Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven"

Transcriptie

1 Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Een selectie uit de Open Trainingen Management en Leiderschap Voorwoord Transformat is het bureau voor Persoonlijkheidsvorming en Organisatieontwikkeling (www.transformat.nl). Vanuit de basisgedachte, dat nieuwe verbindingen tot nieuwe inzichten leiden, biedt zij mensen en organisaties handvatten om zichzelf en anderen beter te begrijpen, waardoor gedrag en (werk) houding een diepere betekenis krijgen. Echt blijvend veranderen is het maken van een keuze. Daarvoor is bewustwording nodig van processen, die onbewust in gedrag en houding van mensen doorwerken. De integrale samenhang van de fasen in dit cyclische proces, creëert ruimte voor het leggen van geheel nieuwe verbindingen. Verbindingen, die uitnodigen opnieuw uitdagingen aan te gaan en die ervoor zorgen dat mens en organisatie in beweging komen en blijven. Bedrijven, organisaties en instellingen waar veranderen een permanent gegeven is, nemen hun verantwoordelijkheid op zich in het ontwikkelen van het zelflerend vermogen tot veranderen van mens en organisatie. Om het optimale te kunnen bereiken, is het allereerst nuttig om meer inzicht in zichzelf en de organisatie/het bedrijf te verkrijgen. Daarna kan vlot worden bepaald welke opleidings-, trainings- of coachingsbehoefte kan worden ingevuld. Wij zijn ervan overtuigd dat de leer- en ontwikkelingsactiviteiten die we u hierbij aanbieden, u juist die tools aanreiken, die u helpen op een elegante, doeltreffende en intensieve wijze sturing te geven aan uw eigen persoonlijke en/of organisatieontwikkeling. Karel Knoester & Karel van der Sterren

2 Trainingen Personal Empowerment (gericht op Persoonlijke Kracht) Personal Scan (Code: PE001) Personal Scan (uw persoonlijke competenties in kaart gebracht) Doelstelling Veel mensen kunnen goed onder woorden brengen wat ze niet willen. Maar aangeven wat men juist wel wil bereiken blijkt veel moeilijker. Waar liggen nu precies de talenten en capaciteiten? Het doel van de personal scan of 'potentieelmeting' is niet alleen het verkrijgen van een overzicht van uw persoonlijke competenties, maar geeft uitgebreid inzicht in hoe onafhankelijk gemeten persoonlijke kwaliteiten en capaciteiten leiden tot resultaat. De onafhankelijk gemeten sociale, psychische en emotionele variabelen, in combinatie met uw cognitieve eigenschappen, geven een beeld van de mogelijkheden en beperkingen die u heeft in uw eigen functioneren. Met dit inzicht bent u beter in staat om te bepalen of uw competenties wel aansluiten bij de gewenste functionele competenties, die op een werkplek in de organisatie nu en in de toekomst worden geëist. Wat kunt u zelf doen om voldoende toegerust te zijn om een functie, die u ambieert, te aanvaarden? Doelgroep Voor u, wanneer u meer van uzelf te weten wilt komen en hoe de talenten en capaciteiten bij u doorwerken in de posities, de rollen en het imago, die u kunt verwerven. Inhoud Blok 1 (1 dagdeel): Na het intakegesprek wordt u uitgenodigd om een personal scan te ondergaan. De personal scan of potentieelmeting is een computergestuurd, interactief zelftoetsingsmethode en assessment, gericht op het in kaart brengen van alle bekende maar ook verborgen talenten en capaciteiten (Johari window). De gegevens die u invoert gebruikt de computer voor het maken van zijn eigen analyses waarbij de onafhankelijk gemeten variabelen door matching worden vertaald in praktisch en objectief meetbare variabelen of karakteristieken, die doorgaans in functiebeschrijvingen en profielen worden gebruikt. Blok 2 (1 dagdeel): U krijgt de resultaten van de personal scan aangereikt met het verzoek de bevindingen en/of conclusies te accepteren of te verwerpen. Hierna gaan we alle verwerpingen afzonderlijk bespreken. Het doel van deze bespreking is de verklaring te vinden voor de conclusie die de

3 computer heeft getrokken op basis van de onafhankelijk gemeten variabelen. U krijgt nu zicht op hoe processen op bewust en onbewust niveau bij u werken. Het resultaat van dit gesprek biedt een helder en eenduidig beeld van: 1. een vormings- en opleidingstraject in termen van kennis (theorie), kunde (vaardigheden) en coaching; 2. een helder beeld van werkhouding en -stijl, sociale-, emotionele- en doekracht, de sturende en leidinggevende vermogens en de waarneming (oriëntatie-) vermogens. Na dit gesprek ontvangt u een uitgebreide en definitieve rapportage voorzien van nodig cijfermateriaal waardoor u zelf in staat bent verbanden te leggen en conclusies te trekken. Bijzonderheden De personal scan wordt veelal ingezet bij werving, selectie, loopbaanbegeleiding, -advisering, -heroriëntatie en uitstroom. Geïnteresseerd? Neem voor nadere informatie over tarieven, data en uitvoering contact op met mevrouw Veroon Roestenburg, of mail naar

4 Doorbraak-coaching, exclusief en zeer doeltreffend (Code: PE002) Doorbraak-coaching, exclusief en zeer doeltreffend Loopt u tegen grenzen aan? Voelt u dat er meer in zit, maar niet uitkomt? U kent die momenten in uw leven, op uw werk. Waar u het gevoel hebt dat u (veel) meer kunt, dan wat er momenteel uit komt. Of waarop het lijkt alsof u op een belangrijk kruispunt staat en een beslissing moet nemen over welke richting te gaan. De keuze is dan heel lastig en soms lijkt het zelfs onmogelijk te kiezen. Als u inzicht heeft in uw behoeften, gevoelens, mogelijkheden en onmogelijkheden, is de keuze echter makkelijker. Kiezen zonder notie te nemen van wie u nu bent, zonder alle rationele en emotionele facetten te overwegen, leidt tot een nieuw dilemma. Dat kan weer tot ongewilde situaties leiden zoals teleurstelling, stress, of zelfs burn-out. Doorbraak-coaching is voor u als u voelt dat u vast loopt, vast zit, of vastgelopen bent en er aan toe bent grenzen te doorbreken. Bent u er werkelijk aan toe om nieuwe uitdagingen aan te gaan? Diverse belemmeringen voor eens en voor altijd op te ruimen? Een blijvende verandering in gedrag (handelen) en houding (attitude) daadwerkelijk te verwezenlijken? Dan is Doorbraak-coaching wellicht de beste keuze voor u. Doorbraak-coaching is een uniek en exclusief product van TRANSFORMAT. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende geavanceerde technieken om u te helpen een werkelijke persoonlijke doorbraak te realiseren. Deze aanpak stelt u in staat snel, effectief, elegant en succesvol de gewenste resultaten te behalen. Doorbraak-coaching wordt toegepast als het van belang is om in een zeer kort tijdsbestek betere prestaties en blijvende resultaten te behalen. De gehanteerde werkwijze garandeert een verhoogde persoonlijke effectiviteit. Het traject van Doorbraak-coaching begint met een uitgebreide intake waarin we samen vaststellen wat u wilt bereiken. Daar maken we afspraken over. Daarna volgt het proces: zeer intensief en dynamisch, maar tegelijkertijd ontspannend en verrassend. De omslag, de doorbraak, vindt (meestal) binnen maximaal twee achtereenvolgende dagen plaats. Het succes van deze methode is afhankelijk van de inzet van u, als cliënt. Daarom starten wij het traject uitsluitend onder twee volgende voorwaarden: 1. U bent echt gemotiveerd en wilt daadwerkelijk veranderen op het gebied van gedrag en houding (attitude). 2. U staat open voor een intensieve, integere en integrale aanpak. Meer info over Doorbraak-coaching Geïnteresseerd? Neem voor nadere informatie over tarieven, data en uitvoering contact op met mevrouw Veroon Roestenburg, of mail naar

5 Executive-coaching, voor senior-managers en directieleden (Code: PE003) Executive Coaching voor seniormanagers en directieleden Doelstelling Formuleren en verwezenlijken van persoonlijke en werkgerelateerde doelstellingen. Vergroten van persoonlijke effectiviteit vanuit persoonlijke kracht (empowerment). Balans vinden tussen werk en privé en tussen ratio en emotie. Doelgroep Seniormanagers en directieleden. Inhoud De inhoud wordt bepaald door de coachee (de gecoachte). Veelal gaat het om onderwerpen en thema s, die op de een of andere manier in de weg zitten en daardoor een belemmering vormen bij de optimale performance. Werkwijze Executive Coaching voor seniormanagers en directieleden is een intensief, individueel traject. Doorlooptijd Een serie van 6 sessies, gemiddeld 1 dagdeel per 3 à 4 weken, gedurende 4-6 maanden. Optioneel verlenging met een serie van 3 sessies. Voorbereidingstijd Enkele uren (zelf)reflectie per week. Aanmelden tot Het gehele jaar door. Advies Het verdient aanbeveling dat er eerst een Personal Scan (code: PE001) wordt afgenomen. Bijzonderheden Voor de start van het traject vindt immer een uitgebreid intakegesprek plaats Doelstelling Formuleren en verwezenlijken van persoonlijke en werkgerelateerde doelstellingen. Vergroten van persoonlijke effectiviteit vanuit persoonlijke kracht (empowerment). Balans vinden tussen werk en privé en tussen ratio en emotie. Doelgroep Seniormanagers en directieleden Inhoud De inhoud wordt bepaald door de coachee (de gecoachte). Veelal gaat het om onderwerpen en thema s, die op de een of andere manier in de weg zitten en daardoor een belemmering vormen bij de optimale performance.

6 Werkwijze Executive Coaching voor seniormanagers en directieleden is een intensief, individueel traject. Doorlooptijd Een serie van 6 sessies, gemiddeld 1 dagdeel per 3 à 4 weken, gedurende 4-6 maanden. Optioneel verlenging met een serie van 3 sessies. Voorbereidingstijd Enkele uren (zelf)reflectie per week. Aanmelden tot Het gehele jaar door. Advies Het verdient aanbeveling dat er eerst een Personal Scan (code PE001/EE074) wordt afgenomen. Bijzonderheden Voor de start van het traject vindt immer een uitgebreid intakegesprek plaats Geïnteresseerd? Neem voor nadere informatie over tarieven, data en uitvoering contact op met mevrouw Veroon Roestenburg, of mail naar

7 Uw Persoonlijke Kracht in Beeld (Code: PE004) Uw Persoonlijke Kracht in Beeld (uw persoonlijke kracht objectief in beeld gebracht) Doelstelling Continue veranderingen verstoren de balans van leven en werken. Steeds meer doen in minder tijd, een grotere efficiency en hogere effectiviteit, zijn signalen en feiten die drukverhogend werken. Druk heeft u nodig om in beweging te komen en te blijven wat voor anderen weer kan leiden tot de vraag wil ik dat eigenlijk nog wel?. Mensen zijn van nature gedreven en doen graag de werkzaamheden die bij hen passen. Wie werk doet dat niet past bij zijn persoonlijke drijfveren, moet voortdurend tegen zichzelf opboksen. Zij verliezen naast hun belangstelling, ook heel veel energie. Iedereen zoekt een werkomgeving die bij hem/haar past om de eigen talenten en kwaliteiten verder uit te bouwen. Weet u welke werkomgeving u nodig heeft? Daar waar mensen met elkaar in samenhang samenwerken, ontstaat een cultuur (gedragingen en omgangsvormen, gebaseerd op normen en waarden). Deze waarden kunnen stimulerend of juist averechts werken ten aanzien van het in beweging komen of blijven. De complexiteit van het persoonlijk ontwikkelde waardensysteem, maakt het niet eenvoudig een helder beeld te vormen welke voedingsbron nodig is voor persoonlijke groei. Met het waarderegister WERK krijgt u inzicht in voorspellende en verklarende waarden van wat u nodig heeft om nog beter te functioneren. Het geeft u handvatten voor het schrijven van een eigen persoonlijk loopbaanpad of het persoonlijk ontwikkelingsplan. Doelgroep Voor iedereen die op zoek is naar zijn persoonlijke drijfveren in het werk en hoe hij of zij functioneert en wat nodig en gewenst is om meer uit zijn eigen talenten en capaciteiten te halen. Toepassing in een organisatie waar hoog opgeleide medewerkers hun eigen loopbaanpad of persoonlijk ontwikkelingsplan moeten maken voor een persoonsgebonden vorming- en opleidingsbudget. Inhoud Blok 1 Herkennen en onderkennen van het verband tussen competentiemanagement en waardenstelsel. Inzicht in eigen waarderegister WERK en de interferenties van waarden (versterkingen en belemmeringen) en hoe zij uw dagelijkse functioneren beïnvloeden. Objectieve maatstaven onderbouwen uw gedrag van wat uzelf al weet, denkt en voelt. Blok 2 Het ontstaan van waarden en hoe deze zijn te veranderen. U leert hoe u de belemmerende overtuigingen en waarden kunt aanpakken door bewust te worden van irrationele opvattingen die het persoonlijke Waarderegister Werk met zich draagt. Het geeft inzicht in uw leerdoelen en -momenten en de omgeving, die u nodig heeft om uw rolmodellen verder te ontwikkelen. Blok 3 U presenteert uw eigen persoonlijk ontwikkelingsplan.

8 Werkwijze De werkvorm is klassikaal. Openheid, oprechtheid en eerlijkheid over uw functioneren zijn nodig om het maximale uit deze workshop te halen. Met deze opstelling leert u niet alleen veel van uzelf maar draagt u ook bij tot inzicht en begrip van de deelnemers in de groep hoe de samenstelling van overtuigingen en waarden doorwerken op het functioneren. De workshop bestaat uit 3 blokken van ieder 2 dagdelen. Voorkennis Deelnemers zijn bekend met hun functionele en persoonlijke competenties en beschikken over een recent functionerings- of beoordelingsresultaat. Voorbereidingstijd Deelnemers ontvangen na inschrijving een vragenlijst en sturen die minimaal 2 weken voor de workshop aan de trainer toe. De vragenlijst inventariseert de verbeterpunten in functioneren (resultaat van beoordelings- en functioneringsgesprekken) en vraagt om een persoonlijk oordeel - eigen mening - over een 100-tal stellingen. Per stelling wordt een waardering gevraagd tussen 1-10 punten. Verder kan de deelnemer zijn voorkeur aangeven welke vragen of onderwerpen hij/zij graag in de workshop behandeld wil hebben. Het persoonlijke resultaat, verkregen uit de 100 stellingen, krijgt u tijdens het eerste blok aangereikt in de vorm van werkmateriaal. In de tussenliggende periode van opeenvolgende blokken, krijgen deelnemers individuele opdrachten mee, die onderdeel zijn van en inpasbaar zijn in het dagelijks werk. Tijdens de workshop worden de ervaringen uitgewisseld. U beschrijft uw opdracht, de situatie, uw aanpak, de werkwijze en het resultaat, waarna via geleide intervisie met de overige deelnemers wordt besproken om van en met elkaar te leren. Certificaat voor deelname Ja. Toetsing Tussen de 4-8 weken na de workshop neemt de trainer contact op met de deelnemers om over de vordering van het persoonlijk ontwikkelingsplan of loopbaanpad te spreken. Desgewenst maken trainer en deelnemer aanvullende afspraken over het volgen van een (doorbraak-)coaching om de doorgroei sneller tot een succes te maken. Presentie De opeenvolgende blokken zijn een verdieping in het herkennen en onderkennen van de invloed die waarden en overtuigingen hebben op het persoonlijk functioneren. Om voor een certificaat in aanmerking te komen, dient men met succes deel te nemen aan de praktijkoefeningen en een persoonlijke case in te brengen. Advies De waarden openheid en eerlijkheid naast nieuwsgierigheid, plezier hebben en van en met elkaar willen leren, zijn noodzakelijke voorwaarden voor het deelnemen aan deze workshop. Bijzonderheden De workshop wordt ook in-company gegeven als het gaat om teamvormingsprocessen (bijvoorbeeld op MT of Directieniveau, het vaststellen van de intrinsieke waarde van een sales of (klanten-) service team, etc.). Inzicht in de persoonlijke drijfveren van medewerkers vindt ook haar toepassing bij het ontwikkelen en opzetten van nieuwe (tijdelijke) organisatiestructuren met een eenduidig en consistent doel. Groepsgrootte Aantal deelnemers bedraagt maximaal 10 personen.

9 Geïnteresseerd? Neem voor nadere informatie over tarieven, data en uitvoering contact op met mevrouw Veroon Roestenburg, of mail naar

10 Training Timemanagement 1: Effectief omgaan met Tijd (Code: PE005) Timemanagement 1: Effectief omgaan met Tijd Doelstelling Effectief omgaan met tijd is de kunst om zelf tijd te maken. Deelnemers leren vanuit doelen of taken hun werkzaamheden in de tijd in te delen. En ruimte in tijd te creëren voor belangrijke urgente zaken, die op hen afkomen. Doelgroep Medewerkers, die de dagen te kort vinden om al hun werkzaamheden te kunnen doen. Inhoud - Eigen taken en activiteiten overzichtelijk maken. - Gissen is vergissen : wat verwacht men precies van u? - Het resultaat plannen en het vaststellen van prioriteiten. - Meten is weten : uw tijdsbesteding in kaart gebracht - Weet wat u in huis heeft: uw (tijd) kengetallen in de uitvoering van het werk. - Ken uw tijdprestatiecurve (lichaams-, gevoels- en verstandritme). - Het opsporen van tijdverspillers/-verslinders: het terugwinnen van kostbare tijd. - Het maken van een tijd (activiteiten)planning met deadlines. - Het leren om uw tijd te verkopen. Werkvorm Klassikaal met maximaal 10 deelnemers om van en met elkaar te leren. Werkwijze Theoretische grondslagen van timemanagement, het toepassen van Timemanagementtechnieken en oefenen in gesprekken om tijdsdruk te voorkomen. Doorlooptijd De training bestaat uit 2 blokken van 1 dag met een tussenliggende periode van minimaal 3 weken, nodig voor het maken van een werkopdracht uw tijdsbesteding in kaart gebracht. Vooropleiding Geen, maar kennis en ervaring in het logisch oplossen van problemen helpt in het beter zelfmanagen van tijd. Voorbereidingstijd De voorbereiding bestaat uit het invullen van een vragenlijst voor blok 1 (ongeveer 1 uur) en in de periode tussen twee opeenvolgende blokken (5 minuten per dag gedurende maximaal 15 werkdagen).

11 Certificaat Ja, Timemanagement 1: Effectief omgaan met Tijd. Toetsing Achteraf na 6 maanden met behulp van een evaluatieformulier en opvolging door trainer. Presentie Voor het behalen van het resultaat is 100% aanwezigheid vereist. Advies Om het maximale uit de training te halen is een goede voorbereiding nodig. Zorg dat u de voorbereidende (t)huiswerkopdrachten hebt gemaakt voor u naar de cursus komt. Bijzonderheden De training Timemanagement 1 kan ook als in-company training worden verzorgd voor afdelingen, functionele groepen en managementteams. Aan een in-company training gaat een kort vooronderzoek vooraf. Er wordt dan samen met de opdrachtgever de probleemstelling, de opdrachtformulering en de uitwerking op basis van een planningssysteem van bestaande systemen bekeken, hoe de training geheel is aan te passen aan de praktijksituatie. De cursus Time management 1, maakt onderdeel uit van het doorgroeiprogramma Timemanagement van Transformat. De opeenvolgende trainingsmodules daarin zijn: Timemanagement 1: Effectief omgaan met uw Tijd; Timemanagement 2: Tijdmentaliteit is uw houvast en Timemanagement 3: Leef tijdbewust: Laat Tijd voor u werken. Groepsgrootte Het aantal deelnemers aan de training bedraagt 10. Geïnteresseerd? Neem voor nadere informatie over tarieven, data en uitvoering contact op met mevrouw Veroon Roestenburg, of mail naar

12 Training Timemanagement 2: Tijdmentaliteit is uw houvast (Code: PE006) Timemanagement 2: Tijdmentaliteit is uw houvast Doelstelling Laat tijdverspilling een luxe zijn die u zich niet kunt permitteren. Verwacht ook van anderen dat zij zuinig omgaan met tijd. Deelnemers krijgen inzicht in hoe zij slachtoffer worden door eigen gedrag en houding ten aanzien van tijd en de tijdsbesteding van anderen. Deelnemers werken vanuit doelen en leren tijd te nemen voor zaken die echt belangrijk zijn. Doelgroep Medewerkers en leidinggevenden, die in (project)teams werken en ervaren dat ze worden geregeerd door overvolle agenda s en overladen werkdruk. Inhoud - Uw houding ten aanzien van tijd in uw werk. - Uw persoonlijke waarden en normen ten aanzien van tijd. - Tijd is keuzes maken: tegenstrijdigheden en dilemma s. - Ontwikkelen routines, standaards en procedures. - Tijddiscipline: tijd is uw houvast. - Eigen werkhouding en die van anderen beïnvloeden. - Tijdbesparende gesprekken (delegeren, motiveren, controleren en corrigeren). Werkvorm Klassikaal met maximaal 8 deelnemers om van en met elkaar te leren. Werkwijze Vanuit eigen gedrag en houding krijgt u inzicht in hoe u met tijd om gaat en antwoord op de vraag waarom u ergens de tijd voor neemt. Vanuit deze inzichten wordt praktisch geoefend (rollenspel) in het je eigen maken van een tijddiscipline in de omgang met anderen en het aansturen van derden in een efficiëntere en effectievere tijdsbesteding. Doorlooptijd De training bestaat uit 2 blokken van 1 dag met een tussenliggende periode van minimaal 3 weken, om praktijk ervaringen op te doen vanuit een persoonlijke opdracht. Deze opdracht wordt in de 2 de blok in de groep geëvalueerd om ervaringen met elkaar te delen. Voorkennis U bent gewend om planmatig te werken, maar ervaart nog steeds geleefd te worden door overvolle agenda s en werkdruk.

13 Vooropleiding Niveau Timemanagement 1. Bekend met Planning en Timemanagementtechnieken en in staat een eigen agenda en planningssysteem te ontwikkelen. Voorbereidingstijd De voorbereiding van blok 1 is het maken van een verhaal waarin u persoonlijk op schrift aangeeft wat het hebben van haast en 'geen tijd voor anderen' voor u betekent. De tijd, nodig voor de opdracht in de tussenliggende periode is onderdeel van het dagelijks werk. Het vastleggen van uw ervaringen vergt circa 30 minuten. Certificaat Ja, Timemanagement: Tijdmentaliteit is uw houvast. Toetsing Achteraf na 6 maanden met behulp van een evaluatieformulier en opvolging door trainer. Presentie Voor het behalen van het resultaat is 100% aanwezigheid vereist. Advies Om het maximale uit de training te halen is een goede voorbereiding nodig. Zorg dat u de voorbereidende (t)huiswerkopdrachten hebt gemaakt voor u naar de training komt. Bijzonderheden De training Timemanagement 2 kan ook als in-company training worden verzorgd voor afdelingen, functionele groepen en managementteams. Aan een in-company training gaat een kort vooronderzoek vooraf. Er wordt dan samen met de opdrachtgever de probleemstelling, de opdrachtformulering en de uitwerking op basis van een planningssysteem van bestaande systemen bekeken, hoe de training geheel is aan te passen aan de praktijksituatie. De training 'Tijdmentaliteit is uw houvast', maakt onderdeel uit van het doorgroeiprogramma Timemanagement van Transformat. Groepsgrootte Het aantal deelnemers aan de training bedraagt maximaal 8 voor een optimale individuele begeleiding. Geïnteresseerd? Neem voor nadere informatie over tarieven, data en uitvoering contact op met mevrouw Veroon Roestenburg, of mail naar

14 Training Timemanagement 3: (voor gevorderden): Leef Tijdbewust: Laat tijd voor u werken (Code: PE007) Timemanagement 3 (voor gevorderden): Leef Tijdbewust: laat tijd voor u werken Doelstelling Tijdsbeleving is subjectief. Iets kan naar uw gevoel een eeuwigheid duren, terwijl in werkelijkheid slechts een paar minuten zijn verstreken. Het omgekeerde doet zich ook vaak voor. Een prettige tijd lijkt zo kort te duren. In deze training krijgt u inzicht in tijd (het moment) en daaraan gekoppelde emoties. U leert omgaan met tijd als vijand (beheerder negatieve emoties) en/of als vriend (beheerder van positieve emoties). Door om te kunnen gaan met veranderingsprocessen en tijdbeleving, krijgt u automatisch meer rust, en verricht u de handelingen op de juiste momenten zonder gevoelens van druk of stress. U bent in staat door sturing op onbewust niveau, u aangenaam te laten verrassen in de tijd, waardoor u de juiste balans kunt behouden tussen privé en werktijd. Doelgroep Managers, leidinggevenden, die zich goed willen voelen over tijd door de negatieve gevoelens over tijd los te laten. Inhoud - Hoe functioneert tijd op bewust en onbewust niveau? De wisselwerking. - Uw eigen tijdslijn: toevalligheden of onbewuste deadlines op uw levenspad? - (Onderliggende) Relatie tussen verleden, heden en toekomst. - Elimineren van emotionele en psychische belemmeringen. - Laat u door uw onbewuste aangenaam verrassen in de tijd. - Uw houding ten aanzien van tijd in uw werk. Werkvorm Klassikaal met maximaal 8 deelnemers om van en met elkaar te leren.

15 Werkwijze In de training krijgt u theoretisch inzicht en doet u ervaringen op met Time Based Techniques in persoonlijke en groepsoefeningen. Doorlooptijd Sessie van 1 dag. Voorkennis Met alle deelnemers uit de groep (maximaal 8) vindt telefonisch een intakegesprek plaats. Vooropleiding Niveau Timemanagement 1 en 2 plus een open mind voor ongebruikelijke methoden en technieken in zelfreflectie. Voorbereidingstijd Enkele oefeningen in genieten van tijd (minimaal 60 minuten). Certificaat Ja, Timemanagement: Leef tijdbewust. Toetsing Achteraf na 3 maanden via een evaluatiegesprek met de trainer. Advies Om het maximale uit de training te halen is een goede voorbereiding nodig. Zorg dat u de voorbereidende (t)huiswerkopdrachten hebt gemaakt voor u naar de cursus komt. Bijzonderheden De training kan ook in-company worden verzorgd voor afdelingen, functionele groepen en managementteams. Aan een in-company training gaat een kort vooronderzoek vooraf. Er wordt dan samen met de opdrachtgever de probleemstelling, de opdrachtformulering en de uitwerking op basis van een planningssysteem van bestaande systemen bekeken, hoe de training geheel is aan te passen aan de praktijksituatie. De training: Leef Tijdbewust: Laat Tijd voor u werken, maakt onderdeel uit van het doorgroeiprogramma Timemanagement van Transformat. Groepsgrootte Het aantal deelnemers aan de training bedraagt maximaal 8 voor een optimale individuele begeleiding. Geïnteresseerd? Neem voor nadere informatie over tarieven, data en uitvoering contact op met mevrouw Veroon Roestenburg, of mail naar

16 Training Pakkend Presenteren vanuit Persoonlijke Kracht (Code: PE008) Pakkend Presenteren vanuit Persoonlijke Kracht Doelstelling Vindt u het vervelend om iets voor een groep mensen te presenteren? Kent u de oorzaak van uw spanning en hoe gaat u daarmee om? Weet u wat mensen echt boeit? En, hoe houdt u zich staande in een situatie of bij het verzoek iets te zeggen in aanwezigheid van anderen? In de training Pakkend Presenteren vanuit Persoonlijke Kracht leert u uw creativiteit aan te boren en gebruik te maken van uw onbewuste mogelijkheden om op een boeiende, pakkende wijze te kunnen presenteren. De training is niet zozeer een Vaardigheidstraining ( Kunstje Leren ). Ook is het geen technisch hoogstandje met presentatiesoftware en beamer. Een deelnemer heeft het ooit treffend samengevat: "Dit gaat de techniek ver voorbij ". Centraal staat namelijk u en uw boodschap; het gaat om het presenteren vanuit uw Eigen, Unieke Wijze. Doelgroep Voor iedereen, die (beroepsmatig) zijn/haar wijze van presenteren op een creatieve, professionele manier wil verbeteren. Inhoud Blok 1 Hoe komt u over: uw eigen houding en gedrag. Wat is uw boodschap: inzicht in communicatie, voornamelijk op onbewust niveau (Non-verbaal). Hoe schept u aandacht en vertrouwen? Hoe neemt u uw gehoor mee? Hoe blijft u boeien? Doen en ervaren. Blok 2 Wat is Creatief? Ontdek waar uw uniciteit/creativiteit zit. Wat is Creëren: de kracht van metaforen. Hoe maakt u hiervan gebruik? Doen en ervaren. Blok 3 Wat is uw verhaal? Passie: wat heeft u te vertellen? Wat wilt u overdragen? Presenteren vanuit 5 basishoudingen. Afsluiting. Werkvorm Naast zien, horen en luisteren, ook vooral veel doen en ervaren. Er wordt zowel plenair, als ook veelvuldig in kleine groepen gewerkt met veel individuele coaching en feedback. Het maximum aantal deelnemers is twaalf per groep.

17 Doorlooptijd De training Pakkend Presenteren vanuit Persoonlijke Kracht bestaat uit 3 dagen (van uur) met elk een tussenliggende periode van 3 weken. Certificaat voor deelname Ja. Presentie 100%, om het persoonlijke ontwikkelingsproces van zelfvertrouwen (uitstraling) en vertrouwen in eigen kunnen te ervaren en bevestigd te krijgen in uw eigen unieke wijze van presenteren. Groepsgrootte Maximaal 12 deelnemers. Er is veel persoonlijke aandacht (ook door de aanwezigheid van een co-trainer). Geïnteresseerd? Neem voor nadere informatie over tarieven, data en uitvoering contact op met mevrouw Veroon Roestenburg, of mail naar

18 Managementtrainingen Training Performance-coaching (Code: MT001) Performance-coaching Doelstelling Hoog opgeleide medewerkers zijn zelfstandiger en stellen eisen aan hun werkomgeving. Ze willen meer inspraak in hun persoonlijke ontwikkeling en meer uitdagende autonome vormen van arbeidsverhoudingen. Zij zoeken ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en werkzaamheden, die aansluiten bij hun drijfveren, talenten en kwaliteiten. Het ontwikkelen en aansturen van deze high-potentials vragen van leidinggevenden een coachende rol in de aansturing. De training Performance-coaching is ontwikkeld om leidinggevenden toe te rusten met de meest effectieve coachingsmethodieken/-stijlen in het verbeteren van de performance van deze medewerkers. Coaching is een communicatie- en managementstijl, gericht op het continu ontwikkelen en verdiepen van inzichten van medewerkers in wat en hoe zij het doen en de verantwoordelijkheid voor het resultaat bij hen te leggen zonder afstand te nemen. Doelgroep Managers en leidinggevenden, die tijd hebben vrijgemaakt om high-potentials te begeleiden en te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling en in de performanceverbetering. Inhoud Blok 1 Coachen als communicatie en managementstijl. Stijlen, technieken en structuren van coachen. De fasen in het coachingstraject. Ontdekken van kernkwaliteiten van medewerkers. Onderkennen van de drijfveren (waardesysteem) van medewerkers. Communicatiestijl: luisteren en waarnemen. Blok 2 Inzicht in het coachproces. Relatie starten en uitbouwen. Structuur coachingsgesprek. Communicatiestijl: stellen van effectieve vragen en feedback geven. Confronteren en motiveren in zoeken naar een oplossing. Onderkennen en bespreken van weerstanden. Blok 3 Het omzetten van een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) naar een coachplan. Uw eigen ontwikkeling als coach. Het onderkennen van uw valkuilen in het coachen. Resultaatgericht coachen: accepteren of opruimen van weerstanden. Het vervolg van het coachproces. Blok 4 Het vervolg van het coachproces. Loslaten en overdragen. Verdieping en verbreding in performance-coachen. Praktische tips en hulpmiddelen.

19 Werkwijze De werkvorm is klassikaal. Naast de kennis over coachen wordt veel tijd besteed aan het oefenen met elkaar in de praktijk van het coachen (praktijkgerichte cases). In de vervolgblokken worden de persoonlijke ervaringen met performance-coaching uitgewisseld in de vorm het coachen van de coach. De training bestaat uit 4 blokken. Ieder blok duurt twee aaneengesloten dagen, zodat voldoende tijd beschikbaar is om te oefenen. Tussen de opeenvolgende blokken zit minimaal 3 weken tijd om op de werkplek ervaringen op te doen met performance-coaching. Voorkennis Bekend met de theorie van situationeel leidinggeven en enige ervaring als leidinggevende en vooral bewust van de verschillende vormen van communicatie. Daarnaast wordt verwacht dat u in staat bent, de opgedane kennis en ervaring direct toe te passen in de praktijk. Voorbereidingstijd Deelnemers ontvangen na inschrijving een vragenlijst en sturen die vooraf aan de trainer toe. De trainer neemt contact op om de leerdoelen met u te formuleren. Na dit gesprek krijgt u een persoonlijke opdracht ter voorbereiding van blok 1. De opdrachten ter voorbereiding op de vervolgblokken kunnen in het dagelijks werk worden gedaan. Op de training bespreekt u de ervaringen met coachingsgesprekken. U beschrijft de situatie, uw aanpak, de werkwijze en het resultaat, waarna uw case via geleide intervisie met de overige deelnemers wordt besproken om van en met elkaar te leren. Certificaat voor deelname Ja. Performance-coaching. Toetsing Tussen de 4-8 weken na de training neemt de trainer contact op met de deelnemers om de voortgang in performance coaching te bespreken. Desgewenst maken trainer en deelnemer aanvullende afspraken om het performancecoachen tot een succes te maken. Presentie De opeenvolgende blokken zorgen voor een verdieping in het performance-coachen. Om voor een certificaat in aanmerking te komen, dient men met succes deelgenomen te hebben aan de praktijkoefeningen en persoonlijke cases in het coachen te hebben behandeld. Advies U bent op voorsprong als u voor de training het boek leest: Succesvol Coachen van John Whitmore, Uitgeverij Nelissen, Baarn. ISBN Bijzonderheden De training kan ook in-company gegeven worden. De training Performance-coachen wordt veelal ingezet om uniformiteit te krijgen in de stijl van leidinggeven vanuit de cultuur van het bedrijf of de organisatie. De training Performance-coachen maakt onderdeel uit van het doorgroeiprogramma Management en Leiderschap. Groepsgrootte Aantal deelnemers bedraagt maximaal 10 personen.

20 Geïnteresseerd? Neem voor nadere informatie over tarieven, data en uitvoering contact op met mevrouw Veroon Roestenburg, of mail naar

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen

100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen 100% persoonlijke groei betekent... People-Management Generatieve Communicatie Trainingen ...200% Return On Investment People-Management Professioneel communiceren vereist persoonlijke groei Hoe vaak heeft

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) LEIDINGGEVEN AAN TEAMONTWIKKELING

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Time for Organic Leadership

Time for Organic Leadership Time for Organic Leadership Productfolder Opleidingsgids www.corecommit.com info@corecommit.com +31 050-5269713 PRODUCTEN & ACADEMIE De nieuwe productfolder, tevens opleidingsgids van Core Commit biedt

Nadere informatie

Trainingsbrochure. Gratis. voor al uw vragen op het gebied van Klantgerichtheid, Communicatie en Leiderschap. Diverse moderne leervormen

Trainingsbrochure. Gratis. voor al uw vragen op het gebied van Klantgerichtheid, Communicatie en Leiderschap. Diverse moderne leervormen Veilingdreef 29 4614 RX Bergen op Zoom T. 0164 27 38 04 info@dcenc.nl www.dcenc.nl Trainingsbrochure voor al uw vragen op het gebied van Klantgerichtheid, Communicatie en Leiderschap Gratis Diverse moderne

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Inzetten op eigen kracht

Inzetten op eigen kracht Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling 1 Colofon Postbus 556 2501 CN Den Haag

Nadere informatie

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Karin Derksen, José Geerdink en Mariël Rondeel In deze bijdrage illustreren we aan de hand van een case hoe lerend

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP 1) TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH 1) ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) DE MANAGER ALS COACH 1) TEAMBUILDING

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen

100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen 100% persoonlijke groei betekent... People-Management Generatieve Communicatie Trainingen ...200% Return On Investment People-Management Professioneel communiceren vereist persoonlijke groei Hoe vaak heeft

Nadere informatie