Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel"

Transcriptie

1 Studiegids MBO Utrecht algemeen deel

2 Inhoudsopgave Welkomstwoord CvB. pag. 3 Onderwijs bij MBO Utrecht.. pag. 4 Academies van MBO Utrecht.. pag. 5 Beroepsonderwijs. pag. 6 Tijd voor onderwijs. pag. 7 Begeleiding van je studie.. pag. 8 Examineren en diplomeren.. pag. 9 Rechten en plichten pag. 12 Financiën.... pag. 13 Medezeggenschap... pag. 15 Klachten.. pag. 15 Faciliteiten en voorzieningen.. pag. 16 Verklarende woordenlijst... pag. 18 Waar vind je belangrijke info... pag. 19 Pagina 2 van 21

3 Welkom/ Voorwoord van het College van Bestuur Van harte welkom als student op MBO Utrecht! Wij zijn er trots op dat je ervoor gekozen hebt om je opleiding bij ons te volgen. MBO Utrecht is een plek waar je kennis en vaardigheden opdoet. Maar ook een plek waar je je persoonlijkheid ontwikkelt, je sociaal vormt en leert wat het betekent om deel te nemen aan de maatschappij. Die maatschappij verwacht ook dat de school méér doet dan alleen kennis overdragen. Wij zien het dan ook als onze taak om je hierbij te helpen en je vooral te inspireren. Wij leiden je op tot een beroep dat bij je past en waarin je verder kan groeien. In onze schoolgebouwen heeft elke opleiding een eigen plek en je zal je er dan ook snel thuis voelen. Samen met jou halen we het beste uit jezelf naar boven op weg naar een mooie toekomst, een toekomst bij een leuke werkgever of als opstap naar het hbo. Het opleidingsaanbod van MBO Utrecht is daarvoor een uitstekend vertrekpunt. Als student van MBO Utrecht mag jij rekenen op goed onderwijs en als je dat nodig hebt - extra ondersteuning. Andersom rekenen wij erop dat jij je inzet voor goede studieresultaten en je eigen verantwoordelijkheid neemt. Bijvoorbeeld door je te verdiepen in de diploma-eisen en het lesprogramma, en ook door je te informeren over de begeleidingsmogelijkheden en voorzieningen. En we verwachten dat je de school- en aanwezigheidsregels kent. Dat alles en nog veel meer vind je in deze studiegids. Lees hem goed door. Het helpt je snel je weg te vinden binnen MBO Utrecht. Namens alle docenten en studiebegeleiders wensen wij je veel succes met je studie. Adri van der Wind Robert Leeftink College van Bestuur MBO Utrecht Informatie voor studenten in twee delen Je krijgt als student bij MBO Utrecht een studiegids en een opleidingsgids. In deze studiegids vind je informatie over MBO Utrecht, wettelijke regelingen en afspraken die voor alle academies van MBO Utrecht gelden. In de opleidingsgids, stelt de academie waar je les krijgt zich voor. Hier leggen we uit hoe je onderwijs, beroepspraktijkvorming en begeleiding eruit zien en welke regels en afspraken er op school gelden. Ook vind je hier informatie over de opleiding die je volgt, je lessen en je examinering. Heb je nog geen opleidingsgids ontvangen, vraag er dan naar bij je studie- en loopbaanbegeleider! Pagina 3 van 21

4 Onderwijs bij MBO Utrecht Ambitie in leren Het Middelbaar Beroeps Onderwijs leidt op tot een beroep, de nadruk in het onderwijs ligt op de praktijk. Het mbo houdt zich aan wettelijke regels, die vastgelegd zijn in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Dit geldt ook voor MBO Utrecht. Dat betekent dat je een landelijk erkend diploma krijgt als je je opleiding met succes afrondt. Met je diploma kun je direct aan de slag of doorstromen naar een vervolgopleiding in een hoger niveau. Binnen de wettelijke regels geeft MBO Utrecht een duidelijk eigen invulling aan het beroepsonderwijs. MBO Utrecht en haar voorgangers spelen al tientallen jaren een bijzondere rol in het middelbaar beroepsonderwijs in de stad Utrecht. Met het accent op de hoogste niveaus van het MBO spelen wij in op de snel veranderende arbeidsmarkt. Onze hoogwaardige, praktijkgerichte beroepsopleidingen sluiten aan op het vervolgonderwijs, de processen in het maatschappelijk verkeer en bedrijfsprocessen. Geworteld in het christelijk onderwijs geven wij vorm en inhoud aan onze interconfessionele identiteit. Vandaaruit laten wij ons inspireren en werken wij. Daardoor hechten wij sterk aan waarden als respect, persoonlijke aandacht en geborgenheid. Onze opleidingen staan open voor studenten van alle levens- en geloofsovertuigingen. Ondernemend gedrag, maatschappelijke betrokkenheid en burgerschap staan bij ons nadrukkelijk op de agenda. Persoonlijk Wij geven je meer dan een opleiding. Wij bieden je een opstap naar een volwaardige rol in de maatschappij als vakman, werknemer en verantwoordelijke, zelfbewuste burger. Bij ons vind je een inspirerende en levendige leer- en werkomgeving waar je je snel thuis voelt. Als zelfstandige en kleinschalige organisatie bieden wij jou een persoonlijke betrokkenheid die de onderlinge verbondenheid bevordert. Daardoor komen ieders kwaliteiten optimaal tot ontwikkeling. Dit geldt zowel voor jou als je docenten en praktijkopleiders. Ambitieus MBO Utrecht daagt je uit en biedt uitstekende mogelijkheden om je talenten optimaal tot hun recht te laten komen. Met het brede aanbod aan opleidingen en leerbedrijven kun je de keus maken die het beste bij jou past. Hiermee leg je een stevige basis voor je vervolgopleiding of loopbaan. Ondernemend Ons brede onderwijsaanbod omvat volwaardige mbo eindopleidingen die aansluiten op het hbo. Onze MHBO academie biedt studenten een goede voorbereiding op een snelle doorstroming. Omdat wij het begrip ondernemend hoog in het vaandel hebben staan, werken wij nauw samen met de Utrechtse Ondernemers Academie en diverse bedrijven en maatschappelijke instellingen in de regio. Onze studenten combineren leren en werken in praktijkgerichte opleidingen en leerbedrijven, zoals Toasted van de Herman Brood Academie, Grand Café Morgen, U-Sport, het EventLab en Samen met docenten en praktijkbegeleiders bouwen studenten aan hun toekomst: werken hier aan hun kennis, houding en vaardigheden. Dat is onze ambitie: ambitie in leren. Pagina 4 van 21

5 Academies van MBO Utrecht Academie voor Economie en Ondernemen Australiëlaan AB Utrecht Academie voor Welzijn Australiëlaan AB Utrecht Gooise Zorgacademie Stationsstraat EM Hilversum ICT Academie Columbuslaan RA Utrecht Sportacademie Utrecht Grebbeberglaan VX Utrecht Academie voor Horeca en Toerisme Grebbeberglaan VX Utrecht MHBO Academie Utrecht Australiëlaan AB Utrecht Utrechtse Zorgacademie Australiëlaan AB Utrecht Academie voor Techniek Columbuslaan RA Utrecht MBO Utrecht Entreeopleidingen Columbuslaan RA Utrecht Utrechtse Dansacademie Grebbeberglaan VX Utrecht Event Academie Bontekoelaan RA Utrecht Herman Brood Academie Bontekoelaan RA Utrecht Pagina 5 van 21

