ALGEMEEN JAARVERSLAG 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMEEN JAARVERSLAG 2009"

Transcriptie

1 ALGEMEEN JAARVERSLAG 2009 Stichting Asbestkanker Kamer SV-021 Postbus CA Rotterdam Tel : Fax: KvK Bankrekeningnummer

2 Inhoudsopgave 1. Woord van de voorzitter 3 2. Wat is asbestkanker? 3 3. Doelstelling van de Stichting Asbestkanker 4 4. Organisatie 4 5. Financieel beleid 6 6. Jaarrekening De volgende activiteiten zijn ondernomen van De volgende activiteiten zullen in 2010 worden ondernomen Visie van het bestuur in de nabije toekomst 10 Pagina 2 van 11 Jaarverslag 2009 Stichting Asbestkanker

3 Woord van de voorzitter De Stichting Asbestkanker, voor onderzoek naar en toepassing van innovatieve therapieën voor asbestkanker is opgericht op 20 mei Dit jaarverslag behelst de periode van 1 januari 2009 tot 31 december Het secretariaat van de Stichting is gevestigd op Kamer SV-021, Postbus 2040, 3000 CA te Rotterdam. H.C. Hoogsteden 12 januari 2010 Hoofd afdeling Longziekten, Erasmus MC, Rotterdam Voorzitter Stichting Asbestkanker Wat is asbestkanker? Asbestkanker (ook wel mesothelioom of borstvlieskanker genoemd) is een kwaadaardige aandoening van het longvlies en groeit rondom en in de long en in de wand van de borstkas en andere organen in de borstholte. Asbestkanker ontstaat bij mensen die vroeger (20 tot 40 jaren eerder) veel contact hebben gehad met asbest. In de jaren 60 en 70 is veel met asbest gewerkt vooral in de scheepsbouwindustrie. De verwerking van asbest is sinds 1993 in Nederland verboden, toch is er de verwachting dat tot het jaar 2020 het aantal patiënten zal blijven toenemen. Verwacht wordt dat in de komende 25 jaar, alleen al in Nederland, mensen zullen overlijden aan asbestkanker. Asbestkanker is niet te genezen, zelfs agressieve chemokuren doen de tumor nooit verdwijnen. Chirurgisch verwijderen van de tumor is mogelijk en leidt tot een afname van de klachten, maar leidt slechts zeer zelden tot een permanente genezing. Dit komt doordat de tumor zeer moeizaam volledig te verwijderen is omdat het vaak vergroeid is met de borstwand en het hart. Behandeling met chemotherapie geeft slechts een geringe verbetering van de gemiddelde overleving. Eén jaar na het diagnosticeren van asbestkanker is slechts 10% van de patiënten nog in leven. Door financiering van de Stichting Asbestkanker is de afdeling Longziekten van het Erasmus MC een zoektocht gestart naar nieuwe behandelingsvormen die meer specifiek tumorgericht zijn en aanzienlijk minder bijwerkingen geven dan de huidige behandelingen. Pagina 3 van 11 Jaarverslag 2009 Stichting Asbestkanker

4 Doelstelling van de Stichting Asbestkanker De Stichting Asbestkanker werft fondsen die ten goede komen aan onderzoek waarmee versneld therapieën beschikbaar komen in de kliniek voor een betere behandeling van asbestkanker. Met betere wordt hier bedoeld een langere overleving, een betere kwaliteit van leven en/of minder bijwerkingen van een behandeling. Het bestuur heeft een deel van deze doelstelling kunnen verwezenlijken door gedegen wetenschappelijk onderzoek naar dendritische cel immunotherapie te initiëren en te financieren zoals dat nu plaats vindt bij het Erasmus MC, afdeling Longziekten. Verder onderzoek naar complementaire behandelingen mits hypothetisch goed onderbouwd, die in de praktijk een gunstig effect hebben laten zien in proefdieren, hebben de voorkeur. Organisatie Het bestuur bestaat uit vijf leden. Alle bestuursleden werken pro Deo en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De taak van het bestuur is het initiëren van fondsen en het toezicht houden op de ter beschikking stelling aan onderzoeksprojecten. Pagina 4 van 11 Jaarverslag 2009 Stichting Asbestkanker

5 Het bestuur bestond in 2009 uit: Voorzitter - prof. dr. Hoogsteden Longarts Erasmus MC, Rotterdam 1998-heden Penningmeester - dr. J. Aerts Longarts Amphia Ziekenhuis, Breda 2007-heden Bestuurslid dhr. J.J.M. van Rijckevorsel 1998-heden Bestuurslid - drs. W.M.J. Schippers 1998-heden Bestuurslid - prof. mr. A.H.N. Stollenwerck 2009-heden Pagina 5 van 11 Jaarverslag 2009 Stichting Asbestkanker

6 Het bestuur heeft een rooster van aan- en aftreden opgesteld om de continuïteit van het bestuur van de Stichting te waarborgen. Het schema voor het aan- en aftreden van bestuursleden is vastgelegd in het huishoudelijke reglement van de Stichting Asbestkanker. In het comité van aanbeveling hebben zitting de Ministers van Staat mr. F. Korthals Altes en prof. drs. R.F.M. Lubbers, bestuurder drs. D.P.M. Verbeek en de oud-burgemeester van Rotterdam, de heer mr. I.W. Opstelten (dec. 2009). Financieel beleid Het bestuur van de Stichting Asbestkanker acht het haar plicht om ook bij tegenvallende resultaten borg te kunnen staan voor haar verplichtingen ten opzichte van het asbestkanker onderzoek zoals uitgevoerd door de afdeling Longziekten van het Erasmus MC. Gebruikelijk is om een continuïteitsreserve aan te houden van minimaal 50% van de netto saldo van het begin van ieder boekjaar. Vanuit de gedachte van continuïteit van de stichting en het borg staan voor de aangegane verplichtingen is het een logisch gevolg dat met deze gelden geen enkel beleggingsrisico is genomen. De continuïteitsreserve wordt op een depositorekening aangehouden. Controle en verslaglegging op de inkomsten en bestedingen vindt plaats door accountantsbureau Blok & partners. Pagina 6 van 11 Jaarverslag 2009 Stichting Asbestkanker

7 Jaarrekening 2009 Staat van baten en lasten over het jaar 2009 Eigen vermogen 31 december 2008 (bestuursrekening) 2.749,44 Eigen vermogen 31 december 2008 (depositorekening) ,00 Saldo 1/1/ , ,81 FONDSENWERVING Baten uit eigen fondsenwerving: Donaties, giften en schenkingen Particulieren 1.542,50 Bedrijven ,00 Instellingen ,63 Totaal baten uit eigen fondsenwerving ,13 Kosten eigen fondsenwerving: Uitvoeringskosten (2MoveOn) 0 Uittreksel kamer van koophandel 8,93 Totaal kosten eigen fondsenwerving 8,93 In % van baten uit eigen fondsenwerving 0.01% Netto baten ,20 BESTEDINGEN Besteed aan doelstelling: Wetenschappelijk onderzoek Erasmus MC - Uitvoeringskosten eigen organisatie - Compensatie gemaakte kosten aan patiënt - Overige kosten Kamer van koophandel 26,14 Bankkosten (pasbijdrage) 31,74 Bankkosten (renteafsluiting) 151,89 Aanvraag CBF certificaat 500,00 Totale lasten 709,77 Overboeking naar depositorekening ,87 Rente depositierekening 3.469,93 Eigen vermogen 31 december 2009 (bestuursrekening) ,00 Eigen vermogen 31 december 2009 (depositorekening) ,24 + Saldo 1/1/ ,24 Pagina 7 van 11 Jaarverslag 2009 Stichting Asbestkanker

