WEB BASED ARCHIEF GEBRUIKERSHANDLEIDING VERSIE 1.03

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEB BASED ARCHIEF GEBRUIKERSHANDLEIDING VERSIE 1.03"

Transcriptie

1 WEB BASED ARCHIEF GEBRUIKERSHANDLEIDING VERSIE 1.03

2 WEB BASED ARCHIEF GEBRUIKERSHANDLEIDING VERSIE 1.03 COLOFON ONDERWERP Web Based Archief REGEL PARTNERS B.V. Hogebrinkerweg 8 Postbus CB Hoevelaken (Telefoon) (Telefax) (Internet) ( ) AUTEUR J. Timmer DATUM 13 maart 2006 VERSIE Versie 1.03 COPYRIGHT Copyright Regel Partners B.V Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 2

3 VERSIEBEHEER VERSIE NAAM REVISIE 1.00 J. Timmer Definitieve versie Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 3

4 INHOUDSOPGAVE 5.1 Knoppenbalk Navigatievenster Informatievenster Statusbalk Gegevens invoeren Gegevens verwijderen Plaatsnaam Selecteren Toevoegen Project Selecteren Toevoegen Nummer Selecteren Geschiedenis Toevoegen Onderwerp Selecteren Geschiedenis Status Selecteren Archief Selecteren Toevoegen Weergeven Bewerken Op naam zetten Ongedaan maken Terugzetten Lokale kopie Geschiedenis Bestandsbewerkingen Document Nieuw / Bestaand archief in (project)nummer XYZ Bestaand archief in (project)nummer Algemeen Installatieprocedure Uitvoeren...38 Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 4

5 10.1 Systeemeisen PC (client)...41 Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 5

6 1 INLEIDING Dit document beschrijft de functionaliteit van het Web Based Archief. Middels dit document kan de gebruiker op een correcte wijze projectgegevens beheren en invoeren in het Web Based Archief. Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 6

7 2 DOEL Het Web Based Archief is ontwikkeld als hulpmiddel om gebruikers te voorzien in een universele wijze van opslag van projectgegevens zoals applicatiesoftware, schakelkastschema s, regeltechnische omschrijvingen en technische documentatie (Figuur 1). Op deze wijze worden projectgegevens op een bekende, centrale en voor iedereen toegankelijke locatie opgeslagen. Figuur 1: mapstructuur Alle activiteiten die uitgevoerd worden in het Web Based Archief worden vastgelegd in een geschiedenis. Deze geschiedenis kan te allen tijde ingezien worden en de gebruiker kan eventueel items toevoegen aan de geschiedenis. Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 7

8 3 VERKLARENDE WOORDENLIJST Versiebeheer Procedure waarbij diverse eigenschappen van het archief gedurende een aantal statussen worden gevalideerd. Daarbij worden alle bewerkingen op het archief vastgelegd in de geschiedenis van archief. Archief Een item in het Web Based Archief waarop versiebeheer wordt toegepast. Document Een item in het Web Based Archief waarop geen versiebeheer van toepassing is. Aanmeldprocedure Tijdens deze procedure worden de aanmeldgegevens ( adres en toegangscode) gevalideerd. Waarschuwingen Wanneer de gebruiker een invoerveld niet of onjuist ingevoerd heeft, zal dit resulteren in een waarschuwing. Deze wordt weergegeven in het scherm in rode letters. Zodra een waarschuwing gegenereerd wordt, wordt de bewerking afgebroken en zal de gebruiker de oorzaak van de waarschuwing moeten herstellen alvorens de uitvoering opnieuw gestart kan worden. Foutmeldingen/Uitzonderingen Een onverwachte uitvoering van de toepassing. Een foutmelding/uitzondering resulteert in een onbekende uitvoer en kan tot gevolg hebben dat het Web Based Archief afgesloten wordt. Een foutmelding/uitzondering wordt automatisch gemeld aan de auteur! Op naam zetten (Alleen beschikbaar met versiebeheer) Procedure waarbij een gebruiker de eigenaar van een archief wordt. Hierbij kan een andere gebruiker dit archief niet op naam zetten (Figuur 2). Figuur 2: op naam zetten Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 8

9 Ongedaan maken (Alleen beschikbaar met versiebeheer) Procedure waarbij de eigenaar van een archief de procedure op naam zetten ongedaan maakt. Terugzetten (Alleen beschikbaar met versiebeheer) Met behulp van deze procedure kan de eigenaar van een archief het archief terugzetten waardoor de gebruiker geen eigenaar meer is (Figuur 3). Figuur 3: terugzetten Lokale kopie (Alleen beschikbaar met versiebeheer) Middels deze procedure kan een gebruiker een archief gebruiken zonder eigenaar van het archief te worden (Figuur 4). Hierbij is terugzetten van het archief niet mogelijk! Figuur 4: lokale kopie Nulmeting De voorgaande geschiedenis en statussen zijn niet bekend van een toe te voegen archief. ZIP-bestand Een gecomprimeerd bestand waarin zich meerdere bestanden bevinden. De compressiefactor is ingesteld op circa 80%. Digitale handtekening Met behulp van een digitale handtekening wordt gecontroleerd of het bestand beschadigd is geraakt tijdens het kopiëren van en naar de server. Deze handtekening wordt gegenereerd middels het MD5- algoritme en is voor elk archief uniek. De gebruiker kan middels de toepassing Handtekeningcontrole controleren of het bestand beschadigd is tijdens het kopiëren. De toepassing Handtekeningcontrole kan gevonden worden in het optiesvenster (Figuur 5). Figuur 5: optiesvenster Server Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 9

10 De PC waarop het Web Based Archief geïnstalleerd is. Client De PC van de gebruiker. Browser Toepassing waarmee internetpagina s weergegeven kunnen worden. Cookies Bestanden op de PC van de gebruiker waarin zich (persoonlijke) informatie kan bevinden. Om veiligheidsredenen kan het gebruik van cookies uitgeschakeld zijn in een browser waardoor enkele functies in het Web Based Archief niet beschikbaar zijn. Web-toepassing Het Web Based Archief is een web-toepassing. Dit houdt in dat met behulp van een browser op de client verbinding gemaakt wordt met de server. Tijdelijke mappen Voor elke bewerking op een archief/document worden tijdelijke mappen op de server gebruikt. Alle tijdelijke mappen hebben een naam met de opmaak {aaaaaaaa-bbbb-cccc-ddddeeeeeeeeeeee}. Deze tijdelijke mappen worden regelmatig verwijderd indien deze niet (meer) in gebruik zijn. Met behulp van de standaard Windows -functies Kopiëren, Knippen en Plakken kunnen de bestanden van en naar de tijdelijke mappen gekopieerd worden. Elektronische herinnering Elke eigenaar van een archief ontvangt, nadat deze een archief langer dan een bepaalde periode op naam heeft staan, elke dag een elektronische herinnering ( ). De periode is ingesteld op vijf dagen. Extra informatie Een onderstreept item in het is voorzien van extra informatie over het item. Deze informatie wordt weergegeven wanneer de gebruiker de muis over het onderstreepte item beweegt. Verwachte invoer Voor bijna alle invoervelden geldt een verwachte invoer. Deze invoer wordt weergegeven wanneer de gebruiker de muis over het onderstreepte item beweegt. FTP File Transfer Protocol Het Web Based Archief maakt gebruik van dit protocol voor bestandsuitwisseling tussen server en client. Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 10

11 4 GEBRUIKERSNIVEAUS Elke gebruiker van het Web Based Archief heeft een aanmeldniveau. Afhankelijk van dit aanmeldniveau heeft een gebruiker rechten. Gebruikers, rechten en niveaus worden beheerd door een systeembeheerder van het Web Based Archief. Het Web Based Archief bevat de onderstaande gebruikersniveaus waarbij niveau 1 het laagste en niveau 6 het hoogste niveau is. Het standaard aanmeldniveau is Gebruiker. Een niveau heeft altijd de rechten van een onderliggend (lager) niveau. Uitgeschakeld (Niveau 1) Alle uitgeschakelde gebruikers kunnen niet aanmelden en daardoor geen wijzigingen maken Gast (Niveau 2) Een gastgebruiker kan bladeren door de projectstructuur in het Web Based Archief. Wijzigingen maken is niet mogelijk. Gebruiker (Niveau 3) Een gebruiker kan archieven en documenten toevoegen en wijzigen. Productbeheerder (Niveau 4) Een productbeheerder is verantwoordelijk voor het testen van archieven. Projectbeheerder (Niveau 5) Een projectleider kan naast het testen van archieven tevens projecten en onderliggende mappen aanmaken. Systeembeheerder (Niveau 6) Een systeembeheerder kan plaatsnamen aanmaken en heeft direct toegang tot de database. Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 11

12 5 GEBRUIKERSOMGEVING De gebruikersomgeving van het Web Based Archief bestaat uit een aantal onderdelen, namelijk een knoppenbalk (boven), een navigatievenster (links), het informatievenster (rechts) en statusbalk (onder). 5.1 KNOPPENBALK De knoppenbalk (Figuur 6) bevat de onderstaande knoppen. Met behulp van deze knoppen kunnen algemene acties uitgevoerd worden. Figuur 6: knoppenbalk Afmelden Middels deze knop wordt de gebruiker correct afgemeld bij het Web Based Archief. Startpagina Weergave startpagina. Deze pagina wordt weergegeven zodra de aanmeldprocedure correct is uitgevoerd. De gebruiker wordt op deze pagina (Figuur 7) welkom geheten en de op naam staande archieven worden op deze pagina in het rood getoond. Wanneer een gebruiker een archief te lang op naam heeft staan ontvangt deze elke dag een elektronische herinnering. De gebruiker kan het Web Based Archief openen door op de koppeling Web Based Archief openen te klikken. Figuur 7: startpagina Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 12

13 Weergave Met behulp van deze knop wordt het navigatievenster verborgen/weergegeven. Vernieuwen Met behulp van deze knop wordt het venster opnieuw geladen. LET OP: wanneer de gebruiker de Vernieuwen -knop van de browser gebruikt, wordt de startpagina weergegeven in plaats van de huidige pagina! Afdrukken Drukt het huidige venster af. Zoeken Middels deze functie kan de gebruiker naar items zoeken in het Web Based Archief. Help Weergave van de elektronische help. Aan de rechterzijde in de knoppenbalk zijn de huidige gebruiker, datum en tijd zichtbaar. 5.2 NAVIGATIEVENSTER Het navigatievenster zoals is weergegeven in Figuur 8 bevat diverse subvensters waarmee de verschillende onderdelen in het Web Based Archief bediend kunnen worden. Figuur 8: navigatievenster Indien de inhoud van de subvensters niet zichtbaar is, kan de inhoud zichtbaar gemaakt worden door te klikken op het + -teken. Locatievenster Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 13

14 Dit venster geeft de locatie aan. In dit venster kunnen (nog) geen items bediend worden. Selectievenster Middels dit venster kan de gebruiker bladeren in de niveaus. Met de knop Niveau omhoog wordt het bovenliggende niveau weergegeven. Beheervenster Dit venster bevat, indien aanwezig in combinatie met een voldoende hoog aanmeldniveau, items voor het beheer van het geselecteerde niveau. Optiesvenster Dit venster bevat verschillende opties, waaronder deze gebruikershandleiding, werkinstructies en handtekeningcontrole. 5.3 INFORMATIEVENSTER Dit deelvenster geeft informatie weer over de huidige locatie in het Web Based Archief. Wanneer een item onderstreept is, kan de gebruiker door de muis over het gestreepte item te bewegen, extra informatie weergeven. 5.4 STATUSBALK De statusbalk bevat de onderstaande koppelingen (hyperlinks). Opmerkingen? Wanneer de gebruiker opmerkingen heeft over de werking van het Web Based Archief kunnen deze opmerkingen met behulp van het dan volgende scherm medegedeeld worden aan de auteur. Contactinformatie Dit venster geeft de contactinformatie weer. Versiebeheer Versies weergeven van alle geïnstalleerde modules van het Web Based Archief. Tevens wordt de licentiehouder weergegeven. Disclaimer Weergave disclaimer. Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 14

15 6 AANMELDEN Voordat het Web Based Archief geopend kan worden, dient de gebruiker zich aan te melden. Met behulp van Microsoft Internet Explorer (Figuur 9) dient genavigeerd te worden naar de volgende locatie LET OP: deze toepassing is ontwikkeld voor Microsoft internet Explorer 6.0 of hoger. Elke andere, niet op Microsoft Internet Explorer gebaseerde, browser wordt op dit moment niet ondersteund! De meest recente versie van de genoemde browser kan gevonden worden op de website van Microsoft (http://www.microsoft.com). Figuur 9: Microsoft Internet Explorer De gebruiker dient, in het dan weergegeven venster (Figuur 10), het adres en de daarbijbehorende toegangscode in te voeren en de aanmeldprocedure te starten door op de knop OK te klikken. Wanneer de optie adres opslaan aangevinkt wordt, wordt het adres opgeslagen zodat deze bij de volgende aanmelding automatisch ingevoerd wordt. LET OP: deze optie maakt gebruik van cookies. Figuur 10: aanmelden Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 15

16 Wanneer de gebruiker geen toegangscode heeft of deze is vergeten, kan met behulp van de knop Toegangscode vergeten? in de knoppenbalk de toegangscode opnieuw aangevraagd worden. De gebruiker ontvangt de toegangscode binnen enkele minuten per . Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 16

17 7 NAVIGEREN 7.1 GEGEVENS INVOEREN Bij het uitvoeren van een procedure (toevoegen, op naam zetten en dergelijke) dienen verschillende invoervelden ingevoerd te worden alvorens de procedure succesvol uitgevoerd kan worden. In de meeste gevallen dienen de invoervelden verplicht ingevoerd te worden. Deze velden zijn gemarkeerd met een (aantal) * -teken(s). Daarnaast kan voor een invoerveld een verwachte invoer gelden. Zodra een procedure gestart wordt, wordt gecontroleerd of alle invoervelden correct zijn ingevoerd. Indien een veld onjuist of niet ingevoerd is, wordt dit veld gemarkeerd met rood! -teken en wordt de procedure afgebroken. Motivaties van de gebruiker dienen, afhankelijk van de bewerking, te bestaan relevante gegevens, zoals bijvoorbeeld een bonnummer, een documentnaam van het functionele ontwerp, naam van de opdrachtgever en dergelijke. Alle motivaties en opmerkingen van gebruikers worden regelmatig gecontroleerd op inhoud! LET OP: ondanks de uitgebreide invoercontrole is de gebruiker te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de invoer van gegevens én de inhoud van de aangeboden bestanden! Voor productspecifieke informatie over het toevoegen van bestanden wordt u verwezen naar de werkinstructies in het Web Based Archief. Deze werkinstructies worden weergeven door, in het optiesvenster (Figuur 11) op de koppeling Werkinstructies te klikken. Figuur 11: optiesvenster 7.2 GEGEVENS VERWIJDEREN In verband met de eisen van de kwaliteitsbeheerder (ISO) is het voor de gebruikers, op de systeembeheerder na, niet mogelijk om gegevens te verwijderen uit het Web Based Archief. Indien u gegevens wilt verwijderen, dient u contact op te nemen met de systeembeheerder. 7.3 PLAATSNAAM Wanneer de gebruiker het Web Based Archief geopend heeft, wordt het hoofd-navigatievenster weergegeven waarin een plaatsnaam geselecteerd kan worden. Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 17

18 7.3.1 SELECTEREN Alle projecten worden beheerd op plaatsnaam. De plaatsnamen zijn ondergebracht in secties. Een sectie kan geopend worden door in het selectievenster op het + -teken van de betreffende sectie te klikken. Alle beschikbare plaatsnamen worden daarna getoond (Figuur 12). Door op een plaatsnaam te klikken wordt de betreffende plaatsnaam geopend. Figuur 12: plaatsnaam selecteren TOEVOEGEN Klik in het beheervenster (hoofdvenster) op de knop Toevoegen om een plaatsnaam toe te voegen. Het toevoegen van een plaatsnaam (Figuur 13) is mogelijk door een productbeheerder of hoger. Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 18

19 Figuur 13: plaatsnaam toevoegen Plaatsnaam De naam van de plaats waarin het project zich bevindt. Deze plaatsnaam moet uniek zijn in het archief. Afkorting Een afkorting van de ingevoerde plaatsnaam. Deze afkorting (drie karakters) is onderdeel van de namen van de onderliggende archieven. Door op de knop Toevoegen te klikken, wordt de plaatsnaam toegevoegd en het venster afgesloten. Het onderliggende hoofdvenster wordt automatisch ververst. Met behulp van de knop Reset worden de eventueel (foutief) ingevoerde velden gewist. 7.4 PROJECT SELECTEREN In een plaatsnaam worden alle beschikbare projecten weergegeven (Figuur 14). Door op een projectnaam te klikken wordt het geselecteerde project geopend. Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 19

20 Figuur 14: project selecteren TOEVOEGEN Klik in het beheervenster op de knop Toevoegen om een project toe te voegen. Een project bevat de onderstaande gegevens (Figuur 15). Figuur 15: project toevoegen Projectnaam De naam van het project. Een projectnaam moet uniek zijn in een plaatsnaam. Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 20

21 Afkorting Een afkorting van de projectnaam. Deze afkorting dient maximaal vijf karakters te bevatten en is onderdeel van de namen van de onderliggende archieven. Projectleider De projectleider van het project. Door op de knop Toevoegen te klikken, wordt het project toegevoegd en het venster afgesloten. Het onderliggende hoofdvenster wordt automatisch ververst. Met behulp van de knop Reset worden de eventueel (foutief) ingevoerde velden gewist. 7.5 NUMMER Een project bevat ten minste één (project)nummer, namelijk Algemeen. Daarnaast kunnen er meerdere (project)nummers aanwezig zijn in een project (Figuur 16) SELECTEREN Door op een nummer te klikken wordt het geselecteerde nummer geopend GESCHIEDENIS Het informatievenster bevat een sectie Geschiedenis. Wanneer met behulp van het + -teken deze sectie geopend wordt, kan met behulp van de knop Weergeven de geschiedenis van alle, in dit project, aanwezige nummers weergegeven worden. Figuur 16: nummer selecteren Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 21

22 7.5.3 TOEVOEGEN Klik in het beheervenster (hoofdvenster) op de knop Toevoegen om een nummer toe te voegen. Tijdens het toevoegen van een nummer dienen de onderstaande gegevens ingevoerd te worden (Figuur 17). Figuur 17: nummer toevoegen Nummer Het (project)nummer. Een (project)nummer moet uniek zijn in een project. Alias In enkele gevallen is een projectnummer bekend onder een naam. In dit geval kan de alias ingevoerd worden waaronder het (project)nummer bekend is. Door op de knop Toevoegen te klikken, wordt het nummer toegevoegd en het venster afgesloten. Het onderliggende hoofdvenster wordt automatisch ververst. Met behulp van de knop Reset worden de eventueel (foutief) ingevoerde velden gewist. 7.6 ONDERWERP SELECTEREN Een (project)nummer bevat diverse onderwerpen (Figuur 18) en kan worden geselecteerd door op het betreffende onderwerp te klikken. Deze onderwerpen worden beheerd door een systeembeheerder en kunnen niet door een gebruiker worden toegevoegd. Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 22

23 7.6.2 GESCHIEDENIS Ook dit informatievenster bevat een sectie Geschiedenis. Wanneer met behulp van het + -teken deze sectie geopend wordt, kan met behulp van de knop Weergeven de geschiedenis van het geselecteerde nummer weergegeven worden. Figuur 18: onderwerp selecteren 7.7 STATUS SELECTEREN Wanneer versiebeheer wordt toegepast op een archief, dan heeft dit archief één van vijf statussen (Figuur 19). Deze statussen worden beheerd door een systeembeheerder en kunnen niet door een gebruiker worden toegevoegd. Alle, in dit nummer, aanwezige archieven worden per status weergegeven. Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 23

24 Figuur 19: status selecteren 7.8 ARCHIEF SELECTEREN Zodra een status gekozen is, worden de beschikbare archieven in de status weergegeven (Figuur 20). Door op een archief te klikken, wordt een archief geopend. Figuur 20: archief selecteren Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 24

25 7.8.2 TOEVOEGEN Het toevoegen van een archief kan alleen in de status In ontwikkeling / Ontwerp. Klik in het beheervenster op de knop Toevoegen om een archief toe te voegen. Een archief bevat onderstaande gegevens (Figuur 21). Figuur 21: archief toevoegen Naam De naam van het archief die gepresenteerd wordt in het navigatievenster. De naam van het archief moet uniek zijn in het project. Product Een archief behoort tot een product. Afhankelijk van het geselecteerde product, heeft een archief verplicht aan te bieden bestanden (zie werkinstructies). Bestandsnaam De bestandsnaam waarmee het archief op de server is opgeslagen. Zoals eerder genoemd, zijn de afkortingen van de plaatsnaam en projectnaam in de bestandsnaam opgenomen alsmede twee unieke volgnummers die voortkomen uit de database. Aanvullende informatie/belangrijke informatie Een gebruiker kan aanvullende en/of belangrijke informatie toevoegen aan het archief. Deze informatie wordt in deze velden weergegeven. Dit archief is een kopie van archief uit Algemeen (Indien aanwezig) Selecteer deze optie en het betreffende archief wanneer dit als bron voor het huidige archief dient. Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 25

26 Betreft nulmeting Selecteer deze optie wanneer het archief in de status Geladen toegevoegd dient te worden. De onderliggende statussen worden overgeslagen. Bronbestanden toevoegen Wanneer deze knop geselecteerd wordt, wordt een venster geopend waarin de gebruiker de te archiveren bestanden dient te kopiëren. Het geopende venster (Figuur 22) is een tijdelijke map op de server en wordt middels het FTP-protocol benaderd. Figuur 22: bestanden toevoegen Met behulp van de standaard Windows -functies Kopiëren, Knippen en Plakken kunnen bestanden toegevoegd worden aan deze tijdelijke map. Zodra de benodigde bestanden zijn toegevoegd aan de map, kan het venster afgesloten worden. Door op de knop Toevoegen te klikken, wordt het arhief toegevoegd en het venster afgesloten. Het onderliggende hoofdvenster wordt automatisch ververst. Met behulp van de knop Reset worden de eventueel (foutief) ingevoerde velden gewist WEERGEVEN Zodra een archief geselecteerd is, wordt de algemene informatie en de huidige status van het archief weergegeven almede de bewerkingen die op het archief van toepassing zijn (Figuur 23). Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 26

27 Figuur 23: archief weergeven Een deel van de algemene informatie is reeds behandeld in alinea De overige nog niet behandelde items worden hieronder weergegeven. Versie Het aantal handelingen dat een archief ondergaan heeft. Een omschrijving van deze handelingen worden tussen haken naast Versie gepresenteerd. Digitale handtekening De digitale handtekening wordt intern gebruikt voor controle tijdens bestandsbewerkingen. Daarnaast kan de gebruiker middels de toepassing Handtekeningcontrole het archief op beschadigingen controleren. Het gebruik van de digitale handtekening en de toepassing Handtekeningcontrole wordt uitvoerig besproken in hoofdstuk 9. Eigenaar Wanneer het archief op naam gezet is, wordt de naam van de eigenaar weergegeven. Sinds Wanneer het archief een eigenaar heeft, wordt de datum- en tijdstempel weergegeven van het tijdstip waarop het archief op naam gezet is BEWERKEN Enkele gegevens van het archief kunnen na het toevoegen gewijzigd worden. Hiervoor dient in het navigatievenster op de koppeling Bewerken geklikt te worden. In het dan volgende venster kunnen enkele eigenschappen van het archief gewijzigd worden (Figuur 24). Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 27

28 Figuur 24: archief bewerken Naam De naam van het archief die gepresenteerd wordt in het navigatievenster. De naam van het archief moet uniek zijn in het project. Aanvullende informatie/belangrijke informatie Een gebruiker kan aanvullende en/of belangrijke informatie toevoegen aan het archief. Deze informatie wordt in deze tekstvelden weergegeven OP NAAM ZETTEN Bij deze procedure dient de gebruiker de volgende gegevens in te voeren (Figuur 25). Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 28

29 Figuur 25: archief op naam zetten Basis De reden waarom het op naam zetten gebeurt. Motivatie van de bewerking De gebruiker dient hier een uitgebreide motivatie of opmerking in te voeren Lokale kopie van gehele project Voor enkele producten is het van belang dat alle archieven aanwezig zijn. Met behulp van deze optie wordt het huidige archief op naam gezet en van de overige archieven in het project wordt een lokale kopie gegenereerd. LET OP: indien deze optie geselecteerd wordt, kan het uitvoeren van de procedure enige tijd in beslag nemen! Zodra deze procedure succesvol afgerond is, kunnen de opgeslagen bestanden weergegeven worden door op de knop Map openen te klikken. Voor meer informatie over de bestandstypen en het kopiëren van bestanden wordt verwezen naar de alinea ONGEDAAN MAKEN Bij deze procedure dient de gebruiker de volgende gegevens in te voeren (Figuur 26). Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 29

30 Figuur 26: ongedaan maken Motivatie van de bewerking De gebruiker dient hier een uitgebreide motivatie of opmerking in te voeren TERUGZETTEN Bij deze procedure dient de gebruiker de volgende gegevens in te voeren (Figuur 27). Figuur 27: archief terugzetten Omschrijving van wijzigingen Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 30

31 In dit veld dient de gebruiker een uitgebreide omschrijving van de wijzigingen in te voeren. Nieuwe status Met behulp van deze optie kan de gebruiker kiezen welke nieuwe status het archief krijgt. Inhoud van archief betreft FAT/SAT Selecteer deze optie wanneer het archief een Factory Acceptance Test of Site Acceptance Test betreft. De keuze tussen FAT en SAT wordt afgeleid van de huidige status. Wanneer deze optie aangevinkt wordt, wordt een kopie van dit archief bewaard en kan, indien nodig, hierop teruggevallen worden. De FAT/SAT-versie van het archief wordt niet getoond in het Web Based Archief. Aanvullende informatie/belangrijke informatie Een gebruiker kan aanvullende en/of belangrijke informatie toevoegen aan het archief. Deze informatie wordt in deze tekstvelden weergegeven. Bronbestand als ZIP-bestand De gebruiker kan deze optie selecteren wanneer de te archiveren bestanden opgeslagen zijn in één ZIP-bestand. Deze optie kan van toepassing zijn wanneer de gebruiker vanaf een andere locatie dan het lokale bedrijfsnetwerk de bestanden ter archivering aanbiedt. Zodra de procedure gestart wordt, wordt het ZIP-bestand gedécomprimeerd en op een, voor het Web Based Archief, juiste wijze gecomprimeerd. Bronbestanden toevoegen Wanneer deze knop geselecteerd wordt, wordt een venster geopend waarin de gebruiker de te archiveren bestanden dient te kopiëren. Het geopende venster (Figuur 28) is een tijdelijke map op de server en wordt middels het FTP-protocol benaderd. Figuur 28: bronbestanden toevoegen Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 31

32 Met behulp van de standaard Windows -functies Kopiëren, Knippen en Plakken kunnen bestanden toegevoegd worden aan deze tijdelijke map. Zodra de benodigde bestanden zijn toegevoegd aan de map, kan het venster afgesloten worden. Goedgekeurd of getest door (Alleen in status Te testen / Definitief ) Het archief dient gecontroleerd te worden door een productbeheerder. Wanneer de productbeheerder niet aanwezig is, kan de projectleider het archief goedkeuren. De procedure dient gestart te worden door de genoemde personen. Toegangscode De hierboven genoemde persoon dient zijn/haar toegangscode in te voeren alvorens de procedure gestart kan worden LOKALE KOPIE Bij deze procedure dient de gebruiker de volgende gegevens in te voeren (Figuur 29). Figuur 29: lokale kopie Motivatie van de bewerking De gebruiker dient hier een uitgebreide motivatie of opmerking in te voeren. Lokale kopie van gehele project Voor enkele producten is het van belang dat alle archieven aanwezig zijn. Met behulp van deze optie wordt het huidige archief op naam gezet en van de overige archieven in het project wordt een lokale kopie gegenereerd. LET OP: indien deze optie geselecteerd wordt, kan het uitvoeren van de procedure enige tijd in beslag nemen! Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 32

33 Zodra deze procedure succesvol afgerond is, kunnen de opgeslagen bestanden weergegeven worden door op de knop Map openen te klikken. Voor meer informatie over de bestandstypen en het kopiëren van bestanden wordt verwezen naar de alinea GESCHIEDENIS Het informatievenster bevat een sectie Geschiedenis die met behulp van het + -teken geopend wordt WEERGEVEN Middels de knop Weergeven wordt de geschiedenis van het geselecteerde archief weergegeven TOEVOEGEN Met behulp van de knop Item toevoegen kan een item aan de geschiedenis van het archief toegevoegd worden (Figuur 30). In het dan volgende venster dient een opmerking ingevoerd te worden. Door op de knop Toevoegen te klikken, wordt het item toegevoegd aan de geschiedenis en wordt het venster afgesloten. Met behulp van de knop Reset worden de eventueel (foutief) ingevoerde velden gewist. Figuur 30: geschiedenisitem toevoegen OPSLAAN Met behulp van de knop Opslaan wordt de gehele geschiedenis opgeslagen in een tijdelijke map. Deze map kan geopend worden middels de knop Map openen in het hoofdvenster (Figuur 23) BESTANDSBEWERKINGEN Bij uitvoeren van onder andere de procedures Op naam zetten en Lokale kopie worden bestanden opgeslagen in een tijdelijke map (Figuur 31). Met behulp van de standaard Windows -functies Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 33

34 Kopiëren, Knippen en Plakken dienen deze bestanden naar een map op de lokale harde schijf gekopieerd te worden. Figuur 31: bestandstypen Hieronder worden deze mogelijk aangeboden bestanden, en het gebruik hiervan, nader omschreven. Archiefbestand (<ARCHIEFNAAM>.exe) Dit gecomprimeerde bestand bevat het archief. Wanneer dit bestand uitgevoerd wordt, wordt de gebruiker gevraagd een locatie in te voeren waar de bestanden gedécomprimeerd dienen te worden (Figuur 32). Figuur 32: archief décomprimeren Middels de knop kan de gebruiker een doellocatie selecteren (Figuur 33). Figuur 33: doellocatie selecteren Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 34

35 Daarnaast kan de gebruiker in het invoerveld een doellocatie invoeren (Figuur 32). Wanneer de doellocatie niet aanwezig, wordt gevraagd of deze gegenereerd dient te worden (Figuur 34). Figuur 34: doellocatie genereren Zodra dit venster (Figuur 32) bevestigd wordt met de knop OK, worden de bestanden gedécomprimeerd in de opgegeven locatie. Zodra deze procedure voltooid is, wordt het onderstaande venster weergegeven (Figure 35). Figure 35: decomprimeren voltooid Controlebestand (<ARCHIEFNAAM>.md5) Dit bestand bevat de digitale handtekening van een archiefbestand en bevat tevens een digitale handtekening van het controlebestand zelf waardoor gecontroleerd kan worden of het controlebestand beschadigd is. Dit bestand is benodigd voor het controleren van de digitale handtekening van het archiefbestand. Het gebruik van dit bestand wordt nader omschreven in hoofdstuk 9. Geschiedenisbestand (Geschiedenis - <ARCHIEFNAAM>.xml) Dit bestand bevat de geschiedenis van het archief in een gestructureerde opmaak. Wanneer dit bestand wordt geopend, wordt met behulp van het tevens aanwezige opmaakbestand de geschiedenis in een prettig leesbare opmaak weergegeven. Opmaakbestand (Style.xsl) Met behulp van dit bestand wordt het geschiedenisbestand voorzien van een prettig leesbare opmaak. LET OP: zowel het opmaakbestand als het geschiedenisbestand zijn benodigd voor een correcte weergave van de geschiedenis van het archief! 7.9 DOCUMENT Dit type is nog niet geïmplementeerd. Deze implementatie, aangeduid met fase II, wordt in een later stadium uitgevoerd. Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 35

36 8 LEVENSLOOP VERSIEBEHEER De levensloop van een archief wordt in de onderstaande alinea's toegelicht. Met behulp van de eerder genoemde procedures worden de archieven verplaatst tussen de verschillende stadia. Zolang deze procedures gevolgd worden, is het versiebeheer gewaarborgd en wordt het verlies van gegevens geminimaliseerd! Hierbij wordt van de onderstaande stadia uitgegaan. Beschikbare stadia 1. In ontwikkeling/ontwerp 2. Te testen/definitief 3. Te laden/productie 4. Geladen/Revisie 5. Uit beheer/uit beheer 8.1 NIEUW / BESTAAND ARCHIEF IN (PROJECT)NUMMER XYZ123 De stadia 1 tot en met 4 worden afgehandeld. Bij terugzetten in stadium 4 dient de optie Verplaatsen naar Algemeen aangevinkt te worden. Hierbij wordt het archief verplaatst naar nummer Algemeen. 8.2 BESTAAND ARCHIEF IN (PROJECT)NUMMER ALGEMEEN In het (project)nummer Algemeen dient het archief op naam gezet te worden in stadium 4. Hiermee wordt voorkomen dat er wijzigingen uitgevoerd worden door andere gebruikers dan de eigenaar. Bovendien blijft het archief beschikbaar voor storingen. Het op naam gezette archief wordt in een nieuw (project)nummer toegevoegd in status 1. De stadia 1 tot en met 4 worden afgehandeld. Zodra de ontwikkeling afgerond is, dient een lokale kopie gegenereerd te worden uit stadium 4 en deze wordt teruggezet in stadium 4 in (project)nummer Algemeen. Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 36

37 9 HANDTEKENINGCONTROLE Tijdens het kopiëren van bestanden kan een archief, door diverse oorzaken, beschadigd raken. Wanneer dit niet opgemerkt wordt, is de kans aanwezig dat beschadigde gegevens worden gebruikt. Om deze situatie te voorkomen, is de toepassing Handtekeningcontrole ontwikkeld. Deze toepassing maakt gebruik van de eerder genoemde digitale handtekening. 9.1 INSTALLATIEPROCEDURE Voordat deze toepassing gebruikt kan worden dient deze eerst geïnstalleerd te worden. De installatieprocedure is beschikbaar in het Web Based Archief in het optiesvenster (Figuur 36). Figuur 36: optiesvenster Zodra deze optie geselecteerd wordt, wordt gevraagd of het bestand opgeslagen of uitgevoerd dient te worden. Selecteer Openen (of Open bij een Engelstalige versie van Microsoft Internet Explorer) (Figuur 37). Figuur 37: 'Handtekeningcontrole' openen Het bestand wordt geopend en de installatieprocedure wordt gestart. LET OP: Om eventuele problemen te voorkomen, wordt aangeraden om de voorgestelde doellocatie niet te wijzigen! Klik in het startscherm op de knop Install om de installatieprocedure voort te zetten (Figuur 38). Tijdens deze installatieprocedure wordt de voortgang weergegeven en verschijnen er een aantal vensters die na afloop automatisch gesloten worden. Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 37

38 Figuur 38: installatieprocedure wordt gestart Zodra de installatieprocedure voltooid is, wordt op het bureaublad een snelkoppeling naar Handtekeningcontrole weergegeven (Figuur 39). Figuur 39: Handtekeningcontrole 9.2 UITVOEREN Om een handtekeningcontrole uit te voeren dient de toepassing gestart te worden. In het hoofdvenster (Figuur 40) dient het archiefbestand en het controlebestand geselecteerd te worden door, voor zowel het archiefbestand als het controlebestand, de knoppen te selecteren (Figuur 41). Figuur 40: hoofdvenster 'Handtekeningcontrole' Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 38

39 Figuur 41: bestanden selecteren Tijdens het lezen van het controlebestand wordt gecontroleerd of het controlebestand beschadigd is. Wanneer het controlebestand beschadigd is, wordt een waarschuwing weergegeven (Figuur 42) en kan de handtekeningcontrole niet uitgevoerd worden. Het controlebestand dient opnieuw gekopieerd te worden! Figuur 42: controlebestand is beschadigd Zodra beide bestanden succesvol ingesteld zijn, wordt de knop Controleren ingeschakeld (Figuur 40) en kan de controle uitgevoerd worden. Wanneer er tijdens deze controle een waarschuwing (Figuur 43) weergegeven wordt, is het archiefbestand beschadigd en dient het archiefbestand opnieuw gekopieerd te worden. Figuur 43: archiefbestand is beschadigd Indien de handtekeningcontrole succesvol uitgevoerd wordt (Figuur 44), kan het archiefbestand gebruikt worden. Figuur 44: handtekeningcontrole succesvol voltooid Met behulp van de knop Afsluiten (Figuur 41). wordt de toepassing afgesloten. Gebruikershandleiding.doc, Versie 1.03 Pagina 39

Document Management Server Gebruikers handleiding

Document Management Server Gebruikers handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Document Management Server Gebruikers handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING...4 1.1 Cliënt specificaties...4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE...5 2.1 Inloggen...5 2.2 Taal

Nadere informatie

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001 PATS-W Versie 3 Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6-3526 AA Utrecht Postbus 7023-3502 KA Utrecht Tel. : 030-288 13 11 (algemeen)

Nadere informatie

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving.

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving. Content Management > Vereisten Content Management Deze onderwerpen zijn van toepassing op alle eindgebruikers van Content Collection en Blackboard Learn - Content Management, waaronder studenten, cursusleiders,

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 2 Hosting Control Panel...5 2.1 Toegang tot Control Panel...5 2.2 Mogelijkheden Control Panel...7 3 Uw Website maken

Nadere informatie

RoTekst. Handleiding 1.4.2. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening. Crotec bv Parallelweg 21 5223 AL s-hertogenbosch

RoTekst. Handleiding 1.4.2. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening. Crotec bv Parallelweg 21 5223 AL s-hertogenbosch 1.4.2 Handleiding Crotec bv Parallelweg 21 5223 AL s-hertogenbosch Postbus 2447 5202 CK s-hertogenbosch V T 073 5233950 F 073 523 3998 www.crotec.nl RoTekst info@crotec.nl Vestiging Amsterdam Plotterstraat

Nadere informatie

INSTRUCTIEDOCUMENT SMART 2.0

INSTRUCTIEDOCUMENT SMART 2.0 INSTRUCTIEDOCUMENT SMART 2.0 (Versie 1.0) In dit document wordt de werking uitgelegd van SMART 2.0. Het gaat stap voor stap door het systeem heen. Aangeraden wordt dit document door te nemen voordat u

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.7 Installatie, inrichting en beheer. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.7 Installatie, inrichting en beheer. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Installatie... 4 Installatie procedure... 4 Aangepaste installatie... 4 Programmagroep PlanCare Dossier... 4 PlanCare Dossier starten... 5 Query bestand selecteren... 5 Database selecteren...

Nadere informatie

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Versie 1.0 dd.14-3-2011 Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Index 1. INLEIDING... 2 1.1. GEBRUIKTE SYMBOLEN... 2 1.2. UW DIENSTVERLENER... 3 2. INGEBRUIKNAME MOBIDM... 3 2.1. ALGEMEEN... 3 2.2. INLOGGEN...

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder EamenTester 2.11 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

Net2 Gebruikershandleiding

Net2 Gebruikershandleiding Net2 Gebruikershandleiding Versie 3 inhoud 0 tinhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Deze handleiding... 5 Opbouw van deze handleiding... 5 Trefwoorden van Net2 programma... 5 Overzicht systeem... 6 Overzicht

Nadere informatie

Storec Viewer. Storec Viewer

Storec Viewer. Storec Viewer Storec Viewer Storec Viewer Inhoudsopgave 1. Welkom bij Storec Viewer's help 1 2. Algemeen 2 2.1. Contactinformatie 2 2.2. Abonnement 2 2.3. Recente wijzigingen 3. Installatie 5-7 3.2. Accountgegevens

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu CENTIS BACKUP http://www.centis-backup.eu GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 1.2.1 Juli 2007 1 Copyright 2006-2007 CareWorks Centis Backup betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

HTS. Online testen. Handleiding. Klaus D. Hänsgen. Nederlandse bewerking: Janwillem Bast, Roel Witteman

HTS. Online testen. Handleiding. Klaus D. Hänsgen. Nederlandse bewerking: Janwillem Bast, Roel Witteman HTS Klaus D. Hänsgen Nederlandse bewerking: Janwillem Bast, Roel Witteman Online testen Handleiding Amsterdam Göttingen Bern Wien Paris Oxford Prag Toronto Cambridge, Ma Kopenhagen Inhoudsopgave Webportaal

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013 Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Colofon Copyright Syslogic 2013 Hoewel de in de handleiding vermelde gegevens met de grootst mogelijke nauwkeurigheid zijn

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MELDPUNT BESLUIT BODEMKWALITEIT

GEBRUIKERSHANDLEIDING MELDPUNT BESLUIT BODEMKWALITEIT GEBRUIKERSHANDLEIDING MELDPUNT BESLUIT BODEMKWALITEIT Datum 9 maart 2010 Versie 2.0 Document Gebruikershandleiding Meldsysteem Bodemkwaliteit Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... II 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo.

Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo. Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo. 1 GensDataPro Demo 2.9 Deze demo versie van GensDataPro functioneert op alle versies van Windows, zowel 32-bits als 64-bits. De demo is 41 MB groot, inclusief

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid Document Management Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com OpenSesame ICT BV www.osict.com INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers Competentiemonitor Handleiding voor Medewerkers Competentie Monitor versie: 2.3.7 Document versie: 1.7.0 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Document conventies... 4 Introductie... 5 Beschikbare

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

e-bestuur handleiding

e-bestuur handleiding e-bestuur handleiding versie 29 april 2008 Copyright 2006-2008 J.A.Diebrink te Burdaard. Alle rechten voorbehouden. Inhoud Inleiding... 7 Gebruiksvoorwaarden... 7 Aanmelden... 8 Startpagina... 9 Linker

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 B... 7 Beveiliging... 7 Bit.ly

Nadere informatie