Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel"

Transcriptie

1 Studiegids MBO Utrecht algemeen deel

2 Inhoudsopgave Welkomstwoord CvB. pag. 3 Onderwijs bij MBO Utrecht.. pag. 4 Academies van MBO Utrecht.. pag. 5 Beroepsonderwijs. pag. 6 Tijd voor onderwijs. pag. 7 Begeleiding van je studie.. pag. 8 Examineren en diplomeren.. pag. 9 Rechten en plichten pag. 12 Financiën.... pag. 13 Medezeggenschap... pag. 15 Klachten.. pag. 15 Faciliteiten en voorzieningen.. pag. 16 Verklarende woordenlijst... pag. 18 Waar vind je belangrijke info... pag. 19 Pagina 2 van 21

3 Welkom/ Voorwoord van het College van Bestuur Van harte welkom als student op MBO Utrecht! Wij zijn er trots op dat je ervoor gekozen hebt om je opleiding bij ons te volgen. MBO Utrecht is een plek waar je kennis en vaardigheden opdoet. Maar ook een plek waar je je persoonlijkheid ontwikkelt, je sociaal vormt en leert wat het betekent om deel te nemen aan de maatschappij. Die maatschappij verwacht ook dat de school méér doet dan alleen kennis overdragen. Wij zien het dan ook als onze taak om je hierbij te helpen en je vooral te inspireren. Wij leiden je op tot een beroep dat bij je past en waarin je verder kan groeien. In onze schoolgebouwen heeft elke opleiding een eigen plek en je zal je er dan ook snel thuis voelen. Samen met jou halen we het beste uit jezelf naar boven op weg naar een mooie toekomst, een toekomst bij een leuke werkgever of als opstap naar het hbo. Het opleidingsaanbod van MBO Utrecht is daarvoor een uitstekend vertrekpunt. Als student van MBO Utrecht mag jij rekenen op goed onderwijs en als je dat nodig hebt - extra ondersteuning. Andersom rekenen wij erop dat jij je inzet voor goede studieresultaten en je eigen verantwoordelijkheid neemt. Bijvoorbeeld door je te verdiepen in de diploma-eisen en het lesprogramma, en ook door je te informeren over de begeleidingsmogelijkheden en voorzieningen. En we verwachten dat je de school- en aanwezigheidsregels kent. Dat alles en nog veel meer vind je in deze studiegids. Lees hem goed door. Het helpt je snel je weg te vinden binnen MBO Utrecht. Namens alle docenten en studiebegeleiders wensen wij je veel succes met je studie. Adri van der Wind Robert Leeftink College van Bestuur MBO Utrecht Informatie voor studenten in twee delen Je krijgt als student bij MBO Utrecht een studiegids en een opleidingsgids. In deze studiegids vind je informatie over MBO Utrecht, wettelijke regelingen en afspraken die voor alle academies van MBO Utrecht gelden. In de opleidingsgids, stelt de academie waar je les krijgt zich voor. Hier leggen we uit hoe je onderwijs, beroepspraktijkvorming en begeleiding eruit zien en welke regels en afspraken er op school gelden. Ook vind je hier informatie over de opleiding die je volgt, je lessen en je examinering. Heb je nog geen opleidingsgids ontvangen, vraag er dan naar bij je studie- en loopbaanbegeleider! Pagina 3 van 21

4 Onderwijs bij MBO Utrecht Ambitie in leren Het Middelbaar Beroeps Onderwijs leidt op tot een beroep, de nadruk in het onderwijs ligt op de praktijk. Het mbo houdt zich aan wettelijke regels, die vastgelegd zijn in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Dit geldt ook voor MBO Utrecht. Dat betekent dat je een landelijk erkend diploma krijgt als je je opleiding met succes afrondt. Met je diploma kun je direct aan de slag of doorstromen naar een vervolgopleiding in een hoger niveau. Binnen de wettelijke regels geeft MBO Utrecht een duidelijk eigen invulling aan het beroepsonderwijs. MBO Utrecht en haar voorgangers spelen al tientallen jaren een bijzondere rol in het middelbaar beroepsonderwijs in de stad Utrecht. Met het accent op de hoogste niveaus van het MBO spelen wij in op de snel veranderende arbeidsmarkt. Onze hoogwaardige, praktijkgerichte beroepsopleidingen sluiten aan op het vervolgonderwijs, de processen in het maatschappelijk verkeer en bedrijfsprocessen. Geworteld in het christelijk onderwijs geven wij vorm en inhoud aan onze interconfessionele identiteit. Vandaaruit laten wij ons inspireren en werken wij. Daardoor hechten wij sterk aan waarden als respect, persoonlijke aandacht en geborgenheid. Onze opleidingen staan open voor studenten van alle levens- en geloofsovertuigingen. Ondernemend gedrag, maatschappelijke betrokkenheid en burgerschap staan bij ons nadrukkelijk op de agenda. Persoonlijk Wij geven je meer dan een opleiding. Wij bieden je een opstap naar een volwaardige rol in de maatschappij als vakman, werknemer en verantwoordelijke, zelfbewuste burger. Bij ons vind je een inspirerende en levendige leer- en werkomgeving waar je je snel thuis voelt. Als zelfstandige en kleinschalige organisatie bieden wij jou een persoonlijke betrokkenheid die de onderlinge verbondenheid bevordert. Daardoor komen ieders kwaliteiten optimaal tot ontwikkeling. Dit geldt zowel voor jou als je docenten en praktijkopleiders. Ambitieus MBO Utrecht daagt je uit en biedt uitstekende mogelijkheden om je talenten optimaal tot hun recht te laten komen. Met het brede aanbod aan opleidingen en leerbedrijven kun je de keus maken die het beste bij jou past. Hiermee leg je een stevige basis voor je vervolgopleiding of loopbaan. Ondernemend Ons brede onderwijsaanbod omvat volwaardige mbo eindopleidingen die aansluiten op het hbo. Onze MHBO academie biedt studenten een goede voorbereiding op een snelle doorstroming. Omdat wij het begrip ondernemend hoog in het vaandel hebben staan, werken wij nauw samen met de Utrechtse Ondernemers Academie en diverse bedrijven en maatschappelijke instellingen in de regio. Onze studenten combineren leren en werken in praktijkgerichte opleidingen en leerbedrijven, zoals Toasted van de Herman Brood Academie, Grand Café Morgen, U-Sport, het EventLab en Samen met docenten en praktijkbegeleiders bouwen studenten aan hun toekomst: werken hier aan hun kennis, houding en vaardigheden. Dat is onze ambitie: ambitie in leren. Pagina 4 van 21

5 Academies van MBO Utrecht Academie voor Economie en Ondernemen Australiëlaan AB Utrecht Academie voor Welzijn Australiëlaan AB Utrecht Gooise Zorgacademie Stationsstraat EM Hilversum ICT Academie Columbuslaan RA Utrecht Sportacademie Utrecht Grebbeberglaan VX Utrecht Academie voor Horeca en Toerisme Grebbeberglaan VX Utrecht MHBO Academie Utrecht Australiëlaan AB Utrecht Utrechtse Zorgacademie Australiëlaan AB Utrecht Academie voor Techniek Columbuslaan RA Utrecht MBO Utrecht Entreeopleidingen Columbuslaan RA Utrecht Utrechtse Dansacademie Grebbeberglaan VX Utrecht Event Academie Bontekoelaan RA Utrecht Herman Brood Academie Bontekoelaan RA Utrecht Pagina 5 van 21

6 Beroepsonderwijs: leren voor je vak en voor de maatschappij De twee leerwegen in het MBO zijn: Beroepsopleidende leerweg ( BOL) is een combinatie van leren en beroepspraktijkvorming. Je volgt les op school en leert tijdens de beroepspraktijkvorming. Hieronder valt ook de binnenschoolse praktijk in een leerbedrijf. Beroepsbegeleidende leerweg ( BBL) is een combinatie van werken en leren. Je zit meestal één dag in de week op school en je werkt vier dagen in de week bij een bedrijf of organisatie. De praktische ervaring doe je op in je werk. Op school krijg je theorie en begeleiding. In het MBO wordt onderwijs aangeboden op vier niveaus. Op welk niveau je een opleiding kunt volgen, hangt af van je vooropleiding of werkervaring. Niveau 1. Entreeopleiding; Je kunt onder toezicht eenvoudige, uitvoerende werkzaamheden verrichten. Niveau 2. Basisberoepsopleiding; Je kunt uitvoerende werkzaamheden verrichten. Niveau 3. Vakopleiding; Je kunt volledig zelfstandig werkzaamheden uitvoeren. Niveau 4. Middenkader- of specialistenopleiding; Je kunt specialistische uitvoerende taken zelfstandig verrichten. Je bent breed inzetbaar en draagt verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken. Wat leer je? Je wordt opgeleid voor een vak. Voor dit vak moet je kennis, vaardigheden en een juiste werk- of beroepshouding samen kunnen toepassen in de echte beroepspraktijk. Dan beschik je over de juiste competenties van een beginnend beroepsbeoefenaar. Beroepsspecifieke vakken Vanuit de vakken die specifiek gericht zijn op je toekomstig beroep leer je: Kennis Na je opleiding ben je vertrouwd met alle theorie die je in de praktijk moet toepassen. Vaardigheden Je leert hóe je die kennis kunt toepassen. Samenwerken, plannen en omgaan met klanten of patiënten zijn vaardigheden die je nodig hebt in je werk. Je leert ook vaardigheden die speciaal voor jouw beroep gelden. We begeleiden je in het leren van de vaardigheden en toetsen en beoordelen het resultaat. Ontwikkeling en beroepshouding Je diploma is een startkwalificatie voor je werk, geen eindpunt. Daarom leer je bij MBO Utrecht ook hoe je ervoor kunt zorgen dat jouw kennis en vaardigheden tijdens je loopbaan up-to-date blijven. Op school begeleiden we je daarbij en later doe je dat steeds zelfstandiger. Algemene vakken: De algemene vakken heb je niet alleen in je toekomstig beroep nodig maar helpen je ook, goed voorbereid in de maatschappij te functioneren. De algemene vakken zijn: Taal en Rekenen Taal en rekenen zijn erg belangrijk in je opleiding. Niet alleen kun je de opleiding beter volgen, als je de Nederlandse taal goed beheerst, ook voor het verder leren na je mbo opleiding heb je een goede kennis van Nederlands, rekenen en Engels nodig. En bovendien is het om goed te kunnen functioneren in de maatschappij van groot belang dat je goede kennis hebt van Nederlands en rekenen. Daarom zijn er eisen gesteld aan wat je moet kunnen aan het eind van je opleiding. Je krijgt van ons lessen in Nederlandse taal en rekenen en Engels. Loopbaan en Burgerschap (L&B) Om goed in onze samenleving mee te kunnen doen, is alleen een voorbereiding op een beroep niet voldoende. Loopbaan en Burgerschap speelt daar op in. Bij Loopbaan leer je om zelf sturing te geven aan je eigen ontwikkeling. Burgerschap gaat in op deelname aan de maatschappij. Denk aan het maken van politieke keuzes, op tijd op het werk komen, als kritisch consument kunnen functioneren, zorgen voor je eigen gezondheid en kennis hebben van verschillende culturen en geloven. Alle studenten in het mbo moeten competent zijn op het gebied van Loopbaan en Burgerschap Pagina 6 van 21

7 Beroepspraktijkvorming (BPV) De beste manier om kennis te maken met je toekomstige beroep is werken of stagelopen in een bedrijf: dat noemen we beroepspraktijkvorming (BPV). Je leert in de praktijk en past de theorie toe. De BPV is een belangrijk deel van iedere opleiding. Hoe voor jou de beroepspraktijkvorming eruit ziet en wat hier over de afspraken zijn, lees je in de opleidingsgids. Voor je beroepspraktijkvorming gaat volgen sluit je een praktijkovereenkomst af. Persoonlijke afspraken over de BPV worden vastgelegd in Trajectplanner. Let op: Je kunt pas met je BPV beginnen als je de ondertekende praktijkovereenkomst hebt ingeleverd op school. Zonder ondertekende praktijkovereenkomst ben je niet verzekerd! Tijd voor onderwijs Hoeveel uren heb je nodig voor je onderwijs? In een BOL opleiding heb je in het eerste jaar van je opleiding ten minste 700 begeleide onderwijsuren per studiejaar. Dit is niet alleen les maar ook klassikale begeleiding. Daarnaast heb je ook beroepspraktijkvorming. Het totaal aantal begeleide onderwijsuren plus het aantal uren BPV hangt af van het niveau van je opleiding. In de praktijk vraagt je opleiding meer tijd dan alleen de begeleide onderwijsuren, omdat je ook tijd besteedt aan je opdrachten. Dit totaal heet studiebelastingsuren. Je moet rekenen op ten minste 1600 studiebelastingsuren per jaar. Als je een entreeopleiding volgt, heb je 1000 uur onderwijs, waarvan 600 begeleide onderwijsuren. Een BBL opleiding omvat elk studiejaar ten minste 850 uur, waarvan ten minste 200 begeleide onderwijsuren. We verwachten van je dat je beschikbaar bent op de tijden die in de branche waarvoor jij wordt opgeleid gebruikelijk zijn. Aan- en afwezigheid en verzuim MBO Utrecht gaat ervan uit dat je altijd aanwezig bent op school, volgens je rooster. We vinden het ook belangrijk dat je op tijd komt. Voor die momenten waarop je niet aanwezig kunt zijn, heeft de school een aantal afspraken gemaakt. Je meldt je afwezigheid zowel op school als op je stageadres. In het stroomschema kun je lezen hoe je moet handelen als je ziek bent of verlof wilt aanvragen voor bijvoorbeeld bezoek aan een arts, rijexamen, huwelijk of begrafenis. Pagina 7 van 21

8 In de opleidingsgids staat precies wat je moet doen als je ziek bent. Daar vind je ook de regels die gelden als je verlof aan wilt vragen. Je kunt verlof aanvragen voor bijvoorbeeld een: - Bezoek aan dokter, tandarts of specialist - Rijexamen - Huwelijk of begrafenis Verlof aanvragen Tenminste 2 dagen voor de vrije dag vraag je schriftelijk verlof aan bij je SLB er of teammanager. Dit verlof wordt, na de toestemming verwerkt in het presentieregistratiesysteem (Trajectplanner). Ongeoorloofd verzuim Zonder toestemming van je SLB er of teammanager is het niet toegestaan om verlof op te nemen. Ben je zonder bericht afwezig, wordt dit gezien als ongeoorloofd verzuim. Ongeoorloofd verzuim is het zonder toestemming wegblijven (spijbelen). Ook regelmatig te laat komen is ongeoorloofd verzuim. Als je je niet houdt aan de afspraken rondom ziekmelden dan geldt ook dat als ongeoorloofd verzuim! Je bent ongeoorloofd afwezig Je wordt door de verzuimmedewerker gebeld. Je bent thuis en maakt afspraken om op school te komen Je bent niet thuis. Je krijgt een brief of waarin je uitgenodigd wordt voor een gesprek met je SLB er Als je 16 klokuren ongeoorloofd afwezig bent in een periode van 4 aaneengesloten weken, dan is MBO Utrecht wettelijk verplicht je te melden bij het DUO- verzuimloket! De leerplichtambtenaar van je woongemeente krijgt deze melding. Ook als je 10x te laat bent in 4 aaneengesloten weken word je gemeld bij het DUO verzuimloket. Je kunt dan acties verwachten van de school en/of van de leerplicht of RMC medewerker van de gemeente. Als je aanwezigheid niet verbetert, dan kan dit gevolgen hebben, zoals een proces-verbaal en doorverwijzing naar de tweedelijns zorg van MBO Utrecht. Pagina 8 van 21

9 Zonder toestemming van je SLB er of teammanager is het niet toegestaan om verlof op te nemen. Ben je zonder bericht afwezig, wordt dit gezien als ongeoorloofd verzuim. Als je zonder toestemming afwezig bent is de school wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim van zowel BOL- als BBLstudenten te melden bij de afdeling Leerplicht van de gemeente. Je valt onder de Leerplichtwet tot je 18e verjaardag. Ben jij nog leerplichtig dan geldt een maximum van 16 uur les - of praktijkuren afwezigheid gedurende een periode van 4 opeenvolgende lesweken. Bij het overschrijden van deze grens is de school verplicht daarvan melding te maken bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Als je aanwezigheid niet verbetert dan zal een Leerplichtambtenaar van je woonplaats contact met je opnemen. Maar ook tot je 23e verjaardag zijn wij, wanneer je nog geen startkwalificatie hebt gehaald, bij teveel verzuim verplicht dit te melden bij de overheid. We maken geen onderscheid tussen studenten jonger of ouder dan 18 jaar. Ook als je regelmatig kortdurend ziek bent, is dit onderwerp van gesprek met je SLB er. In bijzondere gevallen kan regelmatig, kortdurend ziekteverzuim ook worden gemeld aan DUO. Over de procedures rondom verzuim (ziekmelden, bezoek arts, bijzonder verlof etc.) word je apart ingelicht door je SLB-er. Pagina 9 van 21

10 Contacten school en thuis Wij vinden het belangrijk ook contact te hebben met je ouders. Je ouders of verzorgers spelen een belangrijke rol in jouw leven en dus ook in jouw opleiding. Daarom is ons beleid dat wij de ouders / verzorgers van studenten tot 21 jaar informatie kunnen verstrekken over het verzuim en de voortgang van student, tenzij de meerderjarige student daar schriftelijk bezwaar tegen maakt. TrajectPlanner voor de voortgang van je studie Als student van MBO Utrecht heb je toegang tot TrajectPlanner, https://mboutrecht.trajectplanner.nl. Deze afgesloten omgeving is speciaal voor alles wat direct met je studie heeft te maken. Je kunt hier je resultaten bekijken, je roosters zien, werkstukken opslaan en inleveren, je portfolio vullen en delen met docenten of je SLB-er (studie- en loopbaan begeleider), etcetera. Hoe je TrajectPlanner gebruikt en welke informatie je er in kunt vinden kun je vinden op de ICT website Begeleiding van je studie Je Studie- en Loopbaan Begeleider (SLB-er) is je eerste aanspreekpunt. Je kunt bij hem of haar terecht met allerlei vragen die met je opleiding en je ontwikkeling te maken hebben. De SLB-er coacht je bij het uitzetten en bijstellen van een optimaal leertraject. En ondersteunt je bij het opstellen van leerdoelen, het ontwikkelen van competenties en het maximaal inzetten van je kwaliteiten. Samen met je SLB-er zoek je naar oplossingen voor eventuele problemen. Kom je er samen niet uit, dan verwijst je SLB-er je door naar een medewerker van Studenten dienstverlening. Studenten dienstverlening: extra begeleiding wanneer dat nodig is Als je twijfelt of je wel de goede keuze hebt gemaakt voor een opleiding, informatie wilt over vervolgopleidingen of geen erkend leerbedrijf kunt vinden is het goed als je meer begeleiding krijgt. Dit is ook zo als door persoonlijke omstandigheden de voortgang van je studie in gevaar is. Je studieloopbaanbegeleider kan je dan doorverwijzen naar de Studenten dienstverlening. In een eerste gesprek zal de medewerker van de Studenten dienstverlening met je bespreken wat je vraag precies is en welke acties je kunt ondernemen. Je kunt vragen om een studieadvies, eventueel getest worden en praten over je persoonlijke omstandigheden. Ook kan de medewerker je helpen bij het zoeken naar informatie over beroepen, opleidingen en regelingen. Ook kan je als BBL-er hulp krijgen bij het zoeken naar werk. Wanneer dat nodig is kan de medeweker van de Studenten dienstverlening je doorverwijzen naar I4U of Pitstop ( zie hieronder). Ook kan de medewerker je begeleiden naar een instantie buiten de school. De Studenten dienstverlening heeft contact met leerplichtambtenaren, hulpverleners en andere adviseurs. Heb je extra begeleiding of ondersteuning nodig? Mogelijk heb je advies of extra begeleiding nodig vanwege je handicap of ziekte. Dit kan betekenen dat je speciale voorzieningen of aanpassingen nodig hebt om lessen te kunnen volgen, om stage te kunnen lopen of om examen te kunnen doen. Je SLB-er kan je samen met de medewerker van de Studenten dienstverlening helpen om dit te regelen. Als je op het moment dat je je aanmeldt bij MBO Utrecht al weet dat je extra begeleiding of ondersteuning nodig hebt, moet je dit gelijk melden. In dat geval kunnen wij je zo goed mogelijk helpen. Pitstop Topgear voor niveau 3 en 4 Soms is het op school 'erop of eronder'. Het gaat bijvoorbeeld niet goed met je vanwege persoonlijkeof studieproblemen, teveel verzuim of verkeerd gedrag op de opleiding. MBO Utrecht biedt haar studenten in deze situatie Pitstop Topgear aan. Een traject van 5 weken, op maat, waarin je intensief werkt aan studie-, gedrags- en beroepsvaardigheden. Dit is een traject voor studenten die meer begeleiding nodig hebben (dan de studie- en loopbaanbegeleider kan bieden) bij studie-, gedrags- en beroepsvaardigheden. - Hoe stel je doelen en hoe plan je? - Hoe communiceer je en kom je op een goede manier voor jezelf op? - Waarom moet je op tijd komen en hoe ga je om met teleurstellingen? Dit zijn maar een paar voorbeelden van de onderwerpen die aan bod kunnen komen. Pagina 10 van 21

11 Pitstop biedt een rustige plek waar de student aan studie-, gedrags- en beroepsvaardigheden gaat werken. Ondertussen werkt hij/zij daar ook aan de eigen schoolopdrachten, zodat er geen achterstand ontstaat.. MBO Plusvoorziening Wanneer het schoolgaan belemmerd wordt door combinatie van problemen op en buiten school (bijv. werk, privé, gezondheid of familieomstandigheden), dan kun je gebruik maken van de Plus voorzieningen. Dit zijn 3 trajecten, namelijk: individueel-, groeps- en een time-out traject. Na een intake gesprek wordt er gekeken welk traject het beste bij je past. Je wordt ondersteund en leert omgaan met je problemen in relatie tot je opleiding. De insteek is vooral om praktisch onderwijsbelemmeringen aan te pakken. Binnen deze drie trajecten wordt er op maat gekeken hoe je ondanks allerlei problemen met de juiste ondersteuning toch je diploma kunt halen. Examineren en diplomeren Examineren In het MBO wordt gesproken over specifieke examenonderdelen en generieke examenonderdelen: Specifieke examenonderdelen zijn de beroepsspecifieke opleidingseisen die als kerntaken zijn opgenomen in het kwalificatiedossier. Generieke examenonderdelen zijn door de overheid vastgestelde eisen die aan elke opleiding zijn toegevoegd, ongeacht de eisen van het beroep. Specifieke examenonderdelen: Bij het specifieke examen voer je de (kern)taken en werkprocessen uit die bij jouw toekomstige beroep horen. Het examen vindt plaats in een (bijna) echte praktijksituatie, waar alles wat je moet kennen en kunnen en de juiste beroepshouding samenkomen. Ook de beroepsgerichte kennis van Nederlands en rekenen kan op het juiste niveau in deze examenvorm worden geïntegreerd. Indien je aantoont dat je de kerntaak op het niveau van de kwalificatie naar behoren kunt uitvoeren, heb je voldaan aan deze kerntaak. Als het niet lukt om cruciale vakkennis en vaardigheden in één praktijksituatie te examineren, dan worden deze apart geëxamineerd. Dat kan het geval zijn bij de vreemde taal die hoort bij jouw beroepsopleiding. In een aantal opleidingen kunnen ook wettelijke vereisten en/of certificeerbare eenheden vermeld zijn. Deze worden ook geëxamineerd. Generieke examenonderdelen De landelijke overheid stelt sinds enkele jaren eisen aan het examineren van generieke vaardigheden Nederlandse taal en rekenen. Alle examenkandidaten van alle niveaus moeten daarin examineren. Bij niveau 4 is ook Engels een verplicht generiek examenonderdeel. We informeren examenkandidaten tijdig en volledig over examineren, dus ook over hoe resultaten meetellen voor het verkrijgen van het diploma. Diplomeren Om een MBO-diploma te ontvangen moet je voldaan hebben aan alle exameneisen. Naast de hiervoor beschreven specifieke en generieke exameneisen, gelden nog twee andere diploma-eisen: Loopbaan en Burgerschap (L&B) In het mbo is Loopbaan en Burgerschap een verplicht onderdeel in het onderwijsprogramma. Aan deze diploma-eis is voldaan als je voldoende bewijs hebt verzameld en inspanning hebt verricht voor de Loopbaan en Burgerschap dimensies. Je Loopbaan en Burgerschap docent geeft aan welke bewijzen je moet verzamelen en welke inspanning je moet laten zien. Pagina 11 van 21

12 Beroepspraktijkvorming (BPV) In het Handboek BPV of het werkboek BPV van je opleiding is vastgelegd wat jij in de BPV voor deze kwalificatie moet presteren. Om te kunnen slagen, moet je minimaal een voldoende halen voor de BPV. Zak- en slaagregeling Je bent geslaagd en ontvangt een diploma als: 1. de specifieke (=beroepsgerichte) examens met minimaal een voldoende zijn beoordeeld en je voldaan hebt aan de voorgeschreven specifieke eisen voor moderne vreemde talen; 2. je voldaan hebt aan de landelijk vastgestelde generieke eisen Nederlands en rekenen én (voor niveau 4) Engels; 3. je ons programma Loopbaan en Burgerschap (L&B) met goed gevolg hebt doorlopen en voldaan hebt aan de vereiste inspanningsverplichting; 4. je de beroepspraktijkvorming (stage) met een voldoende hebt afgesloten. Examenplan In het examenplan van de opleiding staat hoe de opleiding wordt geëxamineerd, welke examens worden afgenomen en aan welke andere eisen je moet voldoen om een diploma te kunnen ontvangen. Het examenplan is opgenomen in de opleidingsgids. Vraag je SLB er naar het examenplan. Examencommissie MBO Utrecht heeft een examencommissie, die verantwoordelijk is voor de examinering bij alle opleidingen van MBO Utrecht. Examenprotocol Centraal ontwikkelde examens. Enkele generieke examens worden landelijk ontwikkeld en geëxamineerd. De regels hierover staan in het examenprotocol Centraal ontwikkelde examens. Examenreglement MBO Utrecht Algemene zaken over examineren, zoals de planning, organisatie en inhoud van de examens, uitslag, herkansing, diplomering, onregelmatigheden, de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van iedereen die met examens te maken heeft, staan in het examenreglement van MBO Utrecht. De regels en afspraken over de inhoud en de planning van het examen die specifiek over jouw opleiding gaan, vind je in de opleidingsgids die je ontvangt aan het begin van je opleiding. Pagina 12 van 21

13 Onderscheid Onderwijs en examineren Onderwijs: Tijdens de opleiding word je voorbereid op datgene wat je moet kennen en kunnen als competent beginnend beroepsbeoefenaar. Je ontwikkelt de kennis, vaardigheden en beroepshouding die nodig zijn voor het beroep, waarvoor je wordt opgeleid. Je leert kennis en vaardigheden toepassen op school in gesimuleerde beroepssituaties maar ook in echte beroepssituaties tijdens je stage. Afhankelijk van het opleidingsniveau en de aard van de opleiding heb je andere kennis en vaardigheden nodig. Vergelijk bijvoorbeeld een schilder met een administrateur, verkoper of verpleegkundige. Het beroepenveld én de school vinden het heel belangrijk dat je over de juiste kennis, vaardigheden en beroepshouding beschikt. Tijdens de hele opleiding krijg je opdrachten en toetsen die je helpen deze kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Dit wordt geregeld beoordeeld (dat noemen we ook wel ontwikkelgerichte). Dan stellen we vast hoe jij je ontwikkelt. We bespreken met jou wat je mogelijke volgende opleidingsstap wordt. Gaandeweg ontwikkel je je tot een competente beginnende vakman of vakvrouw met de juiste beroepshouding. Examineren: Je kunt deelnemen aan een examen(onderdeel) als je het betreffende onderwijsprogramma hebt gevolgd en de daarbij horende inhoudelijke opdrachten en/of toetsen naar behoren hebt uitgevoerd en/of gemaakt. Dus als je hebt laten zien dat je beschikt over de noodzakelijk beroepsgerichte en generieke kennis en vaardigheden. Het opleidingsteam bepaalt in overleg met jouw studieloopbaanbegeleider en met jou wanneer je deel kunt nemen aan het examen(onderdeel). Net als in het voortgezet onderwijs wordt in het onderscheid gemaakt tussen onderwijs en examinering. Afhankelijk van jouw mogelijkheden en die van school kun je sneller door je opleiding om daarna deel te nemen aan het examen. MBO Utrecht kiest er bewust voor om op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar te examineren. Zo laat je als student zien dat je voldoet aan de kwalificatie-eisen uit het kwalificatiedossier. Pagina 13 van 21

14 Rechten en plichten Jouw rechten en plichten als student zijn vastgelegd in drie officiële en wettelijk verplichte documenten: het Studentenstatuut, de Onderwijsovereenkomst en de Praktijkovereenkomst. In de praktijkovereenkomst, die je afsluit als je de Beroepspraktijkvorming gaat volgen, staan de afspraken tussen jou, MBO Utrecht en het bedrijf waar je je BPV volgt. Wat je van MBO Utrecht mag verwachten We leren je wat je nodig hebt om te starten in het beroep van je keuze: wat je moet weten, wat je moet kunnen en welke beroepshouding je nodig hebt. Wat we je leren, in welke volgorde en in welk tempo stemmen we zo goed mogelijk af op jouw wensen en mogelijkheden. We zorgen ervoor dat praktijksituaties deel uitmaken van je opleiding. We bespreken met jou regelmatig in studieloopbaangesprekken hoe het gaat en welke volgende stappen je kunt zetten. We bieden goede begeleiding die ervoor zorgt dat je de keuzes maakt die voor jou het beste zijn. De begeleiding is zo intensief als voor jou nodig is. Wat we van jou verwachten Je zet je in om een vak te leren. Meer dan een vak! Je bent bereid om na te denken over wat je wilt bereiken en wat bij jou past. Je werkt zo zelfstandig aan je studieloopbaan als voor jou goed is. Je levert de nodige werkstukken, opdrachten en/of proeven in. Zo bouw je een portfolio op waarop wij je ontwikkeling kunnen beoordelen. Je kent deze gedragsregels en handelt er naar. Gedragsregels We vinden het in MBO Utrecht van groot belang dat we respectvol met elkaar omgaan: studenten onderling, studenten en medewerkers, en medewerkers onderling. Daaronder valt ook het respect voor eigen en andermans spullen. Studenten en medewerkers moeten gezamenlijk zorgen voor een goed leer- en leefklimaat. Algemene gedragsregels voor MBO Utrecht zijn: - Ik kom op tijd. Verzuim meld ik telefonisch. - Ik draag in de school kleding die passend is voor mijn opleiding (geen jas, pet, chador of burka). - Ik eet en drink alleen in de kantine. Ik heb geen kauwgom in mijn mond op school. - In de school rook ik niet. Op school drink ik geen alcohol en gebruik ik geen drugs. Ik draag ze ook niet bij mij. - Op school is de voertaal Nederlands en spreek ik Nederlands. - Afval doe ik in de daarvoor bestemde prullenbakken. Bij het verlaten van een lokaal of andere ruimte ruim ik de rommel op en schuif ik de stoelen aan. Ik houd het gebouw, het meubilair en de apparatuur netjes. - Ik gebruik mijn mobiele telefoon alleen op school als dit geen overlast veroorzaakt of wanneer daar door een leraar voor onderwijsdoeleinden opdracht toe gegeven wordt. - Ik maak alleen foto s, films of andere soorten beeld- of geluidsopnames op het terrein van de school wanneer daar voor onderwijsdoeleinden opdracht toe gegeven wordt door een leraar. Dit geldt ook voor het gebruik van gsm s en smartphones tijdens de les. - Ik ga verantwoord en zorgvuldig om met de door de school verstrekte ICT voorzieningen, zoals de persoonlijke opslagruimte, de mailbox en hardware. Ik breng daar geen schade aan toe. Ook maak ik er geen misbruik van en gebruik ze voor het doel waar ze voor zijn. Dat betekent onder andere dat ik mij daarmee geen toegang verschaf tot gegevens van anderen of een valse identiteit gebruik met de toegangsgegevens van MBO Utrecht. - Ik gebruik TrajectPlanner om te en met mijn SLB er, om mijn toetsresultaten te zien en eventueel mijn verzuim. - Ik laat geen waardevolle spullen achter in mijn jas of tas. Die spullen bewaar ik in een afsluitbaar kastje dat ik verplicht huur van MBO Utrecht. Pagina 14 van 21

15 - Ik weet dat het in bezit hebben van gevaarlijke goederen (o.a. vuurwerk, wapens) ten strengste verboden is, en ik heb die dan ook niet bij me. - Ik ben in het bezit van een schoolpas en weet dat ik verplicht ben deze bij me te hebben. Ik leen mijn schoolpas niet uit. Veiligheid MBO Utrecht gebruikt de volgende algemeen gangbare definitie van schoolveiligheid: Omstandigheden waarin ieder individu zich als mens gerespecteerd en aanvaard weet ongeacht religie, afkomst of seksuele geaardheid en waar men is gevrijwaard van ongeoorloofd gedrag en geweld (materieel, psychisch, fysiek). Bovendien biedt de leer- en werkomgeving een zodanige kwaliteit, dat veilig werken en leren geborgd zijn. Het is ieders taak ervoor te zorgen dat het in en rondom school veilig is. Studenten én medewerkers houden zich aan de veiligheidsvoorschriften in de school en in de bedrijven tijdens de stage. Veel bedrijven hebben bijzondere veiligheidsregels. Zorg dat je ze kent en hou je er aan. Financiën Les en cursusgeld In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) hangt de hoogte van het lesgeld of cursusgeld af van de leeftijd van de leerling, het niveau van de opleiding (1-4) en de opleidingsvariant (BBL of BOL). Kosten BBL; Cursusgeld Als je op 1 augustus jonger bent dan 18 jaar, hoef je geen cursusgeld te betalen. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder dan betaal je wel cursusgeld. De hoogte van het cursusgeld hangt af van het niveau: o Voor niveau 1 en 2 (de assistent- en basisberoepsopleiding) betaal je voor het schooljaar 2014/ o Voor niveau 3 en 4 (de vak-, middenkader- en specialistenopleiding) is dat in het schooljaar 2014/ Voor het cursusgeld krijg je een rekening van MBO Utrecht. Kosten voltijds BOL; Lesgeld Als je op 1 augustus jonger bent dan 18 jaar en voltijds BOL volgt, betaal je geen lesgeld. Als op 1 augustus van het cursusjaar 18 jaar of ouder bent, moet je wel lesgeld betalen: voor het schooljaar 2014/ In september of oktober 2014 krijg je van DUO een rekening voor het betalen van het lesgeld. Onderwijsbenodigdheden MBO Utrecht zorgt voor de voorzieningen voor je opleiding en de basisuitrusting. Van jou vragen we dat je de dingen aanschaft die je nodig hebt om je lessen voor te bereiden. Daarmee bedoelen we de boeken, je agenda, rekenmachine etc. Maar ook de zaken die specifiek voor jouw opleiding van belang zijn, die je nodig hebt voor het verwerven van je vaardigheden, zoals werkkleding en - schoenen. Sommige zaken kun je alleen via school aanschaffen, de kosten daarvan worden door MBO Utrecht in rekening gebracht. In de opleidingsgids vind je een indicatie voor de jaarlijkse kosten van jouw opleiding. Wat voor jou van toepassing is vind je in het handboek: Student en Financiën. Vrijwillige bijdragen Een school of opleiding kan extra faciliteiten aan studenten aanbieden, die we je van harte aanbevelen, maar die niet strikt noodzakelijk zijn voor het volgen van de opleiding en het behalen van een diploma. Deze faciliteiten bestaan bijvoorbeeld uit excursies en studiereizen. Hieraan zijn kosten verbonden. Dit is een vrijwillige bijdrage: Je kiest zelf of je gebruik wilt maken van deze extra s. Pagina 15 van 21

16 Wanneer je hier geen gebruik van maakt, krijg je een verplicht alternatief lesprogramma. Meer informatie over de activiteiten die voor jouw opleiding onder de vrijwillige bijdrage vallen vind je in het handboek: Student en Financiën op de website van MBO Utrecht Aan het begin van het studiejaar ontvang je een bestelformulier waarop je kunt aankruisen welke extra zaken je via school wilt aanschaffen en aan welke activiteiten je deel wilt nemen. Op dat formulier zijn ook de prijzen vermeld. Als je het ondertekende bestelformulier hebt ingeleverd, ben je ook verplicht om de aangekruiste zaken af te nemen. Studiefinanciering Als je 18 jaar of ouder bent en een BOL-opleiding volgt, kun je je recht hebben op Studiefinanciering of Tegemoetkoming Studiekosten. Iedereen die recht heeft op studiefinanciering, krijgt een basisbeurs. Naast de basisbeurs kun je een aanvullende beurs aanvragen. De precieze regels zijn te vinden op de site van DUO-IB-groep: Doe je een mbo-opleiding op niveau 1 of 2, dan is je studiefinanciering een gift. Na je opleiding betaal je alleen een eventuele lening terug. Volg je een mbo-opleiding op niveau 3 of 4, dan is je studiefinanciering de eerste vier jaar een prestatiebeurs en daarna eventueel drie jaar een lening, ook als de opleiding korter is dan 4 jaar. Als je binnen 10 jaar een diploma haalt, dan wordt de prestatiebeurs omgezet in een gift. Als je binnen 10 jaar geen diploma haalt, dan wordt de beurs omgezet in een lening, die je moet terugbetalen Voor een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) krijg je geen studiefinanciering. Let op: De datum die op het diploma staat is ook de datum van uitschrijving. Vanaf die datum heb je geen recht meer op studiefinanciering en OV-kaart. Je OV-kaart moet je zelf opzeggen! Pagina 16 van 21

17 Medezeggenschap Studentenraad: beslis mee! MBO Utrecht heeft een studentenraad. Hoe de studentenraad werkt, hoe deze is samengesteld en welke bevoegdheden de raad heeft, staat vermeld in het reglement van de Studentenraad. De studentenraad praat en beslist mee over onderwijszaken die jou en je medestudenten aangaan. Je hebt gesprekken met het College van Bestuur van de instelling, vertegenwoordigt de belangen van studenten en denkt mee over het verbeteren van de school. Dus: als je invloed wilt uitoefenen neem contact op met de studentenraad op mailadres Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) JOB zet zich in voor de belangen van alle mbo-studenten; JOB kan je adviseren over je rechten en plichten, of bijvoorbeeld over de bevoegdheden van de studentenraad. Zie: Klachten Klachten over ongewenst gedrag Wanneer je een klacht hebt over ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, discriminatie en agressie op school, kun je naar de vertrouwenspersoon.onze vertrouwenspersonen zijn: o o o o Emile Schoneveld: Marja van den Hombergh: Loes Zijlstra: Peter van der Steeg: Aarzel niet om met hem of haar contact op te nemen. De vertrouwenspersoon zal naar je luisteren en neemt je verhaal serieus. De regels voor de afhandeling van klachten over ongewenst gedrag staan in de Klachtenregeling MBO Utrecht seksuele intimidatie, discriminatie en agressie zie: Wie voor jou de vertrouwenspersoon is, vind je op de website van je academie. Meldplicht Je opleidingsteam en de vertrouwenspersoon zullen elke klacht zorgvuldig behandelen. Bij klachten van studenten en ouders over de schoolsituatie waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict is de school wettelijk verplicht om aangifte te doen bij de officier van justitie. Klachten over examenbeslissingen Een klacht over de beoordeling van een examen of de omstandigheden waaronder een examen wordt afgelegd, bespreek je eerst met de teammanager of de examencommissie. Als jullie er samen niet uit komen kun je in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor de Examens MBO Utrecht. De regels voor de behandeling van klachten voor deze Commissie zijn opgenomen in de Regeling Commissie van beroep voor de Examens, zie: Het adres van de Commissie van beroep is: Commissie van Beroep voor de examens MBO Utrecht T.a.v. mw. M. van Reek Postbus 7031, 3502 KA Utrecht Overige klachten Wanneer je een klacht hebt over het onderwijs of zaken die hiermee te maken hebben, vragen we van je dat je dit eerst bespreekt met degene die erover gaat of waar je het probleem mee hebt. Wanneer je Pagina 17 van 21

18 er samen niet uit komt, ga je naar de teammanager. Gelukkig wordt het probleem in de meeste gevallen naar ieders tevredenheid opgelost. Wanneer dit niet lukt, kun je een klacht indienen bij het College van Bestuur en daarna bij de Klachtencommissie MBO Utrecht. Dit soort klachten noemen wij Overige klachten. De regels voor de behandeling van deze klachten vind je in de Regeling overige klachten, zie: Het adres van de klachtencommissie is: Klachtencommissie MBO Utrecht T.a.v. mw. M. van Reek Postbus KA Utrecht Faciliteiten en voorzieningen Hieronder zie je een beknopt overzicht van de faciliteiten en voorzieningen die voor jou ter beschikking staan. Voor uitgebreide informatie zie de website Studentenpas MBO Utrecht Aan het begin van je opleiding ontvang je een Studentenpas. Deze heb je nodig om te printen en om toegang te krijgen in de gebouwen van MBO Utrecht. Deze pas wordt eenmalig verstrekt. Bij verlies of diefstal vragen wij een bijdrage in de vergoeding van een nieuwe MBO Utrecht Pas. Computerlokalen MBO Utrecht heeft computerlokalen. Hierin kun je gebruik maken van de diverse computerfaciliteiten ten behoeve van je studie en voor het afnemen van examens. Dit is vooral van belang als er voor je opleiding speciale software wordt gebruikt. Een klein aantal programma s is alleen op de schoolcomputers geïnstalleerd. Hiervoor kun je in een computer lokaal terecht. Bij steeds meer opleidingen wordt gebruik gemaakt van laptops. Vóór het begin van je opleiding word je hierover geïnformeerd. Toegang tot ons netwerk Om te kunnen werken op een schoolcomputer moet je inloggen op het netwerk van MBO Utrecht. Je gebruikersnaam is je studentnummer. Je wachtwoord is bij de eerste keer inloggen je postcode van je huisadres (cijfers en letters aan elkaar). Regelmatig zal je bij inloggen de vraag krijgen je wachtwoord te resetten. Je kunt dan alleen een wachtwoord nemen wat je niet eerder gebruikt hebt. Wanneer het inloggen niet lukt, ga dan naar het serviceplein op http//ict.mboutrecht.nl.. Daar kan je het wachtwoord opnieuw instellen. USB-sticks kan je alleen gebruiken, wanneer hierbij geen installatie nodig is. Uitloggen Wanneer je klaar bent met werken op de computer, log dan altijd uit. Wanneer je dit niet doet, kunnen anderen bij jouw documenten komen. Ook kunnen andere studenten op jouw naam/kosten printen of internetsites bezoeken. Draadloos netwerk Veel locaties van MBO Utrecht beschikken over een veilig draadloos netwerk (internetverbinding). Je kunt met een laptop toegang krijgen tot dit netwerk, zodat je gebruik kunt maken van internet op deze locaties. Vragen over ICT Voor alle vragen over ICT kun je contact opnemen met een medewerker van het computer lokaal of je SLB-er. In de introductieperiode krijg je een aantal lessen met uitleg over ICT. De relevante informatie kun je ook vinden op de ICT website Pagina 18 van 21

19 EduCloud Onze digitale educatieve omgeving noemen we de EduCloud. Dit is een moderne cloud-based omgeving waarin je de benodigde software kunt gebruiken die nodig is voor je studie. Deze omgeving is zoals thuis als op school voor je beschikbaar. Om thuis gebruik te maken van de EduCloud zul je software op je eigen computer moeten installeren (de zogenaamde Citrix Receiver).Voor meer details zie de ICT website voor studenten Als student van MBO Utrecht krijg je een eigen adres. Alle (digitale) communicatie zal via dit e- mail adres gaan verlopen. Je wordt dan ook geacht om de mail naar dit adres regelmatig te controleren. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor een verantwoord gebruik van dit adres. Desgewenst kun je dit adres laten doorsturen naar een mail adres van je eigen keuze (forwarden). Het adres van een student is: Let op: alle communicatie met en over je opleiding moet via dit adres worden gevoerd. Gebruik dit mailadres dus ook als jij een vraag of een opmerking mailt naar je bijvoorbeeld je SLB er! Office 365 en opslaan van je eigen bestanden Via het mailadres kunnen studenten ook gebruik maken van Office 365. Hierin kun je nieuwe of bestaande office documenten bewerken. Daarnaast krijgen alle studenten een opslag ruimte van 7 Gb voor bestanden, de zogenaamde Sky drive Pro. De opslag en beveiliging worden geregeld door Microsoft, uiteraard alleen voor school gerelateerde zaken. Voor details kun je kijken op de ICT website Printen Op de schoollocaties hebben we meerdere printers staan. Om hiervan gebruik te kunnen maken heb je een studentenpas nodig. Nieuwe studenten krijgen aan het begin van de opleiding een pas uitgedeeld. MBO Utrecht schenkt je een start printtegoed op je pas. Dit printtegoed moet je daarna zelf aanvullen. Hoe dit geregeld is kun je vinden op de ICT website Software MBO Utrecht heeft een samenwerking met SLIM software zodat tegen gereduceerd tarief software aangeschaft kan worden zoals bijvoorbeeld Microsoft Windows en Office-pakketten, computerbeveiligingssoftware, Multimedia software en nog veel meer. Om in te loggen gebruik je je adres als gebruikersnaam. Je wachtwoord is de postcode van je huisadres (cijfers en (hoofd)letters aan elkaar). De website om te bestellen is Vakanties Herfstvakantie 20 t/m 24 oktober 2014 Kerstvakantie 22 december 2014 t/m 2 januari 2015 Voorjaarsvakantie 23 t/m 27 februari 2015 Goede vrijdag 3 april 2015 Pasen 5 en 6 april 2015 Koningsdag 27 april 2015 Meivakantie 4 t/m 15 mei 2015 Hemelvaartsdag 14 mei 2015 Pinksteren 24 en 25 mei 2015 Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus 2015 Pagina 19 van 21

20 Verklarende woordenlijst Beroepspraktijkvorming De beroepspraktijkvorming (afgekort: BPV) of stage maakt verplicht onderdeel uit van iedere beroepsopleiding. De afspraken tussen de student, de onderwijsinstelling en het praktijkbedrijf worden vastgelegd in de praktijkovereenkomst. Beroepsspecifiek Horend bij het beroep Certificeerbare eenheden Een onderdeel uit een kwalificatiedossier waarvoor een certificaat kan worden gegeven. Iemand die een certifieerbare eenheid heeft behaald kan met dit certificaat aan de slag. Competentie Het vermogen om belangrijke beroepstaken op een goede manier te verrichten. Generieke Eisen die vanuit de overheid gesteld worden aan taal en rekenen. Deze gelden voor alle opleidingen. Integraal In zijn geheel Kerntaken De belangrijkste werkzaamheden van een beroepsbeoefenaar. Deze taken zijn beschreven in het Kwalificatiedossier Kwalificatiedossier Voor iedere opleiding bestaat een kwalificatiedossier. De kwalificatiedossiers worden gebruikt in het MBO om aan te geven wat een student aan het eind van zijn opleiding moet kennen en kunnen. Kwalificatie eis Eis op het gebied van kennis, vaardigheden en houding die worden gesteld aan de uitoefening van een beroep of die nodig zijn voor doorstroming in het onderwijs. Kwalificerende toetsing Examens Ontwikkelingsgerichte toetsing Toetsen Simulatie, gesimuleerd Nabootsing Werkprocessen Afgebakende beroepsactiviteiten binnen een kerntaak Niveau van taal en rekenen. Zie bijvoorbeeld: Pagina 20 van 21

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014.

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014. OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014 Opleidingscluster Toerisme Adres uitvoeringlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22157-95391 Naam opleiding Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4 Leerweg] BOL Datum / Cohort / Versie 2014-2017 Kwalificatiedossier Opleidingsduur 3 jaar Startdatum studiejaar

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014 OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014 (i.s.m. Vacansoleil Leisure Academy) Opleidingscluster

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Lentiz MBO Greenport

Studiegids 2013-2014. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Lentiz MBO Greenport Studiegids 2013-2014 Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur Lentiz MBO Greenport Bezoekadres postadres Professor Holwerdalaan 62 postbus 20 2672 LD Naaldwijk 2670

Nadere informatie

Opleiding Administratief medewerker

Opleiding Administratief medewerker Onderwijs- en examenregeling Opleiding Administratief medewerker Uitstroom Secretarieel medewerker / crebo 90472 Niveau 2 BOL Cohort 2015-2017 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU versie 3, juni 2015

Nadere informatie

Zoomvliet College, ROC West Brabant, pagina 1

Zoomvliet College, ROC West Brabant, pagina 1 Kwalificatiedossier 22156, 90472, 90473, 90471, 90470 Naam opleiding Secretariële/Financiële Beroepen 90472 Secretarieel Medewerker 90473 Telefonist/receptionist 90471 Bedrijfsadministratief medewerker

Nadere informatie

Regelwijzer Versie: 6 december 2011

Regelwijzer Versie: 6 december 2011 Regelwijzer Versie: 6 december 2011 Inleiding Het Grafisch Lyceum Utrecht hecht waarde aan zorgvuldigheid. Waar mensen met elkaar samenwerken bieden duidelijke afspraken, regelingen en procedures helderheid

Nadere informatie

AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011. Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam

AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011. Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011 Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam Studentenstatuut ROCvA versie 9 1 Opgemaakt: 19-07-2010 A. INLEIDING Studentenstatuut waarvoor?

Nadere informatie

Informatiegids 2013-2014

Informatiegids 2013-2014 Informatiegids 2013-2014 ROC van Amsterdam, MBO College Zuid Opleidingen Sport & Bewegen Amsterdam Europaboulevard 13 1079 PC Amsterdam 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling Cohort: 2010 2010-2013 startmoment augustus 2011-2014 startmoment januari Crebonummer: 94830 Uitstroom: Verzorgende IG Niveau: 3 Leerweg: BBL Versie 2 Datum vastgesteld: juni

Nadere informatie

Concept Schoolgids MBO Helmond 2014-2015 CONCEPT

Concept Schoolgids MBO Helmond 2014-2015 CONCEPT Concept Schoolgids MBO Helmond 2014-2015 Inhoud Welkom... 5 Voorwoord... 6 1. Over school... 7 1.1 Over Helicon... 8 1.2 Missie... 9 1.3 Communicatie... 9 1.4 Schoolleiding... 10 1.5 Lestijden... 10 1.6

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Studiegids School voor Economie en Juridische Beroepen

Studiegids School voor Economie en Juridische Beroepen Studiegids School voor Economie en Juridische Beroepen School voor Economie en Juridische Beroepen Aspasialaan 19 2493 WN Den Haag Beste student, Voor je ligt de studiegids 2014-2015 van ROC Mondriaan

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Studiegids. 2014-2015 Versie 1. Dagopleidingen (BOL) Laboratoriumtechniek, Procestechniek, Voedingstechnologie en Watermanagement en Milieu

Studiegids. 2014-2015 Versie 1. Dagopleidingen (BOL) Laboratoriumtechniek, Procestechniek, Voedingstechnologie en Watermanagement en Milieu Studiegids 2014-2015 Versie 1 Dagopleidingen (BOL) Laboratoriumtechniek, Procestechniek, Voedingstechnologie en Watermanagement en Milieu Deze studiegids is ook digitaal beschikbaar via blackboard (studienet)

Nadere informatie

Bedrijfsadministratief medewerker

Bedrijfsadministratief medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Bedrijfsadministratief medewerker 90471 Niveau 2 BOL cohort 2013-2015 Terugvalcrebo 10045 (Bedrijfsadministratief medewerker) Kwalificatiedossier versie

Nadere informatie

Secretarieel medewerker

Secretarieel medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Secretarieel medewerker 90472 Niveau 2 BOL cohort 2014-2016 Terugvalcrebo 10050 (Secretarieel medewerker) Kwalificatiedossier versie 2013 Nominale studieduur

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 ROC Mondriaan School voor Toerisme & Recreatie Helenastraat 10 2595 HA Den Haag Telefoon 088-6663350 info.toerisme@rocmondriaan.nl SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOL VOOR TOERISME EN RECREATIE Schoolgids 2014-2015

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012

Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012 Opleidingswijzer Opleiding Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor

Nadere informatie

Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid.

Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid. 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam, Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid. Deze informatiegids zal je gedurende dit

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Over het Horizon College Het Horizon College is een modern, goed toegerust, Regionaal Opleidingen Centrum(roc). Dat wil zeggen dat er veel verschillende beroepsopleidingen

Nadere informatie