De Opleiding Cardiologie in Medisch Spectrum Twente, Enschede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Opleiding Cardiologie in Medisch Spectrum Twente, Enschede"

Transcriptie

1 Bijlage G Lokaal Opleidingsplan Cardiologie De Opleiding Cardiologie in Medisch Spectrum Twente, Enschede De Opleiding Cardiologie in Enschede is één van de opleidingen cardiologie in Nederland die zich graag op een bijzondere manier wil onderscheiden. Door niet alleen goede cardiologen af te leveren maar vooral ook goede mensen. Dat denken wij te bereiken door hoge eisen te stellen aan onze AIOS en aan onszelf. Door kwalitatief leerzame stages, door onderhoudend onderwijs, ook discipline overstijgend, door voldoende coaching en begeleiding, door stimulerende wetenschap, door een vriendschappelijke atmosfeer zowel binnen als buiten het ziekenhuis. In het Lokale Opleidingsplan is een vertaling gemaakt van het Landelijke Opleidingsplan Cardiologie naar het lokale niveau in Medisch Spectrum Twente, Enschede. Wij hebben geprobeerd het terug te brengen tot werkbare afspraken waarbij wij nog steeds voldoen aan de eisen van het Kaderbesluit CCMS en het Landelijke Opleidingsplan Cardiologie. Door gebruik te maken van het digitale VREST portfolio en met een vereenvoudiging van de toetsing blijft de Opleiding Cardiologie zowel voor de AIOS als voor de opleidingsgroep een uitdaging. Namens de Maatschap Cardiologie, de opleidingsgroep, Opleider Cardiologie Dr Patrick M.J. Verhorst Plaatsvervangend Opleider Cardiologie Dr Marcoen F. Scholten

2 Het Lokale Opleidingsplan Cardiologie Inhoudsopgave Pagina I. Opleiding Cardiologie 3-9 i. Organisatie 4 ii. Opleidingsgroep 4-6 iii. De structuur van de opleiding Cardiologie 7 iv. Onderwijs 8 v. Wetenschap 8 vi. Communicatie 8 vii. Kwaliteitscyclus 9 viii. Overige 9 II. Vooropleiding Interne Geneeskunde 10 III. Opleiding Cardiologie de stage jaren i. 3e en 4 jaar 12 ii. 5e jaar 13 IV. Opleiding Cardiologie het verdiepingsjaar i. 6e jaar 15 ii. Algemene cardiologie iii. Invasieve cardiologie iv. Elektrofysiologie v. Niet-invasieve beeldvormende cardiologie vi. Intensive Care cardiologie V. Onderwijs VI. Wetenschap 41 VII. Individueel opleidingsplan 42 VIII. Toetsing en beoordeling

3 I. Opleiding Cardiologie Algemeen - Alle leden van de opleidingsgroep zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de volledige opleiding cardiologie binnen Medisch Spectrum Twente (MST) te Enschede, de opleider en plaatsvervangend opleider zijn eindverantwoordelijk - De Opleiding Cardiologie in Enschede onderschrijft de veranderingen van het Kaderbesluit: o arts in opleiding tot specialist heet voortaan AIOS o competentie gerichte opleiding o modulaire indeling opleiding o cursorisch onderwijs o toegestuurd leren door middel van portfolio, KPB s, voortgangstoetsen o professionalisering opleidingsgroep en de daarmee samenhangende opleidingsfilosofie van de NVVC: o competentie-gericht leren in klinische praktijk, uitgaande van patiënten problemen en klinische syndromen o AIOS is bekend met de eindtermen o AIOS vraagt om supervisie, feedback en beoordeling o Individueel leertraject volgens landelijk geldend opleidingsplan obv portfolioleren - De wijzigingen voor de dagelijkse praktijk: o inhoudelijk wordt aandacht geschonken aan alle benodigde competenties van cardioloog zoals gedefinieerd door CCMC o AIOS spelt actieve centrale rol bij het verwerven van die competenties o Competenties worden (in-)formeel getoetst o Observeren en vastleggen van functioneren van AIOS is bron voor feedback o Regelmatig gestructureerde feedback is noodzakelijk voor optimaal leer- en werkklimaat voor AIOS, hetgeen actieve rol opleidingsgroep vraagt o Groei en competentieniveau via KPB s o Competenties zijn niet gebonden aan vaste opleidingsduur o Vakgebied cardiologie nooit helemaal te dekken door opleiding, nadruk op levenlang leren in de toekomst o AIOS en opleidingsgroep dienen geschoold te worden in nieuwe systematiek van begeleiding, feedback en beoordeling 3

4 I.Opleiding Cardiologie Organisatie - De opleider en plaatsvervangend opleider zijn beiden gepromoveerd. - De opleider is lid van het Concillium Cardiologicum van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). - De opleider is als lid aanwezig bij de periodieke vergaderingen van de Centrale Opleidings Commissie (COC) van ziekenhuis Medisch Spectrum Twente. - De opleider heeft in zijn weekrooster één dagdeel voor de opleiding cardiologie. - De opleider onderhoudt contacten met opleiders cardiologie van het OOR N&O - De opleider onderhoudt contacten met de opleiders interne geneeskunde. - De opleider onderhoudt contacten met de opleiders cardiologie voor het B-jaar. - De maatschap houdt periodiek, anders dan de opleidingsvergaderingen, vergaderingen over de opleiding met de opleider als voorzitter. - De 6e jaars AIOS cardiologie worden uitgenodigd voor de maatschapsvergaderingen, ontvangen de notulen en participeren in de vergadering. - De maatschap cardiologie beschikt over een secretaresse die zich vrijwel volledig bezig houdt met de opleiding cardiologie. - De opleider en plaatsvervangend opleider zijn verantwoordelijk voor de aanname van nieuwe ANIOS cardiologie. Een vertegenwoordiger van de AIOS cardiologie is aanwezig bij de sollicitaties. - Alle AIOS en ANIOS cardiologie worden aangesteld via de Medical School van MST. Alle AIOS cardiologie en een deel van de ANIOS cardiologie worden gefinancierd vanuit de Medical School. Een deel van de ANIOS cardiologie en alle onderzoeksassistenten cardiologie worden door de maatschap cardiologie betaald. Opleidingsgroep - De Opleiding Cardiologie is in 2005 van start gegaan in Medisch Spectrum Twente onder de verantwoordelijkheid van de Maatschap Cardiologie, de opleidingsgroep: Prof dr C. von Birgelen - differentiatie: interventie cardiologie, algemene cardiologie, intravasculaire diagnostiek, atherosclerose - stagebegeleider interventie cardiologie - hoogleraar Cardiologie aan de Universiteit Twente te Enschede, Instituut voor Biomedische Technologie (BMTI) - associate professor of medicine (PD) aan de Universiteit Duisburg-Essen (Duitsland) - editor Eurointervention, International Journal of Cardiovascular Imaging, Interventional Cardiology, Cardiovascular Diagnosis and Therapy - reviewer England Journal of Medicine, Lancet, Circulation, Journal of the American Journal of Cardiology, American Journal of Cardiology, European Heart Journal, CCI, Eurointervention, Interventional Cardiology Drs K.G. van Houwelingen - differentiatie: interventie cardiologie - stagebegeleider interventie cardiologie 4

5 I.Opleiding Cardiologie Drs P.J.A. Keulen - differentiatie: echocardiografie, consulent thoraxchirurgie - stagebegeleider beeldvorming Drs L.W. Louwerenburg - differentiatie: interventie cardiologie - stagebegeleider hartcatheterisatie - coördinator Cardio Research Enschede - lid werkgroep interventie cardiologie (WIC) - voorzitter Eerste Cardiologen Golfgenootschap Dr F.H.A.F. de Man - differentiatie: interventie cardiologie - stagebegeleider hartcatheterisatie - lid werkgroep interventie cardiologie (WIC) - lid lokale METC Dr J.M. van Opstal - differentiatie: elektrofysiologie - plaatsvervangend voorzitter maatschap cardiologie - stagebegeleider elektrofysiologie Dr M.F. Scholten - differentiatie: elektrofysiologie, thoraxchirurgie - plaatsvervangend opleider - stagebegeleider elektrofysiologie - lid redactie Geneesmiddelen Bulletin Dr Y.J. Stevenhagen - differentiatie: elektrofysiologie - stagebegeleider elektrofysiologie - lid Stichting Kwaliteitsverbetering Cardiologie Enschede Dr M.G. Stoel - differentiatie: interventie cardiologie - stagebegeleider hartcatheterisatie - lid Reanimatie Commissie MST Dr P.M.J. Verhorst - differentiatie: echocardiografie, CT-scan, consulent thoraxchirurgie - opleider volledige opleiding cardiologie - stagebegeleider beeldvorming - lid Centrale Opleidings Commissie MST; lid proefvisitaties MST - voorzitter Stichting Kwaliteitsverbetering Cardiologie Enschede - lid Concillium Cardiologicum NVVC, lid werkgroep Gender NVVC - reviewer Netherlands Heart Journal, European Journal of Cardiovascular Imaging - docent Hoytema cursus Elektrocardiografie - voorzitter Stichting Opvang Ezels 5

6 I.Opleiding Cardiologie Drs E.M.C. Wajon - differentiatie: echocardiografie, congenitale cardiologie, cardiologie en zwangerschap, hartfalen, consulent thoraxchirurgie - stagebegeleider beeldvorming - coördinator hartfalenpoli - coördinator echolab Dr L.J. Wagenaar - differentiatie: echocardiografie, CT-scan, MRI, congenitale cardiologie, cardiologie en zwangerschap, consulent thoraxchirurgie - voorzitter maatschap cardiologie - stagebegeleider beeldvorming Drs H.P.C.M. Lambregts (chef de Clinique) - differentiatie: algemene cardiologie, consulent intensive care - stagebegeleider verpleegafdeling cardiologie Drs R. Schiphorst (chef de Clinique) - differentiatie: acute cardiologie - stagebegeleider hartbewaking en consulten Dr M. Hartmann (chef de Clinique) - differentiatie: interventie cardiologie - stagebegeleider interventie cardiologie Drs H.G.R. Dorman (fellow) - differentiatie: elektrofysiologie - stagebegeleider elektrofysiologie Drs R Oortman (fellow) - differentiatie: beeldvorming, consulent thoraxchirurgie - stagebegeleider beeldvorming 6

7 I.Opleiding Cardiologie De structuur van de opleiding Cardiologie 1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar 5e jaar 6e jaar interne interne cardiologie cardiologie cardiologie cardiologie geneeskunde geneeskunde Basis Differentiatie - algemene interne geneeskunde - verpleegafdeling - algemene cardiologie waaronder diabeteszorg en - hartbewaking / eerste hart hulp - invasieve cardiologie vasculaire geneeskunde - cardio-thoracale chirurgie - elektrofysiologie - intensive care geneeskunde - polikliniek - niet-invasieve beeld- - longziekten en tuberculose - niet-invasieve beeldvorming vorming cardiologie - nefrologie - hartcatheterisatie/pacemakerimplantatie - congenitale cardiologie en pacemaker follow-up - intensive cardiac care - congenitale cardiologie cardiologie - consulten - elektrofysiologie/pacemakerimplantatie, pacemaker follow-up, ICD/ablaties De eerste drie opleidingsjaren worden gevolgd in aaneengesloten perioden van tenminste 12 maanden Twee jaar interne geneeskunde in de eerste drie jaar van de opleiding. Dat betekent: - twee jaar interne geneeskunde, vier jaar cardiologie (2-4) - één jaar cardiologie, twee jaar interne geneeskunde, drie jaar cardiologie (1-2-3) - één jaar interne geneeskunde, één jaar cardiologie, één jaar interne geneeskunde, drie jaar cardiologie ( ) - De cardiologie in Enschede heeft drie speerpunten: de interventie cardiologie, de elektrofysiologie en de beeldvormende cardiologie. De cardiologen maken samen met de thoraxchirurgen en thoraxanesthesisten onderdeel uit van het Thorax Centrum Twente. - Er bestaat een samenwerkingsverband met de opleidingsgroep cardiologie van de Deventer Ziekenhuizen te Deventer en het Gelre Ziekenhuis te Apeldoorn, waar in beide lokaties een B-jaar cardiologie kan worden gevolgd. - Per jaar kunnen een aantal ANIOS starten als AIOS cardiologie. Binnen 6-12 maanden na de start als ANIOS cardiologie wordt door de volledige opleidingsgroep beslist over de geschiktheid van de ANIOS om een aanvang te maken met de volledige opleiding cardiologie. De definitieve beslissing wordt genomen door de opleiders. - De opleider en plaatsvervangend opleider verzorgen de voortgangsgesprekken en de jaarlijkse beoordelingen van de AIOS via VREST, het digitaal portfolio van de AIOS. - De korte praktijk beoordelingen (KPB s) kunnen door alle leden van de opleidingsgroep, via een eigen inlogcode in VREST, worden uitgevoerd. De opleider ziet er op toe dat de AIOS cardiologie hun portfolio goed bijhouden. - Voor elke stage is één van de leden van de opleidingsgroep verantwoordelijk. 7

8 I.Opleiding Cardiologie Onderwijs - De opleider en plaatsvervangend opleider zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijsprogramma cq het cardiologisch curriculum waarbij zoveel mogelijk het opleidingsplan cardiologie van de NVVC wordt gevolgd. - Binnen het onderwijsschema van themamaanden is een lid van de opleidingsgroep verantwoordelijk voor het onderwijs in die betreffende maand. - Alle leden van de opleidingsgroep participeren in het onderwijs en zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van bovengenoemd onderwijs. Wetenschap - De opleider en plaatsvervangend opleider zijn verantwoordelijk voor de wetenschappelijke output van de AIOS cardiologie. Alle leden van de opleidingsgroep die wetenschappelijk onderzoek verrichten dragen bij aan dit wetenschappelijk klimaat. - Binnen de opleidingsgroep bestaat een wetenschapscommissie die zich bezig houdt met het opzetten en coördineren van eigen origineel wetenschappelijk onderzoek. Deze wetenschapscommissie wordt voorgezeten door een lid van de opleidingsgroep, die tevens als hoogleraar verbonden is aan de Universiteit Twente te Enschede Communicatie - Opleidingsvergaderingen De vergaderingen worden 4x per jaar gehouden, volgens format van de KNMG, voorgezeten door de opleider en waar de opleidingssecretaresse notulen van maakt. Alle aanwezige leden van de opleidingsgroep cardiologie en alle aanwezige AIOS cardiologie nemen deel aan de vergadering. - Krokettenoverleg Maandelijks is er een informeel overleg tussen de opleider en de AIOS en ANIOS cardiologie waarbij de lopende zaken binnen de kliniek worden besproken. De besprekingen en actiepunten worden genotuleerd door de opleidingssecretaresse. - COC-vergaderingen De vergaderingen worden 4x per jaar gehouden, op een middag van tot 18.00, gevolgd door gezamenlijk diner. De voorzitter van de COC maakt de agenda in overleg met de Medical School. Tevens wordt van elke vergadering notulen gemaakt. Alle opleiders en een vertegenwoordiging van de AIOS van Medisch Spectrum Twente worden uitgenodigd. - Regionale opleidingsvergadering Op initiatief van de opleider Enschede wordt er gemiddeld 2x per jaar informeel vergaderd met de opleiders van Groningen en Zwolle. Zaken betreffende de opleiding worden besproken, er worden geen notulen gemaakt. 8

9 I.Opleiding Cardiologie Kwaliteitscyclus - Teach the Teacher De leden van de opleidingsgroep hebben allen de cursus Teach the Teacher I gevolgd. De delen II en III zijn door diverse leden gevolgd, waaronder de opleider en plaatsvervangend opleider. Laatstgenoemden nemen ook deel aan de diverse cursussen die het hele jaar door de KNMG worden aangeboden betreffende de modernisering van de opleiding (oa Masterclass Coachen van AIOS) - Intervisiebespreking Maandelijks incidentenbesprekingen en psychologische coaching van AIOS cardiologie. Doel is het vergroten van de competentiegebieden communicatie, samenwerking, organisatie, professionaliteit en maatschappelijk handelen door middel van het organiseren van groepsintervisie en indien noodzakelijk individuele coaching. - D-RECT Jaarlijks wordt D-RECT uitgezet onder de AIOS cardiologie waarbij de kwaliteit van de volledige opleidingsgroep wordt beoordeeld. De resultaten worden besproken binnen de opleidingsgroep en met de AIOS cardiologie en naar aanleiding daarvan wordt een verbeterplan opgesteld. - SET-Q Jaarlijks wordt SET-Q uitgezet onder de AIOS cardiologie waarbij de kwaliteit van de individuele leden van de opleidingroep wordt beoordeeld. De resultaten worden besproken binnen de opleidingsgroep en met de AIOS cardiologie en naar aanleiding daarvan wordt een verbeterplan opgesteld. Overige - De opleider en plaatsvervangend opleider zijn tevens verantwoordelijk voor de organisatie van stages voor: o AIOS interne geneeskunde en longziekten o co-assistenten / semi-artsen Geneeskunde o studenten Technische Geneeskunde o studenten Biomedische Wetenschappen o nurse-practitioners o physician-assistants o overigen Het Lokale Opleidingsplan Cardiologie geeft de structuur van de Opleiding Cardiologie in Enschede weer. Er wordt tevens verwezen naar de opleidings-site van de cardiologie van Medisch Spectrum Twente en overige sites:

10 II. Vooropleiding Interne Geneeskunde 1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar 5e jaar 6e jaar interne interne cardiologie cardiologie cardiologie cardiologie geneeskunde geneeskunde Basis Differentiatie - algemene interne geneeskunde - verpleegafdeling - algemene cardiologie waaronder diabeteszorg en - hartbewaking / eerste hart hulp - invasieve cardiologie vasculaire geneeskunde - cardio-thoracale chirurgie - elektrofysiologie - intensive care geneeskunde - polikliniek - niet-invasieve beeld- - longziekten en tuberculose - niet-invasieve beeldvorming vorming cardiologie - nefrologie - hartcatheterisatie/pacemakerimplantatie - congenitale cardiologie en pacemaker follow-up - intensive cardiac care - congenitale cardiologie cardiologie - consulten - elektrofysiologie/pacemakerimplantatie, pacemaker follow-up, ICD/ablaties Twee jaar interne geneeskunde in de eerste drie jaar van de opleiding. Dat betekent: - twee jaar interne geneeskunde, vier jaar cardiologie (2-4) - één jaar cardiologie, twee jaar interne geneeskunde, drie jaar cardiologie (1-2-3) - één jaar interne geneeskunde, één jaar cardiologie, één jaar interne geneeskunde, drie jaar cardiologie ( ) Gedurende de 2 jaar interne geneeskunde dient een verplicht aantal stages gevolgd worden: - 1 jaar algemene interne geneeskunde (incl. diabetes zorg en vasculaire geneeskunde) maanden intensive care geneeskunde maanden longziekten en tuberculose maanden nefrologie De eisen betreffende kennis en vaardigheden per stage staan beschreven in het Landelijke Opleidingsplan Cardiologie (www.nvvc.nl). De AIOS cardiologie is in deze 2 jaren verplicht alle onderwijsmomenten en cursussen te volgen die worden aangeboden voor de AIOS interne geneeskunde. Gedurende de vooropleiding interne geneeskunde is de opleidingsgroep interne geneeskunde verantwoordelijk voor de opleiding. Ook hier zijn de opleider en plaatsvervangend opleider eindverantwoordelijk. De toetsing verloopt via de normen van het Landelijke Opleidingsplan en wordt bijgehouden in het digitale VREST portfolio van de AIOS cardiologie. De opleider cardiologie is in staat om gedurende de vooropleiding interne geneeskunde het individuele portfolio van elke AIOS in te zien. Toetsing 1e jaar: - elke 3 maanden voortgangsgesprek, na 1 jaar gecombineerd met een geschiktheidsbeoordeling x klinische praktijk beoordelingen (KPB) per jaar - 3x beoordeling overdracht, status, modelbrief - 2x CAT Toetsing 2e jaar: - elke 6 maanden voortgangsgesprek, na 1 jaar gecombineerd met een geschiktheidsbeoordeling x klinische praktijk beoordelingen (KPB) per jaar - 3x beoordeling overdracht, status, modelbrief - 2x CAT Opleider Interne Geneeskunde Plv opleider interne geneeskunde Dr Wim M. Smit Dr Machteld N.M. Wymenga 10

11 III. Opleiding Cardiologie: 3e, 4e en 5e jaar - de stage jaren - 1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar 5e jaar 6e jaar interne interne cardiologie cardiologie cardiologie cardiologie geneeskunde geneeskunde Basis Differentiatie - algemene interne geneeskunde - verpleegafdeling - algemene cardiologie waaronder diabeteszorg en - hartbewaking / eerste hart hulp - invasieve cardiologie vasculaire geneeskunde - cardio-thoracale chirurgie - elektrofysiologie - intensive care geneeskunde - polikliniek - niet-invasieve beeld- - longziekten en tuberculose - niet-invasieve beeldvorming vorming cardiologie - nefrologie - hartcatheterisatie/pacemakerimplantatie - congenitale cardiologie en pacemaker follow-up - intensive cardiac care - congenitale cardiologie cardiologie - consulten - elektrofysiologie/pacemakerimplantatie, pacemaker follow-up, ICD/ablaties In de eerste drie jaren van de opleiding cardiologie worden de volgende verplichte stages doorlopen (meestal het 3e, 4e en 5e opleidingsjaar): o Hartbewaking (CCU) - Eerste Hart Hulp (EHH) 6 maanden o Verpleegafdeling cardiologie 6 maanden o Hartcatheterisatie 6 maanden o Hartchirurgie 3 maanden o Elektrofysiologie (PM, ICD) 3 maanden o Beeldvorming 1 (ECHO, MRI) 6 maanden o Beeldvorming 2 (Nucleaire, CT, congenitaal) 3 maanden o Beeldvorming 3 (consulten, TEE, spoedpoli) 3 maanden o inclusief 1 dagdeel poli per week De volgorde van de stages ligt niet vast. Er wordt wel naar gestreefd dat de stages hartbewaking, verpleegafdeling, hartcatheterisatie en beeldvorming 1 bij voorkeur plaats vinden in het 3e en 4e jaar. De overige stages vinden bij voorkeur plaats in het 4e en 5e jaar. De stages van 6 maanden kunnen in verband met het rooster verdeeld worden in 2x drie maanden. Het B-jaar kan worden gevolgd bij de afdeling cardiologie van het Deventer Ziekenhuis te Deventer en het Gelre Ziekenhuis te Apeldoorn. De stages die in het B-jaar cardiologie worden verricht zijn afhankelijk van de toegekende stages in de betreffende B-kliniek en worden bij voorkeur in het 3e of 4e opleidingsjaar verricht. Voor elke stage zijn één of meerdere modules beschreven. De modules zijn te vinden via de site van MST (www.mst.nl) of via de site Gedurende de stage kan de AIOS begeleidt worden door één of meer cardiologen uit de opleidingsgroep. Voor iedere stage afzonderlijk kunnen cardiologen verantwoordelijk zijn d.i. alle cardiologen, de interventiecardiologen, elektrofysiologen en beeldvormende cardiologen. Voor de stage hartchirurgie zijn de thoraxchirurgen en thoraxanesthesisten (*) verantwoordelijk. 11

12 III. Opleiding Cardiologie: 3e, 4e en 5e jaar - de stage jaren - Gedurende de opleiding wordt een groei in 7 competenties beschreven. Voor het 3e en 4e jaar zijn die hetzelfde, het 5e jaar is apart: 3e en 4e jaar: 1. Medisch Handelen - anamnese en lichamelijk onderzoek (algemene cardiologische problematiek) - systematisch beschrijven ECG - differentiaal diagnose onder supervisie - vraagt zinnig echocardiogram aan en kan subcostale opnames vervaardigen bij reanimaties - vraagt zinnig MRI aan - vraagt zinnig CT aan - vraagt zinnig hartcatheterisatie aan - behandelplan onder supervisie 2. Communicatie - goede verslaglegging patiënt met enkelvoudige problematiek - goede overdracht/bespreking patiënt met enkelvoudige problematiek - onderwijs: goede presentatie patiëntencasus onder supervisie met behandelplan/beleid onderbouwt met literatuurgegevens - na voorbespreking patiënt een enkelvoudig probleem uit leggen - zit aan bij slecht nieuws gesprek en vult aan 3. Samenwerking - maakt heldere werkafspraken met verpleegkundigen/paramedici onder supervisie - initiatief bij supervisor - coördineert multidisciplinaire zorg onder supervisie - inwinnen advies consulent 4. Kennis en wetenschap - zelfstandig klinische vraag formuleren en wetenschappelijk antwoord vinden - onderwijs: presentatie patiëntencasus onder supervisie met behandelplan/beleid onderbouwt met literatuurgegevens - toetsing via (lokaal) cursorisch onderwijs en jaartoets - referaat: vraagstelling en resultaten bespreken 5. Maatschappelijk handelen - op de hoogte van wet- en regelgeving en past deze toe onder supervisie (fouten, verstrekking medische gegevens aan derden, niet-natuurlijke doodsoorzaak) - handelt ethisch 6. Organisatie - werkt kosteneffectief onder supervisie - time-management: kan eigen taken prioriteren onder supervisie 7. Professionaliteit - bewust van eigen beperkingen en roept bijtijds om hulp - stelt zich toetsbaar en leerbaar op - toont betrokkenheid bij patiënt 12

13 III. Opleiding Cardiologie: 3e, 4e en 5e jaar - de stage jaren - 5e jaar: 1. Medisch Handelen - anamnese en lichamelijk onderzoek (deelspecialistische problematiek) - interpretatie ECG - differentiaal diagnose zelfstandig - TTE en TEE onder supervisie + behandelplan - beoordelen MRI onder supervisie - beoordelen CT onder supervisie - hartcatheterisatie zelfstandig + interpretatie + behandelplan - behandelplan zelfstandig 2. Communicatie - goede verslaglegging patiënt met complexe multidisciplinaire problematiek - goede overdracht/bespreking patiënt met complexe multidisciplinaire problematiek - onderwijs: goede presentatie patiëntencasus zelfstandig met behandelplan/beleid onderbouwt met literatuurgegevens - patiënt een complex probleem uit leggen - voert slecht nieuws gesprek onder supervisie 3. Samenwerking - maakt heldere werkafspraken met verpleegkundigen/paramedici onder supervisie - initiatief bij AIOS - coördineert multidisciplinaire zorg onder supervisie - wegen advies consulent 4. Kennis en wetenschap - wetenschappelijke informatie kritisch beoordelen en integreren in patiëntenzorg - onderwijs: presentatie patiëntencasus zelfstandig met behandelplan/beleid onderbouwt met literatuurgegevens - toetsing via (lokaal) cursorisch onderwijs en jaartoets - referaat: vraagstelling en resultaten bespreken en extrapoleren naar klinische praktijk 5. Maatschappelijk handelen - kent wet- en regelgeving en past deze toe onder supervisie (fouten, verstrekking medische gegevens aan derden, niet-natuurlijke doodsoorzaak) - handelt ethisch 6. Organisatie - werkt kosteneffectief onder supervisie - time-management: kan eigen taken zelfstandig prioriteren 7. Professionaliteit - bewust van eigen beperkingen en roept bijtijds om hulp - stelt zich toetsbaar en leerbaar op - kan anderen professioneel feedback geven - goede balans betrokkenheid en distantie bij patiënt 13

14 IV. Opleiding Cardiologie: 6e jaar het verdiepingsjaar - 1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar 5e jaar 6e jaar interne interne cardiologie cardiologie cardiologie cardiologie geneeskunde geneeskunde Basis Differentiatie - algemene interne geneeskunde - verpleegafdeling - algemene cardiologie waaronder diabeteszorg en - hartbewaking / eerste hart hulp - invasieve cardiologie vasculaire geneeskunde - cardio-thoracale chirurgie - elektrofysiologie - intensive care geneeskunde - polikliniek - niet-invasieve beeld- - longziekten en tuberculose - niet-invasieve beeldvorming vorming cardiologie - nefrologie - hartcatheterisatie/pacemakerimplantatie - congenitale cardiologie en pacemaker follow-up - intensive cardiac care - congenitale cardiologie cardiologie - consulten - elektrofysiologie/pacemakerimplantatie, pacemaker follow-up, ICD/ablaties Er bestaat binnen de Opleiding Cardiologie van Medisch Spectrum Twente voor de AIOS de mogelijkheid om voor het 6e opleidingsjaar een keuze te maken uit 5 van de 6 bestaande verdiepingsjaren: - 1 Algemene Cardiologie - 2. Invasieve Cardiologie - 3. Elektrofysiologie - 4. Niet-invasieve Beeldvormende Cardiologie - 5. Intensive Cardiac Care Cardiologie De keuze voor het verdiepingsjaar Algemene Cardiologie is altijd mogelijk. De keuze voor één van de overige 4 verdiepingsjaren wordt bepaald door de persoonlijke voorkeur/wens van de AIOS en de mogelijkheid om het in te passen in het totale opleidingsschema van de cardiologie. Voor de landelijke eisen wordt verwezen naar het Opleidingsplan Cardiologie wat kan worden ingezien op de site van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (www.nvvc.nl). Het bekwaamheidsniveau dat per onderdeel in elk verdiepingsjaar door de AIOS moet worden gehaald varieert van: - Niveau 1: heeft kennis van en is in staat zinnig te verwijzen - Niveau 2A: heeft kennis van, handelt onder supervisie - Niveau 2B: heeft kennis van, handelt zelfstandig (supervisie op de achtergrond) - Niveau 3: heeft kennis van, handelt zelfstandig, superviseert en onderwijst bij de handeling (supervisie op de achtergrond) Nb: er is dus gedurende de 4 jaar opleiding cardiologie altijd een mate van supervisie In elk verdiepingsjaar wordt standaard: - het aantal poli s per week voor de AIOS verhoogd van 1 naar 2 - de AIOS periodiek ingedeeld voor supervisie van de hartbewaking met een cardioloog als eindverantwoordelijke (niveau 3) - de AIOS ingedeeld voor supervisie van de verpleegafdeling met een cardioloog als eindverantwoordelijke (niveau 3) - de AIOS in het laatste half jaar ingedeeld voor de tussenwacht dienst met een cardioloog als achterwacht en eindverantwoordelijke (niveau 3) o 1x per 2 weken een doordeweekse avond/nachtdienst o 3x een weekenddienst (1 dag als compensatie) 14

15 IV.Opleiding Cardiologie: 6e jaar het verdiepingsjaar Conform de eerste drie jaar opleiding cardiologie wordt ook in het 6e jaar de groei in 7 competenties beschreven: 6e jaar: 1. Medisch Handelen - leert anderen anamnese en lichamelijk onderzoek - leert anderen ECG - leert anderen differentiaal diagnose - TTE + TEE zelfstandig + behandelplan - verrichten en beoordelen MRI onder supervisie - verrichten en beoordelen CT onder supervisie - hartcatheterisatie zelfstandig + interpretatie + behandelplan - leert anderen behandelplan 2. Communicatie - geeft goede feedback verslaglegging anderen - voorzitter patiëntenbespreking met formulering samenvatting/conclusies en leermomenten - onderwijs: superviseert co-assistenten en jongere AIOS bij voorbereiding presentatie patiëntencasus - superviseert patiënt informatie gesprek, gaat zelfstandig om met conflict situaties - voert slecht nieuws gesprek zelfstandig 3. Samenwerking - maakt heldere werkafspraken met verpleegkundigen/paramedici zelfstandig - superviseert anderen incl. jongere AIOS - coördineert multidisciplinaire zorg zelfstandig - overlegt zelfstandig met consulent 4. Kennis en wetenschap - kan wetenschappelijke informatie vertalen naar protocollen/richtlijnen of onderzoeksvoorstel - onderwijs: superviseert co-assistenten en jonge AIOS bij presentatie patiëntencasus - toetsing via (lokaal) cursorisch onderwijs en jaartoets - referaat: vraagstelling en resultaten bespreken en superviseert 5. Maatschappelijk handelen - kent wet- en regelgeving en past deze toe zelfstandig en onderwijst aan derden (fouten, verstrekking medische gegevens aan derden, niet-natuurlijke doodsoorzaak) - handelt ethisch 6. Organisatie - werkt kosteneffectief - time-management: superviseert 7. Professionaliteit - bekwaam, weet adequaat hulp in te roepen, kan delegeren - stelt zich toetsbaar en leerbaar op, kan anderen professioneel feedback geven - goede balans betrokkenheid en distantie bij patiënt, begeleidt jongere AIOS 15

16 IV. Opleiding Cardiologie: 6e jaar het verdiepingsjaar - 1. Algemene Cardiologie Kennis - zie themakaarten Opleidingsplan Cardiologie Vaardigheden Kwalitatief - zie themakaarten Opleidingsplan Cardiologie Kwantitatief - thema III-1: Ritme- en Geleidingsstoornissen o 10 tijdelijke pacemakers o 10 single lead pacemakers o 20 double lead pacemakers o 50 pacemaker controles o 20 ICD controles - thema III-2: Syncope o 10 patiënten: analyse en beleidsbepaling - thema III-3: Plotse Hartdood o 10 reanimaties: leiding - thema IV-1: Non-Invasieve Beeldvorming: Echocardiografie o 100 TTE s o 20 TEE s extra o bekwaamheidsniveau 2B - thema IV-2: Non-Invasieve Beeldvorming: CMR o 50 CMR s: interpretatie en verslag o bekwaamheidsniveau 2A - thema IV-3: Non-Invasieve Beeldvorming: Cardiale CT-scan o 50 cardiale CT-scans: interpretatie en verslag o bekwaamheidsniveau 2A - thema IV-4: Non-Invasieve Beeldvorming: Cardiale Nucleaire-scans o 30 cardiale cardiale Nucleaire-scans: interpretatie en verslag o bekwaamheidsniveau 2A - thema V: Invasieve Beeldvorming: Hartcatheterisatie en Angiografie o 50 CAG s o 10 LV angio s (optioneel) o 10 aorta-angio s o 5 rechts-catheterisaties o bekwaamheidsniveau 2B 16

17 IV- Opleiding Cardiologie: 6e jaar het verdiepingsjaar - 1. Algemene Cardiologie In het verdiepingsjaar algemene cardiologie moeten de volgende bekwaamheidsniveau s worden gehaald: Bekwaamheden Bekwaamheidsniveau Anamnese 3 Lichamelijk onderzoek 3 ECG 3 Inspannings ECG 3 Holter 3 Diagnostische hartcatheterisatie 3 TTE TEE Tijdelijke PM Permanente PM Programmeren PM 2B 2B 2B 2B 2B CMR Cardiale CT-scan Cardiale nucleaire-scan Programmeren ICD 2A 2A 2A 2A Therapeutische hartcatheterisatie 1 Elektrofysiologisch onderzoek 1 Elektrofysiologische interventie 1 17

18 IV. Opleiding Cardiologie: 6e jaar het verdiepingsjaar - 2. Invasieve Cardiologie Kennis - basis principes van de fysica, technische beperkingen, stralenbelasting mogelijke complicaties van hartcatheterisaties - indicatie/interpretatie o coronair angiografie o LV angiografie o aorta angiografie o haemodynamisch onderzoek - behandelplan Vaardigheden Kwalitatief: - indicatiestelling (niet-)coronaire procedures - optimale patiënt voorbereiding en diagnostiek pre-interventie - participatie in electieve (niet-)coronaire procedures - 2e operateur bij (niet-)coronaire procedures incl. PCI - 2e operateur bij uitvoering additionele technieken (FFR, CFR, IVUS, OCT) Kwantitatief: diagnostische procedure als 1e operateur PCI procedures als 2e operateur - bewerken minimal 1 publicatie over een studie/onderwerp behorende tot de invasieve cardiologie voor een peer-reviewed tijdschrift (1e auteur) 18

19 IV. Opleiding Cardiologie: 6e jaar het verdiepingsjaar - 2. Invasieve Cardiologie In het verdiepingsjaar invasieve cardiologie moeten de volgende bekwaamheidsniveau s worden gehaald: Bekwaamheden Bekwaamheidsniveau Anamnese 3 Lichamelijk onderzoek 3 ECG 3 Inspannings ECG 3 Holter 3 Diagnostische hartcatheterisatie 3 TTE 2B naar 2A TEE 2B naar 2A Tijdelijke PM 2B Permanente PM 2B naar 1 Programmeren PM 2B naar 1 CMR 2A Cardiale CT-scan 2A Cardiale nucleaire-scan 2A Programmeren ICD 2A naar 1 Therapeutische hartcatheterisatie 1 naar 2A Elektrofysiologisch onderzoek 1 Elektrofysiologische interventie 1 19

20 IV. Opleiding Cardiologie: 6e jaar het verdiepingsjaar - 3. Elektrofysiologie Kennis - basis principes van de fysica, technische beperkingen, stralenbelasting mogelijke complicaties van EFO interventies en device implantaties - indicatie/interpretatie EFO voor diagnostiek van hartritmestoornissen en behandelplan Vaardigheden Kwalitatief: - indicatie ICD/ablatie/EFO - optimale patiëntvoorbereiding en EFO pre-ablatie - 2e operateur electieve ablaties / implantaties ICD/CRT - 1e operateur onder supervisie bij ablaties en additionele diagnostische technieken (intracardiaal echo, 3D-mapping, etc.) Kwantitatief aspect - 50 diagnostische procedures als 1e operateur - 75 ablaties waarvan 30 als 1e operateur (15 linker atrium procedures) onder supervisie) - 15 ICD s als 1e operateur, onder supervisie 20

Opleidingsplan Cardiologie Leids Universitair Medisch Centrum. Samen zorgen Samen werken

Opleidingsplan Cardiologie Leids Universitair Medisch Centrum. Samen zorgen Samen werken Opleidingsplan Cardiologie Samen zorgen Samen werken Stages en leerdoelen LUMC JAAR 3-5 Leiden, 2014 Rev 3.18 Inhoudsopgave Opleiding Cardiologie Kliniek Modules 4 Module Hartbewaking 5 Module Verpleegafdeling

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie

Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie (Besluit cardiologie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede

Nadere informatie

Stage - Cardiologie. Lokaal Opleidingsplan Interne Geneeskunde, UMC Utrecht,

Stage - Cardiologie. Lokaal Opleidingsplan Interne Geneeskunde, UMC Utrecht, Stage - Cardiologie Keuzestage 4 maanden Dit is de afdeling, dit zijn de patiënten Op de hartbewaking worden patiënten behandeld met acute hart- en vaatproblemen. Voorbeelden hiervan zijn: hartinfarct,

Nadere informatie

Workshop: Lokaal opleidingsplan

Workshop: Lokaal opleidingsplan Workshop: Lokaal opleidingsplan 9 oktober 2009 Dr. Paetrick M. Netten, internist opleider Prof. Dr. Rijk. O.B. Gans, internist opleider en voorzitter van de werkgroep modernisering CCMS Workshop: Lokaal

Nadere informatie

Algemene informatie Het vak cardiologie Kan ik cardioloog worden? De opleiding Het dedicated schakeljaar in de cardiologie

Algemene informatie Het vak cardiologie Kan ik cardioloog worden? De opleiding Het dedicated schakeljaar in de cardiologie Algemene informatie Het vak cardiologie Cardiologie houdt zich bezig met hartziekten in de breedste zin van het woord. Hoewel atherosclerotische hartziekten, zoals het acute hartinfarct, het meest bekend

Nadere informatie

Centraal College Medische Specialismen

Centraal College Medische Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Centraal College Medische Specialismen Besluit van 12 april 2010 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme

Nadere informatie

Opleidingsplan Cardiologie

Opleidingsplan Cardiologie Opleidingsplan Cardiologie Versie 08-04-2010 Herziening van de Opleiding Cardiologie tot competentiegericht curriculum Inhoud Blz. 1. Inleiding en opleidingsfilosofie 3 2. Profiel van het specialisme Cardiologie

Nadere informatie

4 jaar opleiding Longziekten en Tuberculose

4 jaar opleiding Longziekten en Tuberculose Overzicht opleiding Longziekten en Tuberculose Vooropleiding Interne Geneeskunde, inclusief cardiologie zijn hierin niet opgenomen stages 3 1 4 opleiding Longziekten en Tuberculose 4 5 6 zaalstage zaalstage

Nadere informatie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie Leerplan profileringsstage kinderneurologie Inleiding Tijdens de stage algemene kindergeneeskunde in het MMC krijg je de gelegenheid om je te verdiepen in neurologische stoornissen bij kinderen en in de

Nadere informatie

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010 Workshop Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen Donderdag 5 februari 010 Implementatie en visitatie Gaan hand in hand Wederzijdse beïnvloeding Wederzijdse stimulering

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Cardiologie. Deventer Ziekenhuis

Lokaal Opleidingsplan Cardiologie. Deventer Ziekenhuis Lokaal Opleidingsplan Cardiologie Deventer Ziekenhuis 2010 J. van Wijngaarden, cardioloog Oktober 2010, Deventer I. Inleiding en inhoudsopgave: De vakgroep cardiologie van het Deventer Ziekenhuis heeft

Nadere informatie

Opleidingsplan Cardiologie. Jeroen Bosch Ziekenhuis

Opleidingsplan Cardiologie. Jeroen Bosch Ziekenhuis Opleidingsplan Cardiologie Jeroen Bosch Ziekenhuis december 2010 1 Inleiding De afdeling cardiologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) biedt in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Utrecht

Nadere informatie

Leerplan profileringstage kinderneurologie

Leerplan profileringstage kinderneurologie Leerplan profileringstage kinderneurologie L. Bok, kinderarts Erfelijke en aangeboren afwijkingen en aandachtsgebied kinderneurologie Mw. L. Niers, algemeen kinderarts en opleider kindergeneeskunde F.

Nadere informatie

CardioVasculair Onderwijs Instituut. Opleiding Cardiologie

CardioVasculair Onderwijs Instituut. Opleiding Cardiologie CardioVasculair Onderwijs Instituut Opleiding Cardiologie Inhoudsopgave CardioVasculair Onderwijs Instituut... 0 Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Profiel CVOI: kwaliteit en continuïteit... 3 Jaar 1 en

Nadere informatie

Leerplan profileringstage NICU

Leerplan profileringstage NICU Leerplan profileringstage NICU Stage op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) Inleiding De NICU van MMC is een van de 10 landelijk erkende centra voor neonatale intensive care behandeling voor zieke

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar bij de Orthopedie ROGO Rotterdam. Aannamebeleid

Dedicated Schakeljaar bij de Orthopedie ROGO Rotterdam. Aannamebeleid Dedicated Schakeljaar bij de Orthopedie ROGO Rotterdam Aannamebeleid Schakeljaarstudenten worden via een aparte sollicitatieronde aangenomen. Start in de zomer van 2015 met het schakeljaar en meedingen

Nadere informatie

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde W. Tjon A Ten, kinderarts L. Niers, kinderarts en opleider kindergeneeskunde F. Halbertsma, kinderarts-neonatoloog en plv opleider

Nadere informatie

24-6-2015. Opbouw van de opleiding tot internist. Landelijke opleidingsplan Interne Geneeskunde 2011

24-6-2015. Opbouw van de opleiding tot internist. Landelijke opleidingsplan Interne Geneeskunde 2011 Opbouw van de opleiding tot internist Landelijk opleidingsplan regionaal opleiden Waar leg je wat vast? Prof. Dr. Jacqueline de Graaf, internist Opleider Interne Geneeskunde Opleidingsdirecteur Vervolgopleidingen

Nadere informatie

College Geneeskundig Specialismen

College Geneeskundig Specialismen College Geneeskundig Specialismen Besluit van. houdende de aanvullende opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme urologie (Besluit urologie) Het College Geneeskundig Specialismen, gelet

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen College Geneeskundige Specialismen Besluit van 9 november 2016 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Besluit spoedeisende geneeskunde van 9 januari 2013; Besluit ziekenhuisgeneeskunde van 11

Nadere informatie

Portfolio Opleiding Cardiologie. Cluster Leiden

Portfolio Opleiding Cardiologie. Cluster Leiden Portfolio Opleiding Cardiologie Cluster Leiden Portfolio Doel. Het portfolio is een verzamelmap van al deze toetsmodaliteiten en heeft ten doel een gestructureerd overzicht te geven van de voortgang van

Nadere informatie

Werkwijze(r) ANIOS Urologie

Werkwijze(r) ANIOS Urologie Werkwijze(r) ANIOS Urologie Werkwijze(r) ANIOS Urologie Het St. Antonius Ziekenhuis is een groot opleidingsziekenhuis met een vakgroep urologie die het vakgebied vrijwel in de volle breedte en in al zijn

Nadere informatie

Visiteren = implementeren

Visiteren = implementeren Visiteren = implementeren Ralph Kupka Opleider psychiatrie Altrecht GGZ, Utrecht MSRC-lid Corry den Rooyen Onderwijskundige Paul Blok secretaris MSRC NVMO congres 12 november 2009 Ralph Kupka Opleider

Nadere informatie

Opleiding Sportgeneeskunde

Opleiding Sportgeneeskunde Leerdoel 1: U weet wat sportgeneeskunde is. Opleiding Sportgeneeskunde Leerdoel 2: U weet dat sportgeneeskunde nodig is Leerdoel 3: U weet wat het SMC is. Opleidingsregio Groningen Leerdoel 4: U kent de

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies Dedicated Schakeljaar Vitale Functies 1. Inleiding Het schakeljaar vormt de verbinding tussen de studie geneeskunde en de vervolgopleidingen. De student leert te functioneren op het niveau van een beginnende

Nadere informatie

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. versie november 2014. Spoedeisende hulp

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. versie november 2014. Spoedeisende hulp Spoedeisende hulp AIOS Inwerken versie november 2014 Contract voor: In dienst per: Uit dienst per: 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren 1 januari xxxx 31 december xxxx OLVG Oosterpark 9 1091AC Amsterdam

Nadere informatie

Richtlijn voor de Structuur en Organisatie van de Coronary Care Unit en de Eerste Hart Hulp in Nederland

Richtlijn voor de Structuur en Organisatie van de Coronary Care Unit en de Eerste Hart Hulp in Nederland Definitief vastgesteld 7-7-2011 Richtlijn voor de Structuur en Organisatie van de Coronary Care Unit en de Eerste Hart Hulp in Nederland Opdrachtgever: Nederlandse Vereniging voor Cardiologie Adviezen

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

Kindergeneeskunde. Kinderartsen:

Kindergeneeskunde. Kinderartsen: Kindergeneeskunde De kinderafdeling omvat de volgende onderafdelingen: Isolatie (Boxen) Grote kinderen en Kleuters (Algemeen) Medium Care Neonatale Intensive Care Unit (NICU) Dagbehandeling Poli Kindergeneeskunde

Nadere informatie

Bijlagen. bij. Lokaal Opleidingsplan Cardiologie. Atrium Medisch Centrum Heerlen

Bijlagen. bij. Lokaal Opleidingsplan Cardiologie. Atrium Medisch Centrum Heerlen Bijlagen bij Lokaal Opleidingsplan Cardiologie Atrium Medisch Centrum Heerlen 2011 1 Bijlagen Inlegbladen Portofolio Zelftesten 2 Inlegbladen Portofolio: Voorbeeld CV Aandachtspunten introductiegesprek

Nadere informatie

CardioVasculair Onderwijs Instituut. Opleiding Cardiologie

CardioVasculair Onderwijs Instituut. Opleiding Cardiologie CardioVasculair Onderwijs Instituut Opleiding Cardiologie Inhoudsopgave CardioVasculair Onderwijs Instituut... 0 Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Profiel CVOI: kwaliteit en continuïteit... 3 Jaar 1 en

Nadere informatie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme reumatologie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme reumatologie Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme reumatologie (BESLUIT REUMATOLOGIE) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede lid,

Nadere informatie

Critical Appraisal of a Topic De 7 stappen van de CAT Bachelor geneeskunde 3de jaar AWV

Critical Appraisal of a Topic De 7 stappen van de CAT Bachelor geneeskunde 3de jaar AWV Critical Appraisal of a Topic De 7 stappen van de CAT Bachelor geneeskunde 3de jaar AWV Arno Roest en Saskia Le Cessie CAT-project@lumc.nl Evidence based medicine (EBM) (Patho)fysiologie: Klachten, ziekte,

Nadere informatie

Gender differences in heart disease. Dr Danny Schoors

Gender differences in heart disease. Dr Danny Schoors Gender differences in heart disease Dr Danny Schoors Women are meant to be loved, not to be understood Oscar Wilde (1854-1900) 2 05/01/16 Inleiding Cardiovasculaire ziekte 7 tot 10 jaar later dan bij mannen

Nadere informatie

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run Teaching on the Run (TOTR) is een beknopte versie van het Teach the Teachers programma

Nadere informatie

SYMPOSIUM PROGRAMMA. 5 maart Rijksmuseum Twenthe

SYMPOSIUM PROGRAMMA. 5 maart Rijksmuseum Twenthe SYMPOSIUM 5 maart 2010 Rijksmuseum Twenthe PROGRAMMA Kwaliteit Veiligheid Het THORAXCENTRUM TWENTE staat voor VEILIGHEID INTRODUCITE Vijf jaar geleden heeft het Thoraxcentrum Twente een openingssymposium

Nadere informatie

AIOS en opleiders actief in opleiding HANNEKE FEITSMA: GYNAECOLOOG, OPLEIDER SUZANNE PEETERS: AIOS GYNAECOLOGIE TANJA VAN KEMPEN: ONDERWIJSKUNDIGE

AIOS en opleiders actief in opleiding HANNEKE FEITSMA: GYNAECOLOOG, OPLEIDER SUZANNE PEETERS: AIOS GYNAECOLOGIE TANJA VAN KEMPEN: ONDERWIJSKUNDIGE AIOS en opleiders actief in opleiding HANNEKE FEITSMA: GYNAECOLOOG, OPLEIDER SUZANNE PEETERS: AIOS GYNAECOLOGIE TANJA VAN KEMPEN: ONDERWIJSKUNDIGE Opleiden is veranderd Veilig klimaat, leren zwemmen, vlieguren

Nadere informatie

Wetenschappelijke vorming in de huisartsopleiding

Wetenschappelijke vorming in de huisartsopleiding Versiedatum: 0-0-06 Pagina van 5 De wetenschappelijke onderbouwing van het huisartsgeneeskundig handelen vormt een belangrijke leidraad voor de huisarts. Deze moet een wetenschappelijke onderbouwing kunnen

Nadere informatie

De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde

De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde 1. Inleiding Vanuit de tandheelkundige praktijk komt de vraag naar een gedifferentieerde tandarts

Nadere informatie

De aios als supervisor:

De aios als supervisor: workshop De aios als supervisor: see one do one teach one Suzanne Wever Paetrick Netten Laima Nadery - Siddiqi Margriet Schneider Opzet Wat wilt u van ons? Wat willen wij van jullie: aios en opleiders?

Nadere informatie

ACUTE CORONAIRE SYNDROMEN

ACUTE CORONAIRE SYNDROMEN ACUTE CORONAIRE SYNDROMEN Definitie, pathofysiologie, symptomatologie en diagnostiek Dr. Marcel Daniëls Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch ACUTE CORONAIRE SYNDROMEN pathofysiologie Definitie symptomatologie

Nadere informatie

Behandeling na een acuut coronair syndroom

Behandeling na een acuut coronair syndroom Behandeling na een acuut coronair syndroom Een nieuwe uitdaging in de ketenzorg CVRM Nascholing Stedelijke werkgroep Amsterdam 9 en 14 juni 2010 A.L.M. Bakx, cardioloog, BovenIJ Ziekenhuis SECUNDAIRE PREVENTIE

Nadere informatie

RICHTLIJN OPSTELLEN LEERWERKPLAN OPLEIDING IGT

RICHTLIJN OPSTELLEN LEERWERKPLAN OPLEIDING IGT RICHTLIJN OPSTELLEN LEERWERKPLAN OPLEIDING IGT Voor de borging van de opleiding IGT in de opleidingsinrichtingen en voor de erkenning en/of herregistratie als opleidingsinrichting is de opleidingsinrichting

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

Differentiatie - Nefrologie

Differentiatie - Nefrologie Differentiatie - Nefrologie Dit is de afdeling, dit zijn de patiënten Het aandachtsgebied Nefrologie is het onderdeel van de Interne Geneeskunde dat zich bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van

Nadere informatie

De 7 stappen van een CAT

De 7 stappen van een CAT De 7 stappen van een CAT Patiënt (praktijk) Vertaalslag (expert) Wetenschap (literatuur) 1 klinisch scenario trefwoorden 2 klinische vraag 3 literatuur search 4 kritisch beoordelen artikel 7 bottom line

Nadere informatie

PDCA in de praktijk: de rol van de AIOS?

PDCA in de praktijk: de rol van de AIOS? R1 PDCA in de praktijk: de rol van de AIOS? drs. Samara Guillen, AIOS Interne Geneeskunde, Ikazia ziekenhuis dr. Rob Oostenbroek, oud-opleider Heelkunde en decaan, ASz dr. Adrienne Zandbergen, opleider

Nadere informatie

Cardiologie. Lokaal Opleidingsplan

Cardiologie. Lokaal Opleidingsplan Cardiologie Lokaal Opleidingsplan Inleiding De huidige maatschap bestaat uit 7 cardiologen en vormt in zijn geheel de opleidingsgroep. Sedert 19 juli 2002 heeft de maatschap een B-opleiding in affiliatie

Nadere informatie

ACUUT CORONAIR SYNDROOM

ACUUT CORONAIR SYNDROOM ACUUT CORONAIR SYNDROOM Doelen ACS pathofysiologie begrijpen Risicofactoren voor ACS kunnen herkennen Diagnostische stappen kunnen volgen 12 februari 2015 Esther de Haan, verpleegkundig specialist cardiologie

Nadere informatie

Modern opleiden: hoe visiteren?

Modern opleiden: hoe visiteren? donderdag 30 september 1999 Vrijdag 9 oktober 2009 Modern opleiden: hoe visiteren? Corry den Rooyen, onderwijskundige Paul Blok, secretaris MSRC Introductie Maatschappelijke veranderingen Project modernisering

Nadere informatie

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. Spoedeisende hulp

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. Spoedeisende hulp Spoedeisende hulp AIOS Inwerken Contract voor: In dienst per: Uit dienst per: 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren 1 januari xxxx 31 december xxxx OLVG Oosterpark 9 1091AC Amsterdam T (020) 5999111

Nadere informatie

Regionaal opleidingsplan orthopedie ROGOO augustus 2011 RZA 1

Regionaal opleidingsplan orthopedie ROGOO augustus 2011 RZA 1 Regionaal opleidingsplan opleiding orthopedie Regionale Opleiding Groep Orthopedie Oost UMC St. Radboud Nijmegen, St. Maartenskliniek Nijmegen, Rijnstate Arnhem Aan de hand van het landelijke opleidingplan

Nadere informatie

EPA s en individualisering, nu praktisch

EPA s en individualisering, nu praktisch EPA s en individualisering, nu praktisch Drs. Liesbeth Adelmeijer, onderwijskundig adviseur Dr. Sesmu Arbous, anesthesioloog-intensivist, opleider IC OPLEIDINGSSYMPOSIUM, 12 APRIL 2016, LEIDEN Entrustable

Nadere informatie

Opleidingseisen en herregistratievoorwaarden voor de differentiatie Nefrologie binnen de Interne Geneeskunde

Opleidingseisen en herregistratievoorwaarden voor de differentiatie Nefrologie binnen de Interne Geneeskunde Opleidingseisen en herregistratievoorwaarden voor de differentiatie Nefrologie binnen de Interne Geneeskunde 1. Definitie van de differentiatie De differentiatie Nefrologie is het onderdeel van de Interne

Nadere informatie

Erkenningsaanvraag HERNIEUWDE ERKENNING

Erkenningsaanvraag HERNIEUWDE ERKENNING EISEN TE STELLEN AAN DE OPLEIDER, PLAATSVERVANGEND OPLEIDER, OPLEIDINGSGROEP EN OPLEIDINGSINRICHTING (In te vullen door de (beoogd) opleider, plaatsvervangend opleider en Raad van Bestuur/Directie.) Toelichting:

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding. Structuur van de opleiding

Samenvatting. Inleiding. Structuur van de opleiding Samenvatting HOOP 2.0: Tweede Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie Mario Braakman Inleiding Het landelijke opleidingsplan psychiatrie (HOOP 2.0) is met ingang van 1 januari 2016 van kracht. Er

Nadere informatie

ToP opleiding oktober 2014-2015

ToP opleiding oktober 2014-2015 -2015 Informatie voor belangstellenden uit het verzorgingsgebied van het Academisch Ziekenhuis Maastricht en het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren

Nadere informatie

Chronisch Atriumfibrilleren

Chronisch Atriumfibrilleren Chronisch Atriumfibrilleren Wanneer terugverwijzen naar de huisarts? Dr. C.J.H.J. Kirchhof, cardioloog Alrijne Zorggroep, Leiderdorp Disclosure potential conflicts of interest Geen Atriumfibrilleren 165

Nadere informatie

Differentiatie - Ouderengeneeskunde

Differentiatie - Ouderengeneeskunde Differentiatie - Ouderengeneeskunde Dit is de afdeling, dit zijn de patiënten De differentiatie Ouderengeneeskunde is het onderdeel van de Interne Geneeskunde dat zich bezig houdt met de etiologie, preventie,

Nadere informatie

MCHaaglanden. How we do it?

MCHaaglanden. How we do it? MCHaaglanden How we do it? implementatie De praktijk IOP s visitatie 1-7-11 Aanvraag en LOP Start voorbereiding ToetsMatrix Implementatie Voortgangstoets 1 Geschiktheidsbeoordeling 1 Kennistoets 4 360

Nadere informatie

Rob Foppen, huisarts Jutta Schroeder-Tanka, cardioloog SLAZ

Rob Foppen, huisarts Jutta Schroeder-Tanka, cardioloog SLAZ 1 Rob Foppen, huisarts Jutta Schroeder-Tanka, cardioloog SLAZ 2 ACS wat doe ik als huisarts? Wat doet de cardioloog? Wanneer komt de patient weer terug? Welke afspraken hebben wij gemaakt? 3 Dhr Pieterse

Nadere informatie

Verwacht niveau in de co-schappen

Verwacht niveau in de co-schappen Verwacht niveau in de co-schappen Het gehele co-schap is verdeeld in vier fasen. Enerzijds verschillende deze fasen inhoudelijk van elkaar omdat ze bij verschillende afdelingen en specialismen plaatsvinden,

Nadere informatie

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. In dienst per: Uit dienst per: Spoedeisende hulp

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. In dienst per: Uit dienst per: Spoedeisende hulp Spoedeisende hulp AIOS Inwerken Contract voor: In dienst per: Uit dienst per: 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren OLVG Oosterpark 9 1091AC Amsterdam T (020) 5999111 F (020)5992996 Jasper_rebel@hotmail.com

Nadere informatie

CardioVitaal programma. Roderik Kraaijenhagen

CardioVitaal programma. Roderik Kraaijenhagen CardioVitaal programma Roderik Kraaijenhagen Focus op beinvloedbare risicofactoren Risicofactoren Aangrijpingspunt voor preventieve maatregelen en gezondheidsbevorderend gedrag Symptomen Ziekteproces Histologische

Nadere informatie

AccreditatieScholingsaanbieder 7571 Appels en van 't Hul 8473 Avans+ improving professionals 21108 Cardio Vasculair Onderwijs Instituut 5797 Centrum

AccreditatieScholingsaanbieder 7571 Appels en van 't Hul 8473 Avans+ improving professionals 21108 Cardio Vasculair Onderwijs Instituut 5797 Centrum AccreditatieScholingsaanbieder 7571 Appels en van 't Hul 8473 Avans+ improving professionals 21108 Cardio Vasculair Onderwijs Instituut 5797 Centrum voor Adem- en Ontspanningstherapie 8504 Centrum voor

Nadere informatie

Leerplan stage grote kinderen in een algemeen ziekenhuis

Leerplan stage grote kinderen in een algemeen ziekenhuis Leerplan stage grote kinderen in een algemeen ziekenhuis B. Zegers, kinderarts L. Niers, kinderarts en opleider kindergeneeskunde F. Halbertsma, kinderarts-neonatoloog en plv opleider kindergeneeskunde

Nadere informatie

Peer Review. Hartrevalidatie

Peer Review. Hartrevalidatie Peer Review Hartrevalidatie Inhoudstafel Inleiding Inleidende kennistest Toelichting Intercollegiaal overleg INLEIDENDE KENNISTEST 1. Welke van onderstaande eigenschappen is geen cardiovasculaire risicofactor?

Nadere informatie

Cardio-oncologie. Hartfalen en chemotherapie. dr. M.L. (Louisa) Antoni aios cardiologie LUMC. Geen disclosures

Cardio-oncologie. Hartfalen en chemotherapie. dr. M.L. (Louisa) Antoni aios cardiologie LUMC. Geen disclosures Cardio-oncologie Hartfalen en chemotherapie dr. M.L. (Louisa) Antoni aios cardiologie LUMC Geen disclosures Introducing a new subspecialty of Cardiology.. Doel Preventie, diagnosticering en behandeling

Nadere informatie

Intern toetsingskader CGS voor een landelijk opleidingsplan 1

Intern toetsingskader CGS voor een landelijk opleidingsplan 1 Intern toetsingskader CGS voor een landelijk opleidingsplan 1 Ingevuld voor LOP: De wetenschappelijke verenigingen in de zorg stellen voor de eigen geneeskundige vervolgopleiding een landelijk opleidingsplan

Nadere informatie

De hartspecialist, dat bent u toch ook?!

De hartspecialist, dat bent u toch ook?! De hartspecialist, dat bent u toch ook?! Bijscholing De hartspecialist, dat bent u toch ook? Dinsdag 10 september 2013 De hartspecialist, dat bent u toch ook? Dinsdag 10 september 2013 Zonder dat u zich

Nadere informatie

TAVI (Un) limited. transcatheter aorta valve implantation. NVVC 1 April 2016. Anjo van Staaveren Verpleegkundig specialist TAVI team

TAVI (Un) limited. transcatheter aorta valve implantation. NVVC 1 April 2016. Anjo van Staaveren Verpleegkundig specialist TAVI team TAVI (Un) limited transcatheter aorta valve implantation NVVC 1 April 2016 Anjo van Staaveren Verpleegkundig specialist TAVI team Disclosure (potentiële) belangenverstrengeling geen Zijn er grenzen aan

Nadere informatie

Indicatorensets Meetbaar Beter

Indicatorensets Meetbaar Beter Indicatorensets Meetbaar Beter 2015 Uitkomstindicatoren Uitkomstindicator Definitie Coronairlijden Aortakleplijden Atriumfibrilleren PCI CB AVR TAVI CB Procedurele 30-daagse 120-daagse 1-jaars 30-daagse

Nadere informatie

3/2/2016. Inhoud. Waarom EPA s? Wat zijn EPA s? Basis beroepsactiviteiten van de internist. EPA s en Competenties

3/2/2016. Inhoud. Waarom EPA s? Wat zijn EPA s? Basis beroepsactiviteiten van de internist. EPA s en Competenties sals handvat voor AIOS en opleidingsteams Inhoud 1. Waarom s? 2. Wat is een? Pilot gericht opleiden 3. Proces ontwikkeling IG 4. Opzet Pilot gericht opleiden Maart t/m september 2016 1 2 Waarom s? Theorie

Nadere informatie

Besluit van houdende de aanvullende opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme klinische geriatrie

Besluit van <datum> houdende de aanvullende opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme klinische geriatrie Besluit van houdende de aanvullende opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme klinische geriatrie (Besluit klinische geriatrie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op

Nadere informatie

Let s get organized P E J va n Po l C a rd i o l o o g, R i j n l a n d zo rg g ro e p, L e i d e rd o r p

Let s get organized P E J va n Po l C a rd i o l o o g, R i j n l a n d zo rg g ro e p, L e i d e rd o r p Let s get organized PEJ van Pol Cardioloog, Rijnland zorggroep, Leiderdorp Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring

Nadere informatie

Lokaal opleidingsplan Neurologie GHZ

Lokaal opleidingsplan Neurologie GHZ 1 Lokaal opleidingsplan Neurologie GHZ Inhoud Inleiding... 3 Inhoud en structuur van de opleiding... 3 Aandachtsgebieden neurologie GHZ... 3 Stagewerkplaatsen... 4 Kliniek... 4 Consulten/SEH... 4 TIA/CTS

Nadere informatie

Het Erasmus MC hartteam, vruchtbare samenwerking voor moeder en kind.

Het Erasmus MC hartteam, vruchtbare samenwerking voor moeder en kind. Het Erasmus MC hartteam, vruchtbare samenwerking voor moeder en kind. Dr. J.J. Duvekot, gynaecoloog/perinatoloog Moeder en Kind Centrum subafdeling verloskunde en prenatale geneeskunde Erasmus MC, Rotterdam

Nadere informatie

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Deze éénjarige leergang bereidt u voor op de functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit

Nadere informatie

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Thema Korte Episode Zorg Colofon Expertgroep Korte Episode Zorg Prof. Dr. Patrick Bindels (voorzitter), hoogleraar huisartsgeneeskunde Drs. Marjolein

Nadere informatie

Praktijksituatie Activiteiten Wat moet je daarvoor kunnen Voorgeschreven medicatie complexe neurologische patiënt in kaart brengen op kosten

Praktijksituatie Activiteiten Wat moet je daarvoor kunnen Voorgeschreven medicatie complexe neurologische patiënt in kaart brengen op kosten Praktijksituatie Activiteiten Wat moet je daarvoor kunnen Voorgeschreven medicatie complexe neurologische patiënt in kaart brengen op kosten Bespreken van de medicatie met apotheker Kosten in kaart brengen

Nadere informatie

Perioperatieve Cardiale Complicaties. BJ Amsel 12 januari 2008

Perioperatieve Cardiale Complicaties. BJ Amsel 12 januari 2008 Perioperatieve Cardiale Complicaties BJ Amsel 12 januari 2008 Simple ideas for the simple-minded De patiënt moet een [naam ingreep] ondergaan Cardiale Complicaties Preoperatieve screening Preventie Postoperatieve

Nadere informatie

Competenties van de klinisch psycholoog. Ger Keijsers

Competenties van de klinisch psycholoog. Ger Keijsers Competenties van de klinisch psycholoog Ger Keijsers Onderwerpen 1. achtergrond 2. CanMEDS 3. competenties KP 4. themakaarten 5. waterscheiding 6. implementatie Achtergrond competentiegericht opleiden

Nadere informatie

Opleiding Heelkunde 2012. De worsteling met de implementatie van de modernisering

Opleiding Heelkunde 2012. De worsteling met de implementatie van de modernisering Opleiding Heelkunde 2012 De worsteling met de implementatie van de modernisering Herziene opleiding: van huidig naar nieuw Huidig Vage criteria leiden tot globale feedback onvoldoende (zelf)sturing van

Nadere informatie

Hoe komen richtlijnen tot stand? Mattie Lenzen CarVasZ 2014

Hoe komen richtlijnen tot stand? Mattie Lenzen CarVasZ 2014 Hoe komen richtlijnen tot stand? Mattie Lenzen CarVasZ 2014 Rationale van richtlijnen Waarom ontwikkeling we Richtlijnen? Internationale zorg over: Onverklaarbare variatie in klinische praktijk Stijgende

Nadere informatie

Cardiologie De nieuwste ontwikkelingen. Dr. S.A.J. van den Broek Thoraxcentrum/Afdeling Cardiologie UMCG

Cardiologie De nieuwste ontwikkelingen. Dr. S.A.J. van den Broek Thoraxcentrum/Afdeling Cardiologie UMCG Cardiologie De nieuwste ontwikkelingen Dr. S.A.J. van den Broek Thoraxcentrum/Afdeling Cardiologie UMCG Dhr. A, 48 jaar taxichauffeur s ochtends 06.20 uur acuut pijn op de borst met een zwaar gevoel in

Nadere informatie

Competentieprofiel van de genetisch consulent

Competentieprofiel van de genetisch consulent Competentieprofiel van de genetisch consulent De genetisch consulent is werkzaam binnen het specialisme klinische genetica. Het specialisme klinische genetica is gericht op zorgvragen van patiënten/ adviesvragers

Nadere informatie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie (Besluit orthopedie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede lid, onder

Nadere informatie

Differentiatiejaren Gastro-intestinale Chirurgie en Chirurgische Oncologie

Differentiatiejaren Gastro-intestinale Chirurgie en Chirurgische Oncologie ifferentiatiejaren Gastro-intestinale hirurgie en hirurgische Oncologie Gastro-intestinaal chirurg of oncologisch chirurg e respectievelijke differentiaties leiden antegraad op tot gecertificeerd gastro-intestinaal

Nadere informatie

OPLEIDINGSPLAN profileringsprogramma Echografie. Behorende bij het opleidingsplan Reumatologie

OPLEIDINGSPLAN profileringsprogramma Echografie. Behorende bij het opleidingsplan Reumatologie OPLEIDINGSPLAN profileringsprogramma Echografie Behorende bij het opleidingsplan Reumatologie INHOUD 1. Inleiding 2. Competenties te bereiken door het profileringsprogramma echografie 3. Thema s, kenmerkende

Nadere informatie

Locaal opleidingsplan opleiding orthopedie UMC St. Radboud Nijmegen

Locaal opleidingsplan opleiding orthopedie UMC St. Radboud Nijmegen Locaal opleidingsplan opleiding orthopedie UMC St. Radboud Nijmegen In dit plan wordt beschreven: 1. Op welke locaties in de opleidingsregio kunnen welke competenties voor het vak van orthopedisch chirurg

Nadere informatie

Resultaten rondje voorzitter COC langs de opleiders

Resultaten rondje voorzitter COC langs de opleiders Resultaten rondje voorzitter COC langs de opleiders Lambert de Bont Voorzitter Centrale Opleidingscommissie UMCG Aanleiding KNMG workshop over functioneren COC Nieuwe kaderbesluit Doel Stilstaan bij functioneren

Nadere informatie

Revalidatiegeneeskunde

Revalidatiegeneeskunde Revalidatiegeneeskunde Dedicated schakeljaar Inleiding Ben jij geïnteresseerd in het bewegingsapparaat en zenuwstelsel en wil je samen met een team van professionals bezig zijn om patiënten weer zo zelfstandig

Nadere informatie

Myocard infarct Diagnostiek en transmurale afspraken OLVG regio. dr. Geert-Jan Geersing Huisarts Buitenhof Prof.dr. Freek Verheugt Cardioloog OLVG

Myocard infarct Diagnostiek en transmurale afspraken OLVG regio. dr. Geert-Jan Geersing Huisarts Buitenhof Prof.dr. Freek Verheugt Cardioloog OLVG Myocard infarct Diagnostiek en transmurale afspraken OLVG regio dr. Geert-Jan Geersing Huisarts Buitenhof Prof.dr. Freek Verheugt Cardioloog OLVG Presentatie vandaag Epidemiologie myocardinfarct Diagnostiek

Nadere informatie

LTA Hartfalen, perspectief vanuit de huisarts

LTA Hartfalen, perspectief vanuit de huisarts LTA Hartfalen, perspectief vanuit de huisarts Mark M. J. Valk, huisarts-onderzoeker Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde Huisarts in Amersfoort 1 Wie wil dat huisartsen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015 Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar versie juni 2015 Inleiding Deze Regeling is een uitvoeringsregeling op basis van het Landelijke Protocol Toetsing en

Nadere informatie

De opleiding tot cardiaccareverpleegkundige. De context

De opleiding tot cardiaccareverpleegkundige. De context De opleiding tot cardiaccareverpleegkundige De context De cardiaccareverpleegkundige werkt in de meeste gevallen op de Coronary Care Unit (CCU), afdeling Eerste Harthulp (EHH) of gecombineerde IC/CC-afdeling.

Nadere informatie

Inhoud. Verpleegkunde Cardiologie. Symptomen. Diagnose. Verpleegkunde Cardiologie 1. Indeling New York Heart Association (NYHA)

Inhoud. Verpleegkunde Cardiologie. Symptomen. Diagnose. Verpleegkunde Cardiologie 1. Indeling New York Heart Association (NYHA) Inhoud Verpleegkunde Cardiologie Han van der Borgh Verpleegkundige aspecten bij: Angina Pectoris Acuut coronair syndroom Prinz Metal Decompensatie cordis Cardiogene shock P.C.I./STENT/ spoed CABG in perifeer

Nadere informatie

Patiëntendossier. Jac. van der Zaag

Patiëntendossier. Jac. van der Zaag Patiëntendossier Jac. van der Zaag Even voorstellen 1983-1988 Tandheelkunde, Universiteit van Amsterdam 1988-1990 specialisatie tandarts gnatholoog (NVGPT) 1990-2006 Algemene praktijk centrum Amsterdam

Nadere informatie

ICD patiënten dag 25 september 2015

ICD patiënten dag 25 september 2015 ICD patiënten dag 25 september 2015 Wie krijgt welke ICD? Mikael Kortz, cardioloog Flevoziekenhuis Wie krijgt welke ICD? waarom heb ik deze ICD? Mikael Kortz, cardioloog Flevoziekenhuis wie krijgt een

Nadere informatie

Accreditatie bij de NVT en NVVC voor dit symposium is aangevraagd. Prof. Dr. R.J.M. Klautz Prof. Dr. M.J. Schalij Prof. Dr. J.J.

Accreditatie bij de NVT en NVVC voor dit symposium is aangevraagd. Prof. Dr. R.J.M. Klautz Prof. Dr. M.J. Schalij Prof. Dr. J.J. Namens het Hartcentrum Leiden nodigen wij u uit voor een symposium op woensdag 7 november a.s., voorafgaand aan de openbare verdediging van het proefschrift van Jerry Braun, getiteld Surgical Treatment

Nadere informatie