Stralingsbuizen op gas. BTwin BT35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stralingsbuizen op gas. BTwin BT35"

Transcriptie

1 Stralingsbuizen op gas TM BTwin BT35 Nederland Gascategorie II2L3BP TECHNISCHE HANDLEIDING TECHNISCHE HANDLEIDING Installatie Onderhoud - Gebruik Waarschuwing Gelieve dit document aandachtig te lezen alvorens aan de installatie te beginnen. Dit document wordt met elk toestel meegeleverd en is bestemd voor de installateur en de gebruiker. Deze nota moet hem dus op het einde van de werken afgegeven worden. Dit document bevat installatie voorschiften, vooral wat betreft de gas- en elektriciteitsaansluitingen, schouwafvoer, enz De eventuele onderaannemers moeten dit document dus ook ontvangen. Het is beschikbaar op aanvraag indien er geen voorradig meer mochten zijn /D 06/2014

2 - 2 -

3 INDEX 1 REGLEMENTERING P 4 2 TECHNISCHE SPECIFICATIES P 5 3 AFMETINGEN P 6 4 MONTAGE VAN HET TOESTEL P 7 a/ Verpakking b/ Montage van het toestel 5 OPHANGING / BEVESTIGING P 9 6 VEILIGHEIDSAFSTANDEN P 11 a/ Minimale afstand tot niet afgeschermde brandbare materialen b/ Minimale aanbevolen installatie hoogte 7 UITLAAT VAN DE ROOKGASSEN P 12 Type A Type B Type C 8 INSTALLATIE EN AANSLUITING P 17 a/ Electrische aansluiting b/ Rookgasafvoer c/ Gasaansluiting d/ Optie Storingsmelding op afstand 9 TEMPERATUUR REGELING P PROGRAMMERING P IN DIENSTSTELLING P ONDERHOUD P VERVANGING VAN GAS (AANPASSING) P DEFECTEN MOGELIJKE OORZAKEN - REMEDIES P ELEKTRISCH SCHEMA P OPTIES OP AANVRAAG P WISSELSTUKKEN P

4 1 Reglementering Waarschuwing De installatie moet conform zijn aan de lokale voorschriften en uitgevoerd worden volgens de regels van de kunst door een gekwalificeerd installateur.. De installateur moet zijn installatie uitvoeren volgens de lokale reglementeringen. (zie annex 1). Onze stralers zijn "CE" gemarkeerd en gekeurd voor verschillende landen. In geval van specifieke eisen, eigen aan het land van bestemming, dienen de geschikte toestellen gebruikt te worden, gelieve ons in dit geval te contacteren. Er zal geen enkele garantie, met betrekking tot locale normen of wetgeving, gegeven worden in geval dat een toestel, bestemd voor de Franse markt, in een ander land geinstalleerd wordt. Het toestel bezit een brander met vlamtemperatuur hoger dan C. Zich wenden tot de bevoegde autoriteiten en aan de in voege zijde teksten en reglementen betreffende geklasseerde gebouwen of plaatsen met risico s. Het gebruik van de toestel is verboden in corrosieve omgevingen. Bij aanwezigheid van chemische producten of zuren, chloor producten zoals trichlorethyleen, perchlorethyleen enz: die zelfs in kleine hoeveelheden sommige elementen kunnen beschadigen, vooral de «warme delen» van het toestel. In geval van inbreuk hierop, wordt de waarborg niet toegepast. Alle opgelegde minimale verluchtingseisen moeten nageleefd worden. GARANTIEBEPERKINGEN Het niet respecteren van hieronder vermelde voorwaarden zal leiden tot het vervallen van iedere vorm van garantie: Toestel bestemd voor verwarming van niet-residentiële gebouwen met uitsluiting van iedere andere functie zoals procesverwarming. Toestel dient gebruikt te worden binnenin het gebouw afgeschermd van vocht en externe klimaatcondities. Toestel niet gebruiken in een omgeving met agressieve en/of corrosieve dampen (zelfs indien deze in zwakke concentraties aanwezig zijn) die, al dan niet na het samengaan met de verbrandingsproducten, kunnen leiden tot vroegtijdige beschadiging van onderdelen van het toestel. (vb. : producten die chloor, zwavel, ammoniak, natrium bevatten, diverse zuren enz.) Toestellen dienen zorgvuldig opgeslagen en onderhouden te worden waarbij schokken en externe klimaatcondities moeten vermeden worden. Al de voorwaarden in dit document dienen gerespecteerd te worden. Aanpassing mogen niet aan het toestel aangebracht worden

5 2 Technische specificaties Toestel BT35 Nominaal calorisch vermogen kw (OW) 35 Verbrandingsrendement % 85 Stralingsfactor 0,57 NOx klasse 4 Elektrische aansluiting 230/240V 50Hz eenfasing Electrische zekering 1 fusible 5A Elektrisch vermogen bij opstart VA 120 Elektrisch vermogen in gebruik VA 70 Schoorsteencategorieën A2, B22, C12, C32 Diafragma verbrandingsluct type A et B mm Ø48 Diafragma verbrandingslucht type C mm Ø45 Diafragma rookgasafvoer - geen Differentiaaldrukschakelaar instelling Pa 69 Rookgasafvoerventilator turbine dia mm Ø120 Gewicht kg 87 Afregeling gasklep in functie van gassoort Gassoort 2L 3B Gascategorie Nederland II2L3BP x x Referentie gassen G25 G30 OW referentiegas bij 1013 mbar/15 C 29,25MJ/m3 45,65MJ/kg Nominale voedingsgasdruk mbar Minimale voedingsgasdruk mbar Maximale voedingsgasdruk mbar BT35 Ø inspuitstuk mm x Branderdruk mbar 12,0 RB* Gas debiet 15 C/1013mbar 4,31 m3/h 2,76 kg/h * RB = geblokkeerde drukregelaar op gasklep - 5 -

6 3 Afmetingen Toevoer verbrandingslucht Afvoer rookgassen - 6 -

7 4 Montage van het toestel a/ Verpakking Aant. Omschrijving Référence 1 Karton met branderblok 2 Stralingsbuizen Ø101.6 lengte : 5200mm Cycloidale reflectoren lengte 2915 mm b/ Montage van het toestel De 2 stralingsbuizen (A) zijn identiek en hebben geen specifieke montage richting B A C A B Breng de stralingsbuizen (A) in de bevestigingsogen (C) die reeds vastzitten op de ophangbeugels (B). Let wel dat de richting van de ophangbeugels (B) correct is. De ophangogen moeten steeds aan de zijde van de bocht (D) staan. B B D Monteer de bocht (D) op de stralingsbuizen. De bout (A2) moet uitdrukkelijk door de sleuf van de stralingsbuizen gaan (A1) om een correcte positie en borging te hebben. D A1 A2-7 -

8 Monteer het branderblok (E) op de stralingsbuizen. De bout (A2) moet uitdrukkelijk door de sleuf van de stralingsbuizen gaan (A1) om een correcte positie en borging te hebben. E Aandacht : Verwijder de beschermfolie van de reflectoren.(f) Plaats de bevestigingsvingers van de reflectoren (G) in open stand. Plaats de reflector (F), aan de kant van de bocht, met zijn zijkanten in de uitkepingen van de ophangbeugels. Plaats de bevestigingsvingers van de reflectoren (G) in gesloten stand om zo de reflectoren op hun plaats te houden. F F F G Helling 40mm ± 10 De totale hellingsgraad van het toestel moet 40 mm ±10 in de richting van de elleboog zijn. Onderaanzicht gemonteerd toestel Zijde rookgasventilator C A E D Branderzijde F B - 8 -

9 5-Ophanging / Bevestiging De stralingsbuizen kunnen worden opgehangen dmv kettingen of kabels met aangepaste lengte. Bevestiging kan aan de dakconstructie, onder liggers of portalen, tussen steunbalken of tegen een muur. Bevestigingsmaterialen kunnen door Gaz Industrie geleverd worden. 3 de bevestigingsgaten Ø 11 HORIZONTALE OPHANGBEUGEL OPHANGBEUGEL VOOR WAND AANDACHT : om een goed werking van het toestel te behouden mag het niet onder een hoek groter dan 30 geplaatst worden! Samenstelling van de kits : Horizontale ophangbeugel Ophangbeugel voor wand Type toestel Kit referentie Kit referentie BT

10 VEILIGHEIDVOORSCHRIFTEN De verankeringspunten moeten haaks staan op de ophangarmen van het toestel.. Het model BT35 heeft 3 verankeringspunten. Slecht Slecht Goed Helling 40mm ± 10 De totale hellingsgraad van het toestel moet 40 mm ±10 in de richting van de elleboog zijn. Zeer belangrijk In ieder geval dienen de toestellen opgehangen te worden dmv een flexibele ophanging zodat uitzetting van de stralingsbuizen mogelijk is en zo te grote spanningen in het materiaal vermeden kunnen worden. De wandbeugels van GAZ INDUSTRIE houden rekening met deze mogelijke uitzettingen. Aanduiding Beschrjving A Noodzakelijke verankeringspunten

11 6 Veiligheidsafstanden a/ Minimale afstand tot niet afgeschermde brandbare materialen Brandbaar materiaal De straler moet ver genoeg opgehangen worden van niet afgeschermde brandbare materialen.. Bijkomend moet tussen de ophangbeugels van het toestel en het materiaal waarin deze bevestigd zijn (indien brandbaar) een thermische isolatie geplaatst worden. OPGELET : De lokale reglementeringen die van kracht zijn, moeten nageleefd worden Brandbaar materiaal b/ Minimale aanbevolen installatie hoogte De minimale aanbevolen ophanghoogte t.o.v. de vloer bij een globale verwarming van een gesloten ruimte is: Toestel Horizontale Ophanging ophanging aan de muur BT m 4,00 m De hoogte en de stand van de straler bij montage zijn afhankelijk van de structuur van het gebouw, de plaats van ophanging en de berekeningen (warmteverliezen). UITZONDERINGEN : 1) Indien de stralingsbuizen BOVEN een rolbrug worden geplaatst, moet men, indien nodig, de motor en de elektrische kablering met een isolerend scherm afschermen. 2) Men moet vermijden de stralingsbuizen te plaatsen boven hoge volumineuze machines of stockages om de warmtestraling naar de personen toe niet te onderbreken. 3) Bij ophaalbruggen (bv. garages) is het aangeraden de stralingsbuizen niet juist boven de brug te plaatsen daar deze bij werking de wagen (staande in hoogstand) zouden beschadigen door een te hevige warmtestraling. 4) Bij ateliers met werkputten, kunnen wij in deze laatste, niet hetzelfde komfort garanderen als in de rest van het werklokaal

12 7 Uitlaat van de rookgassen Naargelang het type, de isolatie en de luchtdichtheid van de gebouwen zijn 3 oplossingen mogelijk Type A - Rookgassen (uitlaat) in het gebouw. Type B - Rookgassen (uitlaat) individueel per toestel naar buiten. Type B - Rookgassen (uitlaat) met collectieve afzuiging. Type C - Rookgassen (uitlaat) en fris verbrandingslucht (inlaat) individueel per toestel van buiten gebouw (door concentrische dak- or muurdoorvoer of door afzonderlijk buizen). De voorgeschreven luchtverversingen die hierna volgen garanderen de goede werking van de toestellen. Niet vergeten hierbij, de door de lokale voorschriften opgegeven luchthoeveelheden voor de personen aanwezig in het verwarmde lokaal, op te tellen. TYPE A TYPE B TYPE C TYPE A ROOKGASSEN (UITLAAT) IN HET GEBOUW De GAZ INDUSTRIE stralingsbuizen hebben een perfecte verbranding: dit laat toe het CE merk te bekomen, doch ze mogen slechts geïnstalleerd worden volgens type A in voldoende geventileerde gebouwen. De stralingsbuizen BT35 mogen indien de lokale voorschiften het toelaten zonder uitlaat naar buiten toe worden geïnstalleerd. In dit geval moet men geen wijziging aan de uit(in)gangsroosters aanbrengen. LET OP! : In openbare gebouwen is het verplicht de rookgassen naar buiten af te voeren!!! *We merken op dat door de rookgassen in het gebouw te laten, de vochtigheidsgraad toeneemt afhankelijk van de isolatie en de luchtdichtheid van het gebouw. Bij rookgassen uitlaat IN het gebouw, moet de verse lucht inlaat in het gebouw voldoende groot zijn om een correcte werking van de stralingsbuizen toe te laten en de verdunning van de verbrande gassen, ongeveer 10 m 3 /u per geïnstalleerde Kw. De rookgassen mogen niet in contact komen met brandbare materialen. OPGELET: Afhankelijk van de lokale voorschriften

13 TYPE B a / ROOKGASSEN (uitlaat) INDIVIDUEEL PER TOESTEL NAAR BUITEN 1 - Verwijder het afschermrooster op de rookgasafvoer (1). - Breng het aansluitstuk aan Ø100 (2) voor aansluiting buis Ø Het rooster moet niet gebruikt worden als bescherming van het uitinde van een rookgasafvoerbuis. - De luchttoevoer in het lokaal moet voldoende groot zijn om een goede verbranding te garanderen. Minimum luchtdebiet te voorzien 1,75 m 3 /u per geïnstalleerde kw. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN HET INDIVIDUELE AANSLUITSTUK: - geen diameter vernauwing na het rookgasafvoer aansluitstuk (zie tabel) - uitgevoerd in inox of aluminium in vlakke en rechte buis. - de uitlaat moet gerealiseerd worden volgens lokale voorschriften. - De maximum lengte van de rookgasbuizen mag 8 meter (recht) + 3 bochten op eindstuk regenkap (zie tabel met equivalente lengtes hieronder) - De leiding mag geen laag punt hebben - Materialen zoals kunststof en PVC zijn ten strengste verboden Luchtdebiet Rookgassen Volumetrisch Massa debiet debiet van de van de temperatuur rookgassen rookgassen BT35 68 m 3 /h 248 C 136 m/ 3 h 88 kg/h Equivalente rechte lengte voor rookgasafvoermateraal 1 bocht 90 2 m 1 bocht 45 1 m 1 eindstuk met regenkap 2 m 1 meter vlakke buis (recht) 1 m OPGELET: Afhankelijk van de lokale voorschriften

14 b / ROOKGASSEN (uitlaat) MET COLLECTIEVE AFZUIGING Zeer belangrijk: Het afzuigdebiet van de rookgassen moet bij elk toestel gelijk zijn. De installateur moet zich richten naar de lokale voorschriften i.v.m. mechanische afzuiging zoals : 1) de wijze om het net te equilibreren 2) de verschillende veiligheidsaspecten te respecteren PRINCIPE SCHEMA Vooraleer het aansluitstuk te monteren op het apparaat, moet men het uitgangsrooster van de rookgassen wegnemen. De uitgang van de trekonderbreker op de hoofdcollector aansluiten d.m.v. een buis (bv. in aluminium) erop lettend dat de verbinding van deze aansluiting wordt uitgevoerd op de zijkant van de collector en zeker niet onderaan. Aan de andere zijde moet de trekonderbreker verbonden worden met de uitlaat van het toestel door de 3 beugels te bevestigen met schroefjes of popnagels. De schroefdraad stang blijft zoals aanslag. Totaal debiet verdunning inbegrepen BT m 3 /h Detail montage op hoofdcollector N Omschrijving 1 Collector 2 Helling : 4mm per meter lengte 3 Drukverschilschakelaar 4 Gemeenschappelijke rookgasventilator 5 Condensaatafvoer Voorzie de luchttoevoergaten in overeenstemming met de verbruikte luchthoeveelheid (10m³/h per kw) N Omschrijving 1 Aanpassingstuk voor BTwin 2 Vlakke buis Ø beugels te bevestigen op Verdunningsstuk (geleverd door GAZ INDUSTRIE in optie) 5 Buis Ø125 minimum naar collector 6 (Diafragma voor het afregelen) eventueel indien noodzaak tot uitbalanceren van het afvoersysteem 7 Collector aangesloten op de hoofd rookgasventilator

15 TYPE C UITLAAT ROOKGASSEN EN INLAAT VERBRANDINGSLUCHT INDIVIDUEEL VAN BUITEN GEBOUW Het is noodzakelijk om de afschermroosters aan de luchttoevoer en de verbrandingsluchtafvoer (1) te verwijderen alvoor de aansluitstukken (2) te monteren. - Plaats de aansluitstukken Ø100 (2), om daarna de buizen te kunnen monteren (afdichtingsring is met het aansluitstuk meegeleverd, en gecertifieerd met het toestel). Afvoersysteem type C12 Lekdicht rookgasafvoersysteem : Respecteer een minimum afstand van 500mm tussen rookgasafvoeropening en aansluiting verbrandingsluchttoevoer. Bij de aansluiting van de verbrandingslucht moet er een minimum afstand van 1 meter t.o.v. de grond of t.o.v. een andere muur gerespecteerd worden. Controleer dat de rookgasafvoeropening hoger ligt dan de aanvoeropening van de verse buitenlucht. De buizen (rookgasafvoer + verbrandingsluchttoevoer), mogen in geen geval deze maximumlengtes overschrijden: -rookgasafvoer: maximaal een rechte lengte van 4 meter + 2 bochten van 90 -verbrandingsluchttoevoer: maximaal een rechte lengte van 4 meter + 2 bochten van 90 N Omschrijving 1 Uitlaat rookgassen voor lekdichte buis met dichting Ø100 (zie tabel rookgasafvoerkit) 2 Lucht inlaat voor lekdichte buis met dichting Ø100 (zie tabel rookgasafvoerkit) 3 Lekdichte buis met dichting (niet geleverd) Ø100 (AC TR100) 4 Muurdoorvoer (muurdoorvoer) Ø 150 voor lekdichte buis met dichting Ø 100 (AC VM100) 5 Buitenwand van het gebouw 6 Afschermrooster OPGELET: Let op en volg de lokale voorschriften

16 Afvoersysteem type C32 N Omschrijving 1 Rookgasafvoer (zie tabel voor kit dakdoorvoer) 2 Verbrandingsluchttoevoer(zie tabel voor kit dakdoorvoer) 3 Buizen Ø100 (AC TR 100) 4 Dakdoorvoer Ø 150 voor lekdichte buizen Ø 100 (AC VT 100) 5 Dak van het gebouw 6 Afdichting dak/dakdoorvoer (niet geleverd) 7 Afschermrooster 8 As-afstand doorvoer 182mm Tabel kit dakdoorvoer BT

17 8 Installatie en aansluiting (gas en electriciteit) a/ Electrische aansluiting Partnr. Omschrijving E1 Electrische kabel (meegeleverd met het toestel) L = 1,00m (3 x 0.75 mm2) E2 Aftakdoos electrische voeding E3 Electrische voeding vanaf schakelkast E4 Electrische schakelkast (toebehoren Gaz Industrie) E5 Electrische voeding 230V 50Hz nulleider/fase/aarding E6 Ruimtevoeler (toebehoren Gaz Industrie) Aandacht : In geen enkel geval mag de electrische bekabeling geplaatst worden op de reflector of de rest van het toestel. F1 F2 G0 G1 G2 G3 G4 G5 G6 b/ Rookgasafvoer Aansluitstuk rookgasafvoer Ø100 (toebehoren Gaz Industrie) Vaste buis Ø97 (niet geleverd) c/ Gasaansluiting Gasaansluiting 3/4"G uitwendig Flexibele Vermijd elk risico dat deze slang onder spanning komt te staan. (mag ook vervangen worden door zachtgegloeide koperen buis die geplooid is met minimale diameter van Ø500mm) Ontspanner (noodzakelijk om voor het toestel te installeren, type te kiezen volgens de druk in het gasnet binnen het gebouw) Gas filter Kwart draai afsluitklep per toestel Gasleiding Hoofdafsluitklep gastoevoer

18 d/ Optie " Storingsmelding op afstand " Met deze optie kan, van een individueel toestel ofwel van een groep toestellen, het vlamstoringssignaal naar een bedieningskast op afstand, of naar een gebouw managementsysteem doorgestuurd worden. Om de veiligheid te garanderen wordt dit signaal gegenereerd door een potentiaalvrij contact van een relais dat in het toestel geinstalleerd wordt. (3). Om te vermijden dat er onnodige foutmeldingen gesignaleerd worden, bij iedere ontsteking, wordt het aanbevolen van een tijdsvertraging van 30s te voorzien in de schakelkast of in het gebouwmanagementsysteem vooraleer de foutmelding aangeduid wordt. Het toestel is standard geleverd met een normaal gesloten contact voor de vlamstoringsmelding, indien u een normaal open contact wenst dient dit bij de bestelling gespecifieerd te worden. (1) Stekker foutmelding (2) Rood licht foutmelding (3) Relais foutmelding (4) Potentiaalvrij contact NC NO 4 9 Temperatuur regeling Het is aanbevolen om een automatische regeling te voorzien in functie van de warmtevraag. Het is noodzakelijk om een regeling per zone of per lokaal te voorzien. De regeling gebeurt door aan of uitschakelen van de electrische voeding van de toestellen. De aanbevolen regeling voor iedere installatie, hetzij voor globale verwarming, zone verwarming of lokale verwarming is een comfort regeling. Deze omvat un electronische regelaar en een comfort voeler die de afgestraalde energie van een of meerdere toestellen opneemt. Deze regelt de installatie op de comforttemperatuur die een beter comfort criterium is dan de omgevende luchttemperatuur. De regelaar omvat een regeling van de temperatuur in functie van de bezetting van de te verwarmen locatie, het is noodzakelijk om hiervoor een potentiaalvrij contact te gebruiken van een klok of een extra relais. Men moet de gebruiksaanwijzing van de INFRACAPT strikt naleven, zoals: - Plaats de voeler op 1,5 m van de vloer, tussen 2 toestellen, zodat deze gelijkmatige straling opvangt. - Plaats de voeler niet rechtstreeks op een koude wand maar op een geïsoleerde ondergrond (hout, glaswol, enz...). - De verbinding tussen voeler en regelunit moet in afgeschermde (Coax) of tel. draad, 2x2 draads gebeuren. - Geen voelerkabels naast stroomdraden plaatsen in dezelfde kabelbanen (Inductie). Materiaal geleverd door GAZ INDUSTRIE op bestelling: - Regelaar met sonde Infracapt Regelkast Energystat, model Energystat 10 (1 zone), Energystat 12 (2 zones). - Regelkast standaarduitvoering of specieke uitvoering op aanvraag

19 10 Programmering Men zal de regelklok instellen om de installatie aan te schakelen, 30 minuten voor het betreden van het te verwarmen lokaal. Deze tijd mag aangepast worden i.f.v. de inertie van het gebouw, de isolatie en de buitentemperatuur. Bij een lage buitentemperatuur is het aangeraden de installatie niet kompleet te doven zelfs wanneer een lokaal niet bezet is. Bij korte tijdsbezetting van het lokaal is het eveneens aangeraden de verwarming niet kompleet te doven. 11 In dienststelling - Reinigen gasleiding en testen op lekdichtheid ervan - Laat het gas komen tot aan de stralingsbuis. - Kijk na of de elektrische spanning correct is. - Kijk na of de rookgasafvoer aanwezig is en correct is aangesloten. WERKINGSCYCLUS : De toestellen worden afgeregeld in de fabriek en vereisen geen verdere afregeling meer. - Wanneer het toestel onder spanning wordt gezet, licht het gele lampje op en start de voorspoelcyclus van ongeveer 15 seconden na het inschakelen van de luchtdrukverschilschakelaar. - Een vonkontsteking wordt gestart en de elektromagnetische gasklep opent zich. - Indien de voeler de vlam waarneemt, wordt de vonkontsteking beëindigd en blijft het toestel in werking zolang gas en stroom zijn ingeschakeld. - Indien voor om het even welke reden geen vlam meer wordt gedetecteerd, wordt elektroklep gesloten en onderneemt het toestel vervolgens een tweede ontstekingspoging en begint een nieuwe ontstekingscyclus. - Na drie ontstekingspogingen wordt het toestel vergrendeld en licht de rode lamp op. - De ontstekingscyclus kan enkel opnieuw starten als de elektrische stroom wordt onderbroken en enkele seconden later opnieuw wordt ingeschakeld. Tijdens de werking van het toestel, brandt het gele lampje en wijst op permanente bewaking van onderdruk en vlam. - Raadpleeg bij onregelmatigheden paragraaf nr 14 (Defecten Mogelijke oorzaken - Remedies). 12 Onderhoud Wij raden aan de toestellen alsook de installatie minstens 1 maal per jaar te controleren. Dit onderhoud moet gebeuren door gekwalificeerd technisch personeel. Een onderhoudscontract bij de klant is aanbevolen. OPGELET : zich steeds richten naar de lokale voorschriften OPGELET : GAS EN ELEKTRICITEIT AFSLUITEN VOOR AANVANG ONDERHOUDSWERKEN Nakijken of de toegankelijkheid veilig is en de minimale afstanden tot het apparaat gerespecteerd zijn

20 Nodige onderhoudswerktuigen: Borstel, staalborstel, zachte doek, penseel, stofzuiger, schoorsteenborstel, industriele stofzuiger e.a. ONDERHOUDSINSTRUKTIES : 1) Stralingsbuizen : Verwijder het stof op de buitenkant van de buizen mbv een staalborstel. Verwijder het branderblok van de buizen en controleer de binnenkant van de buizen. Indien er aan de binnenkant van de buizen een afzettingslaag is van stof, dan dienen deze buizen gereinigd te worden met behulp van een schoorsteenborstel en moet het stof weggezogen worden met een industriële stofzuiger. 2) Reflector : Controleer de staat van de reflector en indien nodig maak de reflector proper door middel van een zachte doek en wat verdund detergent. Indien nodig gebruik een niet-schurende metaalwax. 3) Extractor turbine Nazien of deze vrij kan draaien, indien nodig, schoonmaken met borstel. Afstoffen van het ventilatorhuis. 4) Motor en schoepenwiel voor koeling motor: Afblazen met perslucht (opgelet voor te hoge snelheid van de turbine) en reinigen. 5) Controle unit : Ontstoffen indien noodzakelijk. Nagaan of het controlecontact van de onderdruk goed werkt. 6) Gaslijn en elektrode : - De electromagnetische gasklep (elektrisch) ontkoppelen. - Uitnemen van de gasstraat door voorste schroefjes los de maken. - Spuitstuk, brander en branderkop schoonmaken. - Demonteer de elektrode plaat. Elektrode afkoppelen, nazien, afborstelen en vervangen indien nodig. - Tussensafstand tussen pin en massa nazien, moet 4 mm zijn. 2 7) Aansluiting lucht pressostaat: 1 N Benaming 1 Drukmeetpunt onderdruk brander (groene slang) 2 Drukmeetpunt luchtinlaat 8) Uitlaat rookgassen : Nazien en schoonmaken rookgasbuizen volgens lokale voorschriften

21 VERVANGING VAN STUKKEN: Mono-electrode : Gasstraat losmaken. Mono-electrode vervangen indien noodzakelijk. Tussensafstand tussen pin en massa nazien, moet 4 mm zijn. Brander en spuitstuk: Gasstraat losmaken. Brander ontkoppelen, spuitstuk ontkoppelen vervangen indien noodzakelijk. Na ontkoppelen van spuitstuk, de dichting moet vervang worden. Controle en veiligheid unit Draai de bevestigingsschroef los die zich bevindt op het deksel van de branderautomaat; schroef koppelstukken en hoogspanningsontstekingskabel los. Pressostaat Open de bovenkap, ontkoppel de draden van het micro-contact en kenmerk ze zorgvuldig en de pressostaat losmaken (klemmetjes). Motor-extractor groep Schroef de 4 moeren los die de motor vasthouden. De motor-ventilator groep kan nu eenvoudig naar achter gebracht worden en verwijderd worden. Indien de turbine van de motoras dient verwijderd te worden, gebruik een inbussleutel om de binnenzeskantschroef los te draaien en trek de turbine van de as. 13 Vervanging van gas (AANPASSING) - De aanpassing v.d. toestel voor een andere soort gas moet gebeuren door een gekwalificeerd installateur. - Alleen het spuitstuk n 5 moet veranderd worden (zie p 5 ). - De diameter v.h. spuitstuk is gemerkt in honderdsten mm. - De kenmerkentabel geeft de verschillende spuitstukdiameters aan. - Deze zelfde tabel geeft de druk aan nodig aan het spuitstuk alsook de nominale voedingsdruk. NOTA : Een ombouwset wordt geleverd op aanvraag (zie tarief wisselstukken). De kit bestaat uit : aangepast spuitstuk, de dichting, stikker voor aangepaste gassoort (deze moet over de andere geplakt worden). Opvolging van de verschillende handelingen : - Controleer de voedingsdruk bij toestel in werking d.m.v.. een manometer aangesloten op de drukmeetnippel n 2 (zie tabel voor de minimale en maximale druk). - Controleer daarna de druk op de drukmeetnippel n 4. - Bijstellen van de druk aan het spuitstuk d.m.v. de regelschroef n 3 (Zie tabel p5 voor druk aan het spuitstuk naargelang het soort gas en het type toestel). - Nieuwe stikker met soort gas over de andere aanplakken NOTA : voor de 3de familie gassen (3+) PROPAAN of BUTAAN de regulator n C moet geblokkeerd worden (vast aangeschroeven). N Omschrijving 1 Inlaat gasblok (filter binnen) 2 Meetnippel voor voedingsdruk (schroef losdraaien voor meting) 3 Drukregelaar (verwijder het rubberen afdekplaatje om de regelschroef bij te stellen) 4 Meetnippel voor injectorsdruk (schroef losdraaien voor meting) 5 Injector in messing (gemerkt in mm x100 )

22 14 Defecten Mogelijke oorzaken - Remedies Vooraleer een stuk in het apparaat te vervangen moet men nagaan: 1) of de elektrische voeding van de apparaten correct is. 2) of de gastoevoer tot aan de ingang van het of de apparaten correct verloopt (gasfilter proper). DEFECTEN MOGELIJKE OORZAKEN REMEDIES Motor draait niet Motor draait maar apparaat slaat niet aan Correcte werking van pressostaat maar geen ontsteking Wel onsteking maar geen ontsteking van de brander (gele lichtje aan en rode licht uit) Ontsteking heeft plaats maar apparaat slaat af na een tijd Abnormaal lawaai. Ontstekingsproblemen Turbine klem Motor zit vast of defect Zekeringen gesprongen Obstructie in schouw Motor defect Pressostaatbuisjes geplooid of omgewisseld Ontstekingsmodule defect Turbine vervuild Gebarsten elektrode Opening ontstekingselektrode te groot Ontstekingsmodule defect Gasklep defect Ontstekingsmodule defect Elektrode uit positie Probleem gasvoeding Ionisatie-elektrode defect Ontstekingsmodule defect Brander is ontregeld. Slippen turbine. Motorlagers defect. Positionering van de buizen Reinigen Vrijmaken en/of vervangen Zekeringen vervangen Contoleren en vrij maken Reinigen of omwisselen Correct herplaatsen Vervangen Reinigen met perslucht Vervangen Afstand verkleinen (3mm+/-1) Vervangen Vervangen Vervangen Herplaatsen Reinigen filter + buizen Vervangen Verifieer de afregeling. Herpositioneren. Motor vervangen. Herpostioneren en bevestiging nazien

23 15 Elektrisch schema N Benaming 1 Voedingsstekker 230V 2 Zekering 3 Geel controlelampje 4 Rood controlelampje 5 Rookgasventilatormotor 6 Drukverschilschakelaar 7 Aarding afscherming carter 8 Aarding magneetventiel 9 Pen 24V 10 Pen 230V 11 Bedieningskast 12 Magneetventiel 13 Ontstekings- en ionisatieelektrode 14 NTC kabel

24 16 Verkrijgbare opties Afschermrooster BT Foutmelding op afstand : normaal gesloten contact Wisselstukken BT35 2 gasventiel 4 elektronische branderautomaat Mono-electrode Réf : Stekker kit (2-delig) Réf : Gele lamp Réf : Rode lamp Réf : Réf : Motor ventilator geheel BT35 Réf : Pressostaat BT35 Réf : Réf :

25 De organismen die in het kader van hun uitvoeringsbevoegdheid het recht hebben op tussenkomst voor, tijdens, of na de ingebruikname, moeten geraadpleegd worden alvorens aan te vangen met de installatie van het toestel, dit om op de hoogte te zijn van de in voege zijnde normen en voorschriften

26 - 26 -

27 - 27 -

28 - 28 -

Gasgestookte hoog rendement stralingsbuizen TM. BTwin BTH2R17

Gasgestookte hoog rendement stralingsbuizen TM. BTwin BTH2R17 Gasgestookte hoog rendement stralingsbuizen TM BTwin BTH2R17 Model Nederland Gascategorie II2L3BP TECHNISCHE HANDLEIDING Installatie Onderhoud - Gebruik Waarschuwing Gelieve dit document aandachtig te

Nadere informatie

Gasgestookte stralingsbuizen. BTwin BT45

Gasgestookte stralingsbuizen. BTwin BT45 Gasgestookte stralingsbuizen TM BTwin BT45 Model Nederland Gascategorie II2L3BP TECHNISCHE HANDLEIDING Installatie Onderhoud - Gebruik Waarschuwing Gelieve dit document aandachtig te lezen alvorens met

Nadere informatie

Gasgestookte hoog rendement stralingsbuizen TM. BTwin BTLH2R25

Gasgestookte hoog rendement stralingsbuizen TM. BTwin BTLH2R25 Gasgestookte hoog rendement stralingsbuizen TM BTwin BTLH2R25 Model België Gascategorie I 2Er of I 3+ TECHNISCHE HANDLEIDING Installatie Onderhoud - Gebruik Waarschuwing Gelieve dit document aandachtig

Nadere informatie

Gasgestookte stralingsbuizen. BTwin BTL45

Gasgestookte stralingsbuizen. BTwin BTL45 Gasgestookte stralingsbuizen TM BTwin BTL45 Model België Gascategorie I 2Er of I 3+ TECHNISCHE HANDLEIDING Installatie Onderhoud - Gebruik Waarschuwing Gelieve dit document aandachtig te lezen alvorens

Nadere informatie

Gasgestookte stralingsbuizen. BTwin BTH35

Gasgestookte stralingsbuizen. BTwin BTH35 Gasgestookte stralingsbuizen TM BTwin BTH35 Model België Gascategorie I 2Er of I 3+ TECHNISCHE HANDLEIDING Installatie Onderhoud - Gebruik Waarschuwing Gelieve dit document aandachtig te lezen alvorens

Nadere informatie

Gasgestookte stralingsbuizen. BTwin BTH25

Gasgestookte stralingsbuizen. BTwin BTH25 Gasgestookte stralingsbuizen TM BTwin BTH25 Model België Gascategorie I 2Er of I 3+ TECHNISCHE HANDLEIDING Installatie Onderhoud - Gebruik Waarschuwing Gelieve dit document aandachtig te lezen alvorens

Nadere informatie

Gasgestookte stralingsbuizen. BTwin BTLH25

Gasgestookte stralingsbuizen. BTwin BTLH25 Gasgestookte stralingsbuizen TM BTwin BTLH25 Model België Gascategorie I 2Er of I 3+ TECHNISCHE HANDLEIDING Installatie Onderhoud - Gebruik Waarschuwing Gelieve dit document aandachtig te lezen alvorens

Nadere informatie

GASGESTOOKTE DONKERE STRALINGSBUIZEN BLONDEAU INDUSTRIAL HEATING

GASGESTOOKTE DONKERE STRALINGSBUIZEN BLONDEAU INDUSTRIAL HEATING Bij verwarming door middel van gasgestookte donkere stralingsbuizen worden oppervlaktes verwarmd - geen volumes meer - zonder lucht- en / of stofverplaatsing. Dit biedt tal van mogelijkheden en voordelen,

Nadere informatie

Gasgestookte hoog rendement stralingsbuizen TM. BTwin BTH2R35

Gasgestookte hoog rendement stralingsbuizen TM. BTwin BTH2R35 Gasgestookte hoog rendement stralingsbuizen TM BTwin BTH2R35 Model België Gascategorie I 2Er of I 3+ TECHNISCHE HANDLEIDING Installatie Onderhoud - Gebruik Waarschuwing Gelieve dit document aandachtig

Nadere informatie

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS BOUWJAAR 2000-2004 URA-20 URA-25 URA-35 URA-45 URA-55 URA-65 URA-80 URA-95 Werking Voor men begint met de in bedrijfstelling is het raadzaam te controleren

Nadere informatie

CONVECTIEVERWARMING GASGESTOOKTE CONDENSERENDE LUCHTVERHITTERS. Vermogens : 26,5 tot 61,7 kw BVBA BLONDEAU & ZONEN. Fabriekstraat, 56 B - 2547 Lint

CONVECTIEVERWARMING GASGESTOOKTE CONDENSERENDE LUCHTVERHITTERS. Vermogens : 26,5 tot 61,7 kw BVBA BLONDEAU & ZONEN. Fabriekstraat, 56 B - 2547 Lint CONVECTIEVERWARMING BVBA BLONDEAU & ZONEN Fabriekstraat, 56 B - 2547 Lint Tel. +32-3/454.38.50 Fax +32-3/454.38.44 info@blondeau.be www.blondeau.be GASGESTOOKTE CONDENSERENDE LUCHTVERHITTERS Vermogens

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging.

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging. Gasbranders Overzicht 057.130.7 gasbrander 20cm, butaan/propaan, 5 kw, zonder vlambeveiliging 057.131.5 gasbrander 30cm, butaan/propaan, 7 kw + vlambeveiliging 057.132.3 gasbrander 40cm, butaan/propaan,

Nadere informatie

STRALINGSVERWARMING. Gasgestookte donkere STRALINGSBUIZEN in U - type SOLARHP R Hoog Rendement. Vermogens : en 36 kw BVBA BLONDEAU & ZONEN

STRALINGSVERWARMING. Gasgestookte donkere STRALINGSBUIZEN in U - type SOLARHP R Hoog Rendement. Vermogens : en 36 kw BVBA BLONDEAU & ZONEN STRALINGSVERWARMING BVBA BLONDEAU & ZONEN Fabriekstraat, 56 B - 2547 Lint Tel. +32-3/454.38.50 Fax +32-3/454.38.44 info@blondeau.be www.blondeau.be Gasgestookte donkere STRALINGSBUIZEN in U - type SOLARHP

Nadere informatie

CERA SYSTEM CS10EU / CS15EU / CS20EU CS30EU / CS40EU

CERA SYSTEM CS10EU / CS15EU / CS20EU CS30EU / CS40EU CER SYSTEM CS10EU / CS15EU / CS20EU CS30EU / CS40EU Model België Gascategorie I 2Er of I 3+ TECHNISCHE HNDLEIDING Installatie Onderhoud - Gebruik Waarschuwing Gelieve dit document aandachtig te lezen alvorens

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

GASGESTOOKTE LUCHTVERHITTERS BLONDEAU INDUSTRIAL HEATING

GASGESTOOKTE LUCHTVERHITTERS BLONDEAU INDUSTRIAL HEATING GASGESTOOKTE LUCHTVERHITTERS De gasgestookte luchtverhitters SOLARONICS zijn toestellen geschikt voor verwarming van industriële en tertiaire gebouwen, goed geïsoleerd, met een geringe hoogte, die volledig

Nadere informatie

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS BOUWJAAR 2004-2008 VRA-8 VRA-12 VRA-16 VRA-20 VRA-28 VRA-32 VRA-38 VRA-46 VRA-53 VRA-60 VRA-70 VRA-80 VRA-93 VRA-106 Werking Controle installatie Controleer

Nadere informatie

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK VEILIGHEIDSINSTRUCTIES De fabrikant adviseert een juiste toepassing van de verlichtingsarmaturen!

Nadere informatie

ONDERHOUD GASLUCHTVERWARMERS BOUWJAAR 2008-2014

ONDERHOUD GASLUCHTVERWARMERS BOUWJAAR 2008-2014 ONDERHOUD GASLUCHTVERWARMERS BOUWJAAR 2008-2014 VRA-8-2 VRA-12-2 VRA-16-2 VRA-20-2 VRA-28-2 VRA-32-2 VRA-38-2 VRA-46-2 VRA-53-2 VRA-60-2 VRA-70-2 VRA-80-2 VRA-93-2 VRA-106-2 Onderhoud en Service De sectie

Nadere informatie

GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS STORINGSDIAGRAM GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS BOUWAR 2011 VRA-2-8 VRA-2-12 VRA-2-16 VRA-2-20 VRA-2-28 VRA-2-32 VRA-2-38 VRA-2-46 VRA-2-53 VRA-2-60 VRA-2-70 VRA-2-80 VRA-2-93 VRA-2-106 Probleem Reden Oplossing

Nadere informatie

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gelieve alvorens het toestel te gebruiken, de instructies in deze handleiding grondig te lezen. Inhoud Pg. Veiligheid 2 Aansluiting van de gasfles 3

Nadere informatie

STRALINGSVERWARMING. Gasgestookte STRALINGSBANEN RAYLINE. Vermogens : 55 tot 200 kw BVBA BLONDEAU & ZONEN. Fabriekstraat, 56 B Lint

STRALINGSVERWARMING. Gasgestookte STRALINGSBANEN RAYLINE. Vermogens : 55 tot 200 kw BVBA BLONDEAU & ZONEN. Fabriekstraat, 56 B Lint STRALINGSVERWARMING Gasgestookte STRALINGSBANEN RAYLINE BVBA BLONDEAU & ZONEN Fabriekstraat, 56 B - 2547 Lint Vermogens : 55 tot 200 kw Tel. +32-3/454.38.50 Fax +32-3/454.38.44 info@blondeau.be www.blondeau.be

Nadere informatie

Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel)

Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel) Dendermondesteenweg 268 B - 9070 Destelbergen tel.: 09 / 228 32 31 fax: 09 / 228 63 51 www.thermelec.be Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel) 1 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

L N L N. Fig.3 L N L N. Fig.4

L N L N. Fig.3 L N L N. Fig.4 SILET DESIG L L Fig.3 L L Fig.4 L L Ls Fig.5 L L Ls Fig.6 T (min) Fig.7 SILET CRZ L L Ls Fig.8 L L Fig.9 T (min) Fig.10 HR (%) CT-12/14 12 V 50Hz 230 V 50Hz TIME-DELAY FUSE 125 ma MAX. L SILET-100 CZ

Nadere informatie

GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMING VOOR UTILITEIT EN INDUSTRIE

GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMING VOOR UTILITEIT EN INDUSTRIE GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMING VOOR UTILITEIT EN INDUSTRIE Alles rondom Duurzame oplossingen voor nu en in de toekomst: In de meer dan vijftig jaar van haar bestaan heeft Thermagas altijd vooruit gekeken.

Nadere informatie

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 1G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Belangrijk Alvorens

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig gemonteerde

Nadere informatie

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan EHLE 17, EHLE 23 EHLE 27, EHLE 34 EHLE 39 6.720.67.216 (T30.3216.04) (200812) Aanbevelingen Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen 2 1 Aanbevelingen 2 2 Verandering

Nadere informatie

Wellstraler WL01 WL02

Wellstraler WL01 WL02 Wellstraler WL01 WL02 Continuous burning appliance Gebruiksaanwijzing WL01 en WL02 MD 017/055 1) WERKING EN AARD VAN DE KACHEL 1.1 Verbranding en milieu De kachel zal gebruik maken van zowel primaire,

Nadere informatie

06/2005. Mod: G65/GPL7T. Production code: 65/70 GRL

06/2005. Mod: G65/GPL7T. Production code: 65/70 GRL 06/2005 Mod: G65/GPL7T Production code: 65/70 GRL INHOUDSTAFEL 1. Waarschuwing 2. Conform de Europese richtlijn voor gastoestellen 3. Installatieschema s 4. Tabel met technische gegevens - Lavasteengrill

Nadere informatie

1.0 Algemeen. 1.1 Toepassing:

1.0 Algemeen. 1.1 Toepassing: 1 MARK MDV 0660601 Lees dit document door voordat u aan de installatie van het toestel begint. Waarschuwing Een foutief uitgevoerde installatie, afregeling, wijziging, reparatie of onderhoudsbeurt kan

Nadere informatie

ITE Vacuümpompen Gebruiksinstructie

ITE Vacuümpompen Gebruiksinstructie ITE Vacuümpompen Gebruiksinstructie Veiligheidsvoorschriften Al onze pompen werden na assemblage, getest in de fabriek op hun correcte werking. Daarna werd de olie uit de pomp afgelaten om te vermijden

Nadere informatie

Montage handleiding Broilfire 4 Poot powerfire/gas komfoor 4p-01p

Montage handleiding Broilfire 4 Poot powerfire/gas komfoor 4p-01p Montage handleiding Broilfire 4 Poot powerfire/gas komfoor 4p-01p Instructies voor het monteren en gebruik van de Powerfire: Technische data: Gas type Butaan Propaan Werk druk: mbar 30-50 37-52 Categorie

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

ONDERHOUD GASLUCHTVERWARMERS

ONDERHOUD GASLUCHTVERWARMERS ONDERHOUD GASLUCHTVERWARMERS BOUWJAAR 1997-2000 URA-23 URA-28 URA-34 URA-40 URA-50 URA-70 URA-90 URA-23 URB-28 URB-34 URB-40 URB-50 URB-70 URB-90 Onderhoud Alvorens aan een onderhoudsbeurt te beginnen,

Nadere informatie

Facilitair BV. Pulpmatic Vermaler. Installatie handleiding. QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss. T: 0412-690461 E: info@qrsfacility.

Facilitair BV. Pulpmatic Vermaler. Installatie handleiding. QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss. T: 0412-690461 E: info@qrsfacility. Facilitair BV QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss T: 0412-690461 E: info@qrsfacility.nl Pulpmatic Vermaler Installatie handleiding Pulpmatic Vermaler Installatie Handleiding Roterend mes onder in vermaalkamer

Nadere informatie

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS BOUWJAAR 2008-2014 VRA-2-8 VRA-2-12 VRA-2-16 VRA-2-20 VRA-2-28 VRA-2-32 VRA-2-38 VRA-2-46 VRA-2-53 VRA-2-60 VRA-2-70 VRA-2-80 VRA-2-93 VRA-2-106 Volgorde

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

CAU-1 & CAU-1T NUL-EMISSIE AFZUIGUNIT VOOR ROETMETINGEN i.c.m. SSM 2000 en DSS-2

CAU-1 & CAU-1T NUL-EMISSIE AFZUIGUNIT VOOR ROETMETINGEN i.c.m. SSM 2000 en DSS-2 CAU-1 & CAU-1T NUL-EMISSIE AFZUIGUNIT VOOR ROETMETINGEN i.c.m. SSM 2000 en DSS-2-1 - Het CAU-1 en CAU-1T afzuigsysteem is getest betreffende meetnauwkeurigheid door NMI Testcertificaat 1. VOORWOORD Deze

Nadere informatie

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE 2.1 Aflevering 2.2 Voorschriften 2.3 Opstelling 2.4 Montage beveiligingen 2.5 Montage rookgasafvoer 2.6 Montage

Nadere informatie

Ontstoffingstechniek & Productieoptimalisatie. Montage- & Gebruiksinstructies LD Luchtmessen

Ontstoffingstechniek & Productieoptimalisatie. Montage- & Gebruiksinstructies LD Luchtmessen Montage- & Gebruiksinstructies LD Luchtmessen Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor installatie en gebruik van de LD (Lage Druk) luchtmessen van Fiktech B.V. Deze handleiding dient beschikbaar en

Nadere informatie

Gasgestookte luchtverhitter (Vloermodel) Open uitvoering Pag. 33

Gasgestookte luchtverhitter (Vloermodel) Open uitvoering Pag. 33 S-E asgestookte luchtverhitter (Vloermodel) Open uitvoering Pag. 33 0049 Test certificati nei laboratori ertified tests in laboratory FN OR SHOUWNSLUTN (Zonder rookgasventilator) NSTLLTE TYPE Volgens Europese

Nadere informatie

EUROVENTER 90-6. Ventilator voor de afvoer van verbrandingsgassen voor Reznor luchtverwarmers serie UL en EURO-X 1000

EUROVENTER 90-6. Ventilator voor de afvoer van verbrandingsgassen voor Reznor luchtverwarmers serie UL en EURO-X 1000 Reznor EUROVENTER 90-6 9512EUV6BENL Ventilator voor de afvoer van verbrandingsgassen voor Reznor luchtverwarmers serie UL en EURO-X 1000 Voldoet samen met Reznor luchtverwarmers serie UL en EURO-X 1000

Nadere informatie

Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO. Propaan

Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO. Propaan Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO Versie: Aardgas Propaan Specificaties Fabrikant Sunderman Openhaarden V.O.F. / Sunwood Contactgegevens Christiaan Huygensstraat 10 2665 KX Bleiswijk

Nadere informatie

TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING

TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING Professional Supplies TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING (*680.100 /*680.200) Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig alvorens het apparaat in gebruik te nemen. -1- INDEX Hoofdstuk Omschrijving Blz 1 Inleiding...2

Nadere informatie

Fig.1a Fig.1b

Fig.1a Fig.1b SIET SIET 1 3 Fig.1a 4 2 1 3 5 4 2 Fig.1b Fig.2 Fig.3 Fig.4 s Fig.5 s Fig.6 Fig.7 T (min) SIET CRZ SIET CDZ T (min) 30 20 5 A SIET CRIZ s Fig.8 Fig.9 T (min) Fig.10 HR (%) 5 (!) (!) 20 90% 10 80% 5 70%

Nadere informatie

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden.

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden. De EasyTemp thermostaat ET31A/AF/F Deze handleiding geldt voor de onderstaande types: Op de doos Model ET31A, ET31AF en ET31F Model ET31A. Thermostaat regelt de ruimte temperatuur. (Niet geschikt voor

Nadere informatie

HeatMaster. Montage- en installatiehandleiding. 201 Booster. HeatMaster. 200N (Gas) Booster. HeatMaster ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS ITALIANO NL 1

HeatMaster. Montage- en installatiehandleiding. 201 Booster. HeatMaster. 200N (Gas) Booster. HeatMaster ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS ITALIANO NL 1 Heataster ENGLISH ontage- en installatiehandleiding Heataster 201 Booster FANCAIS Heataster 200N (Gas) Booster NEDELANDS NL 1 ENGLISH WAASCHUWINGEN 2 Bestemmelingen van deze handleiding 2 Symbolen 2 Certificatie

Nadere informatie

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften POM ( MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften Inhoudstafel VEILIGHEIDS - & VOORZORGSMAATREGELEN 3 PRODUCTBESCHRIJVING 4 GEBRUIKSTOEPASSING 4 TECHNISCHE GEGEVENS 4 STANDAARDEN 4 OPERATIONELE DIAGRAMMEN

Nadere informatie

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor de EUROM GS5000 kachel gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle

Nadere informatie

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS BOUWJAAR 1997-2000 URA-10 URA-15 URA-19 Werking Door het inschakelen van externe regelapparatuur wordt een elektrisch circuit tot stand gebracht en de rookgasventilator

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig

Nadere informatie

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8. 2

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8.  2 INHOUD 1. Algemene veiligheid 3 2. Kenmerken 3 3. Beperkingen 3 4. Algemene informatie 3 5. Installatie 4 6. Werking 5 7. Elektrische specificaties 6 8. Rendement 6 9. Probleemoplossing 6 10. Onderdelenlijst

Nadere informatie

06/2005. Mod: G65/GGF4T. Production code: 65/40GRG. The catering program

06/2005. Mod: G65/GGF4T. Production code: 65/40GRG. The catering program 06/2005 Mod: G65/GGF4T Production code: 65/40GRG The catering program INHOUDSTAFEL 1. Waarschuwing 2. Conform de Europese richtlijn voor gastoestellen 3. Installatieschema s 4. Tabel met technische gegevens

Nadere informatie

Handleiding. New LaundryPure. goed voor uw kleding. goed voor uw gezondheid. goed voor uw beurs. goed voor het milieu. voor de

Handleiding. New LaundryPure. goed voor uw kleding. goed voor uw gezondheid. goed voor uw beurs. goed voor het milieu. voor de Handleiding voor de New LaundryPure goed voor uw kleding goed voor uw gezondheid goed voor uw beurs goed voor het milieu Lees goed deze gebruiksaanwijzing door voor de juiste aansluiting en werking. Juli

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Magneetklep DN10, DN15 en DN20 Kenmerken

Magneetklep DN10, DN15 en DN20 Kenmerken Madas type EVO/NC Magneetklep DN10, DN15 en DN20 Kenmerken Aansluiting schroefdraad G3/8, G1/2 of G3/4 Maximale inlaatdruk 200 mbar Temperatuur bereik - 15 o C tot + 60 o C, energiebesparende versie -

Nadere informatie

H E T C O M F O R T V O O R G R O T E V O L U M E S

H E T C O M F O R T V O O R G R O T E V O L U M E S H E T C O M F O R T V O O R G R O T E V O L U M E S S t r a l i n g s v e r w a r m i n g DUURZAME OPLOSSINGEN Het comfort voor GROTE RUIMTEN Trots om tot de Thomas & Betts groep te behoren Sinds 2002

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE AFZUIGKAST

HUISHOUDELIJKE AFZUIGKAST AFZUIGKAST / ENKELE FLUX HUISHOUDELIJKE AFZUIGKAST Algemeen principe Ventilatie met mechanische afvoer (MEV in het Engels) kan bestaan ofwel uit een centraal luchtafvoersysteem geschikt voor het hele gebouw,

Nadere informatie

Sanifount. Elektronisch. Onderhoud/Storingen. Sanifount Sensorgestuurd

Sanifount. Elektronisch. Onderhoud/Storingen. Sanifount Sensorgestuurd Sanifount Elektronisch BELANGRIJK Na iedere herstelling of interventie dient er een reset van de microprocessor te gebeuren (knop gemonteerd in de kop). Het toestel is opnieuw operationeel na 35 sec. PROBLEEM

Nadere informatie

Montagehandleiding aardgas types

Montagehandleiding aardgas types Montagehandleiding aardgas types INHOUDSOPGAVE bladzijde Installatie & bedieningshandleiding 2 Gebruikershandleiding 4 Verklarende afbeeldingen 5 Installatie instructies type GS9, GS10 en GS11 6 Installatie

Nadere informatie

Gasblokkenvuur serie - handbediening. Installatievoorschrift Gebruiksaanwijzing

Gasblokkenvuur serie - handbediening. Installatievoorschrift Gebruiksaanwijzing Gasblokkenvuur 2000 serie - handbediening Installatievoorschrift Gebruiksaanwijzing REAL FIRE GASBLOKKENVUUR Installatievoorschrift Inleiding : Lees voor het installeren van het blokkenvuur deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

VOLT POT 1K R 220. OPEN FOR 60 Hz STAB. Spanningsregelaars R 220. Installatie en onderhoud

VOLT POT 1K R 220. OPEN FOR 60 Hz STAB. Spanningsregelaars R 220. Installatie en onderhoud VOLT POT 1K 110 0V E+ E- OPEN FOR 60 Hz STAB Deze handleiding is van toepassing op de regelaar van de alternator die u aangekocht hebt. We wensen uw aandacht te vestigen op de inhoud van deze onderhoudshandleiding.

Nadere informatie

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508 Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared Model: GRT-508 Handleiding Mode d emploi Gebrauchsanweisung Manual Lees deze handleiding aandachtig door

Nadere informatie

Big Fire Gasblokken. Big-fire 400. Big-fire 570. Big-fire 730. Big-fire 750. Big-fire 1025. Big-fire 1125. Big-fire 570 Propaan. Big-fire 750 Propaan

Big Fire Gasblokken. Big-fire 400. Big-fire 570. Big-fire 730. Big-fire 750. Big-fire 1025. Big-fire 1125. Big-fire 570 Propaan. Big-fire 750 Propaan Big Fire Gasblokken Big-fire 400 Big-fire 570 Big-fire 730 Big-fire 750 Big-fire 1025 Big-fire 1125 Big-fire 570 Propaan Big-fire 750 Propaan Big-fire 1125 Propaan Big Fire B.V. is een dochteronderneming

Nadere informatie

Montage handleiding BM kunststof PP rookgasafvoerleidingen

Montage handleiding BM kunststof PP rookgasafvoerleidingen Montage handleiding BM kunststof PP rookgasafvoerleidingen Concentrisch systeem, flexibele-en starre voering. Duinkerkenstraat 27 Postbus 509 9700 AM Groningen Telefoon: 0503139944 Telefax : 0503185423

Nadere informatie

Aquachill 200. Voor uw veiligheid. Onderdeel lijst. Gebruiksaanwijzingen / Garantie. AquaChill 200. Power source. Eigenschappen :

Aquachill 200. Voor uw veiligheid. Onderdeel lijst. Gebruiksaanwijzingen / Garantie. AquaChill 200. Power source. Eigenschappen : ELECTRIC Chiller Aquachill 200 Eigenschappen : Gebruiksaanwijzingen / Garantie 1. Thermo-elektrische Koelagregaat 2. Voor zoet- en zeewater aquariums 3. Micro-processor gestuurd 4. Geluidsarm - Gemakkelijk

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie 1 Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

Hoe installeer je een centraal stofzuigsysteem?

Hoe installeer je een centraal stofzuigsysteem? Hoe installeer je een centraal stofzuigsysteem? Het aanleggen van een centraal stofzuigsysteem is vrij eenvoudig. Toch zijn er een aantal punten waar je op moet letten. Belangrijk is dat je nauwkeurig

Nadere informatie

Handleiding SCVU2 1. VEILIGHEID 2. TECHNISCHE KENMERKEN SCVU 2

Handleiding SCVU2 1. VEILIGHEID 2. TECHNISCHE KENMERKEN SCVU 2 Handleiding SCVU2 Wij danken U voor het vertrouwen dat u stelt in de aankoop van dit toestel en hopen dat dit toestel volledig beantwoordt aan uw wensen. 1. VEILIGHEID Dit apparaat is niet bedoeld voor

Nadere informatie

Gasaerothermen PC RA Warmtewisselaar en verbrandingskamer in roestvrij staal AISI 441.

Gasaerothermen PC RA Warmtewisselaar en verbrandingskamer in roestvrij staal AISI 441. Gasaerothermen PC RA Warmtewisselaar en verbrandingskamer in roestvrij staal AISI 441. Premix Brander in roestvrij staal 105 % Rendement PC modulerende aerothermen condenserend 105 % Rendement NOx

Nadere informatie

STRALINGSVERWARMING STRALINGSPANELEN OP WARM WATER OF STOOM BVBA BLONDEAU & ZONEN. Fabriekstraat, 56 B Lint

STRALINGSVERWARMING STRALINGSPANELEN OP WARM WATER OF STOOM BVBA BLONDEAU & ZONEN. Fabriekstraat, 56 B Lint STRALINGSVERWARMING BVBA BLONDEAU & ZONEN Fabriekstraat, 56 B - 2547 Lint STRALINGSPANELEN OP WARM WATER OF STOOM Tel. +32-3/454.38.50 Fax +32-3/454.38.44 info@blondeau.be www.blondeau.be De stralingspanelen

Nadere informatie

Pompgroepen IC GPD IC GPM Gebuiksaanwijzingen

Pompgroepen IC GPD IC GPM Gebuiksaanwijzingen Pompgroepen IC GPD IC GPM Gebuiksaanwijzingen IC GPM met mengkraan gemotoriseerde via SM90.120.2CA 230VAC IC GPD zonder mengkraan Mengkraan met instelbare manuele bypass Servomotor 3-punts sturing Grundfos

Nadere informatie

v.10/2010 3. Thermische beveiliging. Alle electrische batterijen zijn voorzien van een dubbele thermische beveiliging :

v.10/2010 3. Thermische beveiliging. Alle electrische batterijen zijn voorzien van een dubbele thermische beveiliging : 1. Beschrijving In al onze kasten kunnen wij volledig voorbekabelde electrische verwarmings-batterijen voorzien en geregeld om een constante toevoor T zorgen. Het geheel is op glijders gemonteerd dus gemakkelijk

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding www.home-appliance.nl JAN07v1/SCH www.home-appliance.nl JAN07v1/SCH Installatie handleiding voorwoord Gefeliciteerd met de aankoop van uw airconditioning. Wanneer u de volgende stappen nauwkeurig volgt

Nadere informatie

INFRAROODSTRALER FUEL IS 40 INSTRUCTIEBOEKJE

INFRAROODSTRALER FUEL IS 40 INSTRUCTIEBOEKJE INFRAROODSTRALER FUEL IS 40 INSTRUCTIEBOEKJE 1 1. ALGEMENE VEILIGHEIDSMAATREGELEN U dient dit instructieboekje zorgvuldig te bewaren voor verdere raadpleging. Het toestel dient geïnstalleerd en gebruikt

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SMEG P755SG1

Uw gebruiksaanwijzing. SMEG P755SG1 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Handleiding Harmopool Whirlpool Spa Pomp : ZFPX5200 -ZFPX ZFPX5220

Handleiding Harmopool Whirlpool Spa Pomp : ZFPX5200 -ZFPX ZFPX5220 Aangeboden door: Zwembad BVBA Industrieweg 9 3190 Boortmeerbeek België www.harmopool.eu Handleiding Harmopool Whirlpool Spa Pomp : ZFPX5200 -ZFPX5210 - ZFPX5220 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Documentatie. magneetventielen

Documentatie. magneetventielen magneetventielen 1. Inhoudsopgave 2. Technische specificaties 3 3. Detail tekening 4 4. Kleptypes 5 5. Functie types 5 6. Omschrijving 5 7. Waarschuwingen 6 8. Installatie 7 9. Onderhoud 7 10. Afmetingen

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Montage- en Inbedrijfname instrukties Infratronic Comfort DS

Montage- en Inbedrijfname instrukties Infratronic Comfort DS Montage- en Inbedrijfname instrukties Infratronic Comfort DS Groepen Regeling Uitvoering Schema-Nr.: 1 Comfort DS 1 Donkerstraler B-6823 2 Comfort DS 2 Donkerstraler B-6824 1 Comfort DS 1 Infraroodstraler

Nadere informatie

EKO PLUS 6kW. STILE 8kW. TECHNA & ARTE 10kW IDEA D ANGLE. IDEA FRONTALE 9kW. ARTE 15kW. SYNTHESIS 68 10kW

EKO PLUS 6kW. STILE 8kW. TECHNA & ARTE 10kW IDEA D ANGLE. IDEA FRONTALE 9kW. ARTE 15kW. SYNTHESIS 68 10kW SYMBOLEN INHOUDSOPGAVE INGEBOUWDE BEVOCHTIGER De luchtkachels zijn voorzien van een ingebouwde en manueel gevoede bevochtiger die lichamelijke ongemakken helpt voorkomen zoals een droge keel, hoofdpijn,

Nadere informatie

Winterwarm. Het warme gevoel van Winterwarm. Technische Documentatie. the heat is on. HEATER Type HR30

Winterwarm. Het warme gevoel van Winterwarm. Technische Documentatie. the heat is on. HEATER Type HR30 Technische Documentatie Het warme gevoel van Winterwarm HEATER Type HR30 ALGEMEEN Hangende direct gestookte luchtverwarmers worden al jarenlang wereldwijd toegepast voor het verwarmen van industriële ruimtes.

Nadere informatie

Quattro-fire Gasblokken

Quattro-fire Gasblokken Quattro-fire Gasblokken Quattro-fire 20 x 20 Quattro-fire 35 x 20 Quattro-fire 50 x 20 Quattro-fire 65 x 20 Quattro-fire 80 x 20 Quattro-fire 100 x 20 Quattro-fire 120 x 20 Quattro-fire 140 x 20 Quattro-fire

Nadere informatie

BLONDEAU INDUSTRIAL HEATING

BLONDEAU INDUSTRIAL HEATING CONDENSERENDE GASGESTOOKTE LUCHTVERHITTERS TYPE AC TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN - TECHNISCHE GEGEVENS - INSTALLATIE - ONDERHOUD BLONDEAU INDUSTRIAL HEATING Fabriekstraat, 56-2547 Lint Tel. 03/454.38.50 - Fax.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING 1/8 LUCHTGORDIJN ECONOMIC B

GEBRUIKSAANWIJZING 1/8 LUCHTGORDIJN ECONOMIC B GEBRUIKSAANWIJZING 1/8 Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke instructies en adviezen voor veilig gebruik. Om het product goed te laten functioneren en voor uw eigen veiligheid is het belangrijk dat

Nadere informatie

Let op! Zware lading. Sta niet onder de hangende lading tijdens het transport of de montage.

Let op! Zware lading. Sta niet onder de hangende lading tijdens het transport of de montage. Instructie handleiding MINIBEL Luchtgordijnen Waarschuwingsadvies symbolen Attention, Gevaar, Waarschuwing! Gevaarlijke stroom of hoge voltages! Kans op verwondingen! Gevaar! Sta niet onder de hangende

Nadere informatie

TOMA. Alles in deze gebruiksaanwijzing aangegeven met het symbool zijn veiligheidswaarschuwingen. Volg deze instructies altijd.

TOMA. Alles in deze gebruiksaanwijzing aangegeven met het symbool zijn veiligheidswaarschuwingen. Volg deze instructies altijd. Inleiding. De door u aangekochte oven is een Nederlands produkt vervaardigd bij TOMA te Volkel. Hierbij is gebruik gemaakt van de beste stenen, isolatie en verwarmingselementen. Inhoudsopgave: Omschrijving.

Nadere informatie

Golfplatendak montage

Golfplatendak montage Golfplatendak montage SUNKIT Zonnestroomsysteem Administrator 7-10-2008 10:36 1/5 Algemeen Deze handleiding begeleidt u stap voor stap bij de montage van het SUNKIT zonneenergiesysteem. Lees voordat u

Nadere informatie

AUSTROFLAMM UNO XTRA. Handleiding

AUSTROFLAMM UNO XTRA. Handleiding AUSTROFLAMM UNO XTRA Handleiding 1. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN Dit type kachel mag aangesloten worden op een schouw, die reeds gebruikt wordt voor andere kachels of fornuizen op vaste brandstof, op voorwaarde

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

INFRA TOT. feels better, works better.

INFRA TOT. feels better, works better. INFRA TOT feels better, works better. www.mark.nl www.markbelgium.be INFRA De zwartebuisstraler die verwarmt! MARK INFRA zwartebuisstralers verwarmen met langegolf infraroodstraling. Stralingsverwarming

Nadere informatie

Twister Condenserende HR RVS boiler

Twister Condenserende HR RVS boiler Condenserende HR RVS boiler /45-190 Gunstig bij EPCberekening Volledig gesloten condenserende hoogrendementsboiler (106% o.w.) Roestvaststalen tank; geen anodes nodig wat het onderhoud vereenvoudigt Premix

Nadere informatie

Handleiding AZEZ. Type Eenheid 715302 715303 715304 715306 715308 715310 715312 715314

Handleiding AZEZ. Type Eenheid 715302 715303 715304 715306 715308 715310 715312 715314 Handleiding AZEZ Algemene instructies: Dit filter is ontworpen en gemaakt om aan de hoogste eisen van kwaliteit en afwerking te voldoen. De UDI AZEZ filter is een automatisch zelfreinigend filter dat wordt

Nadere informatie

ELECTRIC Chiller. AquaChill 100. Voor uw veiligheid. Onderdeel lijst. Gebruiksaanwijzingen / Garantie. AquaChill 100. Power source.

ELECTRIC Chiller. AquaChill 100. Voor uw veiligheid. Onderdeel lijst. Gebruiksaanwijzingen / Garantie. AquaChill 100. Power source. ELECTRIC Chiller Eigenschappen : Gebruiksaanwijzingen / Garantie 1. Thermo-elektrisch Koelagregaat 2. Geschikt voor zoet- en zeewater aquariums 3. Micro-processor gestuurd 4. Geluidsarm - Gemakkelijk te

Nadere informatie

11/2010. Mod: PV200X. Production code: UR200/OUT430

11/2010. Mod: PV200X. Production code: UR200/OUT430 11/2010 Mod: PV200X Production code: UR200/OUT430 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Belangerijke veiligheidsinstructies NL NL Belangerijke veiligheidsinstructies 1. Om volledig gebruik te maken

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften Centraal stofzuigsysteem DUO 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 5 8 Gebruik altijd een Allaway microfiber stofzak voor de DUO. 9 6 Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Allaway centrale

Nadere informatie

BARBECUE Rolé, propaan INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN GEBRUIKSAANWIJZINGEN. Hoeks Barbecues

BARBECUE Rolé, propaan INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN GEBRUIKSAANWIJZINGEN. Hoeks Barbecues BARBECUE Rolé, propaan INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN GEBRUIKSAANWIJZINGEN Barbecues 1. Algemeen De Rolé is een gasgestookte barbecue voorzien van, afhankelijk van de uitvoering, met 2, 3, 4 of 5 hoofdbranders.

Nadere informatie