M&I/PARTNERS IN VOGELVLUCHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M&I/PARTNERS IN VOGELVLUCHT"

Transcriptie

1 M&I/PARTNERS IN VOGELVLUCHT

2 2/13 M&I/Partners begeleidt en adviseert haar klanten bij projecten op het snijvlak van management en ICT. Zij kiest daarin voor opdrachten met maatschappelijke meerwaarde voor de publieke en semi-publieke sector. M&I/Partners concentreert zich op de vertaling van de bedrijfsstrategie met behulp van ICT in al haar facetten, naar een effectieve en efficiënte uitvoering. Dit omvat zowel het richten en besturen (strategisch), het inrichten en implementeren (tactisch) en het beheren en exploiteren van ICT. M&I/Partners staat voor oplossingsgericht en resultaatgericht adviseren. De inspanningen zijn erop gericht klanten in staat te stellen de oplossingen zelf (mee) te implementeren en duurzaam goed te gebruiken. Overdracht van kennis van M&I/Partners naar de klant is daarbij altijd een belangrijke doelstelling. M&I/Partners is een onafhankelijk adviesbureau, opgericht in 1985, ruim 80 professionals sterk, waarvan bijna 60 in eigen dienst. ICT in perspectief Rapport M&I/Partners in vogelvlucht

3 3/13 HET ONTSTAAN HET BEGON IN 1985 MET BSO/PARTNERS Buro voor Systeemontwikkeling (BSO) is in de tachtiger jaren één van de grootste software detacheringsbureaus van Nederland. De vraag om mensen met een bredere achtergrond te leveren wordt echter steeds belangijker. Hier haakt de directie van BSO samen met Kees Prins, de founding father van ons bedrijf, op in. In 1985 start BSO/PARTNERS: een maatschap van topadviseurs en BSO. In is de belangrijkste klant SURFnet, een bedrijf in oprichting waar BSO/PARTNERS de directie van voert. SURFnet wordt later voor velen in Nederland het symbool voor de ontwikkeling van het internet. SINDS 1988 ZIJN WE M&I/PARTNERS In mei 1988 besluiten de toenmalige partners om verder te gaan als M&I/Partners, één van de weinige onafhankelijke adviesbureaus die opereert op het grensgebied van organisatie en informatie. Het bedrijf vestigt zich in Amersfoort. M&I/Partners verplaatst begin 1990 de focus naar de publieke sector - zorg, overheid, onderwijs en veiligheid. Deze keuze blijkt succesvol. Vanaf 1993 trekt de IT-markt flink aan. Belangrijke ontwikkelingen als het ontstaan van wide area en lokale netwerken zijn hiervan de aanjager. Van adviseurs van M&I/Partners wordt naast technologische kennis, steeds meer op expertise gevraagd op het gebied van bestuurlijke en economische aspecten en zachte kanten van het adviesvak. Rond 2000 heeft de dienstverlening van M&I/Partners zich verbreed en worden naast telecom gerelateerde adviezen ook adviezen op het gebied van informatievoorziening op het raakvlak van business en IT gegeven. Altijd blijft nieuwe informatietechnologie en hoe organisaties dit werkend kunnen krijgen centraal staan. In 2005 verlaat M&I/Partners de status van tiener en viert haar twintigjarig bestaan, door de uitvoering van een onbezoldigde openbare opdracht voor Ziekenhuis Gelderse Vallei. Dit zorgt voor een geweldige impuls voor onze activiteiten in de zorgsector. In de jaren daarna worden ook de opdrachten voor de overheid en het onderwijs uitgebreid. In opdrachten komt de nadruk steeds meer te liggen op de organisatorische aspecten van informatisering. Na het begin van de financiële crisis in 2008, heeft M&I/Partners versneld en verscherpt een aantal strategische keuzes doorgezet: concentratie op enkele hoofdmarkten overheid (lokaal en landelijk), zorg en onderwijs en verdere kwaliteitsverbetering van onze advisering. In dat kader is ook een ISO kwaliteitscertificaat behaald. Ons 30 jarig jubileum staat in 2015 voor de deur. De levensfase van de dertiger breekt dan aan die zich laat omschrijven als het spitsuur van het leven. Dertigers weten goed wat hun mogelijkheden zijn. Ze zijn er op gericht om binnen die mogelijkheden op alle fronten van hun leven eruit te halen wat er in zit: en, en, en. Dit vraagt om relativering en verstandige keuzes. En ze zijn bezig zich een positie te verwerven in de maatschappij. En dat is precies waar M&I/Partners aan werkt. In november 2013 komen wij bijvoorbeeld op een nog onbekende plek binnen in de Computable top 100 van 'Sterkste ICT-bedrijven'.

4 4/13 25 JAAR M&I/PARTNERS In 2010 bestond M&I/Partners 25 jaar. Een periode waarin veel is gebeurd. Denk aan het ontstaan van netwerken (zoals SURFnet) en de wereldwijde dekking van internet. Inmiddels zijn we zo ver dat er bijna geen bedrijfsproces te bedenken is waarbij er geen gebruik wordt gemaakt van ICT. Graag vertellen wij u over onze ontstaansgeschiedenis en blikken we terug op een aantal belangrijke momenten in ons bestaan. BEGIN JAREN 80: BSO In 1983 gaat Kees Prins bij Buro voor Systeemontwikkeling (BSO) werken als 'automatiseringsadviseur op directieniveau' (zie figuur 1). BSO was onder andere actief op het gebied van technische automatiseringsprojecten en als bodyshopper (detachering). De detacheringmarkt groeit en bloeit in die jaren en ook BSO groeit snel; in 1983 van 150 naar 250 mensen. Tegelijkertijd vindt er een verandering in de markt plaats. Voorheen ging het vooral om de vraag naar monteurs, maar steeds meer ontstaat de behoefte om mensen, geld en technologie te verankeren in één persoon. Het wordt steeds belangrijker om mensen met een bredere achtergrond te kunnen leveren. Figuur 1: Vacature BSO waarop Kees Prins in 1983 reageerde

5 5/13 OPRICHTING TOPLEVELCONSULTANCY Deze behoefte aan de klantzijde is een gat in de markt waar Kees Prins samen met de directie van BSO gretig op inhaakt. Zij ontwikkelen nieuwe business en de eerste adviestrajecten voor BSO worden binnengehaald. Het concept blijkt levens- vatbaar en in 1984 wordt besloten een eigen businessunit op te richten binnen BSO. Deze businessunit krijgt de naam TopLevelConsultancy (TLC). Bijzonder is te vermelden dat de toenmalige adviestrajecten van TLC niet wezen- lijk verschillen van de projecten waar M&I/Partners heden ten dage nog voor gevraagd wordt. Een voorbeeld van één van de eerste projecten die TLC uitvoerde betrof een audit voor het bedrijf Educaboek, toen een dochterbedrijf van Wolters-Kluwer en uitgever van onderwijsmateriaal en boeken. Het ging om een audit op de automatiseringsafdeling. De directie had het gevoel de grip op de uitgaven van de ICTafdeling kwijt te zijn. Kees Prins, grondlegger M&I/Partners Na het afronden van de opleiding natuurkunde aan de Universiteit van Utrecht ( ) blijft de wetenschappelijke omgeving Kees Prins boeien. De eerste paar jaar na zijn studie werkt Kees als automatiseringsmanager aan de Faculteit Natuurkunde van de Universiteit Utrecht ( ). In deze functie leert hij de fijne kneepjes van de IT kennen en is hij een van de pioniers en gangmakers van de 'C' in ICT. Daarna, in andere functies en op andere plaatsen, onder andere als directeur/hoofd computerzaken bij het Computer Centrum Nijmegen, werkt hij steeds meer in het overgangsgebied van IT en organisatie. In 1983 treedt hij bij BSO/PARTNERS in dienst. Hier komt hij voor het eerst echt in aanraking met het advies vak. In 1988 is hij een van de grondleggers van M&I/Partners. Gedurende deze periode is hij betrokken bij vele grote projecten. Een kleine greep uit de verzameling: : Projectdirecteur van SURFnet; : Combonet (nu: ConneXXion), projectdirecteur bij de invoering van een nieuw mobilofoonsysteem en later CIO; verschillende projecten bij de KLPD, waaronder het ontwerpen van een IT-strategie ( ) en verschillende interimfuncties; : diverse functies (ICT, management en CIO) bij de vorming van het AGIS-concern; : diverse opdrachten over besturing van ICT bij grotere kennisorganisaties (bijvoorbeeld AMC, DHV en WUR). Eind 2005 nam Kees, na 20 jaar dienst (waarvan 17 jaar als partner) afscheid van M&I/Partners.

6 6/ : OPRICHTING BSO/PARTNERS Het jaar 1985 blijkt een mijlpaal te zijn voor BSO. Er worden veel verschillende nieuwe businessunits opgericht volgens het toen beroemde cellenconcept van de oprichter van BSO: Eckart Wintzen. Voor TLC werd echter een ander concept gekozen. Het moest een maatschap worden van topadviseurs en BSO. Daarvoor werd een ander bedrijf dan de normale cellen opgericht: BSO/PARTNERS (zie figuur 2: artikel 'Top-adviseurs tezamen in BSO/PARTNERS', verschenen in Computable van 28 juni 1985). BSO/PARTNERS zal zich, net als de rest van BSO, alleen bezig houden met de verkoop van diensten en niet met de verkoop van producten. Het gaat het nieuwe bedrijf voor de wind. In is de belangrijkste klant SURFnet. Een bedrijf in oprichting waar BSO/PARTNERS de directie van voert. SURFnet wordt later voor velen in Nederland het symbool voor de ontwikkeling van het internet. In deze periode worden ook adviseurs als Ton van Stiphout, Hans Schrijver en Paul Heinen aangenomen. Hans Schrijver is nog steeds als principal adviseur werkzaam bij M&I/Partners (tot 1 oktober 2009). Ton en Paul hebben jaren deel uitgemaakt van de directie van M&I/Partners en zijn respectievelijk in 2007 en 2009 gaan genieten van hun pensioen.

7 7/13 Figuur 2: artikel over oprichting BSO/PARTNERS, verschenen in Computable, 28 juni 1985

8 8/ : M&I/PARTNERS BSO/PARTNERS VERLAAT DE MAATSCHAP In mei 1988 verschijnt, naar aanleiding van het jaarverslag van BSO (Bureau voor Systeemontwikkeling), een artikel in de krant (zie figuur 3). De journalist informeert lezers over de verzelfstandiging van BSO/PARTNERS. Een citaat: Tot de verzelfstandiging werd op 2 mei jongstleden besloten. In een verklaring stelt de directie (J. van Beek, J. van Heijst, C. Prins en C. Verwaal) dat onafhankelijkheid een uiterst belangrijke factor is gebleken en dat bij de verzelfstandiging het belang van de cliënt voorop heeft gestaan. Verder meldt het artikel dat op 1 september de BV een nieuw kantoor in Amersfoort betrekt, dat de BV onder een nieuwe naam verder gaat en dat de directie een snelle groei verwacht. Ook worden er nog enkele financiële feiten gemeld. Figuur 3: artikel over de verzelfstandiging van M&I/Partners in 1988

9 9/13 M&I/PARTNERS, EEN VOORSPOEDIGE GROEI De naam BSO/PARTNERS verdwijnt en de BV gaat verder als M&I/Partners: de M staat voor management en de I voor informatie. Na de verzelfstandiging in mei 1988 is M&I/Partners een van de weinige onafhankelijke adviesbureaus die opereert op het grensgebied van organisatie en informatie. De sleutelwoorden uit die tijd zijn informatieplanning, informatiestrategie en procesvernieuwing. Het gaat goed met het bedrijf. In een personeelsadvertentie in het NRC op 28 mei 1988 (zie figuur 4) wordt dan ook een oproep gedaan voor Adviseurs die op topniveau richting geven aan informatietechnologie en strategisch beleid. Het bureau blijft snel groeien: van 25 mensen in 1988 naar 40 mensen in Midden jaren '90 is BSO opgegaan in Origin, thans onderdeel van ATOS/Origin. Figuur 4: Eerste personeelsadvertentie M&I/Partners

10 10/ TOT 2005 OPKRABBELEN UIT EEN DIEP DAL Eind 1989, begin 1990 breekt er een moeilijke periode aan voor M&I/Partners. Door de recessie en het wegblijven van voormalige klanten van BSO begint de omzet terug te lopen. In de periode tot 1993 loopt het aantal medewerkers zelfs weer terug naar 25. Overigens is dit in de geschiedenis van M&I/Partners de enige periode waarin er gedwongen ontslagen vallen. Er wordt een belangrijk besluit genomen: in plaats van de marktfocus te houden op de marktsector, gaat het bedrijf zich meer richten op publieke sectoren, onderwijs, zorg, veiligheid en overheid. Deze keuze blijkt een goede te zijn. Met de opkomst van het internet wordt de infrastructuur tussen de verschillende vestigingen van organisaties in de periferie van de overheid steeds belangrijker. M&I/Partners neemt meer adviseurs aan die een achtergrond hebben in de telecommunicatie. In 1993 en 1994 begint de IT-markt flink aan te trekken. M&I/Partners bezint zich ook op andere gebieden dan de telecomsector. Bij de aanname van nieuwe mensen wordt meer en meer gelet op kennis van de economische en de zachte aspecten van organisaties. Verhuizing en explosieve groei In 1997 verhuist M&I/Partners naar het huidige pand aan de Appelweg in Amersfoort. Een voormalige kazerne, volledig gerenoveerd. Anno 1952 Nu

11 11/13 De groei van M&I/Partners gaat hard: in 2001 werken er zo n 100 mensen. Eind jaren 90 ontwikkelt zich de zogenoemde M&I-groep: een groep van bedrijven die de inmiddels bekende merknaam M&I willen gebruiken als marktbooster en kwaliteitsmerk voor nieuwe business in de ICT advies- en managementbusiness. Ondernemers van binnen en buiten M&I/Partners, die nieuwe markten kunnen ontwikkelen, starten eigen bedrijven onder de M&I-groep, zoals M&I/Argitek, M&I/Kompas en M&I/OptiTel. En per 1 januari 2008 heeft M&I/Partners haar juridische expertise vertegenwoordigd in het zusterbedrijf Emtio bv. De M&I-groep is een bundeling van adviesbedrijven met Management & Informatie als belangrijkste aandachtsgebied. Binnen deze groep kunnen we vrijwel alle managementvraagstukken op het ter- rein van informatievoorziening en -technologie oplossen. Ieder bedrijf heeft zijn specialisme, waarmee ze elkaar aanvullen en versterken. Tussen 2001 en 2003 kent de economie opnieuw een crisis. Gelukkig komt M&I/Partners hier redelijk goed doorheen. Er vallen geen ontslagen, maar omvang en omzet dalen in deze jaren zo n 20%. Vanaf de zomer van 2003 begint de economie weer aan te trekken en ook M&I/Partners plukt hier de vruchten van. Langzaamaan zet de groei weer in en worden er nieuwe men- sen aangetrokken. In januari 2005 zit M&I/Partners qua omzet en omvang weer bijna op hetzelfde niveau als in het topjaar Bijzonder te vermelden is dat het programma Stroomlijning Basisgegevens voor het ministerie van Binnenlandse Zaken door deze hele periode heen loopt. Vanuit het motto Eens gegeven blijft gegeven streeft de overheid naar vermindering van administratieve lasten voor burgers en bedrijven. M&I/Partners speelt een belangrijke rol bij het ontwerpen en uitvoeren van het stelsel van basisregistraties (personen, bedrijven, adressen en gebouwen, etc) met als uiteindelijk resultaat dat het SoFi-nummer tot Burger Service Nummer wordt opgewaardeerd, de basis onder bijvoorbeeld het hedendaagse DigiD voor communicatie tussen burger en overheid. In deze periode zijn naast het programma Stroomlijning Basisgegevens ook andere pareltjes te noemen: Bij de gemeente Rotterdam werkten wij aan het project Mensen met Pit. Op concernniveau (en dat was nieuw voor Rotterdam) realiseert M&I/Partners nieuwe systemen voor financiën en personeel. M&I/Partners verzorgde het projectbureau van een meerjarig project met betrokkenheid van bestuur, alle diensten en leveranciers. Bij Philips Intellectual Property & Standards voerde M&I/Partners met vier tot vijf medewerkers een meer- jarig project uit waarbij alle bedrijfsprocessen van Philips IP&S werden beschreven en geoptimaliseerd. Deze uitwerking per bedrijfs- proces vond interactief met een werkgroep uit de organisatie plaats. JUBILEUMJAAR 2005 In 2005 verlaat M&I/Partners de status van tiener en viert haar twintigjarig bestaan. Eén van de activiteiten die we hebben georganiseerd om deze mijlpaal te vieren, is de uitvoering van een onbezoldigde openbare opdracht voor Ziekenhuis Gelderse Vallei. Onze inzet daarvoor was ongeveer 700 manuren met een waarde van euro. Het ziekenhuis ondersteunden we bij de voortgang op het gebied van samenwerking met andere zorgpartijen in de regio, in eerste instantie met name de huisartsen en apothekers. Het resultaat is gepresenteerd op het jubileumsymposium op 15 september 2005, waarbij diverse relaties en (oud-)medewerkers aanwezig waren.

12 12/ HEDEN De openbare opdracht zorgde voor een geweldige impuls voor onze activiteiten in de zorgsector. Maar in de jaren daarna werden ook in andere sectoren opdrachten uitgebreid. Als gevolg van de elektronische overheid ontstond er een stevige groei in overheidsopdrachten, en in de onderwijssector boorden we een nieuwe markt aan: de ROC s. De personeelsomvang van M&I/Partners stabiliseert, maar door veel gebruik te maken van een netwerk aan geassocieerden en ingehuurde adviseurs (zelfstandigen of andere bureaus) nam de omzet toe. In opdrachten ging de nadruk meer liggen op de organisatorische aspecten van informatisering. Vanzelfsprekend bleven, en blijven, ook de technologische aspecten belangrijk. In deze periode vond er ook een verjonging van de partnergroep plaats, waarbij de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd is gebleven. Een aantal directeuren zijn met pensioen gegaan, en nieuwe partners uit eigen gelederen zijn aangesteld. Ook zijn er gedurende twee jaar een groep jongere adviseurs in dienst getreden via een traineeship. De financiële crisis die eind 2008 begon, leidt ertoe dat we versneld en verscherpt onze strategische keuzes doorzetten: concentratie op enkele hoofdmarkten (overheid, zorg en onderwijs) en verdere kwaliteitsverbetering van onze advisering. In dat kader werd ook succesvol een ISO kwaliteitscertificaat behaald. Belangrijke opdrachten uit deze periode zijn: 1 De ziekenhuisbrede implementatie van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) bij het St. Antonius Ziekenhuis. 2 Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam 3 De ontwikkeling van een kostenmodel waarmee gemeenten de kosten voor e-overheid inzichtelijk kunnen maken, in opdracht van ICTU. HUIDIGE PARTNERS Patrick van Eekeren Jan Houben Marco Zoetekouw Paul de Kort

13

Veranderingen voor de deur. Klantgerichte dienstverlening vraagt om slanke processen

Veranderingen voor de deur. Klantgerichte dienstverlening vraagt om slanke processen Veranderingen voor de deur Klantgerichte dienstverlening vraagt om slanke processen Veranderingen voor de deur Het belang van ICT op de agenda van bestuurders enerzijds en inzichten uit onze benchmarks

Nadere informatie

CENTRIC I JAARVERSLAG

CENTRIC I JAARVERSLAG samen vooruit CENTRIC I JAARVERSLAG 2011 DIRECTIEVERSLAG 3 ONZE ACTIVITEITEN 9 MVO 34 FINANCIËLE OVERZICHTEN 40 ADRESSEN 64 OVER CENTRIC 2 Centric is een gespecialiseerde IT-organisatie en biedt maatwerk-

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Versie: 1.0 definitief

Versie: 1.0 definitief Jaarverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 2003 Titel: Jaarverslag BKWI 2003 Auteur: BKWI Datum: 10-03-2004 Versie: 1.0 definitief 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...4 2. INLEIDING EN ALGEMEEN

Nadere informatie

agazine 9 jaargang 5 voorjaar 2009 Van lappendeken naar landelijke ICT-structuur pagina 4 Strict verwezenlijkt ICT-ambities in de zorg pagina 7

agazine 9 jaargang 5 voorjaar 2009 Van lappendeken naar landelijke ICT-structuur pagina 4 Strict verwezenlijkt ICT-ambities in de zorg pagina 7 9 jaargang 5 voorjaar 2009 agazine Van lappendeken naar landelijke ICT-structuur pagina 4 Strict verwezenlijkt ICT-ambities in de zorg pagina 7 Video s publiceren op verschillende kanalen pagina 8 Voorwoord

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord van de voorzitter 2. 2. Kerncijfers 4. 3. Het Restauratiefonds in beeld 6

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord van de voorzitter 2. 2. Kerncijfers 4. 3. Het Restauratiefonds in beeld 6 inhoud Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de voorzitter 2 2. Kerncijfers 4 3. Het Restauratiefonds in beeld 6 4. Verslag van het bestuur 8 4.1 Modernisering monumentenzorg; van beleid naar praktijk 8 4.2 Markt-

Nadere informatie

agazine Informatiestromen Rijkswaterstaat pagina 4 De dynamiek van ziekenhuis-ict pagina 8 Open Source Software: eenvoudig én op maat pagina 11

agazine Informatiestromen Rijkswaterstaat pagina 4 De dynamiek van ziekenhuis-ict pagina 8 Open Source Software: eenvoudig én op maat pagina 11 8 jaargang 4 najaar 2008 agazine Informatiestromen Rijkswaterstaat pagina 4 De dynamiek van ziekenhuis-ict pagina 8 Open Source Software: eenvoudig én op maat pagina 11 Voorwoord Ons advies: blijf alert

Nadere informatie

inhoud bpmconsult.com

inhoud bpmconsult.com inhoud Voorwoord 5 Samen werken meer waarde 6 Huub Breukers, Dymphy Kees en Alice Gorissen over het Onderwijsnetwerk Zuid Pas echt actueel 10 Een column van Teun Hardjono De organisatie moet zichzelf veranderen

Nadere informatie

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS MAGAZINE 2014 fit for the future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS IN BEELD De telecom en ICT oplossing die u per medewerker per maand kunt aanpassen Alleen bij KPN ÉÉN

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Even voorstellen Strict Associates. We staan aan het begin van een veelbelovende ontdekkingsreis De slimme camera s van NS Stations

Even voorstellen Strict Associates. We staan aan het begin van een veelbelovende ontdekkingsreis De slimme camera s van NS Stations Even voorstellen Strict Associates We staan aan het begin van een veelbelovende ontdekkingsreis De slimme camera s van NS Stations Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om beveiliging te regelen

Nadere informatie

Succes- en belemmerende factoren EVC-markt

Succes- en belemmerende factoren EVC-markt Succes- en belemmerende factoren EVC-markt EMC ontwikkelt. performance. COLOFON Titel Opdrachtgever Auteurs Succes- en belemmerende factoren in de EVC-markt Projectdirectie Leren & Werken (W. Zwanenburg,

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

speciale editie JUNI 2015 MAGAZINE SAMEN INVESTEREN IN DE TOEKOMST INSPELEN OP VERANDERENDE BEHOEFTE DOCUMENTOPLOSSINGEN CONNECTED magazine 1

speciale editie JUNI 2015 MAGAZINE SAMEN INVESTEREN IN DE TOEKOMST INSPELEN OP VERANDERENDE BEHOEFTE DOCUMENTOPLOSSINGEN CONNECTED magazine 1 speciale editie JUNI 2015 MAGAZINE SAMEN INVESTEREN IN DE TOEKOMST INSPELEN OP VERANDERENDE BEHOEFTE DOCUMENTOPLOSSINGEN CONNECTED magazine 1 colofon Realisatie Mediatic, bureau voor contentmarketing,

Nadere informatie

Excellence in Service Management

Excellence in Service Management 10 jaargang 5 najaar 2009 agazine Excellence in Service Management Excellence in Service Management pagina 4 Mobiliteit en bereikbaarheid in de zorg pagina 6 Het ontbrekende puzzelstukje pagina 8 Voorwoord

Nadere informatie

agazine Vertrouwen in Stipt-ICT pagina 11 Strome stroomlijnt ICT-stromen pagina 12 Strict Academy groeit, ruimte voor jong talent pagina 13

agazine Vertrouwen in Stipt-ICT pagina 11 Strome stroomlijnt ICT-stromen pagina 12 Strict Academy groeit, ruimte voor jong talent pagina 13 13 jaargang 7 najaar 2011 agazine Vertrouwen in Stipt-ICT pagina 11 Strome stroomlijnt ICT-stromen pagina 12 Strict Academy groeit, ruimte voor jong talent pagina 13 Inhoud en colofon Inhoud 3 Nieuwe energie

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11. Inleiding 15

Inhoud. Voorwoord 11. Inleiding 15 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 15 1 De markt: uitnodiging aan ondernemende professionals 20 1.1 Weten wat er in de markt aan de hand is 24 1.2 Ruimte creëren om jezelf opnieuw uit te vinden 42 1.3 Ondernemerschap

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

business editie ipads voor spelers FC 25 jaar Switch: feest van klanten en medewerkers

business editie ipads voor spelers FC 25 jaar Switch: feest van klanten en medewerkers 0101010101110110110001101010101010101010101010100010001111010101 0101010 010101010111011011000110101010101010101010101010001000111 10101010101010 01010101011101101100011010101010101010101010101000 100011110101010101010

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling

Professionele softwareontwikkeling Professionele softwareontwikkeling Quintor Johan Tillema, CEO Quintor 2 Onze ambitie: professionaliseren van software development 3 In oktober 2005 hebben we Quintor opgericht. Sindsdien is het snel gegaan.

Nadere informatie

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken GREEN BUILDINGS Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken Corporate Facility Partners Amersfoortseweg 15a 7313 AB Apeldoorn Tel.: +31 (0)55 355 5199 Fax.:

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom inhoud profiel 4 onze diensten 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze missie 4 onze cultuur 4 onze strategische benadering 4 onze kernwaarden 5 ons operationeel

Nadere informatie

TTP NEXT ANDERS DENKEN, ANDERS DOEN

TTP NEXT ANDERS DENKEN, ANDERS DOEN TTP NEXT 2011/1 ANDERS DENKEN, ANDERS DOEN TRAINEES / PARTNERS AAN HET WOORD / RECRUIT, TRAIN, DELIVER / WEET WAAR JE AAN BEGINT / OPLEIDERS AAN HET WOORD / HET NIEUWE TTP 2 Inhoud COLOFON / INHOUD / Redactieteam

Nadere informatie

nnual Jaarverslag 2009

nnual Jaarverslag 2009 nnual urius eport 9 Jaarverslag 2009 3 Inhoud 1 Brief van de CEO 5 2 Qurius in het kort 6 2.1 Profiel 6 2.2 Visie en Missie 6 2.3 Strategie 7 2.4 Highlights 2009 8 2.5 Vijfjarenoverzicht 8 2.6 Directie

Nadere informatie

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk inhoudsopgave Voorwoord 4 leeswijzer 4 inleiding 5 managementsamenvatting 6 hoofdstuk 1 Algemene introductie 8 1.1 De omgeving 9 1.2 netwerkorganisatie

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Beleid Groninger ICT Sector. Groningen ICT Stad II

Beleid Groninger ICT Sector. Groningen ICT Stad II Groningen ICT Stad II Opdrachtgever : Gemeente Groningen Auteurs : Jan Kees Kleuver, ROEZ, in samenwerking met Publicase, Karma Sierts en Martin Vos MNU Innovation, Eldert van Wijngaarden Versie : 28 juni

Nadere informatie