PRIJSOFFERTE PRIJSOFFERTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRIJSOFFERTE. www.detandt.com 323 PRIJSOFFERTE"

Transcriptie

1 PRIJSOFFERTE Aanbevelingen Aanvraag prijsofferte voor schoorstenen Aanvraag prijsofferte voor CLV Algemene verkoopsvoorwaarden PRIJSOFFERTE

2 AANBEVELINGEN / PRIJSOFFERTE Voor een efficiënte verwerking van uw offerte aanvraag, verzoeken wij u vriendelijk gebruik te maken van de volgende documenten. GA ALS VOLGT TE WERK? 1. Kies het juiste document en maak er een kopie van. Document 1 Aanvraag professionele prijsopgave / bestelling voor materiaallijst. U kent het type materiaal. U wenst een prijsopgave of dit materiaal te bestellen. Document 2 Aanvraag professionele prijsopgave voor schoorstenen. U kent het te bestellen materiaaltype niet en wenst een prijsopgave. Wij wijzen u op de noodzaak dat punt 3 (gegevens over het verticale gedeelte) verplicht ingevuld dient te worden (zonder deze informatie kunnen wij u de gevraagde inlichtingen niet verstrekken). Het kader Toelichting kan eveneens gebruikt worden om een schema op te stellen. U kunt ook ter verduidelijking een tekening als bijlage meesturen. Dit document is uitsluitend bestemd voor aanvragen van schoorsteensystemen. Voor aanvragen van ventilatiesystemen, waarvoor de prijsopgaven in het algemeen complexer zijn, bevelen wij u aan uw aanvraag op eigen papier te versturen, vergezeld van ontwerptekeningen zodat wij over alle gegevens beschikken. Document 3 Aanvraag professionele prijsopgave voor C.L.V. Uitsluitend te gebruiken voor aanvragen van C.L.V 2. Vul het document in U bent reeds klant? Het is niet nodig om al uw adresgegevens in te vullen, uw klantnummer is voldoende. Stuur ons gerust zoveel mogelijk informatie over uw aanvraag. U bent nog geen klant? Vul al uw adresgegevens in, evenals de benodigde gegevens over uw aanvraag. 3. Stuur uw document op Per fax via het nummer +32(0) Per naar : Wij nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling ALGEMENE OPMERKINGEN codering van de artikelen Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de codering van de artikelen van de catalogus aangepast kan worden voor een gegroepeerde verkoop van meerdere onderdelen als een artikel. In dat geval worden om technische redenen op onze rekening de artikelnummers van de gegroepeerde artikelen gevolgd door een C en de samenstellende onderdelen van dit artikel door een *. Voorbeeld : J C - Bestaande : T-stuk 87 + dop FERROLUX Ø 150 J025150* T-stuk 87 FERROLUX Ø 150 J026150* Dop FERROLUX Ø 150 tarifering Wij vestigen uw aandacht op het feit dat onze producten afhankelijk zijn van de prijs van de grondstoffen en de ontwikkeling van de loonkosten. De vermelde publieksprijzen kunnen daarom zonder voorafgaand bericht door ons gewijzigd worden. Photographie De foto s vermeld bij de produkten zijn niet contractueel. 324

3 PRIJSOFFERTE / AANVRAAG PRIJSOFFERTE VOOR SCHOORSTENEN S.A. DETANDT-SIMON FAX : +32 (0) Document 1 Aanvraag professionele prijsopgave Bestellingl OF Gegevens van de klant : Naam... Adres... Telefoon... Fax BTW (verplicht)... Klantnr. : Materiaal : Schoorstenen Ventilatie ART. NR. Ø AANTAL OMSCHRIJVING Toelichting Handtekening voor bestelling Schema in bijlage : Ja Nee 325 PRIJSOFFERTE

4 AANVRAAG PRIJSOFFERTE VOOR SCHOORSTENEN / PRIJSOFFERTE S.A. DETANDT-SIMON FAX : +32 (0) Document 2 Aanvraag professionele prijsopgave voor schoorstenen OF Gegevens van de klant : Naam... Adres... Telefoon... Fax BTW (verplicht)... Klantnr. : Installatie : Ja Nee 1. Gegevens ketel : Brandstof : Gas condensatie Pellet Overige Stookolie condensatie Steenkool of onzuiver hout (behandeld, voc htig, gelakt,...) Gas Stookolie Graangewassen Hout 2. Gegevens aansluiting: : Lengte... Diameter... Gamma... (DW32, FU, PPS,...) Eventuele afwerking (uitsluitend voor dubbelwandige systemen) : Geborsteld Koper RAL kleur _ Dichtingen (volgens gamma en toepassing) Ja Nee Aantal bochtstukken... (45, 90, ) 3. Gegevens verticaal gedeelte: Hoogte... Diameter... Gamma... (DW32, FU, PPS,...) Eventuele afwerking uitsluitend voor dubbelwandige systemen : Geborsteld Koper RAL kleur _ Aantal bochtstukken... (45, 90, ) Buitenschoorsteen Overige, type dak Hellingshoek dak... (Plat dak, <30, 30 /45 ) Toelichting Schema bijgesloten : Ja Nee 326

5 PRIJSOFFERTE / AANVRAAG PRIJSOFFERTE VOOR CLV S.A. DETANDT-SIMON FAX : +32 (0) Document 3 Aanvraag professionele prijsopgave voor C.L.V. OF Gegevens van de klant : Naam... Adres... Telefoon... Fax BTW (verplicht)... Klantnr. : Installatie : Ja Nee 1. Algemene gegevens: Brandstof: Gas (HR + ) Gas condensatie (HRTOP) Stookolie (uitsluitend condensatie HRTOP) ketel merk van de ketel :... Vermogen van de ketel : 20 kw 25 kw 30 kw 35 kw Materialen : RVS 316 inw. / 304 uitw. Titan/Sendzimir (uitsluitend binnenzijde gebouwen) RVS 316 inw./316 uitw. (Voor kustgebieden) Type dak... (Dakpannen, leisteen, ) VERDIEPING MERK, MODEL EN VERMOGEN VAN APPARATEN (max. 2 / verdieping) INRICHTING AANSLUITING (Indien 2 ketels op de verdieping) BG Hellingshoek dak :... (Plat, <30, 30 /45 ) Type aansluiting Ø 80/80 (parallel) Ø 60/100 (concentrisch) Ø 80/125 (concentrisch) Voor een exacte berekening, geef het merk een type van elk apparaat in het kader hierouder Toelichting Dakuitgang na...verdieping Hoogte tussen verdiepingen (van vloer tot vloer):... m Schema in bijlage: : Ja Nee 327 PRIJSOFFERTE

6 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN / PRIJSOFFERTE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN DETANDT-SIMON NV, Rue d Herchies 37 B-7011 GHLIN (België) RPR BERGEN, KBO/BTW Reg ARTIKEL 1: BESTELLING 1.1. De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden maken integraal deel uit van het contract. Deze voorwaarden hebben voorrang op de gebruikelijke aankoopvoorwaarden of op elk ander document afkomstig van de klant. Het feit dat de verkoper zich op een gegeven ogenblik niet op de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden beroept, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ze later in te roepen De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten, behalve wanneer specifieke algemene voorwaarden zijn meegedeeld aan de klant (bijvoorbeeld voor de fotovoltaïsche producten). Ze zijn onmiddellijk van toepassing op elke bestelling, zelfs voorafgaande, alsook op elke wijziging van bestelling, via om het even welk middel (met name , fax, ) 1.3. Elk plan of bestek dat de klant ons voorlegt, wordt enkel ter informatie gebruikt. Het kan derhalve niet tegen ons worden ingeroepen in geval van interpretatie. Door zijn bestelling verklaart de klant de technische specificaties van het product volkomen te kennen en verbindt zich ertoe om het enkel te gebruiken met inachtneming van alle voorschriften van de fabrikant en/of van Detandt-Simon Alle bestellingen (en wijzigingen daarvan) moeten het voorwerp zijn van een schriftelijke bevestiging van onzentwege voorafgaande aan de uitvoering ervan De termijnen (vervaardiging, levering, plaatsing) worden enkel ter informatie gegeven. Ze vormen in geen enkel geval een vaste verbintenis van onzentwege. ARTIKEL 2: LEVERING 2.1. Behoudens schriftelijke toestemming van onzentwege bevinden de goederen zich op onze zetel en moeten op de vastgestelde datum worden afgehaald door de klant In het geval dat wij voor de levering moeten instaan, moet de werf vlot toegankelijk zijn en het lossen gemakkelijk worden gemaakt. De koper moet aanwezig zijn De goederen reizen altijd op eigen risico van de klant, zodra ze onze magazijnen of die van onze leveranciers verlaten. ARTIKEL 3: PLAATSING 3.1. De klant verzekert dat hij het advies heeft ingewonnen van een architect en garandeert dat zijn installaties en het ontwerp van zijn gebouw in overeenstemming zijn met de toepasselijke wettelijke, technische en veiligheidsnormen om onze producten zonder risico te kunnen plaatsen, of dat dit uiterlijk bij de plaatsing van de producten het geval zal zijn Wanneer de plaatsing door ons wordt uitgevoerd, voeren wij enkel de werkzaamheden uit die uitdrukkelijk beschreven zijn in de bestelbon. De klant verbindt zich ertoe om ons vrije toegang tot de werf te laten gedurende de hele vereiste duur van de werkzaamheden. ARTIKEL 4: PRIJZEN- ANNULERING VAN BESTELLINGEN 4.1. Onze prijzen (catalogussen, tarieven ) worden ter informatie gegeven. De in onze offertes vermelde prijzen zijn een maand geldig en kunnen worden gewijzigd afhankelijk van de toename van de prijs van de grondstoffen of van elke andere parameter die de verkoopprijs kan beïnvloeden (arbeids-, brandstof-, en vervoerskosten, belastingen, wisselkoers...). Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele drukfouten in onze catalogussen. Bij gebrek aan een schriftelijke offerte van onzentwege zijn de prijzen deze die van kracht zijn op de dag van de levering Alle wijzigingen die worden aangebracht aan bevestigde bestellingen zullen het voorwerp zijn van een prijsaanpassing naar boven of naar beneden Indien er van onzentwege geen fout is gemaakt, heeft de annulering door de klant van een nog niet uitgevoerde bestelling de betaling aan onze firma van een forfaitaire schadevergoeding van 20% van het bedrag van de bestelling tot gevolg. De annulering van een bestelling in uitvoering heeft de betaling aan onze firma van een forfaitaire schadevergoeding van 70% van het bedrag van de bestelling tot gevolg. Indien de bestelling reeds is verzonden, uitgevoerd of geleverd aan de klant, dan is in ieder geval het volledige bedrag van de prijs verschuldigd. Dit alles onverminderd ons recht om een hogere schade te bewijzen Elke door de wet vastgestelde bestaande of toekomstige belasting, zoals de btw, de douanekosten, diverse belastingen die voortvloeien uit een verkoop, zijn ten laste van de klant. ARTIKEL 5: BETALING- EIGENDOMSVOORBEHOUD 5.1. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen zijn onze facturen contant te betalen op onze zetel in Ghlin: 20% bij de bestelling, bij wijze van voorschot. De betaling daarvan is een voorwaarde voor de geldige totstandkoming van het contract; het saldo voordat de goederen onze magazijnen verlaten Indien de kredietsituatie van de koper verslechtert, alsook bij gebrek aan betaling van..n enkele vervallen factuur, behouden wij ons het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van een transactie, van de koper de waarborgen te eisen die wij geschikt achten met het oog op de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen. De weigering om daaraan te voldoen, geeft ons het recht om zelfs de in uitvoering zijnde opdrachten volledig of gedeeltelijk te annuleren, zonder enige boete te onzen laste De goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling ervan. De klant staat alle door deze goederen ontstane vorderingen op derden aan ons af (niet-limitatieve voorbeelden: verzekeringsuitkeringen, vorderingen op derden in geval van doorverkoop ) 5.4. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag zal bij wijze van strafbepaling een som verschuldigd zijn ten belope van 10% van de opeisbare bedragen, met een minimum van 250 EUR. Elke verschuldigde som zal bovendien vermeerderd worden met verwijlinteresten ten belope van 1% per maand, waarbij elke begonnen maand verschuldigd is. Bij gebrek aan betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere vorderingen opeisbaar, zelfs indien ze niet vervallen zijn en zelfs indien termijnen toegezegd zijn. Dele inlichtingen kunnen zonder voorafgaand bericht door ons gewijzigd worden, 328 ARTIKEL 6: WAARBORG - AANSPRAKELIJKHEID 6.1. Behoudens klacht binnen 24 uur na de levering of de prestatie, wordt elke levering of prestatie beschouwd als zijnde in overeenstemming met de bestelling, 6.2. Elke retour kan enkel worden uitgevoerd op onze voorwaarden, met voorafgaande toestemming van onzentwege, naar onze maatschappelijke zetel en voor rekening van de klant Elke andere klacht of betwisting zal schriftelijk (aangetekend) geformuleerd moeten worden binnen acht dagen na de ontvangst/levering van de goederen of werkzaamheden. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting geenszins op Zelfs in geval van beroep op de waarborg en in alle gevallen van schade veroorzaakt aan de klant beperkt onze aansprakelijkheid zich tot de rechtstreekse en voorzienbare schade, met uitsluiting van elke onrechtstreekse schade (bij wijze van voorbeeld en niet uitputtend: kosten, winstderving, derving van levensvreugde, meerkosten om een gelijkwaardig product te bekomen ). De van ons gevorderde schadevergoeding mag nooit meer bedragen dan het in de offerte voorziene totaalbedrag excl. btw dat reeds betaald is door de klant. Onze aansprakelijkheid is altijd uitgesloten in geval van schade gezamenlijk veroorzaakt door een gebrek van onze producten en door een fout van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is De duur van de waarborg betreffende fouten en gebreken die aan het licht komen bij het gebruik van de goederen is als volgt: Wanneer de klant voor beroeps- en/of handelsdoeleinden handelt, bedraagt de waarborg zes maanden met ingang van de inbezitneming van de goederen door de klant, voor zover de laatstgenoemde het gebrek per aangetekende brief aanzegt binnen vijf dagen na de ontdekking ervan. Wanneer de klant ten private titel handelt, buiten enig beroeps-/en of handelskader, bedraagt de waarborg twee jaar met ingang van de inbezitneming van de verkochte artikelen, tenzij een andere waarborgtermijn is overeengekomen of voorzien door de wet. Om een beroep te doen op enige waarborg zal de klant het gebrek per aangetekende brief aanzeggen binnen twee maanden vanaf de dag waarop hij het heeft vastgesteld. De Belgische wetgeving en in het bijzonder de artikelen 1649bis tot 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek zijn dienaangaande van toepassing Er wordt geen waarborg gegeven in geval van niet-naleving van de technische gebruiksspecificaties van het product waarvan deklant erkent volkomen op de hoogte gesteld te zijn, of in geval van een niet-vakkundige aanwending door de klant of door een derde. De klant erkent overigens dat hij het advies heeft ingewonnen van een architect en garandeert dat de structuur van zijn gebouw enal zijn installaties, in de toestand waarin ze verkeren bij de afsluiting van het contract, de aanwending van de door ons verkochteen/of geplaatste producten toelaten DETANDT-SIMON NV gaat uitsluitend een middelenverplichting aan Elke schuldige tekortkoming van een partij in de nakoming van haar verplichtingen zal de andere partij, na een ingebrekestelling die vruchteloos is gebleven gedurende 15 dagen na de verzending van een aangetekende brief, een einde stellen aan het contract per aangetekende brief via de post, onverminderd het recht om schadevergoeding te eisen ter genoegdoening van de geleden schade. In geval van faillissement, vereffening of insolventie van een partij kan de andere partij beschouwen dat de overeenkomst, zonder formaliteiten en vergoeding, van rechtswege ontbonden is. ARTIKEL 7: OVERMACHT In geval van een onvoorziene gebeurtenis, een geval van overmacht, onafhankelijk van de wil van DETANDT-SIMON NV (bij wijze van voorbeeld en niet beperkend: brand, klimaat, klimaatstoornissen, sociale geschillen bij leveranciers, onderaannemers of transporteurs, beslissingen van de Belgische of buitenlandse overheid), die de uitvoering van haar verplichtingen, zelfs gedeeltelijk, duurder, moeilijker of onmogelijk maakt, zal zij worden ontheven van haar verplichtingen, zonder enige schadevergoeding aan de klant. De partijen zullen evenwel eerst trachten om loyaal te onderhandelen over een aanpassing van het contract. ARTIKEL 8: GESCHILLEN 8.1. Elke namens onze vennootschap aangegane verbintenis bindt ons alleen indien ze afkomstig is van personen die daartoe gemachtigd zijn krachtens de statuten en statutaire benoemingen gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad of van personen die houder zijn van een bijzonder schriftelijk mandaat inzake de betreffende verbintenissen Het onderhavige contract is onderworpen aan het Belgisch recht. De in het Frans opgestelde tekst zal rechtsgeldig zijn tussen de partijen en zal, in geval van verschil of interpretaties, voorrang hebben op elke vertaalde tekst in elke andere taal De partijen komen overeen dat elk meningsverschil of geschil dat betrekking heeft op de onderhavige overeenkomst of dat voortvloeit uit de interpretatie of de toepassing ervan het voorwerp zal zijn van een bemiddeling. Daartoe verbinden de partijen in de onderhavige overeenkomst zich ertoe om deel te nemen aan minstens een bemiddelingsontmoeting door een persoon met beslissingsbevoegdheid af te vaardigen. De bemiddelaar (erkend door de federale bemiddelingscommissie) zal gekozen worden door de partijen. Bij gebrek aan een minnelijk akkoord, alsook voor elke conservatoire maatregel, zal elk geschil met betrekking tot de onderhavige overeenkomst, naar keuze van DETANDT SIMON NV, onder de bevoegdheid vallen van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Bergen (Belgi.) of van die van de woonplaats (of maatschappelijke zetel) van de klant. bezoek onze website voor de laatste versie.

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE)

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE) ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE) 1. INLEIDING De klant wordt uit hoofde van de overeenkomst geacht de verkoopsvoorwaarden te kennen en verklaart deze te aanvaarden ongeacht

Nadere informatie

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 1. ALGEMEEN Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 2. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN. De huidige voorwaarden beheersen

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden I.T.M.Y

Algemene voorwaarden I.T.M.Y 1. Gelding. Behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst, vermeld op de voorzijde van deze factuur, leveringsnota, bestelbon of onze offerte, zijn al onze verkopen, leveringen en werken beschouwd

Nadere informatie

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis.

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis. ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSINGSGEBIED Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst waarbij Arcotec bw vzw zich verbindt t.o.v. zijn medecontractant. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang

Nadere informatie

Project The Cond Or. Het meubilair is van het merk CAMERICH en wordt geleverd en geplaatst door de firma Estia Facility Services bvba.

Project The Cond Or. Het meubilair is van het merk CAMERICH en wordt geleverd en geplaatst door de firma Estia Facility Services bvba. Upgrade meubilair 1 Project The Cond Or Lastenboek Upgrade meubilair Het meubilair is van het merk CAMERICH en wordt geleverd en geplaatst door de firma Estia Facility Services bvba. Alle mogelijke opstellingen

Nadere informatie

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST :

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : 1 ) TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN TUSSEN: De Heer PARTIJ X, Geboren te op wonende te 8000 BRUGGE straatnaam ondernemingsnummer: 0000.000.000 Hierna genoemd : PARTIJ X EN: De Heer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland.

Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland. Hiernavolgende bepalingen beheersen de uitvoering van advertentieopdrachten bij Voka Kamer

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Saint-Gobain Innovative Materials Belgium - februari 2016 1. Algemene bepalingen Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene voorwaarden ) zullen van toepassing zijn op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BVBA WILLEMSEN

Algemene voorwaarden BVBA WILLEMSEN Algemene voorwaarden BVBA WILLEMSEN 1. Toepassingsgebied 1.1 Alle verkopen, werken en diensten met betrekking tot de levering en installatie van sanitaire toestellen, verwarmingstoestellen en zwembaden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPS- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPS- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPS- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN Alle commerciële transacties tussen Heyer Benelux en de klant, worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. Deze voorwaarden hebben van rechtswege

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden Welpa Trans N.V. (versie 06/01/2016)

Algemene verkoopsvoorwaarden Welpa Trans N.V. (versie 06/01/2016) Algemene verkoopsvoorwaarden Welpa Trans N.V. 1. Toepasselijkheid Deze verkoopsvoorwaarden beheersen alle juridische verhoudingen tussen Welpa Trans N.V. en de klant (opdrachtgever). Onder klant (opdrachtgever)

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BVBA PARTEK

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BVBA PARTEK ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BVBA PARTEK Artikel 1 - Toepassingsveld van de algemene voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle commerciële betrekkingen tussen de BVBA PARTEK en haar

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden Myrtus nv

Algemene verkoopsvoorwaarden Myrtus nv Algemene verkoopsvoorwaarden Myrtus nv 1. AANVAARDING VAN ONZE VOORWAARDEN. Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van onzentwege zal het feit dat de cliënt ons een bestelling, een werk of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CONSUMENTEN 1. Gelding algemene verkoopsvoorwaarden Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen de Swipe bvba en de klant. Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden Algemene Verkoopsvoorwaarden Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle offertes, orderbevestigingen en leveringen en plaatsingen en worden de klant ter kennis gebracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV 1. Algemeen Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts een schriftelijke bevestiging van wat werd overeengekomen bij het tot stand komen van de overeenkomst.

Nadere informatie

Optie 3: (Sociale naam, Adres/KBO voor een vennootschap)

Optie 3: (Sociale naam, Adres/KBO voor een vennootschap) DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST: TUSSEN DE ONDERSCHREVENEN: ENTRE LES LIGNES bvba, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1180 Brussel in de Karmelietenstraat 163 en is ingeschreven in de KBO met

Nadere informatie

1. Dwingend karakter van de algemene voorwaarden - voorrang

1. Dwingend karakter van de algemene voorwaarden - voorrang ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Dwingend karakter van de algemene voorwaarden - voorrang December 2015 1.1 De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Kinetic NV (hierna

Nadere informatie

Algemene Verkoopsvoorwaarden Entropia Critical Concepts NV

Algemene Verkoopsvoorwaarden Entropia Critical Concepts NV ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 1. GELDIGHEID en ALGEMEENHEDEN Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen, leveringsbons, facturen en overeenkomsten, onverminderd

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

Algemene Verkoopsvoorwaarden VELDA CABLE TECHNICS NV

Algemene Verkoopsvoorwaarden VELDA CABLE TECHNICS NV 1. Toepassingsvoorwaarden Algemene Verkoopsvoorwaarden VELDA CABLE TECHNICS NV In deze Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt onder Verkoper verstaan Velda Cable Technics NV, met maatschappelijke zetel te

Nadere informatie

Prins Bredevoort Tel.: (+31) (0) Fax: (+31) (0)

Prins Bredevoort Tel.: (+31) (0) Fax: (+31) (0) Voor u ligt de nieuwe onderdelencatalogus van voor de 75. Wij zijn er naar onze mening in geslaagd een overzichtelijk en compleet naslagwerk van te maken. Naast een overzicht van alle onderdelen die door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden 1.1 De geleverde goederen en de gepresteerde diensten worden respectievelijk enkel verkocht, verhuurd of geleverd onder aanvaarding door

Nadere informatie

25/04/2016 Page 1 of 5 21:58

25/04/2016 Page 1 of 5 21:58 OFFERTE OFFERTE NR402000 GE Force Farmer 2x90/36" Prijs: GE Force Farmer 2 rij STANDAARDUITVOERING 2 Dieptestelwielen (staal D500) met schroefspindelverstelling afdekkap opgehangen in veren voor schoning

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt elk aanbod en elke (ook toekomstige) overeenkomst beheerst door onderhavige voorwaarden, die er een integraal onderdeel van uitmaken

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden: Definities: In deze algemene voorwaarden wordt onder Oriental Wines, handelend onder de naam Oriental Wines, gevestigd te Wilgenburg 6 te Sint Willebrord. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder (natuurlijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Inleidende bepaling Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Trappelend Geheim via de webwinkel op www.trappelendgeheim.be. Het plaatsen van

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN 1. ALGEMEENHEDEN 1.1 Deze algemene aankoopvoorwaarden regelen de betrekkingen tussen enerzijds Sapa RC Profiles NV/SA en Remi Claeys Aluminium NV te Lichtervelde en aan de andere

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame Definities: In deze algemene voorwaarden wordt onder Middeljans verstaan Geesje Middeljans- Boekholt, handelend onder de naam Middeljans

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN GEEVERS AUTO PARTS B.V.

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN GEEVERS AUTO PARTS B.V. LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN GEEVERS AUTO PARTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen,

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN KEMIN EUROPA NV

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN KEMIN EUROPA NV ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN KEMIN EUROPA NV Artikel 1 Definities - Kemin Europa NV, een vennootschap onder Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Toekomstlaan 42 (België), geregistreerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een offerte verkoop

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een offerte verkoop 1. Aanvaarding van de offerte en van de algemene voorwaarden a. De aanvaarding van onze offerte impliceert zonder enig voorbehoud en op onherroepelijke wijze de aanvaarding van onze algemene voorwaarden.

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

lic A5477 BIJZONDERE REISVOORWAARDEN CLIPPER (versie juni 2013)

lic A5477 BIJZONDERE REISVOORWAARDEN CLIPPER (versie juni 2013) BIJZONDERE REISVOORWAARDEN CLIPPER (versie juni 2013) ARTIKEL 1. ALGEMEEN Het aanvaarden van onze offerten, orderbevestigingen, leveringsnota's, en facturen omvat eveneens de goedkeuring van onderhavige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2. Omschrijving van de goederen - leveringstermijnen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2. Omschrijving van de goederen - leveringstermijnen ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Algemeen 1.1. Elke overeenkomst met CONTAINER TECHNICS wordt beheerst door huidige algemene voorwaarden. De overeenkomst wordt nooit beheerst door de algemene voorwaarden van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

KOOP-VERKOOPSOVEREENKOMST VAN EEN TWEEDEHANDS AUTOVOERTUIG

KOOP-VERKOOPSOVEREENKOMST VAN EEN TWEEDEHANDS AUTOVOERTUIG KOOP-VERKOOPSOVEREENKOMST VAN EEN TWEEDEHANDS AUTOVOERTUIG Opgesteld door de verenigingen vermeld onderaan Datum : BESTELBON nr. HANDELAAR : Naam :.. Adres :.. Telefoon :.. B.T.W. nr. : HR.nr. :. De handelaar

Nadere informatie

HANDELSPRIJSLIJST. www.agriton.com. EM AGRITON bvba

HANDELSPRIJSLIJST. www.agriton.com. EM AGRITON bvba HANDELSPRIJSLIJST 2013 UW ADVISEUR: EM AGRITON bvba Nieuwkerkestraat 19, 8957 Mesen / Messines, België [t] +32 [0]57 366 163 [f] +32 [0]57 366 164 [e] info@agriton.be www.agriton.com Verkoopsprijslijst

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door. Het plaatsen van een bestelling op de website van leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. behoudt zich het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Incassokosten en algemene verkoopsvoorwaarden op Belgische debiteuren

Incassokosten en algemene verkoopsvoorwaarden op Belgische debiteuren Presentatie Credit Expo 7 november 2013 Patrick Vergauwen, Gedelegeerd-Bestuurder Credit Management & Advice nv Basis van het contractueel recht (relatie verkoper en koper): - Code Napoleon - Burgerlijk

Nadere informatie

Artikel 9. Toepasselijk recht en forumkeuze Algemene voorwaarden. 3. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen Opdrachtgever en

Artikel 9. Toepasselijk recht en forumkeuze Algemene voorwaarden. 3. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen Opdrachtgever en Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Prijzen, Offertes en Totstandkoming van overeenkomst Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst Artikel 5. Geheimhouding Artikel

Nadere informatie

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Algemene V 1. BINDENDE KRACHT Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door partijen, worden de betrekkingen tussen CARBOLIM en de verkoper beheerst door de onderhavige algemene voorwaarden, niettegenstaande

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

Telefoon: Website:

Telefoon: Website: De verkoper Charlie and the Party Factory- NV VDV HOLDINGS LLA, met maatschappelijke zetel Leiehoek 3, 9800 Deinze, is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0463.136.891.

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

Rookafvoerkanalen. www.detandt.com

Rookafvoerkanalen. www.detandt.com DETANDT SIMON Rookafvoerkanalen 7 MEER WETEN / TYPE ROOKAFVOERKANALEN TYPE ROOKAFVOERKANALEN De keuze van het type rookafvoerkanaal hangt af van verschillende criteria. De norm, de technische voorschriften

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

NAESSENS BVBA CARROSSERIE- EN GARAGEBENODIGDHEDEN

NAESSENS BVBA CARROSSERIE- EN GARAGEBENODIGDHEDEN Voorwoord Welkom bij N-Products, specialist in carrosserie- en garagebenodigdheden. N-products is verdeler van meer dan 5000 producten zoals slangklemmen, benzineleidingen, klemmen, bouten, moeren, schroeven,

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN BELGIË

LEVERINGSVOORWAARDEN BELGIË LEVERINGSVOORWAARDEN BELGIË ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN GEEVERS AUTO PARTS BELGIUM B.V.B.A Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren RESERVERING Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren www.denorchidee.be feesten@denorchidee.be Datum Reservatie: Datum Feest: Doel feest Contactgegevens klant Naam en Voornaam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

1. Aanbiedingen en bevestigingen. a. Alle offerten en prijsopgaven zijn vrijblijvend.

1. Aanbiedingen en bevestigingen. a. Alle offerten en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Deze condities maken deel uit van elke verkoop- en levering van goederen en diensten ten behoeven van cliënten die geacht worden door het enkele feit der bestelling resp. opdracht deze condities te hebben

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE VERKOOP EN VERHUUR. Artikel 1: Tegenstelbaarheid van onderhavige algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE VERKOOP EN VERHUUR. Artikel 1: Tegenstelbaarheid van onderhavige algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE VERKOOP EN VERHUUR Artikel 1: Tegenstelbaarheid van onderhavige algemene voorwaarden 1.1. Door het feit van zijn bestelling wordt de klant geacht onderhavige algemene voorwaarden

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Prodall Europe bvba

Verkoopsvoorwaarden Prodall Europe bvba Verkoopsvoorwaarden Prodall Europe bvba Hoofdzetel Prodall Europe BVBA Zwaaikomstraat 5 B-8800 ROESELARE Tel.: 051/74 83 96 Fax: 051/74 83 97 info@prodall.eu www.prodall.eu Leveringstermijn 8 weken na

Nadere informatie

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als Algemene voorwaarden Samen in Balans praktijk voor kinder- en oudercoaching. 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

PROSUM BVBA. de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument

PROSUM BVBA. de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument PROSUM BVBA Dorpsstraat 146/21 8300 Knokke-Heist T +32 (0) 486 886645 mike.strubbe@prosum.be www.prosum.be ING 363 0928110 54 IBAN: BE42 3630 9281 1054 BIC: BBRU BE BB BTW BE 0838 934 786 Prosum Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Steenwijkerdiep 48A 8331 LT Steenwijk KVK 01183330 hierna te noemen: Brouwer Trading Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPS- EN PRESTATIEVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPS- EN PRESTATIEVOORWAARDEN 1. ALGEMEEN TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT Al onze offertes zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden die strikt moeten worden geïnterpreteerd en die boven de eventuele algemene voorwaarden van onze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemeen. 2. Prijzen en aanbiedingen. 3. Levering en reclamaties

Algemene voorwaarden. 1. Algemeen. 2. Prijzen en aanbiedingen. 3. Levering en reclamaties Algemene voorwaarden 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de webwinkels van EVF Projects. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op

Nadere informatie

Algemeen. Schriftelijke bevestiging. Leveren van gegevens. Prijsopgave. Credit ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen. Schriftelijke bevestiging. Leveren van gegevens. Prijsopgave. Credit ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Schriftelijke bevestiging Leveren van gegevens Prijsopgave Credit Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en

Nadere informatie

The Right Move Algemene Voorwaarden

The Right Move Algemene Voorwaarden The Right Move Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna: de Voorwaarden ) zijn van toepassing op de diensten (hierna: de Diensten ) verstrekt door de BVBA THE RIGHT

Nadere informatie

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden Art. 1. Benevens de bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de offerte en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL 1. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanvragen van klanten of aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop 1 Toepassingsgebied 2 Sluiten van het contract 3 Recht op teruggave door de consument 4 Prijzen 5 Levering 6 Vervaldatum en betaling, in gebreke stelling

Nadere informatie

Catalogus 2012-2013. Café au lait Tel.: 015 23 49 33. 3140 KEERBERGEN Website: www.cafe-au-lait.tk

Catalogus 2012-2013. Café au lait Tel.: 015 23 49 33. 3140 KEERBERGEN Website: www.cafe-au-lait.tk Catalogus 2012-2013 Café au lait Tel.: 015 23 49 33 Vlieghavenlaan 18 E-mail: be01caf@pf.cofep.be 3140 KEERBERGEN Website: Inhoudsopgave Koffiezetapparaten blz. 3-6 Koffiepakjes blz. 7-9 Koffiefilters

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Hugo's Plaatwerk

Leveringsvoorwaarden Hugo's Plaatwerk Leveringsvoorwaarden Hugo's Plaatwerk ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN HUGO'S PLAATWERK 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes daaronder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1. DEFINITIES 1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1.2 Onder verkoper wordt verstaan My Medical Shop BV, gevestigd te s-gravenhage. 1.3

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie