dit is Pieter Informatie en educatie via internet voor mensen met diabetes in Drenthe Vita

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "dit is Pieter Informatie en educatie via internet voor mensen met diabetes in Drenthe Vita"

Transcriptie

1 dit is Pieter Informatie en educatie via internet voor mensen met diabetes in Drenthe - Vita

2 dit is Avalange dit is Eliza informatiebrochure De zorg voor mensen met diabetes is in Drenthe op een goed niveau. Dat is ons in de afgelopen jaren gelukt. Toch kijken we altijd hoe het nog beter kan. Bijvoorbeeld door nu te starten met e-vita: informatie en educatie via internet voor mensen met diabetes. We vinden het belangrijk om tegelijkertijd te onderzoeken of e-vita ook écht effect heeft. Daarom nodigen we u uit om deel te nemen aan dit project om zo, samen met ons, uw huisarts en praktijkondersteuner, te kijken of we de zorg voor u nog verder kunnen verbeteren. dit is Margreet Wat is e-vita? Het zorgplatform e-vita is een internetpagina met betrouwbare informatie over diabetes. U kunt er (via een beveiligd systeem) uw eigen medische gegevens inzien en er is een koppeling met het systeem van uw huisarts. En dat biedt voordelen. U bent vast op de hoogte van uw medische gegevens en meetwaardes en uw huisarts bespreekt ze met u tijdens controles. Maar zou het niet handig zijn als u uw eigen medische gegevens thuis via internet kunt inzien? Bijvoorbeeld uw cholesterolwaarde en bloeddruk? En zou u over deze onderwerpen meer informatie willen? Hoe dit werkt en wat we van u verwachten, vertellen we verderop in deze brochure. Waarom e-vita? Mensen met diabetes mellitus (suikerziekte) hebben zorg nodig die gericht is op hun persoonlijke gezondheids- en leefsituatie. Veel mensen met diabetes willen ook zelf meedenken over hun eigen ziekte- en gezondheidsproces. Geldt dit ook voor u? Dan betekent dit dat er een goede samenwerking moet zijn tussen uw huisarts, uw praktijkondersteuner én uzelf. En daarbij helpt het zorgplatform e-vita. e-vita en dit is

3 Informeren van uw arts Op het platform kunt u aangeven of u wilt dat uw zorgverlener op de hoogte wordt gehouden. Bijvoorbeeld over welke informatie en educatie aan u is aangeboden en wat u van die informatie heeft gelezen. Zo kan uw huisarts of praktijkondersteuner bij een volgend contact beter ingaan op deze onderwerpen en de vragen die u hier misschien over heeft. Informatie via internet Op het internet kunt u nu al veel informatie vinden over gezondheid en ziekte. Internet wordt ook gebruikt om op een veilige en betrouwbare manier medische gegevens tussen bijvoorbeeld ziekenhuizen en huisartspraktijken uit te wisselen. Hoe werkt e-vita? Als u meedoet aan het e-vita project, krijgt u een eigen persoonlijke en beveiligde internetpagina. Deze is gekoppeld met Mijn Zorgpagina. Dit is een uitgebreide website van Diabetes Vereniging Nederland (DVN) voor mensen met diabetes. Uw meetwaardes Op uw persoonlijke pagina ziet u de meetwaardes van uw jaarcontroles van de afgelopen drie jaar. U krijgt ook uitleg en aanvullende informatie over deze waardes. Bijvoorbeeld: wat is cholesterol eigenlijk en wat heeft het te maken met mijn diabetes? Cholesterol Bloeddruk 5,1 mmol/l 4,9 mmol/l 4,7 mmol/l 4,5 mmol/l 4,3 mmol/l 4,1 mmol/l 4,1 mmol/l 4,3 mmol/l 4,5 mmol/l 4,7 mmol/l mmol/l 4,9 mmol/l 5,1 Meer kennis 5 4,7 4,4 160 mmhg 140 mmhg ,4 4,7 5 Cholesterol 140 mmhg mmhg Syst.BP De getoonde meetwaardes zijn onderdeel van uw persoonlijke profiel. Op basis van dit profiel biedt e-vita u informatie en educatie aan. Hiermee vergroot u uw kennis over diabetes. Dat is waardevol, want hoe meer u weet over uw aandoening, hoe beter u in staat zult zijn het heft in eigen hand te nemen. En waar mogelijk het beloop van uw diabetes te beïnvloeden. Met e-vita kunt u ook naar een deel van deze gegevens kijken. Daarvoor moeten natuurlijk wel een aantal zaken geregeld worden. Zo moet u, om gebruik te kunnen maken van het e-vita zorgplatform toegang hebben tot een computer. Thuis of bijvoorbeeld bij uw familie. Het gaat om u, om uw gezondheid Waarom onderzoeken we de effecten van e-vita? Natuurlijk hopen we dat veel mensen met diabetes gebruik gaan maken van e-vita en zo via internet toegang krijgen tot hun gegevens. Omdat we niet op voorhand weten of mensen met diabetes deze toegang willen of zullen gebruiken, gaan we onderzoeken wat de waarde is van e-vita voor de gebruiker. Ook onderzoeken we de meerwaarde van de informatie die we bieden, voor u, uw huisarts en praktijkondersteuner. We proberen daarom antwoord te krijgen op vragen als: Wat zijn de behoeften van mensen met diabetes op het gebied van persoonlijke informatie en educatie via het internet? Is de aan u aangeboden informatie van invloed op uw welbevinden of op uw kwaliteit van leven? Verbetert uw gezondheidssituatie en welbevinden? En wat betekent dit voor de zorg die u vanuit de huisartsenpraktijk ontvangt en uw tevredenheid hierover? Uw antwoorden gebruiken we vervolgens bij de verdere ontwikkeling van mogelijkheden om u van betrouwbare en juiste informatie te blijven voorzien. Om u de juiste zorg te kunnen leveren. Dit onderzoek kunnen we niet alleen, daar hebben we u bij nodig.

4 Wat houdt deelname aan het onderzoek in? Uw huisarts of praktijkondersteuner vraagt u tijdens uw reguliere diabetescontroles een vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over uw kwaliteit van leven en zelfredzaamheid. Daarnaast wordt uw mening gevraagd over de zorg die u krijgt. Uiteraard is het geheel aan u of u wel of niet hieraan meewerkt. Hieronder geven we antwoord op een aantal praktische vragen over het onderzoek: Hoe en wanneer vult u de vragenlijst in? Uw huisarts of praktijkondersteuner reikt u een tablet-computer aan. Hierop kunt u de antwoorden invullen. Dit gebeurt op de praktijk, als u wilt met hulp van de praktijkondersteuner of doktersassistente. Als u het prettig vindt om iemand mee te nemen om u bij het invullen te ondersteunen, dan mag dat natuurlijk. Het is belangrijk de effecten op uw gezondheid, maar bijvoorbeeld ook uw tevredenheid, te kunnen volgen over een langere periode. Daarom vragen wij u de vragenlijst op een aantal momenten gedurende het project in te vullen. Het invullen duurt tussen de vijf en twintig minuten, afhankelijk van het aantal vragen. Dit gebeurt altijd tijdens of aansluitend op uw normale controlebezoeken op de huisartspraktijk. Bent u verplicht mee te doen? Deelname aan dit onderzoek is niet verplicht. U hoeft niet mee te doen als u dat niet wilt. U mag er ook elk moment mee stoppen, mocht u zich tijdens het onderzoek bedenken. U hoeft dit alleen maar te laten weten aan uw huisarts of praktijkondersteuner. Uiteraard heeft dit geen enkele invloed op uw verdere behandeling of zorgbegeleiding. Ook kunt u gewoon gebruik blijven maken van de internetmogelijkheden die u van ons kreeg. Waar vragen wij uw toestemming voor? Deelname aan wetenschappelijk onderzoek is altijd geheel vrijwillig en gebeurt alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Daarom zal uw zorgverlener u tijdens uw normale diabetescontrole een aantal toestemmingsvragen stellen. Ook deze worden via de tabletcomputer ingevuld. Wij vragen u ons toestemming te verlenen voor: - het gebruiken van uw gegevens, zoals deze bekend zijn bij de zorg voor uw diabetes; - het afnemen van twee extra buisjes bloed tijdens uw normale jaarlijkse bloedcontrole voor uw diabetes. Hiervoor hoeft niet extra geprikt te worden; - het bewaren van al uw (medische) gegevens voor maximaal vijftien jaar (dit is een wettelijke verplichting als er onderzoek wordt gedaan). Mensen met diabetes kunnen complicaties ontwikkelen waaraan ze kunnen overlijden. Voor het verbeteren van de diabeteszorg is het belangrijk dat we kijken naar de oorzaken van overlijden. Daarom vragen we u ook toestemming te geven voor: - Het eventueel opvragen van de datum en oorzaak van overlijden bij de gemeentelijke basisadministratie en het Centraal Bureau voor Statistiek. En, wanneer er mogelijk onduidelijkheden zijn, hierover contact op te nemen met uw huisarts.

5 Zijn uw gegevens veilig? Al uw gegevens worden uiteraard uiterst vertrouwelijk behandeld. Het inzien van uw eigen medische gegevens via internet gebeurt via een beveiligde website. Deze website voldoet aan de geldende richtlijnen voor informatiebeveiliging in de gezondheidszorg. We verwerken uw gegevens voor het wetenschappelijk onderzoek uiteraard volledig anoniem. Wie zijn de mensen achter e-vita? e-vita wordt mogelijk gemaakt dankzij een goede samenwerking tussen de Huisartsenzorg Drenthe, Zorg Binnen Bereik en het Kenniscentrum voor Ketenzorg. De Huisartsenzorg Drenthe (HZDM) organiseert namens de Drentse huisartsen de ketenzorg en behartigt hun belangen. Zorg Binnen Bereik is een organisatie, die bijdraagt aan de mogelijkheden voor zorg op afstand. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Kenniscentrum voor Ketenzorg. Dit kenniscentrum streeft met de huisartsen in Drenthe naar het verbeteren van de zorg. Er wordt bovendien samengewerkt met Diabetes Vereniging Nederland (DVN) en met Zorgbelang. DVN is de landelijke patiëntenvereniging voor mensen met diabetes en Zorgbelang vertegenwoordigt de patiëntenbelangen in Drenthe. Samenvatting Voor uw gemak zetten we alles nog eens voor u op een rij: Wat onderzoeken we? We onderzoeken het effect van het aanbieden van online informatie en educatie voor en door mensen met diabetes. Dit effect meten we enerzijds aan de hand van de meetwaardes. En anderzijds door aan de deelnemer te vragen hoe deze zich voelt en of hij tevreden is over de zorg. De feiten op een rij: deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig; u heeft niet persé zelf een computer of internetverbinding nodig voor deelname aan het onderzoek; u vult de onderzoeksvragen in op de huisartspraktijk; het onderzoek start vanaf uw eerstvolgende diabetescontrole nadat u hiervoor toestemming heeft verleend; ook wanneer u geen gebruik maakt van het e-vita zorgplatform op internet, kunt u wel deelnemen aan het onderzoek; het e-vita zorgplatform is voor u toegankelijk nádat u uw jaarcontrole heeft gehad; het gebruikmaken van het e-vita zorgplatform is geheel vrijwillig; uw gegevens worden veilig en vertrouwelijk verwerkt; deelname aan het onderzoek of het e-vita zorgplatform heeft geen enkele invloed op de normale zorg aan u. Tijdens uw diabetescontrole bij uw huisarts / praktijkondersteuner wordt uw toestemming gevraagd voor deelname aan het onderzoek; ontvangt u een laboratoriumformulier voor dit onderzoek;... wordt u gevraagd een aantal vragen in te vullen op een tablet-computer; bij uw jaarcontrole ontvangt u meer informatie over e-vita en een bewaarmap waarin u alle relevante gegevens kunt opbergen.

6 Uw vragen Wanneer kan ik meedoen? Om mee te kunnen doen aan het onderzoek, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden: U bent achttien jaar of ouder. U hebt diabetes mellitus type 2. U bent hiervoor bij de huisarts onder behandeling. Deelname is bovendien alleen mogelijk als u hiervoor toestemming verleent. Dit gebeurt op de huisartspraktijk. Voor deelname aan het onderzoek hoeft u géén toegang te hebben tot internet. De onderzoeksvragen worden op de praktijk ingevuld via een tabletcomputer. Dit wordt u uitgelegd op de praktijk. Eventueel kunt u ook iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid, om u hierbij te ondersteunen. Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen? Deelname aan het onderzoek én aan het e-vita zorgplatform is geheel vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die uw huisarts en praktijkondersteuner aan u verleent. Ook wanneer u uw toestemming heeft verleend, kunt u later alsnog afzien van verdere deelname. U hoeft hier geen reden voor op te geven. Ook het tussentijds beëindigen van uw deelname heeft geen enkele invloed op uw verdere behandeling of zorgbegeleiding. Verandert er iets in mijn controles als ik meedoe? Er verandert niet veel in uw normale diabetescontrole: we vragen u om vragenlijsten in te vullen en we vragen u om twee extra buisjes bloed te laten afnemen voor het onderzoek tijdens uw reguliere laboratoriumbezoek. De normale zorg die u ontvangt, verandert niet door dit onderzoek. Wel kan het voorkomen dat u door de vragen op de tablet-computer of door de informatie die u leest op het platform, nieuwe vragen heeft. Bijvoorbeeld over uw aandoening, over de behandeling of uw eigen controle. Uw zorgverlener zal deze vragen graag beantwoorden. Zo krijgt u meer kennis en bent u beter in staat uw aandoening te beheersen. Wanneer krijg ik toegang tot de e-vita internet pagina? U krijgt toegang tot het e-vita platform wanneer u voor uw jaarcontrole bij uw huisarts bent geweest. U ontvangt dan ook meer informatie over de functies van het platform en hoe u bijvoorbeeld kunt inloggen op uw persoonlijke pagina. Wat gebeurt er met mijn gegevens? We verwerken uw gegevens anoniem in rapportages. Hierbij houden we ons uiteraard aan de geldende richtlijnen voor informatiebeveiliging in de gezondheidszorg. Ons doel is om patronen te ontdekken in de resultaten. Daarom koppelen we de gegevens van mensen die meedoen aan elkaar. Met de conclusies en aanbevelingen die hieruit komen, kunnen we de zorg aan u verder verbeteren. Wat is een zorgplatform? Het zorgplatform e-vita is een website waarop betrouwbare informatie samenkomt over diabetes. Het platform is beveiligd. Zo kunt u ook persoonlijke medische gegevens zien. Op een veilige manier wordt verbinding gemaakt met het systeem van de huisarts. Uw zorgverlener kan ook zien welke informatie aan u is aangeboden. In de toekomst ontwikkelen we e-vita verder tot een zogenaamd interactief platform. Dan kunt u ook direct contact hebben met uw zorgverlener. U kunt meedoen aan het onderzoek zonder gebruik te maken van het platform. Heeft u nog andere vragen: Stel deze aan uw zorgverlener of kijk op het achterblad voor de contactgegevens

7 Voor meer informatie kunt u terecht op of bij: Kenniscentrum voor Ketenzorg Dr. Spanjaardweg BT Zwolle tel: e: De inhoud van deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld in samenwerking met de hiergenoemde betrokken partijen. Maart 2012.

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

DEELNEMER INFORMATIE HET BELANG VAN EEN EIWITRIJK DAGMENU BIJ ZIEKENHUISOPNAME & HERSTEL THUIS. Ziekenhuis Gelderse Vallei & Wageningen Universiteit

DEELNEMER INFORMATIE HET BELANG VAN EEN EIWITRIJK DAGMENU BIJ ZIEKENHUISOPNAME & HERSTEL THUIS. Ziekenhuis Gelderse Vallei & Wageningen Universiteit DEELNEMER INFORMATIE HET BELANG VAN EEN EIWITRIJK DAGMENU BIJ ZIEKENHUISOPNAME & HERSTEL THUIS Ziekenhuis Gelderse Vallei & Wageningen Universiteit Oktober 2014 Oktober 2015 Contactinformatie Het onderzoeksteam:

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

U moet worden gekeurd! En nu?

U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: als u een medische keuring moet ondergaan door de hoogte van het bedrag dat u wilt verzekeren U moet worden gekeurd! En nu? 2 U moet worden gekeurd! En nu? Inhoud Voor wie

Nadere informatie

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons?

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? Wat is er aan de hand? Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs. Voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap

Nadere informatie

TIJD IS KOSTBAAR OVER INDIGO

TIJD IS KOSTBAAR OVER INDIGO WELKOM BIJ INDIGO MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ IEDEREEN HEEFT WEL EENS EEN PERIODE WAARIN HET NIET ZO LEKKER GAAT. VAAK KOM JE DAAR ZELF WEL WEER UIT. OOK KAN EEN HUISARTS DAARVOOR GOEDE ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is.

Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is. Euthanasie Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is. Wij gaan in op de volgende onderwerpen: Wat is euthanasie? Aan welke

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Spreek op tijd over uw levenseinde

Spreek op tijd over uw levenseinde Spreek op tijd over uw levenseinde Handreiking om met de dokter te praten over grenzen, wensen en verwachtingen rond uw levenseinde > Praat op tijd over uw vragen, wensen en verwachtingen over het laatste

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Informatie voor donoren. Dit is een uitgave van NTS-Donorvoorlichting transplantatiestichting.nl. Donatie bij leven nier en lever

Informatie voor donoren. Dit is een uitgave van NTS-Donorvoorlichting transplantatiestichting.nl. Donatie bij leven nier en lever Informatie voor donoren Dit is een uitgave van NTS-Donorvoorlichting transplantatiestichting.nl nier en lever Inleiding U overweegt tijdens uw leven een nier of een deel van uw lever af te staan. Dit noemen

Nadere informatie

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Als uw behandeling anders uitpakt Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE 2 Inhoud 3 Als uw behandeling anders uitpakt... 3 Als uw behandeling anders uitpakt

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie