Opleidingsaanbod. augustus- december Speciale editie! Focus op de opleidingsdeelnemers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsaanbod. augustus- december 2009. Speciale editie! Focus op de opleidingsdeelnemers"

Transcriptie

1 driemaandelijks informatief magazine augustus - september - oktober 2009 Opleidingsaanbod augustus- december 2009 In dit nummer Edito 2 Focus op de deelnemers 3-4 Getuigenis ILW 5 De IT-sector : A Man s World? 6 Starten met MS Office 7 De voorwaarden van een geslaagde competentietransfer 7-8 Check-up in de praktijk 9-10 Verslag MA Congres Taalopleidingen : debiteurenbeheer 13 Gekwalificeerd personeel rekruteren 14 Bijlage : opleidingskalenders Speciale editie! Focus op de opleidingsdeelnemers Verantw. uitgever / Éditeur responsable: R. Spaey Avenue E. Plaskylaan 144, 1030 Bruxelles - Brussel Afgiftekantoor / Bureau de dépôt : Antwerpen X P3A9132

2 Editoriaal Beste lezer, Non-stop blijven investeren in werknemers tijdens momenten van crisis is moeilijk, maar toch niet onmogelijk! Voor u tenminste, als werkgever van van het PC 218. In crisistijden wordt er op opleidings- en bijscholingsgebied fel gesnoeid. Dan verschijnt Cevora als een vaste waarde op de voorgrond omdat zijn opleidingen kwaliteitsgericht en kosteloos zijn. Alles wat gratis is, heeft geen waarde? Helemaal niet! Eerst en vooral zijn de Cevora-opleidingen niet gratis, maar zijn ze rijk aan kwaliteit. Iets waar Cevora steeds op toeziet. Sinds 2006 is Cevora de trotse eigenaar van het ISO-label, en recent heeft het weer dit prestigieuze label voor drie jaar toegekend gekregen. De opleidingskosten worden teruggevorderd via een verplichte werkgeversbijdrage aan het Sociaal Fonds, die is vastgelegd op (0,21% vanaf september) van de loonmassa. De opleidingen en de diensten van Cevora " kosten " in het totaal dus niets want ze zijn al voorgefinancierd. Een werkgever die geen gebruik maakt van een Cevora-opleiding laat een service liggen waar hij voor heeft betaald. Zeker het overwegen waard in tijden van budgettaire stops... Velen onder jullie hebben al van deze kans gebruik gemaakt : tijdens het eerste semester van dit jaar volgden meer dan bedienden een opleiding via Cevora. Met bijna duizend opleidingsthema s, is het dan ook moeilijk zijn gading in het aanbod niet te vinden. Het vooropgestelde aanbod gaat van bureautica-, innovatie- tot talen-, administratie-, commerciële en sectoriële (glas, bouw, ICT) opleidingen. U vindt in bijlage verschillende data waar binnenkort cursussen van start gaan. Hou ook regelmatig voor updates in het oog. In dit nummer komt u ook meer te weten wie de Cevora-cursisten eigenlijk zijn. Bestaat er zoiets als een typische Cevora-deelnemer en wat typeert hem? De bevindingen leest u in de globale analyse. U krijgt ook meer info over competentietranfer, hoe een bediende zijn opleidingskennis nu concreet voor zijn firma in de praktijk kan omzetten. De vrouwen in de IT-sector, redden zij het? Het artikel De IT-sector: A Man s World? onthult IT-mythes en -waarheden. De taalopleiding debiteurenbeheer leert u wanbetalers in mooi Frans en Engels op een hoffelijke en beleefde manier tot betalen aanmanen. Hoe u ervaren en gemotiveerde werknemers best kan behouden, leest u in het stuk Check-up 45+. Tenslotte kan de ILW-leerovereenkomst zeer nuttig zijn voor jongeren die zich tot bediende willen omscholen. Lees het ILW-succesverhaal op pagina 5. Op het einde van dit nummer kunt u zien in welke functies Cevora werkzoekenden opleidt. Deze stagiairs zijn binnenkort beschikbaar. Aarzel niet hen een onbezoldige stage in uw bedrijf aan te bieden. Ze vragen u maar één ding: een kans krijgen hun motivatie en competenties in levende lijve te tonen. Een andere, minder dure manier om nieuwe medewerkers te rekruteren... Veel leesplezier! 2 I Cevora News / augustus - september - oktober 2009

3 C e v o r A n e w s Focus op de deelnemers Al bijna 20 jaar vormt Cevora bedienden uit het ANPCB. De Cevora-opleidingen zijn kort, bevatten soms verschillende modules en zijn altijd praktijkgericht. De kwaliteit van de opleidingen en de tevredenheid van de deelnemers worden nauwgezet opgevolgd via een voortdurende evaluatie die Cevora enkele jaren geleden invoerde in het kader van de ISO-certificering. Maar wie zijn die deelnemers? In deze editie zetten we onze cursisten even in de schijnwerpers en schetsen we het profiel van de doorsnee deelnemer op basis van de opleidingen van vorig jaar. De doorsnee cursist? We zouden kunnen zeggen dat de 'doorsnee Cevoracursist' een man is (55% van de deelnemers) die tussen de 26 en de 44 jaar oud is (65%), een diploma hoger onderwijs heeft (66%) en van Belgische afkomst is (97%). Maar zo simpel is het niet. Cijfers zeggen niet alles en men moet ze correct weten te interpreteren. Dit profiel van de doorsnee deelnemer moet worden genuanceerd en moet vooral worden vergeleken met de globale ANPCB-populatie. Inschrijvingen Cevora 2008 Tewerkstelling in het ANPCB (2005-4) Geslacht Mannen 55,0% 57,7% Vrouwen 45,0% 42,3% Leeftijd < 26 jaar 11,5% 8,4% (<26) 26 à 44 jaar 64,9% 67,1% (26-45) > 45 jaar 23,6% 24,5% (46+) Tewerkstelling in de Privésector Diploma < HSO * 4,8% 25,5% HSO 29,6% 37,8% > HSO 65,6% 36,6% Herkomst Belgen 96,8% 97,3% Migranten 3,2% 2,7% * HSO = Hoger Secundair Onderwijs Migranten We stellen vast dat Cevora goede resultaten behaalt in de opleiding van migranten. Hun aandeel in Cevora-opleidingen (3,2%) is namelijk groter dan hun aandeel in de totale ANPCB-populatie (2,7%). Evenwicht man/vrouw Hetzelfde geldt voor vrouwen. Terwijl 57% van de ANPCB-bedienden mannen zijn, vertegenwoordigen zij slechts 55% van de Cevora-cursisten. Vrouwen vertegenwoordigen 42,3% van de ANPCB-bedienden, maar zijn goed voor 45% van de cursisten, waarmee Cevora een stevig vrouwelijk resultaat neerzet. Aangezien de verhouding man/vrouw binnen de Cevora-opleiding per sector/opleidingscategorie moet bekeken worden (sommige sectoren zoals de bouw en ICT-sector zijn immers typisch mannelijk), kunnen we stellen dat mannen en vrouwen in de opleiding ongeveer hetzelfde vertegenwoordigd zijn als in het geheel van het ANPCB. Veel hoger geschoolden Wat betreft het diploma zien we dat, in vergelijking met hun aanwezigheid in de totale populatie van bedrijven van het ANPCB, veel Cevora-opleidingsdeelnemers minstens een diploma hoger secundair onderwijs hebben. Die vaststelling verdient enigszins een nuancering omdat de vergelijking met de totale populatie niet helemaal perfect is. Waarschijnlijk zitten er in de groep werknemers met maximaal een diploma hoger secundair onderwijs veel arbeiders. Die kunnen algemeen gezien geen beroep doen op de diensten van Cevora, dat het opleidingscentrum is voor bedienden. Wetende dat er een aantal bediendenberoepen zijn waarin minstens een graduaats diploma gevraagd wordt, tonen de cijfers dat Cevora globaal genomen toch een niet onaanzienlijk aandeel (30%) bedienden met maximaal een diploma hoger secundair onderwijs bereikt met zijn aanbod. Voor een aantal bediendenberoepen is niet echt een hoog opleidingsniveau vereist en voor die beroepen geven de kosteloze opleidingen van Cevora of levert Cevora, blijkbaar met succes, extra inspanningen om bedienden met maximaal een diploma secundair onderwijs toegang te geven tot vorming. I 3

4 Focus op de deelnemers (vervolg) 45-plussers zijn even goed vertegenwoordigd als andere leeftijdsgroepen Cevora slaagt erin voor alle opleidingen evenveel 45+-deelnemers te bereiken. Sterker nog, het aandeel van de verschillende leeftijdsgroepen in de Cevora-opleidingen komt min of meer overeen met hun aandeel in de ANPCB-populatie. Met ongeveer 24% aan 45-plussers zet Cevora een mooie prestatie neer. Zeker als u weet dat volgens Europsees cijfers deze leeftijdscategorie over het algemeen minder opleidingen volgt dan andere leeftijdsgroepen. Dat is goed nieuws omdat deze cijfers aantonen dat de inspanningen die Cevora gedaan heeft om de meer ervaren werknemers te bereiken hun effect gehad hebben. Het is ook goed nieuws voor de bedrijven want 45-plussers zijn stabiele en trouwe werknemers: 49% van de bedienden tussen 46 en 50 zijn na vijf jaar nog in dienst bij dezelfde firma (44% bij de jarigen). Bij jongeren bedraagt dit percentage 27,5% (Bron: Sels, L. & Theunissen G., Hoezo, een te korte terugverdienperiode, Leuven, 2007, 12 pp.). Investeren in 45-plussers is dus zeker geen weggegooid geld! 45-plussers vinden we dan weer vooral in opleidingen voor rijscholen, bedrijfsleiders, opleidingsverantwoordelijken, taal- en bureauticaopleidingen. Als we de diploma s van de deelnemers bekijken, stellen we vast dat laaggeschoolde bedienden (zonder diploma HSO) beter vertegenwoordigd zijn in het opleidingsaanbod voor de schoonmaaksector, de glasindustrie en de rijscholen. Hogeropgeleiden (minstens diploma hoger onderwijs) vinden we vooral bij de cursussen voor de uitzendsector, informatica, bouwsector, grafische sector, internationale handel en studiebureaus. Daarnaast neemt deze categorie ook vaak deel aan taalopleidingen. Een vergelijking van de verschillende thema s leert ons dat taalopleidingen en opleidingen voor callcenteroperators, medewerkers uit de autohandel en medewerkers van schoonmaakbedrijven een groot deel van de allochtone deelnemers bekoren. Welke bedienden in welke soorten opleidingen? Als we kijken welke soorten opleidingen gevolgd worden door welke soorten groepen blijkt dat vrouwen meer interesse hebben voor transversale opleidingen zoals boekhouding, administratie, opleidingen in de uitzendsector, callcenters en internationale handel. De mannelijke deelnemers zijn dan weer beter vertegenwoordigd in de bouwsector, de informatica, meer industriële sectoren zoals de hout- en meubelindustrie en de glasindustrie. Ook bij de opleidingen voor medewerkers voor studiebureaus tellen we meer mannen dan vrouwen. Wat leeftijd betreft zijn min-26-jarigen beter vertegenwoordigd in de opleidingen voor callcenterpersoneel. Conclusie : Er is geen typische Cevora-cursist, de statistieken moeten genuanceerd worden. Toch kunnen we stellen dat migranten, 45-plussers en vrouwen qua deelname hoog scoren in de Cevora-opleidingen. Vrouwen hebben nog steeds meer interesse voor algemeen georiënteerde cursussen, terwijl mannen meer naar industriële en bouwopleidingen neigen. Min-26-jarigen hebben een voorkeur voor call centra en 45-plussers voor taal-, bedrijfsleider- en bureauticaopleidingen. We merken op dat alle lagen van de ANPCB-bevolking zijn vertegenwoordigd. Cevora vervult dus zijn opdracht en richt zich naar alle doelgroepen ongeacht hun leeftijd, afkomst, geslacht of diploma. 4 I Cevora News / augustus - september - oktober 2009

5 C e v o r A n e w s Het succesverhaal van een ILW er Twee jaar geleden was Slimane El Boujadaini schoolmoe. Tot hij over het Industrieel Leerlingwezenproject (ILW) van Cevora hoorde, de combinatie van deeltijds leren en werken. Hij besloot de alternerende opleiding hard- en software te volgen aan het Halse Don Bosco én kon deeltijds aan de slag via zijn leerbedrijf T-Systems bij VW Audi. Zijn parcours is een echt succesverhaal : hij was zo gedreven dat hij zijn eindproeven mocht vervroegen. Als kers op de taart kreeg hij na amper een jaar stage van T-Systems een vast bediendencontract voorgeschoteld. Slimane El Boujadaini, Desktop Engineer, T-Systems. Waarom koos je voor de opleidingsvorm van afwisselend leren en werken? SEB Ik hoorde toevallig een vriend van me over het ILW-project spreken. Uit nieuwsgierigheid zocht ik daarom naar meer informatie over deze opleiding. Ik was bijna 18 jaar, en zat nog maar net in het derde middelbaar. Ik was vijf dagen naar school gaan grondig beu en zag geen einde in zicht. Ik wilde een concreet doel, een daadwerkelijke bediendenjob om me voor in te zetten. Je volgde de opleiding hard- en software, een evidente keuze? SEB Ik heb veel interesse in IT en ben een snelle leerling. Ik ontdek graag nieuwe dingen en daar horen computertoepassingen bij. Wat heb je geleerd op school en op je stage? Hoe zou je de begeleiding er omschrijven? SEB Het niveau op school mocht gerust wat hoger liggen, daar ging het vaak voor mijn part te traag. De puur theoretische opleiding kregen we op school- een website met Dreamweaver maken, een Accessdatabase beheren- en de praktische ervaring een computer depanneren- leerde ik bij Audi. Daar heb ik ook het meest opgepikt. Ik kon zowel op school als in het bedrijf altijd met vragen terecht. Bij T-Systems stonden ze ook altijd achter me. Ze zagen dat ik een gedreven iemand was en veel ervaring wilde opdoen. Ben je tevreden met wat je hebt bereikt? Absoluut. Ik heb op twee jaar heel veel geleerd. SEB En ik kan groeien in mijn huidige job. Het geweldige is dat T-Systems me die kans ook geeft. Serge Vandenhoudt, Head of Service Delivery Management, T-Systems. Wat vindt T-Systems van het ILW-project? Voor ons als bedrijf is dit zeer interessant. Het SV financiële plaatje is aanlokkelijk: twee stagiairs kunnen een fulltimer voor minder geld vervangen. En wij zoeken steeds naar gemotiveerde jongeren. Wij noemen ze inhouse young potentials. Ook is het belangrijk dat deze jongeren die schoolmoe zijn toch de noodzaak van een scholing beseffen. Hoe begeleiden jullie de jongeren? Hun directe aanspreekpunten zijn hun team SV leaders. Verder kunnen ze ook steeds bij mij als HR-trajectbegeleider terecht. Ook krijgen ze een meter of peter toegewezen die hen in het bedrijf wegwijs maakt. Regelmatig houden we met de jongere een evaluatietest om bevindingen langs beide partijen af te stemmen. En natuurlijk wisselen we feedback met de school uit. Waar zit volgens jullie de meerwaarde van ILW? SV In de combinatie van het economische en sociale aspect. Niet alleen krijgen wij er gedreven jongeren voor in de plaats, maar geven wij hen op onze beurt zelfvertrouwen en te benutten kansen. Ik vind het zelfs spijtig dat niet meer bedrijven het Industrieel Leerlingwezen kennen. Gewoon doen, zou ik zo zeggen!? Zin om een jongere een ILW-overeenkomst aan te bieden? Meer weten over de voorgestelde aan te leren functies? Surf naar of Of neem contact op met of I 5

6 De IT-sector : A Man s World? Een kleine halve eeuw later klinkt "It s a Man s World" ons ongetwijfeld anders in de oren, maar in de IT-sector zijn de woorden van James Brown nog volop actueel. In oktober 2008 bracht namelijk de studie "Bits, Bytes and Bugs : Next Generation" 1 aan het licht dat in de IT-sector amper een kwart van de jobs worden ingenomen door vrouwen. Met dat gemiddelde scoort de IT-sector duidelijk lager dan alle andere Belgische sectoren, waar vrouwen ongeveer 45% van de jobs voor hun rekening nemen. Op basis van de ISCO-codes blijkt zelfs dat vrouwen slechts 16% vertegenwoordigen in de categorie "informaticaspecialisten"! Cevora vzw heeft deze cijfers even voorgelegd aan Isabelle Van Campenhoudt, Data & BI Branch Manager bij nv ICT7 en al meer dan 15 jaar actief in de sector. Waarom hebt u ervoor gekozen om in de IT-sector te werken? Wat heeft u aangetrokken? "Dat is eigenlijk toevallig gebeurd. Ik was politieke wetenschappen gaan studeren, maar had me ook ingeschreven IVC voor een opleiding voor werkzoekenden in het domein van de bureautica. Tijdens de selectieprocedure was ik bij de logicatests als één van de numero uno s uit de bus gekomen en het opleidingscentrum heeft me dan overtuigd om een opleiding in netwerk en telecommunicatie te volgen. Tijdens die opleiding kreeg de informaticamicrobe me pas goed te pakken." Wat zijn volgens u de redenen voor de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de IT-sector? IVC "Volgens mij ontbreekt het de IT-sector aan vrouwelijke rolmodellen die bewijzen dat informatica niet louter een mannelijke aangelegenheid is. Ondanks de ontwikkeling en diversificatie van de sector worstelt het beroep nog steeds met een negatief imago. Nochtans worden sociaalcommunicatieve vaardigheden steeds belangrijker en die worden toch eerder aan vrouwen toegeschreven. Een consultant moet vandaag niet alleen technische, maar ook sociale skills tonen." Is het voor u een handicap om in een mannelijke omgeving te werken? "Nee, ik heb van nature een uitgesproken en open persoonlijkheid. Altijd ben ik goed onthaald geweest in de IVC verschillende informatieafdelingen waar ik als consultant werkte. Als vrouw kan ik trouwens op een minder frontale manier communiceren met klanten en een meer consensusgerichte aanpak hanteren." Wat zouden ondernemingen kunnen doen om de tewerkstellingskloof tussen mannen en vrouwen in de IT-sector te dichten? "De verschillende IT-beroepen verlossen van hun simplistisch imago, sociale netwerken gebruiken zoals Brussels IVC Girl Geek Dinner en de diversiteit van de sector promoten bij vrouwen. Een tv-serie zoals Grey s Anatomy, maar dan op een IT-afdeling, dat zou bijvoorbeeld een uitstekend initiatief zijn!" Wat waren de belangrijkste stappen in uw loopbaan? IVC "Eerst heb ik 5 jaar gewerkt als trainer en netwerkverantwoordelijke bij de vzw Interface 3. Daarna ben ik aangeworven als systeemingenieur bij Ezos (nu Vision), waar ik mijn MSCE-certificeringen behaald heb en ik me gespecialiseerd heb in databases. Acht jaar later ben ik daar op basis van mijn ervaring verantwoordelijke Business Unit & Data geworden. En nu werk ik al twee jaar als Data en BI Branch Manager bij ICT7. Mijn opwaartse loopbaan heb ik vooral aan zelfstudie te danken." 1 De studie "Bits, Bytes and Bugs: Next Generation" is gratis verkrijgbaar op verzoek. U kunt die raadplegen of bestellen via i Als opleidingspartner stimuleert Cevora de opleiding van vrouwen in de IT-sector. In samenwerking met de vzw Interface 3 en de VDAB organiseert Cevora in 2009 vier lange opleidingen voor werkzoekenden bestemd voor een uitsluitend vrouwelijk doelpubliek: twee opleidingen "Web Application Developer", een opleiding "Netwerkbeheerder" en een opleiding "Helpdesk en PC-support". Indien u voor één van deze dames een stageplaats hebt in uw bedrijf, aarzel dan niet om contact op te nemen via 6 I Cevora News / augustus - september - oktober 2009

7 C e v o r A n e w s NIEUW! Starten met MS Office (BUN106) Een opleiding? En daarna?... Aarzelt u als werknemer nog om de stap te zetten naar één van de Cevora-basisopleidingen Windows of MS Office omdat u niet zeker weet of u de nodige basisvaardigheden en -handelingen wel beheerst? Met deze nieuwe tweedaagse opleiding wilt Cevora u deze materie aanbieden in een trager tempo en in kleinere groepen (van zes deelnemers). Alle basishandelingen en functionaliteiten van zowel Windows als de belangrijkste onderdelen van MS Office (Excel, Word, Outlook ) worden via individueel advies toegelicht. Eens u deze opleiding hebt gevolgd, liggen alle Cevora-basisopleidingen bureautica voor u open. Nadien kunt u ook verder overstappen naar gevorderden of kiezen voor een module die het best aansluit bij uw job. Starten met MS Office is de eerste stap... U hebt uw medewerkers juist op cursus gestuurd. Dat is een positief initiatief maar hoe bent u er zeker van dat ze de net verworven competenties wel degelijk op de werkvloer integreren? Welke maatregelen kunt u inlassen zodat de opgedane kennis in de professionele praktijk wordt opgenomen en zo een meerwaarde betekent voor uw werknemer én voor uw organisatie? Na een opleiding gevolgd en geëvalueerd te hebben, is het noodzakelijk dat uw medewerkers de verworven technieken in de bedrijfspraktijk toepassen. Deze competentietransfer is van essentieel belang voor de ontwikkeling van uw medewerkers en uw organisatie. Idealiter moet daarom het individu zelf de competenties in het dagelijks gebruik incorporeren en kunnen daarnaast zijn verantwoordelijken en zijn collega s de vooruitgang monitoreren. Maar de ervaring leert ons iets anders. In feite komen er bij een geslaagde competentietransfer verschillende factoren kijken. Maar eerst moeten we het begrip en het belang van zo n kennistransfer benadrukken. De transfer is de concrete toepassing van de aangeleerde technieken op de werkvloer. De vraag die men zich dan ook tijdens elke opleiding stelt : wat zijn de praktische werkbehoeften en competenties van een medewerker? Fout te denken dat dit enkel de ervaren werknemer betreft. Ook een beginneling kan concrete resultaten via een opleiding behalen. I 7

8 De voorwaarden van een geslaagde kennistransfer Een cursus is maar het begin van een kennistransfer. Een regelmatige én concrete toepassing op de werkvloer, daar draait het om. Diverse obstakels kunnen de kop opsteken die te maken hebben met het leerproces (te laag niveau), de manager (slechte definitie van vooropgestelde doelstellingen) en de onmiddellijke omgeving. Men moet altijd in het achterhoofd houden dat een opleiding niet de toepassing van de comptenties garandeert. Studies wijzen uit dat 80% van het aangeleerde na een opleiding kan verwateren. De opleidingsverantwoordelijken en de managers spelen een belangrijke rol, zij bepalen competenties die in functie van het werk en het bedrijf moeten aangeleerd worden. Zij moeten een gulden middenweg tussen de cursus, werkcompetenties en evolutie-, opleidings- en pedagogische doelstellingen zoeken. In het transferproces onderscheiden we drie belangrijke stadia : voor-, midden- en na-opleiding. Men is zich ook bewust van de verschillende actoren tijdens de opleiding : - de manager bepaalt en valideert de behoeften, formuleert de opleidingsdoelstellingen, onderhandelt met de opleider, keurt de pedagogische doelstellingen goed en vergemakkelijkt de toepassing van de competenties in zijn bedrijf. - De opleider bepaalt de inhoud, voedt deze behoeften, buigt zich over het pedagogisch parcours, leidt de cursus,... - De cursist deelt zijn behoeften mee, leert, spreekt zijn doelstellingen uit en past zijn nieuwe kennis op de werkvloer toe. - De opleidingsverantwoordelijke leidt het project, garandeert de kwaliteit, stemt af met de baas en evalueert de competentietransfer. Een bedrijf moet middelen beschikbaar stellen voor een geslaagde transfer. De cursus moet overeen komen met de visie van de organisatie en met de wensen van de werknemers. De opleiding moet de gewenste kennis tegemoetkomen. De cursist moet beseffen dat hij continu moet gebruiken wat hij leert. Hij moet de kans en het begrip krijgen de opgedane competenties op zijn werkplek toe te passen. In de cursus Hoe de transfer van competenties bevorderen? (OVT37) leert u in één dag de strategische basisprincipes van competentietransfer. Bovendien mag u twee halve dagen op bijkomende feedback rekenen over hoe u bepaalde opleidingsproblemen in uw bedrijf kan oplossen. Deze cursus is geschikt voor bedrijfsleiders, middenkader, afdelingsverantwoordelijken, opleidingsverantwoordelijken of junior-rekruteerders, die belast zijn met interne vorming. Het programma De transfer van verworven kennis/competenties : definitie en principes De strategie en methodes om de transfer te stimuleren De verschillende partijen De evalueringsvoorwaarden Hoe de competenties onderhouden? De struikelblokken OVT37 : Hoe de transfer van competenties bevorderen? Voor meer info en inschrijvingsdetails : of contacteer ons via of mail 8 I Cevora News / augustus - september - oktober 2009

9 C e v o r A n e w s Check-up 45+ in de praktijk 45+ In januari 2009 kreeg uw bedrijf de nieuwe folder Ontdek sterren op de werkvloer in de bus. Het is een bundeling van de Cevora-acties die meer 45+werknemers aan het werk wil zetten. Cevora biedt namelijk een waaier aan kosteloze opleidingen, opleidingsadvies op maat (Check-up 45+) en verdubbelde opleidingspremies aan. Onze doelstelling is bedrijven te stimuleren continu in het zilveren talent op de werkvloer te investeren. De Check-up 45+, opleidingsadvies op maat voor ervaren medewerkers ondersteunt bedrijven die op korte en lange termijn een opleidingstraject voor hun ervaren medewerkers willen uitwerken, en dit kosteloos. In de praktijk zijn dit opleidingen met een verdieping of verbreding van kennis, socio-communicatieve en technische vaardigheden of opleidingen in functie van interne mobiliteit. Het Check-up 45+-traject Een consultant van Cevora heeft een gesprek met zowel de directe leidinggevende als de werknemer. Er wordt rekening gehouden met de bedrijfsstrategie en de ontwikkelingen van de jobinhoud van uw ervaren werknemer. De vereiste competenties en de kwaliteiten van uw ervaren werknemer vormen de basis van het opleidingsadvies. In overleg met de directe leidinggevende en de werknemer wordt een opleidingstraject uitgestippeld. Na het opleidingsgesprek volgt er een evaluatiegesprek met de consultant dat de ROI van het traject bespreekt. Investering directe leidinggevende : ± 4u Investering ervaren werknemer : ± 4u en de duur van de opleidingen Een win-winsituatie voor zowel kleine als grote bedrijven Zowel in kleine als grote bedrijven heeft de Check-up 45+ een meerwaarde. Onderzoek heeft uitgewezen dat zowel kleine als grote bedrijven zelden over een strategisch opleidingsbeleid beschikken. Vaak zijn de gesprekken omtrent opleidingen beperkt tot formele functioneringsgesprekken of het formeel invullen van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). De Check-up 45+ geeft aan het bedrijf de mogelijkheid om zowel op individuele basis als op een projectmatige manier werk te maken van een opleidingstraject. We stellen ook vast dat de Check-up 45+ een bijdrage levert aan een duidelijke en open communicatie tussen de directe leidinggevende en de ervaren werknemer over de ontwikkeling van de jobinhoud of de toekomstmogelijkheden binnen het bedrijf Enkele concrete cases : Topverkoper schakelt over naar digitale agenda Een klein bedrijfje dat industriële toestellen verkoopt, is bezig met zijn informatisering. Eén van hun topverkopers werkt al jaren met zijn eigen agendasysteem en heeft het moeilijk met de digitale omschakeling. Omdat het bedrijf hem heeft aangesteld als coach van nieuwe medewerkers, wil de firma hem ondersteuning bieden. Uiteindelijk werden volgende opleidingen gevolgd : GRH53 : Coachen en leiden van directe medewerkers Module 3 : Omgaan met grote en kleine conflicten GRH68 : Timemanagement voor commerciële buitendienst medewerkers GRH35 : Beheer van belangrijke klanten (keyaccounts) ADN03 : Professioneel telefoneren I 9

10 Check-up 45+ in de praktijk (vervolg) Herstructuring resulteert in opleidingen voor 45+ Een bedrijf beslist na een herstructuring te investeren in het zilveren talent van zijn technisch bedienden. Het bedrijf wil als katalysator fungeren in het stimuleren van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers. Ook wil het, binnen de context van het bedrijf, een opleidingsklimaat creëren. Tegelijkertijd benadrukt het bedrijf dat deze nieuwe piste een gedeelde verantwoordelijkheid is van zowel de werkgever áls de werknemer. Het bedrijf staat voor volgende uitdagingen : Een projectmatige benadering van de werkorganisatie, de digitalisering van specifieke technische processen in het kader van de concurrentiepositie, de organisatie van de interne mobiliteit van ervaren medewerkers en de stimulatie van de kennis en knowhow op de werkvloer. Er werd met Cevora een pilootproject opgestart om enkele ervaren medewerkers het traject van de Checkup 45+ te laten doorlopen. Door de projectmatige aanpak kan er efficiënt worden ingespeeld op de opleidingsnoden en -behoeften van zowel het bedrijf als de betrokken 45+ medewerkers. Het pilootproject bleek ook de stimulans te zijn om te werken aan een dynamisch strategisch opleidingsplan. En een inspiratiebron voor de directe leidinggevenden om zelf opleiding te volgen. En als neusje van de zalm het bedrijf organiseert al jaren interne opleidingen, waarvoor firma's zelfs op leidingspremies kunnen bekomen bij Cevora. IT-consultants op de (school)bank Door de financiële crisis zijn er heel wat ICT-consultants die thuisspelen. Het vakjargon spreekt van : on the beach, op het strand, op de bank, on the bench... Allen staan ze voor de uitdaging de niet-factureerbare tijd van deze hoge ICT-profielen zo optimaal mogelijk in te vullen. Opleidingen met een focus op social skills en het bekijken van de interne loopbaanmogelijkheden blijken vaak populaire pistes te zijn. ICT-bedrijven die zowel hun zilveren talent in huis willen houden, maar ook doorgroeimogelijkheden willen creëren voor hun jonge leeuwen, staan voor een grote uitdaging. Het uitwerken van een transparante loopbaanmatrix is een troef voor de organisatie om zowel horizontale als verticale doorgroeimogelijkheden bespreekbaar te maken. Het ontbreken van zo n matrix in een complexe ICT-omgeving, maakt het er ook voor de Check-up 45+ niet eenvoudiger op. In beide gevallen stellen we vast dat ook hier een initiële communicatie wordt opgestart om de wensen van de directe leidinggevenden en de ervaren medewerkers op elkaar af te stemmen. Met een gezamenlijk goedgekeurd individueel opleidingstraject als gevolg. ICT-consultant kiest naast technische functiespecifieke opleidingen steevast voor : INF22 : Overtuig uw (project)medewerkers, collega s of klanten Voor meer info : of nodig eens de projectleider uit! Contact : Anne Konings - Gevolgde opleidingen BUN74 : Excel ontdek de handigste functies BUN07 : Excel basis VAG07 : Uw troeven als 45+ (In-company) OVT30 : Hoe en waarom een Persoonlijk Ontwikkelingsplan? 10 I Cevora News / augustus - september - oktober 2009

11 C e v o r A n e w s Vijfde editie van het Congres voor Management Assistenten 2009 feestelijk gevierd met 215 management assistenten 8 mei Mechelen Tweehonderdvijftien management assistenten en secretariaatsmedewerkers stonden vrijdag 8 mei 2009 voor dag en dauw op om de vijfde 5de editie verjaardag van het Congres voor Management Assistenten feestelijk in te luiden. Met een spectaculaire groei van 24% bereikte Cevora dit jaar opnieuw een record. De feestelijke editie van het Congres had heel wat in petto: een nieuwe aanpak en een ruimere keuze aan workshops. De dag werd ingezet met een uitgebreid onbijtbuffet om de innerlijke mens te versterken en voor te bereiden op de activiteiten. Het welkomstwoord in een meer dan overvolle aula was kort en krachtig. Isabel Van Hoedenaghe, sectorverantwoordelijke bij Cevora, maakte van de gelegenheid gebruik en nodigde KHM met een knipoog uit tot verbouwingswerken van de aula in 2010 om de groeiende trend van het Congres te kunnen opvangen. Lieven Van Hoe, opleidingshoofd Office Management van de KHM, spoorde de deelnemers aan om hun werkervaring te valoriseren door een avondopleiding Bachelor Office management bij de KHM te volgen (meer info: Onbekend is onbemind? Roel van de Wiele (Atlas Business Training) ontsluierde de geheimen van het andere geslacht tijdens het edutainment: Hoe uw manager of partner (m/v) beter begrijpen? In 2009 is het beroepsprofiel van management assistent nog steeds overwegend vrouwelijk, terwijl het profiel van managers overwegend mannelijk blijft. Inzicht in de manier waarop de denkwijzen en de communicatiestijl van mannen en vrouwen elkaar aanvullen, zonder te vervallen in clichés, is ook een belangrijke meerwaarde in de communicatie tussen de management assistent en de manager. De kracht van Lichaamstaal: Argentijnse Tango De workshop van Jurgen & Mylène was fantastisch. Het thema nonverbale communicatie werd op een mooie manier naar voren gebracht. Ik voelde me, net als de andere deelnemers, eerst wat onwennig. Door de ontspannen houding van de docenten en de tango-oefeningen viel dit gevoel helemaal weg. Hierdoor werd ik me bewust van de impact van lichaamstaal op mijn handelen en dat van een ander": (een enthousiaste deelneemster aan het woord). Tango L etreinte I 11

12 Vijfde editie van het Congres voor Management Assistenten 2009 feestelijk gevierd met 215 management assistenten 8 mei Mechelen Onze collega s administratief medewerkers aan het woord Onze collega s administratief bedienden zijn een belangrijke bron van inspiratie voor het organiseren van dit jaarlijkse congres. We geven dan ook graag hun indrukken over de workshops weer. 1 Upgrade Office 2007 : What s new? De PC-klassen maakten de workshops zeer interactief en onmiddellijk toepasbaar. Ik weet nu wat ik kan verwachten rond de nieuwe mogelijkheden van Office 2007 en leerde op korte tijd heel wat bij over Word en Excel. 2 Interculturele communicatie: Hoe? Zo! De docent gaf me op amper twee uur tijd heel wat stof tot nadenken. Hij liet me op een enthousiaste manier en met kennis van zaken even stilstaan bij mezelf, mijn omgeving en mijn interculturele competenties. 3 Organiseren van events in een handomdraai! Aan de hand van een oefening werden de verschillende stappen overlopen die aan bod komen bij het organiseren van een event. Ik was verbaasd hoeveel er in realiteit komt kijken bij de voorbereiding en de uitvoering van zo een dag als vandaag. Meet & greet kandidaat-stagiairs en bedrijven Naast opleidingen voor werknemers organiseert Cevora ook opleidingen voor werkzoekenden. Twaalf cursisten van een management assistent-opleiding namen actief deel aan dit congres. Deze cursisten doen aan het einde van hun opleiding 6 weken stage bij een bedrijf van PC 218. We reserveerden tijdens de middagpauze een paar tafels voor een meet en greet met deze kandidaat-stagiairs en bedrijven die op zoek zijn naar een stagiair. Voor meer info zie verder : Overzicht werkzoekendenopleidingen 4 Immerse yourself in English Het was leuk in kleine groepjes te werken tijdens de workshop Engels. Op deze manier kwam ik in contact met mensen waar ik anders niet mee zou praten...en zeker niet in het Engels. Vele handen maken één groot Congres Events organiseer je helemáál niet in een handomdraai, schreef één van de deelnemers, quasi verontwaardigd, na het volgen van de gelijknamige workshop. Dit bleek ook uit de organisatie van dit Congres. Het succes was enkel mogelijk door de inzet van de dertig enthousiaste medewerkers die paraat stonden voor en tijdens het Congres : de medewerkers, docenten en studenten van de KHM ; de cursisten van de Cevora-opleiding Management Assistent voor werkzoekenden; de Cevoramedewerkers en last but not least, de projectcoördinatoren van Triam. We willen hen dan ook nog eens in de bloemetjes zetten. Dit jaar stak er echt bovenuit. Het zal moeilijk zijn om dit nog te overtreffen. Een opsteker en... een uitdaging die we de volgende editie graag aangaan. 12 I Cevora News / augustus - september - oktober 2009

13 C e v o r A n e w s Uw klant betaalt zijn factuur niet Klanten aanspreken op hun betalingsachterstand is niet altijd het leukste aspect van zaken doen. Een klant met een onbetaalde rekening is én blijft nu eenmaal een klant. En spreekt de klant Frans of Engels, dan is extra aandacht voor genuanceerde uitdrukkingen geboden. In onze 3-daagse taalopleiding voor financiële medewerkers wordt ruim ingegaan op debiteurenbeheer. Aan de hand van rollenspellen leert u Voor meer info of inschrijvingen vul de opleidingscode ADN06, TAL44, TAL45 of TAL46 in op hoe u een telefonisch debiteurengesprek moet opbouwen ; hoe u klanten constructief kunt aanmanen tot betaling ; hoe u concrete afspraken kunt maken en hoe u deze schriftelijk bevestigt ; hoe u diplomatisch omgaat met een moeilijke klant. Ook het schriftelijk aspect van debiteurenbeheer komt aan bod met tal van voorbeeldbrieven, standaarduitdrukkingen, slotformules etc. Bovendien bevat de syllabus een gespecialiseerde woordenlijst afgestemd op uw dagelijkse praktijk. In onzekere tijden behoort debiteurenbeheer en cashmanagement tot één van de hoofdtaken van het bedrijfsbeheer. De professionele, taalkundige afhandeling is hiervan een wezenlijk onderdeel. Ontdek daarom het volledige programma van onze opleidingen Frans, Engels, Nederlands voor financiële medewerkers onder volgende opleidingscodes : TAL44, TAL45, TAL46. I 13

14 Gekwalificieerd personeel rekruteren? Cevora helpt u erbij! U wenst uw rangen te versterken maar ondervindt moeilijkheden om gekwalificeerd personeel te vinden? Cevora helpt u tijdens uw zoektocht naar de ideale kandidaat en stelt gemotiveerde werkzoekenden voor. Na de opleiding lopen deze cursisten een bedrijfsstage, een geschikte kans voor u om hun kennis en competenties te evalueren. Later kunt u dan met een gerust hart uw nieuwe medewerker aanwerven! De deelnemers van onderstaande opleidingen hebben al hun energie en wilskracht benut om hun Cevoraopleiding tot een goed einde te brengen. Vandaag zijn onze stagiairs in spe klaar om u te laten kennismaken met hun verworven competenties. Administratieve opleidingen Titel opleiding Plaats opleiding Startdatum opleiding Duur stage Startdatum stage Beschikbaar voor tewerkstelling vanaf Contactpersoon Administratief commercieel bediende Antwerpen 02/03/09 25 d. Afgesloten 03/07/09 2 Bediende toeristische sector Oostkamp 08/12/08 20 d. Afgesloten 22/06/09 3 Call center operator Wondelgem 09/02/09 20 d. Afgesloten 03/07/09 3 Turnhout 06/04/09 25 d. Lopend 04/09/09 3 Medewerker after sales (autosector) Turnhout 02/02/09 25 d. Afgesloten 05/06/09 2 Magazijnmedewerker Diest 02/02/09 20 d. Afgesloten 08/06/09 2 Technisch commercieel adviseur Heverlee 04/05/09 30 d. Lopend 25/09/09 2 Antwerpen 09/06/09 30 d. 18/09/09 29/10/09 2 Oostkamp 12/10/09 30 d. 15/01/10 01/03/10 2 Commercieel medewerker binnendienst Antwerpen 30/03/09 25 d. 04/09/09 09/10/09 2 Balieverkoper Temse 15/12/09 25 d. 01/03/10 01/04/10 2 Assistent Import & Export Wondelgem 08/06/09 25 d. 20/10/09 20/11/09 2 Turnhout 02/06/09 25 d. 09/10/09 13/11/09 2 Internationale Handel Hasselt 02/06/09 20 d. 11/09/09 12/10/09 2 Logistiek medewerker Wondelgem 19/10/09 30 d. 12/03/10 26/04/10 2 Magazijnmedewerker Wevelgem 28/09/09 20 d. 18/12/09 01/02/10 2 Showroomverkoper (autosector) Oostkamp 25/05/09 20d. 28/08/09 25/09/09 2 Uitzendconsulent Antwerpen 30/03/09 30d. Afgesloten 26/06/09 3 Titel opleiding Plaats opleiding Startdatum opleiding Duur stage Startdatum stage Beschikbaar voor tewerkstelling vanaf Contactpersoon Administratief bediende boekhouding Antwerpen 02/02/09 30 d. Lopend 05/08/09 1 Genk 04/02/09 30 d. Lopend 17/08/09 1 Lokeren 03/02/09 30 d. Lopend 19/08/09 1 Administratief bediende onthaal Genk 17/02/09 30 d. Lopend 18/08/09 1 Gent 09/02/09 30 d. Lopend 18/08/09 1 Administratief bediende personeelszaken Leuven 02/02/09 30 d. Lopend 17/08/09 1 Management assistant Antwerpen 23/03/09 30 d. 05/10/09 16/11/09 1 Gent 02/02/09 30 d. Lopend 17/08/09 1 Commerciële opleidingen 14 I Cevora News / augustus - september - oktober 2009

15 C e v o r A n e w s ICT opleidingen Technische opleidingen Titel opleiding Plaats opleiding Startdatum opleiding Duur stage Startdatum stage Beschikbaar voor tewerkstelling vanaf Contactpersoon IT-medewerker Haasrode 10/03/09 30 d. 20/07/09 10/09/09 4 Bedrijfsinformaticus Antwerpen 09/12/08 30 d. Afgesloten 26/06/09 4 Pc- en netwerktechnicus Temse 10/03/09 30 d. Lopend 28/08/09 4 CCNA-netwerktechnicus Anderlecht 03/11/08 30 d. Afgesloten 24/06/09 4 PC- en netwerkbeheerder Oostende 08/12/08 20 d. Afgesloten 26/06/09 4 Torhout 12/11/08 20 d. Afgesloten 04/06/09 4 Vilvoorde 14/10/08 20 d. Afgesloten 26/06/09 4 Lummen 04/03/09 30 d. Lopend 18/09/09 4 SAP Evere 17/11/08 30 d. Afgesloten 05/06/09 4.NET ontwikkelaar Edegem 30/03/09 30 d. 20/07/09 11/09/09 4 Java Enterprise Ontwikkelaar Genk 09/12/08 30 d. Afgesloten 17/07/09 4 Startdatum Duur Startdatum Beschikbaar voor Contactpersoon Titel opleiding Plaats opleiding opleiding stage stage tewerkstelling vanaf Assistent werfleider Sint-Niklaas 02/02/09 50 d. Lopend 23/10/09 6 Kortrijk 20/04/09 50 d. 14/09/09 20/11/09 6 CAD-tekenaar Brussel 27/05/09 20 d. Lopend 02/10/09 3 Schoonmaakinspecteur Herentals 01/10/09 25 d. 05/01/10 05/02/10 3 CONTACTPERSONEN 1 Vanderhoydonck Anja T F Despretz Cindy T F Van den Broeck Anne T F Van Cauwenbergh Ineke T F Vermaelen Eva T F Van Cauteren Marijke T F I 15

16 Taalstages CEVORA organiseert voor Franstalige werkzoekenden, in samenwerking met FOREM (VDAB), TAALSTAGES. Deze taalstages duren 4 weken en zijn bedoeld voor werkzoekenden met een hogere opleiding en met een gemiddelde kennis van het Nederlands. De stageplaatsen worden gezocht in Vlaamse bedrijven net over de taalgrens. Interesse? Bel naar Marianne Gossiaux Cevora vzw is het vormingscentrum van het Paritair Comité 218 (ANPCB). Elk jaar organiseert Cevora een brede waaier van opleidingen. Deze zijn toegespitst op de behoeften van de ondernemingen en staan open voor alle bedienden van het ANPCB. Adreswijziging - Personeelswissel Komt uw Cevora-nieuwsbrief wel op het correcte adres en bij de juiste contactpersoon toe? Verhuist u weldra? Staan uw persoonlijke gegevens niet correct vermeld op de envelop? Is er een nieuwe opleidingsverantwoordelijke in uw bedrijf? Laat het ons weten. Fax onderstaand formulier naar of mail ons via Dan passen wij uw gegevens aan in onze databank. Onderneming :... RSZ-nummer :... Opleidingsverantwoordelijke :... Adres :... Tel. :... Fax : Bedankt voor uw medewerking! Cevora vzw - V.U. : René Spaey, E. Plaskylaan 144 B-1030 Brussel T1.1 Cevora vzw wordt paritair beheerd door de sociale partners van het ANPCB : ACLVB-CGSLB, BBTK-SETCA, CNE, LBC-NVK, VBO-FEB en de hierbij aangesloten federaties en UNIZO.

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers Jong Geweld Jongeren over jongeren voor werkgevers Werkvolk werven op het web Feiten & fabels volgens jonge werknemers Pedagoog Bert Smits "Een jongere vraagt zich elke dag af of hij zinvol bezig is" Jong

Nadere informatie

Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente

Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente Bachelorproef Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente Griet Wils De professionele wensen en

Nadere informatie

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE Brugge VOORWOORD Beste student, Je bent jong en wil wat? Dan is dit voor jou. Zijn verzekeringen in? Zeker weten! Waarom? Luister even naar me... De verzekeringsstudies

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

DIRECT TEAM IK BEN ZEKER VAN MIJN ZAAK! TO CRÈCHE OR NOT TO CRÈCHE? ZAKENDOEN OP HET WATER

DIRECT TEAM IK BEN ZEKER VAN MIJN ZAAK! TO CRÈCHE OR NOT TO CRÈCHE? ZAKENDOEN OP HET WATER S E C R E T A R Y M A G A Z I N E V O O R M A N A G E R S E N M A N A G E M E N T O N D E R S T E U N E N D P E R S O N E E L / Z E V E N D E J A A R G A N G N U M M E R 1 / 2004 DIRECT TEAM IK BEN ZEKER

Nadere informatie

EVOLIRIS vzw Jaarverslag 2013. EVOLIRIS vzw Jaarverslag

EVOLIRIS vzw Jaarverslag 2013. EVOLIRIS vzw Jaarverslag EVOLIRIS vzw Jaarverslag 31 januari 2014 Inhoudsopgave 1 OVERZICHT VAN DE STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN VAN 2013... 5 1.1 Uitrusting:... 5 1.2 Opleidingen:... 5 1.3 Tewerkstelling:... 5 1.4

Nadere informatie

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Woord vooraf

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Woord vooraf Woord vooraf Toen ik drie jaar geleden met mijn opleiding startte, leek het eindwerk mijn uiteindelijke doel. Vandaag is het zover! Dit eindwerk vorm het sluitstuk binnen mijn opleiding als Maatschappelijk

Nadere informatie

OPLEIDINGEN VERKOOP EN MARKETING

OPLEIDINGEN VERKOOP EN MARKETING TRAINING COACHING ADVIES OPLEIDINGEN VERKOOP EN MARKETING NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

RAPPORT UITVOERING NAR-AANBEVELING NR.16 SECTORALE VORMINGS- INSPANNINGEN 2014 AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR COMITÉ VOOR BEDIENDEN

RAPPORT UITVOERING NAR-AANBEVELING NR.16 SECTORALE VORMINGS- INSPANNINGEN 2014 AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR COMITÉ VOOR BEDIENDEN RAPPORT UITVOERING NAR-AANBEVELING NR.16 SECTORALE VORMINGS- INSPANNINGEN 2014 AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR COMITÉ VOOR BEDIENDEN INHOUD 3 INHOUD SAMENVATTING A Methodologische nota... 6 B Resultaten

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

Opleidingen Voorjaar 2014

Opleidingen Voorjaar 2014 Opleidingen Voorjaar 2014 Geef vorm aan je toekomst! Een nieuw voorjaar, een nieuwe kalender met opleidingen. www.dontspoiltheparty.org Jaarlijks gaan miljoenen euro s verloren wanneer mensen een tafel

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

Places. to work. Een employer-marketingbureau pleit voor interactief rekruteren. Verantwoordelijken human resources laten in hun kaarten kijken

Places. to work. Een employer-marketingbureau pleit voor interactief rekruteren. Verantwoordelijken human resources laten in hun kaarten kijken dossier Een employer-marketingbureau pleit voor interactief rekruteren shutterstock.com Verantwoordelijken human resources laten in hun kaarten kijken EmployerBranding.indd 1 21/09/10 12:02 2 dossier Social

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

SPeCIAL. Carrosserie. Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie

SPeCIAL. Carrosserie. Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie Carrosserie SPeCIAL Opleidingscatalogus Editie 2013 www.educam.be Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie EDUCAM Service helpt u uw doelstellingen

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Sterk door overleg SERV. Leren op de werkplek. Goede praktijkvoorbeelden uit de textielsector

Sterk door overleg SERV. Leren op de werkplek. Goede praktijkvoorbeelden uit de textielsector Sterk door overleg SERV Leren op de werkplek Goede praktijkvoorbeelden uit de textielsector Dit is een publicatie van de SERV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36 1040 Brussel Tel: 02

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Wat verdient een starter?

Wat verdient een starter? Zaterdag 24 en zondag 25 september 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be HASTA LA VISTA Het beroepsgeheim van Geoffrey Enthoven blz. 10 REKRUTEREN IN DE ZORG Roemenen

Nadere informatie

4TIPS VOOR VROUWEN ÉN MANNEN DIE MEER WILLEN

4TIPS VOOR VROUWEN ÉN MANNEN DIE MEER WILLEN DEZE BIJLAGE WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE Levenslang leren Geef je carrière een nieuwe wending Je eigen zaak Zelfstandig, en daar geniet

Nadere informatie

SPORT EN TEWERKSTELLINGSTRAJECTEN VOOR KORTGESCHOOLDE JONGEREN

SPORT EN TEWERKSTELLINGSTRAJECTEN VOOR KORTGESCHOOLDE JONGEREN FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGIE EN EDUCATIEWETENSCHAPPEN AGOGISCHE WETENSCHAPPEN SPORT EN TEWERKSTELLINGSTRAJECTEN VOOR KORTGESCHOOLDE JONGEREN Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van deelnemers en

Nadere informatie