6 Beroepsonderwijs: leren voor je vak en voor de maatschappij De twee leerwegen in het MBO zijn: Beroepsopleidende leerweg ( BOL) is een combinatie van leren en beroepspraktijkvorming. Je volgt les op school en leert tijdens de beroepspraktijkvorming. Hieronder valt ook de binnenschoolse praktijk in een leerbedrijf. Beroepsbegeleidende leerweg ( BBL) is een combinatie van werken en leren. Je zit meestal één dag in de week op school en je werkt vier dagen in de week bij een bedrijf of organisatie. De praktische ervaring doe je op in je werk. Op school krijg je theorie en begeleiding. In het MBO wordt onderwijs aangeboden op vier niveaus. Op welk niveau je een opleiding kunt volgen, hangt af van je vooropleiding of werkervaring. Niveau 1. Entreeopleiding; Je kunt onder toezicht eenvoudige, uitvoerende werkzaamheden verrichten. Niveau 2. Basisberoepsopleiding; Je kunt uitvoerende werkzaamheden verrichten. Niveau 3. Vakopleiding; Je kunt volledig zelfstandig werkzaamheden uitvoeren. Niveau 4. Middenkader- of specialistenopleiding; Je kunt specialistische uitvoerende taken zelfstandig verrichten. Je bent breed inzetbaar en draagt verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken. Wat leer je? Je wordt opgeleid voor een vak. Voor dit vak moet je kennis, vaardigheden en een juiste werk- of beroepshouding samen kunnen toepassen in de echte beroepspraktijk. Dan beschik je over de juiste competenties van een beginnend beroepsbeoefenaar. Beroepsspecifieke vakken Vanuit de vakken die specifiek gericht zijn op je toekomstig beroep leer je: Kennis Na je opleiding ben je vertrouwd met alle theorie die je in de praktijk moet toepassen. Vaardigheden Je leert hóe je die kennis kunt toepassen. Samenwerken, plannen en omgaan met klanten of patiënten zijn vaardigheden die je nodig hebt in je werk. Je leert ook vaardigheden die speciaal voor jouw beroep gelden. We begeleiden je in het leren van de vaardigheden en toetsen en beoordelen het resultaat. Ontwikkeling en beroepshouding Je diploma is een startkwalificatie voor je werk, geen eindpunt. Daarom leer je bij MBO Utrecht ook hoe je ervoor kunt zorgen dat jouw kennis en vaardigheden tijdens je loopbaan up-to-date blijven. Op school begeleiden we je daarbij en later doe je dat steeds zelfstandiger. Algemene vakken: De algemene vakken heb je niet alleen in je toekomstig beroep nodig maar helpen je ook, goed voorbereid in de maatschappij te functioneren. De algemene vakken zijn: Taal en Rekenen Taal en rekenen zijn erg belangrijk in je opleiding. Niet alleen kun je de opleiding beter volgen, als je de Nederlandse taal goed beheerst, ook voor het verder leren na je mbo opleiding heb je een goede kennis van Nederlands, rekenen en Engels nodig. En bovendien is het om goed te kunnen functioneren in de maatschappij van groot belang dat je goede kennis hebt van Nederlands en rekenen. Daarom zijn er eisen gesteld aan wat je moet kunnen aan het eind van je opleiding. Je krijgt van ons lessen in Nederlandse taal en rekenen en Engels. Loopbaan en Burgerschap (L&B) Om goed in onze samenleving mee te kunnen doen, is alleen een voorbereiding op een beroep niet voldoende. Loopbaan en Burgerschap speelt daar op in. Bij Loopbaan leer je om zelf sturing te geven aan je eigen ontwikkeling. Burgerschap gaat in op deelname aan de maatschappij. Denk aan het maken van politieke keuzes, op tijd op het werk komen, als kritisch consument kunnen functioneren, zorgen voor je eigen gezondheid en kennis hebben van verschillende culturen en geloven. Alle studenten in het mbo moeten competent zijn op het gebied van Loopbaan en Burgerschap Pagina 6 van 21

7 Beroepspraktijkvorming (BPV) De beste manier om kennis te maken met je toekomstige beroep is werken of stagelopen in een bedrijf: dat noemen we beroepspraktijkvorming (BPV). Je leert in de praktijk en past de theorie toe. De BPV is een belangrijk deel van iedere opleiding. Hoe voor jou de beroepspraktijkvorming eruit ziet en wat hier over de afspraken zijn, lees je in de opleidingsgids. Voor je beroepspraktijkvorming gaat volgen sluit je een praktijkovereenkomst af. Persoonlijke afspraken over de BPV worden vastgelegd in Trajectplanner. Let op: Je kunt pas met je BPV beginnen als je de ondertekende praktijkovereenkomst hebt ingeleverd op school. Zonder ondertekende praktijkovereenkomst ben je niet verzekerd! Tijd voor onderwijs Hoeveel uren heb je nodig voor je onderwijs? In een BOL opleiding heb je in het eerste jaar van je opleiding ten minste 700 begeleide onderwijsuren per studiejaar. Dit is niet alleen les maar ook klassikale begeleiding. Daarnaast heb je ook beroepspraktijkvorming. Het totaal aantal begeleide onderwijsuren plus het aantal uren BPV hangt af van het niveau van je opleiding. In de praktijk vraagt je opleiding meer tijd dan alleen de begeleide onderwijsuren, omdat je ook tijd besteedt aan je opdrachten. Dit totaal heet studiebelastingsuren. Je moet rekenen op ten minste 1600 studiebelastingsuren per jaar. Als je een entreeopleiding volgt, heb je 1000 uur onderwijs, waarvan 600 begeleide onderwijsuren. Een BBL opleiding omvat elk studiejaar ten minste 850 uur, waarvan ten minste 200 begeleide onderwijsuren. We verwachten van je dat je beschikbaar bent op de tijden die in de branche waarvoor jij wordt opgeleid gebruikelijk zijn. Aan- en afwezigheid en verzuim MBO Utrecht gaat ervan uit dat je altijd aanwezig bent op school, volgens je rooster. We vinden het ook belangrijk dat je op tijd komt. Voor die momenten waarop je niet aanwezig kunt zijn, heeft de school een aantal afspraken gemaakt. Je meldt je afwezigheid zowel op school als op je stageadres. In het stroomschema kun je lezen hoe je moet handelen als je ziek bent of verlof wilt aanvragen voor bijvoorbeeld bezoek aan een arts, rijexamen, huwelijk of begrafenis. Pagina 7 van 21

8 In de opleidingsgids staat precies wat je moet doen als je ziek bent. Daar vind je ook de regels die gelden als je verlof aan wilt vragen. Je kunt verlof aanvragen voor bijvoorbeeld een: - Bezoek aan dokter, tandarts of specialist - Rijexamen - Huwelijk of begrafenis Verlof aanvragen Tenminste 2 dagen voor de vrije dag vraag je schriftelijk verlof aan bij je SLB er of teammanager. Dit verlof wordt, na de toestemming verwerkt in het presentieregistratiesysteem (Trajectplanner). Ongeoorloofd verzuim Zonder toestemming van je SLB er of teammanager is het niet toegestaan om verlof op te nemen. Ben je zonder bericht afwezig, wordt dit gezien als ongeoorloofd verzuim. Ongeoorloofd verzuim is het zonder toestemming wegblijven (spijbelen). Ook regelmatig te laat komen is ongeoorloofd verzuim. Als je je niet houdt aan de afspraken rondom ziekmelden dan geldt ook dat als ongeoorloofd verzuim! Je bent ongeoorloofd afwezig Je wordt door de verzuimmedewerker gebeld. Je bent thuis en maakt afspraken om op school te komen Je bent niet thuis. Je krijgt een brief of waarin je uitgenodigd wordt voor een gesprek met je SLB er Als je 16 klokuren ongeoorloofd afwezig bent in een periode van 4 aaneengesloten weken, dan is MBO Utrecht wettelijk verplicht je te melden bij het DUO- verzuimloket! De leerplichtambtenaar van je woongemeente krijgt deze melding. Ook als je 10x te laat bent in 4 aaneengesloten weken word je gemeld bij het DUO verzuimloket. Je kunt dan acties verwachten van de school en/of van de leerplicht of RMC medewerker van de gemeente. Als je aanwezigheid niet verbetert, dan kan dit gevolgen hebben, zoals een proces-verbaal en doorverwijzing naar de tweedelijns zorg van MBO Utrecht. Pagina 8 van 21

9 Zonder toestemming van je SLB er of teammanager is het niet toegestaan om verlof op te nemen. Ben je zonder bericht afwezig, wordt dit gezien als ongeoorloofd verzuim. Als je zonder toestemming afwezig bent is de school wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim van zowel BOL- als BBLstudenten te melden bij de afdeling Leerplicht van de gemeente. Je valt onder de Leerplichtwet tot je 18e verjaardag. Ben jij nog leerplichtig dan geldt een maximum van 16 uur les - of praktijkuren afwezigheid gedurende een periode van 4 opeenvolgende lesweken. Bij het overschrijden van deze grens is de school verplicht daarvan melding te maken bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Als je aanwezigheid niet verbetert dan zal een Leerplichtambtenaar van je woonplaats contact met je opnemen. Maar ook tot je 23e verjaardag zijn wij, wanneer je nog geen startkwalificatie hebt gehaald, bij teveel verzuim verplicht dit te melden bij de overheid. We maken geen onderscheid tussen studenten jonger of ouder dan 18 jaar. Ook als je regelmatig kortdurend ziek bent, is dit onderwerp van gesprek met je SLB er. In bijzondere gevallen kan regelmatig, kortdurend ziekteverzuim ook worden gemeld aan DUO. Over de procedures rondom verzuim (ziekmelden, bezoek arts, bijzonder verlof etc.) word je apart ingelicht door je SLB-er. Pagina 9 van 21

10 Contacten school en thuis Wij vinden het belangrijk ook contact te hebben met je ouders. Je ouders of verzorgers spelen een belangrijke rol in jouw leven en dus ook in jouw opleiding. Daarom is ons beleid dat wij de ouders / verzorgers van studenten tot 21 jaar informatie kunnen verstrekken over het verzuim en de voortgang van student, tenzij de meerderjarige student daar schriftelijk bezwaar tegen maakt. TrajectPlanner voor de voortgang van je studie Als student van MBO Utrecht heb je toegang tot TrajectPlanner, https://mboutrecht.trajectplanner.nl. Deze afgesloten omgeving is speciaal voor alles wat direct met je studie heeft te maken. Je kunt hier je resultaten bekijken, je roosters zien, werkstukken opslaan en inleveren, je portfolio vullen en delen met docenten of je SLB-er (studie- en loopbaan begeleider), etcetera. Hoe je TrajectPlanner gebruikt en welke informatie je er in kunt vinden kun je vinden op de ICT website Begeleiding van je studie Je Studie- en Loopbaan Begeleider (SLB-er) is je eerste aanspreekpunt. Je kunt bij hem of haar terecht met allerlei vragen die met je opleiding en je ontwikkeling te maken hebben. De SLB-er coacht je bij het uitzetten en bijstellen van een optimaal leertraject. En ondersteunt je bij het opstellen van leerdoelen, het ontwikkelen van competenties en het maximaal inzetten van je kwaliteiten. Samen met je SLB-er zoek je naar oplossingen voor eventuele problemen. Kom je er samen niet uit, dan verwijst je SLB-er je door naar een medewerker van Studenten dienstverlening. Studenten dienstverlening: extra begeleiding wanneer dat nodig is Als je twijfelt of je wel de goede keuze hebt gemaakt voor een opleiding, informatie wilt over vervolgopleidingen of geen erkend leerbedrijf kunt vinden is het goed als je meer begeleiding krijgt. Dit is ook zo als door persoonlijke omstandigheden de voortgang van je studie in gevaar is. Je studieloopbaanbegeleider kan je dan doorverwijzen naar de Studenten dienstverlening. In een eerste gesprek zal de medewerker van de Studenten dienstverlening met je bespreken wat je vraag precies is en welke acties je kunt ondernemen. Je kunt vragen om een studieadvies, eventueel getest worden en praten over je persoonlijke omstandigheden. Ook kan de medewerker je helpen bij het zoeken naar informatie over beroepen, opleidingen en regelingen. Ook kan je als BBL-er hulp krijgen bij het zoeken naar werk. Wanneer dat nodig is kan de medeweker van de Studenten dienstverlening je doorverwijzen naar I4U of Pitstop ( zie hieronder). Ook kan de medewerker je begeleiden naar een instantie buiten de school. De Studenten dienstverlening heeft contact met leerplichtambtenaren, hulpverleners en andere adviseurs. Heb je extra begeleiding of ondersteuning nodig? Mogelijk heb je advies of extra begeleiding nodig vanwege je handicap of ziekte. Dit kan betekenen dat je speciale voorzieningen of aanpassingen nodig hebt om lessen te kunnen volgen, om stage te kunnen lopen of om examen te kunnen doen. Je SLB-er kan je samen met de medewerker van de Studenten dienstverlening helpen om dit te regelen. Als je op het moment dat je je aanmeldt bij MBO Utrecht al weet dat je extra begeleiding of ondersteuning nodig hebt, moet je dit gelijk melden. In dat geval kunnen wij je zo goed mogelijk helpen. Pitstop Topgear voor niveau 3 en 4 Soms is het op school 'erop of eronder'. Het gaat bijvoorbeeld niet goed met je vanwege persoonlijkeof studieproblemen, teveel verzuim of verkeerd gedrag op de opleiding. MBO Utrecht biedt haar studenten in deze situatie Pitstop Topgear aan. Een traject van 5 weken, op maat, waarin je intensief werkt aan studie-, gedrags- en beroepsvaardigheden. Dit is een traject voor studenten die meer begeleiding nodig hebben (dan de studie- en loopbaanbegeleider kan bieden) bij studie-, gedrags- en beroepsvaardigheden. - Hoe stel je doelen en hoe plan je? - Hoe communiceer je en kom je op een goede manier voor jezelf op? - Waarom moet je op tijd komen en hoe ga je om met teleurstellingen? Dit zijn maar een paar voorbeelden van de onderwerpen die aan bod kunnen komen. Pagina 10 van 21

11 Pitstop biedt een rustige plek waar de student aan studie-, gedrags- en beroepsvaardigheden gaat werken. Ondertussen werkt hij/zij daar ook aan de eigen schoolopdrachten, zodat er geen achterstand ontstaat.. MBO Plusvoorziening Wanneer het schoolgaan belemmerd wordt door combinatie van problemen op en buiten school (bijv. werk, privé, gezondheid of familieomstandigheden), dan kun je gebruik maken van de Plus voorzieningen. Dit zijn 3 trajecten, namelijk: individueel-, groeps- en een time-out traject. Na een intake gesprek wordt er gekeken welk traject het beste bij je past. Je wordt ondersteund en leert omgaan met je problemen in relatie tot je opleiding. De insteek is vooral om praktisch onderwijsbelemmeringen aan te pakken. Binnen deze drie trajecten wordt er op maat gekeken hoe je ondanks allerlei problemen met de juiste ondersteuning toch je diploma kunt halen. Examineren en diplomeren Examineren In het MBO wordt gesproken over specifieke examenonderdelen en generieke examenonderdelen: Specifieke examenonderdelen zijn de beroepsspecifieke opleidingseisen die als kerntaken zijn opgenomen in het kwalificatiedossier. Generieke examenonderdelen zijn door de overheid vastgestelde eisen die aan elke opleiding zijn toegevoegd, ongeacht de eisen van het beroep. Specifieke examenonderdelen: Bij het specifieke examen voer je de (kern)taken en werkprocessen uit die bij jouw toekomstige beroep horen. Het examen vindt plaats in een (bijna) echte praktijksituatie, waar alles wat je moet kennen en kunnen en de juiste beroepshouding samenkomen. Ook de beroepsgerichte kennis van Nederlands en rekenen kan op het juiste niveau in deze examenvorm worden geïntegreerd. Indien je aantoont dat je de kerntaak op het niveau van de kwalificatie naar behoren kunt uitvoeren, heb je voldaan aan deze kerntaak. Als het niet lukt om cruciale vakkennis en vaardigheden in één praktijksituatie te examineren, dan worden deze apart geëxamineerd. Dat kan het geval zijn bij de vreemde taal die hoort bij jouw beroepsopleiding. In een aantal opleidingen kunnen ook wettelijke vereisten en/of certificeerbare eenheden vermeld zijn. Deze worden ook geëxamineerd. Generieke examenonderdelen De landelijke overheid stelt sinds enkele jaren eisen aan het examineren van generieke vaardigheden Nederlandse taal en rekenen. Alle examenkandidaten van alle niveaus moeten daarin examineren. Bij niveau 4 is ook Engels een verplicht generiek examenonderdeel. We informeren examenkandidaten tijdig en volledig over examineren, dus ook over hoe resultaten meetellen voor het verkrijgen van het diploma. Diplomeren Om een MBO-diploma te ontvangen moet je voldaan hebben aan alle exameneisen. Naast de hiervoor beschreven specifieke en generieke exameneisen, gelden nog twee andere diploma-eisen: Loopbaan en Burgerschap (L&B) In het mbo is Loopbaan en Burgerschap een verplicht onderdeel in het onderwijsprogramma. Aan deze diploma-eis is voldaan als je voldoende bewijs hebt verzameld en inspanning hebt verricht voor de Loopbaan en Burgerschap dimensies. Je Loopbaan en Burgerschap docent geeft aan welke bewijzen je moet verzamelen en welke inspanning je moet laten zien. Pagina 11 van 21

12 Beroepspraktijkvorming (BPV) In het Handboek BPV of het werkboek BPV van je opleiding is vastgelegd wat jij in de BPV voor deze kwalificatie moet presteren. Om te kunnen slagen, moet je minimaal een voldoende halen voor de BPV. Zak- en slaagregeling Je bent geslaagd en ontvangt een diploma als: 1. de specifieke (=beroepsgerichte) examens met minimaal een voldoende zijn beoordeeld en je voldaan hebt aan de voorgeschreven specifieke eisen voor moderne vreemde talen; 2. je voldaan hebt aan de landelijk vastgestelde generieke eisen Nederlands en rekenen én (voor niveau 4) Engels; 3. je ons programma Loopbaan en Burgerschap (L&B) met goed gevolg hebt doorlopen en voldaan hebt aan de vereiste inspanningsverplichting; 4. je de beroepspraktijkvorming (stage) met een voldoende hebt afgesloten. Examenplan In het examenplan van de opleiding staat hoe de opleiding wordt geëxamineerd, welke examens worden afgenomen en aan welke andere eisen je moet voldoen om een diploma te kunnen ontvangen. Het examenplan is opgenomen in de opleidingsgids. Vraag je SLB er naar het examenplan. Examencommissie MBO Utrecht heeft een examencommissie, die verantwoordelijk is voor de examinering bij alle opleidingen van MBO Utrecht. Examenprotocol Centraal ontwikkelde examens. Enkele generieke examens worden landelijk ontwikkeld en geëxamineerd. De regels hierover staan in het examenprotocol Centraal ontwikkelde examens. Examenreglement MBO Utrecht Algemene zaken over examineren, zoals de planning, organisatie en inhoud van de examens, uitslag, herkansing, diplomering, onregelmatigheden, de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van iedereen die met examens te maken heeft, staan in het examenreglement van MBO Utrecht. De regels en afspraken over de inhoud en de planning van het examen die specifiek over jouw opleiding gaan, vind je in de opleidingsgids die je ontvangt aan het begin van je opleiding. Pagina 12 van 21

13 Onderscheid Onderwijs en examineren Onderwijs: Tijdens de opleiding word je voorbereid op datgene wat je moet kennen en kunnen als competent beginnend beroepsbeoefenaar. Je ontwikkelt de kennis, vaardigheden en beroepshouding die nodig zijn voor het beroep, waarvoor je wordt opgeleid. Je leert kennis en vaardigheden toepassen op school in gesimuleerde beroepssituaties maar ook in echte beroepssituaties tijdens je stage. Afhankelijk van het opleidingsniveau en de aard van de opleiding heb je andere kennis en vaardigheden nodig. Vergelijk bijvoorbeeld een schilder met een administrateur, verkoper of verpleegkundige. Het beroepenveld én de school vinden het heel belangrijk dat je over de juiste kennis, vaardigheden en beroepshouding beschikt. Tijdens de hele opleiding krijg je opdrachten en toetsen die je helpen deze kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Dit wordt geregeld beoordeeld (dat noemen we ook wel ontwikkelgerichte). Dan stellen we vast hoe jij je ontwikkelt. We bespreken met jou wat je mogelijke volgende opleidingsstap wordt. Gaandeweg ontwikkel je je tot een competente beginnende vakman of vakvrouw met de juiste beroepshouding. Examineren: Je kunt deelnemen aan een examen(onderdeel) als je het betreffende onderwijsprogramma hebt gevolgd en de daarbij horende inhoudelijke opdrachten en/of toetsen naar behoren hebt uitgevoerd en/of gemaakt. Dus als je hebt laten zien dat je beschikt over de noodzakelijk beroepsgerichte en generieke kennis en vaardigheden. Het opleidingsteam bepaalt in overleg met jouw studieloopbaanbegeleider en met jou wanneer je deel kunt nemen aan het examen(onderdeel). Net als in het voortgezet onderwijs wordt in het onderscheid gemaakt tussen onderwijs en examinering. Afhankelijk van jouw mogelijkheden en die van school kun je sneller door je opleiding om daarna deel te nemen aan het examen. MBO Utrecht kiest er bewust voor om op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar te examineren. Zo laat je als student zien dat je voldoet aan de kwalificatie-eisen uit het kwalificatiedossier. Pagina 13 van 21

14 Rechten en plichten Jouw rechten en plichten als student zijn vastgelegd in drie officiële en wettelijk verplichte documenten: het Studentenstatuut, de Onderwijsovereenkomst en de Praktijkovereenkomst. In de praktijkovereenkomst, die je afsluit als je de Beroepspraktijkvorming gaat volgen, staan de afspraken tussen jou, MBO Utrecht en het bedrijf waar je je BPV volgt. Wat je van MBO Utrecht mag verwachten We leren je wat je nodig hebt om te starten in het beroep van je keuze: wat je moet weten, wat je moet kunnen en welke beroepshouding je nodig hebt. Wat we je leren, in welke volgorde en in welk tempo stemmen we zo goed mogelijk af op jouw wensen en mogelijkheden. We zorgen ervoor dat praktijksituaties deel uitmaken van je opleiding. We bespreken met jou regelmatig in studieloopbaangesprekken hoe het gaat en welke volgende stappen je kunt zetten. We bieden goede begeleiding die ervoor zorgt dat je de keuzes maakt die voor jou het beste zijn. De begeleiding is zo intensief als voor jou nodig is. Wat we van jou verwachten Je zet je in om een vak te leren. Meer dan een vak! Je bent bereid om na te denken over wat je wilt bereiken en wat bij jou past. Je werkt zo zelfstandig aan je studieloopbaan als voor jou goed is. Je levert de nodige werkstukken, opdrachten en/of proeven in. Zo bouw je een portfolio op waarop wij je ontwikkeling kunnen beoordelen. Je kent deze gedragsregels en handelt er naar. Gedragsregels We vinden het in MBO Utrecht van groot belang dat we respectvol met elkaar omgaan: studenten onderling, studenten en medewerkers, en medewerkers onderling. Daaronder valt ook het respect voor eigen en andermans spullen. Studenten en medewerkers moeten gezamenlijk zorgen voor een goed leer- en leefklimaat. Algemene gedragsregels voor MBO Utrecht zijn: - Ik kom op tijd. Verzuim meld ik telefonisch. - Ik draag in de school kleding die passend is voor mijn opleiding (geen jas, pet, chador of burka). - Ik eet en drink alleen in de kantine. Ik heb geen kauwgom in mijn mond op school. - In de school rook ik niet. Op school drink ik geen alcohol en gebruik ik geen drugs. Ik draag ze ook niet bij mij. - Op school is de voertaal Nederlands en spreek ik Nederlands. - Afval doe ik in de daarvoor bestemde prullenbakken. Bij het verlaten van een lokaal of andere ruimte ruim ik de rommel op en schuif ik de stoelen aan. Ik houd het gebouw, het meubilair en de apparatuur netjes. - Ik gebruik mijn mobiele telefoon alleen op school als dit geen overlast veroorzaakt of wanneer daar door een leraar voor onderwijsdoeleinden opdracht toe gegeven wordt. - Ik maak alleen foto s, films of andere soorten beeld- of geluidsopnames op het terrein van de school wanneer daar voor onderwijsdoeleinden opdracht toe gegeven wordt door een leraar. Dit geldt ook voor het gebruik van gsm s en smartphones tijdens de les. - Ik ga verantwoord en zorgvuldig om met de door de school verstrekte ICT voorzieningen, zoals de persoonlijke opslagruimte, de mailbox en hardware. Ik breng daar geen schade aan toe. Ook maak ik er geen misbruik van en gebruik ze voor het doel waar ze voor zijn. Dat betekent onder andere dat ik mij daarmee geen toegang verschaf tot gegevens van anderen of een valse identiteit gebruik met de toegangsgegevens van MBO Utrecht. - Ik gebruik TrajectPlanner om te en met mijn SLB er, om mijn toetsresultaten te zien en eventueel mijn verzuim. - Ik laat geen waardevolle spullen achter in mijn jas of tas. Die spullen bewaar ik in een afsluitbaar kastje dat ik verplicht huur van MBO Utrecht. Pagina 14 van 21

15 - Ik weet dat het in bezit hebben van gevaarlijke goederen (o.a. vuurwerk, wapens) ten strengste verboden is, en ik heb die dan ook niet bij me. - Ik ben in het bezit van een schoolpas en weet dat ik verplicht ben deze bij me te hebben. Ik leen mijn schoolpas niet uit. Veiligheid MBO Utrecht gebruikt de volgende algemeen gangbare definitie van schoolveiligheid: Omstandigheden waarin ieder individu zich als mens gerespecteerd en aanvaard weet ongeacht religie, afkomst of seksuele geaardheid en waar men is gevrijwaard van ongeoorloofd gedrag en geweld (materieel, psychisch, fysiek). Bovendien biedt de leer- en werkomgeving een zodanige kwaliteit, dat veilig werken en leren geborgd zijn. Het is ieders taak ervoor te zorgen dat het in en rondom school veilig is. Studenten én medewerkers houden zich aan de veiligheidsvoorschriften in de school en in de bedrijven tijdens de stage. Veel bedrijven hebben bijzondere veiligheidsregels. Zorg dat je ze kent en hou je er aan. Financiën Les en cursusgeld In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) hangt de hoogte van het lesgeld of cursusgeld af van de leeftijd van de leerling, het niveau van de opleiding (1-4) en de opleidingsvariant (BBL of BOL). Kosten BBL; Cursusgeld Als je op 1 augustus jonger bent dan 18 jaar, hoef je geen cursusgeld te betalen. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder dan betaal je wel cursusgeld. De hoogte van het cursusgeld hangt af van het niveau: o Voor niveau 1 en 2 (de assistent- en basisberoepsopleiding) betaal je voor het schooljaar 2014/ o Voor niveau 3 en 4 (de vak-, middenkader- en specialistenopleiding) is dat in het schooljaar 2014/ Voor het cursusgeld krijg je een rekening van MBO Utrecht. Kosten voltijds BOL; Lesgeld Als je op 1 augustus jonger bent dan 18 jaar en voltijds BOL volgt, betaal je geen lesgeld. Als op 1 augustus van het cursusjaar 18 jaar of ouder bent, moet je wel lesgeld betalen: voor het schooljaar 2014/ In september of oktober 2014 krijg je van DUO een rekening voor het betalen van het lesgeld. Onderwijsbenodigdheden MBO Utrecht zorgt voor de voorzieningen voor je opleiding en de basisuitrusting. Van jou vragen we dat je de dingen aanschaft die je nodig hebt om je lessen voor te bereiden. Daarmee bedoelen we de boeken, je agenda, rekenmachine etc. Maar ook de zaken die specifiek voor jouw opleiding van belang zijn, die je nodig hebt voor het verwerven van je vaardigheden, zoals werkkleding en - schoenen. Sommige zaken kun je alleen via school aanschaffen, de kosten daarvan worden door MBO Utrecht in rekening gebracht. In de opleidingsgids vind je een indicatie voor de jaarlijkse kosten van jouw opleiding. Wat voor jou van toepassing is vind je in het handboek: Student en Financiën. Vrijwillige bijdragen Een school of opleiding kan extra faciliteiten aan studenten aanbieden, die we je van harte aanbevelen, maar die niet strikt noodzakelijk zijn voor het volgen van de opleiding en het behalen van een diploma. Deze faciliteiten bestaan bijvoorbeeld uit excursies en studiereizen. Hieraan zijn kosten verbonden. Dit is een vrijwillige bijdrage: Je kiest zelf of je gebruik wilt maken van deze extra s. Pagina 15 van 21

16 Wanneer je hier geen gebruik van maakt, krijg je een verplicht alternatief lesprogramma. Meer informatie over de activiteiten die voor jouw opleiding onder de vrijwillige bijdrage vallen vind je in het handboek: Student en Financiën op de website van MBO Utrecht Aan het begin van het studiejaar ontvang je een bestelformulier waarop je kunt aankruisen welke extra zaken je via school wilt aanschaffen en aan welke activiteiten je deel wilt nemen. Op dat formulier zijn ook de prijzen vermeld. Als je het ondertekende bestelformulier hebt ingeleverd, ben je ook verplicht om de aangekruiste zaken af te nemen. Studiefinanciering Als je 18 jaar of ouder bent en een BOL-opleiding volgt, kun je je recht hebben op Studiefinanciering of Tegemoetkoming Studiekosten. Iedereen die recht heeft op studiefinanciering, krijgt een basisbeurs. Naast de basisbeurs kun je een aanvullende beurs aanvragen. De precieze regels zijn te vinden op de site van DUO-IB-groep: Doe je een mbo-opleiding op niveau 1 of 2, dan is je studiefinanciering een gift. Na je opleiding betaal je alleen een eventuele lening terug. Volg je een mbo-opleiding op niveau 3 of 4, dan is je studiefinanciering de eerste vier jaar een prestatiebeurs en daarna eventueel drie jaar een lening, ook als de opleiding korter is dan 4 jaar. Als je binnen 10 jaar een diploma haalt, dan wordt de prestatiebeurs omgezet in een gift. Als je binnen 10 jaar geen diploma haalt, dan wordt de beurs omgezet in een lening, die je moet terugbetalen Voor een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) krijg je geen studiefinanciering. Let op: De datum die op het diploma staat is ook de datum van uitschrijving. Vanaf die datum heb je geen recht meer op studiefinanciering en OV-kaart. Je OV-kaart moet je zelf opzeggen! Pagina 16 van 21

17 Medezeggenschap Studentenraad: beslis mee! MBO Utrecht heeft een studentenraad. Hoe de studentenraad werkt, hoe deze is samengesteld en welke bevoegdheden de raad heeft, staat vermeld in het reglement van de Studentenraad. De studentenraad praat en beslist mee over onderwijszaken die jou en je medestudenten aangaan. Je hebt gesprekken met het College van Bestuur van de instelling, vertegenwoordigt de belangen van studenten en denkt mee over het verbeteren van de school. Dus: als je invloed wilt uitoefenen neem contact op met de studentenraad op mailadres Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) JOB zet zich in voor de belangen van alle mbo-studenten; JOB kan je adviseren over je rechten en plichten, of bijvoorbeeld over de bevoegdheden van de studentenraad. Zie: Klachten Klachten over ongewenst gedrag Wanneer je een klacht hebt over ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, discriminatie en agressie op school, kun je naar de vertrouwenspersoon.onze vertrouwenspersonen zijn: o o o o Emile Schoneveld: Marja van den Hombergh: Loes Zijlstra: Peter van der Steeg: Aarzel niet om met hem of haar contact op te nemen. De vertrouwenspersoon zal naar je luisteren en neemt je verhaal serieus. De regels voor de afhandeling van klachten over ongewenst gedrag staan in de Klachtenregeling MBO Utrecht seksuele intimidatie, discriminatie en agressie zie: Wie voor jou de vertrouwenspersoon is, vind je op de website van je academie. Meldplicht Je opleidingsteam en de vertrouwenspersoon zullen elke klacht zorgvuldig behandelen. Bij klachten van studenten en ouders over de schoolsituatie waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict is de school wettelijk verplicht om aangifte te doen bij de officier van justitie. Klachten over examenbeslissingen Een klacht over de beoordeling van een examen of de omstandigheden waaronder een examen wordt afgelegd, bespreek je eerst met de teammanager of de examencommissie. Als jullie er samen niet uit komen kun je in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor de Examens MBO Utrecht. De regels voor de behandeling van klachten voor deze Commissie zijn opgenomen in de Regeling Commissie van beroep voor de Examens, zie: Het adres van de Commissie van beroep is: Commissie van Beroep voor de examens MBO Utrecht T.a.v. mw. M. van Reek Postbus 7031, 3502 KA Utrecht Overige klachten Wanneer je een klacht hebt over het onderwijs of zaken die hiermee te maken hebben, vragen we van je dat je dit eerst bespreekt met degene die erover gaat of waar je het probleem mee hebt. Wanneer je Pagina 17 van 21

18 er samen niet uit komt, ga je naar de teammanager. Gelukkig wordt het probleem in de meeste gevallen naar ieders tevredenheid opgelost. Wanneer dit niet lukt, kun je een klacht indienen bij het College van Bestuur en daarna bij de Klachtencommissie MBO Utrecht. Dit soort klachten noemen wij Overige klachten. De regels voor de behandeling van deze klachten vind je in de Regeling overige klachten, zie: Het adres van de klachtencommissie is: Klachtencommissie MBO Utrecht T.a.v. mw. M. van Reek Postbus KA Utrecht Faciliteiten en voorzieningen Hieronder zie je een beknopt overzicht van de faciliteiten en voorzieningen die voor jou ter beschikking staan. Voor uitgebreide informatie zie de website Studentenpas MBO Utrecht Aan het begin van je opleiding ontvang je een Studentenpas. Deze heb je nodig om te printen en om toegang te krijgen in de gebouwen van MBO Utrecht. Deze pas wordt eenmalig verstrekt. Bij verlies of diefstal vragen wij een bijdrage in de vergoeding van een nieuwe MBO Utrecht Pas. Computerlokalen MBO Utrecht heeft computerlokalen. Hierin kun je gebruik maken van de diverse computerfaciliteiten ten behoeve van je studie en voor het afnemen van examens. Dit is vooral van belang als er voor je opleiding speciale software wordt gebruikt. Een klein aantal programma s is alleen op de schoolcomputers geïnstalleerd. Hiervoor kun je in een computer lokaal terecht. Bij steeds meer opleidingen wordt gebruik gemaakt van laptops. Vóór het begin van je opleiding word je hierover geïnformeerd. Toegang tot ons netwerk Om te kunnen werken op een schoolcomputer moet je inloggen op het netwerk van MBO Utrecht. Je gebruikersnaam is je studentnummer. Je wachtwoord is bij de eerste keer inloggen je postcode van je huisadres (cijfers en letters aan elkaar). Regelmatig zal je bij inloggen de vraag krijgen je wachtwoord te resetten. Je kunt dan alleen een wachtwoord nemen wat je niet eerder gebruikt hebt. Wanneer het inloggen niet lukt, ga dan naar het serviceplein op http//ict.mboutrecht.nl.. Daar kan je het wachtwoord opnieuw instellen. USB-sticks kan je alleen gebruiken, wanneer hierbij geen installatie nodig is. Uitloggen Wanneer je klaar bent met werken op de computer, log dan altijd uit. Wanneer je dit niet doet, kunnen anderen bij jouw documenten komen. Ook kunnen andere studenten op jouw naam/kosten printen of internetsites bezoeken. Draadloos netwerk Veel locaties van MBO Utrecht beschikken over een veilig draadloos netwerk (internetverbinding). Je kunt met een laptop toegang krijgen tot dit netwerk, zodat je gebruik kunt maken van internet op deze locaties. Vragen over ICT Voor alle vragen over ICT kun je contact opnemen met een medewerker van het computer lokaal of je SLB-er. In de introductieperiode krijg je een aantal lessen met uitleg over ICT. De relevante informatie kun je ook vinden op de ICT website Pagina 18 van 21

19 EduCloud Onze digitale educatieve omgeving noemen we de EduCloud. Dit is een moderne cloud-based omgeving waarin je de benodigde software kunt gebruiken die nodig is voor je studie. Deze omgeving is zoals thuis als op school voor je beschikbaar. Om thuis gebruik te maken van de EduCloud zul je software op je eigen computer moeten installeren (de zogenaamde Citrix Receiver).Voor meer details zie de ICT website voor studenten Als student van MBO Utrecht krijg je een eigen adres. Alle (digitale) communicatie zal via dit e- mail adres gaan verlopen. Je wordt dan ook geacht om de mail naar dit adres regelmatig te controleren. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor een verantwoord gebruik van dit adres. Desgewenst kun je dit adres laten doorsturen naar een mail adres van je eigen keuze (forwarden). Het adres van een student is: Let op: alle communicatie met en over je opleiding moet via dit adres worden gevoerd. Gebruik dit mailadres dus ook als jij een vraag of een opmerking mailt naar je bijvoorbeeld je SLB er! Office 365 en opslaan van je eigen bestanden Via het mailadres kunnen studenten ook gebruik maken van Office 365. Hierin kun je nieuwe of bestaande office documenten bewerken. Daarnaast krijgen alle studenten een opslag ruimte van 7 Gb voor bestanden, de zogenaamde Sky drive Pro. De opslag en beveiliging worden geregeld door Microsoft, uiteraard alleen voor school gerelateerde zaken. Voor details kun je kijken op de ICT website Printen Op de schoollocaties hebben we meerdere printers staan. Om hiervan gebruik te kunnen maken heb je een studentenpas nodig. Nieuwe studenten krijgen aan het begin van de opleiding een pas uitgedeeld. MBO Utrecht schenkt je een start printtegoed op je pas. Dit printtegoed moet je daarna zelf aanvullen. Hoe dit geregeld is kun je vinden op de ICT website Software MBO Utrecht heeft een samenwerking met SLIM software zodat tegen gereduceerd tarief software aangeschaft kan worden zoals bijvoorbeeld Microsoft Windows en Office-pakketten, computerbeveiligingssoftware, Multimedia software en nog veel meer. Om in te loggen gebruik je je adres als gebruikersnaam. Je wachtwoord is de postcode van je huisadres (cijfers en (hoofd)letters aan elkaar). De website om te bestellen is Vakanties Herfstvakantie 20 t/m 24 oktober 2014 Kerstvakantie 22 december 2014 t/m 2 januari 2015 Voorjaarsvakantie 23 t/m 27 februari 2015 Goede vrijdag 3 april 2015 Pasen 5 en 6 april 2015 Koningsdag 27 april 2015 Meivakantie 4 t/m 15 mei 2015 Hemelvaartsdag 14 mei 2015 Pinksteren 24 en 25 mei 2015 Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus 2015 Pagina 19 van 21

20 Verklarende woordenlijst Beroepspraktijkvorming De beroepspraktijkvorming (afgekort: BPV) of stage maakt verplicht onderdeel uit van iedere beroepsopleiding. De afspraken tussen de student, de onderwijsinstelling en het praktijkbedrijf worden vastgelegd in de praktijkovereenkomst. Beroepsspecifiek Horend bij het beroep Certificeerbare eenheden Een onderdeel uit een kwalificatiedossier waarvoor een certificaat kan worden gegeven. Iemand die een certifieerbare eenheid heeft behaald kan met dit certificaat aan de slag. Competentie Het vermogen om belangrijke beroepstaken op een goede manier te verrichten. Generieke Eisen die vanuit de overheid gesteld worden aan taal en rekenen. Deze gelden voor alle opleidingen. Integraal In zijn geheel Kerntaken De belangrijkste werkzaamheden van een beroepsbeoefenaar. Deze taken zijn beschreven in het Kwalificatiedossier Kwalificatiedossier Voor iedere opleiding bestaat een kwalificatiedossier. De kwalificatiedossiers worden gebruikt in het MBO om aan te geven wat een student aan het eind van zijn opleiding moet kennen en kunnen. Kwalificatie eis Eis op het gebied van kennis, vaardigheden en houding die worden gesteld aan de uitoefening van een beroep of die nodig zijn voor doorstroming in het onderwijs. Kwalificerende toetsing Examens Ontwikkelingsgerichte toetsing Toetsen Simulatie, gesimuleerd Nabootsing Werkprocessen Afgebakende beroepsactiviteiten binnen een kerntaak Niveau van taal en rekenen. Zie bijvoorbeeld: Pagina 20 van 21

Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen

Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen Algemene regeling voor Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen Colofon Algemeen geldende regeling voor Onderwijs en Examinering voor leerlingen ROC ASA Vastgesteld 24 mei 2011 Kenmerk: U110389/OW

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht.

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht. Onderwijsovereenkomst MBO Utrecht Model 2014-2015 Vastgesteld door College van Bestuur: 13-05-2014 Kenmerk CvB: U14.00575-OW01 Instemming Studentenraad: 01-07-2014 I. Inleiding MBO Utrecht wil graag dat

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Studiegids Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Persoonlijke + Meer dan alleen beroepsgericht Studiegids Praktijkroutes 2015-2016 Friesland College

Nadere informatie

Regeling studentengelden 2015-2016

Regeling studentengelden 2015-2016 Regeling studentengelden Versie Datum Omschrijving 1.1 2.1 3.1 09-07-2013 28-06-2014 04-06-2015 Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Pagina: 2 van 14 Inhoud 1. Kosten voor

Nadere informatie

Studentenstatuut MBO Utrecht

Studentenstatuut MBO Utrecht Studentenstatuut MBO Utrecht Colofon Opgesteld door : Els Wegdam Voorlopig vastgesteld door het College van Bestuur op : 10 juni 2013 Instemming Studentenraad op : 18 juni 2013 Kenmerk vastgesteld College

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo

Uw kind gaat naar het mbo Uw kind gaat naar het mbo De overstap naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon

Nadere informatie

Studiegids Startbaan AKA

Studiegids Startbaan AKA Studiegids Startbaan AKA Opleiding: BOL Inhoudsopgave 1. Startbaan AKA 2. Inhoud van de opleiding 3. De opleiding - School - BPV - Begeleiding - Examinering 4. Het diploma 5. Regelingen en documenten in

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Gedragscode e-mail en internetgebruik Hierin staan de regels die studenten en medewerkers moeten naleven bij het internet- en e-mailgebruik.

Gedragscode e-mail en internetgebruik Hierin staan de regels die studenten en medewerkers moeten naleven bij het internet- en e-mailgebruik. Algemene informatie voor studenten van ROC Mondriaan studiejaar 2014-2015 In deze algemene informatie over Mondriaan vind je informatie over: - studentenreglementen waarin je rechten en plichten staan;

Nadere informatie

Assistent Logistiek BBL

Assistent Logistiek BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25254 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Korianderstraat, Arnhem Je voert onder begeleiding van

Nadere informatie

Studentenstatuut MBO Amersfoort

Studentenstatuut MBO Amersfoort Studentenstatuut MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming Studentenraad : 27 juni 2016 Datum vaststelling cvb : 12 juli 2016 Kenmerk cvb vastgesteld : MBOA-15-2100 1 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Opleidingsgids Allround Metselaar

Opleidingsgids Allround Metselaar Opleidingsgids Allround Metselaar Studiejaar: 2016-2017 Niveau: 3 Crebo: 25102 Leerweg: BBL 1. Woord vooraf 3 2. Leeswijzer 5 3. De opleiding op één A4 6 4. Het beroep Allround Metselaar 7 4.1. Wat doet

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo?

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? OkTOBER 2012 Deze brochure is bedoeld voor mbostudenten Er bestaat soms onduidelijkheid over welke kosten de school bij jou in rekening mag brengen.

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

School voor Sport en Bewegen

School voor Sport en Bewegen infovoor ouders verzorgers School voor Sport en Bewegen welkom bij de School voor Sport en Bewegen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij

Nadere informatie

School voor Kunst, Cultuur & Media

School voor Kunst, Cultuur & Media infovoor ouders verzorgers School voor Kunst, Cultuur & Media welkom bij de School voor Kunst, Cultuur & Media Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige

Nadere informatie

Studentenstatuut MBO Amersfoort

Studentenstatuut MBO Amersfoort Studentenstatuut MBO Amersfoort 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Vooraf... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 MBO Amersfoort... 3 3. Geldigheid van het studentenstatuut... 3 3.1 De Onderwijsovereenkomst...

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3 Stage map Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander Leerjaar: 3 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen (SB). Tijdens

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

STOER Wegwijzer voor jouw opleiding

STOER Wegwijzer voor jouw opleiding STOER 17-18 Wegwijzer voor jouw opleiding STOER 17-18 STUDIEGIDS 1 Inhoud Inleiding 1. Inhoud opleiding 4 Drievoudige kwalificering 4 Basisdocumenten 4 Onderdelen van je opleiding 4 Beroepsspecifieke onderdelen

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012 wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012 Deze brochure is bedoeld voor mbostudenten Er bestaat soms onduidelijkheid over welke kosten de school bij jou in rekening mag brengen. Daarom

Nadere informatie

Handboek Student & Financiën

Handboek Student & Financiën Handboek Student & Financiën Colofon Uitgave : vs. 1.0 Vastgesteld door het College van Bestuur op : 05-09-2017 Instemming Studentenraad : 05-09-2017 Opgesteld door : dienst Studentzaken Kenmerk : 2017/000784

Nadere informatie

Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015

Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015 Bepalingen Praktijkovereenkomst MBO Utrecht Model 2015-2016 Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015 I. Begrippen in de praktijkovereenkomst Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Regeling studentengelden MBO

Regeling studentengelden MBO Regeling studentengelden MBO Schooljaar 2016-2017 Deze regeling studentengelden is van toepassing op: - studenten van het Summa College die gedurende het schooljaar 2016-2017 een MBO opleiding volgen -

Nadere informatie

IK GA VOOR DE ENTREE- OPLEIDINGEN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE ENTREE- OPLEIDINGEN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE ENTREE- OPLEIDINGEN MBOAMERSFOORT.NL WERKEN AAN JE EIGEN TOEKOMST Een entree-opleiding is voor iedereen die nog geen diploma heeft. We hebben opleidingen in 7 richtingen uit 4 sectoren: horeca,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

School voor ICT en Mediatechnologie

School voor ICT en Mediatechnologie infovoor ouders verzorgers School voor ICT en Mediatechnologie welkom bij de School voor ICT en Mediatechnologie Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

Entreeopleiding (Assistent dienstverlening en zorg)

Entreeopleiding (Assistent dienstverlening en zorg) Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Entreeopleiding (Assistent dienstverlening en zorg) Studierichting Entreeopleidingen Locatie Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Examenvoorlichting (in 10 stappen)

Examenvoorlichting (in 10 stappen) Examenvoorlichting (in 10 stappen) 2017 2018 1. Examenkandidaat Wil je toegang krijgen tot een examen, dan gelden daar voorwaarden voor. Je moet laten zien dat je klaar bent met het onderwijs. Voordat

Nadere informatie

Entreeopleiding (Assistent dienstverlening en zorg)

Entreeopleiding (Assistent dienstverlening en zorg) Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Entreeopleiding (Assistent dienstverlening en zorg) Studierichting Entreeopleidingen Locatie Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat

Nadere informatie

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht.

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht. Onderwijsovereenkomst MBO Utrecht Model 2013-2014 Vastgesteld door College van Bestuur : 10 juni 2013 Kenmerk CvB : U13.00438 OW 99 Instemming Studentenraad : 18 juni 2013 I. Inleiding MBO Utrecht wil

Nadere informatie

Handboek Student & Financiën

Handboek Student & Financiën Handboek Student & Financiën Colofon Uitgave: vs. 1.0 Vastgesteld door het College van Bestuur op: Instemming Studentenraad: Opgesteld door: Kenmerk: Inhoud Inleiding... 3 1. Studiefinanciering... 4 1.1

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 01 08 2011 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Domein Opleiding Maatschappelijke Dienstverlening Pedagogisch Werk Niveau 4 Crebonummer 92630 Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Assistent Installatie- en constructietechniek (inclusief elektrotechniek) BBL

Assistent Installatie- en constructietechniek (inclusief elektrotechniek) BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25253 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Korianderstraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Binnen

Nadere informatie

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen _entreeopleiding egiocollegeopleidingen Geen vmbo-diploma, toch naar het mbo? Entreeopleiding: een eenjarige mboopleiding op niveau 1 Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie Er zijn vier richtingen:»

Nadere informatie

Verzorgende-IG BOL/BBL

Verzorgende-IG BOL/BBL Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Verzorgende-IG BOL/BBL Studierichting Medische zorg Locatie Venlo - Groenveldsingel Niveau 3 Leerweg bol Sector Zorg & Welzijn

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie BBL

Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25252 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Alexanderstraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Binnen

Nadere informatie

Assistent verkoop/retail (inclusief Logistiek en Mode & Textiel) BOL

Assistent verkoop/retail (inclusief Logistiek en Mode & Textiel) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25257 1 jaar Entree BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Korianderstraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Binnen

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 mei 2015 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Naam school Kwalificatie Commerciële Economie Commercieel medewerker bank en verzekeringswezen Crebonr.

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Waar moet de school voor zorgen? Hoofdstuk 3: Wanneer laten we je toe op deze school?

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 Opleiding : Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Crebo : 90440 Niveau : 1 Duur opleiding : 1 jaar Leerweg : BOL Inhoud Inleiding blz. 2 Welk werk doet een assistent blz.

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca

Manager/ondernemer horeca Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Manager/ondernemer horeca Studierichting Hotelschool Venlo Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 4 Leerweg bol Sector Hospitality

Nadere informatie

Opleidingsgids. Technicus engineering. Uitstroom: Elektrotechniek

Opleidingsgids. Technicus engineering. Uitstroom: Elektrotechniek Opleidingsgids Technicus engineering Uitstroom: Elektrotechniek Niveau: 4 Crebo: 25297 Leerweg: BOL Studiejaar: 2016-2017 1. Woord vooraf 3 2. Leeswijzer 5 3. De opleiding op één A4 6 4. Het beroep Technicus

Nadere informatie

Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen)

Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen) Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen) Studierichting Welzijn Locatie Roermond - Kerkeveldlaan

Nadere informatie

Assistent verkoop/retail BBL

Assistent verkoop/retail BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25257 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Korianderstraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Binnen

Nadere informatie

Entreeopleiding (Assistent dienstverlening en zorg)

Entreeopleiding (Assistent dienstverlening en zorg) Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Entreeopleiding (Assistent dienstverlening en zorg) Studierichting Entreeopleidingen Locatie Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat

Nadere informatie

Pas- en informatiedag Locatie: Arnhem

Pas- en informatiedag Locatie: Arnhem Pas- en informatiedag Locatie: Arnhem 1 en 2 juli, 29 augustus 2015 Rijn IJssel Vakschool Wageningen 2015-2016 2015, Rijn IJssel www.rijnijssel.nl Copyright bij de uitgever. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Assistent Dienstverlening en Zorg BBL

Assistent Dienstverlening en Zorg BBL werk je op basis van een schoonmaakprogramma. Crebo Duur Niveau Leerweg 25251 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Alexanderstraat,

Nadere informatie

Scholen voor Zorg. Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding Verzorgende- IG MBO.

Scholen voor Zorg. Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding Verzorgende- IG MBO. Scholen voor Zorg Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP Loopbaan en Burgerschap Cohort 2013 Opleiding Verzorgende- IG MBO Crebonummer 95530 Leerweg BBL Dimensies Loopbaan en Burgerschap Loopbaan Politiek-juridisch

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden. Algemene Voorwaarden

Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden. Algemene Voorwaarden Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden Algemene Voorwaarden Versie: definitieft,1.0. Datum: 24maart 2015 Documentnummer: Intern/1509350 (vastgesteld College van

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Gezondheidszorg

voor studenten. wegwijs. School voor Gezondheidszorg 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Gezondheidszorg welkom bij de School voor Gezondheidszorg Beste student, Welkom op onze school. Ik hoop dat je het hier naar je zin krijgt en dat je met succes

Nadere informatie

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060 Versie 24-10-11 Opleidingsplan Medewerker ICT Crebo nummer :95060 Leerweg :BOL, Niveau 2 Sector Afdeling :TECHNIEK :ICT-LYCEUM Cohort :2011-2012 Uitstromen : Medewerker ICT 95060 TE-IC-95060-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Studierichting Hotelschool Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 3 Leerweg bol Sector Hospitality

Nadere informatie

Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Studierichting Hotelschool Venlo Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 3 Leerweg bol Sector

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

Secretarieel. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Venlo - Hagerhofweg Weert - Drakesteyn Niveau 3. na de zomervakantie.

Secretarieel. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Venlo - Hagerhofweg Weert - Drakesteyn Niveau 3. na de zomervakantie. Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Secretaresse Studierichting Secretarieel Locatie Venlo - Hagerhofweg Weert - Drakesteyn Niveau 3 Leerweg bol Sector Economie

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

School voor Bouwtechniek

School voor Bouwtechniek infovoor ouders verzorgers School voor Bouwtechniek welkom bij de School voor Bouwtechniek Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij ons heeft,

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden 071 568 11 68 www.lis.nl Studentenstatuut 2015-2016 1 Studentenstatuut 2015-2016

Nadere informatie

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2015 1 Jouw praktijkovereenkomst Een belangrijk onderdeel van jouw opleiding is de beroepspraktijkvorming.

Nadere informatie

Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Studierichting Hotelschool Venlo Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 3 Leerweg bol Sector

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Dierenarts assistent paraveterinair. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Dierenarts assistent paraveterinair. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Dierenarts assistent paraveterinair Crebocode: 25540 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum

Nadere informatie

Zelfstandig medewerker travel & hospitality Toerisme

Zelfstandig medewerker travel & hospitality Toerisme Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Zelfstandig medewerker travel & hospitality (Toerisme) Studierichting Toerisme Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 3 Leerweg

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Medewerker beheer ICT

Medewerker beheer ICT Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Medewerker beheer ICT Studierichting ICT Locatie Roermond - Bredeweg Venray - Henri Dunantstraat Niveau 3 Leerweg bol Sector

Nadere informatie

Examenvoorlichting (in 10 stappen)

Examenvoorlichting (in 10 stappen) Examenvoorlichting (in 10 stappen) roctop.nl 1. Examenkandidaat Wil je toegang krijgen tot het examen, dan gelden daar voorwaarden voor: je moet laten zien dat je klaar bent met het onderwijs. Samen met

Nadere informatie

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Studierichting Maatschappelijk zorg Locatie Roermond - Kerkeveldlaan Venray - Henri

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Commerciële Dienstverlening

voor studenten. wegwijs. School voor Commerciële Dienstverlening 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Commerciële Dienstverlening welkom bij de School voor Commerciële Dienstverlening Beste student, Welkom op onze school. Ik hoop dat je het hier naar je zin

Nadere informatie

Informatieavond 4-VMBO 13 oktober 2015

Informatieavond 4-VMBO 13 oktober 2015 Informatieavond 4-VMBO 13 oktober 2015 Inhoud 1. Waarom decanaat? 2. MBO in Nederland 3. SBO op Curaçao 4. Havo-4 (Vespucci en lokaal) 5. Hoe maak je de keuze? 6 Studie- en Beroepenbeurs WTC Waarom decanaat?

Nadere informatie

Wat is het MBO? Ouder informatie avond 20 april Sylvia Herold Relatiemanager VO scholen

Wat is het MBO? Ouder informatie avond 20 april Sylvia Herold Relatiemanager VO scholen Wat is het MBO? Ouder informatie avond 20 april 2017 Sylvia Herold Relatiemanager VO scholen Aansluiting VMBO naar MBO Opleidingen alle niveaus Kies de opleiding die bij je past Verschil VMBO - MBO VMBO

Nadere informatie

Managementassistent/directiesecretaresse

Managementassistent/directiesecretaresse Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Managementassistent/directiesecretaresse Studierichting Secretarieel Locatie Venlo - Hagerhofweg Weert - Drakesteyn Niveau 4

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Opzichter/uitvoerder groene ruimte. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Opzichter/uitvoerder groene ruimte. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Opzichter/uitvoerder groene ruimte Crebocode: 25454 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie