De winst van verhuizen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De winst van verhuizen"

Transcriptie

1 De winst van verhuizen Tips voor ondernemers met verhuisplannen

2 Verhuizen biedt nieuwe kansen Introductie Verhuisplannen op stapel? Dan is dit hét moment om u te bezinnen op uw bedrijfsvoering. Verhuizen naar een nieuw of bestaand pand biedt de kans om het efficiënter en zuiniger aan te pakken. Wat kan er beter? Kan het goedkoper? En, hoe doe je dat? Juist nu terwijl u investeert in een nieuwe inrichting en uitstraling is het zaak u te beraden op de mogelijkheden om energie te besparen. Dat is goed voor het milieu én uw portemonnee. Deze brochure helpt u op weg. De Milieudienst Regio Alkmaar (MRA) informeert u graag over subsidies en wettelijke verplichtingen voor apparaten en gebouwen. Heeft u raad nodig? Zoekt u een antwoord op eenvoudige of complexe vragen? Neem contact op met de Milieudienst Regio Alkmaar.

3 Oog voor de toekomst Informatief Hoe zat het ook alweer? Ons huidige hoge energieverbruik is de oorzaak van het broeikasgaseffect. Door verbranding van gas en het gebruik van elektriciteit ontstaat het broeikasgas CO 2 ( kooldioxide). De broeikasgassen belemmeren de uitstraling van warmte naar de atmosfeer. En dat maakt dat de temperatuur op aarde stijgt. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor ons leefklimaat: De zeespiegel stijgt doordat het zeewater uitzet. Hierdoor zullen meer mensen, vooral in de derde wereld, worden getroffen door overstromingen. Gletsjers, sneeuw en poolijs nemen nu al merkbaar af. Dit leidt tot een tekort aan zoet water in grote delen van de wereld. Woestijnen over de hele wereld breiden zich uit. Weersituaties worden extremer. Verandering en aantasting van ecosystemen door verschuiving van klimaatzones. Slim én zuinig Genoeg redenen dus om zuinig met energie om te springen. Maar ook de stijgende prijs van brandstof is een reden om u nog eens achter uw oren te krabben over uw huidige energiegebruik. Het zit er dik in dat de energieprijzen blijven stijgen omdat in China, India en Brazilië, landen die zich razendsnel ontwikkelen, de vraag naar olie en gas explosief toeneemt. Gelukkig worden oplossingen die het energiegebruik kunnen beteugelen ook steeds inventiever. Zo bieden isolatie en de best beschikbare (BBT) technieken voor verwarming, koeling, verlichting en productieprocessen, steeds meer soelaas. Voor de grote energiegebruikers is BBT zelfs al wettelijk verplicht. Investeren in energiezuinige oplossingen legt ondernemers geen windeieren. De marktwaarde van uw bedrijfspand stijgt als u investeert in maatregelen die ten goede komen aan het energiegebruik van uw bedrijfspand. En wanneer het Energielabel eenmaal is ingevoerd zijn uw inspanningen duidelijk aantoonbaar. Hoe slimmer en zuiniger uw bedrijfspand is ingericht, des te meer u dat in de toekomst zal opleveren. Twee vliegen Er zijn nu al veel gemeenten die voor nieuwe bedrijventerreinen eisen stellen aan het materiaal- en energiegebruik. Zo worden de meeste bedrijven op de Boekelermeer aangesloten op het warmtenet van de huisvuilcentrale. Twee vliegen in één klap: de warmte van de afvalverbranding niet gebruikt, snel verspild - wordt nu nuttig ingezet voor de verwarming van bedrijven. De afnemende bedrijven besparen op hun beurt energie. Bouwen of verbouwen met oog voor de toekomst betekent ook dat je duurzame energie toepast, zoals warmtepompen, windenergie en zonne-energie. In tegenstelling tot de fossiele brandstoffen (gas, olie) is deze energie onuitputtelijk en veroorzaakt ze geen CO 2. Isoleren van een bedrijfshal

4 Nieuwbouw? Nieuwe kansen voor duurzaamheid Letterlijk alles komt aan bod bij de ontwikkeling van een nieuwe inrichting of nieuwbouw: nut, efficiëntie, opslagmogelijkheden, betaalbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid, uitstraling van het bedrijfspand en comfort voor de medewerkers. Gemiste kansen Eén belangrijke zaak ontbreekt vaak in deze opsomming: inventieve maatregelen die het milieu en uw budget kunnen verlichten. Dat heeft niets te maken met onkunde of onwil. Wel met het feit dat de aanbieders zo scherp mogelijk willen offreren en zich daarom focussen op de aanschafprijs. Het bouwbesluit wordt dan als minimum-eisenpakket gehanteerd en zo worden helaas veel kansen om te besparen gemist. Dat kan anders Wie bij de nieuwbouw wél rekening wil houden met de toekomst, moet als eerste stap de vraag naar materialen en grondstoffen aanpassen. Die zoekt eerst naar duurzame oplossingen en start pas daarna met de bouw. Hoe dan? Stap 1: U kunt door relatief eenvoudige, maar doeltreffende oplossingen al in de ontwerpfase de nodige energiezuinige maatregelen treffen. Daglicht Maak in het ontwerp gebruik van daglicht, maar voorkom oververhitting. Zonwering Installeer aan de buitenkant van het pand zonwering, inclusief een goede regeling: haal de zonwering neer voordat de warmte binnen is. Of neem zonwering in de constructie op. Licht Wees selectief met lichtbronnen en breng alleen verlichting aan op de plekken waar het nodig is. Pas energiezuinige hoogfrequent-verlichting toe. Isolatie Isoleer de gebouwschil, alle leidingen en appendages. Tijd Maak gebruik van tijdschakelaars voor boilers, (nacht)verlichting en ventilatie. HR ++ glas Pas HR ++ glas toe en warmtewerend glas in de gevels aan de zuidkant. Tips Stap 2: Maak gebruik van duurzame energietoepassingen: Zonnecollectoren voor het (voor)verwarmen van water Warmtepomp voor verwarming én koeling. Zonnecellen voor stroomopwekking Maak waar mogelijk gebruik van restwarmte. Stap 3: Maak gebruik van efficiënte apparatuur: Een hoog rendementketel verdient zichzelf snel terug; u bespaart namelijk flink op de verwarmingskosten. Of schaf enkele kleine ketels in cascadeschakeling aan, zodat de stilstandverliezen fors dalen. HF-TLverlichting in goede armaturen met reflector (kantoor: spiegeloptiek). HR-ventilatoren en motoren. Win warmte terug uit ventilatielucht. Daglichttoetreding in een productiehal

5 Overheid investeert in uw duurzame oplossingen Duurzaamheid Vloerverwarming is energiezuinig, maar dat is lang niet het enige voordeel. Omdat radiatoren overbodig zijn bent u vrijer om de ruimtes in te delen. Uit ervaring blijkt bovendien dat de meeste mensen vloerverwarming behaaglijker vinden dan verwarming via radiatoren. Tenslotte biedt vloerverwarming de mogelijkheid over te stappen op een duurzame warmtepomp. Die warmtepomp hoeft overigens niet perse meteen bij de nieuwbouw te worden geïnstalleerd. Dat kan altijd later nog. Warmte uit vuil De restwarmte van de Huisvuil Centrale (HVC) in Alkmaar is bij uitstek geschikt voor verwarming van gebouwen. Hoe meer we van deze restwarmte gebruiken, hoe minder warmte we weg hoeven gooien. De gemeenten Alkmaar en Heiloo hebben afgesproken dat zoveel mogelijk bedrijven zich moeten aansluiten op het warmtenet. Koeling is hot Koeling is in de ontwerpfase vaak een ondergeschoven kindje. De meeste bedrijven zijn wel alert op besparingen voor verwarming, maar zien de koeling over het hoofd. En dat terwijl de meeste kantoorgebouwen meer energie gebruiken om te koelen dan om te verwarmen. In de ontwerpfase kunt u al regelen dat warmtebronnen als kopieerapparatuur en servers in aparte ruimtes moeten komen. Op die manier kan de lucht separaat worden afgezogen of gekoeld. Verstandig met licht Weet dat energiezuinige verlichting veel minder warmte afgeeft dan conventionele verlichting. Ga daarnaast selectief om met de plaatsen waar verlichting moet komen. Vaak denkt men dat de hele ruimte goed en evenwichtig verlicht moet zijn. Dat is een misverstand. Uitsluitend op de plekken waar men intensief werkt is behoefte aan meer licht. Op andere plekken, zoals in grote hallen, kan men zowel het licht als de verwarming aanpassen. Zo is er bijvoorbeeld gasgestookte stralingsverwarming verkrijgbaar waardoor je niet voortdurend àlle lucht in een hal hoeft te verwarmen. Zink, koper en lood Het gebruik van uitlogende metalen, als zink, koper en lood, wordt over het algemeen afgeraden. Tenzij het materiaal gecoat is. Hout met een keurmerk verdient de voorkeur FSC staat voor: Forest Stewardship Council, en is een onafhankelijke organisatie met vertegenwoordigers uit de hele productieketen. Groene Hypotheek Verschilende banken hanteren de Groene Hypotheekregeling. Dat houdt in dat de klant rentekorting krijgt als hij voor zijn bedrijfspand gebruik maakt van duurzame materialen; als er waterbesparende maatregelen zijn genomen én als er ten opzichte van het bouwbesluit 30% energiebesparing wordt gerealiseerd. Belastingvoordeel Wie investeert in milieuvriendelijke en/of energiezuinige oplossingen, kan voor bepaalde maatregelen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de kosten. De overheid heeft drie fiscale regelingen in het leven geroepen: de Energie Investeringsaftrek (EIA), de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de VAMIL (regeling willekeurige afschrijving van milieu-investeringen). Ook de Provincie Noord-Holland subsidieert duurzame energietoepassingen. Vloerverwarming in aanleg

6 Verhuizen: hét moment voor verbeteringen Verbeteringen Voordat er wordt verhuisd is het zaak om te onderzoeken wat er op energiebied beter kan. Is dat helder, dan kunt u weloverwogen beslissingen nemen om het energieverbruik in te dammen. Zorgvuldige check Energieverbruik, zo leert de praktijk, kan altijd efficiënter. Dan moet u eerst weten wat de stand van zaken is. Wat en waar verbruikt u precies en hoe? Een zorgvuldige check biedt opheldering en leidt vaak tot een efficiënter verbruik. Gebouw onder de loep De schil van het gebouw biedt veel kansen. Let wel, dat maakt meestal nieuwe investeringen noodzakelijk. Verbetering van de isolatie Toepassen van HR++ glas Aanbrengen van tochtwerende maatregelen Goede zonwering voorkomt oververhitting in de zomer. Het scheelt bovendien in de kosten voor koeling en, ook niet onbelangrijk, de medewerkers varen er wel bij. Onbekende ventilatie Ventilatie wordt nogal eens vergeten. Zonder het te beseffen ventileert men vaak dag en nacht. Niet nodig, zonde van de energie. Met een kleine, bescheiden investering als een tijdschakelaar, kunt u veel besparen. Kies voor ventilatoren met gelijkstroommotoren. Deze hebben een hoog rendement en zijn goed te regelen. Soms kan warmte worden teruggewonnen en opnieuw worden gebruikt. s Zomers s nachts ventileren, zodat overdag de behoefte aan koeling afneemt. Hoe zit t met de verwarming? Als de indeling van het pand verandert, is het slim om in één adem ook de groepenindeling opnieuw te bekijken. Is de ketel aan vervanging toe? Kies dan voor een zuinige HR-ketel of een aantal kleine ketels in cascade. Dat maakt de stilstandverliezen namelijk kleiner. Isolatie van leidingen en appendages verdient zich snel terug. De weersafhankelijke regeling is vaker verkeerd ingesteld dan goed. Een juiste instelling bespaart al gauw enkele procenten. Veel verwarmingsregelingen werken met schakelklokken. Denk aan de zomertijd! Voorkom dat u gelijktijdig verwarmt en koelt. Dat is water naar de zee dragen. Koeling niet vergeten Je staat er niet bij stil, maar het koelen van bedrijfsgebouwen vereist vaak meer energie dan het verwarmen. Door goed onderhoud valt er veel te besparen: Schoonhouden van de condensoren Conditie op peil houden van de deurrubbers Regelmatig ontdooien in verband met rijp De koel-last beperken door afzuiging bij de warmtebronnen toe te passen. Ogen open Registratie van de energiegegevens biedt inzicht. U ziet waar, wat en hoe er wordt verbruikt. En dat inzicht opent vaak weer de ogen voor nieuwe besparingsmogelijkheden. Passieve zonwering bespaart energie voor koeling

7 Bedrijfsproces onder de loep Bedrijfsproces Uw bedrijf verdient het Koppel afzuigingen aan schakelingen. Met name bij specifieke apparatuur, zoals een zaagbank, is dit de beste oplossing. Verwarm zoveel mogelijk met gas en zo min mogelijk elektrisch. De winst is het onrendabele deel van de elektriciteitcentrale! Pas frequentieregeling toe op grote motoren. Voor rollerbaanmotoren of vergelijkbare apparatuur met veel blindvermogen, is een condensatorbatterij een goede oplossing. Check persluchtinstallaties regelmatig op druk, lekkages, en gebruik een tijdschakeling. Isoleer de leidingen. Wees kieskeurig met het gebruik van airconditioning. Wagenpark op orde Let bij uw wagenpark op voldoende bandspanning en informeer uw medewerkers over een zuinige rijstijl. Schaf auto s aan met een laag verbruik: A of B-label. Verlichting kan beter Maak meer en beter gebruik van daglicht. Breng alleen licht daar waar het nodig is. U kunt besparen op de hoog hangende verlichting in hallen door op de werkplekken plaatselijke verlichting te installeren. Zorg voor goede schakelbaarheid van de verlichting en controleer het gebruik. s Zomers kunt u 50% op de halverlichting besparen door het gebruik van een evenonevenschakeling. Pas aanwezigheidsdetectie toe in ruimtes waar zelden iemand komt. Kies voor hoogfrequent TL-verlichting met goede armaturen: reflectoren in hallen, spiegeloptiek in kantoren. U hebt dan beter licht, geen last van interferentie met computermonitoren, veel langere levensduur van de lampen, minder warmte-ontwikkeling en natuurlijk een lagere energierekening. Het energiecontract Voor de wat grotere gebruikers is dag- en nachtbemetering al snel rendabel! Bent u een grootverbruiker van elektriciteit? En heeft u besparingsmaatregelen genomen? Dan is het raadzaam om uw aansluitwaarde opnieuw te laten bekijken. Bij een duidelijk lager vermogen kan de netbeheerder uw aansluitwaarde verlagen. Investeren loont Informeer naar subsidieregelingen op de sites die achterop deze brochures zijn vermeld. De MIA, VAMIL en EIA zijn regelingen die jaarlijks worden herzien. Spiegeloptiek in kantoren

8 Sites to see Websites De site van de Milieudienst Regio Alkmaar biedt informatie over de milieuwetgeving, maar ook actualiteiten en nieuwsbrieven voor ondernemers en burgers. www. VROM.nl Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu geeft op haar site onder andere informatie over de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de regeling willekeurige afschrijving van milieu-investeringen (VAMIL). SenterNovem is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van vele subsidie- krediet- en fiscale regelingen op het gebied van technologie, energie, milieu, export en internationale samenwerking. De site bevat onder meer een subsidie-abc met de stimuleringsregelingen van de rijksoverheid en de EU. Ook op deze site: informatie over groenfinanciering. De website van de MRA met informatie over uiteenlopende milieu-onderwerpen voor de ondernemer. Informatie over de Energie Investeringsaftrek (EIA). Deze regeling geeft fiscale aftrekmogelijkheden voor een groot aantal energiezuinige investeringen. De lijst met maatregelen wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld, evenals die van de MIA en VAMIL. Provincie Noord-Holland biedt op haar site onder meer informatie over het servicepunt Subsidies, Handhaving en Vergunningen. Het CO 2 -servicepunt ondersteunt Noord-Hollandse gemeenten bij de uitvoering van hun klimaatbeleid. Deze site vermeldt tevens informatie over de uitvoering van de subsidieregeling voor Duurzame energietoepassingen, die u via de gemeente of MRA kunt aanvragen. De MRA behandelt deze voor de gemeenten Bergen, Graft-De Rijp, Heiloo en Schermer. www. dubocentrum.nl Over duurzaam bouwen in brede zin. Op zoek naar gegevens over duurzame materialen of gezond binnenklimaat? Over energiebesparing, afvalscheiding en certificering van materialen? Deze site biedt zeer veel informatie. Praktische milieubesparingstips voor ondernemers en consumenten. Tevens informatie over groene stroom. M R A De Milieudienst Regio Alkmaar (MRA) is een samenwerkingsverband van Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heiloo en Schermer B e z o e k a d r e s Hertog Aalbrechtweg DL Alkmaar Postadres Postbus BC Alkmaar Telefoon Fax Website tekst: MRA fotografie: Inter Magic Fotografie, MRA vormgeving: Henk Tijbosch

Omdenken is slim ondernemen

Omdenken is slim ondernemen Omdenken is slim ondernemen Tips voor de ondernemer om energie te besparen Voor u ligt de publicatie Omdenken is slim ondernemen. Alle Bedrijven zijn wettelijk verplicht ( Wet Milieubeheer) maatregelen

Nadere informatie

Eerste hulp bij energie besparen!

Eerste hulp bij energie besparen! Eerste hulp bij energie besparen! Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) wordt steeds belangrijker: zowel voor ondernemers als voor hun klanten, blijkt uit onderzoek van MVO Nederland. Een van de

Nadere informatie

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche Colofon Inhoudsopgave De brochure Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche is een uitgave van Mitex. Realisatie: Mitex Branche Service

Nadere informatie

Goed voor uw portemonnee Goed voor het milieu Goed voor uw imago

Goed voor uw portemonnee Goed voor het milieu Goed voor uw imago Goed voor uw portemonnee Goed voor het milieu Goed voor uw imago Duurzaam ondernemen in Amsterdam. Ondernemende ondernemers doen het. Want slim omgaan met energie, water, afval en vervoer bespaart geld

Nadere informatie

Een schonere leefomgeving? Ook úw keuzes tellen mee

Een schonere leefomgeving? Ook úw keuzes tellen mee Een schonere leefomgeving? Ook úw keuzes tellen mee Een schonere leefomgeving? Ook úw keuzes tellen mee Inhoudsopgave 1. Een schonere omgeving 05 Schoner en zuiniger 05 Handige tips 05 2. Ook úw keuzes

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek Parkmanagement Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek parkmanagement Themadeel energie-efficiëntie / duurzame energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 2 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Een Nieuwe Frisse School. Leren van andermans ervaringen je leert beter in een frisse school. Kompas, energiebewust wonen en werken.

Een Nieuwe Frisse School. Leren van andermans ervaringen je leert beter in een frisse school. Kompas, energiebewust wonen en werken. Kompas, energiebewust wonen en werken Hans Pattist Een Nieuwe Frisse School Leren van andermans ervaringen je leert beter in een frisse school in opdracht van Een Nieuwe Frisse School Een nieuwe school

Nadere informatie

101 Energiebespaartips

101 Energiebespaartips 101 Energiebespaartips (... om lekker en betaalbaar te wonen!) Geld besparen! Lekker wonen! BLG Wonen Jos Klijnenlaan 288 6164 AZ Geleen Goed voor het milieu! Geld besparen én lekker wonen Aan het eind

Nadere informatie

Een Nieuwe Frisse School

Een Nieuwe Frisse School Een Nieuwe Frisse School Je leert beter in een frisse school >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoud Een Nieuwe Frisse School 4 Inleiding 6 Luchtkwaliteit 8 Hitte 10 Koude en tocht 14 Energiegebruik

Nadere informatie

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken Bespaar energie én bespaar op uw woonlasten

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken Bespaar energie én bespaar op uw woonlasten Een huis kopen? Een slim moment om aan energie te denken Bespaar energie én bespaar op uw woonlasten Een nieuwe woning, een nieuwe start. Misschien hebt u al wat op het oog of bent u nog aan het rondkijken.

Nadere informatie

Duurzame energie in uw woning. Antwoorden op uw vragen. SenterNovem is een agentschap van

Duurzame energie in uw woning. Antwoorden op uw vragen. SenterNovem is een agentschap van Duurzame energie in uw woning Antwoorden op uw vragen SenterNovem is een agentschap van Inleiding Wilt u het energieverbruik in uw woning beperken? En tegelijkertijd een bijdrage leveren aan een duurzame

Nadere informatie

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken 2 Een huis kopen? Een nieuwe woning, een nieuwe start. Misschien hebt u al wat op het oog of bent u nog aan het rondkijken. Hoe dan ook

Nadere informatie

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Energie- en klimaatprogramma 2008-2015 Gemeente s-hertogenbosch 1. Woord vooraf Wanneer klimaatneutraal: 2040? 2050? 2060? Aannames en onzekerheid Klimaatneutraal

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

REGELGEVING. Gebouwen voor het verrichten van. medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling, het bieden

REGELGEVING. Gebouwen voor het verrichten van. medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling, het bieden R08 REGELGEVING Informatieblad Energiebesparing Waterbesparing Afvalpreventie Zorgsector Afvalscheiding Afvalwater Gebouwen voor het verrichten van medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling,

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Samen energie besparen

Samen energie besparen Samen energie besparen Samen energie besparen. Dat is hard nodig om stijgende energieprijzen het hoofd te bieden én het milieu een handje te helpen. Veel verhuurders gaan de komende jaren wooncomplexen

Nadere informatie

Energiebesparing in de Industrie

Energiebesparing in de Industrie Kenniscentrum Design en Technologie Energiebesparing in de Industrie Vademecum energiebesparingsmaatregelen in bestaande bedrijven Kom verder. Saxion. saxion.nl/energiebesparing Het project Energie Prestatie

Nadere informatie

Duurzame energie in uw woning. Antwoorden op uw vragen

Duurzame energie in uw woning. Antwoorden op uw vragen Duurzame energie in uw woning Antwoorden op uw vragen Inleiding Wilt u het energieverbruik in uw woning beperken? En tegelijkertijd een bijdrage leveren aan een duurzame leefomgeving? Deze brochure toont

Nadere informatie

Energie besparing in de zorg

Energie besparing in de zorg Voorzitter beroepsvereniging FMGezondheidszorg André de Reus Liever besparen dan bezuinigen Energie besparing in de zorg Energie besparen is een niet te missen kans om de financiële gevolgen van de economische

Nadere informatie

Ik bouw mijn huis duurzaam in Almere. handleiding voor duurzame

Ik bouw mijn huis duurzaam in Almere. handleiding voor duurzame Ik bouw mijn huis duurzaam in Almere Een handleiding voor duurzame zelfbouwers Mensen maken de stad duurzaam Het begrip duurzaamheid heeft in de afgelopen decennia een grote ontwikkeling doorgemaakt. Werd

Nadere informatie

Duurzame energie. Nacht van de Nacht Duurzaam wonen in de Zuidpolder Opening KringloopCentrum Eemnes en Wereldwinkel Laren/Eemnes Prijsvraag

Duurzame energie. Nacht van de Nacht Duurzaam wonen in de Zuidpolder Opening KringloopCentrum Eemnes en Wereldwinkel Laren/Eemnes Prijsvraag Duurzame energie Nacht van de Nacht Duurzaam wonen in de Zuidpolder Opening KringloopCentrum Eemnes en Wereldwinkel Laren/Eemnes Prijsvraag Gemeente Eemnes Duurzaam energiegebruik Duurzaam energiegebruik

Nadere informatie

De energie van Zeewolde. Help mee Zeewolde de groenste gemeente van Nederland te maken!

De energie van Zeewolde. Help mee Zeewolde de groenste gemeente van Nederland te maken! De energie van Zeewolde Help mee Zeewolde de groenste gemeente van Nederland te maken! De energie van Zeewolde Als jongste gemeente van Nederland zijn we al goed bezig als het om duurzaamheid gaat! De

Nadere informatie

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO)

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) 17 februari 2010 Door: Projectgroep DEPW In samenwerking met: Werkgroep Energie van Meerstad de Haas & Partners AM Energy Auteurs: Frans de Haas (de Haas &

Nadere informatie

INLEIDING MEER MET MINDER

INLEIDING MEER MET MINDER Deze brochure is een uitgave van het provinciaal samenwerkingsverband voor de ondersteuning van het gemeentelijk milieubeleid in Vlaams-Brabant. 4 milieudiensten bundelen hun krachten in dit samenwerkingsverband.

Nadere informatie

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie

Energiekrant. Ruim baan voor woningisolatie! Maak kans op gratis zonnepanelen! Kom naar de Energiemarkt op 16 en 17 september.

Energiekrant. Ruim baan voor woningisolatie! Maak kans op gratis zonnepanelen! Kom naar de Energiemarkt op 16 en 17 september. Energiekrant Deze uitgave wordt u aangeboden door de gemeente Rheden september 2011 In deze krant: Isoleren; Juist nu! Uw woning isoleren levert vaak meer op dan u denkt. Maar wat is isoleren precies en

Nadere informatie

Green4energy is specialist in advies

Green4energy is specialist in advies Green4energy is specialist in advies en ontwerp van duurzame energiesystemen, energiemonitoring en besparingsonderzoeken. Ook verzorgen wij EnergiePrestatieAdviezen voor woningen, bedrijfs- en utiliteitsgebouwen.

Nadere informatie

Het groene boekje. Duurzaam is mooi. En nog mooier als het wat oplevert.

Het groene boekje. Duurzaam is mooi. En nog mooier als het wat oplevert. Het groene boekje Duurzaam is mooi. En nog mooier als het wat oplevert. Bespaartips in en rondom het huis Inleiding 5 Verwachte besparing gemiddelde eengezinswoning 6 A. BESPAREN IN EEN HANDOMDRAAI 9 Verwarmen

Nadere informatie

Groene Euro s Scoren Een lagere energierekening houdt uw clubkas in een gezonde conditie! Energieadvies Sportverenigingen

Groene Euro s Scoren Een lagere energierekening houdt uw clubkas in een gezonde conditie! Energieadvies Sportverenigingen Groene Euro s Scoren Een lagere energierekening houdt uw clubkas in een gezonde conditie! Energieadvies Sportverenigingen EV&AC De Tubanters Olympialaan 20 7541 BK Enschede Uitgebracht door: ing. A.R.

Nadere informatie