Evaluatieverslag. pilot onderwijs. 'Praktische managementvaardigheden voor aios'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatieverslag. pilot onderwijs. 'Praktische managementvaardigheden voor aios'"

Transcriptie

1 Evaluatieverslag pilot onderwijs 'Praktische managementvaardigheden voor aios' H.B.M. van de Wiel (1) december 2012 P.L.P. Brand (2) A.S.P.M. Breed (3) J. C. Wouda (1) (1) Wenckebach Instituut, UMCG (2) Afd. Kindergeneeskunde, Isala Klinieken, Zwolle (3) Academische Huisartsenpraktijk, UMCG

2 Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Onderwijsopzet Deelnemers Onderwijsaanbod 5 3. Evaluatie van het pilot onderwijs Uitvoering Deelname Evaluatie na de bijeenkomst Evaluatie na vier maanden 8 4. Conclusies 9 5. Literatuur 10 Bijlage 1: Evaluatie na de bijeenkomst 11 Bijlage 2: Evaluatie na vier maanden 13 Bijlage 3: Bloemlezing van leerpunten/tegeltjeswijsheden en hun belemmeringen 15 2

3 Samenvatting Dit verslag beschrijft de evaluatie van pilot onderwijs over managementvaardigheden voor aios. Aios hebben veel te maken met tijdsdruk en dat belemmert hen ook enigszins in hun functioneren. Om in te spelen op de behoefte van aios aan onderwijs over tijd- en werkmanagement is het pilot onderwijs voor aios in de noordoostelijk opleidingsregio (OOR) opgezet. Het onderwijs had tot doel om de aios enkele praktische vaardigheden voor tijd- en werkmanagement te bieden en bestond uit een bijeenkomst van ongeveer 3 uur. Aan het pilot onderwijs hebben 19 aios in de Isala Kliniek (twee groepen) en 11 aios in het UMCG (één groep) meegedaan. In het onderwijs in de Isala Kliniek is gewerkt volgens het 'Masterclass' principe. Dit principe houdt in dat de aios aan de hand van enkele presentaties door deskundigen voor zichzelf richtlijnen en tips formuleren over tijd- en werkmanagement in de klinische praktijk. In het UMCG onderwijs is gekozen voor een meer 'traditionele' workshop aanpak met interactieve presentaties en opdrachten. Het pilot onderwijs is geëvalueerd direct na de bijeenkomsten en ongeveer vier maanden na de bijeenkomsten. Uit de evaluaties direct na de bijeenkomsten bleek dat het werken volgens het masterclass principe leidde tot een hogere waardering voor het onderwijs dan de meer traditionele workshop aanpak. Na vier maanden was de waardering voor beide vormen van onderwijs echter vrijwel gelijk. Op de lange(re) termijn wordt onderwijs volgens het masterclass principe dus niet hoger gewaardeerd dan meer traditioneel workshop onderwijs. De deelnemers aan het masterclass onderwijs schreven aan het einde van de bijeenkomst hun leerpunten op. Het onderwijs in het UMCG resulteerde in een aantal 'tegeltjeswijsheden' voor de praktijk. De deelnemers aan het masterclass onderwijs konden na vier maanden iets meer leer/werkpunten formuleren. Het lijkt er dus op dat het onderwijs volgens het masterclass principe het geleerde iets beter doet beklijven. De leerpunten en tegeltjeswijsheden worden in de praktijk beperkt toegepast. De hectiek van het dagelijks werk belemmert de deelnemers om met de verworven inzichten te oefenen en ze te integreren in hun gedragsrepertoire. Sommige deelnemers gaven dan ook aan dat ze behoefte hebben aan een regelmatige 'opfrisser'. Een website waarop alle informatie en de zelf gemaakte presentaties staan, is onvoldoende als steuntje in de rug. Zo'n website wordt nauwelijks bekeken. 3

4 1. Inleiding Sinds 2005 kennen de Nederlandse vervolgopleidingen tot één van de medisch specialismen een competentiegericht curriculum. Het CanMEDS model ligt hieraan ten grondslag met als centraal competentiegebied het vakspecifieke medisch handelen, ondersteund door zes vakoverstijgende competentiegebieden. Organisatie is één van de vakoverstijgende competenties en betreft het functioneren als manager in het kader van de individuele patiëntenzorg, de praktijkorganisatie en het werken binnen het gezondheidszorgsysteem [Bleker, 2004]. Aan het competentiegebied 'Organisatie' wordt in de vervolgopleidingen tot nu toe relatief weinig aandacht besteed. Aios ervaren ook een tekort aan kennis en kunde op een aantal essentiële managementgebieden. Onderwijs in managementvaardigheden moet daarom een verplicht onderdeel zijn van de specialistenopleiding [Berkenbosch, 2011]. Als aanzet hiertoe is een samenwerkingsverband opgezet tussen het Wenckebach Instituut van het UMCG en de Isala Klinieken te Zwolle om onderwijs over praktische managementvaardigheden voor aios in de noordoostelijk opleidingsregio (OOR) te ontwikkelen, organiseren, uitvoeren en evalueren. De OOR heeft subsidie toegekend om dit project mogelijk te maken. De projectgroep bestaat uit: - Prof. dr. H.B.M. van de Wiel, Wenckebach Instituut, UMCG - Prof. dr. P.L.P. Brand, Kindergeneeskunde, Isala Klinieken, Zwolle - Dr. A.S.P.M. Breed, Academische Huisartsenpraktijk, UMCG De projectgroep heeft een programma van 3 uur ontwikkeld over praktische managementvaardigheden voor aios. In paragraaf 2 van dit verslag wordt beschreven hoe het onderwijs is opgezet en als pilot voor drie groepen van arts-assistenten is uitgevoerd. Paragraaf 3 doet verslag van de evaluatie van dit pilot onderwijs. Paragraaf 4 bevat de conclusies en aanbevelingen. 2. Onderwijsopzet 2.1 Deelnemers Het onderwijs staat open voor alle aios die in opleiding zijn binnen de regio Noord-Oost (OOR). In februari 2012 hebben alle arts-assistenten van de Isala Klinieken per het verzoek gekregen om een vragenlijst op een internetsite te beantwoorden over hun wensen voor onderwijs in managementvaardigheden. 55 arts-assistenten hebben de vragenlijst beantwoord. 52 van de respondenten bleek geïnteresseerd in deelname aan het onderwijs. Tabel 1 geeft een overzicht van de thema's die men behandeld zou willen zien. : * Tabel 1: Gewenste thema's Aantal Perc. Samenwerken 25 21% Conflict hanteren 23 19% Omgaan met agressie 7 6% Vergaderen 19 16% Tijd- en werkmanagement 43 36% Andere thema's 4 3% Totaal 121 * 100% Aangezien men meer dan één thema kon noemen is het totaal aantal genoemde thema's groter dan 4

5 het aantal belangstellenden (N = 52). Tabel 1 laat zien dat tijd- en werkmanagement het vaakst als thema werd genoemd. Dit thema is dan ook gekozen als onderwerp voor het pilot onderwijs. 2.2 Onderwijsaanbod De onderwijsbijeenkomst duurt drie uur. Het doel van het onderwijs is dat de arts-assistenten praktische vaardigheden opdoen om efficiënter te kunnen werken en minder last te ervaren van tijdsdruk (versterken van self-efficacy). De thema's die aan bod komen zijn: - "uitstel en afstel" gedrag - factoren die bepalend zijn voor motivatie en uitstelgedrag - plannen van een drukke dag De belangrijkste werkvorm is het "Masterclass" principe [Wiel, 2009]. Dit principe houdt in dat door middel van gerichte opdrachten de 'state of the arts' kennis, gepresenteerd door een expert, wordt vertaald naar de eigen werksituatie. In het eerste gedeelte van de bijeenkomst verzorgt één van de docenten korte presentaties over de bovengenoemde thema's. Voorafgaande aan en/of in aansluiting op iedere presentatie zijn er individuele opdrachten, zoals het inventariseren van knelpunten rond tijdsmanagement en het invullen van een vragenlijst over uitstelgedrag. Daarnaast zijn er groepsdiscussies waarin de resultaten van de inventarisaties worden besproken. De masterclass opdracht beslaat het tweede deel van de bijeenkomst en houdt in dat de deelnemers in subgroepen een Powerpoint presentatie maken van de belangrijkste dingen die ze inmiddels hebben geleerd om uitstelgedrag tegen te gaan. Deze presentaties worden achteraf op een internetsite gezet zodat de deelnemers hun verworven inzichten, maar ook die van de andere deelnemers, kunnen terugzien. 3. Evaluatie van het pilot onderwijs De evaluatie heeft zich gericht op de volgende aspecten [Wiel, 2008]: - de uitvoering; - de deelname aan het onderwijs; - oordeel van de deelnemers over het onderwijs; - nut van het onderwijs voor de dagelijkse praktijk. Aan het einde van de onderwijsdag hebben de deelnemers een evaluatielijst beantwoord. In de evaluatielijst werd een oordeel gevraagd over de diverse aspecten van het onderwijs. Deze beoordeling was telkens op een 10-puntsschaal (rapportcijfer). Bijlage 1 bevat de evaluatielijst. Ongeveer vier maanden na het onderwijs hebben de deelnemers per het verzoek gekregen om een vragenlijst te beantwoorden in hoeverre ze de aanwijzingen en tips over tijdmanagement gebruiken in de klinische praktijk. Bijlage 2 bevat deze vragenlijst. Gezien de beperkte opzet van het onderwijs en van de evaluatie was een verdergaand onderzoek naar veranderingen in kennis en gedrag van de deelnemers ten gevolge van het onderwijs niet mogelijk. 3.1 Uitvoering De opzet was om één onderwijsbijeenkomst voor arts-assistenten van de Isala Kliniek en één bijeenkomst voor arts-assistenten van het UMC Groningen te organiseren. Gezien de grote belangstelling binnen de Isala Kliniek zijn er in Zwolle echter twee bijeenkomsten op een woensdagavond ( en ) georganiseerd. De bijeenkomst voor de UMCG assistenten was op een zaterdagochtend ( ). De drie bijeenkomsten zijn verzorgd door de leden van de 5

6 projectgroep. In de Isala Kliniek zijn twee van hen in de beide bijeenkomsten als inhoudelijk expert en als procesbegeleidend docent opgetreden. De bijeenkomst in het UMCG is door één docent verzorgd. In de Isala Kliniek is gewerkt volgens het bovenbeschreven Masterclass principe. De Powerpoint presentaties die zijn gemaakt door de subgroepen, zijn op de internetsite gezet. De bijeenkomst in het UMCG had een meer 'traditioneel' workshop karakter waarbij de docent een interactieve presentatie heeft verzorgd en de deelnemers vervolgens in subgroepen hebben gewerkt aan een opdracht om 'tegeltjeswijsheden' te bedenken over time management. 3.2 Deelname Tabel 2: Kenmerken van de deelnemers Isala, Zwolle UMCG Aantal deelnemers Specialisme Snijdend 4 Niet snijdend 9 11 (KG) Ondersteunend 3 Overig 1 Geslacht man 6 1 vrouw Aantal jaren in Gemiddelde opleiding NB SEM (range) 0.51 (0-5) 0.51 (0-5) Aantal maanden klinisch werkzaam voor start opleiding Gemiddelde SEM (range) 4.50 (0-48) 2.99 (12-39) Aanvullend onderwijs ja 3 6 over management gehad? nee 14 5 NB Aan het Isala onderwijs namen ook 6 anios deel. Zij zijn bij deze vraag niet meegeteld. In totaal hebben 30 arts-assistenten aan het pilotonderwijs deelgenomen. Tabel 2 geeft een overzicht van enkele kenmerken van deze deelnemers. De groepen in de Isala Kliniek en de groep in het UMCG verschilden weinig van elkaar wat betreft hun klinische ervaring en het aantal jaren in opleiding (indien van toepassing). Het belangrijkste verschil betrof de samenstelling van de groepen. In de Isala Kliniek deden arts-assistenten mee van diverse specialismen, waaronder 6 assistenten-niet-inopleiding (anios), en betrof het een open inschrijving. In het UMCG deden alleen aios van de Kindergeneeskunde mee en was de onderwijsbijeenkomst een vervolg op eerder gevolgd onderwijs over Communicatie & Samenwerking. Voorafgaande aan iedere bijeenkomst is aan de deelnemers gevraagd in hoeverre ze in hun werk te maken hebben met tijdsdruk, welke factoren deze tijdsdruk bepalen, hoe ze deze tijdsdruk ervaren en hoe ze in het algemeen omgaan met de tijdsdruk. Tevens is hen gevraagd naar hun verwachtingen over het onderwijs. Tabel 3 geeft een overzicht van de antwoorden. 6

7 Tabel 3: Ervaringen met tijdsdruk 1. In hoeverre te maken met tijdsdruk (schaal 1-10) 2. Hoe belemmerend is de tijdsdruk (schaal 1-10) 3. Factoren die tijdsdruk bepalen (aantal genoemd) 4. Manieren om met tijdsdruk om te gaan (aantal genoemd) 5. Verwachtingen over het onderwijs (schaal 1-10) Gemiddelde (SEM) N = (0.20) 5.6 (0.29) 4.6 (0.27) 3.9 (0.27) 6.4 (0.20) De antwoorden laten zien dat de a(n)ios vrij veel te maken hebben met tijdsdruk (8.1) en in zekere mate worden belemmerd door tijdsdruk (5.6). Uit de antwoorden over de factoren die de tijdsdruk bepalen, komen vooral naar voren de hoge patiëntenlast, de vele niet direct aan patiëntenzorg gebonden taken en de onvoorspelbaarheid en daarmee ook onbeheersbaarheid van veel taken. Prioritering is verreweg de meest genoemde manier om deze werkdruk beheersbaar te houden. De verwachtingen over de het onderwijs bleken matig positief (6.4). 3.3 Evaluatie na de bijeenkomst Tabel 4 geeft het oordeel van de deelnemers over het onderwijs weer. Aangezien de werkvormen van het onderwijs in de Isala Kliniek en in het UMCG van elkaar verschilden, zijn de oordelen van de deelnemers van de twee locaties apart weergegeven. De significantie van het verschil in gemiddeld oordeel tussen de groepen van de Isala Kliniek en de groep van het UMCG zijn weergeven met * p <.05 en *** p <.001 Tabel 4: Oordeel na de bijeenkomst (schaal 1-10) Isala Kliniek Gemiddelde (SEM, N) UMCG Gemiddelde (SEM, N) 1. Doel bereikt 7.8 (0.20, 17) 5.6 (0.19, 10) *** 2. Oefening "Drukke dag plannen" 7.5 (0.15, 16) 6.8 (0.31, 8) * 3. Inventariseren en bespreken "Uitstelgedrag" 7.6 (0.12, 19) 6.2 (.41, 11) *** 4. Presentatie maken van leerpunten 7.7 (0.19, 19) niet gedaan 5. Inspanning de moeite waard? 8.1 (0.16, 18) 6.8 (0.23, 11) *** 6. Onderwijs aanraden aan collega 8.4 (0.20, 19) 6.7 (.30, 11) *** Uit tabel 4 blijkt dat het onderwijs in de Isala Kliniek op alle punten hoger werd gewaardeerd dan het onderwijs in het UMCG. Het werken volgens het masterclass principe in de Isala Kliniek werd dus 7

8 positiever gewaardeerd. Vergelijking van het oordeel in hoeverre de doelen van het onderwijs zijn bereikt met de verwachtingen die men hierover vooraf had, laat ook zien dat voor de deelnemers in de Isala Kliniek de doelen meer zijn bereikt dan men vooraf had verwacht (gem. oordeel = 7.8 v.s. gem. verwachting = 6.7, p =.001). Het oordeel van de deelnemers in het UMCG over het bereiken van de doelen was daarentegen gelijk aan hun verwachting (gem. oordeel = 5.6 v.s. gem. verwachting = 6.1, p =.195). Het grootste verschil tussen beide groepen blijkt evenwel uit de vraag of men dit onderwijs zou aanbevelen aan een collega. De a(n)ios van de Isala Kliniek zullen dit vrijwel zeker doen (gem. 8.4), terwijl de aios Kindergeneeskunde in het UMCG daar veel minder positief over zijn (gem. 6.7). De evaluatie bevatte ook enkele open vragen. De vraag over wat men had opgestoken van de bijeenkomst was voor de aios in de Isala Kliniek en de aios in het UMCG echter niet dezelfde. Aan de aios in de Isala Kliniek is gevraagd om maximaal drie leerpunten van de onderwijsbijeenkomst op te schrijven. De meest genoemde leerpunten waren: - maak je keuzes en bepaal zelf wat belangrijk en/of urgent is (Eisenhowerschema) - tijdmanagement kost tijd - pak uitstelgedrag aan: leer jezelf motiveren, visualiseer je doelen, let op afleiders Deze leerpunten weerspiegelen hetgeen in het onderwijs aan bod is gekomen. Aan de aios van het UMCG is gevraagd welke gedeelte van het onderwijs ze zich zullen blijven herinneren. Bij hen is vooral het maken van 'tegeltjeswijsheden' blijven hangen. Op de inhoud van deze tegeltjeswijsheden werd niet verder ingegaan in de antwoorden. Daarnaast is aan de aios gevraagd wat ze gemist hebben in het onderwijs en welke suggesties ze hebben om het onderwijs te verbeteren. Hieruit kwamen vooral naar voren: - te kort/te beknopt/te oppervlakkig c.q. graag meer (diepgang) - graag concreter/praktischer en meer toegesneden op de individuele situatie - (rollenspel)oefeningen in onderhandelen (over onmogelijke eisen) - maken van een concrete drukke dag planning - meer voorbereiding (huiswerk) zodat er efficiënter kan worden gewerkt - vervolgbijeenkomst om bruikbaarheid in de praktijk te bespreken - onderwijs niet op een vrije zaterdag inroosteren (UMCG) 3.4 Evaluatie na vier maanden Tabel 5: Oordeel na 4 maanden (schaal 1-10) Isala Kliniek Gemiddelde (SEM, N) UMCG Gemiddelde (SEM, N) 1. In hoeverre te maken met tijdsdruk 8.4 (0.31, 12) 8.0 (0.45, 6) 2. Hoe belemmerend is de tijdsdruk 6.3 (0.35, 12) 6.2 (0.75, 6) 3. Hoe leerzaam was de workshop 7.3 (0.35, 12) 6.8 (0.40, 6) 4. In hoeverre is je time-management veranderd 5. Aantal leerpunten/tegeltjeswijsheden die men zich kan herinneren 6.3 (0.22, 12) 6.2 (0.31, 6) 2.0 (0.27, 11) 1.3 (0.33, 6) 18 van de 30 (60%) deelnemers hebben de evaluatie na vier maanden beantwoord (zie bijlage 2). Het percentage respondenten van beide locaties was min of meer gelijk. Uit een vergelijking van de tabellen 3 en 5 blijkt dat het oordeel over de ervaren tijdsdruk (vraag 1) en 8

9 de mate waarin met de tijdsdruk belemmerend vindt (vraag 2), in de vier maanden na het onderwijs niet is veranderd. Tabel 5 laat tevens zien dat het oordeel op de langere termijn over (het effect van) het onderwijs voor beide locaties vrijwel identiek is. Na vier maanden is ook het oordeel over het onderwijs voor beide locaties vrijwel gelijk (7.3 vs 6.8). Uit een vergelijking van tabel 4 (vraag 5 en 6) en tabel 5 (vraag 3) blijkt dat het enthousiasme over het masterclass onderwijs in de Isala Kliniek in vier maanden is afgenomen (t = 2.98, p <.01), terwijl het oordeel over het UMCG onderwijs niet is veranderd. In de nameting is aan de deelnemers gevraagd welke leerpunten/tegeltjeswijsheden ze zich konden herinneren (zie bijlage 2). Vrijwel alle respondenten (17) konden zich nog tenminste één leerpunt herinneren, acht respondenten wisten er nog tenminste twee en vijf wisten er nog drie te noemen. De deelnemers van de Isala Kliniek konden zich iets meer leerpunten herinneren (gem. = 2.0) dan de deelnemers van het UMCG onderwijs zich tegeltjeswijsheden konden herinneren (gem = 1.3). Van ieder genoemd leerpunt werd tevens gevraagd om aan te geven in hoeverre dit punt in de praktijk wordt toegepast (1 = doe ik nooit iets mee...10 = gebruik ik altijd als 't kan). Het gemiddelde 'toepassingscijfer' was 7.4 (0.27, 30). Ook is gevraagd om aan te geven wat de toepassing van de leerpunten belemmert. Een bloemlezing van de genoemde leerpunten/tegeltjeswijsheden en hun belemmeringen staat in bijlage 3. Aan de deelnemers van de Isala Kliniek is tevens gevraagd of ze nog hadden gekeken naar de Powerpoint presentaties op de website (score: 1 = niet meer gezien en ook niet geïnteresseerd...5 = enkele malen bestudeerd). Drie deelnemers hadden de website bekeken. De overige deelnemers waren er nog niet aan toe gekomen (8) of waren niet geïnteresseerd (1). 4. Conclusies Aios hebben veel te maken met tijdsdruk en dat belemmert hen ook enigszins in hun functioneren. Om in te spelen op de behoefte van aios aan onderwijs over tijd- en werkmanagement is het pilot onderwijs dat in dit verslag wordt beschreven, opgezet. Het onderwijs had tot doel om de aios enkele praktische vaardigheden voor tijd- en werkmanagement te bieden en bestond uit een bijeenkomst van ongeveer 3 uur. Aan het pilot onderwijs hebben 19 aios in de Isala Kliniek (twee groepen) en 11 aios in het UMCG (één groep) meegedaan. In het onderwijs in de Isala Kliniek is gewerkt volgens het 'Masterclass' principe. In het UMCG onderwijs is gekozen voor een meer 'traditionele' workshop aanpak met interactieve presentaties en opdrachten. Het werken volgens het masterclass principe leidde in eerste instantie tot een hogere waardering voor het onderwijs dan de meer traditionele workshop aanpak. De twee bijeenkomsten in de Isala Kliniek leverden een groot aantal concrete leerpunten op; de bijeenkomst in het UMCG resulteerde in 'tegeltjeswijsheden'. Een aantal hiervan zijn duidelijk blijven hangen bij de aios. Na vier maanden konden de deelnemers aan het masterclass onderwijs zich iets meer leerpunten herinneren, maar was de waardering voor beide vormen van onderwijs vrijwel gelijk. Het lijkt er dus op dat door het masterclass principe het geleerde iets beter beklijft, maar dat op de lange(re) termijn de waardering voor dit onderwijs niet veel anders is dan de waardering voor meer traditioneel workshop onderwijs. De leerpunten en tegeltjeswijsheden worden in de praktijk beperkt toegepast. De deelnemers gaven aan dat ze ze in de hectiek van het dagelijkse werk gauw vergeten. Sommige deelnemers gaven ook aan dat ze behoefte hebben aan een regelmatige 'opfrisser'. Een website waarop alle informatie en de zelf gemaakte presentaties staan, is onvoldoende als steuntje in de rug. Zo'n website wordt nauwelijks bekeken. Uit de opmerkingen over de toepassing in de praktijk kan worden geconcludeerd dat de aios weinig speelruimte ervaren om in de praktijk met de timemanagement vaardigheden te oefenen en dat deze vaardigheden (mede) daardoor geen onderdeel worden van hun gedragsrepertoire. Ook voor 9

10 timemanagement vaardigheden geldt immers dat er in de praktijk een leerklimaat moet bestaan waarin 'deliberate practice' mogelijk is, zodat de transfer vanuit de onderwijssituatie naar de klinische praktijk tot stand kan komen [Wouda, 2013]. Voor het aanleren van de timemanagement vaardigheden is er bovendien sprake van een paradoxale situatie. De tijd die nodig is om met deze vaardigheden te kunnen oefenen, zal vooral moeten worden gecreëerd door goed tijdmanagement. Gezien de beperkte opzet van het onderwijs en van de evaluatie hebben we geen verdergaand onderzoek kunnen doen naar de mogelijkheden om in de praktijk de leervoorwaarden te scheppen die het gebruik van de timemanagement vaardigheden stimuleren. 5. Literatuur - Berkenbosch L, Busari JO. De managementcompetenties van Nederlandse arts-assistenten. Tijdschrift Medisch Onderwijs 2011;30: Bleker OP, Cate ThJ ten, Holdrinet RSG. De algemene competenties van de medisch specialist in de toekomst. Tijdschrift Medisch Onderwijs 2004;23 (1): Wiel HBM van de, Goris J. Innovation in medical postgraduate education: a pilot study. J Psychosom Obst Gynec 2009;30: Wiel HBM van de, Wouda JC. Evaluative studies in (medical) education. J Psychosom Obst Gynecol 2008;29: Wouda JC, Wiel HBM van de. Education in patient-physician communication: how to improve effectiveness? Pat Educ Couns 2013;90:

11 Bijlage 1: Evaluatie na de bijeenkomst 1. Het onderwijs had tot doel om u praktische vaardigheden te leren om efficiënter te kunnen werken en om minder last te hebben van tijdsdruk. In hoeverre is dit doel voor u gerealiseerd? Graag uw (rapport)cijfer (1 = volstrekt niet bereikt, 5 = wel wat bereikt, maar ook veel blijven liggen, 10 = volledig bereikt). 2. Geef s.v.p. uw waardering voor de diverse onderdelen van deze onderwijsbijeenkomst d.m.v. een (rapport)cijfer (1 = volstrekt nutteloos = absoluut onmisbaar) Onderdeel: 2.1 Oefening "Drukke dag plannen", bespreken van principes van time management 2.2 Invullen vragenlijsten Uitstelgedrag en type uitstellers; theorie "The procrastination equation" 2.3 Oefening: presentatie maken over time management en uitstelgedrag 3. Terugkijkend op deze onderwijsdag en alles wat u daarvoor moest doen, in hoeverre vond u de inspanning dan de moeite waard? Graag uw (rapport)cijfer: (1 = volstrekte tijdverspilling/heeft niets opgeleverd, 5 = wel resultaat, maar ook wel veel inspanning, 10 = optimaal resultaat, gezien de inspanning). 4a Isala Kliniek Wat is/zijn voor u de belangrijkste leerpunt(en) van deze workshop? Noem er maximaal 3 UMCG 4b Welk gedeelte of welke gebeurtenis van deze onderwijsdag zult u zich blijven herinneren? 5. In hoeverre zou u een collega aanraden om aan deze onderwijsdag deel te nemen? Graag uw (rapport)cijfer: (1 = absoluut afraden, 5 = niet bijzonder, maar ook niet vervelend, 10 = absolute aanrader) Zie Ommezijde 11

12 6. Hoe zou de effectiviteit van deze onderwijsdag kunnen worden vergroot? 7. Hoe zou de efficiëntie van deze onderwijsdag (= hetzelfde of nog meer bereiken met minder inspanning) kunnen worden vergroot? 8. Graag ook eventuele andere suggesties voor verbetering van deze manier onderwijsdag Bedankt voor uw medewerking! 12

13 Bijlage 2: Evaluatie na vier maanden Vier maanden geleden heb je deelgenomen aan een workshop over timemanagement voor aios. Wij willen graag weten in hoeverre deze workshop je inzichten en vaardigheden heeft opgeleverd die je kunt gebruiken of wellicht al hebt gebruikt. Daarom verzoeken we je om de onderstaande vragen te beantwoorden en de ingevulde vragenlijst via de terug te sturen. Alvast onze hartelijke dank voor je medewerking, Naam: De antwoorden die je geeft worden uiteraard anoniem verwerkt, maar we willen deze antwoorden graag vergelijken met de antwoorden die je hebt gegeven op de voormeting vragenlijst. Daarom het verzoek je naam te vermelden. 1. In hoeverre heb je in je werk te maken met tijdsdruk? Rapportcijfer: 1 = absoluut nooit = voortdurend mee te maken 2. Hoe belemmerend en/of demotiverend ervaar je de tijdsdruk in uw werk? Rapportcijfer: 1 = absoluut geen last van = ondraaglijk belemmerend/demotiverend 3. Hoe leerzaam vond je de workshop? Rapportcijfer: 1 = volstrekt niet leerzaam = absoluut onmisbaar voor mijn werk 3b (alleen Isala Kliniek) Heb je na de workshop nog gekeken naar de website waarop alle informatie staat over de workshop en de Powerpoint presentaties die jullie zelf hebben gemaakt? 1 = niet meer naar gekeken en ik ben ook niet geïnteresseerd, 2 = nog niet naar gekeken, maar dat ben ik wel van plan, 3 = oppervlakkig naar gekeken, 4 = grondig bestudeerd, 5 = enkele malen bestudeerd) 4. In hoeverre is je timemanagement veranderd sinds het volgen van de workshop? Rapportcijfer: 1 = desastreus verslechterd... 5 = min of meer hetzelfde gebleven = perfect geworden Ga naar de volgende bladzijde 13

14 5. In de evaluatie van de workshop heb je enkele leerpunten opgeschreven. a. Welke waren deze leerpunten? b. Zet s.v.p. achter elk van de leerpunten een rapportcijfer dat aangeeft in hoeverre je dit leerpunt ook daadwerkelijk toepast Rapportcijfer: 1 = doe ik nooit iets mee... 5 = pas ik soms wel, soms niet toe = gebruik ik altijd als het nuttig/nodig is Leerpunten Indien je geen 10 als rapportcijfer heeft gegeven voor één of meer van de leerpunten, wat weerhoud je dan van de toepassing van deze leerpunten? 14

15 Bijlage 3: Bloemlezing van leerpunten/tegeltjeswijsheden en hun belemmeringen - Beter prioriteiten stellen, wat moet nu en moet ik zelf doen (belangrijk/ urgent). - Leer nee te zeggen. - Ik wilde wel leren prioriteiten stellen. En dat lukt me nu beter na het schema wat is laten zien. - Ik delegeer meer. - Uitbesteden wat niet acuut en niet belangrijk is. - Nadenken over mijn tijd, planning maken. - Time management kost tijd. - To-do lijst indelen in 4 groepen, Eisenhower schema. - Er was iets met urgent/niet urgent en belangrijk/onbelangrijk, maar ik weet even niet meer hoe het rijmpje ging? - Lummelen moet. - Als je de lat te hoog legt, beland je in de hemel (of zoiets) - Een rotklus in de morgen, een dag zonder zorgen. - Hebben we vandaag al niets gedaan? - Je kiest zelf hoe je je tijd indeelt. - Moet ik dat nu doen? - Papierwerk is geduldig, verpleegkundigen zijn dat niet. - Voel je je slachtoffer, redder of?, dan overtrek je de boel Wat weerhoudt je om je leerpunten toe te passen - In de opleiding zijn veel dingen verplicht en heb je vaak weinig te kiezen in hoe je je dag indeelt en of je `s avonds wel of niet naar die verplichtingen gaat. - Tja, als ik altijd de prioriteit zet bij de belangrijke, urgente dingen, kom ik dus erg slecht aan het voorbereiden van minder urgente dingen toe. Het mapje DELLE in Outlook werkt wel fantastisch! - Niet altijd nodig om te doen. - Perfectionisme - Ik ben ze nog verder aan het inpassen in mijn dagelijks werk/privé leven - Ik vergeet ze soms: geen tijd om over planning na te denken? (ik weet het; slecht excuus) - Belangrijkste is dat ik minder schuldgevoel heb als ik lummel, wat mij weerhoudt is het idee dat ik toch productiever ben met minder lummelen (hoewel dat de vraag is). - Ik vind de stelling (over de lat hoog leggen) niet helemaal waar, want een beetje ambitie hebben helpt je ook je werk leuk te vinden en het beste er uit te halen. Dus de lat hoog leggen is niet per definitie een slecht idee (ook al is het soms spannend), maar TE hoog wel. Helaas is vaak pas achteraf vast te stellen of iets TE hoog was, of gewoon hoog. - Ik kan me helaas nog maar één tegeltjeswijsheid echt goed herinneren. Deze wijsheid is eigenlijk altijd nuttig, maar als ik terugkijk, lijkt het alsof ik 'vervallen' ben in m'n oude patroon en er niet dagelijks bewust bij stil sta. Met deze herinnering eraan ga ik het opnieuw proberen! - Belangrijkste bijdrage van de cursus was een verdere bewustwording van time management, wat onder andere heeft geresulteerd in enkele weken strikt bijhouden wat ik met mijn tijd doe, tot op de minuut! Dat heeft me doen realiseren hoe beperkt het aantal uur is dat ik werkelijk effectief werk. Dit heeft nog niet geleid tot enorme gedragsveranderingen, maar ik heb het idee dat de eerste stappen gezet zijn. Deze mail is waarschijnlijk ook bedoelt als zo'n nuttige herhaling, voor mij zou het nuttig zijn als de tegeltjeswijsheden nog een keer zouden worden rondgestuurd. 15

Evaluatieverslag. pilot onderwijs. 'De Verdieping'

Evaluatieverslag. pilot onderwijs. 'De Verdieping' Evaluatieverslag pilot onderwijs 'De Verdieping' Het maken van richtlijnen als didactische werkvorm binnen de psychosomatische gynaecologie H.B.M. van de Wiel (1) juli 2012 J. Wouda (1) W.C.M. Weijmar

Nadere informatie

Beoordeling en feedback door supervisoren van de communicatieve competentie van aios

Beoordeling en feedback door supervisoren van de communicatieve competentie van aios Beoordeling en feedback door supervisoren van de communicatieve competentie van aios Jan Wouda Harry van de Wiel Wenckebach Instituut Universitair Medisch Centrum Groningen Waarom nodig? communicatie is

Nadere informatie

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run Teaching on the Run (TOTR) is een beknopte versie van het Teach the Teachers programma

Nadere informatie

Gebruik ICT binnen Content and Language Integrated Learning

Gebruik ICT binnen Content and Language Integrated Learning Evaluatierapport Gebruik ICT binnen Content and Language Integrated Learning Bevindingen van leraren en leerlingen Drs. Gerard Baars Inleiding In de tweede helft van 2008 is op zes basisscholen in Rotterdam

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Paul Brand Kinderarts Amalia kinderafdeling Isala klinieken Zwolle Hoogleraar klinisch onderwijs UMC Groningen 1

Paul Brand Kinderarts Amalia kinderafdeling Isala klinieken Zwolle Hoogleraar klinisch onderwijs UMC Groningen 1 Opleiden in de klinische praktijk Paul Brand Kinderarts Amalia kinderafdeling Isala klinieken Zwolle Hoogleraar klinisch onderwijs UMC Groningen 1 Leerdoelen Aan het einde van deze middag: Kent u de principes

Nadere informatie

BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd?

BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met het Servicebedrijf productgroep HRM van het de workshop: BALANS WERK EN

Nadere informatie

Achtergrond Aanvraag

Achtergrond Aanvraag Onderwerp Contactperso on Inleiding Uitvoering Electronisch afnemen en verwerken van vragenlijsten voor evaluatie van opleidingsklimaat en opleiders (2010) Prof. Dr. Paul Brand, kinderarts en hoofd medisch

Nadere informatie

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE PRIORITEITEN drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE Ook zo druk, druk, druk? Hebt u het gevoel dat u geleefd wordt door de waan van de dag en dat u altijd tijd te kort hebt? Of hebt u uw zaakjes prima onder controle

Nadere informatie

Balans werk en privé. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd?

Balans werk en privé. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? Balans werk en privé Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? dinsdag 30 oktober 2012 dinsdag 4 december 2012 Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met het Servicebedrijf productgroep HRM

Nadere informatie

Video on the job. Jan Wouda Harry van de Wiel. Wenckebach Instituut Universitair Medisch Centrum Groningen

Video on the job. Jan Wouda Harry van de Wiel. Wenckebach Instituut Universitair Medisch Centrum Groningen Video on the job Jan Wouda Harry van de Wiel Wenckebach Instituut Universitair Medisch Centrum Groningen CanMEDS competenties Samenwerking Communicatie Organisatie Medisch handelen Professionaliteit Maatschappij

Nadere informatie

Evaluatie regiobijeenkomsten Vversterk. november december 2007

Evaluatie regiobijeenkomsten Vversterk. november december 2007 Evaluatie regiobijeenkomsten Vversterk november december 2007 Evaluatie regiobijeenkomsten Vversterk November - december 2007 Opdrachtgever: Sardes Utrecht, februari 2008 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud-lezingen voorjaar 2014

Evaluatie SamenOud-lezingen voorjaar 2014 Evaluatie SamenOud-lezingen voorjaar 2014 Een evaluatierapport over de SamenOud-lezingen in, en R. Brans September 2014 0 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van de lezingen... 2 1.1

Nadere informatie

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden Afdeling ICT&O, Cleveringa Instituut,

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Klas:!ca 1CE C1A C1A C1A C1A C1a C1A C1A C1A c1a C1A C1A C1A C1A C1A C1A C1A C1B c1b C1B C1B c1b c1b C1E C1E

Klas:!ca 1CE C1A C1A C1A C1A C1a C1A C1A C1A c1a C1A C1A C1A C1A C1A C1A C1A C1B c1b C1B C1B c1b c1b C1E C1E 56 responses Summary See complete responses Klas:!ca 1CE C1A C1A C1A C1A C1a C1A C1A C1A c1a C1A C1A C1A C1A C1A C1A C1A C1B c1b C1B C1B c1b c1b C1E C1E Groep Groep 1: Pro vs. Am 19 34% Groep 2: Politiek

Nadere informatie

UITKOMSTEN EVALUATIE TESTREIS LEEUWARDEN 10 OKTOBER 2009

UITKOMSTEN EVALUATIE TESTREIS LEEUWARDEN 10 OKTOBER 2009 UITKOMSTEN EVALUATIE TESTREIS LEEUWARDEN 10 OKTOBER 2009 ingevuld door 18 van de 26 deelnemers deelnemers waren heel divers eb varieerden in leeftijd van 13 t/m 23 jaar oud Welk cijfer geef je de training?

Nadere informatie

Time-management Help! Ik houd tijd over

Time-management Help! Ik houd tijd over Time-management Help! Ik houd tijd over Heb jij ook te maken met tijdgebrek? Wil jij overzicht in je werk? Wil jij meer structuur? Wil je meer rust en een meer voldaan gevoel over je werkdag? Leer hoe

Nadere informatie

Ik weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden toegevoegd aan een databestand dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt.

Ik weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden toegevoegd aan een databestand dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt. Toestemmingsverklaring: Ik heb informatie gekregen over de inhoud, methode en het doel van het onderzoek. Ik weet dat de gegevens en resultaten van het onderzoek alleen anoniem en vertrouwelijk gebruikt

Nadere informatie

Gezondheid, Welzijn & Technologie

Gezondheid, Welzijn & Technologie Kenniscentrum Gezondheid, Welzijn & Technologie Wmo werkplaats Twente, fase 2 Praktijk 2: Bundeling van diensten op het gebied van welzijn, informele zorg en formele zorg Toegang tot de Wmo Evaluatierapport

Nadere informatie

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Samenvatting Scores Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Uit de opmerkingen van de deelnemers blijkt dat zij de training als leerzaam, interactief en praktijkgericht

Nadere informatie

Leer- en Ontwikkelingsspel

Leer- en Ontwikkelingsspel SPEELWIJZE LEER- EN ONTWIKKELINGSSPEL - Bladzijde 1 / 13 SPEELWIJZE Leer- en Ontwikkelingsspel Leren en ontwikkelen spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Veranderingen op allerlei gebied volgen

Nadere informatie

Communicatie onderzoek Team haarverzorging

Communicatie onderzoek Team haarverzorging Communicatie onderzoek Team haarverzorging Introductiebrief behorende bij de enquête over de interne communicatie Beste collega s, Gedurende het schooljaar doen wij ons uiterste best om de taken te vervullen

Nadere informatie

Timemanagement Kerngebieden onderscheiden

Timemanagement Kerngebieden onderscheiden Timemanagement Als manager heb je veel verschillende werkzaamheden: je geeft leiding aan je medewerkers, maar je hebt ook je eigen taken. Je hebt met je medewerkers te maken, met andere collega s en afdelingen

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Analyse van de cursus De Kunst van het Zorgen en Loslaten. G.E. Wessels

Analyse van de cursus De Kunst van het Zorgen en Loslaten. G.E. Wessels Analyse van de cursus De Kunst van het Zorgen en Loslaten G.E. Wessels Datum: 16 augustus 2013 In opdracht van: Stichting Informele Zorg Twente 1. Inleiding Het belang van mantelzorg wordt in Nederland

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht Pilot Brandveilig Leven in rzicht Evaluatie huisbezoeken VERSIEBEHEER Versie Datum Auteur 1. juni 212 RP 1.1 2 juni 212 RP 1 Samenvatting Dit is de evaluatie van de pilot Brandveilig leven in rzicht, die

Nadere informatie

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz.

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz. Standaardisatie en formulering stellingen en vragen voor module evaluaties VHL versie 27 maart 2011 Inleiding In het voorjaar van 2010 is het project Standaardiseren module evaluaties VHL breed o.l.v.

Nadere informatie

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101 Aantal geregistreerde deelnemers : 11 Periode evaluatie : 19 maart 01 t/m 6 april 01 Aantal evaluaties : 101 8% ingevuld niet ingevuld % 0% anoniem niet anoniem 0% RESULTATEN EVALUATIE ICT-PRAKTIJKDAG

Nadere informatie

Ouders op (be)zoek. Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl. december 2011. door: in opdracht van:

Ouders op (be)zoek. Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl. december 2011. door: in opdracht van: Ouders op (be)zoek Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl december 2011 door: in opdracht van: Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 1. Onderzoeksgroep blz. 4 2. Simulaties blz.

Nadere informatie

Samenvatting. Beleid en richtlijnen ten aanzien van beslissingen rond het levenseinde in Nederlandse zorginstellingen

Samenvatting. Beleid en richtlijnen ten aanzien van beslissingen rond het levenseinde in Nederlandse zorginstellingen Beleid en richtlijnen ten aanzien van beslissingen rond het levenseinde in Nederlandse zorginstellingen 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 196 Beleid en richtlijnen

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel

Nadere informatie

Evaluatierapport. Workshop. Bewust en positief omgaan met ADHD. Universiteit van Tilburg Forensische psychologie. 23 april 2010

Evaluatierapport. Workshop. Bewust en positief omgaan met ADHD. Universiteit van Tilburg Forensische psychologie. 23 april 2010 Evaluatierapport Workshop Bewust en positief omgaan met ADHD Universiteit van Tilburg Forensische psychologie 23 april 2010 Drs. Arno de Poorter (workshopleider) Drs. Anne van Hees (schrijver evaluatierapport)

Nadere informatie

Evaluatie vormingsprogramma 'Agressie in de Ouderenzorg'

Evaluatie vormingsprogramma 'Agressie in de Ouderenzorg' Evaluatie vormingsprogramma 'Agressie in de Ouderenzorg' Organisatie Preventief Omgaan met Agressie Datum 20/04/2012 Plaats t Roodhof Oostkamp Globaal gemiddelde 4.8 / 5 Aantal deelnemers 21 personen 1.

Nadere informatie

Evaluatieonderzoek workshop Nieuws van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Evaluatieonderzoek workshop Nieuws van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Evaluatieonderzoek workshop Nieuws van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Verwachting, waardering en leerwinst van de Workshop Nieuws Laura Gil Castillo en Eva Mulder, januari 2009 Universiteit

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015

Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015 Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Het kompas 3 2.1 Aanleiding 3 2.2 Betekenis 3 2.3 Doelen 3 2.4 Definitie van sectoronderzoek gereed 4 2.5 Waarde 4 2.6 Kompas 5

Nadere informatie

Solliciteren voor een opleidings-of maatschapsplaats A(N)IOS. Hoe voer je een constructief sollicitatiegesprek met je gesprekspartner(s)?

Solliciteren voor een opleidings-of maatschapsplaats A(N)IOS. Hoe voer je een constructief sollicitatiegesprek met je gesprekspartner(s)? Solliciteren voor een opleidings-of maatschapsplaats A(N)IOS Hoe voer je een constructief sollicitatiegesprek met je gesprekspartner(s)? 7 juli 2015 Toelichting PAO Heyendael organiseert op 7 juli 2015

Nadere informatie

UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U?

UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U? UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U? Nadine Köhle, MSc. Contactdag Stichting Olijf 3 oktober 2015 Garderen EVEN VOORSTELLEN ACHTERGROND KANKER HEB JE NIET ALLEEN! 4 ACHTERGROND IMPACT VAN DE

Nadere informatie

52 responses in 260 results

52 responses in 260 results Van: Secretariaat Vrouw&Zorg Onderwerp: Evaluatie CTG Scholingsdag --3 Datum: 3 februari 4 9:5:45 GMT+: EVALUATIE CTG scholingsdag -3 No data to display. Huidige functie 5 responses

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Esther Poort en Annemarie Venemans Maart, 2014 Leiden: De Onderzoekerij www.onderzoekerij.nl 1 1. Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten van een

Nadere informatie

Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken. coaching en energetische therapie. www.pranakompas.nl

Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken. coaching en energetische therapie. www.pranakompas.nl Nieuwsbrief 2015-3: Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken coaching en energetische therapie www.pranakompas.nl Een nieuw jaar nieuwe kansen! 9 Tips die je helpen je

Nadere informatie

Individuele creatieve therapie als onderdeel van de oncologische revalidatie

Individuele creatieve therapie als onderdeel van de oncologische revalidatie Individuele creatieve therapie als onderdeel van de oncologische revalidatie Eveline Bleiker Minisymposium Oncologische Creatieve therapie in ontwikkeling 26 mei 2015 Achtergrond Even voorstellen Creatieve

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal!

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Resultaten van het evaluatieonderzoek in 2008/2009 Achtergrond De negen gemeenten van West-Friesland, de gemeente Schagen, organisaties in de preventieve gezondheidszorg,

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Reflectieverslag mondeling presenteren

Reflectieverslag mondeling presenteren Reflectieverslag mondeling presenteren Naam: Registratienummer: 900723514080 Opleiding: BBN Groepsdocente: Marjan Wink Periode: 2 Jaar: 2008 Inleiding In dit reflectieverslag zal ik evalueren wat ik tijdens

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud-dagen voorjaar 2014

Evaluatie SamenOud-dagen voorjaar 2014 Evaluatie SamenOud-dagen voorjaar 2014 Een evaluatierapport over de vierde reeks SamenOud-dagen in Stadskanaal (15 april 2014), Veendam (17 april 2014) en Pekela (4 april 2014). De SamenOud-dagen zijn

Nadere informatie

Evaluatieverslag Parwo-scholing 2012-2013

Evaluatieverslag Parwo-scholing 2012-2013 Evaluatieverslag Parwo-scholing 2012-2013 module aantal deelnemers aantal ingeleverde evaluatieverslagen Het totaaloordeel over de module. Door de deelnemer uitgedrukt in een rapportcijfer: 1 2 3 4 5 6

Nadere informatie

Post-hbo opleiding psychosociale zorg door oncologieverpleegkundigen

Post-hbo opleiding psychosociale zorg door oncologieverpleegkundigen mensenkennis Ik heb ruime ervaring, maar door deze opleiding heb ik me gerealiseerd dat de zorg voor de patiënt beter kan. Post-hbo opleiding psychosociale zorg door oncologieverpleegkundigen Psychosociale

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Als er een manier is om het beter te doen, vind die dan - Thomas A. Edison

Als er een manier is om het beter te doen, vind die dan - Thomas A. Edison 40 HOOFDSTUK 4 Zeven ingrediënten voor effectieve koude acquisitie 41 Als er een manier is om het beter te doen, vind die dan - Thomas A. Edison Koude acquisitie hoort helaas tot een van de minst geliefde

Nadere informatie

Geneeskunde studiejaar 2014-2015. Matchingsvragenlijst MATCHING

Geneeskunde studiejaar 2014-2015. Matchingsvragenlijst MATCHING Geneeskunde studiejaar 2014-2015 Matchingsvragenlijst MATCHING Dit PDF document is een weergave van het matchingsformulier voor de opleiding geneeskunde van de Universiteit Utrecht, uitgevoerd door het

Nadere informatie

HEADS LARGER THAN HANDS

HEADS LARGER THAN HANDS HEADS LARGER THAN HANDS Op zoek naar meer balans Drs. Annemarije Struik Psycholoog HOE ZIT HET MET JOU?? Quotes uit de praktijk Ik vind het allemaal zo leuk Ik geef dingen niet graag uit handen Als ik

Nadere informatie

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden Verslag Studenten Evaluatie Videoproject Door Tonny Mulder, a.b.mulder@uva.nl, 26 sept 213 De studenten van de opleidingen Biologie, Biomedische Wetenschappen en Psychobiologie krijgen in het 1 ste jaar

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gelre ziekenhuizen

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gelre ziekenhuizen ALGEMENE VRAGEN 1. Op welke locatie doet u vrijwilligerswerk? Gelre ziekenhuizen Apeldoorn Gelre ziekenhuizen Zutphen beide locaties 2. Hoe bent u in aanraking gekomen met vrijwilligerswerk bij Gelre ziekenhuizen?

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016 Sectorwerkstuk Theoretische Leerweg Klas 4 TL/M 2015-2016 Naam leerling Naam mentor/begeleider Inleiding Met het maken van dit sectorwerkstuk oefen je vaardigheden die je als leerling van het VMBO nodig

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 MAVO

Beroepenwerkstuk 3 MAVO Beroepenwerkstuk 3 MAVO 2015 2016 1 INLEIDING Het beroepenwerkstuk: Een van de onderdelen van het programma beroepenoriëntatie in 3 mavo is het maken van een beroepenwerkstuk en het presenteren hiervan

Nadere informatie

Masterclass Het Nieuwe Werken op het secretariaat

Masterclass Het Nieuwe Werken op het secretariaat Masterclass Het Nieuwe Werken op het secretariaat Marianne H.M. Smits AVK Adviesgroep voor Kantooren bedrijfsinnovatie b.v. te Tilburg msmits@avk.nl 06 53 14 51 33 Inspiratie Dag 1: Ontwikkelingen in managementondersteuning

Nadere informatie

Bijlage 1: Methode. Respondenten en instrumenten

Bijlage 1: Methode. Respondenten en instrumenten Bijlage 1: Methode In deze bijlage doen wij verslag van het tot stand komen van onze onderzoeksinstrumenten: de enquête en de interviews. Daarnaast beschrijven wij op welke manier wij de enquête hebben

Nadere informatie

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen.

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen. 1 VIVIS Clienttevredenheidsmeting Revalidatie volwassenen na afsluiting van traject Welkom bij het tevredenheidsonderzoek van streeft naar optimale dienstverlening en daarbij is uw mening belangrijk. Wij

Nadere informatie

IF netwerkbijeenkomsten evaluatie. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

IF netwerkbijeenkomsten evaluatie. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Kunt u aangeven hoe u op deze bijeenkomst bent geattendeerd?...2 2 Wat is uw belangrijkste reden om deze bijeenkomst te bezoeken?...3 3 In hoeverre voldeed de bijeenkomst

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Deelprogramma voor wijkverpleegkundigen en ouderenadviseurs die opgeleid worden tot casemanager SamenOud R. Brans April 2013 Inhoud

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

Evaluatie cursus onderzoekbegeleiding. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Evaluatie cursus onderzoekbegeleiding. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 00Hoofdsectie...2 1 De onderstaande stellingen gaan in op verschillende aspecten rond de cursus. Bij elke stelling heb je de mogelijkheid je antwoord te kiezen op een schaal van 1

Nadere informatie

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Leercentrum Nijmegen Oberon, november 2012 1 Inleiding Playing for Success heeft, naast het verhogen van de taal- en rekenprestaties van de

Nadere informatie

Training Timemanagement

Training Timemanagement Training Timemanagement Timemanagement, efficiënt omgaan met tijd Tijd is schaars. Dit zorgt voor een bepaalde druk. Zeker als je veel dingen wilt doen in weinig tijd, zoals vergaderen, organiseren, afspraken

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2010-2011

Sectorwerkstuk 2010-2011 Sectorwerkstuk 2010-2011 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2009 pavo 0202 Inleiding Als u last heeft van een burn-out door stress op het werk kunt u de therapiegroep werkstresshantering

Nadere informatie

Van de 33 respondenten geven er 28 leiding, 3 doen dit niet en van 2 respondenten is het onbekend.

Van de 33 respondenten geven er 28 leiding, 3 doen dit niet en van 2 respondenten is het onbekend. Bijlagen Enquête Leidinggevenden: achtergrondgegevens Bibliotheek Aantal keer in bestand VANnU 5 Altena 4 Biblioplus 4 De Lage Beemden 3 Helmond Peel 3 Uden 2 Breda 2 Zundert-Rucphen 2 Eindhoven 2 Veldhoven

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Jaarplan 2016

Duurzame Inzetbaarheid. Jaarplan 2016 Duurzame Inzetbaarheid Jaarplan 2016 1 Inleiding Binnen de sector Zorg en Welzijn zijn grote veranderingen (transitie en transformatie) aan de gang. In 2015 was het daarom spannend om te zien of de aandacht

Nadere informatie

Q1 Wat was je verwachting van de PITSTOP en in hoeverre heeft de PITSTOP hieraan voldaan?

Q1 Wat was je verwachting van de PITSTOP en in hoeverre heeft de PITSTOP hieraan voldaan? Jouw mening over de Pitstop van 7 oktober 215 Q1 Wat was je verwachting van de PITSTOP en in hoeverre heeft de PITSTOP hieraan voldaan? Beantwoord: 16 Overgeslagen: 1 Verwachting: een inspirerende dag

Nadere informatie

Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek. Fontys Hogescholen. Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult

Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek. Fontys Hogescholen. Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult Fontys Hogescholen Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult Praktijkbeschrijving studiekeuzegesprekken DEEL 1 Context beschrijving DEEL 2 Redeneerketen op basis van het algemene onderzoeksmodel DEEL 3 Operationali

Nadere informatie

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360 FEEDBACK 15/06/2012 Thomas Leiderschap Vragenlijst Thomas Voorbeeld Persoonlijk & Vertrouwelijk S Hamilton-Gill & Thomas International Limited 1998-2013 http://www.thomasinternational.net 1 Inhoud

Nadere informatie

Hoe worden artsen experts in klinische communicatie?

Hoe worden artsen experts in klinische communicatie? Hoe worden artsen experts in klinische communicatie? Jan Wouda Harry van de Wiel Wenckebach Instituut Universitair Medisch Centrum Groningen CanMEDS competenties Samenwerking Communicatie Organisatie Medisch

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2012-2013

Sectorwerkstuk 2012-2013 Sectorwerkstuk 2012-2013 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Communiceren is teamwork

Communiceren is teamwork Communiceren is teamwork Je werkt vaak zelfstandig, maar blijft altijd onderdeel van je team. Samen met je collega s zorg je zo goed mogelijk voor jullie cliënten. Samenwerken vereist veel communicatie.

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren.

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. 1/5 Fase 1: Wat wilde ik bereiken? Handelen/ ervaring opdoen Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. De opdracht wilde ik zo ontwikkelen,

Nadere informatie

Competenties De Fontein

Competenties De Fontein Competenties De Fontein We werken met de volgende 4 competenties: 1. Verantwoordelijkheid 2. Samenwerken 3. Organisatie en planning, zelfstandigheid 4. Motivatie - In klas 1 wordt gewerkt aan de volgende

Nadere informatie

Evaluatieverslag mindfulnesstraining

Evaluatieverslag mindfulnesstraining marijke markus spaarnestraat 37 2314 tm leiden Evaluatieverslag mindfulnesstraining 06 29288479 marijke.markus@freeler.nl www.inzichtinzicht.nl kvk 28109401 btw NL 079.44.295.B01 postbank 4898261 14 oktober

Nadere informatie

DOMINO DAY 2014 PROJECT. Antoniuscollege Gouda. Informatie voor de leerlingen. Inhoud

DOMINO DAY 2014 PROJECT. Antoniuscollege Gouda. Informatie voor de leerlingen. Inhoud PROJECT DOMINO DAY 2014 Antoniuscollege Gouda Informatie voor de leerlingen Inhoud 1 De opdracht 2 De organisatie 3 Begeleiding 4 Beoordeling en evaluatie A Plan van Aanpak B Persoonlijk verslag C Evaluatielijst

Nadere informatie

Kennis en rolopvatting van professionals gedurende Alcohol mij n zorg?!

Kennis en rolopvatting van professionals gedurende Alcohol mij n zorg?! Kennis en rolopvatting van professionals gedurende Alcohol mij n zorg?! Integrale aanpak vroegsignalering alcoholgebruik bij ouderen in de eerstelijn Drs. Myrna Keurhorst Dr. Miranda Laurant Dr. Rob Bovens

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud activiteiten najaar 2013

Evaluatie SamenOud activiteiten najaar 2013 Evaluatie SamenOud activiteiten najaar 2013 Een evaluatierapport over de SamenOud-activiteiten in Stadskanaal, Veendam en Pekela. R. Brans Mei 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Test jezelf.

Kwaliteitszorg. Test jezelf. Kwaliteitszorg. Test jezelf. Pagina 1 Weet jij hoe je je deskundigheid of die van je collega s kunt bevorderen of professionaliseren? Kun je goed samenwerken? Kun je kwaliteitszorg leveren? Doe de testjes

Nadere informatie

Mindfulness voor zorgprofessionals. Barbara Doeleman van Veldhoven Hanne Verweij

Mindfulness voor zorgprofessionals. Barbara Doeleman van Veldhoven Hanne Verweij Mindfulness voor zorgprofessionals Barbara Doeleman van Veldhoven Hanne Verweij Onderzoek MFN bij zorg professionals Stress Depressieve klachten Burnout klachten Rumineren Empathie Zelfcompassie Tevredenheid

Nadere informatie

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment MBO en HBO studenten 3 de en 4 de jaars, HBO studenten verkorte opleiding en cursisten vervolgopleidingen Jeroen Bosch Ziekenhuis 1 Juni 2014, Jeroen

Nadere informatie

Bewust en positief omgaan met jongeren met ADHD

Bewust en positief omgaan met jongeren met ADHD Evaluatierapport Training Bewust en positief omgaan met jongeren met ADHD Heerbeeck College Best Groep 1: 3 februari & 24 maart Groep 2: 21 april & 17 mei Groep 3: 26 april & 27 mei Drs. Arno de Poorter

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Online en offline begeleiding bij leefstijlverandering: ervaringen en aanbevelingen

Online en offline begeleiding bij leefstijlverandering: ervaringen en aanbevelingen Online en offline begeleiding bij leefstijlverandering: ervaringen en aanbevelingen Marieke van Wier, Caroline Dekkers, Ingrid Hendriksen, Tjabe Smid, Willem van Mechelen Het stenen tijdperk: 2003 ALIFE@Work

Nadere informatie

Van. inzicht. naar. uitzicht. Loopbaanbegeleiding & coaching

Van. inzicht. naar. uitzicht. Loopbaanbegeleiding & coaching Van inzicht naar uitzicht Loopbaanbegeleiding & coaching La Vuelta is Spaans voor keerpunt. Een loopbaanbegeleidings- of coaching s- traject is vaak een keerpunt in je leven, door stil te staan bij jezelf,

Nadere informatie