Zorg- en recreatieboerderij de Bult

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg- en recreatieboerderij de Bult"

Transcriptie

1 Jaarverslag Januari december 2012 Zorg- en recreatieboerderij de Bult Boerderijnummer: 103 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de Federatie Landbouw en Zorg

2 Bedrijfsgegevens Naam van de zorgboerderij: Zorg- en recreatieboerderij de Bult Adres: Beekstraat 13 Postcode: 7227 NC Woonplaats Toldijk, gemeente Bronckhorst Provincie: Gelderland Land: Nederland Website: adres: Gegevens 1 e contactpersoon Naam: Harriët Hiddink Adres: Beekstraat 13 Postcode: 7227 NC Woonplaats Toldijk Land: Nederland Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: Jaarverslag opgesteld door: Harriët Hiddink Datum laatste wijziging: Overige betrokkenen: 22 maart _jv_103_debult_jan2012-dec2012 Pagina 1

3 Het algemene beeld van het afgelopen jaar Net als vorig jaar, was het afgelopen jaar een druk jaar, dat voorbij is gevlogen. We hadden graag een aantal dagen in de week er bij gehad. We hadden gehoopt alleen maar meer met het cliëntenbeheersysteem Qurentis te gaan werken en ons eigen systeem (zorgboeren informatiesysteem) gedag te kunnen zeggen, maar dat is niet gelukt. Voor de planning en het maken van de facturen wordt nog steeds ZBIS gebruikt. Het systeem van Qurentis zijn we wel iets uitgebreider gaan gebruiken, omdat we een ZIN betaling via Qurentis insturen bij de Coöperatie Boer en Zorg voor een dementerende vrouw. Ook vullen we de cliëntenkaarten uitgebreider in, wordt medicijninformatie verwerkt en zijn er meer zorgovereenkomsten en indicaties in het systeem gekoppeld. We hebben de indruk dat er weinig tevredenheidformulieren door deelnemers (en/of hun ouders) zijn teruggestuurd naar de Coöperatie. Dit jaar hebben we er voor gekozen geen tevredenheidonderzoeken zelf rond te sturen. Men lijkt echter meer voor ons te willen doen, dan voor een organisatie op afstand. Ook kwam men problemen tegen bij het invullen van het formulier. Als de vraag niet meteen kon worden beantwoord en men niet verder kon met het formulier, werd de moed opgegeven en werd het formulier niet verder ingevuld. We denken er over volgend jaar zelf weer een tevredenheidlijst rond te doen die met de hand wordt ingevuld. Het Zoönosenkeurmerk werd in februari weer gehaald. De dierenarts was tevreden, maar we konden nog wat meer doen aan het duidelijker maken van de regels voor bezoekers wat betreft de dieren. Hierop is direct actie ondernomen. Dit jaar hadden we geen deelnemers van buiten voor de NLDOET dagen, maar er is wel volop aandacht aan besteed en we zijn met de eigen deelnemers en medewerkers wel met klussen bezig geweest. We hebben dit jaar ook geen geld gekregen als tegemoetkoming bij het klussen. Een week lang kwamen van de afdeling de Horizon van jeugdhulpverleningsinstelling Lindenhout zo n 12 jongeren en hun begeleiders een week lang klussen doen op de boerderij. Dit is goed bevallen. Daarom is afgesproken dit volgend jaar weer te doen. Ook kwam de soroptimistenclub een aantal dagdelen klussen doen. Ze hebben toegezegd dit volgend jaar ook weer te komen doen. Er waren veel kennismakingen waaruit geen intakes voortvloeiden. Op zich is dit niet erg, want deelnemers moeten wel op de goede plek zitten. Ook vinden we het wel goed voor de beeldvorming mensen op ons erf te ontvangen en te vertellen over het reilen en zeilen van de zorg- en recreatieboerderij. Het aantal deelnemers is ongeveer gelijk gebleven. Wel zijn er dit jaar drie mensen geweest in verband met een re-integratietraject of arbeidstoeleiding. Bij één van de deelnemers heeft dit geresulteerd in een baan. De beide andere deelnemers komen nog steeds naar de Bult. Dit jaar hebben we voor het eerst een dementerende bejaarde voor de dagbesteding. Dit bevalt ons erg goed. We genieten enorm van het werken met deze vrouw. Of een andere mevrouw ook daadwerkelijk voor dagbesteding gaat komen is de vraag. Het aantal kamerbewoners is afgenomen in verband met restricties van de gemeente. Omdat een zorggebouw is gebouwd en daar 5 zorgvragers terecht kunnen, zou het de bedoeling moeten zijn de kamers binnen niet meer te gebruiken voor kamers met zorg. Er wordt echter nog bekeken of er voldoende aan de veiligheidsvoorschriften kan worden voldaan om dit toch door te kunnen zetten. In afwachting op het antwoord van de gemeente, dat lang op zich laat wachten, worden er geen nieuwe deelnemers aangenomen voor de kamers. In de zorgunits zit één bewoner op sociale indicatie die geen begeleiding ontvangt, een bewoner die zorg ontvangt, maar daarvoor niet de financiën heeft en de ouders van Harriët. Op de kamers binnen zit nog één deelnemer. Er zijn twee kamerbewoners de deur gewezen in verband met hun problematiek en de veiligheid van andere bewoners. De contacten met de wijkagent zijn aangehaald om korte lijnen te hebben voor als de nood aan de man komt. Aan de logeerweekenden die één keer per maand plaats vinden, nemen 3 jonge deelnemers deel. We genieten van deze vorm van opvang. Er zijn vijf plaatsingen via de jeugdzorgboerderijen van Pactum. Van de open dagen is weer veel werk gemaakt. We waren drie dagen open en hadden van alles georganiseerd om het programma nog aantrekkelijker te maken. Toch merken we telkens weer dat de zorg- en recreatieboerderij alleen al veel mensen trekt en dat je er weinig extra s omheen hoeft te organiseren. Bezoekers komen vaak tijd te kort. Zodra de gelegenheid zich voordoet en we achten de plek zinvol, proberen we onszelf te promoten bij activiteiten in de buurt. Zo stonden we 9 juni met een stand bij een cateringbedrijf in de buurt die een open dag had in verband met een jubileum. Het levert naamsbekendheid op en we konden iets van ons werk laten zien. Ook konden we aansluiten door de zelfgemaakte producten die we in de plattelandswinkel verkopen aan de man te brengen _jv_103_debult_jan2012-dec2012 Pagina 2