8 De volgende activiteiten zijn ondernomen in 2009: In het bestuur van de Stichting Asbestkanker hebben we afscheid genomen van dhr. Van der Ven. Zijn positie is ingenomen door prof. mr. A.H.N. Stollenwerck. Twee nieuwe leden zijn opgenomen in het comité van aanbeveling van de Stichting Asbestkanker: bestuurder drs. D.P.M. Verbeek en oudburgemeester van Rotterdam, de heer mr. I.W. Opstelten (naast mr. F. Korthals Altes en prof. drs. R.F.M. Lubbers). Het onderzoek dat gesponsord is door de Stichting Asbestkanker heeft twee publicaties opgeleverd in Een hiervan (de klinische studie) zal worden gepubliceerd in het vooraanstaande long tijdschrift Am. J. Respir. Crit. Care Med. Hierin staat beschreven dat het mogelijk was om het immuunsysteem van (10) mesothelioom patiënten zodanig te stimuleren dat in het bloed immuun responsen (o.a. tegen tumor cellen in vitro) te meten waren na dendritische cel immunotherapie behandeling. Tevens is toestemming gekregen van de ethische commissie van mensgebonden onderzoek om het onderzoek voort te zetten. Twee patiënten zijn inmiddels behandeld. In het jaar 2009 zijn een aantal belangrijke stappen gezet om de Stichting Asbestkanker steviger neer te zetten. In overleg met het communicatiebureau 2MoveOn (Els Barendregt, Spijkenisse) is een start gemaakt om de Stichting Asbestkanker te professionaliseren. Het plan was door dit te doen met behulp van een nieuwe folder en het ontwerpen van een website. Ook is het bestaande logo iets aangepast. De kosten voor het drukken van de folders wordt door 2MoveOn betaald. Het bestuur is de medewerkers van het communicatiebureau erkentelijk voor deze bereidheid. Om dit proces te bespoedigen is gekozen om de folder zelf te ontwerpen Van de folder zijn stuks gedrukt. Inmiddels zijn ruim 2000 folders met begeleidende brief verstuurd naar bedrijven in de regio Rijnmond. Deze bedrijven zijn gekozen aan de hand van de gouden gids op relevante terreinen (o.a. bouwbedrijven, brand-, water- en roetschade sanering, dakbedekkingsbedrijven, gezondheidscentra, grondwerken, isolatiebedrijven, letselschade specialisten, luchtbehandeling, milieu, remen frictiematerialen, scheepsvaartmaatschappijen, sloop en grondwerken, stuwadoors, vak en werkgeversorganisaties, asbestverwijderaars, scheepswerven, autosloperijen, adviesbureaus, arbodiensten, bergingsbedrijven scheepsvaart, bodemsanering en grondsanering, etcetera). Pagina 8 van 11 Jaarverslag 2009 Stichting Asbestkanker

9 Er is een nieuwe website met een eigen domein: Ook de website verwijst nog naar de Stichting Asbestkanker. Dit vormt een belangrijk onderdeel van de uitstraling van de Stichting Asbestkanker en maakt het mogelijk om op verschillende manieren te communiceren met alle betrokkenen/belangstellenden bij ons werk. Er is een constructief gesprek geweest met de Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (www.asbestslachtoffer.nl) die informatie en een link heeft naar de Stichting Asbestkanker. Op de Stichting Asbestkanker zijn ruim 40 stemmen uitgebracht voor de actie van de Gouden Gids om je goed doel te nomineren (regio: Rotterdam, categorie: gezondheid en welzijn) In het OFS-magazine (Ondernemers Federatie Spijkenisse) van september 2009 is aandacht besteed aan het werk van de Stichting Asbestkanker In 2009 is een diverse donaties van particulieren ontvangen ( 1.542,50), stichting communitie service Rotary ( 3.000,-), stichting Lakeland Foundation ( 4.000,-). Daarnaast van talrijke bedrijven waaronder Aquatest, De Swart Asbest Advies, Isolatie CJ van Waas BV, Yara Nederland BV, Teeuwen Infra, CSR Handelsonderneming BV, Hans van Buuren Service, Nicoverken Holland BV (totaal ,-). Ook werd ,- ontvangen van de Stichting Coolsingel. Dit alles zorgde ervoor dat het saldo in 2009 toenam van ,44 naar ,24. Er is een start gemaakt met de aanvraag van een centraal bureau fondsenwerving (CBF) certificaat (goede doelen keurmerk). Pagina 9 van 11 Jaarverslag 2009 Stichting Asbestkanker

