M&I/PARTNERS IN VOGELVLUCHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M&I/PARTNERS IN VOGELVLUCHT"

Transcriptie

1 M&I/PARTNERS IN VOGELVLUCHT

2 2/13 M&I/Partners begeleidt en adviseert haar klanten bij projecten op het snijvlak van management en ICT. Zij kiest daarin voor opdrachten met maatschappelijke meerwaarde voor de publieke en semi-publieke sector. M&I/Partners concentreert zich op de vertaling van de bedrijfsstrategie met behulp van ICT in al haar facetten, naar een effectieve en efficiënte uitvoering. Dit omvat zowel het richten en besturen (strategisch), het inrichten en implementeren (tactisch) en het beheren en exploiteren van ICT. M&I/Partners staat voor oplossingsgericht en resultaatgericht adviseren. De inspanningen zijn erop gericht klanten in staat te stellen de oplossingen zelf (mee) te implementeren en duurzaam goed te gebruiken. Overdracht van kennis van M&I/Partners naar de klant is daarbij altijd een belangrijke doelstelling. M&I/Partners is een onafhankelijk adviesbureau, opgericht in 1985, ruim 80 professionals sterk, waarvan bijna 60 in eigen dienst. ICT in perspectief Rapport M&I/Partners in vogelvlucht

3 3/13 HET ONTSTAAN HET BEGON IN 1985 MET BSO/PARTNERS Buro voor Systeemontwikkeling (BSO) is in de tachtiger jaren één van de grootste software detacheringsbureaus van Nederland. De vraag om mensen met een bredere achtergrond te leveren wordt echter steeds belangijker. Hier haakt de directie van BSO samen met Kees Prins, de founding father van ons bedrijf, op in. In 1985 start BSO/PARTNERS: een maatschap van topadviseurs en BSO. In is de belangrijkste klant SURFnet, een bedrijf in oprichting waar BSO/PARTNERS de directie van voert. SURFnet wordt later voor velen in Nederland het symbool voor de ontwikkeling van het internet. SINDS 1988 ZIJN WE M&I/PARTNERS In mei 1988 besluiten de toenmalige partners om verder te gaan als M&I/Partners, één van de weinige onafhankelijke adviesbureaus die opereert op het grensgebied van organisatie en informatie. Het bedrijf vestigt zich in Amersfoort. M&I/Partners verplaatst begin 1990 de focus naar de publieke sector - zorg, overheid, onderwijs en veiligheid. Deze keuze blijkt succesvol. Vanaf 1993 trekt de IT-markt flink aan. Belangrijke ontwikkelingen als het ontstaan van wide area en lokale netwerken zijn hiervan de aanjager. Van adviseurs van M&I/Partners wordt naast technologische kennis, steeds meer op expertise gevraagd op het gebied van bestuurlijke en economische aspecten en zachte kanten van het adviesvak. Rond 2000 heeft de dienstverlening van M&I/Partners zich verbreed en worden naast telecom gerelateerde adviezen ook adviezen op het gebied van informatievoorziening op het raakvlak van business en IT gegeven. Altijd blijft nieuwe informatietechnologie en hoe organisaties dit werkend kunnen krijgen centraal staan. In 2005 verlaat M&I/Partners de status van tiener en viert haar twintigjarig bestaan, door de uitvoering van een onbezoldigde openbare opdracht voor Ziekenhuis Gelderse Vallei. Dit zorgt voor een geweldige impuls voor onze activiteiten in de zorgsector. In de jaren daarna worden ook de opdrachten voor de overheid en het onderwijs uitgebreid. In opdrachten komt de nadruk steeds meer te liggen op de organisatorische aspecten van informatisering. Na het begin van de financiële crisis in 2008, heeft M&I/Partners versneld en verscherpt een aantal strategische keuzes doorgezet: concentratie op enkele hoofdmarkten overheid (lokaal en landelijk), zorg en onderwijs en verdere kwaliteitsverbetering van onze advisering. In dat kader is ook een ISO kwaliteitscertificaat behaald. Ons 30 jarig jubileum staat in 2015 voor de deur. De levensfase van de dertiger breekt dan aan die zich laat omschrijven als het spitsuur van het leven. Dertigers weten goed wat hun mogelijkheden zijn. Ze zijn er op gericht om binnen die mogelijkheden op alle fronten van hun leven eruit te halen wat er in zit: en, en, en. Dit vraagt om relativering en verstandige keuzes. En ze zijn bezig zich een positie te verwerven in de maatschappij. En dat is precies waar M&I/Partners aan werkt. In november 2013 komen wij bijvoorbeeld op een nog onbekende plek binnen in de Computable top 100 van 'Sterkste ICT-bedrijven'.

4 4/13 25 JAAR M&I/PARTNERS In 2010 bestond M&I/Partners 25 jaar. Een periode waarin veel is gebeurd. Denk aan het ontstaan van netwerken (zoals SURFnet) en de wereldwijde dekking van internet. Inmiddels zijn we zo ver dat er bijna geen bedrijfsproces te bedenken is waarbij er geen gebruik wordt gemaakt van ICT. Graag vertellen wij u over onze ontstaansgeschiedenis en blikken we terug op een aantal belangrijke momenten in ons bestaan. BEGIN JAREN 80: BSO In 1983 gaat Kees Prins bij Buro voor Systeemontwikkeling (BSO) werken als 'automatiseringsadviseur op directieniveau' (zie figuur 1). BSO was onder andere actief op het gebied van technische automatiseringsprojecten en als bodyshopper (detachering). De detacheringmarkt groeit en bloeit in die jaren en ook BSO groeit snel; in 1983 van 150 naar 250 mensen. Tegelijkertijd vindt er een verandering in de markt plaats. Voorheen ging het vooral om de vraag naar monteurs, maar steeds meer ontstaat de behoefte om mensen, geld en technologie te verankeren in één persoon. Het wordt steeds belangrijker om mensen met een bredere achtergrond te kunnen leveren. Figuur 1: Vacature BSO waarop Kees Prins in 1983 reageerde

5 5/13 OPRICHTING TOPLEVELCONSULTANCY Deze behoefte aan de klantzijde is een gat in de markt waar Kees Prins samen met de directie van BSO gretig op inhaakt. Zij ontwikkelen nieuwe business en de eerste adviestrajecten voor BSO worden binnengehaald. Het concept blijkt levens- vatbaar en in 1984 wordt besloten een eigen businessunit op te richten binnen BSO. Deze businessunit krijgt de naam TopLevelConsultancy (TLC). Bijzonder is te vermelden dat de toenmalige adviestrajecten van TLC niet wezen- lijk verschillen van de projecten waar M&I/Partners heden ten dage nog voor gevraagd wordt. Een voorbeeld van één van de eerste projecten die TLC uitvoerde betrof een audit voor het bedrijf Educaboek, toen een dochterbedrijf van Wolters-Kluwer en uitgever van onderwijsmateriaal en boeken. Het ging om een audit op de automatiseringsafdeling. De directie had het gevoel de grip op de uitgaven van de ICTafdeling kwijt te zijn. Kees Prins, grondlegger M&I/Partners Na het afronden van de opleiding natuurkunde aan de Universiteit van Utrecht ( ) blijft de wetenschappelijke omgeving Kees Prins boeien. De eerste paar jaar na zijn studie werkt Kees als automatiseringsmanager aan de Faculteit Natuurkunde van de Universiteit Utrecht ( ). In deze functie leert hij de fijne kneepjes van de IT kennen en is hij een van de pioniers en gangmakers van de 'C' in ICT. Daarna, in andere functies en op andere plaatsen, onder andere als directeur/hoofd computerzaken bij het Computer Centrum Nijmegen, werkt hij steeds meer in het overgangsgebied van IT en organisatie. In 1983 treedt hij bij BSO/PARTNERS in dienst. Hier komt hij voor het eerst echt in aanraking met het advies vak. In 1988 is hij een van de grondleggers van M&I/Partners. Gedurende deze periode is hij betrokken bij vele grote projecten. Een kleine greep uit de verzameling: : Projectdirecteur van SURFnet; : Combonet (nu: ConneXXion), projectdirecteur bij de invoering van een nieuw mobilofoonsysteem en later CIO; verschillende projecten bij de KLPD, waaronder het ontwerpen van een IT-strategie ( ) en verschillende interimfuncties; : diverse functies (ICT, management en CIO) bij de vorming van het AGIS-concern; : diverse opdrachten over besturing van ICT bij grotere kennisorganisaties (bijvoorbeeld AMC, DHV en WUR). Eind 2005 nam Kees, na 20 jaar dienst (waarvan 17 jaar als partner) afscheid van M&I/Partners.

6 6/ : OPRICHTING BSO/PARTNERS Het jaar 1985 blijkt een mijlpaal te zijn voor BSO. Er worden veel verschillende nieuwe businessunits opgericht volgens het toen beroemde cellenconcept van de oprichter van BSO: Eckart Wintzen. Voor TLC werd echter een ander concept gekozen. Het moest een maatschap worden van topadviseurs en BSO. Daarvoor werd een ander bedrijf dan de normale cellen opgericht: BSO/PARTNERS (zie figuur 2: artikel 'Top-adviseurs tezamen in BSO/PARTNERS', verschenen in Computable van 28 juni 1985). BSO/PARTNERS zal zich, net als de rest van BSO, alleen bezig houden met de verkoop van diensten en niet met de verkoop van producten. Het gaat het nieuwe bedrijf voor de wind. In is de belangrijkste klant SURFnet. Een bedrijf in oprichting waar BSO/PARTNERS de directie van voert. SURFnet wordt later voor velen in Nederland het symbool voor de ontwikkeling van het internet. In deze periode worden ook adviseurs als Ton van Stiphout, Hans Schrijver en Paul Heinen aangenomen. Hans Schrijver is nog steeds als principal adviseur werkzaam bij M&I/Partners (tot 1 oktober 2009). Ton en Paul hebben jaren deel uitgemaakt van de directie van M&I/Partners en zijn respectievelijk in 2007 en 2009 gaan genieten van hun pensioen.

7 7/13 Figuur 2: artikel over oprichting BSO/PARTNERS, verschenen in Computable, 28 juni 1985

8 8/ : M&I/PARTNERS BSO/PARTNERS VERLAAT DE MAATSCHAP In mei 1988 verschijnt, naar aanleiding van het jaarverslag van BSO (Bureau voor Systeemontwikkeling), een artikel in de krant (zie figuur 3). De journalist informeert lezers over de verzelfstandiging van BSO/PARTNERS. Een citaat: Tot de verzelfstandiging werd op 2 mei jongstleden besloten. In een verklaring stelt de directie (J. van Beek, J. van Heijst, C. Prins en C. Verwaal) dat onafhankelijkheid een uiterst belangrijke factor is gebleken en dat bij de verzelfstandiging het belang van de cliënt voorop heeft gestaan. Verder meldt het artikel dat op 1 september de BV een nieuw kantoor in Amersfoort betrekt, dat de BV onder een nieuwe naam verder gaat en dat de directie een snelle groei verwacht. Ook worden er nog enkele financiële feiten gemeld. Figuur 3: artikel over de verzelfstandiging van M&I/Partners in 1988

9 9/13 M&I/PARTNERS, EEN VOORSPOEDIGE GROEI De naam BSO/PARTNERS verdwijnt en de BV gaat verder als M&I/Partners: de M staat voor management en de I voor informatie. Na de verzelfstandiging in mei 1988 is M&I/Partners een van de weinige onafhankelijke adviesbureaus die opereert op het grensgebied van organisatie en informatie. De sleutelwoorden uit die tijd zijn informatieplanning, informatiestrategie en procesvernieuwing. Het gaat goed met het bedrijf. In een personeelsadvertentie in het NRC op 28 mei 1988 (zie figuur 4) wordt dan ook een oproep gedaan voor Adviseurs die op topniveau richting geven aan informatietechnologie en strategisch beleid. Het bureau blijft snel groeien: van 25 mensen in 1988 naar 40 mensen in Midden jaren '90 is BSO opgegaan in Origin, thans onderdeel van ATOS/Origin. Figuur 4: Eerste personeelsadvertentie M&I/Partners

10 10/ TOT 2005 OPKRABBELEN UIT EEN DIEP DAL Eind 1989, begin 1990 breekt er een moeilijke periode aan voor M&I/Partners. Door de recessie en het wegblijven van voormalige klanten van BSO begint de omzet terug te lopen. In de periode tot 1993 loopt het aantal medewerkers zelfs weer terug naar 25. Overigens is dit in de geschiedenis van M&I/Partners de enige periode waarin er gedwongen ontslagen vallen. Er wordt een belangrijk besluit genomen: in plaats van de marktfocus te houden op de marktsector, gaat het bedrijf zich meer richten op publieke sectoren, onderwijs, zorg, veiligheid en overheid. Deze keuze blijkt een goede te zijn. Met de opkomst van het internet wordt de infrastructuur tussen de verschillende vestigingen van organisaties in de periferie van de overheid steeds belangrijker. M&I/Partners neemt meer adviseurs aan die een achtergrond hebben in de telecommunicatie. In 1993 en 1994 begint de IT-markt flink aan te trekken. M&I/Partners bezint zich ook op andere gebieden dan de telecomsector. Bij de aanname van nieuwe mensen wordt meer en meer gelet op kennis van de economische en de zachte aspecten van organisaties. Verhuizing en explosieve groei In 1997 verhuist M&I/Partners naar het huidige pand aan de Appelweg in Amersfoort. Een voormalige kazerne, volledig gerenoveerd. Anno 1952 Nu

11 11/13 De groei van M&I/Partners gaat hard: in 2001 werken er zo n 100 mensen. Eind jaren 90 ontwikkelt zich de zogenoemde M&I-groep: een groep van bedrijven die de inmiddels bekende merknaam M&I willen gebruiken als marktbooster en kwaliteitsmerk voor nieuwe business in de ICT advies- en managementbusiness. Ondernemers van binnen en buiten M&I/Partners, die nieuwe markten kunnen ontwikkelen, starten eigen bedrijven onder de M&I-groep, zoals M&I/Argitek, M&I/Kompas en M&I/OptiTel. En per 1 januari 2008 heeft M&I/Partners haar juridische expertise vertegenwoordigd in het zusterbedrijf Emtio bv. De M&I-groep is een bundeling van adviesbedrijven met Management & Informatie als belangrijkste aandachtsgebied. Binnen deze groep kunnen we vrijwel alle managementvraagstukken op het ter- rein van informatievoorziening en -technologie oplossen. Ieder bedrijf heeft zijn specialisme, waarmee ze elkaar aanvullen en versterken. Tussen 2001 en 2003 kent de economie opnieuw een crisis. Gelukkig komt M&I/Partners hier redelijk goed doorheen. Er vallen geen ontslagen, maar omvang en omzet dalen in deze jaren zo n 20%. Vanaf de zomer van 2003 begint de economie weer aan te trekken en ook M&I/Partners plukt hier de vruchten van. Langzaamaan zet de groei weer in en worden er nieuwe men- sen aangetrokken. In januari 2005 zit M&I/Partners qua omzet en omvang weer bijna op hetzelfde niveau als in het topjaar Bijzonder te vermelden is dat het programma Stroomlijning Basisgegevens voor het ministerie van Binnenlandse Zaken door deze hele periode heen loopt. Vanuit het motto Eens gegeven blijft gegeven streeft de overheid naar vermindering van administratieve lasten voor burgers en bedrijven. M&I/Partners speelt een belangrijke rol bij het ontwerpen en uitvoeren van het stelsel van basisregistraties (personen, bedrijven, adressen en gebouwen, etc) met als uiteindelijk resultaat dat het SoFi-nummer tot Burger Service Nummer wordt opgewaardeerd, de basis onder bijvoorbeeld het hedendaagse DigiD voor communicatie tussen burger en overheid. In deze periode zijn naast het programma Stroomlijning Basisgegevens ook andere pareltjes te noemen: Bij de gemeente Rotterdam werkten wij aan het project Mensen met Pit. Op concernniveau (en dat was nieuw voor Rotterdam) realiseert M&I/Partners nieuwe systemen voor financiën en personeel. M&I/Partners verzorgde het projectbureau van een meerjarig project met betrokkenheid van bestuur, alle diensten en leveranciers. Bij Philips Intellectual Property & Standards voerde M&I/Partners met vier tot vijf medewerkers een meer- jarig project uit waarbij alle bedrijfsprocessen van Philips IP&S werden beschreven en geoptimaliseerd. Deze uitwerking per bedrijfs- proces vond interactief met een werkgroep uit de organisatie plaats. JUBILEUMJAAR 2005 In 2005 verlaat M&I/Partners de status van tiener en viert haar twintigjarig bestaan. Eén van de activiteiten die we hebben georganiseerd om deze mijlpaal te vieren, is de uitvoering van een onbezoldigde openbare opdracht voor Ziekenhuis Gelderse Vallei. Onze inzet daarvoor was ongeveer 700 manuren met een waarde van euro. Het ziekenhuis ondersteunden we bij de voortgang op het gebied van samenwerking met andere zorgpartijen in de regio, in eerste instantie met name de huisartsen en apothekers. Het resultaat is gepresenteerd op het jubileumsymposium op 15 september 2005, waarbij diverse relaties en (oud-)medewerkers aanwezig waren.

12 12/ HEDEN De openbare opdracht zorgde voor een geweldige impuls voor onze activiteiten in de zorgsector. Maar in de jaren daarna werden ook in andere sectoren opdrachten uitgebreid. Als gevolg van de elektronische overheid ontstond er een stevige groei in overheidsopdrachten, en in de onderwijssector boorden we een nieuwe markt aan: de ROC s. De personeelsomvang van M&I/Partners stabiliseert, maar door veel gebruik te maken van een netwerk aan geassocieerden en ingehuurde adviseurs (zelfstandigen of andere bureaus) nam de omzet toe. In opdrachten ging de nadruk meer liggen op de organisatorische aspecten van informatisering. Vanzelfsprekend bleven, en blijven, ook de technologische aspecten belangrijk. In deze periode vond er ook een verjonging van de partnergroep plaats, waarbij de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd is gebleven. Een aantal directeuren zijn met pensioen gegaan, en nieuwe partners uit eigen gelederen zijn aangesteld. Ook zijn er gedurende twee jaar een groep jongere adviseurs in dienst getreden via een traineeship. De financiële crisis die eind 2008 begon, leidt ertoe dat we versneld en verscherpt onze strategische keuzes doorzetten: concentratie op enkele hoofdmarkten (overheid, zorg en onderwijs) en verdere kwaliteitsverbetering van onze advisering. In dat kader werd ook succesvol een ISO kwaliteitscertificaat behaald. Belangrijke opdrachten uit deze periode zijn: 1 De ziekenhuisbrede implementatie van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) bij het St. Antonius Ziekenhuis. 2 Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam 3 De ontwikkeling van een kostenmodel waarmee gemeenten de kosten voor e-overheid inzichtelijk kunnen maken, in opdracht van ICTU. HUIDIGE PARTNERS Patrick van Eekeren Jan Houben Marco Zoetekouw Paul de Kort

13

DE CIO VAN DE TOEKOMST

DE CIO VAN DE TOEKOMST MIC 2015 DE CIO VAN DE TOEKOMST 30 oktober 2015 Mark van der Velden principal adviseur, interim manager EVEN VOORSTELLEN ONDERWERPEN De complexiteit van ICT in de zorg ICT ontwikkeling in drie stappen

Nadere informatie

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 MINISYMPOSIA Ter introductie / 2 Op 22 maart 2010 organiseerde M&I/Partners een minisymposium

Nadere informatie

Een gezonde zorg is ook onze zorg

Een gezonde zorg is ook onze zorg Een gezonde zorg is ook onze zorg De zorg stond in 2012 in het brandpunt van de publieke en politieke belangstelling. Zorg moet betaalbaar zijn, maar ook kwalitatief hoogwaardig. Informatietechnologie

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

Stel uw organisatie in staat om effectief social media concepten te implementeren in alle lagen van uw organisatie

Stel uw organisatie in staat om effectief social media concepten te implementeren in alle lagen van uw organisatie Stel uw organisatie in staat om effectief social media concepten te implementeren in alle lagen van uw organisatie ScanYours online professionals 2 3 Inhoudsopgave 01. 03 02. Samenvatting 04 ALGEMEEN BUZZ

Nadere informatie

KOSTEN EN BATEN VAN ICT

KOSTEN EN BATEN VAN ICT Benchmarking in de zorg KOSTEN EN BATEN VAN ICT 21 november 2013 Bart Groothuis WIE KENT DIT BOEK? Waar gaat dit boek over? 2 AGENDA Proces van benchmarking Kosten Baten Conclusie BENCHMARKING IN DE ZORG

Nadere informatie

Alleen dan kan een project slagen, dat wil zeggen: op tijd, binnen budget en vooral met de juiste functionaliteit.

Alleen dan kan een project slagen, dat wil zeggen: op tijd, binnen budget en vooral met de juiste functionaliteit. ICT MET RENDEMENT Welkom bij de Caesar Groep De Caesar Groep is dé specialist in Nederland als het gaat om ICT-projecten met rendement. Met meer dan 300 professionals werken wij voor onze klanten aan ICT-toepassingen

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Workshop Best of big and small. Symposium Design (th)at Work(s) 3 november 2011

Workshop Best of big and small. Symposium Design (th)at Work(s) 3 november 2011 Workshop Best of big and small Symposium Design (th)at Work(s) 3 november 2011 1. Aanleiding, onderzoeksvraag Organisatie-ontwerp en meerwaarde Hoe organiseer je kleinschaligheid in grote organisaties

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

2 jarig programma Tax Talent Traineeship

2 jarig programma Tax Talent Traineeship 2 jarig programma Tax Talent Traineeship Inhoud Inleiding 3 Opzet Tax Talent Traineeship 4 Wat verwacht de Belastingdienst van de trainee? 4 Hoe faciliteert de Belastingdienst de trainee? 4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

DEMO en Financiële dienstverlening

DEMO en Financiële dienstverlening DEMO en Financiële dienstverlening Richard Schoones 28-9-2012 1 Wie ben ik? Ruim 30 jaar actief binnen Financiële dienstverlening Ondernemer Als zelfstandig intermediair & gevolmachtigde Directie van Lanschot

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie

FACTS & FIGURES DIGITALISERING CORPORATIESECTOR

FACTS & FIGURES DIGITALISERING CORPORATIESECTOR Hoe ver staat de sector met digitalisering? FACTS & FIGURES DIGITALISERING CORPORATIESECTOR November 2015 Sanneke van der Linden & Marnix van Welie KLANTVRAGEN HUURADMINISTRATIE VASTGOED- PROCESSEN KLIK

Nadere informatie

EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS

EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS Een pragmatische aanpak EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS 26 juni 2014 Gert Florijn, Henk ten Dolle EVEN VOORSTELLEN Gert Florijn HIO Enschede HIO Enschede SERC Universiteit Utrecht CIBIT, DNV-CIBIT

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

EPD en de weerbarstige praktijk

EPD en de weerbarstige praktijk EPD en de weerbarstige praktijk Reflecties vanuit de maatschap Inwendige Geneeskunde 17 november 2008 Introductie Gezien vanuit de maatschap Inwendige Geneeskunde voordelen EPD nadelen EPD betekenis van

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Mogelijkheden zien waar niemand ze ziet. CPI Governance: pragmatische en transparante governance-oplossingen.

Mogelijkheden zien waar niemand ze ziet. CPI Governance: pragmatische en transparante governance-oplossingen. Mogelijkheden zien waar niemand ze ziet CPI Governance: pragmatische en transparante governance-oplossingen. Risicobeheersing begint aan de top CPI Governance CPI (Corporate, Public en Internal) Governance

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

#1 ICT IN HET ZIEKENHUIS 17 APRIL 2013

#1 ICT IN HET ZIEKENHUIS 17 APRIL 2013 Rondetafelgesprek #1 ICT IN HET ZIEKENHUIS 17 APRIL 2013 Hoe stel je je op tegenover leveranciers die steeds machtiger worden? Kies je voor best of breed of voor best of suite? Hoe maak je de baten van

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Werving Selectie Assessment Loopbaanbegeleiding Coaching Detachering Interim HR Research Derks & Derks adviseurs in human talent Werving

Nadere informatie

EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET

EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET Digitale informatievoorziening is de cruciale factor EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET ICT in perspectief > EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET Het gaat vandaag niet over de techniek, maar over de

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Branche onderzoek 2015. Credit management beleid en Wwft naleving van accountancy- en administratiekantoren.

Branche onderzoek 2015. Credit management beleid en Wwft naleving van accountancy- en administratiekantoren. Branche onderzoek 2015. Credit management beleid en Wwft naleving van accountancy- en administratiekantoren. Voorwoord De accountancy- en administratie sector is aan verandering onderhevig en wordt gedwongen

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

VERBETEREN DOOR VERGELIJKEN

VERBETEREN DOOR VERGELIJKEN Inzicht in prestaties door benchmarking Impressie resultaten ICT Benchmark 2012 VERBETEREN DOOR VERGELIJKEN Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zeven Organisatie Advies B.V. Handout. www.7advies.nl

Zeven Organisatie Advies B.V. Handout. www.7advies.nl Zeven Organisatie Advies B.V. Handout 01 Toegevoegde waarde Wat kom ik brengen Het weer op gang brengen van vastgelopen projecten. Mijn toegevoegde waarde ligt in het weer op gang brengen van vastgelopen

Nadere informatie

ICT Opleidingen, beroepen, bedrijven en verhalen. YoungWorks

ICT Opleidingen, beroepen, bedrijven en verhalen. YoungWorks ICT Opleidingen, beroepen, bedrijven en verhalen YoungWorks 1 2 1. Opleidingen Informatica Studie Websites en software ontwerpen en bouwen Omgaan met innovaties Beroep Interviewen gebruikers Software ontwikkelen

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

VANUIT SHANGHAI SUCCESVOL ZAKEN DOEN IN CHINA

VANUIT SHANGHAI SUCCESVOL ZAKEN DOEN IN CHINA VANUIT SHANGHAI SUCCESVOL ZAKEN DOEN IN CHINA (Uw eigen kantoor in China) Yu Shan Management Yu Shan Management Co. Ltd, opgericht in 2005 door mr.cees Baay, is een in Azië gevestigde onderneming met kantoren

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Directie Informatisering

Directie Informatisering ϕ1 Ministerie van Justitie Directie Informatisering Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Schedeldoekshaven

Nadere informatie

de toegevoegde waarde

de toegevoegde waarde de toegevoegde waarde MEER DAN EEN DAK BOVEN JE HOOFD ONZE ERVARING LEERT DAT... Driehoek Vastgoed biedt u expertise op het gebied van huis vesting en vastgoedbeheer. Voor iedere organisatie is huisvesting

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit BASISREGISTRATIES Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit Auteurs: Ender Atalay en David Campbell Samenvatting Sinds 2003 werken de rijksoverheid en gemeenten aan het ontwikkelen van basisregistraties

Nadere informatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie I T S X Understanding the Tools, the Players and the Rules Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie Voorwoord Ralph Moonen Arthur Donkers Mijn naam

Nadere informatie

Het Elektronisch Patiënten Dossier. Wordt dit het nieuwe toekomstbeeld?

Het Elektronisch Patiënten Dossier. Wordt dit het nieuwe toekomstbeeld? Beroepsproduct 6 Beroepsontwikkeling 2 Het Elektronisch Patiënten Dossier. Wordt dit het nieuwe toekomstbeeld? Kim Nillesen Studentnummer 478177 KAG.Nillesen@student.han.nl Tutor: Dhr. H Masselink Klas:

Nadere informatie

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten We know it takes a teamplayer to win Tijdelijke professionals duurzame resultaten RSM WMV Interim services 2/3 RSM WMV / Interim Services In de professionele interim-markt is er nadrukkelijk behoefte aan

Nadere informatie

PROFIEL @ STRATEGISCH INKOPER ADRZ

PROFIEL @ STRATEGISCH INKOPER ADRZ PROFIEL @ STRATEGISCH INKOPER ADRZ november 2014 voor meer info over de functie: werving.search@leeuwendaal.nl, telefoon (070) 41 42 700 voor sollicitatie: www.leeuwendaal.nl Niets uit dit profiel mag

Nadere informatie

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL VanSoestDolmans & Associates VanSoestDolmans is een onafhankelijke business management organisatie die pragmatische en sterk oplossingsgerichte ondersteuning biedt aan

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud Koenen en Co en Valid Koenen en Co is de vooruitstrevende totaaladviseur voor zakelijk Zuid- Nederland. Met vestigingen in Maastricht

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Implementeren van onderwijstechnologie: hoe toekomstbestendig is uw aanpak?

Implementeren van onderwijstechnologie: hoe toekomstbestendig is uw aanpak? Implementeren van onderwijstechnologie: hoe toekomstbestendig is uw aanpak? Vragen staat vrij Bart van Luik Tim Remmers Summer Schools 2010 Onderwijskundige expertise Organisatorisch inzicht Technologische

Nadere informatie

Positionering in de onderwijssector

Positionering in de onderwijssector Positionering in de onderwijssector INHOUDSOPGAVE 1. Strategie en ambitie... 3 2. Succesfactor... 4 2.1. Algemeen... 4 2.2. Betrokken aanpak... 4 2.3. Deskundigheid... 5 2.4. Vaste teams... 5 3. Kennis

Nadere informatie

ICT in de zorgsector. VV&T: Lagere budgetten, hogere prestaties OVER DE GROOTSTE SPANNINGSVELDEN VAN ICT MANAGERS BIJ ZORGINSTELLINGEN BROCHURE

ICT in de zorgsector. VV&T: Lagere budgetten, hogere prestaties OVER DE GROOTSTE SPANNINGSVELDEN VAN ICT MANAGERS BIJ ZORGINSTELLINGEN BROCHURE BROCHURE ICT in de zorgsector VV&T: Lagere budgetten, hogere prestaties OVER DE GROOTSTE SPANNINGSVELDEN VAN ICT MANAGERS BIJ ZORGINSTELLINGEN Deze whitepaper is gebaseerd op diepte-interviews met ICT

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

Van Regels naar Ruimte Nieuwsbrief van het programma Regeldruk, maart 2012

Van Regels naar Ruimte Nieuwsbrief van het programma Regeldruk, maart 2012 Nieuwsbrief van het programma Regeldruk, maart 2012 Van Regels naar Ruimte Nieuwsbrief van het programma Regeldruk, maart 2012 Met deze nieuwsbrief wil het programma Regeldruk van BZK u informeren over

Nadere informatie

INSURANCE. VCD Insurance. Totaalondersteuning voor zorg- en verzekeringsmarkt. Dé partner die u helpt uw doelen te bereiken

INSURANCE. VCD Insurance. Totaalondersteuning voor zorg- en verzekeringsmarkt. Dé partner die u helpt uw doelen te bereiken INSURANCE VCD Insurance Totaalondersteuning voor zorg- en verzekeringsmarkt Dé partner die u helpt uw doelen te bereiken Samen geven we richting aan uw beleid VCD Insurance Dé totaalpartner die richting

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Profiel Manager ICT 4 augustus 2016 Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 0629004723 Voor sollicitatie

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO 1 Rotterdam getallen Rotterdam: 620.000 inwoners, 50% autochtoon 173 nationaliteiten 3,4 miljard 11.000 fte IT 100 mln 400+ IT staf 5 clusters, SSC en bestuursstaf

Nadere informatie

Een nieuw hypotheekadviesmerk bestormt de markt

Een nieuw hypotheekadviesmerk bestormt de markt Een nieuw hypotheekadviesmerk bestormt de markt Freek, zorgt voor je hypotheek De wensen van consumenten veranderen. Ze houden zelf graag de regie en willen gemakkelijk hypothecair advies inwinnen. Op

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Versie 0.10 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bedrijfsfilosofie... 3. Liberforte Pensioen... 4. Liberforte Hypotheek... 5. Liberforte Werkgeversdiensten... 6

Inhoudsopgave. Bedrijfsfilosofie... 3. Liberforte Pensioen... 4. Liberforte Hypotheek... 5. Liberforte Werkgeversdiensten... 6 2 Inhoudsopgave Bedrijfsfilosofie...................... 3 Liberforte Pensioen...................... 4 Liberforte Hypotheek...................... 5 Liberforte Werkgeversdiensten..................... 6 3

Nadere informatie

Groeien 2.0. Studentenbedrijf wordt volwassen. Waarom wachten? Geen antwoord

Groeien 2.0. Studentenbedrijf wordt volwassen. Waarom wachten? Geen antwoord Groeien 2.0 Studentenbedrijf wordt volwassen Waarom wachten? De oprichters van Dirict ontdekten dat er voor groei meer nodig is dan alleen technische kennis. Met hulp van een coach hebben ze hun ambities

Nadere informatie

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger.

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger. Voorwoord De Nederlandse advies- en ingenieursbranche levert innovatieve en duurzame oplossingen voor de Nederlandse en internationale samenleving. De branche is bepalend geweest voor het ontstaan van

Nadere informatie

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare SURFshare Shared application services & expertise Edwin van der Zalm directeur SURFshare Wat is en wat biedt SURFshare? Agenda 1. Achtergrond 2. Doel en domein 3. Meerwaarde 4. Welke diensten biedt SURFshare

Nadere informatie

Nieuwjaarsbijeenkomst BTG - TGG Polman s Huis Utrecht d.d. 15 januari 2015 WELKOM! namens BTG bestuur: Jan van Alphen, Teus van der Plaat, Eric Reij

Nieuwjaarsbijeenkomst BTG - TGG Polman s Huis Utrecht d.d. 15 januari 2015 WELKOM! namens BTG bestuur: Jan van Alphen, Teus van der Plaat, Eric Reij Nieuwjaarsbijeenkomst BTG - TGG Polman s Huis Utrecht d.d. 15 januari 2015 WELKOM! - namens BTG bestuur: Jan van Alphen, Teus van der Plaat, Eric Reij Welkom! Leden BTG Nieuwe leden: Rabobank, Radio Access,

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting BBC

Jaarverslag Stichting BBC Jaarverslag 2016 Stichting BBC 1 Missie en visie In het fusiedocument (2014) is de missie van de stichting BBC beschreven. Deze is als volgt geformuleerd: De Stichting BBC ondersteunt de cliënten van Ipse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 183 BRIEF

Nadere informatie

Kennismiddag: Demand Management

Kennismiddag: Demand Management Kennismiddag: Demand Management Agenda Agenda Even voorstellen Inleiding FM FM en uitbesteden Een praktijkvoorbeeld Pauze Wat is Demand management? Borrel 9-10-2014 Kennismiddag: Demand Management Even

Nadere informatie

ZORGELOOS ZORG VERLENEN

ZORGELOOS ZORG VERLENEN Wij zijn InoCare InoCare is een dynamische onderneming die zich sinds 2014 profileert binnen de zorgsector. Wij leveren stabiliteit en zekerheid aan zorgorganisaties én aan zorgverleners. Samen met onze

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

CASE STUDY DE GEOLIEDE MACHINE ACHTER HET MEEST VROUWVRIENDELIJKE RESTAURANT VAN NEDERLAND.

CASE STUDY DE GEOLIEDE MACHINE ACHTER HET MEEST VROUWVRIENDELIJKE RESTAURANT VAN NEDERLAND. CASE STUDY DE GEOLIEDE MACHINE ACHTER HET MEEST VROUWVRIENDELIJKE RESTAURANT VAN NEDERLAND www.exactonline.nl 2 EXACT CASE STUDY VOOR BOEKHOUDEN REIN RAMBALDO, OPRICHTER VAN MAMA KELLY, ONDERNEEMT VANUIT

Nadere informatie

Hoe gaat GGZ-instelling Emergis om met informatie beveiliging en de Europese privacy verordening?

Hoe gaat GGZ-instelling Emergis om met informatie beveiliging en de Europese privacy verordening? Hoe gaat GGZ-instelling Emergis om met informatie beveiliging en de Europese privacy verordening? Inhoud 1. Introductie 2. Informatieveiligheid en privacy van alle kanten bedreigd 3. Het belang van privacy

Nadere informatie

ORMER ICT. Jan-Willem Jongebreur. Algemeen Directeur Ormer ICT

ORMER ICT. Jan-Willem Jongebreur. Algemeen Directeur Ormer ICT PA R T N E R S C H A P I N I C T ORMER ICT Ormer ICT helpt organisaties met het optimaliseren en professionaliseren van hun ICT-organisatie. Dit doen wij door het detacheren van onze professionals, het

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Accreditaties in de zorg

Accreditaties in de zorg Accreditaties in de zorg toen, nu en in de toekomst 28 november 2014 Kees van Dun, directeur NIAZ Allereerst: Felicitaties aan Maastricht UMC+: 15 jaar NIAZ; Op dit moment 1 van de 7 NIAZ best practices!

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

A2Campus; de eerste stap naar online leren

A2Campus; de eerste stap naar online leren A2Campus; de eerste stap naar online leren Wie zijn wij Waarom A2? Het is een klein bedrijf, de lijnen zijn kort. Er wordt snel gehandeld. En we wilden een eenvoudig, maar functioneel systeem. Hermine,

Nadere informatie

kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA

kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA programma 13:30 opening inleiding de casus: Philadelphia - Mathilde Corsten thema strategie en financiën thema organisatie en management thema dienstverlening

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl welkom bij CRMCompany CRMCompany is een jong bedrijf boordevol ervaring. Vanuit onze vestiging in Oost Nederland bedienen wij de

Nadere informatie

Masterclass. Proces & Informatiemanagement

Masterclass. Proces & Informatiemanagement Masterclass Proces & Informatiemanagement Expertisegebied DATA MANAGEMENT PROCES MANAGEMENT INFORMATIE MANAGEMENT ICT-MANAGEMENT 2 Beschrijving In de huidige kennis- en netwerkeconomie wordt het verschil

Nadere informatie

Maarten Rook

Maarten Rook De Praktijk BV Kromme Nieuwegracht 13 3512 HC Utrecht Telefoon 088-116 42 00 Internet www.vandepraktijk.nl E-mail secretariaat@vandepraktijk.nl Maarten Rook +31 6 20 60 60 70 maartenrook@vandepraktijk.nl

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit ACCOUNTANCY MEDEWERKER Bachelor Accountancy of Master Handelswetenschappen, TEW, Economie. Enkele jaren ervaring in een boekhoudkantoor of in de volledige boekhouding van een

Nadere informatie

Overzicht van de Functiefamilies uit het FunctiegebouwRijk, met functiegroepen en salarisschalen

Overzicht van de Functiefamilies uit het FunctiegebouwRijk, met functiegroepen en salarisschalen Overzicht van de Functiefamilies uit het FunctiegebouwRijk, met functiegroepen en salarisschalen 1. LIJNMANAGEMENT 3 Operationeel Manager 3 Middenmanager 3 Topmanager 3 2. PROJECT-/PROGRAMMAMANAGEMENT

Nadere informatie

In Control op ICT in de zorg

In Control op ICT in de zorg In Control op ICT in de zorg Ervaringen uit de praktijk van ziekenhuizen Ron van den Bosch Hoofd bureau Strategie en Beleid UMC Groningen Voorzitter Vereniging Informatica en Gezondheidszorg Lid CIO Platform

Nadere informatie

Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG

Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG Kies en je wordt gekozen (Bron: Jan van Setten) Eric-Jan van den Berg Directeur Commercie Niels Herweijer - Marketeer Agenda VKG algemeen Visie toekomst adviseur Digitale

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie