Aanwezig: Verontschuldigd: Nieuwjaarswensen van de voorzitter Subsidiereglementen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanwezig: Verontschuldigd: Nieuwjaarswensen van de voorzitter Subsidiereglementen"

Transcriptie

1 Aanwezig: Benjey Van Beers (jeugdhuis t Onkrooid), Sofie Baeyens (Meisjeschiro), Wout Heyns (Jongenschiro), An-Katrien Noben en Kaat Van Houdt (Chiro De Vraai), Joris Herrygers en Maurice Van Raak (KLJ), Pieter Bax en Max van de Ven (Scouts), Lieselotte Segers (JRK), Kaat van de Kerkhof en Candy Vromans (leerlingenraad SCC), Joke Segers (schepen van jeugd), Victor van Meerten (voorzitter jeugdraad) en Pascal Thijs (secretaris jeugdraad). Verontschuldigd: Stijn Van Hees (Pluswerking), Kaatje Blockx (Meisjeschiro) Nieuwjaarswensen van de voorzitter We zitten vandaag samen voor de eerste vergadering van het nieuwe jaar. Traditioneel leggen we jullie dan in de watten met hapjes en een feestelijk drankje. In tegenstelling tot de nieuwjaarsvergadering van vorig jaar, heeft onze voorzitter ditmaal wél een warme, wervelende nieuwjaarsspeech voorbereid. Hou je vast! Victor wenst ons een kei gelukkig 2014, het allerbeste voor elk van ons en zeker ook voor al onze verenigingen. Joke wenst hij veel succes als schepen, Pascal veel werkgenot op de jeugddienst. De leerlingenraad krijgt in de eerste plaats veel geluk toegewenst met de organisatie van de Bokes in t Onkrooid. Voor ieder van ons een jaar boordevol leuke zaterdagochtenden met de jeugdraad en we kijken samen uit naar de jeugdraadactiviteit! Subsidiereglementen Een aantal subsidiereglementen moeten worden bijgestuurd. Wat de infrastructuursubsidie betreft kunnen we kort zijn. Die verdwijnt helemaal. Jullie hebben vele jaren aanspraak kunnen maken op deze subsidie voor werken aan jullie lokalen. Aanvankelijk kwamen zowat alle werken hiervoor in aanmerking, terwijl de laatste jaren enkel nog werken ter verbetering van de brandveiligheid werden aanvaard. Waarom valt de subsidie weg? Joke benadrukt dat het hier eigenlijk gaat om een Vlaamse subsidie die wegvalt. De gemeente kreeg tot vorig jaar subsidies van Vlaanderen, te besteden aan brandveiligheid van jeugdlokalen. Vanaf dit jaar vallen die subsidies weg, waardoor ook de subsidie voor de verenigingen verdwijnt. De projectsubsidie blijft bestaan, maar het bedrag wordt verlaagd. Wie al wat langer in de jeugdraad meedraait, weet dat de projectsubsidie eigenlijk nooit een succes is geweest. Ieder jaar werd er 2500 euro voorzien. Meermaals kon slechts een deel of zelfs helemaal niets van dat bedrag worden uitgegeven.

2 De subsidie wordt nu verlaagd naar 1000 euro, waardoor ook ons reglement moet worden aangepast. Hoe werden de centen tot op heden verdeeld? Er werd een onderscheid gemaakt tussen werkingstoelage en aanmoedigingstoelage. Wie een aanvraag indiende die werd goedgekeurd, kon tot 75% van de aangetoonde kosten terugbetaald krijgen met een maximum van 625 euro (1/4 totale subsidiepot). Voor grote evenementen kon op advies van de jeugdraad het bedrag worden opgetrokken naar 1250 euro (1/2 totale subsidiepot). Indien onze 2500 euro na het toekennen van de werkingssubsidie nog niet op was, hadden we de mogelijkheid het restant uit te betalen als aanmoedigingstoelage, waarbij iedere aanvrager een evenredig deel kreeg toegekend. Deze toelage kon echter nooit meer bedragen dan de werkingstoelage voor het ingediende project. Houden we deze werkwijze aan? Met een totale subsidie van 1000 euro zou dat dan neerkomen op 250 euro per project, op advies van de jeugdraad te verhogen naar 500 euro. Dat lijkt ons inderdaad de beste keuze. Het reglement zal volgens dit voorstel worden aangepast. Voor de volledigheid overlopen we ook nog even waaraan een project moet voldoen, wie de subsidie kan aanvragen, hoe dat moet gebeuren en welke uitgaven in aanmerking komen. Pieter vraagt of een gezamenlijke wervingsactie een project kan zijn dat in aanmerking komt voor projectsubsidie. Dat is zeker het geval. Best wel ruim op tijd aan de voorbereiding beginnen. Dan komen we bij de vormingssubsidie. Wie vorige vergadering van de partij was, herinnert zich misschien nog de aanvraag van Koen Lefelon, volwassen begeleider van de Jongenschiro. Op basis van ons huidige reglement zou hij geen aanspraak kunnen maken op de subsidie, aangezien de maximumleeftijd op 35 jaar ligt. We waren het er vorige vergadering over eens dat we enkel kunnen aanmoedigen dat de VB mee op cursus gaat en dat hiervoor een subsidie mag worden voorzien, ongeacht zijn/haar leeftijd. Dat wordt dus een uitzondering op de maximumleeftijd. Wat vinden we verder van die maximumleeftijd? 35 jaar is OK voor ons, dat mag behouden blijven, maar dan met een uitzondering voor de VB, zoals net besproken. We bekijken ook nog even hoe het geld wordt verdeeld. Er is een totaal subsidiepotje van 3000 euro. Meestal is dat voldoende om het volledige bedrag uit te betalen. Ligt het bedrag van de aanvragen hoger dan wat er kan worden uitgegeven, dan is er in principe een verdeelsleutel voorzien in het reglement. Hierbij wordt rekening gehouden met de kostprijs van de cursus. Een puntensysteem met prijscoëfficiënt zorgt ervoor dat van dure cursussen een groter bedrag wordt ingehouden, terwijl een goedkope cursus mogelijk toch volledig wordt terugbetaald. Op die manier worden dure cursussen ontmoedigd (al houdt waarschijnlijk niemand daar rekening mee), maar de berekening is ietwat omslachtig. Pascal stelt voor voortaan het subsidiepotje te verdelen over alle aanvragen, waarbij van iedere aanvraag een gelijk percentage wordt ingehouden. Op die manier wordt bij een dure cursus ook een groter bedrag ingehouden dan bij een goedkope cursus. De vergadering vindt de aanpassing goed. Het is vrij onwaarschijnlijk dat iemand een cursus kiest omwille van de kostprijs. Uitleendienst Onze uitleendienst is terug aangevuld nadat een aantal zaken zoek waren geraakt na het kamp van de KLJ. Vorige vergadering hebben jullie het voorstel gedaan om de KLJ 68% van

3 de prijs van de nieuwe artikelen aan te rekenen. Het schepencollege is ons daarin gevolgd op uitzondering van de muziekinstallatie. Die kosten werden niet verhaald op de KLJ en aangezien we nog een Boomblaster in de kast hebben staan werd voorlopig geen nieuwe muziekinstallatie aangekocht. De reuzebal en twee tassen hockeysticks zijn wel vervangen. De regeling die we nu hebben toegepast gaan we in de toekomst ook aanhouden, mocht er nog eens iemand het presteren materialen niet terug te brengen. Het reglement van de uitleendienst moet bijgevolg worden aangepast. We overlopen samen wat er op dit moment in het reglement is opgenomen op het vlak van aansprakelijkheid bij schade of verlies en bekijken hoe we dit best aanpassen. Bij schade is de lener steeds aansprakelijk. Normale slijtage valt hier niet onder, maar verder worden de kosten voor herstelling verhaald op de lener. Herstellingen mogen enkel worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Voorlopig heeft nog niemand van jullie verenigingen hier een rekening voor gepresenteerd gekregen terwijl er wel af en toe iets stuk gaat. Tot op heden werd steeds geoordeeld dat de defecten geen gevolg waren van verkeerd gebruik, maar eerder onder de normale slijtage vielen. Voor verlies was er niets voorzien. Daar komt dus verandering in. Pascal zorgt ervoor dat het reglement wordt aangepast. We stellen voor af te ronden naar 70% i.p.v. 68%. Dat percentage van de nieuwwaarde van de verloren geraakte materialen zal voortaan ten laste worden gelegd van de vereniging die materialen niet terug brengt. We bespreken graag met jullie of er voorstellen voor nieuwe aankopen zijn. Joke brengt ons ter herinnering dat daar een jaarlijks budget voor wordt voorzien, dus ook in Kaat Van Houdt is op zoek naar fakkels. Die zitten niet in de uitleendienst en passen daar ook niet in, maar de Scouts kennen wel een goed adres om er goedkoop aan te geraken. Kaat mag hierover een berichtje verwachten. De trampoline van de uitleendienst heeft z n tijd stilaan gehad. Misschien kan er uitgekeken worden naar een nieuwe. Pascal kijkt na wat dat moet kosten. Voortaan zijn trampolines alleszins een stuk goedkoper dan destijds toen wij de onze hebben aangekocht. Joke heeft in een andere gemeente gezien dat ze daar sport- en caféspelenkoffers hebben. Wij hebben voorlopig enkel een circuskoffer. Zo n koffers lijken ons een goed idee. Joke bezorgt Pascal de info. De leerlingenraad is op zoek naar een beamer voor een eenmalige activiteit. Die zit niet in de uitleendienst van de jeugdraad, maar op de vrijetijdsdienst van de gemeente hebben ze een beamer die kan worden geleend door de verenigingen, dus ook door verenigingen van de jeugdraad. Pascal vraagt Kaat en Candy hiervoor een tje te sturen met vermelding van de activiteit, data en andere relevante info. Bokes in t Onkrooid Vrijdag 10 januari werd de rode loper uitgerold in de gang van het jeugdhuis. De reden hiervoor was de opening van het project Bokes in t Onkrooid. Zoals jullie misschien in de krant hebben gelezen of zoals je met je eigen ogen hebt kunnen vaststellen, waren er zo n 100 leerlingen naar het jeugdhuis komen afzakken met een goedgevulde brooddoos, een smoske of een ander broodje. Alles was prima voorbereid door alle betrokken partijen, waardoor we mogen spreken van een geslaagde start. Van wie aanwezig was vernemen we graag wat ze er zelf van vonden.

4 Kaat en Candy waren er namens de leerlingenraad vanzelfsprekend bij. Zij vinden de Bokes voorlopig zeer geslaagd. Alles is prima verlopen en het is er best gezellig. Candy had zelfs de indruk dat het bij de tweede editie nog drukker was dan bij de opening. Waarschijnlijk heeft ze gelijk. Benjey was er de eerste keer bij. Ondanks dat het voor iedereen toen een beetje onwennig was, is alles wel goed verlopen. Joke heeft vernomen dat de eerste datum op de affiche een beetje voor verwarring gezorgd heeft. De 10 leek nogal op een 18, waardoor niet iedere leerling er erg in had dat de opening al op 10 januari was. Joke dankt t Onkrooid omdat ze de voorbije edities met meerdere vrijwilligers aanwezig waren. Dat was zeker nodig om een goede start te kunnen maken. Ze vraagt om dit nog een paar weken te blijven opvolgen. Kaat vindt het tof dat de leerlingen spontaan helpen hun afval in de vuilbakken achter laten, op tijd terug naar school vertrekken, allemaal zoals het hoort. De fietsen moeten achteraan geplaatst worden en dus niet vooraan aan de poort zoals dat de eerste keer wel deels was misgelopen. Maar verder: enkel lof! Jeugdraadactiviteit Dan nu een al minstens even plezant agendapunt, namelijk onze jeugdraadactiviteit. Jullie hebben al indoor ski, waterski en boerengolf voorgesteld. Bij die eerste twee hadden we vorige keer wel serieuze bedenkingen. Waterski gaat meer dan waarschijnlijk te duur uitvallen en een uurtje indoor ski is niet meteen geweldig. Stijn Van Hees kan er vandaag niet bij zijn, maar hij heeft recent nog met een groep vrienden een namiddag boerengolf gespeeld. Dat viel zeer in de smaak en ook de prijs was aantrekkelijk. De voorgaande edities waren paintball en bowling. De combi karting en lasershooting was onze eerste jeugdraadactiviteit. Dat kunnen we eventueel nog eens doen. Als we de activiteit ergens in de lente willen plannen, dan wordt het stilaan tijd dat we een versnelling hoger schakelen. Hakken we vandaag de knoop door? Zoeken we al een geschikte datum of doen we dat met een doodle? Een doodle lijkt ons aangewezen. Pascal stelt er een op voor de periode april-mei, ruim genoeg zodat er een kans is dat we een datum kunnen prikken waarop iedereen kan. Wat de activiteit betreft doen we nog even een rondje. We zullen jullie per op de hoogte brengen van drie keuzemogelijkheden. Op basis van ons rondje blijken waterski, karting/lasershooting, een avonturenparcours (teambuilding) en boerengolf de voornaamste kanshebbers. Pieter zou een dropping nochtans ook wel zien zitten. Hou jullie mailbox in de gaten! Nieuwe cursus? Pieter-Jan Van Nyen, diensthoofd bij de gemeentedienst Dringende Geneeskundige Hulpverlening (of kortweg DGH), was ooit voorzitter van de provinciale jeugdraad. In die hoedanigheid liep hij destijds rond met het idee een cursus te organiseren voor jeugdleiders. Toen is het er niet van gekomen, maar als goed voornemen voor het nieuwe jaar, wil hij de draad terug oppikken. Het komt er op neer dat je op één cursusdag als leiding info krijgt zowel van medewerkers van het Rode Kruis, als van de politie en de brandweer. Is dat iets waar jullie interesse voor hebben en zou het haalbaar zijn voor jullie leiding om hieraan deel te nemen?

5 We vinden dit een goed idee. Waarschijnlijk is een zaterdag het beste moment voor de leiding, een andere dagen zullen er meer afhaken. We zullen Pieter-Jan vragen of hij dit eerst een keer kan komen toelichten op de jeugdraad. Aanvraag projectsubsidie We hadden het net nog over onze projectsubsidie. Van zodra de wijzigingen van het reglement zijn goedgekeurd, kunnen we er terug gebruik van maken. Er is intussen een eerste aanvraag ingediend, namelijk voor het springkastelenfestival tijdens Zingt & Swingt. Vorig jaar hebben zij een eerste maal projectsubsidie hiervoor ontvangen. Ons reglement bepaalt dat een project twee jaar op rij in aanmerking komt voor subsidies, echter steeds na positief advies van de jeugdraad. Wat vinden jullie van deze aanvraag en hoeveel subsidie kan worden toegekend? We vinden het een goed project dat vorig jaar best succes kende, maar willen het voorlopig bij de standaardsubsidie van 250 euro houden. Mocht blijken dat er dit jaar weinig gebruik gemaakt wordt van de projectsubsidie, dan ontvangt Zingt & Swingt op het einde van het jaar een aanmoedigingstoelage van nog eens 250 euro. Pascal geeft dit door aan Zingt & Swingt, zodat zij weten waarop ze aanspraak kunnen maken. Nieuwe geluidsnormen Op 1 januari 2013 is er een nieuwe wetgeving omtrent geluidsnormen in werking getreden. Echt nieuw is het reglement dus niet meer, maar het kan goed zijn dat jullie er nog niet veel van hebben opgevangen. Binnenkort komt daar echter verandering in. Café-uitbaters, alsook verenigingen die fuiven of andere muziekevenementen organiseren, zullen in de loop van het voorjaar worden uitgenodigd op een infomoment waar de wetgeving uit de doeken zal worden gedaan. Nog dit voorjaar zal er een nieuwe geluidsmeter worden aangeschaft zodat je je ook stilaan aan controles mag verwachten. Naarmate je luider wilt spelen op je evenement zal je aan strengere voorwaarden moeten voldoen. Verder in detail treden doen we vandaag niet. Spaar jullie vragen a.u.b. voor de infosessie. Daar zullen immers sprekers met de nodige kennis van zaken aanwezig zijn. Nieuwe regeling Diftar We hebben nog een nieuwe regeling aan te kondigen. Vanaf 1 januari 2014 is de Diftarregeling voor verenigingen gewijzigd. In principe heeft iedere vereniging hierover al een brief ontvangen, maar ook van ons krijg je de voornaamste info. Wat jullie moeten onthouden is dat er voortaan betaald gaat moeten worden. Niet voor de huur van de containers, wel voor het afval dat wordt meegegeven, dit om in regel te zijn met een Europese richtlijn betreffende afvalstoffen en met het Vlaams decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. Restafval zal aangerekend worden aan 0,20 euro/kg. Wie evenementencontainers huurt voor fuiven of andere evenementen zal de containers dus nog steeds gratis ter beschikking gesteld krijgen, maar zal voortaan wel de verwerkingskosten van de het aangeboden afval aangerekend krijgen.

6 De vaste containers die de meeste van jullie verenigingen hebben blijven eveneens gratis, maar ook hier betaal je 0,20 euro/kg restafval en 0,10 euro/kg gft-afval. Verenigingen die een Diftar-container van 1100 liter aan hun lokaal hebben betalen bovendien wel een deel van de huurkost van de container. Joke benadrukt dat het hier echt gaat om een gedwongen maatregel, het gemeentebestuur kan niet anders. Uiteindelijk hebben de meeste aanwezigen hier wel begrip voor. Denk eraan dat heel wat materiaal gratis naar het containerpark gebracht mogen worden. Sofie vraagt wanneer het gesorteerde afval bij de Meisjeschiro nog eens wordt opgehaald. Dat is dit jaar nog niet gebeurd en er staat ondertussen heel wat. Pascal zal Leo Van Nyen van het werkhuis hierover contacteren. Hij haalt in principe om de twee weken het afval op, maar durft het al eens te laten staan als er niet goed wordt gesorteerd. Volgens Sofie kan dat niet de reden zijn, maar als het nog lang duurt voor het wordt opgehaald, wordt sorteren wel moeilijk. GAS-wetgeving Jullie hebben wellicht al eens iets horen waaien over GAS-boetes, hopelijk heb je er zelf nog geen aangesmeerd gekregen. Zo n GAS-boete, voluit gemeentelijke administratieve sanctie, kan je krijgen voor een aantal zaken die zijn opgenomen in het UGP, wat staat voor uniform gemeentelijk politiereglement. De cijfers van de GAS-boetes die vorig jaar werden uitgeschreven tonen alvast aan dat er in Arendonk niet al te kwistig mee wordt omgesprongen. Joke heeft de cijfers bij en we bekijken samen wat daar zoal in terug te vinden is. GAS-boetes worden vaak gezien als een verzuringsmaatregel, het lijkt wel of er niets meer mag. Dat is althans hoe de GAS-boetes in de media komen. Maar de GAS-wetgeving dient ook om kleine overlast aan te pakken. Er zijn dus twee manieren om naar GAS-boetes te kijken. Bij ons valt het op het vlak van uitgeschreven GAS-boetes best mee. Op 4 jaar tijd werden slechts 66 boetes uitgeschreven. 17 daarvan waren voor sluikstorten, 11 voor een nachtje cel, 10 voor wildplassen/braken, de rest voornamelijk voor loslopende honden en verbranding van afvalstoffen. Slechts drie minderjarigen kregen een GAS-boete, twee daarvan voor wildplassen/braken. Dat valt dus allemaal best mee. Nog dit voorjaar gaat er gesleuteld worden aan het UGP. De verschillende gemeentediensten, politie, brandweer, zullen nagaan waar bijsturingen nodig of wenselijk zijn. Momenteel wordt er nagegaan wie welke onderdelen onder handen moet nemen. In een latere fase gaat dit zeker naar jullie worden teruggekoppeld zodat er op jullie advies nog wijzigingen kunnen worden aangebracht. Eén van de mogelijke aanpassingen is de verlaging van de leeftijd. Nu moet je minimum 16 jaar zijn om een GAS-boete te kunnen krijgen, maar besturen kunnen er voor opteren die leeftijd te verlagen naar 14 jaar. Wij vinden 16 jaar op zich al best jong. Joke neemt ons standpunt mee naar het schepencollege. Hierover en ook over alles wat binnenkort in het nieuwe UGP komt te staan zullen wij dus als jeugdraad om advies worden gevraagd. Wie benieuwd is wat er momenteel in het UGP is opgenomen kan dit nagaan via

7 Evenementencaravan De gemeenten Merksplas, Baarle-Hertog, Ravels en Arendonk zijn sinds kort de trotse eigenaars van een evenementencaravan. Het gaat om een oude sleurhut die langs de binnenkant werd omgebouwd en voorzien van een geluidsinstallatie, een partytent, twee verlengkabels, een lichtslang, drie vuilnisbakken, een EHBO-kit, een brandblusapparaat, een aantal spelboeken, twee goaltjes, een schminkkoffer en enkele volksspelen. De caravan is te reserveren bij de gemeente Ravels en ook daar op te halen. Het gebruik is gratis. Meer info, alsook het reglement en een foto werden per bezorgd aan de hoofdleiding. Agenda/kalender Jullie krijgen weer de gelegenheid jullie activiteiten te melden, zodat die een plaatsje kunnen krijgen in de agenda van de gemeentelijke website, in de papieren versie van de gemeentelijke berichtgeving in Hoger Op en soms ook op de lichtkrant op de markt. Heeft er op dit moment iemand iets te melden? 22 februari is het Jinsane in t Onkrooid (overeenkomst zou nog niet zijn terugbezorgd) Laatste weekend van juni is het zoals steeds openluchtbal van Chiro de Vraai. 8 februari is het Chirobal (Pascal kijkt na of de aanvraag in orde is, ook wat materiaal betreft en laat iets aan Brent weten) Seks op woensdag is de titel van het KLJ-toneel van dit jaar. De meeste zaken staan vermoedelijk al in de agenda. Pascal kijkt alles na. Tussen de vergaderingen door kan je activiteiten doorgeven aan Varia Afronden doen we zoals steeds met de variaronde waarin je alles wat nog op je lever ligt of wat je met de vergadering zou willen bespreken kan voorleggen. We komen nog even terug op het variapunt van de Jongenschiro van vorige vergadering. Worden er nog auto s achter het lokaal geplaatst? De Chiro gaat een bordje plaatsen en werd hierover zelfs al door de krant gecontacteerd. De paaltjes terugplaatsen op de doorgang richting Bemdhal is blijkbaar geen optie. Indien nodig vragen we een wijkagent om dit een paar keer op te volgen. De leiding laat Pascal iets weten mocht dit nodig zijn. We hebben ook nog een cadeautje. Iedereen krijgt de brochure van het project veilig op stap in het jeugdwerk mee. Daarin wordt aangegeven hoe je veilig in groep verplaatsingen maakt, te voet of met de fiets. Max en Pieter willen de slechte staat van de gebouwen van t Begijnhof nog eens aankaarten. Ze zitten met een grote lek in het leidingslokaal. Daar regent het gewoon binnen langs de ramen. Joke vraagt Pascal dit nog eens extra te laten nakijken door het werkhuis. De werkliedendienst is ondertussen wel de daken op gekropen om de dakgoten e.d. na te kijken. Door een lek was een deel van de bezetting van het plafond van de turnzaal immers naar beneden gekomen. De Scouts vinden het daar niet meer veilig en blijven er liever weg, al zou er volgens de gemeentediensten geen risico zijn dat er nog iets naar beneden komt. De rest van het plafond is immers droog. Toch is dit alles behalve leuk voor de Scouts. Max meldt dat er licht schijnt uit de keldergaten van de lokalen die het speelplein gebruikt. We wisten niet eens dat daar een kelder onder zit, maar Max beweert dat hij

8 absoluut nuchter was toen hij het licht zag branden. Voldoende reden om dit te laten nakijken. De fuiven van Betemo zijn veel te duur. Iedereen is het daar over eens. Je bent al 10,00 euro kwijt voor je er iets gedronken hebt. Voor jonge mensen die het moeten stellen met hun zakgeld is dat een heel bedrag om op te hoesten. Spijtig genoeg valt daar weinig aan te doen, behalve er niet naartoe gaan en de 10,00 euro elders uitgeven. Nu we toch aan het fuiven zijn, hoe zit het met de fuifren aan de Bemdhal? Blijft die bestaan? De fuifren is er gekomen op vraag van de politie. Er is een gunstige evolutie merkbaar. Cijfers van de politie tonen aan dat er sinds de invoering van de fuifren minder sprake is van overlast, vandalisme, tijdens fuiven in de Bemdhal. Toch is het vooral als je iemand naar huis wilt brengen en nadien terug naar de fuif wilt een vervelende regeling. Gelukkig wordt er in dergelijke gevallen al eens iets door de vingers gezien. t Onkrooid start binnenkort met gratis filmvertoningen. Ongeveer wekelijks kunnen 47 gelukkigen komen kijken, meestal op zaterdag. Het café is dan ook gewoon open, waardoor je voor en/of na de film iets kan drinken. Joris brengt namens de KLJ de problemen ter sprake die ze hebben gehad i.v.m. de Garve. In vergelijking met voorgaande jaren mogen ze nu het decor voor hun toneel veel later opstellen. Dat bemoeilijkt de repetities en Joris benadrukt dat de KLJ echt alle moeite doet om goed voorbereid aan de voorstellingen te kunnen beginnen. Dit jaar waren er problemen met de andere verenigingen, er zijn afspraken misgelopen, terwijl de KLJ toch veel rekening houdt met de wensen van die andere verenigingen. Joke wenst hierop te reageren en wil in de eerste plaats benadrukken dat ze enorm veel respect heeft voor dit initiatief van de KLJ. Los daarvan moet er echter ook gedacht worden aan de andere verenigingen die de Garve gebruiken. Als zij het podium nodig hebben, moeten ze dat in principe kunnen gebruiken. De afspraak was dat de KLJ in de laatste drie weken voor het toneel het decor mogen opstellen. Vanaf 27 januari is het podium volledig voor de KLJ en de sleutel hebben ze al van eind december zodat er al gerepeteerd kan worden zonder decor. Tegen alle afspraken in werd contact gelegd met andere zaalgebruikers en werd het decor zonder goedkeuring van de gemeente en van de andere verenigingen veel vroeger opgesteld. Waarom mag het Soeffleurke dan wel 6 weken voor het toneel al het decor opstellen? Die hebben op dit moment gewoon het geluk dat er de weken ervoor geen andere verenigingen het podium nodig hebben. Zij mogen het podium gebruiken zolang er geen hinder is voor andere verenigingen. Ook hier zal de gemeente, net als bij de KLJ, zelf contact opnemen met de andere verenigingen die de Garve de weekends voor de première zullen huren. Het laatste variapunt is voor onze voorzitter. Hij heeft een belangrijke mededeling. Ook een beetje een spijtige mededeling, want in 2014 mogen we op zoek naar een nieuwe voorzitter. Victor wil dit jaar nog uitdoen, met veel plezier, maar daarna houdt het op voor hem. Hij plaatst ons niet met de rug tegen de muur en gunt ons een heel jaar in de zoektocht naar een vervanger. Misschien ziet iemand van ons dat wel zitten. Het is een functie die niet misstaat op je CV en Victor stelt twijfelaars gerust dat het een haalbare job is. Je zit de vergadering voor en leidt die in goede banen, af en toe een telefoontje of naar of van Pascal en dat is het zo ongeveer. Mocht je een vergadering missen dan hebben we Joris als ondervoorzitter. Denk er gerust al eens over na! Rest ons nog een datum te bepalen voor volgende vergadering. Dat wordt zaterdag 22 februari om 10.00u bij de Jongenschiro.

Aanwezig: Verontschuldigd: Te gast bij de Chiro de Vraai Verslag Dag van de jeugdbeweging

Aanwezig: Verontschuldigd: Te gast bij de Chiro de Vraai Verslag Dag van de jeugdbeweging Aanwezig: Sofie Baeyens en Chloë Blockx (Meisjeschiro), Wouter Vandekerkhof en Wout Heyns (Jongenschiro), An-Katrien Noben en Kaat Van Houdt (Chiro De Vraai), Joris Herrygers (KLJ), Pieter Bax en Max van

Nadere informatie

Cursusvoorstel Pieter-Jan

Cursusvoorstel Pieter-Jan Aanwezig: Lore Mijnendonckx en Benjey Van Beers ( t Onkrooid), Dien Spoormans en Kaatje Blockx (Meisjeschiro), Wouter Vandekerkhof en Wout Heyns (Jongenschiro), An-Katrien Noben en Karlijn Vanlimbergen

Nadere informatie

Uniform Gemeentelijk Politiereglement

Uniform Gemeentelijk Politiereglement Aanwezig: Wendy Van Beek en Lieselotte Segers (JRK), Joris Herrygers (KLJ), Kaat Van Houdt (Chiro De Vraai), Niels Bosmans (jeugdhuis t Onkrooid), Joke Segers (schepen van jeugd) en Victor van Meerten

Nadere informatie

Aanwezig: Verontschuldigd: Welkom Hoe was de vakantie?

Aanwezig: Verontschuldigd: Welkom Hoe was de vakantie? Aanwezig: Benjey Van Beers en Lore Mijnendonckx ( t Onkrooid), Sofie Baeyens en Kaatje Blockx (Meisjeschiro), Brent Leyten en Wouter Vandekerkhof (Jongenschiro), Lotte Buijs en Kaat Van Houdt (Chiro De

Nadere informatie

Te gast bij het JRK Vandaag mogen we vergaderen bij het Rode Kruis. Bedankt JRK!

Te gast bij het JRK Vandaag mogen we vergaderen bij het Rode Kruis. Bedankt JRK! Aanwezig: Sofie Baeyens (Meisjeschiro), Jens Lenaerts (Jongenschiro), Anouk De Laat (Chiro De Vraai), Bram Van Gestel en Joris Herrygers (KLJ), Lieselotte Segers en Vicky Van Gestel (JRK), Joke Segers

Nadere informatie

Dag van de jeugdbeweging

Dag van de jeugdbeweging Aanwezig: Lore Mijnendonckx, Charlotte Janssen en Niels Van Bouwel ( t Onkrooid), Kaatje Blockx en Hanne van Schaijk (Meisjeschiro), Sjoerd De Vocht en Dennis Van Cantfort (Jongenschiro), Kaat Van Houdt

Nadere informatie

Gasten: Bart Vosters (afscheidnemend schepen van jeugd) en Wilfred Thomassen (hoofdinspecteur politie).

Gasten: Bart Vosters (afscheidnemend schepen van jeugd) en Wilfred Thomassen (hoofdinspecteur politie). Aanwezig: Sofie Baeyens en Kaatje Blockx (Meisjeschiro Centrum), Brent Leyten en Jens Lenaerts (Jongenchiro Centrum), Dennis Verheijen en Joris Herrijgers (KLJ), Floris Lens en Ward Verbeek (Scouts), Lieselotte

Nadere informatie

Win een speelplein voor Arendonk!

Win een speelplein voor Arendonk! Aanwezig: Kaat Van Houdt (Chiro De Vraai), Lotte Caers en Joris Herrygers (KLJ), Wendy Van Beek (Jeugd Rode Kruis), Max van de Ven (Scouts), Joke Segers (schepen van jeugd), Kaat van de Kerkhof (voorzitter

Nadere informatie

Alcoholbandjes op fuiven

Alcoholbandjes op fuiven Aanwezig: Kaat Van Houdt (Chiro De Vraai), Joris Herrygers en Lotte Caers (KLJ), Wendy Van Beek en Douwe Ravers (JRK), Stijn Van Hees (Pluswerking), Chelsea Vromans en Candy Vromans (leerlingenraad SCC),

Nadere informatie

Grabbelpas en speelpleinwerking

Grabbelpas en speelpleinwerking Aanwezig: Kaatje Blockx (Meisjeschiro Centrum), Wout Heyns (Jongenschiro Centrum), Max van de Ven (Scouts), Lieselotte Segers (JRK), Stijn Van Hees (Pluswerking), Candy Vromans en Kaat van de Kerkhof (leerlingenraad

Nadere informatie

VERSLAG JEUGDRAAD VRIJDAG 6 DECEMBER 2013

VERSLAG JEUGDRAAD VRIJDAG 6 DECEMBER 2013 VERSLAG JEUGDRAAD VRIJDAG 6 DECEMBER 2013 Aanwezig: Chirojongens Groot-Vorst (Dieter Heus, Dries Peeters), Chiromeisjes Groot-Vorst (Britt Mondelaers), Chiromeisjes Veerle (Lise Vermeulen, Lotte Gielis),

Nadere informatie

Vergaderen bij Chiro De Vraai

Vergaderen bij Chiro De Vraai Aanwezig: Dien Spoormans & Janne De Clerck (Meisjeschiro Centrum), Jef Borgers & Douwe Ravers (Jongenschiro Centrum), Dien Appels (Chiro De Vraai), Lotte Caers & Wannes De Vocht (KLJ), Diede Ravers (Scouts),

Nadere informatie

Nieuwjaarswensen nieuwe voorzitter

Nieuwjaarswensen nieuwe voorzitter Aanwezig: Ellen Verwaest en Niels Bosmans ( t Onkrooid), Leyten Brent, Wout Berrens en Dennis Van Cantfort (Jongenschiro), Bhakti Moonen en Kaat Van Houdt (Chiro De Vraai), Lotte Caers en Joris Herrygers

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet DATUM BESLISSING: 17 december 2015 DATUM BEKENDMAKING: 21 december 2015 Artikel 1: de wijzigingen binnen het subsidiereglement

Nadere informatie

8 september 2015 19.30u Scoutslokaal

8 september 2015 19.30u Scoutslokaal JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING 8 september 2015 19.30u Scoutslokaal AANWEZIGHEDEN aanwezige leden: KSA: Jeroen, Kristof & Ann-Sophie SCOUTS: Anke KLJ: Kim, Tom & Elissa Speelplein: / aanwezige waarnemers:

Nadere informatie

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Binnen de perken van de

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 oktober 2011 Art. 1. Toelagen inzake het volgen van kadervorming Art. 1.1. Binnen de betoelaging van de Vlaamse regering, volgens

Nadere informatie

verslag vergadering 15 november 2008

verslag vergadering 15 november 2008 verslag vergadering 15 november 2008 Aanwezig: Lucas Hulselmans (Jeugdhuis t Onkrooid), Elise Maes & Eva Verbeek (Meisjeschiro Centrum), Steven Leyten & Seppe Maes (Jongenschiro Centrum), Anne Erpels &

Nadere informatie

Aanwezig: Verontschuldigd: Te gast bij de Scouts Dag van de jeugdbeweging

Aanwezig: Verontschuldigd: Te gast bij de Scouts Dag van de jeugdbeweging Aanwezig: Lore Mijnendonckx en Benjey Van Beers (jeugdhuis t Onkrooid), Kaatje Blockx en Sofie Baeyens (Meisjeschiro centrum), Wout Heyns en Wouter Vandekerkhof (Jongenschiro centrum), An-Katrien Noben

Nadere informatie

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden.

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden. Subsidiereglement jeugdbeleid gemeente Borsbeek Inhoud Art. 1: Begrippen p.1 Art. 2: Subsidies jeugd p.2 Art. 3: Uitbetaling p.2 Art. 4: Voorwaarden tot uitbetaling p.2 Art. 5: Inwerkingtreding p.7 Art.

Nadere informatie

WERKGROEP JEUGDRAAD: OKTOBERFJEST 800 JAAR ARENDONK

WERKGROEP JEUGDRAAD: OKTOBERFJEST 800 JAAR ARENDONK WERKGROEP JEUGDRAAD: OKTOBERFJEST 800 JAAR ARENDONK Vergadering van woensdag 29 augustus 2012 Aanwezig: Niels Bosmans en Jonah Hulselmans (jeugdhuis t Onkrooid), Eva Hulselmans en Lisa Smets (Meisjeschiro),

Nadere informatie

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Jeugddienst Londerzeel Lijsterstraat 1 1840 Londerzeel Tel.: 052 31 94 62 Fax: 052 30 53 84 jeugd@londerzeel.be Algemeen Artikel 1: Enkel erkende jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

Arendonk stopt met roken

Arendonk stopt met roken Aanwezig: Dien Spoormans en Jolien Van Gorp (Meisjeschiro Centrum), Jef Borgers en Boycke Oris (Jongenschiro Centrum), Bhakti Moonen en Kaat Van Houdt (Chiro De Vraai), Fem Mertens (Scouts Carpe Diem),

Nadere informatie

Aanwezig: Verontschuldigd: Fuifnieuws

Aanwezig: Verontschuldigd: Fuifnieuws Aanwezig: Britt Sanders en Jolien Van Gorp (Meisjeschiro Centrum), Jef Borgers en Boycke Oris (Jongenschiro Centrum), Bhakti Moonen en Kaat Van Houdt (Chiro De Vraai), Ward Verbeek (Scouts Carpe Diem),

Nadere informatie

Verslag Jeugdraad 6 januari 2015:

Verslag Jeugdraad 6 januari 2015: Verslag Jeugdraad 6 januari 2015: Aanwezig: Gabriëlla (Voorzitter), Ruben, Tom, Wouter (Chiro Erps-Kwerps), Dave (JH t Excuus), Mathias, Hans (Scouts Kortenberg), Jens, Thibaud (JH Den Aap), Pieter (JH

Nadere informatie

VERSLAG JEUGDRAAD 20/08/2014

VERSLAG JEUGDRAAD 20/08/2014 VERSLAG JEUGDRAAD 20/08/2014 Aanwezigheden Aanwezig: Bruno (voorzitter), Aaron (ondervoorzitter), Wouter (secretaris), den Joe, Sint-Lieven, Haegepoorters, Den draai, Chiro D, JRK, Kadullen (te laat),

Nadere informatie

Ouderraad De Zeppelin

Ouderraad De Zeppelin VZW KB EN BLOH DIESTSESTEENWEG 11, 3540 HERK-DE-STAD Ouderraad De Zeppelin Verslag van de vergadering van 8-09-2011 Aanwezig: Jerome, Bart, Geert, Ingrid, Wendy, Anneleen, Yves, Dirk, Han, Joris, Petra

Nadere informatie

Nieuwsbrief JRK Destelbergen

Nieuwsbrief JRK Destelbergen JRK DESTELBERGEN www.jrkdestelbergen.be 0473/44.01.17 Kouterstraat 129, 9070 Destelbergen Nieuwsbrief JRK Destelbergen I N H O U D : Voorwoord 1 Praktische zaken 2 Fiësta 3 Activiteiten 4 Verjaardagen

Nadere informatie

Jeugdraad 18 november 2010 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG

Jeugdraad 18 november 2010 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG Jeugdraad 18 november 2010 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG Aanwezig: Thomas Desmet (voorzitter/open Jeugdwerk), Jefferie Maes (Open Jeugdwerk), Anaïs Gevaert (Chiro Kanjo), Marlies Nachtergaele (Chiro Kanjo),

Nadere informatie

Verslag Jeugdraad 20 Mei 2008 - Domein van Perk-

Verslag Jeugdraad 20 Mei 2008 - Domein van Perk- Verslag Jeugdraad 20 Mei 2008 - Domein van Perk- Aanwezig: Verontschuldigd: 1. Goedkeuring + overloop vorig verslag: 2.Evaluatie Jeugdnamiddag: 3.Brandveiligheid vorming: Jurgen Bal (JC Blizzard) Robby

Nadere informatie

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max.

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max. AANVRAAG WERKINGSTOELAGE JEUGDVERENIGINGEN JEUGDDIENST Jeugddienst Gravenplein 1 9120 Beveren Tel. 03 750 10 31 Fax 03 750 10 40 Contactpersoon: Jeroen Kersschot E-mail: jeroen.kersschot@beveren.be of

Nadere informatie

Subsidiereglement erkend jeugdwerk Beerse

Subsidiereglement erkend jeugdwerk Beerse Subsidiereglement erkend jeugdwerk Beerse In werking vanaf werkjaar 2014-2015 1.1. Algemene bepalingen art. 1 Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentelijke begroting en het

Nadere informatie

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 kunnen alle jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN WUUSTWEZEL. Zitting van 26 maart 2012

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN WUUSTWEZEL. Zitting van 26 maart 2012 UITTRKSL UIT D NOTULN VAN D GMNTRAAD VAN WUUSTWZL Zitting van 26 maart 2012 Aanwezig Verontschuldigd Afwezig Ansoms J. - Burgemeester - Voorzitter Breugelmans K., Bogaerts L., Phiiipsen P., Mertens-Van

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE SUBSIDIËRING VAN HET GEMEENTELIJK JEUGDWERK

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE SUBSIDIËRING VAN HET GEMEENTELIJK JEUGDWERK GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE SUBSIDIËRING VAN HET GEMEENTELIJK JEUGDWERK Jeugd Houthalen-Helchteren Pastorijstraat 30 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN. T: 011/492.098 E: dries.vandebeeck@houthalen-helchteren.be

Nadere informatie

JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING

JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING 14 december 2013 10u KSA-lokaal AANWEZIGHEDEN aanwezige leden: Tom, Merel, Ben, Annelies, Jan aanwezige waarnemers: Kathleen, Gerrit verontschuldigd: Elissa, Kim,

Nadere informatie

0. Vorig verslag Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

0. Vorig verslag Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. Algemene vergadering 3 maart 2016 19u30 Chiro Heikant Aanwezig: Chiro Heikant: Daan Cuypers, Erin Maris Jeugdhuis: Jonathan Labiche Speelplein Kriebels: Tom Linden KLJ jongens en meisjes: Heylen Ricky,

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG. Betreft: Klacht wegens de weigering om amendementen te behandelen en te stemmen

GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG. Betreft: Klacht wegens de weigering om amendementen te behandelen en te stemmen BADSTAD GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG Blankenberge, 22 maart 2013 Aan de gouverneur van West-Vlaanderen De heer Carl Decaluwé Burg 3 8000 Brugge Betreft: Klacht wegens de weigering

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 6/02/2016 1. Opvolging vorig verslag Het vorig verslag werd goedgekeurd, zonder opmerkingen. 2. Infrastructuursubsidie Chiro Eine - De nieuwbouw komt aan het speelplein aan

Nadere informatie

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht!

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! Volg de aanwijzingen in deze brochure stap voor stap en kom zo tot een perfect subsidiedossier! We overlopen alle formulieren zodat je duidelijk weet

Nadere informatie

Reglement gemeentelijke subsidies voor jeugdhuizen en jeugdverenigingen

Reglement gemeentelijke subsidies voor jeugdhuizen en jeugdverenigingen Artikel 1. Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van Meerhout kan jaarlijks subsidies verlenen aan erkende jeugdhuizen en jeugdverenigingen van Meerhout die werken met vrijwilligers, en dit binnen de

Nadere informatie

Aanwezig: Gast: Verontschuldigd: Aanvraag projectsubsidie Zingt en Swingt

Aanwezig: Gast: Verontschuldigd: Aanvraag projectsubsidie Zingt en Swingt Aanwezig: Niels Bosmans (jeugdhuis t Onkrooid), Kaatje Blockx, Sofie Baeyens en Eva Hulselmans (Meisjeschiro), Brent Leyten en Jens Lenaerts (Jongenschiro), Joris Herrygers en Bram Van Gestel (KLJ), Stijn

Nadere informatie

gemeentelijke jeugdraad bestuursvergadering

gemeentelijke jeugdraad bestuursvergadering gemeentelijke jeugdraad bestuursvergadering Kopie aan: WIE VOOR WAT OK/NOK BESTUURSVERGADERING JEUGDRAAD Vergadering van 19/12/2013 in de Chiro-lokalen Leden Bert Verstraete Hans

Nadere informatie

Een nieuw scoutsjaar gaat weer van start! Hoera!

Een nieuw scoutsjaar gaat weer van start! Hoera! Een nieuw scoutsjaar gaat weer van start! Hoera! Zoals jullie allen wel zullen weten betekend dat dit jaar we met de verkenners naar het buitenland trekken. Naar waar? Voor jullie alvast nog een groot

Nadere informatie

Interview Rob van Brakel

Interview Rob van Brakel Interview Rob van Brakel Atributes Consequences Values Hallo Rob van Brakel, mag ik jou een aantal vragen mogen stellen? Prima. Hoe oud ben je? 21 jaar Wat is je woonsituatie op het moment? Op het moment

Nadere informatie

Het verslag van vorige vergadering ( ) werd overlopen en goedgekeurd.

Het verslag van vorige vergadering ( ) werd overlopen en goedgekeurd. Jeugdraadvergadering 19 november 2009 Aanwezig: Else De Wachter (schepen jeugd) Loes Troch (jeugdconsulent) Stijn Espagnet (voorzitter jeugdraad) Kim Vanden Brande (ondervoorzitter jeugdraad) Tom Lamberts

Nadere informatie

Jeugdraad 28 november Rekening van de jeugdraad stand van zaken + laatste betalingen

Jeugdraad 28 november Rekening van de jeugdraad stand van zaken + laatste betalingen Jeugdraad 28 november 2013 1. Verslag vorige vergadering 2. Rekening van de jeugdraad stand van zaken + laatste betalingen Zichtrekening 1243,22 euro Spaarrekening 19122,62 euro 3. Beurtrol plakzuilen

Nadere informatie

Verslag vergadering 9 april 2011

Verslag vergadering 9 april 2011 Verslag vergadering 9 april 2011 Aanwezig: Niels Bosmans en Dries Maeriën (jeugdhuis t Onkrooid), Sofie Baeyens en Sarah Vandekerkhof (Meisjeschiro), Steven Leyten en Gert-Jan Versteynen (Jongenschiro),

Nadere informatie

Welkom Rik! Vergaderlocatie Jongenschiro. Nieuwjaarsvergadering

Welkom Rik! Vergaderlocatie Jongenschiro. Nieuwjaarsvergadering Aanwezig: Kaat Spoormans en Eliane Meeuws (Meisjeschiro Centrum), Jef Borgers en Douwe Ravers (Jongenschiro Centrum), Dien Appels en Kaat Van Houdt (Chiro De Vraai), Lotte Caers en Wannes De Vocht (KLJ

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN 12 NOVEMBER 2011

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN 12 NOVEMBER 2011 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN 12 NOVEMBER 2 Aanwezig: Robbe Bleuzé (KSA-DB), Annelies Neirinck (DB), Tom Depypere (Chiro St.- Michiel-DB), Evi Duyvejonck (Jeugddienst), Pieter Defoor (KSJ-DB), Jolien

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD Het subsidiereglement werd, na positief advies van de jeugdraad dd 15 mei 2012, goedgekeurd in de openbare zitting van de gemeenteraad dd 9 juli 2012. Het reglement gaat in op 1

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

2 september 2014 18.30u. voormalige pastorij

2 september 2014 18.30u. voormalige pastorij JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING 2 september 2014 18.30u. voormalige pastorij AANWEZIGHEDEN aanwezige leden:, Anke, Merel, Kristof, Tom, Kim, Elissa, Debbie aanwezige waarnemers: Gerrit, Mieke verontschuldigd:

Nadere informatie

Verslag algemene vergadering Jeugdraad Beerse-Vlimmeren. Vrijdag 04 maart 2016

Verslag algemene vergadering Jeugdraad Beerse-Vlimmeren. Vrijdag 04 maart 2016 Aanwezig: Verslag algemene vergadering Jeugdraad Beerse-Vlimmeren Vrijdag 04 maart 2016 DB Lentekind Jeugdconsulent Don Bosco JH Korridor KSA KLJ Wiedes VIB Eveline Van Bogaert Nathalie Van Bogaert Lore

Nadere informatie

C:\Users\kristien.dhondt\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\XXC8AEEM\aanpassing reglement subsidiëring

C:\Users\kristien.dhondt\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\XXC8AEEM\aanpassing reglement subsidiëring REGLEMENT SUBSIDIËRING VAN JEUGDRAAD EN JEUGDVERENIGINGEN (GR MEI 2008) 1 AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT 1994 1. WIE WORDT GESUBSIDIEERD? Artikel 1. Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT jeugdverblijfplaats VZW Den Chiro Bijef te Klein-Vorst Adres van het LOKAAL: Jeugdverblijfplaats Chiro Klein-Vorst Lindestraat 15A 2430 LAAKDAL Voor vragen, informatie, toegang

Nadere informatie

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee 35 ste O.L.Vr. Ster der Zee Groepsnieuws 35 Beste leden, ouders, sympathisanten De eerst maand van het jaar is weeral voorbijgevlogen, januari was weer een topmaand weer enkele extra leden voor de jongste

Nadere informatie

Beste ouders, liefste kindjes.

Beste ouders, liefste kindjes. Beste ouders, liefste kindjes. Jullie denken er blijkbaar aan om lid te worden van Chiro Ganshoren, maar zitten nog met een aantal vragen. Uiteraard kunnen jullie hiervoor steeds terecht bij de leidingsploeg,

Nadere informatie

Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad d.d. 2 oktober 2004;

Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad d.d. 2 oktober 2004; De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 9 juni 1993 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid gewijzigd op 6 juli 2003;

Nadere informatie

Verontschuldigd: Stijn Van Hees (Pluswerking) en Vicky Van Gestel (JRK).

Verontschuldigd: Stijn Van Hees (Pluswerking) en Vicky Van Gestel (JRK). Verslag vergadering 17 december 2011 Aanwezig: Sam Maeriën en Niels Bosmans (jeugdhuis t Onkrooid), Griet Cools (Meisjeschiro), Steven Leyten (Jongenschiro), Anouk De Laat en Sien Horsting (Chiro de Vraai),

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN 8 OKTOBER 2011

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN 8 OKTOBER 2011 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN 8 OKTOBER 2011 Aanwezig: Robbe Bleuzé (DB), Annelies Neirinck (DB), Tom Depypere (Chiro St.- Michiel-DB), Evi Duyvejonck (Jeugddienst), Pieter Defoor (KSJ-DB), Brecht Desmet

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG JEUGDHUIS DE FLODDER 1 SEPTEMBER AUGUSTUS 2014

SUBSIDIEAANVRAAG JEUGDHUIS DE FLODDER 1 SEPTEMBER AUGUSTUS 2014 SUBSIDIEAANVRAAG JEUGDHUIS DE FLODDER 1 SEPTEMBER 2013-31 AUGUSTUS 2014 AANVRAAGFORMULIER VOOR JEUGDSUBSIDIES Naam vereniging:... Wij, ondergetekenden Secretaris van de vereniging: en voorzitter van de

Nadere informatie

Jeugdraad 2 december 2013

Jeugdraad 2 december 2013 Jeugdraad 2 december 2013 Aanwezig: Stijn De Winter Plectrum Nele D hondt Chiro Windeke Frode Lefevre Plectrum Wouter Waeytens Pallieter Sara De Clercq Margot Van Melkebeke Maxim Defrance Jasper Begyn

Nadere informatie

Aanvraag Startsubsidie

Aanvraag Startsubsidie Aanvraag Startsubsidie Dit formulier 6 maand na de start van het jeugdwerkinitiatief, bezorgen aan het College van Burgemeester en Schepenen T.a.v. De gemeentelijke jeugddienst Grote Markt 1 9060 Zelzate

Nadere informatie

Verslag Algemene vergadering jeugdraad 30 april 2013 (Twidrio)

Verslag Algemene vergadering jeugdraad 30 april 2013 (Twidrio) Verslag Algemene vergadering jeugdraad 30 april 2013 (Twidrio) Aanwezig: Bestuur: Nils Devos, Veerle Moriau, Thomas Van Riet Chiro Negenmanneke: Esther Van Obbergen, Ruth Van Obbergen KLJ Vlezenbeek jongens:

Nadere informatie

De Pasta Salambier was geen succes tijdens het koken bij de Sloebers!!

De Pasta Salambier was geen succes tijdens het koken bij de Sloebers!! De Pasta Salambier was geen succes tijdens het koken bij de Sloebers!! 1 maart 2015 RADIO- & TV-gids Echte ijsberen de Hernieuwers! Enkel dacht Milan dat zijn tenen eraf gevroren waren! (hij heeft maar

Nadere informatie

Verslag bureauvergadering van woensdag 23 oktober 2013. 2. Goedkeuring verslag van laatste bureauvergadering vorige legislatuur: ok

Verslag bureauvergadering van woensdag 23 oktober 2013. 2. Goedkeuring verslag van laatste bureauvergadering vorige legislatuur: ok Verslag bureauvergadering van woensdag 23 oktober 2013. Aanwezig: Ann, Kristof, Willy, Chris, Joris, Svenja, Stien Verontschuldigd: An Simoens Afwezig: - 1. Goedkeuring agenda: ok 2. Goedkeuring verslag

Nadere informatie

Brigitte heet iedereen welkom en vraagt naar een eerste reactie op het ontvangen van de uitnodiging:

Brigitte heet iedereen welkom en vraagt naar een eerste reactie op het ontvangen van de uitnodiging: VBS De Schatkist Westmeerbeek 23 mei 2013 Verslag ouderpanel Aanwezigen: Tine Spaepen, Bart Ceulemans, Joke Verduyckt, Sandy Serneels, Cindy De Veuster, Tina Van Cleynenbreugel, Nancy Clé, Daisy Vannuffelen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. materialen

AANVRAAGFORMULIER. materialen AANVRAAGFORMULIER materialen AANVRAGER : Naam vereniging : Naam verantwoordelijke :... Adres :.. Tel. :. GSM :. E-mail : Aard van de manifestatie : Datum van de manifestatie : Datum levering : Datum ophaling

Nadere informatie

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009)

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Wat Binnen de perken van

Nadere informatie

Voorwoord : Mededelingen : Truienwissel :

Voorwoord : Mededelingen : Truienwissel : Mei 2016 Voorwoord : En we zijn weeral in mei! Wat vliegen de maanden voorbij. Ondertussen hebben we alweer vele leuke activiteiten gehad. De Koekjesslag was dankzij jullie hulp weer een groot succes!

Nadere informatie

Tijdschrift t Scheutje. Gesticht in 1997 door KLJ Brecht. Januari februari

Tijdschrift t Scheutje. Gesticht in 1997 door KLJ Brecht. Januari februari Tijdschrift t Scheutje. Gesticht in 1997 door KLJ Brecht. Januari februari Activiteiten -12 Zondag 4 Januari 2015 Activiteit van 14u tot 17u.= Nieuwjaarsactiviteit! Een nieuw jaar een nieuwe activiteit.

Nadere informatie

Verontschuldigd: Vicky Van Gestel (JRK), Chiro de Vraai en Victor van Meerten (voorzitter).

Verontschuldigd: Vicky Van Gestel (JRK), Chiro de Vraai en Victor van Meerten (voorzitter). Aanwezig: Niels Bosmans en Sam Maeriën (jeugdhuis t Onkrooid), Anouk Vanhove (Meisjeschiro), Joris Herrygers en Bram Van Gestel (KLJ), Heleen Wils (Scouts), Nele Maris (JRK), Stijn Van Hees (Pluswerking),

Nadere informatie

Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland.

Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland. Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland. Art.1. Iedere sportvereniging kan onder bepaalde voorwaarden erkend worden door de sportraad van Heuvelland.

Nadere informatie

Hier zijn we weer met een leuke maand vol met spelletjes! Benieuwd? Lees dan snel verder!

Hier zijn we weer met een leuke maand vol met spelletjes! Benieuwd? Lees dan snel verder! Groepspraatje Meer nieuws in de pitter van Mei Kapoenen Lieve Kapoentjes, Hier zijn we weer met een leuke maand vol met spelletjes! Benieuwd? Lees dan snel verder! April betekent eindelijk mooi weer en

Nadere informatie

Chiro Erps-Kwerps Kampinschrijvingen met frietjes eten: in orde Taartenverkoop: in orde Weekend Guiters: in orde

Chiro Erps-Kwerps Kampinschrijvingen met frietjes eten: in orde Taartenverkoop: in orde Weekend Guiters: in orde Verslag Jeugdraad 7 juni 2016: Aanwezig: Erik (Voorzitter/Penningmeester), Tom, Wouter, Ruben (Chiro Erps-Kwerps), Nils (Chiro Everberg), Jens (JH Den Aap), Tom, Jana ( Scouts Kortenberg), Mit (jeugdconsulent),

Nadere informatie

Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs. December

Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs. December Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe Clorisse vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs December Xaverius-St.Rita A21/46G Januari 2015 Beste ouders, leden, vrienden en sympathisanten,

Nadere informatie

7 mei: Vandaag gaan we weer een hele namiddag. 14 mei: Vandaag geen bosspel in de Lilse. 21 mei: Jullie worden allemaal. 28 mei: Spijtig genoeg

7 mei: Vandaag gaan we weer een hele namiddag. 14 mei: Vandaag geen bosspel in de Lilse. 21 mei: Jullie worden allemaal. 28 mei: Spijtig genoeg 7 mei: Vandaag gaan we weer een hele namiddag kei hard buiten spelen want het is sport en spel! Jippie!! Alle kapoentjes worden om 2 uur aan het lokaal verwacht om de allerleukste spelletjes te spelen.

Nadere informatie

Een evenement is een activiteit afgebakend in tijd en ruimte en mag geen besloten privéactiviteit zijn, noch mag deze (louter) commercieel zijn.

Een evenement is een activiteit afgebakend in tijd en ruimte en mag geen besloten privéactiviteit zijn, noch mag deze (louter) commercieel zijn. Jeugd Evenementen Subsidie reglement Merksem (JES Merksem) Het district Merksem wil jeugdverenigingen en jongeren financieel ondersteunen bij het organiseren van evenementen en fuiven. Doel van de toelage

Nadere informatie

Verslag Jeugdraad 8 april 2016 Nr. 291

Verslag Jeugdraad 8 april 2016 Nr. 291 Verslag Jeugdraad 8 april 2016 Nr. 291 1. Goedkeuring vorig verslag 2. Nieuwe aanvraag jeugdvereniging: Koninklijk Marine Kadettenkorps 3. Kamp Knalt 4. Kampvervoer 6. Jeugddienst-nieuws 8. Jeugdverenigingen-nieuws

Nadere informatie

Beslissingen van de lesgevers moeten worden gerespecteerd. Beleefdheid en respect is een must.

Beslissingen van de lesgevers moeten worden gerespecteerd. Beleefdheid en respect is een must. Clubreglement Algemeen Dansen doen we in groep en samen kunnen we er een toffe tijd van maken! Pesten is dus uitgesloten in onze club! Heb je toch problemen, kom dit dan zeker melden bij je leraar of bestuur!

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDVERENIGINGEN ZOTTEGEM

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDVERENIGINGEN ZOTTEGEM Jeugddienst Zottegem SJC De Muze Beislovenstraat 4 9620 Zottegem tel/09 367 91 98 jeugddienst@zottegem.be SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDVERENIGINGEN ZOTTEGEM Reglement Dit reglement regelt de verdeling van de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN Art. 1.1. Art. 1.2. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer.

Nadere informatie

Dagelijks Bestuur Jeugdraad Verslag

Dagelijks Bestuur Jeugdraad Verslag Dagelijks Bestuur Jeugdraad Verslag Wanneer: Maandag 16 januari 2012 om 19u00 Waar: Joc Kortrijk - Den Allee Wat: De agendapunten: 1. Welkom 2. Overleg met Sofie Strobbe van de jeugddienst. - Openbaarheid

Nadere informatie

NIEUWE VERTEGENWOORDIGERS JEUGDRAAD NIEUWE HOOFDLEIDING

NIEUWE VERTEGENWOORDIGERS JEUGDRAAD NIEUWE HOOFDLEIDING Verslag vergadering 1 oktober 2011 Aanwezig: Niels Bosmans (JH t Onkrooid), Francesca Deswert en Anouk Vanhove (Meisjeschiro), Steven Leyten (Jongenschiro en ondervoorzitter), Anouk De Laat (Chiro De Vraai),

Nadere informatie

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg.

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg. Veel nieuw bij de DUO Laatst was ik op bezoek bij de DUO om in het nieuwe gebouw in Groningen te kijken. Naar het gebouw zelf en het Nieuwe Werken dat ze daar toepassen. Er is veel nieuw, want is er blijkt

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2012

Nieuwsbrief februari 2012 Nieuwsbrief februari 2012 Hallo allemaal In deze nieuwsbrief een greep uit de nieuwe workshops en nog een aantal nieuwigheden op de website. Veel leesplezier. Shop Onze online winkel (shop) wordt steeds

Nadere informatie

Aanvraagformulier vormingstoelage (terugstorting op rekening vereniging)

Aanvraagformulier vormingstoelage (terugstorting op rekening vereniging) Aanvraagformulier vormingstoelage (terugstorting op rekening vereniging) Datum:.. Volgnummer:... Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen,

Nadere informatie

STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST --------------------------------------

STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST -------------------------------------- STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST -------------------------------------- Art. 1 : Door de Stad Zoutleeuw worden materialen voor ontlening ter beschikking gesteld van de in Zoutleeuw gevestigde organisaties

Nadere informatie

MAANDLIJST. Gelukkig Nieuwjaaaar! DECEMBER - JANUARI

MAANDLIJST. Gelukkig Nieuwjaaaar! DECEMBER - JANUARI MAANDLIJST Gelukkig Nieuwjaaaar! DECEMBER - JANUARI Algemene informatie vrij! Ons kamp zal dit jaar doorgaan in Aarschot van 2 tot 11 augustus dus hou deze data zeker Heb je nog geen sjaaltje, t-shirt

Nadere informatie

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015 DATUM BESLISSING: 30 april 2015 DATUM BEKENDMAKING: 5 mei 2015 Artikel 1: het reglement

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen 2011-2013

Gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen 2011-2013 Gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen 2011-2013 Dit reglement gaat in vanaf 1 januari 2011. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 De diverse toelagevormen die het onderwerp uitmaken

Nadere informatie

Van de toelagen voor het jeugdwerk in de gemeente Langemark-Poelkapelle gaan er nominatieve toelagen naar de Jeugdraad, Grabbelpas en Roefel.

Van de toelagen voor het jeugdwerk in de gemeente Langemark-Poelkapelle gaan er nominatieve toelagen naar de Jeugdraad, Grabbelpas en Roefel. 1 Van de toelagen voor het jeugdwerk in de gemeente Langemark-Poelkapelle gaan er nominatieve toelagen naar de Jeugdraad, Grabbelpas en Roefel. Aan de jeugdraad wordt een nominatief bedrag van 1.500 toegekend

Nadere informatie

De secretaris verwelkomt iedereen. Het verslag van de vorige vergadering op 30/01/2014 wordt goedgekeurd.

De secretaris verwelkomt iedereen. Het verslag van de vorige vergadering op 30/01/2014 wordt goedgekeurd. Verslag jeugdraad 20/03/2014 Aanwezig - Joris Croket Jeugddienst Sint-Amands joris.croket@sint-amands.be - Diete De Smet Chirojongens Sint-Amands - Ruben Vantomme Chirojongens Sint-Amands - Benjamin Helsen

Nadere informatie

De olifant die woord hield

De olifant die woord hield De olifant die woord hield Een voorstelling van verhalenverteller Peter Faber www.peterfaber.eu Inleiding Aan het eind van haar leven las Annie MG Schmidt al haar sprookjes nog eens door. Genadeloos streepte

Nadere informatie

Wie zijn jouw vrienden? Opdracht:

Wie zijn jouw vrienden? Opdracht: Wie zijn jouw vrienden? Opdracht: 1. Maak een spinnenweb van jouw belangrijkste vrienden. 2. Schrijf er telkens bij waar je die vriend hebt leren kennen. 3. Schrijf de meest positieve eigenschap als vriend

Nadere informatie