Stralingsbuizen op gas. BTwin BT35

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stralingsbuizen op gas. BTwin BT35"

Transcriptie

1 Stralingsbuizen op gas TM BTwin BT35 Nederland Gascategorie II2L3BP TECHNISCHE HANDLEIDING TECHNISCHE HANDLEIDING Installatie Onderhoud - Gebruik Waarschuwing Gelieve dit document aandachtig te lezen alvorens aan de installatie te beginnen. Dit document wordt met elk toestel meegeleverd en is bestemd voor de installateur en de gebruiker. Deze nota moet hem dus op het einde van de werken afgegeven worden. Dit document bevat installatie voorschiften, vooral wat betreft de gas- en elektriciteitsaansluitingen, schouwafvoer, enz De eventuele onderaannemers moeten dit document dus ook ontvangen. Het is beschikbaar op aanvraag indien er geen voorradig meer mochten zijn /D 06/2014

2 - 2 -

3 INDEX 1 REGLEMENTERING P 4 2 TECHNISCHE SPECIFICATIES P 5 3 AFMETINGEN P 6 4 MONTAGE VAN HET TOESTEL P 7 a/ Verpakking b/ Montage van het toestel 5 OPHANGING / BEVESTIGING P 9 6 VEILIGHEIDSAFSTANDEN P 11 a/ Minimale afstand tot niet afgeschermde brandbare materialen b/ Minimale aanbevolen installatie hoogte 7 UITLAAT VAN DE ROOKGASSEN P 12 Type A Type B Type C 8 INSTALLATIE EN AANSLUITING P 17 a/ Electrische aansluiting b/ Rookgasafvoer c/ Gasaansluiting d/ Optie Storingsmelding op afstand 9 TEMPERATUUR REGELING P PROGRAMMERING P IN DIENSTSTELLING P ONDERHOUD P VERVANGING VAN GAS (AANPASSING) P DEFECTEN MOGELIJKE OORZAKEN - REMEDIES P ELEKTRISCH SCHEMA P OPTIES OP AANVRAAG P WISSELSTUKKEN P

4 1 Reglementering Waarschuwing De installatie moet conform zijn aan de lokale voorschriften en uitgevoerd worden volgens de regels van de kunst door een gekwalificeerd installateur.. De installateur moet zijn installatie uitvoeren volgens de lokale reglementeringen. (zie annex 1). Onze stralers zijn "CE" gemarkeerd en gekeurd voor verschillende landen. In geval van specifieke eisen, eigen aan het land van bestemming, dienen de geschikte toestellen gebruikt te worden, gelieve ons in dit geval te contacteren. Er zal geen enkele garantie, met betrekking tot locale normen of wetgeving, gegeven worden in geval dat een toestel, bestemd voor de Franse markt, in een ander land geinstalleerd wordt. Het toestel bezit een brander met vlamtemperatuur hoger dan C. Zich wenden tot de bevoegde autoriteiten en aan de in voege zijde teksten en reglementen betreffende geklasseerde gebouwen of plaatsen met risico s. Het gebruik van de toestel is verboden in corrosieve omgevingen. Bij aanwezigheid van chemische producten of zuren, chloor producten zoals trichlorethyleen, perchlorethyleen enz: die zelfs in kleine hoeveelheden sommige elementen kunnen beschadigen, vooral de «warme delen» van het toestel. In geval van inbreuk hierop, wordt de waarborg niet toegepast. Alle opgelegde minimale verluchtingseisen moeten nageleefd worden. GARANTIEBEPERKINGEN Het niet respecteren van hieronder vermelde voorwaarden zal leiden tot het vervallen van iedere vorm van garantie: Toestel bestemd voor verwarming van niet-residentiële gebouwen met uitsluiting van iedere andere functie zoals procesverwarming. Toestel dient gebruikt te worden binnenin het gebouw afgeschermd van vocht en externe klimaatcondities. Toestel niet gebruiken in een omgeving met agressieve en/of corrosieve dampen (zelfs indien deze in zwakke concentraties aanwezig zijn) die, al dan niet na het samengaan met de verbrandingsproducten, kunnen leiden tot vroegtijdige beschadiging van onderdelen van het toestel. (vb. : producten die chloor, zwavel, ammoniak, natrium bevatten, diverse zuren enz.) Toestellen dienen zorgvuldig opgeslagen en onderhouden te worden waarbij schokken en externe klimaatcondities moeten vermeden worden. Al de voorwaarden in dit document dienen gerespecteerd te worden. Aanpassing mogen niet aan het toestel aangebracht worden

5 2 Technische specificaties Toestel BT35 Nominaal calorisch vermogen kw (OW) 35 Verbrandingsrendement % 85 Stralingsfactor 0,57 NOx klasse 4 Elektrische aansluiting 230/240V 50Hz eenfasing Electrische zekering 1 fusible 5A Elektrisch vermogen bij opstart VA 120 Elektrisch vermogen in gebruik VA 70 Schoorsteencategorieën A2, B22, C12, C32 Diafragma verbrandingsluct type A et B mm Ø48 Diafragma verbrandingslucht type C mm Ø45 Diafragma rookgasafvoer - geen Differentiaaldrukschakelaar instelling Pa 69 Rookgasafvoerventilator turbine dia mm Ø120 Gewicht kg 87 Afregeling gasklep in functie van gassoort Gassoort 2L 3B Gascategorie Nederland II2L3BP x x Referentie gassen G25 G30 OW referentiegas bij 1013 mbar/15 C 29,25MJ/m3 45,65MJ/kg Nominale voedingsgasdruk mbar Minimale voedingsgasdruk mbar Maximale voedingsgasdruk mbar BT35 Ø inspuitstuk mm x Branderdruk mbar 12,0 RB* Gas debiet 15 C/1013mbar 4,31 m3/h 2,76 kg/h * RB = geblokkeerde drukregelaar op gasklep - 5 -

6 3 Afmetingen Toevoer verbrandingslucht Afvoer rookgassen - 6 -

7 4 Montage van het toestel a/ Verpakking Aant. Omschrijving Référence 1 Karton met branderblok 2 Stralingsbuizen Ø101.6 lengte : 5200mm Cycloidale reflectoren lengte 2915 mm b/ Montage van het toestel De 2 stralingsbuizen (A) zijn identiek en hebben geen specifieke montage richting B A C A B Breng de stralingsbuizen (A) in de bevestigingsogen (C) die reeds vastzitten op de ophangbeugels (B). Let wel dat de richting van de ophangbeugels (B) correct is. De ophangogen moeten steeds aan de zijde van de bocht (D) staan. B B D Monteer de bocht (D) op de stralingsbuizen. De bout (A2) moet uitdrukkelijk door de sleuf van de stralingsbuizen gaan (A1) om een correcte positie en borging te hebben. D A1 A2-7 -

8 Monteer het branderblok (E) op de stralingsbuizen. De bout (A2) moet uitdrukkelijk door de sleuf van de stralingsbuizen gaan (A1) om een correcte positie en borging te hebben. E Aandacht : Verwijder de beschermfolie van de reflectoren.(f) Plaats de bevestigingsvingers van de reflectoren (G) in open stand. Plaats de reflector (F), aan de kant van de bocht, met zijn zijkanten in de uitkepingen van de ophangbeugels. Plaats de bevestigingsvingers van de reflectoren (G) in gesloten stand om zo de reflectoren op hun plaats te houden. F F F G Helling 40mm ± 10 De totale hellingsgraad van het toestel moet 40 mm ±10 in de richting van de elleboog zijn. Onderaanzicht gemonteerd toestel Zijde rookgasventilator C A E D Branderzijde F B - 8 -

9 5-Ophanging / Bevestiging De stralingsbuizen kunnen worden opgehangen dmv kettingen of kabels met aangepaste lengte. Bevestiging kan aan de dakconstructie, onder liggers of portalen, tussen steunbalken of tegen een muur. Bevestigingsmaterialen kunnen door Gaz Industrie geleverd worden. 3 de bevestigingsgaten Ø 11 HORIZONTALE OPHANGBEUGEL OPHANGBEUGEL VOOR WAND AANDACHT : om een goed werking van het toestel te behouden mag het niet onder een hoek groter dan 30 geplaatst worden! Samenstelling van de kits : Horizontale ophangbeugel Ophangbeugel voor wand Type toestel Kit referentie Kit referentie BT

10 VEILIGHEIDVOORSCHRIFTEN De verankeringspunten moeten haaks staan op de ophangarmen van het toestel.. Het model BT35 heeft 3 verankeringspunten. Slecht Slecht Goed Helling 40mm ± 10 De totale hellingsgraad van het toestel moet 40 mm ±10 in de richting van de elleboog zijn. Zeer belangrijk In ieder geval dienen de toestellen opgehangen te worden dmv een flexibele ophanging zodat uitzetting van de stralingsbuizen mogelijk is en zo te grote spanningen in het materiaal vermeden kunnen worden. De wandbeugels van GAZ INDUSTRIE houden rekening met deze mogelijke uitzettingen. Aanduiding Beschrjving A Noodzakelijke verankeringspunten

11 6 Veiligheidsafstanden a/ Minimale afstand tot niet afgeschermde brandbare materialen Brandbaar materiaal De straler moet ver genoeg opgehangen worden van niet afgeschermde brandbare materialen.. Bijkomend moet tussen de ophangbeugels van het toestel en het materiaal waarin deze bevestigd zijn (indien brandbaar) een thermische isolatie geplaatst worden. OPGELET : De lokale reglementeringen die van kracht zijn, moeten nageleefd worden Brandbaar materiaal b/ Minimale aanbevolen installatie hoogte De minimale aanbevolen ophanghoogte t.o.v. de vloer bij een globale verwarming van een gesloten ruimte is: Toestel Horizontale Ophanging ophanging aan de muur BT m 4,00 m De hoogte en de stand van de straler bij montage zijn afhankelijk van de structuur van het gebouw, de plaats van ophanging en de berekeningen (warmteverliezen). UITZONDERINGEN : 1) Indien de stralingsbuizen BOVEN een rolbrug worden geplaatst, moet men, indien nodig, de motor en de elektrische kablering met een isolerend scherm afschermen. 2) Men moet vermijden de stralingsbuizen te plaatsen boven hoge volumineuze machines of stockages om de warmtestraling naar de personen toe niet te onderbreken. 3) Bij ophaalbruggen (bv. garages) is het aangeraden de stralingsbuizen niet juist boven de brug te plaatsen daar deze bij werking de wagen (staande in hoogstand) zouden beschadigen door een te hevige warmtestraling. 4) Bij ateliers met werkputten, kunnen wij in deze laatste, niet hetzelfde komfort garanderen als in de rest van het werklokaal

12 7 Uitlaat van de rookgassen Naargelang het type, de isolatie en de luchtdichtheid van de gebouwen zijn 3 oplossingen mogelijk Type A - Rookgassen (uitlaat) in het gebouw. Type B - Rookgassen (uitlaat) individueel per toestel naar buiten. Type B - Rookgassen (uitlaat) met collectieve afzuiging. Type C - Rookgassen (uitlaat) en fris verbrandingslucht (inlaat) individueel per toestel van buiten gebouw (door concentrische dak- or muurdoorvoer of door afzonderlijk buizen). De voorgeschreven luchtverversingen die hierna volgen garanderen de goede werking van de toestellen. Niet vergeten hierbij, de door de lokale voorschriften opgegeven luchthoeveelheden voor de personen aanwezig in het verwarmde lokaal, op te tellen. TYPE A TYPE B TYPE C TYPE A ROOKGASSEN (UITLAAT) IN HET GEBOUW De GAZ INDUSTRIE stralingsbuizen hebben een perfecte verbranding: dit laat toe het CE merk te bekomen, doch ze mogen slechts geïnstalleerd worden volgens type A in voldoende geventileerde gebouwen. De stralingsbuizen BT35 mogen indien de lokale voorschiften het toelaten zonder uitlaat naar buiten toe worden geïnstalleerd. In dit geval moet men geen wijziging aan de uit(in)gangsroosters aanbrengen. LET OP! : In openbare gebouwen is het verplicht de rookgassen naar buiten af te voeren!!! *We merken op dat door de rookgassen in het gebouw te laten, de vochtigheidsgraad toeneemt afhankelijk van de isolatie en de luchtdichtheid van het gebouw. Bij rookgassen uitlaat IN het gebouw, moet de verse lucht inlaat in het gebouw voldoende groot zijn om een correcte werking van de stralingsbuizen toe te laten en de verdunning van de verbrande gassen, ongeveer 10 m 3 /u per geïnstalleerde Kw. De rookgassen mogen niet in contact komen met brandbare materialen. OPGELET: Afhankelijk van de lokale voorschriften

13 TYPE B a / ROOKGASSEN (uitlaat) INDIVIDUEEL PER TOESTEL NAAR BUITEN 1 - Verwijder het afschermrooster op de rookgasafvoer (1). - Breng het aansluitstuk aan Ø100 (2) voor aansluiting buis Ø Het rooster moet niet gebruikt worden als bescherming van het uitinde van een rookgasafvoerbuis. - De luchttoevoer in het lokaal moet voldoende groot zijn om een goede verbranding te garanderen. Minimum luchtdebiet te voorzien 1,75 m 3 /u per geïnstalleerde kw. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN HET INDIVIDUELE AANSLUITSTUK: - geen diameter vernauwing na het rookgasafvoer aansluitstuk (zie tabel) - uitgevoerd in inox of aluminium in vlakke en rechte buis. - de uitlaat moet gerealiseerd worden volgens lokale voorschriften. - De maximum lengte van de rookgasbuizen mag 8 meter (recht) + 3 bochten op eindstuk regenkap (zie tabel met equivalente lengtes hieronder) - De leiding mag geen laag punt hebben - Materialen zoals kunststof en PVC zijn ten strengste verboden Luchtdebiet Rookgassen Volumetrisch Massa debiet debiet van de van de temperatuur rookgassen rookgassen BT35 68 m 3 /h 248 C 136 m/ 3 h 88 kg/h Equivalente rechte lengte voor rookgasafvoermateraal 1 bocht 90 2 m 1 bocht 45 1 m 1 eindstuk met regenkap 2 m 1 meter vlakke buis (recht) 1 m OPGELET: Afhankelijk van de lokale voorschriften

14 b / ROOKGASSEN (uitlaat) MET COLLECTIEVE AFZUIGING Zeer belangrijk: Het afzuigdebiet van de rookgassen moet bij elk toestel gelijk zijn. De installateur moet zich richten naar de lokale voorschriften i.v.m. mechanische afzuiging zoals : 1) de wijze om het net te equilibreren 2) de verschillende veiligheidsaspecten te respecteren PRINCIPE SCHEMA Vooraleer het aansluitstuk te monteren op het apparaat, moet men het uitgangsrooster van de rookgassen wegnemen. De uitgang van de trekonderbreker op de hoofdcollector aansluiten d.m.v. een buis (bv. in aluminium) erop lettend dat de verbinding van deze aansluiting wordt uitgevoerd op de zijkant van de collector en zeker niet onderaan. Aan de andere zijde moet de trekonderbreker verbonden worden met de uitlaat van het toestel door de 3 beugels te bevestigen met schroefjes of popnagels. De schroefdraad stang blijft zoals aanslag. Totaal debiet verdunning inbegrepen BT m 3 /h Detail montage op hoofdcollector N Omschrijving 1 Collector 2 Helling : 4mm per meter lengte 3 Drukverschilschakelaar 4 Gemeenschappelijke rookgasventilator 5 Condensaatafvoer Voorzie de luchttoevoergaten in overeenstemming met de verbruikte luchthoeveelheid (10m³/h per kw) N Omschrijving 1 Aanpassingstuk voor BTwin 2 Vlakke buis Ø beugels te bevestigen op Verdunningsstuk (geleverd door GAZ INDUSTRIE in optie) 5 Buis Ø125 minimum naar collector 6 (Diafragma voor het afregelen) eventueel indien noodzaak tot uitbalanceren van het afvoersysteem 7 Collector aangesloten op de hoofd rookgasventilator

15 TYPE C UITLAAT ROOKGASSEN EN INLAAT VERBRANDINGSLUCHT INDIVIDUEEL VAN BUITEN GEBOUW Het is noodzakelijk om de afschermroosters aan de luchttoevoer en de verbrandingsluchtafvoer (1) te verwijderen alvoor de aansluitstukken (2) te monteren. - Plaats de aansluitstukken Ø100 (2), om daarna de buizen te kunnen monteren (afdichtingsring is met het aansluitstuk meegeleverd, en gecertifieerd met het toestel). Afvoersysteem type C12 Lekdicht rookgasafvoersysteem : Respecteer een minimum afstand van 500mm tussen rookgasafvoeropening en aansluiting verbrandingsluchttoevoer. Bij de aansluiting van de verbrandingslucht moet er een minimum afstand van 1 meter t.o.v. de grond of t.o.v. een andere muur gerespecteerd worden. Controleer dat de rookgasafvoeropening hoger ligt dan de aanvoeropening van de verse buitenlucht. De buizen (rookgasafvoer + verbrandingsluchttoevoer), mogen in geen geval deze maximumlengtes overschrijden: -rookgasafvoer: maximaal een rechte lengte van 4 meter + 2 bochten van 90 -verbrandingsluchttoevoer: maximaal een rechte lengte van 4 meter + 2 bochten van 90 N Omschrijving 1 Uitlaat rookgassen voor lekdichte buis met dichting Ø100 (zie tabel rookgasafvoerkit) 2 Lucht inlaat voor lekdichte buis met dichting Ø100 (zie tabel rookgasafvoerkit) 3 Lekdichte buis met dichting (niet geleverd) Ø100 (AC TR100) 4 Muurdoorvoer (muurdoorvoer) Ø 150 voor lekdichte buis met dichting Ø 100 (AC VM100) 5 Buitenwand van het gebouw 6 Afschermrooster OPGELET: Let op en volg de lokale voorschriften

16 Afvoersysteem type C32 N Omschrijving 1 Rookgasafvoer (zie tabel voor kit dakdoorvoer) 2 Verbrandingsluchttoevoer(zie tabel voor kit dakdoorvoer) 3 Buizen Ø100 (AC TR 100) 4 Dakdoorvoer Ø 150 voor lekdichte buizen Ø 100 (AC VT 100) 5 Dak van het gebouw 6 Afdichting dak/dakdoorvoer (niet geleverd) 7 Afschermrooster 8 As-afstand doorvoer 182mm Tabel kit dakdoorvoer BT

17 8 Installatie en aansluiting (gas en electriciteit) a/ Electrische aansluiting Partnr. Omschrijving E1 Electrische kabel (meegeleverd met het toestel) L = 1,00m (3 x 0.75 mm2) E2 Aftakdoos electrische voeding E3 Electrische voeding vanaf schakelkast E4 Electrische schakelkast (toebehoren Gaz Industrie) E5 Electrische voeding 230V 50Hz nulleider/fase/aarding E6 Ruimtevoeler (toebehoren Gaz Industrie) Aandacht : In geen enkel geval mag de electrische bekabeling geplaatst worden op de reflector of de rest van het toestel. F1 F2 G0 G1 G2 G3 G4 G5 G6 b/ Rookgasafvoer Aansluitstuk rookgasafvoer Ø100 (toebehoren Gaz Industrie) Vaste buis Ø97 (niet geleverd) c/ Gasaansluiting Gasaansluiting 3/4"G uitwendig Flexibele Vermijd elk risico dat deze slang onder spanning komt te staan. (mag ook vervangen worden door zachtgegloeide koperen buis die geplooid is met minimale diameter van Ø500mm) Ontspanner (noodzakelijk om voor het toestel te installeren, type te kiezen volgens de druk in het gasnet binnen het gebouw) Gas filter Kwart draai afsluitklep per toestel Gasleiding Hoofdafsluitklep gastoevoer

18 d/ Optie " Storingsmelding op afstand " Met deze optie kan, van een individueel toestel ofwel van een groep toestellen, het vlamstoringssignaal naar een bedieningskast op afstand, of naar een gebouw managementsysteem doorgestuurd worden. Om de veiligheid te garanderen wordt dit signaal gegenereerd door een potentiaalvrij contact van een relais dat in het toestel geinstalleerd wordt. (3). Om te vermijden dat er onnodige foutmeldingen gesignaleerd worden, bij iedere ontsteking, wordt het aanbevolen van een tijdsvertraging van 30s te voorzien in de schakelkast of in het gebouwmanagementsysteem vooraleer de foutmelding aangeduid wordt. Het toestel is standard geleverd met een normaal gesloten contact voor de vlamstoringsmelding, indien u een normaal open contact wenst dient dit bij de bestelling gespecifieerd te worden. (1) Stekker foutmelding (2) Rood licht foutmelding (3) Relais foutmelding (4) Potentiaalvrij contact NC NO 4 9 Temperatuur regeling Het is aanbevolen om een automatische regeling te voorzien in functie van de warmtevraag. Het is noodzakelijk om een regeling per zone of per lokaal te voorzien. De regeling gebeurt door aan of uitschakelen van de electrische voeding van de toestellen. De aanbevolen regeling voor iedere installatie, hetzij voor globale verwarming, zone verwarming of lokale verwarming is een comfort regeling. Deze omvat un electronische regelaar en een comfort voeler die de afgestraalde energie van een of meerdere toestellen opneemt. Deze regelt de installatie op de comforttemperatuur die een beter comfort criterium is dan de omgevende luchttemperatuur. De regelaar omvat een regeling van de temperatuur in functie van de bezetting van de te verwarmen locatie, het is noodzakelijk om hiervoor een potentiaalvrij contact te gebruiken van een klok of een extra relais. Men moet de gebruiksaanwijzing van de INFRACAPT strikt naleven, zoals: - Plaats de voeler op 1,5 m van de vloer, tussen 2 toestellen, zodat deze gelijkmatige straling opvangt. - Plaats de voeler niet rechtstreeks op een koude wand maar op een geïsoleerde ondergrond (hout, glaswol, enz...). - De verbinding tussen voeler en regelunit moet in afgeschermde (Coax) of tel. draad, 2x2 draads gebeuren. - Geen voelerkabels naast stroomdraden plaatsen in dezelfde kabelbanen (Inductie). Materiaal geleverd door GAZ INDUSTRIE op bestelling: - Regelaar met sonde Infracapt Regelkast Energystat, model Energystat 10 (1 zone), Energystat 12 (2 zones). - Regelkast standaarduitvoering of specieke uitvoering op aanvraag

19 10 Programmering Men zal de regelklok instellen om de installatie aan te schakelen, 30 minuten voor het betreden van het te verwarmen lokaal. Deze tijd mag aangepast worden i.f.v. de inertie van het gebouw, de isolatie en de buitentemperatuur. Bij een lage buitentemperatuur is het aangeraden de installatie niet kompleet te doven zelfs wanneer een lokaal niet bezet is. Bij korte tijdsbezetting van het lokaal is het eveneens aangeraden de verwarming niet kompleet te doven. 11 In dienststelling - Reinigen gasleiding en testen op lekdichtheid ervan - Laat het gas komen tot aan de stralingsbuis. - Kijk na of de elektrische spanning correct is. - Kijk na of de rookgasafvoer aanwezig is en correct is aangesloten. WERKINGSCYCLUS : De toestellen worden afgeregeld in de fabriek en vereisen geen verdere afregeling meer. - Wanneer het toestel onder spanning wordt gezet, licht het gele lampje op en start de voorspoelcyclus van ongeveer 15 seconden na het inschakelen van de luchtdrukverschilschakelaar. - Een vonkontsteking wordt gestart en de elektromagnetische gasklep opent zich. - Indien de voeler de vlam waarneemt, wordt de vonkontsteking beëindigd en blijft het toestel in werking zolang gas en stroom zijn ingeschakeld. - Indien voor om het even welke reden geen vlam meer wordt gedetecteerd, wordt elektroklep gesloten en onderneemt het toestel vervolgens een tweede ontstekingspoging en begint een nieuwe ontstekingscyclus. - Na drie ontstekingspogingen wordt het toestel vergrendeld en licht de rode lamp op. - De ontstekingscyclus kan enkel opnieuw starten als de elektrische stroom wordt onderbroken en enkele seconden later opnieuw wordt ingeschakeld. Tijdens de werking van het toestel, brandt het gele lampje en wijst op permanente bewaking van onderdruk en vlam. - Raadpleeg bij onregelmatigheden paragraaf nr 14 (Defecten Mogelijke oorzaken - Remedies). 12 Onderhoud Wij raden aan de toestellen alsook de installatie minstens 1 maal per jaar te controleren. Dit onderhoud moet gebeuren door gekwalificeerd technisch personeel. Een onderhoudscontract bij de klant is aanbevolen. OPGELET : zich steeds richten naar de lokale voorschriften OPGELET : GAS EN ELEKTRICITEIT AFSLUITEN VOOR AANVANG ONDERHOUDSWERKEN Nakijken of de toegankelijkheid veilig is en de minimale afstanden tot het apparaat gerespecteerd zijn

20 Nodige onderhoudswerktuigen: Borstel, staalborstel, zachte doek, penseel, stofzuiger, schoorsteenborstel, industriele stofzuiger e.a. ONDERHOUDSINSTRUKTIES : 1) Stralingsbuizen : Verwijder het stof op de buitenkant van de buizen mbv een staalborstel. Verwijder het branderblok van de buizen en controleer de binnenkant van de buizen. Indien er aan de binnenkant van de buizen een afzettingslaag is van stof, dan dienen deze buizen gereinigd te worden met behulp van een schoorsteenborstel en moet het stof weggezogen worden met een industriële stofzuiger. 2) Reflector : Controleer de staat van de reflector en indien nodig maak de reflector proper door middel van een zachte doek en wat verdund detergent. Indien nodig gebruik een niet-schurende metaalwax. 3) Extractor turbine Nazien of deze vrij kan draaien, indien nodig, schoonmaken met borstel. Afstoffen van het ventilatorhuis. 4) Motor en schoepenwiel voor koeling motor: Afblazen met perslucht (opgelet voor te hoge snelheid van de turbine) en reinigen. 5) Controle unit : Ontstoffen indien noodzakelijk. Nagaan of het controlecontact van de onderdruk goed werkt. 6) Gaslijn en elektrode : - De electromagnetische gasklep (elektrisch) ontkoppelen. - Uitnemen van de gasstraat door voorste schroefjes los de maken. - Spuitstuk, brander en branderkop schoonmaken. - Demonteer de elektrode plaat. Elektrode afkoppelen, nazien, afborstelen en vervangen indien nodig. - Tussensafstand tussen pin en massa nazien, moet 4 mm zijn. 2 7) Aansluiting lucht pressostaat: 1 N Benaming 1 Drukmeetpunt onderdruk brander (groene slang) 2 Drukmeetpunt luchtinlaat 8) Uitlaat rookgassen : Nazien en schoonmaken rookgasbuizen volgens lokale voorschriften

21 VERVANGING VAN STUKKEN: Mono-electrode : Gasstraat losmaken. Mono-electrode vervangen indien noodzakelijk. Tussensafstand tussen pin en massa nazien, moet 4 mm zijn. Brander en spuitstuk: Gasstraat losmaken. Brander ontkoppelen, spuitstuk ontkoppelen vervangen indien noodzakelijk. Na ontkoppelen van spuitstuk, de dichting moet vervang worden. Controle en veiligheid unit Draai de bevestigingsschroef los die zich bevindt op het deksel van de branderautomaat; schroef koppelstukken en hoogspanningsontstekingskabel los. Pressostaat Open de bovenkap, ontkoppel de draden van het micro-contact en kenmerk ze zorgvuldig en de pressostaat losmaken (klemmetjes). Motor-extractor groep Schroef de 4 moeren los die de motor vasthouden. De motor-ventilator groep kan nu eenvoudig naar achter gebracht worden en verwijderd worden. Indien de turbine van de motoras dient verwijderd te worden, gebruik een inbussleutel om de binnenzeskantschroef los te draaien en trek de turbine van de as. 13 Vervanging van gas (AANPASSING) - De aanpassing v.d. toestel voor een andere soort gas moet gebeuren door een gekwalificeerd installateur. - Alleen het spuitstuk n 5 moet veranderd worden (zie p 5 ). - De diameter v.h. spuitstuk is gemerkt in honderdsten mm. - De kenmerkentabel geeft de verschillende spuitstukdiameters aan. - Deze zelfde tabel geeft de druk aan nodig aan het spuitstuk alsook de nominale voedingsdruk. NOTA : Een ombouwset wordt geleverd op aanvraag (zie tarief wisselstukken). De kit bestaat uit : aangepast spuitstuk, de dichting, stikker voor aangepaste gassoort (deze moet over de andere geplakt worden). Opvolging van de verschillende handelingen : - Controleer de voedingsdruk bij toestel in werking d.m.v.. een manometer aangesloten op de drukmeetnippel n 2 (zie tabel voor de minimale en maximale druk). - Controleer daarna de druk op de drukmeetnippel n 4. - Bijstellen van de druk aan het spuitstuk d.m.v. de regelschroef n 3 (Zie tabel p5 voor druk aan het spuitstuk naargelang het soort gas en het type toestel). - Nieuwe stikker met soort gas over de andere aanplakken NOTA : voor de 3de familie gassen (3+) PROPAAN of BUTAAN de regulator n C moet geblokkeerd worden (vast aangeschroeven). N Omschrijving 1 Inlaat gasblok (filter binnen) 2 Meetnippel voor voedingsdruk (schroef losdraaien voor meting) 3 Drukregelaar (verwijder het rubberen afdekplaatje om de regelschroef bij te stellen) 4 Meetnippel voor injectorsdruk (schroef losdraaien voor meting) 5 Injector in messing (gemerkt in mm x100 )

22 14 Defecten Mogelijke oorzaken - Remedies Vooraleer een stuk in het apparaat te vervangen moet men nagaan: 1) of de elektrische voeding van de apparaten correct is. 2) of de gastoevoer tot aan de ingang van het of de apparaten correct verloopt (gasfilter proper). DEFECTEN MOGELIJKE OORZAKEN REMEDIES Motor draait niet Motor draait maar apparaat slaat niet aan Correcte werking van pressostaat maar geen ontsteking Wel onsteking maar geen ontsteking van de brander (gele lichtje aan en rode licht uit) Ontsteking heeft plaats maar apparaat slaat af na een tijd Abnormaal lawaai. Ontstekingsproblemen Turbine klem Motor zit vast of defect Zekeringen gesprongen Obstructie in schouw Motor defect Pressostaatbuisjes geplooid of omgewisseld Ontstekingsmodule defect Turbine vervuild Gebarsten elektrode Opening ontstekingselektrode te groot Ontstekingsmodule defect Gasklep defect Ontstekingsmodule defect Elektrode uit positie Probleem gasvoeding Ionisatie-elektrode defect Ontstekingsmodule defect Brander is ontregeld. Slippen turbine. Motorlagers defect. Positionering van de buizen Reinigen Vrijmaken en/of vervangen Zekeringen vervangen Contoleren en vrij maken Reinigen of omwisselen Correct herplaatsen Vervangen Reinigen met perslucht Vervangen Afstand verkleinen (3mm+/-1) Vervangen Vervangen Vervangen Herplaatsen Reinigen filter + buizen Vervangen Verifieer de afregeling. Herpositioneren. Motor vervangen. Herpostioneren en bevestiging nazien

23 15 Elektrisch schema N Benaming 1 Voedingsstekker 230V 2 Zekering 3 Geel controlelampje 4 Rood controlelampje 5 Rookgasventilatormotor 6 Drukverschilschakelaar 7 Aarding afscherming carter 8 Aarding magneetventiel 9 Pen 24V 10 Pen 230V 11 Bedieningskast 12 Magneetventiel 13 Ontstekings- en ionisatieelektrode 14 NTC kabel

24 16 Verkrijgbare opties Afschermrooster BT Foutmelding op afstand : normaal gesloten contact Wisselstukken BT35 2 gasventiel 4 elektronische branderautomaat Mono-electrode Réf : Stekker kit (2-delig) Réf : Gele lamp Réf : Rode lamp Réf : Réf : Motor ventilator geheel BT35 Réf : Pressostaat BT35 Réf : Réf :

25 De organismen die in het kader van hun uitvoeringsbevoegdheid het recht hebben op tussenkomst voor, tijdens, of na de ingebruikname, moeten geraadpleegd worden alvorens aan te vangen met de installatie van het toestel, dit om op de hoogte te zijn van de in voege zijnde normen en voorschriften

26 - 26 -

27 - 27 -

28 - 28 -

Gasventilatorbranders

Gasventilatorbranders Installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften NL Gasventilatorbranders Progressieve tweetraps of modulerende branders CODE MODEL TYPE 3897302 RS 45/M BLU 827 T2 3897303 RS 45/M BLU 827 T2 2915888

Nadere informatie

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H prestige Nederlands Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud excellence in hot water 03/2011 - INHOUD Waarschuwingen 4 Gebruikers van het handboek 4 Symbolen

Nadere informatie

INLEIDING AFMETINGEN INSTALLATIEVOORWAARDEN. - verschillende aansluitmogelijkheden naargelang de ligging van de lokalen.

INLEIDING AFMETINGEN INSTALLATIEVOORWAARDEN. - verschillende aansluitmogelijkheden naargelang de ligging van de lokalen. 1 INLEIDING Deze handleiding beschrijft hoe de renova bulex toestellen moeten geïnstalleerd en gebruikt worden. Opdat onze produkten U volledige voldoening zouden geven, is het dus belangrijk dat U rekening

Nadere informatie

[nl] Stûv 30-compact. instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie

[nl] Stûv 30-compact. instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie installazione

Nadere informatie

WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie 6 720 607 799 (2010/07) NL

WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie 6 720 607 799 (2010/07) NL WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie NL NL Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1 Uitleg van de symbolen/ Veiligheidsinstructies. 3 1.1 Uitleg van de symbolen............... 3 1.2

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Voor de installateur Installatie-instructie Nefit Economy VR 24 Nefit Economy VRC 24/CW4 Vóór montage en onderhoud zorgvuldig lezen Het toestel voldoet aan de Europese norm (CE). Een verklaring van overeenstemming

Nadere informatie

Gebruikers en Installatie Handleiding. Patio verwarming PH-4 en PH-8

Gebruikers en Installatie Handleiding. Patio verwarming PH-4 en PH-8 Gebruikers en Installatie Handleiding Patio verwarming PH-4 en PH-8 Beugelmontage voor ronde en vierkante parasols met 8 baleinen Kettingmontage voor pagodetenten en andere constructies NL BE PH-8 SR25

Nadere informatie

Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30

Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30 Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel deze installatievoorschriften zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Condair GS... serie C

Condair GS... serie C Condair GS... serie C Gasgestookte stoomluchtbevochtiger MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 1119201 NL 1212 3 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Helemaal in het begin 4 1.2 Opmerkingen voor de montage- en bedieningsinstructies

Nadere informatie

Algemene Regels voor GasInstallaties op LPG. Uitgegeven door Vinçotte

Algemene Regels voor GasInstallaties op LPG. Uitgegeven door Vinçotte Algemene Regels voor GasInstallaties op LPG Uitgegeven door Vinçotte Editie juni 2012 INHOUDSTAFEL 1. DOEL VAN DEZE PUBLICATIE 4 2. TOEPASSINGSGEBIED 5 3. VEILIGHEIDSAANDACHTSPUNTEN 6 4. VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES Element4 B.V. Postbus 22 8530 AA Lemmer Nederland GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES Deze instructies moeten door de gebruiker bewaard

Nadere informatie

Cabinet heater Gasgestookte luchtverwarmer met aangeblazen brander voor binneninstallatie, vrijblazend of voor kanaalaansluiting

Cabinet heater Gasgestookte luchtverwarmer met aangeblazen brander voor binneninstallatie, vrijblazend of voor kanaalaansluiting Installatie/Inbedrijfstelling/Onderhoud/Gebruikersinstructies Geldt voor België en Nederland Cabinet heater Gasgestookte luchtverwarmer met aangeblazen brander voor binneninstallatie, vrijblazend of voor

Nadere informatie

Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding

Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding BALTIC Luchtgekoelde rooftopunits Watergekoelde rooftop 20-85 kw BALTIC-IOM-1305-D INHOUDSOPGAVE BALTIC Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding

Nadere informatie

[nl] Stûv 30-compact in

[nl] Stûv 30-compact in directions for use gebrauchsanweisung návod k použití mode d'emploi gebruiksaanwijzing istruzioni per l uso instrucciones de uso instruções de utilização directions for use gebrauchsanweisung návod k použití

Nadere informatie

INSTALLATIEVOORSCHRIFT EN GEBRUIKSAANWIJZING

INSTALLATIEVOORSCHRIFT EN GEBRUIKSAANWIJZING INSTALLATIEVOORSCHRIFT EN GEBRUIKSAANWIJZING HORIZON BELL XXL - HORIZON BELL XL HORIZON BELL LARGE - HORIZON BELL LARGE TUNNEL CORNER BELL LARGE L/R - CORNER BELL MEDIUM L/R VIEW BELL LARGE - VIEW BELL

Nadere informatie

Intergas Verwarming BV

Intergas Verwarming BV Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel deze installatievoorschriften zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

UNICA 50 UNICA 52 UNICA 65 UNICA 70 UNICA 100

UNICA 50 UNICA 52 UNICA 65 UNICA 70 UNICA 100 GEBRUIKSAANWIJZING INSTALLATIEVOORSCHRIFT UNICA 50 UNICA 52 UNICA 65 UNICA 70 UNICA 100 LAND AARDGAS PROPAAN NEDERLAND UNICA 50 NN/NB UNICA 50 PN/PB BELGIË UNICA 52 NN/NB UNICA 52 PN/PB UNICA 65 NN/NB

Nadere informatie

Stûv 16-cube & Stûv 16-in [nl]

Stûv 16-cube & Stûv 16-in [nl] directions for use gebrauchsanweisung návod k použití mode d'emploi gebruiksaanwijzing istruzioni per l uso instrucciones de uso instruções de utilização directions for use gebrauchsanweisung návod k použití

Nadere informatie

BEDIENINGS EN INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN CLASSIC FIRE. Schoorsteen en Concentrische aansluiting Modellen: Brookfield S/CC Coventry S/CC Beverly S/CC

BEDIENINGS EN INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN CLASSIC FIRE. Schoorsteen en Concentrische aansluiting Modellen: Brookfield S/CC Coventry S/CC Beverly S/CC Pag.1 BEDIENINGS EN INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN CLASSIC FIRE Schoorsteen en Concentrische aansluiting Modellen: Brookfield S/CC Coventry S/CC Beverly S/CC Brookfield Coventry Beverly Pag.2 Inleiding INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Installatie- en gebruikersinstructie

Installatie- en gebruikersinstructie Installatie- en gebruikersinstructie Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N 6 720 608 650 NL (2008.07) SM 6720608650 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheidsaanwijzingen en symbolen 3 1.1 Veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

Nederlands GAS 210 ECO PRO. Condenserende Low NO X. gasketel. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Technische informatie 114495-111207

Nederlands GAS 210 ECO PRO. Condenserende Low NO X. gasketel. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Technische informatie 114495-111207 Nederlands Condenserende Low NO X gasketel BE Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200 Technische informatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 6 1. Verklaringen 7 2. Introductie 9 2.1 Toegepaste

Nadere informatie

Ci-Bi. 20/30kW BORA. 1. Normen - Richtlijnen 2. Kenmerken. 5. Brander. 6. Onderhoud. 3. Installatierichtlijnen. 7. Werkingsincidenten

Ci-Bi. 20/30kW BORA. 1. Normen - Richtlijnen 2. Kenmerken. 5. Brander. 6. Onderhoud. 3. Installatierichtlijnen. 7. Werkingsincidenten DE INSTALLATIE- BORA HANDLEIDING 20/30kW Ci-Bi 1. Normen - Richtlijnen 2. Kenmerken 2.1 Afmetingen 2.2 Algemene kenmerken en uitrusting 2.3 Standaardlevering 2.4 Levering in optie 3. Installatierichtlijnen

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel dit installatievoorschrift zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Nederlands NL REMEHA HOOG RENDEMENT GASBOILER CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Deze instructies

Nadere informatie

Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO

Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Nederland NL Staande hoog rendement gasketel Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding 125466-05 EG Conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring

Nadere informatie

GAS 210 ECO PRO. Installatieen servicehandleiding. gasketel. Hoog rendement Low NO X. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200.

GAS 210 ECO PRO. Installatieen servicehandleiding. gasketel. Hoog rendement Low NO X. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Nederlands Hoog rendement Low NO X gasketel NL Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200 Installatieen servicehandleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 6 1. Verklaringen 7 2. introductie 8 2.1

Nadere informatie

SUPER SAVER XL TMKACHEL

SUPER SAVER XL TMKACHEL Handleiding voor de Eigenaar Eigenaarwner s Manual SUPER SAVER XL TMKACHEL Verwarmingstoestel voor Landbouwgebouw Model SS-225-XL 65.9 kw 225,000 BTUH Ontsteking met heet oppervlak Afspoelbaar ontwerp

Nadere informatie

Installatie-/gebruiksvoorschrift

Installatie-/gebruiksvoorschrift Installatie-/gebruiksvoorschrift Product Heat Pure Productgroep Houtgestookte liftdeurhaarden Toepassing Open en gesloten Modellen 45, 60, 65 3Z, 70, 71, 85, 90R, 90L, 100, 105, 105 T, 110, 120 Versie

Nadere informatie

levert een belangrijke bijdrage in het ervaren van comfort.

levert een belangrijke bijdrage in het ervaren van comfort. COMBI NAIR UHR Installatievoorschrift Daalderop, veelzijdig in warmte Daalderop, opgericht in 1880 in Tiel, is in Nederland marktleider op het gebied van de ontwikkeling, productie en verkoop van hoogwaardige

Nadere informatie