#AFVALCONGRES2015 INFORMEREN INSPIREREN ONTMOETEN WORKSHOPS DISCUSSIES LEZINGEN. 19 maart DeFabrique. Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "#AFVALCONGRES2015 INFORMEREN INSPIREREN ONTMOETEN WORKSHOPS DISCUSSIES LEZINGEN. 19 maart 2015. DeFabrique. Utrecht"

Transcriptie

1 Zaal 1 Opening Masterclass Van Afval naar Grondstof Inzamelmethoden Keukenafval Scheiding afval uit de openbare ruimte Zaal 2 Kunststof Luiers / Communicatiesessie Drankenkartons incontinentiemateriaal Zaal 3 Ontvangst Lunch Borrel Zaal 4 Sponsorsessie volgt Sponsorsessie Indaver: GFT- of keukenafval Sponsorsessie Transvision: End-to-end softwareplatform voor de afvalen recyclingsector Zaal 5 Sponsorsessie volgt Sponsorsessie volgt Sponsorsessie volgt Zaal 6 Zaal 7 Discussiesessie: VANG doelen Kringloopbedrijven als schakel gemeentelijk afvalbeleid Discussiesessie: Afvalpreventie Discussiesessie: VANG doelen (herhaling) Rondleiding door Discussiesessie: Op welke wijze staat u uw wethouder het beste bij? Schoon belonen loont Participatie Inzameling door derden: Niet alleen de krenten uit de pap Gesponsorde sessies Opening Discussiesessies Informatiemarkt #AFVALCONGRES2015

2 Gesponsorde sessies Opening Discussiesessies Informatiemarkt tot uur Se Opening door Olaf Prinsen, wethouder gemeenten Apeldoorn en Lid van de commissie Milieu, Energie en Mobiliteit van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) tot uur Se Cabaretier Patrick Nederkoorn over zijn persoonlijke ervaringen met de lokale overheid. Een verrassend verhaal mét inhoud! Sessies van tot u

3 Gesponsorde sessies Opening Discussiesessies Informatiemarkt Sessies van tot uur Masterclass Van Afval naar Grondstof Wilt u uw bestuurder in één uur op de hoogte brengen van alle ontwikkelingen die in afvallland aan de gang zijn? Of bent u nieuw in de branche en wilt u snel op de hoogte gebracht worden van alle belangrijke aandachtspunten in het gemeentelijk afvalbeheer nu én in de komende jaren? Kom dan naar deze NVRD Masterclass en laat u in een uur informeren over de belangrijkste bestuurlijke en ambtelijke beleidsontwikkelingen. Ruim 140 raadleden gingen u al voor het afgelopen jaar. Erik de Baedts, directeur NVRD. Kunststof Vanaf dit jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor de sortering van kunststof verpakkingen. Tijdens deze sessie wordt besproken wat de ervaringen zijn met betrekking tot de aanbesteding van deze activiteit. Hoe zijn de eerste sorteerresultaten? Daarnaast is er ook aandacht voor de milieueffecten van het raamakkoord verpakkingen. Kringloopbedrijven als schakel gemeentelijk afvalbeleid Kringloopbedrijven spelen een belangrijke rol bij het gemeentelijk afvalbeleid en vullen mede de bovenste sporten van de ladder van Lansink in. Maar wat heb je er als gemeente aan en welke afspraken moet je maken? Is een aanbesteding noodzakelijk en hoe organiseer je het zodat je als gemeente de regie houdt? Tijdens deze sessie wordt u aan de hand van voorbeelden van een samenwerking tussen gemeente en kringloopbedrijf meegenomen bij de keuzes die gemaakt zijn over de opdrachtverlening en de uitvoering van de inzameling van kringloopgoederen.

4 Gesponsorde sessies Opening Discussiesessies Informatiemarkt Sessies van tot uur Inzamelmethoden De vernieuwing van de inzamelmethodieken, met het oog op verbetering van afvalscheiding, gaan nog volop door. Het omgekeerd inzamelen wordt in steeds meer gemeenten toegepast, maar er zijn ook nog steeds andere vernieuwingen. In deze sessie hoort u de stand van zaken. Luiers / incontinentiemateriaal Gemeenten die zich maximaal inspannen voor afvalscheiding en afvalpreventie merken dat luiers een steeds groter deel van het restafval uitmaken. Daarom zijn er in 2014 verschillende initiatieven gestart om de recycling van luiers weer op de kaart te krijgen. Wat is hiervan de stand van zaken en wanneer kunnen we ook de luierketen sluiten? Schoon belonen loont Belonen is één van de instrumenten die kunnen bijdragen aan minder zwerfafval. Steeds meer gemeenten ondernemen initiatieven om via financiële of materiële beloningssystemen hun zwerfafvaldoelen te realiseren. In het door het ministerie van Infrastructuur en Milieu geïnitieerde project Schoon worden deze systemen in kaart gebracht en onderzocht. Doel is de toepassing van beloningsystemen door gemeenten te bevorderen. Tijdens deze sessie wordt u op de hoogste gesteld van de eerste resultaten van het project en worden kansrijke voorbeelden gepresenteerd. Dus bent u geïnteresseerd in de toepassing van beloningsystemen in uw gemeente? Dan is deze deelsessie een must!

5 Gesponsorde sessies Opening Discussiesessies Informatiemarkt Sessies van tot uur Keukenafval In de praktijk blijkt dat bij de inzameling van GFT hoofdzakelijk tuinafval ingezameld wordt. Het organisch afval wat nog in het restafval zit, bestaat vooral uit keukenafval. Hier zit een grote kans om tot verdergaande afvalreductie te komen. Tijdens deze sessie wordt besproken hoe we het keukenafval alsnog gescheiden kunnen krijgen. Communicatiesessie De ambitie voor 2020 is helder: 75% van het huishoudelijke afval recyclen. Communicatie tussen (lokale) overheden en inwoners vormen hierin een cruciale schakel. Hoe kunt u als gemeente vorm geven aan deze communicatie? Tijdens deze sessie laat een aantal gemeenten aan de hand van lokale voorbeelden zien hoe u hierin lokaal/regionaal successen kunt boeken. Daarnaast wordt een inzicht gegeven hoe communicatie kan bijdragen aan gewenste gedragsverandering. Participatie Participatiebanen kunnen ook uitstekend in de afvalsector worden gecreëerd. Bij de (voor)demontage van afgedankte elektrische apparatuur en bij de sortering van textiel zijn hiermee ervaringen opgedaan. Tijdens deze sessie hoort u meer over deze ervaringen.

6 Gesponsorde sessies Opening Discussiesessies Informatiemarkt Sessies van tot uur Scheiding afval uit de openbare ruimte Een van de activiteiten in het VANG programma is gericht op het verbeteren van de afvalscheiding in de openbare ruimte. In het land ontstaan steeds meer initiatieven bij gemeenten, kwd-bedrijven en vervoerders zoals de NS om afval dat vrijkomt in de openbare ruimte te scheiden. Het gaat hierbij om gescheiden prullenbakken, het gescheiden prikken van zwerfafval, maar ook om nascheiding van veegvuil. Tijdens deze sessie krijgt u een overzicht van deze ontwikkelingen en praktijkproeven in het gehele land en wordt er uitgebreid stilgestaan bij twee inspirerende praktijkvoorbeelden. Drankenkartons Eind 2014 is bekend geworden dat het Afvalfonds een vergoeding geeft voor de inzameling, sortering en vermarkting van drankenkartons. Een groot aantal gemeenten is hier inmiddels mee gestart of zijn van plan om dat binnenkort te doen. Wat zijn de mogelijkheden? En is de inzameling kostendekkend met de de vergoeding van het afvalfonds? Inzameling door derden: Niet alleen de krenten uit de pap Steeds meer afvalstromen kennen door het sluiten van de ketens een positieve waarde. Gemeenten worden in toenemende mate geconfronteerd met inzameling van waardevolle stromen zoals oud ijzer, apparaten en textiel door derden. Welke maatregelen kunt u als gemeente treffen om dit te reguleren en ervoor te voren dat niet alleen de krenten uit de pap worden gepikt? Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt tijdens deze sessie geschetst hoe u dit als gemeenten kunt aanpakken.

7 Gesponsorde sessies Opening Discussiesessies Informatiemarkt Sessies van tot uur Sponsorsessie volgt Se Sessies van tot uur S Sponsorsessie Indaver: GFT- of keukenafval is een waardevolle bron voor nieuwe grondstoffen maar hoe ziet de toekomst eruit? Scheiding van GF(T) van het restafval is routinegedrag in vele Nederlandse huishoudens. Gemeenten bestuderen daarnaast de mogelijkheden om nog méér GFT gescheiden in te zamelen bij hun inwoners, omdat restafval nog teveel GFT bevat. GF(T)-afval is immers een nuttige reststroom, bron voor nieuwe grondstoffen. Op dit moment wordt van GFT-afval voornamelijk compost gemaakt. Diverse GFT-verwerkers hebben geïnvesteerd in een vergistingsinstallatie en benutten het gewonnen biogas om groene energie te produceren. Maar wat is er nog meer mogelijk? Benutten wij in Nederland deze kostbare reststroom wel ten volle? Of laten wij kansen voor waarde-creatie liggen? Tijdens deze sessie behandelt Indaver nieuwe technieken om GFT-afval beter te benutten, en schetst daarbij de meeste kansrijke scenario s voor Indaver sluit deze workshop graag af met de uitreiking van de CO2-certificaten 2014 aan haar gemeentelijke GFT-klanten.

8 Gesponsorde sessies Opening Discussiesessies Informatiemarkt Sessies van tot uur S Sponsorsessie Transvision: End-to-end softwareplatform voor de afval- en recyclingsector Transvision is recent overgenomen door het Ierse AMCS Group, wereldwijd marktleider in ERP-software voor de afval- en recyclingbranche. Tijdens deze workshop vertelt Transvision meer over AMCS Group en de meerwaarde die wordt geboden door de integratie van het AMCS softwareplatform met de Transvision routeplannings- en optimalisatiesystemen. Daarnaast presenteert Transvision u de praktijkcase van Van Gansewinkel Overheidsdiensten. Dit bedrijf heeft de optimalisatie van haar masterroutes voor huis-aan-huis inzameling uitbesteed aan het Transvision Competence Center met als doel het besparen van tijd, gebruik maken van de kennis van Transvision en het in relatief korte tijd optimaliseren van veel masterroutes. Tot slot wordt laten zien welke kostenbesparingen mogelijk zijn voor het inzamelen van ondergrondse containers met het gebruik van planningssystemen. Sessies van tot uur S Rondleiding door Dhr. van Eck is eigenaar van Evenementenlocatie; een oude mengvoederfabriek van UTD die de familie Van Eck met veel liefde heeft herbestemd en gerestaureerd. Dhr. Van Eck neemt u mee voor een rondje door waarbij hij zijn kijk op hergebruik van oude materialen illustreert. Wat anderen zien als afval ziet hij als bouwmateriaal; een rondleiding met verhalen over hergebruik, duurzaamheid, doorzettingsvermogen en ondernemerschap. Dhr. Van Eck ()

9 Gesponsorde sessies Opening Discussiesessies Informatiemarkt U kunt er ook voor kiezen om mee te doen met een discussiesessie. Ook hier kunt u zich van te voren al inschrijven om alvast een plek te reserveren. U kunt er echter ook voor kiezen om op de dag zelf aan te schuiven. Aan u de keuze! Al deze discussiesessie vinden plaats in Zaal. Van tot uur Se Discussiesessie: VANG doelen In het kader van het uitvoeringsprogramma VANG zijn ambitieuze gedifferentieerde doelstellingen geformuleerd voor afvalscheiding en de hoeveelheid restafval. Hoe zien deze doelstellingen eruit? Hoe zijn ze tot stand gekomen en wat denken gemeenten van de haalbaarheid? Van tot uur Se Discussiesessie: Afvalpreventie De preventie van afval staat bovenaan de Afvalhiërarchie (Ladder van Lansink), maar gemeenten weten hier vaak moeilijk invulling aan te geven. Wat zijn de mogelijkheden voor gemeenten om met afvalpreventie aan de slag te gaan? Of is dit helemaal geen taak voor gemeenten? Van tot uur Se Discussiesessie: VANG doelen (herhaling) In het kader van het uitvoeringsprogramma VANG zijn ambitieuze gedifferentieerde doelstellingen geformuleerd voor afvalscheiding en de hoeveelheid restafval. Hoe zien deze doelstellingen eruit? Hoe zijn ze tot stand gekomen en wat denken gemeenten van de haalbaarheid? Van tot uur Se Discussiesessie: Op welke wijze sta u uw wethouder het beste bij? Afvalbeleidsplannen, nieuwe inzamelmethoden, contracten met inzamelaars, de begrotingscyclus, enzovoort. Allerlei nieuwe en soms politiek gevoelige ontwikkelingen worden door uw verantwoordelijk wethouder voorgelegd aan het gemeentebestuur en/of de raad. Maar hoe staat u als ambtelijk apparaat uw wethouder het beste bij? Wat moet u vooral wel en/of niet doen? En wat wil de wethouder zelf aan informatie krijgen? Wat moet er in de voorstellen staan, hoe vaak overlegt u met uw wethouder en waarover moeten zij snel geïnformeerd worden? Tijdens deze discussiesessie wordt samen met wethouder gediscussieerd over hoe zij het liefst bijgestaan willen worden en hoe vooral ook niet.

10 Gesponsorde sessies Opening Discussiesessies Informatiemarkt Op de Informatiemarkt in Loods 6 en Loods 7 staan diverse organisaties die u op de hoogte brengen van de laatste noviteiten op het gebied van afval. Van 9.30 tot uur Inloop Van tot uur Lunch Van tot uur Borrel

Inzamelmethoden Arbeidsparticipatie Drankenkartons naar Grondstof 23 Perserij Opening Keukenafval. Luiers / incontinentiemateriaal

Inzamelmethoden Arbeidsparticipatie Drankenkartons naar Grondstof 23 Perserij Opening Keukenafval. Luiers / incontinentiemateriaal 09.00 09.15 09.30 09.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.15

Nadere informatie

Attero Jaarverslag 2011. Afval = grondstof voor. innovatie

Attero Jaarverslag 2011. Afval = grondstof voor. innovatie Attero Jaarverslag 2011 Afval = grondstof voor innovatie Contact en informatie Attero staat open voor vragen, opmerkingen en suggesties met betrekking tot de inhoud van dit verslag. Hiervoor, alsmede voor

Nadere informatie

JAAR MAGAZINEapril 2015 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie oud

JAAR MAGAZINEapril 2015 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie oud SCHOON JAAR MAGAZINE april 2015 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie Nieuw papier is oud papier Op weg naar circulaire economie Wind op zee grensverleggende projecten Afval scheiden samen halen

Nadere informatie

Verslag van de openbare avondvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 08 februari 2011 in de raadzaal te Utrecht.

Verslag van de openbare avondvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 08 februari 2011 in de raadzaal te Utrecht. Verslag van de openbare avondvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 08 februari 11 in de raadzaal te Utrecht. 5 Aanwezig: Afwezig: Verslag: de voorzitter, dhr. N.J. Verschuure, de

Nadere informatie

Groene. met gft als grondstof. UiTGave Vereniging Afvalbedrijven. maatregelen om gemeentelijke gft-inzameling te verbeteren

Groene. met gft als grondstof. UiTGave Vereniging Afvalbedrijven. maatregelen om gemeentelijke gft-inzameling te verbeteren Groene GROEI met gft als grondstof UiTGave Vereniging Afvalbedrijven Gft-inzameling in de lift succesverhalen van gemeenten Gft-verwerking in transitie Meer gft vergist 16 maatregelen om gemeentelijke

Nadere informatie

Minder geld weggooien

Minder geld weggooien Minder geld weggooien Aanpak voor een lagere afvalstoffenheffing Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Opbouw van de afvalstoffenheffing 4 3. Meer hergebruik 5 4. Verhoogde doelmatigheid van afvalinzameling

Nadere informatie

VAKblad. Nieuwe contracten voor tien jaar. Gemeente Kaag & Braassem en Cyclus proosten op de samenwerking.

VAKblad. Nieuwe contracten voor tien jaar. Gemeente Kaag & Braassem en Cyclus proosten op de samenwerking. Thuis in de openbare ruimte Thuis in de openbare ruimte nr. 5 september 2011 VAKblad relatiemagazine van Cyclus Nieuwe contracten voor tien jaar Toewerken naar één afvalbeleid voor de hele gemeente én

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

Verruimde reikwijdte wet milieubeheer wie durft?

Verruimde reikwijdte wet milieubeheer wie durft? Verruimde reikwijdte wet milieubeheer wie durft? Verruimde reikwijdte: geen luxe maar noodzaak Afvalpreventie: een oude bekende Energiebesparing: in opmars Verkeer en vervoer: een lastiger onderwerp Grondstoffen:

Nadere informatie

KIDV-congres Duurzaam verpakken 2040: blik op de toekomst Inspiratie, kansen en mogelijkheden

KIDV-congres Duurzaam verpakken 2040: blik op de toekomst Inspiratie, kansen en mogelijkheden KIDV-congres Duurzaam verpakken 2040: blik op de toekomst Inspiratie, kansen en mogelijkheden Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) hield op 4 juni 2014 het congres Duurzaam Verpakken: blik op

Nadere informatie

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 30 juli 2012 2 Postbus 8724 3009 AS Rotterdam 010 4206161 www.nedvang.nl info@nedvang.nl Deze monitoring rapportage is een uitgave van Nedvang. 3 4 Voorwoord Monitoring

Nadere informatie

De Connected Vuilnisbak

De Connected Vuilnisbak De Connected Vuilnisbak Een casestudie naar de effecten van mobiele connectiviteit in de keten van huishoudelijk afval. Auteurs: Martin de Jong MSc Ir. Karin Smorenburg Status: Definitief Publicatiedatum:

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp 7 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Toekomstbeelden van ons waterschap. Bestuurlijke langetermijnvisie APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB

Toekomstbeelden van ons waterschap. Bestuurlijke langetermijnvisie APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB Toekomstbeelden van ons waterschap Bestuurlijke langetermijnvisie APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB Inhoud 2 Voorwoord 4 Water vraagt permanente

Nadere informatie

SCHOON. Wat wordt broccoli? Energie of grondstof? inspiratie uit afval, grondstoffen en energie. Onze wereld. Warmtenet Dordrecht

SCHOON. Wat wordt broccoli? Energie of grondstof? inspiratie uit afval, grondstoffen en energie. Onze wereld. Warmtenet Dordrecht SCHOON JAAR MAGAZINE april 2014 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie Wat wordt broccoli? Energie of grondstof? Onze wereld steeds duurzamer Warmtenet Dordrecht leidinglegpuzzel van start Fosfaatrijk

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Afvalpreventieprogramma Nederland December 2013. beter ontwerpen - minder verspillen bewuster consumeren

Afvalpreventieprogramma Nederland December 2013. beter ontwerpen - minder verspillen bewuster consumeren Afvalpreventieprogramma Nederland December 2013 beter ontwerpen - minder verspillen bewuster consumeren Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Afvalpreventie, het kader en de stand van zaken... 4 2.1 Stand van zaken:

Nadere informatie

Betreft: Assen, 13 februari 2006 Positie Provinciale Staten in de kernenergiediscussie

Betreft: Assen, 13 februari 2006 Positie Provinciale Staten in de kernenergiediscussie Aan Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Betreft: Assen, 13 februari 2006 Positie Provinciale Staten in de kernenergiediscussie Kernenergie is een energiebron uit de vorige

Nadere informatie

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarverslag 2014 1 2 Inhoud Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarrekening Dar N.V. geconsolideerd

Nadere informatie

Grondstoffenschaarste scherp op het netvlies

Grondstoffenschaarste scherp op het netvlies afvalforum jaargang 16 mei 2012 2 Vereniging Afvalbedrijven jaarverslag 2011 Grondstoffenschaarste scherp op het netvlies Op naar 83% recycling Beter bewust van veiligheid Afvalsector bloeit als energiebedrijf

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda 2015-2017

Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Inhoud 1. Inleiding... 2 2.1. Duurzaam wonen... 4 2.2. Duurzame scholen... 7 2.3. Duurzame afvalverwerking... 9 2.4. Duurzame mobiliteit... 10 2.5. Duurzame gemeentelijke

Nadere informatie

JAAROPLEIDING AFVALMANAGEMENT

JAAROPLEIDING AFVALMANAGEMENT HBO WERK- EN DENKNIVEAU 12 modules - aanvang maart 2013, afsluiting december 2013 (Intake januari en februari 2013) Leertraject voor medewerkers van gemeenten en afvalbedrijven Inschrijving per losse module

Nadere informatie

Slim klimaatbeleid gaat uit van samenhang, samenwerking en samenleving:

Slim klimaatbeleid gaat uit van samenhang, samenwerking en samenleving: Samen Werken aan Duurzame Energie 2014-2018 Slim klimaatbeleid van deze tijd Slim klimaatbeleid van deze tijd Over anderhalve maand vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Daarna zullen de collegeprogramma

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Een beloningssysteem voor duurzaam consumentengedrag

Een beloningssysteem voor duurzaam consumentengedrag Duurzaam loont Een beloningssysteem voor duurzaam consumentengedrag Dit rapport is in opdracht van InnovatieNetwerk en AgentschapNL (Programma Leren voor Duurzame ontwikkeling) opgesteld door: R. van Hilten

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Afval Energie Bedrijf. Transitie AEB in duurzaam perspectief

Gemeente Amsterdam Afval Energie Bedrijf. Transitie AEB in duurzaam perspectief Voorwoord Eind 2010 is de Meerjarenvisie 2020: Een duurzaam perspectief van AEB vastgesteld. Deze visie kent de volgende sporen: Korte termijn: 1. Verdere optimalisatie basisproces 2. Borging voldoende

Nadere informatie

beschikbare OVER INZAMELING EN RECYCLING VAN E-WASTE NVMP-Symposium Design for Recycling op politieke agenda

beschikbare OVER INZAMELING EN RECYCLING VAN E-WASTE NVMP-Symposium Design for Recycling op politieke agenda OVER INZAMELING EN RECYCLING VAN E-WASTE winter 2013 NVMP-Symposium Design for Recycling op politieke agenda Driegesprek Nieuwe regels voor registratie e-waste Recyclers lopen ook met inzet van de best

Nadere informatie