OP November CMO Er wordt gewerkt met een trainingsacteur 12u 4 bijeenkomsten van 3 uur Terugkomdag Leefstijl OP/OOP November Leefstijl 17 november

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OP November CMO Er wordt gewerkt met een trainingsacteur 12u 4 bijeenkomsten van 3 uur Terugkomdag Leefstijl OP/OOP November Leefstijl 17 november"

Transcriptie

1 Expertisecentrum SVOL AKTIVITEITENSCHEMA Onderwerp Doelgroep Start Uitgevoerd door Bijzonderheden Studielast Coachopleiding OP (ervaren) September Windesheim Staat in het kader van samen opleiden 40 u (incl. intervisiemethodieken) Coachen met zwier OP September Pel coaching Coachen van leerlingen 8 u ( 1 hele dag) Effectieve didactische strategieën OP, ervaren en senior docenten Oktober Windesheim, Broesder Wordt gegeven binnen het kader train de trainer 30u Van contact naar contract Verantwoord toetsen Gespreksvaardigheden voor mentoren Nieuw OP, ervaren en senior docenten Oktober Expertisecentrum Eerste van de 5 bijeenkomsten voor nieuw, waarin de thema s voor de volgende vier bijeenkomsten worden bepaald Docentplus Wordt gegeven binnen het kader train de trainer. 2u 20u 2 dagen OP November CMO Er wordt gewerkt met een trainingsacteur 12u 4 bijeenkomsten van 3 uur Terugkomdag Leefstijl OP/OOP November Leefstijl 17 november non- verbale communicatie o.a. nieuw Bedoeld voor de groep die in mei 2011 de tweedaagse hebben gevolgd November Expertisecentrum 2u Effectief vergaderen OP/OOP December CMO 6u, verdeeld over twee bijeenkomsten 3u

2 Omgaan met orde Timemanagement klassenmanagement wat is leren Omgaan met agressie OP/startende, junior docenten en LIO s OP/leidinggeve nden OP, o.a. nieuw OP, studenten Februari Ettekoven coaching OP/OOP/stude nten In het kader van samen opleiden Op aanvraag 6u, verdeeld over 2 bijeenkomsten december Salto 1 december en 11 januari 8u 2 x halve dag Januari Expertisecentrum 2u Maart CMO Hoe ga je om met agressieve leerlingen/ouders/collega s 2u 2x3u omgaan met lastige leerlingen/mensen Videointeractiebegeleiding van studenten en docenten Intervisiemethodieken groepsprocessen en passend onderwijs OP, o.a. nieuw OP, ervaren en senior docenten OP, ervaren en seniordocent OP, o.a. nieuw OP, o.a. nieuw Expertisecentrum Maart 2u Februari Erik Veenstra In het kader van samen opleiden 18u Maart Expertisecentrum In het kader van samen opleiden 8u Mei Salto 2u April Expertisecentrum In het kader van Passend onderwijs. Dit kunnen meerdere bijeenkomsten zijn waarin bij elke bijeenkomst een thema wordt uitgelicht 2u per bijeenkomst April??? 2u jeugd en verslaving OP/OOP/leidin gge- venden Leefstijl OP/OOP, Mei, juni Leefstijl Tweedaagse training 20u Allen die hem nog niet hebben gevolgd Begeleidingstrajecten OP Afhankelijk van het traject

3 De themabijeenkomsten en scholingen nader uitgewerkt. en: Van contact naar contract Dit is de eerste bijeenkomst van alle nieuw die zijn aan genomen binnen de SVOL. Doel van deze bijeenkomst is: Kennis maken met alle nieuw die dit jaar zijn begonnen op één van de drie scholen van de SVOL met elkaar bespreken hoe we het beste van elkaar en met elkaar kunnen leren met elkaar bepalen wat de onderwijskundige thema s zijn voor de volgende bijeenkomsten. : Groepsprocessen, door Maya Bakker. In een klas speelt van alles. Welke rollen nemen de leerlingen op zich? Welke rol pak jij als docent? Vooral bij de start van het schooljaar kun je als docent veel invloed uitoefenen. Daar gaat deze workshop over: Welke dynamieken spelen er in een groep/klas? Welke invloed kan jij als docent/mentor hierop uitoefenen? In de workshop is er een afwisseling tussen theorie en oefeningen. Maximaal aantal deelnemers: 24 : Flexibele communicatie. Je klas komt binnen, rommelig en druk. Eén van je leerlingen loopt met het hoofd naar beneden. Non- verbaal drukt zij eenzaamheid uit, denk je... De waarde van alle communicatie ligt bij de ontvanger. Om ervoor te zorgen dat je boodschap altijd aankomt op de manier zoals je het bedoelde, is inzicht vereist in alle aspecten van het communiceren; zowel verbaal als non- verbaal. Maximaal aantal deelnemers: 24 Bio 5 Bio 1,2 Bio 1,7 : Klassenmanagement. Bio 3,4

4 Als (beginnend) docent kom je situaties tegen die je misschien nooit voor mogelijk had gehouden. Klassenmanagement is onontbeerlijk voor een goed verloop van jouw lessen. Een aantal aspecten speelt hierbij een belangrijke rol: preventie van probleemsituaties, regels en afspraken, inrichting van de klas en de didactische vaardigheden. Maximaal aantal deelnemers: 24 en: Passend onderwijs. Op dit moment wordt er veel tijd en aandacht besteed aan de zgn. rugzak leerling. We hebben het dan over bv. autisme, odd, adhd, enz. Vaak weet je als docent niet wat je kunt inzetten om ook deze leerlingen verder te helpen in hun ontwikkeling qua leren. In deze workshop worden theorie en ervaring naast elkaar gelegd, zodat je tools ontvangt en ontwikkelt om ook deze leerling verder te helpen met zijn ontwikkeling. Maximaal aantal deelnemers: 20 Coachopleiding: door Windesheim Deze training is bedoeld voor docenten die willen zich bekwamen in het begeleiden van studenten in het kader van de opleidingsschool. Een verrijkende training die ervoor zorgt dat je je ontwikkelt in begeleidingsvaardigheden die je niet alleen kan inzetten voor studenten.. Aantal deelnemers: 20 Aantal bijeenkomsten: minimaal 8 Intervisiemethodieken Deze scholing valt in het kader van de opleidingsschool. Hij is bedoeld voor de coaches die door de Hogeschool Windesheim zijn opgeleid, maar ook belangstellenden kunnen zich hiervoor opgeven. Voor het begeleiden van studenten / LIO is het belangrijk om te beschikken over coachvaardigheden. Naast de individuele begeleiding zal de studentencoach ook gezamenlijke bijeenkomsten begeleiden. Hierbij is het van belang om op een gestructureerde wijze ervaringen te bespreken. Voor dit onderdeel is er een drietal bijeenkomsten waarin de deelnemers een aantal intervisiemethodieken leren hanteren. Bio 1,2 en 4 Bio 5,6 Bio 5,6

5 De drie bijeenkomsten zijn ervaringsgericht, d.w.z. aan de hand van in gebrachte casussen worden de methodieken geoefend. Aantal deelnemers: 6-12 Aantal bijeenkomsten: 3 Leefstijl. Op deze training maak je kennis met de methode Leefstijl en het materiaal en werk je aan de praktische toepassing in de dagelijkse lespraktijk. Dit doen we op een ervaringsgerichte manier. Bij de training is een avondprogramma inbegrepen. Een onderdeel van het avondprogramma gaat over onze eigen puberteit. Hiertoe vragen we u een voorwerp mee te brengen. Het is de bedoeling dat je de kans krijgt hierover (n)iets te vertellen. Trainingsduur: 2 dagen Aantal deelnemers: 24 Gesprektechnieken voor mentoren. Tijdens de training staan de praktijkervaringen van mentoren centraal. Deze ervaringen worden geplaatst in een kader voor effectieve gespreksvoering. Het programma is verder opgebouwd uit korte theoretische presentaties afgewisseld met praktische oefeningen. Gedurende 2 bijeenkomsten worden gesprekssituaties geoefend met een trainingsacteur. Aantal deelnemers: 8-12 deelnemers Aantal bijeenkomsten: 4 van elk 3 uur Verantwoord toetsen Determinatie van leerlingen is van groot belang. Om goed te determineren zijn de toets resultaten van die leerlingen van doorslaggevende betekenis. Daarvoor is het noodzakelijk om valide toetsen te construeren die docenten in staat stellen om hun leerlingen op verantwoorde manier een advies te geven over het cognitief niveau wat ze aan kunnen. In deze workshop leer je als docent aan de hand van een beproefd systeem die toetsen op te maken. Toetsen als tastbaar begin- en eindpunt van het leerproces die na analyse. Een verantwoorde en transparante diagnose opleveren voor zowel docent, leerling als mentor. De training is zo opgebouwd dat het overdraagbaar is naar je collega s (train- de- trainer concept) Maximaal aantal deelnemers: Aantal bijeenkomsten: 2x 1 dag Bio 1,2 Bio 1,6 Bio 3

6 Begeleiding. Verschillende vormen van begeleiding vallen hieronder: (groeps)coaching, (groeps) supervisie, teambegeleiding, intervisie. Doel van deze begeleidingstrajecten is om inzicht in eigen handelen te verwerven en daarmee de professionele identiteit te versterken en / of het terugvinden van de professionele identiteit. Dit kan op zowel op individueel niveau als op groepsniveau. De lengte van het begeleidingstraject hangt af van de vorm van begeleiding. Bio 7 Coachen met zwier Bio 2,5,6 Mentoren, docenten, specialisten en leidinggevenden voeren beroepshalve regelmatig diepgaande en lastige gesprekken. Vaak staan deze gesprekken onder tijdsdruk waardoor in korte tijd de verbale en non- verbale informatie moet worden opgepikt en de juiste vragen moeten worden gesteld. Er moeten concrete afspraken worden gemaakt en vaak moet er na afloop een verslag worden opgemaakt. De essentie van zo n gesprek: goed luisteren en kijken naar de ander, komt vaak onder druk te staan. Het effectief voeren van coachende gesprekken is iets wat iedereen kan leren door doen en reflecteren. In deze training staan luisteren, kijken en vragen centraal. Er wordt aangesloten bij de kennis en behoefte van de deelnemers: wat kan ik goed, wat wil ik versterken, wat wil ik (af- )leren. In een kleine groep (maximaal 18 deelnemers) wordt gewerkt aan deze vragen. Er is een afwisseling tussen aanbod van theorie en ruimte voor oefening met eigen casussen. De volgende thema s komen aan de orde: Hoe maak ik werkelijk contact met de ander Hoe maak ik mijn hoofd leeg zodat ik kan luisteren Hoe ga ik om met ongemakkelijkheid en zelfcensuur Hoe durf ik wezenlijke vragen te stellen Hoe doe ik dat op mijn eigen manier Duur bijeenkomst: 1 dag Aantal deelnemers: maximaal 18

7 Timemanagement Bio 4,5,6 Timemanagement: managen van tijd of van jezelf? Als de tijd op is, houd ik nog zoveel werk over en dat iedere dag Van alles wat ik me voorneem te doen op een dag, komt maar de helft terecht omdat er steeds weer van alles tussen en bijkomt Zomaar wat uitspraken van mensen die deelnamen aan de training timemanagement. Wat is jouw voorkeursmanier van werken? In welke werkomstandigheden verkeer je? Wat komt erop je af en waartegen zeg je Nee? Onderwijs is berucht als het gaat om afbakenen en begrenzen. Berucht omdat je je er gemakkelijk in kunt verliezen. In deze training bekijken we jou en je werk van meer kanten. Wanneer is voor jou de kwaliteit van je werk goed genoeg? Wat kun je leren van grote anderen? Hoe zorg je ervoor dat je weliswaar een volle agenda hebt, maar geen druk ervaart? Aantal bijeenkomsten: 2 x 3uur Aantal deelnemers: 6 - l 16 Cursus Effectief vergaderen Bio 5,6 Deelnemers krijgen handvatten en vaardigheden om zo effectief mogelijk te vergaderen. Inhoud en werkwijze: De deelnemers krijgen theorie over het maken van een vergaderagenda, rollen van verschillende leden van de vergadering, besluiten nemen, consensus, enz. Daarnaast krijgen zij veel praktische oefeningen in vergadervaardigheden. Resultaten Deelnemers ontwikkelen vaardigheden om effectief te kunnen vergaderen Deelnemers kunnen doelgericht(er) meedenken in de organisatie Deelnemers zijn zich bewust van persoonlijke kwaliteiten Aantal bijeenkomsten: 3 x 2,5u Aantal deelnemers: 10-16

8 School Video Interactie Begeleiding Bio 4,5,6 Doel van de cursus is dat docenten met behulp van SVIB methodiek studenten en nieuwe collega s kunnen begeleiden in hun rol als (toekomstig) docent. Doelstellingen: Algemeen: Begeleiders kunnen SVIB methodiek inzetten als instrument om studenten en nieuwe collega s te begeleiden in reguliere trajecten Begeleiders kunnen SVIB inzetten in die situaties waarbij collega s een dilemma ervaren in hun lespraktijk Korte omschrijving SVIB: SVIB is een methode waarbij door middel van beeldopnames gewerkt wordt aan versterking van het pedagogisch en didactisch klimaat in de klas. De beelden maken het gedrag van docenten en leerlingen zichtbaar en maken zichtbaar welke invloed zij op elkaar hebben. Kernpunten zijn: Versterken van geslaagde interacties en interventies (in plaats van fixeren op fouten) Bewustwording en versterken van interactie met leerlingen in samenhang met klassenmanagement en didactiek. Heel fijnzinnig leren kijken naar eigen communicatie met leerlingen en effecten van interventies Alternatieven kunnen zoeken voor minder effectieve interventies Tevreden leerling en tevreden leraar Wat is het wel: een effectieve en leerzame methode om te kijken naar eigen docentgedrag en dit gedrag effectiever te maken zodat contact met leerlingen beter wordt, hun zelfstandigheid toeneemt en hun leervermogen meer wordt aangesproken. Bovendien kan het studenten en docenten weer energie geven als zij leren op andere manieren met dilemma s in de klas om te gaan. Bij leerlingen met leer- en/of gedragsmoeilijkheden biedt het mogelijkheden om beter bij hun mogelijkheden aan te sluiten, hun leervermogen te versterken en het negatieve gedrag te laten verminderen. Aantal bijeenkomsten: 7 x 2,5 uur Aantal deelnemers: maximaal 9 ( van iedere SVOL school minimaal 2)

9 Training omgaan met agressie in de klas Deze training heeft als doel om vaardiger te worden met betrekking tot signaleren en effectief kunnen ingrijpen. Door daadwerkelijk te oefenen worden (conflict)vaardigheden vergroot. Ook wordt de deelnemer vaardig en in staat om het geleerde op een coachende manier te verspreiden binnen de school. Aantal deelnemers: 6-10 Aantal bijeenkomsten: 2x3u Effectieve didactische strategieën gebaseerd op onderzoek van Marzano Bio 2,5,6 Bio 1,2,3 Het didactisch traject richt zich op effectieve didactiek, d.w.z. op didactische strategieën waarvan uit onderzoek blijkt, dat deze effectief zijn. De deelnemers leren denken en werken vanuit de vijf dimensies van leren, waarbij het gaat om de volgende vragen: Hoe motiveer ik op een effectieve manier leerlingen? Hoe breng ik op een effectieve manier nieuwe kennis aan? Hoe zorg ik ervoor dat nieuwe kennis wordt verbreed en verdiept? Hoe zorg ik ervoor dat de leerling d.m.v. contextrijke opdrachten begrijp waarvoor hij de nieuwe kennis nodig heeft? Hoe zorg ik ervoor dat de leerling leert reflecteren en te denken op metacognitief niveau? De deelnemers leren effectieve didactische strategieën die zij direct toepassen in de praktijk. Zij kiezen een geschikte klas om de strategieën toe te passen. Aan het begin van elke trainingsbijeenkomst worden succeservaringen en tegenvallers benoemd van de ervaringen die zijn opgedaan met de didactische strategieën. De deelnemers zijn aan het eind van het traject in staat om hetgeen zij hebben geleerd te delen met hun collega s in de vorm van b.v. workshops. Aantal bijeenkomsten: 6 ( van 3 uur) Aantal deelnemers: 10-15

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

Human Dynamics 3 Gesprekstechnieken; Professionele Communicatie en Feedback 3

Human Dynamics 3 Gesprekstechnieken; Professionele Communicatie en Feedback 3 PROGRAMMA 2013-2014 INHOUDSOPGAVE Human Dynamics 3 Gesprekstechnieken; Professionele Communicatie en Feedback 3 Drijfveren in het onderwijs, de KRACHT van het onderwijs is de leerkracht 4 Digibord & Didactiek

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

ACADEMIE Programma 2012 2013

ACADEMIE Programma 2012 2013 P MPEBLÊD ACADEMIE Programma 2012 2013 Contact gegevens Pompeblêd Academie Ter attentie van Mw. A.J. van den Berg Postbus 592 8440 AN Heerenveen Telefoon: (06) 12 74 35 93 (0513) 657 385 E-mail: aj.vandenberg

Nadere informatie

Vergroot de meerwaarde van de (g)mr

Vergroot de meerwaarde van de (g)mr Vergroot de meerwaarde van de (g)mr Cursusaanbod voor medezeggenschapsraden in het primair onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing Cursuslocaties Groningen Themacursus basis medezeggenschap

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Voorlopig AANBOD 2013-2014

Voorlopig AANBOD 2013-2014 Een scholingsaanbod samengesteld in samenwerking tussen: Samenwerkingsverband Gorinchem en Omstreken VO-SVO 41-1 SWV 41-02 Rivierengebied Midden Nederland Federatief SWV WSNS Regio 41-07 SWV Alblasserwaard

Nadere informatie

Bedankt voor uw interesse in onze brochure. Kijk voor meer informatie op: www.fricolore.nl. Fricolore Akademy cursusaanbod

Bedankt voor uw interesse in onze brochure. Kijk voor meer informatie op: www.fricolore.nl. Fricolore Akademy cursusaanbod Bedankt voor uw interesse in onze brochure. Kijk voor meer informatie op: www.fricolore.nl Fricolore Akademy cursusaanbod inhoud voorwoord de 5 rollen van de docent Overzicht cursusaanbod in deze flyer:

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012 Samenwerkingsprogramma Zuidoost Workshops Schooljaar 2011-2012 Aanbod voorjaar 2012 Voorwoord Geachte directie, Dit schooljaar organiseert het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost, in opdracht van

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) LEIDINGGEVEN AAN TEAMONTWIKKELING

Nadere informatie

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied.

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied. individueel Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Tijdens de gespreksessies leer je jezelf beter kennen en krijg je inzicht op je eigen ontwikkelingsperspectief Je bent geen slachtoffer van je

Nadere informatie

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren Hoefslag 6, 4205 NK Gorinchem 0183-699331 info@opdc-citadel.nl www.opdc-citadel.nl Blz. Voorwoord

Nadere informatie

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren Hoefslag 6, 4205 NK Gorinchem 0183-699331 info@opdc-citadel.nl www.opdc-citadel.nl Blz. Voorwoord

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato INDIVIDUEEL LOOPBAAN BUDGET. Overzicht van Trainingen & Workshops

Expertisecentrum Plato INDIVIDUEEL LOOPBAAN BUDGET. Overzicht van Trainingen & Workshops Expertisecentrum Plato INDIVIDUEEL LOOPBAAN BUDGET Overzicht van Trainingen & Workshops HET INDIVIDUEEL LOOPBAAN BUDGET OM MEDEWERKERS TE ONDERSTEUNEN EN TE STIMULEREN IN HUN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 Beste

Nadere informatie

Nieuwe scholen nieuwe vragen

Nieuwe scholen nieuwe vragen Nieuwe scholen nieuwe vragen R&D project 2008-2010 Onderzoeksvraag: Wat zijn bij het schoolconcept passende arrangementen waarmee nieuwe docenten zich kunnen inwerken en gelijktijdig een bijdrage kunnen

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 1 Seminarium voor Orthopedagogiek als preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd

Nadere informatie

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers De leergang van InterCoach is bestemd voor managers die plezier ontlenen aan het begeleiden van anderen bij het ontwikkelen

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject het aanbod. Verandermanagement, adviseren en begeleiden

HR professionaliseringstraject het aanbod. Verandermanagement, adviseren en begeleiden HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner van het management Op een meer

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP 1) TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH 1) ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) DE MANAGER ALS COACH 1) TEAMBUILDING

Nadere informatie