Tandem. Nieuws. Nieuws van Tandem. In deze uitgave. Familiezorg begint aan de keukentafel. Dag van de mantelzorg 2011 Rectificatie workshop.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tandem. Nieuws. Nieuws van Tandem. In deze uitgave. Familiezorg begint aan de keukentafel. Dag van de mantelzorg 2011 Rectificatie workshop."

Transcriptie

1 Informele zorg mantelzorgondersteuning vrijwillige thuishulp buddyzorg Tandem Nieuws Familiezorg begint aan de keukentafel Heel wat mensen willen in diverse situaties thuis blijven wonen. Logisch, want niets is beter dan de vertrouwde omgeving. Maar soms gaat dat moeilijk, bij voorbeeld als vader een beroerte heeft gehad, of de dochter een ongeluk waardoor ze in een rolstoel zit, of een andere reden. Mensen om die persoon heen beginnen te helpen. De zus komt wat vaker langs om de boodschappen te doen; de dochter neemt soms de was mee; schoonzoon gaat langs de apotheek en een kleinzoon komt op bezoek, zodat de zieke niet alleen zit. De familieleden zijn mantelzorgers geworden en eigenlijk zijn ze, zonder het te weten, aan familiezorg begonnen. Maar wat nu als de zus verhuist; wie doet dan de boodschappen? En hoe weten ze nu allemaal dat de medicijnen wel geregeld zijn? Als de kleinzoon op vakantie gaat, wie komt er dan op bezoek? Wat willen ze allemaal van elkaar weten? Doet iedereen datgene waar zijn of haar mogelijkheden of interesses liggen? Waar lopen ze tegenaan? Zijn de afspraken voor een ieder duidelijk? Familiegesprekken, begeleid door een consulent van Tandem, kan veel antwoorden geven op deze en nog meer vragen. juli 2011 In deze uitgave Voorwoord Nieuws van Tandem Rectificatie workshop Interview methodiek Familiezorg Interview mantelzorgconsulent Fia Vieleers Familiezorg en WMO Nieuws andere organisaties Column Jos Mokveld Nieuws Nieuws van Tandem Dag van de mantelzorg 2011 Rectificatie workshop Evenals voorgaande jaren organiseert Tandem ook dit jaar weer de dag van de mantelzorg. Dit jaar zal deze gehouden worden op donderdag 10 november. Noteer dit alvast in uw agenda. Timemanagement In deze workshop leert u efficiënter met uw tijd omgaan. Zo houdt u meer tijd over voor uzelf. De dag wordt speciaal georganiseerd voor de mantelzorgers die woonachtig zijn in de gemeente Midden en Zuid-Kennemerland. In het vorige nummer stond de verkeerde datum, nu de goede data: Het thema dit jaar is Opgroeien met zorg. Onder het motto 'Opgroeien met zorg' willen we de omgeving aanspreken om oog te hebben voor jonge mantelzorgers. Hen te herkennen, te erkennen en hen passend te ondersteunen. Datum: woensdagavond 7 september van uur. Terugkomavond: 29 september 2011 van uur Juist in de sociale omgeving van deze verborgen doelgroep zijn de oplossingen te vinden voor hun problematiek.

2 Nieuws voor mantelzorgers Acceptatie en rust na Familiegesprek Het leven van Marjolein Dekker veranderde ingrijpend toen haar moeder een CVA kreeg en als gevolg daarvan halfzijdig verlamd raakte. Ook haar spraakcentrum raakte aangetast, waardoor communiceren bemoeilijkt wordt. Marjolein zocht contact met Tandemzorg, waarop al snel werd besloten om over te gaan tot een familiegesprek. We zijn bij elkaar gekomen met mijn drie tantes, mijn broer en ik, vertelt Marjolein. Na bijna twee jaar revalideren woont mijn moeder weer zelfstandig en zorgt ze grotendeels voor zichzelf. In die twee jaar is alles in het teken komen te staan van de zorg voor mijn moeder. Opeens krijg je ook meer met je familie te maken. Mijn moeder ging altijd goed en veel om met haar zussen, mijn broer en ik zagen hen alleen op verjaardagen. We zetten ons allemaal in om haar niet te laten vereenzamen. In de loop der tijd hadden we een heel schema opgesteld, zodat mijn moeder geen avond of weekend alleen was. Dat was aan de ene kant prettig, maar aan de andere kant was het ook erg moeilijk om een keer niet op bezoek te komen. Ik voelde me dan altijd erg schuldig en had het gevoel dat ik dan niet genoeg deed voor mijn moeder. Dat schuldgevoel kwam deels uit mezelf, maar ook deels door de omgeving. elkaar verwachten. Eigenlijk word je in het gesprek een spiegel voorgehouden, door iemand die er onpartijdig in staat. Daardoor ga je breder kijken dan alleen vanuit je eigen denkbeeld. Er worden veel vragen gesteld: hoe kijk je tegen de zorg aan en wat vind je van wat een ander zegt of denkt. Zo hebben een hoop irritaties en onbegrip kunnen voorkomen. Uiteindelijk hebben we ingezien dat iedereen doet wat hij kan. We hadden al heel veel zorg ingevuld, maar hebben nu allemaal een stapje terug gedaan zodat mijn moeder weer zelf een groot gedeelte van haar leven in kan vullen en initiatief gaat ontwikkelen. Het familiegesprek heeft zeker geholpen, het was een fijn gesprek. Het is heus niet zo dat we nu superveel contact hebben met mijn tantes, maar we hebben wel van elkaar geaccepteerd wat we kunnen en willen doen. Dat geeft mij meer rust en ik voel me minder schuldig als ik een keer iets niet kan doen of geen tijd heb. Om privacyredenen is de naam van de betrokkene gefingeerd. Het familiegesprek heeft me geholpen om dat gevoel los te laten. Ook mijn broer en tantes hebben aangegeven wat ze kunnen doen en wat we van Alzheimer Nederland voor meer informatie In het kader van Wereld Alzheimer Dag op 21 september worden elk jaar wisselende activiteiten georganiseerd om publieke aandacht te krijgen voor de problematiek rond dementie. Op zondag 18 september is er een boottochtje voor de mensen met dementie en hun mantelzorgers in Haarlem Er zijn 80 plaatsen beschikbaar en vol = vol. Deze dag is gratis!! Helaas is de boot niet geschikt voor rolstoelen. Inschrijven kan via telefoon: of via Voor de regio Midden-Kennemerland is dit jaar gekozen voor een boottocht vanuit Akersloot naar Zaanse Schans v.v. op woensdag 21 september. De boottocht is voor dementerenden en hun familie of mantelzorgers. Uiterste inschrijfdatum is 29 juli via telefoon: of

3 Familiegesprek FAMILIEGESPREK GROTE HULP VOOR MANTELZORGERS Wanneer iemand wordt getroffen door ziekte, heeft dat niet alleen ingrijpende gevolgen voor die persoon zelf. Ook voor de naaste omgeving, meestal familieleden, verandert er nogal wat. Zeker wanneer het een chronische ziekte betreft. Zo liggen er opeens mantelzorgtaken als verzorging of administratie. Daarnaast kunnen de verhoudingen en relaties binnen een familie volledig veranderen. De familieverhoudingen raken nogal eens uit evenwicht, vertelt Fia Vieleers, mantelzorgconsulent van Tandem. Zo kwamen we in contact met een jonge vrouw die de zorg op zich had genomen voor haar dementerende vader. Haar vader weigerde alle professionele hulp, waardoor alle zorgtaken bij zijn dochter kwamen te liggen. Ze was enorm voor hem aan het redderen, terwijl ze zichzelf verwaarloosde. Maar omdat zij voelde dat dit van haar verwacht werd, ging ze er toch mee door. Wij kunnen in zo n situatie ondersteuning bieden, bijvoorbeeld door een luisterend oor te bieden. Maar daarmee bereik je geen oplossing voor het onderliggende probleem. Daarom zijn we aan de slag gegaan met de nieuwe methodiek Familiezorg, die is ontwikkeld aan de universiteit van Tilburg. Daarbij wordt een familiegesprek gehouden, waarin iedereen uitspreekt wat hij of zij kan en wil doen. Daarbij worden de familieleden, de persoon waar het om gaat en eventuele professionele zorgverleners uitgenodigd. Het uiteindelijke doel van dit gesprek is om te komen tot een goede verhouding en taakverdeling in de nieuwe situatie, waarin zorg nodig is voor iemand in de familie. De persoon die het dichtste bij woont, neemt vaak automatisch een hoop taken op zich, omdat het voelt als plicht. Dat levert in de praktijk nogal eens stress op, waardoor mensen die enorme verantwoordelijkheid niet meer aankunnen. Dat verergert de situatie alleen maar en daar is niemand bij gebaat. Een familiegesprek schept duidelijkheid en geeft vaak veel opluchting bij alle betrokkenen. Het is heel erg moeilijk, maar wij zeggen altijd tegen mensen dat ze eerst op hun handen moeten gaan zitten, voordat ze gaan hollen. Het belangrijkste in de gesprekken is een open communicatie, waarbij mensen weer in hun eigen kracht worden gezet, en die kracht benutten. Vaak wordt hier niet over gesproken, waardoor mensen bepaalde taken op zich nemen omdat dit nu eenmaal van hen verwacht wordt. Daarnaast wordt er al heel veel ingevuld voor degene waarvoor gezorgd wordt. Terwijl die persoon zelf heel goed aan kan geven waar hulp nodig is, en wat hij of zij zélf nog kan doen. Wij willen als Tandem geen problemen overnemen van mensen, maar ze de regie over hun eigen leven laten houden.

4 Familiezorg en de WMO De WMO heeft als doel dat iedereen, van elke leeftijd, gehandicapt en niet-gehandicapt, met en zonder problemen volwaardig aan de samenleving kan deelnemen. Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen omgeving kunnen functioneren. De wet legt de nadruk op preventie en alleen waar nodig op behandeling en professionele zorg. Wanneer voorzieningen nodig zijn is de nadruk op collectieve voorzieningen en alleen individuele waar dat echt nodig is. Algemeen gebruikelijke voorzieningen en gebruikelijke zorg worden niet door de overheid geregeld. Dat moeten we allemaal zelf doen. Met gebruikelijke zorg wordt bedoeld de normale, dagelijkse zorg die partners of ouders en inwonende kinderen geacht worden elkaar onderling te bieden. Uitwonende kinderen en overige familieleden worden hier niet mee bedoeld, maar in de praktijk betekent het wel dat de verantwoordelijkheid voor de zorg van iemand met een beperking, of een chronisch zieke, of ouderen die zorg nodig hebben, steeds meer bij families zelf komt te liggen. Dit wordt civil society genoemd, of met een Nederlands woord 'zorgzame samenleving'. Het is een maatschappij waarin mensen oog voor elkaar hebben en voor elkaar klaarstaan. Dat slaat op familie en buren, maar ook op vrijwilliger en op de mensen die maaltijden bezorgen of zieken bezoeken. Familiezorg betekent dat de familie voor de zieke klaar staat, maar hoe doe je dat? Wat doet dat met jou? En hoe weten ze van elkaar wat ze willen en kunnen? Het Expertise Centrum Familiezorg is een jaar geleden gestart met het begeleiden van families waarin sprake is van familiezorg. Familieleden kunnen in de reguliere hulpverlening wel afzonderlijk geholpen worden. Als iemand bijvoorbeeld psychische problemen heeft met de zorgsituatie kan hij of zij naar een psycholoog of naar een maatschappelijk werker. Maar de familie als gezinssysteem wordt hier buiten beschouwing gelaten, waardoor sommige problemen blijven bestaan. Het Expertise Centrum heeft de methode Familiezorg ontwikkeld en die kan nu ingezet worden in het hele werkgebeid van Tandem. Het doel is gericht op preventie zoals de overheid dat graag ziet in de WMO. Mensen worden bij elkaar gebracht, in hun eigen thuisomgeving en er wordt gekeken naar kwaliteiten, wensen, mogelijkheden van een ieder zodat opname en langdurige zorgtrajecten voorkomen kunnen worden. Familiezorg is laagdrempelig; er is geen indicatie nodig en de kosten voor de families met een zorgvraag zijn gratis. Waar zijn de mannen? Dhr. Joop Oolders is mantelzorger van zijn vrouw en neemt deel aan de lotgenotengroep dementie. Het is nu ruim twee jaar geleden dat er alzheimer bij mijn vrouw werd geconstateerd. Via de neuroloog kwam zij terecht bij de alzheimer poli van de VU. Zij onderging een onderzoek om vast te stellen in hoeverre de alzheimer zich voltrokken had. Daarbij werd de mantelzorger ook niet vergeten. De zorgcoördinator maakte een goede indruk en vertelede wat verstandig was om te doen in deze situatie. Dit heb ik mij goed ter harte genomen. Na mijn aanmelding bij Tandem ook een cursus gevolgd via Tandem. Emotioneel soms maar helder en iedere mantelzorger(ster) heeft zijn eigen problemen. Het waren echter 8 vrouwen en 2 mannen. Later bij de lotgenotengroep was ik de enige man. Ik vroeg mij af doe dit komt. De schattingen voor de toekomst zijn dat 20% van de vrouwen de ziekte krijgt en 10% van de mannen. Het aantal patiënten groeit de komende jaren gestaag zelfs Waar zijn die mannen? Wat houdt ze tegen? Of is dit een toevalligheid en is de man in andere lotgenotengroepen wel aanwezig. Uit ervaring kan ik zeggen dat de hulp die geboden werd heel welkom was. Ook thuis zijn er gesprekken gehouden o.a. om het sociaal netwerk te vergroten. Indien er ook enige schroom aanwezig is stap er overheen. Ontdek de voordelen van de geboden hulp. Joop Oolders.

