(22/ 5b n- 20io >^- u. Reg_.Nr. ^5l^(P. Komen: Bssternd voor: Cluster:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(22/ 5b n- 20io >^- u. Reg_.Nr. ^5l^(P. Komen: Bssternd voor: Cluster:"

Transcriptie

1 (22/ 5b n- 20io >^- u r JAgron Koppelstraat GB Beek en Donk tel: fax: College van Burgemeester en wethouders vaii Gemeente Sint f*.'icri;.;;geste! Sint-Michielsgestel Reg_.Nr. ^5l^(P t.a.v. de heer W. Moonen Postbus Komen: 5270 GA Sint-Michielsgestel Referentie: HVOl.WMOl Uw referentie: - Bssternd voor: Cluster: UEJ^ /hunj o/\o Rabo: KvK Ehv: BTW: NL B01 Beek en Donk, 16 november 2010 Betreft: aanvraag vergunning Wet milieubeheer Geachte heer Moonen, Hierbij doe ik u toekomen in viervoud de aangepaste aanvraag om een vergunning Wet milieubeheer voor de inrichting aan het Laar 31 te Berlicum, ten name van Heijvar B.V., Laar 31 te Berlicum. Met vriendelijke groet,

2 Laar 31 te Berlicum ij^^^ fl JAgron Laar 31, Berlicum

3 i E3 A ffw/\m S MgrUn Aanvraag vergunning wet miiieudeneer Laar 31, Berlicum

4 Bedrijfslocatie Laar 31, Berlicum Projectnummer HVOl.WMOl Aanvrager Heijvar BV Laar TH Berlicum Opgesteld door Agron Advies Koppelstraat GB Beek en Donk Tel: Fax: n Jj A cf KOn _ i^ar 31, Berlicum

5 t l

6 WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning Agrarisciie sector Aan: College van Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel Datum: 27 maart 2009 Aangepast 18 augustus oktober april mei november 2010 GEGEVENS AANVRAGER Naam aanvrager Heijvar BV Adres Laar 31 Postcode 5258 TJ Plaats: Berlicum Telefoon Telefax: Verzoekt voor de hieronder omschreven inrichting een vergunning inzake het ^ Verzoekt in verband met het veranderen van de inrichting of van de werking daarvan, voor welke reeds één of meer n oprichten en in werking hebben vergunningen zijn verleend, een nieuwe de gehele Veranderen omschreven inrichting of onderdelen daarvan waarmee die r~] veranderen van de werldng verandering samenhangt omvattende, vergunning (art. 8.4) r~ tijdelijl< l<arakter/duur van de hieronder omschreven inrichting en wel voor een termijn van AARD VAN DE INRICHTING varkenshouderij door de gemeente in te vullen Categorie SBI-code Plaats waar de inrichting is of zal worden opgericht Naam inrichting Adres Postcode Telefoon Kadastrale ligging Heijvar BV Laar TH Bedicum Plaats: Telefax: Sectie: Berlicum Nr(s): 2147 Contactpersoon Telefoon De heer E. van der Heijden Telefax: u i Agron Laar 31, Berlicum

7 1 INRICHTING 1.1 Algemene gegevens Beschrijf in het kort: - wat op het bedrijf zal veranderen t.o.v. de geldende vergunning; - welke stallen veranderen; - waarom de veranderingen moeten plaatsvinden; - de emissie-arme systemen (kort, bijv. door het noemen van het type stal/detailuitwerking zie bijlage); Wijzigingen per stal Stal 2: Dit betreft een bestaande stal voor het huisvesten van 387 opfokzeugen op het stalsysteem chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL V1). In de aan te vragen situatie worden in deze stal 480 vleesvarkens gehuisvest op het stalsysteem biologisch gecombineerd luchtwassysteem (BWL ). Stal 3: Dit betreft een bestaande stal voor het huisvesten van 440 gespeende biggen op het stalsysteem ondiepe mestkelders met mest- en waterkanaal (BB V2). Tevens worden in deze stal 360 gespeende biggen op het stalsysteem overige huisvesting gehouden. In de aan te vragen situatie worden in deze stal 440 vleesvarkens en 6 dekberen gehuisvest op het stalsysteem biologisch gecombineerd luchtwassysteem (BWL ). Stal 4: Dit betreft een bestaande stal voor het huisvesten van 341 guste/dragende zeugen op het stalsysteem overige huisvesting. In de aan te vragen situatie worden de 341 guste/dragende zeugen gehuisvest op een biologisch luchtwassysteem (BWL V2). Stal 5: Dit betreft een bestaande stal waar nu op vergunning 568 guste/dragende zeugen gehouden worden op het stalsysteem groepshuisvesting met voerligboxen, zonder strobed, met schuinde wanden in het mestkanaal met metalen driekantrooster (BB V1). In de aan te vragen situatie worden in deze stal 599 guste/dragende zeugen gehuisvest op het stalsysteem biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakreductie (BWL V2). Stal 6: Dit betreft een reeds vergunde stal voor het huisvesten van 308 kraamzeugen op het emissiearme stalsysteem Waterkanaal i.c.m. een afgescheiden mestkanaal of mestbak, In de aan te vragen situatie worden in deze stal 300 kraamzeugen gehuisvest op het stalsysteem biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakreductie (BWL V2). Stal 7: Dit betreft een reeds vergunde stal voor het huisvesten van gespeende biggen op het stalsysteem mestopvang in water met een mestafvoersysteem (BWL ). In de aan te vragen situatie worden in deze stal gespeende biggen gehuisvest op het stalsysteem biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakreductie (BWL V2). Binnen de inrichting wordt een brijvoerkeuken, laaddock, voer-, spuiwater- en mestsilo's, technische ruimte, kantine, hygiënesluis, vastmest plaat en KI laboratorium gerealiseerd. Daarnaast wordt de dieselolieopslag, sleufsilo's en voersilo's nabij stal 2 en 3 verplaatst. De kadaverplaats en noodstroomvoorziening worden verplaatst naar de inrit bij de Nieuwe Laar. De spuitplaats aan de zijde bij stal 5 wordt verwijderd. u Sm ^fiyf\n 2 Laar 31, Beriicum

8 Uitvoering luchtwassers Voor de uitvoering en dimensionering van de luchtwassers wordt verwezen naar de informatie die is toegevoegd als bijlage aan deze aanvraag en wordt verwezen naar de plattegrondtekening. Bij de luchtwassers wordt een denitrificatiestap toegevoegd aan het proces om zo de productie van spuiwater te reduceren. De biologische luchtwassers die worden toegepast bij stal 4, 5, 6 en 7 worden aan de bovenzijde voorzien van een beweegbaar gordijn. Om een goede verspreiding van de lucht/geur te kunnen garanderen wordt de uitstroomsnelheid van deze luchtwassers verhoogd naar 6,0 m/s. Door het toepassen van een beweegbaar gordijn kan deze uittreedsnelheid worden gewaarborgd. BELEIDSLIJN IPPC OMGEVINGSTOETSINS AMMONIAK EN VEEHOUDERIJ Een omgevingstoets is uitgevoerd, uit deze toets is gebleken dat voldaan worden aan de IPPC-richtlijn. De toets is toegevoegd als bijlage aan deze aanvraag. AANMELDINGSNOTITIE MER Voor de uitbreiding van de inrichting is een aanmeldingsnotitie m.e.r. opgesteld. De in de aanmeldingsnotitie omschreven voorgenomen activiteit komt overeen met deze aanvraag. De conclusie luidt dat, voor de geplande uitbreiding van het bedrijf van Heijvar BV, gelegen aan Laar 31 te Beriicum, geen bijzondere omstandigheden zijn die belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu hebben, zodat geen milieueffectrapportage noodzakelijk is. Het besluit inzake de aanmeldingsnotitie m.e.r. is 8 juli 2008 genomen door het college van B&W van Sint-Michielsgestel. 1.2 Worden elders vergunningrechten ingetrokken? D Ja (hieronder aangeven) Naam Adres Gemeente Diercategorie Aantal NH3- Norm Totaal kg NHs/Jr El N.v.t. 1.3 Werktijden (aankruisen) ten behoeve van arbeid maandag t/m vrijdag Zaterdag Zondag uur D D D uur D D D uur D D D zie akoestisch onderzoek n JAgron Laar 31, Beriicum

9 2 DIERSOORT 2.1 Situatie conform geldende vergunning(en) (per stal/gebouw aangeven) Diersoort RAVcodeomschrijving stalsysteem Aantal dieren KgNHa/ dier/jaar KgNHa totaal/jaar oue/s/ dier OUE/S totaal Kraamzeugen D Waterkanaal i.c.m. een afgescheiden mestkanaal of mestbak Opfokzeugen D Chemisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 Gespeende biggen D Ondiepe mestkelders met water en mestkanaal, hokoppervlak maximaal 0,35 m^ Gespeende biggen D Mestopvang In water in combinatie met een mestafvoersysteem, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 Gespeende biggen D Overige huisvestingssystemen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 Guste en dragende zeugen D Overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting Guste en dragende zeugen D G roe psh u isvesti ngssysteem met voerligboxen of zeugenvoerstations, zonder strobed, met metalen driekantroosters en schuine putwanden in het mestkanaal, met metalen driekantroosters Dekberen D Overige huisvestingssystemen 308 2,90 893,20 27, , ,80 309,60 16, , ,26 114,40 5, , ,16 576,16 5, , ,60 216,00 7, , , ,20 18, , , ,40 18, ,6 3 5,50 16,50 18,7 56,1 Totaal 4.864,46 Totaal ,7 fi Agron Laar 31, Beriicum

10 2.2 De aangevraagde situatie (per stal/gebouw aangeven) Stalnr Diersoort RAVcodeomschrijving stalsysteem Aantal dieren Aantal dierplaatsen KgNHs/ dier/jaar KgNHa totaal/jaar ou^s/ dier ou^s totaal 2 Vleesvarkens D gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL ), hokoppervlak groter dan 0,8 m2 3 Vleesvarkens D gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL ), hokoppervlak groter dan 0,8 m2 3 Dekberen D gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL ) 4 Guste en dragende zeugen 5 Guste en dragende zeugen D Biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie (BWL V2) D Biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie (BWL V2) 6 Kraamzeugen D Biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie (BWL V2) 7 Gespeende biggen D Biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 (BWL V2) ,53 254,40 3, , ,53 233,20 3, , ,83 4,98 2,8 16, , , , ,30 778,70 10, , ,50 750,00 15, , , ,80 4, ,0 Totaal 3.720,38 Totaal ,8 u JAgron Laar 31, Beriicum

11 3 GRONDSTOFFEN EN PRODUCTEN 3.1 Mineralen boekhouding D Mineralen boekhouding is aanwezig N.v.t. 3.2 Drukhouders Soort Aantal Flessen/tanks Totale waterinhoud (liter of m3) Propaan butaan stikstof acetyleen zuurstof COVargon menggas 2 Flessen 25 liter D N.v.t. 3.3 Milieugevaarlijke stoffen Soort Soort opslag Boven-/ Hoeveelheid/ Opmerkingen ondergronds max. opslag Diesel Tank bovengronds liter In overkapte lekbak Nr op tekening Ontsmettingsmiddelen Kast Bovengronds 30 kilogram Nr op tekening Diergeneesmiddelen: Kast Bovengronds 10 kilogram Nr op tekening D N.v.t. 3.4 Koeling D M D Nr. op tekening Soort koelmiddel (specificeren) Hoeveelheid in kg Capaciteit in kw. Kadaverkoeling nr. 2 op tekening R134A 3 kilogram 0,5 Jaariijkse keuring Logboek aanwezig N.v.t. fi s Agron Laar 31, Beriicum

12 3.5 Andere stoffen of producten Soort product max. opslag hoeveelheid (ton of m3) Wijze van opslag en plaats (nummer op tekening) Afstand tot dichtstbijzijnde woningen van derden Mengvoeder 2 X 36 m3 2 X 40 m3 2x6m3 2 X16 m3 Silo's 140 meter 2 X 22 m3 1X 32 m3 Bijproducten Biergist 60 m^ Opslagbunker 140 meter Stoomschillen 60 m^ Opslagbunker 140 meter Tanvezetmeel 60 m^ Opslagbunker 140 meter Tanvezetmeel 2 x 60 m3 Silo 140 meter CCM 300 ton Sleufsilo 180 meter Drijfmest m3 Mestkelders 70 meter 300 m3 Mestsilo 140 meter Vaste mest 15 m3 Vaste mestopslag 110 meter n N.v.t. 3.6 Maatregelen gericht op een zuinig ge(ver)bruik van grondstoffen / veevoeder ^ D mineralenboekhouding N.v.t. 3.7 Water ge(ver)bru ik Soort water m3/jr. 2006/2007 m3/jr. 2007/2008 m3/jr. aanvraag Globaal gebruiksdoel Leidingwater B, D, E, F, K, luchtwasser Grondwater Oppervlaktewater Anders nl. Totaal m3/jr. m3/jr. m3/jr. A. Percolatiewater en perssap uit de opslag van veevoeders B. Spoelwater van de melkapparatuur C. Reinigingswater melkstal en -put D. Drinkwater dieren E. Schrobwater reinigingstallen, uitloop-en laadruimten F. Schrobwater reinigingstallen e.a. varkenshouderij G. Schrobwater reinigingstallen e.a. pluimveehouderij H. Terugspoelwater ontijzeringsinstallatie I. Koelwater grondkoeling J. Percolatiewater en perssap uit opslag organisch afval K. Spoelwater uitwendige reiniging voertuigen en spuitapparatuur op erf L. Spoelwater van inwendige reiniging spuitapparatuur op perceel n JAgron Laar 31, Beriicum

13 4 ENERGIE 4.1 Energieonderzoek 13 Bedrijfsenergieplan is toegevoegd; vragenlijst energie en veehouderij N.v.t. 4.2 Opgesteld vermogen D D D elektromotorisch vermogen verbrandingsmotoren vermogen Grondwaterpomp Uivl zie renvooi zie renvooi kw kw kw kw 4.3 Verwarmingsinstallaties Soort Nominale belasting Onderwaarde cv. aardgas 1x52,5 1x38,8 1x110 1 x 45,0 Biggenlampen gaskap (verplaatsbaar) boiler heather Biomassaketel kw kw kw kw kw kw Hoogte rookgas afvoerkanaal (meter boven maaiveld) Conform NEN-eis m m m m M M n N.v.t. 4.4 Energieverbruik Gebouwen elektriciteit Aardgas Diesel jaar 2006/2007 jaar 2007/ kwh m3 liter jaar Aanvraag kwh m liter 500 kwh m3 liter Processen elektriciteit aardgas/propaan olie jaar huidig jaar aanvraag kwh m3 liter kwh m3 liter jaar kwh m3 liter n N.v.t. ^Ê Agron Laar 31, Beriicum

14 4.5 Maatregelen gericht op een zuinig ge(ver)bruik van energie 13 energiezuinige veriichting 13 hoog rendement centrale verwarmingsketel verbeterd rendement centrale verwarmingsketel (VR-ketel) Warmtewisselaar ^ thermische isolatie (wanden, glas etc) S Optimale ventilatie ^ Biggenlampen TL- en HD-Na verlichting HR-ketel toegepast bij wanden en daken Diafragmaschuiven, computergestuurd en frequentiegeregeld Toepassen halveringsschakelaar 5 GELUID 5.1 Akoestisch rapport ^ D Akoestisch rapport is toegevoegd N.v.t. 5.2 Omschrijving (belangrijkste) geluid-/trillingsbronnen binnen de inrichting Geluids-/trillingsbron Aantal Aantal uren in bedrijf tussen: Bronvermogen vrachtauto van tot u u Lw (dba) - mengvoer aanvoer - voer aanvoer - mest afvoer - laden/lossen dieren heftruck maler compressor pompen vijzels hogedrukreiniger ventilator Zie akoestisch onderzoek u JAgron Laar 31, Beriicum

15 5.3 Verkeersbewegingen van en naar de inrichting Personenauto Bestelauto Vrachtauto mengvoer aanvoer voer aanvoer mest afvoer laden/lossen dieren bijproducten* aanvoer Maximaal aantal per: Aantal aan- en afvoerbewegingen tussen dag week maand van tot u u Zie akoestisch onderzoek 5.4 Voorzieningen ter beperking van geluid-/trillingshinder ^ n speciale compressorruimte dempers: omkasting: geluidswal/-muur demping N.v.t. De ventilatoren worden bij de vleesvarkens v(x)r de luchtwasser geplaatst waardoor de luchtwasser een geluidsdempende functie krijgt. 6 BODEIVI 6.1 Bodemonderzoek M Rapport; bodemonderzoek is toegevoegd N.v.t. 6.2 Bodembeschermende maatregelen ^ ^ lekbak vloeistofkerend vloer welke bestand is tegen de gebruikte stoffen Voorziening RMWB kwaliteitseisen /conform BRM Opslag dieselolie stalvloeren, drijfmestkelders, spoelplaats en vloeren bij voederopslag fi JAgron 10 Laar 31, Beriicum

