[ PARELS van de OPLEIDING REVALIDATIEGENEESKUNDE ]

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[ PARELS van de OPLEIDING REVALIDATIEGENEESKUNDE ]"

Transcriptie

1 [ PARELS van de OPLEIDING REVALIDATIEGENEESKUNDE ]

2 Parels van de opleiding Revalidatiegeneeskunde Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door:

3 Colofon Parels van de Opleiding Revalidatiegeneeskunde is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA). De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen is de wetenschappelijke vereniging van revalidatieartsen in Nederland. De VRA vervult een belangrijke rol bij de totstandkoming van de opleiding tot revalidatiearts, de kwaliteit van de beroepsuitoefening, de wetenschappelijke ontwikkeling en het beleid in de revalidatiesector. Redactie Dr. Annette van Kuijk Drs. Behrouz Fard Drs. Sigrid van Haaster-Houwing Inhoudsverantwoordelijke Concilium VRA Uitgever Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen Postbus GR Utrecht Vormgeving en drukwerk Heidi Wals Centrum Drukwerk, Maartensdijk Hardcopy exemplaren zijn alleen verkrijgbaar en op te vragen via De digitale versie is te downloaden via de website Copyright Copyright van deze uitgave berust bij de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen. Uitgave April 2015

4 Voorwoord De wereld om ons heen verandert, zo ook de eisen die aan ons gesteld worden als revalidatieartsen. Om de revalidatieartsen van de toekomst te kunnen opleiden is ook de opleiding aan (continue) verandering onderhevig. De modernisering van de medische vervolgopleiding met de introductie van het competentiegerichte opleiden heeft afgelopen jaren veel tijd en energie gevraagd van onze opleiders, opleidingsgroepen en aios. Met de nodige creativiteit zijn zij aan de slag gegaan om opleidingsmomenten, ook ten aanzien van de niet medisch inhoudelijke competenties, te ontwikkelen en beschrijven. Als Concilium en VRA willen we het 60-jarig jubileum van de VRA graag aangrijpen, om deze opleiders, opleidingsgroepen en aios in het zonnetje te zetten. We zijn ervan overtuigd dat door het delen van de door hen ontwikkelde opleidingsparels en diamanten de opleiding revalidatie geneeskunde een nieuwe kwaliteits - impuls zal krijgen. Wij wensen u veel inspiratie en leesplezier. Namens het Concilium VRA Annette van Kuijk Voorzitter Concilium VRA Concilium Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, april 2015 Vanaf links (zittend): drs. Wilbert Bakx, dr. Carel Meskers, dr. Jan Bakker Vanaf links (staand): drs. Wietse Gaykema, drs. Rutger Dahmen, drs. Bert Kap, dr. Marc Nederhand, dr. Annette van Kuijk, drs. Sigrid van Haaster Niet op de foto: dr. Wim Janssen, drs. Behrouz Fard, drs. Thessa Veenis, dr. Henk Hendricks

5 Inhoud Parels OOR Noordoost Nederland 1. Leren door doceren over gangbeeldanalyse: peer teaching in de aios groep 2. Handenspreekuur plastische chirurgie 3. Managementparticipatie door aios 4. Samen snijden 5. Inspanningsfysiologie en conditietraining op maat Parels OOR AMC 6. Een effectieve CAT in 2 delen! 7. Het superviseren volgens de STAMPPOT-methode 8. Kennisnet van opleidingscircuit OOR AMC 9. De Roos bijeenkomsten Parels OOR VUmc 10. Uitvoering standaard lichamelijk onderzoek bij een kind met een centraal motorische parese 11. Gangbeeld sjabloon Parels OOR Leiden 12. Intervisie: op zoek naar de blinde vlek in het denken en doen van de aios 13. Zenuwcentrum LUMC 14. Supervisor van het jaar Parels OOR Zuidwest Nederland 15. Participatie aios in onderwijs coassistenten 16. Supervisie door aios aan aios 23 24

6 17. Differentiatie in ambitieniveau wetenschappelijk onderzoek 18. Halfjaar spreekuur en meten/analyseren/rapporteren Klinisch Bewegings Laboratorium 19. Buddy systeem Parels OOR Utrecht 20. Samenhangend onderwijs voor heel het OOR Utrecht 21. Kijk op de Wereld 22. Assessment van aios aan het begin van hun opleiding Parels OOR Oost Nederland 23. Verwonder en Verbeter 24. Organisatie regionale refereeravond 25. Vullen van een geïmplanteerde synchromed II pomp t.b.v. intrathecale baclofen therapie (ITB) Parels OOR Zuidoost Nederland 26. De aios goed voorbereid voor onderwijs aan studenten 27. Betrek individualisering opleiding in selectieprocedure aios 28. Join-the-Board programma Parel Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen 29. Bestuurlijke activiteiten 38 Auteurs 39

7 [ Parels OOR Noordoost Nederland ] 1. Leren door doceren over gangbeeld - analyse: peer teaching in de aios groep Wat: See one, do one, teach one (zie iets, pas het dan toe en leer het vervolgens een ander), is een oud adagium in het klinisch onderwijs. Volgens de pyramide van Bales is er een groot verschil in retentie van leerstof afhankelijk van de onderwijsvorm (college volgen: 5% retentie, zelf doceren: 80% retentie). Uitleggen aan een ander maakt dat je zelf iets goed onthoudt. Dat komt onder meer door herhaling en verbalisering van informatie: To teach is to learn twice. In het onderwijscurriculum van het circuit Twente wordt het onderwijs aan aios over gangbeeldanalyse deels door de ouderejaars aios ingevuld. Doel: Met de gekozen onderwijsvorm wordt de aios binnen het competentie - gebied kennis en wetenschap geschoold in het verzorgen van onderwijs. Toepasbaarheid: Geschikt voor ouderejaars aios. Leercyclus toepasbaar op andere inhoudelijke thema s dan alleen gangbeeldanalyse. Werkwijze: Iedere aios wordt halverwege de opleiding op individuele basis een half jaar geschoold in de theorie en praktijk van de gangbeeldanalyse door wekelijks mee te doen met het oplossen van een klinisch vraagstuk naar aanleiding van een verwijzing. Alle aspecten van de werkwijze tijdens gangbeeldanalyse worden geleerd (anamnese, klinisch testen, analyseren en rapporteren) en in toenemende mate van zelfstandigheid zelf uitgevoerd. Met deze achtergrond worden de ouderejaars aios in de gelegenheid gesteld met voorgestructureerde onderwijsmaterialen (presentaties en opdrachten) hun opgedane kennis over te dragen aan de jongerejaars aios. Deze kennis vormt weer de basis waarmee de jongerejaars aios kunnen beginnen aan hun eigen stage gangbeeldanalyse. Hiermee volgt iedere aios de leercyclus see one, do one en teach one. Het te gebruiken lesmateriaal bestaat uit bestaande presentaties en praktische opdrachten van de postacademische cursus Gangbeeldanalyse voor volwas - senen, gegeven door de docenten dr. M.J. Nederhand en dr. J.P. Buurke. Iedere les, gegeven door de aios, wordt op inhoud en didactische vorm voorbesproken met de docent gangbeeldanalyse. Auteur: dr. Marc Nederhand Verwijzingen literatuur 1. Cate ThJ ten. Studenten die als docenten optreden? Over onderwijsstages en peer teaching in het medisch opleidingscontinuüm Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, december 2006 Vol. 25, nr. 6, p Reader: Inleiding bewegingsanalyse cursus bewegingsanalyse bij CVA patiënten, Nederhand MJ en Buurke JH. 8

8 [ Parels OOR Noordoost Nederland ] 2. Handenspreekuur plastische chirurgie Auteurs: drs. Ilse Lankhorst, drs. Raoul Winter Competenties: Medisch handelen, Samenwerking, Communicatie, Organisatie. Doel: Het doel van deelname aan dit spreekuur is om meer inzicht te krijgen in en ervaring op te doen met handproblematiek. Beschrijving:Tijdens de ziekenhuisstage in de Isala participeren aios gedurende zes maanden één dagdeel per week in het handenspreekuur van de plastisch chirurgen. Op dit spreekuur ziet de aios zelf zowel nieuwe als controlepatiënten onder supervisie van de plastisch chirurg. De aios ontwikkelt vaardigheden in het uitvoeren van een specialistisch hand en polsonderzoek en leert, tezamen met de röntgendiagnostiek of ander beeldvormend onderzoek, klachten differentiëren. Ook krijgt de aios inzicht in de indicaties voor diverse behandelingen. Zo geven de plastisch chirurgen uitleg over het doel en de effecten van operatieve interventies en leren de handtherapeuten de aios meer over de indicaties van spalkbehandeling en handtherapie. Ook maakt de aios in de ziekenhuisstage kennis met het Complexe Handenspreekuur. Deze vindt één keer per maand plaats op de dinsdagavond en is een multidisciplinair overleg tezamen met patiënt, vakgroep revalidatieartsen, plastisch chirurgen en een afvaardiging van de handtherapie. Toepasbaarheid: Geschikt voor alle aios en supervisoren met interesse op dit gebied. Werkwijze: De aios krijgen ter voorbereiding het boek Handletsels, geschreven door P. Houpt, plastisch chirurg uit de Isala, met daarin een overzicht van de anatomie, anamnese en lichamelijk onderzoek en veel voorkomende handletsels. Aandachtspunten: Voor de aios geldt hoe beter de voorbereiding, hoe groter het leereffect van de stage. Het is een spreekuur waarin veel patiënten worden gezien in korte tijd. De plastisch chirurgen en handtherapeuten zijn onderwijs - gericht en de uitleg die zij geven is soms behoorlijk specialistisch. Een goede basiskennis is dus vereist. Als je die bezit kun je gerichte vragen stellen en is het een bijzonder leuk en leerzaam spreekuur. 9

9 [ Parels OOR Noordoost Nederland ] 3. Managementparticipatie door aios Competenties: Maatschappelijk handelen; Organisatie; Samenwerking. Doel: Aios krijgt zicht op de managementparticipatie van revalidatieartsen in de organisatie en leert hier een bijdrage aan te leveren. Werkwijze: Een vertegenwoordiging van de aios neemt deel aan de vergaderingen van het Medische Staf bestuur. De aios neemt deel aan de vakgroepvergaderingen van het onderdeel van de organisatie, waar hij/zij de stage loopt. De aios neemt deel aan het overleg met de hoofden van de behandeleenheden in verschillende stage-onderdelen. In de verschillende vergaderingen wordt het organisatorisch en medisch beleid besproken en beleid bepaald op operationeel, tactische en/of strategisch niveau. Aios worden geacht om actief deel te nemen in de vergaderingen. Aios kunnen indien ze dit hebben opgenomen in hun individueel opleidingsplan (IOP), actief deelnemen aan het uitwerken van acties die voortkomen uit de overleggen. Voorbereiding: De aios krijgt van tevoren alle stukken toegestuurd, net als de andere leden van het overleg, voor zover van toepassing. Toepasbaarheid: Voor iedere aios. Aandachtspunten voor supervisor van aios: Ga samen met aios aan begin van elke stage na of er speciale wensen zijn op gebied van de competentie managementparticipatie. Bespreek met de aios aan het begin van de stage het doel van de verschillende overleggen en wat hem/haar verwacht wordt. Tip: Gebruik de inbreng van de aios als nieuwe input, soms hebben aios een verrassende en verfrissende kijk op organisatorische processen in de vakgroep en organisatie. Auteur: dr. Annemarijke Boonstra 10

10 [ Parels OOR Noordoost Nederland ] 4. Samen snijden Auteur: prof dr. Jan Geertzen Wat: Multidisciplinaire cursus (combinatie theorie en zelf amputeren): Amputeren en revalideren. Tweedaagse cursus voor aios revalidatiegeneeskunde, chirurgie en orthopedie. Doel: De cursus bestaat voor het grootste deel uit vaardigheidstraining, gecombineerd met theorie, in het wetlab van het skillscenter UMCG. Er wordt op alle niveaus amputaties geoefend, namelijk voet/enkel, onderbeen en bovenbeen. Zowel aios chirurgie, aios orthopedie als aios revalidatiegeneeskunde voeren de amputaties gezamenlijk uit. De amputatie vaardigheidstrainingen kennen een vaste opbouw. De opbouw ziet er als volgt uit: 1. Een korte theoretische introductie in de briefing ruimte van het skillscenter. Hierin komt het volgende aan bod epidemiologie, indicatiestelling en technische uitvoering; 2. Practicum deel, amputatie uitvoeren; 3. Feedback; 4. Het herstel; 5. De revalidatieperiode. Toepasbaarheid: Geschikt voor ouderejaars aios uit OOR Noord Oost (per cursus, 4 aios uit iedere discipline; 12 deelnemers; 4 tafels). Werkwijze: Aios moet thuis anatomie bestuderen van het been. Daarnaast worden hoofdstukken en literatuur aangereikt (ook verwijzingen naar you tube films) om thuis te bestuderen. Op de eerste ochtend wordt gestart met een begintoets waarna de rollen van de verschillende specialismen aan de orde komen, maar ook is er aandacht voor de anatomie van het been. Het accent van de middag en de volgende ochtend ligt op dissectie waarbij alle deelnemers aan de slag kunnen met humaan materiaal. Tijdens de tweede middag komt de patiënt aan bod, die zijn ervaringen met de cursisten zal delen. De cursus wordt afgesloten met het formuleren van voorstellen voor het doorvoeren van verbeteringen in de klinische praktijk. Cursus wordt voorbereid door J.H.B. Geertzen, revalidatiearts en J.J. van den Dungen (vaatchirurg). Docenten zijn traumatoloog, orthopedisch en vaatchirurg, anesthesist, orthopedisch schoen- en prothesemaker, psycholoog, patiënt en twee revalidatieartsen (M.A. Paping en J.H.B. Geertzen). Focus is op multidisciplinair samenwerken en begrip kweken voor elkaars disciplines. Verwijzingen literatuur 1. Amputatie en prothesiologie van de onderste extremiteit; Geertzen JHB, Rietman JS. Lemma, Den Haag; 2de druk Amputation und Prothesenversorgung; Baumgartner R, Botta P. Georg Thieme Verlag Stuttgart- New York; 3de druk

11 [ Parels OOR Noordoost Nederland ] 5. Inspanningsfysiologie en conditietraining op maat Competenties: Medisch handelen, Samenwerken Wat: Bewegen en sporten worden steeds belangrijker, ook in de revalidatiegeneeskunde. In het Centrum voor Revalidatie van het UMCG wordt dit in de praktijk reeds uitgebreid toegepast. Hierbij is er samenwerking tussen de vakgebieden revalidatiegeneeskunde, longziekten, cardiologie, sportgeneeskunde en bewegingswetenschappen. Voor klinische- en poliklinische patiënten kunnen inspanningstesten worden afgenomen. Doel:. 1. Kennis en toepassing van inspanningsfysiologie bij revalidatiebehandeling. 2. Samenwerking en gebruik van expertise van andere medische specialismen. Toepasbaarheid: voor iedere aios tijdens het onderdeel klinische- en poliklinische revalidatie behandeling. Werkwijze:. 1. Aios kunnen eigen patiënten inbrengen binnen de diagnosegroepen NAH, CVA, oncologie, amputatie en chronische pijn. Na de screenings procedure worden maximaaltesten afgenomen en nadien wekelijks tijdens multidisciplinair overleg besproken. Hierbij worden de beschikbare fysiologische parameters geïnterpreteerd en belemmerende factoren bij het opbouwen van lichamelijke conditie geïdentificeerd, op basis waarvan er individueel trainingsadvies volgt waarmee de revalidanten samen met de therapeuten aan kunnen werken. 2. Theoretische onderbouwing tijdens cursorisch onderwijs tijdens regionale refereeravond en onderwijsdagdeel voor aios. 3. De aios die nog een verdere verdieping wil, kan de speciaal voor dit aandachtsgebied in het Centrum voor Revalidatie UMCG ontwikkelde etalagestage volgen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor de aios om te participeren in de onderzoekslijn bewegen, sport en revalidatie binnen de afdeling. De aios brengt de patiënt in, neemt actief deel aan de bespreking en krijgt terugkoppeling m.b.t. de casus. Kennis en interesse voor inspanningsfysiologie zorgt voor een betere leercurve, hierdoor kunnen medische competenties ontwikkelen waarmee de aios zich kan onderscheiden. Auteur: dr. Rienk Dekker 12

12 [ Parels OOR AMC ] 6. Een effectieve CAT in 2 delen! Auteurs: drs. Christof Smit, drs. Rutger Dahmen Doel: De aios of de supervisor formuleert een gestructureerde klinische vraag, zoekt systematisch en kritisch in de literatuur, beoordeelt sleutelartikelen en bepaalt of de resultaten toepasbaar zijn in de praktijksituatie. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het format van een Critcally Appraisal of a Topic (CAT). Wanneer: Wekelijks tijdens lunch (12.15 tot uur) met aanwezigheid van alle aios en leden van de opleidingsgroep. Werkwijze: Volgens schema houdt een van de aios een CAT-presentatie, van 2 x 30 minuten, inclusief discussie. De CAT wordt in twee delen gepresenteerd. Daarbij zijn er zeven stappen: Deel 1 Stap 1: De CAT begint met een klinisch scenario. Stap 2: Deze klinische vraag vormt de bron voor de (PICO) vraag stelling: Patient, Intervention, Control, Outcome. Stap 3: De gebruikte zoekstrategie (bron, trefwoorden en aantal resultaten = stap 3) en de opbrengst worden vermeld. Aan het einde van deel 1 is er tijd voor suggesties van de aanwezige aios en opleiders om tot een betere zoekstrategie te komen. Deel 2 Stap 4: Na een korte samenvatting van deel 1 wordt gefocust op 2 á 3 geselecteerde artikelen, die onder andere worden beoordeeld op validiteit en betrouwbaarheid. Stap 5: Per artikel wordt het niveau van evidence beoordeeld. Stap 6: De totale evidence wordt gewogen en een conclusie (klinisch antwoord) kan worden geformuleerd. In de conclusie wordt aandacht gegeven aan de kwaliteit van de gevonden resultaten met behulp van de bewijsniveaus. Stap 7: De presentatie wordt afgesloten met de bottom line; wat ga je nu doen in de praktijk. Beoordeling door aios zelf: De beoordeling van de CAT, inclusief de presentatie vindt plaats na deel 2. Hierbij zijn alle aanwezigen betrokken. Een andere aios vult het formulier in en leidt de discussie. De discussie en beoordeling vindt plaats met behulp van de Pendleton-regels (wat gaat er goed en wat kan er beter). Tips & trucs: Regie bij opleiders, gedelegeerd aan twee leden van de opleidingsgroep. Aios beoordelen (mede) elkaars CAT. Inhoudelijke beoordeling met scoringslijsten van de Cochrane website (http://dcc.cochrane.org/beoordelingsformulieren-en-andere-downloads). Eenmaal per jaar vindt de uitreiking van de CAT-trofee plaats voor de beste CAT tijdens de Roos bijeenkomst, de najaars-opleidingsmiddag in READE. Dit werkt belonend en stimulerend. Scholing Hoe doe ik een CAT ook voor de leden van de opleidings groep, niet alleen de aios. 13

13 [ Parels OOR AMC ] 7. Het superviseren volgens de STAMPPOT-methode Auteur: dr. Jan Bakker Doel: De supervisor geeft op efficiënte en effectieve wijze supervisie aan de aios die bij een patiënt anamnese en lichamelijk onderzoek heeft verricht, waarbij zowel optimale patiëntenzorg als onderwijs aan bod komen. Wanneer: Bij het nabespreken van elke patiënt die is gezien door de aios, zowel in klinisch consult als in de poliklinische setting. Werkwijze: Bij het nabespreken van de patiënt wordt gebruik gemaakt van het acronym STAMPPOT. Er zijn hierbij een aantal stappen te onderscheiden: Samenvatten De STAMPPOT-methode begint met het samenvatten van de ziektegeschiedenis tot een accurate probleemstelling. De aios probeert het probleem van de patiënt in 1-2 zinnen samen te vatten, waarbij ook de hulpvraag van de patiënt benoemd wordt. Toespitsen van differentiaaldiagnose komt overeen met het stellen van de eerste WAT vraag: wat denk je dat deze patiënt heeft? Hierbij wordt ook het effect van de medische diagnose op het niveau van activiteiten en participatie benoemd. Analyse van differentiaaldiagnose komt overeen met de tweede en derde WAT vragen: wat zijn de belangrijkste gegevens waardoor je tot deze werkhypothese bent gekomen? En wat heb je nog meer overwogen? Medische vragen stellen de supervisor stelt medische vragen aan de aios en vice versa; de supervisor kan als antwoord Pareltjes meegeven (kennis uitwisseling). Plan maken, zowel in diagnostische zin als in therapeutische zin. Opdracht voor zelfstudie naar aanleiding van patiënt formuleren. Toetsen spreek af wanneer en op welke wijze de opdracht getoetst wordt. Sluit af met feedback volgens Pendleton regels: wat ging er goed, wat kan er beter? Probeer een top drie samen te stellen van tips of trics gerelateerd aan de casuïstiek en aan de persoonlijke leerdoelen van de aios. Aandachtspunten STAMPPOT-methode: Stel zo nodig de persoonlijke leerdoelen bij aan de hand van de geformuleerde opdrachten. Probeer niet alleen naar de competenties medisch handelen, kennis en wetenschap te kijken maar ook naar de algemene competenties die geleerd worden bij het lijnleren. Een opdracht kan ook resulteren in een referaat of CAT. Verwijzing literatuur Brand P, Boendermaker P, Venekamp. Klinisch onderwijs en opleiden in de praktijk. Houten, 2011 tweede druk.hoofdstuk 10: STAMPPOT een methode om patiëntenzorg en onderwijs tijdsefficiënt te integreren. 14

14 [ Parels OOR AMC ] 8. Kennisnet van opleidingscircuit OOR AMC (Locaties: AMC, Merem locatie Trappenberg, Reade locaties Overtoom en Jan van Breemen en Slotervaart ziekenhuis, Medisch Centrum Alkmaar) Auteur: dr. Jan Bakker Doel: Alle relevante documentatie die in OOR-verband door opleiders, supervisoren en aios met elkaar is opgesteld en gedeeld wordt is bijeengebracht in een voor iedereen toegankelijk groep op Revalidatie Kennisnet. Toepasbaarheid: De opleiders, supervisoren en aios kunnen vanaf elke werkplek waar een computer is met internetverbinding dan wel met tablet of laptop de informatie en de opleidingsagenda raadplegen. Werkwijze: Een van de opleiders en de opleidingssecretaresse van de OORvoorzitter zijn beheerder van de website en kunnen daar documenten op plaatsen. Er is een onderverdeling in een aantal rubrieken gemaakt: aiosklapper OOR AMC met algemene informatie voor iedere aios ; BETER ontwikkeling waarin opgenomen documenten met betrekking tot circuitbrede uitwerking van hetgeen in BETER beschreven staat; e-portfolio met toelichting hoe dit in te vullen en te gebruiken; lokale opleidingsplannen; opleidingsvergadering met alle agenda s, notulen, actiepunten en besluitenlijst; overig voor wat niet elders onder te brengen is; refereeravond met disclosuresheets en een lijst met BIG-nummers van alle revali datie artsen ten behoeve van presentie en aanvragen accreditatie; Wet- en regelgeving met o.a. Kaderbesluit, Specifiek Besluit en andere zaken die vanuit de RGS tot ons komen; wetenschapsbijeenkomsten met agenda en zo mogelijk presentaties van de voortgang van het onderzoek dat door de aios wordt gedaan. Daarnaast wordt op de agenda weergegeven wanneer de circuit-vergaderingen zijn van het gehele OOR-AMC en wanneer de refereeravonden zijn, die over de het OOR vormende instellingen bij toerbeurt worden verzorgd. Aandachtspunten: Het beheer wordt goed afgestemd tussen de secretaresse en de verantwoordelijk opleider. Het vraagt wel inzet om het geheel goed up-to-date te houden: revisie wordt geagendeerd in de circuit-opleidings - vergadering. 15

15 [ Parels OOR AMC ] 9. De Roos bijeenkomsten Wat: In De Roos, een vergaderlocatie in het Vondelpark, komt de Reade opleidingsgroep twee keer per jaar bijeen; april staat in het teken van training van de opleidingsgroep en oktober van de gezamenlijke bespreking met aios van de feedbackinstrumenten en onderdelen van het Reade opleidingsplan. Doel: De leden van de opleidingsgroep versterken hun gedeelde visie op belangrijke elementen van het opleiden en vergroten hun deskundigheid op het gebied van opleiden. Daarnaast wordt de kwaliteitscyclus van de opleiding geborgd. Werkwijze: Een geschikte locatie voor vergaderen en training (rollenspel, subgroepjes) Voorbereiding: door opleiders en opleidingsondersteuning, op basis van PDCA cyclus, onderwerpkeuze, leerdoel, leermiddel, trainingsvorm, agendering; Uitvoering: april opleidingsgroep met externe trainer, oktober opleidingsgroep met alle aios; Afsluiting: Samenvatten middag en PDCA c.q. plan van aanpak formuleren. Aandachtspunten: Rollen/taken/verantwoordelijkheden: o Regie bij opleiders Tips & trucs: o Externe locatie (letterlijk en figuurlijk afstand nemen)! o Jaarlijkse update: Lokaal opleidingsplan Taken en verantwoordelijkheden opleidingsgroep o Uitkomsten en interpretatie feedback instrumenten beschikbaar o Voorbereiding en agendering Auteur: drs. Rutger Dahmen, drs. Christof Smit 16

16 [ Parels OOR VUmc ] 10. Uitvoering standaard lichamelijk onderzoek bij een kind met een centraal motorische parese Auteur: prof. dr. Jules Becher Competenties: Medisch handelen, Communicatie, Professionaliteit. Wat: Leren uitvoering van standaard lichamelijk onderzoek conform het boek SLO, maar in de praktijk uitgewerkt in volgorde van handelingen en goniometrie. Doel: De aios wordt geleerd het SLO bij een kind snel en efficiënt uit te voeren. Toepasbaarheid: Geschikt voor alle aios. Werkwijze: Wat is nodig: twee typen goniometers, onderzoeksbank, oefenmat 2x2 m, spreekkamer Hoe gaat het in z n werk? Voorbereiding: De 1e jaars aios wordt bij een patiënt eerst voorgedaan hoe het onderzoek uitgevoerd wordt door een staflid. Daarna oefenen de aios met elkaar het lichamelijk onderzoek. Bij een consult wordt het SLO uitgevoerd, met goniometrie van belangrijke afwijkende bevindingen. KPB. De aios moet het boek Standaard lichamelijk onderzoek ter voorbereiding bestuderen. De aios moet met de collega s oefensessies organiseren, waarbij de ouderejaars de 1e jaars aios les geven. Na de oefensessies wordt een sessie met een staflid en aios gehouden ter controle. Door ouderejaars les te laten geven, leren zij zelf ook. Verwijzingen literatuur Handleiding standaard lichamelijk onderzoek. Jules Becher et al, ISBN:

17 [ Parels OOR VUmc ] 11. Gangbeeld sjabloon Auteur: prof. dr. Jules Becher Wat: Invulsjabloon voor beoordeling van een loopanalyse. Doel: De aios een structuur geven om vanuit een klinisch probleem een therapievoorstel te formuleren met behulp van een gangbeeldanalyse. Toepasbaarheid: Geschikt voor opleidingsgroep/supervisoren/alle aios. Werkwijze: Voor de presentatie is een ruimte met computer en dataprojector nodig, PowerPoint programma en moxie viewer programma. De aios bereidt de invulling van het sjabloon zelf van tevoren voor met behulp van de medische gegevens, het gangbeeldonderzoek en het sjabloon. De aios presenteert het ingevulde sjabloon aan mede-aios, de medewerkers van het bewegingslab en enkele stafleden, eventueel belangstellende onderzoekers/studenten geneeskunde. De belangrijkste afwijkingen worden geprint uitgedeeld. Na afloop is er een beoordelingsformulier dat met een staflid wordt ingevuld. De aios draagt zorg voor de voorbereiding en presentatie. Collega aios en enkele stafleden moeten aanwezig zijn. Voor startende aios geven de laboranten van het bewegingslab een introductiecursus gangbeeldanalyse. Verwijzingen literatuur data/assets/pdf_file/0014/117041/ Impairment-Focussed-Interpretation- Workshop-JEGM-2010.pdf 18

18 [ Parels OOR VUmc ] Opleiding klinische gangbeeld analyse: Casus documentatie formulier (invullen met de tekstverwerker svp, zonodig meer ruimte nemen.) Naam assistent: Patiënt casus kenmerk: Data: Casus selectie : Plenaire GBB : Voorbespreking : Afronding : Inhoudelijke hoofdpunten Hulpvraag patiënt : Reden aanvraag GBA: (overweging tav. behandelbeslissing ) Belangrijkste uitkomsten GBA Belangrijkste uitkomsten SLO Conclusie relevante etiologie van het afwijkende looppatroon Behandelbeslissing Verwacht resultaat gezien hulpvraag (SMART!) (Zelf-)evaluatie Was ik theoretisch goed voorbereid? Wat heb ik van deze casus geleerd? Wat is mijn leerdoel voor de volgende casus? Aanwijzingen voor coaching/supervisie Aftekening klinische supervisie, (+datum) Afspraak voor terugkoppeling resultaat (maand/jaar) Svp. kopie naar de coach en zelf archiveren 19

19 [ Parels OOR Leiden ] 12. Intervisie: op zoek naar de 'blinde vlek in het denken en doen van de aios Auteur: drs. Chantal Hofman Korte omschrijving van de parel: Intervisie is langzamerhand niet meer weg te denken, daar waar artsen werken. Ook in de opleiding tot revalidatiearts OOR Den Haag/Leiden heeft intervisie een plaats gekregen. Doel: Waarom eigenlijk? Wat gebeurt er tijdens een bijeenkomst? Wat kun je eraan hebben? Het gaat bij intervisie om de competenties (CANMEDS) Communicatie, Samenwerking en Professionaliteit. Iedereen communiceert, werkt samen en is professioneel. Er zijn algemene regels voor en afspraken over. Er zijn ook gróte verschillen tussen de professionals. Wat maakt jou tot de revalidatiearts die je bent? Waarin ben je goed, sterk? Wat zijn je valkuilen en eventuele blinde vlekken? Om hier zicht op te krijgen heb je collega s nodig, om mee te praten, in een vertrouwde setting. Intervisie biedt zo n setting. Toepasbaarheid: Deze parel is toepasbaar in elk circuit voor alle aios (zowel ouderejaars als jongerejaars). Werkwijze: Aan de hand van eigen casuïstiek wordt gepraat. Vooraf wordt afgesproken wie een inbreng verzorgt. Je moet een vraag over je casus hebben, iets wat je lastig vond, niet begrijpt, anders wilt. Er wordt gevraagd en doorgevraagd, geprobeerd tot een kleine hypothese te komen over deze situatie. Om vervolgens tot een eigen plan te komen, met behulp van de suggesties van de anderen. Modellen helpen om de ingebrachte situatie verder begrijpelijk te maken. Bijvoorbeeld de Regels van Feedback geven, de Roos van Leary, de leercirkel van Kolb, Kernkwadranten, de niveaus van Bateson. De inbrenger gaat aan de slag met haar/zijn voornemen en kan eventueel een volgende keer terugkoppelen hoe het is verlopen. Anderen leren ervan door mee te denken, zich voor te stellen hoe zij een soortgelijke situatie zouden hebben aangepakt, waar zij tegenaan zouden lopen. Er zijn veel intervisiemethoden, die gemeen hebben dat er een structuur wordt gegeven aan de bijeenkomst. Dit kan meer of minder los zijn, afhankelijk van de behoefte en leerstijl van de deelnemers. De incidentmethode is een voorbeeld van zo n structuur. Begeleiding bij intervisie is in het begin wel wenselijk. De begeleider coacht het proces en de manier van werken. Intervisie: een aanrader voor elke dokter. 20

20 [ Parels OOR Leiden ] 13. Zenuwcentrum LUMC Auteur: dr. Duco Steenbeek Competenties: Medisch Handelen, Samenwerking, Kennis en Wetenschap, Professionaliteit. Het Zenuwcentrum: Het Zenuwcentrum is een samenwerkingsverband met twee neurochirurgen, twee orthopedisch chirurgen, twee revalidatieartsen en paramedici met als doel de behandeling van patiënten met een zenuwaandoening te optimaliseren. Het gaat om top-referente zorg van Obstetrisch en Traumatisch Plexus Brachialis Letsel en perifere zenuwletsels. Alle primaire en secundaire chirurgische en conservatieve behandelmogelijkheden worden geboden. In het zenuwcentrum worden wekelijks ongeveer 30 patiënten gezien. Doel: De aios revalidatiegeneeskunde leert over de grenzen van de revalidatie - geneeskunde heen te adviseren in timing van ingrepen, orthesiologie en trainingsstrategieën. Bij baby s, kinderen, jongeren en volwassenen. De functionele prognose van het letsel bij expectatief beleid, conservatief en operatief ingrijpen is de basis voor het advies. De aios leert snel de rode vlaggen kennen in geval waarvan een interventie noodzakelijk wordt. De aios leert hierin intensief samenwerken met de overige specialisten. Toepasbaarheid: De aios van het LUMC participeert vast in het zenuwcentrum. Alle aios en revalidatieartsen in Nederland zijn welkom om mee te lopen op afspraak. Vanwege de grote adherentie en diversiteit van de aandoeningen, is er een groot leerrendement. Werkwijze: Het gaat om een carrousel-spreekuur, waarbij de relevante deskundigen samen een patiënt zien. Afhankelijk van de ervaring ziet de aios de patiënten zelfstandig en onder supervisie. Naast de participatie in dit spreekuur, bestaat ook de mogelijkheid om operaties voor zenuwreconstructie en secundaire orthopedisch chirurgische ingrepen bij te wonen op andere dagen. Voorbereiding: Kennis van de perifere neuroanatomie en inzicht in de spierfunctie vooral van de bovenste extremiteit vergroot het leerrendement. 21

Opleidingsplan 2015. Interne Geneeskunde

Opleidingsplan 2015. Interne Geneeskunde Opleidingsplan 2015 Interne Geneeskunde Een gemoderniseerde medische vervolgopleiding Intellect INTErne: Levenslang Leren En Continue Toekomstgericht Versie Januari 2015 I N H O U D Eindredactie opleidingsplan

Nadere informatie

Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Jeroen Bosch ziekenhuis Opleidingsplan Obstetrie en Gynaecologie 1 Inleiding Dit document beschrijft de opleiding tot gynaecoloog

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch ziekenhuis 1 Voorwoord De vakgroep longziekten van het JBZ draagt binnen

Nadere informatie

Opleidingsplan opleiding revalidatiegeneeskunde. Revalidatiecentrum Tolbrug / Jeroen Bosch Ziekenhuis

Opleidingsplan opleiding revalidatiegeneeskunde. Revalidatiecentrum Tolbrug / Jeroen Bosch Ziekenhuis Opleidingsplan opleiding revalidatiegeneeskunde Revalidatiecentrum Tolbrug / Jeroen Bosch Ziekenhuis Opleidingsbeleid Tolbrug Lokaal Opleidingsplan revalidatiegeneeskunde Revalidatiecentrum Tolbrug Colofon

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Anesthesiologie

Lokaal Opleidingsplan Anesthesiologie Lokaal Opleidingsplan Anesthesiologie Inleiding Dit document betreft het Lokale OpleidingsPlan van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) afdeling anesthesiologie. Het plan bestaat uit drie delen. In deel A

Nadere informatie

Inzendingen Opleidingsprijs 2015 (via bladwijzer komt u bij de betreffende ziekenhuizen)

Inzendingen Opleidingsprijs 2015 (via bladwijzer komt u bij de betreffende ziekenhuizen) Inzendingen Opleidingsprijs 2015 (via bladwijzer komt u bij de betreffende ziekenhuizen) Ziekenhuis Initiatief Contact adres Academisch Medisch Centrum (AMC), Amsterdam Peer to Peer t.k.klooker@amc.uva.nl

Nadere informatie

NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA. Leren en DOCeren

NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA. Leren en DOCeren NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Leren en DOCeren Uitgangspunten voor discipline overstijgende cursussen in de medisch specialistische vervolgopleidingen Leren en DOCeren Uitgangspunten

Nadere informatie

Opleidingsplan 2009. Interne Geneeskunde voor een gemoderniseerde medische vervolgopleiding. Eén team, een taak

Opleidingsplan 2009. Interne Geneeskunde voor een gemoderniseerde medische vervolgopleiding. Eén team, een taak Opleidingsplan 2009 Interne Geneeskunde voor een gemoderniseerde medische vervolgopleiding Eén team, een taak Inhoud Redactie- en commissieleden 4 Leeswijzer 6 Hoofdstukken 1. Inleiding 8 2. Profiel interne

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Programma 2014 Onderwijs- en opleidingsregio VUmc. Disciplineoverstijgend onderwijs voor artsen in opleiding tot medisch specialist

Programma 2014 Onderwijs- en opleidingsregio VUmc. Disciplineoverstijgend onderwijs voor artsen in opleiding tot medisch specialist Programma 2014 Onderwijs- en opleidingsregio VUmc Disciplineoverstijgend onderwijs voor artsen in opleiding tot medisch specialist Disciplineoverstijgend onderwijs in de onderwijs- en opleidingsregio VUmc

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

KWALITEITSZORG IN BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE (ALTERNATIEVE) GEZONDHEIDSZORG, EEN HANDLEIDING

KWALITEITSZORG IN BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE (ALTERNATIEVE) GEZONDHEIDSZORG, EEN HANDLEIDING KWALITEITSZORG IN BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE (ALTERNATIEVE) GEZONDHEIDSZORG, EEN HANDLEIDING Implementatie Kwaliteitsbeleid Alternatieve Behandelwijzen (IKAB) Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Denken, doen en delen

Denken, doen en delen NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Denken, doen en delen UMC s als regionale expertisecentra voor onderwijs & opleiding Denken, doen en delen UMC s als regionale expertisecentra

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

Beleidsplan Kwaliteit 2015-2019. Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose

Beleidsplan Kwaliteit 2015-2019. Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose Beleidsplan Kwaliteit 2015-2019 Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose Nederlandse Vereniging van Artsen voor

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Revalidatie Reumatologie

Revalidatie Reumatologie Jaargang 3 2013 Nr. 2 een uitgave van Reade Revalidatie Reumatologie Magazine in dit nummer: Promovendi bij Reade Spieren trainen bij slikproblemen Expertisecentrum Neurorevalidatie gericht op onderzoek

Nadere informatie

Lokaal OpleidingsPlan heelkunde. Groene Hart Ziekenhuis Gouda

Lokaal OpleidingsPlan heelkunde. Groene Hart Ziekenhuis Gouda Lokaal OpleidingsPlan heelkunde Groene Hart Ziekenhuis Gouda Index 1 voorwoord 2 de (wettelijke) kaders voor de opleiding heelkunde 2.1 algemene competenties van een medisch specialist 2.2 specialismegebonden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Nieuwe scholen nieuwe vragen

Nieuwe scholen nieuwe vragen Nieuwe scholen nieuwe vragen R&D project 2008-2010 Onderzoeksvraag: Wat zijn bij het schoolconcept passende arrangementen waarmee nieuwe docenten zich kunnen inwerken en gelijktijdig een bijdrage kunnen

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 GC-01 Basisgenetica GC-02 Communicatie GC-03 Genoomdiagnostiek deel 1 GC-04 Genoomdiagnostiek deel 2 GC-05 Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie