VERSLAG. Faculteitsraad 3/02-03 van maandag 24 februari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG. Faculteitsraad 3/02-03 van maandag 24 februari 2003 03-04-30"

Transcriptie

1 FACULTEIT TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN DECANAAT KASTEELPARK ARENBERG 1 B-3001 HEVERLEE VERSLAG KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN AANWEZIG Y. Willems (voorzitter), M. Baelmans, Y. Berbers, J. Berlamont, A. Bultheel, R. Cools, C. Creemers, G. Degrande, J. Degrève, W. Dehaene, K. De Jonge, B. De Moor, G. De Roeck, D. De Schreye, J. De Schutter, F. De Troyer, W. D'haeseleer, P. Dierckx, L. Froyen, L. Gelders, G. Gielen, H. Hens, W. Heylen, H. Heynen, J.P. Kruth, B. Lauwers, A. Loeckx, K. Maex, J. Monbaliu, B. Nauwelaers, H. Neuckermans, R. Puers, D. Reynaerts, D. Roose, W. Sansen, P. Sas, M. Steyaert, J. Swevers, E. Toorman, M. Van Barel, H. Van Brussel, A. Van de Capelle, G. Vandenbosch, D. Vandepitte, G. Van der Perre, J. Vander Sloten, L. Vandewalle, S. Vandewalle, D. Van Dommelen, D. Van Gemert, P. Van Houtte, J. Van Humbeeck, E. Van Lil, D. Van Oudheusden, A. Verlinden, M. Wevers Vertegenwoordigers Deeltijds zelfstandig academisch personeel F. Catthoor, P. Heremans, D. Schreurs, L. Verpoest Assisterend academisch personeel M. Dehaene, D. Dooms, H. Hoekstra, J. Proost, L. Schueremans, F. Suykens, G. Van den Branden, J. Willekens Studenten P. Celis, T. Clijmans, V. Gaillez, J. Leys, T. Potters, L. Roose, M. Vandemeulebroucke, M. Van Puymbroeck, O. Vantomme Niet-stemgerechtigden Uitgenodigden F. Verplaetsen Emeriti / Faculteit Wetenschappen / A.M. Caproens (notulist) VERONTSCHULDIGD R. Belmans, M. Blockx, M. Bruynooghe, J.P. Celis, L. Claesen, J. Colpaert, K. De Vlaminck, J. De Wilde, B. De Wit, A. Geraerd, A. Haegemans, T. Lefebvre, J. Mewis, P. Moldenaers, J. Mortelmans, H. Olivié, L. Pintelon, B. Preneel, J. Schreurs, M. Smets, J. Suykens, C. Vandecasteele, O. Van der Biest, J. Vandewalle, S. Van Huffel, P. Verbaeten, B. Verleye, G. Vermeulen, H. Verschure, P. Wollants PROF. DR. IR. Y. WILLEMS, DECAAN TEL FAX

2 2 0. Mededelingen Joos Vandewalle, Departement Elektrotechniek, werd verkozen tot gewoon lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Marcel Smets, Departement ASRO, werd voor de tweede keer benoemd tot gasthoogleraar aan de Graduate School of Design van Harvard University. Hartanto Wong wordt als ombuds voor de GGS Master in Industrial Management vanaf het 2e semester vervangen door Barbara Willems. Thomas Ryckaert, student 2e jaar burgerlijk elektrotechnisch ingenieur, overleed op zaterdag 15 februari ll. De begrafenisplechtigheid vond plaats te Sint-Niklaas op zaterdag 22 februari ll. De Faculteitsraad neemt één minuut stilte in acht. 1. Goedkeuring verslag Faculteitsraad 2/02-03 van maandag 25 november 2002 Het verslag wordt goedgekeurd. 2. Associatie K.U.Leuven Rector Oosterlinck verstrekt toelichting bij het concept Associatie K.U.Leuven, de invoering van bachelor-master en de politieke context. Na de toelichting wordt aan de Faculteitsraad de gelegenheid gegeven vragen te stellen. De transparanten, gebruikt tijdens zijn uiteenzetting, zitten vervat in bijlage 1 aan verslag F.R. 3/02-03). 3. Verslag Academische raden (09/12/2002, 13/01/2003 en 10/02/2003) Decaan Willems brengt verslag uit. Academische raad van 9 december 2002 de vaste werkgroep Curriculumhervorming brengt positief advies uit bij de kleine programmawijzigingen voorgesteld door de Faculteit Toegepaste Wetenschappen. examenreglement - artikel 26 (criteria voor beraadslaging): de harmonisering van de toekenning van graden wordt gekoppeld aan de bespreking van de criteria voor slagen/niet-slagen. Wijzigingen aan artikel 26 zullen pas ingaan in academiejaar middelenbegroting 2003: de toevoeging van een eenmalig krediet uit de reserves aan de middelenbegroting 2003 resulteert voor de Faculteit Toegepaste Wetenschappen in een werkingskrediet dat dat van 2002 benadert. een nieuwe overheadregeling wordt goedgekeurd. Facilitaire diensten: aanrekening gebruik poollokalen - aanrekening kosten Facilitaire diensten: het aanrekeningsvoorstel stuit op studentenprotest met als gevolg dat het luik 'studenten' uit de nota werd gelicht. Hierover zal later worden beslist. het gebruik van ICT-middelen aan de K.U.Leuven: een gedragslijn voor personeelsleden, uitgewerkt door de netdeontologiecommissie, wordt door de Academische raad bekrachtigd. eredoctoraten literatuur, kerk en wetenschap: worden toegekend aan schrijver Mario Vargas Llosa, kardinaal Walter Kasper en wetenschappers Gerhard Ertl, Kai Simons en Catherine Verfaillie Academische raad van 13 januari 2003 adviezen van de Vaste Werkgroep Curriculumhervorming: Master na Master Veiligheidstechniek/Safety Engineering, Master of Science in Nuclear Engineering, Master in Industrial Management en Master in Advanced Studies: Master in Artificial Intelligence krijgen het positieve advies uitwerken. de programmawijziging burgerlijk ingenieur/burgerlijk ingenieur-architect: wordt goedgekeurd maar moet in nog ingepast worden in oude structuur. nieuwe samenstelling Onderzoeksraad : uit de Faculteit Toegepaste Wetenschappen blijft P. Suetens zetelen tot einde 2003; P. Moldenaers wordt vervangen door J. Martens (FLTBW) en D. Roose door K. Maex.

3 3 Academische raad van 10 februari 2003 procedure jaarlijkse docentenevaluatie (JaDe): wordt toegelicht door F. Lammertyn. Voor vakken met een klein aantal studenten wordt een open bevraging ingesteld. Voor deze vakken kan ook uitstel (tot volgend semester) worden aangevraagd. Per Groep zal een commissie (vice-rector, decaan, onderwijscoördinator en student) worden ingesteld die deze aanvragen onderzoekt. Zie ook agendapunt 4.1. van F.R. 3/ richtlijnen voor bachelor-mastervoorstellen: voor de vroegere GAS-opleidingen wordt gesteld dat zij alle initiële masteropleidingen moeten worden. Indien deze opleidingen echter ook mikken op studenten die reeds in het bezit zijn van een initieel masterdiploma, dan kan de opleiding blijven aangeboden worden als initiële masteropleiding, eventueel met studieduurverkorting voor zij die reeds over een masterdiploma beschikken. Eventueel kan ook een postgraduaatgetuigschrift worden afgeleverd. De titulatuur Master na Master blijft voorbehouden voor verdiepende opleidingen waarvan de helft van de opleidingsonderdelen zich specifiek op dit niveau situeren. beleidsnota 'Opdracht en taken van AAP/BAP': wordt nog op een aantal punten bijgestuurd. Belangrijkste punten zijn enerzijds de wettelijke verplichting dat ook aan de deeltijdse AAP-leden het recht wordt gegeven van minstens de helft van hun tijd aan onderzoek te besteden en anderzijds het belang dat wordt gehecht aan het doctoraatsrendement. Selectie GOA-projecten : 10 onderzoeksvoorstellen (duurtijd 5 jaar) worden bekrachtigd door de Academische raad. Voor de Faculteit Toegepaste Wetenschappen werden de door P. Suetens en W. Sansen ingediende projecten goedgekeurd. Ontwerp structuurdecreet: binnen de Vlaamse regering wordt gepoogd een 2/3 meerderheid te vinden voor goedkeuring. Implicatie van de steun van het CD&V is een verscherping van de taalregeling. 4. Onderwijs 4.1. Verslag Facultaire POC (17/02/2003) L. Froyen, voorzitter, brengt verslag uit over volgende agendapunten: belastingsdiagrammen: de Facultaire POC heeft kennis genomen van de belastingsdiagrammen van een aantal studierichtingen. De ontbrekende informatie van nog enkele studierichtingen wordt dringend ingewacht bij de Facultaire POC. bachelor 1: voor 'Probeemoplossen en Ontwerpen 1' werd een coördinator aangesteld en werden de werkzaamheden opgestart. Een voltijds medewerker staat ter beschikking; de verschillende docenten worden nauw betrokken bij de invulling van P&O 1. Een uitgebreide werkgroep heeft zich nogmaals gebogen over de invulling van 'Toegepaste mechanica, deel 2' en volgend compromis werd bereikt: het gedeelte 'sterkteleer' wordt sterker uitgewerkt; het deel 'fluïdum- en continuümmechanica' komt beperkter aan bod. De meest actuele syllabus werd echter pas maandagochtend 24 februari 2003 op CWIS geplaatst. bachelor 2: zie agendapunt 4.4. master na master: zie agendapunt 4.4. diplomabenamingen na de invoering van bachelor-master: toelichting over de richting waarin zal worden uitgegaan, werd gegeven door rectoraal adviseur T. Boon. Het diploma zal een graad (bachelor of master), een specificatie (of Science, of Art, ) (niet noodzakelijk) en een kwalificatie (bv. scheikunde, ) omvatten. De beschermde titel 'burgerlijk ingenieur' zal worden gekoppeld aan de masteropleiding en niet aan het opleidingstraject Ba FTW + Ma FTW. Het diplomasupplement zal waardevolle informatie bevatten zoals de afstudeerrichting, de gevolgde optie, Om als afstudeerrichting te kunnen worden beschouwd, moet de desbetreffende afstudeerrichting minstens 15 studiepunten verschillen van een andere afstudeerrichting. programmawijzigingen: zie agendapunt 4.2.

4 4 JaDe: de Facultaire POC blijkt weinig enthousiast voor een gecompliceerde evaluatieprocedure en stelt voor de universiteitsbrede vragenlijst te gebruiken voor alle docenten. De bevraging wordt facultair ingesteld. Logistieke medewerking wordt verleend door de departementale secretariaten en het Kandidatuurcentrum. Voor colleges met een klein aantal studenten wordt voorgesteld uitstel van bevraging aan te vragen. Aan de Faculteitsraad wordt de gelegenheid geboden op hogerstaand voorstel te reageren. Uit de reacties kan worden onthouden: - studenten en docenten worden overbevraagd: kan er worden gesnoeid in het aantal bevragingen? - de efficiëntie van de bevragingen wordt in vraag gesteld; - de universiteitsbrede vragen leveren onvoldoende informatie op over doceergedrag; er wordt best een tweetal bijkomende vragen toegevoegd; - de studenten dringen erop aan om in de mate van het mogelijke ook vakken met een klein aantal studenten te evalueren. Bij hogervermelde reacties aansluitend stelt L. Froyen voor dat aan de universiteitsbrede vragenlijst inderdaad twee vragen kunnen worden toegevoegd, evenwel telkens dezelfde twee voor alle vakken. Van het groot aantal vakken (170) met een klein aantal studenten zal een beperkte selectie worden gemaakt die via JaDe wordt geëvalueerd. L. Froyen nodigt de lesgevers nogmaals uit op de uiteenzetting over JaDe die plaatsvindt op woensdag 26 februari e.k. om 17u in auditorium Snoeys, Celestijnenlaan 300 te 3001 Heverlee. Aan de docenten wordt gevraagd met de instelling van de bevraging te wachten tot hogervermelde infosessie heeft plaatsgevonden Programmawijzigingen L. Froyen, voorzitter Facultaire POC, licht de voorliggende kleine programmawijzigingen toe. Deze programmawijzigingen werden positief geadviseerd door de Facultaire POC. De Faculteitsraad keurt de programmawijzigingen goed (bijlage 2 aan verslag F.R. 3/02-03) Aanvragen tot semesterwissel W. Heylen, academisch secretaris, verstrekt toelichting. De voorliggende lijst bevat een aantal vakken die dit academiejaar in een ander semester worden gegeven dan oorspronkelijk gepland. Het merendeel van deze vakken behoort tot opleidingen die pas vanaf academiejaar werden gesemesteriseerd met een aantal organisatorische of andere problemen tot gevolg. De Faculteitsraad neemt akte van deze semesterwissels. Afspraken met betrekking tot de programmering vanaf academiejaar moeten voor een aantal vakken nog worden gemaakt Bachelor B2- (zie en Mastervoorstellen (manama) L. Froyen, voorzitter Facultaire POC, licht aan de hand van een aantal transparanten (bijlage 3 aan verslag F.R. 3/02-03) de stand van zaken toe met betrekking tot de opbouw en de voorstellen tot invulling van bachelor 2. Vastgesteld wordt dat de inrichting van de technisch verbredende minor een vermeerdering van de didactische inspanning met 20% impliceert. Mogelijk programmeerbaar alternatief is dat de student die voor de technische verbredende minor opteert, zelf een pakket samenstelt van technisch verbredende vakken uit de verschillende hoofd- en nevenrichtingen. Probleem dat zich dan nog stelt is de concrete invulling van P&O voor deze studenten. Oplossingen ad hoc zullen moeten worden uitgewerkt. Dit probleem stelt zich niet in de nevenrichting bedrijfsbeheer. Een aantal leden van de Faculteitsraad vraagt zich af of het wel opportuun is de technisch verbredende nevenrichting in te voeren. L. Froyen stelt voor deze nevenrichting voorlopig wel

5 5 aan te bieden. Afhankelijk van de belangstelling voor deze nevenrichting kan over het behoud/de afschaffing ervan na enkele jaren worden beslist. W. Heylen, academisch secretaris, verstrekt toelichting bij een tussentijds programmatieschema voor bachelor 2. Indien dit schema wordt aangehouden zal de doceerbelasting in vergelijking met de huidige 2e kandidatuur en het 1e ingenieursjaar niet noemenswaardig toenemen. De invulling van het luik algemeen vormende vakken (9 studiepunten) is nog niet rond. Naast Bedrijfskunde (6 studiepunten) moet er nog een tweede vak van 3 studiepunten worden geprogrammeerd. Voorgesteld wordt te kiezen tussen 1) Religie, levensbeschouwing en zingeving (RLZ) (resterende 3 studiepunten, want reeds één vak van 3 studiepunten in bachelor 1 zodat voldaan is aan de universitaire eis van 6 studiepunten) of 2) keuzemogelijkheid uit huidig bestaand keuzevakkenpakket 2e kandidatuur, aangevuld met de taalvakken HB60, HJ88 en HJ89. M. Vandemeulebroucke meldt dat de studenten mogelijkheid 2 voorstaan omwille van de keuzevakken die het best tot hun recht komen in de bacheloropleiding. W. D'haeseleer beveelt mogelijkheid 1 aan omdat de filosofische vakken dan nauwer op elkaar aansluiten. De Facultaire POC zal in haar volgende vergadering de invulling van het luik algemeen vormende vakken nogmaals onderzoeken. De Faculteitsraad hecht zijn goedkeuring aan de structuur van bachelor 2 burgerlijk ingenieur. H. Neuckermans, programmadirecteur architectuur, stelt vervolgens aan de hand van een aantal transparanten (bijlage 4 aan verslag F.R. 3/02-03) de bachelor-masteropleiding architectuur voor. J. Berlamont betreurt het late tijdstip waarop 'Hydraulica', toch een basisvak voor 'Bouwfysica, deel 1' (3e jaar bachelor), wordt geprogrammeerd. H. Hens sluit zich bij deze opmerking aan. Hij voegt eraan toe dat het ontbreken van enige voorkennis van hydraulica ook nefast is voor het vak 'Installaties in gebouwen'. K. De Jonge merkt op dat de uitgebrachte kritiek de invulling van de masteropleiding betreft. Deze discussie is nu niet aan de orde. Daarenboven wordt van de Faculteitsraad verwacht vertrouwen te hebben in de voorstellen van de betrokken POC. De Faculteitsraad hecht zijn goedkeuring aan de structuur van bachelor 2 burgerlijk ingenieurarchitect. L. Froyen geeft tot slot een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de 13 master na mastervoorstellen (bijlage 5 aan verslag F.R. 3/02-03) Wijziging examenreglement W. Heylen, academisch secretaris, licht de aanpassing in de Facultaire aanvullingen bij Afdeling 2, artikel 4 van het universitair examenreglement toe. De Faculteitsraad keurt de wijziging goed mits toevoeging van een uiterste datum (15 november) voor het indienen van het uitdrukkelijk verzoek aan de faculteit (bijlage 6 aan verslag F.R. 3/02-03) Verslag Facultaire doctoraatscommissie (09/12/2002, 06/01/2003 en 10/02/2003) - verslag Facultair doctoraatssymposium (11/12/2002) L. Froyen, voorzitter Facultaire doctoraatscommissie, brengt verslag uit. Tijdens hogervermelde vergaderingen werden in eerste instantie de individuele aanvragen tot aanvang van de doctoraatsopleiding afgehandeld, een aantal tussentijdse evaluaties besproken en doctoraatsdagboeken onderzocht en goedgekeurd. Daarnaast heeft de doctoraatscommissie de 'Class of Excellence' over 'Naturally Fractured Formations', georganiseerd in het kader van de Interuniversitaire buitenlandse

6 6 Francquileerstoel, een initiatief van de Université de Liège (R. Charlier) in samenwerking met de U.L.B. (J.C. Verbrugge) en de K.U.Leuven (A. Vervoort) erkend als A1-doctoraatsactiviteit. Bij aanvragen van industrieel ingenieur om te worden toegelaten tot de doctoraatsopleiding blijft de Facultaire doctoraatscommissie de regel hanteren dat kandidaten pas worden toegelaten na het afleggen van een predoctorale proef van 60 studiepunten. De overige 30 studiepunten kunnen worden verworven tijdens de doctoraatsopleiding. Bij de Facultaire doctoraatscommissie leeft nochtans het gevoel dat een predoctorale proef van 60 studiepunten volstaat. Zie ook agendapunt 4.6. Het doctoraatssymposium van 11 december 2002, waarop 150 posters werden voorgesteld, kende veel belangstelling. Bijsturing is noodzakelijk op het vlak van de selectie van de posters, het tijdsbestek voor het bezoek aan de posters en de invulling van de inleidende sessie en de discussiesessie. Overleg over de organisatie van een interuniversitair doctoraatssymposium wordt opgezet. Vooropgestelde datum en plaats: woensdag 10 december 2003 aan de K.U.Leuven. De richtlijnen voor de doctoraatsopleiding/het doctoraat werden licht bijgestuurd. De aanpassingen betreffen: - paragraaf 8.12: 'nodige stavingstukken' werd vervangen door 'originele stavingstukken' - paragraaf 9.1.3: voor het aanvragen van een ISBN-nummer (kan nu elektronisch) wordt doorverwezen naar een verantwoordelijke in de Campusbibliotheek Verslag Vlaamse decanenconferentie (14/02/2003) Decaan Willems brengt verslag uit. De Universiteit Gent en de V.U.B. wensen in de toekomst de dubbele titulatuur 'burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur' aan te houden. Interuniversitair overleg aangaande de diplomatitulatuur moet nog worden gepland. Het voorstel van de FTW K.U.Leuven om de predoctorale proef voor industrieel ingenieurs te reduceren van 90 studiepunten naar 60 studiepunten wordt gesteund door de V.U.B.; de Universiteit Gent is voor het behoud van de 90 studiepuntenproef. Noch de Universiteit Gent, noch de V.U.B. wenst nog politiek te ageren voor het behoud van het toelatingsexamen en de bescherming van de titel van burgerlijk ingenieur. De interuniversitaire postacademische opleidingen Informatietechnologie en Telecommunicatie worden, gezien de minder goede economische conjunctuur, tot een minimum herleid in afwachting van betere tijden Verslag Belgische decanenconferentie (17/02/2003) Decaan Willems brengt summier verslag uit. De werkzaamheden rond de invoering van de bachelor-masterstructuur worden in het Franstalig gedeelte van België opgedreven. Tegenover de Associaties in Vlaanderen staan de universitaire polen in Wallonië, zonder betrokkenheid van de hogescholen. Gezien beide landsgedeelten met dezelfde problematiek worden geconfronteerd, wordt het vergaderritme van de Belgische decanen opgevoerd naar twee vergaderingen per jaar Aanvragen tot plaatsvervanging De Faculteitsraad neemt akte van de ingediende aanvragen tot plaatsvervanging voor het 2e semester van academiejaar

7 7 5. Faculteitswerking 5.1. Verslag Prof. ir. R. Van Cauterenleerstoel (27/11/2002) De decaan feliciteert de collegae R. Belmans en W. D'haeseleer voor de puike organisatie van deze zeer succesvolle studiedag Infodag FTW (15/03/2003) De decaan wijst op het belang van infodagen voor de recrutering van studenten en roept zijn collega's en VTK op hun medewerking te verlenen aan deze Infodag van zaterdag 15 maart e.k. waarop het nieuwe bachelor-masterprogramma zal worden gepromoot. 6. Internationale contacten 6.1. Socrates-Erasmus: aanvraagronde Voor de ATHENS-week (17-22 maart 2003) hebben zich 12 K.U.Leuven studenten ingeschreven. Aanvragen voor Socrates-Erasmusuitwisseling moeten uiterlijk 15 maart 2003 worden ingediend op het facultair Socrates-Erasmussecretariaat. Het aanvraagformulier kan worden afgeladen van website CESAER-SEFI Helsinki Seminar (07-08/02/2003) Decaan Willems brengt verslag uit. Hogervermeld seminarie werd georganiseerd ter voorbereiding van lobby-acties tijdens de Europese rectorenvergadering (Graz) en de Europese Ministervergadering (Berlijn). Elk land blijkt zijn eigen onderwijssysteem te verdedigen en probeert hiervoor de goedkeuring te krijgen van andere landen. De U.K. en Frankrijk blijven ijveren voor geïntegreerde masters (geen bachelorproef noch bachelordiploma). De structuur van de studies blijft dan meer efficiënt: geen uitstroom na drie jaar, geen afstudeerproject voor bachelor. Geïntegreerde masters bieden het bijkomend voordeel dat zij volledig financierbaar zijn; in een groot aantal Europese landen zal immers de studiefinanciering gereserveerd blijven voor de undergraduate of bachelorstudies. Voor masterstudies zal men naar studieleningen of andere vormen van financiering gaan. Het belang van netwerken voor de waarde van de diploma's werd nogmaals onderstreept. Daarom stelt de decaan voor dat de Faculteit zo vlug mogelijk lid wordt van het TIME-netwerk om bidiplomering mogelijk te maken. Suggesties voor het afsluiten van bilaterale bidiplomeringsakkoorden worden ingewacht op het faculteitssecretariaat. De accreditaties zullen minimumeisen vastleggen; er zal zeker een beroep moeten worden gedaan op netwerken indien een universiteit de overschrijding van deze minima officieel internationaal erkend wil zien. Volgens de Duitse delegatie werd recent in Duitsland beslist slechts één bachelor in te richten voor universiteiten (burgerlijk ingenieur) en hogescholen (industrieel ingenieur). Hierop wordt verder gebouwd met twee masteropleidingen. 7. Doctoraten 7.1. Aanvragen tot aanvang, samenstelling begeleidingscommissie en samenstelling examencommissie De decaan vraagt volgende correctie aan te brengen aan bijlage 6, p. 9 met betrekking tot de examencommissie van Koen Uyttenhove: H. Casier is geen toegevoegd maar volwaardig lid van de examencommissie. De Faculteitsraad keurt vervolgens de aanvragen tot aanvang en de samenstelling van de examencommissies goed (bijlage 7 aan verslag F.R. 3/02-03).

8 8 8. Varia Openlesweek: vindt plaats van 3 tot 7 maart 2003 (krokusvakantie). Een aantal colleges voor burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect worden opengesteld voor leerlingen uit het secundair onderwijs. Studie- en informatiedagen : de decaan dankt de informatoren voor hun medewerking aan deze infosessies. ZAP-raad: wordt georganiseerd op maandag 24 maart 2003 om 15u30 (voorafgaand aan informele faculteitsraad) met volgende twee agendapunten 1) wijziging examenreglement (beraadslagingscriteria) en 2) titulatuur BaMa-diploma's 9. Rondvraag P. Celis, preses, nodigt de professoren uit op de jaarlijkse VTK-proffenavond (kaas, wijn- en bieravond) die plaatsvindt op maandag 3 maart e.k. om 20u in Zaal Pavo, J. Vandenbemptlaan 2A, te 3001 Heverlee. Een officiële uitnodiging is onderweg. De vergadering wordt besloten om 18u40.

! " #" $ % & $ & "! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 (

!  # $ % & $ & ! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 ( De tekst in cursief is het Aanvullend facultair reglement betreffende het doctoraat in de wetenschappen en het doctoraat in de toegepaste biologische wetenschappen De bijzondere bepalingen en criteria

Nadere informatie

Doctoraatsreglement van de FPPW

Doctoraatsreglement van de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2014 1. Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke

Nadere informatie

Facultaire informatie Bachelor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde Bachelor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde (voltijds/deeltijds)

Facultaire informatie Bachelor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde Bachelor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde (voltijds/deeltijds) Facultaire informatie Bachelor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde Bachelor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde (voltijds/deeltijds) Taal : N Studiepunten : 180 Algemene informatie De studenten

Nadere informatie

Omvorming naar de masteropleidingen

Omvorming naar de masteropleidingen Omvorming naar de masteropleidingen Data van indiening van de ingevulde formulieren: Dit beperkt formulier op 4 oktober 2002 Uitgebreider formulier (met o.m. de doelstellingen en eindtermen) uiterlijk

Nadere informatie

Facultaire kalender

Facultaire kalender Januari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Maart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Omvorming naar de masteropleidingen

Omvorming naar de masteropleidingen Omvorming naar de masteropleidingen Data van indiening van de ingevulde formulieren: Dit beperkt formulier op 4 oktober 2002 Uitgebreider formulier (met o.m. de doelstellingen en eindtermen) uiterlijk

Nadere informatie

VERSLAG. Faculteitsraad 5/03-04 van maandag 3 mei

VERSLAG. Faculteitsraad 5/03-04 van maandag 3 mei FACULTEIT TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN DECANAAT KASTEELPARK ARENBERG 1 B-3001 HEVERLEE VERSLAG KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN AANWEZIG Y. Willems (voorzitter), M. Baelmans, Y. Berbers, A. Bultheel, D. Cattrysse,

Nadere informatie

H0J12A Bedrijfskunde 6 pt. 47,0 u. L. Gelders Bedrijfskunde 36,5 u. L. Gelders Bedrijfskunde: oefeningen en seminaries 10,5 u. L.

H0J12A Bedrijfskunde 6 pt. 47,0 u. L. Gelders Bedrijfskunde 36,5 u. L. Gelders Bedrijfskunde: oefeningen en seminaries 10,5 u. L. Facultaire informatie Burgerlijk Scheikundig Ingenieur Burgerlijk Scheikundig Ingenieur Toelatingsvoorwaarden Om toegelaten te worden tot de studies van burgerlijk scheikundig ingenieur is een diploma

Nadere informatie

Bijzondere examenreglementen

Bijzondere examenreglementen Bijzondere examenreglementen Versie goedgekeurd door de Academische raad d.d. 14.05.2007 Examenreglement van de K.U.Leuven 2007-2008 Onderafdeling 1 - Bijzondere bepalingen in verband met de verhandeling

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2008;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2008; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van de vorm van de diploma's en de inhoud van het bijhorend diplomasupplement

Nadere informatie

Kalender Faculteit Ingenieurswetenschappen

Kalender Faculteit Ingenieurswetenschappen Facultaire kalender 2015-2016 September 2015 di 1 conclaaf Groepsbestuur W&T / Facultaire doctoraatscommissie (14.00 u.) wo 2 Groepsbestuur W&T / Uitgebreid Groepsoverleg W&T (16.00 u.) do 3 conclaaf

Nadere informatie

Kalender Faculteit Ingenieurswetenschappen

Kalender Faculteit Ingenieurswetenschappen Facultaire kalender 2017-2018 September 2017 vrij 1 za 2 zo 3 36 ma 4 Leuven kermis / conclaaf Facultaire POC di 5 wo 6 do 7 conclaaf Faculteitsbestuur vrij 8 za 9 infobeurs zo 10 deadline opladen examenresultaten

Nadere informatie

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement Opleidingsraden reglement REGLEMENT OPLEIDINGSRADEN Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 1 april 2014. INHOUDSTABEL Hoofdstuk I: Definities en toepassingsgebied Hoofdstuk II: Samenstelling van

Nadere informatie

Kalender Faculteit Ingenieurswetenschappen

Kalender Faculteit Ingenieurswetenschappen Kalender 2014-2015 Faculteit Ingenieurswetenschappen Foto cover: Leen Cuypers September 2014 36 ma 1 di 2 CTI-liaisonoverleg (12.00 u.) / Facultaire doctoraatscommissie (14.00 u.) wo 3 do 4 vrij 5 za 6

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

NIEUW HUISHOUDELIJK REGLEMENT FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN werkdocument BESTAAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT FACULTEIT TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

NIEUW HUISHOUDELIJK REGLEMENT FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN werkdocument BESTAAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT FACULTEIT TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN BESTAAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT FACULTEIT TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN goedgekeurd door de Faculteitsraad op 22 oktober 2001 bekrachtigd door de Academische raad op 12 november 2001 Hoofdstuk 1: De facultaire

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27438 28 augustus 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 augustus 2015, nr. 759965,

Nadere informatie

Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering

Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering Betreft: Taalregeling hoger onderwijs aanvragen voor het aanbieden van

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst Combineer filosofie met een andere opleiding (rechten, sociologie, psychologie, geschiedenis ) Beste (toekomstige)

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

REGLEMENT TOT VASTSTELLING VAN DE SAMENSTELLING, DE WERKING EN DE BEVOEGDHEDEN VAN DE RADEN VAN DE FACULTEITEN VAN DE UNIVERSITEIT GENT

REGLEMENT TOT VASTSTELLING VAN DE SAMENSTELLING, DE WERKING EN DE BEVOEGDHEDEN VAN DE RADEN VAN DE FACULTEITEN VAN DE UNIVERSITEIT GENT REGLEMENT TOT VASTSTELLING VAN DE SAMENSTELLING, DE WERKING EN DE BEVOEGDHEDEN VAN DE RADEN VAN DE FACULTEITEN VAN DE UNIVERSITEIT GENT Raad van bestuur van 7 maart 2014, gewijzigd door de raad van bestuur

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zitting 2008-2009 25 maart 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zie: 2158 (2008-2009) Nr. 1: Ontwerp van decreet 5571 OND 2 AMENDEMENT Nr. 1 Artikel 7 In a), tweede

Nadere informatie

Verder studer e n. Zoek de zeven verschillen: bachelor en master

Verder studer e n. Zoek de zeven verschillen: bachelor en master Verder studer e n Zoek de zeven verschillen: bachelor en master Alles over bachelors en masters Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Beleidsdomein Onderwijs Vorming www.hogeronderwijsregister.be Awel,

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD Hoofdstuk I: Samenstelling van de Onderwijsraad. Art. 1: Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van en rekening houdend met de bepalingen

Nadere informatie

AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Vademecum Onderzoeksproject

AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Vademecum Onderzoeksproject AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Vademecum Onderzoeksproject 2014-2015 2 Inleiding Dit boekje is een handleiding voor het opleidingsonderdeel Onderzoeksproject Muziek. Het Onderzoeksproject Muziek

Nadere informatie

Samenstelling van de opleidingscommissies in de FPPW

Samenstelling van de opleidingscommissies in de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Samenstelling van de opleidingscommissies in de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2003 Gewijzigd door de Faculteitsraad

Nadere informatie

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde?

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? FACULTEIT WETENSCHAPPEN SLO natuurwetenschappen, SLO wiskunde wet.kuleuven.be/studenten/slo Kies ik voor aardrijkskunde,

Nadere informatie

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen BACHELOR IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN (180 SP) Opgelet: De gehele structuur van de bacheloropleiding is gewijzigd. Voortaan bestaat de opleiding uit drie modules, nl. Discipline, Methode en Ontplooiing,

Nadere informatie

INHOUD. Geschiedenis Missie Structuur Onderwijs. Internationaal Netwerk Rankings Personeel Onderzoek

INHOUD. Geschiedenis Missie Structuur Onderwijs. Internationaal Netwerk Rankings Personeel Onderzoek INHOUD Geschiedenis Missie Structuur Onderwijs Internationaal Netwerk Rankings Personeel Onderzoek 2 200 JAAR GESCHIEDENIS 3 TIJDSLIJN 1817 1876-1890 1991 2013 2017 Plechtige opening Onderzoek wordt Naamsverandering

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Paul de Knop (53) is vanaf eind september de nieuwe rector van de VUB.

Paul de Knop (53) is vanaf eind september de nieuwe rector van de VUB. Paul De Knop wordt nieuwe rector van VUB Paul de Knop (53) is vanaf eind september de nieuwe rector van de VUB. Etterbeek - Professor Paul De Knop (53) heeft de rectorverkiezingen aan de Vrije Universiteit

Nadere informatie

ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING

ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING Opzet en structuur De sjabloon van het aanvraagdossier

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

betreffende het onderwijs XXVI

betreffende het onderwijs XXVI ingediend op 744 (2015-2016) Nr. 3 18 mei 2016 (2015-2016) Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVI Documenten in het dossier: 744 (2015-2016) Nr. 1: Ontwerp van decreet Nr.

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

INNOVEREND ONDERNEMEN

INNOVEREND ONDERNEMEN ACADEMISCH PROGRAMMA INTERUNIVERSITAIR POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate Create Design Geef de wereld van morgen mee vorm Het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Nadere informatie

Deliberatiebijeenkomsten van de School of Arts. A. SITUERING

Deliberatiebijeenkomsten van de School of Arts. A. SITUERING Deliberatiebijeenkomsten van de School of Arts. A. SITUERING De Hogeschool Gent heeft de voorbije jaren via de onderwijs-en examenregeling de werking van een deliberatiecommissie geautomatiseerd. Omwille

Nadere informatie

Het taalbeleid aan de Universiteit Gent 2009-2011: resultaten en bevindingen

Het taalbeleid aan de Universiteit Gent 2009-2011: resultaten en bevindingen . Taalbeleid hoger onderwijs Ronde 8 Sibo Kanobana Universiteit Gent Contact: sibo.kanobana@ugent.be Het taalbeleid aan de Universiteit Gent 2009-2011: resultaten en bevindingen 1. Inleiding In deze bijdrage

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

COMMISSIE HOGER ONDERWIJS VLAANDEREN

COMMISSIE HOGER ONDERWIJS VLAANDEREN COMMISSIE HOGER ONDERWIJS VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS M.H.O. OP TOETS NIEUWE OPLEIDING Opzet en structuur Dit sjabloon met richtlijnen

Nadere informatie

Informatie voor docenten

Informatie voor docenten Informatie voor docenten Overzicht stagemogelijkheden FEB-studenten die een stage willen verrichten, hebben volgende mogelijkheden. 1. Stageproject (Internship project) als studenten stage lopen in een

Nadere informatie

2014/2015. Koninklijk Conservatorium Antwerpen. specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans

2014/2015. Koninklijk Conservatorium Antwerpen. specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Academiejaar 2014/2015 Koninklijk Conservatorium Antwerpen specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Koninklijk Conservatorium Antwerpen specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Wil je na

Nadere informatie

betreffende het Onderwijs XXIII

betreffende het Onderwijs XXIII stuk ingediend op 2066 (2012-2013) Nr. 5 19 juni 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet betreffende het Onderwijs XXIII Amendementen Stukken in het dossier: 2066 (2012-2013) Nr. 1: Ontwerp van decreet Nr.

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PROCEDURES INZAKE CURRICULUMBEHEER

REGLEMENT HOUDENDE PROCEDURES INZAKE CURRICULUMBEHEER 1 REGLEMENT HOUDENDE PROCEDURES INZAKE CURRICULUMBEHEER INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I: Definities Hoofdstuk II: Onderwijsprocedures Hoofdstuk III: Slotbepalingen 2 Het Reglement houdende procedures inzake curriculumbeheer

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

Omvorming naar de masteropleidingen

Omvorming naar de masteropleidingen Omvorming naar de masteropleidingen Herindiening van Masteropleiding Informatica - 120 studiepunten Juni 2004 I. Indiener 1. Faculteit / Gemeenschappelijke Raad - Onderwijscommissie WETENSCHAPPEN - Onderwijscommissie

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 21 mei 2015 Beslissingen i.v.m. gelijkwaardigheid buitenlandse diploma s Rolnr. 2015/071-21 mei 2015... 2 Rolnr. 2015/073-21 mei 2015...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

Academische kalender Biomedical Engineering

Academische kalender Biomedical Engineering Academische kalender 2016-2017 Biomedical Engineering September 2016 Do. 1 11 u. Startvergadering masterproef Eindvoorstellingen masterproeven, derde examenperiode Vrij. 2 Eindvoorstellingen masterproeven,

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology. Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie

Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology. Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie Artikel 1: Algemeen 1.1 Het Colloquium Doctum is een toelatingsonderzoek naar de

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Vooraf Dit basisreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Getuigschrift Bijzondere

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Rolnummer 786. Arrest nr. 14/95 van 7 februari 1995 A R R E S T

Rolnummer 786. Arrest nr. 14/95 van 7 februari 1995 A R R E S T Rolnummer 786 Arrest nr. 14/95 van 7 februari 1995 A R R E S T In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 10 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 5 september 1994 tot regeling

Nadere informatie

Decreet betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap

Decreet betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap Decreet betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld bij artikel 59bis van de Grondwet. HOOFDSTUK I Algemene bepalingen AFDELING

Nadere informatie

Master in het vennootschapsrecht

Master in het vennootschapsrecht Master in het vennootschapsrecht INTERUNIVERSITAIR PROGRAMMA Faculteit Rechtsgeleerdheid De master in het vennootschapsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid legt de klemtoon op de grondige uitdieping

Nadere informatie

Examencommissie wiskunde voorzitter Prof. J. Van der Jeugt, secretaris Prof. H. Vernaeve opstellen examenroosters deliberaties, proclamaties

Examencommissie wiskunde voorzitter Prof. J. Van der Jeugt, secretaris Prof. H. Vernaeve opstellen examenroosters deliberaties, proclamaties Opleidingscommissie Wiskunde (OCW) voorzitter Prof. A. Weiermann samenstellen van het opleidingsprogramma opstellen lessenroosters aanstellen lesgevers Examencommissie wiskunde voorzitter Prof. J. Van

Nadere informatie

Doctoraatsreglement van de FPPW

Doctoraatsreglement van de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 7 oktober 2015 1. Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke bepalingen

Nadere informatie

Facultaire kalender

Facultaire kalender Facultaire kalender 2013-2014 vastgesteld door de faculteitsraad op 21-05-2014 september 2013 23/09/2013 start academiejaar start 12 weken onderwijsactiviteiten van het 1e semester (t.e.m. 14/12/2013)

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving... 2 Studietraject... 3 Stage... 4 Werken en studeren... 5 Cursusmateriaal... 5 Lessenrooster... 6 Examens...

Nadere informatie

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling.

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling. MerkatorLeuven vzw HOOFDSTUK I. Naam, zetel, doelstelling, duur Artikel 1:Naam De officiële naam van de vereniging is MerkatorLeuven vzw, afgekort Merkator. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen,

Nadere informatie

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden.

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 168 van GRIET COPPÉ datum: 23 december 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Bachelor in de Verpleegkunde - In- en

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 0 5 5

U I T S P R A A K 1 3 0 5 5 U I T S P R A A K 1 3 0 5 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Facultaire kalender

Facultaire kalender Facultaire kalender 2014-2015 goedgekeurd faculteitsraad 1-07-2015 september 2014 19/09/2014 Plechtige opening academiejaar 2014-2015 19/09/2014 10:00 onthaal nieuwe instroom bachelor psychologie (tot

Nadere informatie

adviesnota de 20-20-doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit

adviesnota de 20-20-doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit adviesnota de 20-20-doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit definities en criteria die gebruikt worden om de studentenmobiliteit te meten en te registreren 1/6 Situering Het Leuven / Louvain-la-Neuve

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1 (toepassingsgebied) Dit

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Campus Den Haag, verweerder

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTURELE RAAD Titel 1: Grondslag Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke culturele raad Brakel door het organiseren van de

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016 Raad Levenslang en Levensbreed Leren 19 april 2016 RLLL-RLLL-ADV-1516-006 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016 Vlaamse Onderwijsraad

Nadere informatie

H O G E R O N D E R W I J S in beeld

H O G E R O N D E R W I J S in beeld 2008-2009 H O G E R O N D E R W I J S in beeld S T U D E N T E N HOGESCHOLENONDERWIJS aantal inschrijvingen (bachelor- en masteropleidingen, en basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen (afbouw))

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

REGLEMENT MET BETREKKING TOT HET BEHALEN VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE UNIVERSITEIT HASSELT/TRANSNATIONALE UNIVERSITEIT LIMBURG

REGLEMENT MET BETREKKING TOT HET BEHALEN VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE UNIVERSITEIT HASSELT/TRANSNATIONALE UNIVERSITEIT LIMBURG REGLEMENT MET BETREKKING TOT HET BEHALEN VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE UNIVERSITEIT HASSELT/TRANSNATIONALE UNIVERSITEIT LIMBURG Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 12 december 2006 en

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten BASISONDERWIJS Leerlingen HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Doctoreren in de Faculteit PPW

Doctoreren in de Faculteit PPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoreren in de Faculteit PPW Goedgekeurd door de Faculteitsraad op 15 december 1999 Gewijzigd door de Faculteitsraad op 15 december 2004 Gewijzigd

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR 2011-2012 Studiegebied Wetenschappen Master in de Wiskunde (120 SP) Bachelor in de Wiskunde Master in de Fysica en de Sterrenkunde

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Departement

Huishoudelijk Reglement Departement Gewoon reglement betreffende de structuur van de universiteit (GRS) Goedgekeurd door de Raad van bestuur K.U.Leuven d.d. 21 februari 2006 en gewijzigd op 27 november 2007 en op 27 mei 2008 Versie van toepassing

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel INTERNATIONALE VERGELIJKING INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Deel 8. internationale vergelijking

Deel 8. internationale vergelijking Deel internationale vergelijking INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen AANVRAAGFORMULIER TOELATINGSPROCEDURE FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN NEDERLANDSTALIG PROGRAMMA 2014-2015 Bachelor met verminderde studieomvang Certificaat voor het godsdienstonderwijs Rechtstreekse

Nadere informatie

Coach Profession Profile

Coach Profession Profile Arenberggebouw Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel: 02 209 47 21 Fax: 02 209 47 15 Coach Profession Profile AUTEUR PROF. DR. HELMUT DIGEL / PROF. DR. ANSGAR THIEL VERTALING PUT K. INSTITUUT Katholieke Universiteit

Nadere informatie

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master. Het

Nadere informatie

Bruggen naar ingenieurswetenschappen

Bruggen naar ingenieurswetenschappen LEUVEN t Bruggen naar ingenieurswetenschappen Master in de ingenieurswetenschappen voor bachelors en masters in de industriële wetenschappen Faculteit Ingenieurswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, een

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. 11 maart 2014 RIB 2014/29. Voortgang en vervolgstappen Leerstoel C2C Universiteit Twente

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. 11 maart 2014 RIB 2014/29. Voortgang en vervolgstappen Leerstoel C2C Universiteit Twente zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Ruimte en Economie Regnr B&W dd 11 maart 2014 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT dd OR dd B&W

Nadere informatie

<^ ^- Onverminderd de interuniversitaire overeenkomst die de samenwerking tussen de K.U.Leuven en de K.U.Brussel

<^ ^- Onverminderd de interuniversitaire overeenkomst die de samenwerking tussen de K.U.Leuven en de K.U.Brussel vzw Associatie K. U. Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Overeenkomst over het volgen van opleidingsonderdelen die behoren tot het keuzepakket van een opleidingsprogramma en die aan een andere universiteit

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147- Vlaams Parlement Vragen en Antwoorden Nr.2 November 2008 47 VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTERPRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master.

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL FACULTEIT LICHAMELIJKE OPVOEDING EN KINESITHERAPIE FACULTAIR REGLEMENT LK

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL FACULTEIT LICHAMELIJKE OPVOEDING EN KINESITHERAPIE FACULTAIR REGLEMENT LK VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL FACULTEIT LICHAMELIJKE OPVOEDING EN KINESITHERAPIE FACULTAIR REGLEMENT LK Oorspronkelijke versie goedgekeurd op de FR-LK van 10/03/98 Aanpassingen goedgekeurd op de FR-LK van

Nadere informatie

Leerkrediet 2011 2012

Leerkrediet 2011 2012 2011 WAT IS HET LEERKREDIET? Het leerkrediet trad in werking in 2008-2009. Dit betekent dat elke student bij zijn eerste inschrijving een rugzak met 140 meekrijgt. De student gebruikt bij zijn inschrijving

Nadere informatie

Genderverhouding in de Faculteit Ingenieurswetenschappen (FirW): academiejaren en

Genderverhouding in de Faculteit Ingenieurswetenschappen (FirW): academiejaren en Genderverhouding in de Faculteit Ingenieurswetenschappen (FirW): academiejaren 2003-2004 en 2004-2005 Auteur: Sabine VAN HUFFEL Op 30 maart 2000 organiseerden de mainstreaming-promotoren prof.dr.ir.sabine

Nadere informatie

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s In het decreet betreffende het onderwijs XXIII werden een aantal nieuwe maatregelen doorgevoerd met betrekking tot huisonderwijs. Daarin werd ook een rol voorzien

Nadere informatie