Efficient werken in teams. Peter Knol & Denise Hulst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Efficient werken in teams. Peter Knol & Denise Hulst"

Transcriptie

1 Efficient werken in teams Peter Knol & Denise Hulst 2014

2 Inhoudsopgave pagina 2 Inleiding en aanleiding pagina 3 Introductie Het Betere Werken pagina 4 Schematische overzicht offerte pagina 6 Omschrijving Basistraject Efficient werken in teams pagina 8 Omschrijving Alternatief Blended Learning Traject pagina 12 Begroting en aanbod pagina 16 Bijlage 1 Voorbeeldtrajecten en referenten pagina 20 Bijlage 2 Voorbeeld Quickscan pagina 31 Bijlage 3 Globaal overzicht opdrachtgevers pagina 34 Bijlage 4 Trainers en CV S pagina 35 Bijlage 5 Leveringsvoorwaarden pagina 44 Bijlage 6 Klachtenregelement pagina 45 2

3 Inleiding en aanleiding Maarn, 22 mei 2014 Geachte heer Hegemann, beste Lars, Hierbij treft u ons voorstel aan voor in company trajecten bij de Vlaamse Overheid rond de thematiek van Efficienter werken in teams. Dit naar aanleiding van uw verzoek tot deelname aan de aanbesteding die wij ontvingen op 17 april jongstleden. Binnen de Vlaamse overheid is door HR-verantwoordelijken een vraag geformuleerd rond het efficienter samenwerken in teams. De dynamiek van een bestuurlijke organisatie kan met name in een veranderend tijdsbeeld druk met zich meebrengen die zich in inefficiënt samenwerken kan manifesteren. In een veranderende werkomgeving waarin tijd en plaatsonafhankelijk werken een steeds grotere impact begint te krijgen zal efficiënt samenwerken noodzakelijk zijn en een ander gezicht krijgen, waarbij optimaal timemanagement op teamniveau aan de basis ligt. Onze offerte is gericht op het aanreiken van vaardigheden ten aanzien van onder andere timemanagement op zowel individueel als op teamnivo en vaardigheden ten aanzien van efficienter samenwerken binnen teams. Het Betere Werken heeft de afgelopen jaren vele gemeentelijke, landelijke en provinciale besturen naar volle tevredenheid getraind op deze thema s, zoals in de bijlage te zien is. Vanzelfsprekend willen wij graag langs komen om deze offerte toe te lichten. Daarnaast kunt u op onze website nadere informatie vinden. Met vriendelijke groet, Denise Hulst & Peter Knol Het Betere Werken 3

4 Introductie Het Betere Werken Het Betere Werken (HBW) is in 2009 opgericht door Denise Hulst en Peter Knol. Sinds 1992 werkte Denise Hulst als zelfstandig trainer rond de thema s efficiency, werkdruk, stress, timemanagement en omgaan met informatie. Omdat zij behoefte had om kennis en ervaringen te delen, richtte zij samen met Peter Knol Het Betere Werken op. Van een franchise organisatie heeft Het Betere werken zich ontwikkeld tot een netwerkorganisatie waarbinnen trainers op basis van specifieke kennis, kwaliteit en ervaring, in verschillende trajecten en vormen met elkaar samenwerken. Het Betere Werken is steeds meer een merk in de markt aan het worden en heeft vanuit die positie al keur van opdrachtgevers naar volle tevredenheid ter zijde gestaan in vergelijkbare trajecten als zoals door de Vlaamse Overheid geformuleerd. Op pagina 21 treft u een overzicht aan. Het Betere Werken: mensen en werk in beweging De moderne werkende mens moet vandaag de dag van vele markten thuis zijn: omgaan met veel informatie, de voortdurende stroom van s de baas blijven, proactief werkgedrag hebben, tijd en taken goed plannen, zelfsturend vermogen in kunnen zetten en dit allemaal in een werkomgeving waar de fysieke afstand tussen medewerkers groter wordt en daardoor een beroep doet op het vermogen om op een creatieve en effectieve manier samen te kunnen werken. Onze insteek (HBW) is niet om in relatie tot timemanagement zoveel mogelijk gedaan te krijgen in zo min mogelijk tijd. Onze insteek is om mensen makkelijker, slimmer en effectiever te laten (samen)werken met de bestaande middelen. Persoonlijke effectiviteit is een voorwaarde voor team efficientie en effectiviteit. Belangrijke en gewaardeerde neveneffecten van toegenomen (team)efficiency en (team)effectiviteit zijn toegenomen werkplezier, minder werkdrukgevoelens (grotere vitaliteit), meer regie (zelfsturing) over de werkzaamheden en daardoor hogere output. Teamefficiency Veel medewerkers werken in teams. Samen moeten zij het werk doen en onderdeel van de keten zijn is onderdeel van de werkcontext. Dat brengt onderlinge afhankelijkheid mee voor veel medewerkers. Als de ene collega het werk niet goed of niet tijdig doet, is dat voelbaar voor de collega die ook zijn bijdrage aan dat stuk werk moet leveren. En hoe ga je dan met deze onderlinge afhankelijkheid? Efficiënt samenwerken in teams gaat dan bijvoorbeeld ook over duidelijkheid creëren, elkaar helpen maar ook afspreken en aanspreken, praktische zaken goed regelen die kunnen gaan over de vraag waar welke informatie gelaten wordt, hoe er onderling met mail omgaan wordt en hoe vaak men elkaar moet zien om het werk goed te kunnen doen, en hoe samenkomsten effectief ingericht worden. Om vaardigheden in te zetten, moet je ze wel eerst hebben HBW traint mensen al jaren, op onder andere pro-activiteit en het vergroten van het zelfsturend vermogen. En op het maken van een haalbare planning, op effectief samenwerken, efficiënt delegeren, goed afstemmen en efficiënt vergaderen. Want of je nou bijvoorbeeld een Nieuwe Werker bent of een oude, voor beide geldt: om vaardigheden in te zetten moet je ze wel eerst hebben. HBW vindt dat, ongeacht werkomgeving, het altijd al over resultaten, omzet en productiviteit gaat en dat medewerkers daar goed voor toegerust moeten zijn. De rol van de techniek Bijna iedereen werkt met computers. En met . Techniek en tools zijn wat HBW betreft hulpmiddelen waar je dát uit moet zien te halen wat je werkelijk helpt. Het doel van HBW is dan ook om met de deelnemers te onderzoeken welke toepassingen en welk gedrag helpt bij het optimaal benutten van de 4

