De energie van d. De stijging van de aardolieprijzen, Technisch Beheer & Maintenance 44

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De energie van d. De stijging van de aardolieprijzen, Technisch Beheer & Maintenance 44"

Transcriptie

1 De energie van d Vastgoed 06 Relokalisatie & Verhuizing 10 Inrichting & Office Design 18 Facility Management 30 Technisch Beheer & Maintenance 44 Bewaking & Veiligheid 54 Schoonmaak & Onderhoud 58 Catering 64 Office Management 70 De energiefacturen van ondernemingen zijn niet langer simpele stukjes papier waarop men van tijd tot tijd eens een verstrooide blik op werpt. De jongste jaren begint men energie op een steeds professionelere manier te bekijken. Ondernemingen gaan steeds meer op hun energieverbruik letten om nieuwe financiële marges aan te boren. Sinds kort staat ook de vrijmaking van de energiemarkt op de voorgrond. Nu is het aan ons om te besparen. Fleet Management 78 De geactualiseerde gegevens kunt u permanent raadplegen op De stijging van de aardolieprijzen, de objectieven van Kyoto, de opkomst van groene energie het zijn allemaal thema s die gepaard gaan met de recente vrijmaking van de markt. De liberalisering van de energie vindt zijn oorsprong in een eerste Europese richtlijn uit 1996 die de voorwaarden voor een binnenlandse elektriciteitsmarkt beschreef. In 1998 volgde nog een tweede vergelijkbare richtlijn voor de gasmarkt. Volgens de kalender die Europa had voorzien, konden de grote industriële gebruikers als eerste genieten van de liberalisering. Dat is het geval sinds 1 juli Ten laatste vanaf 1 juli 2007 zal de Europese gas- en elektriciteitsmarkt volledig openstaan voor concurrentie. Doelstelling is om een einde te maken aan de monopoliesituaties. Europa hoopt op die manier de prijzen te doen dalen en de kwaliteit van de geboden services te verbeteren. Zo kan de Facility Manager de concurrentie ook op het gebied van energie uitspelen... Wat verstaat men precies onder liberalisering? De liberalisering van de markt betekent dat de consument voortaan het recht heeft om zelf zijn gas- en elektriciteitsleverancier te kiezen. Hij wordt ook in aanmerking komende afnemer genoemd. Deze liberalisering impliceert ook de scheiding tussen de productieactiviteiten, het beheer van de transport- en distributie-infrastructuren en die voor de levering van energie. Dat betekent het einde van bepaalde monopoliesituaties met een verticaal geïntegreerde structuur, aldus Francis Ghigny, president van de Waalse energiecommissie. Economisch en praktisch gezien is het niet wenselijk om het aantal transporten distributienetwerken (de elektriciteitsen gasleidingen) op te drijven. Daarom wordt het beheer van die netwerken wel 44 Profacility Gids 2007

2 e vrijheid Wat er verandert De prijs De aanwezigheid van meerdere leveranciers op de Waalse markt vertaalt zich in concurrentie in de prijzen en de tariefformules. De diversiteit van de aanbiedingen U kunt opteren voor het aanbod van de leverancier die het beste aan uw behoeften of aan uw waarden (groene energie) beantwoordt. U kunt de lijst met leveranciers raadplegen op de website van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (www.vreg.be). Francis Ghigny (CWaPE) "De liberalisering leidt tot een aantal monopolies, die voortvloeien uit een verticaal geïntegreerde structuur." Uw aanspreekpunt op het vlak van energie: Door de scheiding van de activiteiten hebt u twee aanspreekpunten: enerzijds uw leverancier voor alles wat betrekking heeft op de levering van energie (en vooral de factuur) en anderzijds uw netwerkbeheerder voor alles wat te maken heeft met uw aansluiting (defecten, storingen, telleropnames, enz.). De presentatie van uw factuur: U blijft ook in de toekomst één enkele totaalfactuur voor uw energieverbruik ontvangen, opgesteld door uw leverancier. Die factuur zal drie posten omvatten: de werkelijke energieprijs (onderhandelbaar) de prijs voor het gebruik van het transport- en distributienetwerk (niet onderhandelbaar) de bijdragen, toeslagen en gewestelijke en federale bijdragen in monopolie gehouden. De leveranciers worden (net zoals de producenten in andere sectoren) concurrenten en moeten zonder discriminatie en tegen vaste prijzen vrije toegang hebben tot die netwerken om energie te kunnen leveren aan de klanten met wie ze een contract hebben afgesloten. Geliberaliseerde markt, markt zonder regels? De liberalisering brengt bepaalde gevaren met zich mee zoals de hergroepering van ondernemingen op Europese schaal, wat de concurrentie dan weer zou reduceren. Maar er zijn wetten om de processen te omkaderen en er werden regelsystemen opgezet. Het Waalse Gewest heeft een wettelijk kader bepaald om de voorwaarden voor werkelijke concurrentie tussen leveranciers te garanderen. Maar het Waalse Gewest wou ook maatregelen nemen om de duurzame ontwikkeling te bevorderen door met name de productie van groene energie en hernieuwbare energie (energie die zich voortdurend regenereert zoals wind, zon en water) te ondersteunen en door een rationeel energieverbruik te promoten," vervolgt Francis Ghigny. "Bovendien moest de service aan het publiek voldoen aan een aantal verplichtingen om de kwaliteit, de veiligheid en de continuïteit van de leveringen te garanderen. De spelers in België Het beheer van het transport- en distributienetwerk blijft in de handen van enkele operatoren. Zo werd er een beheerder voor het transportnetwerk (de hoogspanningslijnen en gasleidingen onder hoge druk) aangewezen door de federale regering. Voor de elektriciteit is dat ELIA, voor gas is het FLUXYS. De beheerders van de distributienetwerken (lijnen van minder dan 70 kv en gasleidingen onder lage of middelhoge druk) werden dan weer aangeduid door de gewestregeringen. In Wallonië zijn het er dertien voor elektriciteit en zeven voor gas. Zij stemmen overeen met de huidige distributieregies en intercommunales. De concurrentieactiviteiten hebben betrekking op de productie van elektriciteit (België produceert zelf geen gas) en de levering van gas en elektriciteit. Om die leveringsactiviteiten te mogen uitoefenen, moet men over de nodige licenties beschikken. Alexander Dewulf (Nuon Belgium) "De hernieuwbare energie heeft een aandeel van 20% in de totale productie, wat neerkomt op 459 MW." Een leverancier kiezen In de eerste plaats moet men preciseren dat de kwaliteit en de technische eigenschappen van de producten tot in de details identiek zijn, ongeacht de leverancier die men kiest. Om met kennis van zaken een leverancier te kiezen, moet men in de eerste plaats een goed inzicht hebben in zijn eigen energiebehoeften. Men moet dus alle nuttige informatie over het verbruik hebben. De beheerder van het distributienetwerk dat aan de klant leverde voor die de mogelijkheid kreeg om zelf zijn leverancier te kiezen, is daarom verplicht om bepaalde gegevens te communiceren. Zo moet niet alleen het identificatienummer van de teller worden vrijgegeven maar ook het uurdebiet en de voedingsdruk, het type van teller, de verbruiksgeschiedenis van de laatste drie jaar, het verbruiksprofiel en, indien van toepassing, de modaliteiten van afschakelbaarheid. Al die gegevens moeten de klant in staat stellen om de concurrentie tussen de verschillende leveranciers te laten spelen. Vervolgens moet men de aanbiedingen nauwgezet bestuderen en vergelijken, ook op punten zoals de contractvoorwaarden, de prijsverschillen, de origine van de geleverde energie (als de klant bepaalde netwerken voorrang wil geven), de kwaliteit van eventuele extra services, de duur van het contract en eventuele herzieningsclausules. Voor bepaalde klanten kan het interessant zijn om zich te verenigen om samen de energie die ze nodig hebben te kopen. Zo komen ze aan een groter volume en dat kan een positieve impact hebben op het aanbod van de leverancier. Damien MARECHAL Profacility Gids

3 Steeds vaker outsourcing Technisch Beheer & Maintenance Outsourcing van onderhoud heeft zijn voor- en tegenstanders. De eerste groep is ervan overtuigd dat ondernemingen zich beter op hun kernactiviteiten kunnen concentreren wanneer ze zich van bepaalde taken bevrijden. Bovendien kunnen ze op die manier kosten uitsparen. De tweede groep voert dan weer aan dat ondernemingen een deel van hun knowhow verliezen en zo afhankelijk worden van externe dienstverleners. Een ding is zeker: het concurrentievoordeel van ondernemingen wordt niet bepaald door de competentie van hun partners, ook al behoren die tot de top van de markt! Maar de steeds hogere eisen inzake flexibiliteit en reactiviteit, de ontwikkeling van diepgaande specialisaties en de noodzaak om de uitgaven te rationaliseren, verplichten industriële spelers ertoe om zich een reeks vragen te stellen. Moet men onderhoud uitbesteden? Hoeveel dienstverleners moet men inschakelen? Hoe kan men het vlotte verloop van het contract waarborgen? Vandaag de dag maakt het onderzoek naar de beste benadering van onderhoud van de uitrusting het mogelijk om veel verder te gaan dan met de strategieën van het verleden zoals correctief onderhoud en later systematisch preventief onderhoud. De jongste vijftien jaar moet de onderhoudsector zich engageren om de prestaties van de uitrusting te garanderen conform twee objectieven: het serviceniveau en de optimalisering van de kosten. Die trend zet ondernemingen er steeds vaker toe aan om hun onderhoudsactiviteiten uit te besteden. Goede afspraken maken goede vrienden Terwijl onderaannemers in het verleden naar hartelust konden worden uitgebuit, is de mentaliteit geëvolueerd. De akkoorden moeten in evenwicht zijn en elke partij moet aan zijn trekken komen. Exit 'cost killers'! Voortaan is het de verhouding prijs/kwaliteit die telt. Het blijft belangrijk om de laagste kosten na te streven maar niet ten koste van onmisbare dienstverleners. Die worden trouwens steeds vaker gezien als partners, vooral wanneer ze een hoge toegevoegde waarde bieden door bijvoorbeeld experts ter beschikking te stellen. Outsourcing van onderhoud: voor en tegen Optimalisering van de kosten (zie variabilisering) Planning van het onderhoudsbudget Werken met professionals Meer tijd voor kernactiviteiten Hogere beschikbaarheid van de uitrusting Hogere productiviteit Relatie klant/leverancier comfortabeler dan manager/werknemer Geen verplichtingen qua opleiding en personeelsbeheer Advies voor de implementatie van vooruitgangsinspanningen Risico op verlies van technische expertise Mogelijke uitbreiding van de voorraad wisselstukken Afhankelijkheid van dienstverlener Risico op maatschappelijk onevenwicht tussen arbeiders van de klant en de outsourcer Oplossing in geval van contractbreuk? 48 Profacility Gids 2007

4 van onderhoud Het contract tussen beide partijen moet gebaseerd zijn op een lastenboek met een precieze omschrijving van de behoeften, de aard van de te leveren prestaties, de modaliteiten van de implementatie, de beperkingen van de interventies van de dienstverlener en de objectieven. Die objectieven moeten meetbaar zijn en de dienstverlener moet over de nodige middelen beschikken. Men moet ook rekening houden met de omkeerbaarheid van de uitbesteding. Ingeval het contract wordt verbroken, moet men financiële regelingen treffen, bepalen welke elementen men moet teruggeven of verkopen, een voldoende lange opzegtermijn voorzien en eventueel een deel van het personeel overnemen. Het verdient ook aanbeveling om zoveel mogelijk technische documenten binnen de onderneming te houden. Maar hoe goed de schriftelijke overeenkomst ook is, ze mag nooit de gesprekken tussen dienstverlener en opdrachtgever vervangen. Al was het maar omdat de oorspronkelijke regelingen regelmatig moeten worden her- De outsourcing in de onderhoudswereld evolueert op dit ogenblik naar de trend van een vooruitgangspartnerschap voor de middellange of lange termijn. Samenwerken vooraleer te produceren Voor de start van de staalfabriek Carinox (groep Arcelor), vroeg Thierry Caillis (onderhoudsverantwoordelijke) zich af hoe hij zijn team ging organiseren. Carinox heeft uiteindelijk beslist om het onderhoud voor een groot deel uit te besteden. Het was Fabricom-GTI (hier Philippe Ausloos, links) die met deze taak werd gelast. Reeds een jaar voor de fabriek werd opgestart, was er een co-onderaannemer aanwezig op de site om de montage op te volgen, betrouwbaarheidsstudies uit te voeren, preventieve onderhoudsplannen uit te werken, kritieke onderdelen te analyseren, onderdelen te bestellen voor de start-up en het computerondersteunde onderhoudsbeheer te implementeren en op gang te brengen. De zeven gouden regels voor een goed contract 1- Zeg alles op een ordelijke manier. Een artikel per thema en een thema per artikel. 2- Zeg niets twee keer. Neem dezelfde verplichting nooit twee keer op, noch op verschillende plaatsen in het contract, noch in twee verschillende contractuele documenten (risico op tegenstrijdigheden!). 3- Respecteer de Nederlandse taal. Opgelet voor grammatica, syntaxis en spelling. Vermijd finesses, complexe uitdrukkingen en begripsfouten. 4- Gebruik systematisch de termen die gebruikt worden in het artikel bepalingen. Gebruik nooit synoniemen maar herhaal het geschikte woord. 5- Schrijf onderling coherente clausules. Wat dubbelzinnig is, wordt geïnterpreteerd volgens de gebruiken van het land waarin het contract wordt ondertekend. Bij twijfel wordt de clausule geïnterpreteerd in het voordeel van degene die de verplichting is aangegaan. Houd de dingen dus eenvoudig en kort! 6- Zoek in het contract de clausule die ontbreekt en die in uw nadeel is. Dat is altijd moeilijker dan een bestaande clausule te vinden die in uw nadeel is. 7- Beheer op doordachte wijze wat voortvloeit uit andere bepalingen. Zoals op het vlak van hygiëne en gezondheid, de informaticawet en vrijheden Met andere woorden: herschrijf niet wat in de wet staat. (volgens Meester Sylvain Martin, advocaat aan het hof van beroep van Parijs) Profacility Gids

5 Technisch Beheer & Maintenance Jean Dubois, verantwoordelijke Maintenance, Process & Contrats bij Adapack Intermills Men kan meer eisen in een relatie klant/leverancier dan in een relatie manager/werknemers! zien. Het contract moet leven. Men kan immers nooit vanaf de eerste keer alles voorzien en naarmate de onderneming evolueert, veranderen de behoeften. Middelencontract of resultaatcontract? Steeds minder ondernemingen kopen werkuren. In plaats daarvan kopen ze hetzij een service, hetzij een resultaat. In het tweede geval heeft de dienstverlener meer vrijheid om het werk te organiseren en wordt hij meer een gewone dienstverlener. Men spreekt dan over de beschikbaarheid van uitrusting of over De organisatie die men implementeert, is vaak belangrijker dan de keuze om het onderhoud al dan niet uit te besteden! Patrick De Corte, Site Manager ABB De variabilisering van kosten zoals we die toepassen bij Adapack Intermills wordt beschermd door boven- en ondergrenzen (+10%/-10%). Me Sylvain Martin, Hof van Beroep van Parijs "Een goed contract bevat een artikel per thema en een thema per artikel." gekwantificeerde prestatieobjectieven. Juridisch gezien bestaat er vooral qua bewijslast een verschil tussen middelenen resultaatcontracten. Bij de prestatie van middelen moet de opdrachtgever kunnen bewijzen dat een bepaalde clausule van het contract niet werd nageleefd om aan te tonen dat hij schade heeft geleden door een fout van de dienstverlener. Het resultaatsengagement impliceert dan weer dat de dienstverlener, als verantwoordelijke voor de services die hij biedt, moet aantonen dat de fout buiten zijn wil om gebeurde (overmacht, fout van de klant of fout van een derde). Vandaag de dag evolueert men steeds meer naar een partnerschap van vooruitgang. In dat geval verbindt men er zich toe om op (middel)lange termijn naar gemeenschappelijke vooruitgang te streven, eerder dan naar een prijzenslag. Dat vereist een regelmatige analyse (self audit) van punten die voor verbetering vatbaar zijn om daarna samen een actieplan uit te werken. Hoewel het cruciaal blijft om de kosten van outsourcing te beperken, gebeurt dit niet door de dienstverlener uit te melken maar vooral door hem te helpen om zijn werkmethodes aan te passen. De bewijslast is in dit geval uiteraard een complexe zaak Variabilisering van de kosten Adapack Intermills is een Belgische papierfabriek uit Malmédy, die in 1726 werd opgericht. Samen met de onderneming ABB heeft ze een innovatief onderhoudscontact met resultaatverplichting, variabilisering van de technische kosten en implementatie van een vooruitgangscontract uitgedokterd. De basisfilosofie bestaat erin om zich toe te leggen op de productie van papier en alle andere taken uit te besteden, legt Jean Dubois (onderhoudsverantwoordelijke) uit. Men laat de kosten maximaal fluctueren zodat ze de conjunctuur kunnen volgen. Met andere woorden: als er geen papier geproduceerd wordt, betalen we geen controle/kwaliteitsdiensten en beperken we de onderhoudsactiviteiten. Samen met ABB hebben we ook een winwinsysteem omgezet. Als de machines beter draaien zodat we meer kunnen produceren, kan de onderhoudsfirma rekenen op een bonus. Als de systemen echter slecht functioneren, heeft dat ook een invloed op het onderhoudsbudget want dat wordt bepaald door de productie. Het full service contract met ABB voorziet correctief en preventief onderhoud, de analyse van problemen, technische aankopen, het beheer van de wisselstukkenvoorraad, ondersteuning bij de productie en een participatie in investeringsprojecten. Maar opgelet, we zijn geen bank, verduidelijkt Patrick De Corte (sitemanager ABB). De klant ondertekent steeds de bestelbons en regelt zijn facturen rechtstreeks met de leveranciers. Voor interne werken gebruiken we werkbonnen. Die worden steeds getekend voor akkoord door Adapack en ABB. We beslissen dan hoe het boekhoudkundig wordt verwerkt: als het over onderhoud gaat, komt het in het forfait terecht, als het om wijzigingen aan machines of normeringen gaat, wordt het in eigen beheer gefactureerd. Damien MARECHAL Meer informatie op het internet: Externalisation de la maintenance, stratégies, méthodes et contrats. Door Jean-Claude Francastel, Uitgeverij Dunod (432 blz., 80 euro). Voorbeeldcontract voor onderhoudsdiensten, uitgewerkt op initiatief van de Franse vereniging van ingenieurs en onderhoudsverantwoordelijken (5 euro, Corporate Business Pages Adressenboek op pagina Profacility Gids 2007

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1:

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1: Liberalisering van de energiemarkten Algemene context Dag 1: Agenda van de opleiding I. Energieprijzen II. Institutionele context van de energie in België III. Organisatie van de elektriciteit- en gasmarkt

Nadere informatie

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.08.2002 C(2002)2904 fin. Betreft: Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen Excellentie, Bij schrijven

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20130722-175) betreffende het verslag van de distributienetbeheerder SIBELGA over de niet-discriminerende praktijken

Nadere informatie

De geliberaliseerde markt en de bescherming van de consument

De geliberaliseerde markt en de bescherming van de consument De geliberaliseerde markt en de bescherming van de consument Wat is Infor GasElek? Infor GasElek (IGE) Verstrekt informatie, geeft raad en begeleiding. Werd opgericht door het Collectief Solidariteit tegen

Nadere informatie

Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen. Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME

Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen. Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME INHOUD Voorstelling van Synergrid en de rol van de netbeheerders Integratie van elektrische voertuigen

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 4 de kwartaal 2012 + Januari 2013 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert

Nadere informatie

CIRIEC. 29 november 2007. Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief

CIRIEC. 29 november 2007. Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief CIRIEC 29 november 2007 Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief Als we in België over Unbundling en over concurrentie spreken in de sector gas en elektriciteit, denken

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts VREG Doe de V-test en bespaar op uw energiefactuur. VREG Fanny Schoevaerts 8 oktober 2015 Agenda

Nadere informatie

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof.

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Dit document zal u helpen een beter inzicht te krijgen in de verbruikskosten, in een huishoudelijke omgeving, voor de verschillende energiebronnen.

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt PERSDOSSIER Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. De Belgische energiemarkt... 2 3. Hoe maakt Poweo het verschil?... 3 4. Poweo: meest competitieve elektriciteitsaanbod in Wallonië volgens Test-Aankoop... 4 5.

Nadere informatie

Lerend Netwerk Energie Efficiëntie (STEEEP) Uw energiefactuur ontleed

Lerend Netwerk Energie Efficiëntie (STEEEP) Uw energiefactuur ontleed Lerend Netwerk Energie Efficiëntie (STEEEP) Uw energiefactuur ontleed Wie is Electrabel? Electrabel is een dochteronderneming van GDF SUEZ ENERGY INTERNATIONAL ENERGY EUROPE GLOBAL GAS & LNG INFRA- STRUCTURES

Nadere informatie

AA Geef hier uw zoekterm in

AA Geef hier uw zoekterm in AA Geef hier uw zoekterm in Tarieven Tarieven Prijs berekenen Algemene voorwaarden Klanten Klant worden: Particulier Klant worden: Klein-zakelijke gebruiker Klant worden: Zakelijke gebruiker Verhuizen

Nadere informatie

POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN

POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN POM Groepsaankoop Een groepsaankoop voor de aankoop van 100 % groene stroom uit eigen streek en aardgas aan een vaste prijs tot 31/12/2015, gezamenlijk

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Periode februari - juni 2013 Inleiding Bedoeling is om de overheid informatie te verstrekken over de evolutie van de elektriciteits-

Nadere informatie

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 4 juni 2004

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 4 juni 2004 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Persmededeling

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie

Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie I\'StJIIJTOfS mlrfhll-w'tabus [I PES (GNSEllS FIHAUX ~,m IPCF BIBF ~ IBR - IRE Tussen Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie Enerzijds, de

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Commissie interne markt en consumentenbescherming 9.11.2007 WERKDOCUMENT over het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn

Nadere informatie

Voorstelling van BRUGEL over de werking van de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt

Voorstelling van BRUGEL over de werking van de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt Voorstelling van BRUGEL over de werking van de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt Marie-Pierre Fauconnier, Voorzitster van de Raad van bestuur 29/09/2008 Presentatie parlement 30 sept. 2008 1 Voorstelling

Nadere informatie

Energie inkopen in de zorg: keuzes maken

Energie inkopen in de zorg: keuzes maken Energie inkopen in de zorg: keuzes maken Het inkopen van energie is complex. Sinds de liberalisering van de energiemarkt is niets doen eigenlijk geen optie; afnemers moeten zelf actief zijn op de energiemarkt

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2006 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/11 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS

Nadere informatie

Methodologie. A. Bronnen. B. Marktaandelen

Methodologie. A. Bronnen. B. Marktaandelen Methodologie A. Bronnen 1. Statistische gegevens, afkomstig van Sibelga (www.sibelga.be), netwerkbeheerder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2. Statistische gegevens, afkomstig van Elia (www.elia.be),

Nadere informatie

Verslag van de consultatie van de ontwerpmededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 14 augustus 2013

Verslag van de consultatie van de ontwerpmededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 14 augustus 2013 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteitsen Gasmarkt

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteitsen Gasmarkt Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en de Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II- laan 7 B - 1210 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13 50 web : www.vreg.be

Nadere informatie

UW CORE BUSINESS VERDIENT HET

UW CORE BUSINESS VERDIENT HET Paragon Netherlands UW CORE BUSINESS VERDIENT HET Efficiency verbetering door uitbesteding van uw documentprocessen Efficiency EFFICIENCY Een ervaren marktspeler Ondernemingen hebben vandaag de dag te

Nadere informatie

Contractmanagement, wat is dat?

Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement van diensten Ted Knoester Gemeente Lansingerland 1 Contractmanagement Kenmerken van diensten Wat doet een contractmanager? Wat is een contract? Hoe om

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2004 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.ibgebim.be www.vreg.be 1/11 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE AARDGASLEVERANCIERS

Nadere informatie

Onderhoud of vervanging installatie met resultaatverbintenis (totale waarborg)

Onderhoud of vervanging installatie met resultaatverbintenis (totale waarborg) Onderhoud of vervanging installatie met resultaatverbintenis Marc Van Isterdael 17 februari 2009 Operations Manager Axima Services Bestuurder Sportoase Totale waarborg, een basiselement van het dienstenaanbod

Nadere informatie

Bouwstenen voor een nieuw energiebeleid. De uitdagingen in het energiebeleid. CD&V voorzitter Jo Vandeurzen

Bouwstenen voor een nieuw energiebeleid. De uitdagingen in het energiebeleid. CD&V voorzitter Jo Vandeurzen Bouwstenen voor een nieuw energiebeleid De uitdagingen in het energiebeleid CD&V voorzitter Jo Vandeurzen CD&V-studiedag, Vlaams Parlement 29 april 2006 Als ik zeg dat onze moderne westerse samenleving

Nadere informatie

Drijfveren en noden van professionele groene stroom consumenten.

Drijfveren en noden van professionele groene stroom consumenten. Drijfveren en noden van professionele groene stroom consumenten. Een visie vanuit de industriële sector Alex Polfliet Zaakvoerder Zero Emission Solutions : facts and figures Gevestigd in Aalst Opgericht

Nadere informatie

Elektrisch tekenen: begeleiding

Elektrisch tekenen: begeleiding Elektrisch tekenen: begeleiding Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI Oefeningen Deel II: industrieel Industriële motorschakelingen Oefeningen In het labo maken

Nadere informatie

van 28 februari 2006

van 28 februari 2006 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Persmededeling

Nadere informatie

Gezamenlijke mededeling van de energieregulatoren CREG, CWaPE en VREG. Liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau

Gezamenlijke mededeling van de energieregulatoren CREG, CWaPE en VREG. Liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau Gezamenlijke mededeling van de energieregulatoren CREG, CWaPE en VREG Liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau Inleiding De snelle liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau confronteerde

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Van hoeveel mensen is de energie geheel of gedeeltelijk afgesloten? Aangezien de drie gewesten niet dezelfde

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2006 Persbericht www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/17 Samenwerking tussen de vier Belgische elektriciteitsregulatoren

Nadere informatie

INDICATIEVE VERGELIJKING VAN DE TARIEVEN VOOR DE OVERBRENGING VAN AARDGAS VAN FLUXYS NV EN VERSCHEIDENE EUROPESE OPERATOREN

INDICATIEVE VERGELIJKING VAN DE TARIEVEN VOOR DE OVERBRENGING VAN AARDGAS VAN FLUXYS NV EN VERSCHEIDENE EUROPESE OPERATOREN Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.99 PERSCONFERENTIE Brussel - 5 april 2002 INDICATIEVE VERGELIJKING VAN

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Studie (BRUGEL-STUDIE-20171208-25) Betreffende de OBERVATORIUM VAN DE PRIJZEN PROFESSIONELE KLANTEN 2009-2016-Executive summary Opgesteld

Nadere informatie

1/ Wie zijn wij? 2/ Onze website

1/ Wie zijn wij? 2/ Onze website dejuristen IP and ICT Law Belliardstraat 2 B- 1000 Brussel Belgium Phone +32 (0) 2 540 20 66 Fax +32(0) 9 296 13 41 www.dejuristen.be contact@dejuristen.be DISCLAIMER Het gebruik van onze website gaat

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1 ste kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, is het Brugel die sinds

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 april 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 april 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

NIEUW! SEPA Service Center

NIEUW! SEPA Service Center NIEUW! SEPA Service Center SEPA: een nieuwe uitdaging voor uw onderneming! Een progressieve uniformisering van de betalingsinstrumenten binnen de Europese Unie Met het SEPA-project SEPA staat voor Single

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit?

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? REGULERINGSCOMMISSIE U verhuist IN HET BRUSSELS Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? Verhuisformulieren ingesloten www.brugel.be U verhuist? Breng dan uw energieleverancier zo snel mogelijk

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

Hansen Services: Betrouwbaar: We care!

Hansen Services: Betrouwbaar: We care! Hansen Services: Betrouwbaar: We care! Onze Missie Gedreven door tandwiel(kast) technologie, beantwoordt Hansen Industrial Transmissions aan de noden van haar klanten wereldwijd door hen betrouwbare mechanische

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Tarieven van toepassing vanaf 1 april tot en met 31 december 2003

Tarieven van toepassing vanaf 1 april tot en met 31 december 2003 Tarieven van toepassing vanaf 1 april tot en met 31 december 2003 De tarieven die vanaf 1 april tot en met 31 december 2003 van toepassing zijn, bestaan uit : Tarieven voor het gebruik van het net! Tarief

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 4 de kwartaal 2011 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie

Goedkeuring plan Wathelet door kern

Goedkeuring plan Wathelet door kern Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie, Mobiliteit en Staatshervorming Secrétaire d Etat à l'environnement, à l'energie, à la Mobilité et aux Réformes institutionnelles Melchior Wathelet Goedkeuring

Nadere informatie

Energiefactuur niet gedaald

Energiefactuur niet gedaald GAS- EN ELEKTRICITEITSTARIEVEN Energiefactuur niet gedaald K. Depoorter en V. Labarre Een vrijgemaakte markt zou een daling van het totaalbedrag op uw energiefactuur met zich mee moeten brengen. Helaas

Nadere informatie

Duurzaamheid is dood. Lang leve duurzaamheid!

Duurzaamheid is dood. Lang leve duurzaamheid! Duurzaamheid is dood. Lang leve duurzaamheid! Corporate Facility Partners 2015 Bert van Renselaar Senior consultant @ CFP Green Buildings @bertvrenselaar bertvanrenselaar 2 Zeven trends voor de toekomst

Nadere informatie

Vrije keuze van elektriciteit & gas?

Vrije keuze van elektriciteit & gas? Vrije keuze van elektriciteit & gas? Thematische informatiebrochure. Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Voorwoord O p 1

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Financiën Facilitaire bedrijf

Onderzoeksrapport: Financiën Facilitaire bedrijf Onderzoeksrapport: Financiën Facilitaire bedrijf Inhoud René van der Aa (Siemens), Wat je centraal kunt doen, moet 2 je zeker centraal doen 5. Beheersen van de organisatie 7 5.1 Inleiding 7 5.2 Benchmarks

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BRUGEL-BESLISSING )

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BRUGEL-BESLISSING ) REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESLISSING (BRUGEL-BESLISSING-20170421-47) Betreffende de modaliteiten voor de voorstelling van de meetgegevens 21 04 2017 Kunstlaan

Nadere informatie

Gas en elektriciteit :

Gas en elektriciteit : Gas en elektriciteit : in 2007 hebt u de keuze! Wat u moet weten om uw leverancier te kiezen www.brugel.be Wat verandert er in 2007? Hoe vergelijk ik de offertes? Wanneer u boodschappen doet, gaat u naar

Nadere informatie

ENERGIECONCEPTEN. Advies op maat. vandorp.eu

ENERGIECONCEPTEN. Advies op maat. vandorp.eu ENERGIECONCEPTEN Advies op maat ENERGIE- KOSTEN Stelt u zich eens voor dat u 1,- per m 2 aan energiekosten kunt besparen in een pand van 5.000 m 2. In een tijd van stijgende energiekosten zal dit in 10

Nadere informatie

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN ELEKTRICITEIT

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN ELEKTRICITEIT COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN ELEKTRICITEIT I. Inleiding De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest (VSGB) heeft modelbestekken opgesteld voor de aankoop van elektriciteit en gas,

Nadere informatie

Informatie ten dienste van de markt

Informatie ten dienste van de markt Informatie ten dienste van de markt De elektronische publicatie van balancinggegevens: informatie ten dienste van de markt Om het evenwicht in zijn regelzone te kunnen handhaven, heeft Elia een balancingmechanisme

Nadere informatie

Studie over de middelen die moeten worden toegepast om de toegang tot het vraagbeheer in België te faciliteren

Studie over de middelen die moeten worden toegepast om de toegang tot het vraagbeheer in België te faciliteren Studie over de middelen die moeten worden toegepast om de toegang tot het vraagbeheer in België te faciliteren Workshop 21 maart 2016 1 Onthaal (slides 1 tot 16) Aspect prijzen Agenda 11h 1. Modaliteiten

Nadere informatie

Afschakelplan en Stroomtekort 2014

Afschakelplan en Stroomtekort 2014 Afschakelplan en Stroomtekort 2014 Komt het tot afschakelen? Wat is het afschakelplan / Ben ik erbij betrokken? Verloop van het afschakelplan 2 13. 225 MW De afnamepiek op het net van Elia in 2013: 13.225

Nadere informatie

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01)

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) Hoe lees en ontcijfer ik mijn energiefactuur? 1. INLEIDING In België en in de meeste Europese landen wordt de beschikbaarheid van energie als vanzelfsprekend beschouwd in

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150714-210) betreffende het verslag van de distributienetbeheerder SIBELGA over de niet-discriminerende praktijken

Nadere informatie

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 5 december 2006

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 5 december 2006 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Persmededeling

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3de kwartaal 2011 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie

www.consumind.nl Februari 2012

www.consumind.nl Februari 2012 www.consumind.nl Februari 2012 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Achtergrond en algemene informatie energiemarkt. Vast of variabel energiecontract? De meest gestelde vragen bij overstappen.

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 8 september 2003 ME/EM/3051226 1 Onderwerp Besluit tot verlenging termijn beschermde afnemer Gaswet en Elektriciteitswet 1998 E-en G-wet.mbo Besluit van, tot verlenging

Nadere informatie

Contractmanagement in de praktijk

Contractmanagement in de praktijk Contractmanagement in de praktijk Contractmanagement in de praktijk T. Knoester Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 Ó 2009 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Deontologische code - Commissie Projectsourcing

Deontologische code - Commissie Projectsourcing Deontologische code - Commissie Projectsourcing 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van deze gedragscode is het bepalen van de regels waartoe de leden zich verbinden ze na te leven. Ze moet bijdragen tot

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van ondernemers. 19 juni 2014. Over Juridiq. * eerstelijns juridisch adviesbureau voor ondernemers

Aansprakelijkheid van ondernemers. 19 juni 2014. Over Juridiq. * eerstelijns juridisch adviesbureau voor ondernemers Aansprakelijkheid van ondernemers 19 juni 2014 1 Over Juridiq * eerstelijns juridisch adviesbureau voor ondernemers * eerstelijn: voor alle vragen en problemen * specialisaties in Juridiq Netwerk * andere

Nadere informatie

Bevoorradingszekerheid

Bevoorradingszekerheid Bevoorradingszekerheid Commissies Bedrijfsleven en Binnenlandse Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers 23.09.2014 23 september 2014 1 Meer over FEBEG Inhoud Niets nieuws onder de zon Veel partijen

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam gebouw : Energie

Opleiding Duurzaam gebouw : Energie Opleiding Duurzaam gebouw : Energie Leefmilieu Brussel De «ENERGIEVERANTWOORDELIJKE» : Rollen en functies Emmanuel Hecquet ICEDD Opleiding «Energie in duurzame gebouwen» Module energieverantwoordelijke

Nadere informatie

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen.

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Energie op uw oude en nieuwe adres: hoe regelt u het correct? MET HANDIG ENERGIEVERHUISFORMULIER GAAT U BINNENKORT VERHUIZEN? Denk er dan aan om uw elektriciteits-

Nadere informatie

DE PRIJS VAN ELEKTRICITEIT

DE PRIJS VAN ELEKTRICITEIT DE PRIJS VAN ELEKTRICITEIT Hoe komt de prijs tot stand? PZEM.nl/zakelijk HET ONTSTAAN VAN DE PRIJS Bedrijven onderhandelen met energieleveranciers over de prijs voor elektriciteit en gas. Ook binnen branches

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N HANDELSPRAT - Fitness A04 Brussel, 29 september 2010 MH/SL/AS A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE FITNESS- EN WELLNESSCONTRACTEN

Nadere informatie

Juridische implicaties Aanpassingen Technisch Reglement

Juridische implicaties Aanpassingen Technisch Reglement Juridische implicaties Aanpassingen Technisch Reglement Infosessie POM-ODE 05/04/11 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Vaststellingen Net uitgebouwd vanuit centrale filosofie Centrale

Nadere informatie

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS I. Inleiding De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest (VSGB) heeft modelbestekken opgesteld voor de aankoop van elektriciteit en gas, om de gemeenten

Nadere informatie

Energiemarkt in Brussel: «Toestand en perspectieven na vijf jaar liberalisering»

Energiemarkt in Brussel: «Toestand en perspectieven na vijf jaar liberalisering» Energiemarkt in Brussel: «Toestand en perspectieven na vijf jaar liberalisering» Infor GasElek: wie zijn wij? Infor GasElek (IGE) Biedt informatie aan, geeft raad en begeleidt, Werd opgericht met de financiële

Nadere informatie

Contractmanagement, wat is dat?

Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement van diensten Ted Knoester Gemeente Lansingerland 1 Contractmanagement Kenmerken van diensten Wat doet een contractmanager? Wat is een contract? Hoe om

Nadere informatie

Hebt u een vraag over energie?

Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? In deze folder geven we het antwoord op een aantal energievragen. Op www.vreg.be vindt u nog veel meer informatie. Wat staat ER op uw energiefactuur?

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Wat u moet weten over energie en het veranderen van leverancier

Wat u moet weten over energie en het veranderen van leverancier Wat u moet weten over energie en het veranderen van leverancier Inhoudslijst Elektriciteit en aardgas: van producent tot bij u thuis p 4 Productie van elektriciteit en aardgas p 4 Vervoer van elektriciteit

Nadere informatie

Seminar Third Energy Package

Seminar Third Energy Package Seminar Third Energy Package Standpunt van de leveranciers en de producenten van elektriciteit en gas Jan Herremans Directeur-generaal FEBEG 16.05.2011 FEBEG 6.09.2011 2 Belangrijkste punten van kritiek

Nadere informatie

Distributienettarieven 20/12/2016

Distributienettarieven 20/12/2016 Distributienettarieven 2017 20/12/2016 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefproces Vergelijking distributienettarieven 2016-2017 Verklaring evolutie Waar vindt u de

Nadere informatie

Project Portfolio. IP-Solutions

Project Portfolio. IP-Solutions Project Portfolio IP-Solutions IP-Solutions leidt de uitrol van een Maintenance Improvement Programma over 3 locaties : Op- en overslag natte bulk : 12 maanden Uitrol en verankering van een Corporate Maintenance

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2 de kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht 1. Bewijs van de aannemingsovereenkomst 2. Belangrijke clausules van de aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1 ste en 2 de kwartaal 2011 1. Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, zal BRUGEL,

Nadere informatie

Zonnepanelen steeds rendabel. In een notendop

Zonnepanelen steeds rendabel. In een notendop Zonnepanelen steeds rendabel In een notendop Je wekt zelf elektriciteit op. Daardoor bespaar je jaarlijks heel wat uit op je energiefactuur. Met een investering in zonnepanelen tegen een aanschafprijs

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Slimme energie-oplossingen bij Colruyt vandaag en in de toekomst

Slimme energie-oplossingen bij Colruyt vandaag en in de toekomst Slimme energie-oplossingen bij Colruyt vandaag en in de toekomst Thomas Decamps Startevent Smart Energy Solutions 4 december 2012 Het energiebeleid bij Colruyt Group WE POWER Het energiebeleid bij Colruyt

Nadere informatie