Stadsvernieuwingsurgent. Informatie en regelgeving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stadsvernieuwingsurgent. Informatie en regelgeving"

Transcriptie

1 Stadsvernieuwingsurgent Informatie en regelgeving

2 2 Aan deze uitgave kunnen geen rechten ontleend worden.

3 Inhoud Inleiding 1. Stadsvernieuwingsurgent 1.1 Stadsvernieuwingsurgent, wat is dat? Wanneer wordt u stadsvernieuwingsurgent? Voorrang op woningen in WoningNet Begeleiding door de consulent herhuisvesting Stadsvernieuwingsurgent, wie tellen mee? Op wie heeft u voorrang? 5 2. Een geschikte woning zoeken 2.1 Inschrijving bij Woningnet Een woning zoeken na inschrijving Hoe werkt WoningNet Op welke woningen kunt u reageren Wanneer kunt u zoeken en reageren op woningen Hoe kunt u op woningen reageren Selectie door WoningNet Woningnet labels: 65+/MI/WVG/WMO Voorrang begane grond of eerste verdieping Toewijzingsvoorwaarden Amsterdam Veranderingen regels huurwoningen Wat betekent dit voor stadsvernieuwingsurgenten Inkomensgegevens bij WoningNet Belastbaar jaarinkomen Een woning bezichtigen Een huurwoningen buiten Amsterdam Voorrang koopwoningen van Ymere Semi-stadsvernieuwingsurgent 3.1 Wie worden er semi-stadsvernieuwingsurgent Waar mag je als semi-stadsvernieuwingsurgent naar zoeken Einde semi-stadsvernieuwingsurgentie U heeft andere woning gevonden Financiële afspraken 5.1 U krijgt een verhuiskostenvergoeding Huurtoeslag Huurgewenning Diverse tips 6.1 Voorrang op vrije sector huurwoningen Ymere Parkeervergunning Checklist bij verhuizen Contact 17 Bijlage: Checklist bij verhuizen 18 Stadsvernieuwingsurgent maart

4 Inleiding Dit is een informatiebrochure voor alle bewoners van Ymere die vanwege sloop of renovatie van hun woning te maken krijgen met herhuisvesting. Deze brochure bevat belangrijke informatie over de algemene afspraken en regelingen bij herhuisvesting zoals die in Amsterdam voor u gelden. Er zijn ook afspraken en regelingen die per project van kracht zijn. Daarvoor verwijzen wij u naar het Sociaal Plan. 4

5 1. Stadsvernieuwingurgent 1.1 Stadsvernieuwingsurgent, wat is dat? Als u verplicht moet verhuizen vanwege sloop of ingrijpende renovatie van uw woning, dan krijgt u vanaf een bepaalde datum een stadsvernieuwingsurgentie. Dit houdt in dat u bij het zoeken naar een andere woning in Amsterdam voorrang krijgt op andere woningzoekenden. 1.2 Wanneer wordt u stadsvernieuwingsurgent De datum waarop u stadsvernieuwingsurgent wordt, heet de peildatum. Vanaf deze datum kunt u met voorrang op zoek gaan naar een andere woning in Amsterdam. De peildatum voor het project waar uw woning deel van uitmaakt staat genoemd in het Sociaal Plan. 1.3 Voorrang op woningen in WoningNet Als stadsvernieuwingsurgent heeft u voorrang op andere woningzoekenden in Amsterdam. De woningen worden digitaal via WoningNet aangeboden. Hoe u een woning kunt zoeken, leest u verderop in deze brochure. 1.4 Begeleiding door de consulent herhuisvesting U krijgt persoonlijke begeleiding door de consulent herhuisvesting. Hij of zij regelt uw stadsvernieuwingsurgentie, is op de hoogte van alle regelingen en staat voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Uw consulent bezoekt u thuis. Tijdens dit huisbezoek kunt u uw woonwensen bespreken en uw vragen stellen. Uw consulent kijkt samen met u of hulp van ons nodig is bij de verhuizing of de inrichting van de nieuwe woning. Indien nodig zoeken we contact met andere hulpverlenende instanties. 1.5 Stadsvernieuwingsurgent, wie tellen mee? Vanaf de peildatum wordt de officiële hoofdbewoner van het adres (en zijn/haar gezin ) stadsvernieuwingsurgent. Voor de gezinsgrootte tellen mee: uw echtgenoot/echtgenote; medehuurders die op het huurcontract zijn vermeld; * Inwonende kinderen of anderen die vijf jaar lang onafgebroken op het adres van hun ouders (of het gehuurde) inwonen (zie hoofdstuk 3). 1.6 Op wie heeft u voorrang Als stadsvernieuwingsurgent heeft u voorrang op een groot deel van de overige woningzoekenden in Amsterdam. De voorrangsvolgorde is als volgt: 1. Kandidaten die acuut moeten worden gehuisvest (bijvoorbeeld vanwege brand); 2. Stadsvernieuwingsurgenten (dit bent u vanaf de peildatum); 3. Overige voorrangskandidaten (bv. medisch/sociaal) en semi-stadsvernieuwingsurgent (kinderen/inwonende(n) van stadsvernieuwingskandidaten); 4. Reguliere woningzoekenden. U heeft als stadsvernieuwingskandidaat voorrang op de overige reguliere woningzoekende(n). Daardoor heeft u, wanneer u op een woning reageert, een grote kans de woning te krijgen. U moet daarbij wel rekening houden met de voorwaarden van de aangeboden woning met betrekking tot uw inkomen en uw gezinssamenstelling. Verderop in deze brochure leest u hier meer over. Daarnaast kan uw consulent herhuisvesting u informeren over de voorwaarden die op uw situatie van toepassing zijn. Wanneer meerdere stadsvernieuwingsurgenten reageren op dezelfde woning geldt de volgende voorrangsvolgorde: 1. Stadsvernieuwingsurgenten die het eerst hun woning moeten verlaten, vanwege sloop of renovatie; 2. In geval van dezelfde sloop- of renovatiedatum, de langst wonende op het huidige adres (langste woonduur). Stadsvernieuwingsurgent maart

6 2. Een geschikte woning zoeken 2.1 Inschrijving bij WoningNet Vanaf de peildatum kunt u met voorrang zoeken naar een andere woning binnen Amsterdam en een deel van de regio. U heeft minimaal een jaar de tijd om een geschikte woning te vinden. Tijdens het huisbezoek hoort u welke informatie Ymere nodig heeft om u bij WoningNet aan te kunnen melden als stadsvernieuwingsurgent. Indien u al ingeschreven bent bij Woningnet krijgt u toch een nieuwe inschrijving. Uw oude inschrijving blijft geldig (zonder urgentie). Ymere betaalt de nieuwe aanmelding. U ontvangt van WoningNet een brief met uw inschrijvingsnummer en de datum waarop u als stadsvernieuwingsurgent bent ingeschreven. 2.2 Een woning zoeken na inschrijving Na de inschrijving kunt u, vanaf de peildatum, op de vrijgekomen woningen in Amsterdam reageren. U bekijkt het vrijgekomen aanbod via de website van WoningNet. Via deze site kunt u reageren op woningen die u geschikt vindt. U bepaalt zelf op welke woningen u reageert. U kunt wekelijks op maximaal twee woningen reageren. Wanneer u bent geselecteerd voor een woning, krijgt u een oproep om de woning te bezichtigen. Meestal krijgen de eerste tien kandidaten een uitnodiging voor de bezichtiging. Als de woning u niet bevalt, heeft u het recht deze te weigeren. U kunt dat op twee manieren doen. U kunt na de bezichtiging van de woning aan de verhuurder laten weten dat u niet geïnteresseerd bent in de woning. U kunt ook via uw eigen inlog bij Woningnet de woning weigeren. Er bestaat géén maximum aantal weigeringen. U moet natuurlijk wél rekening houden met de datum waarop u uw huidige woning moet hebben verlaten in verband met de sloop. U kunt ook hulp van uw consulent krijgen bij het zoeken naar een andere woning. 6

7 2.3 Hoe werkt WoningNet Het actuele woningaanbod wordt gepubliceerd op Als u hier voor het eerst inlogt, moet u bij uw inschrijfgegevens uw woonwensen opgeven. Als u vervolgens op Woningaanbod klikt, krijgt u automatisch alle woningen te zien die aan uw woonwensen voldoen en passen bij uw inschrijfgegevens. Als u bent ingelogd kunt u bij iedere woning zien wat uw slaagkans voor de betreffende woning is. Bij uw inschrijfgegevens kunt u ook aangeven dat u een gratis abonnement wilt op het Digizine, een wekelijkse service met sociale huurwoningen met de hoogste slaagkans die passen bij uw inschrijfgegevens en woonwensen. WoningNet heeft video s geplaatst over het gebruik van de website van de Stadsregio Amsterdam. In totaal zeven video s geven met beeld en geluid uitleg over de website. Stap voor stap ziet u welke mogelijkheden de website biedt: van het inschrijven bij WoningNet tot en met het accepteren van een woning. Er zijn video s over de volgende zeven onderwerpen: Rondleiding startpagina Inschrijven (dat doet Ymere voor u) Inloggen en gegevens aanvullen U kunt alleen uw of telefoonnummer wijzigen. Indien er iets verandert in uw inkomen of huishouden moet u contact opnemen met de afdeling herhuisvesting van Ymere. Woningaanbod bekijken Reageren op woningen Bezichtigen en accepteren van woningen Mijn WoningNet Video s en andere tekst en uitleg vind u door naar de site van woningnet te gaan. Stadsregio Amsterdam te selecteren en vervolgens tekst en uitleg aan te klikken. 2.5 Wanneer kunt u zoeken en reageren op woningen Iedere week kunt u op maximaal twee sociale huurwoningen reageren. Elke dinsdag om uur staat het totale woningaanbod van die week op de website. Tot de daaropvolgende maandag uur kunt u voor het aanbod van de week daarvoor reageren. De reacties moeten voor de sluiting van deze reactietermijn geplaatst zijn, anders worden ze niet meer in behandeling genomen. Let op: Het kan voorkomen dat er na dinsdag uur nieuwe woningaanbiedingen zijn geplaatst. Het nieuwe aanbod heeft dan een latere sluitingstermijn. Bij de advertentie staat vermeld tot welke datum u op die woningen kunt reageren. 2.6 Hoe kunt u op woningen reageren U kunt op twee manieren reageren op woningen: Via internet: Op deze website vindt u bij Woningaanbod alle woningen die op die moment beschikbaar zijn. Bij de woningadvertentie klikt u op Reageren. Via de reactielijn ( m 0,45 p/m): Als u de reactielijn belt, krijgt u een keuzemenu. Toets op verzoek uw registratienummer, de vier cijfers van uw postcode en uw huisnummer in. Vervolgens toets u het woningnummer in. Dit nummer staat vermeld in de woningadvertentie op de website. Voor u is het ook mogelijk hulp te krijgen bij het zoeken en reageren bij Woningnet. Neem contact op met de afdeling Herhuisvesting van Ymere, op telefoon: Op welke woningen kunt u reageren U kunt met voorrang reageren op woningen die passen bij uw persoonlijke situatie (het zogenaamde zoekprofiel ). Uw consulent herhuisvesting informeert u hierover. Uw zoekprofiel hangt af van: of u stadsvernieuwingskandidaat of semistadsvernieuwingskandidaat bent; de grootte van uw huishouden (dit bepaalt de oppervlakte van de woning waarop u kunt reageren); de verdieping waarvoor u in aanmerking komt (voor woningzoekenden met een medische urgentie); de verhouding tussen de hoogte van de huur van de nieuwe woning en uw inkomen. Stadsvernieuwingsurgent maart

8 2.7 Selectie door WoningNet Na sluiting van de reactietermijn selecteert Woningnet voor elke woning de kandidaten volgens een vastgestelde selectieprocedure: eerst voorrangskandidaten, dan de overige kandidaten op basis van de langste inschrijfduur of woonduur of een van de drie regelingen. Bij sommige woningen staat een aparte voorrangsregeling vermeld. Een woning wordt toegewezen aan de woningzoekende met de langste woonduur. Let op: Vergeet niet om altijd aan te geven of u de woning wel of niet accepteert of geïnteresseerd bent. Zie verdere informatie op paragraaf WoningNet labels: 65+/MI/WVG/WMO Als in WoningNet een advertentie staat met een of al deze labels erbij, wil dat het volgende zeggen: 65+: woningzoekenden van 65 jaar en ouder. MI: woningzoekenden met een medische indicatie (afgegeven door de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Amsterdam aan mensen die vanwege medische redenen geen of weinig trappen kunnen lopen). WVG/WMO: woningzoekenden die in aanmerking komen voor een verhuiskostenvergoeding op basis van de WVG/WMO (afgegeven door het MO-zaak, alleen mogelijk voor mensen die vanwege medische noodzaak moeten verhuizen); - woningzoekenden met een indicatie Rolstoelgeschikte woning. Wibo woning: wonen in beschermde omgeving. Een Wibowoning is bestemd voor senioren die ondersteuning nodig hebben, maar wel zelfstandig kunnen wonen in de buurt van voorzieningen zoals een zorginstelling. Jongerenwoning: een zelfstandige woning die bestemd is voor jongeren, alleen reageren als u maximaal 25 jaar bent of tenzij een andere maximumleeftijd staat vermeld in woningadvertentie. Let op: Als u 65 jaar of ouder bent, dan komt u op basis van uw leeftijd altijd in aanmerking voor een lager gelegen woning. U hebt geen medische indicatie nodig. 8

9 2.9 Voorrang begane grond of eerste verdieping Medische kandidaten of 65+ ers krijgen ook voorrang op bepaalde woningen, dit staat ook bij de advertentie in WoningNet vermeld. Heeft u deze indicatie niet dan is de kans klein dat u voor deze woning in aanmerking komt. Het betreft meestal woningen gelegen op de begane grond, één hoog of bereikbaar met lift. Indien u geen medische indicatie heeft, maar er wel voor in aanmerking denkt te komen, dan kunt u dit aangeven bij uw consulent herhuisvesting van Ymere. Uw consulent herhuisvesting kan voor u een afspraak met de Dienst Wonen Zorg en Samenleven maken. Met een medische indicatie voor een lager gelegen woning kunt u bij WoningNet reageren op woningen die aangewezen (gelabeld) zijn voor personen met een beperking. U hebt dan voorrang voor deze woning op woningzoekenden zonder indicatie. Let op: Wilt u een kopie van uw indicatie opsturen naar Ymere afdeling herhuisvesting. Een medische indicatie is maximaal vier jaar geldig. De indicatie vervalt als de indicatiehouder naar een andere woning verhuist Toewijzingsvoorwaarden Amsterdam Bij het zoeken naar een woning moet u rekening houden met de voorwaarden en voorrangsregels die de Gemeente Amsterdam stelt. Deze bepalen mede uw zoekprofiel: Woonoppervlak* Voorrang voor huishoudens met tenminste < 60 m 2 ** Geen voorrang voor bepaalde huishoudens m 2 Huishoudens bestaande uit tenminste 3 personen 80 m 2 en meer Huishoudens bestaande uit tenminste 5 personen * Het woonoppervlak wordt bepaald volgens het woning waarderingsstelsel. Deze oppervlakte staat ook op WoningNet vermeld. ** Eén- of tweepersoonshuishoudens mogen wel reageren op woningen vanaf 60m 2, maar grotere huishoudens hebben voorrang. Stadsvernieuwingsurgent maart

10 2.11 Veranderingen regels huurwoningen Vanaf 1 januari 2012 wijzen woningcorporaties de sociale huurwoningen alleen nog toe aan stadsvernieuwingsurgenten met een inkomen tot m ,- (prijspeil 2012). Is uw jaarinkomen hoger dan m ,- (prijspeil 2012), dan komt u niet meer in aanmerking voor een (andere) sociale huurwoning Wat betekent dit voor stadsvernieuwingsurgenten Verdient u meer dan m ,- (prijspeil 2012). dan kunt u in principe geen sociale huurwoning (met een kale huurprijs tot en met m 664,66) huren. Uw inkomen wordt gecontroleerd op het moment dat een woning wordt toegewezen Een huurwoning buiten Amsterdam U kunt ook zoeken naar een woning buiten Amsterdam. Buiten Amsterdam heeft u voorrang op bepaalde woningen in de gemeenten Amstelveen, Haarlemmermeer, Purmerend en Zaanstad. Deze ter beschikking voor stadsvernieuwingsurgenten uit Amsterdam. Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een woning buiten Amsterdam, kunt u dit het beste met uw consulent bespreken Voorrang koopwoningen van Ymere Als u interesse heeft om een woning te kopen, informeert Ymere u actief over de koopwoningen uit haar bezit. U kunt uw interesse en voorkeuren aangeven tijdens het huisbezoek van de consulent herhuisvesting Inkomensgegevens bij WoningNet Het is belangrijk dat de juiste inkomensgegevens in WoningNet zijn verwerkt. Uw inkomen wordt bij toewijzing namelijk altijd door de corporatie gecontroleerd. Als dan blijkt dat u meer dan m ,- (prijspeil 2012) verdient, gaat de woning alsnog aan u voorbij. Het is erg belangrijk om de juiste en actuele inkomensinformatie in uw inschrijving te hebben staan Belastbaar jaarinkomen De nieuwe regels gaan over het belastbaar jaarinkomen van uw hele huishouden, exclusief inwonende kinderen. Dit is het inkomen waarover u inkomstenbelasting moet betalen (minus eventuele aftrekposten en verrekenbare verliezen). Op de website van de rijksoverheid kunt u meer informatie vinden over belastbaar inkomen (via Het is verstandig als u wilt verhuizen en u denkt snel voor een woning in aanmerking te komen, nu al een IB 60 formulier aan te vragen bij de Belastingdienst. Daarop staat uw jaarinkomen vermeld Een woning bezichtigen Na sluiting van de reactietermijn nodigt de woningcorporatie de eerste kandidaat of kandidaten uit voor bezichtiging van de woning. De uitnodiging voor bezichtiging ontvangt u per of telefonisch (afhankelijk van uw voorkeur). Enkele corporaties werken nog met een schriftelijke uitnodiging. 10

11 Stadsvernieuwingsurgent maart

12 3. Semi-stadsvernieuwingsurgenten 3.1 Wie worden er semistadsvernieuwingsurgent Inwonende kinderen van de hoofdhuurder die 23 jaar of ouder zijn kunnen de status van semi-stads vernieuwingsurgent krijgen als zij (aantoonbaar) op de peildatum een woonduur van minimaal vijf jaar hebben. Zij kunnen dan met voorrang reageren op woningen die in het Amsterdamse aanbod op Woningnet beschikbaar zijn voor voorrangskandidaten. Aan de semi-stadsvernieuwingsurgentie zijn voor uw kinderen voorwaarden verbonden: zij moeten minimaal 23 jaar oud zijn en bij u in huis wonen; de aanvraag van het kind kan ingediend worden tot 6 maanden na afgifte van de peildatum; zij moeten minimaal vijf aaneengesloten jaren vóór de peildatum op het betreffende adres staan ingeschreven én wonen; zij moeten een inkomen hebben waarmee zij in staat zijn de huur te betalen. 3.2 Waar mag je als semi-stadsvernieuwingsurgent naar zoeken Hieronder staat voor welke woningen een semi stadsvernieuwingsurgent in aanmerking komt: Aantal personen Aantal m² 1-persoonshuishouden 2-persoonshuishouden 3-persoonshuishouden max.50m² max.59m² max.79m² Tijdens het huisbezoek kan uw kind (en of andere inwonende(n)) aangeven of hij/zij in aanmerking wil komen voor deze urgentie. Zij hebben geen recht op de verhuiskostenvergoeding. Wanneer zij geen passende woon ruimte vindt vóór de sloopdatum, vervalt de semistadsvernieuwingsurgentie. Zij krijgen geen begeleiding van consulent herhuisvesting. Deze regeling is ook van toepassing op andere inwonende(n). 3.3 Einde semi-stadsvernieuwingsurgentie De semi-stadsvernieuwingsurgentie is geldig tot de start van de werkzaamheden. De urgentie vervalt op het moment dat de werkzaamheden in het complex van start gaan of eerder indien u met de hoofdhuurder naar een andere woning verhuist. De urgentie geldt dus alleen voor het adres waar de werkzaamheden plaats vindt. 12

13 4. U heeft een andere woning gevonden U gaat ergens anders wonen en wilt de huur opzeggen. In de brochure Huur opzeggen leest u hoe dit stap voor stap in zijn werk gaat. Deze brochure krijgt u thuis gestuurd door de vestiging zodra u de huur van uw woning heeft opgezegd. Stadsvernieuwingsurgent maart

14 5. Financiële afspraken 5.1 U krijgt een verhuiskostenvergoeding Als stadsvernieuwingskandidaat heeft u recht op een verhuiskostenvergoeding van m 5.400,- (prijspeil 2012). De vergoeding wordt in twee delen uitgekeerd. Nadat u de huur van uw huidige woning heeft opgezegd en de voorinspectie heeft plaatsgevonden krijgt u het eerste deel van de vergoeding op uw rekening gestort. Na inlevering van de sleutels bij Ymere wordt het tweede deel van de vergoeding op uw rekening gestort. 5.2 Huurtoeslag 5.3 Huurgewenning Als u niet in aanmerking komt voor huurtoeslag en uw bruto jaarinkomen is beneden m ,- (prijspeil 2012) dan kunt u bij de Ymere vestiging van uw huidige woning huurgewenning aanvragen. Wellicht dat u hiervoor wel in aanmerking kan komen. Een verzoek om huurgewenning kunt u maximaal een half jaar na uw verhuizing doen. Het eventueel toegekende bedrag wordt in één keer uitgekeerd. Meer informatie en de voorwaarden hiervoor kunt u nalezen in het Sociaal Plan. Als u nog vragen heeft over deze informatiebrochure, dan kunt u altijd contact opnemen met uw consulent Herhuisvesting. Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag hangt af van de huur van de nieuwe woning, uw leeftijd, huishoudensamenstelling, inkomen en vermogen. Op kunt u zelf een berekening maken van de huurtoeslag die u bij een bepaalde huur kunt ontvangen. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag geldt een maximale rekenhuur van m 664,66 euro (prijspeil 2012), met uitzondering voor jongeren. Voor jongeren van 23 jaar en jonger geldt een maximale rekenhuur van m 366,37 (prijspeil 2012). Er worden vier typen huishoudens onderscheiden waarvoor elk een maximum inkomen geldt: Type huishouden* maximum inkomen** Eenpersoonshuishouden 18 tm 64 jaar m Meerpersoonshuishouden 18 tm 64 jaar m Eenpersoonshuishouden 65 jaar of ouder m Meerpersoonshuishouden 65 jaar of ouder m * de leeftijd geldt voor de aanvrager van huurtoeslag ** de inkomens van alle tot het huishouden behorende personen tellen mee. Van kinderen beneden de 23 jaar met een inkomen van B of minder hoeft u geen inkomen op te geven. Het gaat om het belastbare inkomen dus het bruto inkomen vóór belasting. Het inkomen is het totaalbedrag aan loon, pensioen of uitkeringen dat u ontvangt. Inclusief het vakantiegeld, een dertiende maand of andere extra s. Vult u jaarlijks de aangifte inkomensbelasting in? In dat geval geeft u uw verzamelinkomen op. Er gelden ook vermogensgrenzen. U vraagt huurtoeslag aan bij de Belastingdienst. Kijkt u hiervoor op nl of belt u met de Belastingtelefoon Ook kunt u hier terecht voor meer informatie. 14

15 6. Diverse tips 6.1 Voorrang op vrije sector huurwoningen Ymere Vrije sector huurwoningen hebben meer comfort en luxe tegen een hogere huur (vanaf circa m 700,- per maand). U kunt op onder het menu huren de woningen zien en daarop reageren. Dit kan ook op Ymere huurders van een sociale huurwoning hebben voorrang op niet-huurders van Ymere. Als u belangstelling heeft voor een vrije sector huurwoning van Ymere kunt u dit aangeven tijdens het huisbezoek van de consulent herhuisvesting. Via kunt u ook reageren op vrije sector woningen van andere corporaties. Voor die woningen hebt u als stadsvernieuwingskandidaat geen voorrang op andere woningzoekenden. 6.2 Parkeervergunning Als u op uw huidige adres een parkeervergunning heeft, moet u de adreswijziging doorgeven aan Cition Parkeermanagement of bij PCH Parking & Facility Services. Als u (tijdelijk) verhuist naar een ander vergunninggebied of stadsdeel moet u een nieuwe parkeervergunning aanvragen. U haalt hiervoor een wijzigingsformulier bij het stadsdeel en gaat hier mee naar Cition of naar PCH Parking & Facility Services. U kunt wel de aanvraagdatum van uw huidige parkeervergunning meenemen. De oorspronkelijke aanvraagdatum van uw huidige parkeervergunning bepaalt namelijk of u voor uw nieuwe (wissel)woningadres meteen een nieuwe parkeervergunning krijgt of dat u op de wachtlijst wordt geplaatst. Voor meer informatie kunt u terecht op: of 6.3 Checklist bij verhuizen Verhuizen is vaak iets waar u liever niet aan zou willen denken. Er komt veel kijken bij een verhuizing, u zult veel zaken moeten regelen. Om u hierbij te helpen hebben we een checklist gemaakt. In de bijlage kunt u de checklist raadplegen. Stadsvernieuwingsurgent maart

16 16

17 7. Contact Afdeling Herhuisvesting Telefoon: Bezoekadres: Muiderstraatweg 19, 1111 PS Diemen Postadres: Postbus 2412, 1000 CK Amsterdam Onze kantoren zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot uur. Voor overige vragen kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer Contactpersonen Annette Wirdjo, Consulent Herhuisvesting Eddy Bleeker, Consulent Herhuisvesting Mira de Vos, Consulent Gebiedsbeheer Relevante sites Stadsvernieuwingsurgent maart

18 Checklist bij verhuizen 1. Waar moet u allemaal aan denken? Huidige huur opzeggen Verzekeringen regelen Gas, water en licht aan- en afmelden Adreswijzigingen versturen Verhuizing telefoon, internet en tv Informeren naar mogelijkheden van huurtoeslag Meterstanden opnemen Gas- en elektra afsluiten Inboedelverzekering regelen Parkeervergunning regelen 2. Wie moeten weten dat u verhuist? (Zaken)relaties Gemeenten Huisarts Specialist Tandarts Ziektekostenverzekering Bank Verzekeringsmaatschappijen Assurantietussenpersonen School en opleidingen Belastingdienst Voor uitgebreide checklist kunt u de volgende internet sites raadplegen: 18

19 Stadsvernieuwingsurgent maart

20

Informatiefolder WoningNet

Informatiefolder WoningNet 1 Informatiefolder WoningNet Op zoek naar een huurwoning in de Stadsregio Amsterdam De woningcorporaties uit vijftien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één

Nadere informatie

Informatiefolder WoningNet

Informatiefolder WoningNet 1 Informatiefolder WoningNet Op zoek naar een huurwoning in de Stadsregio Amsterdam De woningcorporaties uit vijftien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één

Nadere informatie

Informatiefolder WoningNet

Informatiefolder WoningNet 1 Informatiefolder WoningNet Op zoek naar een huurwoning in de Stadsregio Amsterdam De woningcorporaties uit vijftien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één

Nadere informatie

juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt

juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 STADSVERNIEUWINGSKANDIDAAT WAT HOUDT DAT IN 4 Wanneer wordt u stadsvernieuwingskandidaat 4 Voorrang op woningen in de WoningNet krant

Nadere informatie

stadsvernieuwing Banne-Zuid

stadsvernieuwing Banne-Zuid www.eigenhaard.nl 200300345_Banne_Zuid.indd 40-1 stadsvernieuwing Banne-Zuid 20-10-2006 12:01:25 inhoudsopgave Stadsvernieuwing Banne-Zuid 4 Wat houdt dat in: stadsvernieuwingskandidaat? 6 Hoe zoekt u

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

14 Juli 20 U zoekt een woning

14 Juli 20 U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt

Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15 www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt Inhoud 1. Wat is het Sociaal Plan? 4 2. Het project en de aanpak 5 2.1 Project 5 2.2

Nadere informatie

Huurwoningen uit de hele regio!

Huurwoningen uit de hele regio! Huurwoningen uit de hele regio! SOCIALE HUURWONINGEN IN HOLLAND RIJNLAND Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Op www.woningnethollandrijnland.nl staan alle sociale huurwoningen van de woningcorporaties

Nadere informatie

Huurwoningen uit de hele regio! 106140105 WoningNet A5 folder uitleg website 06-03.indd 1 06/03/14 11:15

Huurwoningen uit de hele regio! 106140105 WoningNet A5 folder uitleg website 06-03.indd 1 06/03/14 11:15 Huurwoningen uit de hele regio! 106140105 WoningNet A5 folder uitleg website 06-03.indd 1 06/03/14 11:15 SOCIALE HUURWONINGEN IN HOLLAND RIJNLAND Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Op www.woningnethollandrijnland.nl

Nadere informatie

17 i 20 Januar U zoekt een woning

17 i 20 Januar U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Wooninfo INFORMATIEFOLDER IN OVER DE DE VERDELING GEMEENTE VAN HUURWONINGEN NIJKERK Nijkerk Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van t Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres: Postbus

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Een woning huren in Brummen

Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen Informatie voor woningzoekenden Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen: Hoe gaat dat in zijn werk? Woningzoekenden die belangstelling hebben voor een huurwoning

Nadere informatie

Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice

Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice Bij Woonservice hebben we het vinden van een woning opgedeeld in 6 stappen. In deze brochure leest u er alles over. Op zoek naar een woning? Zo werkt

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk in een andere plaats of heeft

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop Ik zoek een woning Woonwensen staan voorop Wij verhuren zo n 2.200 woningen in alle kernen van de gemeente Laarbeek. In soorten en maten, goed, gevarieerd en betaalbaar. Voor gezinnen, stelletjes en alleenstaanden.

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Actium?

Ik zoek een woning. Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Actium? Ik zoek een woning Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Actium? Actium verhuurt rond de 16.000 woningen in Drenthe en Zuidoost Friesland. Ons werkgebied omvat de gemeenten Assen, De Wolden, Hoogeveen,

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Samen bouwen aan beter wonen Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk

Nadere informatie

Een woning zoeken. Versie 01.2014 2/4 Wij hebben deze folder met zorg samengesteld. U kunt echter geen rechten ontlenen aan de informatie.

Een woning zoeken. Versie 01.2014 2/4 Wij hebben deze folder met zorg samengesteld. U kunt echter geen rechten ontlenen aan de informatie. Een woning zoeken Als u op zoek bent naar een sociale huurwoning, kunt u zich bij Woongaard inschrijven als woningzoekende. Lees voor meer informatie over inschrijving de folder Inschrijven bij Woongaard.

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren.

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. Inhoud Veel woningen, veel woningzoekenden pagina 3 Eerst inschrijven... pagina 4...dan reageren op een

Nadere informatie

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g Sociaal Plan Jeruzalem 2009 S a m e n v a t t i n g De eerste palen voor een nieuwe wijk gaan de grond in (foto: Gemeente Archief). Sociaal Plan Jeruzalem 2009 samenvatting 2 De huidige situatie, ruim

Nadere informatie

aangepast aan het nieuwe kwaliteitsniveau van de woning (= 100 % HMR inclusief donnerpunten). U behoudt uw woonduur vijf jaar.

aangepast aan het nieuwe kwaliteitsniveau van de woning (= 100 % HMR inclusief donnerpunten). U behoudt uw woonduur vijf jaar. Inhoudsopgave 2 U woont in een woning gelegen in blok N42. Dit sociaal plan is bestemd voor alle bewoners die hier wonen. In een sociaal plan worden de rechten en plichten van bewoners en Eigen Haard beschreven.

Nadere informatie

vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder?

vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder? vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder? Eind mei bent u, als bewoner van Europarei, per brief geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad

Nadere informatie

Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015

Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015 1 Alle wijzigingen op een rijtje Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015 Aanleiding In de regio Almere zijn

Nadere informatie

Een woning huren op de Noord-Veluwe.

Een woning huren op de Noord-Veluwe. Een woning huren op de Noord-Veluwe www.hurennoordveluwe.nl Een woning huren op de Noord-Veluwe Bent u op zoek naar een huurwoning in de regio Noord-Veluwe? Dan kunt u zich inschrijven bij www.hurennoordveluwe.nl.

Nadere informatie

Sociaal Plan Kadoeler Breek

Sociaal Plan Kadoeler Breek Sociaal Plan Kadoeler Breek 2 Inhoud 1 Wat is het Sociaal Plan? 4 2 Het project en de ingreep 5 3 Herhuisvesting 6 4 Wat is een passende woning? 9 5 Financiële regelingen 10 6 Verhuizing eerste fase 11

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden

Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden Informatie over het systeem voor de verdeling van huurwoningen in Zwolle, Kampen en IJsselmuiden e.o. Bent u op zoek naar een huurwoning in Zwolle, Kampen

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Aanvullende informatie bij een woningruilaanvraag

Aanvullende informatie bij een woningruilaanvraag Aanvullende informatie bij een woningruilaanvraag Eén van de mogelijkheden om een andere woning te krijgen is het aangaan van een woningruil. Het ruilen van woningen tussen twee of meer huurders is lang

Nadere informatie

Huren bij Viverion. ruimte voor leven

Huren bij Viverion. ruimte voor leven Huren bij Viverion ruimte voor leven De vervolgstap hangt af van uw persoonlijke situatie: 1. U huurt al bij Viverion? Dan gebruikt u de optiestap. 2. U huurt nog niet bij Viverion? Dan gebruikt u de aanbod/lotingstap

Nadere informatie

een woning huren? woonkeus stedendriehoek

een woning huren? woonkeus stedendriehoek Hier leest u meer over hoe het zoeken naar een woning in de regio Stedendriehoek in zijn werk gaat. Klik op de pijl om verder te gaan.? Zoekt u een huurwoning in de Stedendriehoek? Dan kunt u zich inschrijven

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

Op zoek naar een huurwoning

Op zoek naar een huurwoning Op zoek naar een huurwoning Informatiebrochure over woningtoewijzing bij Oosterpoort Op zoek naar een huurwoning Woningaanbod via Entree 4 Meettijd: voor doorstromers, starters én herstarters 5 Woningaanbieding

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Hier zit het goed Op zoek naar een woning Op zoek naar woonruimte 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan,

Nadere informatie

U zoekt een woning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

U zoekt een woning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! U zoekt een woning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! U zoekt een woning? Woningstichting Hellendoorn vindt het belangrijk dat u als klant zelf kunt bepalen waar u wilt wonen. Daarom plaatsen we

Nadere informatie

Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld

Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld Een huurwoning zoeken doe je zelf Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld Zoekt u een huurwoning van Woningstichting Barneveld? Houd dan onze website in de gaten. Daar bieden wij namelijk

Nadere informatie

Basisvoorwaarden. uw broodwinning een ander redelijk belang hebt om hier te wonen;

Basisvoorwaarden. uw broodwinning een ander redelijk belang hebt om hier te wonen; Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard. Hoe het systeem werkt en verdere

Nadere informatie

1. Wat is het Sociaal Plan? 2. 2. Het project en de ingreep 3. 3. Herhuisvesting 5. 4. Wat is een passende woning? 11. 5. Financiële regelingen 13

1. Wat is het Sociaal Plan? 2. 2. Het project en de ingreep 3. 3. Herhuisvesting 5. 4. Wat is een passende woning? 11. 5. Financiële regelingen 13 Inhoud 1. Wat is het Sociaal Plan? 2 2. Het project en de ingreep 3 3. Herhuisvesting 5 4. Wat is een passende woning? 11 5. Financiële regelingen 13 6. Overige afspraken 16 7. Planning 18 8. Nuttige adressen

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Plan ParkStad 2009 Wat is het Sociaal Plan ParkStad? In deze folder kunt u lezen over de afspraken en regelingen waar bewoners mee te maken krijgen als hun huis gesloopt of gerenoveerd wordt. Woningcorporaties,

Nadere informatie

Hoe vindt u een passende huurwoning?

Hoe vindt u een passende huurwoning? Hoe vindt u een passende huurwoning? WONEN IN NOORD BRABANT 2 Hoe vindt u een passende huurwoning? In deze folder informeren wij u over de belangrijkste vragen over inschrijven, adverteren, reageren, selecteren

Nadere informatie

Huishoudens met een inkomen vanaf kunnen niet reageren op woningen met een kale huurprijs tot 699,48.

Huishoudens met een inkomen vanaf kunnen niet reageren op woningen met een kale huurprijs tot 699,48. Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de. Hoe het systeem werkt en verdere spelregels leggen wij u

Nadere informatie

Basisvoorwaarden. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard moet u minimaal 18 jaar zijn.

Basisvoorwaarden. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard moet u minimaal 18 jaar zijn. Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard. Hoe het systeem werkt en verdere

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Herhuisvesting bewoners Jan van Beieren Versie: 15 september 2014 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van De Goede Woning aan de Jan

Nadere informatie

Woningaanvraagformulier

Woningaanvraagformulier Woningaanvraagformulier Kosten inschrijving 20,-- IBAN: NL78 RABO 0303801875 of per kas Gegevens van de aanvrager Naam Adres Postcode en woonplaats tel.nr (vast/mobiel) Geboortedatum en plaats Nationaliteit

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Sociaal Plan ParkStad 2006-2007 ParkStad Amsterdam 2 Sociaal Plan ParkStad / juli 2005 Wat is het Sociaal Plan? Het Sociaal Plan ParkStad is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de

Nadere informatie

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden.

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden. Versie: 10 december 2013 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van Vidomes aan de Florens van Brederodelaan in Zoetermeer. De lijst geeft antwoord op vragen naar aanleiding

Nadere informatie

In vijf stappen naar een nieuwe woning

In vijf stappen naar een nieuwe woning In vijf stappen naar een nieuwe woning Zoekt u een huurwoning in Tilburg, Berkel-Enschot of Udenhout? Dan heeft u zelf een actieve rol. Hieronder vertellen we hoe u in vijf stappen een geschikte woning

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER Bunderstraat 28 Rabobank: ING: Postbus 100 NL89RABO0132601915 NL51INGB0001057954 6230 AC MEERSSEN BIC: RABONL2U BIC: INGBNL2A telefoon: 043-3664777 internet:

Nadere informatie

met voorrang een woning

met voorrang een woning Hier leest u meer over de verschillende soorten urgentie. Ook leest u hoe de procedure verloopt om een urgentie te verkrijgen. Klik op de pijl om verder te gaan. De sociale huurwoningen in de regio Stedendriehoek

Nadere informatie

Basisvoorwaarden. uw inkomen een ander redelijk belang hebt om hier te wonen;

Basisvoorwaarden. uw inkomen een ander redelijk belang hebt om hier te wonen; Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard. Hoe het systeem werkt en verdere

Nadere informatie

Basisvoorwaarden. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard moet u minimaal 18 jaar zijn.

Basisvoorwaarden. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard moet u minimaal 18 jaar zijn. Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard. Hoe het systeem werkt en verdere

Nadere informatie

Welkom bij WoonService!

Welkom bij WoonService! wegwijzer Welkom bij WoonService! 3 Bent u op zoek naar een huurwoning in s-hertogenbosch, Berlicum, Den Dungen, Middelrode (gemeente Sint-Michielsgestel) of Heeswijk-Dinther (gemeente Bernheze)? Dan is

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Wonen in Gouda Hoe vind je in Gouda een huis? februari 2010 Hoe vind je in Gouda een huis? Over het kopen of huren van een huis in Gouda hebben veel mensen vragen. U wellicht ook. Bijvoorbeeld waar u moet

Nadere informatie

Urgentiemogelijkheden

Urgentiemogelijkheden Urgentiemogelijkheden Voor huurders van woningen die gesloopt worden www.utrecht.nl Met voorrang een andere woning Omdat uw woning gesloopt wordt, krijgt u voorrang bij het zoeken naar een andere woning.

Nadere informatie

Op zoek naar een huurwoning?

Op zoek naar een huurwoning? Op zoek naar een huurwoning? Op zoek naar een huurwoning? Wonen in een gebied waar anderen graag recreëren. Dat is het unieke van een woning van Wetland Wonen. Wij verhuren woningen in de sociale huursector.

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

ik zoek een woning 1

ik zoek een woning 1 ik zoek een woning 1 Huren kan bij Lefier op verschillende manieren. We hebben een groot aanbod van sociale huurwoningen (dit zijn huurwoningen met een huurprijs lager dan de huurtoeslaggrens). Voor sociale

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Waar heeft u als woningzoekende met een inkomen tot 35.739 recht op? Voorbeeld 1 Kees is 28 jaar en wil gaan samenwonen met zijn vriendin. Samen verdienen ze

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Basisvoorwaarden. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard moet u minimaal 18 jaar zijn.

Basisvoorwaarden. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard moet u minimaal 18 jaar zijn. Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard. Hoe het systeem werkt en verdere

Nadere informatie

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER Bunderstraat 28 Rabobank: 13.26.01.915 ING: 10.57.954 Postbus 100 IBAN: NL89RABO0132601915 IBAN: NL51INGB0001057954 6230 AC MEERSSEN BIC: RABONL2U BIC:

Nadere informatie

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden In de regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden Niet iedere woningzoekende is hetzelfde. Sommigen maakt het weinig uit waar, hoe groot of welk type de

Nadere informatie

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014 Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond 17 september 2014 2 Welkom Dirk van der Grijn 3 Inhoud Terugblik Uitkomst huisbezoeken Sociaal plan Vervolg sociaal plan Verder traject 4 Terugblik Draagvlak voorop

Nadere informatie

Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil

Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil A. GEGEVENS AANVRAGER (Huurder van Bouwvereniging Onze Woning) 1. Inschrijfnummer: : 2. Voorletters + Achternaam: 3. Straat + huisnummer: 4. Postcode

Nadere informatie

Urgentiemogelijkheden

Urgentiemogelijkheden Urgentiemogelijkheden www.utrecht.nl April 2010 Voor huurders van woningen die gesloopt worden Met voorrang een andere woning Omdat uw woning gesloopt wordt, krijgt u voorrang bij het zoeken naar een andere

Nadere informatie

Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam

Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam U wilt in aanmerking komen voor een (andere) huurwoning in de gemeente Leerdam? Dat kan! Sinds 4 maart 2010 zijn er geen bindingseisen meer en kan iedereen

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen 2 Op zoek naar een (huur)woning. Op zoek naar een (huur)woning in de Westlandse kernen Wateringen of Kwintsheul? Dan bent u bij Woningcorporatie Wateringen aan het goede adres.

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Inschrijfformulier woningzoekenden

Inschrijfformulier woningzoekenden Inschrijfformulier woningzoekenden In te vullen door WBG Inschrijfnummer: Achternaam en voorletters Gegevens hoofdaanvrager Straatnaam en huisnummer Postcode Woonplaats Telefoonnummer thuis mobiel nummer

Nadere informatie

Woningruil. Huurcontract en regelgeving. Bent u op zoek naar een andere woning? Denk dan eens aan woningruil. Hoe gaat woningruil in zijn werk?

Woningruil. Huurcontract en regelgeving. Bent u op zoek naar een andere woning? Denk dan eens aan woningruil. Hoe gaat woningruil in zijn werk? Huurcontract en regelgeving Woningruil Bent u op zoek naar een andere woning? Denk dan eens aan woningruil. Hoe gaat woningruil in zijn werk? Wat is woningruil? Bij woningruil ruilen twee of meer huurders

Nadere informatie

regionaal & betrokken Woning zoeken

regionaal & betrokken Woning zoeken regionaal & betrokken Woning zoeken Als u op zoek bent naar een huurwoning in de gemeente Borsele of Reimerswaal dan bent u bij R&B Wonen aan het goede adres. R&B Wonen is de grootste verhuurder in deze

Nadere informatie

WONEN OP DE NOORD-VELUWE

WONEN OP DE NOORD-VELUWE WONEN OP DE NOORD-VELUWE ALLE REGELS OP EEN RIJ Wonen op de Noord-Veluwe De regio Noord-Veluwe bestaat uit Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, en Epe, Hattem en Heerde. Zoekt u een

Nadere informatie

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan Informatieboekje Inleiding Portaal heeft besloten om uw woning te slopen. Eind vorig jaar hebben we u geïnformeerd over de sloopplannen. Inmiddels

Nadere informatie

Woningaanvraagformulier

Woningaanvraagformulier Woningaanvraagformulier Kosten inschrijving 20,-- IBAN: NL78 RABO 0303801875 of per kas Gegevens van de aanvrager Naam Adres Postcode en woonplaats tel.nr (vast/mobiel) Geboortedatum en plaats Nationaliteit

Nadere informatie

Handboek. d.cornelissen

Handboek. d.cornelissen Handboek d.cornelissen Inhoudsopgave 1. Een nieuwe inschrijving op Thuis in Limburg 2 2. Inloggen met uw bestaande inloggegevens 6 3. Reageren op woningen 8 4. Algemene informatie 10 1 Een nieuwe inschrijving

Nadere informatie

ik zoek een woning

ik zoek een woning ik zoek een woning www.lefier.nl huren bij Lefier Bent u op zoek naar een woning in de gemeente Emmen, Hoogezand- Sappemeer, Borger-Odoorn, Slochteren of Stadskanaal. Lefier biedt de beschikbare woningen

Nadere informatie

R&B Wonen Van der Biltplein 4 Postbus 30 4450 AA Heinkenszand T (0113)396400 F (0113)562081 E-mail: info@renbwonen.nl internetsite: www.renbwonen.

R&B Wonen Van der Biltplein 4 Postbus 30 4450 AA Heinkenszand T (0113)396400 F (0113)562081 E-mail: info@renbwonen.nl internetsite: www.renbwonen. R&B Wonen Van der Biltplein 4 Postbus 30 4450 AA Heinkenszand T (0113)396400 F (0113)562081 E-mail: info@renbwonen.nl internetsite: www.renbwonen.nl Openingstijden maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING?

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? Dat is niet zo eenvoudig. Zoals je vast wel weet, is de vraag naar (sociale) huurwoningen groter dan het aanbod. Zeker op Terschelling.

Nadere informatie

Intakeformulier nieuwe huurders

Intakeformulier nieuwe huurders Intakeformulier nieuwe huurders U heeft een voorlopige aanbieding betreffende een huurwoning van Intermaris ontvangen. Voordat u de woning definitief krijgt toegewezen, vindt er eerst een controle plaats

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

WONEN IN HULZEBRAAK INHOUDSOPGAVE

WONEN IN HULZEBRAAK INHOUDSOPGAVE WONEN IN HULZEBRAAK In de wijk Hulzebraak zijn de bouwwerkzaamheden in volle gang. Tussen de straten de Dierenriem en de Schorpioen komen nieuwe eengezinswoningen van Huis & Erf. Graag laten we u zien

Nadere informatie

8 Rijwoningen. Vlinderlaan

8 Rijwoningen. Vlinderlaan 8 Rijwoningen Vlinderlaan Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping (Huisnummer 94j is gespiegeld.) Voorgevel Vlinderlaan Doorsnede hoekwoning 2 HOEKWONINGEN Vlinderlaan 94a en 94j Woningomschrijving

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Nieuwbouwproject Bakkerspunt In het centrum van Zoeterwoude-Dorp TE HUUR

Nieuwbouwproject Bakkerspunt In het centrum van Zoeterwoude-Dorp TE HUUR Nieuwbouwproject Bakkerspunt In het centrum van Zoeterwoude-Dorp TE HUUR Dr. Bouwdijkstraat 21b, 21c, 21d, 21e, 21f en 25a In het centrum van Zoeterwoude Dorp Huurprijs 499,20 1 woning op de begane grond

Nadere informatie

Woningruil via Woongaard.com

Woningruil via Woongaard.com Woningruil via Woongaard.com U wilt graag uw woning ruilen met iemand anders. In deze brochure leest u wat woningruil is en hoe de procedure om woningruil aan te vragen bij Woongaard.com verloopt. Wat

Nadere informatie

huren bij Lefier een woning zoeken

huren bij Lefier een woning zoeken ik zoek een woning huren bij Lefier U bent op zoek naar een woning in de gemeente Emmen, Hoogezand-Sappemeer, Borger-Odoorn of Stadskanaal. Vanaf nu bieden we de beschikbare woningen aan op onze website.

Nadere informatie

Inschrijfformulier woningzoekenden

Inschrijfformulier woningzoekenden Inschrijfformulier woningzoekenden Interne codering Inschrijfformulier Naamcode PI-nummer Gegevens hoofdaanvrager Achternaam en voorletters Straatnaam en huisnummer Postcode Telefoonnummer thuis / mobiel

Nadere informatie