4 Er zijn een aantal werkbezoeken geweest van politieke partijen om bepaalde problematieken bloot te leggen en de politiek te vragen daar iets mee te doen. Dit jaar hadden we met een groot verlies te maken van een normaal gast die al tien jaar op de camping komt als de popgroep Normaal in Toldijk komt spelen. De man stapte bij het vervoeren op de terugweg na het concert op de rijdende trekker-/huifkarcombinatie, viel van de eerste huifkar en kwam onder de wielen van de tweede huifkar terecht. Dit liep dramatisch af. We zijn met 4 medewerkers naar de begrafenis geweest. Er is slachtofferhulp ingeschakeld voor 6 medewerkers. Hoewel ons niets viel te verwijten, zo bleek ook uit technisch onderzoek, deed dit veel met de medewerkers en andere gasten. Het maken van het kwaliteitsysteem blijft een crime tussen alle andere activiteiten door en het werken aan kwaliteit. In mei had het kwaliteitsysteem ingeleverd moeten zijn. Een aantal keren konden we nog niet meedoen aan de digitale versie hoewel daar al een aantal keren op was gerekend (ook met het voorbereiden en samenwerken met andere zorgboeren aan het kwaliteitsysteem), wat veel frustratie opleverde. Toen het kwaliteitsysteem eind november opgestuurd zou worden en alleen de bijlagen in pdf bestanden gezet moesten worden, bleken we aan de digitale versie mee te mogen doen. Er is toen voor gekozen alsnog de digitale versie in te vullen om niet het volgende jaar alsnog er tegenaan te hikken dat nog allemaal in te moeten vullen. Toch moet hier ook nog een ei worden gelegd en moet de laatste hand worden gelegd aan het invullen van het kwaliteitsysteem en nadert de echte deadline van 31 maart 2013 met rasse schreden. Het is niet dat er niet aan kwaliteit wordt gewerkt; juist erg veel. Maar het lukt nog niet dat te laten zien middels een ingevuld kwaliteitsysteem. We ervaren op de Bult dat het landelijke wel vaak een datum kan verzetten, maar dat dat omgekeerd moeilijker ligt. We hebben ons ook georiënteerd op het hartensysteem, maar voelen daar vooralsnog niet voor, omdat je daar 3 harten krijgt als het kwaliteitsysteem van het landelijke is ingevuld; ook een rare constructie waaraan wij vooralsnog niet mee willen doen. We kiezen er voor kwaliteit te leveren op onze manier met gedeeltes van anderen en dan nog iets verder te gaan, met name op eisen van deskundigheidsbevordering op het gebied van de doelgroepen waarmee we werken. We hechten veel belang aan informatie-, kennis- en ervaringsuitwisseling en overdracht met andere zorgboeren en belangrijke mensen voor ons bedrijf. Er is veel aandacht besteed aan het uitwerken van het medicijnbeleid. Het zal moeilijk zijn om de informatie actueel te houden, omdat je van zoveel factoren afhankelijk bent en er nogal eens geëxperimenteerd wordt met het geven van (andere) medicijnen. Ouders (van deelnemers) geven niet makkelijk uit zichzelf veranderingen door. De plattelandswinkel is een mooie aanvulling gebleken op ons toch al uitgebreide aanbod. Het aanbod in de winkel wordt steeds uitgebreider en deelnemers en medewerkers bedenken en maken steeds meer artikelen om te verkopen. Het aantal bezoekers valt nog tegen, dus daar ligt nog een schone taak. We horen vaker terug dat deelnemers ons bedrijf uitkiezen omdat er zo n verscheidenheid aan activiteiten te doen is. Een fijn compliment. De broertjes- en zusjesdag wordt altijd gewaardeerd en was dit jaar ook weer erg leuk. Een activiteit zoals sinterklaas, blijft ook een jaarlijks terugkerende happening. Door de inzet van Stichting Vrienden van de Bult is er via het coöperatiefonds van de Rabobank euro binnen gehaald voor het aanschaffen van een combinatiespeeltoestel. De opdracht is gegeven en in maart 2013 wordt het speeltoestel geplaatst. We hopen ook nog op een bijdrage via ds G. Boerstichting. Gedurende het jaar waren er vier parttime beroepskrachten naast Harriët op de zorgboerderij werkzaam. Het totale medewerkerteam bestond gemiddeld uit 22 medewerkers. We hoeven weinig moeite te doen vrijwilligers te krijgen, gelukkig. Vrijwilligers dienden zich het afgelopen jaar zelf aan. Wel is het zo dat de grenzen tussen deelnemers en medewerkers steeds meer vervagen. Er blijven ook nogal wat stagiaires vrijwilligerswerk doen. Er waren zo n 10 stagiaires gedurende het jaar en maximaal 5 tegelijk. Het valt op dat meer studenten een aanvraag doen voor een stage plaats, maar dat sommigen slecht omgaan met afspraken bij de kennismaking of op de eerste stagedag niet komen opdagen. Ook is het soms nodig dat een stagiair de stage afbreekt, omdat ze niet op de juiste plek blijken te zitten of omdat ze de opleiding niet af (kunnen) maken. De verzekering van stagiaires blijkt niet veel voor te stellen en dat is onderwerp van gesprek in de studiegroep, maar ook met scholen en is ook een reden geweest na te denken over het wel of niet willen opleiden van stagiaires. Dit was naar aanleiding van een situatie dat een stagiaire schade veroorzaakte van 1500 euro die door school niet werd vergoed. Ondanks dat we ons hadden voorgenomen niet te veel stagiaires te laten komen in verband met een maatschappelijke stage, omdat dat ook voor onrust zorgt, is het daar niet van gekomen _jv_103_debult_jan2012-dec2012 Pagina 3

5 Er waren altijd wel redenen iemand wel te laten komen: omdat het een bekende/familielid betrof, omdat er mooie activiteiten lagen om samen te doen, omdat het meisje uit een gezin kwam waarover we ons zorgen maakten wat huiselijk geweld betreft en zo wellicht meer informatie zouden kunnen krijgen of omdat een broer of zus deelnemer op de zorgboerderij is of hier al had stage gelopen. Opvallend was dit jaar dat zoveel kamerbewoners vanuit een beroerde situatie komen. Bijna allemaal hebben ze een gevangenisstraf achter de rug. Het was ook opvallend dat zo weinig hulpverleningsinstanties zich echt verantwoordelijk voelen voor de hulpverlening aan de deelnemers die ze graag op de zorgboerderij willen plaatsen. Het is daarom dit jaar meer dan andere jaren voorgekomen dat financiën achteraf toch niet goed geregeld bleken te zijn. Hierdoor is de rechtsbijstand ingeschakeld. Ook het zorgkantoor heeft het in één situatie vreselijk af laten weten, terwijl de indicatie er lag, gingen ze toch niet over tot betaling. Dit zijn situaties die niet te vaak voor moeten komen, alhoewel we ook altijd nog vinden dat je vanuit sociale bewogenheid ook iets voor de medemens moet doen. Er moet echter wel brood op de plank komen voor een ieder. We zullen daar het komende jaar kritischer in moeten zijn. Er is dit jaar één foboformulier ingevuld, omdat we moesten ingrijpen in een situatie waarbij we een meisje aan een arm hebben moeten vastpakken. Met haar opvoeders is dit goed doorgesproken, alsmede ook met de deelnemer. Er waren geen vervolgacties nodig. Er is het afgelopen jaar een klacht binnen gekomen bij het landelijke van een deelnemer die hier verbleef op een kamer met zorg. Dit werd via de regionale vereniging naar ons terug gekoppeld. Het betrof een klacht over het niet kunnen betalen van de facturen. Wat tegen viel was de manier waarop het landelijke reageerde. Ze wilden aanvankelijk niet aangeven waarover de inhoud van de klacht ging. Dit vonden wij zeer vreemd, omdat het wel over een klacht over ons ging. Gelukkig ging het niet over de inhoud van de hulpverlening. Dat zouden we veel vervelender hebben gevonden. Dit jaar zijn veel protocollen en procedures (her/ge)schreven. Er is nu nog een schone taak weggelegd om alle neuzen die kant op te krijgen, dat ze ook goed worden toegepast. Daar is een goed begin mee gemaakt, maar we zijn er nog lang niet. Ook lopen we er in de praktijk al tegen aan dat procedures en protocollen bijgesteld moeten worden. Het valt ook dan niet mee te werken aan de nieuwste versie. Oude gewoonten slijten snel in. In september van dit jaar heeft Harriët haar bestuursfunctie van de regionale zorgboerenvereniging (VZOG) neergelegd om meer tijd te hebben voor de zaken die op de Bult blijven liggen. Voor het eerst dit jaar hebben we een kerstmarkt georganiseerd, een uitbreiding op alleen de kerststal, en dat is ons goed bevallen. Volgend jaar zal dit als activiteit zeker terug keren. Er wordt ontzettend hard gewerkt en we zien de vorderingen. Echter, er blijft ook nog ontzettend veel werk te doen. De actualiteit haalt ons soms in, waardoor taken naar achteren worden geschoven en anderen eerder worden uitgevoerd. Zo zijn we ook bij bijeenkomsten geweest over bijvoorbeeld het sociaal domein bij de gemeente om mee te praten en bij te blijven over de nieuwste ontwikkelingen. Heb je het idee dat we bij zijn, blijken enkele zaken achterhaald of al weer verouderd, of is er iets blijven liggen. Medewerkers krijgen steeds meer hun vaste taken en klussen er bij, zodat Harriët aan de taken toekomt die alleen zij kan doen. Hier ligt nog wel een frustratie. Er blijft nog te veel te lang liggen, maar niet bij de hulpverlening aan deelnemers. Een cursus timemanagement zou wellicht nog goed een keer van pas kunnen komen. Helaas had het jaar 2012 ook maar 365 dagen voor ons in petto, terwijl we er veel meer hadden kunnen gebruiken De belangrijkste ontwikkelingen van het aflopen jaar Aantal Deelnemers In het aantal deelnemers is niet veel veranderd: 20 kinderen, 3 volwassenen voor re-integratie, sociale activering of arbeidstoeleiding, één dementerende bejaarde en één volwassene voor de dagbesteding. Er zijn twee kamerbewoners die begeleiding krijgen en één van de twee volgt ook de dagbesteding op de Bult. Zijn er nieuwe doelgroepen toegevoegd aan uw zorgaanbod Het afgelopen jaar is de doelgroep dementerende bejaarden er bij gekomen. De instelling Dimence komt met meerdere vragen. Ook weten patiëntenverenigingen zoals van de reuma en NAH ons beter te vinden. Dit jaar kregen we als nieuwe problematiek NAH er bij. Een uitdaging hiermee goed om te gaan _jv_103_debult_jan2012-dec2012 Pagina 4

6 Scholing en ontwikkeling We vinden het erg leuk en belangrijk zoveel mogelijk aan scholing en deskundigheidsbevordering te doen. Alle begeleiders hebben inmiddels hun bhv behaald. Ook stagiaires krijgen de mogelijkheid de bhv te doen. De meeste begeleiders hebben ook hun EHBK (eerste hulp bij kinderen) diploma. Er heeft een thema begeleideroverleg plaats gevonden dat in het teken stond van communicatie. Drie medewerkers hebben de cursus bij Pactum gevolgd die jeugdzorgboeren ook moeten hebben. Het betreft 4 avonden training met de onderwerpen samenwerken met jeugdzorg, hechting en verlies, geschiedenis en identiteit, omgaan met gedrag; onderwerpen die je in de jeugdzorg tegen kunt komen. Dit werd als zeer boeiend en leerzaam ervaren. Er zijn meerdere thema-avonden voor de jeugdzorgboeren van Pactum gevolgd. Zo waren er twee avonden over verslaving. Hier hebben we veel van geleerd en er zal nog wel een vervolg op komen. Voor deelnemers hebben we kleurentherapeut Marijke Kroon uitgenodigd die samen met hen tekende. Er zijn van allerlei leuke opdrachten gedaan en de kinderen hebben het erg leuk gevonden. Vervolgens zijn we met alle medewerkers met kindertekeningen aan de slag geweest, maar ook met onze eigen creaties. Hieruit kwam verrassend veel informatie, die soms tot zeer emotionele momenten leidden. Via de VIT (vrijwillige intensieve thuiszorg) werden de thema s financiële regelingen, alcohol- en medicijngebruik, stoppen met piekeren en claimend gedrag gevolgd. In april werd een cursus strategisch handelen gevolgd door een tweetal medewerkers. De cursus werd georganiseerd door de zorgboerenvereniging. Er werd gesproken over de missie en visie en doelen van jouw onderneming. Dat wat jij belangrijk vindt moet je vasthouden en verdedigen. Ook organiseerde de vereniging een avond over social media. Het is onoverkomelijk daarmee te gaan werken, maar vooralsnog kiezen we voor andere activiteiten, omdat ons de tijd ontbreekt dit goed aan te pakken. Met het merendeel van de begeleiders is een avond gevolgd door Martine Delfos over autisme en gamen en over haar theorie over autisten. Dit was een zeer boeiende, bruikbare avond, waarbij studieboeken zijn gekocht om ons er verder in te verdiepen. Via MEE werd een avond gevolgd over de regiemap voor mensen met autisme. Een avond georganiseerd door de regionale zorgboerenvereniging over sociale media, werd door vier medewerkers gevolgd. Helaas ontbreekt nog de tijd of zijn andere dingen belangrijker om hier al goede invulling aan te geven. Ook is er meegedaan aan een avond waarin een ontruimingsoefening met elkaar op een bedrijf werd geoefend. Dit was zeer leerzaam en heeft ons nog weer eens met de neus op de feiten gedrukt (wat we al wisten) dat er bij ons nog wel wat valt te verbeteren en af te stemmen. De eerstvolgende medewerkerbijeenkomst na de ontruimingsoefening hebben we bij ons op het erf rond gelopen om vast te stellen welke aanpassingen bij ons gedaan moeten worden. In Enschede hebben wij een dag meegemaakt waarop het nieuwe protocol huiselijk geweld het centrale thema was. Een leerzame dag die duidelijk maakte dat men wel samenwerking wil, maar in de praktijk nog niet tot de juiste manier van handelen en afstemming komt. In de studiegroep zijn onderwerpen besproken zoals: stagiaires, broodfonds, social media, stichting, geweld op de werkvloer, vervoer. Harriët heeft bij de Saxion Hogeschool een praktijkbegeleiderscursus gedaan. Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt? We zouden graag nog iets gaan doen met de problematiek van mensen met niet aangeboren hersenletsel. Daarnaast blijven we alert op het volgen van bijeenkomsten waarvan we kunnen leren, op welk gebied dan ook. Als zich iets aandient over timemanagement, zouden we daar graag iets mee doen. Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? J/N Overzicht Vervolgactie Afgerond? Er is één melding nodig geweest voor het fouten, ongevallen en bijnaongevallen formulier. Vervolgactie is niet nodig. Ja Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Nee Overzicht Vervolgactie Afgerond? Er zijn geen meldingen. Vervolgactie is niet nodig. nvt _jv_103_debult_jan2012-dec2012 Pagina 5

7 Zijn er meldingen van klachten? Ja Overzicht Vervolgactie Afgerond? Er is één klacht binnen gekomen bij het landelijke. De deelnemer die de klacht heeft ingediend, kan de facturen niet betalen. De rechtsbijstand van Harriët is ingeschakeld en de advocaten zoeken het met elkaar uit. Nee Zijn er evaluatiegesprekken met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Zo veel mogelijk hebben evaluaties plaats gevonden met alle deelnemers. Niet alle ouders stelden het op prijs om jaarlijks te evalueren, omdat ze op de hoogte waren en wisten aan welke doelen werd gewerkt. Aandacht blijven houden voor het afhandelen van conceptverslagen. Procedures aanscherpen en verbeteren, zodat verslagen niet te lang blijven liggen. Stagiaires inzetten bij het maken van verslagen. Eén medewerker is aangesteld om de planning en het verloop in de gaten te houden. (Ouders van) Deelnemers pushen concept verslagen na te kijken, te verbeteren en in te leveren. We werken er nog steeds aan. Conclusies uit bovenstaand overzicht (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) Het kwaliteitsysteem blijft ons nog achtervolgen, in plaats van dat we het als een fijn hulpmiddel kunnen gebruiken bij het werk. Hoewel het jaar weer voorbij is gevlogen, kunnen we toch ook wel stellen dat er veel gebeurd is. Wat we het belangrijkste vinden is dat de zorg aan deelnemers goed is en wordt gewaardeerd door deelnemers, familie en betrokkenen. Gelukkig zijn er geen klachten over de inhoud van de zorg. Deskundigheidsbevordering staat bij ons hoog in het vaandel. Er zijn nieuwe activiteiten bijgekomen die we graag in ons jaarprogramma blijven opnemen. Het is moeilijk deelnemers en/of hun familieleden betrokken te krijgen of houden middels deelname aan avonden speciaal voor hen georganiseerd. We blijven naar manieren zoeken zoveel mogelijk mensen betrokken te krijgen/houden. Fijn dat zo veel mensen zich (betaald of vrijwillig) inzetten voor de Bult zoals ze doen. Het medewerkerteam wordt steeds meer betrokken op en bij elkaar en er worden ook gezamenlijke activiteiten ondernomen buiten de zorgboerderij om. Dit schept een band en maakt het werken met elkaar zeer plezierig. Er zijn nu meer medewerkers die meedenken met het beleid en dat maakt dat procedures en processen worden verbeterd en beter worden uitgevoerd. Toch blijft hier veel aandacht voor nodig, zo blijkt in de praktijk. We scheppen er wel genoegen in iets uit te denken wat dan ook blijkt te werken _jv_103_debult_jan2012-dec2012 Pagina 6

8 Voortgang ten aan zien van de actielijst van vorig jaar Actie Toelichting Jaarlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E Maart 2012 Deze moet opnieuw worden gedaan in maart Oefening calamiteitenplan Evaluatiegesprekken met deelnemers Tevredenheidonderzoek deelnemers December 2012 Het gehele jaar door. Eind 2012 Op verschillende momenten zijn oefeningen gehouden, maar het is moeilijk een moment te kiezen waarop alle deelnemers er ook kennis mee kunnen maken. De evaluaties zijn over het algemeen wel gedaan, maar de rapportages lopen soms wat achter. We hebben meegedaan aan het onderzoek van de Coöperatie, waar wij en de deelnemers zelf weinig mee konden. Volgend jaar willen we weer zelf een tevredenheidonderzoek doen. Voortgangsgesprekken 2012 De meeste gesprekken hebben plaats gevonden en de verslagen zijn ook gemaakt. Bij enkelen is het verslag nog blijven liggen of moet er een (tweede) gesprek plaats vinden. Actualisatie BHV 2012 Iedereen is bij met de BHV. Ook de laatste medewerker (vrijwilliger) heeft haar BHV gehaald. Actualisatie EHBK 2012 Iedereen is bij met de EHBK. De laatste twee medewerkers hebben op 22 april 2013 een herhaling. Actie n.a.v. de RI&E Controle op de trekker jaarlijks Juni 2012 Controle op verlichting machines Juni 2012 Controle op de heftruck jaarlijks Juni 2012 Jaarlijkse controle veiligheid vrije loopruimte paden en werkruimtes Jaarlijkse controle stevigheid trappen en leuningen Juni 2012 Juni 2012 Jaarlijkse controle van ladders Juni 2012 Jaarlijkse controle op stevigheid stellingen De ontbrekende (drie) functiebeschrijvingen van medewerkers schrijven. Juni 2012 Maart Actualisatie van de RI&I Maart 2012 We moeten opnieuw kijken of in het nieuwe zorggebouw alles volgens de regels is aangegeven en of alle vluchtroutes compleet zijn. Bij het inrichten van de werkplaats wordt alles op veiligheid gecontroleerd. Keuring van de arbeidsmiddelen door iemand die daartoe is bevoegd. Nog niet gerealiseerd. De gehele stal met daarin de nieuw te maken werkplaats is afgesloten, waardoor deelnemers daar niet komen. Nog niet gerealiseerd _jv_103_debult_jan2012-dec2012 Pagina 7

9 Vervolg actie n.a.v. de RI&E Handboek de Bult afschrijven met daarin het hoofdstuk veiligheid. De afgesloten werkplaats maken zodat gevaarlijke machines achter slot en grendel staan. Schema elektrische voorzieningen September Nog niet gerealiseerd. De stal waarin de gedeeltelijk afgesloten werkplaats zich bevindt is afgesloten. Nog niet gerealiseerd. Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit Handleiding medewerkers Handboek de Bult compleet Zoönosenkeurmerk Februari 2012 Overeenkomst beroepskrachten Verklaring omtrent gedrag medewerkers Individuele afspraken deelnemers op papier Afspraken omtrent machines, werktuigen en apparaten Instructiekaarten uitvoeren werkzaamheden Vrijwilligersovereenkomst medewerkers Geëikte thermometer diepvries en koelkast Medicijnpaspoort deelnemers Cijfers bij gereedschap (aantallen) Werkinstructies en formulieren ophangen Gereedschap werkplaats sorteren Opknappen bijkeuken: plafond timmeren, nieuw aanrechtblad, muren glad maken, schilderen Afvoer aanpassen aanrecht bijkeuken Speeltoestellen vervangen Juni 2012 December 2012 Horren voor de ramen Arbodocument medewerkers Etiketteren producten winkel volgens de hccp Wel verder aan gewerkt, maar nog niet klaar. We blijven er aan werken. Dit is een doorlopend proces. via payrollbedrijf Opnieuw mee bezig Uitgereikt, maar nog niet allemaal binnen Wel voor koelkasten, nog niet voor de diepvries Nog niet gerealiseerd Nog niet gerealiseerd Nog niet gerealiseerd Nog niet gerealiseerd Nog niet gerealiseerd Vogelnest schommel is geplaatst Bestelling combinatietoestel is gedaan (speelhuis, schommels, wipwap) Gedeeltelijk gerealiseerd Nog niet gerealiseerd Nog niet gerealiseerd _jv_103_debult_jan2012-dec2012 Pagina 8

10 Overige acties van vorig jaar Werkkast overzichtelijk met planken Opberghok overzichtelijk met planken en dozen Aanplanting bomen ivm Appartement schilderen Ontmoetingsruimte schilderen Pictogrammenbord uitbreiden Systeem klussen klusjesmensen maken Tuinhekjes voor tuin en pad tegen weglopende honden en afsluiten open gaten voor deelnemers Kopen grond en gebouwen Afsluiten ingangen grote stal Afsluiten stallen paarden met grote deuren Productcontrole berging Opruimen berging Knutselkast creeëren Gereedschapskar voor eerste benodigde gereedschap klusjesmensen Aannemen beroepskracht specifiek voor verslaglegging, rapportage en dossiervorming Installatiewerkzaamheden ivm het legionellaplan Gedeeltelijk gerealiseerd Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? De genoemde ontwikkelingen geven aanleiding het beleid bij te sturen. Het is nog steeds zo dat ik zelf te weinig tijd heb voor de activiteiten en taken die ik zelf moet doen. Het wordt nog meer zaak dan het al het geval is op een goede manier te delegeren. Ook een timemanagementcursus zou zeer welkom zijn. Doelstellingen voor het komende jaar De actiepunten die zijn blijven staan van het jaar 2012, worden in 2013 zoveel mogelijk uitgevoerd. Duidelijke taakverdeling voor medewerkers welke aandachtsgebieden ze onder hun hoede krijgen. We willen duidelijker gaan werken aan pr, waardoor de website zal moeten worden aangepast. We willen een boekwerk maken waarin mensen een idee krijgen van de zorgen recreatieboerderij zonder zelf rond te hoeven lopen. We moeten ons meer met de social media bezig houden. We richten ons het komende jaar op het werven van oudere deelnemers. Ontwikkelingen volgen binnen de wmo en de AWBZ en daarin participeren daar waar mogelijk. De producten van de winkel zijn geëtiketteerd volgens de eisen van de haccp. De (bij)keuken voldoet aan de eisen van de haccp. De ontmoetingsruimte wordt afgeverfd. Er is een plan gemaakt voor het opknappen en opnieuw inrichten van de eetkamer _jv_103_debult_jan2012-dec2012 Pagina 9

11 Overeenstemming met de gemeente over het gebruik van de kamers in de boerderij. Het vereveningsplan is uitgevoerd. Qurentis volledig gebruiken en niet meer het zorgboereninformatiesysteem. Meer doen met de gegevens uit snelstart om beter te kunnen anticiperen met de financiën. Neem de concrete acties die hier uit voortkomen op in de actielijst voor het komende jaar _jv_103_debult_jan2012-dec2012 Pagina 10

12 Actielijst Actielijst Zorg- en recreatieboerderij De Bult Datum : 21 maart 2013 Boerderijnummer: 103 Jaar: van januari 2013 tot januari 2014 Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijk Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum Jaarlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E Harriët Oefening calamiteitenplan Cisca Evaluatie gesprekken met deelnemers Harriët, Cisca Tevredenheidonderzoek Inge April 2013 Mei 2013 Voortgangsgesprekken medewerkers Harriët Actualisatie BHV Harriët Opstellen jaarverslag Harriët Zoönosenkeurmerk Harriët Maart 2013 Maart Acties n.a.v. de RI&E Jaarlijkse controle trekker Boer Gert, Cisca Controle op verlichting machines. Boer Gert, Cisca Controle op de heftruck jaarlijks Boer Gert, Cisca Jaarlijkse controle veiligheid vrije loopruimte paden en werkruimtes Boer Gert, Cisca Jaarlijkse controle stevigheid trappen en leuningen Henrieke Jaarlijkse controle van ladders Henrieke Jaarlijkse controle op stevigheid stellingen Henrieke Schema elektrische voorzieningen Bertus, Harriët, boer Gert _jv_103_debult_jan2012-dec2012 Pagina 11

Jaarverslag Januari december De Wilgenhof. Boerderijnummer: 403. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december De Wilgenhof. Boerderijnummer: 403. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Wilgenhof Boerderijnummer: 403 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Den Ouden Boerderijnummer: 1595

Den Ouden Boerderijnummer: 1595 arverslag nuari 2014 - december 2014 Den Ouden Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 2014-01-09_jv_2028_zorgboerderijhetmiddelpunt_jan2013-dec2013 Pagina 1 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Zorgboerderij Tokhok

Zorgboerderij Tokhok Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Tokhok Boerderijnummer: 1326 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Boerderij Vrede t Best

Boerderij Vrede t Best Jaarverslag Januari 2012 december 2012 Boerderij Vrede t Best Boerderijnummer: 1518 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Oud Schoonhorst

Zorgboerderij Oud Schoonhorst Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 202 - december 202 Zorgboerderij Oud Schoonhorst Boerderijnummer: 3 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4., juni 20. Federatie

Nadere informatie

Zorgboerderij Molenzicht

Zorgboerderij Molenzicht Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch. Boerderijnummer: 1624

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch. Boerderijnummer: 1624 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch Boerderijnummer: 1624 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1585. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1585. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij arverslag januari 2013 - december 2013 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Zorgboerderij Buitenrust

Zorgboerderij Buitenrust Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Buitenrust Boerderijnummer: 0582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

zorgboerderij De Mettemaat

zorgboerderij De Mettemaat Jaarverslag januari - december zorgboerderij De Mettemaat Boerderijnummer: 194 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen aarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Achter de bos Boerderijnummer: 1889

Achter de bos Boerderijnummer: 1889 Jaarverslag Januari 2016 - december 2016 Achter de bos Boerderijnummer: 1889 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Elferink Hoeve. Boerderijnummer: 108. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Elferink Hoeve. Boerderijnummer: 108. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Elferink Hoeve Boerderijnummer: 108 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag November 2012 - december 2012 Boerderijnummer: 1576 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Zorgboerderij De Ruimte

Zorgboerderij De Ruimte Jaarverslag januari - december Zorgboerderij De Ruimte Boerderijnummer: 734 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Oordhoeve Boerderijnummer: 1046 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Oordhoeve Boerderijnummer: 1046 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari - december De Oordhoeve Boerderijnummer: 1046 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 Buitenrust Boerderijnummer: 582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Het Trekpeerd

Zorgboerderij Het Trekpeerd Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Het Trekpeerd Boerderijnummer: 1648 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 t Boerehiem Boerderijnummer: 460 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 t Boerehiem Boerderijnummer: 460 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 t Boerehiem Boerderijnummer: 460 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Little Drovers Boerderijnummer: 2026

Little Drovers Boerderijnummer: 2026 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Little Drovers Boerderijnummer: 2026 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Beestenboel Boerderijnummer: 1201

De Beestenboel Boerderijnummer: 1201 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Beestenboel Boerderijnummer: 1201 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

zorgboerderij De Middag

zorgboerderij De Middag Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag april2012 - december 2012 zorgboerderij De Middag Boerderijnummer: 711 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

Vlinder Boerderijnummer: 1340

Vlinder Boerderijnummer: 1340 arverslag nuari 2013 - december 2013 Vlinder Boerderijnummer: 1340 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Wouter Slors. Boerderijnummer: 1561

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Wouter Slors. Boerderijnummer: 1561 arverslag nuari 2012 - december 2012 Boerderijnummer: 1561 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Boerderijnummer: 1729 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2012. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

de Noorderling Boerderijnummer: 2059

de Noorderling Boerderijnummer: 2059 arverslag nuari 2015 - december 2015 de Noorderling Boerderijnummer: 2059 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorghuis aan de Lindelaan

Zorghuis aan de Lindelaan Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorghuis aan de Lindelaan Boerderijnummer: 1969 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

'Klein Arfman' Boerderijnummer: 195

'Klein Arfman' Boerderijnummer: 195 arverslag nuari 2015 - december 2015 'Klein Arfman' Boerderijnummer: 195 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij: De Jonge Koekoek

Zorgboerderij: De Jonge Koekoek Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij: De Jonge Koekoek Boerderijnummer: 1337 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

De Stolp Boerderijnummer: 1456

De Stolp Boerderijnummer: 1456 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Stolp Boerderijnummer: 1456 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Morgendauw

Zorgboerderij Morgendauw Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Morgendauw Boerderijnummer: 1802 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650

Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Vossenburght

Zorgboerderij De Vossenburght Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Vossenburght Boerderijnummer: 1080 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Zorgboerderij Konijn

Zorgboerderij Konijn arverslag nuari 2012- december 2012 Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Waterhoeve. Boerderijnummer: 1341. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Waterhoeve. Boerderijnummer: 1341. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen De Waterhoeve G.Gerritsen N.F.Gerritsen-Voogt Oosterhoutsestraat 60 6678PD Oosterhout tel.: 06-22602464 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Waterhoeve Boerderijnummer: 1341 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Nadere informatie

Boerderijnummer 15 Boerderijnummer: 1734

Boerderijnummer 15 Boerderijnummer: 1734 arverslag nuari 2014 - december 2014 Boerderijnummer 15 Boerderijnummer: 1734 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Schöttincksflier

Zorgboerderij Schöttincksflier Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Schöttincksflier Boerderijnummer: 869 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. VOF Laan. Boerderijnummer:503. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. VOF Laan. Boerderijnummer:503. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 VOF Laan Boerderijnummer:503 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Terra Kids Boerderijnummer: 1726

Terra Kids Boerderijnummer: 1726 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Terra Kids Boerderijnummer: 1726 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorg&woonboerderij t Boerenerf

Zorg&woonboerderij t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: zorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorg&woonboerderij t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

Jaarverslag januari december 2013 t Friesche Gebeure Boerderijnummer: 1803 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari december 2013 t Friesche Gebeure Boerderijnummer: 1803 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 t Friesche Gebeure Boerderijnummer: 1803 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. BuitenEnZo. Boerderijnummer: 1076. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. BuitenEnZo. Boerderijnummer: 1076. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012- december 2012 BuitenEnZo Boerderijnummer: 1076 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Mieden

Zorgboerderij De Mieden Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij De Mieden Boerderijnummer: 1481 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Schimmelpenninckhoeve

De Schimmelpenninckhoeve Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Schimmelpenninckhoeve Boerderijnummer: 1629 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag 2012 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming

Nadere informatie

Elferink Hoeve Boerderijnummer: 108

Elferink Hoeve Boerderijnummer: 108 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 Elferink Hoeve Boerderijnummer: 108 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari - december 2012 TREX. Boerderijnummer: 1661. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari - december 2012 TREX. Boerderijnummer: 1661. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari - december 2012 TREX Boerderijnummer: 1661 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Huis van Noach. Boerderijnummer: 1853

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Huis van Noach. Boerderijnummer: 1853 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Huis van Noach Boerderijnummer: 1853 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag juni 2013 - december 2013 Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Erve Tijhuis

Zorgboerderij Erve Tijhuis Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Erve Tijhuis Boerderijnummer: 1113 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Zorgkwekerij Mil Maasdijk

Zorgkwekerij Mil Maasdijk Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Zorgkwekerij Mil Maasdijk Boerderijnummer: 1230 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Pony-recreatie Het Lamoen

Pony-recreatie Het Lamoen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Pony-recreatie Het Lamoen Boerderijnummer: 0468 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij De Rietstulp

Zorgboerderij De Rietstulp Jaarverslag Januari 2011 - december 2011 Zorgboerderij De Rietstulp Boerderijnummer: 743 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Paarlberg

Zorgboerderij Paarlberg Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Paarlberg Boerderijnummer: 790 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

De Lange Weide Boerderijnummer: 1649

De Lange Weide Boerderijnummer: 1649 Jaarverslag Januari 2016 - december 2016 De Lange Weide Boerderijnummer: 1649 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876

Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Egmondermeer

Zorgboerderij Egmondermeer Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Egmondermeer Boerderijnummer: 1479 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 DEN OUDEN Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 DEN OUDEN Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen ZORGBOERDERIJ DEN OUDEN Jaarverslag januari 2013 - december 2013 DEN OUDEN Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Zorgboerderij de Lachende Geit

Zorgboerderij de Lachende Geit Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij de Lachende Geit Boerderijnummer: 1858 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni

Nadere informatie

Stichting Stille Pieter

Stichting Stille Pieter Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 Stichting Stille Pieter Boerderijnummer: 1436 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hagelaar Boerderijnummer: 358 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hagelaar Boerderijnummer: 358 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Hagelaar Boerderijnummer: 358 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december De Molenhoeve. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december De Molenhoeve. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Molenhoeve Boerderijnummer: 1514 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2012 EKKERZICHT. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2012 EKKERZICHT. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen he Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 EKKERZICHT Boerderijnummer: 1171 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

't Schoone Schoap Boerderijnummer: 1877

't Schoone Schoap Boerderijnummer: 1877 arverslag nuari 2016 - december 2016 't Schoone Schoap Boerderijnummer: 1877 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2012 De Balloohoeve Boerderijnummer: 1051 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2012 De Balloohoeve Boerderijnummer: 1051 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Balloohoeve Boerderijnummer: 1051 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801

't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801 Jaarverslag Januari 2016 - december 2016 't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorghoeve Ora et Labora Boerderijnummer: 1014 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december De Meentboerderij. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december De Meentboerderij. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Meentboerderij Boerderijnummer: 1835 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 SONNEVANCK Berderijnummer: 1502 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Dreesj

Zorgboerderij Op de Dreesj Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Op de Dreesj Boerderijnummer: 449 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549

Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag 31-December December Erve Tankink Boerderijnummer: 1042 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag 31-December December Erve Tankink Boerderijnummer: 1042 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag 31-December -2011 31-December -2012 Erve Tankink Boerderijnummer: 1042 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2013 De Veldhof Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2013 De Veldhof Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Veldhof Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Training- en leerboerderij Crumelhaeve

Training- en leerboerderij Crumelhaeve Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Training- en leerboerderij Crumelhaeve Boerderijnummer: 1822 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

Pony recreatie Het Lamoen

Pony recreatie Het Lamoen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Pony recreatie Het Lamoen Boerderijnummer: 468 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Dreesj

Zorgboerderij Op de Dreesj Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Op de Dreesj Boerderijnummer: 0449 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

De Drostlerhoeve Boerderijnummer: 878

De Drostlerhoeve Boerderijnummer: 878 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Drostlerhoeve Boerderijnummer: 878 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Moed en Vertrouwen

Zorgboerderij Moed en Vertrouwen aarverslag anuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Moed en Vertrouwen Boerderijnummer: 53 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Zorgboerderij de Binnenplaats

Zorgboerderij de Binnenplaats Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij de Binnenplaats Boerderijnummer: 1130 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Ojeeadhd Boerderijnummer: 1110 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag 2012 Stichting Ojeeadhd Boerderijnummer: 1110 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag 2012 Stichting Ojeeadhd Boerderijnummer: 1110 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

A gen Ling Boerderijnummer: 2138

A gen Ling Boerderijnummer: 2138 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 A gen Ling Boerderijnummer: 2138 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Klimop Boerderijnummer: 1294

De Klimop Boerderijnummer: 1294 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Klimop Boerderijnummer: 1294 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Hoeve het Rondgors. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen. Jaarverslag januari december Boerderijnummer: 782

Hoeve het Rondgors. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen. Jaarverslag januari december Boerderijnummer: 782 Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Hoeve het Rondgors Boerderijnummer: 782 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg s uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Moed en Vertrouwen

Zorgboerderij Moed en Vertrouwen arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Moed en Vertrouwen Boerderijnummer: 53 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2012 Stichting Zorgboerderij Chaamdijk Boerderijnummer: 314

Jaarverslag Januari december 2012 Stichting Zorgboerderij Chaamdijk Boerderijnummer: 314 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Stichting Zorgboerderij Chaamdijk Boerderijnummer: 314 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote V.O.F. Boerderijnummer: 1646

Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote V.O.F. Boerderijnummer: 1646 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote V.O.F. Boerderijnummer: 1646 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Horsewise. Boerderijnummer: 1857. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Horsewise. Boerderijnummer: 1857. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Horsewise Boerderijnummer: 1857 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Terra Kids Boerderijnummer: 1726

Terra Kids Boerderijnummer: 1726 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Terra Kids Boerderijnummer: 1726 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Landman Boerderijnummer: 1723 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Landman Boerderijnummer: 1723 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen 7 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Landman Boerderijnummer: 1723 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie