(22/ 5b n- 20io >^- u. Reg_.Nr. ^5l^(P. Komen: Bssternd voor: Cluster:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(22/ 5b n- 20io >^- u. Reg_.Nr. ^5l^(P. Komen: Bssternd voor: Cluster:"

Transcriptie

1 (22/ 5b n- 20io >^- u r JAgron Koppelstraat GB Beek en Donk tel: fax: College van Burgemeester en wethouders vaii Gemeente Sint f*.'icri;.;;geste! Sint-Michielsgestel Reg_.Nr. ^5l^(P t.a.v. de heer W. Moonen Postbus Komen: 5270 GA Sint-Michielsgestel Referentie: HVOl.WMOl Uw referentie: - Bssternd voor: Cluster: UEJ^ /hunj o/\o Rabo: KvK Ehv: BTW: NL B01 Beek en Donk, 16 november 2010 Betreft: aanvraag vergunning Wet milieubeheer Geachte heer Moonen, Hierbij doe ik u toekomen in viervoud de aangepaste aanvraag om een vergunning Wet milieubeheer voor de inrichting aan het Laar 31 te Berlicum, ten name van Heijvar B.V., Laar 31 te Berlicum. Met vriendelijke groet,

2 Laar 31 te Berlicum ij^^^ fl JAgron Laar 31, Berlicum

3 i E3 A ffw/\m S MgrUn Aanvraag vergunning wet miiieudeneer Laar 31, Berlicum

4 Bedrijfslocatie Laar 31, Berlicum Projectnummer HVOl.WMOl Aanvrager Heijvar BV Laar TH Berlicum Opgesteld door Agron Advies Koppelstraat GB Beek en Donk Tel: Fax: n Jj A cf KOn _ i^ar 31, Berlicum

5 t l

6 WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning Agrarisciie sector Aan: College van Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel Datum: 27 maart 2009 Aangepast 18 augustus oktober april mei november 2010 GEGEVENS AANVRAGER Naam aanvrager Heijvar BV Adres Laar 31 Postcode 5258 TJ Plaats: Berlicum Telefoon Telefax: Verzoekt voor de hieronder omschreven inrichting een vergunning inzake het ^ Verzoekt in verband met het veranderen van de inrichting of van de werking daarvan, voor welke reeds één of meer n oprichten en in werking hebben vergunningen zijn verleend, een nieuwe de gehele Veranderen omschreven inrichting of onderdelen daarvan waarmee die r~] veranderen van de werldng verandering samenhangt omvattende, vergunning (art. 8.4) r~ tijdelijl< l<arakter/duur van de hieronder omschreven inrichting en wel voor een termijn van AARD VAN DE INRICHTING varkenshouderij door de gemeente in te vullen Categorie SBI-code Plaats waar de inrichting is of zal worden opgericht Naam inrichting Adres Postcode Telefoon Kadastrale ligging Heijvar BV Laar TH Bedicum Plaats: Telefax: Sectie: Berlicum Nr(s): 2147 Contactpersoon Telefoon De heer E. van der Heijden Telefax: u i Agron Laar 31, Berlicum

7 1 INRICHTING 1.1 Algemene gegevens Beschrijf in het kort: - wat op het bedrijf zal veranderen t.o.v. de geldende vergunning; - welke stallen veranderen; - waarom de veranderingen moeten plaatsvinden; - de emissie-arme systemen (kort, bijv. door het noemen van het type stal/detailuitwerking zie bijlage); Wijzigingen per stal Stal 2: Dit betreft een bestaande stal voor het huisvesten van 387 opfokzeugen op het stalsysteem chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL V1). In de aan te vragen situatie worden in deze stal 480 vleesvarkens gehuisvest op het stalsysteem biologisch gecombineerd luchtwassysteem (BWL ). Stal 3: Dit betreft een bestaande stal voor het huisvesten van 440 gespeende biggen op het stalsysteem ondiepe mestkelders met mest- en waterkanaal (BB V2). Tevens worden in deze stal 360 gespeende biggen op het stalsysteem overige huisvesting gehouden. In de aan te vragen situatie worden in deze stal 440 vleesvarkens en 6 dekberen gehuisvest op het stalsysteem biologisch gecombineerd luchtwassysteem (BWL ). Stal 4: Dit betreft een bestaande stal voor het huisvesten van 341 guste/dragende zeugen op het stalsysteem overige huisvesting. In de aan te vragen situatie worden de 341 guste/dragende zeugen gehuisvest op een biologisch luchtwassysteem (BWL V2). Stal 5: Dit betreft een bestaande stal waar nu op vergunning 568 guste/dragende zeugen gehouden worden op het stalsysteem groepshuisvesting met voerligboxen, zonder strobed, met schuinde wanden in het mestkanaal met metalen driekantrooster (BB V1). In de aan te vragen situatie worden in deze stal 599 guste/dragende zeugen gehuisvest op het stalsysteem biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakreductie (BWL V2). Stal 6: Dit betreft een reeds vergunde stal voor het huisvesten van 308 kraamzeugen op het emissiearme stalsysteem Waterkanaal i.c.m. een afgescheiden mestkanaal of mestbak, In de aan te vragen situatie worden in deze stal 300 kraamzeugen gehuisvest op het stalsysteem biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakreductie (BWL V2). Stal 7: Dit betreft een reeds vergunde stal voor het huisvesten van gespeende biggen op het stalsysteem mestopvang in water met een mestafvoersysteem (BWL ). In de aan te vragen situatie worden in deze stal gespeende biggen gehuisvest op het stalsysteem biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakreductie (BWL V2). Binnen de inrichting wordt een brijvoerkeuken, laaddock, voer-, spuiwater- en mestsilo's, technische ruimte, kantine, hygiënesluis, vastmest plaat en KI laboratorium gerealiseerd. Daarnaast wordt de dieselolieopslag, sleufsilo's en voersilo's nabij stal 2 en 3 verplaatst. De kadaverplaats en noodstroomvoorziening worden verplaatst naar de inrit bij de Nieuwe Laar. De spuitplaats aan de zijde bij stal 5 wordt verwijderd. u Sm ^fiyf\n 2 Laar 31, Beriicum

8 Uitvoering luchtwassers Voor de uitvoering en dimensionering van de luchtwassers wordt verwezen naar de informatie die is toegevoegd als bijlage aan deze aanvraag en wordt verwezen naar de plattegrondtekening. Bij de luchtwassers wordt een denitrificatiestap toegevoegd aan het proces om zo de productie van spuiwater te reduceren. De biologische luchtwassers die worden toegepast bij stal 4, 5, 6 en 7 worden aan de bovenzijde voorzien van een beweegbaar gordijn. Om een goede verspreiding van de lucht/geur te kunnen garanderen wordt de uitstroomsnelheid van deze luchtwassers verhoogd naar 6,0 m/s. Door het toepassen van een beweegbaar gordijn kan deze uittreedsnelheid worden gewaarborgd. BELEIDSLIJN IPPC OMGEVINGSTOETSINS AMMONIAK EN VEEHOUDERIJ Een omgevingstoets is uitgevoerd, uit deze toets is gebleken dat voldaan worden aan de IPPC-richtlijn. De toets is toegevoegd als bijlage aan deze aanvraag. AANMELDINGSNOTITIE MER Voor de uitbreiding van de inrichting is een aanmeldingsnotitie m.e.r. opgesteld. De in de aanmeldingsnotitie omschreven voorgenomen activiteit komt overeen met deze aanvraag. De conclusie luidt dat, voor de geplande uitbreiding van het bedrijf van Heijvar BV, gelegen aan Laar 31 te Beriicum, geen bijzondere omstandigheden zijn die belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu hebben, zodat geen milieueffectrapportage noodzakelijk is. Het besluit inzake de aanmeldingsnotitie m.e.r. is 8 juli 2008 genomen door het college van B&W van Sint-Michielsgestel. 1.2 Worden elders vergunningrechten ingetrokken? D Ja (hieronder aangeven) Naam Adres Gemeente Diercategorie Aantal NH3- Norm Totaal kg NHs/Jr El N.v.t. 1.3 Werktijden (aankruisen) ten behoeve van arbeid maandag t/m vrijdag Zaterdag Zondag uur D D D uur D D D uur D D D zie akoestisch onderzoek n JAgron Laar 31, Beriicum

9 2 DIERSOORT 2.1 Situatie conform geldende vergunning(en) (per stal/gebouw aangeven) Diersoort RAVcodeomschrijving stalsysteem Aantal dieren KgNHa/ dier/jaar KgNHa totaal/jaar oue/s/ dier OUE/S totaal Kraamzeugen D Waterkanaal i.c.m. een afgescheiden mestkanaal of mestbak Opfokzeugen D Chemisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 Gespeende biggen D Ondiepe mestkelders met water en mestkanaal, hokoppervlak maximaal 0,35 m^ Gespeende biggen D Mestopvang In water in combinatie met een mestafvoersysteem, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 Gespeende biggen D Overige huisvestingssystemen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 Guste en dragende zeugen D Overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting Guste en dragende zeugen D G roe psh u isvesti ngssysteem met voerligboxen of zeugenvoerstations, zonder strobed, met metalen driekantroosters en schuine putwanden in het mestkanaal, met metalen driekantroosters Dekberen D Overige huisvestingssystemen 308 2,90 893,20 27, , ,80 309,60 16, , ,26 114,40 5, , ,16 576,16 5, , ,60 216,00 7, , , ,20 18, , , ,40 18, ,6 3 5,50 16,50 18,7 56,1 Totaal 4.864,46 Totaal ,7 fi Agron Laar 31, Beriicum

10 2.2 De aangevraagde situatie (per stal/gebouw aangeven) Stalnr Diersoort RAVcodeomschrijving stalsysteem Aantal dieren Aantal dierplaatsen KgNHs/ dier/jaar KgNHa totaal/jaar ou^s/ dier ou^s totaal 2 Vleesvarkens D gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL ), hokoppervlak groter dan 0,8 m2 3 Vleesvarkens D gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL ), hokoppervlak groter dan 0,8 m2 3 Dekberen D gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL ) 4 Guste en dragende zeugen 5 Guste en dragende zeugen D Biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie (BWL V2) D Biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie (BWL V2) 6 Kraamzeugen D Biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie (BWL V2) 7 Gespeende biggen D Biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 (BWL V2) ,53 254,40 3, , ,53 233,20 3, , ,83 4,98 2,8 16, , , , ,30 778,70 10, , ,50 750,00 15, , , ,80 4, ,0 Totaal 3.720,38 Totaal ,8 u JAgron Laar 31, Beriicum

11 3 GRONDSTOFFEN EN PRODUCTEN 3.1 Mineralen boekhouding D Mineralen boekhouding is aanwezig N.v.t. 3.2 Drukhouders Soort Aantal Flessen/tanks Totale waterinhoud (liter of m3) Propaan butaan stikstof acetyleen zuurstof COVargon menggas 2 Flessen 25 liter D N.v.t. 3.3 Milieugevaarlijke stoffen Soort Soort opslag Boven-/ Hoeveelheid/ Opmerkingen ondergronds max. opslag Diesel Tank bovengronds liter In overkapte lekbak Nr op tekening Ontsmettingsmiddelen Kast Bovengronds 30 kilogram Nr op tekening Diergeneesmiddelen: Kast Bovengronds 10 kilogram Nr op tekening D N.v.t. 3.4 Koeling D M D Nr. op tekening Soort koelmiddel (specificeren) Hoeveelheid in kg Capaciteit in kw. Kadaverkoeling nr. 2 op tekening R134A 3 kilogram 0,5 Jaariijkse keuring Logboek aanwezig N.v.t. fi s Agron Laar 31, Beriicum

12 3.5 Andere stoffen of producten Soort product max. opslag hoeveelheid (ton of m3) Wijze van opslag en plaats (nummer op tekening) Afstand tot dichtstbijzijnde woningen van derden Mengvoeder 2 X 36 m3 2 X 40 m3 2x6m3 2 X16 m3 Silo's 140 meter 2 X 22 m3 1X 32 m3 Bijproducten Biergist 60 m^ Opslagbunker 140 meter Stoomschillen 60 m^ Opslagbunker 140 meter Tanvezetmeel 60 m^ Opslagbunker 140 meter Tanvezetmeel 2 x 60 m3 Silo 140 meter CCM 300 ton Sleufsilo 180 meter Drijfmest m3 Mestkelders 70 meter 300 m3 Mestsilo 140 meter Vaste mest 15 m3 Vaste mestopslag 110 meter n N.v.t. 3.6 Maatregelen gericht op een zuinig ge(ver)bruik van grondstoffen / veevoeder ^ D mineralenboekhouding N.v.t. 3.7 Water ge(ver)bru ik Soort water m3/jr. 2006/2007 m3/jr. 2007/2008 m3/jr. aanvraag Globaal gebruiksdoel Leidingwater B, D, E, F, K, luchtwasser Grondwater Oppervlaktewater Anders nl. Totaal m3/jr. m3/jr. m3/jr. A. Percolatiewater en perssap uit de opslag van veevoeders B. Spoelwater van de melkapparatuur C. Reinigingswater melkstal en -put D. Drinkwater dieren E. Schrobwater reinigingstallen, uitloop-en laadruimten F. Schrobwater reinigingstallen e.a. varkenshouderij G. Schrobwater reinigingstallen e.a. pluimveehouderij H. Terugspoelwater ontijzeringsinstallatie I. Koelwater grondkoeling J. Percolatiewater en perssap uit opslag organisch afval K. Spoelwater uitwendige reiniging voertuigen en spuitapparatuur op erf L. Spoelwater van inwendige reiniging spuitapparatuur op perceel n JAgron Laar 31, Beriicum

13 4 ENERGIE 4.1 Energieonderzoek 13 Bedrijfsenergieplan is toegevoegd; vragenlijst energie en veehouderij N.v.t. 4.2 Opgesteld vermogen D D D elektromotorisch vermogen verbrandingsmotoren vermogen Grondwaterpomp Uivl zie renvooi zie renvooi kw kw kw kw 4.3 Verwarmingsinstallaties Soort Nominale belasting Onderwaarde cv. aardgas 1x52,5 1x38,8 1x110 1 x 45,0 Biggenlampen gaskap (verplaatsbaar) boiler heather Biomassaketel kw kw kw kw kw kw Hoogte rookgas afvoerkanaal (meter boven maaiveld) Conform NEN-eis m m m m M M n N.v.t. 4.4 Energieverbruik Gebouwen elektriciteit Aardgas Diesel jaar 2006/2007 jaar 2007/ kwh m3 liter jaar Aanvraag kwh m liter 500 kwh m3 liter Processen elektriciteit aardgas/propaan olie jaar huidig jaar aanvraag kwh m3 liter kwh m3 liter jaar kwh m3 liter n N.v.t. ^Ê Agron Laar 31, Beriicum

14 4.5 Maatregelen gericht op een zuinig ge(ver)bruik van energie 13 energiezuinige veriichting 13 hoog rendement centrale verwarmingsketel verbeterd rendement centrale verwarmingsketel (VR-ketel) Warmtewisselaar ^ thermische isolatie (wanden, glas etc) S Optimale ventilatie ^ Biggenlampen TL- en HD-Na verlichting HR-ketel toegepast bij wanden en daken Diafragmaschuiven, computergestuurd en frequentiegeregeld Toepassen halveringsschakelaar 5 GELUID 5.1 Akoestisch rapport ^ D Akoestisch rapport is toegevoegd N.v.t. 5.2 Omschrijving (belangrijkste) geluid-/trillingsbronnen binnen de inrichting Geluids-/trillingsbron Aantal Aantal uren in bedrijf tussen: Bronvermogen vrachtauto van tot u u Lw (dba) - mengvoer aanvoer - voer aanvoer - mest afvoer - laden/lossen dieren heftruck maler compressor pompen vijzels hogedrukreiniger ventilator Zie akoestisch onderzoek u JAgron Laar 31, Beriicum

15 5.3 Verkeersbewegingen van en naar de inrichting Personenauto Bestelauto Vrachtauto mengvoer aanvoer voer aanvoer mest afvoer laden/lossen dieren bijproducten* aanvoer Maximaal aantal per: Aantal aan- en afvoerbewegingen tussen dag week maand van tot u u Zie akoestisch onderzoek 5.4 Voorzieningen ter beperking van geluid-/trillingshinder ^ n speciale compressorruimte dempers: omkasting: geluidswal/-muur demping N.v.t. De ventilatoren worden bij de vleesvarkens v(x)r de luchtwasser geplaatst waardoor de luchtwasser een geluidsdempende functie krijgt. 6 BODEIVI 6.1 Bodemonderzoek M Rapport; bodemonderzoek is toegevoegd N.v.t. 6.2 Bodembeschermende maatregelen ^ ^ lekbak vloeistofkerend vloer welke bestand is tegen de gebruikte stoffen Voorziening RMWB kwaliteitseisen /conform BRM Opslag dieselolie stalvloeren, drijfmestkelders, spoelplaats en vloeren bij voederopslag fi JAgron 10 Laar 31, Beriicum

16 7 AFVALSTOFFEN 7.1 Afvalstoffen-onderzoek n Rapport afvalstoffen onderzoek is toegevoegd N.v.t. 7.2 Bed rijfsafvalstoffen Hoeveelheid per jaar (kg, ton of stuks) Wijze van opslag Maximale opslag Inzamelaar/ verwerker Huishoudelijk 1V2 weken 1300 kg zakken 50 kg gemeente Papier lx/26 weken 500 kg gestapeld 250 kg Bowie Metaal IVJaar 50 kg gestapeld 250 kg oud ijzer inzamelaar Glas lx/26 weken 15 kg container 15 kg Bowie Hout Kunststoffen (embalages) IVJaar 50 kg gestapeld 150 kg retour leverancier Gft- / groenafval Kadavers variabel variabel kadaveropslag 200 kg Rendac Asbest Landbouwplastic Spuiwater 11 x/jaar 470 m3 opslagput 60 m3 erkend 7.3 Gevaarlijke stoffen Soort; afval Afgewerkte olie Oliehoudend afval Olie/water/slibmengsel Accu's Onzdstvetter Verfrestanten 1 Afvalstoffen Afvoerfrequentie Afvoerfrequentie Hoeveelheid per jaar (kg, ton of stuks) Wijze van opslag Max. opslag Inzamelaar /verwerker Rest. bestrijdingsmid. lx per jaar Ikg Kast 5kg Bowie Veriichting, spaariampen, TL-buizen Rest. Diergeneesmiddelen IVJaar Max. 50 kg Kast 25 kg Bowie IVJaar Max Ikg Kast 10 kg Bowie Opmerkingen 1 n N.v.t. n JAgron 11 Laar 31, Beriicum

17 7.4 Lozing van afvalwater ^ D M D gemeentelijk riool oppervlaktewater bodem / soort afvalwater opslagput/ mestkelder ^ gecombineerd riool/vrijverval vuilwaterriool schoonwaterriool druk en/of persleiding woonhuis hemelwater van erf, dak en niet verontreinigd afvalwater van spoelplaats overig bedrijfsafvalwater van onder andere reiniging van stallen en verontreinigd afvalwater van spoelplaats D N.v.t Verontreinigende stoffen die in het afvalwater terecht kunnen komen. Handeling waarbij afvalwater vrijkomt Afvalstof Hoeveelheid (liter of kg/jaar) stalreiniging mest met restant reinigingsmiddel 25 kg middel D N.v.t Waarop wordt het afvalwater geloosd? Afvalwaterstroom! 1. Bedrijfafvalwater van huishoudelijke aard^ 2. percolatiewater en perssap veevoeders 3. was en spoelwater melkinstallatie 4. schrobwater varkens of rundveestallen en uitloopruimten 5. waswater voertuigen veevervoer 6. was en schrobwater pluimveestallen 7. percolatiewater/perssap organisch afval 8. spoelwater spuitap pa ra tuur inwendig/uitwendig 9. Afspoelwater geoogst product (prei, waspeen, asperges, bloembollen etc) 10. Ontijzeringsinstallatie Oppvl. water m3/jr. Openbaar riool m3/jr. Mestkelders m3/jr. Bodem (puntlozings) m3/jr Bodem (diffuus^) m3/jr Opvangput m3/jr. Totaal m3/jr Hemelwater van daken en 8000* 8000 verhardingen3 12. Spuiwater Meting en/of bemon. Totaal *Hemelwater wordt afgevoerd naar infiltratievijver mm m ma Agron 12 Laar 31, Beriicum

18 Toelichting: i U kunt ten aanzien van de afvalwaterstroom eveneens venvijzen naar het eerdergenoemd gebruikswater. 2. Er wordt gerekend met 50 liter per in het bedrijf werkzame persoon per dag. 3. Totale oppervlak van daken en terreinen vermenigvuldigen met 0,8 (in NL. gem. 0,8 my nf per jaar). 4. Indien volumestroommeting en/of bemonstering plaatsvindt wilt u dat dan In de laatste kolom aangeven. 5. Een puntlozing heeft normaliter betrekking op een bezinkput of zaksloot 6. Een diffuse lozing op de bodem houdt in dat het afvalwater wordt opgevangen in een aparte opvangvoorziening om vervolgens elders (buiten de inrichting) in de bodem te brengen, hiervoor is een ontheffing in het kader van het Lozingenbesluit bodembeschenning vereist 7. Bij een lozing op de mestkelder wordt het afvalwater vermengd met dierlijke mest. De regels voor het opslaan en aanwenden van dierlijke mest zijn dan van toepassing Maatregelen ter beperking van de afvalwaterstroom. D D lei D Hergebruik Buffering anders nl. n.v.t. Gebruik hogedrukreiniger, hemelwater op oppervlaktewater, druppelvanger luchtwasser Aantal uren waarop als regel per etmaal bedrijfsafvalwater wordt geloosd. D overdag tussen uur variabel uren. tussen uur uren. Hoe vaak en gedurende welk tijdsbestek doen zich situaties voor waarin de gemiddelde afvoerdebieten van het bedrijfsafvalwater in ruime mate worden overschreden (m.u.v. het hemelwater)? ^ S n.v.t. Waardoor worden deze pieken veroorzaakt? n.v.t Zuiverin^echnische en controle voorzieningen. 1 Voorziening Type Capaciteit Soort afvalwater Bezinkput(ten) Vetafscheider(s) Olie-afscheider(s) Zuiveringsinstallatie(s) Septictank(s) liter Wasplaats kadavertonnen en laad/losplaats Infiltratiebed Controlevoorziening D n.v.t. n JAgron 13 Laar 31, Beriicum

19 Lozen in de bodem Worden binnen de inrichting overige vloeistoffen en/of koelwater definitief in de bodem gebracht? ^ Nee (N.B Buiten de inrichting lozen dan ontheffing ex. art. 24 en 25 ingevolge het Lozingenbesluit bodembescherming vereist) D Ja 1. Voorgenomen tijdsduur van de Lozing? 2. Wijze van definitieve beëindiging van de lozing in de bodem (uitgezonderd koelwater)? 3. De wijze waarop de lozing in de bodem plaatsvindt (b.v. d.m.v. zakput, sloot)? De afstand van de kadastrale grens van het perceel waar de vloeistof vrijkomt tot de dichtsbijzijnde riolering bedraagt meter. Ingeval van lozing van koelwater in de bodem. a.) samenstelling en temperatuur van het spoelwater b.) de wijze waarop de lozing in de bodem plaatsvindt: 8 OVERIGEN 8.1 Metingen en registratie van milieubelasting ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Grondstoffenverbruik Afvalstoffen Energieverbruik Monitoring in het kader van de bodem Keuringen/ inspecties Veebezetting Bedrijfsafvalwater Luchtwassers mineralenboekhouding Jaarafrekeningen Jaarafrekeningen Brandblusapparatuur Meitellingen (gecombineerde opgave) Spuiwaterregistratie Inspectie/registratie volgens controleprotcxxil 8.2 Brandveiligheid ^ D D brandblusmiddelen aanwezig omschrijving van de aan te brengen brandveiligheidsinstallatie toegevoegd bijv. brandmeldinstallatie, sprinklerinstallatie noodplan bij propaantank aanwezig N.v.t. zie tekening u s Agron 14 Laar 31, Beriicum

20 8.3 Overige vergunningen en/of meldingen Soort vergunning/melding Aangevraagd Datum Ja, datum verleende vergunning/ melding Bouwvergunning Vergunning ingevolge W.V.0. Sloopvergunning Oprichtingsvergunning Wm (art. 8.1.a en c Wm) Veranderingsvergunning Wm (art. S.l.b Wm) Veranderingsvergunning inzake de werking Wm art. 8.1b ^ Een vergunning voor de gehele inrichting (art;. 8.4 lid 1) 24 mei 2005 Een vergunning t.b.v. een onderdeel van de inrichting (art. 8.4 lid 1) n Een tijdelijke vergunning Wet milieubeheer(art Wm) Melding art Wet milieubeheer Melding art Wet milieubeheer Melding art; Wet milieubeheer Melding art Wet milieubeheer Lozingsvergunning t.g.v. de A.P.V. Melding lozing A.P.V. Ontheffing i.h.k.v. de Provinciale Milieu Verordening Ontheffing inzake grondwateronttrekking ^ Besluit aanmeldingsnotitie m.e.r. 2008*^"^" 8 juli Omgeving In de bijlage is de uitdraai van het geurverspreidingsmodel V-stacks vergunning opgenomen. Uit de resultaten blijkt dat aan de normen met betrekking tot geurbelasting op geurgevoelige objecten wordt voldaan. De afstand tot aan zeer kwetsbare gebieden bedraagt meer dan 250 meter. 8.5 Nadere gegevens en/of opmerkingen N.v.t. 8.6 Toekomstige ontwikkelingen niet binnen afzienbare tijd te verwachten u ^ [i SYC\Y\ ^^ Laar 31, Beriicum

21 9 BIJLAGEN ^ plattegrondtekening(en), aantal verschillende tekeningen: grondstoffen onderzoek ^ Productbladen keuringsrapport ^ energie onderzoek/bedrijfsenergieplan ^ akoestisch rapport rapport bodemonderzoek afvalstoffen onderzoek bedrijfsintern milieuzorgsysteem (BIM) kopie aanvraag bouwvergunning incl. bewijs van ontvangst (in enkelvoud bijvoegen) kopie aanvraag vergunning ingevolge de W.V.0. (in enkelvoud bijvoegen) ^ beschrijving emissiearme stalsystemen ^ Berekening V Stacks Vergunningen ^ Rapportage Wet luchtkwaliteit ^ dimensioneringsplan ^ Besluit aanmeldingsnotitie m.e.r. ^ Monstername protocol biologische en gecombineerde luchtwasser ^ Overzicht gas, water, lucht 2006/2007 en 2007/2008 Datum Plaats Naam Beriicum De heer E. van der Heijden Handtekening aanvrager/gemachtigde N.B. Alle tekeningen en bijlagen dienen in vijfvoud door de aanvrager ondertekend en gedateerd te worden. In te vullen door de gemeente: Categorie (NMP) SBI kode (Hoofdactiviteit) Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente (Nevenactiviteit) d.d. no. De secretaris. ~r7 0 Aj^M ^^ 16 /'^^Ö''^'' Laar 31, Berlicum JO

22 Bijlage 1 Productbladen brijvoer Fi M A ^ron Laar 31, Beriicum

23 F 2 A f^i>f%n S Mgl wm Laar 31, Beriicum

24 Hedimix Aardappelstoomschillen Aardappelstoomschillen zijn afkomstig uit de aardappelverwerkende industrie, waarbij aardappelen worden verwerkt tot aardappelproducten voor hunnane consumptie. Na het sorteren en reinigen worden de aardappelen met behulp van stoom geschild. Het zetmeel in de Aardappelstoomschillen is goed ontsloten. Aardappelstoomschillen ondergaan in opslag een snelle natuurlijke verzuring en zijn daardoor lang houdbaar. Tijdens deze verzuring worden zetmeel en suikers voor een deel omgezet in alcohol en organische zuren. Hierdoor verlagen de drogestof en de ph maar blijft de EW in het product gehandhaafd. Nutritionele waarden in grammen per kg drogestof * Gemiddelde ds (in product) 15 Dv Lys V 4,7 Dv Meth V 1,3 Ruw Eiwit 145 Dv M (- C V 2,1 Ruw Vet 15 Dv Threo v 3,0 Ruw Celstof 80 Dv Tryp v 0,5 Ruw As 90 Zetmeel (totaal) 450 vp 0,9 Suiker 25 Melkzuur 60 Ca 2,7 NSP 220 P 2,7 Na 6,5 NEv (Kcal) 2517 K 31,0 EW 1,20 Cl 13,5 * wijzigingen in productsamenstelling voorbehouden Algemeen Toepassing: Aardappelstoomschillen is een voedermiddel Geschikt voor Welfare productie. Varkens tot 15 % op drogestofbasis van het rantsoen. Eigenschappen: ph 3,5-4,3 Nippelwaardig: Productvorm: Nee Alleen met verdringerpomp goed verwerkbaar. Wordt gemalen afgeleverd. Opslag: In tank of bunker. Houdbaarheid: Bij voorkeur te gebruiken vóór 2 maanden na leverdatum (zie datum leverbon) Datum: 1 februari 2010 Deze productfblder bevat wettelijke vermeldingen en dient als begeleldingsdocument beschouwd te worden, 'Leveringsvoorwaarden Kamer van Koophandel Deze voorwaarden worden bij aanvraag uwerzijds eenmalig i<osteloos toegezonden" Hedimix B.V. Veerstraat 38 Postbus 1 NL-Saao MA Boxmeer ; wvvw.hedimix.nl tei.: +31 (0) bestellijn varkens tel.: +31 (0) tjestellijn rundvee fax: +31 (0) o nutnxo company Agron f^^ O Laar 31, Beriicum

25 Hedimix Biergist Biergist komt vrij bij het brouwen van bier. Veel biergist wordt verwerkt tot gistproducten voor humaan gebruik. Daarnaast wordt biergist in gedroogde en vloeibare vorm toegepast als voedermiddel. Biergist bevat veel eiwit met een uitstekend aminozurenpatroon. De aanwezigheid van B-vitamines heeft een postitieve invloed op de vertering en gezondheid van de dieren. Biergist van Hedimix is vloeibaar en heeft een gemiddeld eiwitgehalte van 440 gram in een kg drogestof. Naast de drogestof (droogstoofmethode) bevat biergist op productbasis 4-5% alcohol. De energiewaarde van de aanwezige alcohol in het product is in de EW per kg drogestof verrekend. Nutritionele waarden in grammen per l<g drogestof * Gemiddelde ds (in product) 12 Dv Lys V 25.4 Dv Meth V 6.1 Ruw Eiwit 440 Dv M ) C V 10.0 Ruw Vet 39 Dv Threo v 18.0 Ruw Celstof 15 Dv Tryp v 4.4 Ruw As 65 Zetmeel (totaal) 60 vp 6.1 Suiker 20 NSP 376 Linolzuur 9 Ca 2.0 NEv (Kcal) 4348 P 12.1 EW 2.07 Na 0.4 K 18.0 Cl 2.0 * Wijzigingen in productsamenstelling voorbehouden Algemeen Biergist is een voedermiddel Geschikt voor Welfare productie. Toepassing: Varkens tot 10% op drogestofbasis in het rantsoen. Eigenschappen: ph 5-6 Nippelwaardig: Productvorm: Opslag: Houdbaarheid: Ja Vloeibaar, verpompbaar product. In tank of bunker. Regelmatig roeren. Bij voorkeur te gebruiken tot 6 weken na leverdatum (zie datum leverbon). Aanzuren kan de houdbaarheid van biergist verlengen. Datum: 15 juli 2009 Deze productfolder bevat wettelijke vermeldingen en dient als begeleldingsdocument beschouwd te worden. 'Leveringsvoorwaarden Kamer van Koophandel Deze voorwaarden worden bij aanvraag uwerzijds eenmalig kosteloos toegezonden" Hedimix B.V. Veerstraat 38 Postbus I NL-5830 MA Boxmeer wwav.hedimix.nl tel.: +31 (0) bestellijn varkens tel.: +31 (0) bestellijn rundvee rax: +31 (0) o nvtrsco company ^^ Agron WED Laar 31, Beriicum

26 Hedimix Tarwezetmeel Amidyn Tarwezetmeel Amidyn is een vloeibaar tarwezetmeel dat wordt geproduceerd door de firma Chamtor te Bazancourt. Door middel van uitwassen wordt verse tarwebloem gesplitst in tarwezetmeel en tarwe-eiwit. Tarwezetmeel Amidyn bevat resten van (oplosbaar) tarwezetmeel, suikers en tarwe-eiwit. Tarwezetmeel Amidyn wordt geconserveerd met organische zuur. Nutritionele waarden in grammen per leg drogestof * Gemiddelde ds (in product) 20 Dv Lys V 4,4 Dv Meth V 2,2 Ruw Eiwit 145 Dv M + C V 5,8 Ruw Vet 52 Dv Threo v 3,6 Ruw Celstof 30 Dv Tryp v 1,7 Ruw As 32 Zetmeel (totaal) 330 Suiker 195 vp 2,5 Linolzuur 25 Melkzuur 70 NSP 217 Ca 1,4 P 3,5 NEv (Kcal) 2986 Na 5,2 EW 1,42 K 6,4 Cl 3.6 Wijzigingen in productsamenstelling voorbehouden Algemeen Toepassing: Tarwezetmeel Amidyn is een voedermiddel. Geschikt voor Welfare productie Varkens tot 40 % op drogestofbasis in het rantsoen. Eigenschappen: ph 3,7-4,0 Nippelwaardig: Productvorm: Ja Vloeibaar en gemakkelijk verpompbaar. Kleur: lichtbruin/beige. Opslag: In tank of bunker. Regelmatig roeren i.v.m. uitzakken. Houdbaarheid: Bij voorkeur te gebruiken tot 8 weken na leverdatum (zie datum leverbon). Datum: 29 oktober 2009 Deze productfolder bevat wettelijke vermeldingen en dient als begeleldingsdocument beschouwd te worden. "Leveringsvoorwaarden Kamer van Kooptiandel Deze voorv/aarden worden bij aanvraag owerzijds eenmalig kosteloos toegezonden' Hedimix B.V. Veerstraat 38 Postbus 1 NL-5830 ^M Boxmeer tel.: +31 ( bestellijn varkens tel.: +31 (0) bestellijn mndvee fax: +31 (0) o nulreeo company Agron P^Z] Oad vies Laar 31, Berlicum

27 Hedimix Tarwezetmeel Hamino Starke Tarwezetmeel Hamino Starke is een vloeibare geconcentreerde tarwezetmeel die wordt geproduceerd door de firma Jackering in Hamm. Door middel van uitwassen wordt verse tarwebloem gesplitst in tarwezetmeel en tarwe-eiwit. Tarwezetmeel Hamino Starke bevat resten van tarwezetmeel, oplosbaar tarwezetmeel en suikers. Nutritionele waarden in grammen per kg drogestof * Gemiddelde ds (in product) 25 Dv Lys V l'l Dv Metii V 0,5 Ruw Eiwit 35 Dv M + C V 1,4 Ruw Vet 15 Dv Threo v 0,9 Ruw Celstof 4 Dv Tryp V 0,4 Ruw As 10 Zetmeel (totaal) 810 VP 1,3 Suiker 50 Linolzuur 7,2 Melkzuur 25 Ca 1,0 P 2,4 Na 1,1 K 4,5 NEv (Kcal) 3164 Cl 1,6 EW 1.51 * Wijzigingen in productsamenstelling voorbehouden Algemeen Toepassing: Eigenschappen: ph 3,0-3,5 Nippelwaardig: Productvorm: Opslag: Houdbaarheid: Tarwezetmeel Hamino is een voedermiddel Geschikt voor Welfare productie Varkens tot 35% op drogestofbasis van het rantsoen. Kleur: wit Ja Vloeibaar, goed te verpompen product. In tank of bunker. Regelmatig roeren i.v.m. uitzakken. Bij voorkeur te gebruiken vóór 8 weken na leverdatum (zie datum leverbon). Datum: 29 oktober 2009 Deze productfolder bevat wettelijke vermeldingen en dient als begeleldingsdocument beschouwd te worden. "Leveringsvoorwaarden Kamer van Koophandel Deze voorwaarden worden bij aanvraag uwerzijds eenmalig kosteloos toegezonden' Hedimix B.V. Veerstraat 38 Postbus I NL-5830 MA Boxmeer tel.: -F31 10) bestellijn varkens tel.: -f31 ( bestellijn njndvee fax: (0) a nitimco company ^^ Agron Wn Laar 31, Berlicum

BIJLAGE 2: BEOORDELING EMISSIEARME HUISVESTINGSYSTEMEN

BIJLAGE 2: BEOORDELING EMISSIEARME HUISVESTINGSYSTEMEN BIJLAGE 2: BEOORDELING EMISSIEARME HUISVESTINGSYSTEMEN Nummer systeem Naam systeem Diercategorie BWL 2007.03.V3 Systeembeschrijving van Februari 2011 Biologisch luchtwassysteem 70 % ammoniakemissiereductie

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning Agrarische sectortevens

WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning Agrarische sectortevens WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning Agrarische sectortevens beschrijving ROBA Advies B.V. Florijn 4 Postbus 330 5750 AH Deurne tel. 0493-326030 fax. 0493-311939 1 Inrichting 1.1 Algemene gegevens Aanleiding:

Nadere informatie

Controlerapport. Opgesteld: 14 oktober Milieuzaken

Controlerapport. Opgesteld: 14 oktober Milieuzaken Controlerapport Milieuzaken Opgesteld: 14 oktober 2010 Bedrijfsgegevens Nr. Inrichting: 390 Naam inrichting: Heijvar B.V. Adres inrichting: Laar 31 Postcode / plaats: 5258 TJ Berlicum Postadres: Idem Contactpersoon:

Nadere informatie

Wet Milieubeheer Aanvraag vergunning

Wet Milieubeheer Aanvraag vergunning Wet Milieubeheer Aanvraag vergunning Datum Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Gegevens aanvrager: Naam aanvrager (rechtspersoon) Adres Postcode en woonplaats Telefoon Fax Emailadres De aanvrager

Nadere informatie

BIJLAGE 5 DIMENSIONERINGSPLANNEN

BIJLAGE 5 DIMENSIONERINGSPLANNEN BIJLAGE 5 DIMENSIONERINGSPLANNEN Bijlagen bij de toelichting wijzigingsplan, 5388 CX Nistelrode NL.IMRO.1721.WPKantje37-ow01 Locatie : Datum : 15-09-2015 In onderstaande beschrijving en tabellen is de

Nadere informatie

S-lijst: Lijst van technieken die de uitgaande stallucht zuiveren

S-lijst: Lijst van technieken die de uitgaande stallucht zuiveren S-lijst: Lijst van technieken die de uitgaande stallucht zuiveren Systeem S-1. Biologisch luchtwassysteem 70% of hogere emissiereductie Werking: De ammoniakuitstoot wordt beperkt door de ventilatielucht

Nadere informatie

Formulier E Lozingenbesluit bodembescherming Aanvraag ontheffing/kennisgeving lozen van koelwater en/of overige vloeistoffen in de bodem

Formulier E Lozingenbesluit bodembescherming Aanvraag ontheffing/kennisgeving lozen van koelwater en/of overige vloeistoffen in de bodem Geeente Haarleerliede en Spaarnwoude Postbus 83 1160 AB Zwanenburg T 020 407 9000 F 020 407 9090 Forulier E Lozingenbesluit bodebeschering Aanvraag ontheffing/kennisgeving lozen van koelwater en/of overige

Nadere informatie

Wet Milieubeheer Aanvraag vergunning Agrarische Sector

Wet Milieubeheer Aanvraag vergunning Agrarische Sector Wet Milieubeheer Aanvraag vergunning Agrarische Sector Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Datum Gegevens aanvrager: Naam aanvrager (rechtspersoon) Adres Postcode en woonplaats Telefoon Fax

Nadere informatie

Bijlage 1: Dieraantallen en -categorieën en invoergegevens referentiesituatie, beoogd en alternatief

Bijlage 1: Dieraantallen en -categorieën en invoergegevens referentiesituatie, beoogd en alternatief Bijlage 1: Dieraantallen en -categorieën en invoergegevens referentiesituatie, beoogd en alternatief In deze bijlage zijn voor de referentiesituatie, de beoogde situatie en het alternatief de dieraantallen

Nadere informatie

Nummer systeem BWL 2009.12

Nummer systeem BWL 2009.12 Nummer systeem BWL 2009.12 Naam systeem Diercategorie Systeembeschrijving van oktober 2009 Gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser Kraamzeugen, gespeende

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Milieuneutrale wijziging

BIJLAGE 2. Milieuneutrale wijziging BIJLAGE Milieuneutrale wijziging Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting De heer W.B.M. Aarts heeft aan de Polderdreef 5 te Liessel de beschikking over een varkenshouderij. De inrichting

Nadere informatie

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Aanvrager: VOF Looman Hebbink Hogeveldweg 6 & 6a 7021 MS ZELHEM INHOUDSOPGAVE Uitwerking van de melding Activiteitenbesluit milieubeheer, voor de veehouderij van

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning - tevens beschrijving

WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning - tevens beschrijving WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning - tevens beschrijving Aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk t.a.v. Afdeling Milieu- en bouwzaken Postbus 10150 5140 GB Waalwijk - Lees eerst de toelichting

Nadere informatie

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Aanvrager: Dhr. W.A. Maalderink Akkermansstraat 11 7021 LW ZELHEM INHOUDSOPGAVE Uitwerking melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het bedrijf

Nadere informatie

bedrijfsgegevens 1.1 Analyse energieverbruik Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 25-01-2016

bedrijfsgegevens 1.1 Analyse energieverbruik Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 25-01-2016 bedrijfsgegevens Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 25-01-2016 Naam inrichting Projectlocatie Telefoonnummer Type agrarisch bedrijf Bartels Onroerend Goed Diessen B.V. Toekomstweg 2, 5087 TL Diessen / Beerseweg

Nadere informatie

Aanvraag om Vergunning Wet milieubeheer agrarische sector

Aanvraag om Vergunning Wet milieubeheer agrarische sector Aanvraag om Vergunning Wet milieubeheer agrarische sector Deze aanvraag is gericht aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Soest Postbus 2000 3760 CA Soest - De aanvraag (d.w.z.

Nadere informatie

Programma. Activiteitenbesluit. Introductie Activiteitenbesluit (landbouw) Inhoud. Landbouwbedrijven in het Activiteitenbesluit

Programma. Activiteitenbesluit. Introductie Activiteitenbesluit (landbouw) Inhoud. Landbouwbedrijven in het Activiteitenbesluit 14 maart 2013 Programma Activiteitenbesluit Agrarische activiteiten 10.00 Activiteitenbesluit agrarische activiteiten 11.30 Pauze 11.45 Agrarische lozingen 12.45 Lunch 13.15 Glastuinbouw 14.15 Pauze 14.30

Nadere informatie

Biologische luchtwasser T.A.J.N.

Biologische luchtwasser T.A.J.N. Biologische luchtwasser T.A.J.N. Omschrijving: Biologisch luchtwassysteem met een gescheiden wassectie en een biologische sectie (waterzuivering). Biologisch luchtwassysteem voor varkensstallen die geheel

Nadere informatie

Wet Geurhinder en veehouderij. Omgekeerde werking. Voor een ruimte voor ruimte woning aan de Dijkstraat 61 te Asten

Wet Geurhinder en veehouderij. Omgekeerde werking. Voor een ruimte voor ruimte woning aan de Dijkstraat 61 te Asten Wet Geurhinder en veehouderij Omgekeerde werking Voor een ruimte voor ruimte woning aan de Dijkstraat 61 te Asten Omgekeerde werking Voor een ruimte voor ruimte woning aan de Dijkstraat 61 te Asten Opdrachtgever:

Nadere informatie

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Aanvrager: Gj Wunderink, Gj Wunderink-Gotink, Gd Wunderink en Be Wunderink Strodijk 23 7251 RS VORDEN INHOUDSOPGAVE Uitwerking van de melding Activiteitenbesluit

Nadere informatie

Bijlage aanvraag omgevingsvergunning

Bijlage aanvraag omgevingsvergunning Bergs Advies B.V. Dorpstraat 55 6095 AG Baexem Telefoon Fax E-mail Internet (0475) 49 44 07 (0475) 49 23 63 info@bergsadvies.nl www.bergsadvies.nl Rabobank 14.42.17.414 K.v.K. Roermond nr. 12065400 BTW

Nadere informatie

Welke maatregelen zijn/worden uitgevoerd en per wanneer zijn/worden deze gerealiseerd?

Welke maatregelen zijn/worden uitgevoerd en per wanneer zijn/worden deze gerealiseerd? bedrijfsgegevens naam inrichting : Genugten H. van adres : Oude Baan 30 Postcode : 5681 PS Plaats : Best elefoonnummer : +31499390244 ype agrarisch bedrijf : Pluimvee, varkens, vleesstieren 1.1 Analyse

Nadere informatie

Welke maatregelen zijn/worden uitgevoerd en per wanneer zijn/worden deze gerealiseerd?

Welke maatregelen zijn/worden uitgevoerd en per wanneer zijn/worden deze gerealiseerd? bedrijfsgegevens naam inrichting : R.T.A. Paulissen. adres : Frankenstraat 2 Postcode : 5089 NE Plaats : Haghorst Telefoonnummer : +31135044041 Type agrarisch bedrijf : 1.1 Analyse energieverbruik 1. Is

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER Agrarische sektor. Aanvraag vergunning. Aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne

WET MILIEUBEHEER Agrarische sektor. Aanvraag vergunning. Aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne WET MILIEUBEHEER Agrarische sektor Aanvraag vergunning Aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne Naam aanvrager (rechtspersoon) F. v.d. Boomen Neerkant BV Adres Michelslaan 17 Postcode en

Nadere informatie

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Melder: Maatschap van der Gun De Steegde 14 9417 TE Spier Locatie: De Steegde 14 9417 TE Spier Versie: 1 Juli 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager: De Tatelaarhoeve VOF Tatelaarweg 24 6941 RB DIDAM INHOUDSOPGAVE Uitwerking van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het dierenpension van De Tatelaarhoeve

Nadere informatie

Inhoud. Activiteitenbesluit agrarische activiteiten. Landbouwinrichtingen type B. Introductie Activiteitenbesluit (landbouw)

Inhoud. Activiteitenbesluit agrarische activiteiten. Landbouwinrichtingen type B. Introductie Activiteitenbesluit (landbouw) Inhoud Activiteitenbesluit agrarische activiteiten RWS Leefomgeving Kenniscentrum InfoMil Frences van de Ven Introductie Landbouwinrichtingen type B en C Veehouderijen: OBM, melding, ammoniak & geur Agrarische

Nadere informatie

AANVRAAG VVGB NATUURBESCHERMINGS-WET VERGUNNING. AANVRAGER J.E. Klein Gotink-Kornegoor, H.J. Klein Gotink Hoekendaalseweg RM Vorden

AANVRAAG VVGB NATUURBESCHERMINGS-WET VERGUNNING. AANVRAGER J.E. Klein Gotink-Kornegoor, H.J. Klein Gotink Hoekendaalseweg RM Vorden AANVRAAG VVGB NATUURBESCHERMINGS-WET VERGUNNING AANVRAGER J.E. Klein Gotink-Kornegoor, H.J. Klein Gotink Hoekendaalseweg 4 7251 RM Vorden BIJLAGE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT EN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

Bijlage 2 omgevingsvergunning

Bijlage 2 omgevingsvergunning Bijlage 2 omgevingsvergunning In opdracht van: Bervoets Bedaf b.v. Hoogeind 4 5111 EM Baarle Nassau Uitgevoerd door: ZLTO Advies Ir.A.C.H.M. Commissaris Senior Adviseur R.O.M.B Kantoor s-hertogenbosch

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER. Aanvraag vergunning Marcogas b.v. Industriële en vloeibare gassen Versie 3 Wijzigingen zijn onderstreept

WET MILIEUBEHEER. Aanvraag vergunning Marcogas b.v. Industriële en vloeibare gassen Versie 3 Wijzigingen zijn onderstreept WET MILIEUBEHEER Aanvraag vergunning Marcogas b.v. Industriële en vloeibare gassen Versie 3 Wijzigingen zijn onderstreept INHOUDOPGAVE WET MILIEUBEHEER AANVRAAG VERGUNNING... 3 GEGEVENS AANVRAGER... 3

Nadere informatie

t: (06) e: Arvalis kantoor Venlo Sint Jansweg 20D 5928 RC Venlo t: (0478)

t: (06) e: Arvalis kantoor Venlo Sint Jansweg 20D 5928 RC Venlo t: (0478) Omschrijving: Locatie: Vraagprijs: Aanvaarding: Inlichtingen: Nieuwbouwlocatie voor 2.500 zeugen met biggen bestaande uit opstallen, ondergrond, erf, verdere aanhorigheden en cultuurgrond Rouwkuilenweg

Nadere informatie

v.d. Velden Varkens NA. INGr-'-r-, '~'-1\' MILIEUEFFECTRAPPORTAGE _.1\~ Ihl;'-'\J AANVULLING opdrachtgever

v.d. Velden Varkens NA. INGr-'-r-, '~'-1\' MILIEUEFFECTRAPPORTAGE _.1\~ Ihl;'-'\J AANVULLING opdrachtgever INGr-'-r-, '~'-1\' _.1\~ Ihl;'-'\J opsteller : Ing. H. Stultiens o I MEi 2007 NA. e-mail : h.stultiensl drieweg.com opdrachtgever : De Neulen BV Neulensteeg 2 6035 PG Ospel project : 10073MR01 v.d. Velden

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER Aanvraag vergunning (agrarische sector) - tevens beschrijving

WET MILIEUBEHEER Aanvraag vergunning (agrarische sector) - tevens beschrijving Postbus 54 7470 AB Goor Telefoon 0547-858585 Fax 0547-858586 e-mail: info@hofvantwente.nl website: www.hofvantwente.nl WET MILIEUBEHEER Aanvraag vergunning (agrarische sector) - tevens beschrijving In

Nadere informatie

Emissiefactoren fijnstof voor veehouderij Versie maart 2013 De categorie-indeling is overeenkomstig de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav)

Emissiefactoren fijnstof voor veehouderij Versie maart 2013 De categorie-indeling is overeenkomstig de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) Emissiefactoren fijnstof voor veehouderij Versie maart 2013 De categorie-indeling is overeenkomstig de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) Rav-nummer Omschrijving huisvestingssysteem Fijnstofemissie

Nadere informatie

Diercategorie: R-1 Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1. PAS-code: PAS R-1.7. Naam van het systeem:

Diercategorie: R-1 Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1. PAS-code: PAS R-1.7. Naam van het systeem: Diercategorie: R-1 Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1 PAS-code: PAS R-1.7 Naam van het systeem: Chemisch luchtwassysteem in een natuurlijke geventileerde stal Emissiereductie: 45% Werkingsprincipe

Nadere informatie

Deze fiche werd opgesteld in het kader van het demonstratieproject Goed GeRUND.

Deze fiche werd opgesteld in het kader van het demonstratieproject Goed GeRUND. PAS Diercategorie Emissiereductie PAS R- 1.8 Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 45% WERKINGSPRINCIPE De meeste systemen op de PAS-lijst verhinderen de vorming van ammoniak of verminderen vloer- en/of

Nadere informatie

t: (06) e: Arvalis kantoor Venlo Sint Jansweg 20D 5928 RC Venlo t: (0478)

t: (06) e: Arvalis kantoor Venlo Sint Jansweg 20D 5928 RC Venlo t: (0478) Omschrijving: Locatie voor 2.500 melkgeiten, 750 opfokgeiten en 750 afmestlammeren bestaande uit opstallen, ondergrond, erf, verdere aanhorigheden en cultuurgrond Locatie: Rouwkuilenweg 25 te Ysselsteyn

Nadere informatie

Toelichting op tabel regels

Toelichting op tabel regels Toelichting op tabel regels In onderstaande tabel zijn alle veehijbedrijven in de gemeente Bladel weergegeven. In de eerste kolom is de postcode en het huisnummer weergegeven, in de tweede kolom de straat

Nadere informatie

Bijlage 1: Checklist energiebesparing veehouderijen

Bijlage 1: Checklist energiebesparing veehouderijen Bijlage 1: Checklist energiebesparing veehouderijen Bedrijfsgegevens Naam inrichting : E. van Ooy Adres : Lupineweg 6 Postcode : 5753 SC Plaats : Deurne Telefoonnummer : 0493-311309 Type agrarisch bedrijf

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN WET MILIEUBEHEER-VERGUNNING VOOR AGRARISCHE BEDRIJVEN.

TOELICHTING BIJ HET AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN WET MILIEUBEHEER-VERGUNNING VOOR AGRARISCHE BEDRIJVEN. TOELICHTING BIJ HET AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN WET MILIEUBEHEER-VERGUNNING VOOR AGRARISCHE BEDRIJVEN. In de aanvraag moeten die gegevens vermeld worden die nodig zijn zodat een juiste beoordeling van de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 49498 21 september 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 19 september 2016, nr. IENM/BSK-2016/186450,

Nadere informatie

Antwoorden oefeningen agrarische lozingen

Antwoorden oefeningen agrarische lozingen Antwoorden oefeningen agrarische lozingen 1. Noem de activiteit in het Activiteitenbesluit (de paragraaftitel) waaronder deze lozing is opgenomen. 2. Geef per lozing aan of de genoemde lozingsroute is

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18729 18 oktober 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 3 oktober 2011, nr. DP2011054569,

Nadere informatie

Herplaatsing Bijlage Wijziging Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij

Herplaatsing Bijlage Wijziging Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij Herplaatsing Bijlage Wijziging Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij VROM, LNV In Staatscourant 69 van donderdag 9 april 1998 zijn in de tabel die behoort bij de Wijziging Uitvoeringsregeling ammoniak

Nadere informatie

Bijlage 4 Algemene informatie over luchtwassystemen

Bijlage 4 Algemene informatie over luchtwassystemen Bijlage 4 Algemene informatie over luchtwassystemen Op de website www.infomil.nl van het ministerie van infrastructuur en milieu is algemene informatie beschikbaar over luchtwassers. Het rapport Technisch

Nadere informatie

veranderen van milieu-inrichting Steenbergen, 28 maart 2013

veranderen van milieu-inrichting Steenbergen, 28 maart 2013 z.n.a. UM1302432 *UM1302432* ons kenmerk : UM1302432 zaaknummer : ZK13000036 uw kenmerk : 703215 uw brief van : 31 januari 2013 afdeling : Publiekszaken contactpersoon : Chris Franken telefoonnr. : 0167-543

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16865 1 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 24 juni 2015, nr. IENM/BSK-2015/115905,

Nadere informatie

Programma. Activiteitenbesluit agrarische activiteiten RWS Leefomgeving Kenniscentrum InfoMil Waldo Kaiser. Inhoud

Programma. Activiteitenbesluit agrarische activiteiten RWS Leefomgeving Kenniscentrum InfoMil Waldo Kaiser. Inhoud Programma Activiteitenbesluit agrarische activiteiten RWS Leefomgeving Kenniscentrum InfoMil Waldo Kaiser 10.00 Intro & Activiteitenbesluit agrarische activiteiten I 11.15 Pauze 11.30 Agrarische lozingen

Nadere informatie

Vragenlijst controle autobedrijven

Vragenlijst controle autobedrijven Opslag van afvalstoffen inclusief autowrakken Bewaart u gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen gescheiden? Ja Nee Voert u afvalstoffen gescheiden af naar een erkend inzamelaar? Ja Nee Slaat u accu

Nadere informatie

VAN DER MEER. Inwerkingtreding Besluit Huisvesting. Oosterwolde, 11 augustus 2008

VAN DER MEER. Inwerkingtreding Besluit Huisvesting. Oosterwolde, 11 augustus 2008 Inwerkingtreding Besluit Huisvesting Oosterwolde, 11 augustus 2008 Op 1 april jongstleden is het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting) inwerking getreden. Het Besluit huisvesting

Nadere informatie

MILIEUVOORSCHRIFTEN. 60 db(a) tussen en uur (nachtperiode);

MILIEUVOORSCHRIFTEN. 60 db(a) tussen en uur (nachtperiode); Zaaknummer: 590653 Vergunninghouder: Maatschap J. Wilting, H. Wilting-Cremer en A.A. Wilting Projectomschrijving: het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting (revisie). MILIEUVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal; Directie Duurzaamheid

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal; Directie Duurzaamheid STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35929 31 december 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 13 december 2013, nr. IENM/BSK-2013/297853,

Nadere informatie

Bijlage aanvraag omgevingsvergunning

Bijlage aanvraag omgevingsvergunning Bergs Advies B.V. Dorpstraat 55 6095 AG Baexem Telefoon (0475) 49 44 07 Fax (0475) 49 23 63 E-mail info@bergsadvies.nl Internet www.bergsadvies.nl Rabobank 14.42.17.414 K.v.K. Roermond nr. 12065400 BTW

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer A008 F. Graumans, De Heen. Uw referentiecode

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer A008 F. Graumans, De Heen. Uw referentiecode Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst 522247_1345033914432_publiceerbareaanvraag_S_BEM1203991_1.pdf *BEM1203991* BEM1203991 gemeente Steenbergen Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare

Nadere informatie

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELING

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELING VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELING HOOGSTRAAT UDEN GEMEENTE Colofon Vormvrije m.e.r.-beoordeling Projectnummer: Versie: 1 Datum: 2 augustus 2016 Opdrachtnemer Agrifirm Waalkade 33 5347 KR Oss Locatie 17 Uden

Nadere informatie

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr. IENM/BSK-2015/, tot wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr. IENM/BSK-2015/, tot wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij HOOFDDIRECTIE BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr. IENM/BSK-2015/, tot wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij De Staatssecretaris

Nadere informatie

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) 1 Veranderingen Beschrijf de voorgenomen veranderingen van de inrichting. 1. De volgende afvalwaterstromen

Nadere informatie

Bij kraamzeugen wordt geen eis aan de vloeruitvoering gesteld.

Bij kraamzeugen wordt geen eis aan de vloeruitvoering gesteld. Nummer systeem BWL 2016.02 Naam systeem Diercategorie Systeembeschrijving van Maart 2016 Schuine wand in het mestkanaal D 1.2 kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), D 3 vleesvarkens, opfokberen van ca.

Nadere informatie

Emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens traditioneel systeem

Emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens traditioneel systeem Bijlage 1 bij de stikstof en Natura2000 Noord-Brabant Emissiefactoren voor de vanuit het dierenverblijf, inclusief de van de mest die in het dierenverblijf is opgeslagen (versie 10 januari 2012) 1 2 Code

Nadere informatie

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Anthonie Fokkerstraat 1 a 3772 MP Barneveld (0342) 47 42 55 (0342) 47 42 81 info@vanwestreenen.nl Varsseveldseweg 65d 7131 JA Lichtenvoorde (0544) 37 97 37 (0544) 37 83 64 info@vanwestreenen.nl Melding

Nadere informatie

AIM Milieuregels uit het Activiteitenbesluit 22 5 2013

AIM Milieuregels uit het Activiteitenbesluit 22 5 2013 AIM Milieuregels uit het Activiteitenbesluit Milieuregels U hebt op 22 5 2013 de vragenboom van de Activiteitenbesluit Internet Module (http://aim.vrom.nl) doorlopen. Dit document bevat de milieuregels

Nadere informatie

BIJLAGE HOOFDLIJNEN NIEUWE AMMONIAKWETGEVING

BIJLAGE HOOFDLIJNEN NIEUWE AMMONIAKWETGEVING BIJLAGE HOOFDLIJNEN NIEUWE AMMONIAKWETGEVING Hoofdlijnen Wet ammoniak en veehouderij 1. Werkingssfeer De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) is een lex specialis ten opzichte van de Wet milieubeheer (Wm).

Nadere informatie

Aanvraag vergunning AGRARISCH

Aanvraag vergunning AGRARISCH Aanvraag vergunning AGRARISCH Ingeschreven onder nr. SBI-code: Categorie: Burgemeester en wethouders van: Gemeente Deurne Datum: 20 februari 2015 Aanvraag vergunning tevens beschrijving Gegevens aanvrager

Nadere informatie

De volgende stukken uit het Activiteitenbesluit heeft u nodig om de juiste lozingenroutes te kunenn bepalen:

De volgende stukken uit het Activiteitenbesluit heeft u nodig om de juiste lozingenroutes te kunenn bepalen: Bijlage bij oefeningen agrarische lozingen. De volgende stukken uit het Activiteitenbesluit heeft u nodig om de juiste lozingenroutes te kunenn bepalen: Riolering: Lozen in vuilwaterriool: toegestaan,

Nadere informatie

Bijlage aanvraag omgevingsvergunning

Bijlage aanvraag omgevingsvergunning Bergs Advies B.V. Dorpstraat 55 6095 AG Baexem Telefoon (0475) 49 44 07 Fax (0475) 49 23 63 E-mail info@bergsadvies.nl Internet www.bergsadvies.nl Rabobank 14.42.17.414 K.v.K. Roermond nr. 12065400 BTW

Nadere informatie

A. Maatregelen voor verdergaande verbetering omgevingskwaliteit

A. Maatregelen voor verdergaande verbetering omgevingskwaliteit A. Maatregelen voor verdergaande verbetering omgevingskwaliteit Deltabig b.v. Herenweg 4 Aagtekerke 1. Huidige plan Het plan wat beoordeeld is door de AAZ, had betrekking op onderstaande dieraantallen,

Nadere informatie

Medlingsformulier Vuurwerkbesluit

Medlingsformulier Vuurwerkbesluit Aan: Gemeente Sint Anthonis Afdeling R en W team Milieu Postbus 40 5845 ZG Sint Anthonis Medlingsformulier Vuurwerkbesluit 1. Gegevens meldingsplichtige Naam: Telefoon: Postadres: Postcode en woonplaats:

Nadere informatie

Melding Activiteiten besluit Milieubeheer + OBM

Melding Activiteiten besluit Milieubeheer + OBM Melding Activiteiten besluit Milieubeheer + OBM Aanvrager: Maatschap de Hollander t Noorden 4 9422 TC SMILDE INHOUDSOPGAVE Uitwerking van de Melding Activiteitenbesluit + Omgevingsbeperkte Milieutoets

Nadere informatie

(Tekst geldend op: 12-02-2011)

(Tekst geldend op: 12-02-2011) (Tekst geldend op: 12-02-2011) Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de Regeling ammoniak en veehouderij Emissiefactoren voor de emissie vanuit het dierenverblijf, inclusief de emissie van de mest die in

Nadere informatie

Nieuw Gemengd Bedrijf te Horst aan de Maas

Nieuw Gemengd Bedrijf te Horst aan de Maas Nieuw Gemengd Bedrijf te Horst aan de Maas Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport 17 januari 2011 / rapportnummer 1830-117 1. Voorlopig oordeel over het MER Het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB,

Nadere informatie

BIOWASSER VERMEULEN. Inhoud. Steyaert, Westrozebeke. Pauwelyn, Moorsele

BIOWASSER VERMEULEN. Inhoud. Steyaert, Westrozebeke. Pauwelyn, Moorsele LUCHTWASSERS in het kader van ammoniak emissiereductie Aalter,, 6 september 006 Poperinge,, 8 september 006 BIOWASSER VERMEULE Vermeulen.V. Bvba Johan Vanacker www.luchtwasser.be stallucht waswater Principe

Nadere informatie

Schakel Activiteitenbesluit in beweging

Schakel Activiteitenbesluit in beweging Schakel Activiteitenbesluit in beweging Oefeningen agrarische lozingen. 1. Noem de activiteit in het Activiteitenbesluit (de paragraaftitel) waaronder deze lozing is opgenomen. 2. Geef per lozing aan of

Nadere informatie

Informatiedocument Minder dieren houden

Informatiedocument Minder dieren houden ACTIEPLAN AMMONIAK & VEEHOUDERIJ - Gedoogbeleid stoppende bedrijven Informatiedocument Minder dieren houden 1. Inleiding Dit document bevat de informatie over de stoppersmaatregel minder dieren houden.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16866 1 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 24 juni 2015, nr. IENM/BSK-2015/115906,

Nadere informatie

Bijlage 2 bij de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013

Bijlage 2 bij de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013 Bijlage 2 bij de stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013 Lijst met technische staleisen als bedoeld in artikel artikel 3 Emissiefactoren voor de vanuit het dierenverblijf, inclusief de van de mest die

Nadere informatie

Toelichting bij de lijst emissiefactoren fijn stof voor de veehouderij Maart 2010

Toelichting bij de lijst emissiefactoren fijn stof voor de veehouderij Maart 2010 Toelichting bij de lijst emissiefactoren fijn stof voor de veehouderij Maart 2010 Algemeen De oorspronkelijk in 2008 vastgestelde lijst met emissiefactoren fijn stof (PM 10 ) uit stallen (huisvestingssystemen)

Nadere informatie

in in ii mi ii mm ii ii

in in ii mi ii mm ii ii Hartveroverende Heerlyckheit in in ii mi ii mm ii ii 16int00435 Zaaknummer: gemeente Hilvarenbeek mm. VERZONDEN 2 2FEB 2Bl B OMGEVINGSVERGUNNING 20140122 Besluit Burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek,

Nadere informatie

Meldingsformulier inzake het Lozingenbesluit Wvo-glastuinbouw v200907

Meldingsformulier inzake het Lozingenbesluit Wvo-glastuinbouw v200907 Meldingsformulier inzake het Lozingenbesluit Wvo-glastuinbouw v200907 Sinds 1 november 1994 is het Lozingenbesluit Wvo-glastuinbouw van kracht voor lozingen afkomstig van glastuinbouwbedrijven, op het

Nadere informatie

Bijlage activiteitenbesluit. Lupinenweg 3 te Deurne

Bijlage activiteitenbesluit. Lupinenweg 3 te Deurne Bergs Advies B.V. Leveroyseweg 9a 6093 NE Heythuysen Telefoon (0475) 49 44 07 Fax (0475) 49 23 63 E-mail info@bergsadvies.nl Internet www.bergsadvies.nl BIC code: RABONL2U IBAN: NL76RABO0144217414 K.v.K.

Nadere informatie

bedrijfsgegevens R.T.A. Paulissen. Frankenstraat NE Haghorst naam inrichting adres Postcode Plaats Telefoonnummer

bedrijfsgegevens R.T.A. Paulissen. Frankenstraat NE Haghorst naam inrichting adres Postcode Plaats Telefoonnummer bedrijsgegevens naam inrichting adres Postcode Plaats Teleoonnummer R.T.A. Paulissen. Frankenstraat 5089 NE Haghorst +33504404 Type agrarisch bedrij. Analyse energieverbruik. Is er eerder een energiebesparingonderzoek

Nadere informatie

Meldingsformulier Activiteitenbesluit glastuinbouw

Meldingsformulier Activiteitenbesluit glastuinbouw Meldingsformulier Activiteitenbesluit glastuinbouw Lees voor het invullen eerst de toelichting. Toelichting Per 1 nuar1 2013 is het Activiteitenbesluit voor agrarische activiteiten in werking getreden.

Nadere informatie

AANMELDINGSNOTITIE M.E.R.- BEOORDELING. VAN: Mts. K. en M. en K. Hellinga Hegedyk 4 9089 BN Wytgaard

AANMELDINGSNOTITIE M.E.R.- BEOORDELING. VAN: Mts. K. en M. en K. Hellinga Hegedyk 4 9089 BN Wytgaard AANMELDINGSNOTITIE M.E.R.- BEOORDELING VAN: Mts. K. en M. en K. Hellinga Hegedyk 4 9089 BN Wytgaard 6 november 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INITIATIEFNEMER... 2 2. DE BEOOGDE ACTIVITEITEN... 3 Hoofdactiviteit...

Nadere informatie

BESLUIT. Omgevingsvergunning (intrekking op verzoek) datum: Gemeente Bronckhorst nr

BESLUIT. Omgevingsvergunning (intrekking op verzoek) datum: Gemeente Bronckhorst nr BESLUIT Omgevingsvergunning (intrekking op verzoek) datum: 31-03-2016 Gemeente Bronckhorst nr. 2015-3024 Onderwerp Op 31 november 2015 is een vergunning op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

Een veehouderij breidt uit

Een veehouderij breidt uit Een veehouderij breidt uit CASUS 4 april 2013 Annelies Uijtdewilligen Wat gaan we doen U krijgt een situatie beschreven, zoals deze op uw bureau kan komen. U denkt na: wat ga ik doen. Dan max. 3 minuten

Nadere informatie

MMV190/06 BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER. Burgemeester en wethouders van Montferland

MMV190/06 BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER. Burgemeester en wethouders van Montferland MMV190/06 BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER Burgemeester en wethouders van Montferland verlenen een revisievergunning op grond van het bepaalde in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer aan Reuling Vethuizen B.V.,

Nadere informatie

Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving Aanvraagformulier maatwerkvoorschriften op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen

Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving Aanvraagformulier maatwerkvoorschriften op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving Aanvraagformulier maatwerkvoorschriften op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend.

Nadere informatie

Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Op het op 6 januari 2016 door ons ontvangen verzoek om een verklaring van geen bedenkingen in het kader van de Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Deze fiche werd opgesteld in het kader van het demonstratieproject Goed GeRUND

Deze fiche werd opgesteld in het kader van het demonstratieproject Goed GeRUND PAS Diercategorie Emissiereductie PAS R- 1.7 Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 45% WERKINGSPRINCIPE De meeste systemen op de PAS-lijst verhinderen de vorming van ammoniak of verminderen vloer- en/of

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER BESLUIT

WET MILIEUBEHEER BESLUIT WET MILIEUBEHEER BESLUIT Door Heijvar BV, Laar 31 te Berlicum, is op 15 februari 2008, aangepast op 13 mei 2008, een aanmeldingsnotitie-rn.e.r. ingediend. Het betreft een aanmeldingsnotitie-m.e.r. voor

Nadere informatie

Bijlagen omgevingsvergunning

Bijlagen omgevingsvergunning Bijlagen omgevingsvergunning Maatschap Vroege Burgemeester ten Holteweg 39 7751 CR Dalen Locatie: Burgemeester ten Holteweg 39 7751 CR Dalen Datum: 29 januari 2012 DLV Bouw, Milieu en Techniek BV 29-1-2013

Nadere informatie

Eventuele voettekst. Tekening wordt aangeleverd. De melding bevat geen tekening. Hoe lost u dit op? Is er een OBM nodig?

Eventuele voettekst. Tekening wordt aangeleverd. De melding bevat geen tekening. Hoe lost u dit op? Is er een OBM nodig? Wat gaan we doen U krijgt een situatie beschreven, zoals deze op uw bureau kan komen. Een veehouderij breidt uit RWS Leefomgeving Kenniscentrum InfoMil Edwin Cornelissen U denkt na: wat ga ik doen. Dan

Nadere informatie

Diercategorie: R-1 Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1. PAS-code: PAS R-1.8. Naam van het systeem:

Diercategorie: R-1 Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1. PAS-code: PAS R-1.8. Naam van het systeem: Diercategorie: R-1 Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1 PAS-code: PAS R-1.8 Naam van het systeem: Biologisch luchtwassysteem in een mechanische geventileerde stal Emissiereductie: 45% Werkingsprincipe

Nadere informatie

Wroeten met VarkensNET

Wroeten met VarkensNET Wroeten met VarkensNET Doorrekening bodemenergie in de varkenshouderij (doorrekening door Maurice Ortmans, Inno+) Beschrijving Inno+ Geo-Balance systeem Zowel mensen als dieren presteren optimaal wanneer

Nadere informatie

Voorlopige lijst maatregelen stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij. Toelichting:

Voorlopige lijst maatregelen stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij. Toelichting: Voorlopige lijst maatregelen stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij Rijk-IPO-VNG-werkgroep Actieplan Ammoniak Veehouderij, 6 juli 12 Toelichting: De lijst is een voorlopige lijst, in die zin dat

Nadere informatie

Beton 15-20. 20 Detricon. 25 Detricon. 43 Anders Beton PAS R-1-7 1. 45 Agro Air Concepts, Ten Hoeve Projecten BV 45 CBgroep BVBA

Beton 15-20. 20 Detricon. 25 Detricon. 43 Anders Beton PAS R-1-7 1. 45 Agro Air Concepts, Ten Hoeve Projecten BV 45 CBgroep BVBA Diersoort Diercategorie Code Naam maatregel Reductie (%) Indiener RUNDVEE R-1 Melk- en kalfkoeien PAS R-1.1 Beweiden in groep 5-27 ouder dan 2 jaar PAS R-1.2 Loopvloer reinigen met mestschuif of mestrobot

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OV

Omgevingsvergunning OV Omgevingsvergunning OV 20130168 Aanvraag Op 06 december 2013 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een varkenshouderij (OBM) op het adres Hennesweg 41 te Ospel.

Nadere informatie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) en aanverwante artikelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) en aanverwante artikelen 1 Aanvulling revisie besl u i t : 1 Gegevens inrichting Behoort bij besluit van Burgem eester en Wethouders da t u m : 25 september 2015 r eg.n r. : Z-HZ_WABO-2014-02205 toegekend Nam ens dezen, de m anager

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9996 29 juni 2010 Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 17 juni 2010,

Nadere informatie

DIMENSIONERING LUCHTKANALEN, VENTILATOREN en WASSERS

DIMENSIONERING LUCHTKANALEN, VENTILATOREN en WASSERS DIMENSIONERING LUCHTKANALEN, VENTILATOREN en WASSERS Opdrachtgever naam: Heideveld Beheer BV adres: Laagheide 9 woonplaats 5971 PE Grubbenvorst Locatie bedrijf adres Laagheide 9 postcode 5971 PE plaats:

Nadere informatie

Informatiedocument Minder dieren houden

Informatiedocument Minder dieren houden ACTIEPLAN AMMONIAK & VEEHOUDERIJ - Gedoogbeleid stoppende bedrijven Informatiedocument Minder dieren houden 1. Inleiding Dit document bevat de informatie over de stoppersmaatregel minder dieren houden.

Nadere informatie