5 COLUMN Nieuws van andere organisaties Zorg voor jezelf Dagen 2011 Ontspanning, ontwikkeling en ontmoeting voor mantelzorgers! Bent u toe aan een heerlijk weekendje weg? Wilt u even op krachten komen en een paar dagen voor uzelf hebben? Meld u dan aan voor een weekend of midweek van de Zorg voor jezelf Dagen. Deze arrangementen worden ontwikkeld door de nieuwe stichting OpKracht en zijn mede mogelijk gemaakt door Mezzo en Zorgverzekeraar Menzis. Reserveer snel, want de Zorg voor jezelf Dagen zijn heel populair! Kijk op de website: Foto: Patrick Bellaart Hoera, het is vakantie Waar gaan jullie dit jaar naartoe, was aan het begin van ieder jaar de vaste vraag van collega s en familie. Ze wisten dat wij graag op vakantie gingen, ook toen Fer in een rolstoel zat. Het was wel even goed uitzoeken of de voorzieningen in hotels voldoende waren en of het vervoer geen problemen opleverde, maar we zijn wel met de rolstoel het vliegtuig in gegaan naar Gran Canaria. Ook met de trein naar Avignon ging goed en een paar keer hebben we met de auto een rondreis door Frankrijk gemaakt. Het voordeel van de auto is dat je veel spullen mee kunt nemen. Want je hebt wat voorzieningen nodig hoor. Naast de rolstoel moest er ook voldoende incontinentiemateriaal, matrasbeschermers, speciale washandjes, een loopstok en volop medicijnen mee. Zo hebben we toch een paar jaar nog van de vakantie kunnen genieten. Natuurlijk was het voor mij niet helemaal zoals vroeger, want de feitelijke zorg blijft bestaan. Of je nu in Heemstede of in Frankrijk bent, je moet op tijd je partner helpen en begeleiden. Maar ik klaag niet; ook ik heb van die vakanties genoten. Door de sterke achteruitgang van de gezondheid van Fer, durf ik het nu echter niet meer aan om ver weg te gaan. Bovendien vraagt hij er niet meer om. Vorige maand zijn we nog wel drie dagen bij kennissen in Groningen geweest, maar dat was dan ook wel meer dan genoeg. We waren allebei doodmoe. Van allerlei kanten wordt wel tegen me gezegd dat ik dan maar alleen een weekje er tussenuit moet. Er zijn allerlei mogelijkheden voor opvang van de patiënt en in ons geval, waarbij Fer toch al in een verpleeghuis verblijft, moet het toch geen enkel probleem zijn om de zorg geheel aan professionele krachten over te laten. In theorie heeft iedereen gelijk. In de praktijk ligt het veel moeilijker. Dat heb ik pas ook gehoord op een bijeenkomst over respijtzorg: daarvan is sprake als de volledige zorg tijdelijk door een ander wordt overgenomen, zodat de mantelzorger even tijd heeft voor zichzelf. Mooi dat het bestaat, maar ook van andere mantelzorgers hoorde ik dat ze het lastig vinden om de zorg uit handen te geven. Zelf doe je het toch het beste en vaak eist de verzorgde dat jij er altijd voor hem of haar moet zijn. Als mantelzorger voel je je dan min of meer gevangen. En toch blijf je dan zorgen. Het gevoel (van jezelf) is dan sterker dan de theorie (van anderen). Het is goed dat anderen je in de gaten houden, maar voor jezelf ligt de grens van je mogelijkheden altijd verder weg dan anderen denken. Dus: dit jaar maar niet op vakantie, niet samen en zeker niet alleen. Dat komt nog wel een keer, volgend jaar misschien, of het jaar daarna of... We zien wel. Ondertussen wens ik iedere mantelzorger die wel op vakantie gaat, veel rust en voldoende tijd om weer op krachten te komen voor de zorgtaak die toch op je blijft wachten. Jos Mokveld

6 Nieuws Als u familiezorg in de praktijk brengt zou één van deze websites u kunnen ondersteunen met het bijhouden van afspraken en verdeling van taken. Google agenda Organiseer uw schema s en afspraken en deel deze met vrienden. Met de gratis online agenda van Google is het heel eenvoudig om alle belangrijke afspraken op één plek bij te houden. Deel uw agenda-afspraken met anderen. Gebruik uw agenda steeds terwijl u onderweg bent. Toegang vanaf uw mobiele telefoon door gebruik van ingebouwde agenda browser. Vergeet nooit een afspraak van een ander. Er worden herinneringsberichten naar uw mobiele telefoon gestuurd. in de menubalk onder meer ShareCare Zorgsite voor mantelzorgers De Zorgsite is een digitaal hulpmiddel voor familieleden en vrienden met een zieke of zorgbehoevende naaste thuis of in een zorginstelling. Met behulp van de site kan de mantelzorger de zorgtaken inplannen en verdelen in het rooster. Familieleden en vrienden kunnen zich inschrijven op deze taken. Op die manier staat de mantelzorger er niet alleen voor. En op het Forum kan iedereen meepraten en emoties met elkaar delen. Voor meer informatie: Tandem biedt Helpjemee.nl Elkaar helpen wordt makkelijker door afstemming van taken, bezoek en informatie. In Nederland helpen meer dan 2 miljoen mensen anderen die om wat voor reden dan ook langdurig hulp nodig hebben, zoals ouderen, chronisch zieken of mensen met een handicap. Voor deze groep mensen hebben wij Helpjemee.nl ontwikkeld. Met Helpjemee.nl kan de hulp aan een ander gemakkelijker met elkaar gedeeld en georganiseerd worden. Als helper of hulpbehoevende kan je gratis een eigen online agenda aanmaken. Je kan vervolgens anderen (familie, vrienden, buren en collega s) uitnodigen om mee te helpen. In de agenda vul je (zorg)taken in. Deze taken kan je in jouw netwerk uitzetten met de vraag wie wat zou willen oppakken. Daarnaast kan je ervaringen en berichten uitwisselen en op die manier iedereen in het netwerk op de hoogte houden. Ondersteuning aan mantelzorgers: door het aanbod van cursussen, lotgenotencontact, ondersteuning bij regeltaken, individuele ondersteuning, informatieverstrekking en ontlasting door de inzet van vrijwilligers. Voor professionals: voorlichting, samenwerkingspartner, deskundigheidsbevordering/trainingen. Voor chronisch zieken: vrijwilligers die als buddy ondersteunen tijdens het ziekteproces Voor vrijwilligers: veel verschillende functies, opleiding/training, onkostenvergoeding, goede begeleiding De ondersteuning door Tandem is kosteloos, u heeft geen verwijzing nodig. Onze medewerkers zijn werkzaam in de regio Midden en Zuid-Kennemerland en komen desgewenst bij u thuis. Contactgegevens: Postadres: Postbus HD Haarlem Telefoon: werkdagen van uur Colofon TandemNieuws is een uitgave van Tandem Heeft u vragen?

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Ondersteunen van het sociaal systeem

Ondersteunen van het sociaal systeem DC 52 Ondersteunen van het sociaal systeem 1 Inleiding Vroeger werden ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking geïsoleerd van de samenleving opgevangen in grote instellingen. De opvattingen

Nadere informatie

Hoe u voorkomt dat de mantelzorger een patiënt wordt. Toolkit Mantelzorg in de huisartspraktijk

Hoe u voorkomt dat de mantelzorger een patiënt wordt. Toolkit Mantelzorg in de huisartspraktijk Hoe u voorkomt dat de mantelzorger een patiënt wordt Toolkit Mantelzorg in de huisartspraktijk U kunt als huisarts, samen met uw team, veel betekenen voor een mantelzorger! 4 Stille zorgers 5 Wat levert

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

HET VERBETEREN VAN MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN ONDERSTEUNING VOOR

HET VERBETEREN VAN MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN ONDERSTEUNING VOOR HET VERBETEREN VAN ONDERSTEUNING VOOR MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Achtergrond 3 1.1 Mantelzorgers van oudere migranten in Nederland 3 1.2 Visies op mantelzorg en ontwikkelingen

Nadere informatie

Mantelzorg Nieuwsbrief

Mantelzorg Nieuwsbrief Mantelzorg Nieuwsbrief Nummer 4 december 2009 Voorwoord Thema: Mantelzorgers van mensen met psychische problemen In deze nieuwsbrief aandacht voor naasten van mensen met psychische problemen. Er rust nog

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen 1 INHOUD p a g i n a p a g i n a p a g i n a p a g i n a 5 Psychische problemen 6 Leven met iemand met psychische

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

Toolkit Familieparticipatie

Toolkit Familieparticipatie PDF Compressor Pro Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Nieuwsbulletin voor mantelzorgers

Nieuwsbulletin voor mantelzorgers Nieuwsbulletin voor mantelzorgers Editie Raalte, winter 2014 Steunpunt Mantelzorg Coördinatie door: Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg Postadres: Constantijnstraat

Nadere informatie

Een vrijwilliger maakt het verschil!

Een vrijwilliger maakt het verschil! Een vrijwilliger maakt het verschil! Informatie voor vrijwilligers bij Markant centrum voor mantelzorg / www.markant.org / T. 020 886 88 00! Welkom bij Markant, Centrum voor Mantelzorg! Fijn dat je je

Nadere informatie

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Auteur: Wilco Kruijswijk Met dank aan: Anita Peters, Theo Royers en Roos Scherpenzeel Colofon Auteurs: Jan Willem van de Maat,

Nadere informatie

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Welke zorg kunt u ontvangen als genezing niet meer mogelijk is? Palliatieve zorg is de zorg, die u ontvangt wanneer u ongeneeslijk ziek bent. Het is gespecialiseerde

Nadere informatie

Aanbod jonge mantelzorgers

Aanbod jonge mantelzorgers Aanbod jonge mantelzorgers Auteur(s) Datum MOVISIE Margit van der Meulen Utrecht, september 2008 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE verzamelt, ontwikkelt en verspreidt

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

...over psychische problemen

...over psychische problemen OPEN...over psychische problemen LEEF! spreekuur met de stemmen in JE hoofd Mama of mantelzorger? Komt een psycholoog bij de dokter de Omgekeerde Wereld 2011 / nummer 01 (advertentie) Niet lekker in je

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Toolkit Kinderen, waar kies ik voor? Bij wie kan ik terecht? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Bij wie kan ik terecht? 2 Doel Bij wie kan ik terecht? is

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

Zorg voor elkaar in Limburg Visie van het Huis voor de Zorg op mantelzorg

Zorg voor elkaar in Limburg Visie van het Huis voor de Zorg op mantelzorg Zorg voor elkaar in Limburg Visie van het Huis voor de Zorg op mantelzorg Martin: Veel mantelzorgers zijn onbekend met de term mantelzorger of betrekken deze niet op de eigen situatie. Luc: De zorg is

Nadere informatie

Informele netwerken versterken: wat kun je betekenen voor je cliënten? Tips voor verzorgenden en verpleegkundigen in de thuiszorg

Informele netwerken versterken: wat kun je betekenen voor je cliënten? Tips voor verzorgenden en verpleegkundigen in de thuiszorg Informele netwerken versterken: wat kun je betekenen voor je cliënten? Tips voor verzorgenden en verpleegkundigen in de thuiszorg 2014 Deze handreiking werd mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van Provincie

Nadere informatie