De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 18/11/2013 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 18/11/2013 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet."

Transcriptie

1 De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 18/11/2013 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. Agenda voorstellen en vragen: Voorstel van raadslid A.Cnudde inzake noodhulp aan de Filippijnen. Voorstel van raadslid B. Caron in verband met het winkelen op zondag in Kortrijk. Voorstel van raadslid P. Jolie over het gestructureerd organiseren van de signalisatie voor de bereikbaarheid van handelszaken bij wegenwerken. Vraag van raadslid L. Maddens omtrent bijenvriendelijke gemeente. Vraag van raadslid F. Santy met betrekking tot overleg Kortrijk- Moeskroen. Vraag van raadslid R. Deseyn omtrent erkenning als toeristisch centrum en invoering koopzondagen. Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent "het collectief 'Kortrijks Winkelpersoneel Spreekt'". Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent "de brandveiligheid van de moskee aan de Stasegemsestraat". Vraag van raadslid P. Soens betreffende de ontsluiting van de Wittestraat. p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 donderdag 14 november :27 - Aanvullende agenda 18/11/2013 p1/16

2 51 52 Vraag van raadslid C. Matthieu i.v.m. starten proefproject om verkeerssignalisatie B22 voor fietsen aan kruispunten met rode lichten te plaatsen. Vraag van raadslid B. Caron over de oprechte bezorgdheid van Groen over de kwaliteit van inspraak in onze stad. p12 p14 donderdag 14 november :27 - Aanvullende agenda 18/11/2013 p2/16

3 42 Voorstel van raadslid A.Cnudde inzake noodhulp aan de Filippijnen. Dossier: Voorstel inzake het vrijmaken van een solidariteitsbudget uit het Noodfonds voor noodhulp aan de Filippijnen "Niemand kan onbewogen blijven bij de schrijnende beelden die de wereld bereiken na de doortocht van tyfoon Haiyan op de Filippijnen. Duizenden doden, een ravage, mensen dakloos. In het verleden was Kortrijk steeds solidair met de slachtoffers van rampen in de wereld. Dat kan via het daartoe voorziene Noodfonds in de begroting. (voorheen per jaar) CD&V vraagt dan ook dat Kortrijk een ruim solidariteitsbudget vrijmaakt. Via de pers vernamen we onder de titel "stad solidair met de Filippijnen" dat het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Kortrijk zal vrijmaken n.a.v. de ramp. CD&V vindt dit ruimschoots ondermaats!! Het college claimt hiermee 'solidair' te zijn met mensen in het Zuiden. Dit staat wel in schril contrast met de werkelijkheid: begin dit jaar werden de kredieten voor ontwikkelingssamenwerking van de stad Kortrijk teruggeschroefd met maar liefst ! Nog erger; het is inmiddels tijd voor de begrotingswijziging; daarin het voorstel om opnieuw aan kredieten voor Ontwikkelingssamenwerking te schrappen! op een totale bevolking van inwoners betekent dat amper 0,053 wordt uitgetrokken per inwoner. Kortrijk heeft temeer reeds jaren een stedenband met Cebu. Na de gevolgen van de aardbeving vorige maand, werd ook nu Cebu opnieuw getroffen. CD&V vraagt dan ook meer solidariteit vanuit de Stad. VOORSTEL : De Gemeenteraad van Kortrijk beslist : donderdag 14 november :27 - Aanvullende agenda 18/11/2013 p3/16

4 - de stadsdiensten opdracht te geven logistieke en praktische ondersteuning te bieden waar gevraagd en mogelijk bij alle inzamelingsacties van organisaties en burgers ten voordele van de slachtoffers van deze natuurramp; euro uit te trekken als noodhulp." 43 Voorstel van raadslid B. Caron in verband met het winkelen op zondag in Kortrijk. Dossier: Vraag in verband met het winkelen op zondag in Kortrijk "De gemeenteraad van Kortrijk, gelet op de criteria inzake toeristische centra die zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening; op artikel 2. van dit KB waarin wordt gesteld dat, om als toeristisch centrum erkend te kunnen worden, de gemeente of het gedeelte van de gemeente waarvoor de erkenning wordt gevraagd, op cumulatieve wijze aan de volgende criteria moet voldoen: 1 het toeristisch onthaal wordt verzekerd door een instelling die erkend is door de inzake het toerisme bevoegde overheid of door de overheid zelf; 2 het toerisme is van essentieel belang voor de economie van de gemeente of het gedeelte van de gemeente; 3 er is een toevloed van toeristen die er verblijven of er voorbij komen wegens het bestaan van toeristische attracties. op het feit dat het laatste punt, nl. de 'toevloed aan toeristen die er verblijven' niet van toepassing is op Kortrijk, gehoord de argumenten van het winkelpersoneel van de K in Kortrijk en andere centrumwinkels, overwegende dat de stad een aanvraag wil indienen - of heeft ingediend - tot erkenning als toeristisch centrum voor Kortrijk, dat hierdoor de mogelijkheid ontstaat om 40 zondagen per jaar de winkels op zondag open te houden, donderdag 14 november :27 - Aanvullende agenda 18/11/2013 p4/16

5 dat er niet is aangetoond dat er voldoende nieuw publiek kan worden aangetrokken om de winkels op een economisch verantwoorde manier op meer zondagen open te houden dan vandaag, dat het maatschappelijk draagvlak te klein is; want handelaars geven aan dat ze een omzetspreiding verwachten wat niet in een omzetstijging resulteert en dat het voor velen vooral een extra kost betekent, dat de zondag in principe een rustdag moet zijn voor zoveel mogelijk mensen, dat de zondag vooral levenskwaliteit moet mogelijk maken, en de gelegenheid biedt om tijd te spenderen met het gezin, en andere activiteiten te beleven zoals wandelen, fietsen, sporten, horecabezoek, dat het het stadsbestuur, in functie van de levendigheid van de binnenstad, op zondag sportieve, culturele, feestelijke en recreatieve en ontspannende activiteiten kan promoten en zelf kan aanbieden, dat het wenselijk is het bereik van klanten maximaal te concentreren op de huidige openingsuren, dat er momenteel een probleem is met het bereik van klanten op vrijdagavond en zaterdagvoormiddag, beslist: 1. Geen aanvraag in te dienen voor de erkenning van de stad Kortrijk als toeristisch centrum, of de aanvraag in te trekken, mocht ze reeds ingediend zijn. 2. Initiatieven te ondernemen om meer winkeldynamiek te creëren op vrijdagavond en zaterdagvoormiddag. " 44 Voorstel van raadslid P. Jolie over het gestructureerd organiseren van de signalisatie voor de bereikbaarheid van handelszaken bij wegenwerken. Dossier: Voorstel over het gestructureerd organiseren van de signalisatie voor de bereikbaarheid van handelszaken bij wegenwerken "Wegenwerken zijn van alle tijden en van allerlei instanties en overheden, maar ze kunnen wel een serieuze streep doorheen de economische kaart van de betrokken handelszaken betekenen. Handelszaken die veelal het kloppend hart zijn van straat, wijk, dorp, stad. donderdag 14 november :27 - Aanvullende agenda 18/11/2013 p5/16

6 Wegenwerken kunnen we niet wegdenken, maar we kunnen wel de economische gevolgen proberen te beperken. Al jaren gebeuren hiervoor inspanningen. Vanuit diverse hoeken en per wegenwerk werkt men dan een oplossing uit. Dit laat leemtes. Vandaar mijn voorstel om de bereikbaarheid van de handelaars niet af en toe en hier en daar maar per definitie steeds en overal ter harte te nemen. De enige instantie die een volledig overzicht heeft over alle werken in onze stad is het stadsbestuur; zij moet hierin dan ook een regisseursrol opnemen. Vandaar ook het voorstel: Stad Kortrijk voorziet in zijn procedures rond wegenwerken steeds dat er een signalisatie over de bereikbaarheid van de handelszaken komt te staan. We stellen voor dit te bespreken en uit te werken samen met de raadscommissie mobiliteit." 45 Vraag van raadslid L. Maddens omtrent bijenvriendelijke gemeente. Dossier: Vraag omtrent bijenvriendelijke gemeente "De honing- en wilde bij heeft een immense impact, niet alleen ecologisch, maar ook economisch. De bestuiving door deze noeste diertjes is van fundamenteel belang voor de biodiversiteit én de landbouwproductie. Zo stelt het United States Department of Agriculture dat één op elke drie happen voedsel van planten komt die bestoven worden door honingbijen en andere bestuivers. Ook het economisch belang van specifieke honingbijproducten zoals honing en was, is niet te onderschatten. Denken we maar aan het Bijenhof in Bissegem. De bij heeft het echter moeilijk. We lezen allemaal geregeld in de krant meldingen van bijenvolkeren die spoorloos verdwijnen, de zogenaamde verdwijnziekte. Ook de populaties van wilde bijen gaan achteruit. De rol van bepaalde pesticiden hierbij werd reeds aangetoond. Het is dan ook een goede zaak dat het gebruik van pesticiden door lokale besturen verboden wordt vanaf Om de bijenpopulatie een duwtje in de rug te geven, kunnen en moeten we nog meer doen. Zo kan een aangepast maai- en wiedbeleid een positieve impact hebben op de biodiversiteit in onze stad. In Lier kiest men er bijvoorbeeld voor om een gedeelte van de begraafplaats om te vormen waarbij men gedeelten niet wiedt, maar inricht op duurzame wijze. Dit houdt in dat men donderdag 14 november :27 - Aanvullende agenda 18/11/2013 p6/16

7 stroken grasperk omvormt tot bloemenweiden. Het gevolg is dat men deze maar sporadisch moet maaien. Een meer kleurrijke (en een meer natuurlijke) aanblik is een aangenaam bijkomend gevolg. Wanneer men de bevolking informeert dat de Stad deze perken niet laat verloederen maar ze als het ware teruggeeft aan de natuur in het kader van de biodiversiteit, dan zal daar algemeen begrip voor ontstaan. Dat er hiervoor kan worden samengewerkt met scholen, imkerverenigingen en milieuverenigingen, lijkt me evident. Zo is het Don Boscocollege van plan volgend jaar een bloemenweide aan te leggen, met bijenkast. Er komt zelfs een bijenhotel, om ook wilde bijen onderdak te bieden. Natuurlijk kan er voor elk plekje in de stad en onze deelgemeenten geen uniform beleid bestaan. Elke plaats is immers verschillend en heeft andere noden op vlak van onderhoud, maar een algemene mentaliteitswijziging kan al een vruchtbare impact hebben op onze bloemetjes en bijtjes. Ik had dan ook graag aan de schepen van leefmilieu gevraagd welke maatregelen en acties er worden gepland om van Kortrijk een bijenvriendelijke stad te maken, in navolging van de bloemenweide op Buda, aan de Tacktoren. Ik had ook graag meteen twee voorstellen gelanceerd. Als ik me niet vergis, zijn er plannen om bij Hoeve Te Couckx een bijenhotel te plaatsen. Is het mogelijk om ook in de Kortrijkse parken en op enkele speelpleinen insecten- of bijenhotels, of zelfs insectentorens te plaatsen? Vanzelfsprekend gecombineerd met een infobord. Niet alleen zorgen we op deze manier voor nestgelegenheid voor (ongevaarlijke) wilde bijen, we zorgen ook voor een milieu-didactisch element op plaatsen waar vele jonge gezinnen komen. Er kan hierbij vanzelfsprekend worden samengewerkt met verenigingen als Natuurpunt en Velt, met wijk- en buurtcomités, en met scholen (bijvoorbeeld als technische opdracht). Enkele Howest-studenten vielen trouwens vorig jaar nog in de prijzen met een innovatieve bijenkast. Imkerscursussen worden misschien niet zo dikwijls ingericht, ze kunnen wel rekenen op enorme belangstelling. De strenge voorschriften om een bijenkast in de eigen tuin te plaatsen, weerhouden zonder enige twijfel heel wat potentiële imkers. Daarom wou ik voorstellen om bepaalde openbare domeinen ter beschikking te stellen van imkers. Zo zouden ze bijvoorbeeld op begraafplaatsen hun kasten kunnen plaatsen. " 46 Vraag van raadslid F. Santy met betrekking tot overleg Kortrijk-Moeskroen. Dossier: donderdag 14 november :27 - Aanvullende agenda 18/11/2013 p7/16

8 Vraag met betrekking tot overleg Kortrijk-Moeskroen. "Via de pers vernamen we dat er recent een constructief overleg is geweest met de Stad Moeskroen. Er is sprake van een gezamenlijke heraanleg van de Candeléstraat en de Ronsevaalstraat, die deels op grondgebied Moeskroen en deels op Kortrijk liggen. Het persbericht vermeldt ook: "Nog op het vlak van mobiliteit is Moeskroen vragende partij voor een betere ontsluiting van een industriezone via de Malgrétoutstraat, die ook gedeeltelijk op Vlaamse bodem ligt. 'We zijn hiervoor afhankelijk van het Vlaamse Gewest, maar gaan de vraag van Moeskroen mee ondersteunen', kondigde Van Quickenborne aan". Het is een goede zaak dat de stad Moeskroen nu blijkbaar eindelijk de middelen heeft gevonden om deze noodzakelijke ingrepen te doen, tenminste voor beide genoemde straten. Hierbij aansluitend volgende vragen: (1) Kan men mij het officiële verslag van deze vergadering bezorgen, met inbegrip van de wederzijdse engagementen en de timing van uitvoering? (2) Wordt de Tombroekmolenstraat, ook op de grens Moeskroen/Kortrijk(Rollegem) en waar de situatie minstens even erg is als in de vermelde straten, eveneens aangepakt? (3) Heeft het stadsbestuur van Kortrijk een onderzoek gedaan naar de mogelijke implicaties van het ontsluiten van de industriezone via de Malgrétoutstraat naar de N43/ Moeskroensesteenweg over het grondgebied Kortrijk/Aalbeke (aantal bewegingen van vrachtwagens? Rijrichting? Impact op de doortocht Aalbeke-Centrum?...). (4) Op welke manier zal Kortrijk de vraag van Moeskroen mee ondersteunen?" 47 Vraag van raadslid R. Deseyn omtrent erkenning als toeristisch centrum en invoering koopzondagen. Dossier: Vraag omtrent erkenning als toeristisch centrum en invoering koopzondagen donderdag 14 november :27 - Aanvullende agenda 18/11/2013 p8/16

9 "Naar aanleiding van mijn tussenkomst tijdens de raadszitting van 14/10 liet Schepen Scherpereel zich ontvallen dat de koopzondagen er zonder meer komen. De aanvraag voor erkenning als toeristisch centrum zou worden voorbereid en er zou geen overleg meer volgen met de betrokken belangenorganisaties. Op vrijdag 7 november organiseerden de vakbonden LBC-NVK en ABVV een inspraakvergadering voor de betrokken werknemers onder de noemer "Het Kortrijks winkelpersoneel spreekt". Hierbij kon uiting worden gegeven aan bezorgdheden die werknemers delen met ondernemers met betrekking tot de aanvraag tot erkenning als toeristisch centrum. Alle gemeenteraadsleden werden uitgenodigd om te komen luisteren naar wat ter sprake werd gebracht en ook heel wat mandatarissen gaven hieraan gevolg. Hoewel de sessie niet tot doel had om te overleggen, te dialogeren of in debat te gaan, lieten mandatarissen van de meerderheid blijken dat het dossier opnieuw bekeken zou worden in functie van het overleg van 15 november. Er was immers consensus over het feit dat de diverse bijdrages zinvol waren in de verdere evaluatie van het dossier. Dit standpunt verschilt wezenlijk met wat mij werd meegedeeld tijdens de gemeenteraadszitting van 14 oktober. Vandaar mijn volgende vragen: 1. Heeft het college op heden een erkenningsdossier ingediend? 2. Hoe evalueert en valideert het college de voorbije sessie van 'Het Kortrijks winkelpersoneel spreekt'? 3. Wat is de visie van het college op de bevindingen vanuit UNIZO en de handelaars dat er geen omzetstijging, maar een omzetspreiding te verwachten valt en dat er bovendien een verhoging van de kosten zal zijn? Hoe staat men tegenover het standpunt van UNIZO dat 10 koopzondagen ruimschoots volstaan? 4. In welke mate heeft de zorg rond arbeid/gezin gespeeld in de besluitvorming van het college? 5. Wat zijn de resultaten van het overleg met de bonden dat op 15 november plaats zal vinden/ vond? 6. Hoe kwantificeert het CBS de economische meerwaarde die als hoeksteen wordt gezien binnen dit dossier?" 48 Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent "het collectief 'Kortrijks Winkelpersoneel Spreekt'". Dossier: donderdag 14 november :27 - Aanvullende agenda 18/11/2013 p9/16

10 Vraag omtrent "het collectief 'Kortrijks Winkelpersoneel Spreekt'" "Naar aanleiding van de beslissing van de coalitie om extra koopzondagen te organiseren, richtten boze verkopers en verkoopsters het collectief 'Kortrijks winkelpersoneel spreekt' op. Het collectief verzamelde al meer dan 400 handtekeningen en telt al meer dan 500 leden op facebook. Op vrijdag 8 november kregen de gemeenteraadsleden uit de meerderheid en de oppositie van dit collectief de kans om de grieven van het verkopend personeel te aanhoren. Op deze vergadering bleek onder andere overduidelijk dat over deze beslissing totaal geen overleg werd gepleegd. Een aantal winkels weigert trouwens te zullen deelnemen aan de bijkomende koopzondagen. Andere vaak te horen kritieken: dat het familiaal leven van het personeel nu wel helemaal in het slop zal raken, dat winkelpersoneel afhaakt, dat er nu al weinig klanten zijn op zaterdag (wat een topdag zou moeten zijn), dat koopzondagen vooral passanten (én geen kopers) zullen aantrekken, én dat de deur nu openstaat voor 40 koopzondagen. De mondige verkopers en verkoopsters deden het stadsbestuur zelfs enkele suggesties. Dat men beter iets doet aan de leegstand. Dat men daarnaast beter de veiligheid verhoogt. Dat de geplande koopanimaties beter gepland worden op zaterdagen, zodat deze dag opnieuw een echte topdag wordt. En ook niet mis te verstaan: "als de winkels dan toch open moeten op zondag, dan veronderstellen we dat het stadhuis dan ook open is." Gezien het stadsbestuur heeft beslist een aanvraagdossier in te dienen als toeristisch centrum, graag volgende vragen: 1. Hoe reageert het stadsbestuur op de verzuchtingen van het winkelpersoneel en heeft het initiatief van het collectief de stadscoalitie op een of andere manier op andere ideeën gebracht? 2. Hoe reageert het stadsbestuur op de vier voornaamste suggesties van het verkopend personeel? a. Wat wordt aan de leegstand gedaan? b. Wat wordt aan de onveiligheid gedaan in het winkelwandelgebied? c. Waarom de zaterdagen niet opwaarderen in plaats van koopzondagen te organiseren? d. Zal het stadhuis dan ook open zijn?" 49 Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent "de brandveiligheid van de moskee aan de Stasegemsestraat". Dossier: donderdag 14 november :27 - Aanvullende agenda 18/11/2013 p10/16

11 Vraag omtrent "de brandveiligheid van de moskee aan de Stasegemsestraat" "Op de gemeenteraad van september jongstleden vroeg ik het stadsbestuur om een aantal antwoorden met betrekking tot de moskee 'Attakwa' aan de Stasegemsestraat. Eén van de vragen was of de inrichting voldeed aan de normen op vlak van brandveiligheid. De burgemeester beloofde mij dit punt te onderzoeken. Nu, meer dan twee maanden later, ben ik hiervan nog steeds niet op de hoogte gebracht. Eigenaardig is dat bijvoorbeeld recentelijk nog een brandveiligheidsattest werd gevraagd voor een kampeerautoterrein, dat ook handelszaken aan een brandveiligheidsonderzoek worden onderworpen en dat zelfs de spiegeltent van Busworld door de brandweer werd gecontroleerd op de brandveiligheid. Het lijkt me dan ook zeer bedenkelijk dat voor een locatie, waar wekelijks honderden mensen samenkomen, er geen duidelijkheid is over de brandveiligheid. Vandaar dat ik mijn vraag van 9 september wil hernemen, in de hoop nu wel een antwoord te krijgen: Kan het stadsbestuur al dan niet bevestigen dat de inrichting conform de brandveiligheid is? Welke acties heeft de burgemeester genomen naar aanleiding van mijn vraag? Is er een onderzoek gebeurd en wat zijn daarvan de resultaten?" 50 Vraag van raadslid P. Soens betreffende de ontsluiting van de Wittestraat. Dossier: Vraag betreffende de ontsluiting van de Wittestraat donderdag 14 november :27 - Aanvullende agenda 18/11/2013 p11/16

12 "In de gemeenteraad van 14 oktober 2013 liet Schepen Marc Lemaitre zich ontvallen dat de overweg, gelegen in de Izegemsestraat te K-Heule, in de nabije toekomst zal worden afgesloten. Deze ingreep brengt bepaalde opportuniteiten met zich mee, namelijk dat in het kader hiervan kan worden nagedacht over de ontsluiting van de Wittestraat in Heule. In de Wittestraat zijn enkele bedrijven gelegen waarvan de bezoekende vrachtwagens regelmatig via het centrum van Heule rijden. De frequentie van vrachtwagens in de Wittestraat wordt geschat op een vijftigtal vrachtwagens per dag. Een oplossing voor deze situatie bestaat erin de Wittestraat te ontsluiten via een nieuw aan te leggen weg parallel aan de R8 en over de spoorweg Kortrijk-Brugge (via een nieuw aan te leggen overweg) tot aan de bestaande ventweg van de R8. Daarmee wordt het centrum van Heule, de Wittestraat en de Vier Linden van het zwaar vrachtverkeer gespaard. Aangezien hiervoor een nieuwe overweg nodig is en de NMBS het principe hanteert van "een nieuwe overweg enkel en alleen als er een andere wordt gesloten", kan de sluiting van de overweg in de Izegemsestraat een kans bieden om het probleem van het vrachtverkeer in het centrum van Heule op te lossen. Dit kan uiteraard voor zover snel werk wordt gemaakt van een overleg met de NMBS en liefst voordat de overweg in de Izegemsestraat wordt afgesloten. Zeer onlangs nog werd in de media gemeld dat Minister van Mobiliteit Hilde Crevits enkele maatregelen zal nemen om het vrachtverkeer in de dorpskernen in te perken of te vermijden. Dit om aan te tonen dat deze vraag bijzonder actueel is en zal blijven. Vandaar mijn volgende vragen: 1. Welke is de precieze termijn binnen dewelke de overweg in de Izegemsestraat effectief zal worden gesloten? Welke begeleidende maatregelen worden hierbij ter plaatse genomen teneinde zoekverkeer te vermijden? 2. Heeft het stadsbestuur plannen om met de NMBS en de betrokken bedrijven van de Wittestraat samen te zitten om de in deze vraag voorgestelde ontsluiting te bespreken? Zo ja, binnen welke termijn en volgens welk stramien? Zo neen, graag de reden waarom het stadsbestuur daarin geen oplossing ziet? 3. Voor zover het stadsbestuur reeds met de NMBS zou hebben samen gezeten, welke is de huidige stand van zaken van dit overleg?" 51 Vraag van raadslid C. Matthieu i.v.m. starten proefproject om verkeerssignalisatie B22 voor fietsen aan kruispunten met rode lichten te plaatsen. Dossier: donderdag 14 november :27 - Aanvullende agenda 18/11/2013 p12/16

13 Vraag i.v.m. starten proefproject om verkeerssignalisatie B22 voor fietsen aan kruispunten met rode lichten te plaatsen "We stellen voor om, het verkeersbord B22 te plaatsen aan kruispunten met rode lichten waar fietsers niemand hinderen en waar door het rood licht rijden absoluut veilig is. Twee steden, Brussel en Gent, zijn met een dergelijk proefproject gestart. In Brussel werd het ondertussen al positief geëvalueerd. Wij willen voorstellen dat ook in Kortrijk een dergelijk proefproject kan starten. Dat zou kunnen op enkele kruispunten, zoals aan de verkeerslichten op de Oudenaardsesteenweg waar je zonder problemen rechts de Boudewijn IX-laan zou kunnen inrijden. Of aan verkeerslichten Langemeersstraat waar je rechts, richting Plein en Groeningepoort, gemakkelijk kan indraaien. Een dergelijk proefproject loopt over drie maanden, en wordt permanent geëvalueerd. Als het project na die drie maanden positief wordt geëvalueerd, kan het worden uitgebreid naar andere kruispunten. Uiteraard geldt een dergelijke maatregel enkel op de kruispunten waar een bord B22 staat. Op andere kruispunten moeten fietsers nog steeds stoppen bij rood. In een fietsstad moet het fietsverkeer zo comfortabel mogelijk kunnen verlopen. Niets zo frustrerend dan als fietser in de regen voor een rood licht te staan wachten terwijl het eigenlijk perfect veilig is om door te rijden. Ondertussen is er een wettelijke basis voor dergelijke maatregel. In Nederland en Frankrijk wordt het systeem trouwens al vaak toegepast. Daaruit blijkt dat het soms zelfs veiliger is voor voetgangers dat fietsers rechtsaf mogen slaan bij rood licht, omdat de verkeersstromen elkaar zo niet kruisen. Vandaar de volgende vragen: 1. Is de stad Kortrijk bereid een dergelijk proefproject op te starten? 2. En zo ja, welke kruispunten komen in aanmerking? Misschien kunnen de inwoners suggesties doen?" donderdag 14 november :27 - Aanvullende agenda 18/11/2013 p13/16

14 52 Vraag van raadslid B. Caron over de oprechte bezorgdheid van Groen over de kwaliteit van inspraak in onze stad. Dossier: Vraag over de oprechte bezorgdheid van Groen over de kwaliteit van inspraak in onze stad "Op de gemeenteraad van 10/06 kondigde de burgemeester een GAS-conferentie aan. Ik citeer hierbij het verslag van de zitting: "We zullen trouwens een GAS-conferentie organiseren in Kortrijk waar we aantonen hoe we verstandig omgaan met GAS. Daarbij zullen we onder meer de jeugdraad, de welzijnssector, de bijzondere jeugdzorg uitnodigen." (p.120 PV zitting maandag 10 juni 2013). De groene fractie stond nogal sceptisch over dit opzet. Vooral omwille van de formulering die ik net voorlas. Er worden wel meer conferenties georganiseerd om iemands eigen gelijk in de verf te zetten. Maar, uiteindelijk kwam er geen GAS-conferentie maar een GAS-debat, dat op 26/11 plaatvond in Jeugdcentrum Tranzit. We vonden het spijtig dat de scoop van dat debat vernauwd werd tot jongeren, maar waren tevreden dat er een debat zou komen. Dat een stadsbestuur rond verschillende dossiers debatten organiseert, vinden we met Groen een goeie zaak. Ik wil dat nog eens onderlijnen: Groen Kortrijk vind het een goeie zaak dat een stad in debat gaat met haar burgers. Een stad die in debat gaat met haar burgers is een stad die beweegt, durft en verandert. Als stadsbestuur moet je niet alleen polsen naar de voorkeuren van burgers, je moet ook in dialoog durven gaan. Een stadsbestuur moet haar beleid verdedigen, maar ook voelen wat het draagvlak is voor dat beleid en dan eventueel bijsturen. Zo hadden wij het GAS-debat begrepen, dus waren we tevreden. Beste gemeenteraadsleden, ik weet niet of u, of één van u leden, op dat GAS-debat was? Ik heb mijn licht bij verschillende aanwezigen opgestoken en de reacties waren unaniem: "het was beschamend". Collega's, dit is geen platte oppositie. Ik zeg dit uit oprechte bezorgdheid over de kwaliteit van inspraak in onze stad. Ik geloof in 'Kortrijk Spreekt', maar alleen als het stadsbestuur het ook serieus neemt. Wel, na het GAS-debat heb ik daar mijn twijfels over. donderdag 14 november :27 - Aanvullende agenda 18/11/2013 p14/16

15 Op geen enkel moment is daar ruimte gemaakt voor een kritische stem (ik meen mij te herinneren dat vertegenwoordigers uit de verschillende fracties betrokken zouden worden in de voorbereiding van die aangekondigde GAS-conferentie). Mag ik verwijzen naar het advies van de Kinderrechtencommissaris? De standpunten van de Vlaamse Jeugdraad? Naar het verenigde middenveld uit Vlaanderen? Die kregen geen plaats. Een tegenstem lijkt me een evidentie als je tot een grondig debat wil komen. Die was er dus niet. Na een zeer gekleurde uiteenzetting van de burgemeester en het GAS-team (duurde meer dan een uur, waarna heel wat jongeren het al voor bekeken hielden) konden deelnemers aan praattafels debatteren over afgebakende thema's. Het was natuurlijk het stadsbestuur dat besliste welke thema's open waren voor debat. Wat je eigenlijk kreeg waren ambtenaren die het beleid van hun werkgever verdedigden. Dat deden ze voortreffelijk, maar voor Groen is dat geen inspraak. Het komt zelfs niet in de buurt en het ondergraaft de goesting van burgers om zich in de toekomst nog te engageren voor dergelijke initiatieven, niet in zijn minst de goesting van jongeren, die zich toch wel bekocht voelden na het GAS-debat. De Groen fractie erkent dat het stadsbestuur weinig expertise heeft in deze materie en dat alle begin moeilijk is. Maar er moet dringend duidelijkheid komen over het kader, de methodiek en de planning van inspraak-initiatieven in onze stad. Na het GAS-debat kondigde de burgemeester een referendum af over het gras afrijden op zondag, dat werd later een online bevraging. En nu merken we dat de jeugdraad een online-bevraging organiseert rond GAS, toch grotendeels dezelfde die de stad organiseerde in aanloop van dat pijnlijke GAS-debat in Tranzit. Dit is van de hak op de tak en ongeloofwaardig. Zo organiseer je geen inspraak. Mijnheer de burgemeester, inspraak kent drie basiselementen, een soort stappenplan. 1) informatie: mensen moeten weten waarover het gaat; 2) interactie: verschillende meningen moeten een platform krijgen zodat er een debat kan plaatsvinden; en 3) participatie: mensen moeten weten op welke manier ze kunnen meebeslissen voor ze ook effectief mee beslissen. Als ik deze drie basiselementen toepas op de inspraak die uw ploeg organiseert rond GAS kom ik tot deze drie vragen: 1) Informatie: Hoe informeert u de burger over GAS in Kortrijk? Waar kan de Kortrijkzaan die informatie vinden? Onder het luikje 'inspraak' van onze stadswebsite vind ik alvast niets. Laat staan dat iemand het politiereglement kan vinden en begrijpen. En omdat u de jeugdraad een beslissende stem geeft, kan ik de vraag ook stellen naar jongeren. Waar kunnen jongeren zich informeren over GAS in onze stad? U speelt de jeugdraad vlot een online-vragenlijst door, maar informatie over GAS lees ik toch niet op hun website. Deze vraag kan ik evengoed stellen over andere 'inspraakmomenten' zoals laatst bijvoorbeeld dat over de inrichting van de Houtmarkt. Waar staat die informatie? 2) Interactie: Komt er nog een brede GAS-conferentie zoals aangekondigd of moeten we ons tevreden stellen met het eerder gebrekkige GAS-debat dat we hadden in Tranzit? Met andere woorden: durft u - rond GAS, maar ook rond andere thema's - een echt publiek debat organiseren waar ook tegen-stemmen een platform krijgen? donderdag 14 november :27 - Aanvullende agenda 18/11/2013 p15/16

16 3) Participatie: Als het gaat over GAS: wat is de methodiek die u hanteert? Het is gemakkelijk om een online-bevraging op te zetten, maar tot wat moet dat leiden? Als Kortrijkzanen dat invullen, hoe wordt dan rekening gehouden met hun stem? Hoe beslissen zij dan mee? En hoe weten de mensen die dat invullen dat dan?" donderdag 14 november :27 - Aanvullende agenda 18/11/2013 p16/16

RESULTATEN ENQUÊTE ZONDAGSOPENING

RESULTATEN ENQUÊTE ZONDAGSOPENING RESULTATEN ENQUÊTE ZONDAGSOPENING INLEIDING Naar aanleiding van het toenemend aantal lokale stadsbesturen (o.a. Antwerpen, Kortrijk, Gent, Luik, ) dat zijn centrum wil laten erkennen als toeristische zone

Nadere informatie

Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie

Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie Mijnheer de burgemeester, Collega s, Het is niet de eerste keer dat we het nieuwe mobiliteitsplan voor onze stad hier in deze raad bespreken.

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 13 oktober 2014

Gemeenteraad Zitting van 13 oktober 2014 Gemeenteraad Zitting van 13 oktober 2014 Ontwerpbesluitenbundel OPENBARE ZITTING Aanvullende punten 29 2014_VVB_00005 Voorstel tot beslissing van raadsleden Arne Vandendriessche, Stefaan De Clerck: om

Nadere informatie

De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 11/10/2010 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet.

De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 11/10/2010 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 11/10/2010 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. Agenda voorstellen en vragen: 34 35 36 Vraag van raadslid M. Seynaeve betreffende

Nadere informatie

BIJENPLAN STAD KORTRIJK

BIJENPLAN STAD KORTRIJK BIJENPLAN STAD KORTRIJK WAT IS ER AAN DE HAND? Zowel wilde bijen als honingbijen gaan fel achteruit in Europa en in ons land. De laatste 100 jaar is de bijenpopulatie in België met 25% verminderd. Net

Nadere informatie

34 2014_IP_00054 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Veilige fietsverbinding N50-Moorseelsestraat en Moorseelsestraat-Kortrijksestraat

34 2014_IP_00054 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Veilige fietsverbinding N50-Moorseelsestraat en Moorseelsestraat-Kortrijksestraat Gemeenteraad 20141208gr ONTWERPBESLUITENBUNDEL AANVULLENDE PUNTEN Zitting van 8 december 2014 OPENBARE ZITTING Aanvullende punten 34 2014_IP_00054 van raadslid Mattias Vandemaele: Veilige fietsverbinding

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Houthulst heeft, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, zich gebogen over de vraag

Nadere informatie

Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur?

Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur? Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur? Lokale milieuraden zijn een goed instrument om de verschillende belangengroepen, en in het bijzonder de milieubeweging, inspraak te geven bij het

Nadere informatie

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Mijn énige vraag luidt: Kan er aan de gemeenteraad een uitgebreid verslag van dit werkbezoek gegeven worden?

Mijn énige vraag luidt: Kan er aan de gemeenteraad een uitgebreid verslag van dit werkbezoek gegeven worden? Toelichtingen: Interpellatie over werkbezoek van de gouverneur aan Malle. Uit de pers konden we vernemen dat de gouverneur van Antwerpen samen met enkele gedeputeerden een werkbezoek brachten aan onze

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad

Verslag gemeenteraad Verslag gemeenteraad 20/04/2015 1. Opening, opmerkingen bij de notulen vorige gemeenteraad en loting van een voorstemmer. De gemeenteraad wordt officieel geopend door de burgemeester. Een voorstemmer wordt

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 11/05/2009 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet.

De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 11/05/2009 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 11/05/2009 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. Agenda voorstellen en vragen: 56 57 58 59 60 61 62 Voorstel van motie van raadslid

Nadere informatie

De voorzitter: Mevrouw Schauvliege heeft het woord. Mevrouw Joke Schauvliege:

De voorzitter: Mevrouw Schauvliege heeft het woord. Mevrouw Joke Schauvliege: Actuele vraag van mevrouw Joke Schauvliege tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de verwijdering van alle bolle verkeersspiegels langs gewestwegen

Nadere informatie

Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum

Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum UNIZO BRUGGE Stad en Haven Unie van Zelfstandige Ondernemers Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum 07-01-2014 UNIZO Brugg Stad en Havene: Eerste mobiliteitsrapport geeft nood aan ingrijpende acties

Nadere informatie

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente VVSG internationaal Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Arctic Circle Line Date International Tropic of Cancer Equator International

Nadere informatie

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Brussel, 5 juli 2006 050706_Advies_kaderdecreet_Vlaamse_ontwikkelingssamenwerking Advies over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 1. Inleiding Op 24 mei 2006 heeft Vlaams minister

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Zo kijkt VVJ naar participatie 1

Zo kijkt VVJ naar participatie 1 Zo kijkt VVJ naar participatie Groeien naar meer participatief besturen Groeien naar, want kun je niet snel snel, en niet in je eentje Participatief besturen : is voor VVJ een voorwaarde voor goed beleid

Nadere informatie

Plan zone 30 moet veiligheid verhogen

Plan zone 30 moet veiligheid verhogen Persnota Plan zone 30 moet veiligheid verhogen Verlaag je snelheid, verhoog de veiligheid. 1. Plan Nieuw Kortrijk 2. Kortrijk was een verkeersonveilige stad Verkeersveiligheid is één van de topprioriteiten

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 18 juli

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 18 juli A D V I E S Nr. 1.564 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 juli 2006 ----------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot vervanging van het koninklijk besluit van

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Verontschuldigd: Johan Groven (brandweer), Tom Geunes (Technische dienst), Diego Nogales (Clustercoördinator Ruimte)

Verontschuldigd: Johan Groven (brandweer), Tom Geunes (Technische dienst), Diego Nogales (Clustercoördinator Ruimte) : : Schoolomgeving Sint-Michiel Aanwezig ig: Op de bijeenkomst van de Gecomove van 31 maart 2017 werd de schoolomgeving van Sint-Michiel besproken. De Gecomove heeft toen volgend advies geformuleerd: De

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014 Besluit GOEDGEKEURD Welzijn Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014

Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014 Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014 Besluit GOEDGEKEURD Welzijn Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

PERSBERICHT. De verenigde Oosterzeelse oppositie lanceert voorstellen om de gemeenteraadszittingen meer openbaar te maken.

PERSBERICHT. De verenigde Oosterzeelse oppositie lanceert voorstellen om de gemeenteraadszittingen meer openbaar te maken. PERSBERICHT Oosterzele, 6 maart 2013 De verenigde Oosterzeelse oppositie lanceert voorstellen om de gemeenteraadszittingen meer openbaar te maken. Raadszittingen moeten te volgen zijn voor alle inwoners

Nadere informatie

Word een participatie-expert!

Word een participatie-expert! Word een participatie-expert! Coaching bij extern participatietraject van een klimaatactie Van juli tot mei 2017 coacht Bond Beter Leefmilieu (BBL), in samenwerking met de provincie Antwerpen, gemeenten

Nadere informatie

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III r e g l e m e n t Besluit van de gemeenteraad van Edegem van betreffende de financiële en logistieke ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking. De gemeenteraad

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? De UNIZO afdelingen Zonnebeke en Passendale hebben zich, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

In te vullen door de Stad Gent - Dienst Cultuurparticipatie. In te vullen door de aanvrager - LEES EERST HET REGLEMENT!

In te vullen door de Stad Gent - Dienst Cultuurparticipatie. In te vullen door de aanvrager - LEES EERST HET REGLEMENT! AANVRAAGFORMULIER 'ARTIEST ZOEKT FEESTNEUS' 2013-2014 voor straat- en buurtfeesten van 1 augustus 2013 tot 30 juni 2014 en van 1 augustus 2014 tot 31 december 2014 In te vullen door de Stad Gent - Dienst

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften Dorpsraad Kermt Visietekst 1. Situering Meer en meer burgers krijgen het gevoel dat de ziel verdwijnt uit onze deelgemeente. De toekomstplannen die er voor onze deelgemeente gemaakt worden, liggen onvoldoende

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET BOEK DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK. Openbare zitting van 11 september 2006

UITTREKSEL UIT HET BOEK DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK. Openbare zitting van 11 september 2006 UITTREKSEL UIT HET BOEK DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK Openbare zitting van 11 september 2006 Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : F. Destoop, P. De

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel 52 koopzondagen

Initiatiefvoorstel 52 koopzondagen Inleiding Initiatiefvoorstel 52 koopzondagen Op 21 mei 2013 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die anticipeerde op de wijzigingen in de Winkeltijdenwet per 1 juli 2013. Deze wijzigingen zijn inmiddels

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 1. Vanaf wanneer kan ik een dossier bij het Rampenfonds indienen? U kan een dossier indienen vanaf de publicatie van de erkenning in het Belgisch

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

2014/017 Integratietegemoetkoming en tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

2014/017 Integratietegemoetkoming en tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 2014/017 Integratietegemoetkoming en tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden De heer Yoeri Note, OCMW-raadslid Voorzitter Collega's De integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 4 juli 2016 WELZIJN

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 4 juli 2016 WELZIJN Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 4 juli 2016 WELZIJN Samenstelling: Aanwezig: de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

Subsidie voor jeugdhuizen

Subsidie voor jeugdhuizen Subsidie voor jeugdhuizen Art. 1 De gemeente Pittem verleent binnen de perken van het terzake goedgekeurde begrotingskrediet een subsidie voor jeugdhuizen die voldoen aan de onder artikel 2 omschreven

Nadere informatie

In de angst wordt de mens zich bewust van zijn vrijheid. (Jean-Paul Sartre)

In de angst wordt de mens zich bewust van zijn vrijheid. (Jean-Paul Sartre) We zijn niet bang Het federaal parlement neemt maatregelen Beleidsnota Binnenlandse Zaken en Federale Politie Sint-Truiden geeft het voorbeeld De rekening klopt! Intussen op de werf van de Grote Markt......

Nadere informatie

STADSVERNIEUWING IN DAMPOORT EN SINT-AMANDSBERG Focus op Heilig hartplein en omgeving

STADSVERNIEUWING IN DAMPOORT EN SINT-AMANDSBERG Focus op Heilig hartplein en omgeving STADSVERNIEUWING IN DAMPOORT EN SINT-AMANDSBERG Focus op Heilig hartplein en omgeving STADSVERNIEUWING IN DAMPOORT EN SINT-AMANDSBERG Samen met de bewoners en heel wat buurtpartners neemt de Stad Gent

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Geachte aanwezigen, Dames en heren,

Geachte aanwezigen, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID ViA Rondetafel Winkelen in Vlaanderen 2.0 15 maart 2013 Geachte

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 9 maart 2015

Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 9 maart 2015 Gemeenteraad Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 9 maart 2015 Dagorde OPENBARE ZITTING...2 Aanvullende punten...2 IR 1 - Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: vraag rond rechtszaak Blauwe Hoeve...2

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 25 november 2016 Aanvullende agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 25 november 2016 Aanvullende agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Aanvullende agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet, heb ik de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag om 19:00

Nadere informatie

E40 in Merelbeke: 2 nieuwe bruggen en geluidsschermen

E40 in Merelbeke: 2 nieuwe bruggen en geluidsschermen E40 in Merelbeke: 2 nieuwe bruggen en geluidsschermen Infovergadering 30 maart 2017 Stefan Heuninck Projectingenieur AWV Agentschap Wegen en Verkeer Wegbeheerder van +- 6900 km gewestwegen, waarvan 1500

Nadere informatie

ERKENNINGSBESLUIT DORPSRADEN

ERKENNINGSBESLUIT DORPSRADEN ERKENNINGSBESLUIT DORPSRADEN Art. 1. Een dorpsraad heeft als doel de deelname te bevorderen van inwoners binnen het grondgebied van de eigen leefgemeenschap, voortaan dorp genoemd, bij het gemeentelijk

Nadere informatie

Aanvraagformulier Artiest zoekt Feestneus voor straat- en buurtfeesten

Aanvraagformulier Artiest zoekt Feestneus voor straat- en buurtfeesten Aanvraagformulier Artiest zoekt Feestneus voor straat- en buurtfeesten In te vullen door Artiest zoekt Feestneus Volgnummer dossier Ingediend op Ontvankelijk verklaard? Ja Neen + reden: Dossier goedgekeurd?

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 17 mei 2010 Erfgoedconvenant Land van Rode

Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 17 mei 2010 Erfgoedconvenant Land van Rode Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 17 mei 2010 Erfgoedconvenant Land van Rode Dames en heren, Burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden van Oosterzele,

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst Aanvragende vereniging, organisatie of handelszaak, verder vermeld als de aanvrager: Persoon die deze vereniging, organisatie of handelszaak vertegenwoordigt

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014

Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014 Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014 Ontwerpbesluitenbundel: Ontwerpbesluitenbundel OPENBARE ZITTING Aanvullende punten 45 2014_IP_00014 van raadslid Roel Deseyn: de alternatieven voor LAR-Zuid 46 2014_IP_00018

Nadere informatie

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk

Nadere informatie

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Regionale infokantoren algemene resultaten Onderzoek uitgevoerd door Guidea in samenwerking met Toerisme Vlaanderen 1 Doelstellingen en Methodologie 3 1 Achtergrond

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving STATUTEN Gemeenteraad 14 januari 2014 Statuten stedelijke jeugdraad Waregem Titel I Een inleidende omschrijving De stedelijke jeugdraad van Waregem is het parlement waar jongeren, met interesse voor het

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JUNI 2012. 2012/008 Erkenning arbeidsongevallen 06/2012

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JUNI 2012. 2012/008 Erkenning arbeidsongevallen 06/2012 6 BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JUNI 2012 2012/008 Erkenning arbeidsongevallen 06/2012 2012/008 Erkenning arbeidsongevallen HR De heer Dirk Holemans, OCMW-raadslid De laatste

Nadere informatie

Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan

Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning Een handig stappenplan Als u wilt bouwen of verbouwen, moet u met heel wat aspecten rekening houden. Eén daarvan is de administratieve kant van

Nadere informatie

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Gemeente Zulte (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2009) Dit subsidiereglement omvat: 1. Werkingstoelagen voor verenigingen aangesloten bij de

Nadere informatie

Twijfel niet: het moet nu

Twijfel niet: het moet nu Ver. uitgever: Johan Deckmyn - Charles de Kerchovelaan 9-9000 Gent Uw mening telt! ook in Gent Twijfel niet: het moet nu enquête Nog slechts enkele maanden scheiden ons van nieuwe gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Nr maart 2016

Nr maart 2016 Nr. 225 17 maart 2016 Belgisch Staatsblad Nieuw formulier voor vrijstelling bedrijfsvoorheffing investering in steunzones Sedert april 2015 kunnen werkgevers die een investering doen in een door de overheid

Nadere informatie

Inhoud Frequency 8 6 4 2 0 18,00 20,00 22,00 24,00 BMI 26,00 28,00 30,00 32,00 Gent, april 2010 Betreft: pedometer-project Geachte mijnheer, mevrouw Ondanks

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Dit huishoudelijk reglement dient als aanvulling bij de statuten en geen enkele interpretatie die in strijd is met de statuten

Nadere informatie

De kracht van bewonersplatforms

De kracht van bewonersplatforms De kracht van bewonersplatforms Schets achtergrond en context Bewonersplatforms: het model Rollen Enkele resultaten Evaluatie Smaakmaker Context 14 dorpen + centrum 16.512 inwoners Oppervlakte: 5.439 ha.

Nadere informatie

Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007

Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007 1 Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007

Nadere informatie

Legislatuur 2014 2019

Legislatuur 2014 2019 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ SU BSI DI EREGLEM ENT TER ONDERSTEU NI NG VAN ERKENDE VERENI GI NGEN VOOR ONTWI KKELI NGSSAM ENWERKI NG EN I NTERNATI ONALE SOLI DARI TEI T

Nadere informatie

Ondernemers Beleid Participatie. 17 oktober 2017

Ondernemers Beleid Participatie. 17 oktober 2017 Ondernemers Beleid Participatie 17 oktober 2017 Over UNIZO Over UNIZO Unie van Zelfstandige Ondernemers Meest representatieve ondernemersvereniging in Vlaanderen en Brussel UNIZO Nationaal UNIZO Provincies

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden DIS/AOPZ/18-06-2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 internationalesamenwerking@waregem.be

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Koekelare van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Koekelare van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Koekelare van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Koekelare heeft zich gebogen over de vraag; wat verwachten de ondernemers van onze gemeente van

Nadere informatie

Infobrochure speelstraten in Zwalm

Infobrochure speelstraten in Zwalm 1 Infobrochure speelstraten in Zwalm 1. Wat is een speelstraat? 2. Hoe wordt mijn straat een speelstraat? 3. Tips 4. De afsprakennota 5. Formulieren aanvraag + bijlage 1. Wat is een speelstraat? Een speelstraat

Nadere informatie

Commissievergadering nr. C13 OND1 ( ) 8 oktober 2009

Commissievergadering nr. C13 OND1 ( ) 8 oktober 2009 Commissievergadering nr. C13 OND1 (2009-2010) 8 oktober 2009 Vraag om uitleg van mevrouw Kathleen Helsen tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de

Nadere informatie

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven.

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. Gemeentebestuur Wevelgem Vanackerestraat 16 8560 Wevelgem Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1: Doel van de

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomsten Vlaamse overheid Gemeenten/Provincies * * * Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling

Samenwerkingsovereenkomsten Vlaamse overheid Gemeenten/Provincies * * * Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling Advies Samenwerkingsovereenkomsten Vlaamse overheid Gemeenten/Provincies * * * Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling Mevr. V. DUA, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Stuk 2001-2002/1 Samenwerkingsovereenkomsten

Nadere informatie

Donderdag 22 maart 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Donderdag 22 maart 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Donderdag 22 maart 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Wereldwaterdag - Basisschool Heiende, Lokeren Geachte directeur en leerkrachten, Geachte burgemeester

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen (4)

Nadere informatie

Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het gaat om maximaal 200 vluchtelingen die in sporthal Molenbroek worden opgevangen.

Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het gaat om maximaal 200 vluchtelingen die in sporthal Molenbroek worden opgevangen. Meest gestelde vragen crisisnoodopvang Donderdag 19 november 2015 13:28 uur Algemeen Wanneer komen de vluchtelingen naar sporthal Molenbroek? Vrijdag 20 november. Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Vleteren van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Vleteren van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Vleteren van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Vleteren heeft zich gebogen over de vraag; wat verwachten de ondernemers van onze gemeente van het

Nadere informatie

van de vergadering van de projectwerkgroep Verkeerssituatie in de straat

van de vergadering van de projectwerkgroep Verkeerssituatie in de straat Verslag van de vergadering van de projectwerkgroep Verkeerssituatie in de straat Datum: 24/02/2015 Plaats: bij Nele, Opvoedingstraat 16 Aanwezig: Jean, Martine, Nele, Thei Verslag: Nele Agenda Bespreken

Nadere informatie

Beleidsdomein economie in de gemeente. Pieter Van Sande Stafmedewerker VVSG

Beleidsdomein economie in de gemeente. Pieter Van Sande Stafmedewerker VVSG Beleidsdomein economie in de gemeente Pieter Van Sande Stafmedewerker VVSG 24.09.2009 Dienst lokale economie? Welke gemeente heeft een dienst lokale economie? Wat doet die dienst lokale economie? Lokale

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN EN KOOPNACHTEN IN GRONINGEN WINKELIERS AAN HET WOORD

KOOPZONDAGEN EN KOOPNACHTEN IN GRONINGEN WINKELIERS AAN HET WOORD KOOPZONDAGEN EN KOOPNACHTEN IN GRONINGEN WINKELIERS AAN HET WOORD Onderzoek van de SP-Groningen Juni 2011 Voorwoord De SP-afdeling Groningen heeft in de maand mei onderzoek gedaan naar de mening van ondernemers

Nadere informatie

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Update na de vergadering van 28 februari 2017 1. Algemeen kader Het participatief budget van de Participatieve

Nadere informatie

BEVRAGING POLITIEKE PARTIJEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012

BEVRAGING POLITIEKE PARTIJEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 BEVRAGING POLITIEKE PARTIJEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Over enkele maanden hebben de burgers van Lubbeek opnieuw het voorrecht om hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad te kiezen. De GRIS gelooft

Nadere informatie

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2016 houdende het heffen van een belasting op de marktrechten;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2016 houdende het heffen van een belasting op de marktrechten; GEMEENTERAAD 20 DECEMBER 2016 Belasting op de marktrechten. Aanpassing DE RAAD, Juridische overwegingen Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de grondwet; Gelet op de artikelen 42, 186 en 253 van het

Nadere informatie

Advies van de Aalsterse Jeugdraad met betrekking tot het behoud van Jeugdhuis Jome in Gijzegem.

Advies van de Aalsterse Jeugdraad met betrekking tot het behoud van Jeugdhuis Jome in Gijzegem. Advies van de Aalsterse Jeugdraad met betrekking tot het behoud van Jeugdhuis Jome in Gijzegem. Initiatief: Aanleiding: Gericht aan: Datum: 9 mei 2010 Adviesnummer: 2010/1 Jeugdraad Aalst in samenwerking

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

Fietsenquête centrum Oss

Fietsenquête centrum Oss Fietsenquête centrum Oss Uitgevoerd door PvdA Oss Mei 2015 Inhoud 1 Voorwoord Ehssane Gounou - fractievoorzitter PvdA Oss 2 Onderzoeksopzet 3 Conclusie fietsenquête 4 Argumenten voor en tegen nader toegelicht

Nadere informatie

INFOBROCHURE SPEELSTRATEN

INFOBROCHURE SPEELSTRATEN INFOBROCHURE SPEELSTRATEN Jeugdcentrum Jotie, Hofstraat 14, 9700 Oudenaarde, 055 33 44 90, jeugdcentrum@oudenaarde.be, www.jotie.be 1 Een speelstraat zeg je? Een speelstaat is een straat in je stad die

Nadere informatie

Vrijdag 1 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Officiële Opening Studio Alijn - Gent

Vrijdag 1 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Officiële Opening Studio Alijn - Gent Vrijdag 1 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Officiële Opening Studio Alijn - Gent Mijnheer de burgemeester, meneer de schepen, Dames en heren,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE maandag 24 februari 2014 van 19u. tot 20.55u. Stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK AGENDA Openbare zitting: Goedkeuring van het

Nadere informatie