Ad 2: De voorbereidingen aan de koude keten zijn zover gevorderd, dat zowel de koelbus als de koelcel in 2014 operationeel kunnen worden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ad 2: De voorbereidingen aan de koude keten zijn zover gevorderd, dat zowel de koelbus als de koelcel in 2014 operationeel kunnen worden."

Transcriptie

1

2

3 1. Voorwoord: Dit is dan het tweede jaarverslag van de Voedselbank Zevenaar en Rijnwaarden. Ging het eerste jaarverslag over het werkjaar 2012, dit tweede verslag gaat over het werkjaar Waren we in 2012 één van de 135 Voedselbanken in Nederland, intussen zijn we één van de 150 voedselbanken in Nederland. Niet alleen het aantal voedselbanken nam in 2013 toe, ook het aantal deelnemers en vrijwilligers namen in 2013 beiden met 30% toe. Deze trend is ook zichtbaar in onze Voedselbank. (zie statistieken) Meer afnemers, meer vrijwilligers en meer pakketten. Helaas is het nodig! Tegen de trend in geldt voor onze voedselbank dat de pakketgrootte groeide van 20,6 artikelen in 2012 naar 22,5 in En dat is een knappe prestatie, waar we met z n allen trots op mogen zijn. Voor 2013 hadden we ons een paar zaken voorgenomen. Vooral: 1. Communicatie en verantwoording. 2. Voorbereidingen koude keten. 3. Meer capaciteit. 4. De armoede en de voedselbank de wereld uit! Ad 1: Door de komst van het bestuurslid vrijwilligers Ineke Folkers is er makkelijker en rechtstreekse communicatie tot stand gekomen. Ook de Nieuwsbrief heeft het licht gezien. Daarnaast werkt het bestuur nog aan een bestuurslid algemene externe contacten. (leveranciers, sponsors en donateurs) Middels plaatsing van het Jaarverslag en Financieel Jaarverslag 2012 op de website is reeds in 2013 voldaan aan de verantwoording die eerst in 2014 ging gelden. Ad 2: De voorbereidingen aan de koude keten zijn zover gevorderd, dat zowel de koelbus als de koelcel in 2014 operationeel kunnen worden. Ad 3: De capaciteit is intussen vergroot van 93 pakketten per week naar 110. Wanneer de koude keten in werking is, kan er nog doorgroei zijn naar 125 pakketten per week. Ad 4: De armoede en de voedselbank de wereld uit wil nog niet zo erg. We hebben ook niet de illusie dat het op korte termijn gaat gebeuren en dat we dat als voedselbank in ons eentje kunnen. Daarom zijn we als Voedselbank actief in een werkgroep van de Gemeente Zevenaar om het gemeentelijke Armoedebeleid te ontwikkelen. Kortom, er is veel gebeurd in En dat hebben we het nog niet eens gehad over de inbraakpreventie rondom ons pand en de ontwikkeling van de Nutstuin. Het is de bedoeling om daar in 2014 een proefje mee te doen om in 2015 echt operationeel te worden. Dit kon alleen maar gebeuren dankzij de betrokkenheid en de inzet van heel veel mensen, organisaties, leveranciers en donateurs. Niet in het minst onze eigen vrijwilligers. Daarvoor danken we iedereen oprecht hartelijk en wensen elkaar toe om dat nog een tijdje met vereende krachten te mogen blijven doen. Mei Bestuur Voedselbank Zevenaar- Rijnwaarden.

4 In dit nummer: 1. Voorwoord 2. Inhoudsopgave 3. De voedselbank (algemeen) 4. Organisatie Voedselbank Nederland 5. Organisatie Voedselbank Zevenaar Rijnwaarden 6. Statistieken 7. Leveranciers 8. Sponsoren en Donoren 9. Bestuur en Vrijwilligers 10. Financiële Verantwoording 11. Adressen, etc.

5 3. De Voedselbank (algemeen) In ons rijke land is de Voedselbank helaas nog hard nodig. De voedselbank verzamelt allereerst voedsel en stelt daarvan vervolgens voedselpakketten beschikbaar als tijdelijke ondersteuning (maximaal 3 jaar) voor gezinnen, huishoudens en personen die niet in staat zijn te voorzien in hun primaire dagelijkse voedselbehoefte. Volgens de statistieken ging het in ons land in 2012 om huishoudens. 8.7 % van de 7,05 miljoen huishoudens die we in Nederland kennen. In 2013 is dat aantal gestegen tot huishoudens en de verwachting is dat de stijging in 2014 uitkomt op huishoudens. Dat is meer dan 10% van alle huishoudens. En dat maakt dat in 2014 ruim 1,5 miljoen personen deel uit maken van een huishouden met een laag inkomen. Maar statistieken zijn zo koud. Bij de Voedselbank komen deze mensen wekelijks hun pakketten afhalen dan zien wij hun gezichten en horen wij hun verhalen. Gezichten van mensen zoals u en ik. van ouderen, vaak vrouwen met een AOW. van uitkeringsgerechtigden, die een verschraling van de voorzieningen moeten meemaken. van allerlei etnische kleuren en ook hier zijn het vooral vrouwen. van betaald werkende mensen, met 0 uren contracten en zzp ers, die ondanks hun ploeteren in verschillende baantjes, op of onder de armoedegrens leven. soms ook zelfstandige ondernemers of leden van familiebedrijven. Eén ingrijpende gebeurtenis kan mensen naar het bestaansminimum duwen. Denk aan echtscheiding, langdurige ziekte, overlijden, verlies van werk, faillissement met alle gevolgen van dien. Problemen met de hypotheekaflossing, schulden. etc. En wat te denken van vluchtelingen, illegalen, arbeidsmigranten en soms Sinti en Roma zigeuners. En in al die huishoudens die worstelen met armoede groeien ook kinderen op! In 2014 zijn van de 1,5 miljoen armen personen jonger dan 18 jaar. Hun gezichten laten meestal de zorgen van armoede niet zien maar ze maken wel die levenservaring mee. Aanvragen? Een aanvraag voor deze mensen kan alleen ingediend worden door een hulpverlenende instantie. (maatschappelijk werk, specialistische zorg, diaconie, vluchtelingenwerk, thuiszorg) Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de Voedselbank uit van het geld dat de persoon of het huishouden maandelijks nog te besteden heeft, nadat de vaste lasten zoals huur, gas/ water/licht en verzekeringen zijn betaald. Het vastleggen van persoonlijke gegevens wordt door ons met de grootste zorg en waarborg voor privacy gedaan. Wij conformeren ons aan de richtlijnen voor de wet op de privacybescherming. Bij de intake moet de hulpverlener aangeven voor welke periode de voedselhulp gewenst is. Een voedselpakket wordt in eerste instantie voor een periode van 3 maanden verstrekt, hierna wordt periodiek getoetst of de ondersteuning nog steeds noodzakelijk is. Sponsor worden of een gift doen? Om de organisatie te kunnen betalen hebben we geld nodig. Dus met giften zijn we heel blij. We werken uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers en we betalen niet voor voedsel. Ook onze bestuurders worden niet betaald. Uw geld wordt puur besteed aan de organisatorische lasten zoals huisvesting, vervoer, telefoon en uitvoering van nieuwe eisen van overheid en leveranciers. Uiteraard doen wij ons best om de kosten laag te houden. Door de belastingdienst zijn we erkend als ANBI, d.w.z. een algemeen nut beogende instelling, zodat uw gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Mensen doen altijd alsof de voedselbank het summum van armoede is. Terwijl géén voedselbank toch een stuk armoediger zou zijn. [tweet van Sylvia Witteman]

6 Word bedrijfspartner: Behalve financieel kunt u of uw organisatie de Voedselbank ook op andere manieren steunen. U kunt ons bijvoorbeeld helpen met het leveren van voedsel dat u commercieel niet meer kunt verkopen, maar dat nog wel prima van kwaliteit is. Of met het aanleveren van voedsel uit uw eigen groentetuin of fruit uit uw eigen bongerd. Ook kunt u ons bijvoorbeeld helpen met het leveren van noodzakelijke diensten of hulpmiddelen zoals kantoorinventaris, hoge drukspuiten, vorkheftrucs, koelsystemen en schilder- en reclamediensten. Vrijwilligers! De voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. Omdat we nog steeds groeien en er ook natuurlijk verloop is, zijn we ook altijd op zoek naar vrijwilligers. Doe-vrijwilligers zoals pakketsamenstellers, chauffeurs en voor de uitgifte van pakketten zijn meestal nog wel voor handen, beleids- en projectvrijwilligers zijn meestal minder voor handen. Mocht u belangstelling hebben om ons als vrijwilliger te komen helpen, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen uw handen en hoofden goed gebruiken. Informatie/voorlichting! Velen kennen de Voedselbank wel van naam, maar niet iedereen weet precies wat de Voedselbank doet, hoe we aan voedsel komen en wie er voor een voedselpakket in aanmerking komt. Ook leven er veel hardnekkige vooroordelen over armoede in Nederland en het ontstaan hiervan. Sommige mensen denken dat armoede in Nederland niet bestaat. Maar al vaak wordt nog gedacht dat mensen het alleen aan zichzelf te danken hebben. Helaas is armoede iets dat iedereen kan overkomen. Door o.a. de euro- en kredietcrisis zijn er veel bedrijven afgeslankt of failliet gegaan, waardoor mensen plotseling geen werk meer hebben. Met name ZZP ers en Middenstanders hebben het hierdoor zeer moeilijk. Ook zijn er mensen die door geestelijke omstandigheden (ziekte) of relationele problemen in acute nood komen en gebruik gaan maken van de Voedselbank. Helaas zijn er nog veel schrijnende gevallen waarbij mensen of huishoudens onze hulp hard nodig hebben. Om meer inzicht te geven in de activiteiten van de Voedselbank geven we graag voorlichting. Dit doen we op bijeenkomsten van gemeenten, kerken, serviceclubs, vrouwenvereniging, ouderenverenigingen, scholen, etc. Informatie en contact? Voor aanvullende informatie, adressen en telefoonnummer kunt u terecht op onze website:

7 4. Organisatie Voedselbanken Nederland. De Voedselbank Nederland is een landelijke organisatie. Er vallen 8 regionale voedselbanken onder, zoals die van Arnhem. Landelijk zijn er nu 150 lokale voedselbanken. De regionale Voedselbank Arnhem telt zo n 20 lokale voedselbanken, waaronder die van Zevenaar. Bestuurders van de lokale voedselbanken van onze regio Arnhem komen regelmatig bij elkaar voor overleg in Arnhem. De Landelijke Voedselbank verzamelt op de meest grootschalige manier voedsel bij landelijke concerns. Denk b.v. aan Unilever. Enkele cijfers: Jaarlijks wordt er in Nederland 3 miljoen ton voedsel vernietigd en doorgedraaid. Daarnaast gooien particulieren eenzelfde hoeveelheid weg. In totaal kost dat jaarlijks 4,4 miljard. De voedselbanken richten zich voornamelijk op de verspilling bij ondernemingen. Steeds meer bedrijven en winkels werken samen met de voedselbank, ook in en rond Zevenaar. En dat is hard nodig, want van die 3 miljoen ton voedsel bereikt momenteel maar 1% de Voedselbank. De regionale Voedselbank kan uit die aanvoer van de Landelijke Voedselbank putten en verzamelt op haar beurt ook weer voedsel. Meestal van regionale bedrijven. Een maal per week, voor Zevenaar op vrijdagmorgen, wordt met de bus dat voedsel in Arnhem opgehaald. Daarvoor wordt aan het begin van de week opgegeven hoeveel klanten we die week moeten voorzien van voedsel en op basis van die opgave wordt alles klaargemaakt en klaargezet. Wij als lokale voedselbank vullen dat op het pand Reisenakker 12 aan met voedsel van lokale leveranciers. Meestal komt ongeveer de helft van het voedsel via Arnhem, de andere helft komt via plaatselijke leveranciers of uit de opslag via acties, kerstpakketten en andere inzamelingen. (Zie ook hoofdstuk 5: Statistieken) Soms komt het ook voor dat de lokale Voedselbank een grote partij voedsel krijgt aangeboden. Dat wordt dan ter verdeling naar Arnhem verscheept. In 2012 is er veel gesproken over de landelijke organisatie. De Landelijke Voedselbank was 10 jaar lang een Stichting. In 2013 is dat omgezet in een Landelijke Vereniging waar alle Voedselbanken lid van kunnen worden. Het landelijk bureau krijgt vooral als taak: Landelijke Voedselverwerving. Expertise verzamelen en ter beschikking stellen aan lokale voedselbanken. Landelijk overleg met o.a. de politiek. Landelijk wordt ook iedere keer vastgesteld welke mensen voor een voedselpakket in aanmerking komen. Dat kan pas als men onder een bepaalde inkomensgrens zit. Voor 2011 was dat voor een volwassene 175,-- (na aftrek van vaste lasten als huur, energie en verzekeringen) en 310,-- voor een gezin met 4 personen. (2 volwassenen en 2 kinderen) In 2012 is dat opgetrokken naar resp. 180,-- en 340,--. Preciezer, de eerste volwassene 180,--, de tweede volwassene 60,-- (kan ook een volwassen kind zijn) en ieder minderjarig kind 50,-- Ook wordt landelijk de duur van de verstrekking vastgesteld. Het is altijd voor een bepaalde tijd. In eerste instantie voor 3 maanden en maximaal voor 3 jaar. (gekoppeld aan de schuldsanering)

8 5. Organisatie Voedselbank Zevenaar en Rijnwaarden ORGANOGRAM PER Allemaal vrijwilligers: Ieder werkgebied kent een coördinator en deze stuurt op dat bepaalde werkgebied een aantal vrijwilligers aan. Zo kennen we naast vrijwillige coördinatoren en bestuurders, ook vrijwillige pakketsamenstellers, vrijwillige chauffeurs en vrijwilligers voor de uitgifte van voedselpakketten. Periodiek komen deze coördinatoren bijeen o.l.v. de voorzitter van het bestuur. Voor de noodzakelijke communicatie en afstemming over en weer. Eén maal per jaar komt iedereen bijeen voor communicatie, gezelligheid en bankgevoel. Eind 2013 waren er 27 vrijwilligers werkzaam en inmiddels is dit aantal gestegen tot 30. Een van de nieuwe vrijwilligers is Mabel van Leur. Zij zal als bestuurslid de contacten onderhouden met derden, zoals sponsoren en donateurs. En in samenwerking met de coördinator voedselverwerving met de leveranciers. We mogen ons verheugen in grote aandacht voor vrijwilligerswerk. Men ziet in dat we goed, maar helaas noodzakelijk werk verrichten. Ook bij de jeugd is er aandacht voor onze organisatie zoals blijkt uit de aanvragen voor een maatschappelijke stageplaats. Verzorgingsgebied: Gemeente Zevenaar & Gemeente Rijnwaarden Uitgiftepunten: (afhankelijk van adressen) Zevenaar: Reisenakker Babberich Giesbeek Lobith Pannerden Spijk

9 6. Statistieken Om de hulp van en aan de Voedselbank Zevenaar & Rijnwaarden zichtbaar te maken volgen hier wat cijfers Aantallen Voedselbank Zevenaar & Rijnwaarden in Aantal actuele gezinnen op 31 december Aantal actuele personen op 31 december waarvan volwassenen waarvan kinderen waarvan eenpersoonshuishoudens 39 waarvan eenoudergezinnen 35 Gemiddeld aantal gezinnen Aantal gezinnen in verleden geholpen Aantal ingezamelde artikelen lokaal Aantal uit Arnhem gekregen artikelen / Aantal uitgegeven pakketten Gemiddelde pakketgrootte 22,5 20,6 Aantal vrijwilligers Aantal hulpverlenende instanties 62 Grootste leverancier % het totaal van allerlei 'kleine' leveranciers, meestal particulieren, die maar incidenteel leveren. Maar in 2013 uiteindelijk in totaal de grootste leverancier. Aantal items per pakket per week

10

11 7. Leveranciers. Iedere week 102 voedselpakketten verstrekken met gemiddeld 22 producten vraagt wekelijks om 2240 producten. Jaarlijks een slordige producten. Waar komt dat vandaan? Ongeveer de helft van die producten wordt iedere vrijdagmorgen vroeg door onze chauffeurs afgehaald bij de regionale Voedselbank Arnhem. De rest halen ze door de week op bij regionale leveranciers. Wij danken graag: AH, Zevenaar Bakker Braam Bakker Godschalk Bakker Ribbers Bakker Seegers Bakker van Bentum Basisschool de Berkenhaag, Herwen Basisschool de Tamboerijn, Zevenaar Basisschool Klokhuis, Duiven Basisschool Tragellijn, Lobith C1000 Zevenaar Candea College Chris Blij Coop Babberich Duo Markt/Coop Compact Pannerden Fam. Sweers Garagebedrijf Harrie Arendsen Gemeente Westervoort afd. P & O Golff Thunissen /Emté Lobith Hema IKEA Jumbo Mennings Westervoort Jumbo Tolkamer Korenmolen de Hoop Liemers College Makro OHRA/Delta Lloyd Particuliere leveranciers Particulieren bij de inzamelingsacties Particulieren die hun kerstpakket brengen Vida Rijsttafelprodukten Zorgboerderij NOVA, Pannerden

12 8. Sponsoren en Donoren. De Voedselbank vraagt naast veel vrijwilligers en leveranciers ook om veel geld voor de wekelijkse exploitatie. Daarvoor is een gebouw nodig met opslag die aan strenge regels moet voldoen, gas, licht, water en een vervoermiddel. In 2014 mogen we rekenen op een grote financiële klapper. De Lions organiseert op 13, 14 en 15 juni samen met Favoriet FM de actie Lions Request. En dit jaar zal de opbrengst voor de Voedselbank Zevenaar / Rijnwaarden zijn. Als de verwachtingen worden waargemaakt, kan van de opbrengsten de koelbus en de koelcel worden gefinancierd. Via onze website de sociale media VoedselbankZevenaar en kunt u de resultaten volgen. Voor alle grote en kleine gaven danken wij graag onze sponsoren en donoren: Ap Jansen Autoschade Blik op online CompUniversity Crea Rosa De Isolatieshop.nl De Heeg Internetsolutions Diakonie PKZ Duoplan Architecten Dynamo Humm Dynamic Cycle Esso Zevenaar Gelderse Vlaggenhandel Gemeente Zevenaar Haëlla Stichting JEBE HRM Advies Kiwanis Kleyn Vans Liever de Liemers Helpt Liemers Reclame Lions de Liemers MKB Zevenaar Musiater Natuurgeneeskundige en Therapeut Ria Wegman Notenpaleis On Time Particulieren (talloos) Parochieële Caritas Instelling van Lobith en Zevenaar Reklame Allerlei Rotary Rowe Financial Services B.V Schilderwerk Plus Schutterijen Seat Garagebedrijf Blij Smartles Sonderen ICT Stg. Delafonds Stg. Vincentiusvereniging Toetenburgers Uitvaartverzorging de Wit VOF Wilri Wezenfonds, Zevenaar Woonstichting Vryleve IJsseldijk uitzendbureau

13 9. Vrijwilligers, coördinatoren en bestuur per eind 2013 Aries, Herman Berendsen, Bert Brugman, Gérard Caldenhoven, Clementine Coevering, van de, Toke Feenstra, Liezbeth Folkers, Ineke Harbers, Ludo Heerdt, ter, Doortje Hulkenberg, Joke Koenders, Theo Laar, van de, Fer Laar, van de, Martha Lamers, Frans Lijnkamp, Guus Onstein, Linda Reyerman, Rinus Ros, Frank Rumpf, Jose Santvoort, van, Lienke Scharrenborg, Harry Sikkes, Gerben Sikkes, Hens Terwindt, Annie Timmermans, Netty Willemsen, Ilse Willemsen, Willem Zweerink, Mia chauffeur chauffeur pakketsamensteller uitgiftepunt Reisenakker / pakketsamensteller pakketsamensteller uitgiftepunt Reisenakker coördinator vrijwilligers / bestuurslid chauffeur / pakketsamensteller / klusjesman. uitgiftepunt Reisenakker / pakketsamensteller uitgiftepunt Reisenakker chauffeur coördinator beheer / bestuurslid coördinator uitgifte pakketsamensteller coördinator leveranciers / fondsenwerver uitgiftepunt Reisenakker / pakketsamensteller pakketsamensteller chauffeur uitgiftepunt Reisenakker / pakketsamensteller uitgiftepunt Reisenakker secretaris bestuur penningmeester bestuur coördinator pakketsamenstelling pakketsamensteller uitgiftepunt Reisenakker uitgiftepunt Reisenakker uitgiftepunt Reisenakker / pakketsamensteller pakketsamensteller In 2014 vetrokken: In 2014 gekomen: Joke Hulkenberg Guus Lijnkamp Mabel van Leur (bestuurslid) Wim Croonen (uitgiftepunt Reisenakker) Anton Bolder (uitgiftepunt Reisenakker) Fer van de Laar, voorzitter Harry Scharrenborg, secretaris Gerben Sikkes, penningmeester Ineke Folkers, bestuurslid Mabel van Leur, bestuurslid

14 10. Financieel jaarverslag Stichting Voedselbank Zevenaar en Rijnwaarden 2013 Samenvatting jaarverslag Inkomsten uit giften Totaal kosten Netto resultaat (euro) Resultaat in % van de inkomsten 64,54% 66,05% 57,61% 83,58% Resultaten 2013 Inkomsten uit giften ,00 100,00% Kostprijs - 0,00% Vervoer ,00-15,96% Bruto Resultaat ,00 84,04% Huur en verbouwing ,00-12,56% Overige externe kosten: Kantoorbenodigdheden - 0,00% Computerkosten -96,00 0,41% Telefoonkosten 93,00 0,39% Post 61,00 0,26% Verzekeringen -244,00-1,04% Afschrijving en onderhoud -102,00-0,44% Acc. en advocaatkosten - 0,00% Reis en verblijf - 0,00% Geschenken relaties - 0,00% Public Relations - 0,00% Huisvestingskosten (energie) -143,00-0,61% Overige 1.238,00-5,28% Totaal overige kosten ,00-7,11% Vrijwilligers Vergoedingen -88,00-0,37% Totaal vrijwilligers -88,00-0,37% Rente 128,00 0,55% Totaal inkomsten ,00 Totaal kosten ,00 Resultaat ,00 64,54%

15 De financiele situatie van de voedselbank is goed te noemen. Met hulp van diverse sponsoren waaronder de Kiwanis en de Lions Club zal het mogelijk zijn in 2014 zowel een koelbus als een grote koeling aan te schaffen. Dit zonder aantasting van bestaande reserves. Deze moeten worden verder worden uitgebouwd omdat zekerheid van huisvesting slechts tot 2020 geborgd is. Daarna volgt mogelijk een verzwaring van de huurlast en/of een grote investering in het passend maken van een nieuw onderkomen. Kijkend naar de huidige kostenstructuur zien we een significante toename in de exploitatiekosten van de bus. Verder zullen energielasten gaan stijgen. Er is geen vreemd vermogen aangewend voor de financiering van onze voedselbank. Het streven is dit ook in de toekomst te voorkomen. Wat me het meest ergert is niet dat er rijken en armen bestaan, het is de verspilling. Moeder Theresa.

16 11. Adressen, etc. Het bestuur van de Stichting Voedselbank Zevenaar en Rijnwaarden is bereikbaar via het correspondentieadres: Westeinde 114, 6904 AH Zevenaar Voor hulpverlening of voedselverwerving kunt u contact opnemen via: Nadere informatie kunt u vinden op: Verzamelpunt & Uitgiftepunt Zevenaar: Reisenakker 12, 6903 ZJ Zevenaar Bankrekening: Rabobank Zevenaar NL81RABO Kamer van Koophandel: K.v.K.nr Onze stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw bijdrage aangemerkt wordt als gift in de zin van de Inkomsten- en Vennootschapsbelasting WIJ VERDELEN DE REST

Jaarverslag 2013. Stichting Voedselbank Bevelanden. Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel.

Jaarverslag 2013. Stichting Voedselbank Bevelanden. Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel. Jaarverslag 2013 Stichting Voedselbank Bevelanden Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel. 06-40102513 E-mail: voedselbankgoes@zeelandnet.nl Website: www.voedselbankdebevelanden.nl

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

INHOUDELIJK JAARVERSLAG

INHOUDELIJK JAARVERSLAG Oud logo =vanaf oktober 2013 nieuw logo INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2013 Stichting Leergeld Tilburg Stichting leergeld Tilburg Fax 013-5458499 Rabobank 16 24 46 659 Postbus 178 Tel. 013-580 12 11 K.v.K. 41

Nadere informatie

Voedselbank Katwijk Van schaamte naar een uitstapje?

Voedselbank Katwijk Van schaamte naar een uitstapje? Voedselbank Katwijk Van schaamte naar een uitstapje? Een onderzoeksrapport naar de klanten van de Voedselbank Katwijk en hun ervaringen In opdracht van de hogeschool Leiden, onder begeleiding van Joke

Nadere informatie

Armoede in Nederland en de rol van kerken

Armoede in Nederland en de rol van kerken Armoede in Nederland en de rol van kerken Inleiding van drs Hub.J.G.M. Crijns, directeur van landelijk bureau Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK), zoals gehouden tijdens de Voorjaarsconferentie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 7 5. Financiële

Nadere informatie

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018 Stichting Elyse Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap Beleidsplan 2013-2018 Door de ogen van een ander, is mijn verdriet toch niet zo groot Door

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

37395_diakonie april kopie 20-04-2009 09:18 Pagina 1

37395_diakonie april kopie 20-04-2009 09:18 Pagina 1 37395_diakonie april kopie 20-04-2009 09:18 Pagina 1 37395_diakonie april kopie 20-04-2009 09:18 Pagina 2 2009 nr. 1 DIAKONIE EN PAROCHIE Wat is dit voor een tijdschrift? Prijs van dit nummer 5,00 exclusief

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Utrecht (SLU) 2014-2018 Inhoud 1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Missie...3 2.2 Werkwijze: de Leergeld

Nadere informatie

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld SOCIALE ZAKEN Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012-2015 Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Smallingerland Kadernota schuldhulpverlening Mensenschuld Pagina 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie. ISOFA-Delft Jaarverslag 2014

Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie. ISOFA-Delft Jaarverslag 2014 Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie ISOFA-Delft Jaarverslag 2014 WAT IS ISOFA? De Delftse Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie

Nadere informatie

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter Jaarverslag 2014 Voorwoord Het afgelopen jaar is een jaar van consolideren geweest. Het peil van verzorging vasthouden en bewaken. Over de uitbreiding van de school Windows of Hope is in oktober een besluit

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER DE bijstandsgerechtigde AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER De BIJSTANDSGERECHTIGDE AAN HET WOORD Sadet Karabulut, SP-Tweede Kamerlid Tjitske Siderius, Fractiemedewerker Sociale Zaken dr. Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

She Inspires We Invest. Get Involved!

She Inspires We Invest. Get Involved! Kate, de inspiratie en naamgeefster van Stichting Meet Kate She Inspires We Invest. Get Involved! Jaarverslag Stichting Meet Kate 2011 1 Soms ontmoet je iemand die je inspireert Iemand die je leven verandert

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Voedselbanken in Utrecht

Voedselbanken in Utrecht Voedselbanken in Utrecht Deelnemers in beeld Auteurs: Mayke Kromhout Lia van Doorn 2013 Hogeschool Utrecht,[2013] Bronvermelding is verplicht Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan

Nadere informatie

Armoede in Nederland

Armoede in Nederland Armoede in Nederland 2013 Onderzoek naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritasinstellingen en andere kerkelijke organisaties in Nederland 4 Armoede in Nederland 2013 Colofon Participanten

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

effectief kindgericht armoedebeleid

effectief kindgericht armoedebeleid Handreiking aan Nederlandse gemeenten voor effectief kindgericht armoedebeleid Vernieuwde editie met tips uit de praktijk Juni 2015 Voorwoord Geen dagelijkse warme maaltijd of geen nieuwe kleding als dat

Nadere informatie

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 Auteurs Christina Terpstra (voorzitter) Rob Senechal (secretaris) Laurien Seip (penningmeester) Bernice Stüger Datum maandag 19 mei 2014 Status Definitief

Nadere informatie

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU 4 maanden onderzoek Auteur(s) Job Hart Robert Banning Datum Mei 2011 Naam instelling FSU INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Verantwoording.. 4 Knelpunten.. 5 Positieve punten. 11 Conclusie 13 Gespreksverslagen..14

Nadere informatie

Effectiever minimabeleid in Amersfoort

Effectiever minimabeleid in Amersfoort Effectiever minimabeleid in Amersfoort Trudi Nederland Marieke Wentink Marian van der Klein M.m.v. Marie-Christine van Dongen en Monique Stavenuiter Oktober 2007 Inhoud Samenvatting 5 1 Het minimabeleid

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jaargang 23, nr. 91: oktober 2009. Vrijwilligers aan het woord

Nieuwsbrief Jaargang 23, nr. 91: oktober 2009. Vrijwilligers aan het woord Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 23, nr. 91: oktober 2009 Vrijwilligers aan het woord Aan het begin van dit jaar, ben ik een half jaar naar Brazilië geweest om als vrijwilliger op

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie