Vitrectomie. Glasvocht operatie. mca.nl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vitrectomie. Glasvocht operatie. mca.nl"

Transcriptie

1 Vitrectomie Glasvocht operatie mca.nl

2 Inhoudsopgave Wat is glasvocht? 3 Wanneer een vitrectomie? 3 Uw voorbereiding 4 Opname 7 Hoe wordt de vitrectomie verricht? 7 Welke complicaties kunnen optreden? 10 Na de behandeling 11 Bij welke klachten waarschuwt u het ziekenhuis of uw huisarts? 13 Uw vragen 14 Notities 14 Deze brochure is in een groter lettertype opgemaakt, zodat ook slechtzienden de tekst goed kunnen lezen. Colofon Redactie: polikliniek oogheelkunde afdeling marketing & communicatie Vormgeving: Beeldgroep MCA Oplage: 250 / 2e druk Druk: Ricoh Artikelnummer: / Op alle behandelingen in MCA zijn de algemene voorwaarden van het MCA van toepassing, zie of vraag bij de balie van patiëntenvoorlichting. 2

3 Deze brochure geeft algemene informatie over een vitrectomie (glasvocht operatie) en wat u van deze operatie kunt verwachten. Deze informatie onder steunt de gesprekken die artsen en verpleegkundigen met u over de operatie zullen hebben. Niet alles in deze brochure hoeft op u van toepassing te zijn. Wat is glasvocht? Het glasvocht (ook wel glasachtig lichaam genoemd) iseen gelei die het grootste deel van het oog opvult. Het bevindt zich achter de ooglens. Normaal glasvocht laat lichtstralen ongehinderd door naar het netvlies. Wanneer een vitrectomie? Deze operatie wordt verricht wanneer zich in het glasvocht troebelingen bevinden of wanneer er op het netvlies littekenweefsel is gevormd, of gaten in het netvlies zijn ontstaan. Troebelingen houden lichtstralen tegen. Littekenweefsel kan het netvlies van zijn plaats trekken, zodat het niet goed kan functioneren. Troebelingen en littekenvorming kunnen vele oorzaken hebben. Wanneer in de loop van het leven het glasachtig lichaam gaat krimpen, dan kunnen op de plekken van de aanhechting in het netvlies gaatjes ontstaan. Verder kunnen suikerziekte, afwijkingen van bloedvaten in het oog, een ongeval, of bepaalde veranderingen in het oog door ouderdom troebelingen en litteken 3

4 Vitrectomie vorming en/of gaten in het netvlies tot gevolg hebben. Deze kunnen leiden tot een netvliesloslating (zie folder netvliesloslating). Uw voorbereiding Oogdruppelen Eén dag voor de operatie start u met het druppelen van het te opereren oog. Een recept voor deze oogdruppel heeft u gekregen. Heeft u het recept niet ontvangen? Laat het ons weten. Dan sturen we het recept alsnog naar u toe of we faxen het naar uw apotheek. 1 dag voor de ingreep het te behandelen oog druppelen volgens schema: uur 1 druppel uur 1 druppel uur 1 druppel Op de foto s hieronder kunt u goed zien hoe u uw oog moet druppelen. Hulp nodig bij het druppelen? Omdat u voor én na de operatie uw ogen moet druppelen, is het fijn als u dat zelf kunt doen. Lukt het u niet uw ogen te druppelen, dan kan een oog druppel hulpstuk uitkomst bieden. Druppeltechniek 1 zelf druppelen. 4 Druppeltechniek 1 zijaanzicht. Druppeltechniek 2.

5 De keuze van het hulpstuk is afhankelijk van wat uw apotheek levert. Laat u zich over het gebruik van het hulpstuk adviseren door uw apotheek. Houdt u er rekening mee dat de prijs per apotheek verschilt. Mocht het zelf druppelen ook met behulp van een hulpstuk niet lukken, dan kunt u of uw familie contact opnemen met een thuis zorg organisatie en hulp aanvragen voor het druppelen. De thuiszorgorganisatie vraagt zelf bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) een indicatie aan. Een indicatie heeft u voor uw zorgverzekering nodig. Meestal moet hiervoor een eigen bijdrage worden betaald. Een eigen bijdrage wordt altijd gevraagd aan de hand van het inkomen van de patiënt. Oogdruppelhulpstuk Goede hygiëne bij het druppelen is erg belangrijk! Was uw handen goed met water en zeep. Haal daarna de dop van het flesje en leg deze - om verontreiniging te voorkomen - op de zijkant. Zorg ervoor dat de opening van het flesje nooit uw oog, wimpers of wenkbrauw raakt. De oogdruppels kunnen daardoor verontreinigd raken. 5

6 Vitrectomie U vindt de volgende thuiszorginstellingen in de regio: Evean, Actie Zorg, Zorgbedrijf, Viva zorggroep, De Omring, U kunt kiezen uit nog meer thuiszorginstellingen. Raadpleeg voor meer informatie het internet of informeer bij de verpleeg kundige van het transferpunt van MCA. Het transferpunt is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot uur op telefoonnummer (072) Medicijnen Wilt u uw dagelijkse medicijnen meenemen op de dag van opname? Heeft u diabetes mellitus (suikerziekte)? Vergeet dan niet uw insuline mee te nemen. Anesthesie Afhankelijk van de ernst van de afwijking kan de operatie één tot enkele uren duren. Of de operatie onder narcose of onder lokale verdoving plaatsvindt, hangt af van vele factoren. De oogarts bespreekt dit vooraf met u. Voorafgaand aan de ingreep brengt u een bezoek aan het inloopspreekuur van de polikliniek anesthesiologie. Hier heeft u een gesprek gevoerd met de anesthesioloog. De volgende onderwerpen zijn hierbij met u besproken: uw gezondheidstoestand welke anesthesie bij u wordt toegepast het eventueel aanpassen van uw medicijnen rond de operatie informatie over niet eten en drinken (nuchter zijn). 6

7 Meer informatie vindt u in de brochure Goed voorbereid op uw operatie. Deze heeft u van de medewerker van de polikliniek anesthesiologie meegekregen. Opname Meestal worden de patiënten de dag van de operatie opgenomen en mogen zij de volgende dag weer naar huis. Hoe wordt de vitrectomie verricht? Bij een vitrectomie worden drie kleine openingen in de harde oogrok vlak naast het hoornvlies gemaakt. Soms wordt het bindvlies rond het oog apart geopend. Bij de operatie wordt zoveel mogelijk glasvocht en littekenweefsel verwijderd. Overzicht van de vitrectomie met drie werkopeningen. Het glasvocht wordt meestal vervangen door een speciale vloeistof, zonodig aangevuld met gas of olie. Het kan nodig zijn tijdens de operatie een kunststof bandje (cerclage-bandje) rond het oog aan te brengen om het netvlies extra steun te geven. Dit bandje is van buitenaf niet zichtbaar en hoeft niet te worden verwijderd.soms moet de ooglens verwijderd worden. In een aantal gevallen kan de verwijderde 7

8 Vitrectomie Cerclageband rond het oog. ooglens door een kunstlens worden vervangen. Meestal zal het aanbrengen van een cerclage-bandje en het verwijderen of vervangen van de ooglens tevoren met u worden besproken. Bij onvoorziene omstandigheden zal de arts tijdens de operatie de beslissing moeten nemen. Speciale vloeistof, gas of olie Bij een vitrectomie wordt het glasvocht vervangen door een speciale vloeistof (een zoutoplossing), zonodig aangevuld met gas of olie. Gas of olie wordt gebruikt om het netvlies na de operatie enige steun te geven. De ernst en aard van de oogafwijking bepalen de keuze tussen vloeistof, gas of olie. De keuze wordt voor de operatie met u besproken. Soms zal de arts tijdens de operatie moeten besluiten van deze keuze af te wijken. De speciale vloeistof wordt snel vervangen door vocht dat het oog zelf maakt. Ook gas wordt door eigen vocht vervangen, maar blijft langer in het oog. Zolang er een grote gasbel in het oog zit, kunt u weinig zien. Na verloop van tijd merkt u dat u over de gasbel heen kunt kijken en de bel langzaam uit uw oog verdwijnt. Bij gebruik van gas is het meestal nodig dat u gedurende een aantal dagen na de operatie 8

9 een bepaalde houding aanneemt, bijvoorbeeld: de zogenaamde treurhouding. Hieronder ziet u een afbeelding van een stoel met een steun waar uw hoofd op kan rusten. Deze steun kan u helpen de voorgeschreven houding zo aangenaam mogelijk te maken. Tenzij de arts het anders voor schrijft, kunt u zolang de gasbel groot is niet langdurig plat op uw rug liggen. De gasbel zou zich dan naar het voorste deel van het oog kunnen verplaatsen. Olie verdwijnt niet vanzelf, maar kan met een tweede operatie verwijderd worden. Deze operatie zal meestal enkele maanden na de eerste operatie plaatsvinden. Het gebruik van olie heeft voor u als voordeel dat u er enigszins doorheen kunt kijken. Resultaat Het uiteindelijke resultaat van de operatie hangt af van de onderliggende oorzaak. De verwachtingen zullen voor de operatie zo goed mogelijk met u worden besproken. Na de operatie zal het zien in de loop van enkele weken tot maanden geleidelijk verbeteren. Soms zijn meerdere glasvochtoperaties nodig om het doel te bereiken. Als de ooglens bij de operatie verwijderd is en er geen 9

10 Vitrectomie kunstlens is ingebracht, zal later een contactlens gedragen moeten worden, of alsnog, met een extra operatie,een kunstlens in het oog aangebracht moeten worden. Welke complicaties kunnen optreden? Zoals bij iedere operatie kan ook na een vitrectomie een nabloeding of infectie optreden. Bij een bloeding wordt het hele beeld plotseling wazig. Een bloeding verdwijnt meestal binnen enkele weken vanzelf. Een infectie komt zelden voor,maar kan ernstige gevolgen hebben voor het zien. Een infectie kenmerkt zich door toenemende hevige pijn in het oog, roodheid en achteruitgang van het gezichtsvermogen. Bij dergelijke klachten moet u direct contact opnemen met de polikliniek oogheelkunde. Bij patiënten op hogere leeftijd, die nog niet aan staar (troebele ooglens) zijn geopereerd, zal zich binnen enkele weken tot twee jaar na de vitrectomie staar ontwikkelen.bij jongere patiënten kan dit veel langer duren. Het ontstaan van staar merkt u op door een langzame achteruitgang van de gezichtsscherpte. Een staaroperatie zal dan nodig zijn. Soms is na de operatie de oogdruk tijdelijk te hoog. De oogdrukverhoging kan worden behandeld met oogdruppels of oogdrukverlagende medicatie. 10

11 Soms treedt na de operatie (opnieuw) een netvliesloslating op. Bij netvliesloslating valt een deel van het gezichtsveld weg en/ of treden er lichtflitsen op. De kans op netvlieslos-lating is het grootst in de eerste maanden na de vitrectomie. Het is verstandig in deze periode het gezichtsveld af en toe zelf te controleren. Dit kunt u doen door uw hand in het gezichtsveld te bewegen, terwijl u recht vooruit blijft kijken en het niet geopereerde oog dicht houdt. Uw hand moet dan rondom overal evengoed zichtbaar zijn. Bij een netvliesloslating is meestal een nieuwe operatie nodig. Na de behandeling Voor goed herstel is het belangrijk dat u thuis een aantal leefregels in acht neemt. Hier vindt u uitleg over deze leefregels en bij welke klachten u uw huisarts of het ziekenhuis waarschuwt. Leefregels voor de eerste zes weken na de ingreep Volg het houdingsvoorschrift van de oogarts op. Doet u thuis nog rustig aan en doe geen zwaar werk. U mag niet zwaar tillen (maximaal vijf kilo). U slaapt met een oogkapje op. U mag niet zwemmen of naar de sauna. Inspannende sporten mogen niet. Zorg ervoor dat u geen zeep in uw ogen krijgt. Het kan zijn dat er tijdens de operatie intra-oculair 11

12 Vitrectomie gas is gebruikt. U heeft dan een polsbandje gekregen. U mag in dat geval niet vliegen of een bergreis maken. Ook is het belangrijk dat u dit doorgeeft als u eventueel geopereerd moet worden en daarvoor narcose krijgt. Waarschuw dan de anesthesioloog en laat het polsbandje zien. Na overleg met uw oogarts en zo nodig uw bedrijfsarts mag u uw werk weer hervatten. Oogdruppels U gebruikt tot enkele weken na de ingreep oogdruppels. Bij uw ontslag heeft u daarvoor het volgende meegekregen: een flesje Tobradex (oogdruppels); zo nodig een herhalingsrecept voor de oogdruppels; een oogdop voor s nachts; een rolletje leukopor pleisters. U druppelt vier keer per dag om 8.00 uur, uur, uur en om uur. Alleen als de oogarts iets anders met u heeft afgesproken, volgt u een ander schema. Mogelijke klachten na de ingreep Het kan zijn dat u na de ingreep last krijgt van: irritatie door de hechtingen (vooral de eerste week), deze hechtingen lossen vanzelf op; een gevoelig, rood en gezwollen oog: dit kan enkele weken duren. Waarschijnlijk kunt u door deze klachten niet goed tegen fel licht. Het kan daarom plezierig zijn om een 12

13 zonnebril te dragen. Wanneer een cerclagebandje is aangebracht, wordt uw brilsterkte na drie maanden aangepast. De brilsterkte verandert ongeveer een of twee eenheden, omdat uw oog door het bandje iets van vorm is veranderd. Controle U krijgt bij uw ontslag een aantal controleafspraken mee. Uw gezichtsvermogen zal in de loop van enkele weken tot maanden geleidelijk verbeteren. Soms zijn meerdere glasvochtoperaties nodig. Uw oogarts bespreekt dit dan met u. Uw brilsterkte wordt na drie maanden aangepast. Bij welke klachten waarschuwt u het ziekenhuis of uw huisarts? Neem bij de volgende klachten contact op met de polikliniek oogheelkunde of met uw huisarts: bij toenemende pijn en roodheid van uw oog; als u steeds meer last krijgt van licht. s Avonds, s nachts en in het weekend kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling spoedeisende hulp (072) U kunt natuurlijk ook eerst overleggen met uw huisarts. De polikliniek oogheelkunde is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot uur, telefoon (072)

14 Vitrectomie Uw vragen Met vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met de polikliniek oogheelkunde. Dat kan op werkdagen van 8.30 tot uur via telefoonnummer (072) Notities 14

15 15

16 Medisch Centrum Alkmaar Wilhelminalaan JD Alkmaar T (072) mca.nl/oogheelkunde 1mca.nl

Een hemiknieprothese. Orthopedie. mca.nl

Een hemiknieprothese. Orthopedie. mca.nl Een hemiknieprothese Orthopedie mca.nl Inhoudsopgave Wat is artrose? 3 Hoe ziet een kniegewricht eruit? 5 Wat is een hemi-knieprothese? 5 Uw voorbereiding 6 Uw opname 7 Tijdens de operatie 7 Na de operatie

Nadere informatie

Het is belangrijk dat een oog met een netvlies-

Het is belangrijk dat een oog met een netvlies- Netvliesloslating (ablatio retinae) Ontstaan netvliesloslating Bij het ouder worden verandert de samenstelling van het glasachtig lichaam. De gelatineuse structuur wordt waterig, krimpt en trekt zich los

Nadere informatie

Instructies bij ontslag: staaroperatie controle op de polikliniek. Maatschap Oogheelkunde IJsselland Ziekenhuis

Instructies bij ontslag: staaroperatie controle op de polikliniek. Maatschap Oogheelkunde IJsselland Ziekenhuis Instructies bij ontslag: staaroperatie controle op de polikliniek Maatschap Oogheelkunde IJsselland Ziekenhuis De patiënteninformatie over staar bestaat uit 2 delen: In de folder Staar diagnose en operatie

Nadere informatie

Goed voorbereid op je operatie of onderzoek

Goed voorbereid op je operatie of onderzoek Goed voorbereid op je operatie of onderzoek mca.nl Inhoudsopgave Jouw voorbereiding 3 De operatie 5 De operatieafdeling 6 Narcose 6 Na de operatie 7 Terug op de afdeling 8 Pijnbestrijding 8 Herstel 10

Nadere informatie

Operatie van een liesbreuk

Operatie van een liesbreuk Chirurgie Operatie van een liesbreuk Inleiding Binnenkort wordt u opgenomen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis voor een liesbreukoperatie. U wordt in principe opgenomen op de afdeling Dagbehandeling op de

Nadere informatie

PEG-sonde. Afdeling endoscopie. mca.nl

PEG-sonde. Afdeling endoscopie. mca.nl PEG-sonde Afdeling endoscopie mca.nl Inhoudsopgave Wat is een PEG-sonde? 3 Uw voorbereiding 4 De ingreep 5 Na de ingreep 6 Weer thuis 7 Complicaties 7 Bent u verhinderd of wilt u uw afspraak verzetten?

Nadere informatie

Verwijderen van bevestigingsmateriaal na een botbreuk operatie

Verwijderen van bevestigingsmateriaal na een botbreuk operatie Orthopedie Verwijderen van bevestigingsmateriaal na een botbreuk operatie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Pre-operatieve screening en anesthesie... 3 Verdoving... 4 Voorbereiding... 4 De opname... 4

Nadere informatie

Een kijkoperatie van de enkel

Een kijkoperatie van de enkel Een kijkoperatie van de enkel Een arthroscopie van de enkel Orthopedie Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Anatomie van de voet en enkel 4 De symptomen van beknelling 5 De symptomen van kraakbeenletsel 6

Nadere informatie

Behandeling van aambeien (graad één, twee en drie)

Behandeling van aambeien (graad één, twee en drie) Behandeling van aambeien (graad één, twee en drie) Behandeling met rubberbandjes mca.nl Inhoudsopgave Voorbereiding op de ingreep 3 De ingreep 3 Wat kunt u na de ingreep verwachten? 4 Complicaties 5 Controle

Nadere informatie

ERCP-onderzoek. Inwendig onderzoek van galwegen en afvoerbuis alvleesklier. mca.nl

ERCP-onderzoek. Inwendig onderzoek van galwegen en afvoerbuis alvleesklier. mca.nl ERCP-onderzoek Inwendig onderzoek van galwegen en afvoerbuis alvleesklier mca.nl Inhoudsopgave Wat is een ERCP-onderzoek? 3 U krijgt sedatie 3 Uw voorbereiding 3 Uw opname 5 Na het onderzoek 6 Weer thuis

Nadere informatie

Arthroscopie van de enkel

Arthroscopie van de enkel Arthroscopie van de enkel Afdeling Orthopedie, locatie AZU Universitair Medisch Centrum Utrecht Divisie heelkundige specialismen, afdeling Orthopedie afdeling Patiëntencommunicatie, 2004. Waar in deze

Nadere informatie

Anesthesie en pijnbehandeling. Rondom een operatie

Anesthesie en pijnbehandeling. Rondom een operatie Anesthesie en pijnbehandeling Rondom een operatie Inhoud Inleiding 3 Vormen van anesthesie 3 Wat doet de anesthesioloog 4 Algehele anesthesie 5 Voordelen van algehele anesthesie 5 Nadelen van algehele

Nadere informatie

2. Voorbereiding op de operatie

2. Voorbereiding op de operatie scoliose-operatie Inhoud 1.Wat is scoliose?... 3 2. Voorbereiding op de operatie... 3 2.1 Gesprek over narcose... 3 2.2 Röntgenfoto s... 4 2.3 Wanneer word ik geopereerd?... 4 3. Opname op de Kinderverpleegafdeling...

Nadere informatie

Behandeling met medicijnen via een infuus

Behandeling met medicijnen via een infuus Behandeling met medicijnen via een infuus Dagbehandeling interne geneeskunde mca.nl Inhoudsopgave Wat is een infuus? 3 Welk medicijn krijgt u? 3 Uw voorbereiding 4 Het infuus 4 Na het infuus 4 Bijwerkingen

Nadere informatie

Anesthesiologie & Pijngeneeskunde. Anesthesie. www.catharinaziekenhuis.nl

Anesthesiologie & Pijngeneeskunde. Anesthesie. www.catharinaziekenhuis.nl Anesthesiologie & Pijngeneeskunde Anesthesie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Pre-operatieve screening... 3 Voorbereiding op de operatie... 4 Verschillende soorten verdoving... 5 Algehele anesthesie of

Nadere informatie

Verdoving Algehele en regionale anesthesie

Verdoving Algehele en regionale anesthesie Verdoving Algehele en regionale anesthesie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat is anesthesie? 1 Hoe verloopt de voorbereiding op de anesthesie? 1 Preoperatieve screening 1 De voorbereiding

Nadere informatie

Artroscopie van de enkel

Artroscopie van de enkel Artroscopie van de enkel Informatie voor patiënten F1054-3513 mei 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070

Nadere informatie

Goed voorbereid op uw opname en operatie

Goed voorbereid op uw opname en operatie Goed voorbereid op uw opname en operatie Inhoud Behandeling, zorg en begeleiding 5 Orthopedisch chirurg 5 Anesthesioloog 5 Paramedische behandelaars 6 Orthopedisch consulent 6 Geestelijke verzorging 6

Nadere informatie

Adviezen voor thuis na hartoperatie

Adviezen voor thuis na hartoperatie CARDIOLOGIE/HART-LONG CHIRURGIE Adviezen voor thuis na hartoperatie ADVIES Inhoudsopgave Inleiding 3 Naar huis 4 Ontslaggesprek 4 Papieren bij ontslag 4 Poliklinische controle 4 Revalideren 5 De eerste

Nadere informatie

antwerp health centre Cataract

antwerp health centre Cataract antwerp health centre Cataract 1 2 Beste patiënt(e), Wij danken u voor uw bezoek aan Medipolis. Zonet hebt u een uitgebreid oogonderzoek ondergaan. Na dit vooronderzoek is vastgesteld dat u in aanmerking

Nadere informatie

ANESTHESIOLOGIE. Onder anesthesie. Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving

ANESTHESIOLOGIE. Onder anesthesie. Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving ANESTHESIOLOGIE Onder anesthesie Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving Inhoudsopgave De anesthesioloog 3 Soorten anesthesie 4 Welke vorm van verdoving is voor u geschikt?

Nadere informatie

Operatie bij borstkanker

Operatie bij borstkanker Operatie bij borstkanker Informatie voor patiënten MB0002-1500 oktober 2014 Bronovo www.bronovo.nl Bronovolaan 5 2597 AX Den Haag Postbus 96900 2509 JH Den Haag 070 312 41 41 Medisch Centrum Haaglanden

Nadere informatie

Vlekken en flitsen zien

Vlekken en flitsen zien Vlekken en flitsen zien Informatie voor patiënten F0326-3415 oktober 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070

Nadere informatie

Plaatsing en verzorging van een PEG katheter en PEG-J katheter

Plaatsing en verzorging van een PEG katheter en PEG-J katheter Endoscopiecentrum Plaatsing en verzorging van een PEG katheter en PEG-J katheter Belangrijke telefoonnummers Voedingsteam (050) 361 23 87 (06) 316 23 242 Voor vragen over het plaatsen of de verzorging

Nadere informatie

Scheur van uw achillespees Achillespeesruptuur

Scheur van uw achillespees Achillespeesruptuur Scheur van uw achillespees Achillespeesruptuur Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Ligging en functie van de achillespees 1 Een achillespeesruptuur 1 Diagnose en onderzoek 1 De behandelingsmogelijkheden

Nadere informatie

Een hartklepimplantatie via uw lies

Een hartklepimplantatie via uw lies Cardiologie Een hartklepimplantatie via uw lies www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Hoe werken de hartkleppen van een gezond hart?... 3 Wat is aortaklepstenose?... 4 Oorzaken van aortaklepstenose... 5 Klachten...

Nadere informatie

Totale heup. Orthopedie. Beter voor elkaar

Totale heup. Orthopedie. Beter voor elkaar Totale heup Orthopedie Beter voor elkaar 2 Hartelijk welkom op afdeling 5A U wordt binnenkort opgenomen op de afdeling Orthopedie van het Ikazia Ziekenhuis. Om tijdens uw opname alles goed te laten verlopen,

Nadere informatie

Herstel na een meningeoom-operatie. Wat kan ik verwachten?

Herstel na een meningeoom-operatie. Wat kan ik verwachten? Herstel na een meningeoom-operatie. Wat kan ik verwachten? Het weghalen van een meningeoom tijdens een operatie is een grote ingreep. Het herstel erna kost dan ook de nodige tijd. Tijdens dit herstel heeft

Nadere informatie

Behandeling of onderzoek onder anesthesie

Behandeling of onderzoek onder anesthesie Behandeling of onderzoek onder anesthesie Inhoud Polikliniek Anesthesiologie 1 Soorten anesthesie 1 Algehele anesthesie 1 Lokale anesthesie 1 Regionale anesthesie 1 Voorbereiding 2 Operatie 3 Algehele

Nadere informatie