En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers"

Transcriptie

1 En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers September 2014 / juni 2015

2 gaat u ook slagen? Basistraining computervaardigheden Buurtkracht ontwikkelde een cursusaanbod voor vrijwilligers en mantelzorgers in Capelle aan den IJssel. Als vrijwilliger is het immers erg belangrijk dat uw kennis en kunde up-to-date is. Voor een aantal vrijwilligersfuncties is bijscholing nodig op specifieke onderdelen. Daarnaast kan het ook verfrissend en uitdagend zijn een cursus of workshop te volgen over onderwerpen waar u niet rechtstreeks mee te maken heeft. Als mantelzorger hebt u te maken met allerlei zaken en kan het volgen van een workshop u ondersteunen bij uw taken. In dit boekje vindt u alle informatie over het aanbod. Alle workshops zijn gratis voor vrijwilligers met een vrijwilligersovereenkomst met Buurtkracht. Voor overige deelnemers geldt een bijdrage van 15,00 per dagdeel (inclusief koffie en thee). inhoudsopgave In deze training leert u de basisprincipes van Word en Excel. Hoe maakt u een brief? Welke mogelijkheden heeft Word? Hoe sla ik bestanden goed op? Hoe maak ik een berekening in Excel? Data 25 november 2014 I 23 april 2015 Bedrijfshulpverlening Een bedrijfshulpverlener (BHV-er) is verantwoordelijk voor het bestrijden van een beginnende brand, het verlenen van Eerste Hulp en het begeleiden van een ontruiming. Sinds 1994 eist de Arbo-wet dat elke werkgever de veiligheid van klanten en medewerkers kan garanderen door het aanstellen van BHV-er(s). Extra nuttig voor Vrijwilligers van CAPSLOC, De Fluiter Data 8 januari 2015 I 1 juni 2015 Basistraining computervaardigheden 3 Bedrijfshulpverlening 3 Boekhouden 3 Buurtbemiddeling 4 Herkennen van signalen 4 Instructie Verantwoord Alcoholgebruik 4 In veilige handen 5 Jongerenbuurtbemiddeling 5 Laaggeletterdheid 5 Levensreddend handelen 6 Omgaan met agressie 6 Omgaan met dementie 6 Omgaan met sociale media 7 Opfriscursus wet- en regelgeving zorg, welzijn en wonen 7 Oprichten van een stichting 7 Oriëntatie op vrijwilligerswerk 8 Overdracht en rapporteren 8 Projectplan schrijven 8 Sponsoring/fondswerving 9 Telefoontraining en vraagverheldering 9 Tiltechnieken 9 Timemanagement Balans in je leven 10 Taal voor het leven 10 Voorlichting Ouderenmishandeling en Ontspoorde Zorg 11 Wervend schrijven 11 Wondverzorging 11 Boekhouden Vrijwilligers kunnen bij de uitoefening van hun werk te maken krijgen met het bijhouden en goed vastleggen van financiële handelingen. In deze praktische training leert u de basisprincipes van boekhouden. Data 29 september februari 2015 Buurt 3 kracht Aanmelden? bel zie ook de achterzijde

3 Buurtbemiddeling In veilige handen De vrijwilligers Buurtbemiddeling krijgen een speciale training. Deze training wordt ingepland per groep nieuwe vrijwilligers. Extra nuttig voor Vrijwilligers Buurtbemiddeling Herkennen van signalen Als vrijwilliger ontmoet en spreekt u veel mensen. Het is daarbij belangrijk signalen te herkennen en vervolgens goed te handelen. Hoe herkent u bijvoorbeeld beginnende dementie? Hoe herkent u huiselijk geweld? Waaraan ziet u dat er iets niet pluis is? In deze cursus leert u signalen te herkennen en door te vragen. En vervolgens hoe en naar wie u door kunt verwijzen. Het is een praktische cursus met veel voorbeelden die u dagelijks tegenkomt. Vrijwilligers van Buurtkracht hebben in een aantal gevallen te maken met minderjarigen. De zorg voor een veilige omgeving is een essentieel onderdeel van de kwaliteit van onze dienstverlening. Deze workshop gaat in op het herkennen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en welke signalen daarbij belangrijk zijn. Extra nuttig voor Vrijwilligers die met minderjarigen te maken hebben Data 11 december 2014 I 19 mei 2015 Jongerenbuurtbemiddeling De vrijwilligers Jongerenbuurtbemiddeling krijgen een speciale training. Deze training wordt ingepland per groep nieuwe vrijwilligers. Extra nuttig voor Vrijwilligers wijkwinkels, administratiecafés, VrijwilligersInformatiePunt, seniorenvoorlichters, vrijwilligers ZorgSaam en Respijtzorg Data 11 september 2014 I 9 februari 2015 Extra nuttig voor Vrijwilligers Jongerenbuurtbemiddeling Laaggeletterdheid Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) De Drank- en Horecawet vereist dat er altijd een barvrijwilliger aanwezig is die een instructie verantwoord alcohol schenken (IVA) heeft gevolgd op tijden dat er alcohol wordt geschonken. Tijdens deze cursus leert u hoe u om moet gaan met klanten en leert u op welke signalen u moet letten om overmatig alcoholgebruik te voorkomen. De wet- en regelgeving wordt ook toegelicht. Extra nuttig voor Vrijwilligers van CAPSLOC, De Fluiter Data 23 januari 2015 I 16 juni 2015 Als vrijwilliger kunt u te maken krijgen met laaggeletterdheid. Als mensen moeite hebben met lezen en schrijven beïnvloedt dat hen enorm. In deze praktische training leert u meer over de achtergronden en kenmerken van laaggeletterdheid en hoe u dit kunt herkennen. Er wordt aandacht besteed aan de doelgroep, de kenmerken van de doelgroep en schaamteproblematiek. U krijgt handvatten hoe om te gaan met laaggeletterden. Extra nuttig voor Vrijwilligers wijkwinkels, VrijwilligersInformatiePunt en administratiecafés Data 24 oktober 2014 I 15 januari maart 2015 I 11 juni 2015 Buurt 4 kracht Buurt 5 kracht

4 Levensreddend handelen Omgaan met sociale media In deze praktische training leert u hoe te handelen in geval van nood. Een ervaren en vakbekwame instructeur geeft uitleg over de belangrijkste technieken, afgestemd op wat vrijwilligers kunnen tegenkomen. U gaat ook praktisch aan de slag. Na deelname hebt u inzicht in hoe te handelen in levensbedreigende situaties. Data 4 september 2014 I 3 februari 2015 Extra nuttig voor Vrijwilligers van de BoodschappenPlusBus (inclusief extra bijeenkomst gericht op de bus) Omgaan met agressie Vrijwilligers kunnen te maken krijgen met boze en/of agressieve klanten. Tijdens deze workshop leert u op hoofdlijnen hoe u kunt reageren op boosheid en/of agressie. U krijgt informatie over technieken die u kunt toepassen en op welke signalen u kunt letten. Extra nuttig voor Vrijwilligers wijkwinkels en administratiecafés Data 7 oktober 2014 I 9 maart 2015 Omgaan met dementie Veel mantelzorgers hebben te maken met een dementerende partner of ouder. U leert op welke signalen u moet letten. En hoe u kunt omgaan met een dementerende partner/ouder. U krijgt praktische handvatten aangereikt en er is veel ruimte voor het stellen van vragen. Extra nuttig voor Vrijwilligers ZorgSaam en Respijtzorg Data 4 december 2014 I 12 mei 2015 Bent u actief op sociale media? Misschien niet. Maar als vrijwilliger werkt u bij een organisatie die zeker actief is op sociale media zoals Facebook en Twitter. Ook heeft iedere (vrijwilligers)organisatie tegenwoordig een website. In deze workshop leert u welke mogelijkheden er zijn, hoe u sociale media handig kunt inzetten en waar u op moet letten. Data 29 januari 2015 I 22 juni 2015 Opfriscursus wet- en regelgeving zorg, welzijn en wonen Als vrijwilliger krijgt u in bepaalde situaties te maken met vragen over wet- en regelgeving. In deze praktische cursus krijgt u informatie over wet- en regelgeving op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Na deze cursus weet u alles over schuldhulpverlening, belastingwetgeving en WMO. Ook leert u naar wie u kunt doorverwijzen. Na deze workshop bent u weer helemaal op de hoogte. Extra nuttig voor Vrijwilligers wijkwinkels en administratiecafés Data 3 oktober 2014 I 4 maart 2015 Oprichten van een stichting Vrijwilligers kunnen te maken krijgen met de oprichting van een eigen stichting. Daarbij komt heel wat kijken op administratief en juridisch gebied. In deze praktische workshop leert u wat er allemaal bij komt kijken. Extra nuttig voor Vrijwilligers wijkwinkels en administratiecafés Data 30 oktober 2014 I 31 maart 2015 Buurt 6 kracht Buurt 7 kracht

5 Oriëntatie op vrijwilligerswerk Sponsoring/fondswerving Vrijwilligers zijn voor heel veel organisaties ontzettend belangrijk. Maar hoe kiest u uit het enorme aanbod van vrijwilligersbanen? Waar let u op? Wat past bij u? Hoe zorgt u dat u nog voldoende tijd over houdt voor ontspanning? In deze workshop krijgt u informatie over hoe u een goede keuze kunt maken. Data 18 november 2014 I 14 april 2015 Er is altijd geld nodig om activiteiten te kunnen organiseren. Door bezuinigingen en een zich terugtrekkende overheid, moeten vrijwilligers(organisaties) steeds meer de boer op om hun financiering rond te krijgen. In deze workshop leert u hoe u dit kunt doen. Welke fondsen zijn er? Hoe benadert u deze fondsen? Data 23 september 2014 I 17 februari 2015 Overdracht en rapporteren Telefoontraining en vraagverheldering Bij het werken als vrijwilliger is het belangrijk dat u afspraken goed noteert en zorgt u dat er een goed vervolg gegeven kan worden. Hoe koppelt u afspraken terug? Hoe zorgt u dat gemaakte afspraken ook worden nagekomen? U leert het tijdens deze praktische workshop. Extra nuttig voor Vrijwilligers VrijwilligersInformatiePunt en vrijwilligers wijkwinkels Data 6 november 2014 I 2 april 2015 De telefoon is en blijft een belangrijk communicatiemiddel voor organisaties en dus ook voor Buurtkracht. In deze training krijgt u informatie over het voeren van klantgerichte telefoongesprekken. Aan de orde komen het stellen van open en gesloten vragen, spreek- en luistervaardigheid, gericht doorvragen en het maken van afspraken. Extra nuttig voor Vrijwilligers VrijwilligersInformatiePunt Data 14 oktober 2014 I 12 maart 2015 Projectplan schrijven Tiltechnieken Vrijwilligers krijgen te maken met het moeten schrijven van een projectplan. Tijdens deze praktische workshop leert u hoe u dit op een goede manier kunt doen. Data 27 november 2014 I 30 april 2015 Mantelzorgers moeten vaak tillen. Het is erg belangrijk dat u op een goede manier tilt. Zo voorkomt u problemen. In deze praktische workshop gaat u aan de slag en leert u verschillende technieken. Extra nuttig voor: Vrijwilligers ZorgSaam en Respijtzorg Data 13 november 2014 I 9 april 2015 Buurt 8 kracht Buurt 9 kracht

6 Timemanagement Balans in je leven Mantelzorg is geen beroepsmatige hulpverlening. U biedt immers zorg omdat u een persoonlijke band heeft met degene voor wie u zorgt. Niet omdat u voor dit vak, deze functie heeft gekozen. Velen vinden het daarom lastig om voor zichzelf op te komen en goed voor zichzelf te zorgen. Het is vaak balanceren tussen verantwoordelijkheid voor een ander en eigen behoeften. Grenzen stellen en assertiviteit zijn dan belangrijke vaardigheden. Deze training is speciaal voor mantelzorgers en vrijwilligers die te maken hebben met mantelzorgers. 2 dagdelen Extra nuttig voor Vrijwilligers ZorgSaam en Respijtzorg Data 11 november 2014 I 7 april 2015 Voorlichting Ouderenmishandeling en Ontspoorde Zorg Vrijwilligers die in hun werk in aanraking komen met ouderen en mantelzorgers leren meer over het thema ouderenmishandeling/ontspoorde zorg. Deelnemers leren wat het is en wat de signalen zijn. Na de training zijn zij op de hoogte van het basismodel meldcode en de lokale aanpak ouderenmishandeling/ontspoorde zorg. Data 17 september 2014 I 12 februari 2015 Wervend schrijven taal voor het leven De taaltraining bij Taal voor het Leven is bedoeld voor iedereen die de Nederlandse taal goed spreekt en andere mensen graag iets wil leren. De training wordt gegeven door de stichting Lezen & Schrijven. Data 16 december 2014 I 25 mei 2015 In deze praktische workshop leert u hoe u een heldere tekst kunt schrijven. Daarbij kan het gaan om een brief of bijvoorbeeld een persbericht. Hoe zorg je dat de ontvanger begrijpt wat de boodschap is? De basisbegrippen van communicatie worden uitgelegd en u gaat aan de slag met praktische opdrachten. Data 21 oktober 2014 I 17 maart 2015 Wondverzorging Aanmelden? bel zie ook de achterzijde In deze praktische workshop leert u de basisbeginselen van een goede wondverzorging. U leert ook op welke signalen u moet letten en wanneer u bijvoorbeeld een arts moet inschakelen. Het is een praktische workshop waarin u zelf aan de slag gaat. Er is veel ruimte voor het stellen van vragen. Extra nuttig voor Vrijwilligers ZorgSaam en Respijtzorg Data 2 december 2014 I 7 mei 2015 Buurt 10 kracht Buurt 11 kracht

7 aanmelden Aanmelden voor een workshop kan door te bellen met het VrijwilligersInformatiePunt van Buurtkracht, Voor alle workshops geldt een minimaal en een maximaal aantal deelnemers. Informeer hiernaar bij het VrijwilligersInformatiePunt. capellebuurtkracht

SCHOLINGSAANBOD VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2015

SCHOLINGSAANBOD VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2015 SCHOLINGSAANBOD VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2015 Zet u zich al in als vrijwilliger? Dan kunt u gratis deelnemen aan interessante en inspirerende trainingen, workshops en bijeenkomsten. Deze worden verzorgd

Nadere informatie

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus Augustus PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014 Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus De Noordster EHBO Maandag 18-08 & 25-08 19.30u-21.30u Dinsdag 19-08 13.00u-14.30u Landsmeerstraat

Nadere informatie

Cursussen en Themabesprekingen

Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen voor NPV-Thuishulpafdelingen en voor Kerkelijke Thuishulpprojecten Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen NPV-Thuishulp De NPV-Thuishulp richt zich

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen

Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen FL 012 - mei 2012 Inhoudsopgave blz. Inleiding 2 Groepen volwassenen Assertiviteitstraining 4 Vrouwenpositie(f) 5 Praten met je partner

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 Thematrainingen 2015 Met thematrainingen verdiept u uw persoonlijke medezeggenschapsvaardigheden en kennis. Elke thematraining bestaat uit een combinatie

Nadere informatie

Samen leren, samen delen, samen doen

Samen leren, samen delen, samen doen In een groep ontmoet je mensen die hetzelfde meemaken als jij. Je hoeft niets uit te leggen. Samen leren, samen delen, samen doen Cursussen, groepen en voorlichtingen bij U Centraal Administratie Huiselijk

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2015 voor mantelzorgers en vrijwilligers VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 4 In vier bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Cursusaanbod najaar 2012. Cursussen voor mensen die moeilijker leren en mensen met een verstandelijke beperking

Cursusaanbod najaar 2012. Cursussen voor mensen die moeilijker leren en mensen met een verstandelijke beperking Cursusaanbod najaar 2012 Cursussen voor mensen die moeilijker leren en mensen met een verstandelijke beperking Editie najaar 2012 Inhoudsopgave Welkom Blz. Wat is het Educatie Netwerk? 2 Hoe ziet een cursus

Nadere informatie

Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van begeleiding.

Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van begeleiding. Opvoeden & Opgroeien Een leefbare buurt Eigen functioneren & Relaties Cursus- en activiteitenaanbod 2015 Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van

Nadere informatie

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen School en computers School en computers Computers zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Kinderen van nu spelen vaak al computerspelletjes voor ze naar groep 1 gaan. Op school nemen computers een

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

Leer om te gaan met het pgb Kom op cursus bij Per Saldo

Leer om te gaan met het pgb Kom op cursus bij Per Saldo Leer om te gaan met het pgb Kom op cursus bij Per Saldo De cursussen van Per Saldo zijn afgestemd op vragen van zowel budgethouders als professionele zorgverleners. U wilt: als beginnend pgb er snel de

Nadere informatie

Cursusaanbod. Maatschappelijke Dienstverlening. Dichtbij, Betrokken, Professioneel

Cursusaanbod. Maatschappelijke Dienstverlening. Dichtbij, Betrokken, Professioneel Cursusaanbod Maatschappelijke Dienstverlening MeerWaarde is een maatschappelijke onderneming voornamelijk werkzaam in de gemeente Haarlemmermeer. We werken aan sociale samenhang, gemeenschapszin en tolerantie

Nadere informatie

NInforimaetiemuagaziw ne voors ge H meens e chap f shu t izen Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen In dit

NInforimaetiemuagaziw ne voors ge H meens e chap f shu t izen Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen In dit Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen Gemeenschapshuis nieuwe stijl In dit NieuwsHeft: Conferentie 't Heft Gemeenschapshuis De Deel 1 t Heft heeft wederom een succesvolle conferentie georganiseerd

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Nehalennia Breeweg trainingen 2015

Nehalennia Breeweg trainingen 2015 Nehalennia Breeweg trainingen 2015 Vanwege eerdere goede ervaringen met groepstrainingen door Indigo willen we deze weer op de locatie Breeweg aanbieden. Indigo is een landelijke aanbieder van mentale

Nadere informatie

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo

Kom op cursus bij Per Saldo Kom op cursus bij Per Saldo 2015 Bent u beginnend budgethouder? Of hebt u al langer een pgb en wilt u zich goed voorbereiden op uw herindicatie? Wilt u leren hoe u een goed budgetplan of zorgplan schrijft?

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato INDIVIDUEEL LOOPBAAN BUDGET. Overzicht van Trainingen & Workshops

Expertisecentrum Plato INDIVIDUEEL LOOPBAAN BUDGET. Overzicht van Trainingen & Workshops Expertisecentrum Plato INDIVIDUEEL LOOPBAAN BUDGET Overzicht van Trainingen & Workshops HET INDIVIDUEEL LOOPBAAN BUDGET OM MEDEWERKERS TE ONDERSTEUNEN EN TE STIMULEREN IN HUN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Nadere informatie

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk!

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! jaarverslag 2014 Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! in t kort 12 Intern opgeleide coachvrijwilligers Introductie vijftigpluspunt Minder medewerkers in loondienst 500 Vrijwilligers

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie