Het testament van een meubelhandelaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het testament van een meubelhandelaar"

Transcriptie

1 Het testament van een meubelhandelaar 4 Inter IKEA Systems B.V Inter IKEA Systems B.V Het testament van een meubelhandelaar. IKEA woordenlijst 5

2 Een beter bestaan voor zoveel mogelijk mensen door een zo breed mogelijk assortiment functionele woonartikelen van een goede vormgeving en kwaliteit aan te bieden, tegen zulke lage prijzen, dat zoveel mogelijk mensen in staat zijn deze artikelen te kopen. Ooit hebben we besloten de kant van de meerderheid te kiezen. Wat goed is voor onze klanten, is uiteindelijk ook goed voor ons. Deze doelstelling schept verplichtingen. In alle staten en samenlevingen, zowel in het Oosten als het Westen, komt een onevenredig groot deel van de hulpbronnen ten goede aan een klein deel van de bevolking. Binnen onze bedrijfstak betekent dit, dat te veel mooie en nieuwe dingen voorbehouden blijven aan een kleine groep welgestelden. Deze scheve verhouding heeft geleid tot onze doelstelling. Al na enkele decennia hebben we goede resultaten bereikt. Een vooraanstaand industrieel en politicus zei ooit dat IKEA meer voor het democratiseringsproces heeft betekend dan de meeste politieke maatregelen samen. We zijn er ook van overtuigd dat onze handelwijze veel van onze collega s heeft geïnspireerd dezelfde weg in te slaan. Onze thuismarkt Zweden is een voorbeeld geworden voor de rest van de wereld, omdat bij de productie van veel nieuwe artikelen al vanaf het begin rekening wordt gehouden met de vele mensen degenen met een klein inkomen. Hiermee lopen we voorop. We zijn zeer ambitieus. We weten dat we op bijna alle markten iets kunnen betekenen. We weten ook dat we in de toekomst niet alleen hier, maar ook elders, een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het democratiseringsproces. Ook weten we dat grotere series ons nieuwe voordelen voor het eigen bedrijf opleveren. We krijgen meer markten en kunnen de risico s spreiden. Het is daarom onze plicht om uit te breiden. De middelen die we hanteren om dit doel te bereiken, worden gekenmerkt door onze onpartijdigheid of liever gezegd onze richting anders en ons streven eenvoudig en eerlijk te zijn in onze manier van omgaan met elkaar en met onze omgeving. Levensstijl is misschien een groot woord, maar toch wil ik het zo noemen. Een beter bestaan houdt tevens in dat we ons losmaken van status en conventies dat we vrijer worden als mens. Het is ons streven om ook op dit gebied een begrip te worden, voor ons eigen belang en ter inspiratie van onze omgeving. Het gaat steeds om vrijheid, die gepaard gaat met verantwoordelijkheid. We stellen hierbij hoge eisen aan onszelf. Geen enkele methode is effectiever dan die van de voorbeeldfunctie. Ik had het net over onze bijdrage aan het democratiseringsproces. Ik wil benadrukken dat we hiermee geen stelling nemen in kwesties als nivellering van de inkomens. Je zou kunnen zeggen dat we ook hier de problemen van een andere kant willen bekijken. In de volgende hoofdstukken worden onze assortiments- en prijsfilosofie beschreven, die de ruggengraat van ons werk vormen. Vervolgens worden regels en methodes behandeld, die in de loop der tijd tot de belangrijkste hoekstenen van onze ideologie zijn geworden en die IKEA tot een uniek bedrijf hebben gemaakt en ook in de toekomst tot een uniek bedrijf zullen blijven maken. Ingvar Kamprad, Het testament van een meubelhandelaar. IKEA woordenlijst Inter IKEA Systems B.V Inter IKEA Systems B.V Het testament van een meubelhandelaar. IKEA woordenlijst 7

3 1 Het assortiment onze identiteit We zullen een zo breed mogelijk assortiment functionele woonartikelen aanbieden van een goede vormgeving en kwaliteit, tegen zulke lage prijzen, dat zoveel mogelijk mensen in staat zijn deze artikelen te kopen. Het assortiment Ons streven moet zijn, dat we ons met de hele woonomgeving bezighouden; d.w.z. met alle ruimtes, zowel binnen als buiten met daarin opgenomen zowel losse als vaste inrichting. Verder mag het assortiment ook gereedschap en woonaccessoires bevatten, evenals artikelen voor doe-het-zelf bezigheden met betrekking tot het inrichten van de woning. Ook mag het assortiment een kleiner aantal artikelen voor openbare ruimtes bevatten. Het assortiment moet altijd zo begrensd worden, dat de prijs niet in gevaar wordt gebracht. We moeten ons altijd concentreren op de belangrijkste producten binnen iedere artikelgroep. Het profiel Het zwaartepunt in ons assortiment moet altijd op ons basisassortiment liggen. Dit zijn artikelen die als typisch IKEA worden bestempeld. Ons basisassortiment moet een herkenbaar profiel hebben. Dit profiel moet onze gedachten weerspiegelen. Eenvoudig en openhartig zijn, zoals wijzelf. Het moet bestendig en gemakkelijk in het gebruik zijn. Verder moet het uitdrukking geven aan een gemakkelijke, natuurlijke en vrije levensvorm. Het moet vorm, kleur en plezier uitdrukken en een jeugdig kenmerk bezitten, dat mensen van alle leeftijden die jong van geest zijn aanspreekt. Het basisassortiment moet in Scandinavië als typisch IKEA worden ervaren en buiten Scandinavië als typisch Zweeds. Naast ons basisassortiment moet er een beperkt assortiment van meer traditionele producten zijn, die bij de meeste mensen in de smaak vallen en die met ons basisassortiment gecombineerd kunnen worden. Dit deel van het assortiment moet buiten Scandinavië sterk beperkt blijven. Functie/technische kwaliteit Wegwerpartikelen passen niet bij IKEA. De consument moet langdurig plezier beleven aan zijn aankoop. Daarom moet het artikel functioneel en technisch goed zijn. De kwaliteit mag nooit een doel op zichzelf worden. Zij zal aan de behoefte van de consument moeten worden aangepast. Een werkblad vergt bijvoorbeeld een duurzamere afwerking dan een boekenplank. Dit is wel duurder, maar de klant heeft langer plezier van zijn aankoop. Een kostbaar afgewerkte boekenplank daarentegen jaagt de klant alleen maar op onnodige kosten. De kwaliteit moet altijd worden aangepast aan de gebruiksbehoefte en dus aan de belangen van de consument. De basiseisen van Möbelfakta of andere weldoordachte normen moeten onze richtlijnen zijn. Lage prijzen met een bedoeling De meeste mensen beschikken over een bescheiden inkomen. Zij zijn het juist die we van dienst willen zijn. De voorwaarde is dan dat we extreem lage prijzen moeten hebben. Maar het moeten lage prijzen met een bedoeling zijn. Het mag geen afbreuk doen aan de functionaliteit of technische kwaliteit. We moeten ons uiterste best doen de prijzen laag te houden. Er moet altijd een wezenlijk prijsverschil bestaan met onze concurrenten en we moeten in ieder opzicht altijd het gunstigst uit de bus komen. Binnen iedere artikelgroep moeten stuntaanbiedingen voorkomen en het assortiment mag nooit zo groot worden, dat we hierdoor onze lage prijzen in gevaar brengen. Lage prijzen met een bedoeling eist veel van onze medewerkers. De productontwikkelaars, de inkopers, de designers, de administratieve-, magazijn- en verkoopmedewerkers en alle anderen die onze inkoopprijs en alle andere kosten kan beïnvloeden. Dit geldt werkelijk voor iedereen! Veranderingen binnen ons assortimentsbeleid Ons uitgangspunt, zoveel mogelijk mensen van dienst zijn, kan en mag nooit veranderd worden. Bovengenoemde richtlijnen voor de samenstelling van ons assortiment kunnen alleen veranderd worden na een gemeenschappelijk genomen beslissing van het bestuur van Ingka Holding B.V. en Inter IKEA Systems B.V. 8 Het testament van een meubelhandelaar. IKEA woordenlijst Inter IKEA Systems B.V Inter IKEA Systems B.V Het testament van een meubelhandelaar. IKEA woordenlijst 9

