Tandem. Nieuws. Nieuws van Tandem. In deze uitgave. Familiezorg begint aan de keukentafel. Dag van de mantelzorg 2011 Rectificatie workshop.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tandem. Nieuws. Nieuws van Tandem. In deze uitgave. Familiezorg begint aan de keukentafel. Dag van de mantelzorg 2011 Rectificatie workshop."

Transcriptie

1 Informele zorg mantelzorgondersteuning vrijwillige thuishulp buddyzorg Tandem Nieuws Familiezorg begint aan de keukentafel Heel wat mensen willen in diverse situaties thuis blijven wonen. Logisch, want niets is beter dan de vertrouwde omgeving. Maar soms gaat dat moeilijk, bij voorbeeld als vader een beroerte heeft gehad, of de dochter een ongeluk waardoor ze in een rolstoel zit, of een andere reden. Mensen om die persoon heen beginnen te helpen. De zus komt wat vaker langs om de boodschappen te doen; de dochter neemt soms de was mee; schoonzoon gaat langs de apotheek en een kleinzoon komt op bezoek, zodat de zieke niet alleen zit. De familieleden zijn mantelzorgers geworden en eigenlijk zijn ze, zonder het te weten, aan familiezorg begonnen. Maar wat nu als de zus verhuist; wie doet dan de boodschappen? En hoe weten ze nu allemaal dat de medicijnen wel geregeld zijn? Als de kleinzoon op vakantie gaat, wie komt er dan op bezoek? Wat willen ze allemaal van elkaar weten? Doet iedereen datgene waar zijn of haar mogelijkheden of interesses liggen? Waar lopen ze tegenaan? Zijn de afspraken voor een ieder duidelijk? Familiegesprekken, begeleid door een consulent van Tandem, kan veel antwoorden geven op deze en nog meer vragen. juli 2011 In deze uitgave Voorwoord Nieuws van Tandem Rectificatie workshop Interview methodiek Familiezorg Interview mantelzorgconsulent Fia Vieleers Familiezorg en WMO Nieuws andere organisaties Column Jos Mokveld Nieuws Nieuws van Tandem Dag van de mantelzorg 2011 Rectificatie workshop Evenals voorgaande jaren organiseert Tandem ook dit jaar weer de dag van de mantelzorg. Dit jaar zal deze gehouden worden op donderdag 10 november. Noteer dit alvast in uw agenda. Timemanagement In deze workshop leert u efficiënter met uw tijd omgaan. Zo houdt u meer tijd over voor uzelf. De dag wordt speciaal georganiseerd voor de mantelzorgers die woonachtig zijn in de gemeente Midden en Zuid-Kennemerland. In het vorige nummer stond de verkeerde datum, nu de goede data: Het thema dit jaar is Opgroeien met zorg. Onder het motto 'Opgroeien met zorg' willen we de omgeving aanspreken om oog te hebben voor jonge mantelzorgers. Hen te herkennen, te erkennen en hen passend te ondersteunen. Datum: woensdagavond 7 september van uur. Terugkomavond: 29 september 2011 van uur Juist in de sociale omgeving van deze verborgen doelgroep zijn de oplossingen te vinden voor hun problematiek.

2 Nieuws voor mantelzorgers Acceptatie en rust na Familiegesprek Het leven van Marjolein Dekker veranderde ingrijpend toen haar moeder een CVA kreeg en als gevolg daarvan halfzijdig verlamd raakte. Ook haar spraakcentrum raakte aangetast, waardoor communiceren bemoeilijkt wordt. Marjolein zocht contact met Tandemzorg, waarop al snel werd besloten om over te gaan tot een familiegesprek. We zijn bij elkaar gekomen met mijn drie tantes, mijn broer en ik, vertelt Marjolein. Na bijna twee jaar revalideren woont mijn moeder weer zelfstandig en zorgt ze grotendeels voor zichzelf. In die twee jaar is alles in het teken komen te staan van de zorg voor mijn moeder. Opeens krijg je ook meer met je familie te maken. Mijn moeder ging altijd goed en veel om met haar zussen, mijn broer en ik zagen hen alleen op verjaardagen. We zetten ons allemaal in om haar niet te laten vereenzamen. In de loop der tijd hadden we een heel schema opgesteld, zodat mijn moeder geen avond of weekend alleen was. Dat was aan de ene kant prettig, maar aan de andere kant was het ook erg moeilijk om een keer niet op bezoek te komen. Ik voelde me dan altijd erg schuldig en had het gevoel dat ik dan niet genoeg deed voor mijn moeder. Dat schuldgevoel kwam deels uit mezelf, maar ook deels door de omgeving. elkaar verwachten. Eigenlijk word je in het gesprek een spiegel voorgehouden, door iemand die er onpartijdig in staat. Daardoor ga je breder kijken dan alleen vanuit je eigen denkbeeld. Er worden veel vragen gesteld: hoe kijk je tegen de zorg aan en wat vind je van wat een ander zegt of denkt. Zo hebben een hoop irritaties en onbegrip kunnen voorkomen. Uiteindelijk hebben we ingezien dat iedereen doet wat hij kan. We hadden al heel veel zorg ingevuld, maar hebben nu allemaal een stapje terug gedaan zodat mijn moeder weer zelf een groot gedeelte van haar leven in kan vullen en initiatief gaat ontwikkelen. Het familiegesprek heeft zeker geholpen, het was een fijn gesprek. Het is heus niet zo dat we nu superveel contact hebben met mijn tantes, maar we hebben wel van elkaar geaccepteerd wat we kunnen en willen doen. Dat geeft mij meer rust en ik voel me minder schuldig als ik een keer iets niet kan doen of geen tijd heb. Om privacyredenen is de naam van de betrokkene gefingeerd. Het familiegesprek heeft me geholpen om dat gevoel los te laten. Ook mijn broer en tantes hebben aangegeven wat ze kunnen doen en wat we van Alzheimer Nederland voor meer informatie In het kader van Wereld Alzheimer Dag op 21 september worden elk jaar wisselende activiteiten georganiseerd om publieke aandacht te krijgen voor de problematiek rond dementie. Op zondag 18 september is er een boottochtje voor de mensen met dementie en hun mantelzorgers in Haarlem Er zijn 80 plaatsen beschikbaar en vol = vol. Deze dag is gratis!! Helaas is de boot niet geschikt voor rolstoelen. Inschrijven kan via telefoon: of via Voor de regio Midden-Kennemerland is dit jaar gekozen voor een boottocht vanuit Akersloot naar Zaanse Schans v.v. op woensdag 21 september. De boottocht is voor dementerenden en hun familie of mantelzorgers. Uiterste inschrijfdatum is 29 juli via telefoon: of

3 Familiegesprek FAMILIEGESPREK GROTE HULP VOOR MANTELZORGERS Wanneer iemand wordt getroffen door ziekte, heeft dat niet alleen ingrijpende gevolgen voor die persoon zelf. Ook voor de naaste omgeving, meestal familieleden, verandert er nogal wat. Zeker wanneer het een chronische ziekte betreft. Zo liggen er opeens mantelzorgtaken als verzorging of administratie. Daarnaast kunnen de verhoudingen en relaties binnen een familie volledig veranderen. De familieverhoudingen raken nogal eens uit evenwicht, vertelt Fia Vieleers, mantelzorgconsulent van Tandem. Zo kwamen we in contact met een jonge vrouw die de zorg op zich had genomen voor haar dementerende vader. Haar vader weigerde alle professionele hulp, waardoor alle zorgtaken bij zijn dochter kwamen te liggen. Ze was enorm voor hem aan het redderen, terwijl ze zichzelf verwaarloosde. Maar omdat zij voelde dat dit van haar verwacht werd, ging ze er toch mee door. Wij kunnen in zo n situatie ondersteuning bieden, bijvoorbeeld door een luisterend oor te bieden. Maar daarmee bereik je geen oplossing voor het onderliggende probleem. Daarom zijn we aan de slag gegaan met de nieuwe methodiek Familiezorg, die is ontwikkeld aan de universiteit van Tilburg. Daarbij wordt een familiegesprek gehouden, waarin iedereen uitspreekt wat hij of zij kan en wil doen. Daarbij worden de familieleden, de persoon waar het om gaat en eventuele professionele zorgverleners uitgenodigd. Het uiteindelijke doel van dit gesprek is om te komen tot een goede verhouding en taakverdeling in de nieuwe situatie, waarin zorg nodig is voor iemand in de familie. De persoon die het dichtste bij woont, neemt vaak automatisch een hoop taken op zich, omdat het voelt als plicht. Dat levert in de praktijk nogal eens stress op, waardoor mensen die enorme verantwoordelijkheid niet meer aankunnen. Dat verergert de situatie alleen maar en daar is niemand bij gebaat. Een familiegesprek schept duidelijkheid en geeft vaak veel opluchting bij alle betrokkenen. Het is heel erg moeilijk, maar wij zeggen altijd tegen mensen dat ze eerst op hun handen moeten gaan zitten, voordat ze gaan hollen. Het belangrijkste in de gesprekken is een open communicatie, waarbij mensen weer in hun eigen kracht worden gezet, en die kracht benutten. Vaak wordt hier niet over gesproken, waardoor mensen bepaalde taken op zich nemen omdat dit nu eenmaal van hen verwacht wordt. Daarnaast wordt er al heel veel ingevuld voor degene waarvoor gezorgd wordt. Terwijl die persoon zelf heel goed aan kan geven waar hulp nodig is, en wat hij of zij zélf nog kan doen. Wij willen als Tandem geen problemen overnemen van mensen, maar ze de regie over hun eigen leven laten houden.

4 Familiezorg en de WMO De WMO heeft als doel dat iedereen, van elke leeftijd, gehandicapt en niet-gehandicapt, met en zonder problemen volwaardig aan de samenleving kan deelnemen. Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen omgeving kunnen functioneren. De wet legt de nadruk op preventie en alleen waar nodig op behandeling en professionele zorg. Wanneer voorzieningen nodig zijn is de nadruk op collectieve voorzieningen en alleen individuele waar dat echt nodig is. Algemeen gebruikelijke voorzieningen en gebruikelijke zorg worden niet door de overheid geregeld. Dat moeten we allemaal zelf doen. Met gebruikelijke zorg wordt bedoeld de normale, dagelijkse zorg die partners of ouders en inwonende kinderen geacht worden elkaar onderling te bieden. Uitwonende kinderen en overige familieleden worden hier niet mee bedoeld, maar in de praktijk betekent het wel dat de verantwoordelijkheid voor de zorg van iemand met een beperking, of een chronisch zieke, of ouderen die zorg nodig hebben, steeds meer bij families zelf komt te liggen. Dit wordt civil society genoemd, of met een Nederlands woord 'zorgzame samenleving'. Het is een maatschappij waarin mensen oog voor elkaar hebben en voor elkaar klaarstaan. Dat slaat op familie en buren, maar ook op vrijwilliger en op de mensen die maaltijden bezorgen of zieken bezoeken. Familiezorg betekent dat de familie voor de zieke klaar staat, maar hoe doe je dat? Wat doet dat met jou? En hoe weten ze van elkaar wat ze willen en kunnen? Het Expertise Centrum Familiezorg is een jaar geleden gestart met het begeleiden van families waarin sprake is van familiezorg. Familieleden kunnen in de reguliere hulpverlening wel afzonderlijk geholpen worden. Als iemand bijvoorbeeld psychische problemen heeft met de zorgsituatie kan hij of zij naar een psycholoog of naar een maatschappelijk werker. Maar de familie als gezinssysteem wordt hier buiten beschouwing gelaten, waardoor sommige problemen blijven bestaan. Het Expertise Centrum heeft de methode Familiezorg ontwikkeld en die kan nu ingezet worden in het hele werkgebeid van Tandem. Het doel is gericht op preventie zoals de overheid dat graag ziet in de WMO. Mensen worden bij elkaar gebracht, in hun eigen thuisomgeving en er wordt gekeken naar kwaliteiten, wensen, mogelijkheden van een ieder zodat opname en langdurige zorgtrajecten voorkomen kunnen worden. Familiezorg is laagdrempelig; er is geen indicatie nodig en de kosten voor de families met een zorgvraag zijn gratis. Waar zijn de mannen? Dhr. Joop Oolders is mantelzorger van zijn vrouw en neemt deel aan de lotgenotengroep dementie. Het is nu ruim twee jaar geleden dat er alzheimer bij mijn vrouw werd geconstateerd. Via de neuroloog kwam zij terecht bij de alzheimer poli van de VU. Zij onderging een onderzoek om vast te stellen in hoeverre de alzheimer zich voltrokken had. Daarbij werd de mantelzorger ook niet vergeten. De zorgcoördinator maakte een goede indruk en vertelede wat verstandig was om te doen in deze situatie. Dit heb ik mij goed ter harte genomen. Na mijn aanmelding bij Tandem ook een cursus gevolgd via Tandem. Emotioneel soms maar helder en iedere mantelzorger(ster) heeft zijn eigen problemen. Het waren echter 8 vrouwen en 2 mannen. Later bij de lotgenotengroep was ik de enige man. Ik vroeg mij af doe dit komt. De schattingen voor de toekomst zijn dat 20% van de vrouwen de ziekte krijgt en 10% van de mannen. Het aantal patiënten groeit de komende jaren gestaag zelfs Waar zijn die mannen? Wat houdt ze tegen? Of is dit een toevalligheid en is de man in andere lotgenotengroepen wel aanwezig. Uit ervaring kan ik zeggen dat de hulp die geboden werd heel welkom was. Ook thuis zijn er gesprekken gehouden o.a. om het sociaal netwerk te vergroten. Indien er ook enige schroom aanwezig is stap er overheen. Ontdek de voordelen van de geboden hulp. Joop Oolders.

5 COLUMN Nieuws van andere organisaties Zorg voor jezelf Dagen 2011 Ontspanning, ontwikkeling en ontmoeting voor mantelzorgers! Bent u toe aan een heerlijk weekendje weg? Wilt u even op krachten komen en een paar dagen voor uzelf hebben? Meld u dan aan voor een weekend of midweek van de Zorg voor jezelf Dagen. Deze arrangementen worden ontwikkeld door de nieuwe stichting OpKracht en zijn mede mogelijk gemaakt door Mezzo en Zorgverzekeraar Menzis. Reserveer snel, want de Zorg voor jezelf Dagen zijn heel populair! Kijk op de website: Foto: Patrick Bellaart Hoera, het is vakantie Waar gaan jullie dit jaar naartoe, was aan het begin van ieder jaar de vaste vraag van collega s en familie. Ze wisten dat wij graag op vakantie gingen, ook toen Fer in een rolstoel zat. Het was wel even goed uitzoeken of de voorzieningen in hotels voldoende waren en of het vervoer geen problemen opleverde, maar we zijn wel met de rolstoel het vliegtuig in gegaan naar Gran Canaria. Ook met de trein naar Avignon ging goed en een paar keer hebben we met de auto een rondreis door Frankrijk gemaakt. Het voordeel van de auto is dat je veel spullen mee kunt nemen. Want je hebt wat voorzieningen nodig hoor. Naast de rolstoel moest er ook voldoende incontinentiemateriaal, matrasbeschermers, speciale washandjes, een loopstok en volop medicijnen mee. Zo hebben we toch een paar jaar nog van de vakantie kunnen genieten. Natuurlijk was het voor mij niet helemaal zoals vroeger, want de feitelijke zorg blijft bestaan. Of je nu in Heemstede of in Frankrijk bent, je moet op tijd je partner helpen en begeleiden. Maar ik klaag niet; ook ik heb van die vakanties genoten. Door de sterke achteruitgang van de gezondheid van Fer, durf ik het nu echter niet meer aan om ver weg te gaan. Bovendien vraagt hij er niet meer om. Vorige maand zijn we nog wel drie dagen bij kennissen in Groningen geweest, maar dat was dan ook wel meer dan genoeg. We waren allebei doodmoe. Van allerlei kanten wordt wel tegen me gezegd dat ik dan maar alleen een weekje er tussenuit moet. Er zijn allerlei mogelijkheden voor opvang van de patiënt en in ons geval, waarbij Fer toch al in een verpleeghuis verblijft, moet het toch geen enkel probleem zijn om de zorg geheel aan professionele krachten over te laten. In theorie heeft iedereen gelijk. In de praktijk ligt het veel moeilijker. Dat heb ik pas ook gehoord op een bijeenkomst over respijtzorg: daarvan is sprake als de volledige zorg tijdelijk door een ander wordt overgenomen, zodat de mantelzorger even tijd heeft voor zichzelf. Mooi dat het bestaat, maar ook van andere mantelzorgers hoorde ik dat ze het lastig vinden om de zorg uit handen te geven. Zelf doe je het toch het beste en vaak eist de verzorgde dat jij er altijd voor hem of haar moet zijn. Als mantelzorger voel je je dan min of meer gevangen. En toch blijf je dan zorgen. Het gevoel (van jezelf) is dan sterker dan de theorie (van anderen). Het is goed dat anderen je in de gaten houden, maar voor jezelf ligt de grens van je mogelijkheden altijd verder weg dan anderen denken. Dus: dit jaar maar niet op vakantie, niet samen en zeker niet alleen. Dat komt nog wel een keer, volgend jaar misschien, of het jaar daarna of... We zien wel. Ondertussen wens ik iedere mantelzorger die wel op vakantie gaat, veel rust en voldoende tijd om weer op krachten te komen voor de zorgtaak die toch op je blijft wachten. Jos Mokveld

6 Nieuws Als u familiezorg in de praktijk brengt zou één van deze websites u kunnen ondersteunen met het bijhouden van afspraken en verdeling van taken. Google agenda Organiseer uw schema s en afspraken en deel deze met vrienden. Met de gratis online agenda van Google is het heel eenvoudig om alle belangrijke afspraken op één plek bij te houden. Deel uw agenda-afspraken met anderen. Gebruik uw agenda steeds terwijl u onderweg bent. Toegang vanaf uw mobiele telefoon door gebruik van ingebouwde agenda browser. Vergeet nooit een afspraak van een ander. Er worden herinneringsberichten naar uw mobiele telefoon gestuurd. in de menubalk onder meer ShareCare Zorgsite voor mantelzorgers De Zorgsite is een digitaal hulpmiddel voor familieleden en vrienden met een zieke of zorgbehoevende naaste thuis of in een zorginstelling. Met behulp van de site kan de mantelzorger de zorgtaken inplannen en verdelen in het rooster. Familieleden en vrienden kunnen zich inschrijven op deze taken. Op die manier staat de mantelzorger er niet alleen voor. En op het Forum kan iedereen meepraten en emoties met elkaar delen. Voor meer informatie: Tandem biedt Helpjemee.nl Elkaar helpen wordt makkelijker door afstemming van taken, bezoek en informatie. In Nederland helpen meer dan 2 miljoen mensen anderen die om wat voor reden dan ook langdurig hulp nodig hebben, zoals ouderen, chronisch zieken of mensen met een handicap. Voor deze groep mensen hebben wij Helpjemee.nl ontwikkeld. Met Helpjemee.nl kan de hulp aan een ander gemakkelijker met elkaar gedeeld en georganiseerd worden. Als helper of hulpbehoevende kan je gratis een eigen online agenda aanmaken. Je kan vervolgens anderen (familie, vrienden, buren en collega s) uitnodigen om mee te helpen. In de agenda vul je (zorg)taken in. Deze taken kan je in jouw netwerk uitzetten met de vraag wie wat zou willen oppakken. Daarnaast kan je ervaringen en berichten uitwisselen en op die manier iedereen in het netwerk op de hoogte houden. Ondersteuning aan mantelzorgers: door het aanbod van cursussen, lotgenotencontact, ondersteuning bij regeltaken, individuele ondersteuning, informatieverstrekking en ontlasting door de inzet van vrijwilligers. Voor professionals: voorlichting, samenwerkingspartner, deskundigheidsbevordering/trainingen. Voor chronisch zieken: vrijwilligers die als buddy ondersteunen tijdens het ziekteproces Voor vrijwilligers: veel verschillende functies, opleiding/training, onkostenvergoeding, goede begeleiding De ondersteuning door Tandem is kosteloos, u heeft geen verwijzing nodig. Onze medewerkers zijn werkzaam in de regio Midden en Zuid-Kennemerland en komen desgewenst bij u thuis. Contactgegevens: Postadres: Postbus HD Haarlem Telefoon: werkdagen van uur Colofon TandemNieuws is een uitgave van Tandem Heeft u vragen?

Dag van de mantelzorg

Dag van de mantelzorg Informele zorg mantelzorgondersteuning vrijwillige thuishulp buddyzorg Tijd voor jezelf Tandem Nieuws Er wordt gezegd dat je eerst goed voor jezelf moet zorgen voor dat je voor een ander kan zorgen. Wellicht

Nadere informatie

Presentatie Tranzo Zorgsalon 29 november 2012 Christine Kliphuis

Presentatie Tranzo Zorgsalon 29 november 2012 Christine Kliphuis Presentatie Tranzo Zorgsalon 29 november 2012 Christine Kliphuis Geachte dames en heren, Zelfredzaamheid is een mooi en positief begrip. Immers, elk kind wil dingen zelf leren doen, jezelf kunnen redden

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Omdat u belangrijk bent! Omdat jij belangrijk bent! 1 Zorgt u langdurig en onbetaald voor een naaste die extra hulp nodig heeft? Zorgt u bijvoorbeeld voor een ouder, partner,

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm Mantelzorg is... Mooi De hulpvrager is je dankbaar, mantelzorg geeft veel voldoening Divers De taken lopen uiteen: huishoudelijke

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Dokkumer-Walden Het bieden van: Informatie (brochures, website, speciale gelegenheden) Advies en begeleiding (individueel) Emotionele steun: Luisterend oor Weg naar steunpunt soms

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap.

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Mantelzorgwijzer Arnhem Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Waarom een mantelzorgwijzer? Voor veel mensen is het verzorgen van

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Soms merk ik dat ik dingen die ik graag deed, zoals fietsen en koken, niet meer kan doen. Daardoor heb

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 1 Wat is Mezzo? Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Visie: Wij maken het mogelijk dat mensen op eigen wijze voor elkaar

Nadere informatie

Vragenlijst voor mantelzorgers -

Vragenlijst voor mantelzorgers - <naam organisatie> Vragenlijst voor mantelzorgers - Algemene gegevens Deze vragenlijst is anoniem 1. Hoe oud bent u? jaar 2. Wat is uw geslacht? man / vrouw 3. Wat is uw postcode? (het gaat hier om de

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg

Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg 4-06-13 Inhoud - In welke mantelzorgsituaties kom je eenzaamheid tegen? - Welke drie stappen kun je zetten om eenzaamheid te

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

Zorgen voor een ander

Zorgen voor een ander Zorgen voor een ander Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers R U GGESTE U N Zorgen voor een ander Steunpunt voor Mantelzorgers Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Acht praktische tips voor mantelzorgers

Acht praktische tips voor mantelzorgers Acht praktische tips voor mantelzorgers De zorg voor een dierbare kan uw leven veranderen; vaak steken emoties de kop op die u nooit eerder heeft ervaren. Sommige mensen vinden dat de zorg voor een dierbare

Nadere informatie

Is iemand in jouw omgeving verslaafd?

Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Verslaafd aan Jou ondersteunt en informeert de omgeving van verslaafden. Vaak gaat alle aandacht uit naar de verslaafde en daardoor wordt soms niet gezien dat familie

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Inleiding IN DIT BOEK LEES JE WAAROM STEUN, RESPECT EN VERTROUWEN BIJ VRIENDSCHAP HOREN.

Inleiding IN DIT BOEK LEES JE WAAROM STEUN, RESPECT EN VERTROUWEN BIJ VRIENDSCHAP HOREN. Inleiding Met wie heb je de meeste lol? En wie bel je als je een probleem hebt? Vaak zijn dat je. Sommige mensen hebben veel, andere mensen hebben er maar een paar. Vriendschap is belangrijk in ons leven.

Nadere informatie

U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT

U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT Steunpunt Mantelzorg De Bilt is onderdeel van MENS De Bilt, www.mensdebilt.nl. Maatschappelijke ondersteuning in de zes kernen

Nadere informatie

Wegwijzer voor mantelzorgers

Wegwijzer voor mantelzorgers Wegwijzer voor mantelzorgers Zorgt u voor uw partner, vader, moeder, kind, vriend of vriendin? Dan bent u mantelzorger. Vaak gaat het zorgen goed, maar na verloop van tijd kan de zorg (te) zwaar voor u

Nadere informatie

Zorgen voor een ander

Zorgen voor een ander Zorgen voor een ander Steunpunt voor Mantelzorgers en Ruggesteun R U GGESTE U N Zorgen voor een ander Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend oor bijvoorbeeld, of iemand

Nadere informatie

boek mantelzorg In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger

boek mantelzorg In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger mantelzorg boek In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger (020) 333 53 53 info@mantelzorgenmeer.nl www.mantelzorgenmeer.nl Mantelzorgboek Er zijn momenten dat de mantelzorger

Nadere informatie

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, ondersteuning werk en inkomen Hulp bij het Huishouden zodanig te ondersteunen dat u zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven en goed kunt deelnemen aan de samenleving.

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving Een eigen huis.. Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving M.H. Kwekkeboom (red.) A.H. de Boer (SCP) C.van Campen

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Uw naaste op de polikliniek of dagcentrum Informatie voor mantelzorgers

Uw naaste op de polikliniek of dagcentrum Informatie voor mantelzorgers Uw naaste op de polikliniek of dagcentrum Informatie voor mantelzorgers Zorgt u voor uw zoon of dochter? Is uw partner langdurig ziek? Is uw vader of moeder (ineens) hulpbehoevend? Dat heeft ook voor

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Voor cliënten Ik red me prima, maar nu mijn zoontje zich niet normaal ontwikkelt weet ik het even niet meer. Mijn beperking vraagt om aanpassingen in huis.

Nadere informatie

Mantelzorg. Praktische informatie en tips voor mantelzorgers

Mantelzorg. Praktische informatie en tips voor mantelzorgers Mantelzorg Praktische informatie en tips voor mantelzorgers Inleiding Met de mantelzorger bedoelen we diegene die een belangrijke rol in de zorg voor een naaste vervult. Vaak is dit een ouder, partner

Nadere informatie

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Informatie voor mantelzorgers Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Uw partner, familielid, vriend of andere naaste krijgt zorg bij Zorgbalans.

Nadere informatie

Mantelzorg. Samenspel met mantelzorg en het netwerk: face to face & online. Inhoud 24-4-2014

Mantelzorg. Samenspel met mantelzorg en het netwerk: face to face & online. Inhoud 24-4-2014 Samenspel met mantelzorg en het netwerk: face to face & online Yvonne de Jong, 11 april 2014 Congres Wijkverpleegkundigen anno nu Inhoud Kennis van mantelzorg Visie op samenspel SOFA-model 4 stappen mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis postadres Postbus 149 2350 AC Leiderdorp T (071) 516 14 45 F (071) 516 13 09 E info@activite.nl I www.activite.nl thuis in wonen, welzijn en zorg

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Als je ouders uit elkaar gaan is dat heel ingrijpend. Vaak verandert er nogal wat in je leven. Een rechter wil hierover met je praten tijdens een kinderverhoor.

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

met de mantelzorger 01 in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt

met de mantelzorger 01 in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Zoveel mogelijk vóór het gesprek invullen. Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt Geboortejaar Telefoon Mobiele telefoon

Nadere informatie

Mantelzorg, waar ligt de grens?

Mantelzorg, waar ligt de grens? Mantelzorg, waar ligt de grens? CDA Talentacademie 2014-2015 Anita Relou Wat is volgens het christendemocratisch gedachtengoed de grens van mantelzorg. Inleiding 2015. Een jaar met veel veranderingen in

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Gemeente Ede laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Ede laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Ede laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Ede. Sinds

Nadere informatie

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen KOPPen bij elkaar en schouders eronder Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen Mama, waarom huil je? Mama, ben je nu weer verdrietig? Papa, gaan we naar het zwembad? Waarom niet?

Nadere informatie

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg Voor mantelzorgers Voor professionals Over mantelzorg Minters Mantelzorg Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals Zorgt u meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor uw partner,

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Vragenlijst mantelzorg

Vragenlijst mantelzorg Vragenlijst mantelzorg Aanwijzingen bij de vragenlijst Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer twintig minuten Als u leest uw naaste, dan gaat de vraag over de persoon voor wie u mantelzorger bent.

Nadere informatie

Familieparticipatie en mantelzorg

Familieparticipatie en mantelzorg Familieparticipatie en mantelzorg Inleiding: Mantelzorg en familieparticipatie zijn twee begrippen die vaak door elkaar gebruikt worden. Norschoten maakt onderscheid in deze twee begrippen. In deze notitie

Nadere informatie

MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN

MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN Veel jongeren hebben al vroeg de zorg voor een gezinslid. Maar wie zorgt er eigenlijk voor hen? De klassieke verzorgingsstaat verandert in

Nadere informatie

Mantelzorgers. Mantelzorgen?... Nee hoor, gewoon Liefde!

Mantelzorgers. Mantelzorgen?... Nee hoor, gewoon Liefde! Mantelzorgers Als de alledaagse dingen niet meer vanzelfsprekend zijn, als de regie voeren over je leven een klus blijkt te zijn geworden en het misschien ook lastig is om jezelf te verzorgen, dan is het

Nadere informatie

Kaart 6: Ondersteuning mantelzorg Achtergrondinformatie voor patiënten en gemeenten. Informatie voor patiënten

Kaart 6: Ondersteuning mantelzorg Achtergrondinformatie voor patiënten en gemeenten. Informatie voor patiënten Kaart 6: Ondersteuning mantelzorg Achtergrondinformatie voor patiënten en gemeenten Informatie voor patiënten Speciale aandacht van gemeenten voor mantelzorg Met de Wmo heeft de gemeente een speciale verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Als je ouders uit elkaar gaan is dat heel ingrijpend. Vaak verandert er nogal wat in je leven. Een rechter wil hierover met je praten tijdens een kinderverhoor.

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops, lotgenotencontact, bijeenkomsten, individuele begeleiding Ben je mantelzorger? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een ziek of gehandicapt

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Iedereen kan mantelzorger zijn 2. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor

Nadere informatie

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite Programma 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph 19.35-19.55 uur 2. Presentatie van organisaties 19.55-20.10 uur Pluspunt MEE Activite 3. Presentatie 20.15-20.20 uur Gemiva Mezzo LVvm 4. Workshops in

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Iedereen kan mantelzorger zijn 2. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Ons vignet laat zien wat we graag willen bereiken, namelijk mensen tot groei en bloei brengen als persoon en in hun relaties met andere mensen.

Ons vignet laat zien wat we graag willen bereiken, namelijk mensen tot groei en bloei brengen als persoon en in hun relaties met andere mensen. OptiMent OptiMent is er voor kinderen, jongeren en volwassenen die een steun(tje) in de rug kunnen gebruiken. We helpen om psychische klachten zo goed mogelijk te voorkomen. Wie al problemen heeft, kan

Nadere informatie

> Zorgen voor een ander. Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers

> Zorgen voor een ander. Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers > Zorgen voor een ander Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers > Zorgen voor een ander Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend oor bijvoorbeeld, of iemand die

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Alles voor dementie Zorg in elke fase

Alles voor dementie Zorg in elke fase Alles voor dementie Zorg in elke fase Als vergeten gewoon wordt Dementie is, voor alle betrokkenen en in alle fasen, een ingrijpende ziekte. Na de diagnose is er schrik en verwarring. U zult veel vragen

Nadere informatie

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning Groene Kruis Mantelzorgondersteuning mantelzorgondersteuning midden-limburg Mantelzorgondersteuning Zorgt u langdurig, intensief en onbetaald voor uw hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner,

Nadere informatie

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 November 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Onderzoeksopzet... 4 Doel... 4 Aanpak... 4 Blok I: Algemene gegevens... 5 Figuur 1: Leeftijd...

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Zorgt u voor iemand die niet bij u in buurt woont, dan kan de afstand

Zorgt u voor iemand die niet bij u in buurt woont, dan kan de afstand Mantelzorg en Wonen Zorgt u voor iemand die niet bij u in buurt woont, dan kan de afstand Zorgen een probleem zijn. voor U en degene een voor ander wie u zorgt en kunnen geldzaken dan dichter bij Me elkaar

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Voor cliënten Ik red me prima, maar nu mijn zoontje zich niet normaal ontwikkelt weet ik het even niet meer. Mijn beperking vraagt om aanpassingen in huis.

Nadere informatie

De (on) zichtbare rol van de mantelzorger

De (on) zichtbare rol van de mantelzorger De (on) zichtbare rol van de mantelzorger Even voorstellen Kelly Bekebrede Mantelzorgconsulent Carinova Doelgroep chronisch zieken, palliatief en GGZ Werkzaam bij Carinova sinds 2009 Tot 2009 maatschappelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Mantelzorg

Hoofdstuk 14. Mantelzorg Hoofdstuk 14. Mantelzorg Samenvatting Mantelzorg is zorg aan een bekende uit de eigen omgeving, die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is en kan bestaan uit het huishouden doen, wassen

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Algemene informatie Wmo

Algemene informatie Wmo Algemene informatie Wmo Informatie over de Wmo Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel mensen met een beperking krijgen daar mee te maken. Het

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning Hillegom en Lisse

Mantelzorgondersteuning Hillegom en Lisse Mantelzorgondersteuning Hillegom en Lisse Beste mantelzorger, Dit is de eerste nieuwsbrief van dit jaar met informatie voor mantelzorgers uit Hillegom en Lisse. Wij informeren u middels deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg Met elkaar, voor elkaar! Vrijwillige hulp Vrijwilligers zijn mannen en vrouwen die om een ander denken. Zij voelen zich betrokken bij hun medemens. Vrijwilligerswerk is voor hen een keuze. Ze zijn blij

Nadere informatie

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd:

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd: Mantelzorgbeleid 1. Wat is mantelzorg Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor veel vormen van meer dan gebruikelijke zorg, die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden en buren elkaar verlenen.

Nadere informatie

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning Groene Kruis Mantelzorgondersteuning mantelzorgondersteuning midden-limburg Mantelzorgondersteuning Zorgt u langdurig, intensief en onbetaald voor uw hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner,

Nadere informatie

Onafhankelijke ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

Onafhankelijke ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en wilt u informatie en advies over:

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

WIJNBERG& WIJNBERG voorbeeld REflEctIEvERslaG

WIJNBERG& WIJNBERG voorbeeld REflEctIEvERslaG & voorbeeld reflectieverslag Naam: - Betreft: Intake gesprek Datum: 2010 Inleiding: Op vrijdag vond mijn intake gesprek plaats bij dhr Wijnberg. De aanleiding tot dit bezoek komt voort uit dat op zeventien

Nadere informatie

Enquête Mantelzorgcentrum. Graag ontvangen wij uw reactie vóór 3 februari. Zijn de afbeeldingen in dit bericht niet zichtbaar? Klik dan hier.

Enquête Mantelzorgcentrum. Graag ontvangen wij uw reactie vóór 3 februari. Zijn de afbeeldingen in dit bericht niet zichtbaar? Klik dan hier. Digitale nieuwsbrief Mantelzorgcentrum met nieuws en activiteiten voor mantelzorgers en organisaties. Inschrijven voor de nieuwsbrief Zijn de afbeeldingen in dit bericht niet zichtbaar? Klik dan hier.

Nadere informatie

Servicepunt Mantelzorg

Servicepunt Mantelzorg Servicepunt Mantelzorg Informatie Ondersteuning Advies Respijtzorg Luisterend oor WWW.BUURTKRACHT.NU Wat houdt mantelzorg in? Mantelzorg is de zorg en ondersteuning die mensen geven aan iemand in hun directe

Nadere informatie

Ruim baan voor informele zorg

Ruim baan voor informele zorg Ruim baan voor informele zorg Henk Nies Vilans, Kenniscentrum Langdurende Zorg, Utrecht - Zonnehuis Leerstoel Organisatie en beleid van zorg Vrije Universiteit Amsterdam 17 e Regionale Zorgconferentie

Nadere informatie

U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT

U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT Steunpunt Mantelzorg De Bilt is onderdeel van MENS De Bilt, www.mensdebilt.nl. Maatschappelijke ondersteuning in de zes kernen

Nadere informatie