Aanwezig: Verontschuldigd: Nieuwjaarswensen van de voorzitter Subsidiereglementen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanwezig: Verontschuldigd: Nieuwjaarswensen van de voorzitter Subsidiereglementen"

Transcriptie

1 Aanwezig: Benjey Van Beers (jeugdhuis t Onkrooid), Sofie Baeyens (Meisjeschiro), Wout Heyns (Jongenschiro), An-Katrien Noben en Kaat Van Houdt (Chiro De Vraai), Joris Herrygers en Maurice Van Raak (KLJ), Pieter Bax en Max van de Ven (Scouts), Lieselotte Segers (JRK), Kaat van de Kerkhof en Candy Vromans (leerlingenraad SCC), Joke Segers (schepen van jeugd), Victor van Meerten (voorzitter jeugdraad) en Pascal Thijs (secretaris jeugdraad). Verontschuldigd: Stijn Van Hees (Pluswerking), Kaatje Blockx (Meisjeschiro) Nieuwjaarswensen van de voorzitter We zitten vandaag samen voor de eerste vergadering van het nieuwe jaar. Traditioneel leggen we jullie dan in de watten met hapjes en een feestelijk drankje. In tegenstelling tot de nieuwjaarsvergadering van vorig jaar, heeft onze voorzitter ditmaal wél een warme, wervelende nieuwjaarsspeech voorbereid. Hou je vast! Victor wenst ons een kei gelukkig 2014, het allerbeste voor elk van ons en zeker ook voor al onze verenigingen. Joke wenst hij veel succes als schepen, Pascal veel werkgenot op de jeugddienst. De leerlingenraad krijgt in de eerste plaats veel geluk toegewenst met de organisatie van de Bokes in t Onkrooid. Voor ieder van ons een jaar boordevol leuke zaterdagochtenden met de jeugdraad en we kijken samen uit naar de jeugdraadactiviteit! Subsidiereglementen Een aantal subsidiereglementen moeten worden bijgestuurd. Wat de infrastructuursubsidie betreft kunnen we kort zijn. Die verdwijnt helemaal. Jullie hebben vele jaren aanspraak kunnen maken op deze subsidie voor werken aan jullie lokalen. Aanvankelijk kwamen zowat alle werken hiervoor in aanmerking, terwijl de laatste jaren enkel nog werken ter verbetering van de brandveiligheid werden aanvaard. Waarom valt de subsidie weg? Joke benadrukt dat het hier eigenlijk gaat om een Vlaamse subsidie die wegvalt. De gemeente kreeg tot vorig jaar subsidies van Vlaanderen, te besteden aan brandveiligheid van jeugdlokalen. Vanaf dit jaar vallen die subsidies weg, waardoor ook de subsidie voor de verenigingen verdwijnt. De projectsubsidie blijft bestaan, maar het bedrag wordt verlaagd. Wie al wat langer in de jeugdraad meedraait, weet dat de projectsubsidie eigenlijk nooit een succes is geweest. Ieder jaar werd er 2500 euro voorzien. Meermaals kon slechts een deel of zelfs helemaal niets van dat bedrag worden uitgegeven.

2 De subsidie wordt nu verlaagd naar 1000 euro, waardoor ook ons reglement moet worden aangepast. Hoe werden de centen tot op heden verdeeld? Er werd een onderscheid gemaakt tussen werkingstoelage en aanmoedigingstoelage. Wie een aanvraag indiende die werd goedgekeurd, kon tot 75% van de aangetoonde kosten terugbetaald krijgen met een maximum van 625 euro (1/4 totale subsidiepot). Voor grote evenementen kon op advies van de jeugdraad het bedrag worden opgetrokken naar 1250 euro (1/2 totale subsidiepot). Indien onze 2500 euro na het toekennen van de werkingssubsidie nog niet op was, hadden we de mogelijkheid het restant uit te betalen als aanmoedigingstoelage, waarbij iedere aanvrager een evenredig deel kreeg toegekend. Deze toelage kon echter nooit meer bedragen dan de werkingstoelage voor het ingediende project. Houden we deze werkwijze aan? Met een totale subsidie van 1000 euro zou dat dan neerkomen op 250 euro per project, op advies van de jeugdraad te verhogen naar 500 euro. Dat lijkt ons inderdaad de beste keuze. Het reglement zal volgens dit voorstel worden aangepast. Voor de volledigheid overlopen we ook nog even waaraan een project moet voldoen, wie de subsidie kan aanvragen, hoe dat moet gebeuren en welke uitgaven in aanmerking komen. Pieter vraagt of een gezamenlijke wervingsactie een project kan zijn dat in aanmerking komt voor projectsubsidie. Dat is zeker het geval. Best wel ruim op tijd aan de voorbereiding beginnen. Dan komen we bij de vormingssubsidie. Wie vorige vergadering van de partij was, herinnert zich misschien nog de aanvraag van Koen Lefelon, volwassen begeleider van de Jongenschiro. Op basis van ons huidige reglement zou hij geen aanspraak kunnen maken op de subsidie, aangezien de maximumleeftijd op 35 jaar ligt. We waren het er vorige vergadering over eens dat we enkel kunnen aanmoedigen dat de VB mee op cursus gaat en dat hiervoor een subsidie mag worden voorzien, ongeacht zijn/haar leeftijd. Dat wordt dus een uitzondering op de maximumleeftijd. Wat vinden we verder van die maximumleeftijd? 35 jaar is OK voor ons, dat mag behouden blijven, maar dan met een uitzondering voor de VB, zoals net besproken. We bekijken ook nog even hoe het geld wordt verdeeld. Er is een totaal subsidiepotje van 3000 euro. Meestal is dat voldoende om het volledige bedrag uit te betalen. Ligt het bedrag van de aanvragen hoger dan wat er kan worden uitgegeven, dan is er in principe een verdeelsleutel voorzien in het reglement. Hierbij wordt rekening gehouden met de kostprijs van de cursus. Een puntensysteem met prijscoëfficiënt zorgt ervoor dat van dure cursussen een groter bedrag wordt ingehouden, terwijl een goedkope cursus mogelijk toch volledig wordt terugbetaald. Op die manier worden dure cursussen ontmoedigd (al houdt waarschijnlijk niemand daar rekening mee), maar de berekening is ietwat omslachtig. Pascal stelt voor voortaan het subsidiepotje te verdelen over alle aanvragen, waarbij van iedere aanvraag een gelijk percentage wordt ingehouden. Op die manier wordt bij een dure cursus ook een groter bedrag ingehouden dan bij een goedkope cursus. De vergadering vindt de aanpassing goed. Het is vrij onwaarschijnlijk dat iemand een cursus kiest omwille van de kostprijs. Uitleendienst Onze uitleendienst is terug aangevuld nadat een aantal zaken zoek waren geraakt na het kamp van de KLJ. Vorige vergadering hebben jullie het voorstel gedaan om de KLJ 68% van

3 de prijs van de nieuwe artikelen aan te rekenen. Het schepencollege is ons daarin gevolgd op uitzondering van de muziekinstallatie. Die kosten werden niet verhaald op de KLJ en aangezien we nog een Boomblaster in de kast hebben staan werd voorlopig geen nieuwe muziekinstallatie aangekocht. De reuzebal en twee tassen hockeysticks zijn wel vervangen. De regeling die we nu hebben toegepast gaan we in de toekomst ook aanhouden, mocht er nog eens iemand het presteren materialen niet terug te brengen. Het reglement van de uitleendienst moet bijgevolg worden aangepast. We overlopen samen wat er op dit moment in het reglement is opgenomen op het vlak van aansprakelijkheid bij schade of verlies en bekijken hoe we dit best aanpassen. Bij schade is de lener steeds aansprakelijk. Normale slijtage valt hier niet onder, maar verder worden de kosten voor herstelling verhaald op de lener. Herstellingen mogen enkel worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Voorlopig heeft nog niemand van jullie verenigingen hier een rekening voor gepresenteerd gekregen terwijl er wel af en toe iets stuk gaat. Tot op heden werd steeds geoordeeld dat de defecten geen gevolg waren van verkeerd gebruik, maar eerder onder de normale slijtage vielen. Voor verlies was er niets voorzien. Daar komt dus verandering in. Pascal zorgt ervoor dat het reglement wordt aangepast. We stellen voor af te ronden naar 70% i.p.v. 68%. Dat percentage van de nieuwwaarde van de verloren geraakte materialen zal voortaan ten laste worden gelegd van de vereniging die materialen niet terug brengt. We bespreken graag met jullie of er voorstellen voor nieuwe aankopen zijn. Joke brengt ons ter herinnering dat daar een jaarlijks budget voor wordt voorzien, dus ook in Kaat Van Houdt is op zoek naar fakkels. Die zitten niet in de uitleendienst en passen daar ook niet in, maar de Scouts kennen wel een goed adres om er goedkoop aan te geraken. Kaat mag hierover een berichtje verwachten. De trampoline van de uitleendienst heeft z n tijd stilaan gehad. Misschien kan er uitgekeken worden naar een nieuwe. Pascal kijkt na wat dat moet kosten. Voortaan zijn trampolines alleszins een stuk goedkoper dan destijds toen wij de onze hebben aangekocht. Joke heeft in een andere gemeente gezien dat ze daar sport- en caféspelenkoffers hebben. Wij hebben voorlopig enkel een circuskoffer. Zo n koffers lijken ons een goed idee. Joke bezorgt Pascal de info. De leerlingenraad is op zoek naar een beamer voor een eenmalige activiteit. Die zit niet in de uitleendienst van de jeugdraad, maar op de vrijetijdsdienst van de gemeente hebben ze een beamer die kan worden geleend door de verenigingen, dus ook door verenigingen van de jeugdraad. Pascal vraagt Kaat en Candy hiervoor een tje te sturen met vermelding van de activiteit, data en andere relevante info. Bokes in t Onkrooid Vrijdag 10 januari werd de rode loper uitgerold in de gang van het jeugdhuis. De reden hiervoor was de opening van het project Bokes in t Onkrooid. Zoals jullie misschien in de krant hebben gelezen of zoals je met je eigen ogen hebt kunnen vaststellen, waren er zo n 100 leerlingen naar het jeugdhuis komen afzakken met een goedgevulde brooddoos, een smoske of een ander broodje. Alles was prima voorbereid door alle betrokken partijen, waardoor we mogen spreken van een geslaagde start. Van wie aanwezig was vernemen we graag wat ze er zelf van vonden.

4 Kaat en Candy waren er namens de leerlingenraad vanzelfsprekend bij. Zij vinden de Bokes voorlopig zeer geslaagd. Alles is prima verlopen en het is er best gezellig. Candy had zelfs de indruk dat het bij de tweede editie nog drukker was dan bij de opening. Waarschijnlijk heeft ze gelijk. Benjey was er de eerste keer bij. Ondanks dat het voor iedereen toen een beetje onwennig was, is alles wel goed verlopen. Joke heeft vernomen dat de eerste datum op de affiche een beetje voor verwarring gezorgd heeft. De 10 leek nogal op een 18, waardoor niet iedere leerling er erg in had dat de opening al op 10 januari was. Joke dankt t Onkrooid omdat ze de voorbije edities met meerdere vrijwilligers aanwezig waren. Dat was zeker nodig om een goede start te kunnen maken. Ze vraagt om dit nog een paar weken te blijven opvolgen. Kaat vindt het tof dat de leerlingen spontaan helpen hun afval in de vuilbakken achter laten, op tijd terug naar school vertrekken, allemaal zoals het hoort. De fietsen moeten achteraan geplaatst worden en dus niet vooraan aan de poort zoals dat de eerste keer wel deels was misgelopen. Maar verder: enkel lof! Jeugdraadactiviteit Dan nu een al minstens even plezant agendapunt, namelijk onze jeugdraadactiviteit. Jullie hebben al indoor ski, waterski en boerengolf voorgesteld. Bij die eerste twee hadden we vorige keer wel serieuze bedenkingen. Waterski gaat meer dan waarschijnlijk te duur uitvallen en een uurtje indoor ski is niet meteen geweldig. Stijn Van Hees kan er vandaag niet bij zijn, maar hij heeft recent nog met een groep vrienden een namiddag boerengolf gespeeld. Dat viel zeer in de smaak en ook de prijs was aantrekkelijk. De voorgaande edities waren paintball en bowling. De combi karting en lasershooting was onze eerste jeugdraadactiviteit. Dat kunnen we eventueel nog eens doen. Als we de activiteit ergens in de lente willen plannen, dan wordt het stilaan tijd dat we een versnelling hoger schakelen. Hakken we vandaag de knoop door? Zoeken we al een geschikte datum of doen we dat met een doodle? Een doodle lijkt ons aangewezen. Pascal stelt er een op voor de periode april-mei, ruim genoeg zodat er een kans is dat we een datum kunnen prikken waarop iedereen kan. Wat de activiteit betreft doen we nog even een rondje. We zullen jullie per op de hoogte brengen van drie keuzemogelijkheden. Op basis van ons rondje blijken waterski, karting/lasershooting, een avonturenparcours (teambuilding) en boerengolf de voornaamste kanshebbers. Pieter zou een dropping nochtans ook wel zien zitten. Hou jullie mailbox in de gaten! Nieuwe cursus? Pieter-Jan Van Nyen, diensthoofd bij de gemeentedienst Dringende Geneeskundige Hulpverlening (of kortweg DGH), was ooit voorzitter van de provinciale jeugdraad. In die hoedanigheid liep hij destijds rond met het idee een cursus te organiseren voor jeugdleiders. Toen is het er niet van gekomen, maar als goed voornemen voor het nieuwe jaar, wil hij de draad terug oppikken. Het komt er op neer dat je op één cursusdag als leiding info krijgt zowel van medewerkers van het Rode Kruis, als van de politie en de brandweer. Is dat iets waar jullie interesse voor hebben en zou het haalbaar zijn voor jullie leiding om hieraan deel te nemen?

5 We vinden dit een goed idee. Waarschijnlijk is een zaterdag het beste moment voor de leiding, een andere dagen zullen er meer afhaken. We zullen Pieter-Jan vragen of hij dit eerst een keer kan komen toelichten op de jeugdraad. Aanvraag projectsubsidie We hadden het net nog over onze projectsubsidie. Van zodra de wijzigingen van het reglement zijn goedgekeurd, kunnen we er terug gebruik van maken. Er is intussen een eerste aanvraag ingediend, namelijk voor het springkastelenfestival tijdens Zingt & Swingt. Vorig jaar hebben zij een eerste maal projectsubsidie hiervoor ontvangen. Ons reglement bepaalt dat een project twee jaar op rij in aanmerking komt voor subsidies, echter steeds na positief advies van de jeugdraad. Wat vinden jullie van deze aanvraag en hoeveel subsidie kan worden toegekend? We vinden het een goed project dat vorig jaar best succes kende, maar willen het voorlopig bij de standaardsubsidie van 250 euro houden. Mocht blijken dat er dit jaar weinig gebruik gemaakt wordt van de projectsubsidie, dan ontvangt Zingt & Swingt op het einde van het jaar een aanmoedigingstoelage van nog eens 250 euro. Pascal geeft dit door aan Zingt & Swingt, zodat zij weten waarop ze aanspraak kunnen maken. Nieuwe geluidsnormen Op 1 januari 2013 is er een nieuwe wetgeving omtrent geluidsnormen in werking getreden. Echt nieuw is het reglement dus niet meer, maar het kan goed zijn dat jullie er nog niet veel van hebben opgevangen. Binnenkort komt daar echter verandering in. Café-uitbaters, alsook verenigingen die fuiven of andere muziekevenementen organiseren, zullen in de loop van het voorjaar worden uitgenodigd op een infomoment waar de wetgeving uit de doeken zal worden gedaan. Nog dit voorjaar zal er een nieuwe geluidsmeter worden aangeschaft zodat je je ook stilaan aan controles mag verwachten. Naarmate je luider wilt spelen op je evenement zal je aan strengere voorwaarden moeten voldoen. Verder in detail treden doen we vandaag niet. Spaar jullie vragen a.u.b. voor de infosessie. Daar zullen immers sprekers met de nodige kennis van zaken aanwezig zijn. Nieuwe regeling Diftar We hebben nog een nieuwe regeling aan te kondigen. Vanaf 1 januari 2014 is de Diftarregeling voor verenigingen gewijzigd. In principe heeft iedere vereniging hierover al een brief ontvangen, maar ook van ons krijg je de voornaamste info. Wat jullie moeten onthouden is dat er voortaan betaald gaat moeten worden. Niet voor de huur van de containers, wel voor het afval dat wordt meegegeven, dit om in regel te zijn met een Europese richtlijn betreffende afvalstoffen en met het Vlaams decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. Restafval zal aangerekend worden aan 0,20 euro/kg. Wie evenementencontainers huurt voor fuiven of andere evenementen zal de containers dus nog steeds gratis ter beschikking gesteld krijgen, maar zal voortaan wel de verwerkingskosten van de het aangeboden afval aangerekend krijgen.

6 De vaste containers die de meeste van jullie verenigingen hebben blijven eveneens gratis, maar ook hier betaal je 0,20 euro/kg restafval en 0,10 euro/kg gft-afval. Verenigingen die een Diftar-container van 1100 liter aan hun lokaal hebben betalen bovendien wel een deel van de huurkost van de container. Joke benadrukt dat het hier echt gaat om een gedwongen maatregel, het gemeentebestuur kan niet anders. Uiteindelijk hebben de meeste aanwezigen hier wel begrip voor. Denk eraan dat heel wat materiaal gratis naar het containerpark gebracht mogen worden. Sofie vraagt wanneer het gesorteerde afval bij de Meisjeschiro nog eens wordt opgehaald. Dat is dit jaar nog niet gebeurd en er staat ondertussen heel wat. Pascal zal Leo Van Nyen van het werkhuis hierover contacteren. Hij haalt in principe om de twee weken het afval op, maar durft het al eens te laten staan als er niet goed wordt gesorteerd. Volgens Sofie kan dat niet de reden zijn, maar als het nog lang duurt voor het wordt opgehaald, wordt sorteren wel moeilijk. GAS-wetgeving Jullie hebben wellicht al eens iets horen waaien over GAS-boetes, hopelijk heb je er zelf nog geen aangesmeerd gekregen. Zo n GAS-boete, voluit gemeentelijke administratieve sanctie, kan je krijgen voor een aantal zaken die zijn opgenomen in het UGP, wat staat voor uniform gemeentelijk politiereglement. De cijfers van de GAS-boetes die vorig jaar werden uitgeschreven tonen alvast aan dat er in Arendonk niet al te kwistig mee wordt omgesprongen. Joke heeft de cijfers bij en we bekijken samen wat daar zoal in terug te vinden is. GAS-boetes worden vaak gezien als een verzuringsmaatregel, het lijkt wel of er niets meer mag. Dat is althans hoe de GAS-boetes in de media komen. Maar de GAS-wetgeving dient ook om kleine overlast aan te pakken. Er zijn dus twee manieren om naar GAS-boetes te kijken. Bij ons valt het op het vlak van uitgeschreven GAS-boetes best mee. Op 4 jaar tijd werden slechts 66 boetes uitgeschreven. 17 daarvan waren voor sluikstorten, 11 voor een nachtje cel, 10 voor wildplassen/braken, de rest voornamelijk voor loslopende honden en verbranding van afvalstoffen. Slechts drie minderjarigen kregen een GAS-boete, twee daarvan voor wildplassen/braken. Dat valt dus allemaal best mee. Nog dit voorjaar gaat er gesleuteld worden aan het UGP. De verschillende gemeentediensten, politie, brandweer, zullen nagaan waar bijsturingen nodig of wenselijk zijn. Momenteel wordt er nagegaan wie welke onderdelen onder handen moet nemen. In een latere fase gaat dit zeker naar jullie worden teruggekoppeld zodat er op jullie advies nog wijzigingen kunnen worden aangebracht. Eén van de mogelijke aanpassingen is de verlaging van de leeftijd. Nu moet je minimum 16 jaar zijn om een GAS-boete te kunnen krijgen, maar besturen kunnen er voor opteren die leeftijd te verlagen naar 14 jaar. Wij vinden 16 jaar op zich al best jong. Joke neemt ons standpunt mee naar het schepencollege. Hierover en ook over alles wat binnenkort in het nieuwe UGP komt te staan zullen wij dus als jeugdraad om advies worden gevraagd. Wie benieuwd is wat er momenteel in het UGP is opgenomen kan dit nagaan via

7 Evenementencaravan De gemeenten Merksplas, Baarle-Hertog, Ravels en Arendonk zijn sinds kort de trotse eigenaars van een evenementencaravan. Het gaat om een oude sleurhut die langs de binnenkant werd omgebouwd en voorzien van een geluidsinstallatie, een partytent, twee verlengkabels, een lichtslang, drie vuilnisbakken, een EHBO-kit, een brandblusapparaat, een aantal spelboeken, twee goaltjes, een schminkkoffer en enkele volksspelen. De caravan is te reserveren bij de gemeente Ravels en ook daar op te halen. Het gebruik is gratis. Meer info, alsook het reglement en een foto werden per bezorgd aan de hoofdleiding. Agenda/kalender Jullie krijgen weer de gelegenheid jullie activiteiten te melden, zodat die een plaatsje kunnen krijgen in de agenda van de gemeentelijke website, in de papieren versie van de gemeentelijke berichtgeving in Hoger Op en soms ook op de lichtkrant op de markt. Heeft er op dit moment iemand iets te melden? 22 februari is het Jinsane in t Onkrooid (overeenkomst zou nog niet zijn terugbezorgd) Laatste weekend van juni is het zoals steeds openluchtbal van Chiro de Vraai. 8 februari is het Chirobal (Pascal kijkt na of de aanvraag in orde is, ook wat materiaal betreft en laat iets aan Brent weten) Seks op woensdag is de titel van het KLJ-toneel van dit jaar. De meeste zaken staan vermoedelijk al in de agenda. Pascal kijkt alles na. Tussen de vergaderingen door kan je activiteiten doorgeven aan Varia Afronden doen we zoals steeds met de variaronde waarin je alles wat nog op je lever ligt of wat je met de vergadering zou willen bespreken kan voorleggen. We komen nog even terug op het variapunt van de Jongenschiro van vorige vergadering. Worden er nog auto s achter het lokaal geplaatst? De Chiro gaat een bordje plaatsen en werd hierover zelfs al door de krant gecontacteerd. De paaltjes terugplaatsen op de doorgang richting Bemdhal is blijkbaar geen optie. Indien nodig vragen we een wijkagent om dit een paar keer op te volgen. De leiding laat Pascal iets weten mocht dit nodig zijn. We hebben ook nog een cadeautje. Iedereen krijgt de brochure van het project veilig op stap in het jeugdwerk mee. Daarin wordt aangegeven hoe je veilig in groep verplaatsingen maakt, te voet of met de fiets. Max en Pieter willen de slechte staat van de gebouwen van t Begijnhof nog eens aankaarten. Ze zitten met een grote lek in het leidingslokaal. Daar regent het gewoon binnen langs de ramen. Joke vraagt Pascal dit nog eens extra te laten nakijken door het werkhuis. De werkliedendienst is ondertussen wel de daken op gekropen om de dakgoten e.d. na te kijken. Door een lek was een deel van de bezetting van het plafond van de turnzaal immers naar beneden gekomen. De Scouts vinden het daar niet meer veilig en blijven er liever weg, al zou er volgens de gemeentediensten geen risico zijn dat er nog iets naar beneden komt. De rest van het plafond is immers droog. Toch is dit alles behalve leuk voor de Scouts. Max meldt dat er licht schijnt uit de keldergaten van de lokalen die het speelplein gebruikt. We wisten niet eens dat daar een kelder onder zit, maar Max beweert dat hij

8 absoluut nuchter was toen hij het licht zag branden. Voldoende reden om dit te laten nakijken. De fuiven van Betemo zijn veel te duur. Iedereen is het daar over eens. Je bent al 10,00 euro kwijt voor je er iets gedronken hebt. Voor jonge mensen die het moeten stellen met hun zakgeld is dat een heel bedrag om op te hoesten. Spijtig genoeg valt daar weinig aan te doen, behalve er niet naartoe gaan en de 10,00 euro elders uitgeven. Nu we toch aan het fuiven zijn, hoe zit het met de fuifren aan de Bemdhal? Blijft die bestaan? De fuifren is er gekomen op vraag van de politie. Er is een gunstige evolutie merkbaar. Cijfers van de politie tonen aan dat er sinds de invoering van de fuifren minder sprake is van overlast, vandalisme, tijdens fuiven in de Bemdhal. Toch is het vooral als je iemand naar huis wilt brengen en nadien terug naar de fuif wilt een vervelende regeling. Gelukkig wordt er in dergelijke gevallen al eens iets door de vingers gezien. t Onkrooid start binnenkort met gratis filmvertoningen. Ongeveer wekelijks kunnen 47 gelukkigen komen kijken, meestal op zaterdag. Het café is dan ook gewoon open, waardoor je voor en/of na de film iets kan drinken. Joris brengt namens de KLJ de problemen ter sprake die ze hebben gehad i.v.m. de Garve. In vergelijking met voorgaande jaren mogen ze nu het decor voor hun toneel veel later opstellen. Dat bemoeilijkt de repetities en Joris benadrukt dat de KLJ echt alle moeite doet om goed voorbereid aan de voorstellingen te kunnen beginnen. Dit jaar waren er problemen met de andere verenigingen, er zijn afspraken misgelopen, terwijl de KLJ toch veel rekening houdt met de wensen van die andere verenigingen. Joke wenst hierop te reageren en wil in de eerste plaats benadrukken dat ze enorm veel respect heeft voor dit initiatief van de KLJ. Los daarvan moet er echter ook gedacht worden aan de andere verenigingen die de Garve gebruiken. Als zij het podium nodig hebben, moeten ze dat in principe kunnen gebruiken. De afspraak was dat de KLJ in de laatste drie weken voor het toneel het decor mogen opstellen. Vanaf 27 januari is het podium volledig voor de KLJ en de sleutel hebben ze al van eind december zodat er al gerepeteerd kan worden zonder decor. Tegen alle afspraken in werd contact gelegd met andere zaalgebruikers en werd het decor zonder goedkeuring van de gemeente en van de andere verenigingen veel vroeger opgesteld. Waarom mag het Soeffleurke dan wel 6 weken voor het toneel al het decor opstellen? Die hebben op dit moment gewoon het geluk dat er de weken ervoor geen andere verenigingen het podium nodig hebben. Zij mogen het podium gebruiken zolang er geen hinder is voor andere verenigingen. Ook hier zal de gemeente, net als bij de KLJ, zelf contact opnemen met de andere verenigingen die de Garve de weekends voor de première zullen huren. Het laatste variapunt is voor onze voorzitter. Hij heeft een belangrijke mededeling. Ook een beetje een spijtige mededeling, want in 2014 mogen we op zoek naar een nieuwe voorzitter. Victor wil dit jaar nog uitdoen, met veel plezier, maar daarna houdt het op voor hem. Hij plaatst ons niet met de rug tegen de muur en gunt ons een heel jaar in de zoektocht naar een vervanger. Misschien ziet iemand van ons dat wel zitten. Het is een functie die niet misstaat op je CV en Victor stelt twijfelaars gerust dat het een haalbare job is. Je zit de vergadering voor en leidt die in goede banen, af en toe een telefoontje of naar of van Pascal en dat is het zo ongeveer. Mocht je een vergadering missen dan hebben we Joris als ondervoorzitter. Denk er gerust al eens over na! Rest ons nog een datum te bepalen voor volgende vergadering. Dat wordt zaterdag 22 februari om 10.00u bij de Jongenschiro.

Uitnodiging. algemene vergadering

Uitnodiging. algemene vergadering GCR-Nieuwsbrief v.u. Hubert Van Eygen, Weertersteenweg 265, 3640 Kinrooi secretariaat: Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi, tel. 089/70.03.00 jrg. 15, nr. 1, april 2010 Uitnodiging Het bestuur van de culturele

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

COLOFON Denkwerk en ideeën: Tekst: Naleeswerk:

COLOFON Denkwerk en ideeën: Tekst: Naleeswerk: 1 02 COLOFON Denkwerk en ideeën: commissie Jeugdbeleid Tekst: Eva Vereecke Naleeswerk: Bram Depestele, Bruno Verwimp, Bianca Tomasetig, Dries Hostens, Geert Laarmans, Hannelore Marien, Hein Decabooter,

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU 4 maanden onderzoek Auteur(s) Job Hart Robert Banning Datum Mei 2011 Naam instelling FSU INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Verantwoording.. 4 Knelpunten.. 5 Positieve punten. 11 Conclusie 13 Gespreksverslagen..14

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Centen... DUBBELPUNT. ZET JE RAKWI S OP DE COVER... van het Ventieltje! (zie p.19) Palaveren op p.24

Centen... DUBBELPUNT. ZET JE RAKWI S OP DE COVER... van het Ventieltje! (zie p.19) Palaveren op p.24 DUBBELPUNT België -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 4/121 P409362 Tijdschrift van en voor Chiroleiding verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus nr. 3 november 2004 Chirojeugd Vlaanderen vzw v.u. &

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten

Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten 1 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Departement Bevolking en Welzijn 5 2.1. Dienst Buurtwerk 6 2.2. Dienst Burgerzaken 10 2.3. Integratiedienst 49 2.4. Jeugddienst

Nadere informatie

LAAT JE NIET ROLLEN Handleiding voor een goed kasbeheer

LAAT JE NIET ROLLEN Handleiding voor een goed kasbeheer LAAT JE NIET ROLLEN Handleiding voor een goed kasbeheer 1 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. AFSPRAKEN TUSSEN KASSIER EN BESTUUR... 4 2.1. ELKE MAAND EEN KASVERSLAG OP DE BESTUURSVERGADERING... 4 2.2. DUIDELIJKE

Nadere informatie

Verslag van de ouderraadvergadering van 26 april 2014

Verslag van de ouderraadvergadering van 26 april 2014 OUDERRAAD GBS DWORP Verslag van de ouderraadvergadering van 26 april 2014 Aanwezig Ouders: Ann DEK, Sofie, Hélène, Marleen, Iris, Ingrid, Pim leerkrachten: juf Veerle To Do vorige vergadering Gesloten

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Boeken BIJLAGE 2. Meerdere exemplaren van de boeken die we gaan lezen, zodat we ruim de tijd hebben om een boek te lezen

Boeken BIJLAGE 2. Meerdere exemplaren van de boeken die we gaan lezen, zodat we ruim de tijd hebben om een boek te lezen BIJLAGE 2. Overzicht van de gegeven suggesties m.b.t. wat er volgens leesgroepen nodig is om de uitleen van boeken door bibliotheken voor leesgroepen te verbeteren Boeken De bibliotheek zou meer exemplaren

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

VERHUUR TE HUUR JEUGDLOKALEN & WWW.JEUGDLOKALEN.BE HOE VERHUUR IK MIJN LOKAAL VOOR OVERNACHTINGEN, EVENEMENTEN OF AAN VASTE PARTNERS?

VERHUUR TE HUUR JEUGDLOKALEN & WWW.JEUGDLOKALEN.BE HOE VERHUUR IK MIJN LOKAAL VOOR OVERNACHTINGEN, EVENEMENTEN OF AAN VASTE PARTNERS? TE HUUR JEUGDLOKALEN & VERHUUR JEUGDLOKALEN & VERHUUR HOE VERHUUR IK MIJN LOKAAL VOOR OVERNACHTINGEN, EVENEMENTEN OF AAN VASTE PARTNERS? TE HUUR WWW.JEUGDLOKALEN.BE TE HUUR COLOFON Redactie Anne Mariën

Nadere informatie

Gemeente Moerbeke-Waas Jeugdraad Moerbeke-Waas Marc Fruytier - Schepen van jeugd

Gemeente Moerbeke-Waas Jeugdraad Moerbeke-Waas Marc Fruytier - Schepen van jeugd FUIFWIJZER Gemeente Moerbeke-Waas Jeugdraad Moerbeke-Waas Marc Fruytier - Schepen van jeugd FUIFWIJZER Een fuif organiseren Hoe pak ik dat aan? INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 DE VOORBEREIDING...6 1. De eerste

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 De voorzitter: Het incident is gesloten. REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN De voorzitter: Dames en heren, we schorsen de vergadering enkele minuten.

Nadere informatie

INHOUD: OUDSTE STAD VAN BELGIË

INHOUD: OUDSTE STAD VAN BELGIË INHOUD: Voorwoord Locatie Security Preventie Geluid Brandveiligheid EHBO Rookverbod Alcohol Drugs Sabam Billijke Vergoeding Promotie voering Verzekeringen Ondersteuning Fuifkoffer Veiligheidsplan Sluitingsuur

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten december 2004 Aan deze uitgave werkten mee: Ann Van Loock (KLJ), Bianca Tomasetig (Chiro), Els Pieraerts (KSJ-KSA-VKSJ), Jos Meers (VFJ), Kor Van

Nadere informatie

Pagina. o Inhoudstafel. 1.1. o Woord van de Voorzitter. 2.2. o Verslag buitengewone AV 8 december 2011. 1.5

Pagina. o Inhoudstafel. 1.1. o Woord van de Voorzitter. 2.2. o Verslag buitengewone AV 8 december 2011. 1.5 2012 01 ECHO 2012-01. Pagina o Inhoudstafel. 1.1 o Woord van de Voorzitter. 2.2 o Clubkalender. 1.4 o Verslag buitengewone AV 8 december 2011. 1.5 o Verslag buitengewone AV 22 december 2011. 1.6 o Verslag

Nadere informatie

HANDBOEK GRO. Versie 8 juli 2013. Eugeen Van Aerschot

HANDBOEK GRO. Versie 8 juli 2013. Eugeen Van Aerschot HANDBOEK GRO Versie 8 juli 2013 Eugeen Van Aerschot VOORWOORD Je bent nu met succes geslaagd voor het theorie-examen, maar wat nu? Beslis je om meteen te leren rijden met een begeleider (model 36 maanden)

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 18 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée : de heer

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE C50 OPE6 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 12 november 2002 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE Interpellatie van de heer Paul Van Malderen tot de heer

Nadere informatie

VERGADEREN EN EVALUEREN

VERGADEREN EN EVALUEREN VERGADEREN EN EVALUEREN Deze bundel hoort thuis in het deel De handschoen opnemen 1 WAAROM VERGADEREN? Momenten waarop de hele leidingsploeg samenzit, zijn heel belangrijk voor het bestaan van je groep.

Nadere informatie

Rapport Biebpanel. 2014 Tabellenbijlage. Meting 1 tarieven en leenvoorwaarden. Westfriese Bibliotheken

Rapport Biebpanel. 2014 Tabellenbijlage. Meting 1 tarieven en leenvoorwaarden. Westfriese Bibliotheken Rapport Biebpanel 204 Tabellenbijlage Meting tarieven en leenvoorwaarden Westfriese Bibliotheken April 204 Welk type abonnement heeft u? Anders, namelijk... Comfort had ik; inmiddels opgezegd geen Geen

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2006-2007 Nr. 16 INTEGRAAL VERSLAG VERGADERING VAN VRIJDAG 22 JUNI 2007 OCHTENDVERGADERING INHOUD BERICHT VAN VERHINDERING...................................................

Nadere informatie