[ PARELS van de OPLEIDING REVALIDATIEGENEESKUNDE ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[ PARELS van de OPLEIDING REVALIDATIEGENEESKUNDE ]"

Transcriptie

1 [ PARELS van de OPLEIDING REVALIDATIEGENEESKUNDE ]

2 Parels van de opleiding Revalidatiegeneeskunde Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door:

3 Colofon Parels van de Opleiding Revalidatiegeneeskunde is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA). De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen is de wetenschappelijke vereniging van revalidatieartsen in Nederland. De VRA vervult een belangrijke rol bij de totstandkoming van de opleiding tot revalidatiearts, de kwaliteit van de beroepsuitoefening, de wetenschappelijke ontwikkeling en het beleid in de revalidatiesector. Redactie Dr. Annette van Kuijk Drs. Behrouz Fard Drs. Sigrid van Haaster-Houwing Inhoudsverantwoordelijke Concilium VRA Uitgever Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen Postbus GR Utrecht Vormgeving en drukwerk Heidi Wals Centrum Drukwerk, Maartensdijk Hardcopy exemplaren zijn alleen verkrijgbaar en op te vragen via De digitale versie is te downloaden via de website Copyright Copyright van deze uitgave berust bij de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen. Uitgave April 2015

4 Voorwoord De wereld om ons heen verandert, zo ook de eisen die aan ons gesteld worden als revalidatieartsen. Om de revalidatieartsen van de toekomst te kunnen opleiden is ook de opleiding aan (continue) verandering onderhevig. De modernisering van de medische vervolgopleiding met de introductie van het competentiegerichte opleiden heeft afgelopen jaren veel tijd en energie gevraagd van onze opleiders, opleidingsgroepen en aios. Met de nodige creativiteit zijn zij aan de slag gegaan om opleidingsmomenten, ook ten aanzien van de niet medisch inhoudelijke competenties, te ontwikkelen en beschrijven. Als Concilium en VRA willen we het 60-jarig jubileum van de VRA graag aangrijpen, om deze opleiders, opleidingsgroepen en aios in het zonnetje te zetten. We zijn ervan overtuigd dat door het delen van de door hen ontwikkelde opleidingsparels en diamanten de opleiding revalidatie geneeskunde een nieuwe kwaliteits - impuls zal krijgen. Wij wensen u veel inspiratie en leesplezier. Namens het Concilium VRA Annette van Kuijk Voorzitter Concilium VRA Concilium Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, april 2015 Vanaf links (zittend): drs. Wilbert Bakx, dr. Carel Meskers, dr. Jan Bakker Vanaf links (staand): drs. Wietse Gaykema, drs. Rutger Dahmen, drs. Bert Kap, dr. Marc Nederhand, dr. Annette van Kuijk, drs. Sigrid van Haaster Niet op de foto: dr. Wim Janssen, drs. Behrouz Fard, drs. Thessa Veenis, dr. Henk Hendricks

5 Inhoud Parels OOR Noordoost Nederland 1. Leren door doceren over gangbeeldanalyse: peer teaching in de aios groep 2. Handenspreekuur plastische chirurgie 3. Managementparticipatie door aios 4. Samen snijden 5. Inspanningsfysiologie en conditietraining op maat Parels OOR AMC 6. Een effectieve CAT in 2 delen! 7. Het superviseren volgens de STAMPPOT-methode 8. Kennisnet van opleidingscircuit OOR AMC 9. De Roos bijeenkomsten Parels OOR VUmc 10. Uitvoering standaard lichamelijk onderzoek bij een kind met een centraal motorische parese 11. Gangbeeld sjabloon Parels OOR Leiden 12. Intervisie: op zoek naar de blinde vlek in het denken en doen van de aios 13. Zenuwcentrum LUMC 14. Supervisor van het jaar Parels OOR Zuidwest Nederland 15. Participatie aios in onderwijs coassistenten 16. Supervisie door aios aan aios 23 24

6 17. Differentiatie in ambitieniveau wetenschappelijk onderzoek 18. Halfjaar spreekuur en meten/analyseren/rapporteren Klinisch Bewegings Laboratorium 19. Buddy systeem Parels OOR Utrecht 20. Samenhangend onderwijs voor heel het OOR Utrecht 21. Kijk op de Wereld 22. Assessment van aios aan het begin van hun opleiding Parels OOR Oost Nederland 23. Verwonder en Verbeter 24. Organisatie regionale refereeravond 25. Vullen van een geïmplanteerde synchromed II pomp t.b.v. intrathecale baclofen therapie (ITB) Parels OOR Zuidoost Nederland 26. De aios goed voorbereid voor onderwijs aan studenten 27. Betrek individualisering opleiding in selectieprocedure aios 28. Join-the-Board programma Parel Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen 29. Bestuurlijke activiteiten 38 Auteurs 39

7 [ Parels OOR Noordoost Nederland ] 1. Leren door doceren over gangbeeld - analyse: peer teaching in de aios groep Wat: See one, do one, teach one (zie iets, pas het dan toe en leer het vervolgens een ander), is een oud adagium in het klinisch onderwijs. Volgens de pyramide van Bales is er een groot verschil in retentie van leerstof afhankelijk van de onderwijsvorm (college volgen: 5% retentie, zelf doceren: 80% retentie). Uitleggen aan een ander maakt dat je zelf iets goed onthoudt. Dat komt onder meer door herhaling en verbalisering van informatie: To teach is to learn twice. In het onderwijscurriculum van het circuit Twente wordt het onderwijs aan aios over gangbeeldanalyse deels door de ouderejaars aios ingevuld. Doel: Met de gekozen onderwijsvorm wordt de aios binnen het competentie - gebied kennis en wetenschap geschoold in het verzorgen van onderwijs. Toepasbaarheid: Geschikt voor ouderejaars aios. Leercyclus toepasbaar op andere inhoudelijke thema s dan alleen gangbeeldanalyse. Werkwijze: Iedere aios wordt halverwege de opleiding op individuele basis een half jaar geschoold in de theorie en praktijk van de gangbeeldanalyse door wekelijks mee te doen met het oplossen van een klinisch vraagstuk naar aanleiding van een verwijzing. Alle aspecten van de werkwijze tijdens gangbeeldanalyse worden geleerd (anamnese, klinisch testen, analyseren en rapporteren) en in toenemende mate van zelfstandigheid zelf uitgevoerd. Met deze achtergrond worden de ouderejaars aios in de gelegenheid gesteld met voorgestructureerde onderwijsmaterialen (presentaties en opdrachten) hun opgedane kennis over te dragen aan de jongerejaars aios. Deze kennis vormt weer de basis waarmee de jongerejaars aios kunnen beginnen aan hun eigen stage gangbeeldanalyse. Hiermee volgt iedere aios de leercyclus see one, do one en teach one. Het te gebruiken lesmateriaal bestaat uit bestaande presentaties en praktische opdrachten van de postacademische cursus Gangbeeldanalyse voor volwas - senen, gegeven door de docenten dr. M.J. Nederhand en dr. J.P. Buurke. Iedere les, gegeven door de aios, wordt op inhoud en didactische vorm voorbesproken met de docent gangbeeldanalyse. Auteur: dr. Marc Nederhand Verwijzingen literatuur 1. Cate ThJ ten. Studenten die als docenten optreden? Over onderwijsstages en peer teaching in het medisch opleidingscontinuüm Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, december 2006 Vol. 25, nr. 6, p Reader: Inleiding bewegingsanalyse cursus bewegingsanalyse bij CVA patiënten, Nederhand MJ en Buurke JH. 8

8 [ Parels OOR Noordoost Nederland ] 2. Handenspreekuur plastische chirurgie Auteurs: drs. Ilse Lankhorst, drs. Raoul Winter Competenties: Medisch handelen, Samenwerking, Communicatie, Organisatie. Doel: Het doel van deelname aan dit spreekuur is om meer inzicht te krijgen in en ervaring op te doen met handproblematiek. Beschrijving:Tijdens de ziekenhuisstage in de Isala participeren aios gedurende zes maanden één dagdeel per week in het handenspreekuur van de plastisch chirurgen. Op dit spreekuur ziet de aios zelf zowel nieuwe als controlepatiënten onder supervisie van de plastisch chirurg. De aios ontwikkelt vaardigheden in het uitvoeren van een specialistisch hand en polsonderzoek en leert, tezamen met de röntgendiagnostiek of ander beeldvormend onderzoek, klachten differentiëren. Ook krijgt de aios inzicht in de indicaties voor diverse behandelingen. Zo geven de plastisch chirurgen uitleg over het doel en de effecten van operatieve interventies en leren de handtherapeuten de aios meer over de indicaties van spalkbehandeling en handtherapie. Ook maakt de aios in de ziekenhuisstage kennis met het Complexe Handenspreekuur. Deze vindt één keer per maand plaats op de dinsdagavond en is een multidisciplinair overleg tezamen met patiënt, vakgroep revalidatieartsen, plastisch chirurgen en een afvaardiging van de handtherapie. Toepasbaarheid: Geschikt voor alle aios en supervisoren met interesse op dit gebied. Werkwijze: De aios krijgen ter voorbereiding het boek Handletsels, geschreven door P. Houpt, plastisch chirurg uit de Isala, met daarin een overzicht van de anatomie, anamnese en lichamelijk onderzoek en veel voorkomende handletsels. Aandachtspunten: Voor de aios geldt hoe beter de voorbereiding, hoe groter het leereffect van de stage. Het is een spreekuur waarin veel patiënten worden gezien in korte tijd. De plastisch chirurgen en handtherapeuten zijn onderwijs - gericht en de uitleg die zij geven is soms behoorlijk specialistisch. Een goede basiskennis is dus vereist. Als je die bezit kun je gerichte vragen stellen en is het een bijzonder leuk en leerzaam spreekuur. 9

9 [ Parels OOR Noordoost Nederland ] 3. Managementparticipatie door aios Competenties: Maatschappelijk handelen; Organisatie; Samenwerking. Doel: Aios krijgt zicht op de managementparticipatie van revalidatieartsen in de organisatie en leert hier een bijdrage aan te leveren. Werkwijze: Een vertegenwoordiging van de aios neemt deel aan de vergaderingen van het Medische Staf bestuur. De aios neemt deel aan de vakgroepvergaderingen van het onderdeel van de organisatie, waar hij/zij de stage loopt. De aios neemt deel aan het overleg met de hoofden van de behandeleenheden in verschillende stage-onderdelen. In de verschillende vergaderingen wordt het organisatorisch en medisch beleid besproken en beleid bepaald op operationeel, tactische en/of strategisch niveau. Aios worden geacht om actief deel te nemen in de vergaderingen. Aios kunnen indien ze dit hebben opgenomen in hun individueel opleidingsplan (IOP), actief deelnemen aan het uitwerken van acties die voortkomen uit de overleggen. Voorbereiding: De aios krijgt van tevoren alle stukken toegestuurd, net als de andere leden van het overleg, voor zover van toepassing. Toepasbaarheid: Voor iedere aios. Aandachtspunten voor supervisor van aios: Ga samen met aios aan begin van elke stage na of er speciale wensen zijn op gebied van de competentie managementparticipatie. Bespreek met de aios aan het begin van de stage het doel van de verschillende overleggen en wat hem/haar verwacht wordt. Tip: Gebruik de inbreng van de aios als nieuwe input, soms hebben aios een verrassende en verfrissende kijk op organisatorische processen in de vakgroep en organisatie. Auteur: dr. Annemarijke Boonstra 10

10 [ Parels OOR Noordoost Nederland ] 4. Samen snijden Auteur: prof dr. Jan Geertzen Wat: Multidisciplinaire cursus (combinatie theorie en zelf amputeren): Amputeren en revalideren. Tweedaagse cursus voor aios revalidatiegeneeskunde, chirurgie en orthopedie. Doel: De cursus bestaat voor het grootste deel uit vaardigheidstraining, gecombineerd met theorie, in het wetlab van het skillscenter UMCG. Er wordt op alle niveaus amputaties geoefend, namelijk voet/enkel, onderbeen en bovenbeen. Zowel aios chirurgie, aios orthopedie als aios revalidatiegeneeskunde voeren de amputaties gezamenlijk uit. De amputatie vaardigheidstrainingen kennen een vaste opbouw. De opbouw ziet er als volgt uit: 1. Een korte theoretische introductie in de briefing ruimte van het skillscenter. Hierin komt het volgende aan bod epidemiologie, indicatiestelling en technische uitvoering; 2. Practicum deel, amputatie uitvoeren; 3. Feedback; 4. Het herstel; 5. De revalidatieperiode. Toepasbaarheid: Geschikt voor ouderejaars aios uit OOR Noord Oost (per cursus, 4 aios uit iedere discipline; 12 deelnemers; 4 tafels). Werkwijze: Aios moet thuis anatomie bestuderen van het been. Daarnaast worden hoofdstukken en literatuur aangereikt (ook verwijzingen naar you tube films) om thuis te bestuderen. Op de eerste ochtend wordt gestart met een begintoets waarna de rollen van de verschillende specialismen aan de orde komen, maar ook is er aandacht voor de anatomie van het been. Het accent van de middag en de volgende ochtend ligt op dissectie waarbij alle deelnemers aan de slag kunnen met humaan materiaal. Tijdens de tweede middag komt de patiënt aan bod, die zijn ervaringen met de cursisten zal delen. De cursus wordt afgesloten met het formuleren van voorstellen voor het doorvoeren van verbeteringen in de klinische praktijk. Cursus wordt voorbereid door J.H.B. Geertzen, revalidatiearts en J.J. van den Dungen (vaatchirurg). Docenten zijn traumatoloog, orthopedisch en vaatchirurg, anesthesist, orthopedisch schoen- en prothesemaker, psycholoog, patiënt en twee revalidatieartsen (M.A. Paping en J.H.B. Geertzen). Focus is op multidisciplinair samenwerken en begrip kweken voor elkaars disciplines. Verwijzingen literatuur 1. Amputatie en prothesiologie van de onderste extremiteit; Geertzen JHB, Rietman JS. Lemma, Den Haag; 2de druk Amputation und Prothesenversorgung; Baumgartner R, Botta P. Georg Thieme Verlag Stuttgart- New York; 3de druk

11 [ Parels OOR Noordoost Nederland ] 5. Inspanningsfysiologie en conditietraining op maat Competenties: Medisch handelen, Samenwerken Wat: Bewegen en sporten worden steeds belangrijker, ook in de revalidatiegeneeskunde. In het Centrum voor Revalidatie van het UMCG wordt dit in de praktijk reeds uitgebreid toegepast. Hierbij is er samenwerking tussen de vakgebieden revalidatiegeneeskunde, longziekten, cardiologie, sportgeneeskunde en bewegingswetenschappen. Voor klinische- en poliklinische patiënten kunnen inspanningstesten worden afgenomen. Doel:. 1. Kennis en toepassing van inspanningsfysiologie bij revalidatiebehandeling. 2. Samenwerking en gebruik van expertise van andere medische specialismen. Toepasbaarheid: voor iedere aios tijdens het onderdeel klinische- en poliklinische revalidatie behandeling. Werkwijze:. 1. Aios kunnen eigen patiënten inbrengen binnen de diagnosegroepen NAH, CVA, oncologie, amputatie en chronische pijn. Na de screenings procedure worden maximaaltesten afgenomen en nadien wekelijks tijdens multidisciplinair overleg besproken. Hierbij worden de beschikbare fysiologische parameters geïnterpreteerd en belemmerende factoren bij het opbouwen van lichamelijke conditie geïdentificeerd, op basis waarvan er individueel trainingsadvies volgt waarmee de revalidanten samen met de therapeuten aan kunnen werken. 2. Theoretische onderbouwing tijdens cursorisch onderwijs tijdens regionale refereeravond en onderwijsdagdeel voor aios. 3. De aios die nog een verdere verdieping wil, kan de speciaal voor dit aandachtsgebied in het Centrum voor Revalidatie UMCG ontwikkelde etalagestage volgen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor de aios om te participeren in de onderzoekslijn bewegen, sport en revalidatie binnen de afdeling. De aios brengt de patiënt in, neemt actief deel aan de bespreking en krijgt terugkoppeling m.b.t. de casus. Kennis en interesse voor inspanningsfysiologie zorgt voor een betere leercurve, hierdoor kunnen medische competenties ontwikkelen waarmee de aios zich kan onderscheiden. Auteur: dr. Rienk Dekker 12

12 [ Parels OOR AMC ] 6. Een effectieve CAT in 2 delen! Auteurs: drs. Christof Smit, drs. Rutger Dahmen Doel: De aios of de supervisor formuleert een gestructureerde klinische vraag, zoekt systematisch en kritisch in de literatuur, beoordeelt sleutelartikelen en bepaalt of de resultaten toepasbaar zijn in de praktijksituatie. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het format van een Critcally Appraisal of a Topic (CAT). Wanneer: Wekelijks tijdens lunch (12.15 tot uur) met aanwezigheid van alle aios en leden van de opleidingsgroep. Werkwijze: Volgens schema houdt een van de aios een CAT-presentatie, van 2 x 30 minuten, inclusief discussie. De CAT wordt in twee delen gepresenteerd. Daarbij zijn er zeven stappen: Deel 1 Stap 1: De CAT begint met een klinisch scenario. Stap 2: Deze klinische vraag vormt de bron voor de (PICO) vraag stelling: Patient, Intervention, Control, Outcome. Stap 3: De gebruikte zoekstrategie (bron, trefwoorden en aantal resultaten = stap 3) en de opbrengst worden vermeld. Aan het einde van deel 1 is er tijd voor suggesties van de aanwezige aios en opleiders om tot een betere zoekstrategie te komen. Deel 2 Stap 4: Na een korte samenvatting van deel 1 wordt gefocust op 2 á 3 geselecteerde artikelen, die onder andere worden beoordeeld op validiteit en betrouwbaarheid. Stap 5: Per artikel wordt het niveau van evidence beoordeeld. Stap 6: De totale evidence wordt gewogen en een conclusie (klinisch antwoord) kan worden geformuleerd. In de conclusie wordt aandacht gegeven aan de kwaliteit van de gevonden resultaten met behulp van de bewijsniveaus. Stap 7: De presentatie wordt afgesloten met de bottom line; wat ga je nu doen in de praktijk. Beoordeling door aios zelf: De beoordeling van de CAT, inclusief de presentatie vindt plaats na deel 2. Hierbij zijn alle aanwezigen betrokken. Een andere aios vult het formulier in en leidt de discussie. De discussie en beoordeling vindt plaats met behulp van de Pendleton-regels (wat gaat er goed en wat kan er beter). Tips & trucs: Regie bij opleiders, gedelegeerd aan twee leden van de opleidingsgroep. Aios beoordelen (mede) elkaars CAT. Inhoudelijke beoordeling met scoringslijsten van de Cochrane website ( Eenmaal per jaar vindt de uitreiking van de CAT-trofee plaats voor de beste CAT tijdens de Roos bijeenkomst, de najaars-opleidingsmiddag in READE. Dit werkt belonend en stimulerend. Scholing Hoe doe ik een CAT ook voor de leden van de opleidings groep, niet alleen de aios. 13

13 [ Parels OOR AMC ] 7. Het superviseren volgens de STAMPPOT-methode Auteur: dr. Jan Bakker Doel: De supervisor geeft op efficiënte en effectieve wijze supervisie aan de aios die bij een patiënt anamnese en lichamelijk onderzoek heeft verricht, waarbij zowel optimale patiëntenzorg als onderwijs aan bod komen. Wanneer: Bij het nabespreken van elke patiënt die is gezien door de aios, zowel in klinisch consult als in de poliklinische setting. Werkwijze: Bij het nabespreken van de patiënt wordt gebruik gemaakt van het acronym STAMPPOT. Er zijn hierbij een aantal stappen te onderscheiden: Samenvatten De STAMPPOT-methode begint met het samenvatten van de ziektegeschiedenis tot een accurate probleemstelling. De aios probeert het probleem van de patiënt in 1-2 zinnen samen te vatten, waarbij ook de hulpvraag van de patiënt benoemd wordt. Toespitsen van differentiaaldiagnose komt overeen met het stellen van de eerste WAT vraag: wat denk je dat deze patiënt heeft? Hierbij wordt ook het effect van de medische diagnose op het niveau van activiteiten en participatie benoemd. Analyse van differentiaaldiagnose komt overeen met de tweede en derde WAT vragen: wat zijn de belangrijkste gegevens waardoor je tot deze werkhypothese bent gekomen? En wat heb je nog meer overwogen? Medische vragen stellen de supervisor stelt medische vragen aan de aios en vice versa; de supervisor kan als antwoord Pareltjes meegeven (kennis uitwisseling). Plan maken, zowel in diagnostische zin als in therapeutische zin. Opdracht voor zelfstudie naar aanleiding van patiënt formuleren. Toetsen spreek af wanneer en op welke wijze de opdracht getoetst wordt. Sluit af met feedback volgens Pendleton regels: wat ging er goed, wat kan er beter? Probeer een top drie samen te stellen van tips of trics gerelateerd aan de casuïstiek en aan de persoonlijke leerdoelen van de aios. Aandachtspunten STAMPPOT-methode: Stel zo nodig de persoonlijke leerdoelen bij aan de hand van de geformuleerde opdrachten. Probeer niet alleen naar de competenties medisch handelen, kennis en wetenschap te kijken maar ook naar de algemene competenties die geleerd worden bij het lijnleren. Een opdracht kan ook resulteren in een referaat of CAT. Verwijzing literatuur Brand P, Boendermaker P, Venekamp. Klinisch onderwijs en opleiden in de praktijk. Houten, 2011 tweede druk.hoofdstuk 10: STAMPPOT een methode om patiëntenzorg en onderwijs tijdsefficiënt te integreren. 14

14 [ Parels OOR AMC ] 8. Kennisnet van opleidingscircuit OOR AMC (Locaties: AMC, Merem locatie Trappenberg, Reade locaties Overtoom en Jan van Breemen en Slotervaart ziekenhuis, Medisch Centrum Alkmaar) Auteur: dr. Jan Bakker Doel: Alle relevante documentatie die in OOR-verband door opleiders, supervisoren en aios met elkaar is opgesteld en gedeeld wordt is bijeengebracht in een voor iedereen toegankelijk groep op Revalidatie Kennisnet. Toepasbaarheid: De opleiders, supervisoren en aios kunnen vanaf elke werkplek waar een computer is met internetverbinding dan wel met tablet of laptop de informatie en de opleidingsagenda raadplegen. Werkwijze: Een van de opleiders en de opleidingssecretaresse van de OORvoorzitter zijn beheerder van de website en kunnen daar documenten op plaatsen. Er is een onderverdeling in een aantal rubrieken gemaakt: aiosklapper OOR AMC met algemene informatie voor iedere aios ; BETER ontwikkeling waarin opgenomen documenten met betrekking tot circuitbrede uitwerking van hetgeen in BETER beschreven staat; e-portfolio met toelichting hoe dit in te vullen en te gebruiken; lokale opleidingsplannen; opleidingsvergadering met alle agenda s, notulen, actiepunten en besluitenlijst; overig voor wat niet elders onder te brengen is; refereeravond met disclosuresheets en een lijst met BIG-nummers van alle revali datie artsen ten behoeve van presentie en aanvragen accreditatie; Wet- en regelgeving met o.a. Kaderbesluit, Specifiek Besluit en andere zaken die vanuit de RGS tot ons komen; wetenschapsbijeenkomsten met agenda en zo mogelijk presentaties van de voortgang van het onderzoek dat door de aios wordt gedaan. Daarnaast wordt op de agenda weergegeven wanneer de circuit-vergaderingen zijn van het gehele OOR-AMC en wanneer de refereeravonden zijn, die over de het OOR vormende instellingen bij toerbeurt worden verzorgd. Aandachtspunten: Het beheer wordt goed afgestemd tussen de secretaresse en de verantwoordelijk opleider. Het vraagt wel inzet om het geheel goed up-to-date te houden: revisie wordt geagendeerd in de circuit-opleidings - vergadering. 15

15 [ Parels OOR AMC ] 9. De Roos bijeenkomsten Wat: In De Roos, een vergaderlocatie in het Vondelpark, komt de Reade opleidingsgroep twee keer per jaar bijeen; april staat in het teken van training van de opleidingsgroep en oktober van de gezamenlijke bespreking met aios van de feedbackinstrumenten en onderdelen van het Reade opleidingsplan. Doel: De leden van de opleidingsgroep versterken hun gedeelde visie op belangrijke elementen van het opleiden en vergroten hun deskundigheid op het gebied van opleiden. Daarnaast wordt de kwaliteitscyclus van de opleiding geborgd. Werkwijze: Een geschikte locatie voor vergaderen en training (rollenspel, subgroepjes) Voorbereiding: door opleiders en opleidingsondersteuning, op basis van PDCA cyclus, onderwerpkeuze, leerdoel, leermiddel, trainingsvorm, agendering; Uitvoering: april opleidingsgroep met externe trainer, oktober opleidingsgroep met alle aios; Afsluiting: Samenvatten middag en PDCA c.q. plan van aanpak formuleren. Aandachtspunten: Rollen/taken/verantwoordelijkheden: o Regie bij opleiders Tips & trucs: o Externe locatie (letterlijk en figuurlijk afstand nemen)! o Jaarlijkse update: Lokaal opleidingsplan Taken en verantwoordelijkheden opleidingsgroep o Uitkomsten en interpretatie feedback instrumenten beschikbaar o Voorbereiding en agendering Auteur: drs. Rutger Dahmen, drs. Christof Smit 16

16 [ Parels OOR VUmc ] 10. Uitvoering standaard lichamelijk onderzoek bij een kind met een centraal motorische parese Auteur: prof. dr. Jules Becher Competenties: Medisch handelen, Communicatie, Professionaliteit. Wat: Leren uitvoering van standaard lichamelijk onderzoek conform het boek SLO, maar in de praktijk uitgewerkt in volgorde van handelingen en goniometrie. Doel: De aios wordt geleerd het SLO bij een kind snel en efficiënt uit te voeren. Toepasbaarheid: Geschikt voor alle aios. Werkwijze: Wat is nodig: twee typen goniometers, onderzoeksbank, oefenmat 2x2 m, spreekkamer Hoe gaat het in z n werk? Voorbereiding: De 1e jaars aios wordt bij een patiënt eerst voorgedaan hoe het onderzoek uitgevoerd wordt door een staflid. Daarna oefenen de aios met elkaar het lichamelijk onderzoek. Bij een consult wordt het SLO uitgevoerd, met goniometrie van belangrijke afwijkende bevindingen. KPB. De aios moet het boek Standaard lichamelijk onderzoek ter voorbereiding bestuderen. De aios moet met de collega s oefensessies organiseren, waarbij de ouderejaars de 1e jaars aios les geven. Na de oefensessies wordt een sessie met een staflid en aios gehouden ter controle. Door ouderejaars les te laten geven, leren zij zelf ook. Verwijzingen literatuur Handleiding standaard lichamelijk onderzoek. Jules Becher et al, ISBN:

17 [ Parels OOR VUmc ] 11. Gangbeeld sjabloon Auteur: prof. dr. Jules Becher Wat: Invulsjabloon voor beoordeling van een loopanalyse. Doel: De aios een structuur geven om vanuit een klinisch probleem een therapievoorstel te formuleren met behulp van een gangbeeldanalyse. Toepasbaarheid: Geschikt voor opleidingsgroep/supervisoren/alle aios. Werkwijze: Voor de presentatie is een ruimte met computer en dataprojector nodig, PowerPoint programma en moxie viewer programma. De aios bereidt de invulling van het sjabloon zelf van tevoren voor met behulp van de medische gegevens, het gangbeeldonderzoek en het sjabloon. De aios presenteert het ingevulde sjabloon aan mede-aios, de medewerkers van het bewegingslab en enkele stafleden, eventueel belangstellende onderzoekers/studenten geneeskunde. De belangrijkste afwijkingen worden geprint uitgedeeld. Na afloop is er een beoordelingsformulier dat met een staflid wordt ingevuld. De aios draagt zorg voor de voorbereiding en presentatie. Collega aios en enkele stafleden moeten aanwezig zijn. Voor startende aios geven de laboranten van het bewegingslab een introductiecursus gangbeeldanalyse. Verwijzingen literatuur data/assets/pdf_file/0014/117041/ Impairment-Focussed-Interpretation- Workshop-JEGM-2010.pdf 18

18 [ Parels OOR VUmc ] Opleiding klinische gangbeeld analyse: Casus documentatie formulier (invullen met de tekstverwerker svp, zonodig meer ruimte nemen.) Naam assistent: Patiënt casus kenmerk: Data: Casus selectie : Plenaire GBB : Voorbespreking : Afronding : Inhoudelijke hoofdpunten Hulpvraag patiënt : Reden aanvraag GBA: (overweging tav. behandelbeslissing ) Belangrijkste uitkomsten GBA Belangrijkste uitkomsten SLO Conclusie relevante etiologie van het afwijkende looppatroon Behandelbeslissing Verwacht resultaat gezien hulpvraag (SMART!) (Zelf-)evaluatie Was ik theoretisch goed voorbereid? Wat heb ik van deze casus geleerd? Wat is mijn leerdoel voor de volgende casus? Aanwijzingen voor coaching/supervisie Aftekening klinische supervisie, (+datum) Afspraak voor terugkoppeling resultaat (maand/jaar) Svp. kopie naar de coach en zelf archiveren 19

19 [ Parels OOR Leiden ] 12. Intervisie: op zoek naar de 'blinde vlek in het denken en doen van de aios Auteur: drs. Chantal Hofman Korte omschrijving van de parel: Intervisie is langzamerhand niet meer weg te denken, daar waar artsen werken. Ook in de opleiding tot revalidatiearts OOR Den Haag/Leiden heeft intervisie een plaats gekregen. Doel: Waarom eigenlijk? Wat gebeurt er tijdens een bijeenkomst? Wat kun je eraan hebben? Het gaat bij intervisie om de competenties (CANMEDS) Communicatie, Samenwerking en Professionaliteit. Iedereen communiceert, werkt samen en is professioneel. Er zijn algemene regels voor en afspraken over. Er zijn ook gróte verschillen tussen de professionals. Wat maakt jou tot de revalidatiearts die je bent? Waarin ben je goed, sterk? Wat zijn je valkuilen en eventuele blinde vlekken? Om hier zicht op te krijgen heb je collega s nodig, om mee te praten, in een vertrouwde setting. Intervisie biedt zo n setting. Toepasbaarheid: Deze parel is toepasbaar in elk circuit voor alle aios (zowel ouderejaars als jongerejaars). Werkwijze: Aan de hand van eigen casuïstiek wordt gepraat. Vooraf wordt afgesproken wie een inbreng verzorgt. Je moet een vraag over je casus hebben, iets wat je lastig vond, niet begrijpt, anders wilt. Er wordt gevraagd en doorgevraagd, geprobeerd tot een kleine hypothese te komen over deze situatie. Om vervolgens tot een eigen plan te komen, met behulp van de suggesties van de anderen. Modellen helpen om de ingebrachte situatie verder begrijpelijk te maken. Bijvoorbeeld de Regels van Feedback geven, de Roos van Leary, de leercirkel van Kolb, Kernkwadranten, de niveaus van Bateson. De inbrenger gaat aan de slag met haar/zijn voornemen en kan eventueel een volgende keer terugkoppelen hoe het is verlopen. Anderen leren ervan door mee te denken, zich voor te stellen hoe zij een soortgelijke situatie zouden hebben aangepakt, waar zij tegenaan zouden lopen. Er zijn veel intervisiemethoden, die gemeen hebben dat er een structuur wordt gegeven aan de bijeenkomst. Dit kan meer of minder los zijn, afhankelijk van de behoefte en leerstijl van de deelnemers. De incidentmethode is een voorbeeld van zo n structuur. Begeleiding bij intervisie is in het begin wel wenselijk. De begeleider coacht het proces en de manier van werken. Intervisie: een aanrader voor elke dokter. 20

20 [ Parels OOR Leiden ] 13. Zenuwcentrum LUMC Auteur: dr. Duco Steenbeek Competenties: Medisch Handelen, Samenwerking, Kennis en Wetenschap, Professionaliteit. Het Zenuwcentrum: Het Zenuwcentrum is een samenwerkingsverband met twee neurochirurgen, twee orthopedisch chirurgen, twee revalidatieartsen en paramedici met als doel de behandeling van patiënten met een zenuwaandoening te optimaliseren. Het gaat om top-referente zorg van Obstetrisch en Traumatisch Plexus Brachialis Letsel en perifere zenuwletsels. Alle primaire en secundaire chirurgische en conservatieve behandelmogelijkheden worden geboden. In het zenuwcentrum worden wekelijks ongeveer 30 patiënten gezien. Doel: De aios revalidatiegeneeskunde leert over de grenzen van de revalidatie - geneeskunde heen te adviseren in timing van ingrepen, orthesiologie en trainingsstrategieën. Bij baby s, kinderen, jongeren en volwassenen. De functionele prognose van het letsel bij expectatief beleid, conservatief en operatief ingrijpen is de basis voor het advies. De aios leert snel de rode vlaggen kennen in geval waarvan een interventie noodzakelijk wordt. De aios leert hierin intensief samenwerken met de overige specialisten. Toepasbaarheid: De aios van het LUMC participeert vast in het zenuwcentrum. Alle aios en revalidatieartsen in Nederland zijn welkom om mee te lopen op afspraak. Vanwege de grote adherentie en diversiteit van de aandoeningen, is er een groot leerrendement. Werkwijze: Het gaat om een carrousel-spreekuur, waarbij de relevante deskundigen samen een patiënt zien. Afhankelijk van de ervaring ziet de aios de patiënten zelfstandig en onder supervisie. Naast de participatie in dit spreekuur, bestaat ook de mogelijkheid om operaties voor zenuwreconstructie en secundaire orthopedisch chirurgische ingrepen bij te wonen op andere dagen. Voorbereiding: Kennis van de perifere neuroanatomie en inzicht in de spierfunctie vooral van de bovenste extremiteit vergroot het leerrendement. 21

Revalidatiegeneeskunde

Revalidatiegeneeskunde Revalidatiegeneeskunde Dedicated schakeljaar Inleiding Ben jij geïnteresseerd in het bewegingsapparaat en zenuwstelsel en wil je samen met een team van professionals bezig zijn om patiënten weer zo zelfstandig

Nadere informatie

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run Teaching on the Run (TOTR) is een beknopte versie van het Teach the Teachers programma

Nadere informatie

HAND EN POLS: LETSELS, AANDOENINGEN EN REVALIDATIEGENEESKUNDE ARMAMPUTATIES EN REDUCTIEDEFECTEN

HAND EN POLS: LETSELS, AANDOENINGEN EN REVALIDATIEGENEESKUNDE ARMAMPUTATIES EN REDUCTIEDEFECTEN HAND EN POLS: LETSELS, AANDOENINGEN EN REVALIDATIEGENEESKUNDE ARMAMPUTATIES EN REDUCTIEDEFECTEN Locatie: Sint Maartenskliniek, Nijmegen Donderdag 12 en vrijdag 13 februari 2015 Toelichting De Nederlandse

Nadere informatie

INDIVIDUELE PROFILERING

INDIVIDUELE PROFILERING INDIVIDUELE PROFILERING EN ACTUELE THEMA S IN DE MEDISCHE VERVOLGOPLEIDING Op weg naar de specialist van de toekomst Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 1.1 Gezondheidszorg in verandering 4 1.2 Vakoverstijgende

Nadere informatie

De aios als supervisor:

De aios als supervisor: workshop De aios als supervisor: see one do one teach one Suzanne Wever Paetrick Netten Laima Nadery - Siddiqi Margriet Schneider Opzet Wat wilt u van ons? Wat willen wij van jullie: aios en opleiders?

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus Samen naar een individueel opleidingsplan Anouk Straus Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan. Het individueel opleidingsplan in de praktijk Oefenen met IOP gesprek tussen aios en opleider Aan

Nadere informatie

Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis

Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis Wat vindt u? Het portfolio: Lasten? Lusten? Wat is het portfolio? Portare = dragen

Nadere informatie

Draaiboek voor de te visiteren vakgroep

Draaiboek voor de te visiteren vakgroep Draaiboek voor de te visiteren vakgroep Ten behoeve van de kwaliteitsvisitatie van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen Laatst gewijzigd: februari 2014 1. Inleiding De kwaliteitsvisitatie richt

Nadere informatie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie Leerplan profileringsstage kinderneurologie Inleiding Tijdens de stage algemene kindergeneeskunde in het MMC krijg je de gelegenheid om je te verdiepen in neurologische stoornissen bij kinderen en in de

Nadere informatie

CRPS-1 EN PLEXUS BRACHIALIS- EN PERIFEER ZENUWLETSEL

CRPS-1 EN PLEXUS BRACHIALIS- EN PERIFEER ZENUWLETSEL CRPS-1 EN PLEXUS BRACHIALIS- EN PERIFEER ZENUWLETSEL Foto: Kees de Boer, Donderdag 27 en vrijdag 28 maart 2014 Leiden Toelichting De Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA) organiseert in samenwerking

Nadere informatie

Voortgangsgesprekken, POP en portfolio. Paul Brand, kinderarts-opleider Isala klinieken Zwolle Hoogleraar klinisch onderwijs UMCG

Voortgangsgesprekken, POP en portfolio. Paul Brand, kinderarts-opleider Isala klinieken Zwolle Hoogleraar klinisch onderwijs UMCG Voortgangsgesprekken, POP en portfolio Paul Brand, kinderarts-opleider Isala klinieken Zwolle Hoogleraar klinisch onderwijs UMCG Overzicht workshop Inleiding: het nieuwe opleiden herhaling: toetsen en

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

TWEEDEJAARS COMPLEXE COMMUNICATIE OP SPREEKKAMERNIVEAU. Locatie: Sophia Revalidatie, Den Haag

TWEEDEJAARS COMPLEXE COMMUNICATIE OP SPREEKKAMERNIVEAU. Locatie: Sophia Revalidatie, Den Haag TWEEDEJAARS COMPLEXE COMMUNICATIE OP SPREEKKAMERNIVEAU Locatie: Woensdag 12 t/m vrijdag 14 november 2014 Toelichting De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) organiseert in samenwerking met

Nadere informatie

Leerplan profileringstage kinderneurologie

Leerplan profileringstage kinderneurologie Leerplan profileringstage kinderneurologie L. Bok, kinderarts Erfelijke en aangeboren afwijkingen en aandachtsgebied kinderneurologie Mw. L. Niers, algemeen kinderarts en opleider kindergeneeskunde F.

Nadere informatie

[OPZET AIOS-TRAINING THE SELF-DIRECTED LEARNER ]

[OPZET AIOS-TRAINING THE SELF-DIRECTED LEARNER ] Aanleiding Als gevolg van de individualisering van de medische vervolgopleiding wordt sterker dan voorheen een proactieve attitude verwacht van de AIOS. Hij/zij zal, vanaf het begin van de vervolgopleiding,

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies Dedicated Schakeljaar Vitale Functies 1. Inleiding Het schakeljaar vormt de verbinding tussen de studie geneeskunde en de vervolgopleidingen. De student leert te functioneren op het niveau van een beginnende

Nadere informatie

Workshop: Lokaal opleidingsplan

Workshop: Lokaal opleidingsplan Workshop: Lokaal opleidingsplan 9 oktober 2009 Dr. Paetrick M. Netten, internist opleider Prof. Dr. Rijk. O.B. Gans, internist opleider en voorzitter van de werkgroep modernisering CCMS Workshop: Lokaal

Nadere informatie

POLIKLINIEK JONGVOLWASSENEN

POLIKLINIEK JONGVOLWASSENEN POLIKLINIEK JONGVOLWASSENEN Transitie van kind naar volwassene Mw.dr. Jetty van Meeteren revalidatiearts, Erasmus MC Waarom aandacht voor transitie? Zowel uit de klinische praktijk als uit het wetenschappelijk

Nadere informatie

Peilstation Intensief Melden

Peilstation Intensief Melden Peilstation Intensief Melden Nederlands Centrum voor Beroepsziekten AMC Presentatie casus beroepsziekte en Capita Selecta 5 e PIM workshop, najaar 2013 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, AMC/Coronel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015 Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar versie juni 2015 Inleiding Deze Regeling is een uitvoeringsregeling op basis van het Landelijke Protocol Toetsing en

Nadere informatie

Basisinformatie Opleiding

Basisinformatie Opleiding Basisinformatie Opleiding Introductie Je neemt deel aan de opleiding Professional Coaching & Leiderschap bij Coachcenter. De opleiding is er voor ieder die zichzelf verder wil ontwikkelen op persoonlijk

Nadere informatie

Paul Brand Kinderarts Amalia kinderafdeling Isala klinieken Zwolle Hoogleraar klinisch onderwijs UMC Groningen 1

Paul Brand Kinderarts Amalia kinderafdeling Isala klinieken Zwolle Hoogleraar klinisch onderwijs UMC Groningen 1 Opleiden in de klinische praktijk Paul Brand Kinderarts Amalia kinderafdeling Isala klinieken Zwolle Hoogleraar klinisch onderwijs UMC Groningen 1 Leerdoelen Aan het einde van deze middag: Kent u de principes

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) Belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven

Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan Werken met het individueel opleidingsplan Aan de slag! Terugkoppeling en afronding 15 december

Nadere informatie

TWEEDEJAARS COMPLEXE COMMUNICATIE OP SPREEKKAMERNIVEAU. Locatie: Sophia Revalidatie, Den Haag

TWEEDEJAARS COMPLEXE COMMUNICATIE OP SPREEKKAMERNIVEAU. Locatie: Sophia Revalidatie, Den Haag TWEEDEJAARS COMPLEXE COMMUNICATIE OP SPREEKKAMERNIVEAU Locatie: 2-3 - 4 november 2016 Toelichting De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) organiseert in samenwerking met PAO Heyendael van

Nadere informatie

DCD & SPINA BIFIDA EN KLINIMETRIE BIJ KINDEREN EN JONGEREN MET EEN BEPERKING

DCD & SPINA BIFIDA EN KLINIMETRIE BIJ KINDEREN EN JONGEREN MET EEN BEPERKING DCD & SPINA BIFIDA EN KLINIMETRIE BIJ KINDEREN EN JONGEREN MET EEN BEPERKING 24 en 25 mei 2012 Toelichting De Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA) organiseert in samenwerking met PAO Heyendael

Nadere informatie

Het CAT-project: informatie voor begeleiders

Het CAT-project: informatie voor begeleiders Het CAT-project: informatie voor begeleiders AWV 3 de jaar Geneeskunde Saskia Le Cessie & Arno Roest Informatie voor begeleiders Via https://www.lumc.nl/org/oor-leiden/ Hier staat op: Deze presentatie

Nadere informatie

Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017

Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017 Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017 Introductie Dit is de checklist voor de aios en opleider om halverwege de periode samen te bespreken hoe het opleiden gaat.

Nadere informatie

Juni 2015 Spaarne Gasthuis versie 6 1

Juni 2015 Spaarne Gasthuis versie 6 1 STAGE MEDISCH LEIDERSCHAP voor aios Titel Tags Ziekenhuis Locaties Specialisme Korte beschrijving stage Reactie aios Praktijkstage medisch leiderschap voor aios Medisch leiderschap, ziekenhuisorganisatie,

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Aanbod scholingen PEDI-NL November 2010 SCHOLINGEN PEDI-NL

Aanbod scholingen PEDI-NL November 2010 SCHOLINGEN PEDI-NL SCHOLINGEN PEDI-NL De PEDI-NL is de Nederlandse vertaling en bewerking van Pediatric Evaluation of Disability Inventory. Met de PEDI kan de mate van zelfstandigheid in het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten

Nadere informatie

Wetenschappelijke vorming in de huisartsopleiding

Wetenschappelijke vorming in de huisartsopleiding Versiedatum: 0-0-06 Pagina van 5 De wetenschappelijke onderbouwing van het huisartsgeneeskundig handelen vormt een belangrijke leidraad voor de huisarts. Deze moet een wetenschappelijke onderbouwing kunnen

Nadere informatie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie (Besluit orthopedie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede lid, onder

Nadere informatie

Workshop Spiegeltherapie in de praktijk

Workshop Spiegeltherapie in de praktijk Workshop Spiegeltherapie in de praktijk vrijdag 15 april 2011 Erasmus MC, Rotterdam a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Nadere informatie

Multi source feedback voor de aios

Multi source feedback voor de aios Multi source feedback voor de aios Multi source feedback voor de aios Voor artsen in opleiding tot specialist (aios) is het belangrijk dat zij kennis van het specialisme verwerven, specialistische vaardigheden

Nadere informatie

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Martini Ziekenhuis Groningen/Van Swieten Instituut Ziekenhuisgroep Twente locatie Almelo en Hengelo/ZGT Academie 2013 1 Inleiding Ter bewaking van

Nadere informatie

Visitatie van de opleiding informatie voor aios

Visitatie van de opleiding informatie voor aios Visitatie van de opleiding informatie voor aios introductie Visitatie van de opleiding: informatie voor aios Kwaliteit staat bij de medische vervolgopleidingen hoog in het vaandel. Om de kwaliteit te bewaken

Nadere informatie

PDCA in de praktijk: de rol van de AIOS?

PDCA in de praktijk: de rol van de AIOS? R1 PDCA in de praktijk: de rol van de AIOS? drs. Samara Guillen, AIOS Interne Geneeskunde, Ikazia ziekenhuis dr. Rob Oostenbroek, oud-opleider Heelkunde en decaan, ASz dr. Adrienne Zandbergen, opleider

Nadere informatie

Een doorgaande lijn van plus naar klas. Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan.

Een doorgaande lijn van plus naar klas. Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Een doorgaande lijn van plus naar klas Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan. De trainer sluit goed aan bij vragen

Nadere informatie

Revalidatie bij gewrichtsziekten

Revalidatie bij gewrichtsziekten Revalidatie bij gewrichtsziekten Locatie: Reade, Amsterdam Donderdag 14 februari 2013 Toelichting De Nederlandse Vereniging voor Revalidatie Artsen (VRA) organiseert in samenwerking met PAO Heyendael op

Nadere informatie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme reumatologie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme reumatologie Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme reumatologie (BESLUIT REUMATOLOGIE) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede lid,

Nadere informatie

Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER

Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER Wat willen JULLIE bereiken vandaag? Wat willen WIJ bereiken vandaag? Jullie hebben kennis en kunde om jullie eigen opleiding vorm te geven AIOS in the lead Input krijgen

Nadere informatie

Rapportage Evaluator

Rapportage Evaluator Rapportage Evaluator Schrijftherapie voor getraumatiseerde kinderen en jeugdigen Docent: mevrouw drs. S.J.M. Lucassen Locatie: Regardz La Vie te Utrecht STK100309 Vertrouwelijk 20-05-2010 Dit rapport is

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

Locaal opleidingsplan opleiding orthopedie UMC St. Radboud Nijmegen

Locaal opleidingsplan opleiding orthopedie UMC St. Radboud Nijmegen Locaal opleidingsplan opleiding orthopedie UMC St. Radboud Nijmegen In dit plan wordt beschreven: 1. Op welke locaties in de opleidingsregio kunnen welke competenties voor het vak van orthopedisch chirurg

Nadere informatie

De 7 stappen van een CAT

De 7 stappen van een CAT De 7 stappen van een CAT Patiënt (praktijk) Vertaalslag (expert) Wetenschap (literatuur) 1 klinisch scenario trefwoorden 2 klinische vraag 3 literatuur search 4 kritisch beoordelen artikel 7 bottom line

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding. Structuur van de opleiding

Samenvatting. Inleiding. Structuur van de opleiding Samenvatting HOOP 2.0: Tweede Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie Mario Braakman Inleiding Het landelijke opleidingsplan psychiatrie (HOOP 2.0) is met ingang van 1 januari 2016 van kracht. Er

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Project CanBetter. Patiëntveiligheid. Doelmatigheid. Ouderenzorg. Medisch Leiderschap 01-04-2014 2

Project CanBetter. Patiëntveiligheid. Doelmatigheid. Ouderenzorg. Medisch Leiderschap 01-04-2014 2 Medisch Leiderschap Prof.dr. Margriet Schneider Loes Nissen, aios MDL Jessica Vogel, Bedrijfsleider MDL Judith Voogt, student geneeskunde, onderzoeker V & V Project CanBetter Patiëntveiligheid Doelmatigheid

Nadere informatie

Peilstation Intensief Melden

Peilstation Intensief Melden Peilstation Intensief Melden Nederlands Centrum voor Beroepsziekten AMC PIM workshop 2015 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, AMC/Coronel Instituut, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam Telefoon: 020 566

Nadere informatie

Onderwerp: Doelen: Voorgenomen acties. Kwaliteit

Onderwerp: Doelen: Voorgenomen acties. Kwaliteit Jaarplan 2015 Werkgroep VRA Bewegen en Sport (WVBS) Voorzitter: R Dekker Voorzitterschap: vacant Secretaris: PJM van Leeuwen Penningmeester: JA Haisma Contactpersoon voor dit concept: Peter JCM van Leeuwen

Nadere informatie

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010 Workshop Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen Donderdag 5 februari 010 Implementatie en visitatie Gaan hand in hand Wederzijdse beïnvloeding Wederzijdse stimulering

Nadere informatie

EPA s en individualisering, nu praktisch

EPA s en individualisering, nu praktisch EPA s en individualisering, nu praktisch Drs. Liesbeth Adelmeijer, onderwijskundig adviseur Dr. Sesmu Arbous, anesthesioloog-intensivist, opleider IC OPLEIDINGSSYMPOSIUM, 12 APRIL 2016, LEIDEN Entrustable

Nadere informatie

3/2/2016. Inhoud. Waarom EPA s? Wat zijn EPA s? Basis beroepsactiviteiten van de internist. EPA s en Competenties

3/2/2016. Inhoud. Waarom EPA s? Wat zijn EPA s? Basis beroepsactiviteiten van de internist. EPA s en Competenties sals handvat voor AIOS en opleidingsteams Inhoud 1. Waarom s? 2. Wat is een? Pilot gericht opleiden 3. Proces ontwikkeling IG 4. Opzet Pilot gericht opleiden Maart t/m september 2016 1 2 Waarom s? Theorie

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden opleiden in algemene competenties

Praktijkvoorbeelden opleiden in algemene competenties Praktijkvoorbeelden opleiden in algemene competenties Kennis en wetenschap Maatschappelijk handelen Praktijkvoorbeelden opleiden in algemene competenties MMV-CanBetter (zie www.knmg.nl/modernisering) verzamelt

Nadere informatie

Modern opleiden: hoe visiteren?

Modern opleiden: hoe visiteren? donderdag 30 september 1999 Vrijdag 9 oktober 2009 Modern opleiden: hoe visiteren? Corry den Rooyen, onderwijskundige Paul Blok, secretaris MSRC Introductie Maatschappelijke veranderingen Project modernisering

Nadere informatie

Formulier Beoordeling Critical Appraisal of a Topic (CAT)

Formulier Beoordeling Critical Appraisal of a Topic (CAT) Formulier Beoordeling Critical Appraisal of a Topic (CAT) Datum: Co-schap Beschouwend Co-schap Snijdend Co-schap Moeder & Kind Co-schap Neurowetenschappen Co-schap HAG & Sociale Geneeskunde GEZP Keuzeonderwijs.

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Plusklas! In deze gids zetten we de details van

Nadere informatie

Werkplekleren: professionalisering van de opleiders in de artsenopleiding

Werkplekleren: professionalisering van de opleiders in de artsenopleiding Werkplekleren: professionalisering van de opleiders in de artsenopleiding Prof. dr. Lieve Van den Block Vakgroep Huisartsgeneeskunde Vakgroep Klinische Wetenschappen VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL (VUB) Centraal

Nadere informatie

Praktijksituatie Activiteiten Wat moet je daarvoor kunnen Voorgeschreven medicatie complexe neurologische patiënt in kaart brengen op kosten

Praktijksituatie Activiteiten Wat moet je daarvoor kunnen Voorgeschreven medicatie complexe neurologische patiënt in kaart brengen op kosten Praktijksituatie Activiteiten Wat moet je daarvoor kunnen Voorgeschreven medicatie complexe neurologische patiënt in kaart brengen op kosten Bespreken van de medicatie met apotheker Kosten in kaart brengen

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema 1 Introles De leerling oriënteert zich op

Nadere informatie

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam huisartsopleider. Plaats praktijk. Opleidingsjaar. jaar 1. jaar 3. Moment van invullen

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam huisartsopleider. Plaats praktijk. Opleidingsjaar. jaar 1. jaar 3. Moment van invullen LEOh Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde VERSIE AIOS IN TE VULLEN DOOR DE AIOS Naam aios IN TE VULLEN DOOR DE OPLEIDER Datum gezien Groepsnummer aios BIG-nummer Naam huisartsopleider Paraaf

Nadere informatie

Kiezen van werkvormen voor docentprofessionalisering:

Kiezen van werkvormen voor docentprofessionalisering: Kiezen van werkvormen voor docentprofessionalisering: evidence-based en nieuwe ontwikkelingen NVMO werkgroep docentprofessionalisering Programma Inzichten in gebruik en effect van methoden voor docentprofessionalisering

Nadere informatie

April 2016 Spaarne Gasthuis Academie 1

April 2016 Spaarne Gasthuis Academie 1 Stage LEIDERSCHAP EN MANAGEMENT VOOR AIOS Tags Ziekenhuis Locaties Specialisme Duur Korte beschrijving stage Reactie aios Professionele identiteit, leiderschap, ziekenhuisorganisatie, ziekenhuismanagement,

Nadere informatie

klaar voor de toekomst!

klaar voor de toekomst! Jongeren met chronische aandoeningen klaar voor de toekomst! gratis Training Transitie, Zelfmanagement en Participatie voor zorgverleners Training Transitie, Zelfmanagement en Participatie voor zorgverleners

Nadere informatie

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR Verdiepingstraining Humor in professionele communicatie: focus op de mediator Introductie Wij definiëren humor in het professioneel communicatieproces

Nadere informatie

Werkwijze(r) ANIOS Urologie

Werkwijze(r) ANIOS Urologie Werkwijze(r) ANIOS Urologie Werkwijze(r) ANIOS Urologie Het St. Antonius Ziekenhuis is een groot opleidingsziekenhuis met een vakgroep urologie die het vakgebied vrijwel in de volle breedte en in al zijn

Nadere informatie

Voortgangs- en beoordelings systematiek AVG opleiding Erasmus MC Definitieve versie Herzien Marijke Meijer/Hanneke Veeren

Voortgangs- en beoordelings systematiek AVG opleiding Erasmus MC Definitieve versie Herzien Marijke Meijer/Hanneke Veeren Voortgangs- en beoordelings systematiek AVG opleiding Erasmus MC Praktische uitwerking van het hoofdstuk uit het opleidingsplan Voortgangs- en beoordelings systematiek AVG opleiding Erasmus MC Definitieve

Nadere informatie

KORTE PRAKTIJK BEOORDELING STAGE. Augustus Samen willen groeien

KORTE PRAKTIJK BEOORDELING STAGE. Augustus Samen willen groeien KORTE PRAKTIJK BEOORDELING STAGE Augustus 2013 Samen willen groeien LEVEL 2 Level 1: Level 2: Level 3: Level 4: Level 5: de student heeft kennis en vaardigheden, maar nog niet voldoende om de activiteit

Nadere informatie

Kindergeneeskunde. Kinderartsen:

Kindergeneeskunde. Kinderartsen: Kindergeneeskunde De kinderafdeling omvat de volgende onderafdelingen: Isolatie (Boxen) Grote kinderen en Kleuters (Algemeen) Medium Care Neonatale Intensive Care Unit (NICU) Dagbehandeling Poli Kindergeneeskunde

Nadere informatie

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. versie november 2014. Spoedeisende hulp

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. versie november 2014. Spoedeisende hulp Spoedeisende hulp AIOS Inwerken versie november 2014 Contract voor: In dienst per: Uit dienst per: 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren 1 januari xxxx 31 december xxxx OLVG Oosterpark 9 1091AC Amsterdam

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

Individualisering opleidingsduur

Individualisering opleidingsduur Individualisering opleidingsduur Vanaf 1 januari 2015 is er een vernieuwde vrijstellingsregeling voor de medische vervolgopleidingen. De gehele regeling is na te lezen op de websites van KNMG en RGS. Indien

Nadere informatie

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde LUMC, pagina 1 Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Leids

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS)

Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS) Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS) Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Inleiding Tijdens de stage zijn er zeven leerondersteuningsbijeenkomsten (LOS-bijeenkomsten). Het onderwijs

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier

Toelichting bij het formulier Voor het leren van de VS i.o. is het essentieel dat hij/zij frequent feedback ontvangt op zijn/haar functioneren, ook als er geen sprake is van een formeel beoordelingsmoment. Toelichting bij het formulier

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde W. Tjon A Ten, kinderarts L. Niers, kinderarts en opleider kindergeneeskunde F. Halbertsma, kinderarts-neonatoloog en plv opleider

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze module Plusklas! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje.

Nadere informatie

Differentiatie - Ouderengeneeskunde

Differentiatie - Ouderengeneeskunde Differentiatie - Ouderengeneeskunde Dit is de afdeling, dit zijn de patiënten De differentiatie Ouderengeneeskunde is het onderdeel van de Interne Geneeskunde dat zich bezig houdt met de etiologie, preventie,

Nadere informatie

De implementatiefase van het landelijk opleidingsplan bedrijfsarts 2017

De implementatiefase van het landelijk opleidingsplan bedrijfsarts 2017 De implementatiefase van het landelijk opleidingsplan bedrijfsarts 2017 Het LOP op basis van NVAB visie, uitgangspunt voor de opleiding tot BA te implementeren in de (opleidings)praktijk Modernisering

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde. Onderwijsgroep (OWG)

Opleiding Verpleegkunde. Onderwijsgroep (OWG) Opleiding Verpleegkunde Onderwijsgroep (OWG) Handleiding Jaar 2 Voltijd Studiejaar 2013-2014 INLEIDING Doelstelling van OWG Tijdens de stage zijn er zes OWG- bijeenkomsten. In dit deel staat de praktische

Nadere informatie

Centrum voor Revalidatie Locatie Groningen Spreekuur aangeboren afwijking aan de arm of hand

Centrum voor Revalidatie Locatie Groningen Spreekuur aangeboren afwijking aan de arm of hand Centrum voor Revalidatie Locatie Groningen Spreekuur aangeboren afwijking aan de arm of hand Het CABE-spreekuur Centrum voor Revalidatie Locatie Groningen Uw zoon of dochter is verwezen naar de polikliniek

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar bij de Orthopedie ROGO Rotterdam. Aannamebeleid

Dedicated Schakeljaar bij de Orthopedie ROGO Rotterdam. Aannamebeleid Dedicated Schakeljaar bij de Orthopedie ROGO Rotterdam Aannamebeleid Schakeljaarstudenten worden via een aparte sollicitatieronde aangenomen. Start in de zomer van 2015 met het schakeljaar en meedingen

Nadere informatie

Leer meer van de dagelijkse praktijk. KBA s als handvat voor aios en opleiders

Leer meer van de dagelijkse praktijk. KBA s als handvat voor aios en opleiders Leer meer van de dagelijkse praktijk KBA s als handvat voor aios en opleiders disclosure belangen sprekers: geen (potentiële) belangenverstrengeling Structuur Huisartsopleiding Opleidingspraktijk 4 dagen

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris II

Leergang Ambtelijk Secretaris II Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten de leergang met een uitgebreide kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze.

Nadere informatie

Regionaal opleidingsplan orthopedie ROGOO augustus 2011 RZA 1

Regionaal opleidingsplan orthopedie ROGOO augustus 2011 RZA 1 Regionaal opleidingsplan opleiding orthopedie Regionale Opleiding Groep Orthopedie Oost UMC St. Radboud Nijmegen, St. Maartenskliniek Nijmegen, Rijnstate Arnhem Aan de hand van het landelijke opleidingplan

Nadere informatie

Bijlagen. bij. Lokaal Opleidingsplan Cardiologie. Atrium Medisch Centrum Heerlen

Bijlagen. bij. Lokaal Opleidingsplan Cardiologie. Atrium Medisch Centrum Heerlen Bijlagen bij Lokaal Opleidingsplan Cardiologie Atrium Medisch Centrum Heerlen 2011 1 Bijlagen Inlegbladen Portofolio Zelftesten 2 Inlegbladen Portofolio: Voorbeeld CV Aandachtspunten introductiegesprek

Nadere informatie

RICHTLIJN OPSTELLEN LEERWERKPLAN OPLEIDING IGT

RICHTLIJN OPSTELLEN LEERWERKPLAN OPLEIDING IGT RICHTLIJN OPSTELLEN LEERWERKPLAN OPLEIDING IGT Voor de borging van de opleiding IGT in de opleidingsinrichtingen en voor de erkenning en/of herregistratie als opleidingsinrichting is de opleidingsinrichting

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Revalidatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Revalidatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Revalidatie Informatie voor patiënten F1017-3135 september 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

Opleiding Sportgeneeskunde

Opleiding Sportgeneeskunde Leerdoel 1: U weet wat sportgeneeskunde is. Opleiding Sportgeneeskunde Leerdoel 2: U weet dat sportgeneeskunde nodig is Leerdoel 3: U weet wat het SMC is. Opleidingsregio Groningen Leerdoel 4: U kent de

Nadere informatie