisch gekoppeld aan de betreffende boeking. Wanneer de cijfers handmatig worden ingevoerd zoekt men eerst de boeking op, waarna bij de boeking onder een apart tabblad de resultaten kunnen worden ingevoerd (zie afbeelding hierboven, tabbladen dagstaat (GBO) en borderel (BOR) en de verdere uitleg bij de volgende afbeelding). De cijfers kunnen te allen tijde worden gewijzigd door de exploitant en nooit door de distributeur. Een exploitant heeft alleen inzage in zijn eigen resultaten. Het kan voorkomen dat een exploitant een film vertoont van een (buitenlandse) distributeur die niet is aangesloten op MaccsBox (geen lid van de NVF). De titels van deze distributeurs worden door de NVF in MaccsBox ingevoerd en voor deze titels is het uitsluitend mogelijk om via de elektronische interface de cijfers aan te leveren zonder dat er een bijbehorende boeking in het systeem zit. MaccsBox maakt op dat moment zelf automatisch een standaardboeking aan. Deze cijfers zijn bestemd voor de statistiek; er worden op basis hiervan geen facturen verzonden via MaccsBox. Voor deze films kan nog geen handmatige rapportage van cijfers plaats vinden. Aan een oplossing wordt gewerkt want we willen alle titels en alle bezoekers in de database opnemen. Zodra dit punt is opgelost ontvangen de exploitanten bericht en een handleiding daarvoor. 7

8 Het voorgaande betekent helaas ook dat de exploitant aan dergelijke distributeurs (buitenlandse distribute urs c.q. niet-nvf-leden) ook nog per ouderwetse hard-copy- borderel de cijfers per post zal moeten rapporteren. C ijfers dienen op twee manieren/momenten aangeleverd te worden: als voorlopige d agcijfers ( GBO = Gross Box Office ) en als definitieve weekcijfers ( BOR=Box Office Returns). Via de geautomatiseerde manier worden beide op dezelfde wijze elektronisch aangeleverd. Ook het handmatig invoeren via de webapplicatie ziet er hetzelfde uit, alleen staan beide onder een andere tab. Indien de voorlopige cijfers (GBO) zijn ingevoerd kunnen voor het invoeren van de definitieve cijfers (BOR) middels een copy-knop de voorlopige cijfers worden gekopieerd, zodat men niets hoeft over te typen en alleen de wijzigingen hoeft in te voeren. Hieronder staat stap voor stap een voorbeeld van het handmatig invoeren van cijfers door de exploitant via de webapplicatie. Via boeking en zoek boeking worden de boekingen opgehaald. Dit levert bijv. onderstaand scherm op. Klik op het betreffende contractnummer. Het volgende scherm verschijnt (echter met blanco vakjes zonder de ingevulde cijfers): 8

9 Er dient per dag gerapporteerd te worden op niveau van voorstelling, ticketsoort en ticketprijs. Als men op de naam van de dag klikt opent er een nieuw venster waarin cijfers op detailniveau dienen te worden ingevoerd. Standaard worden altijd vier regels getoond, waarbij in het voorbeeld de onderste regel de lege standaardregel is. Regels toevoegen en verwijderen kan via de button + en de button x die naast het printericoontje staan. Als het detailvenster na het opslaan wordt afgesloten wordt het hoofdscherm ververst en worden per dag de totalen getoond. Deze dagtotalen kunnen alleen gewijzigd worden door terug te gaan naar de details op voorstellingsniveau per dag, daar de correcties aan te brengen en opnieuw op te slaan. Opslaan data Regel meer/minder Facturen Nadat de boeking is ingevoerd, de speelweek voorbij is en de exploitant de definitieve cijfers heeft aangeleverd zal de distributeur de factuur aanleveren. Ook voor de factuur geldt dat deze altijd gekoppeld moet kunnen worden aan een bestaande boeking. MaccsBox zal signaleren en een notificatie sturen indien de gegevens van een factuur niet overeenkomen met de gegevens van de borderel. Tevens wordt dan het discussievinkje bij de factuur aangezet en wordt de bijbehorende reden opgeslagen. 9

10 Elektronische facturen kunnen alleen worden aangeleverd via de elektronische interface. MaccsBox geeft geen elektronische facturen door van distributeurs die geen lid zijn van de NVF. In die gevallen komt de factuur als hard copy per post van de desbetreffende distributeur, net als vroeger. Zowel distributeurs als exploitanten hebben via het facturatie -menu online toegang tot hun eigen factuurgegevens via MaccsBox. Zie onderstaand voorbeeld. Aanklikken van factuurnummer opent die specifieke fatuur. Mocht die factuur, naar de mening van de exploitant foutief zijn, dan kan hij/zij deze op discussie zetten. De distributeur ontvangt dan een bericht. Afhankelijk van het overleg tussen distributeur en exploitant daarover kunnen de o.a. volgende acties ondernomen worden: 10

11 o Factuur blijft ongewijzigd bestaan o Er volgt een gedeeltelijke creditnota, bijv. voor verlaagde filmhuur o Er volgt een volledige creditnota en een nieuwe, correcte debetnota. Het is essentieel voor de integriteit van de data in MaccsBox dat alle correcties ook via MaccsBox verlopen! Rapporten MaccsBox bevat een breed scala aan informatie. Dit is te vinden onder het menu-item Rapporten. In het menu zijn de volgende rapporten opgenomen: o Import rapporten (alleen eigen gegevens) Geweigerde cijfers: een exploitant ontvangt een notificatie per mail indien er iets mis is met de gerapporteerde bezoekcijfers, de details zijn dan ook hier te vinden o Titel rapporten Première rapport Prolongatie rapport Releaselijst Windowrapport: dit rapport zal op termijn per titel de windows tonen tussen bioscoop- en dvd-release, sorteerbaar naar distributeur en totaal Nederland Release historie rapport: om bijv. per exploitant en/of distributeur historische bezoekgegevens op te vragen o Boxoffice/admissions reports Title top 20 report: Top X opvraagbaar over kortere of langere periode, bijv. top 50 over Recette/bezoekers rapport: heel flexibel rapport, gegevens opvraagbaar per periode, per titel en/of distributeur en/of bioscoop en/of exploitant en/of plaats, etc. Zie onderstaand voorbeeld uit de testdatabase. Recette/bezoekers per distributeur/film rapport: landelijke gegevens opvraagbaar per periode per titel en/of distributeurs Week/weekend Top 20 rapport: Top X rapport voor een bepaald weekend of week Weekfacts Top 20: vast rapport, geeft resultaat van de speelweek en cumulatief jaar t.o.v. vorig jaar o Facturatierapporten (alleen eigen gegevens) Gefactureerde filmhuur: geeft per periode overzicht van gefactureerde en nog te factureren filmhuur 11

12 Exploitanten kunnen uiteraard al dit soort rapportages over de eigen bioscoop of filmtheater opvragen. Daarvan mag en kan men natuurlijk ook alles zien. Voor wat betreft data van anderen en van de gehele markt (stad, provincie, land) zijn bepaalde zaken minstens 12 weken afgeschermd. In de standaardinstelling heeft een exploitant steeds toegang tot de gegevens over het aantal bezoekers. Deze default is gekozen omdat onze business per slot van rekening wordt aangedreven door bezoekers en de boxoffice een resultante daarvan is. Mocht u echter voor uw eigen analyses van de markt liever de beschikking hebben over de omzetgegevens (boxoffice), dan kunt u maximaal één maal per jaar aan de NVB vragen om een aanpassing van de instellingen van uw bedrijf (exploitant c.q. concern) in MaccsBox. Wij zorgen er dan voor dat u de boxoffice kunt zien en dat bezoekers wordt afgesloten. Bij de overschakeling naar MaccsBox zal een deel van bovenstaande systematiek nog niet operationeel zijn. Helaas moet er nog extra geprogrammeerd worden om gelijktijdig toegang te geven tot data over bezoekers en boxoffice van eigen complexen. Deze toegang is voorlopig beperkt tot bezoekers (of boxoffice). Ook van de gegevens die ouder zijn dan 13 weken kan alleen of bezoekers of boxoffice opgevraagd worden (afhankelijk van de gekozen instelling). Zodra dit punt opgelost is, ontvangen alle exploitanten daar bericht over. Relatiegegevens Adres en communicatiegegevens voor alle relaties zijn via de webapplicatie op te vragen. Export Een exploitant kan bij de NVB aangeven dat hij automatische exports wil kunnen afnemen. De export is voor boekingen naar keuze mogelijk in XML, CSV of Fixed Length tekstformaat en voor facturen in XML of Fixed Length textformaat. Er kan hierbij per export type tevens worden opgegeven of dit Unicode of ANSI moet zijn. Deze formaten 12

13 zijn gekoppeld/afhankelijk van het kassasysteem. Voorbeeld: TAS gebruikt textformaat in ANSI. In 2005/2006 hebben alle exploitanten aan de NVB opgegeven welk kassasysteem zij gebruiken. Dit is opgenomen in de huidige database van MaccsBox. Opgave van het formaat van de automatische exports is dus alleen nodig indien er sindsdien een ander systeem in gebruik is genomen. Indien een exploitant ervoor kiest exports uit MaccsBox te willen ontvangen worden op de FTP server de geëxporteerde bestanden klaargezet. Er worden dan exports gegenereerd voor de betreffende exploitant op de FTP server op een locatie waar alleen de betreffende ingelogde persoon toegang toe heeft. Het is dus niet mogelijk via de FTP server bestanden van iemand anders op te halen. Nieuwe gegevens worden steeds aan het bestand toegevoegd. Het is daarom verplicht om zodra het bestand van de FTP server wordt gedownload dit bestand meteen daarna van de FTP server te verwijderen. Notificaties notificatie vindt op drie momenten plaats. Er kan naar schatting maximaal een kwartier tijd zitten tussen het opsturen van het bestand en het daadwerkelijk ontvangen van een met het verwerkingsverslag. De exploitant heeft bij de NVB aangegeven naar welk adres de notificatie voor welk import type ( i.e. boekingen, cijfers of facturen ) verstuurd moet worden. Deze adressen dus reeds bij MaccsBox bekend. Alleen wijzigingen moeten meteen worden doorgegeven. De drie notificatie-momenten zijn: 1) Notificatie vindt plaats na elektronische aanlevering van bestanden. De notificatie- zal de status van de aangeleverde data per aangeleverd bestand bevatten. 2) Ook vindt er notificatie richting de distributeur plaats wanneer een boeking of factuur op discussie wordt gezet door de exploitant. 3) Wanneer de boekingscijfers aan het einde van de week uitblijven zal de exploitant hiervan automatisch een ontvangen. 13

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren...

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren... blz. 1 HANDLEIDING BASECONE Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Inloggen in Basecone... 2 3 Aanleveren van documenten... 3 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4 5 Autoriseren... 5 6 Archiveren en opvragen

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds verstandelijk gehandicapten Mei 2015 Inhoudsopgave HOE KOM IK IN HET SYSTEEM?... - 3 - UITLEG PER FUNCTIE... - 4 - Algemeen - 4 - Home - 4 - Plaatselijke

Nadere informatie

Handleiding Order2Cash

Handleiding Order2Cash Handleiding Order2Cash Inhoud Order2Cash...3 Persoonlijke online omgeving...3 Geen account...4 Inloggen...5 Koppelen / Ontkoppelen...6 2 Order2Cash Uw facturen ontvangt u digitaal via Order2Cash. Binnen

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Handleiding. Online Order Entry Website. Door: Datum: Versie:

Handleiding. Online Order Entry Website. Door: Datum: Versie: Handleiding Online Order Entry Website Door: Datum: Versie: 2 Handleiding Online Order Entry Website Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 De OOE... 4 Functionaliteiten... 5 Online Order Entry...

Nadere informatie

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen Handleiding FOCWA Kennisbank Kennisbank V 1.0 Remco Jansen 1 Inhoud : Login Loginnaam laten bewaren Zoeken naar FOCWA Kennisbank documenten Taal, Categorie en Subcategorieën Trefwoord Verfijnen van uw

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie

Handleiding ATA-Nederland

Handleiding ATA-Nederland Handleiding ATA-Nederland Inhoudsopagve 1. Start 1 1.1. Toegang tot ATA-Nederland en Aanmelding 1 2. Carnet-ATA aanvragen 3 2.1. Inloggen in ATA-Nederland 3 2.2. Nieuw Carnet-ATA aanvragen 4 2.2.1 Stap

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding I-Wise web portaal De weg naar informatie Gebruikershandleiding Inhoud 1. Algemeen... 2 2. Werkwijze schermen... 4 3. Beheer... 6 4. Filters... 9 5. Bestuurder gegevens wijzigen... 11 6. Kilometer verwerking...

Nadere informatie

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8 Gebruikershandleiding Versie 2.8 november 2012 Inhoud 1 Voor toegang tot Shell Card Online e-invoicing Service... 3 1.1 Inloggen in Shell Card Online... 3 1.2 Wat als u uw wachtwoord bent vergeten... 3

Nadere informatie

1. Doel - Het door de klant via een webapplicatie invoeren van zijn/haar orders in het TMS systeem van van Reenen.

1. Doel - Het door de klant via een webapplicatie invoeren van zijn/haar orders in het TMS systeem van van Reenen. ID WI1.08.07 Omschrijving Orderintake online order entry Proces P 1.08 Trefwoorden Aslas; Online Order Entry Beschreven door Laurens van Oostenbrugge Datum 22-05-2012 Activiteit Transport Versie TranspasOnline

Nadere informatie

Tetra Portaal Handleiding

Tetra Portaal Handleiding Tetra Portaal Handleiding Release Tetra B.V. 18-03-2015 Inhoudsopgave 1 Inloggen 3 1.1 Algemeen............................................... 3 1.2 Inloggen via Bricks Huisarts.....................................

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een Excel bestand vanuit het bronsysteem ONATAL naar PERIDOS

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een Excel bestand vanuit het bronsysteem ONATAL naar PERIDOS Handleiding HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een Excel bestand vanuit het bronsysteem ONATAL naar PERIDOS Inleiding U bent verantwoordelijk voor het al dan niet aanleveren van gegevens aan Peridos.

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

Invoice Portal. Handleiding

Invoice Portal. Handleiding Invoice Portal Handleiding Inhoud Invoice Portal... 3 Activerings e-mail... 3 Account activeren... 4 Inloggen Invoice Portal... 4 Facturenscherm... 5 Selectiemogelijkheden... 6 Enkelvoudige downloads...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bardiensten Invullen Bardienst...5 Bardiensten Mijn Bardiensten...6 Bardiensten Mijn Gegevens...7 Bardiensten Mijn Verhinderingen...8

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de NIPT.

Nadere informatie

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3.

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3. 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 02 08 4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 03

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie bij kwaliteitsvisitatie Dit document is een handleiding voor het gebruik van het online auditsysteem ADAS, gebruikt voorkwaliteitsvisitaties georganiseerd door de NVvP. Inhoudelijke informatie over de

Nadere informatie

1 Instellingen voor Clieop-bestanden

1 Instellingen voor Clieop-bestanden U kunt vanuit Reeleezee betalingsopdrachten aanmaken en deze in de vorm van een ClieOp - bestand exporteren. ClieOp (CliëntOpdrachten) is de naam van het elektronische bestand dat zakelijke cliënten gebruiken

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Ondervindt u problemen bij het gebruik van het programma Tropaz, neemt u dan contact op met uw eigen trombosedienst. 2012

Nadere informatie

Startershandleiding ProCheck+

Startershandleiding ProCheck+ Startershandleiding ProCheck+ Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Voor de eerste maal inloggen... 3 2. Systeembeheerder... 5 2.1 Wat kunt u als systeembeheerder ten opzichte van andere gebruikers...

Nadere informatie

Peridos Handleiding uitslagen combinatietest

Peridos Handleiding uitslagen combinatietest Peridos Handleiding uitslagen combinatietest Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk functioneel beheer Peridos Versie: 2.0 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de

Nadere informatie

Handleiding Official Portal

Handleiding Official Portal SPORTLINK, MEER TIJD VOOR SPORT Handleiding Official Portal KNBSB DE HANDLEIDING In deze handleiding wordt u stap voor stap door de applicatie geleid. Aan de hand van afbeeldingen wordt elke handeling

Nadere informatie

Gebruikers en groepen

Gebruikers en groepen Gebruikers en groepen Deze handleiding beschrijft de functionaliteit gebruikers en groepen. U vindt deze functionaliteit in het SchoolWapps dashboard onder de menuoptie Algemeen. Met de module gebruikers

Nadere informatie

Handleiding. Inhoud. Inleiding. Digitaal Loket Rapportages (DLR)

Handleiding. Inhoud. Inleiding. Digitaal Loket Rapportages (DLR) Handleiding Digitaal Loket Rapportages (DLR) Inhoud 1 Inleiding 2 Inloggen met eherkenning 3 Aanleveren van een rapportage 3.1 Overzicht rapportageverplichtingen raadplegen 3.2 Een rapportage aanleveren

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon: 071-5262449 E-mail: trombosedienst@lumc.nl www.trombosedienst-leiden.nl

Nadere informatie

Uitleg schermen online software MBCP

Uitleg schermen online software MBCP Uitleg schermen online software MBCP Als eerst gaat u naar de website www.bouwprijzen-software.nl. Hier krijgt u de onderstaande pagina te zien. Vervolgens kunt u inloggen doormiddel van uw e-mail adres

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker)

Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker) Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker) 1 Inhoud Handleiding voor schooladministratoren... 3 Het begin... 3 Kwaliteit van het systeem... 4 Eigen gegevens wijzigen... 5 Klassenbeheer... 6

Nadere informatie

Handleiding. Serviceportal. Versie 1.3 Datum 07-10-14

Handleiding. Serviceportal. Versie 1.3 Datum 07-10-14 Handleiding Serviceportal Versie 1.3 Datum 07-10-14 Inhoud 1 Inloggen... 3 2 Transportdocumenten... 4 2.1 Zoeken naar documenten... 4 2.2 Downloaden van alle documenten op factuurnummer... 6 2.3 Order

Nadere informatie

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Versie mei 2014 1. Accepteren van een uitnodiging 1.1 De uitnodiging beantwoorden U kunt als ondernemer uitgenodigd worden voor een onderhandse aanbesteding.

Nadere informatie

Handleiding Shell Card Online Conversie

Handleiding Shell Card Online Conversie Handleiding Shell Card Online Conversie Datum 28 december 2012 Auteur Ruud van Huizen Versie 2.3 Handleiding_Shell_Online_conversie_v2.3 Pagina 1 Inleiding Deze handleiding beschrijft het opzetten en converteren

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Factuur Online. Inhoudsopgave. 1 Het nieuwe keuzescherm 1

Gebruikershandleiding Factuur Online. Inhoudsopgave. 1 Het nieuwe keuzescherm 1 Datum November 2015 Versie 3.0 Gebruikershandleiding Factuur Online Inhoudsopgave 1 Het nieuwe keuzescherm 1 1.1 Voorbeeld inlogscherm voor klanten 1 1.2 Factuur Online 3 1.3 Het beginscherm van de vernieuwde

Nadere informatie

Inhoud Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoud Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Handleiding Inhoud Inloggen... 3 Homepage... 4 Proces - webapplicatie... 5 Status uitleg... 6 Proces aan / afmelden aansluiting... 7 Nieuwe aansluiting... 8 Status wijzigen... 10 Status log... 11 Bestanden

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding SocSoc Versie 4 februari 2013. Inhoud. 1. Inschrijven. 2. Oproep zoeken en erop reageren. 2.1 Inloggen

Gebruikers Handleiding SocSoc Versie 4 februari 2013. Inhoud. 1. Inschrijven. 2. Oproep zoeken en erop reageren. 2.1 Inloggen Gebruikers Handleiding SocSoc Versie 4 februari 2013 Inhoud 1. Inschrijven 2. Oproep zoeken en erop reageren 2.1 Inloggen 2.2 Twee manieren om oproepen te zoeken 2.2.1 Oproep zoeken per rubriek 2.2.2 Oproep

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.10 augustus 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVIES.TEVREDEN.NL

HANDLEIDING ADVIES.TEVREDEN.NL HANDLEIDING ADVIES.TEVREDEN.NL Adfiz Freemium Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave Inloggen Advies.tevreden.nl... 3 Wijzig uw wachtwoord... 4 Dashboard... 5 Rapportcijfers... 5 Toon resultaten van:... 5 Bekijk

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Handleiding Magento - Asperion

Handleiding Magento - Asperion Handleiding Magento - Asperion www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van Magento naar Asperion. De koppeling zorgt dat voor facturen in Magento automatisch een factuur

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

HANDLEIDING BESCHIKBAARHEIDMODULE OPDRACHTGEVERS. 1. Inleiding

HANDLEIDING BESCHIKBAARHEIDMODULE OPDRACHTGEVERS. 1. Inleiding 1. Inleiding HANDLEIDING BESCHIKBAARHEIDMODULE OPDRACHTGEVERS HANDLEIDING Pagina 1 van 9 BESCHIKBAARHEIDMODULE OPDRACHTGEVERS De website van de Maatschap Spoorwegbeveiligers (www.maatschap-spoorwegbeveiligers)

Nadere informatie

Handleiding Atletiek Academie

Handleiding Atletiek Academie Handleiding Atletiek Academie Handleiding Atletiek Academie 07-02-2013-1 - Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Inloggen... 4 2 Opbouw van de Atletiek Academie... 5 2.1 Je bent ingelogd, wat nu?... 5 2.2 Klaslokaal...

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Loket Rapportages

Handleiding Digitaal Loket Rapportages Handleiding Digitaal Loket Rapportages Digitaal Loket Rapportages (DLR) Inhoud 1. Inleiding 2. Inloggen met eherkenning 3. Aanleveren van een rapportage 3.1 Overzicht rapportageverplichtingen raadplegen

Nadere informatie

Handleiding registratiesysteem

Handleiding registratiesysteem Handleiding registratiesysteem Deze handleiding geeft u uitleg over het registratiesysteem van Bas. De stappen die doorlopen moeten worden om via het klachtenformulier een klacht of vraag in te dienen

Nadere informatie

Menu Door op de menuknop te klikken kunt u het hoofdmenu sluiten of openen. De menuknop is het icoon met drie streepjes vlak onder elkaar.

Menu Door op de menuknop te klikken kunt u het hoofdmenu sluiten of openen. De menuknop is het icoon met drie streepjes vlak onder elkaar. Start de Management Drives Viewer. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op de button om in te loggen. Na inloggen opent het hoofdmenu automatisch. Menu Door op de menuknop te klikken kunt u

Nadere informatie

Handleiding Verkoopmodule Verkoper 11-5-2010 WOSI

Handleiding Verkoopmodule Verkoper 11-5-2010 WOSI Handleiding Verkoopmodule Verkoper 11-5-2010 WOSI Inhoud Algemeen... 4 Hoofdpagina... 5 Verkoop... 7 Verkoop overzicht...7 VHE s... 8 VHE s... 8 Klanten... 9 Klanten... 9 Nieuwe Klant... 10 Geïnteresseerden...11

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA naar PERIDOS Inleiding U bent verantwoordelijk voor het al dan niet aanleveren van gegevens aan Peridos. Daarbij

Nadere informatie

Handleiding: Sponsit in 10 stappen!

Handleiding: Sponsit in 10 stappen! Handleiding: Sponsit in 10 stappen! Om je snel op weg te helpen met Sponsit vindt je hier onze handleiding waarin we je in 10 stappen uitleggen hoe Sponsit werkt. Inhoudsopgave Stap 1. Contacten... 2 Contacten

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding. Porta applicatie

Handleiding. Porta applicatie Handleiding Porta applicatie Inleiding Met de applicatie Porta op het Extranet kunt u als ketenpartner gegevensbestanden met het CAK uitwisselen. In deze handleiding staat beschreven hoe u dit kunt doen.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Versie 1.3 / 22 april 2016 Inhoud 1. Welkom bij Grant Manager... 3 2. Inloggen... 4 3. Handleiding en wachtwoord wijzigen... 6 4. Tijd schrijven... 7 5. Kosten en uitgaven... 12 6.

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding Labcom webeditie. Januari 2009

Handleiding Labcom webeditie. Januari 2009 Handleiding Labcom webeditie Januari 2009 1 Inleiding:... 3 Beschrijving Hoofdscherm... 4 Een nieuwe opdracht maken... 5 Monsters en deelmonsters toevoegen... 6 Analyse toevoegen... 7 Aanvraag bekijken...

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

Handleiding GVV-web medewerker Locatie

Handleiding GVV-web medewerker Locatie Handleiding GVV-web medewerker Locatie Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Zoeken reiziger 4 2 Muteren reiziger 4 2.1 Acties 5 3 Opvragen gegevens reiziger 6 3.1 Personalia 6 3.2 Mutaties 7 3.3 Dagelijkse planning

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding voor inleners

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding voor inleners Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding voor inleners Versie 5.00-B april 2012 Inhoudsopgave H1. Starten met UBplusOnline 1.1 UBplusOnline instellen 3 1.2 Inloggen als contactpersoon 5 H2.

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 4 4. Stap 2: Certificaat installeren... 5 5. Stap 3: URL registreren... 6 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bewerken diensten...5 Bewerken evenementen...6 Bewerken ledensoort...7 Bewerken tijden...8 Schema soort...9 Schema schema tijden...10

Nadere informatie

IPMarketing. Krijg inzage in uw potentiële klanten door uw website te analyseren! Handleiding 3.0

IPMarketing. Krijg inzage in uw potentiële klanten door uw website te analyseren! Handleiding 3.0 Krijg inzage in uw potentiële klanten door uw website te analyseren! Handleiding 3.0 Voorwoord Welkom bij de handleiding van IP Marketing 3.0. Hier vindt u alle informatie over het gebruik van het vernieuwde

Nadere informatie

WERVINGSPAKKET Handleiding voor medewerkers Wervingspakket Lite

WERVINGSPAKKET Handleiding voor medewerkers Wervingspakket Lite WERVINGSPAKKET Handleiding voor medewerkers Wervingspakket Lite Inhoudsopgave Inleiding... 3 De leeswijzer en omschrijving van de algemene elementen... 4 Inloggen in de applicatie... 5 Het inloggen in

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1. Dossiers 2.2. Processen 2.2.1. Tekst toevoegen 2.2.2. Bijlagen

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.1

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.1 Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Trombosedienst Helmond Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond Telefoon:0492-595973 Fax: 0492-595059 E-mail: trombosedienst@elkerliek.nl

Nadere informatie

BaSe-IT 1-7-2008 www.base-it.net. Handleiding. www.vervangerspool.nl

BaSe-IT 1-7-2008 www.base-it.net. Handleiding. www.vervangerspool.nl Handleiding www.vervangerspool.nl 1 Inhoudsopgave: 1. Login... 3 1.1 Wachtwoord en gebruikersnaam ontvangen:... 3 1.2 Nog geen wachtwoord en gebruikersnaam ontvangen:... 4 2 Overzicht gebruikers:... 4

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

Econosto Webshop 2011 Documentatie

Econosto Webshop 2011 Documentatie Econosto Webshop 2011 Documentatie Econosto Webshop 1.Loginproces 1.1 Verstrekking Inlogcodes 1.1 Nieuwe gebruikers en bevoegdheden 1.2 Gebruikersinstellingen (bevoegdheden) 1.3 Inloggen 2. Bestelproces

Nadere informatie

Handleiding Relaties. Inhoud

Handleiding Relaties. Inhoud Handleiding Relaties Inhoud 1 Relatiebeheer... 1 1.1 Relaties... 1 1.1.1 Relaties > Relaties > Zoeken... 1 1.1.2 Relaties > Relaties > Toevoegen... 8 1.1.3 Relaties > Relaties > Importeren... 8 1.2 Nieuwsbrieven...

Nadere informatie

Peridos. Zorgverlenersrapportages. Datum: 3-7-2014. Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1

Peridos. Zorgverlenersrapportages. Datum: 3-7-2014. Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1 Peridos Zorgverlenersrapportages Plaats: Utrecht Datum: 3-7-2014 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 Status: Definitief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Wijzigingsbeheer 4 Distributie 4 Referenties

Nadere informatie

Gevorderden training TYPO3. Stap voor stap de website beheren

Gevorderden training TYPO3. Stap voor stap de website beheren Gevorderden training TYPO3 Stap voor stap de website beheren Programma Nieuwsbrief opzetten Werken met formulieren Creatieve pagina opmaak, FC E 's uitleg van de smaakjes Gebruik van webmail Statistieken

Nadere informatie

Producten toevoegen. Inleiding

Producten toevoegen. Inleiding Producten toevoegen Inleiding...1 Stap 1: Instellingen controleren...2 Stap 2: Menu's aanmaken...3 Stap 3: Producten toevoegen...4 Producten overzicht...5 Product verwijderen...5 Menu/submenu verwijderen...5

Nadere informatie

Handleiding VANAD Comvio SBC Windows

Handleiding VANAD Comvio SBC Windows Handleiding VANAD Comvio SBC Windows Toelichting In deze handleiding wordt beschreven hoe u te werk dient te gaan om uw computer voor te bereiden en in te loggen op VANAD Comvio SBC. Bestemming Dit document

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Kadastrale bijlagen. Versie: 1.0. Gebruikershandleiding kadastrale producten 1

Gebruikershandleiding. Kadastrale bijlagen. Versie: 1.0. Gebruikershandleiding kadastrale producten 1 Gebruikershandleiding Kadastrale bijlagen Versie: 1.0. Gebruikershandleiding kadastrale producten 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Extranet... 4 2.1 Opvragen kadastrale kaart en uittreksel via Extranet...

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Gebruikershandleiding invoerprogramma B.O.S.

Gebruikershandleiding invoerprogramma B.O.S. Gebruikershandleiding invoerprogramma B.O.S. Gebruikershandleiding B.O.S./Polaris invoerprogramma Drs ing. G. Schurer 1999-2008 Giant-Soft Emmakade 50 8933 AT Leeuwarden Gebruikershandleiding B.O.S./Polaris

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0 Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen Met webapplicatie Tropaz 2.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Algemeen... 5 1.1 Inlogscherm... 7 1.2 Wachtwoord vergeten... 8 1.3 Wachtwoord wijzigen...

Nadere informatie

Versie: 1.1 Datum: 24-11-2014. Handleiding Portal HostedXL

Versie: 1.1 Datum: 24-11-2014. Handleiding Portal HostedXL Versie: 1.1 Datum: 24-11-2014 Handleiding Portal HostedXL Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INLOGGEN... 4 2.1 GEBRUIKERS... 6 2.1.1 Nieuwe gebruiker aanmaken... 6 2.1.2 Bestaande gebruiker aanpassen...

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Accountgegevens Hoofdstuk 6. Contact Mennens Hoofdstuk 7. Uitloggen Mennens Certificaten... 24

Hoofdstuk 5. Accountgegevens Hoofdstuk 6. Contact Mennens Hoofdstuk 7. Uitloggen Mennens Certificaten... 24 Gebruiksaanwijzingen Inhoudsopgave gebruiksaanwijzingen Mennens Certificaten Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Mennens Certificaten... 3-1.1 Taal keuze... 3-1.2 Inloggen... 4 Hoofdstuk 2. Het Startscherm

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken voor zelfstandigen

Opgave Loon en Premie via Netwerken voor zelfstandigen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid mede namens de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector Opgave Loon en Premie via Netwerken voor zelfstandigen De uitvoering van de pensioen- en

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail.

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. INLOGGEN Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. Vul hier je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Inloggen. Bij succesvolle login

Nadere informatie

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Met jouw login gegevens kun je inloggen via http://button.utrechtyourway.nl/cms 2. Dashboard Na inloggen wordt het dashboard van het CMS zichtbaar. Of te

Nadere informatie

e-uur en UBplus Gebruikershandleiding Versie: 1.05

e-uur en UBplus Gebruikershandleiding Versie: 1.05 e-uur en UBplus Gebruikershandleiding Versie: 1.05 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Hoe gaat het in zijn werk? 3 Wanneer kunt u aan de slag met e-uur en UBplus? 4 1. Terminologie 5 2. Gegevens binnen UBplus

Nadere informatie