4 2 De ΙΚΕΑ spirit - een sterke, levendige werkelijkheid Je zult dit ongetwijfeld ook ervaren hebben. Je hebt er misschien een eigen interpretatie aan gegeven. Vroeger was het eenvoudiger deze mentaliteit levendig te houden, maar we waren toen met een kleinere groep mensen; we konden elkaar bereiken en met elkaar praten. Het is allemaal wat moeilijker geworden, nu het individu verdwijnt in de grijze massa van allerlei afspraken en in de administratie van de personeelsafdeling. Vroeger was alles veel duidelijker. Men was bereid overal aan mee te werken. We konden ons met weinig middelen bedruipen waren kostenbewust tot overdreven zuinig, bescheiden, onbedwingbaar enthousiast en eensgezind door dik en dun. Maar zowel de maatschappij als IKEA zijn sindsdien veranderd. Vanzelfsprekend leeft deze mentaliteit nog steeds op verschillende plaatsen binnen het bedrijf voort; bij oude en bij nieuwe medewerkers. De inzet is nog steeds groot. In zo n grote groep als de onze kan niet iedereen hetzelfde verantwoordelijkheidsgevoel hebben en evenveel enthousiasme opbrengen. Er zijn ongetwijfeld mensen, die het werk alleen als broodwinning zien. Soms hebben jij en ik er schuld aan, dat we ons enthousiasme niet met anderen delen. Misschien zijn we wat te berustend, zijn we niet in staat ons enthousiast op een ogenschijnlijk saaie taak te storten. De ware IKEA spirit bouwt nog steeds op ons enthousiasme, op onze voortdurende wil tot vernieuwing, op ons kostenbewustzijn, op onze wil verantwoordelijkheid te dragen en mee te willen helpen, op onze bescheidenheid ten opzichte van onze taak en op de eenvoud in ons doen en laten. We moeten voor elkaar zorgen, elkaar inspireren. We vinden het jammer als iemand niet kan of wil meedoen. Een baan mag nooit alleen een broodwinning zijn. Zonder enthousiasme voor het werk verdwijnt een derde van iemands leven en dat kan nooit worden vervangen door een tijdschrift in de lade van een bureau. Als je een leidinggevende functie hebt, is het bijzonder belangrijk dat je je medewerkers kan motiveren en ontwikkelen. Teamgeest is prettig, maar dan moet iedereen achter z n werk staan. Als teamleider neem je in overleg met je team de beslissingen. Daarna is er geen tijd meer voor discussie. Je kan het vergelijken met een voetbalteam! Hou de steunpilaren van onze maatschappij in ere! Deze eenvoudige, stille en altijd aanwezige mensen, die altijd klaar staan voor een ander. Ze doen hun plicht en dragen verantwoordelijkheid zonder dat dit opvalt. Hun betrokkenheid en toewijding reiken ver buiten hun verantwoordelijkheidsgebied. Het geheel is net zo vanzelfsprekend als altijd klaar te staan voor anderen en alles te delen. Ik noem deze mensen steunpilaren van onze maatschappij, omdat zij onontbeerlijk zijn in ieder systeem. Juist bij ons zijn ze volop aanwezig. Ze zijn overal te vinden: in onze magazijnen, in onze kantoren en op de verkoopvloer. Zij vormen de essentie van de IKEA spirit. Uiteraard bestaat de IKEA spirit nog, maar we moeten deze wel koesteren en met de tijd mee laten gaan. Ontwikkeling betekent echter niet altijd vooruitgang. Het hangt van jou af als chef en verantwoordelijke of ontwikkeling gelijk staat aan vooruitgang. 10 Het testament van een meubelhandelaar. IKEA woordenlijst Inter IKEA Systems B.V Inter IKEA Systems B.V Het testament van een meubelhandelaar. IKEA woordenlijst 11

5 3 Winst verschaft ons de middelen Een beter bestaan voor zoveel mogelijk mensen! Om onze doelstelling te bereiken, moeten we over de nodige middelen beschikken. Niet in de laatste plaats op economisch gebied. We geloven niet in dingen, die ons op een presenteerblaadje worden aangeboden. We geloven dat door inzet en hard werken de beste resultaten worden geboekt. Winst is een fantastisch woord! Laten we dit woord eens onder de loep nemen. Politici gebruiken dit woord te pas en te onpas. Winst verschaft ons de nodige middelen. Deze middelen kan je slechts op twee manieren krijgen: door winst te maken of door subsidie te krijgen. Iedere subsidie is staatswinst die voortkomt uit een activiteit, of uit één of andere vorm van belasting, die jij en ik moeten opbrengen. Laten we op onszelf vertrouwen, ook wanneer het gaat om het creëren van economische middelen. De doelstelling voor het scheppen van onze economische middelen luidt als volgt: Op lange termijn een goed resultaat boeken. De voorwaarden zijn je bekend. We zullen de laagste prijzen hebben. Met behoud van een goede kwaliteit. Als we te veel geld vragen, hebben we niet de laagste prijzen. En als we te weinig geld vragen, krijgen we geen middelen. Een fantastisch probleem! Het dwingt ons om op meer economische wijze onze producten te ontwikkelen, beter in te kopen en zoveel mogelijk op alle kosten te besparen. Dat is ons geheim. De sleutel tot ons succes. 4 Met weinig middelen goede resultaten boeken Dit is een oud IKEA idee, dat steeds actueler wordt. Ontelbare keren hebben we kunnen bewijzen dat je met weinig middelen toch goede resultaten kan boeken. Het verspillen van middelen is bij IKEA een doodzonde. Het is geen kunst om vastgestelde doelen te bereiken, als je de kosten buiten beschouwing kan laten. Elke willekeurige designer kan een bureau van 2000 gulden maken. Maar het ontwerpen van een functioneel en goed bureau, dat slechts 50 gulden kost, kan alleen de beste. Dure oplossingen komen vaak voort uit middelmatigheid. We zijn pas geïnteresseerd in een oplossing als we weten welke kosten deze met zich meebrengt. Een IKEA product zonder prijskaartje is dan ook altijd verkeerd. Vergelijk het met het niet melden van een regering aan de belastingbetaler wat gratis overblijven per kind kost. Voordat je een oplossing goedkeurt, moet je deze altijd afwegen tegen de werkelijke kosten. Pas dan kan je de oplossing goed beoordelen. Het verspillen van middelen is één van de ernstigste ziektes van de mens. Vele moderne bouwwerken zijn meer een monumentale uiting van menselijke domheid, dan een doordachte oplossing van een bepaalde behoefte. Maar wat de dagelijkse gang van zaken betreft, kost verspilling ons nog veel meer: papieren sorteren die je nooit gebruikt; tijd verspillen aan het bewijzen dat je achteraf toch gelijk had; een beslissing doorschuiven naar de volgende vergadering omdat je op dat moment de verantwoordelijkheid niet op je wilt nemen; bellen als je net zo goed een fax of briefje kan sturen. En zo kan je eindeloos doorgaan. Benut je mogelijkheden op de IKEA manier. Dan boek je goede resultaten met weinig middelen. 12 Het testament van een meubelhandelaar. IKEA woordenlijst Inter IKEA Systems B.V Inter IKEA Systems B.V Het testament van een meubelhandelaar. IKEA woordenlijst 13

6 Geen enkele methode is effectiever dan die van de voorbeeldfunctie 5 Eenvoud siert de mens Om mensen in een samenleving of in een bedrijf goed te laten functioneren, moeten er regels zijn. Hoe ingewikkelder deze regels, des te moeilijker het wordt om ze na te leven. Ingewikkelde regels werken verlammend! Vaste gewoontes, angst en onwil om verantwoordelijkheid te dragen leiden tot bureaucratie. Besluiteloosheid leidt tot meer statistieken, meer onderzoeken, meer vergaderingen, meer bureaucratie. Bureaucratie maakt alles veel ingewikkelder en werkt verlammend! Planning is vaak een synoniem van bureaucratie. Ongetwijfeld is planning noodzakelijk om richtlijnen voor je werk op te stellen en om een bedrijf ook op de lange duur te laten functioneren. Maar vergeet nooit dat overdreven planning de meest voorkomende doodsoorzaak is van een bedrijf. Te veel planning beperkt je handelingsvrijheid en vermindert de tijd, die nodig is om iets uit te voeren. Een ingewikkelde planning werkt verlammend. Laat eenvoud en gezond verstand je planning kenmerken. Bij ons is vereenvoudiging een goede traditie. Eenvoudige routines betekenen een grotere effectiviteit. Eenvoud in ons optreden geeft ons kracht. Eenvoud en bescheidenheid zijn kenmerkend voor de omgang met elkaar, met leveranciers en met klanten. Het is niet alleen vanwege de hoge kosten, dat we dure hotels vermijden. We hebben geen patserige wagens, dure titels, op maat gesneden kostuums en andere statussymbolen nodig. We vertrouwen op onze eigen kracht en op onze eigen wil! Ingvar Kamprad 14 Het testament van een meubelhandelaar. IKEA woordenlijst Inter IKEA Systems B.V Inter IKEA Systems B.V Het testament van een meubelhandelaar. IKEA woordenlijst 15

7 6 Richting anders Als we in het begin experts om advies hadden gevraagd of het verstandig zou zijn om in een kleine Zweedse gemeente als Älmhult een bedrijf als IKEA op te zetten, zouden ze ons dat zeker afgeraden hebben. Toch is op dit moment één van de grootste bedrijven van de hele meubelbranche in Älmhult gesitueerd. Door jezelf altijd af te vragen waarom je iets doet, ontdek je steeds weer nieuwe mogelijkheden. Door vaste patronen te durven afkeuren, komen we verder. We durven anders te zijn. Niet alleen als het gaat om grote vraagstukken, maar ook als het gaat om kleine alledaagse problemen. Dat onze inkopers voor een tafelonderstel naar een ramenfabrikant gaan en voor zitkussens naar een overhemdenfabrikant, is geen toeval maar het antwoord op de vraag waarom! Ons protest tegen de gevestigde orde is geen doel op zichzelf, maar een doelbewust verlangen om ons voortdurend te ontwikkelen en verbeteren. Tot onze belangrijkste taken behoren het handhaven en ontwikkelen van de dynamiek binnen onze werkzaamheden. Daarom hoop ik dat we nooit twee identieke woonwarenhuizen hebben. We weten dat het laatst geopende woonwarenhuis ook verbeterd kan worden, maar over het geheel bekeken toch het beste zal zijn. De dynamiek en de lust tot experimenteren zullen ons altijd doen streven naar vooruitgang. Waarom is en blijft een belangrijk sleutelwoord. 7 Krachtenbundeling belangrijk voor ons succes De veldheer die zijn troepen opsplitst, schiet onherroepelijk tekort. En zelfs een super getalenteerde sporter heeft wel eens ergens last van. Ook voor ons geldt, dat we ons moeten concentreren en onze krachten moeten bundelen. We kunnen niet overal tegelijk mee bezig zijn. Onze collectie mag nooit te veel artikelen bevatten. We kunnen het toch nooit iedereen naar de zin maken. Daarom moeten we ons concentreren op ons eigen profiel. We kunnen nooit in één keer onze hele collectie promoten. We kunnen niet in één keer alle markten veroveren. We moeten onze krachten bundelen om een optimaal effect te bereiken met beperkte middelen. Terwijl we ons concentreren op belangrijke gebieden, moeten we ons elders met schaarse middelen zien te redden. In Småland noemen ze dat Lista. Dat betekent dat je het noodzakelijke doet met zo min mogelijk hulpmiddelen. Als we een nieuwe markt opbouwen, concentreren we ons op de marketing. In het begin worden we gedwongen om met provisorische magazijnen en routines te werken. Krachtenbundeling houdt in dat we gedurende belangrijke periodes gedwongen worden minder hoge eisen te stellen aan op zich belangrijke zaken zoals het beveiligingssysteem. Juist daarom stellen we de hoogste eisen aan de eerlijkheid en loyaliteit van iedere medewerker. Krachtenbundeling, het woord alleen al drukt kracht uit. Gebruik deze kracht in je dagelijks werk, dan zal je goede resultaten boeken. 16 Het testament van een meubelhandelaar. IKEA woordenlijst Inter IKEA Systems B.V Inter IKEA Systems B.V Het testament van een meubelhandelaar. IKEA woordenlijst 17

8 8 Verantwoordelijkheid dragen een voorrecht In ieder bedrijf en iedere samenleving, en op alle niveaus zijn er mensen, die liever zelf beslissingen nemen dan zich achter die van anderen te verschuilen. Mensen die verantwoordelijkheid durven te nemen. Hoe minder van zulke mensen rondlopen in een bedrijf of samenleving, des te groter de bureaucratie is. Veel vergaderen en groepsdiscussies komen vaak voort uit onwil of onvermogen van verantwoordelijke personen om beslissingen te nemen. Vaak onder het mom van democratie of overlegplicht. Verantwoordelijkheid nemen heeft niets met opleiding, geld of positie te maken. De mensen die bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen vind je overal in de organisatie: magazijnmedewerkers, inkopers, verkoopmedewerkers en kantoormedewerkers. Zij zijn in ieder systeem nodig. Ook zijn ze belangrijk voor de vooruitgang. Ze houden de motor draaiende. In onze IKEA familie willen we de mens centraal stellen en elkaar steunen. We hebben allemaal onze rechten, maar ook onze plichten. Vrijheid die verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Jouw en mijn initiatieven zijn van doorslaggevend belang, evenals ons vermogen om verantwoordelijkheid te dragen en beslissingen te nemen. Alleen zij die slapen, maken geen fouten. Fouten maken is het voorrecht van de daadkrachtigen degenen die iets over kunnen doen en verbeteren. Onze doelstelling eist van ons dat we voortdurend oefenen in het nemen van beslissingen en in het dragen van verantwoordelijkheid, dat we voortdurend proberen onze faalangst te verbeteren. Faalangst is de kiem van de bureaucratie en de vijand van de vooruitgang. Van geen enkele beslissing mag worden gezegd, dat het de enige juiste is. De juistheid van een beslissing hangt af van de achterliggende drijfveer. Fouten maken mag. Het is altijd de middelmatige mens die negatief reageert en die tijd verspilt om te bewijzen dat hij niet fout heeft gehandeld. De sterke is altijd positief en kijkt vooruit. Het zijn altijd positief ingestelde mensen die winnen. Ze zijn een lust voor hun omgeving en voor zichzelf. Winnen betekent niet dat een ander moet verliezen. De beste overwinningen zijn die zonder verliezers. Als er een ontwerp van ons gekopieerd wordt, gaan we een proces uit de weg omdat zoiets altijd negatieve gevolgen heeft. We verhelpen dit probleem door met een nieuw model te komen dat nog beter is. Benut je voorrecht het is je recht en plicht om beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te dragen. 18 Het testament van een meubelhandelaar. IKEA woordenlijst Inter IKEA Systems B.V Inter IKEA Systems B.V Het testament van een meubelhandelaar. IKEA woordenlijst 19

9 9 Het meeste moet nog gedaan worden. Een geweldige toekomst! Het gevoel iets af te hebben, is een effectief slaapmiddel. Iemand die op de dag dat hij met pensioen gaat, denkt alles gedaan te hebben, kwijnt al snel weg. Een bedrijf dat denkt z n doel te hebben bereikt, stagneert vlug en verliest alle levenskracht. Geluk betekent niet je doel te bereiken, maar betekent onderweg te zijn. Het fantastische is dat we aan het begin staan. Op elk gebied. Alleen door ons steeds af te vragen hoe we iets wat we vandaag doen morgen beter kunnen doen, kunnen we verder komen. Deze positieve instelling moeten we in de toekomst ook hebben. Het woord onmogelijk komt in ons woordenboek niet voor. Ervaring is een woord waar we voorzichtig mee moeten zijn. Ervaring heeft een remmende uitwerking op elke vorm van ontwikkeling. Ervaring is voor veel mensen een excuus om niet aan iets nieuws te hoeven beginnen. En toch moet je in sommige gevallen wel op ervaring vertrouwen. In dat geval moet je altijd de voorkeur geven aan je eigen ervaring. Die is vaak meer waard dan lange onderzoeken. De ambitie om onszelf als mens en als medewerker te ontwikkelen, moet voorop staan. Het sleutelwoord hiervoor is bescheidenheid. Bescheiden zijn betekent veel voor ons, zowel in ons werk als in onze vrije tijd. Het is voor ons als mens doorslaggevend. Bescheidenheid betekent niet alleen rekening houden met anderen en respect hebben voor elkaar, het betekent ook vriendelijk en royaal zijn. Wilskracht en sterkte zonder bescheidenheid leiden vaak tot conflicten, maar samen met bescheidenheid zijn het jouw geheime wapens voor je eigen ontwikkeling als individu en als medemens. Denk eraan dat tijd je belangrijkste middel is. Je kan zoveel doen in tien minuten. Dat besef je vaak pas als die tien minuten al verstreken zijn. En die verloren tijd krijg je nooit meer terug. Tien minuten zijn niet alleen je uurloon gedeeld door zes, maar ook tien minuten van je leven. Verdeel je leven maar eens in periodes van tien minuten en besteed zo min mogelijk tijd aan nutteloze dingen. Het meeste moet nog gedaan worden. Laten we een groep positieve fanatiekelingen blijven, die zo eigenwijs zijn nooit en te nimmer het onmogelijke en negatieve te accepteren. Wat we willen, kunnen en zullen we samen volbrengen. Een geweldige toekomst! 20 Het testament van een meubelhandelaar. IKEA woordenlijst Inter IKEA Systems B.V Inter IKEA Systems B.V Het testament van een meubelhandelaar. IKEA woordenlijst 21

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Een Introductie tot NA-Anonieme Verslaafden De Twaalf Stappen van NA-Anonieme Verslaafden 1. Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover onze verslaving,

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Wie wil er nog boeren in Nederland?

Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Tijd voor een goed gesprek met jonge boeren en boerinnen Ton Duffhues (red.) In de stad zit je zo opgesloten en ik ben zo aan die

Nadere informatie

Motiveren van medewerkers

Motiveren van medewerkers PROFICIENCY Motiveren van medewerkers Voor de middenkaderleidinggevende die succesvol wil worden in het leiding geven. Jeroen Engelaer Motiveren van Medewerkers geeft in heldere en praktische taal kort

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur VNG-Commissie Talent! 2 Zo nu en dan keek hij achter zich, of de poedervloed

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone.

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen www.stepstone.com Inleiding Organisaties hebben tal van tactieken toegepast om crisissen te bestrijden: herstructureringen,

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers

Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers Ieder mens kan op ieder moment in z n leven volop Passie

Nadere informatie

ONS. GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen. Een verkenning van. Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib

ONS. GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen. Een verkenning van. Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib Een verkenning van ONS GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen Verzameld en geschreven door: Helen Toxopeus en Simone Toxopeus EEN VERKENNING

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Z I N ( G E V I N G ) I N W E R K

Z I N ( G E V I N G ) I N W E R K ZIN(GEVING) IN WERK Colofon Zin(geving) in werk is een uitgave van CNV Publieke Zaak in samenwerking met FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken. Deze uitgave vormt een onderdeel van het project

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden

Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Contact maken met jongeren uit de straatcultuur

Contact maken met jongeren uit de straatcultuur 4 Contact maken met jongeren uit de straatcultuur 4.1 Inleiding Ik weet al na drie seconden of ik met die man wil praten of niet. Deze uitspraak van een jongere uit Kanaleneiland illustreert een belangrijk

Nadere informatie

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie?

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Een onderzoek onder leerlingen over de overgang en aansluiting van het vmbo-tl naar de havo en het mbo en de rol van loopbaanoriëntatiebegeleiding in dit

Nadere informatie