Stadsvernieuwingsurgent. Informatie en regelgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stadsvernieuwingsurgent. Informatie en regelgeving"

Transcriptie

1 Stadsvernieuwingsurgent Informatie en regelgeving

2 2 Aan deze uitgave kunnen geen rechten ontleend worden.

3 Inhoud Inleiding 1. Stadsvernieuwingsurgent 1.1 Stadsvernieuwingsurgent, wat is dat? Wanneer wordt u stadsvernieuwingsurgent? Voorrang op woningen in WoningNet Begeleiding door de consulent herhuisvesting Stadsvernieuwingsurgent, wie tellen mee? Op wie heeft u voorrang? 5 2. Een geschikte woning zoeken 2.1 Inschrijving bij Woningnet Een woning zoeken na inschrijving Hoe werkt WoningNet Op welke woningen kunt u reageren Wanneer kunt u zoeken en reageren op woningen Hoe kunt u op woningen reageren Selectie door WoningNet Woningnet labels: 65+/MI/WVG/WMO Voorrang begane grond of eerste verdieping Toewijzingsvoorwaarden Amsterdam Veranderingen regels huurwoningen Wat betekent dit voor stadsvernieuwingsurgenten Inkomensgegevens bij WoningNet Belastbaar jaarinkomen Een woning bezichtigen Een huurwoningen buiten Amsterdam Voorrang koopwoningen van Ymere Semi-stadsvernieuwingsurgent 3.1 Wie worden er semi-stadsvernieuwingsurgent Waar mag je als semi-stadsvernieuwingsurgent naar zoeken Einde semi-stadsvernieuwingsurgentie U heeft andere woning gevonden Financiële afspraken 5.1 U krijgt een verhuiskostenvergoeding Huurtoeslag Huurgewenning Diverse tips 6.1 Voorrang op vrije sector huurwoningen Ymere Parkeervergunning Checklist bij verhuizen Contact 17 Bijlage: Checklist bij verhuizen 18 Stadsvernieuwingsurgent maart

4 Inleiding Dit is een informatiebrochure voor alle bewoners van Ymere die vanwege sloop of renovatie van hun woning te maken krijgen met herhuisvesting. Deze brochure bevat belangrijke informatie over de algemene afspraken en regelingen bij herhuisvesting zoals die in Amsterdam voor u gelden. Er zijn ook afspraken en regelingen die per project van kracht zijn. Daarvoor verwijzen wij u naar het Sociaal Plan. 4

5 1. Stadsvernieuwingurgent 1.1 Stadsvernieuwingsurgent, wat is dat? Als u verplicht moet verhuizen vanwege sloop of ingrijpende renovatie van uw woning, dan krijgt u vanaf een bepaalde datum een stadsvernieuwingsurgentie. Dit houdt in dat u bij het zoeken naar een andere woning in Amsterdam voorrang krijgt op andere woningzoekenden. 1.2 Wanneer wordt u stadsvernieuwingsurgent De datum waarop u stadsvernieuwingsurgent wordt, heet de peildatum. Vanaf deze datum kunt u met voorrang op zoek gaan naar een andere woning in Amsterdam. De peildatum voor het project waar uw woning deel van uitmaakt staat genoemd in het Sociaal Plan. 1.3 Voorrang op woningen in WoningNet Als stadsvernieuwingsurgent heeft u voorrang op andere woningzoekenden in Amsterdam. De woningen worden digitaal via WoningNet aangeboden. Hoe u een woning kunt zoeken, leest u verderop in deze brochure. 1.4 Begeleiding door de consulent herhuisvesting U krijgt persoonlijke begeleiding door de consulent herhuisvesting. Hij of zij regelt uw stadsvernieuwingsurgentie, is op de hoogte van alle regelingen en staat voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Uw consulent bezoekt u thuis. Tijdens dit huisbezoek kunt u uw woonwensen bespreken en uw vragen stellen. Uw consulent kijkt samen met u of hulp van ons nodig is bij de verhuizing of de inrichting van de nieuwe woning. Indien nodig zoeken we contact met andere hulpverlenende instanties. 1.5 Stadsvernieuwingsurgent, wie tellen mee? Vanaf de peildatum wordt de officiële hoofdbewoner van het adres (en zijn/haar gezin ) stadsvernieuwingsurgent. Voor de gezinsgrootte tellen mee: uw echtgenoot/echtgenote; medehuurders die op het huurcontract zijn vermeld; * Inwonende kinderen of anderen die vijf jaar lang onafgebroken op het adres van hun ouders (of het gehuurde) inwonen (zie hoofdstuk 3). 1.6 Op wie heeft u voorrang Als stadsvernieuwingsurgent heeft u voorrang op een groot deel van de overige woningzoekenden in Amsterdam. De voorrangsvolgorde is als volgt: 1. Kandidaten die acuut moeten worden gehuisvest (bijvoorbeeld vanwege brand); 2. Stadsvernieuwingsurgenten (dit bent u vanaf de peildatum); 3. Overige voorrangskandidaten (bv. medisch/sociaal) en semi-stadsvernieuwingsurgent (kinderen/inwonende(n) van stadsvernieuwingskandidaten); 4. Reguliere woningzoekenden. U heeft als stadsvernieuwingskandidaat voorrang op de overige reguliere woningzoekende(n). Daardoor heeft u, wanneer u op een woning reageert, een grote kans de woning te krijgen. U moet daarbij wel rekening houden met de voorwaarden van de aangeboden woning met betrekking tot uw inkomen en uw gezinssamenstelling. Verderop in deze brochure leest u hier meer over. Daarnaast kan uw consulent herhuisvesting u informeren over de voorwaarden die op uw situatie van toepassing zijn. Wanneer meerdere stadsvernieuwingsurgenten reageren op dezelfde woning geldt de volgende voorrangsvolgorde: 1. Stadsvernieuwingsurgenten die het eerst hun woning moeten verlaten, vanwege sloop of renovatie; 2. In geval van dezelfde sloop- of renovatiedatum, de langst wonende op het huidige adres (langste woonduur). Stadsvernieuwingsurgent maart

6 2. Een geschikte woning zoeken 2.1 Inschrijving bij WoningNet Vanaf de peildatum kunt u met voorrang zoeken naar een andere woning binnen Amsterdam en een deel van de regio. U heeft minimaal een jaar de tijd om een geschikte woning te vinden. Tijdens het huisbezoek hoort u welke informatie Ymere nodig heeft om u bij WoningNet aan te kunnen melden als stadsvernieuwingsurgent. Indien u al ingeschreven bent bij Woningnet krijgt u toch een nieuwe inschrijving. Uw oude inschrijving blijft geldig (zonder urgentie). Ymere betaalt de nieuwe aanmelding. U ontvangt van WoningNet een brief met uw inschrijvingsnummer en de datum waarop u als stadsvernieuwingsurgent bent ingeschreven. 2.2 Een woning zoeken na inschrijving Na de inschrijving kunt u, vanaf de peildatum, op de vrijgekomen woningen in Amsterdam reageren. U bekijkt het vrijgekomen aanbod via de website van WoningNet. Via deze site kunt u reageren op woningen die u geschikt vindt. U bepaalt zelf op welke woningen u reageert. U kunt wekelijks op maximaal twee woningen reageren. Wanneer u bent geselecteerd voor een woning, krijgt u een oproep om de woning te bezichtigen. Meestal krijgen de eerste tien kandidaten een uitnodiging voor de bezichtiging. Als de woning u niet bevalt, heeft u het recht deze te weigeren. U kunt dat op twee manieren doen. U kunt na de bezichtiging van de woning aan de verhuurder laten weten dat u niet geïnteresseerd bent in de woning. U kunt ook via uw eigen inlog bij Woningnet de woning weigeren. Er bestaat géén maximum aantal weigeringen. U moet natuurlijk wél rekening houden met de datum waarop u uw huidige woning moet hebben verlaten in verband met de sloop. U kunt ook hulp van uw consulent krijgen bij het zoeken naar een andere woning. 6

7 2.3 Hoe werkt WoningNet Het actuele woningaanbod wordt gepubliceerd op Als u hier voor het eerst inlogt, moet u bij uw inschrijfgegevens uw woonwensen opgeven. Als u vervolgens op Woningaanbod klikt, krijgt u automatisch alle woningen te zien die aan uw woonwensen voldoen en passen bij uw inschrijfgegevens. Als u bent ingelogd kunt u bij iedere woning zien wat uw slaagkans voor de betreffende woning is. Bij uw inschrijfgegevens kunt u ook aangeven dat u een gratis abonnement wilt op het Digizine, een wekelijkse service met sociale huurwoningen met de hoogste slaagkans die passen bij uw inschrijfgegevens en woonwensen. WoningNet heeft video s geplaatst over het gebruik van de website van de Stadsregio Amsterdam. In totaal zeven video s geven met beeld en geluid uitleg over de website. Stap voor stap ziet u welke mogelijkheden de website biedt: van het inschrijven bij WoningNet tot en met het accepteren van een woning. Er zijn video s over de volgende zeven onderwerpen: Rondleiding startpagina Inschrijven (dat doet Ymere voor u) Inloggen en gegevens aanvullen U kunt alleen uw of telefoonnummer wijzigen. Indien er iets verandert in uw inkomen of huishouden moet u contact opnemen met de afdeling herhuisvesting van Ymere. Woningaanbod bekijken Reageren op woningen Bezichtigen en accepteren van woningen Mijn WoningNet Video s en andere tekst en uitleg vind u door naar de site van woningnet te gaan. Stadsregio Amsterdam te selecteren en vervolgens tekst en uitleg aan te klikken. 2.5 Wanneer kunt u zoeken en reageren op woningen Iedere week kunt u op maximaal twee sociale huurwoningen reageren. Elke dinsdag om uur staat het totale woningaanbod van die week op de website. Tot de daaropvolgende maandag uur kunt u voor het aanbod van de week daarvoor reageren. De reacties moeten voor de sluiting van deze reactietermijn geplaatst zijn, anders worden ze niet meer in behandeling genomen. Let op: Het kan voorkomen dat er na dinsdag uur nieuwe woningaanbiedingen zijn geplaatst. Het nieuwe aanbod heeft dan een latere sluitingstermijn. Bij de advertentie staat vermeld tot welke datum u op die woningen kunt reageren. 2.6 Hoe kunt u op woningen reageren U kunt op twee manieren reageren op woningen: Via internet: Op deze website vindt u bij Woningaanbod alle woningen die op die moment beschikbaar zijn. Bij de woningadvertentie klikt u op Reageren. Via de reactielijn ( m 0,45 p/m): Als u de reactielijn belt, krijgt u een keuzemenu. Toets op verzoek uw registratienummer, de vier cijfers van uw postcode en uw huisnummer in. Vervolgens toets u het woningnummer in. Dit nummer staat vermeld in de woningadvertentie op de website. Voor u is het ook mogelijk hulp te krijgen bij het zoeken en reageren bij Woningnet. Neem contact op met de afdeling Herhuisvesting van Ymere, op telefoon: Op welke woningen kunt u reageren U kunt met voorrang reageren op woningen die passen bij uw persoonlijke situatie (het zogenaamde zoekprofiel ). Uw consulent herhuisvesting informeert u hierover. Uw zoekprofiel hangt af van: of u stadsvernieuwingskandidaat of semistadsvernieuwingskandidaat bent; de grootte van uw huishouden (dit bepaalt de oppervlakte van de woning waarop u kunt reageren); de verdieping waarvoor u in aanmerking komt (voor woningzoekenden met een medische urgentie); de verhouding tussen de hoogte van de huur van de nieuwe woning en uw inkomen. Stadsvernieuwingsurgent maart

8 2.7 Selectie door WoningNet Na sluiting van de reactietermijn selecteert Woningnet voor elke woning de kandidaten volgens een vastgestelde selectieprocedure: eerst voorrangskandidaten, dan de overige kandidaten op basis van de langste inschrijfduur of woonduur of een van de drie regelingen. Bij sommige woningen staat een aparte voorrangsregeling vermeld. Een woning wordt toegewezen aan de woningzoekende met de langste woonduur. Let op: Vergeet niet om altijd aan te geven of u de woning wel of niet accepteert of geïnteresseerd bent. Zie verdere informatie op paragraaf WoningNet labels: 65+/MI/WVG/WMO Als in WoningNet een advertentie staat met een of al deze labels erbij, wil dat het volgende zeggen: 65+: woningzoekenden van 65 jaar en ouder. MI: woningzoekenden met een medische indicatie (afgegeven door de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Amsterdam aan mensen die vanwege medische redenen geen of weinig trappen kunnen lopen). WVG/WMO: woningzoekenden die in aanmerking komen voor een verhuiskostenvergoeding op basis van de WVG/WMO (afgegeven door het MO-zaak, alleen mogelijk voor mensen die vanwege medische noodzaak moeten verhuizen); - woningzoekenden met een indicatie Rolstoelgeschikte woning. Wibo woning: wonen in beschermde omgeving. Een Wibowoning is bestemd voor senioren die ondersteuning nodig hebben, maar wel zelfstandig kunnen wonen in de buurt van voorzieningen zoals een zorginstelling. Jongerenwoning: een zelfstandige woning die bestemd is voor jongeren, alleen reageren als u maximaal 25 jaar bent of tenzij een andere maximumleeftijd staat vermeld in woningadvertentie. Let op: Als u 65 jaar of ouder bent, dan komt u op basis van uw leeftijd altijd in aanmerking voor een lager gelegen woning. U hebt geen medische indicatie nodig. 8

9 2.9 Voorrang begane grond of eerste verdieping Medische kandidaten of 65+ ers krijgen ook voorrang op bepaalde woningen, dit staat ook bij de advertentie in WoningNet vermeld. Heeft u deze indicatie niet dan is de kans klein dat u voor deze woning in aanmerking komt. Het betreft meestal woningen gelegen op de begane grond, één hoog of bereikbaar met lift. Indien u geen medische indicatie heeft, maar er wel voor in aanmerking denkt te komen, dan kunt u dit aangeven bij uw consulent herhuisvesting van Ymere. Uw consulent herhuisvesting kan voor u een afspraak met de Dienst Wonen Zorg en Samenleven maken. Met een medische indicatie voor een lager gelegen woning kunt u bij WoningNet reageren op woningen die aangewezen (gelabeld) zijn voor personen met een beperking. U hebt dan voorrang voor deze woning op woningzoekenden zonder indicatie. Let op: Wilt u een kopie van uw indicatie opsturen naar Ymere afdeling herhuisvesting. Een medische indicatie is maximaal vier jaar geldig. De indicatie vervalt als de indicatiehouder naar een andere woning verhuist Toewijzingsvoorwaarden Amsterdam Bij het zoeken naar een woning moet u rekening houden met de voorwaarden en voorrangsregels die de Gemeente Amsterdam stelt. Deze bepalen mede uw zoekprofiel: Woonoppervlak* Voorrang voor huishoudens met tenminste < 60 m 2 ** Geen voorrang voor bepaalde huishoudens m 2 Huishoudens bestaande uit tenminste 3 personen 80 m 2 en meer Huishoudens bestaande uit tenminste 5 personen * Het woonoppervlak wordt bepaald volgens het woning waarderingsstelsel. Deze oppervlakte staat ook op WoningNet vermeld. ** Eén- of tweepersoonshuishoudens mogen wel reageren op woningen vanaf 60m 2, maar grotere huishoudens hebben voorrang. Stadsvernieuwingsurgent maart

10 2.11 Veranderingen regels huurwoningen Vanaf 1 januari 2012 wijzen woningcorporaties de sociale huurwoningen alleen nog toe aan stadsvernieuwingsurgenten met een inkomen tot m ,- (prijspeil 2012). Is uw jaarinkomen hoger dan m ,- (prijspeil 2012), dan komt u niet meer in aanmerking voor een (andere) sociale huurwoning Wat betekent dit voor stadsvernieuwingsurgenten Verdient u meer dan m ,- (prijspeil 2012). dan kunt u in principe geen sociale huurwoning (met een kale huurprijs tot en met m 664,66) huren. Uw inkomen wordt gecontroleerd op het moment dat een woning wordt toegewezen Een huurwoning buiten Amsterdam U kunt ook zoeken naar een woning buiten Amsterdam. Buiten Amsterdam heeft u voorrang op bepaalde woningen in de gemeenten Amstelveen, Haarlemmermeer, Purmerend en Zaanstad. Deze ter beschikking voor stadsvernieuwingsurgenten uit Amsterdam. Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een woning buiten Amsterdam, kunt u dit het beste met uw consulent bespreken Voorrang koopwoningen van Ymere Als u interesse heeft om een woning te kopen, informeert Ymere u actief over de koopwoningen uit haar bezit. U kunt uw interesse en voorkeuren aangeven tijdens het huisbezoek van de consulent herhuisvesting Inkomensgegevens bij WoningNet Het is belangrijk dat de juiste inkomensgegevens in WoningNet zijn verwerkt. Uw inkomen wordt bij toewijzing namelijk altijd door de corporatie gecontroleerd. Als dan blijkt dat u meer dan m ,- (prijspeil 2012) verdient, gaat de woning alsnog aan u voorbij. Het is erg belangrijk om de juiste en actuele inkomensinformatie in uw inschrijving te hebben staan Belastbaar jaarinkomen De nieuwe regels gaan over het belastbaar jaarinkomen van uw hele huishouden, exclusief inwonende kinderen. Dit is het inkomen waarover u inkomstenbelasting moet betalen (minus eventuele aftrekposten en verrekenbare verliezen). Op de website van de rijksoverheid kunt u meer informatie vinden over belastbaar inkomen (via Het is verstandig als u wilt verhuizen en u denkt snel voor een woning in aanmerking te komen, nu al een IB 60 formulier aan te vragen bij de Belastingdienst. Daarop staat uw jaarinkomen vermeld Een woning bezichtigen Na sluiting van de reactietermijn nodigt de woningcorporatie de eerste kandidaat of kandidaten uit voor bezichtiging van de woning. De uitnodiging voor bezichtiging ontvangt u per of telefonisch (afhankelijk van uw voorkeur). Enkele corporaties werken nog met een schriftelijke uitnodiging. 10

11 Stadsvernieuwingsurgent maart

12 3. Semi-stadsvernieuwingsurgenten 3.1 Wie worden er semistadsvernieuwingsurgent Inwonende kinderen van de hoofdhuurder die 23 jaar of ouder zijn kunnen de status van semi-stads vernieuwingsurgent krijgen als zij (aantoonbaar) op de peildatum een woonduur van minimaal vijf jaar hebben. Zij kunnen dan met voorrang reageren op woningen die in het Amsterdamse aanbod op Woningnet beschikbaar zijn voor voorrangskandidaten. Aan de semi-stadsvernieuwingsurgentie zijn voor uw kinderen voorwaarden verbonden: zij moeten minimaal 23 jaar oud zijn en bij u in huis wonen; de aanvraag van het kind kan ingediend worden tot 6 maanden na afgifte van de peildatum; zij moeten minimaal vijf aaneengesloten jaren vóór de peildatum op het betreffende adres staan ingeschreven én wonen; zij moeten een inkomen hebben waarmee zij in staat zijn de huur te betalen. 3.2 Waar mag je als semi-stadsvernieuwingsurgent naar zoeken Hieronder staat voor welke woningen een semi stadsvernieuwingsurgent in aanmerking komt: Aantal personen Aantal m² 1-persoonshuishouden 2-persoonshuishouden 3-persoonshuishouden max.50m² max.59m² max.79m² Tijdens het huisbezoek kan uw kind (en of andere inwonende(n)) aangeven of hij/zij in aanmerking wil komen voor deze urgentie. Zij hebben geen recht op de verhuiskostenvergoeding. Wanneer zij geen passende woon ruimte vindt vóór de sloopdatum, vervalt de semistadsvernieuwingsurgentie. Zij krijgen geen begeleiding van consulent herhuisvesting. Deze regeling is ook van toepassing op andere inwonende(n). 3.3 Einde semi-stadsvernieuwingsurgentie De semi-stadsvernieuwingsurgentie is geldig tot de start van de werkzaamheden. De urgentie vervalt op het moment dat de werkzaamheden in het complex van start gaan of eerder indien u met de hoofdhuurder naar een andere woning verhuist. De urgentie geldt dus alleen voor het adres waar de werkzaamheden plaats vindt. 12

13 4. U heeft een andere woning gevonden U gaat ergens anders wonen en wilt de huur opzeggen. In de brochure Huur opzeggen leest u hoe dit stap voor stap in zijn werk gaat. Deze brochure krijgt u thuis gestuurd door de vestiging zodra u de huur van uw woning heeft opgezegd. Stadsvernieuwingsurgent maart

14 5. Financiële afspraken 5.1 U krijgt een verhuiskostenvergoeding Als stadsvernieuwingskandidaat heeft u recht op een verhuiskostenvergoeding van m 5.400,- (prijspeil 2012). De vergoeding wordt in twee delen uitgekeerd. Nadat u de huur van uw huidige woning heeft opgezegd en de voorinspectie heeft plaatsgevonden krijgt u het eerste deel van de vergoeding op uw rekening gestort. Na inlevering van de sleutels bij Ymere wordt het tweede deel van de vergoeding op uw rekening gestort. 5.2 Huurtoeslag 5.3 Huurgewenning Als u niet in aanmerking komt voor huurtoeslag en uw bruto jaarinkomen is beneden m ,- (prijspeil 2012) dan kunt u bij de Ymere vestiging van uw huidige woning huurgewenning aanvragen. Wellicht dat u hiervoor wel in aanmerking kan komen. Een verzoek om huurgewenning kunt u maximaal een half jaar na uw verhuizing doen. Het eventueel toegekende bedrag wordt in één keer uitgekeerd. Meer informatie en de voorwaarden hiervoor kunt u nalezen in het Sociaal Plan. Als u nog vragen heeft over deze informatiebrochure, dan kunt u altijd contact opnemen met uw consulent Herhuisvesting. Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag hangt af van de huur van de nieuwe woning, uw leeftijd, huishoudensamenstelling, inkomen en vermogen. Op kunt u zelf een berekening maken van de huurtoeslag die u bij een bepaalde huur kunt ontvangen. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag geldt een maximale rekenhuur van m 664,66 euro (prijspeil 2012), met uitzondering voor jongeren. Voor jongeren van 23 jaar en jonger geldt een maximale rekenhuur van m 366,37 (prijspeil 2012). Er worden vier typen huishoudens onderscheiden waarvoor elk een maximum inkomen geldt: Type huishouden* maximum inkomen** Eenpersoonshuishouden 18 tm 64 jaar m Meerpersoonshuishouden 18 tm 64 jaar m Eenpersoonshuishouden 65 jaar of ouder m Meerpersoonshuishouden 65 jaar of ouder m * de leeftijd geldt voor de aanvrager van huurtoeslag ** de inkomens van alle tot het huishouden behorende personen tellen mee. Van kinderen beneden de 23 jaar met een inkomen van B of minder hoeft u geen inkomen op te geven. Het gaat om het belastbare inkomen dus het bruto inkomen vóór belasting. Het inkomen is het totaalbedrag aan loon, pensioen of uitkeringen dat u ontvangt. Inclusief het vakantiegeld, een dertiende maand of andere extra s. Vult u jaarlijks de aangifte inkomensbelasting in? In dat geval geeft u uw verzamelinkomen op. Er gelden ook vermogensgrenzen. U vraagt huurtoeslag aan bij de Belastingdienst. Kijkt u hiervoor op nl of belt u met de Belastingtelefoon Ook kunt u hier terecht voor meer informatie. 14

15 6. Diverse tips 6.1 Voorrang op vrije sector huurwoningen Ymere Vrije sector huurwoningen hebben meer comfort en luxe tegen een hogere huur (vanaf circa m 700,- per maand). U kunt op onder het menu huren de woningen zien en daarop reageren. Dit kan ook op Ymere huurders van een sociale huurwoning hebben voorrang op niet-huurders van Ymere. Als u belangstelling heeft voor een vrije sector huurwoning van Ymere kunt u dit aangeven tijdens het huisbezoek van de consulent herhuisvesting. Via kunt u ook reageren op vrije sector woningen van andere corporaties. Voor die woningen hebt u als stadsvernieuwingskandidaat geen voorrang op andere woningzoekenden. 6.2 Parkeervergunning Als u op uw huidige adres een parkeervergunning heeft, moet u de adreswijziging doorgeven aan Cition Parkeermanagement of bij PCH Parking & Facility Services. Als u (tijdelijk) verhuist naar een ander vergunninggebied of stadsdeel moet u een nieuwe parkeervergunning aanvragen. U haalt hiervoor een wijzigingsformulier bij het stadsdeel en gaat hier mee naar Cition of naar PCH Parking & Facility Services. U kunt wel de aanvraagdatum van uw huidige parkeervergunning meenemen. De oorspronkelijke aanvraagdatum van uw huidige parkeervergunning bepaalt namelijk of u voor uw nieuwe (wissel)woningadres meteen een nieuwe parkeervergunning krijgt of dat u op de wachtlijst wordt geplaatst. Voor meer informatie kunt u terecht op: of 6.3 Checklist bij verhuizen Verhuizen is vaak iets waar u liever niet aan zou willen denken. Er komt veel kijken bij een verhuizing, u zult veel zaken moeten regelen. Om u hierbij te helpen hebben we een checklist gemaakt. In de bijlage kunt u de checklist raadplegen. Stadsvernieuwingsurgent maart

16 16

17 7. Contact Afdeling Herhuisvesting Telefoon: Bezoekadres: Muiderstraatweg 19, 1111 PS Diemen Postadres: Postbus 2412, 1000 CK Amsterdam Onze kantoren zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot uur. Voor overige vragen kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer Contactpersonen Annette Wirdjo, Consulent Herhuisvesting Eddy Bleeker, Consulent Herhuisvesting Mira de Vos, Consulent Gebiedsbeheer Relevante sites Stadsvernieuwingsurgent maart

18 Checklist bij verhuizen 1. Waar moet u allemaal aan denken? Huidige huur opzeggen Verzekeringen regelen Gas, water en licht aan- en afmelden Adreswijzigingen versturen Verhuizing telefoon, internet en tv Informeren naar mogelijkheden van huurtoeslag Meterstanden opnemen Gas- en elektra afsluiten Inboedelverzekering regelen Parkeervergunning regelen 2. Wie moeten weten dat u verhuist? (Zaken)relaties Gemeenten Huisarts Specialist Tandarts Ziektekostenverzekering Bank Verzekeringsmaatschappijen Assurantietussenpersonen School en opleidingen Belastingdienst Voor uitgebreide checklist kunt u de volgende internet sites raadplegen: 18

19 Stadsvernieuwingsurgent maart

20

Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt

Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15 www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt Inhoud 1. Wat is het Sociaal Plan? 4 2. Het project en de aanpak 5 2.1 Project 5 2.2

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen Bewonersinformatie Inleiding Belangrijke gegevens Algemene informatie Huurovereenkomst Bewonersparticipatie Uw woning veranderen of verbouwen Ontevreden over Tablis Wonen Onze huismeesters Diversen Huurovereenkomst

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Wanneer kan ik me inschrijven bij WoonnetRijnmond? Hoe kan ik me inschrijven bij WoonnetRijnmond? Wat kost een inschrijving?

Wanneer kan ik me inschrijven bij WoonnetRijnmond? Hoe kan ik me inschrijven bij WoonnetRijnmond? Wat kost een inschrijving? Wanneer kan ik me inschrijven bij WoonnetRijnmond? U kunt zich bij WoonnetRijnmond inschrijven voor een huis, bedrijfsruimte, parkeerplaats of berging als u minimaal 18 jaar oud bent, of uw partner minimaal

Nadere informatie

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Een woning zoeken in regio Haaglanden Als u bent ingeschreven als woningzoekende in de regio Haaglanden kunt u op zoek

Nadere informatie

WWB (Wet werk en bijstand)

WWB (Wet werk en bijstand) WWB (Wet werk en bijstand) www.utrecht.nl/bijstandsuitkering Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Inhoud Liever werk dan bijstand 3 Uw rechten en uw plichten 4 Als u een uitkering aanvraagt 5

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Dé woongids voor studenten woonruimte in Amsterdam

Dé woongids voor studenten woonruimte in Amsterdam Dé woongids voor studenten woonruimte in Amsterdam COLOFON Uitgave Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen Postbus 1900, 1000 BX Amsterdam Deze gids is totstandgekomen mede dankzij bijdragen van: Shirley van

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering zelfstandigen Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Spelregels woonruimtebemiddeling Maaskoepel

Spelregels woonruimtebemiddeling Maaskoepel Spelregels woonruimtebemiddeling Maaskoepel Federatieraad Maaskoepel, 8 juni 2015 (versie 1.1) Inhoud 1. Introductie... 3 2. De doelen van woonruimtebemiddeling... 6 3. Oriënteren... 8 4. Inschrijven...

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden In de regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden Niet iedere woningzoekende is hetzelfde. Sommigen maakt het weinig uit waar, hoe groot of welk type de

Nadere informatie

Verhuizen. waar moet u op letten?

Verhuizen. waar moet u op letten? Verhuizen waar moet u op letten? Uw spullen uitzoeken, inpakken, de huurovereenkomst opzeggen of ondertekenen, adreswijzigingen versturen. Bij een verhuizing komt heel wat kijken! Waar u allemaal rekening

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname Verhuizen Als u gaat verhuizen, hebt u van alles te doen. U gaat een drukke tijd tegemoet. Met leuke activiteiten, maar u zult ook een aantal zaken formeel moeten regelen. In deze folder vindt u de belangrijkste

Nadere informatie

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging.

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging. INFORMATIE OVER: Informatie voor huurders van Vidomes huur betalen inwonen, medehuurderschap en deelopzegging klachten melden huur opzeggen contact met Vidomes Welkom bij Vidomes WELKOM Welkom bij Vidomes!

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Een bijdrage voor uw huur

Een bijdrage voor uw huur 12345toe 2010 Aanvragen Toelichting Huurtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Toeslagpartner

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Uw partner en uw pensioen

Uw partner en uw pensioen Uw partner en uw pensioen 2 Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten Uw partner en uw pensioen Als deelnemer aan het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) bouwt u niet alleen pensioen op voor uw

Nadere informatie

Voorwoord. Het kan altijd nóg beter

Voorwoord. Het kan altijd nóg beter Voorwoord Het kan altijd nóg beter Woonruimte zoeken in Utrecht - een lastige klus. Daar kan ik over meepraten, nu ik vanuit mijn tijdelijke woonruimte aan het zoeken ben naar een huis - ik ben begin dit

Nadere informatie

Huren bij WOONopMAAT juli 2009

Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Inhoud Welkom bij WOONopMAAT 2 Huur Huurovereenkomst 2 Een goede huurder zijn 2 Huurbetaling 2 Huurachterstand 3 Huurverhoging 3 Huurtoeslag 3 Huuropzegging 3 Onderhoud Onderhoudsrechten

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Urgentie: met voorrang een woning

Urgentie: met voorrang een woning op zoek naar woonruimte Urgentie: met voorrang een woning Wordt u plotseling geconfronteerd met een ernstig probleem, dat alleen kan worden opgelost met een andere woning? Dan kunt u misschien urgentie

Nadere informatie

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen Huurwegwijzer Huren bij Wonen Wateringen Van harte welkom in uw nieuwe woning Wonen Wateringen heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult

Nadere informatie