Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven"

Transcriptie

1 Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Een selectie uit de Open Trainingen Management en Leiderschap Voorwoord Transformat is het bureau voor Persoonlijkheidsvorming en Organisatieontwikkeling (www.transformat.nl). Vanuit de basisgedachte, dat nieuwe verbindingen tot nieuwe inzichten leiden, biedt zij mensen en organisaties handvatten om zichzelf en anderen beter te begrijpen, waardoor gedrag en (werk) houding een diepere betekenis krijgen. Echt blijvend veranderen is het maken van een keuze. Daarvoor is bewustwording nodig van processen, die onbewust in gedrag en houding van mensen doorwerken. De integrale samenhang van de fasen in dit cyclische proces, creëert ruimte voor het leggen van geheel nieuwe verbindingen. Verbindingen, die uitnodigen opnieuw uitdagingen aan te gaan en die ervoor zorgen dat mens en organisatie in beweging komen en blijven. Bedrijven, organisaties en instellingen waar veranderen een permanent gegeven is, nemen hun verantwoordelijkheid op zich in het ontwikkelen van het zelflerend vermogen tot veranderen van mens en organisatie. Om het optimale te kunnen bereiken, is het allereerst nuttig om meer inzicht in zichzelf en de organisatie/het bedrijf te verkrijgen. Daarna kan vlot worden bepaald welke opleidings-, trainings- of coachingsbehoefte kan worden ingevuld. Wij zijn ervan overtuigd dat de leer- en ontwikkelingsactiviteiten die we u hierbij aanbieden, u juist die tools aanreiken, die u helpen op een elegante, doeltreffende en intensieve wijze sturing te geven aan uw eigen persoonlijke en/of organisatieontwikkeling. Karel Knoester & Karel van der Sterren

2 Trainingen Personal Empowerment (gericht op Persoonlijke Kracht) Personal Scan (Code: PE001) Personal Scan (uw persoonlijke competenties in kaart gebracht) Doelstelling Veel mensen kunnen goed onder woorden brengen wat ze niet willen. Maar aangeven wat men juist wel wil bereiken blijkt veel moeilijker. Waar liggen nu precies de talenten en capaciteiten? Het doel van de personal scan of 'potentieelmeting' is niet alleen het verkrijgen van een overzicht van uw persoonlijke competenties, maar geeft uitgebreid inzicht in hoe onafhankelijk gemeten persoonlijke kwaliteiten en capaciteiten leiden tot resultaat. De onafhankelijk gemeten sociale, psychische en emotionele variabelen, in combinatie met uw cognitieve eigenschappen, geven een beeld van de mogelijkheden en beperkingen die u heeft in uw eigen functioneren. Met dit inzicht bent u beter in staat om te bepalen of uw competenties wel aansluiten bij de gewenste functionele competenties, die op een werkplek in de organisatie nu en in de toekomst worden geëist. Wat kunt u zelf doen om voldoende toegerust te zijn om een functie, die u ambieert, te aanvaarden? Doelgroep Voor u, wanneer u meer van uzelf te weten wilt komen en hoe de talenten en capaciteiten bij u doorwerken in de posities, de rollen en het imago, die u kunt verwerven. Inhoud Blok 1 (1 dagdeel): Na het intakegesprek wordt u uitgenodigd om een personal scan te ondergaan. De personal scan of potentieelmeting is een computergestuurd, interactief zelftoetsingsmethode en assessment, gericht op het in kaart brengen van alle bekende maar ook verborgen talenten en capaciteiten (Johari window). De gegevens die u invoert gebruikt de computer voor het maken van zijn eigen analyses waarbij de onafhankelijk gemeten variabelen door matching worden vertaald in praktisch en objectief meetbare variabelen of karakteristieken, die doorgaans in functiebeschrijvingen en profielen worden gebruikt. Blok 2 (1 dagdeel): U krijgt de resultaten van de personal scan aangereikt met het verzoek de bevindingen en/of conclusies te accepteren of te verwerpen. Hierna gaan we alle verwerpingen afzonderlijk bespreken. Het doel van deze bespreking is de verklaring te vinden voor de conclusie die de

3 computer heeft getrokken op basis van de onafhankelijk gemeten variabelen. U krijgt nu zicht op hoe processen op bewust en onbewust niveau bij u werken. Het resultaat van dit gesprek biedt een helder en eenduidig beeld van: 1. een vormings- en opleidingstraject in termen van kennis (theorie), kunde (vaardigheden) en coaching; 2. een helder beeld van werkhouding en -stijl, sociale-, emotionele- en doekracht, de sturende en leidinggevende vermogens en de waarneming (oriëntatie-) vermogens. Na dit gesprek ontvangt u een uitgebreide en definitieve rapportage voorzien van nodig cijfermateriaal waardoor u zelf in staat bent verbanden te leggen en conclusies te trekken. Bijzonderheden De personal scan wordt veelal ingezet bij werving, selectie, loopbaanbegeleiding, -advisering, -heroriëntatie en uitstroom. Geïnteresseerd? Neem voor nadere informatie over tarieven, data en uitvoering contact op met mevrouw Veroon Roestenburg, of mail naar

4 Doorbraak-coaching, exclusief en zeer doeltreffend (Code: PE002) Doorbraak-coaching, exclusief en zeer doeltreffend Loopt u tegen grenzen aan? Voelt u dat er meer in zit, maar niet uitkomt? U kent die momenten in uw leven, op uw werk. Waar u het gevoel hebt dat u (veel) meer kunt, dan wat er momenteel uit komt. Of waarop het lijkt alsof u op een belangrijk kruispunt staat en een beslissing moet nemen over welke richting te gaan. De keuze is dan heel lastig en soms lijkt het zelfs onmogelijk te kiezen. Als u inzicht heeft in uw behoeften, gevoelens, mogelijkheden en onmogelijkheden, is de keuze echter makkelijker. Kiezen zonder notie te nemen van wie u nu bent, zonder alle rationele en emotionele facetten te overwegen, leidt tot een nieuw dilemma. Dat kan weer tot ongewilde situaties leiden zoals teleurstelling, stress, of zelfs burn-out. Doorbraak-coaching is voor u als u voelt dat u vast loopt, vast zit, of vastgelopen bent en er aan toe bent grenzen te doorbreken. Bent u er werkelijk aan toe om nieuwe uitdagingen aan te gaan? Diverse belemmeringen voor eens en voor altijd op te ruimen? Een blijvende verandering in gedrag (handelen) en houding (attitude) daadwerkelijk te verwezenlijken? Dan is Doorbraak-coaching wellicht de beste keuze voor u. Doorbraak-coaching is een uniek en exclusief product van TRANSFORMAT. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende geavanceerde technieken om u te helpen een werkelijke persoonlijke doorbraak te realiseren. Deze aanpak stelt u in staat snel, effectief, elegant en succesvol de gewenste resultaten te behalen. Doorbraak-coaching wordt toegepast als het van belang is om in een zeer kort tijdsbestek betere prestaties en blijvende resultaten te behalen. De gehanteerde werkwijze garandeert een verhoogde persoonlijke effectiviteit. Het traject van Doorbraak-coaching begint met een uitgebreide intake waarin we samen vaststellen wat u wilt bereiken. Daar maken we afspraken over. Daarna volgt het proces: zeer intensief en dynamisch, maar tegelijkertijd ontspannend en verrassend. De omslag, de doorbraak, vindt (meestal) binnen maximaal twee achtereenvolgende dagen plaats. Het succes van deze methode is afhankelijk van de inzet van u, als cliënt. Daarom starten wij het traject uitsluitend onder twee volgende voorwaarden: 1. U bent echt gemotiveerd en wilt daadwerkelijk veranderen op het gebied van gedrag en houding (attitude). 2. U staat open voor een intensieve, integere en integrale aanpak. Meer info over Doorbraak-coaching Geïnteresseerd? Neem voor nadere informatie over tarieven, data en uitvoering contact op met mevrouw Veroon Roestenburg, of mail naar

5 Executive-coaching, voor senior-managers en directieleden (Code: PE003) Executive Coaching voor seniormanagers en directieleden Doelstelling Formuleren en verwezenlijken van persoonlijke en werkgerelateerde doelstellingen. Vergroten van persoonlijke effectiviteit vanuit persoonlijke kracht (empowerment). Balans vinden tussen werk en privé en tussen ratio en emotie. Doelgroep Seniormanagers en directieleden. Inhoud De inhoud wordt bepaald door de coachee (de gecoachte). Veelal gaat het om onderwerpen en thema s, die op de een of andere manier in de weg zitten en daardoor een belemmering vormen bij de optimale performance. Werkwijze Executive Coaching voor seniormanagers en directieleden is een intensief, individueel traject. Doorlooptijd Een serie van 6 sessies, gemiddeld 1 dagdeel per 3 à 4 weken, gedurende 4-6 maanden. Optioneel verlenging met een serie van 3 sessies. Voorbereidingstijd Enkele uren (zelf)reflectie per week. Aanmelden tot Het gehele jaar door. Advies Het verdient aanbeveling dat er eerst een Personal Scan (code: PE001) wordt afgenomen. Bijzonderheden Voor de start van het traject vindt immer een uitgebreid intakegesprek plaats Doelstelling Formuleren en verwezenlijken van persoonlijke en werkgerelateerde doelstellingen. Vergroten van persoonlijke effectiviteit vanuit persoonlijke kracht (empowerment). Balans vinden tussen werk en privé en tussen ratio en emotie. Doelgroep Seniormanagers en directieleden Inhoud De inhoud wordt bepaald door de coachee (de gecoachte). Veelal gaat het om onderwerpen en thema s, die op de een of andere manier in de weg zitten en daardoor een belemmering vormen bij de optimale performance.

6 Werkwijze Executive Coaching voor seniormanagers en directieleden is een intensief, individueel traject. Doorlooptijd Een serie van 6 sessies, gemiddeld 1 dagdeel per 3 à 4 weken, gedurende 4-6 maanden. Optioneel verlenging met een serie van 3 sessies. Voorbereidingstijd Enkele uren (zelf)reflectie per week. Aanmelden tot Het gehele jaar door. Advies Het verdient aanbeveling dat er eerst een Personal Scan (code PE001/EE074) wordt afgenomen. Bijzonderheden Voor de start van het traject vindt immer een uitgebreid intakegesprek plaats Geïnteresseerd? Neem voor nadere informatie over tarieven, data en uitvoering contact op met mevrouw Veroon Roestenburg, of mail naar

7 Uw Persoonlijke Kracht in Beeld (Code: PE004) Uw Persoonlijke Kracht in Beeld (uw persoonlijke kracht objectief in beeld gebracht) Doelstelling Continue veranderingen verstoren de balans van leven en werken. Steeds meer doen in minder tijd, een grotere efficiency en hogere effectiviteit, zijn signalen en feiten die drukverhogend werken. Druk heeft u nodig om in beweging te komen en te blijven wat voor anderen weer kan leiden tot de vraag wil ik dat eigenlijk nog wel?. Mensen zijn van nature gedreven en doen graag de werkzaamheden die bij hen passen. Wie werk doet dat niet past bij zijn persoonlijke drijfveren, moet voortdurend tegen zichzelf opboksen. Zij verliezen naast hun belangstelling, ook heel veel energie. Iedereen zoekt een werkomgeving die bij hem/haar past om de eigen talenten en kwaliteiten verder uit te bouwen. Weet u welke werkomgeving u nodig heeft? Daar waar mensen met elkaar in samenhang samenwerken, ontstaat een cultuur (gedragingen en omgangsvormen, gebaseerd op normen en waarden). Deze waarden kunnen stimulerend of juist averechts werken ten aanzien van het in beweging komen of blijven. De complexiteit van het persoonlijk ontwikkelde waardensysteem, maakt het niet eenvoudig een helder beeld te vormen welke voedingsbron nodig is voor persoonlijke groei. Met het waarderegister WERK krijgt u inzicht in voorspellende en verklarende waarden van wat u nodig heeft om nog beter te functioneren. Het geeft u handvatten voor het schrijven van een eigen persoonlijk loopbaanpad of het persoonlijk ontwikkelingsplan. Doelgroep Voor iedereen die op zoek is naar zijn persoonlijke drijfveren in het werk en hoe hij of zij functioneert en wat nodig en gewenst is om meer uit zijn eigen talenten en capaciteiten te halen. Toepassing in een organisatie waar hoog opgeleide medewerkers hun eigen loopbaanpad of persoonlijk ontwikkelingsplan moeten maken voor een persoonsgebonden vorming- en opleidingsbudget. Inhoud Blok 1 Herkennen en onderkennen van het verband tussen competentiemanagement en waardenstelsel. Inzicht in eigen waarderegister WERK en de interferenties van waarden (versterkingen en belemmeringen) en hoe zij uw dagelijkse functioneren beïnvloeden. Objectieve maatstaven onderbouwen uw gedrag van wat uzelf al weet, denkt en voelt. Blok 2 Het ontstaan van waarden en hoe deze zijn te veranderen. U leert hoe u de belemmerende overtuigingen en waarden kunt aanpakken door bewust te worden van irrationele opvattingen die het persoonlijke Waarderegister Werk met zich draagt. Het geeft inzicht in uw leerdoelen en -momenten en de omgeving, die u nodig heeft om uw rolmodellen verder te ontwikkelen. Blok 3 U presenteert uw eigen persoonlijk ontwikkelingsplan.

8 Werkwijze De werkvorm is klassikaal. Openheid, oprechtheid en eerlijkheid over uw functioneren zijn nodig om het maximale uit deze workshop te halen. Met deze opstelling leert u niet alleen veel van uzelf maar draagt u ook bij tot inzicht en begrip van de deelnemers in de groep hoe de samenstelling van overtuigingen en waarden doorwerken op het functioneren. De workshop bestaat uit 3 blokken van ieder 2 dagdelen. Voorkennis Deelnemers zijn bekend met hun functionele en persoonlijke competenties en beschikken over een recent functionerings- of beoordelingsresultaat. Voorbereidingstijd Deelnemers ontvangen na inschrijving een vragenlijst en sturen die minimaal 2 weken voor de workshop aan de trainer toe. De vragenlijst inventariseert de verbeterpunten in functioneren (resultaat van beoordelings- en functioneringsgesprekken) en vraagt om een persoonlijk oordeel - eigen mening - over een 100-tal stellingen. Per stelling wordt een waardering gevraagd tussen 1-10 punten. Verder kan de deelnemer zijn voorkeur aangeven welke vragen of onderwerpen hij/zij graag in de workshop behandeld wil hebben. Het persoonlijke resultaat, verkregen uit de 100 stellingen, krijgt u tijdens het eerste blok aangereikt in de vorm van werkmateriaal. In de tussenliggende periode van opeenvolgende blokken, krijgen deelnemers individuele opdrachten mee, die onderdeel zijn van en inpasbaar zijn in het dagelijks werk. Tijdens de workshop worden de ervaringen uitgewisseld. U beschrijft uw opdracht, de situatie, uw aanpak, de werkwijze en het resultaat, waarna via geleide intervisie met de overige deelnemers wordt besproken om van en met elkaar te leren. Certificaat voor deelname Ja. Toetsing Tussen de 4-8 weken na de workshop neemt de trainer contact op met de deelnemers om over de vordering van het persoonlijk ontwikkelingsplan of loopbaanpad te spreken. Desgewenst maken trainer en deelnemer aanvullende afspraken over het volgen van een (doorbraak-)coaching om de doorgroei sneller tot een succes te maken. Presentie De opeenvolgende blokken zijn een verdieping in het herkennen en onderkennen van de invloed die waarden en overtuigingen hebben op het persoonlijk functioneren. Om voor een certificaat in aanmerking te komen, dient men met succes deel te nemen aan de praktijkoefeningen en een persoonlijke case in te brengen. Advies De waarden openheid en eerlijkheid naast nieuwsgierigheid, plezier hebben en van en met elkaar willen leren, zijn noodzakelijke voorwaarden voor het deelnemen aan deze workshop. Bijzonderheden De workshop wordt ook in-company gegeven als het gaat om teamvormingsprocessen (bijvoorbeeld op MT of Directieniveau, het vaststellen van de intrinsieke waarde van een sales of (klanten-) service team, etc.). Inzicht in de persoonlijke drijfveren van medewerkers vindt ook haar toepassing bij het ontwikkelen en opzetten van nieuwe (tijdelijke) organisatiestructuren met een eenduidig en consistent doel. Groepsgrootte Aantal deelnemers bedraagt maximaal 10 personen.

9 Geïnteresseerd? Neem voor nadere informatie over tarieven, data en uitvoering contact op met mevrouw Veroon Roestenburg, of mail naar

10 Training Timemanagement 1: Effectief omgaan met Tijd (Code: PE005) Timemanagement 1: Effectief omgaan met Tijd Doelstelling Effectief omgaan met tijd is de kunst om zelf tijd te maken. Deelnemers leren vanuit doelen of taken hun werkzaamheden in de tijd in te delen. En ruimte in tijd te creëren voor belangrijke urgente zaken, die op hen afkomen. Doelgroep Medewerkers, die de dagen te kort vinden om al hun werkzaamheden te kunnen doen. Inhoud - Eigen taken en activiteiten overzichtelijk maken. - Gissen is vergissen : wat verwacht men precies van u? - Het resultaat plannen en het vaststellen van prioriteiten. - Meten is weten : uw tijdsbesteding in kaart gebracht - Weet wat u in huis heeft: uw (tijd) kengetallen in de uitvoering van het werk. - Ken uw tijdprestatiecurve (lichaams-, gevoels- en verstandritme). - Het opsporen van tijdverspillers/-verslinders: het terugwinnen van kostbare tijd. - Het maken van een tijd (activiteiten)planning met deadlines. - Het leren om uw tijd te verkopen. Werkvorm Klassikaal met maximaal 10 deelnemers om van en met elkaar te leren. Werkwijze Theoretische grondslagen van timemanagement, het toepassen van Timemanagementtechnieken en oefenen in gesprekken om tijdsdruk te voorkomen. Doorlooptijd De training bestaat uit 2 blokken van 1 dag met een tussenliggende periode van minimaal 3 weken, nodig voor het maken van een werkopdracht uw tijdsbesteding in kaart gebracht. Vooropleiding Geen, maar kennis en ervaring in het logisch oplossen van problemen helpt in het beter zelfmanagen van tijd. Voorbereidingstijd De voorbereiding bestaat uit het invullen van een vragenlijst voor blok 1 (ongeveer 1 uur) en in de periode tussen twee opeenvolgende blokken (5 minuten per dag gedurende maximaal 15 werkdagen).

11 Certificaat Ja, Timemanagement 1: Effectief omgaan met Tijd. Toetsing Achteraf na 6 maanden met behulp van een evaluatieformulier en opvolging door trainer. Presentie Voor het behalen van het resultaat is 100% aanwezigheid vereist. Advies Om het maximale uit de training te halen is een goede voorbereiding nodig. Zorg dat u de voorbereidende (t)huiswerkopdrachten hebt gemaakt voor u naar de cursus komt. Bijzonderheden De training Timemanagement 1 kan ook als in-company training worden verzorgd voor afdelingen, functionele groepen en managementteams. Aan een in-company training gaat een kort vooronderzoek vooraf. Er wordt dan samen met de opdrachtgever de probleemstelling, de opdrachtformulering en de uitwerking op basis van een planningssysteem van bestaande systemen bekeken, hoe de training geheel is aan te passen aan de praktijksituatie. De cursus Time management 1, maakt onderdeel uit van het doorgroeiprogramma Timemanagement van Transformat. De opeenvolgende trainingsmodules daarin zijn: Timemanagement 1: Effectief omgaan met uw Tijd; Timemanagement 2: Tijdmentaliteit is uw houvast en Timemanagement 3: Leef tijdbewust: Laat Tijd voor u werken. Groepsgrootte Het aantal deelnemers aan de training bedraagt 10. Geïnteresseerd? Neem voor nadere informatie over tarieven, data en uitvoering contact op met mevrouw Veroon Roestenburg, of mail naar

12 Training Timemanagement 2: Tijdmentaliteit is uw houvast (Code: PE006) Timemanagement 2: Tijdmentaliteit is uw houvast Doelstelling Laat tijdverspilling een luxe zijn die u zich niet kunt permitteren. Verwacht ook van anderen dat zij zuinig omgaan met tijd. Deelnemers krijgen inzicht in hoe zij slachtoffer worden door eigen gedrag en houding ten aanzien van tijd en de tijdsbesteding van anderen. Deelnemers werken vanuit doelen en leren tijd te nemen voor zaken die echt belangrijk zijn. Doelgroep Medewerkers en leidinggevenden, die in (project)teams werken en ervaren dat ze worden geregeerd door overvolle agenda s en overladen werkdruk. Inhoud - Uw houding ten aanzien van tijd in uw werk. - Uw persoonlijke waarden en normen ten aanzien van tijd. - Tijd is keuzes maken: tegenstrijdigheden en dilemma s. - Ontwikkelen routines, standaards en procedures. - Tijddiscipline: tijd is uw houvast. - Eigen werkhouding en die van anderen beïnvloeden. - Tijdbesparende gesprekken (delegeren, motiveren, controleren en corrigeren). Werkvorm Klassikaal met maximaal 8 deelnemers om van en met elkaar te leren. Werkwijze Vanuit eigen gedrag en houding krijgt u inzicht in hoe u met tijd om gaat en antwoord op de vraag waarom u ergens de tijd voor neemt. Vanuit deze inzichten wordt praktisch geoefend (rollenspel) in het je eigen maken van een tijddiscipline in de omgang met anderen en het aansturen van derden in een efficiëntere en effectievere tijdsbesteding. Doorlooptijd De training bestaat uit 2 blokken van 1 dag met een tussenliggende periode van minimaal 3 weken, om praktijk ervaringen op te doen vanuit een persoonlijke opdracht. Deze opdracht wordt in de 2 de blok in de groep geëvalueerd om ervaringen met elkaar te delen. Voorkennis U bent gewend om planmatig te werken, maar ervaart nog steeds geleefd te worden door overvolle agenda s en werkdruk.

13 Vooropleiding Niveau Timemanagement 1. Bekend met Planning en Timemanagementtechnieken en in staat een eigen agenda en planningssysteem te ontwikkelen. Voorbereidingstijd De voorbereiding van blok 1 is het maken van een verhaal waarin u persoonlijk op schrift aangeeft wat het hebben van haast en 'geen tijd voor anderen' voor u betekent. De tijd, nodig voor de opdracht in de tussenliggende periode is onderdeel van het dagelijks werk. Het vastleggen van uw ervaringen vergt circa 30 minuten. Certificaat Ja, Timemanagement: Tijdmentaliteit is uw houvast. Toetsing Achteraf na 6 maanden met behulp van een evaluatieformulier en opvolging door trainer. Presentie Voor het behalen van het resultaat is 100% aanwezigheid vereist. Advies Om het maximale uit de training te halen is een goede voorbereiding nodig. Zorg dat u de voorbereidende (t)huiswerkopdrachten hebt gemaakt voor u naar de training komt. Bijzonderheden De training Timemanagement 2 kan ook als in-company training worden verzorgd voor afdelingen, functionele groepen en managementteams. Aan een in-company training gaat een kort vooronderzoek vooraf. Er wordt dan samen met de opdrachtgever de probleemstelling, de opdrachtformulering en de uitwerking op basis van een planningssysteem van bestaande systemen bekeken, hoe de training geheel is aan te passen aan de praktijksituatie. De training 'Tijdmentaliteit is uw houvast', maakt onderdeel uit van het doorgroeiprogramma Timemanagement van Transformat. Groepsgrootte Het aantal deelnemers aan de training bedraagt maximaal 8 voor een optimale individuele begeleiding. Geïnteresseerd? Neem voor nadere informatie over tarieven, data en uitvoering contact op met mevrouw Veroon Roestenburg, of mail naar

14 Training Timemanagement 3: (voor gevorderden): Leef Tijdbewust: Laat tijd voor u werken (Code: PE007) Timemanagement 3 (voor gevorderden): Leef Tijdbewust: laat tijd voor u werken Doelstelling Tijdsbeleving is subjectief. Iets kan naar uw gevoel een eeuwigheid duren, terwijl in werkelijkheid slechts een paar minuten zijn verstreken. Het omgekeerde doet zich ook vaak voor. Een prettige tijd lijkt zo kort te duren. In deze training krijgt u inzicht in tijd (het moment) en daaraan gekoppelde emoties. U leert omgaan met tijd als vijand (beheerder negatieve emoties) en/of als vriend (beheerder van positieve emoties). Door om te kunnen gaan met veranderingsprocessen en tijdbeleving, krijgt u automatisch meer rust, en verricht u de handelingen op de juiste momenten zonder gevoelens van druk of stress. U bent in staat door sturing op onbewust niveau, u aangenaam te laten verrassen in de tijd, waardoor u de juiste balans kunt behouden tussen privé en werktijd. Doelgroep Managers, leidinggevenden, die zich goed willen voelen over tijd door de negatieve gevoelens over tijd los te laten. Inhoud - Hoe functioneert tijd op bewust en onbewust niveau? De wisselwerking. - Uw eigen tijdslijn: toevalligheden of onbewuste deadlines op uw levenspad? - (Onderliggende) Relatie tussen verleden, heden en toekomst. - Elimineren van emotionele en psychische belemmeringen. - Laat u door uw onbewuste aangenaam verrassen in de tijd. - Uw houding ten aanzien van tijd in uw werk. Werkvorm Klassikaal met maximaal 8 deelnemers om van en met elkaar te leren.

15 Werkwijze In de training krijgt u theoretisch inzicht en doet u ervaringen op met Time Based Techniques in persoonlijke en groepsoefeningen. Doorlooptijd Sessie van 1 dag. Voorkennis Met alle deelnemers uit de groep (maximaal 8) vindt telefonisch een intakegesprek plaats. Vooropleiding Niveau Timemanagement 1 en 2 plus een open mind voor ongebruikelijke methoden en technieken in zelfreflectie. Voorbereidingstijd Enkele oefeningen in genieten van tijd (minimaal 60 minuten). Certificaat Ja, Timemanagement: Leef tijdbewust. Toetsing Achteraf na 3 maanden via een evaluatiegesprek met de trainer. Advies Om het maximale uit de training te halen is een goede voorbereiding nodig. Zorg dat u de voorbereidende (t)huiswerkopdrachten hebt gemaakt voor u naar de cursus komt. Bijzonderheden De training kan ook in-company worden verzorgd voor afdelingen, functionele groepen en managementteams. Aan een in-company training gaat een kort vooronderzoek vooraf. Er wordt dan samen met de opdrachtgever de probleemstelling, de opdrachtformulering en de uitwerking op basis van een planningssysteem van bestaande systemen bekeken, hoe de training geheel is aan te passen aan de praktijksituatie. De training: Leef Tijdbewust: Laat Tijd voor u werken, maakt onderdeel uit van het doorgroeiprogramma Timemanagement van Transformat. Groepsgrootte Het aantal deelnemers aan de training bedraagt maximaal 8 voor een optimale individuele begeleiding. Geïnteresseerd? Neem voor nadere informatie over tarieven, data en uitvoering contact op met mevrouw Veroon Roestenburg, of mail naar

16 Training Pakkend Presenteren vanuit Persoonlijke Kracht (Code: PE008) Pakkend Presenteren vanuit Persoonlijke Kracht Doelstelling Vindt u het vervelend om iets voor een groep mensen te presenteren? Kent u de oorzaak van uw spanning en hoe gaat u daarmee om? Weet u wat mensen echt boeit? En, hoe houdt u zich staande in een situatie of bij het verzoek iets te zeggen in aanwezigheid van anderen? In de training Pakkend Presenteren vanuit Persoonlijke Kracht leert u uw creativiteit aan te boren en gebruik te maken van uw onbewuste mogelijkheden om op een boeiende, pakkende wijze te kunnen presenteren. De training is niet zozeer een Vaardigheidstraining ( Kunstje Leren ). Ook is het geen technisch hoogstandje met presentatiesoftware en beamer. Een deelnemer heeft het ooit treffend samengevat: "Dit gaat de techniek ver voorbij ". Centraal staat namelijk u en uw boodschap; het gaat om het presenteren vanuit uw Eigen, Unieke Wijze. Doelgroep Voor iedereen, die (beroepsmatig) zijn/haar wijze van presenteren op een creatieve, professionele manier wil verbeteren. Inhoud Blok 1 Hoe komt u over: uw eigen houding en gedrag. Wat is uw boodschap: inzicht in communicatie, voornamelijk op onbewust niveau (Non-verbaal). Hoe schept u aandacht en vertrouwen? Hoe neemt u uw gehoor mee? Hoe blijft u boeien? Doen en ervaren. Blok 2 Wat is Creatief? Ontdek waar uw uniciteit/creativiteit zit. Wat is Creëren: de kracht van metaforen. Hoe maakt u hiervan gebruik? Doen en ervaren. Blok 3 Wat is uw verhaal? Passie: wat heeft u te vertellen? Wat wilt u overdragen? Presenteren vanuit 5 basishoudingen. Afsluiting. Werkvorm Naast zien, horen en luisteren, ook vooral veel doen en ervaren. Er wordt zowel plenair, als ook veelvuldig in kleine groepen gewerkt met veel individuele coaching en feedback. Het maximum aantal deelnemers is twaalf per groep.

17 Doorlooptijd De training Pakkend Presenteren vanuit Persoonlijke Kracht bestaat uit 3 dagen (van uur) met elk een tussenliggende periode van 3 weken. Certificaat voor deelname Ja. Presentie 100%, om het persoonlijke ontwikkelingsproces van zelfvertrouwen (uitstraling) en vertrouwen in eigen kunnen te ervaren en bevestigd te krijgen in uw eigen unieke wijze van presenteren. Groepsgrootte Maximaal 12 deelnemers. Er is veel persoonlijke aandacht (ook door de aanwezigheid van een co-trainer). Geïnteresseerd? Neem voor nadere informatie over tarieven, data en uitvoering contact op met mevrouw Veroon Roestenburg, of mail naar

18 Managementtrainingen Training Performance-coaching (Code: MT001) Performance-coaching Doelstelling Hoog opgeleide medewerkers zijn zelfstandiger en stellen eisen aan hun werkomgeving. Ze willen meer inspraak in hun persoonlijke ontwikkeling en meer uitdagende autonome vormen van arbeidsverhoudingen. Zij zoeken ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en werkzaamheden, die aansluiten bij hun drijfveren, talenten en kwaliteiten. Het ontwikkelen en aansturen van deze high-potentials vragen van leidinggevenden een coachende rol in de aansturing. De training Performance-coaching is ontwikkeld om leidinggevenden toe te rusten met de meest effectieve coachingsmethodieken/-stijlen in het verbeteren van de performance van deze medewerkers. Coaching is een communicatie- en managementstijl, gericht op het continu ontwikkelen en verdiepen van inzichten van medewerkers in wat en hoe zij het doen en de verantwoordelijkheid voor het resultaat bij hen te leggen zonder afstand te nemen. Doelgroep Managers en leidinggevenden, die tijd hebben vrijgemaakt om high-potentials te begeleiden en te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling en in de performanceverbetering. Inhoud Blok 1 Coachen als communicatie en managementstijl. Stijlen, technieken en structuren van coachen. De fasen in het coachingstraject. Ontdekken van kernkwaliteiten van medewerkers. Onderkennen van de drijfveren (waardesysteem) van medewerkers. Communicatiestijl: luisteren en waarnemen. Blok 2 Inzicht in het coachproces. Relatie starten en uitbouwen. Structuur coachingsgesprek. Communicatiestijl: stellen van effectieve vragen en feedback geven. Confronteren en motiveren in zoeken naar een oplossing. Onderkennen en bespreken van weerstanden. Blok 3 Het omzetten van een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) naar een coachplan. Uw eigen ontwikkeling als coach. Het onderkennen van uw valkuilen in het coachen. Resultaatgericht coachen: accepteren of opruimen van weerstanden. Het vervolg van het coachproces. Blok 4 Het vervolg van het coachproces. Loslaten en overdragen. Verdieping en verbreding in performance-coachen. Praktische tips en hulpmiddelen.

19 Werkwijze De werkvorm is klassikaal. Naast de kennis over coachen wordt veel tijd besteed aan het oefenen met elkaar in de praktijk van het coachen (praktijkgerichte cases). In de vervolgblokken worden de persoonlijke ervaringen met performance-coaching uitgewisseld in de vorm het coachen van de coach. De training bestaat uit 4 blokken. Ieder blok duurt twee aaneengesloten dagen, zodat voldoende tijd beschikbaar is om te oefenen. Tussen de opeenvolgende blokken zit minimaal 3 weken tijd om op de werkplek ervaringen op te doen met performance-coaching. Voorkennis Bekend met de theorie van situationeel leidinggeven en enige ervaring als leidinggevende en vooral bewust van de verschillende vormen van communicatie. Daarnaast wordt verwacht dat u in staat bent, de opgedane kennis en ervaring direct toe te passen in de praktijk. Voorbereidingstijd Deelnemers ontvangen na inschrijving een vragenlijst en sturen die vooraf aan de trainer toe. De trainer neemt contact op om de leerdoelen met u te formuleren. Na dit gesprek krijgt u een persoonlijke opdracht ter voorbereiding van blok 1. De opdrachten ter voorbereiding op de vervolgblokken kunnen in het dagelijks werk worden gedaan. Op de training bespreekt u de ervaringen met coachingsgesprekken. U beschrijft de situatie, uw aanpak, de werkwijze en het resultaat, waarna uw case via geleide intervisie met de overige deelnemers wordt besproken om van en met elkaar te leren. Certificaat voor deelname Ja. Performance-coaching. Toetsing Tussen de 4-8 weken na de training neemt de trainer contact op met de deelnemers om de voortgang in performance coaching te bespreken. Desgewenst maken trainer en deelnemer aanvullende afspraken om het performancecoachen tot een succes te maken. Presentie De opeenvolgende blokken zorgen voor een verdieping in het performance-coachen. Om voor een certificaat in aanmerking te komen, dient men met succes deelgenomen te hebben aan de praktijkoefeningen en persoonlijke cases in het coachen te hebben behandeld. Advies U bent op voorsprong als u voor de training het boek leest: Succesvol Coachen van John Whitmore, Uitgeverij Nelissen, Baarn. ISBN Bijzonderheden De training kan ook in-company gegeven worden. De training Performance-coachen wordt veelal ingezet om uniformiteit te krijgen in de stijl van leidinggeven vanuit de cultuur van het bedrijf of de organisatie. De training Performance-coachen maakt onderdeel uit van het doorgroeiprogramma Management en Leiderschap. Groepsgrootte Aantal deelnemers bedraagt maximaal 10 personen.

20 Geïnteresseerd? Neem voor nadere informatie over tarieven, data en uitvoering contact op met mevrouw Veroon Roestenburg, of mail naar

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

SenSolid. Gevoel voor verandering

SenSolid. Gevoel voor verandering SenSolid SenSolid is opgericht door Drs. Karel Knoester, gedragswetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen. Hij verzorgt sinds 1995 coaching en training en schakelt daarbij ook regelmatig collega coaches

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

De Amersfoortse Loopbaan Academie

De Amersfoortse Loopbaan Academie De Amersfoortse Loopbaan Academie Amersfoort verdient talent Daarom investeren we de komende jaren nog meer in de loopbaan- en talentontwikkeling van onze medewerkers. We willen talent ontdekken, benutten

Nadere informatie

Van waar je bent, naar waar je wilt zijn

Van waar je bent, naar waar je wilt zijn Training en coaching Van waar je bent, naar waar je wilt zijn Waarvoor kies je bij Move by Coaching? Move by Coaching helpt mensen en organisaties om, in deze wereld waarin zoveel belemmeringen kunnen

Nadere informatie

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap 2014 Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Je bent hoger opgeleid, zit aan het begin van je carrière en hebt de ambitie

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

Leadership By Responsibility

Leadership By Responsibility Leadership By Responsibility En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Leadership By Responsibility! Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com Team Alignment En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Team Alignment Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur over de voortgang van een

Nadere informatie

Veda Consultancy kunt u daar, met onze vele jaren ervaring in organisaties en veel jaren ervaring als coaches en trainers, uitstekend bij helpen.

Veda Consultancy kunt u daar, met onze vele jaren ervaring in organisaties en veel jaren ervaring als coaches en trainers, uitstekend bij helpen. Informatie voor cliënten coachingstrajecten U wilt een coachingstraject volgen omdat u zichzelf op professioneel gebied en op persoonlijk gebied wilt ontwikkeling en verbeteren. U werkt als professional

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. "Van reactief naar creatief"

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. Van reactief naar creatief Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs "Van reactief naar creatief" In veel scholen is het klassiek hiërarchisch leiderschap niet langer toereikend. De veranderingen in de maatschappij en daarmee ook

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Leergang. Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap

Leergang. Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap Leergang Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap Voor: (tactisch) leidinggevenden zorgmanagers locatiemanagers in de sector zorg en welzijn Hoe bereik ik afdelingsdoelen met mijn medewerkers?

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Training Leer Balans Leven

Training Leer Balans Leven Training Leer Balans Leven In 5 maanden meer balans in je leven Wil je minder stress? Wil je meer werkplezier? Wil je jouw doelen effectiever bereiken? Wil je handiger communiceren? Wil je efficiënter

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Inleiding Interim-managers worden gevraagd bij multidisciplinaire organisatievraagstukken

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Commercieel Excelleren (4 dagen)

Commercieel Excelleren (4 dagen) Commercieel Excelleren (4 dagen) Wilt u uw mindset en verkooptechnieken nóg verder aanscherpen? En wilt u zich binnenkort meten met de absolute top van salesprofessionals in Nederland? Kies dan voor de

Nadere informatie

Gaat u elke ochtend fluitend aan de slag?

Gaat u elke ochtend fluitend aan de slag? Gaat u elke ochtend fluitend aan de slag? CONSULT COACHING TRAINING Voorbij je grenzen: stuur je kracht training persoonlijke kracht Gaat u elke ochtend fluitend aan de slag? Waarschijnlijk niet. En u

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Training Persoonlijke Kracht!

Training Persoonlijke Kracht! Training Persoonlijke Kracht! Zet binnen acht weken stevige stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Training Persoonlijke Kracht! Persoonlijk leiderschapsprogramma

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling Koersen op Succes Of het nu gaat om het verwezenlijken van plannen, het behalen van gestelde doelen, het leuker maken van een organisatie of het

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

training PrOJeCtmanagement In samenwerking met

training PrOJeCtmanagement In samenwerking met TRAINING PROJECTMANAGEMENT In samenwerking met kleine trainingsruimte Programma Projectmanagement ( 3 x 2 Dagen) Module 1 : 2 x 2 Dagen Groepscommunicatie Hoe stelt u zich op in een groep en hoe haalt

Nadere informatie

ZAKENWIJZER GROEI. beter worden, beter blijven. zakenw zer. passie voor mensen.

ZAKENWIJZER GROEI. beter worden, beter blijven. zakenw zer. passie voor mensen. Groei Management in & leidinggeven ZAKENWIJZER GROEI beter worden, beter blijven zakenw zer passie voor mensen. Alles verandert. Nu jij nog! Jaaropleiding We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen

Nadere informatie

Impact door inzicht. Persoonlijk Leiderschap Programma ADVIES COACHING MEDIATION TRAINING. Kleine groepen. Persoonlijke aandacht.

Impact door inzicht. Persoonlijk Leiderschap Programma ADVIES COACHING MEDIATION TRAINING. Kleine groepen. Persoonlijke aandacht. Impact door inzicht Persoonlijk Leiderschap Programma Kleine groepen Persoonlijke aandacht Inspirerend Ervaren en deskundige trainers Driedaagse leiderschapsretraite Twee coachingsgesprekken ADVIES COACHING

Nadere informatie

Spaarne Online Competentie Coaching

Spaarne Online Competentie Coaching Spaarne Online Competentie Coaching Wat is online competentie coaching? Online competentie coaching is een website voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. De kern van deze website bestaat uit

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

Kiezen voor coaching als managementstijl

Kiezen voor coaching als managementstijl Kiezen voor coaching als managementstijl Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

Opleiding Teamcoaching voor managers

Opleiding Teamcoaching voor managers Opleiding Teamcoaching voor managers Leer bouwen aan teamontwikkeling door te coachen op de bovenstroom én onderstroom Ga bewuster om met je systemische plek binnen het teamen organisatiesysteem Ontwikkel

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Open Managementtraining EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Ik wens je veel medewerkers is een gevleugelde uitspraak. Meestal wordt deze uitspraak gebruikt om aan te geven dat medewerkers je als manager knap bezig

Nadere informatie

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN VERETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN Rob ertels 1 SITUATIE Leidinggeven aan verandering - of beter gezegd: continue verbetering - vraagt van de manager van vandaag het vermogen om zowel krachtig te sturen op

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen Moraal Resultaatgericht Coachen coaching & training voor bedrijven en particulieren Hoornplantsoen 64 2652 BM Berkel en Rodenrijs telefoon 010-5225426 Hoornplantsoen 64 mobiel 06-40597816 info@resultaatgericht-coachen.nl

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

Cursus Leiderschapsvaardigheden

Cursus Leiderschapsvaardigheden Cursus Leiderschapsvaardigheden Persoonlijk Leiderschap Strategisch Leidinggeven Samenwerken Beleid en Organisatie Leiderschapsvaardigheden en Managementtools Algemene informatie De opleiding Leiderschapsvaardigheden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschaps programma

Persoonlijk leiderschaps programma Persoonlijk leiderschaps programma Zet binnen acht weken grote stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Ben jij een druk bezette (young) professional en

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl MARJAN HEININK BUREAU VOOR COACHING, LOOPBAANADVIES & TRAINING Op zoek naar de bakens in het werk Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 Psycholoog E-mail: m.heinink@hetnet.nl Postadres : Vosmaerlaan

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

Coachend leiderschap Om anderen te leren veranderen, moet je zelf durven veranderen

Coachend leiderschap Om anderen te leren veranderen, moet je zelf durven veranderen Coachend leiderschap Om anderen te leren veranderen, moet je zelf durven veranderen Hoe zorg je voor groei, inspiratie en resultaatgerichte samenwerking binnen je team? Hoe ga jij om met veranderingen?

Nadere informatie

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015 Rapport TLC-Q Naam Adviseur Jan Voorbeeld Voorbeeld Assessor Datum 22/06/2015 Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport geeft een beschrijving van hoe

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Plan van aanpak Coaching 1

Plan van aanpak Coaching 1 Plan van aanpak Coaching 1 Opdrachtgever: ROC Leiden Ter Haarkade 6a Docent-Mentor ROC Leiden M. Wesseling (m.wesseling@rocleiden.nl) 06-83014442 Opdracht: Het begeleiden/coachen van een eerstejaars student

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Evaluatieverslag mindfulnesstraining

Evaluatieverslag mindfulnesstraining marijke markus spaarnestraat 37 2314 tm leiden Evaluatieverslag mindfulnesstraining 06 29288479 marijke.markus@freeler.nl www.inzichtinzicht.nl kvk 28109401 btw NL 079.44.295.B01 postbank 4898261 14 oktober

Nadere informatie

Professionaliseren in de praktijk

Professionaliseren in de praktijk MPWR Professionaliseren in de praktijk Projectleiders die er toe doen! Professioneel projectmanagement MPWR klantgerichte professionalisering training coaching management advies nassaulaan 40 3743 cd baarn

Nadere informatie

Persoonlijke Energie op Peil

Persoonlijke Energie op Peil Persoonlijke Energie op Peil Stress? Volg PEP! een programma voor jonge ambitieuze medewerkers die een hoge werkdruk ervaren. Veel jonge medewerkers voelen zich gestrest door hun werk, met uitputtingsverschijnselen,

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

zijn wie je bent Zorg voor jezelf, voorkom burn-out! Klooster Nieuwkerk Goirle

zijn wie je bent Zorg voor jezelf, voorkom burn-out! Klooster Nieuwkerk Goirle Zorg voor jezelf, voorkom burn-out! 2017 Klooster Nieuwkerk Goirle De verbinding kwijt Een burn-out: het lijkt iets van deze tijd te zijn. Meestal wordt het geweten aan langdurige werkstress en overbelasting.

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

MEDIATION & GEWELDLOZE COMMUNICATIE. Specialisatietraining

MEDIATION & GEWELDLOZE COMMUNICATIE. Specialisatietraining MEDIATION & GEWELDLOZE COMMUNICATIE Specialisatietraining Mediation & geweldloze communicatie Introductie De mediator streeft ernaar om partijen als gelijkwaardige partners te laten communiceren en onderhandelen.

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Basis Individuele Coaching (BIC)

Basis Individuele Coaching (BIC) Basis Individuele Coaching (BIC) 5 stappen tot het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) Voorbereiding, uitgangspunten en stappenplan POP, competentielijst en checklist www.liannevandriel.nl Lianne van Driel

Nadere informatie

Speel eens met vuur. trainingen cursussen workshops re-integratie

Speel eens met vuur. trainingen cursussen workshops re-integratie Speel eens met vuur Speel eens met vuur is een jong trainingsbureau met een uniek concept waarbij cognitieve, creatieve en lichaamsgerichte invalshoeken worden gecombineerd. Theater heeft een belangrijke

Nadere informatie

Coachen met ziel en zakelijkheid 1 Coachend leiderschap

Coachen met ziel en zakelijkheid 1 Coachend leiderschap Coachen met ziel en zakelijkheid 1 Coachend leiderschap Versterk je leiderschap als manager door doelgericht te werken aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling Vergroot je coachingsvaardigheden

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

MINDFULNESS IN MEDIATION

MINDFULNESS IN MEDIATION MINDFULNESS IN MEDIATION aandacht. ontspanning. zelfvertrouwen verdiepingstraining ver Mindfulness in Mediation aandacht. ontspanning. zelfvertrouwen Introductie Conflicten leveren spanning en stress op.

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Beïnvloeding van de organisatiecultuur... 13 1.2. Organisatiecultuur en organisatieklimaat... 15 1.3. Noodzaak van cultuuromslag... 16

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting 1

Kenneth Smit Consulting 1 Competences Assessment is een effectieve manier om kwaliteiten en ontwikkelbaar potentieel van (nieuwe) medewerkers zeer betrouwbaar en objectief in kaart te brengen middels de inzet van professionele

Nadere informatie

Training Samenwerken & Persoonlijke Effectiviteit Een mooie mix van zakelijke effectiviteit en persoonlijke groei!

Training Samenwerken & Persoonlijke Effectiviteit Een mooie mix van zakelijke effectiviteit en persoonlijke groei! Training Samenwerken & Persoonlijke Effectiviteit Een mooie mix van zakelijke effectiviteit en persoonlijke groei! De brochure Samenwerken en Persoonlijke Effectiviteit is een voorbeeld van hoe de training

Nadere informatie

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager;

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager; Middle Management I Middle Management I is opgebouwd uit drie van de zes modules die in het programma van de Leergang Middle Management zitten; te weten; leidinggeven aan teams, organiseren en plannen;

Nadere informatie

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen 2014 Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je wordt als professional gewaardeerd binnen de organisatie waar je werkt. Je bent duidelijk

Nadere informatie

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43 Competentie match Score per domein Competentiescan Pagina 1 van 14 Score per schaal Competentiescan Pagina 2 van 14 Schaalscores per domein Werk Sociaal Toelichting bij de grafiek. In deze grafiek staan

Nadere informatie

Order 2 Cash Professional

Order 2 Cash Professional Order 2 Cash Professional Keser Academy Steeds meer bedrijven brengen focus aan in het Order-2-Cash proces. Het zijn dan ook de customerservicemedewerkers die naast kritisch bekijken of de processen nog

Nadere informatie

SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT. Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei!

SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT. Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei! SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei! WIJ STARTEN HET TRAJECT MET EEN PERSONAL DIALOGUE (BEWUSTWORDING)

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Organisatiecultuur... 13 1.2. Noodzaak van cultuuromslag... 15 1.3. Structuur-, cultuurdiscussie... 15 1.4. Organisatiecultuur... een

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

COACHING IS VOOR IEDEREEN

COACHING IS VOOR IEDEREEN COACHING IS VOOR IEDEREEN over kracht, wijsheid, lenigheid en charme doelen inzicht in coaching ervaring met coachingsvaardigheid goesting naar meer actie reflectie- informatie 1 Structuur 1. vingeroefening

Nadere informatie

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit & Business NLP Basics Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit hovelingsjanse is de interdisciplinaire organisatie die meerwaarde biedt op het gebied van veranderen: door van dichtbij die verandering

Nadere informatie