Training REKENSTOORNISSEN ANDERS BEHANDELEN deel 1.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Training REKENSTOORNISSEN ANDERS BEHANDELEN deel 1."

Transcriptie

1 Training REKENSTOORNISSEN ANDERS BEHANDELEN deel 1. Inleiding. Rekenstoornissen zijn leerproblemen die typisch zijn voor een kleine groep kinderen in de lagere school. Meestal wordt de oorzaak van het rekenprobleem gezocht in het rekengedrag van het kind dat verschilt van het rekengedrag van de klasgenootjes. Door het geven van intense therapie probeert de leerkracht/de therapeut het rekengedrag van het probleemkind te veranderen. Leerkrachten die kinderen met rekenstoornissen, -problemen begeleiden moeten daarom een onvoorwaardelijk geloof in de veranderbaarheid van het probleemkind hebben. Wil de leerkracht het rekengedrag van kinderen veranderen, dan moet hij hiervoor ook zijn eigen leerkrachtenstijl durven bekijken. Wij zijn ervan overtuigd dat de rekenresultaten van een kind in grote mate bepaald worden door de leerkrachtenstijl die de leerkracht aanneemt. De therapeut moet zijn eigen handelen daarom voortdurend in vraag durven stellen (zelfevaluatie) en kijken of zijn handelen voldoende aansluit bij het aanleren van de leerstof, de mogelijkheden van de kinderen die hij begeleidt en de opnamecapaciteit van de leerlingen die met de bedoelde leerstof bezig zijn. De behandelende therapeut of leerkracht moet niet alleen bezig zijn met zijn eigen begeleidingsstijl. De therapeut moet rekening houden met nog een aantal andere elementen die belangrijk zijn voor zijn therapiesessies: de behandelingsstrategieën die hij/zij zelf zal gebruiken, de al dan niet goede of foute oplossingsstrategieën die het kind zich door de jaren eigen heeft gemaakt, de typische kindkenmerken, de cognitieve functies/vaardigheden die het kind wel of niet bezit, de keuze van de materialen die hij/zij zal gebruiken tijdens de therapie, stressmanagement van het kind, timemanagement in de behandeling, enz. Deze kritische reflectie op zichzelf zal een therapeut ontwikkelen door de ervaring die hij/zij opdoet. Daarnaast is training hierin onontbeerlijk. Doel van de training. Doel van de training is om de kwaliteit van de interactie van de cursist met zijn leeromgeving te verhogen. Een tweede doel is de cursist te leren hoe om moet gaan met de rekenstrategieën die nodig zijn om bij rekenprobleemkinderen een effectieve behandeling uit te voeren. Een derde doel van deze training is dat therapeuten kunnen oefenen in het onderzoeken van de denkmogelijkheden van het kind, dat zij rekenstrategieën kunnen uitschrijven in functie van de denkmogelijkheden van het kind, dat zij rekenmaterialen denk-rijk kunnen maken. Doelgroep: Leerkrachten van kinderen met ernstige rekenproblemen in de klas. Therapeuten die kinderen met ernstige rekenproblemen begeleiden. Begeleiders die kinderen met ernstige rekenproblemen een warm en bezorgd hart toedragen. Trainingsprogramma. In deze training focussen wij voornamelijk op het rekengebied tussen 0 en 100, maar gaan wij geen enkele vraag over het ganse rekenpakket uit de weg. Volgende onderdelen zijn essentieel voor een succesvolle rekenbehandeling en komen zodoende uitvoerig aan bod in deze training. Dagdeel 1. MODULE 0: VOORBESCHOUWINGEN. In deze aanvangsmodule geef ik uitgebreid informatie over rekenstoornissen, het leerdomein rekenen-wiskunde, rekenonderzoek, ontwikkelingsdoelen wiskunde, rekenmethodes, intelligentie en intelligentieonderzoek, het al dan niet gebruiken van rekenmaterialen op maat,.

2 MODULE 1: CORRECT TAALGEBRUIK. Kinderen moeten hun oplossingen en oplossingswijzen verwoorden en gebruiken hiervoor specifieke rekentaal. In dit onderdeel ga ik uitgebreid in op de noodzaak van het correcte en het meest juiste taalgebruik. MODULE 2: DE ROL van de LEERKRACHT/THERAPEUT tijdens de behandeling van een kind met rekenproblemen Kinderen leren niet uit zichzelf rekenen. Rekenen wordt aangeleerd door leerkrachten. De bijdrage van de leerkracht/therapeut staat centraal in een rekenbehandeling. Wil de rekenbehandeling lukken, dan moet de leerkracht/therapeut een aantal voorwaarden invullen: 1. Een ONVOORWAARDELIJK GELOOF in veranderbaarheid - het uitgangspunt. 2. Het beheersen van een aantal COMMUNICATIETECHNIEKEN: - COMMUNICATIE in BALANCE. - SPANNING in COMMUNICATIE: VERTICALE SPANNING en HORIZONTALE SPANNING. - COMMUNICATIE in het LEERTRAJECT. - Het HERHALINGSPRINCIPE. - e.a. 3. Een aangepaste COMMUNICATIESTIJL aannemen: MEDIATIE. - Ik leer de mediator/leerkracht waar en wanneer hij moet ingrijpen. - Ik leer de mediator hoe hij moet ingrijpen. Dagdeel 2. MODULE 3: de MEDIATIEKENMERKEN geven de leerkracht een nieuwe STIJL. De nieuwe stijl van lesgeven van de leerkracht moet een aantal kenmerken bezitten: hij/zij moet het kind van het zinvolle van zijn interventies kunnen overtuigen, hij/zij moet het kind inzicht kunnen geven van de bedoeling van zijn/haar handelen, het kind moet een gevoel van bekwaamheid kunnen ervaren,. - In deze module breng ik de 12 mediatiecriteria aan en leer ik de cursisten deze te gebruiken in concrete behandelingsituaties van rekenproblemen. - In deze module stel ik de leerkrachten, therapeuten, begeleiders een aantal technieken en lesmodellen voor die zij zich eigen moeten maken. De communicatiestijl die ik voorstel, heb ik ontleend aan de MLE-theorie (MLE is mediated learning experience) van Reuven Feuerstein. Hij ontwikkelde voor mediatoren 12 mediatiekenmerken die in elk interactiemoment moeten aan bod komen. Leerkrachten en therapeuten die deze kenmerken bezitten bereiken de kinderen maximaal tijdens de begeleiding. Deze nieuwe leerkrachtenstijl moet intensief getraind worden. Dagdeel 3. MODULE 4: ONTWIKKELEN van een BEHANDELINGSTHEORIE. Rekenstoornissen behandelen is kinderen leren omgaan met rekenstrategieën, is rekenvaardigheden automatiseren, is kinderen inzicht geven in hun handelen, enz. De mediator moet voorafgaand aan de behandeling een aantal voorbereidingen treffen: - Op zoek gaan naar de OPLOSSINGSSTRATEGIE van het KIND. De mediator moet weten hoe het kind rekenoefeningen correct en fout oplost. - Ontleden van de BEHANDELINGSSTRATEGIE van de MEDIATOR. De mediator moet vooraf weten hoe hij/zij in standaardprocedures de rekenvaardigheden bij kinderen aanbrengt. - Leren analyseren van de noodzakelijke TAAKKENMERKEN. De mediator moet inschatten na een grondige taakanalyse welke rekentaken hij/zij het kind kan en mag geven tijdens de rekenbehandeling. - Het kunnen uitschrijven van EEN EIGEN THEORIE. De mediator moet voor zichzelf kunnen uitschrijven welke strategieën hij/zij het best volgt, als hij/zij het rekenprobleem van het specifieke kind wil behandelen. Dagdeel 4. MODULE 5: Analyseren van KINDKENMERKEN in functie van het rekenprobleem. In deze korte module, leer ik de mediator omgaan met verkregen gegevens uit de rekenonderzoeken van het kind. Ik leg uit wat leerachterstand is, wat didactische leeftijdsequivalenten zijn, enz. Ik leer haar/hem waarde geven aan diagnostisch onderzoeksmateriaal. MODULE 6: COGNITIEVE FUNCTIES.

3 Rekenproblemen en/of het niet geautomatiseerd bezitten van rekenvaardigheden vinden hun oorzaak in het ontbreken/het onvoldoende getraind zijn van de dieperliggende cognitieve vaardigheden/functies. In deze module leg ik uit: - Wat cognitieve functies zijn. - Welke cognitieve functies er zijn. - Wat deze CF inhouden. Ik leer de cursisten een antwoord vinden op de volgende vragen: - Welke cognitieve functies beheerst het kind voldoende/onvoldoende? Ik leer de cursisten omgaan met de resultaten van cognitief onderzoek (Dynamic Assessment van D. Tzuriël) en eigen observatiegegevens. - Welke cognitieve functies beheersen je hypothese van de oorzaak van het rekenprobleem? - Welke cognitieve functies moet je stimuleren in de behandeling? - Welke cognitieve functies zijn verantwoordelijk voor je materiaalkeuze? Ook voor deze module gebruik ik de theorieën van Reuven Feuerstein (LPAD learning potential assessment device) en David Tzuriël (DA dynamic assessment). In tegenstelling tot hun eigen leerpakketten, leg ik in deze training een rechtstreekse link met het behandelen van rekenstoornissen in concrete werksituaties). Deze trainingsmodule is zeer concreet en praktijkgericht. De cursist krijgt hier ook opdrachten voor thuiswerk. Dagdeel 5. MODULE 7: MATERIALENKENNIS, MATERIAALONTWERP en OPDRACHTDESIGN. Een kind verwerft rekeninzicht door gebruik te maken van rekenmaterialen en de aansluitende opdracht, gebruiksaanwijzing. Niet elk rekenmateriaal is geschikt om kinderen met rekenproblemen te helpen. In deze module leer ik de cursisten om aangepaste rekenmaterialen te maken. Ik bespreek hier voornamelijk de materiaalvoorwaarden, maak samen met de cursisten rekenmaterialen op maat. Ook leer ik de cursisten de cognitieve waarde van rekenmateriaal te bepalen m.b.v. de cognitieve kaart. MODULE 8: STRESSMANAGEMENT. Het niet kunnen volgen in de rekenlessen, het naar de therapeut moeten gaan, zorgt voor spanningen bij/tussen ouders en kind. Beiden raken door het uitblijven van oplossingen voor hun problemen gestressed. In dit onderdeel toon ik de mediator hoe hij/zij kinderen bewust kunnen leren omgaan met hun eigen stress. Ik leer hen het opwekken van stress te vermijden door de behandelingssituatie aan te passen. MODULE 9: TIME MANAGEMENT. De rekenproblemen van een kind kan je niet eindeloos in tijd behandelen. Kinderen met rekenstoornissen moeten hun achterstand kunnen wegwerken en zodoende een inhaalbeweging in hun leerproces maken t.o.v. leeftijdsgenootjes. In deze module leer ik de cursisten hoe zij deze inhaalbeweging moeten plannen en uitvoeren. MODULE 10: HET COGNITIEF BEHANDELINGSPLAN. Therapie geven is: - Opmaken van een planning. - Doelen selecteren op korte en lange termijn. - Evalueren, - Goed registreren. Hoe doe je dat? Een onderdeel vol tips en praktijkdocumenten. Trainingsgegevens: Aantal trainingsdagen: 5 dagen. Data training: Donderdag 13 oktober 2011, donderdag 10 november 2011, donderdag 24 november 2011, donderdag 8 december 2011, donderdag 12 januari Trainingsdag: Donderdag. Tijdstip: uur. Prijs: 320,-- inclusief reader en opdrachten. U bent pas ingeschreven na de betaling van het volledige cursusgeld op het rekeningnummer KBC BE van De Rekenacademie. Van de definitieve inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging (factuur). Trainingsplaats: Cultureel Centrum, Kastanjedreef 1, 3970 Leopoldsburg, 011/

4 Bereikbaarheid openbaar vervoer: Docent: Certificaat: Leopoldsburg heeft een eigen station. Afstand van station tot locatie is 700m. Er is voldoende parkeergelegenheid in de buurt van het cultuur centrum. In het centrum van Leopoldsburg zijn er voldoende eetgelegenheden voor een lekkere lunch tijdens de middagpauze. Ludo KENENS, remedial teacher, ervaringsdeskundige denkontwikkelend onderwijs. Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met ernstige lees-, schrijf- en rekenproblemen. Bij voldoende aanwezigheid krijgen de cursisten een certificaat uitgereikt. Dit certificaat geeft cursisten recht op korting bij deelname aan andere activiteiten van De Rekenacademie. Dit certificaat kan ook gevraagd worden als voorwaarde om deel te kunnen nemen aan andere vormingsinitiatieven van De Rekenacademie. Omvang deelnemersgroep: Per training is er ruimte voor maximaal 20 deelnemers. De deelname aan de training wordt bepaald door de volgorde van toekomen van de inschrijvingsformulieren in De Rekenacademie. Aanmelden Je meldt je aan d.m.v. het inschrijvingsformulier in bijlage. Veel studieplezier Ludo KENENS Koningin Astridplein 46 bus Leopoldsburg 0474/590594

5 Inschrijvingsformulier: REKENSTOORNISSEN ANDERS BEHANDELEN. Ik, ondergetekende schrijf mij in voor de training Rekenstoornissen anders behandelen, die georganiseerd wordt door De Rekenacademie, Koningin Astridplein 46 bus 5, 3970 Leopoldsburg. Gegevens van de cursist: Naam: Voornaam: Volledig adres: Straatnaam: Huisnummer: Postcode: Gemeente: Mailadres: Telefoon: Gsm-nummer: Werkgever: Adresgegevens van de werkgever: Handtekening. Betalingsvoorwaarden: Prijs: Annulering van de inschrijving en overmacht: 320,-- inclusief reader en opdrachten. U bent pas ingeschreven na de betaling van het volledige cursusgeld op het rekeningnummer KBC BE van De Rekenacademie. Van de definitieve inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Annulering. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft De Rekenacademie altijd het recht een cursus te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. De aanmelder van een deelnemer aan een cursus kan deze aanmelding alleen schriftelijk annuleren. Voor deze annulering geldt de navolgende regeling: - Annuleren kan kosteloos tot drie weken voor aanvang van de cursus. - Vanaf drie weken tot twee weken voor de aanvang is de helft van de vergoeding voor de cursus verschuldigd. - Volledige vergoeding is verschuldigd indien minder dan twee weken voor de aanvang van de cursus wordt geannuleerd. Overmacht. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Rekenacademie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Rekenacademie niet in staat is de verplichtingen na te komen. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zover De Rekenacademie ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Rekenacademie gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. Mocht opdrachtgever tot voortijdige beëindiging van de overeenkomst overgaan, heeft De Rekenacademie recht op compensatie in verband met aan te tonen bezettingsverlies. De Rekenacademie is een onderdeel van bvba De Spreekbuis Koningin Astridplein 46 bus Leopoldsburg 0474/590594

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Geaccrediteerd door: Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op

Nadere informatie

Algemene Studievoorwaarden IBTO

Algemene Studievoorwaarden IBTO Andere of afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend indien ze schriftelijk zijn overeengekomen. Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Instituut STERK!

Algemene voorwaarden Instituut STERK! Algemene voorwaarden Instituut STERK! Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door Instituut STERK! aangegane opdrachten, overeenkomsten,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Burnoutherstel Outplacement Re-integratie Loopbaanbegeleiding Personal Coaching Familie-, Organisatie- en Loopbaanopstellingen Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes

Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes Deze opleiding heeft een studielast van ca. 400 uur, waarvan 200 uur theorie. U kunt de opleiding in 3 maanden (= 20 uur/week theorie) of in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching WORD NU ST!R-GECERTIFICEERD COACH MET DEZE INSPIRERENDE OPLEIDING POST BACHELOR GECERTIFICEERD COACH (St!R) UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 5.900-

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154 Artikel 1. Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden - hierna

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WE-R Agency

Algemene voorwaarden WE-R Agency cursussen. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WE-R Agency, en een Cursist waarop WE-R Agency deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHT PROGRAMMA VOOR MIDDLE MANAGERS LEERGANG PRAKTISCH MIDDLE MANAGEMENT UW INVESTERING [code: B-LPM] 3.800,- Trainingsmateriaal: 100,- Arrangementskosten:

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN:

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: WAAROM LEIDERSCHAP, Online leiderschapstrainingen gericht op persoonlijke groei en effectief leiderschap. Van der Dussenstraat 11A1, 3039 TA, te Rotterdam

Nadere informatie

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013 Leergang Excellent Leiderschap Editie 2012-2013 2011 CC Excellence Opleiding & Training 1e druk Postbus 660 9200 AR Drachten T (0512) 78 58 72 M info@cc-excellence.nl I www.excellence-opleiding.nl I www.excellence-coaching.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Souren Coaching / Happy Coaching / Transformation Coaching Counselling, Coaching & Training Opgemaakt te Tilburg, januari 2014

Algemene Voorwaarden Souren Coaching / Happy Coaching / Transformation Coaching Counselling, Coaching & Training Opgemaakt te Tilburg, januari 2014 Pagina 1 van 8 Algemene Voorwaarden Souren Coaching / Happy Coaching / Transformation Coaching Counselling, Coaching & Training Opgemaakt te Tilburg, januari 2014 Artikel 1 Definities a. Opdrachtnemer:,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY Van: Ortec Finance B.V. Ingeschreven bij de kamer van koophandel in Rotterdam onder nummer: 24421148 Versie: 2010-1 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

Samen verder met NEN 1010

Samen verder met NEN 1010 Galvanistraat 51 6716 AE Ede T 0318-631 670 E info@elektroraad.nl www.elektroraad.nl leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek Samen verder met NEN 1010 een initiatief van Elektroraad datum:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: School Facility B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. Van: Waterdruppels Praktijkadres: Schellingwouderdijk 167, te Amsterdam

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. Van: Waterdruppels Praktijkadres: Schellingwouderdijk 167, te Amsterdam Algemene Voorwaarden voor dienstverlening Van: Waterdruppels Praktijkadres: Schellingwouderdijk 167, te Amsterdam Artikel 1 Definities 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 FOUNDATION In deze training wordt ingegaan op principes van projectmatig werken volgens de PRINCE2-methode.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden De volgende algemene voorwaarden gelden bij Hosting 311 sinds 1 januari 2013 1. Definities 1. Hosting 311: Gevestigd in Luxemburg en ingeschreven als Big Six SA bij de Kamer van koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden: Artikel - 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: EPA Intermediair

Nadere informatie

de wederpartij van opdrachtnemer

de wederpartij van opdrachtnemer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Afosto

Algemene voorwaarden Afosto Algemene voorwaarden versie: 1 september 2014 Pagina 1 van 8 Algemene voorwaarden Artikel 1 geeft uitleg over de gebruikte begrippen in deze algemene voorwaarden. Artikel 2 regelt waarop en hoe deze algemene

Nadere informatie