Nabehandeling na kortdurende klinische psychotherapie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nabehandeling na kortdurende klinische psychotherapie"

Transcriptie

1 MGv moniek thunnissen & jan van busschbach 33 Nabehandeling na kortdurende klinische psychotherapie Veel patiënten zijn twee jaar na behandeling met klinische psychotherapie nog niet aan het werk en nog steeds in psychotherapie Reïntegratietrainingen en boostersessies kunnen daar verbetering in brengen Maar wat werkt het beste? Klinische psychotherapie is uit Waren er dertig jaar geleden nog meer dan twintig afdelingen voor klinische psychotherapie in diverse psychiatrische ziekenhuizen en twee zelfstandige instellingen voor psychotherapie (de Viersprong in Halsteren en Stichting Veluweland in Lunteren), fusies en reorganisaties hebben dit aantal drastisch gereduceerd Bovendien is er maatschappelijk een voorkeur gegroeid voor ambulante of deeltijdpsychotherapie, liefst zo kort mogelijk Toch blijkt het niet altijd kort en ambulant te kunnen De protesten tegen de inmiddels teruggedraaide maatregel van minister Hoogervorst om het aantal sessies ambulante psychotherapie voor patiënten met persoonlijkheidsstoornissen te beperken tot maximaal vijftig, maken duidelijk dat voor een groep van ongeveer 20% van de patiënten met persoonlijkheidsstoornissen vijftig sessies ambulante psychotherapie niet voldoende zijn Voor deze groep patiënten is een langere of intensievere behandeling geïndiceerd Intensieve kortdurende klinische psychotherapeutische behandeling vindt al ruim 25 jaar plaats in Psychotherapeutisch Centrum de Viersprong op de afdeling voor Kortdurende Klinische Psychotherapie, kkp Deze behandeling blijkt effectief: een jaar na kortdurende klinische psychotherapie had 76% van de patiënten duidelijk minder klachten Maar slechts 30% van hen had werk, en 88% kreeg nog steeds psychotherapie (swopg, MGv 08 januariindd :10:04

2 thunnissen & van busschbach 2002) Misschien was de overgang van de intensieve klinische behandeling naar de maatschappij te abrupt geweest, met te weinig aandacht voor maatschappelijke reïntegratie na de klinische psychotherapie (Thunnissen ea, 2000) Naar aanleiding van de gegevens uit de swopg-studie, besloten we om onderzoek te doen naar het effect van een reïntegratietraining die gericht is op werkhervatting en verbeterd relationeel functioneren Deze reïntegratietraining vergeleken we met de gebruikelijke nabehandeling: twee terugkomdagen met hetzelfde programma en dezelfde therapeuten als tijdens de klinische behandeling Dit onderzoek, dat elders uitgebreid beschreven is (Thunnissen, 2006) gaf een aantal verrassende uitkomsten Alvorens daarop in te gaan, geven we eerst een korte schets van de behandeling Primaire behandeling: kortdurende klinische psychotherapie (kkp) Alle 128 patiënten in het onderzoek namen deel aan de kkp Dit klinische behandelprogramma van drie maanden bestaat uit psychodynamische groepspsychotherapie volgens de methodes van de transactionele analyse, verschillende vormen van non-verbale therapie, en sociotherapie in een ontdekkend psychotherapeutisch milieu (zie ook Thunnissen ea, 2000) Aan het begin van de behandeling wordt een kernconflict gekozen en vastgelegd in een individueel behandelcontract Lianne is een 36-jarige lerares Engels Ze zit inmiddels een jaar in de ziektewet en de wao dreigt Op haar werk liep ze vast omdat ze te perfectionistisch was en slecht grenzen kon stellen Het gevolg hiervan was onder meer dat ze moeilijk orde kon houden in sommige klassen en vaak avonden en weekends lang moest doorwerken om alle voorbereidingen en correcties af te krijgen Een cursus timemanagement bij een bureau en coaching door een oudere collega hadden weinig effect Daarop meldde ze zichzelf aan bij de plaatselijke ggz-instelling en kreeg gedurende driekwart jaar ambulante psychotherapie, zonder veel resultaat Bij de intake in de Viersprong bleek dat haar vader vroeger vaak teveel alcohol dronk en in dergelijke buien het gezin tiranniseerde Als oudste dochter nam Lianne veel taken over van haar moeder die niet tegen haar echtgenoot was opgewassen Al jong besloot ze zich sterk te houden, voor anderen te zorgen, geen gevoelens te tonen en geen intieme relaties aan te gaan Nu, op haar 36ste, is ze eenzaam en overwerkt, heeft ze eetbuien en MGv 08 januariindd :10:04

3 nabehandeling na kortdurende klinische psychotherapie gebruikt ze soms overmatig alcohol; ze dreigt in de wao terecht te komen De diagnose wordt gesteld op depressieve stoornis, alcoholmisbruik en eetstoornis niet anders omschreven bij een vrouw met een persoonlijkheidsstoornis Niet Anders Omschreven met trekken van een vermijdende en een obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis Haar behandeldoel luidde: Ik ben niet langer de kurk van anderen; ik geniet voluit Uiteindelijk sluit ze haar behandeling af met een geslaagd contract; ze heeft haar vroege besluiten om voor anderen te zorgen en zichzelf weg te cijferen, herzien en haar boosheid en verdriet ten opzichte van haar ouders in verschillende therapieën verwerkt 35 Kortdurende klinische psychotherapie is geïndiceerd voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis; in de onderzochte groep van 128 patiënten bleek 98% van de patiënten te lijden aan een persoonlijkheidsstoornis, vooral cluster c (66%), nao (18%) en cluster b (16%) Na afloop van de behandeling vond via loting de randomisatie plaats van patiënten naar de reïntegratietraining of de boostersessies Reïntegratietraining De reïntegratietraining bestond uit zes maanden lang (van de derde tot de negende maand na de klinische behandeling) eenmaal per maand een geprotocolleerde middagsessie van drie uur De training was gericht op het versterken van het probleemoplossende vermogen, en werd uitgevoerd door trainers die nieuw waren voor de patiënten Een ervaren gezinstherapeut verzorgde de eerste, tweede en zesde sessie Het doel was om wat men tijdens de klinische behandeling had geleerd, te integreren in de sociale relaties buiten de kliniek De behandelde onderwerpen waren: terugkeer naar huis, veranderingen in relaties door de therapie, financiën, vrije tijd en woonsituatie Patiënten mochten een belangrijke ander meenemen naar twee van deze drie sessies Een ervaren arbeidsreïntegratietrainer verzorgde de derde, vierde en vijfde sessie Hier waren de onderwerpen: loopbaanontwikkeling, sollicitatietraining, en persoonlijke effectiviteit in het werk Voor de continuïteit begeleidde een maatschappelijk werker alle sessies De reïntegratietraining werd ontwikkeld door de eerste auteur en de trainers MGv 08 januariindd :10:05

4 thunnissen & van busschbach Boostersessies De boostersessies bestonden uit twee terugkomdagen, drie en negen maanden na het einde van de klinische behandeling De sessies werden begeleid door hetzelfde behandelteam als de klinische behandeling: een psychiater of een psychotherapeut, twee sociotherapeuten en een creatief therapeut Het programma bevatte dezelfde onderdelen als de klinische behandeling en werd gekoppeld aan het individuele behandelcontract Elke dag begon met het inventariseren van werkpunten in aanwezigheid van het hele behandelteam Daarna volgden drie therapeutische sessies: creatieve therapie, sociotherapie, psychotherapie en ten slotte een evaluatie Onverwachte uitkomsten Het onderzoek leverde een aantal verrassende uitkomsten op Allereerst bleken veel meer mensen werk te hebben dan onderzoekscijfers tot dan toe deden vermoeden Vervolgens bleken de terugkomdagen bij de eigen therapeuten veel populairder dan de reïntegratietraining Zelfs wat betreft werkhervatting bleek de reïntegratietraining minder effectief dan de terugkomdagen Hieronder gaan we op deze drie uitkomsten verder in Werk Meer mensen dan verwacht hadden aan het begin van de klinische behandeling al werk Sinds de jaren zeventig wordt (deeltijd) klinische psychotherapie geëvalueerd via een standaardprocedure van evaluatie-onderzoek, op dit moment in 33 afdelingen van 15 ggzinstellingen (swopg, 2002; 1999; 1997; Nugter ea, 1998) Uit deze gegevens blijkt dat voordat hun kkp-behandeling begon, slechts ongeveer 30% van de patiënten werk had Dit was een jaar na de behandeling nog steeds zo Dit gold overigens voor alle patiënten in het evaluatieonderzoek, zowel de langer- als kortdurend behandelde patiënten, alsmede de patiënten in deeltijdbehandeling Het was verrassend dat de cijfers in onze studie hiervan substantieel afwijken In ons onderzoek had bij opname 70% werk in plaats van 30% Wel bleek dat van deze 70% ruim de helft MGv 08 januariindd :10:06

5 nabehandeling na kortdurende klinische psychotherapie ziek thuis zat; van degenen die wel werkten, had de helft last van allerlei beperkingen zoals concentratieproblemen en vermoeidheid tijdens het werk In het swopg-onderzoek werd uitsluitend nagegaan of mensen volledig gewerkt hadden; de rest viel in de categorie gedeeltelijk ziek/werkloos of geheel ziek/werkloos Het verschil tussen de 30% van de swopg en de 70% in ons onderzoek heeft dus waarschijnlijk grotendeels te maken met de gehanteerde meetmethode; met de in ons onderzoek gebruikte imta vragenlijst (Hakkaart-van Roijen ea, 1996) is een betere differentiatie mogelijk Sinds 2004 wordt overigens ook in het swopg-onderzoek gebruik gemaakt van de imta-vragenlijst 37 Terugkomdagen De terugkomdagen bij de eigen therapeuten zijn populairder dan de reïntegratietraining De deelname aan de reïntegratietraining was beduidend minder dan aan de boostersessies: 65% versus 84% Bovendien nam de deelname aan de reïntegratietraining af van 78% in de eerste, naar 56% in de vijfde en 64% in de zesde sessie Uit telefonische interviews met 19 van de 23 patiënten uit de reïntegratietraining die drie keer of minder waren geweest, bleek dat elf van hen niet naar de training waren gekomen omdat ze de trainers niet kenden of de methode hun niet aanstond Ook bleek dat veertien van hen inmiddels een baan hadden, waardoor zij dachten weinig aan de training te kunnen hebben; bovendien was het voor zeven van hen onmogelijk om zich vrij te maken van hun werk voor de reïntegratietraining De cijfers van aan- en afwezigheid suggereren dat patiënten een duidelijke voorkeur hebben voor terugkomsessies bij de therapeuten die ook de hoofdbehandeling gaven De invloed van patiënt-therapeutvariabelen bij het effect van psychotherapie is uitgebreid aangetoond (zie bijvoorbeeld Crits-Christoph ea, 1991; Lambert & Bergin, 1994) Uit onze studie blijkt dat de symptomatische verbetering bij patiënten vooral plaatsvindt gedurende het eerste, klinische deel van de behandeling: de uitslag op de vragenlijst waarmee klachten worden gemeten, de scl (schaal loopt van 90 tot 450) daalt gemiddeld van 202 aan het begin van de behandeling naar 135 bij ontslag, om uiteindelijk te stabiliseren op 128 twee jaar na opname (normale score: mannen lager dan 116; vrouwen lager dan 130) Patiënten maken vaak heftige emoties en grote veranderingen mee gedurende de drie maanden klinische behandeling; voor velen van hen is het een zeer belangrijke episode in hun leven die hun jaren later nog levendig bijstaat (Thunnissen, 1996) Het is begrijpelijk dat ze hun wel en wee gedurende de maanden na deze intensieve periode het liefste willen bespreken met de behandelaars met wie ze deze grote veranderingen hebben doorgemaakt MGv 08 januariindd :10:06

6 thunnissen & van busschbach Ook bleek dat voor veel patiënten de kkp-behandeling het einde van een lang traject van hulpverlening was Voor opname had slechts 9% van de patiënten geen psychotherapeutische hulp gehad, en 37% minder dan vijftien sessies 17% van de patiënten was in deeltijdbehandeling geweest of opgenomen, en 33% had meer dan dertig sessies psychotherapie gehad In de twee jaar na kkp had 36% helemaal geen therapie meer, en 38% minder dan vijftien sessies; slechts drie patiënten (3%) hadden nog een klinische of deeltijdbehandeling na de kkp Reïntegratietraining Juist wat betreft werkhervatting blijkt de reïntegratietraining minder effectief dan de terugkomdagen De meest opmerkelijke uitkomst van dit onderzoek was dat het percentage patiënten dat betaald werk had, in de juist daarvoor bedoelde reïntegratietraining hetzelfde bleef met 76%, terwijl het in de boostersessies steeg van 64 naar 87% Hoe is dat te verklaren? Een eerste verklaring kan zijn dat een aanzienlijke groep patiënten er niet aan deelnam Een andere verklaring kan zijn dat (hoewel ze hetzelfde programma hadden als de primaire, klinische behandeling) er ook in de boostersessies aandacht werd besteed aan de leef- en werksituatie na ontslag De therapeuten van de boostersessies waren niet blind voor onze hypothese dat de reïntegratietraining meer succes zou hebben, en dit zou hun benadering beïnvloed kunnen hebben Zo bleek dat zij ook aandacht schonken aan de werksituatie van patiënten en bijvoorbeeld vragen stelden als een patiënt geen aanstalten maakte om werk te zoeken ondanks een duidelijke vermindering van de klachten Dit alles zou kunnen betekenen dat er minder verschil was tussen de inhoud van de boostersessies en de reïntegratietraining dan het protocol suggereerde Verder bleek dat het gestegen aantal mensen met werk in de boostersessies vooral lag in het feit dat mensen zonder werk een baan gevonden hadden bij follow-up Daarentegen was in de reïntegratietraining juist een aantal mensen hun werk kwijtgeraakt Dit wordt geïllustreerd in de tabel Tabel Werk na reïntegratietraining of boostersessies Reïntegratietraining (n=53) Boostersessies (n=49) Wel werk bij opname en bij follow-up Geen werk bij opname en bij follow-up 7 5 Geen werk bij opname, wel werk bij follow-up 6 12 Wel werk bij opname, geen werk bij follow-up 7 2 MGv 08 januariindd :10:07

7 nabehandeling na kortdurende klinische psychotherapie Dit lijkt erop te duiden dat in de reïntegratietraining de patiënten zich realiseerden dat ze iets anders wilden dan hun huidige werk, ontslag namen en niet meteen iets anders hadden De groep zonder werk die wel werk vond in de periode na de klinische behandeling, was in de reïntegratietraining relatief klein in vergelijking met de boostersessies Het zou interessant zijn om over een paar jaar te onderzoeken of een grotere groep patiënten na de reïntegratietraining alsnog werk heeft gevonden 39 Conclusie Een reïntegratietraining met nieuwe trainers, gericht op werkhervatting en sociale reïntegratie, is dus minder effectief dan boostersessies bij de eigen therapeuten De deelname van patiënten aan deze reïntegratietraining bleek minder hoog; bovendien nam in de boostersessies het percentage mensen met werk significant toe en bleef dit percentage hetzelfde in de reïntegratietraining In beide condities werd de symptomatische verbetering die vooral in de drie maanden klinische behandeling plaatsvond, gestabiliseerd Ook nam het aantal mensen dat nog in psychotherapie was, duidelijk af bij follow-up; hierin was geen verschil tussen beide condities nabehandeling Wellicht zou een gerichte nabehandeling door de eigen therapeuten, nog effectiever kunnen zijn dan de boostersessies Een andere mogelijkheid is matching van nabehandeling: een nabehandeling gericht op werkhervatting voor diegenen zonder werk, nabehandeling gericht op sociale contacten voor degenen met een karig sociaal leven, en boostersessies voor al diegenen die behoefte hebben aan nog enkele contacten met hun therapeuten in de maanden na ontslag Zo werken we momenteel al binnen de kkp-afdeling van de Viersprong n Literatuur Crits-Christoph, P, K Baranachie, JS Kurcias, AT Beck, K Carroll, K Perry, L Luborsky, AT McLellan, GE Woody, L Thompson, D Gallagher & C Zitrin (1991) Meta analysis of therapist effects in psychotherapy outcome studies Psychotherapy Research, Hakkaart-van Roijen, L, ML Essink-Bot, MA Koopmanschap, G Bonsel & FF Rutten (1996) Labor and health status in economic evaluation of health care The Health and Labor Questionnaire International Journal of Technology Assessment MGv 08 januariindd :10:08

8 thunnissen & van busschbach and Health Care, 12, Lambert, MJ,& AE Bergin (1994) The effectiveness of psychotherapy In Handbook of psychotherapy and behavior change (4th ed) eds AEBergin & SLGarfield), New York: Wiley, Nugter, A, P van Bragt, & I Kumeling (1998) Uitkomsten van (deeltijd)klinische psychotherapie Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 53, swopg (2002) Resultaatonderzoek in de Klinische Psychotherapie Op basis van het Standaard Evaluatie Project step Noordwijkerhout: DrunoDruk Thunnissen, MM (2006) Long-term prognosis and aftercare in short-term inpatient psychotherapy of personality disorders Academisch proefschrift Erasmus Universiteit Halsteren: dgw marketing communicatie Thunnissen, MM, HJ Duivenvoorden & RW Trijsburg (2000) Hoe verder? Ervaringen van patiënten na kortdurende klinische psychotherapie Tijdschrift voor Psychotherapie, 26, Thunnissen, MM (1993) De eerste klap is een daalder waard Tijdschrift voor Psychotherapie, 19, after-treatment (booster sessions) appears to be more popular than after-treatment provided by specialists (reintegration training) The study also shows that the regular after-treatment is somewhat more effective Personalia Dr M MThunnissen (1955), psychiater, A-opleider, Psychiatrisch Ziekenhuis ggz Westelijk Noord- Brabant, Bergen op Zoom Voormalige functie: psychiater in Psychotherapeutisch Centrum de Viersprong in Halsteren en onderzoeker bij afdeling Medische Psychologie en Psychotherapie, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam Adres: Dr J van Busschbach (1962), psycholoog, Hoofd onderzoek Viersprong Institute for Studies on Personality Disorders (vispd), Halsteren, en Universitair Hoofddocent bij de afdeling Medische Psychologie en Psychotherapie, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam Summary M M Thunnissen & J van Busschbach Follow-up Treatment after Short-term Clinical Psychotherapy b Short-term clinical psychotherapy is an effective form of treatment for a selected group of patients with personality disorders At the follow-up, the symptomatic improvement appears to be greater than the functional improvement Two years after the treatment, quite a few of the patients are not at work yet and are still in psychotherapy This is why a randomized study has been conducted to see whether a short training course focused on employment and relational reintegration could lead to a greater functional improvement Many more patients appear to be already employed than was thought Regular MGv 08 januariindd :10:08

e. b. v a n w e l, e. h. b o s, m. t. a p p e l o, e. m. b e r e n d s e n, f. c. w i l l g e r o t h, m. j. p. m. v e r b r a a k

e. b. v a n w e l, e. h. b o s, m. t. a p p e l o, e. m. b e r e n d s e n, f. c. w i l l g e r o t h, m. j. p. m. v e r b r a a k o o r s p r o n k e l i j k a r t i k e l De effectiviteit van de vaardigheidstraining emotieregulatiestoornis (vers) in de behandeling van de borderlinepersoonlijkheidsstoornis; een gerandomiseerd onderzoek

Nadere informatie

In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen

In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Ineke Voordouw Jeannet Kramer Pim Cuijpers In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Een handreiking voor coördinatoren en begeleiders van de cursus voor volwassenen en 55+ Trimbos-instituut,

Nadere informatie

Het onderzoek werd uitgevoerd door Esther Kruis, Linda Baan, Ingrid Wijne, Mieke van der Aar, Ester Nass, Dina Rochol en Wim Trijsburg

Het onderzoek werd uitgevoerd door Esther Kruis, Linda Baan, Ingrid Wijne, Mieke van der Aar, Ester Nass, Dina Rochol en Wim Trijsburg Rapport Onderzoek naar het cliëntenoordeel over de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen ten behoeve van de Multidisciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen Onderzoek naar

Nadere informatie

Jaargang 9 Nummer 2 Maart 2007. Bulletin van de Vereniging voor Klinische Psychotherapie

Jaargang 9 Nummer 2 Maart 2007. Bulletin van de Vereniging voor Klinische Psychotherapie Jaargang 9 Nummer 2 Maart 2007 Bulletin van de Vereniging voor Klinische Psychotherapie Vereniging voor Klinische Psychotherapie Bulletin 30 Bestuur: Dhr. W.R. Scholte, voorzitter Mw. C. E. Wismeyer, secretaris

Nadere informatie

Masterthesis Arbeid- & Organisatiepsychologie

Masterthesis Arbeid- & Organisatiepsychologie Masterthesis Arbeid- & Organisatiepsychologie Re-integratie bij langdurig zieke werknemers: hangen sekse en andere werknemerskenmerken samen met de duur van het re-integratietraject en de aard van de ingezette

Nadere informatie

Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland

Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland J.T. van Busschbach, H. Michon, M. van Vugt & A.D. Stant M.m.v. L.C. Aerts-Roorda & N. van Erp Effectiviteit van Individuele Plaatsing en

Nadere informatie

Wat werkt in de daghulp?

Wat werkt in de daghulp? Wat werkt in de daghulp? Karen van Rooijen Nikki Udo December 2013 www.nji.nl Uit onderzoek blijkt dat daghulp effectief kan zijn voor jeugdigen met emotionele problemen, gedragsproblemen of stoornissen.

Nadere informatie

Vijf jaar routine outcome management in de ambulante verslavingszorg

Vijf jaar routine outcome management in de ambulante verslavingszorg korte bijdrage Vijf jaar routine outcome management in de ambulante verslavingszorg s.c.c. oudejans, g.m. schippers, m.e. spits, m. stollenga, w. van den brink achtergrond In het project Benchmark Leefstijltraining

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

ZELFHULP. dossier effectiviteit van zelfhulp

ZELFHULP. dossier effectiviteit van zelfhulp ZELFHULP dossier effectiviteit van zelfhulp Colofon Auteur Else De Donder, stafmedewerker VAD Verantwoordelijke uitgever F. Matthys, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel wettelijk depotnummer: D/2010/6030/29

Nadere informatie

Secundaire preventie na een residentiële ontwenningsbehandeling voor jongeren

Secundaire preventie na een residentiële ontwenningsbehandeling voor jongeren centrum Secundaire preventie na een residentiële ontwenningsbehandeling voor jongeren Veerle Vergucht Patrick Lobbens Remi Spiers Wouter Vanderplasschen Sofie De Block Marc Vermeire INHOUDSTAFEL 1. Inleiding

Nadere informatie

RE-INTEGRATIE ERVARINGEN NA OVERSPANNING OF BURNOUT

RE-INTEGRATIE ERVARINGEN NA OVERSPANNING OF BURNOUT RE-INTEGRATIE ERVARINGEN NA OVERSPANNING OF BURNOUT Een onderzoek naar de ervaringen van werknemers die verzuim(d)en vanwege overspanning- of burnoutklachten tijdens hun re-integratietraject Rianne Klinkert

Nadere informatie

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Behandelprotocol Vrije Universiteit Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Afdeling Klinische Psychologie In samenwerking

Nadere informatie

De groep moest het doen

De groep moest het doen De groep moest het doen Een interview met Frits van Hest en Roelof Wolters over het ontstaan van de deeltijdbehandeling in Nederland. Wij begonnen op de golven van de jaren zestig, toen dit helemaal nieuw

Nadere informatie

Overzichtsartikel De effectiviteit van cognitieve en interpersoonlijke therapie bij depressiebehandeling: een meta-analyse

Overzichtsartikel De effectiviteit van cognitieve en interpersoonlijke therapie bij depressiebehandeling: een meta-analyse Overzichtsartikel De effectiviteit van cognitieve en interpersoonlijke therapie bij depressiebehandeling: een meta-analyse door E. Dorrepaal, Ch. van Nieuwenhuizen, A. Schene en R. de Haan Samenvatting

Nadere informatie

Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland

Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland Opdrachtgever UWV Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland Opdrachtnemer Trimbos; Michon, J.T. van Busschbach, M. van Vugt... [et al.] Onderzoek Basis rapport SCION. Bevindingen na

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Het leven na de detentie

Het leven na de detentie HET LEVEN NA DE DETENTIE 115 Hoofdstuk 6 Het leven na de detentie Inleiding In hoofdstuk 5 is beschreven hoe het de respondenten tijdens de detentie is vergaan. In dit hoofdstuk komen de wederwaardigheden

Nadere informatie

Effecten en waardering van de cursus Mindfulness Based Cognitieve Therapie

Effecten en waardering van de cursus Mindfulness Based Cognitieve Therapie 20 Artikel Effecten en waardering van de cursus Mindfulness Based Cognitieve Therapie Eric Stoppelenburg 1 Inleiding Interventies gericht op het trainen van mindfulness staan de laatste jaren sterk in

Nadere informatie

Cliëntgerichte psychotherapie bij een vrouw met een bipolaire stoornis

Cliëntgerichte psychotherapie bij een vrouw met een bipolaire stoornis Cliëntgerichte psychotherapie bij een vrouw met een bipolaire stoornis Een voorbeeld van psychiatrische psychotherapie door M.C.L. Baljon en M.J. de Graaf Samenvatting Bij de psychiatrische begeleiding

Nadere informatie

Spannende momenten van coach en cliënt in een coaching casestudy

Spannende momenten van coach en cliënt in een coaching casestudy 11.6-8. Wij stelden mij voor Spannende momenten van coach en cliënt in een coaching casestudy Prof. dr. Erik de Haan en C. Nieß Handboek Effectief Opleiden 60/91 november 2012 11.6-8.01 11.6 LEREN VAN

Nadere informatie

Hij denkt positief over mij

Hij denkt positief over mij Hij denkt positief over mij 1 2 SAMENVATTING In 2014 wordt de Basis GGZ ingevoerd. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) zal een belangrijker rol krijgen bij de ondersteuning van mensen met

Nadere informatie

In de put, uit de put

In de put, uit de put Interventie In de put, uit de put Samenvatting Doel In de put, uit de put heeft tot doel depressieve klachten bij (oudere) volwassenen te verhelpen of te verminderen, waarmee de kans op het ontstaan van

Nadere informatie

Waarom zijn MW-ers zo effectief?

Waarom zijn MW-ers zo effectief? Waarom zijn MW-ers zo effectief? Het MW staat op de tocht. Het is een tijd waarin het MW zich moet positioneren en verkopen, waarin het moeten laten zien dat het effectief is en waarom dat zo is. Aan de

Nadere informatie

Elke methode is zo goed als zijn uitvoerders.

Elke methode is zo goed als zijn uitvoerders. Elke methode is zo goed als zijn uitvoerders. Een kritische bespreking van het NJI rapport Algemeen en specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg. Stand van de discussie Drs. Sjef de Vries Elke methode

Nadere informatie

SEKS EN SEKSUELE RISICO S BIJ VMBO-SCHOLIEREN ANNO 2002 1

SEKS EN SEKSUELE RISICO S BIJ VMBO-SCHOLIEREN ANNO 2002 1 Tijdschrift voor Seksuologie, 2003, 27: 30-39 SEKS EN SEKSUELE RISICO S BIJ VMBO-SCHOLIEREN ANNO 2002 1 Ine Vanwesenbeeck 2, Floor Bakker 2, Michelle van Fulpen 2, Theo Paulussen 3, Jos Poelman 4 & Herman

Nadere informatie

Het sociaal en psychisch welzijn van asielzoekers en de aanwezigheid van stichting De Vrolijkheid.

Het sociaal en psychisch welzijn van asielzoekers en de aanwezigheid van stichting De Vrolijkheid. Universiteit Twente, Faculteit Gedragswetenschappen Het sociaal en psychisch welzijn van asielzoekers en de aanwezigheid van stichting De Vrolijkheid. Een kwalitatief onderzoek op AZC Markelo Naam: Cindy

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Routine Outcome Monitoring

Routine Outcome Monitoring Routine Outcome Monitoring Edwin de Beurs en Paul Emmelkamp 4 4.1 Inleiding In een boek over mislukkingen in de psychotherapie mag een beschrijving van Routine Outcome Monitoring (rom) niet ontbreken.

Nadere informatie

Voorspelt de Camberwell Assessment of Need (verandering in) psychiatrische zorgconsumptie?

Voorspelt de Camberwell Assessment of Need (verandering in) psychiatrische zorgconsumptie? oorspronkelijk artikel Voorspelt de Camberwell Assessment of Need (verandering in) psychiatrische zorgconsumptie? m. drukker, m. bak, g. driessen, j. van os, p.a.e.g. delespaul achtergrond Door de ontwikkeling

Nadere informatie