16 7 AFVALSTOFFEN 7.1 Afvalstoffen-onderzoek n Rapport afvalstoffen onderzoek is toegevoegd N.v.t. 7.2 Bed rijfsafvalstoffen Hoeveelheid per jaar (kg, ton of stuks) Wijze van opslag Maximale opslag Inzamelaar/ verwerker Huishoudelijk 1V2 weken 1300 kg zakken 50 kg gemeente Papier lx/26 weken 500 kg gestapeld 250 kg Bowie Metaal IVJaar 50 kg gestapeld 250 kg oud ijzer inzamelaar Glas lx/26 weken 15 kg container 15 kg Bowie Hout Kunststoffen (embalages) IVJaar 50 kg gestapeld 150 kg retour leverancier Gft- / groenafval Kadavers variabel variabel kadaveropslag 200 kg Rendac Asbest Landbouwplastic Spuiwater 11 x/jaar 470 m3 opslagput 60 m3 erkend 7.3 Gevaarlijke stoffen Soort; afval Afgewerkte olie Oliehoudend afval Olie/water/slibmengsel Accu's Onzdstvetter Verfrestanten 1 Afvalstoffen Afvoerfrequentie Afvoerfrequentie Hoeveelheid per jaar (kg, ton of stuks) Wijze van opslag Max. opslag Inzamelaar /verwerker Rest. bestrijdingsmid. lx per jaar Ikg Kast 5kg Bowie Veriichting, spaariampen, TL-buizen Rest. Diergeneesmiddelen IVJaar Max. 50 kg Kast 25 kg Bowie IVJaar Max Ikg Kast 10 kg Bowie Opmerkingen 1 n N.v.t. n JAgron 11 Laar 31, Beriicum

17 7.4 Lozing van afvalwater ^ D M D gemeentelijk riool oppervlaktewater bodem / soort afvalwater opslagput/ mestkelder ^ gecombineerd riool/vrijverval vuilwaterriool schoonwaterriool druk en/of persleiding woonhuis hemelwater van erf, dak en niet verontreinigd afvalwater van spoelplaats overig bedrijfsafvalwater van onder andere reiniging van stallen en verontreinigd afvalwater van spoelplaats D N.v.t Verontreinigende stoffen die in het afvalwater terecht kunnen komen. Handeling waarbij afvalwater vrijkomt Afvalstof Hoeveelheid (liter of kg/jaar) stalreiniging mest met restant reinigingsmiddel 25 kg middel D N.v.t Waarop wordt het afvalwater geloosd? Afvalwaterstroom! 1. Bedrijfafvalwater van huishoudelijke aard^ 2. percolatiewater en perssap veevoeders 3. was en spoelwater melkinstallatie 4. schrobwater varkens of rundveestallen en uitloopruimten 5. waswater voertuigen veevervoer 6. was en schrobwater pluimveestallen 7. percolatiewater/perssap organisch afval 8. spoelwater spuitap pa ra tuur inwendig/uitwendig 9. Afspoelwater geoogst product (prei, waspeen, asperges, bloembollen etc) 10. Ontijzeringsinstallatie Oppvl. water m3/jr. Openbaar riool m3/jr. Mestkelders m3/jr. Bodem (puntlozings) m3/jr Bodem (diffuus^) m3/jr Opvangput m3/jr. Totaal m3/jr Hemelwater van daken en 8000* 8000 verhardingen3 12. Spuiwater Meting en/of bemon. Totaal *Hemelwater wordt afgevoerd naar infiltratievijver mm m ma Agron 12 Laar 31, Beriicum

18 Toelichting: i U kunt ten aanzien van de afvalwaterstroom eveneens venvijzen naar het eerdergenoemd gebruikswater. 2. Er wordt gerekend met 50 liter per in het bedrijf werkzame persoon per dag. 3. Totale oppervlak van daken en terreinen vermenigvuldigen met 0,8 (in NL. gem. 0,8 my nf per jaar). 4. Indien volumestroommeting en/of bemonstering plaatsvindt wilt u dat dan In de laatste kolom aangeven. 5. Een puntlozing heeft normaliter betrekking op een bezinkput of zaksloot 6. Een diffuse lozing op de bodem houdt in dat het afvalwater wordt opgevangen in een aparte opvangvoorziening om vervolgens elders (buiten de inrichting) in de bodem te brengen, hiervoor is een ontheffing in het kader van het Lozingenbesluit bodembeschenning vereist 7. Bij een lozing op de mestkelder wordt het afvalwater vermengd met dierlijke mest. De regels voor het opslaan en aanwenden van dierlijke mest zijn dan van toepassing Maatregelen ter beperking van de afvalwaterstroom. D D lei D Hergebruik Buffering anders nl. n.v.t. Gebruik hogedrukreiniger, hemelwater op oppervlaktewater, druppelvanger luchtwasser Aantal uren waarop als regel per etmaal bedrijfsafvalwater wordt geloosd. D overdag tussen uur variabel uren. tussen uur uren. Hoe vaak en gedurende welk tijdsbestek doen zich situaties voor waarin de gemiddelde afvoerdebieten van het bedrijfsafvalwater in ruime mate worden overschreden (m.u.v. het hemelwater)? ^ S n.v.t. Waardoor worden deze pieken veroorzaakt? n.v.t Zuiverin^echnische en controle voorzieningen. 1 Voorziening Type Capaciteit Soort afvalwater Bezinkput(ten) Vetafscheider(s) Olie-afscheider(s) Zuiveringsinstallatie(s) Septictank(s) liter Wasplaats kadavertonnen en laad/losplaats Infiltratiebed Controlevoorziening D n.v.t. n JAgron 13 Laar 31, Beriicum