5 digitale mogelijkheden, met in achtneming van de door de opdrachtgever in het protocol genoemde randvoorwaarden. Met elkaar verwante thema s De voorbereiding op echte veranderingen verloopt in fasen: er over nadenken dat het toch anders kan, vervolgens het voorbereiden van dat proces van verandering en daarna het moment waarop je het echt moet gaan doen. Daarom bestaan de trainingen die wij geven altijd uit verschillende onderdelen die met elkaar verbonden zijn: 1. eigen gedrag (gewoontegedrag en routines) 2. slimmer en beter plannen 3. slimmer en beter omgaan met 4. slimmer en beter omgaan met het (digitale) archief en met de werkplek 5. slimmer en beter omgaan met mensen (collega s) 6. slimmer en efficienter samenwerken Leerfasen De meeste medewerkers zijn, als ze aan een(online) training beginnen of deelnemen aan een groepsbijeenkomst, onbewust onbekwaam. Tijdens het doorlopen van de (online) training ontstaat in de meeste gevallen een bewustzijn ten aanzien van de eigen manier van werken en de mogelijkheden voor verbetering en verandering. Het oefenen met het nieuw geleerde is een belangrijk onderdeel, want dan moeten er succeservaringen plaatsvinden die motiveren om door te gaan met het andere gedrag. Dat kan gaan om kleine zaken zoals bijvoorbeeld direct je mailbericht opbergen of weggooien als je het beantwoord hebt of grote zaken zoals je teamleider op de hoogte stellen van het feit dat je een stuk werk niet op tijd af kan krijgen en dat je hulp nodig hebt. De verschillende leerfasen 1. Onbewust - Onbekwaam 2. Bewust - Onbekwaam 3. Bewust - Bekwaam 4. Onbewust - Bekwaam Deze leerfasen komen in onze trajecten allemaal aan bod, doordat de gewenningsperiode ook begeleid wordt en er tijdens de plenaire bijeenkomsten afgesproken wordt hoe nieuw gedrag vastgehouden kan worden. Het individuele werkplekbezoek zet ander gedrag in gang. 5

6 Schematisch overzicht offerte Efficiënter werken in teams Vlaamse Overheid Vlaamse Overheid A. Organisatie/ Opdrachtgever Vlaamse Overheid, de heer Hegemnann B. Aanleiding en centrale vraag Bij de Vlaamse Overheid is naar aanleiding van vragen van HR-verantwoordelijken een aanbesteding uitgezet met als opdracht efficiënter samenwerken in teams met als uitgangspunt optimaal timemanagement op taalniveau. C. Doelstellingen Medewerkers van de Vlaamse Overheid vaardigheden aanreiken op het gebied van timemanagement in zowel het persoonlijke als het publieke domein met als doel het optimaliseren van efficiënte samenwerking in teams en het intrainen van deze vaardigheden. D. Doelgroep Medewerkers van de Vlaamse overheid. E. Resultaten en producten Begeleidingstraject in fasen dat oploopt met ontwikkeling van medewerkers Resultaten - bewustwording van de eigen manier van werken - adopteren van slimmere en efficiëntere werkgewoonten - toegenomen persoonlijke effectiviteit en timemanagementvaardigheden - efficienter samenwerken in teams Fase 1 0-fase Fase 2 Leerfase Fase 3 Doefase : Intakes*, QuickScans 0 meting**, formaliseren leerdoelen*** : Interactieve workshops (of blended learning) : Training en coaching op de werkplek, werkplekbezoeken Fase 4 Zelfstandigheidsfase : Medewerkers laten structureel ander werkgedrag zien 1-meting Fase 5 Eind Rapportage met aanbevelingen richting vervolgtrajecten Fase 6 Bestendigen : Half jaar lang tips & reminders via de , mogelijkheid tot e- coaching/ Skype contact, na half jaar terugkomochtend 6

7 F. Diensten en producten ten aanzien van deze trajecten QuickScans 0-metingen / Intakes en rapportages Groepsbijeenkomsten / Online (blended) trainingen (timemanagement en efficiënt samenwerken) / Workshops / Werkplekbezoeken / Werkboek Het Betere Werken/ Ambassadeursschap / E-coaching / Skype-sessies / Reminders/ Handleiding Best Practices: meest gebruikte toepassingen (Outlook of ander programma) Certificaat van deelname / Eind rapportage G. Projectcommunicatie De projectcoördinatie verloopt via de vaste contactpersoon van de opdrachtgever. Vanuit Het Betere Werken is Denise Hulst samen met haar co-trainers verantwoordelijk voor de inhoudelijke aspecten en de uitvoering van dit traject. Voor alle andere vragen is Peter Knol aanspreekpunt. H. Uitvoering en organisatie Uitvoering Denise Hulst en co-trainers zie bijlage Organisatie inhoudelijk: Denise Hulst Organisatie overig (data afstemmen, facturering, boeken etc) Peter Knol I. Tijdsinvestering per deelnemer Maximale tijdsinvestering per deelnemer is opgebouwd uit: 1. QuickScan ter voorbereiding ½ uur maximaal 2. Twee workshops totaal 7 uur 3. Volgen beide online trainingen in totaal 7 uur 4. Twee werkplekbezoeken totaal 2 uur 5. Tussentijdse opdrachten uitvoeren totaal 2 uur 6. E-coaching/skype-sessies ½ uur 7. Schriftelijke eindevaluatie invullen max ½ uur 8. Terugkomochtend 3 uur en eventueel werkplekbezoek 1 uur Totaal plusminus 23 uur verspreid over een lanfgere periode J. Noodzakelijke randvoorwaarden Voor het welslagen van dit traject bij de Vlaamse Overheid is het belangrijk dat deze omslag in de manier van (samen)werken, gedragen wordt door het management. K. Gebruikte notities / literatuur Elke deelnemer krijgt een overzichtelijke cursusmap met scholingsinhoud en actueel naleesmateriaal, naast de Best Practices en de gebruikte PowerPointpresentaties. Deze map kan ook digitaal verstrekt worden. 7

8 Omschrijving Basistraject Efficiënt Werken in teams bij de Vlaamse Overheid Doel van het traject Het ontwikkelen van bewustzijn ten aanzien van het eigen (samen)werkgedrag en vervolgens het aanreiken van een ander handelingsperspectief ten aanzien van dit eigen (samen)werkgedrag. Deelnemers worden toegerust om nieuwe vaardigheden in te zetten voor het optimaal regisseren van hun werkproces en (efficiente) samenwerking met de collega s. Kenmerken van ons traject Kenmerkend voor de trajecten van HBW zijn de eenvoud en de praktische aanpak. We sluiten aan bij de mogelijkheden van bestaande systemen. Een belangrijk gedeelte van het traject vindt plaats op de (team)werkplek, waardoor deelnemers ook aan het werk zijn tijdens het traject. De effectiviteit van dit traject wordt ontleend aan het belang wat wij hechten aan de koppeling tussen theorie en praktijk waardoor deze training direct resultaat oplevert en er geen tijdverlies optreedt. Het gehele cursustraject kan zich uitstrekken over een periode van meerdere maanden. Hierdoor wordt nieuw werkgedrag ingesleten. Ook besteden deelnemers een aantal uren aan tussentijdse opdrachten die altijd betrekking hebben op het eigen werk. Indien nodig onderhouden wij ook per telefoon of contact met de deelnemers. Voorbeeld opzet Basistraject Efficiënt Werken in teams bij de Vlaamse Overheid Dit traject bestaat uit 1 workshop Timemanagement en werkplekbezoeken en 1 workshop Efficiënt Samenwerken in teams en werkplekbezoeken en een terugkomdag plus werkplekbezoeken. Het tijdspad in dit voorbeeld beslaat ongeveer 6 maanden, waarin de actieve leerfase in twee tot drie weken tijd plaatsvindt. Dit tijdspad kan ook anders ingericht worden: korter achter elkaar, op dezelfde dag, 1 werkplekbezoek of twee werkplekbezoeken. De intake en de QuickScan 0 meting hebben uiteraard voorafgaand plaatsgevonden. Tijdspad opzet basistraject Efficient werken in teams Fase 1: Intakes*, QuickScan ( 0 meting **) en voorbereiding: gesprekken met verantwoordelijken, formuleren initiële leerdoelen***, as is situatie Fase 2: Twee weken na de QuickScan 0 meting: Leer- fase: Workshops; formuleren van de definitieve leerdoelen, to be situatie Inhoud: thema s die raken aan efficient (samen) werken met optimaal timemanagement als uitgangspunt, formuleren van persoonlijke doelen Fase 3: Zo kort mogelijk aansluitend aan vorige fase: Doe-fase Werkplekbezoeken, altijd gekoppeld aan de workshops, onder het motto al doende leert men en als reflectie op de persoonlijke doelen geformuleerd tijdens de workshops. Fase 4: Zelfstandigheidsfase: vervolgens het geleerde in praktijk brengen. Reminders, Skype, E-coaching Fase 5: 1-meting twee werken na het laatste werkplekbezoek, evaluatie, rapportage met aanbevelingen Fase 6: Bestendigen. Tips & Reminders via de . Terugkomochtend half jaar na laatste werkplekbezoek 8

9 Intakes* Intakegesprek met verantwoordelijken uit de organisatie. Doel: helder krijgen van de onderliggende vraag. Het formuleren van initiele leerdoelen en het eventueel reeds benoemen van passende interventieintrumenten. QuickScans** Het Betere Werken gebruikt QuickScans als 0- meting bij dit intaketraject. Deze bestaan voor een deel uit gestructureerde vragenlijsten en voor een deel uit open vragen. Het doel is om een beeld te krijgen van hoe de situatie nu is. De vragenlijsten bestrijken het terrein van efficient samenwerken (communiceren, feedbackgeven en delegeren) en het terrein van timemanagement (werkplekorganisatie, werkgewoonten, management, planning en persoonlijke effectiviteit). De vragenlijsten zijn flexibel en in te richten naar de vraag van de opdrachtgever. Deze vragenlijsten beschouwen wij als een 0-meting en maken naast de gesprekken met verantwoordelijken onderdeel uit van de beschrijving van de as-is situatie. Vaststellen van leerdoelen*** Op basis van de intakegesprekken verantwoordelijken en de o-meting vindt er een team(groesbijeenkomst) plaats waarin defintieve leerdoelen worden vastgesteld en een definitieve keuze voor interventie instrumenten wordt gemaakt. Van as is naar to-be. Opzet van het traject De ochtend van de eerste trainingsdag 1. Interactieve workshop Timemanagement Werkplekorganisatie & Clean Desk werken, Scheiden van de werkstromen: doen, later doen & plannen, delegeren, opruimen en weggooien, in relatie tot gebruik van de werkplek en (gezamenlijke) archief; Agenderen van diversen soorten werkzaamheden (plek geven in de tijd, structuur werkdag); Het maken van een haalbare planning, het maken van keuzes en de valkuilen bij plannen Efficiënt en, ordenen, handige tips en trucs voor beter gebruik; Aan het eind van deze workshop wordt door iedere deelnemer een persoonlijk actieplan opgesteld, dat als basis dient voor de werkplekbezoeken. De hieruit voortvloeiende acties van de deelnemer is huiswerk voor de volgende keer. Afhankelijk van de grote van de teams stellen wij voor om met ambassadeurs/keyholders te werken. Dit betekent dat wij de kennis en vaardigheden niet aan iedereen overdragen maar aan een select aantal mensen zodat deze de veranderingen in de organisatie kunnen borgen over langere termijn. Dit kunnen teamhoofden zijn of medewerkers die een duidelijke rol vervullen en enthousiast zijn over de aangeboden themas. 9

10 Middag van de eerste trainingsdag In de middag een dagdeel werkplekbezoeken*, individueel of per team Volgende dag ochtenddeel werkplekbezoeken*, individueel of per team Week later of twee weken later, ochtend tweede dag 2. Interactieve workshop Efficiënt samenwerken in teams Gewoontegedrag, uitstelgedrag, omgaan met ad-hoc werkzaamheden en onderbrekingen Verwachtingsmanagement, communicatie en feedback geven De plek in de keten Randvoorwaarden creëren om vanuit rust en aandacht te kunnen werken, omgaan met werkdruk en stress Vooruitkijken en zelfsturing Grenzen en prioriteiten kunnen stellen Nee zeggen en toch coöperatief en dienstverlenend zijn. Middag van de tweede trainingsdag In de middag: werkplekbezoeken*, individueel of per team Volgende dag ochtenddeel werkplekbezoeken*, individueel of per team Toelichting Werkplekbezoeken* Het heeft onze voorkeur om de werkplekbezoeken aansluitend aan de workshops te laten plaatsvinden, omdat deelnemers dan in de actiemodus zitten. Als er een lange tijd tussen de werkplekbezoeken en de workshop zit, wordt er niet optimaal gebruik gemaakt van de wens die verandering die ontstaat naar aanleiding van de workshop. De werkplekbezoeken kunnen individueel plaatsvinden of per team, afhankelijk van de vraagstelling. De onderwerpen voor de (team)werkplekbezoeken komen voort uit de workshops en worden in overleg afgesproken. Meest besproken onderwerpen tijdens werkplekbezoeken zijn bijvoorbeeld: het verminderen van uitstelgedrag, het nemen van besluiten de eigen voorkeurswerkstijl inefficiënte versus efficiënte werkgewoonten en het eigen werkgedrag werkplekorganisatie (bureau, clean desk) praktisch en handelbaar archiveren efficiënt omgaan met en handige toepassingen die daarbij helpen (uitbreiden knoppenkennis) taak - en time management feitelijke werklast in beeld brengen verschil tussen korte termijn versus lange termijn planning voorbereiden op en overdragen bij vakanties (indien van toepassing) verwachtingsmanagement 10

11 planning en het stellen van prioriteiten proactief agendabeheer en werkgedrag (eigenaarschap) assertieve communicatie met behoud van de goede werkrelatie borgen van de nieuwe manier van werken tijdige afstemming hulp vragen bij de collega s Optioneel extra werkplekbezoek Individuele werkplekbezoeken van ongeveer 1 uur Thema s individuele werkplekbezoeken: hoe gaat het en wat is er nog nodig puntjes op de i heldere doelen formuleren voor de toekomst ten aanzien van de nieuwe manier van werken formuleren waar en op welke manier hulp nodig is, het organiseren van countergedrag en afspraken met de interne helper. 3. Terugkomdag 6 tot 7 maanden na afronding van de cursus Ochtend plenaire bijeenkomst herhaling stof en vooraf geïnventariseerde vragen van de deelnemers Middag: eventueel werkplekbezoeken 11

12 Alternatief Traject Blended Learning Traject Timemanagement en Efficiënt Samenwerken Sinds voorjaar 2013 heeft Het Betere Werken de beschikking over een eigen online training. Deze online training is bij een grote opdrachtgever ingebouwd in het bestaande learning management systeem en ondersteunt de trainingstrajecten die het Betere Werken bij deze opdrachtgever uitvoert. Het Blended Learning Traject (BLT) bestaat uit: - de online training - groepsbijeenkomst/workshops - individuele werkplekbezoeken Waarom Blended Leren? Ons BLT is een effectieve en kostenvriendelijke manier van leren en veranderen. De ervaringen tot nu toe zijn bijzonder positief; een klein aantal deelnemers gaf aan door de online training voldoende handvatten aangereikt te hebben gekregen waardoor er geen behoefte meer was aan een werkplekbezoek. Dit laatste streven wij niet na, omdat wij de toegevoegde waarde van een groepsbijeenkomst en individuele werkplekbezoeken te groot vinden. Deelnemers ervaren vooral het individuele leren op tijdstippen die henzelf uitkomen als een voordeel. Ook is de inhoud van het plenaire gedeelte specifiek gericht op vragen die niet of onvoldoende door de online training beantwoord zijn en kan er dieper op bepaalde thema s in te gaan. De online training blijft minimaal een jaar lang toegankelijk zodat deelnemers een lange tijd de gelegenheid hebben om stukken theorie opnieuw te lezen of beluisteren of opnieuw bepaalde oefeningen te maken, waardoor de online training bijdraagt aan het borgen van het nieuw geleerde. Kenmerk van BLT Kenmerkend, ook voor de online trainingen van Het Betere Werken zijn de eenvoud en de praktische aanpak. De online training wordt door de medewerker gedaan op de werkplek op het moment dat het hem of haar goed uitkomt en in het tempo dat past. Door de koppeling van theorie en praktijk, is deze training uitermate effectief. Deze effectiviteit wordt bereikt doordat de deelnemers het geleerde direct op de werkplek toe kunnen passen. Ook besteden deelnemers een aantal uren aan opdrachten die altijd betrekking hebben op het eigen werk. Deze training gaat vergezeld van e-coaching en skype-sessies. De online trainingen moet afgerond zijn voor aanvang van de workshops. Nadat deelnemers de online training hebben afgerond, krijgen zij een vragenlijst toegestuurd waarin onder andere gevraagd wordt naar de realisatie van de bij de online training gestelde leerdoelen en wat er nog meer te leren valt. De inlogcodes voor de online training worden 4 weken voor aanvang van de workshops opgestuurd. Deelnemers hebben drie weken de tijd om de training te volgen en een week voor aanvang krijgen zij de vragenlijst opgestuurd. De uitkomsten van deze vragenlijsten worden deels gebruikt voor de inhoud van de workshops. Wij kunnen in ons learning management systeem zien of de deelnemers gestart zijn met de online training en wanneer ze deze afgerond hebben. 12

13 Opzet Blended Learning traject medewerkers krijgen een uitnodiging om deel te nemen aan de online training 3 weken later ontvangen de deelnemers een vragenlijst ter voorbereiding op het plenaire groepsgedeelte en een uitnodiging voor het plenaire gedeelte 4 weken na toe sturing van de uitnodiging voor de online training vindt de plenaire bijeenkomst plaats (1 dagdeel) en vinden aansluitend en de volgende dag de werkplekbezoeken plaats (3 dagdelen) twee weken na het laatste werkplekbezoek worden er evaluatieformulieren verstuurd, medewerkers krijgen een week de tijd om deze ingevuld retour te sturen. twee weken daarna vindt een evaluatiegesprek plaats. een half jaar later is er een opfris- terugkomochtend en eventueel in de middag werkplekbezoeken.. Inhoud Online-training Timemanagement De basisprincipes van efficiënte werkgewoonten, werkgedrag en het werksysteem en het vaststellen van persoonlijke doelstellingen. het verminderen van uitstelgedrag het nemen van besluiten voorkeurswerkstijl het beheer van en andere informatiestromen gebruik van het bureau de inrichting van het (digitale) archief. De basisprincipes van een efficiënte werkplanning: taak - en time management, planning, het stellen van prioriteiten en het Eisenhowerkwadrant korte termijn versus lange termijn planning, pro-actief agendabeheer efficiënt gebruik van elektronische hulpmiddelen Interactieve Workshop Timemanagement De groepsbijeenkomst / workshop vindt twee weken na afronding van de online cursus plaats. De inhoud van de workshop staat voor een deel vast en de onderwerpen zijn gelijk aan de onderwerpen genoemd in omschrijving van het basistraject. Daarnaast wordt op basis van de vragenlijsten bepaald welke onderwerpen ook aan bod moeten komen. Aan het eind van het plenaire gedeelte maken de deelnemers een eigen actieplan of een teamplan. Afhankelijk van de keuze van het team is dit actieplan het vertrekpunt voor de individuele werkplekbezoeken, van ongeveer 1 uur, welke aansluitend in de middag zullen gaan plaatsvinden, 3 in totaal of een werkplekbezoek aan een heel team van 1 dagdeel. De volgende dag vinden de eventuele overige werkplekbezoeken plaats. 13

14 Inhoud Online-traject Efficient samenwerken in teams Als basis voor dit gedeelte wordt onze online training feedbackgeven gebruikt. Feed back geven is een belangrijke vaardigheid voor het kunnen onderhouden van volwassen werkrelaties en het aangeven van uw grenzen en voorkeuren. Niet iedereen vindt dat makkelijk. Sterker nog, goede feed back geven is soms heel moeilijk. Onze training Feed back geven is praktijk gericht en gebaseerd op herkenbare praktijksituaties in het dagelijkse werk. De online training gebruiken we vaak als start up voor onze trainingen rond samenwerken en communiceren.. Interactieve workshop Efficient samenwerken in teams De groepsbijeenkomst / workshop vindt twee weken na afronding van de online cursus plaats. De inhoud van de workshop staat voor een deel vast en is de onderwerpen zijn gelijk aan de onderwerpen genoemd in omschrijving van het basistraject. Daarnaast wordt op basis van de vragenlijsten bepaald welke onderwerpen verder aan bod moeten komen. Aan het eind van het plenaire gedeelte maken de deelnemers een eigen actieplan of een teamplan. Afhankelijk van de keuze van het team is dit actieplan het vertrekpunt voor de individuele werkplekbezoeken, van ongeveer 1 uur, welke aansluitend in de middag zullen gaan plaatsvinden, 3 in totaal of een werkplekbezoek aan een heel team van 1 dagdeel. De volgende dag vinden de eventuele overige werkplekbezoeken plaats. Optioneel: extra werkplekbezoeken (ongeveer 4 weken na workshop) Extra Individuele werkplekbezoeken van ongeveer 1 uur per persoon, minimaal 3 per dagdeel of een werkplekbezoek aan een team van 1 dagdeel ongeveer 4 weken nadat de workshop heeft plaatsgevonden. We bouwen voort op dat wat al geleerd is naar aanleiding van vragen en behoeften van de deelnemers en of teams. Optioneel Terugkomdag 6 tot 7 maanden na afronding van de cursus ochtend plenaire bijeenkomst herhaling stof en vooraf geïnventariseerde vragen van de deelnemers middag: eventueel werkplekbezoeken Resultaten van de trajecten Het resultaat van de trajecten van Het Betere Werken benoemen onze deelnemers als volgt: Resultaten (individueel) verhoogde besluitvaardigheid goede controle informatie instroom beter terugvinden van informatie inzichtelijke archief structuur verbetering in de samenwerking verhoging van de productiviteit hogere stressbestendigheid beter plannen 14

15 betere prioriteitstellingen goede voortgangscontrole beter delegeren goed overzicht op de eigen werkzaamheden effectiever gebruik van programma s zoals Outlook toegenomen werkplezier Resultaten (gezamelijk) beter gebruik van informatiesystemen en archieven betere bewaking van deadlines tijdige beslissingen door medewerkers en managers verlaging werkdruk en stress i.v.m. ziekteverzuim verhoogde klantgerichtheid (in- en extern) toegenomen productiviteit verbeterde samenwerking op team/afdelingsniveau minder overwerk 15

16 Begroting en aanbod Onderstaand treft u ons aanbod aan voor de de Trajecten Efficient samenwenwerken in teams. Het traject zoals wij dit aan de Vlaamse Overheid willen aanbieden heeft een basisprijs van 6500,-- Dit is exclusief btw en eventuele overnachtingskosten. Dit is inclusief voorbereidingskosten, reiskosten en burokosten. Wat ons betreft is dit het uitgangspunt van gesprek om nader tot elkaar te komen. Naast bovenstaande aanbod is er maatwerk mogelijk. Dit wordt duidelijk in de genoemde alternatieven en andere ondersteunende interventies. Wij kunnen ons voorstellen dat team afhankelijk bekeken wordt wat het meest passende is gegeven de situatie. Begroting Basistraject Timemanagement en Efficient samenwerken in teams Basistraject zoals boven omschreven bestaat uit de volgende Interventies Prijs in euro s Intake plus QuickScan en 0- meting 650 Teamintake plus finaliseren leerdoelen 650 Workshop Timemanagement 650 Workshop Efficiënt Samenwerken dagdelen werkplekbezoeken aansluitend beide workshops Rapportage en 1 meting Rapportage na intake Terugkomochtend 1 dagdeel

17 Begroting alternatief traject Blended Learning Traject Blended Learning zoals boven omschreven bestaat uit de volgende Interventies Prijs in euro s Intake plus QuickScan en 0- meting 650 Teamintake plus finaliseren leerdoelen Online training Timemanagement en Persoonlijke Effectivitiet Online training Feedbackgeven ,00 per persoon* Workshop Timemanagement 650 Workshop Efficiënt Samenwerken dagdelen werkplekbezoeken aansluitend beide workshops Rapportage en 1 meting Rapportage na intake Terugkomochtend 1 dagdeel 650 * Deze prijs is gebaseerd incidenteel periodiek gebruik. Mocht de Vlaamse Overheid deze online trainingen in haar LMS (learning Management Systeem ) willen opnemen, dan bepalen we in onderling overleg de prijs. Hiermee kan dan iedere medewerker steeds op deze online trainingen teruggrijppen. 17

18 Voorbeelden andere mogelijke interventies. Afhankelijk vraag opdrachtgever makkelijk te koppelen zijn aan het basistraject zoals hierboven omschreven. Workshops (dagdeel) Timemanagement Efficient samenwerken Benedictijns Timemanagement Efficient en MBTI en samenwerken Teamcoaching algemeen Optioneel MBTI-vragenlijsten Prijzen 650,00 maximaal 20 deelnemers idem idem idem idem idem 40,00 per persoon Online trainingen Timemanagement en Persoonlijke Effectiviteit Feedbackgeven en samnewerken 45,00 per persoon 55,00 per persoon Werkplekbezoeken per team of individueel (dagdeel) 650,00 Boeken Deze worden als basis gebruikt voor bovengenoemde interventies. Het Betere Werken Werkboek met QuickScans, oefeningen en tips. In ringband formaat 12,00 Efficient en met veel praktische tips en handreikingen om de inbox de baas te blijven 9,50 18

19 Benedictijns timemanagement Ook Benedictus wist al op welke manier er veel gedaan kon worden zonder dat er nog harder gewerkt hoefde te worden 9,50 Wat voor type ben jij? MBTI, persoonlijkheid en verschillen, leiderschap, samenwerken, timemanagement verklaard met MBTI 17,00 Zojuist verschenen. Boekpresentatie op 5 juni 19

20 Bijlage 1 Voorbeeldtrajecten en referenten 1 Koninklijke Visio Bij Koninklijke Visio hebben wij zowel blended als traditionele trajecten uitgevoerd. Beide zijn toegevoegd. Koninklijke Visio heeft ook onze online training in haar LMS gehangen. Basistraining Het Betere Werken Koninklijke Visio Voor optimaal resultaat en borging blijft deze training het meest effectief en succesvol. Deze training kan zowel gebruikt worden om op het hoofdkantoor groepen te trainen en is de basis voor een eventueel train de trainers traject. Tijdsinvestering: In het eerste geval gaat het om een investering van ongeveer 14 uur per persoon verspreid over 3 tot 4 maanden. In het geval van een train de trainers traject zal het om 24 uur per persoon gaan, verspreid over een periode van 4 tot 6 weken. De inhoud van het train de trainerstraject wordt gedeeltelijk bepaald door de vraag van de opdrachtgever. Eenvoudig, praktisch, effectief Kenmerkend voor de trainingen van HBW zijn de eenvoud en de praktische aanpak. Een groot gedeelte wordt gedaan op de werkplek, waardoor deelnemers ook aan het werk zijn tijdens de training. Haar effectiviteit wordt ontleend aan het belang wat wij hechten aan de koppeling theorie en praktijk waardoor deze training direct effectief is en er geen tijdverlies optreed. De training strekt zich uit over een periode van 3 tot 5 maanden. Hierdoor wordt nieuw werkgedrag ingesleten. Dit is waar het uiteindelijk over gaat, nieuw gedrag en dat heeft tijd nodig. Ook besteden deelnemers een aantal uren aan tussentijdse opdrachten die altijd betrekking hebben op het eigen werk van de deelnemer. Indien nodig onderhouden wij ook per telefoon of contact met de cursist. Thema s plenaire bijeenkomsten De volgende onderwerpen komen aan de orde: Werkgewoonten en werkplekorganisatie (bureau, clean desk) Besluitvorming en werkconcentratie Snelle afhandeling van inkomende post Praktisch en handelbaar archiveren Planning en het stellen van prioriteiten Pro-actief agendabeheer Efficiënt omgaan met 20

PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies

PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies Er komt zo veel op me af dat ik vaak niet weet waar ik moet beginnen" Meestal eet ik een boterhammetje snel tussendoor, geen tijd

Nadere informatie

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Brochure Groepstraining - maatwerk Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control.

Nadere informatie

Open Training. Modern Timemanagement. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Open Training. Modern Timemanagement. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Open Training Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Wil jij meer

Nadere informatie

Modern Timemanagement Effectiever in je Werk

Modern Timemanagement Effectiever in je Werk 1-op-1 Training Individueel op jouw werkplek Modern Timemanagement Effectiever in je Werk 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement Effectiever in je Werk

Nadere informatie

Inleiding. En hoewel het er soms op lijkt dat je deze aspecten van het vak van nature hoort te beheersen, zijn er maar weinig docenten die dat kunnen.

Inleiding. En hoewel het er soms op lijkt dat je deze aspecten van het vak van nature hoort te beheersen, zijn er maar weinig docenten die dat kunnen. binnenwerk timemanagement:opmaak 1 24-07-2013 11:49 Pagina 3 Inleiding De werkdruk in het onderwijs is hoog. Er worden steeds nieuwe, vaak hogere, eisen gesteld. De administratieve druk is hoog en docenten

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

Inleiding. * Bron: DUO-onderzoek, 2012. Zie Bronnenlijst. TIMEMANAGEMENT VOOR LEERKRACHTEN 3

Inleiding. * Bron: DUO-onderzoek, 2012. Zie Bronnenlijst. TIMEMANAGEMENT VOOR LEERKRACHTEN 3 Inleiding De werkdruk in het onderwijs is hoog. Er worden steeds nieuwe, vaak hogere, eisen gesteld. De administratieve druk is hoog en leerkrachten hebben een veelheid aan taken buiten het lesgeven om.

Nadere informatie

Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Brochure Workshops Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Workshops 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Wat

Nadere informatie

Training Persoonlijke Effectiviteit

Training Persoonlijke Effectiviteit Training Persoonlijke Effectiviteit Persoonlijke effectiviteit: vergroot je invloed door slim te werken Niet harder, maar slimmer werken: zo vergroot je je persoonlijke effectiviteit. Door op een slimme

Nadere informatie

Afspraken in het kader van de training. Datum: Plenaire bijeenkomst Dag 2 op.. Individueel werkplekbezoek Dag 3 op.

Afspraken in het kader van de training. Datum: Plenaire bijeenkomst Dag 2 op.. Individueel werkplekbezoek Dag 3 op. Dromen, durven, doen Persoonlijk Actieplan De afspraken kun je alleen maar invullen als je de training volgt. Als je de training niet volgt, maar dit boek leest, kun je wel je doelen formuleren en de stappen

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Training Timemanagement

Training Timemanagement Training Timemanagement Timemanagement, efficiënt omgaan met tijd Tijd is schaars. Dit zorgt voor een bepaalde druk. Zeker als je veel dingen wilt doen in weinig tijd, zoals vergaderen, organiseren, afspraken

Nadere informatie

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap in de reflectie zie je de bron Effectief Leiderschap.. een persoonlijke audit U geeft leiding aan een team, een project of een afdeling. U hebt veel kennis, u

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Slim Werken. Wil je meer doen en bereiken in minder tijd?

Slim Werken. Wil je meer doen en bereiken in minder tijd? Slim Werken Wil je meer doen en bereiken in minder tijd? Slim Werken (5 dagen) Het is voor vrijwel iedereen een uitdaging om in de hectiek van alledag waarin veel informatie op je af komt je werk zo aan

Nadere informatie

Voor een groep. Korte Workshop Time-management. Slim Werken + Creatief Werken

Voor een groep. Korte Workshop Time-management. Slim Werken + Creatief Werken Voor een groep Korte Workshop Time-management Slim Werken + Creatief Werken edere dag een SlimWerken.COM Julianapark 48-5 5046 GB Tilburg T 013-5770495 M 06-27326562 E contact@slimwerken.com W www.slimwerken.com

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

28 efficiency tips voor een productievere werkdag

28 efficiency tips voor een productievere werkdag 28 efficiency tips voor een productievere werkdag Gun jezelf de rust en de kwaliteit van een goed georganiseerd werkproces! Doen is de "Missing Link" tussen goede voornemens en daadwerkelijke verandering

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Welkom! (ont)moeten met Modern Timemanagement

Welkom! (ont)moeten met Modern Timemanagement Welkom! (ont)moeten met Modern Timemanagement Wat gaan we doen? Met een bewezen werkmethodiek vanuit heldere functiedoelen de juiste keuzes maken om aantoonbaar tijdwinst te boeken en 100% overzicht te

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

30 DAGEN FOCUS TRAINING

30 DAGEN FOCUS TRAINING BROCHURE 30 DAGEN FOCUS TRAINING Voor medewerkers van woningcorporaties In samenwerking met de corporatie-academie Informatie colofon en aanmeldprocedure: zie einde brochure Simpel en snel leren op je

Nadere informatie

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com Team Alignment En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Team Alignment Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur over de voortgang van een

Nadere informatie

Werkstressbeheersing door bewegen. Programma In beweging. Gerard Oud Versie 2.0

Werkstressbeheersing door bewegen. Programma In beweging. Gerard Oud Versie 2.0 Werkstressbeheersing door bewegen Programma In beweging Gerard Oud Versie 2.0 Programma In beweging Eén op de zeven Nederlanders heeft geen plezier in het werk vanwege werkstress en een derde van al het

Nadere informatie

Inhoud HET WERKBOEK. de theorie. Voorwoord 7. Deel I

Inhoud HET WERKBOEK. de theorie. Voorwoord 7. Deel I Inhoud Voorwoord 7 Deel I HET WERKBOEK 1. Eigen gedrag: werkgewoonten en routines 17 2. Uitstelgedrag 20 3. Multitasken bestaat niet 24 4. Beter communiceren & samenwerken 26 5. Beter delegeren 30 6. Feedback

Nadere informatie

Stressverlagende. Productiviteits Workshops. om te leren denken als een Ninja

Stressverlagende. Productiviteits Workshops. om te leren denken als een Ninja Stressverlagende Productiviteits Workshops om te leren denken als een Ninja INHOUD Onze missie 4 Waarom we anders zijn 5 Hoe we kunnen helpen 6 In-House workshops 6 Denk Productief! Zo word je een Productiviteits

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Persoonlijke Energie op Peil

Persoonlijke Energie op Peil Persoonlijke Energie op Peil Stress? Volg PEP! een programma voor jonge ambitieuze medewerkers die een hoge werkdruk ervaren. Veel jonge medewerkers voelen zich gestrest door hun werk, met uitputtingsverschijnselen,

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Het Manager Groei Programma. Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development

Het Manager Groei Programma. Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development Het Manager Groei Programma Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development Management wordt leiderschap Het Manager Groei Programma is een intensief

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE PRIORITEITEN drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE Ook zo druk, druk, druk? Hebt u het gevoel dat u geleefd wordt door de waan van de dag en dat u altijd tijd te kort hebt? Of hebt u uw zaakjes prima onder controle

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Denise Hulst. Timemanagement Sociale media De 10 meest efficiënte toepassingen in Outlook. www.hetbeterewerken.nl Workshop Het Betere E-mailen

Denise Hulst. Timemanagement Sociale media De 10 meest efficiënte toepassingen in Outlook. www.hetbeterewerken.nl Workshop Het Betere E-mailen Denise Hulst Timemanagement Sociale media De 10 meest efficiënte toepassingen in Outlook Hoeveel e-mail wordt er per dag wereldwijd verstuurd? De dagelijkse praktijk Wat is leuk aan e-mailen? De dagelijkse

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Leadership By Responsibility

Leadership By Responsibility Leadership By Responsibility En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Leadership By Responsibility! Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur

Nadere informatie

28 Hoofdstuk 1. Time management. 29 1) Wat is time management? 30 2) Waarom heb je tijd tekort? 34 3) Het nut van time management

28 Hoofdstuk 1. Time management. 29 1) Wat is time management? 30 2) Waarom heb je tijd tekort? 34 3) Het nut van time management Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 4. Grenzen bewaken 28 Hoofdstuk 1. Time management 4 1) Het belang van grenzen bewaken 29 1) Wat is time management? 5 2) Bekende valkuilen 30 2) Waarom heb je tijd

Nadere informatie

T rainingskalender 2015

T rainingskalender 2015 T rainingskalender 2015 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 I n h o u d s o p g a ve pagina Instaptraining Kredieten 3 Basistraining

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

24 november 2015 - Postillion Hotel Utrecht Bunnik. Supereffectief werken volgens de nieuwste digitale technieken! www.infotraining.

24 november 2015 - Postillion Hotel Utrecht Bunnik. Supereffectief werken volgens de nieuwste digitale technieken! www.infotraining. 24 november 2015 - Postillion Hotel Utrecht Bunnik Supereffectief werken volgens de nieuwste digitale technieken! www.infotraining.nl Digitaal werken geeft je vleugels! De digitale informatiestroom speelt

Nadere informatie

Uw onderneming kan groeien, als uw mensen kunnen groeien!

Uw onderneming kan groeien, als uw mensen kunnen groeien! Uw onderneming kan groeien, als uw mensen kunnen groeien! Trainingsaanbod Persoonlijke Ontwikkeling, Commercie en Management in Oss/Heesch en omgeving Als ondernemer heeft u doelen voor ogen die u wilt

Nadere informatie

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven Tumult Kick-off Voor wie: Docenten die (voor het eerst) aan de slag gaan met het lesmateriaal van Tumult. NB Ook andere docenten van de school zijn van harte welkom! Samen een goede start van het schooljaar

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

UITDAGINGEN IN TIMEMANAGEMENT & WERKORGANISATIE NAAR EEN SLIMMERE WERKBELASTING, STRESSHANTERING & SAMENWERKING

UITDAGINGEN IN TIMEMANAGEMENT & WERKORGANISATIE NAAR EEN SLIMMERE WERKBELASTING, STRESSHANTERING & SAMENWERKING UITDAGINGEN IN TIMEMANAGEMENT & WERKORGANISATIE NAAR EEN SLIMMERE WERKBELASTING, STRESSHANTERING & SAMENWERKING Voorkom uitval Heeft u te maken met medewerkers die (tijdelijk of chronisch) een of meer

Nadere informatie

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen verantwoord veranderen Werk maken van duurzame inzetbaarheid vbent.org - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen Met meetbaar én voelbaar resultaat Naar een duurzame en vitale

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

Plan van aanpak Coaching 1

Plan van aanpak Coaching 1 Plan van aanpak Coaching 1 Opdrachtgever: ROC Leiden Ter Haarkade 6a Docent-Mentor ROC Leiden M. Wesseling (m.wesseling@rocleiden.nl) 06-83014442 Opdracht: Het begeleiden/coachen van een eerstejaars student

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Evaluatieverslag mindfulnesstraining

Evaluatieverslag mindfulnesstraining marijke markus spaarnestraat 37 2314 tm leiden Evaluatieverslag mindfulnesstraining 06 29288479 marijke.markus@freeler.nl www.inzichtinzicht.nl kvk 28109401 btw NL 079.44.295.B01 postbank 4898261 14 oktober

Nadere informatie

Gun jezelf de rust en kwaliteit van een goed georganiseerd werkproces!

Gun jezelf de rust en kwaliteit van een goed georganiseerd werkproces! Meer productiviteit en plezier door de juiste keuzes 2-daagse Time Management training Gun jezelf de rust en kwaliteit van een goed georganiseerd werkproces! Inhoudsopgave Welkom... 3 Voor wie?... 4 Waar

Nadere informatie

DE TIJD VAN JE LEVEN TIMEMANAGEMENT TRAINING

DE TIJD VAN JE LEVEN TIMEMANAGEMENT TRAINING DE TIJD VAN JE LEVEN TIMEMANAGEMENT TRAINING De young professional van nu betreed de arbeidsmarkt met een mooi diploma op zak en een flinke dosis ambitie. Ze denken dat de wereld aan hun voeten ligt. Ze

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan Training INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN Inleiding Is loopbaanontwikkeling en arbeidsmobiliteit een belangrijk thema in uw organisatie

Nadere informatie

TRAINING ASSERTIVITEIT

TRAINING ASSERTIVITEIT BROCHURE TRAINING ASSERTIVITEIT Met succes opkomen voor jezelf Je geeft gemakkelijk grenzen aan Je vergroot je zichtbaarheid IN HET KORT Je bent op zoek naar vaardigheden om je assertiviteit te vergroten.

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan CORINA KRAAN, BELEIDSMEDEWERKER SOCIAAL DOMEIN, GEMEENTE WOERDEN De training maakt heel helder waar je staat. Dankzij de feedbackgesprekken

Nadere informatie

Werkgevers Helpdesk Mantelzorg

Werkgevers Helpdesk Mantelzorg Werkgevers Helpdesk Mantelzorg Bijna een of de vijf werknemers heeft mantelzorgtaken. Dat werkt door in uw organisatie. Praktisch, maar ook financieel. Hoe voorkomt u overbelaste medewerkers ten gevolge

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers De apotheker is de coach! coaching van medewerkers De apotheker is de coach! coaching van medewerkers Inleiding Als apotheker heb je een breed en veeleisend takenpakket in een complexe werkomgeving. Je

Nadere informatie

Gezond ondernemen begint met vitale medewerkers

Gezond ondernemen begint met vitale medewerkers IQ EQ PQ SQ FQ Gezond ondernemen begint met vitale medewerkers www.markincompany.nl Algemene informatie Vakbekwaamheid alleen is niet voldoende om goed te kunnen presteren. Medewerkers die zowel fysiek,

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan)

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Inleiding Tijdens een rondetafeloverleg of -bijeenkomst overlegt een gezin met personen uit het sociale netwerk en betrokken zorg- en dienstverleners over het

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

Het Manager Groei Programma

Het Manager Groei Programma Het Manager Groei Programma Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas assessment & development Management wordt leiderschap Het Manager Groei Programma is een intensief individueel

Nadere informatie

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer:

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: COACHEND LEIDERSCHAP vierdaagse training Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: 074-245 26 45 PROGRAMMA Als leidinggevende heb je te maken met verschillende medewerkers met ieder

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Training Slimmer tijd benutten

Training Slimmer tijd benutten Training Slimmer tijd benutten Persoonlijke effectiviteit - Slimmer tijd benutten i.p.v. timemanagement door inzet van het Personal Dashboard Er moet steeds meer gedaan worden met minder mensen. Hoe doe

Nadere informatie

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt? Durf

Nadere informatie

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT 1. Inleiding Het Team Testing team heeft de WickedTeams Teamanalyse gedaan. Deze teamanalyse geeft inzicht in een aantal kenmerken die van

Nadere informatie

TRAINING Time Management

TRAINING Time Management TRAINING Time Management www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING TIME MANAGEMENT Deze ééndaagse training time management is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Opleiding Interne Coach/Trainer IVB. De motor in een lerende organisatie

Opleiding Interne Coach/Trainer IVB. De motor in een lerende organisatie Opleiding Interne Coach/Trainer IVB De motor in een lerende organisatie Opzet van de opleiding Werken vanuit een individuele vraaggerichte benadering De Individuele Vraaggerichte Benadering (IVB) is een

Nadere informatie

In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt

In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt Pak uw personeelsbeleid op een gestructureerde manier aan en creëer een werkplek waar uw business floreert en medewerkers met goesting en engagement komen

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken?

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Beter Leren Communiceren U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Effectief communiceren. Het lijkt misschien eenvoudig, maar misverstanden of oplopende emoties tijdens gesprekken

Nadere informatie

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject Mijn visie op leren Opleidingen rond coachen en leidinggeven impliceren het bijbrengen van een aantal theoretische inzichten, maar leiden pas écht tot verandering als mensen uitgedaagd worden om fundamenteel

Nadere informatie

Vitaal Leiderschap. Welk verschil kunnen vitale leiders maken binnen uw organisatie? T: +31 (0) E:

Vitaal Leiderschap. Welk verschil kunnen vitale leiders maken binnen uw organisatie?  T: +31 (0) E: Vitaal Leiderschap Welk verschil kunnen vitale leiders maken binnen uw organisatie? www.charlygreen.nl T: +31 (0)88 73 055 59 E: info@charlygreen.nl Vitaliteit borgen in het DNA via leiderschap Op welke

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

VPT Zuidwest-Nederland

VPT Zuidwest-Nederland VPT Zuidwest-Nederland 30 oktober 2013 Onderwerpen Inleiding Factoren Interventies Voorbeelden Afsluiting 1 Woord vooraf. Er is niet één recept om te komen van protocol Kies een pad dat aansluit bij uw

Nadere informatie

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- MADE IN HOLLAND De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ------------------------------------INHOUD------------------------------------

Nadere informatie

Meer productiviteit en plezier in je werkdag. 28 efficiency tips. Gun jezelf de rust en kwaliteit van een goed georganiseerd werkproces!

Meer productiviteit en plezier in je werkdag. 28 efficiency tips. Gun jezelf de rust en kwaliteit van een goed georganiseerd werkproces! Meer productiviteit en plezier in je werkdag 28 efficiency tips Gun jezelf de rust en kwaliteit van een goed georganiseerd werkproces! Welkom Je bent professional en goed in je vak. Maar hoe je je werk

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

Training Samenwerken & Persoonlijke Effectiviteit Een mooie mix van zakelijke effectiviteit en persoonlijke groei!

Training Samenwerken & Persoonlijke Effectiviteit Een mooie mix van zakelijke effectiviteit en persoonlijke groei! Training Samenwerken & Persoonlijke Effectiviteit Een mooie mix van zakelijke effectiviteit en persoonlijke groei! De brochure Samenwerken en Persoonlijke Effectiviteit is een voorbeeld van hoe de training

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

OVERZICHT TRAININGEN

OVERZICHT TRAININGEN OVERZICHT TRAININGEN COMMERCIE TRAINING #8: KLANTGERICHT VERKOPEN TRAINING #9: SUCCESVOL NETWERKEN COMMUNICATIE TRAINING #7: ONTSPANNEN PRESENTEREN TRAINING #21: EFFECTIEF COMMUNICEREN MANAGEMENT EN (PROJECT)LEIDERSCHAP

Nadere informatie