10 De volgende activiteiten zullen in 2010 worden ondernomen: Afhankelijk van de inkomsten van de verspreiding van de folder zou een adressenbestand aangekocht kunnen worden bij Cendris van 6000 voor een bedrag van 2500,-. Verdere verspreiding van de folders, onder andere naar alle notarissen in Nederland. Ondersteuning aan kankerpatiënten en hun familie door voorlichting over de gefinancierde behandeling te geven en door te verwijzen naar de studie coördinator voor mogelijke deelname Subsidiëren van het gestarte onderzoek met dendritische cel immunotherapie in mesothelioom (resterende 8 patiënten) en verder het preklinisch onderzoek (proefdieren). Mogelijk intensiveren van dit onderzoek door het aanstellen van extra personeel. Visie van het bestuur in de nabije toekomst Asbestkanker is een bijzonder agressieve aandoening waarvoor geen curatieve behandeling bestaat. Hoewel het gebruik van asbest verboden is neemt het aantal nieuwe patiënten nog jaarlijks toe. Dit wordt veroorzaakt door de lange latentie periode tussen de inademing van de asbestvezels en de eerste symptomen van de ziekte. Dit is ook de verklaring waarom in het bijzonder oudere mannen door deze dodelijke ziekte worden getroffen. We hebben ons het lot van deze patiënten aangetrokken en financieren al vele jaren wetenschappelijk onderzoek naar betere behandeling van asbestkanker. Dit onderzoek begint nu zijn vruchten af te werpen maar het kost veel geld. En juist voor deze kankervorm is slechts zeer beperkte financiële ondersteuning. De redenen hiervoor zijn: Asbestkanker is een relatief zeldzame aandoening: 450 nieuwe patiënten per jaar (ter vergelijking prostaatkanker 6000 patiënten en borstkanker per jaar), Patiënten zijn vaak op oudere leeftijd (ouder dan 60), Omdat asbest verboden is wordt vaak gedacht dat het nu dus geen probleem meer is, Patiënten krijgen een beperkte financiële compensatie waardoor het idee ontstaat dat als ze iets extra s willen, zij dit maar zelf moeten betalen, De experimentele behandeling zoals wij die nu toepassen is patiënteigen. Voor het activeren van het immuunsysteem gebruiken we bloedcellen van de patiënt zelf die buiten het lichaam optimaal Pagina 10 van 11 Jaarverslag 2009 Stichting Asbestkanker

11 Dit alles tezamen maakt dat subsidie mogelijkheden van de overheid (o.a. NWO, ZonMw), particuliere ( collectebus ) fondsen of industrie beperkt zijn. De leden van de Stichting Asbestkanker vinden het dus noodzakelijk om het geld dat voor het onderzoek nodig is bijeen te brengen zodat in de toekomst betere behandelingen voor deze patiënten beschikbaar kunnen komen. Als de werkzaamheid van de behandeling dan bewezen is kan het via de reguliere kanalen vergoed worden (ziektekostenverzekering). Dankzij financiële ondersteuning van de Stichting Asbestkanker heeft de afdeling Longziekten een behandeling kunnen ontwikkelen waarbij de patiënt centraal staat. De eerste resultaten laten zien dat de prognose van deze patiënten iets verbeterd maar we hebben ons doel nog niet bereikt. Nieuwe experimenten hebben aangetoond dat verdere ontwikkeling en optimalisatie mogelijk is. Hiervoor is een definitief positief advies van de METC/CCMO ontvangen voor de uitvoering van een aangepaste behandeling. Momenteel zijn er twaalf patiënten behandeld met dendritische cel immunotherapie en staan er al verschillende patiënten klaar om binnenkort te starten. De looptijd van het huidige project zal ongeveer twee jaar bedragen. De resultaten zullen worden gepubliceerd in medische tijdschriften en worden gepresenteerd tijdens voordrachten voor onderzoekers, artsen, bedrijven en patiënten organisaties. We hopen de goede en vruchtbare samenwerking met de afdeling Longziekten van het Erasmus MC te kunnen voortzetten en waar mogelijk intensiveren. Dit alles om de prognose van deze dodelijke ziekte voor patiënten te verbeteren. Stichting Asbestkanker Kamer SV-021 Postbus CA Rotterdam Tel : Fax: KvK Bankrekeningnummer Pagina 11 van 11 Jaarverslag 2009 Stichting Asbestkanker

Het fonds tegen hersenstamkanker bij kinderen Voor een kans op leven na een nu nog fatale diagnose!

Het fonds tegen hersenstamkanker bij kinderen Voor een kans op leven na een nu nog fatale diagnose! MAAK HET VERSCHIL, GEEF KINDEREN MET HERSENSTAMKANKER EEN KANS! Het fonds tegen hersenstamkanker bij kinderen Voor een kans op leven na een nu nog fatale diagnose! Word donateur! Bankrekening: 62.63.83.463

Nadere informatie

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 jaarverslag 2012-2013 Pink Ribbon 3 Voor wie doen we ons werk? Ook afgelopen jaar hebben we weer veel mensen ontmoet. Mensen met mooie, bijzondere en emotionele

Nadere informatie

Instituut Asbestslachtoffers

Instituut Asbestslachtoffers Instituut Asbestslachtoffers Verslag over 2006 Instituut Asbestslachtoffers (IAS) Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) bemiddelt sinds 2000 tussen asbestslachtoffers en hun (ex) werkgevers om gezondheidsschade

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Utrecht,18 juli 2012 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Activiteitenverslag 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2011 14 Staat van baten en lasten 2011 15 Toelichting 16 Overige gegevens

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Doelstelling van de organisatie blz 2. Structuur van de organisatie 4. Werkwijzwe van de organisatie 5. Lotgenotencontact 6

INHOUDSOPGAVE. Doelstelling van de organisatie blz 2. Structuur van de organisatie 4. Werkwijzwe van de organisatie 5. Lotgenotencontact 6 WERKPLAN 2014-2017 INHOUDSOPGAVE Doelstelling van de organisatie blz 2 Structuur van de organisatie 4 Werkwijzwe van de organisatie 5 Lotgenotencontact 6 Activiteiten 7 Jaarvergadering 7 Ledenvergadering

Nadere informatie

HET PRINSES MÁXIMA CENTRUM. Jaaroverzicht 2014 VOOR KINDERONCOLOGIE STICHTING STEUN. 1 www.prinsesmaximacentrum.nl

HET PRINSES MÁXIMA CENTRUM. Jaaroverzicht 2014 VOOR KINDERONCOLOGIE STICHTING STEUN. 1 www.prinsesmaximacentrum.nl STICHTING STEUN HET PRINSES MÁXIMA CENTRUM VOOR KINDERONCOLOGIE 1 Over het Prinses Máxima Centrum In 2012 is Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. opgericht op initiatief van de beroepsgroep,

Nadere informatie

Stichting Tour voor MS

Stichting Tour voor MS Stichting Tour voor MS Beleidsplan 2014 Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 06-01-2014 Stichting Tour voor MS Van Doesburgpad 67 6921 MH Duiven KVK-nummer: 59039949 Belastingnummer: 8532.91.512 Website:

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2017. Iselle van Ruijven

Beleidsplan 2015-2017. Iselle van Ruijven Beleidsplan 2015-2017 Iselle van Ruijven Inhoudsopgave 1. Visie & Missie ZZF... 2 1.1 Visie... 2 1.2 Missie... 2 2. Doelstellingen 2015... 2 3. Positionering... 3 3.1 Kernwaarden... 3 3.2 USP s... 3 4.

Nadere informatie

Jaarverslag 2011-2012

Jaarverslag 2011-2012 Jaarverslag 2011-2012 Vanaf de diagnose is borstkanker een blijvend onderdeel van je leven; het is aan jou om te bepalen welke plek het krijgt. FOTO: MARCO SWEERING Op de cover staat Annabelle Birnie.

Nadere informatie

SAMEN TEGEN KANKER. Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013

SAMEN TEGEN KANKER. Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013 Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013 Onderzoekprojecten: 375 Donaties: 4.463.000 Onderzoekprojecten: Promoties: 35 470 Promoties: 40 Wetenschappelijke Onderzoekers: 450 artikelen:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 7 5. Financiële

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3

Inhoudsopgave. Voorwoord 3 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Over Stichting Beat Batten! 4 1.1. Algemene informatie over de stichting 1.2. Missie en doelstellingen 1.3. Organisatie structuur 1.4. Het netwerk 2. Wat is

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012 Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie Stichting Haarwensen 4 Doelstelling 4 Historie 4 Bestuurssamenstelling 5 Activiteiten Stichting Haarwensen 6 Fondswerving

Nadere informatie

2014-2016. www.autisme-research.nl

2014-2016. www.autisme-research.nl 2014-2016 De Stichting Autisme Research (SAR) zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar autisme. Het gaat om specifiek onderzoek dat wordt verricht door het Autism Research Centre (ARC) van de

Nadere informatie

Instituut Asbestslachtoffers

Instituut Asbestslachtoffers Instituut Asbestslachtoffers Verslag over 2010 Instituut Asbestslachtoffers (IAS) Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het recht op een tegemoetkoming

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

OLIVIA HAAR GROTE DROOM JAARVERSLAG 2014

OLIVIA HAAR GROTE DROOM JAARVERSLAG 2014 OLIVIA HAAR GROTE DROOM JAARVERSLAG 2014 We hebben een goed doel: het onmogelijke mogelijk maken voor kinderen met een zeldzame spierziekte. Realisme is onze basis. Ambitie onze drijfveer. Uitdaging maakt

Nadere informatie

Instituut Asbestslachtoffers

Instituut Asbestslachtoffers Instituut Asbestslachtoffers Verslag over 2008 Instituut Asbestslachtoffers (IAS) Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het recht op een tegemoetkoming

Nadere informatie

Inhoud. Elk jaar worden er in Nederland 800 kinderen geboren met een dodelijke stofwisselingsziekte. Onderzoek kan dat getal verlagen. Voorwoord...

Inhoud. Elk jaar worden er in Nederland 800 kinderen geboren met een dodelijke stofwisselingsziekte. Onderzoek kan dat getal verlagen. Voorwoord... Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord... 6 Jaaroverzicht: Kengegevens stofwisselingsziekte en Metakids 2014... 7 1 Waarom Metakids... 9 1.1 Stofwisselingsziekte: onzichtbaar en onbekend... 9 1.2 Wat is stofwisselingsziekte...

Nadere informatie

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018 Stichting Elyse Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap Beleidsplan 2013-2018 Door de ogen van een ander, is mijn verdriet toch niet zo groot Door

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 29 september 2011

Jaarverslag 2010 29 september 2011 29 september 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1: Over de Stichting... 3 Hoofdstuk 2: Doelstellingen en kernresultaten... 4 Hoofdstuk 3: Onderzoek en behandeling ALS Centrum...

Nadere informatie

Gouda. Rapport betreffende de jaarrekening 2013

Gouda. Rapport betreffende de jaarrekening 2013 Nederland-Davos Rapport betreffende de jaarrekening 2013 Nederland-Oavos RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2013 Pagina INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Bestuursverslag Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Colofon. Tekst & redactie Maag Lever Darm Stichting Met medewerking van Carry Holzenspies. Fotografie cover Marilène Dubois

Colofon. Tekst & redactie Maag Lever Darm Stichting Met medewerking van Carry Holzenspies. Fotografie cover Marilène Dubois J A A R V E R S L A G 2 0 0 6 M A A G L E V E R D A R M S T I C H T I N G Colofon Tekst & redactie Maag Lever Darm Stichting Met medewerking van Carry Holzenspies Fotografie cover Marilène Dubois Vormgeving

Nadere informatie

2006 Successen in belangenbehartiging: verschil gemaakt voor kankerpatiënten

2006 Successen in belangenbehartiging: verschil gemaakt voor kankerpatiënten NFK Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties Jaarverslag 2006 Successen in belangenbehartiging: verschil gemaakt voor kankerpatiënten N F K Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

Nadere informatie

Onbekend bekend maken

Onbekend bekend maken Onbekend bekend maken Strategie 2013 t/m 2016 Jij&iK magazine is onderdeel van de Chromosome Foundation Onafhankelijke stichting voor zeldzame en onbekende chromosoomafwijkingen Alblasserdam, juli 2013

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2010-2015 MOONCAKE FOUNDATION -ABILITY 4 DISABILITY-

BELEIDSPLAN 2010-2015 MOONCAKE FOUNDATION -ABILITY 4 DISABILITY- BELEIDSPLAN 2010-2015 MOONCAKE FOUNDATION -ABILITY 4 DISABILITY- Mooncake Foundation Ability 4 Disability PC Hooftlaan 40 1422 JK UITHOORN The Netherlands tel. +31 (0)297 567812 Chamber of Commerce nbr

Nadere informatie