19 Lozen in de bodem Worden binnen de inrichting overige vloeistoffen en/of koelwater definitief in de bodem gebracht? ^ Nee (N.B Buiten de inrichting lozen dan ontheffing ex. art. 24 en 25 ingevolge het Lozingenbesluit bodembescherming vereist) D Ja 1. Voorgenomen tijdsduur van de Lozing? 2. Wijze van definitieve beëindiging van de lozing in de bodem (uitgezonderd koelwater)? 3. De wijze waarop de lozing in de bodem plaatsvindt (b.v. d.m.v. zakput, sloot)? De afstand van de kadastrale grens van het perceel waar de vloeistof vrijkomt tot de dichtsbijzijnde riolering bedraagt meter. Ingeval van lozing van koelwater in de bodem. a.) samenstelling en temperatuur van het spoelwater b.) de wijze waarop de lozing in de bodem plaatsvindt: 8 OVERIGEN 8.1 Metingen en registratie van milieubelasting ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Grondstoffenverbruik Afvalstoffen Energieverbruik Monitoring in het kader van de bodem Keuringen/ inspecties Veebezetting Bedrijfsafvalwater Luchtwassers mineralenboekhouding Jaarafrekeningen Jaarafrekeningen Brandblusapparatuur Meitellingen (gecombineerde opgave) Spuiwaterregistratie Inspectie/registratie volgens controleprotcxxil 8.2 Brandveiligheid ^ D D brandblusmiddelen aanwezig omschrijving van de aan te brengen brandveiligheidsinstallatie toegevoegd bijv. brandmeldinstallatie, sprinklerinstallatie noodplan bij propaantank aanwezig N.v.t. zie tekening u s Agron 14 Laar 31, Beriicum

20 8.3 Overige vergunningen en/of meldingen Soort vergunning/melding Aangevraagd Datum Ja, datum verleende vergunning/ melding Bouwvergunning Vergunning ingevolge W.V.0. Sloopvergunning Oprichtingsvergunning Wm (art. 8.1.a en c Wm) Veranderingsvergunning Wm (art. S.l.b Wm) Veranderingsvergunning inzake de werking Wm art. 8.1b ^ Een vergunning voor de gehele inrichting (art;. 8.4 lid 1) 24 mei 2005 Een vergunning t.b.v. een onderdeel van de inrichting (art. 8.4 lid 1) n Een tijdelijke vergunning Wet milieubeheer(art Wm) Melding art Wet milieubeheer Melding art Wet milieubeheer Melding art; Wet milieubeheer Melding art Wet milieubeheer Lozingsvergunning t.g.v. de A.P.V. Melding lozing A.P.V. Ontheffing i.h.k.v. de Provinciale Milieu Verordening Ontheffing inzake grondwateronttrekking ^ Besluit aanmeldingsnotitie m.e.r. 2008*^"^" 8 juli Omgeving In de bijlage is de uitdraai van het geurverspreidingsmodel V-stacks vergunning opgenomen. Uit de resultaten blijkt dat aan de normen met betrekking tot geurbelasting op geurgevoelige objecten wordt voldaan. De afstand tot aan zeer kwetsbare gebieden bedraagt meer dan 250 meter. 8.5 Nadere gegevens en/of opmerkingen N.v.t. 8.6 Toekomstige ontwikkelingen niet binnen afzienbare tijd te verwachten u ^ [i SYC\Y\ ^^ Laar 31, Beriicum

21 9 BIJLAGEN ^ plattegrondtekening(en), aantal verschillende tekeningen: grondstoffen onderzoek ^ Productbladen keuringsrapport ^ energie onderzoek/bedrijfsenergieplan ^ akoestisch rapport rapport bodemonderzoek afvalstoffen onderzoek bedrijfsintern milieuzorgsysteem (BIM) kopie aanvraag bouwvergunning incl. bewijs van ontvangst (in enkelvoud bijvoegen) kopie aanvraag vergunning ingevolge de W.V.0. (in enkelvoud bijvoegen) ^ beschrijving emissiearme stalsystemen ^ Berekening V Stacks Vergunningen ^ Rapportage Wet luchtkwaliteit ^ dimensioneringsplan ^ Besluit aanmeldingsnotitie m.e.r. ^ Monstername protocol biologische en gecombineerde luchtwasser ^ Overzicht gas, water, lucht 2006/2007 en 2007/2008 Datum Plaats Naam Beriicum De heer E. van der Heijden Handtekening aanvrager/gemachtigde N.B. Alle tekeningen en bijlagen dienen in vijfvoud door de aanvrager ondertekend en gedateerd te worden. In te vullen door de gemeente: Categorie (NMP) SBI kode (Hoofdactiviteit) Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente (Nevenactiviteit) d.d. no. De secretaris. ~r7 0 Aj^M ^^ 16 /'^^Ö''^'' Laar 31, Berlicum JO

22 Bijlage 1 Productbladen brijvoer Fi M A ^ron Laar 31, Beriicum

23 F 2 A f^i>f%n S Mgl wm Laar 31, Beriicum

24 Hedimix Aardappelstoomschillen Aardappelstoomschillen zijn afkomstig uit de aardappelverwerkende industrie, waarbij aardappelen worden verwerkt tot aardappelproducten voor hunnane consumptie. Na het sorteren en reinigen worden de aardappelen met behulp van stoom geschild. Het zetmeel in de Aardappelstoomschillen is goed ontsloten. Aardappelstoomschillen ondergaan in opslag een snelle natuurlijke verzuring en zijn daardoor lang houdbaar. Tijdens deze verzuring worden zetmeel en suikers voor een deel omgezet in alcohol en organische zuren. Hierdoor verlagen de drogestof en de ph maar blijft de EW in het product gehandhaafd. Nutritionele waarden in grammen per kg drogestof * Gemiddelde ds (in product) 15 Dv Lys V 4,7 Dv Meth V 1,3 Ruw Eiwit 145 Dv M (- C V 2,1 Ruw Vet 15 Dv Threo v 3,0 Ruw Celstof 80 Dv Tryp v 0,5 Ruw As 90 Zetmeel (totaal) 450 vp 0,9 Suiker 25 Melkzuur 60 Ca 2,7 NSP 220 P 2,7 Na 6,5 NEv (Kcal) 2517 K 31,0 EW 1,20 Cl 13,5 * wijzigingen in productsamenstelling voorbehouden Algemeen Toepassing: Aardappelstoomschillen is een voedermiddel Geschikt voor Welfare productie. Varkens tot 15 % op drogestofbasis van het rantsoen. Eigenschappen: ph 3,5-4,3 Nippelwaardig: Productvorm: Nee Alleen met verdringerpomp goed verwerkbaar. Wordt gemalen afgeleverd. Opslag: In tank of bunker. Houdbaarheid: Bij voorkeur te gebruiken vóór 2 maanden na leverdatum (zie datum leverbon) Datum: 1 februari 2010 Deze productfblder bevat wettelijke vermeldingen en dient als begeleldingsdocument beschouwd te worden, 'Leveringsvoorwaarden Kamer van Koophandel Deze voorwaarden worden bij aanvraag uwerzijds eenmalig i<osteloos toegezonden" Hedimix B.V. Veerstraat 38 Postbus 1 NL-Saao MA Boxmeer ; wvvw.hedimix.nl tei.: +31 (0) bestellijn varkens tel.: +31 (0) tjestellijn rundvee fax: +31 (0) o nutnxo company Agron f^^ O Laar 31, Beriicum

25 Hedimix Biergist Biergist komt vrij bij het brouwen van bier. Veel biergist wordt verwerkt tot gistproducten voor humaan gebruik. Daarnaast wordt biergist in gedroogde en vloeibare vorm toegepast als voedermiddel. Biergist bevat veel eiwit met een uitstekend aminozurenpatroon. De aanwezigheid van B-vitamines heeft een postitieve invloed op de vertering en gezondheid van de dieren. Biergist van Hedimix is vloeibaar en heeft een gemiddeld eiwitgehalte van 440 gram in een kg drogestof. Naast de drogestof (droogstoofmethode) bevat biergist op productbasis 4-5% alcohol. De energiewaarde van de aanwezige alcohol in het product is in de EW per kg drogestof verrekend. Nutritionele waarden in grammen per l<g drogestof * Gemiddelde ds (in product) 12 Dv Lys V 25.4 Dv Meth V 6.1 Ruw Eiwit 440 Dv M ) C V 10.0 Ruw Vet 39 Dv Threo v 18.0 Ruw Celstof 15 Dv Tryp v 4.4 Ruw As 65 Zetmeel (totaal) 60 vp 6.1 Suiker 20 NSP 376 Linolzuur 9 Ca 2.0 NEv (Kcal) 4348 P 12.1 EW 2.07 Na 0.4 K 18.0 Cl 2.0 * Wijzigingen in productsamenstelling voorbehouden Algemeen Biergist is een voedermiddel Geschikt voor Welfare productie. Toepassing: Varkens tot 10% op drogestofbasis in het rantsoen. Eigenschappen: ph 5-6 Nippelwaardig: Productvorm: Opslag: Houdbaarheid: Ja Vloeibaar, verpompbaar product. In tank of bunker. Regelmatig roeren. Bij voorkeur te gebruiken tot 6 weken na leverdatum (zie datum leverbon). Aanzuren kan de houdbaarheid van biergist verlengen. Datum: 15 juli 2009 Deze productfolder bevat wettelijke vermeldingen en dient als begeleldingsdocument beschouwd te worden. 'Leveringsvoorwaarden Kamer van Koophandel Deze voorwaarden worden bij aanvraag uwerzijds eenmalig kosteloos toegezonden" Hedimix B.V. Veerstraat 38 Postbus I NL-5830 MA Boxmeer wwav.hedimix.nl tel.: +31 (0) bestellijn varkens tel.: +31 (0) bestellijn rundvee rax: +31 (0) o nvtrsco company ^^ Agron WED Laar 31, Beriicum

26 Hedimix Tarwezetmeel Amidyn Tarwezetmeel Amidyn is een vloeibaar tarwezetmeel dat wordt geproduceerd door de firma Chamtor te Bazancourt. Door middel van uitwassen wordt verse tarwebloem gesplitst in tarwezetmeel en tarwe-eiwit. Tarwezetmeel Amidyn bevat resten van (oplosbaar) tarwezetmeel, suikers en tarwe-eiwit. Tarwezetmeel Amidyn wordt geconserveerd met organische zuur. Nutritionele waarden in grammen per leg drogestof * Gemiddelde ds (in product) 20 Dv Lys V 4,4 Dv Meth V 2,2 Ruw Eiwit 145 Dv M + C V 5,8 Ruw Vet 52 Dv Threo v 3,6 Ruw Celstof 30 Dv Tryp v 1,7 Ruw As 32 Zetmeel (totaal) 330 Suiker 195 vp 2,5 Linolzuur 25 Melkzuur 70 NSP 217 Ca 1,4 P 3,5 NEv (Kcal) 2986 Na 5,2 EW 1,42 K 6,4 Cl 3.6 Wijzigingen in productsamenstelling voorbehouden Algemeen Toepassing: Tarwezetmeel Amidyn is een voedermiddel. Geschikt voor Welfare productie Varkens tot 40 % op drogestofbasis in het rantsoen. Eigenschappen: ph 3,7-4,0 Nippelwaardig: Productvorm: Ja Vloeibaar en gemakkelijk verpompbaar. Kleur: lichtbruin/beige. Opslag: In tank of bunker. Regelmatig roeren i.v.m. uitzakken. Houdbaarheid: Bij voorkeur te gebruiken tot 8 weken na leverdatum (zie datum leverbon). Datum: 29 oktober 2009 Deze productfolder bevat wettelijke vermeldingen en dient als begeleldingsdocument beschouwd te worden. "Leveringsvoorwaarden Kamer van Kooptiandel Deze voorv/aarden worden bij aanvraag owerzijds eenmalig kosteloos toegezonden' Hedimix B.V. Veerstraat 38 Postbus 1 NL-5830 ^M Boxmeer tel.: +31 ( bestellijn varkens tel.: +31 (0) bestellijn mndvee fax: +31 (0) o nulreeo company Agron P^Z] Oad vies Laar 31, Berlicum

27 Hedimix Tarwezetmeel Hamino Starke Tarwezetmeel Hamino Starke is een vloeibare geconcentreerde tarwezetmeel die wordt geproduceerd door de firma Jackering in Hamm. Door middel van uitwassen wordt verse tarwebloem gesplitst in tarwezetmeel en tarwe-eiwit. Tarwezetmeel Hamino Starke bevat resten van tarwezetmeel, oplosbaar tarwezetmeel en suikers. Nutritionele waarden in grammen per kg drogestof * Gemiddelde ds (in product) 25 Dv Lys V l'l Dv Metii V 0,5 Ruw Eiwit 35 Dv M + C V 1,4 Ruw Vet 15 Dv Threo v 0,9 Ruw Celstof 4 Dv Tryp V 0,4 Ruw As 10 Zetmeel (totaal) 810 VP 1,3 Suiker 50 Linolzuur 7,2 Melkzuur 25 Ca 1,0 P 2,4 Na 1,1 K 4,5 NEv (Kcal) 3164 Cl 1,6 EW 1.51 * Wijzigingen in productsamenstelling voorbehouden Algemeen Toepassing: Eigenschappen: ph 3,0-3,5 Nippelwaardig: Productvorm: Opslag: Houdbaarheid: Tarwezetmeel Hamino is een voedermiddel Geschikt voor Welfare productie Varkens tot 35% op drogestofbasis van het rantsoen. Kleur: wit Ja Vloeibaar, goed te verpompen product. In tank of bunker. Regelmatig roeren i.v.m. uitzakken. Bij voorkeur te gebruiken vóór 8 weken na leverdatum (zie datum leverbon). Datum: 29 oktober 2009 Deze productfolder bevat wettelijke vermeldingen en dient als begeleldingsdocument beschouwd te worden. "Leveringsvoorwaarden Kamer van Koophandel Deze voorwaarden worden bij aanvraag uwerzijds eenmalig kosteloos toegezonden' Hedimix B.V. Veerstraat 38 Postbus I NL-5830 MA Boxmeer tel.: -F31 10) bestellijn varkens tel.: -f31 ( bestellijn njndvee fax: (0) a nitimco company ^^ Agron Wn Laar 31, Berlicum

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT Varkenshouderij J. Dortmans Opdrachtgever: Dhr. J. Dortmans Hoogstraat 17 5406 TH Uden T: 0413-363427 Locatie: Hoogstraat 8 5406 TH Uden Handtekening: Opgesteld

Nadere informatie

BIJLAGE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT. AANVRAGER L.T.M. te Vogt Dankbaarsdijk 9 7142 HL Groenlo

BIJLAGE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT. AANVRAGER L.T.M. te Vogt Dankbaarsdijk 9 7142 HL Groenlo BIJLAGE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT AANVRAGER L.T.M. te Vogt Dankbaarsdijk 9 7142 HL Groenlo BIJLAGE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT Initiatieflocatie: Dankbaarsdijk 9 7142 HL Groenlo Kvk nummer: 08091764

Nadere informatie

m.e.r.-beoordeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813

m.e.r.-beoordeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813 Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg m.e.r.-beoordeling Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813 Kenmerk: 2014/55356 d.d. 9 oktober 2014. Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 1.1 Onderwerp

Nadere informatie

Aanvraag vergunning. KI vergunning voor het oprichten/in werking hebben van de inrichting (art 8.1 lid 1 onder a en cwm.)

Aanvraag vergunning. KI vergunning voor het oprichten/in werking hebben van de inrichting (art 8.1 lid 1 onder a en cwm.) 9.1316 WET MILIEUBEHEER Aanvraag vergunning Conceptaanvraag in 2voud Ê3 Definitieveaanvraag in 6voud Aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente WAGENINGEN Naam aanvrager (rechtspersoon) Adres Postcode

Nadere informatie

Een luchtwasser, wat nu?

Een luchtwasser, wat nu? Een luchtwasser, wat nu? Types Wettelijke verplichtingen Praktijkvoorbeelden Voorwoord De intensieve veehouderij in Vlaanderen is absoluut één van de belangrijkste economische landbouwsectoren. Met ongeveer

Nadere informatie

VORMVRIJE MER-BEOORDELING

VORMVRIJE MER-BEOORDELING VORMVRIJE MER-BEOORDELING voor de rundveehouderij van De heer M. van Norel Oude Hogeweg 16 8085 RA Doornspijk Opdrachtgever: M. van Norel Oude Hogeweg 16 8085 RA Doornspijk Locatie: Kleine Woldweg nabij

Nadere informatie

08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen

08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen 08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen o Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Streepje is hier invullen wat gevraagd wordt Aankruisen wat van toepassing is 1 Naam

Nadere informatie

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur.

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur. GEMEENTE RIJNWAARDEN Behandelnummer : Dossiernummer : W&W/2005/3322 Definitieve VERGUNNING ingevolge Wet milieubeheer Deel A 1 AANVRAAG Aanvrager: Van Moerkerk konstructie en plaatwerk Soort inrichting:

Nadere informatie

AANVULLING PLAN-/BESLUIT M.E.R.

AANVULLING PLAN-/BESLUIT M.E.R. Aanvulling plan-/besluit m.e.r.: rundvee-, pluimvee-, en varkenshouderij R. Jannink Slaghekkenweg 14-14a-14b te Bentelo. AANVULLING PLAN-/BESLUIT M.E.R. Slaghekkenweg 14-14 A -14 B te Bentelo Aanvulling

Nadere informatie

Innovatie in het landelijk gebied

Innovatie in het landelijk gebied Innovatie in het landelijk gebied Actualiteiten LV 2015 KPE bv. Versie 1.0 1 KPE bv Bassin 120 6211 AK Maastricht tel. (043) 325 77 10 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT. verleend aan. BioMethanol Chemie Nederland B.V. (BioMCN)

VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT. verleend aan. BioMethanol Chemie Nederland B.V. (BioMCN) VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT verleend aan BioMethanol Chemie Nederland B.V. (BioMCN) ten behoeve van een inrichting voor de productie van (bio)methanol, glycerol en zout Locatie: Oosterhorn

Nadere informatie

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven vragenlijsten en toelichting

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit MLAV1-2012-0441/HS Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER FRIED VAN OPSTAL MET BETREKKING TOT

Nadere informatie

MER - Aanmeldingsnotitie

MER - Aanmeldingsnotitie MER - Aanmeldingsnotitie CRV BV Postbus 454 6800 AL ARNHEM Locatie: Brédyk 32 9088 BX WIRDUM Datum: 24 februari 2015 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens... 4 1.1. Naam en adres aanmelder... 4 1.2. Plaats

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw D. Rimann (0592) 36 58 31 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor DSM Advanced Polyesters BV te Emmen ONTWERPBESLUIT VAN

Nadere informatie

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR RWZI ECHTEN, NIJSTAD 7 TE HOOGEVEEN

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR RWZI ECHTEN, NIJSTAD 7 TE HOOGEVEEN Assen, 15 februari 2011 Ons kenmerk DO/2011001459 Behandeld door mevrouw H.R. Steverink (0592) 36 58 21 Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor RWZI Echten, Nijstad 7 te Hoogeveen BESLUIT

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen hebben op 16 augustus 2013, aangevuld 26 september 2013 en 8 november 2013, van Sportstad Heerenveen

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Langezaal Afvalverwerking B.V. Aangevraagde activiteiten : wijziging luchtbehandeling, wijziging sorteerproces,

Nadere informatie

I. SAMENVATTING ONTWERP-BESLUIT

I. SAMENVATTING ONTWERP-BESLUIT Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht ONTWERP-BESLUIT van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 16 november 2010 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

REGELGEVING. Gebouwen voor het verrichten van. medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling, het bieden

REGELGEVING. Gebouwen voor het verrichten van. medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling, het bieden R08 REGELGEVING Informatieblad Energiebesparing Waterbesparing Afvalpreventie Zorgsector Afvalscheiding Afvalwater Gebouwen voor het verrichten van medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling,

Nadere informatie

Architects of the sustainable chain

Architects of the sustainable chain Agro Energiescan Melkveebedrijf Zandman Ook u kunt groene parels oogsten met duurzame energie, als rendement van onze ketenoplossingen. Architects of the sustainable chain initieert, ontwikkelt en begeleidt

Nadere informatie

Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam. rapport 4GDJ-CO2.EEI.R. Opdrachtgever : Gebr.

Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam. rapport 4GDJ-CO2.EEI.R. Opdrachtgever : Gebr. Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam rapport 4GDJ-CO2.EEI.R Opdrachtgever : Gebr. de Jongh BV Rapportnummer : 4GDJ-CO2.EEI.R Auteur : drs. ing. J.A. van

Nadere informatie

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Planlocatie: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Opdrachtgever: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Projectleider: John Verweij mob: 06 524

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS ONGECLASSIFICEERD beschikking 20 APR 2015 Onderwerp Watervergunning en Maatwerkbesluit Odfjell Terminals Rotterdam B.V. Zaaknummer 028.0957.A.wtw16781

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan (ONTWERP)BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan GOC Real Estate B.V. ten behoeve van het veranderen en in werking hebben van een inrichting bedoeld voor recycling van vloeibare oliehoudende afvalstoffen,

Nadere informatie

Gestructureerd overzicht van. energiebesparingsmogelijkheden. stoom- en condensaatinstallatie

Gestructureerd overzicht van. energiebesparingsmogelijkheden. stoom- en condensaatinstallatie Gestructureerd overzicht van energiebesparingsmogelijkheden in stoom- en condensaatinstallatie Oktober 2011 0744 BPVNCI Julianastraat 7 P.O. Box 151 6850 AD Huissen The Netherlands t +31(0)26 325 63 23

Nadere informatie

Westermeerwind B.V. Inhoudsopgave aanvraag milieuvergunning

Westermeerwind B.V. Inhoudsopgave aanvraag milieuvergunning Westermeerwind B.V. Inhoudsopgave aanvraag milieuvergunning Aanvraag 1. Bijlage 1A Kopie bouwvergunningaanvraag Lemsterland Bijlage 1B Kopie bouwvergunningaanvraag Noordoostpolder Bijlage 1C Kopie WVO-vergunningaanvraag

Nadere informatie

V O O R S C H R I F T E N M I L I E U V E R G U N N I N G 2 VRAGENLIJST ACCEPTATIE- EN VERWERKINGSBELEID (A&V)

V O O R S C H R I F T E N M I L I E U V E R G U N N I N G 2 VRAGENLIJST ACCEPTATIE- EN VERWERKINGSBELEID (A&V) Behoort bij de beschikking van 24 mei, onder nummer 2005WEM002003i, van Gedeputeerde Staten van de voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van. I N H O U D V O O R S C H R I F T E N M I L I E

Nadere informatie

Tweede aanvulling Milieueffectrapportage Varkenshouderij

Tweede aanvulling Milieueffectrapportage Varkenshouderij Tweede aanvulling Milieueffectrapportage Varkenshouderij Voesten-Kamp B.V. Polderweg 1 8383 XS Nijensleek Locatie bedrijf: Polderweg 1 8383 XS Nijensleek gemeente Westerveld Datum : 16 december 2008 Handtekening

Nadere informatie

WET ALGEMENE BEPALINGEN GMGEVINGSRECHT

WET ALGEMENE BEPALINGEN GMGEVINGSRECHT OMGEVNGSVERGUNNNG WET ALGEMENE BEPALNGEN GMGEVNGSRECHT verleend aan Torrgas Nederland BV ten behoeve van het realiseren van een project voor een torrefactie- en vergassingsinrichting onderdelen: milieu,

Nadere informatie