Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 13, nummer 1, januari 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 13, nummer 1, januari 2012"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 13, nummer 1, januari 2012 Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van het bondsbestuur van NKS- Voetbal. In gedrukte vorm wordt de nieuwsbrief verstuurd naar 900 adressen. De nieuwsbrief wordt ook digitaal verspreid. Het meest recente exemplaar is te downloaden van de website van NKS- Voetbal: Bondsbestuur NKS-Voetbal F NKS-Voetbal Oost NKS-Voetbal West Jacques Stoppelenburg Gijsinglaan BC Rotterdam T E NKS-Voetbal Zuid 1 Anita Meester Sniedersstraat GC Vught T E NKS-Voetbal Zuid 2 NKS-Kantoor Kooikersweg KA s-hertogenbosch T E W NKS-Voetbal is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant in s-hertogenbosch onder nummer met de statutaire naam: Nederlandse Katholieke Sportbond Voetbal. Inhoudsopgave Inleiding...1 Bondsbestuur...1 De K van NKS (28)...1 SPORT EN (BIJ)GELOOF...1 Contributie NKS-Voetbal Eigen website NKS-Voetbal...2 Oproep aan alle webmasters...2 Cursus Waarde(n)volle jeugdbegeleider...2 Over het lidmaatschap van NKS-Voetbal...2 Jeugdleider van het Jaar Wat houdt nominatie van een kandidaat in?...2 Aanmelding jeugdleider van het jaar District West Jeugdcongressen...3 Verenigingsondersteuning...3 District Zuid I DVD Heibel langs de lijn...3 De website van NKS-Voetbal...4 adressen...4 Activiteit NKS District Zuid I: Omgaan met jeugd!...4 District Zuid II Fair Play-prijs...4 Jeugdleider van het Jaar 2011: een nabeschouwing.4 District Oost Algemene informatie...5 Verenigingsjubilea...5 Onderscheiding voor kaderleden...5 Oorkondes...5 Nieuwsbrief in elektronische vorm...5 Inleiding In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar wensen bondsbestuur en districtsbesturen alle lidverenigigingen graag een goed, gezond en respectvol voetbaljaar toe. Bondsbestuur De K van NKS (28) SPORT EN (BIJ)GELOOF Sport en (bij)geloof. Op het eerste gezicht hebben beiden niets met elkaar te maken. Maar toch zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Denk maar aan de vele bijgelovige rituelen die je voor een sportwedstrijd steevast ziet. Uit een recent Nederlands onderzoek blijkt dat bijna 80 procent van de sporters zich bijgelovig noemt. Sommige sporters voeren rituelen uit zonder er weinig geloofsinhoud aan vast te koppelen. Maar er zijn ook sporters die wel uitkomen voor hun geloof. De Nieuwsbrief NKS-Voetbal 1 Jaargang 13, nummer 1, januari 2012

2 Olympische Spelen van 2008 waren een ideale gelegenheid om vele sporters te betrappen op hun rituelen. Dat China toen het gastland was van de Spelen is bekend. De recente protesten uit Tibetaanse hoek en van mensenrechtenorganisaties verraden dat niet iedereen ermee ingenomen is dat China dit grootse sportevenement organiseert. Kilalo trekt haar sportschoenen aan en gaat in dit dossier de sportieve toer op. Loop je met ons mee? De complete tekst van dit lezenswaardig artikel (uit 2008) vindt men met onderstaande link: enten/ _sport_en_religie.pdf Contributie NKS-Voetbal 2012 In de bondsvergadering van 19 november 2011 is de contributie voor het verenigingsjaar 2012 vastgesteld. Deze blijft ongewijzigd: 60 cent per lid met een maximum van 450,00. De contributienota wordt in maart 2012 aan de lidverenigingen toegestuurd. Eigen website NKS-Voetbal Vanaf 1 januari 2012 is de nieuwe, eigen website van NKS-Voetbal in de lucht. Dit is nu de centrale plek voor onze lidverenigingen om zich te informeren over nieuws en activiteiten binnen NKS-Voetbal. De link: De besturen van de NKS-Voetbal zetten zich in om de actualiteit van de website up-to-date te houden. Oproep aan alle webmasters NKS-Voetbal juicht het toe als lidverenigingen met een website (en daarover beschikken de meeste verenigingen) hun goede band met de NKS tot uitdrukking willen brengen door op hun website het NKS-logo te plaatsen en daaronder een link met de website van de NKS (www.nksvoetbal.nl). Webmasters kunnen het digitale logo van de NKS opvragen bij: of Op die manier kunnen ook leden van onze lidverenigingen nog directer gebruik maken van de diensten van de NKS. Cursus Waarde(n)volle jeugdbegeleider In de folder op de NKS-website (www.nks.nl) leest u de verdere details van deze modulaire cursus op maat. In het najaar van 2011 wil de NKS hiermee van start gaan. Het aantal docenten voor deze cursus is niet onbeperkt, dus het aantal te geven cursussen is dat wel. Zorg dat u er op tijd bij bent, want vol = vol. Over het lidmaatschap van NKS-Voetbal Verenigingen, lid van de KNVB, kunnen lid worden van NKS-Voetbal. NKS-Voetbal is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. NKS-Voetbal is lid van de NKS (= de Nederlandse Katholieke Sportfederatie.) Het verenigingsjaar van NKS-Voetbal is gelijk aan het kalenderjaar. De contributie van NKS-Voetbal is (in 2012) 60 cent per lid met een maximum van 450,00. Het lidmaatschap kan worden beëindigd door schriftelijke opzegging bij het bondsbestuur uiterlijk drie maanden voor het einde van het verenigingsjaar. Jeugdleider van het Jaar 2012 NKS-Voetbal voert ook in 2012 het programma 'De jeugdvoetballeider van het jaar' uit. NKS-Voetbal vindt dit programma belangrijk, omdat het aansluit bij één van de hoofddoelen van de NKS: het uitdragen van respect voor waarden en normen. De uitverkiezing van de Jeugdvoetballeider van het jaar gebeurt door de vereniging zelf. Het districtsbestuur van NKS-Voetbal neemt die voordracht over. Let wel: het is niet de bedoeling dat een dergelijke uitverkiezing gezien moet worden als een soort competitie van en voor leiders onderling binnen één vereniging. In de genomineerde leider (één) wil NKS-Voetbal het gehele leidercorps van een vereniging eren. Het woord 'één' in de vorige alinea moet worden toegelicht. De vereniging, die de jeugdleider van het jaar van haar vereniging voordraagt, nomineert één jeugdvoetballeid(st)er. Het is de vereniging die de keus maakt, niet het NKS-districtsbestuur. Een voordracht, die niet aan dit criterium voldoet, wordt teruggestuurd met het verzoek alsnog de keuze te bepalen. Het gaat hierbij verder om jeugdleiders, wier verdiensten niet alleen op het technisch vlak liggen, maar die zich nadrukkelijk gemanifesteerd hebben op het (brede) gebied van waarden en normen. Wat houdt nominatie van een kandidaat in? De genomineerde jeugdleider (m/v) ontvangt van NKS- Voetbal een certificaat en een praktische attentie die hoort bij de uitoefening van zijn taak. De jeugdafdeling van zijn/haar vereniging ontvangt een dagdeel ondersteuning op maat van de NKS. Aanmelding jeugdleider van het jaar Wil uw vereniging aan deze actie meedoen en uit haar leiderscorps een jeugdleid(st)er nomineren voor de titel Jeugdvoetballeider van het jaar: Nieuwsbrief NKS-Voetbal 2 Jaargang 13, nummer 1, januari 2012

3 Meld hem of haar dan vóór 15 april 2011 schriftelijk (of per ) aan bij het secretariaat van NKS- Voetbal in het district. Geef bij die aanmelding dan tevens aan de reden waarom u juist die leid(st)er voordraagt. Vermeld op welke dag en op welk tijdstip u de uitreiking van het certificaat heeft gepland. De NKS kent een aantal standaard-oorkondes. Men kan die als regel bestellen via de website Van de oorkonde Pupil van de Week stelt elk districtsbestuur van NKS-Voetbal ook gedurende dit verenigingsjaar 500 exemplaren per district ter beschikking aan lidverenigingen. Per vereniging zijn 15 exemplaren beschikbaar (zolang de voorraad strekt). Belangstellende verenigingen kunnen zich schriftelijk of per wenden tot het (districts)secretariaat. Dan wordt een set met de vermelding van het voetbalseizoen 2011/ 12 geleverd. District West Jeugdcongressen Eind november vond in het clubgebouw van de FC s- Gravenzande een Jeugdcongres plaats met deelname van bijna 30 personen. De voorzitter van deze vereniging vond het voor zijn jeugdleid(st)ers een interessante avond. Na een inleiding zette onze sportadviseur Philip Bouthoorn 8 stellingen op het bord. Hierover werd in groepjes gediscussieerd en daarna kon men de mening over die stellingen met elkaar delen. Het thema van die avond was: Omgaan met jeugd, kunst of kunde?. Er werd ook nagedacht over de jeugdvriendelijkheid van de vereniging. Dit met als doel inzicht te verschaffen in de mogelijkheden om nog beter met elkaar om te gaan met de aan de vereniging toevertrouwde jeugdleden Het bestuur van dit district West wil graag doorgaan met dit soort bijeenkomsten. Het toenemende aantal zeer jonge jeugdleden heeft nieuwe leid(st)ers nodig Die zijn mogelijk te vinden onder de aanwezige ouders. Het is goed om een avond te reserveren in uw clubgebouw om die aankomende leid(st)ers kennis te laten nemen van dit thema. Dat is mogelijk, als er tussen de 25 en 35 leiders bereid zijn om hieraan deel te nemen. Is het niet met de eigen vereniging alleen, dan is ook een clustervorm, dat wil zeggen: met een aantal verenigingen uit de buurt, een optie. Wil men meer weten voor een dergelijk jeugdcongres, dan kan dat bij de secretaris van district West: Verenigingsondersteuning Juist nu in 2012 van vitaal belang. Door de recessie zijn de bezuinigingen bij de overheid alleen maar toegenomen. Daar krijgt elke vereniging mee te maken. Sponsors haken (tijdelijk) af, reclameborden langs het veld worden minder, gas/licht/water worden duurder, en wat gebeurt er met de onroerende zaakbelasting rond op uw sportcomplex? Het is gemakkelijk om te zeggen wij schrappen dit en we schrappen dat. U bent lid van de NKS en die heeft een aantal zeer ervaren sportadviseurs die de verenigingen kunnen helpen op heel wat terreinen. Schroom niet, maak daar gebruik van. U betaalt elk jaar als lid van onze sportbond een kleine bijdrage, vergeleken wat uw vereniging in het totaal in een seizoen of jaar aan kosten betaalt. Laat onze sportadviseurs U helpen, want verenigingsondersteuning is voor lidverenigingen (voor maximaal 12 uur) gratis! Voor meer informatie: het districtsbestuur van NKS- Voetbal wil op verzoek graag langskomen. Indien nodig komt er ook een ledenraadslid mee. Samen bekijken we dan bekijken de mogelijkheden. Advies: maak gebruik van de kennis van de NKS. Ons adres, telefoonnummer en adres is bekend. District Zuid I DVD Heibel langs de lijn In het najaar van 2010 werd door de KRO een programma uitgezonden met de titel Heibel langs de lijn. De uitzending bestond uit 10 afleveringen, waarvan er zich 6 op het voetbalveld afspelen. Op verzoek van het bondsbestuur van NKS-Voetbal heeft de KRO van die uitzendingen een dvd gemaakt en die dvd hebben alle lidverenigingen vorig jaar februari ontvangen. Deze dvd (een exclusief product, maar intussen niet langer beschikbaar) is uitermate geschikt om tijdens ouderavonden of jeugdleiderbijeenkomsten te vertonen. Ook Uw jeugdleiders hebben daar hopelijk kennis van kunnen nemen. Schrok U van, wat U zag op deze DVD of was U al geïnformeerd door Uw jeugdbestuur en wellicht heeft U het zelf geconstateerd. De tekst op de achterflap van de dvd: Elk kind dat aan sport doet kent ze wel: schreeuwende ouders langs de lijn van het sportveld. Als je vader of moeder zich zo misdraagt, kan dit heel vervelend voor je zijn. Nieuwsbrief NKS-Voetbal 3 Jaargang 13, nummer 1, januari 2012

4 In Heibel langs de lijn pakken kinderen hun te fanatieke ouders aan. Zonder dat ze het weten worden vaders en moeders langs de lijn gefilmd. En na afloop worden ze met die beelden geconfronteerd. Samen met kinderen kijken ze naar zichzelf. De hoop van de kinderen is dat het daarna weer wat rustiger wordt langs de lijn, zodat ze zich weer volledig kunnen concentreren op hun sport. Laat het voor uw vereniging een slagzin worden: Bij ons geen heibel langs de lijn Om u hierbij behulpzaam te zijn kunt u een poster downloaden van de website Zie: NKS Downloads. Die poster kunt u op een goed zichtbare plaats hangen en of verspreiden via de website van uw vereniging en/of clubblad. De website van NKS-Voetbal Er is een nieuwe website van NKS-Voetbal per 1 januari (Zie bladzijde 2 van deze nieuwsbrief.) Misschien staat er iets bij waarmee u als vereniging uw voordeel mee kunt doen. Het bondsbureau van de NKS is van maandag tot en met donderdag geopend en bereikbaar van uur uur. Het telefoonnummer is: Het is mogelijk dat bij afwezigheid Uw boodschap wordt opgenomen en die later worden beantwoord. Ook kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van NKSvoetbal District Zuid I: Anita Meester, telefoonnummer , adressen Graag verzoeken wij u wijziging van de adressen van de vereniging aan ons door te geven, zodat wij onze informatie naar het juiste adres kunnen zenden. Uw reacties graag naar van NKS-voetbal District Zuid 1. E- mail: Activiteit NKS District Zuid I: Omgaan met jeugd! Op maandag 7 november 2011 heeft er een regiocongres plaatsgevonden in district Zuid-I. Dit congres werd gehouden bij voetbalvereniging Oirschot Vooruit te Oirschot. Thema van deze avond was: Omgaan met jeugd. Deze avond werd geopend door bestuurslid Ad van de Kimmenade van NKS-Voetbal Zuid I.We kunnen terugzien op een zeer geslaagde avond die op de bekende, speelse wijze gepresenteerd werd door onze NKS-Sportadviseur Arno Leermakers. Er waren 12 regioverenigingen, uit cluster 18/19, aanwezig, elk met minimaal 2 personen. Iiedereen was vol lof over het gepresenteerde thema, de manier waarop gebracht, de duidelijkheid, maar vooral de inhoud van het thema. Alle onderdelen die in de uitnodiging stonden werden toegelicht, mede aan de hand van een mooie PowerPointpresentatie. Iedereen ging na afloop dan ook zeer voldaan huiswaarts met volop nieuwe inzichten om in de eigen vereniging ten uitvoer te brengen. Speciale gasten waren Ed Ficken, namens het bo ndsbestuur van NKS Voetbal en Hans Visser als NKS-sportadviseur. Als er ook bij uw vereniging en of in uw regio belangstelling bestaat voor een dergelijke avond dan vernemen wij dat graag van u. Uw reacties graag naar van NKS-Voetbal District Zuid 1. District Zuid II Fair Play-prijs Ook dit jaar stelt het districtsbestuur per regio aan één lidvereniging een Fair Play-Prijs ter beschikking. De vereniging geeft aan voor wie de Fair Play-Prijs bestemd is, bijvoorbeeld voor het E2-team, omdat (vul maar in), of voor de begeleiders van het D3-team, omdat (vul maar in). Het districtsbestuur staat open voor varianten op dit thema. Aanmelding hiervoor gebeurt schriftelijk (per post of per ) bij het districtssecretariaat, onder vermelding van bestemming (doelgroep) van de prijs en motivatie. Geef ook datum van uitreiking aan. Dit laatste stelt NKS- Voetbal in de gelegenheid aanwezig te zijn en eventueel de Fair Play-Prijs uit te reiken. Jeugdleider van het Jaar 2011: een nabeschouwing In deze nieuwsbrief wordt men op pagina 2 opgeroepen kandidaten te melden (per vereniging één) voor de titel Jeugdleider van het Jaar van de betreffende NKS-lidvereniging. In 2011 werden in district Zuid II de volgende Jeugdleiders van het Jaar door hun vereniging voorgedragen en als zodanig gehuldigd: Vereniging Jeugdleider De Ster Wil Rutten Mifano Gerard Lammers MMC Jacques Smeets Vianen Vooruit Bart Driessen RKVVL/Polaris Vraagt alleen certificaat aan, want men wil zelf invulling aan de uitreiking geven. District Zuid II kent dit programma al sinds Het is fijn te weten, dat een aantal lidverenigingen dit in hun beleid vast hebben opgenomen. Zie pagina 2 van deze nieuwsbrief met de oproep voor het nomineren van kandidaten voor dit jaar. District Oost Nieuwsbrief NKS-Voetbal 4 Jaargang 13, nummer 1, januari 2012

5 Algemene informatie Verenigingsjubilea Verenigingen die in 2012 een erkend verenigingsjubileum vieren, worden hierbij verzocht om opgave van de datum waarop de receptie plaatsvindt. Men wordt verzocht dit te doen bij de secretaris van het district waartoe de vereniging behoort. Voor het adres: zie colofon op pagina 1 van de Nieuwsbrief. Onderscheiding voor kaderleden Misschien is de viering van het verenigingsjubileum ook een gelegenheid om verdienstelijke kaderleden van de vereniging ook eens (extra) in het zonnetje te zetten. Zoals bekend kent NKS-Voetbal ook een onderscheidingsregeling. Voor informatie over en/of aanvraagformulieren kan men zich wenden tot het districtssecretariaat of downloaden van de website Onderscheidingen kunnen niet alleen worden aangevraagd voor bestuurs- en commissieleden, maar ook voor alle kaderleden, die als vrijwilliger binnen de vereniging actief zijn, zoals jeugdleiders, terreinmeesters en clubbladredactieleden. Oorkondes Naast de regeling voor onderscheidingen van NKS-Voetbal (bestemd voor kaderleden met een verdienstelijke staat-vandienst) kent de NKS oorkondes voor andere momenten waarbij een vereniging stil wil staan. Hebt u leden die bijvoorbeeld 25, 40 of 50 jaar lid zijn maar weinig of geen jaren een functie in de vereniging hebben vervuld, dan kan men een gratis jubileumoorkonde aanvragen. Aanvragen dienen bij het NKS bureau of bij het (districts-)secretariaat van NKS-Voetbal (zie colofon) binnen te zijn drie weken vóór de gewenste datum van uitreiking. Vermeld de naam, voorletters, M/V, geboortedatum, geboorteplaats, datum van uitreiking, soort jubileum (of andere reden voor oorkonde) en eventuele verdiensten. De vereniging verzorgt in beginsel zelf de uitreiking van de oorkonde. Nieuwsbrief in elektronische vorm Wilt u de Nieuwsbrief in elektronische vorm (Word-bestand zonder afbeeldingen), geef u dan op bij: Op de website van de NKS, vindt men de volledige versie in pdf-format. Denkt u aan het roulatieschema. Misschien staat hier informatie, die ook voor andere leden interessant is. Roulatieschema: Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Bestuurslid: Jeugdsecretaris: Jeugdcoördinator: Wedstrijdsecretaris jeugd: Redactie Clubblad: Nieuwsbrief NKS-Voetbal 5 Jaargang 13, nummer 1, januari 2012

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Interne communicatie 3 1.1 Factsheet

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 1 Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 2 Terrein: Sportlaan 12, 2982 SN Ridderkerk Postadres

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid

Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid Tips voor vergaderen, organiseren en het maken van een clubblad Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid INHOUD 1. Inleiding: over commissiewerk in de sportvereniging 2. Taken en functies in verenigingscommissies

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie

Zo zijn wij u graag van dienst. Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening

Zo zijn wij u graag van dienst. Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening Zo zijn wij u graag van dienst Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening Mogen wij ons even voorstellen? Rodenhuis Financiële Dienstverlening. Aangenaam. Wij zijn zeer

Nadere informatie

Informatie Jeugd. Inhoud

Informatie Jeugd. Inhoud Informatie Jeugd Om de jeugdleden van vv DEES en hun ouders nog beter van dienst te kunnen zijn, is er van oudsher het informatieboekje Jeugdafdeling vv DEES. Een gedeelte van de inhoud wordt sinds 2014

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

RKVV Roosendaal afspraken elftal

RKVV Roosendaal afspraken elftal pag 1 Hallo spelers, ouders en supporters van RKVV Roosendaal, Elftal Inhoudsopgave 1) namen leiders/trainers, adreslijst spelers... 2 2) informatie en communicatie, website beheer... 2 3) sportiviteit,

Nadere informatie

Kennismaking met de dienstverlening van; BNMW Groep v.o.f. Pagina 1 van 1

Kennismaking met de dienstverlening van; BNMW Groep v.o.f. Pagina 1 van 1 Kennismaking met de dienstverlening van; BNMW Groep v.o.f. Pagina 1 van 1 Mogen wij ons even voorstellen? BNMW Groep v.o.f. Aangenaam. Wij zijn zeer verheugd dat u overweegt uw belangen op het gebied van

Nadere informatie

Bestuur COVS Hondsrug e.o.

Bestuur COVS Hondsrug e.o. Bestuur COVS Hondsrug e.o. DRAAIBOEK SECRETARIAAT COVS-GROEP versie HON / JL / 95.075 d.d. 28 maart 1995 Secretaris Jan Lahuis De Mulderij 128 7772 HK Hardenberg Tel.: 0523 26 01 36 Fax.: 0523 27 2799

Nadere informatie

No 4-2013. Uitgebreide informatie over de fusie is te vinden op de speciale fusiewebsite: http://fusiekvovvn.wordpress.com/

No 4-2013. Uitgebreide informatie over de fusie is te vinden op de speciale fusiewebsite: http://fusiekvovvn.wordpress.com/ No 4-2013 datum: 5 december 2013 kenmerk: 2013/801/A8/team Het NIEUWS voor afdelingen bevat informatie en tips die voor afdelingsbesturen en leden nuttig en interessant zijn. Het NIEUWS wordt gemaakt door

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GEUZENMIDDENMEER

CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GEUZENMIDDENMEER GEUZENMIDDENMEER CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GeuzenMiddenmeer is een multiculturele, buurtgerichte voetbalvereniging voor het hele gezin. GeuzenMiddenmeer is op 1 juli 1997 ontstaan na een fusie

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

Voorwoord Voorzitter. Dick Post.

Voorwoord Voorzitter. Dick Post. Voorwoord Voorzitter Deze vereniging behelst 3 wijken namelijk Flevowijk Cellesbroek en Middenwetering, wijken met een grote verscheidenheid van bewoners en gebieden. Denk aan het aantal scholen, kerken,

Nadere informatie

Art-Frame Informatief

Art-Frame Informatief Art-Frame Informatief Nieuwsbulletin voor de leden van Uitgave 2, oktober 2014 - Update van besproken punten tijdens de ALV van 14 april jl. - Nieuw aanhangsel Huishoudelijk Reglement met wijzigingen 2014/2015

Nadere informatie

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes! Introductie De regio Eindhoven is en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland op zakelijk gebied, zeker qua innovatief vermogen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Visie: Dat gaat

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014 K O N I N K L I J K E N E D E R L A N D S E S C H I E T S P O R T A S S O C I A T I E verzonden: oktober 2014 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014 1. Opening Voorzitter, de heer E.W.J. IJzerman:

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

PRESENTATIEGIDS. 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede

PRESENTATIEGIDS. 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede PRESENTATIEGIDS 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede Inhoudsopgave: Ten geleide Algemene gegevens Sportclub Neede Colofon Organisatie Van de Bestuurstafel Van de Jeugdbestuurstafel Historie Aan-

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

Handleiding Museumkaart

Handleiding Museumkaart Handleiding Museumkaart www.museumkaart.nl uitgave 2012/2013 Inhoudsopgave Waartoe dient deze handleiding? 1. Algemene inleiding 1.1 Museumvereniging: uitgever Museumkaart 1.2 Doel Museumkaart 1.3 Activiteiten

Nadere informatie

IN FORMATIE 2013-2014. -1- Algemeen

IN FORMATIE 2013-2014. -1- Algemeen IN FORMATIE 2013-2014 INLEIDING Deze folder geeft inzicht in de samenstelling en het functioneren van de in 1919 opgerichte IJsselmondse Voetbal Vereniging De Zwervers. IJVV De Zwervers is een zaterdagvereniging

Nadere informatie

Inhoudsopgave Van de directie... 3

Inhoudsopgave Van de directie... 3 Zorg voor het leven Inhoudsopgave Van de directie... 3 Collectieve belangenbehartiging... 5 Eenzaamheid... 5 Voltooid Leven... 6 Subsidie PGO-organisaties... 6 Brochure over levensbeschouwelijke aspecten

Nadere informatie