Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken?"

Transcriptie

1 Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Informatiemap voor huurders van Vidomes en De Goede Woning die wonen in een flat in Palenstein die gesloopt gaat worden.

2 Ik kom graag bij u langs. Geachte bewoner van de Florens van Brederodelaan, In de nieuwsbrieven hebben we u al geïnformeerd over de huisbezoeken die de bewonersbegeleider van Vidomes aan alle huurders in de flat gaat brengen. Ook in de map die nu voor u ligt, vindt u daar informatie over. Om alvast een beetje kennis te maken, stelt bewonersbegeleider Marjan Kruijdenberg zich hier aan u voor. Dan weet u wie er straks bij u op bezoek komt. Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Marjan Kruijdenberg, uw bewonersbegeleider Ik help u graag met al uw vragen over uw aanstaande herhuisvesting. Ook kom ik in de komende maanden bij u thuis op bezoek; om alles door te spreken waar u bij uw verhuizing mee te maken krijgt. Marjan Kruijdenberg, bewonersbegeleider Florens van Brederodelaan Aarzel niet om dan alle vragen te stellen die u heeft. Daar is het gesprek juist voor bedoeld. En als u met een probleem zit, noem dat dan ook. Misschien kunnen we er samen een oplossing voor bedenken. Tussen half januari en begin mei 2014 kunt u een brief van mij verwachten. In deze brief staat wanneer ik graag bij u langs wil komen. Als ik uw telefoonnummer heb, zal ik (of mijn collega) u van tevoren bellen om een afspraak te maken. Dan weet u zeker dat het u straks uitkomt. Heb ik uw telefoonnummer niet, of kunnen wij u niet bereiken? Dan stellen we per brief een datum en tijd voor. Schikt de afspraak u niet? Neemt u dan snel contact met mij op om een andere datum of tijd af te spreken. Graag tot het huisbezoek! Met vriendelijke groet, Marjan Kruijdenberg, bewonersbegeleider Florens van Brederodelaan P.S. Heeft u dringende vragen? Wacht dan niet tot het huisbezoek, maar bel mij via het KlantContactCentrum U kunt ook een sturen via Handig om te weten: op vindt u een vragen- en antwoordenlijst.

3

4 Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Informatiemap voor huurders van Vidomes en De Goede Woning die wonen in een flat in Palenstein die gesloopt gaat worden.

5

6 Inhoud. De gemeente Zoetermeer en de woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes gaan delen van de wijk Palenstein vernieuwen. Dat staat beschreven in de nieuwe wijkvisie. Om plaats te maken voor de nieuwbouw worden vijf flats gesloopt. U woont in een van deze flats. Dat betekent dat u moet gaan verhuizen en dat er veel geregeld moet worden. Om u hierbij te helpen, hebben wij in deze map de belangrijkste zaken voor u op een rijtje gezet. In deze map vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 1 Huisbezoeken 1 2 Woning zoeken 3 3 Verhuizen 5 4 Terug naar Palenstein 7 5 In en om de flat 9 6 Sociaal statuut 11 7 Aanvullende informatie 15 8 Contactgegevens Vidomes en De Goede Woning 17 9 Checklist verhuizen Formulieren Om te bewaren Notitieblad 25 Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Vraag dan iemand die u goed kent, en die goed Nederlands spreekt en schrijft, om u te helpen met het lezen en begrijpen van de informatie in deze map! Ook tijdens de huisbezoeken kunt u iemand uitnodigen om u te helpen met het Nederlands. Kent u niemand? Dan neemt onze bewonersbegeleider een tolk voor u mee. Disclaimer: Vidomes en De Goede Woning hebben deze informatiemap zorgvuldig opgesteld. Toch is het mogelijk dat er een foutje is ingeslopen. Aan de inhoud van de map kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Komt u een vergissing of onduidelijkheid tegen? Meld dit dan bij uw corporatie.

7

8 huisbezoeken. Wij komen bij u thuis. 1 U gaat een spannende periode tegemoet. We kunnen ons goed voorstellen dat u veel vragen heeft. Ook moet er het een en ander geregeld worden. Daarom komt onze bewonersbegeleider persoonlijk bij u thuis, in uw eigen vertrouwde omgeving. Tijdens het huisbezoek geeft de bewonersbegeleider uitleg. U vult samen een aantal formulieren in, en u kunt al uw vragen stellen. U kunt ervan op aan dat de bewonersbegeleider discreet omgaat met de informatie die u geeft. Planning huisbezoeken In de komende maanden ontvangt u een brief om een afspraak te maken voor het huisbezoek. Onze bewonersbegeleider neemt graag de tijd voor u. Wij hebben daarom een aantal maanden nodig om iedereen te bezoeken. U kunt er in ieder geval op rekenen dat onze bewonersbegeleider u heeft bezocht vóór de peildatum. Deze peildatum vindt u in de officiële brief die u ontvangen heeft over de sloop van uw flat. Bespreek al uw vragen De bewonersbegeleider heeft ruim de tijd om al uw vragen te beantwoorden. Stelt u ze daarom gerust. Misschien heeft u extra hulp nodig, of loopt u tegen problemen aan die uw verhuizing in de weg kunnen zitten. We bespreken dan welke oplossingen er mogelijk zijn. Moeite met het Nederlands? Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Zorg dan dat er een bekende van u bij het huisbezoek aanwezig is die voor u kan vertalen. Als u niemand kent, kunnen wij een tolk meebrengen. Dat is gratis. Als u een tolk wilt, geef dit dan minstens tien werkdagen voor het huisbezoek aan ons door. Vertel ook welke taal u spreekt. Wat gebeurt er tijdens het huisbezoek? Tijdens het huisbezoek komen de volgende onderwerpen aan bod: Het intakeformulier; voor een goed beeld De bewonersbegeleider vult samen met u een intakeformulier in. Door samen de vragen op het formulier door te nemen en in te vullen, krijgen u en de bewonersbegeleider een goed beeld van uw wensen en de eventuele knelpunten waar u tegenaan denkt te gaan lopen. Bijvoorbeeld bij het vinden van een andere woning, of bij uw verhuizing. Een voorbeeld van het intakeformulier vindt u achterin deze map. Als u dat prettig vindt, kunt u de vragen alvast doorlezen of voor uzelf invullen, voordat de bewonersbegeleider bij u langskomt. Heeft u bij het lezen van deze map al vragen? Noteer ze alvast op het notitieblad achterin deze map. Dan vergeet u ze niet tijdens het huisbezoek. 1

9 De aanvraag voor herhuisvestingsurgentie Is het gezamenlijke inkomen van uw huishouden (het inkomen van uw eigen kinderen wordt niet meegerekend) lager dan ,- per jaar? Dan vult u tijdens het huisbezoek samen met de bewonersbegeleider ook het formulier in voor het aanvragen van de zogenaamde herhuisvestingsurgentie. Dat is het officiële woord voor de voorrang die u krijgt op een woning in de regio Haaglanden. Daar heeft u vanaf de peildatum recht op. U leest meer over de voorrang in het hoofdstuk Woning zoeken, op bladzijde 3. Hieronder staat welke papieren u in huis moet hebben tijdens het huisbezoek. Het is belangrijk dat u dit regelt. Zonder deze papieren kan de voorrang niet worden aangevraagd! Ondertekening Aan het einde van het gesprek ondertekenen u en de bewonersbegeleider een verklaring. Met de ondertekening verklaart u dat alle informatie die u gegeven heeft, en de afspraken die zijn gemaakt, goed zijn opgeschreven. Zo snel mogelijk na het gesprek ontvangt u kopieën van de ingevulde formulieren. Dan heeft u zelf ook op papier staan wat er is afgesproken. U kunt de kopieën bewaren achterin deze map. Zo houdt u alles over uw herhuisvesting overzichtelijk bij elkaar. Heeft u na het huisbezoek nog vragen? Neemt u dan contact op met uw woningcorporatie. U vindt de contactgegevens op bladzijde 17. De bewonersbegeleider blijft uw contactpersoon voor alle vragen over uw herhuisvesting. Deze houdt contact met u over de zaken die nog moeten worden uitgezocht en maakt graag een nieuwe afspraak als er nog meer moet worden besproken. BELANGRIJK! Zorg dat u de benodigde papieren in huis heeft vóór het huisbezoek! Voor het aanvragen van uw herhuisvestingsurgentie is een aantal papieren nodig. Het is belangrijk dat u alle papieren tijdens het huisbezoek in huis heeft. Zonder deze papieren kan uw voorrang op een andere woning in de regio Haaglanden niet worden geregeld! De papieren, die u voor uzelf en uw huisgenoten in huis moet hebben voor het huisbezoek, zijn: 1. Een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart (geen rijbewijs). 2. Een IB60 inkomensverklaring. 3. Een recente (van de vorige maand) inkomensspecificatie van de werkgever, uitkerings- of pensioeninstantie. Of een accountantsverklaring, als u of uw huisgenoten zelfstandig werken. Een paspoort of identiteitskaart is nodig voor u én voor alle andere bewoners vanaf 14 jaar, inclusief uw kinderen, die op uw adres wonen en die meeverhuizen. Voor uw eigen kinderen heeft u geen IB60 inkomensverklaring nodig, en ook geen inkomensspecificatie, maar wel voor alle andere bewoners met een inkomen die meeverhuizen. Let op dat u over de originele documenten beschikt. Een kopie is niet geldig. Wat is een IB60 inkomensverklaring en hoe komt u daaraan? Een IB60 inkomensverklaring is een officiële verklaring van de Belastingdienst. Daarop staan de inkomensgegevens van een bepaald belastingjaar vermeld. U heeft een verklaring nodig over het laatst afgeronde belastingjaar. De IB60 inkomensverklaring kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Dit is gratis. U kunt maandag t/m donderdag bellen van tot uur en vrijdag van 8.00 tot uur. Het telefoonnummer is: Houd uw BSN-nummer bij de hand. Dit nummer vindt u op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Het kan vijf werkdagen duren voor u de aangevraagde IB60 inkomensverklaring in huis heeft. Vraag deze verklaring dus op tijd aan! 2

10 Woning zoeken. U krijgt voorrang. 2 In het sociaal statuut is geregeld dat u recht heeft op voorrang op een andere woning in de regio Haaglanden. Hieronder leest u hoe u de voorrang krijgt en hoe u daarmee kunt reageren op een woning. Herhuisvestingsurgentie aanvragen Tijdens het huisbezoek vult u samen met de bewonersbegeleider de aanvraag voor de herhuisvestingsurgentie in. Herhuisvestingsurgentie is het officiële woord voor de voorrang op een andere sociale huurwoning in de regio Haaglanden. De voorrang geldt voor bewoners van een flat in Palenstein die gesloopt gaat worden. U heeft recht op voorrang vanaf de peildatum. De peildatum staat in de brief die u van uw corporatie heeft ontvangen over het sloopbesluit voor uw flat. Na het huisbezoek stuurt de bewonersbegeleider uw aanvraag naar de gemeente Zoetermeer. Komt u nog in aanmerking voor een sociale huurwoning? Om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen, gelden de normale inkomenseisen. Het gezamenlijke inkomen van uw huishouden (het inkomen van uw eigen kinderen wordt niet meegerekend) mag dus niet hoger zijn dan ,- bruto per jaar. Verdient u meer en verwacht u knelpunten bij het vinden van een vrije sector huurwoning of een koopwoning? Bespreek dit dan met de bewonersbegeleider. Inschrijven op Woonnet Haaglanden Het aanvraagformulier kan alleen worden behandeld door de gemeente als u een inschrijfnummer bij Woonnet Haaglanden heeft. Ook om straks met voorrang te kunnen reageren op een woning van uw keuze, moet u zijn ingeschreven op Bent u nog niet ingeschreven? Geen probleem. De bewonersbegeleider schrijft u in na het huisbezoek. U ontvangt daarna het inschrijfnummer en het wachtwoord waarmee u kunt inloggen op en naar een geschikte sociale huurwoning zoeken. Omdat u in een flat woont die gesloopt gaat worden, zijn aan deze inschrijving geen kosten verbonden. Heeft u zich nu al ingeschreven? Dan is het goed om te weten dat u vanaf de peildatum niet meer hoeft te betalen voor uw inschrijving. U krijgt de herhuisvestingsurgentie van de gemeente Zoetermeer Vóór de peildatum ontvangt u een brief van de gemeente. In de brief staat dat u herhuisvestingsurgentie (voorrang) krijgt. Ook staat in de brief welk zoekprofiel er bij uw voorrang hoort. Uw voorrang geldt voor de gehele regio Haaglanden en gaat in vanaf de peildatum. De urgentie is één jaar geldig. Heeft u er alles aan gedaan, maar is het u niet gelukt om binnen dat jaar een woning te vinden? Dan kan de voorrangsverklaring met een jaar worden verlengd. Ongeveer twee weken voor het verstrijken van uw herhuisvestingurgentie, neemt uw bewonersbegeleider daarover contact met u op. Wat is een zoekprofiel? Het zoekprofiel geeft aan voor welke woningtypen u voorrang krijgt. Bijvoorbeeld een appartement, of een eengezinswoning. Het zoekprofiel is afhankelijk van uw gezinssamenstelling en uw leeftijd. De bewonersbegeleider weet welke zoekprofielen er zijn en kan u tijdens het huisbezoek al vertellen welk profiel op uw situatie van toepassing is. 3

11 Met voorrang reageren op een woning. Hoe gaat dat? Vanaf de peildatum kunt u op met voorrang reageren op woningen. U heeft alleen voorrang op woningen die aan uw zoekprofiel voldoen. Natuurlijk mag u ook op andere woningtypen reageren, maar dan geldt de voorrang niet. U hoeft het zoekprofiel niet zelf in te vullen op Woonnet Haaglanden. Dat heeft uw corporatie al voor u gedaan. Vindt u het moeilijk om een woning te zoeken op Woonnet Haaglanden? Neemt u dan contact op met de bewonersbegeleider. Deze helpt u graag op weg. Woningtoewijzing Of u de woning waar u op reageert ook daadwerkelijk toegewezen krijgt, hangt af van de situatie van de andere mensen die ook op de woning reageren. Mensen met een sociale, medische of financiële urgentie komen als eerste in aanmerking. Mensen met voorrang vanwege herhuisvesting, zoals u, komen als tweede in aanmerking. Het kan dus voorkomen dat de woning, ondanks uw voorrang, toch aan een andere woningzoekende wordt toegewezen. Deze heeft dan een hogere urgentie. Het kan dus voorkomen dat u de woning van uw keuze een paar keer misloopt. Blijft u in ieder geval reageren. Waarschijnlijk krijgt u de volgende keer wél de woning die u wilt hebben. Heeft u al heel vaak gereageerd en lukt het steeds niet? Neemt u dan contact op met uw bewonersbegeleider. In welke gemeenten binnen de regio Haaglanden heeft u voorrang? Haaglanden is een stadsgewest. Het omvat negen gemeenten, met in totaal ongeveer een miljoen inwoners. Het stadsgewest maakt deel uit van de Zuidvleugel van de Randstad. De negen gemeenten waar u straks voorrang heeft op een andere sociale huurwoning zijn: Zoetermeer, Den Haag, Wassenaar, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland en Westland. Kijkt u eens op de websites van die gemeenten om te zien wat ze u te bieden hebben. Alle gemeenten zijn aangesloten op Daar vindt u dus het complete aanbod aan sociale huurwoningen in de regio. Als er meer mensen met een herhuisvestingsurgentie op dezelfde woning reageren, dan geldt er ook een volgorde van voorrang. Uw bewonersbegeleider legt u tijdens het huisbezoek graag uit hoe dit werkt. 4

12 verhuizen. Wat komt er bij kijken? 3 U heeft een nieuwe woning gevonden? Gefeliciteerd! Dan kunt u de huur van uw huidige woning opzeggen. In dit hoofdstuk leest u hoe u de huur opzegt, wat er daarna gebeurt en voor welke regelingen uit het sociaal statuut u op dat moment in aanmerking zou kunnen komen. Ook vindt u in dit hoofdstuk praktische tips voor verhuizen. De huur opzeggen en de woning opleveren Als u in aanmerking wilt komen voor de verhuisvergoeding, dan zegt u de huur pas ná de peildatum op. U kunt zelf bepalen op welke datum u de huur van uw woning wilt beëindigen. U moet hierbij wel rekening houden met een opzegtermijn van minimaal één maand. Verder mag de laatste huurdag niet op zaterdag, zondag of een erkende feestdag vallen. Op de website van uw corporatie vindt u informatie over hoe u de huur kunt opzeggen en over wat er daarna nodig is om de woning in de juiste staat achter te laten. Aanpassingen in de woning Heeft u zelf aanpassingen aan uw woning gedaan, zoals het plaatsen van een nieuwe keuken? Dan is een vergoeding misschien mogelijk. Tenminste, als u schriftelijk toestemming heeft gekregen van uw corporatie, voordat u ging verbouwen. Bespreek het tijdens het huisbezoek met de bewonersbegeleider als u in aanmerking denkt te komen voor een vergoeding. Informatie over vergoeding van zelfaangebrachte voorzieningen vindt u ook op de website van uw corporatie. Uitkering van uw verhuisvergoeding Als u de huur van uw woning opzegt, ontvangt u 60% van de verhuisvergoeding. De andere 40% ontvangt u nadat u de sleutels van uw woning heeft ingeleverd en de woning volgens afspraak heeft opgeleverd. Heeft u een huurachterstand? Dan verrekenen wij deze met de verhuisvergoeding. Tegemoetkoming bij dubbele woonlasten Stel, u heeft een andere woning gevonden die u per direct moet huren of kopen. Maar u heeft nog een opzegtermijn van een maand op de woning waar u nu woont. Als u ja zegt tegen de nieuwe woning zit u dus met dubbele woonlasten. U betaalt nog een maand de huur voor uw huidige woning én u betaalt de huur of de hypotheek van uw nieuwe woning. Is dat bij u het geval? Neemt u dan contact met ons op, want u heeft recht op een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming is voor maximaal twee maanden. De hoogte is gelijk aan de huurprijs van uw huidige woning, exclusief de service-, water- en stookkosten. 5

13 Wij adviseren u een woning te kiezen waarvan u de huur ook zonder bijdrage van uw corporatie kunt betalen. Wilt u de hoogte van de huurtoeslag uitrekenen? Kijkt u dan op de website Terugkeren naar Palenstein Heeft u een woning gevonden buiten de wijk, maar wilt u later graag terugkeren naar Palenstein? Kijkt u dan op bladzijde 7. Daar staan de rechten die op dat moment voor u van toepassing zijn, en wat u moet doen om van deze regelingen gebruik te maken. Huurgewenning Heeft u een andere woning gevonden, maar is de nieuwe huurprijs - inclusief de huurtoeslag - bruto minimaal 50,- en maximaal 150,- hoger dan de huur die u nu betaalt? Dan heeft u recht op huurgewenning. Dat betekent dat uw corporatie een deel van de extra kosten voor haar rekening neemt. De huurgewenning geldt voor een periode van drie jaar vanaf het moment dat uw nieuwe huur ingaat. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de nieuwe huur die u gaat betalen en de huurtoeslag die u eventueel ontvangt. Om uit te kunnen rekenen wat de hoogte van de vergoeding precies is, heeft uw corporatie informatie van u nodig: Een kopie van uw nieuwe huurovereenkomst. Kopieën van IB60 inkomensverklaringen over het laatst afgeronde belastingjaar, van alle bewoners op uw nieuwe adres met een eigen inkomen, met uitzondering van uw eigen kinderen. (Op bladzijde 2 leest u wat een IB60 inkomensverklaring is en hoe u die kunt aanvragen bij de Belastingdienst.) Waar u verder aan moet denken Behalve de zaken die te maken hebben met het huren van een nieuwe woning, en het opzeggen van de huur, zijn er meer dingen om aan te denken. Bijvoorbeeld een andere school voor de kinderen, uw inschrijving in een nieuwe gemeente, het laten afsluiten van water en licht, adreswijzigingen doorgeven of het regelen van verhuisvervoer, en nog veel meer. Achter in deze map vindt u een handige checklist, om u te helpen bij alles waaraan u moet denken. Verhuishulp Ziet u op tegen de verhuizing? Of heeft u hulp nodig? Bijvoorbeeld omdat u niet in staat bent om zelf alles in te pakken en u niemand kent die u kan helpen? Of omdat u in een aangepaste woning woont en u niet weet hoe u de voorzieningen kunt meeverhuizen naar uw nieuwe woning? Of omdat u er helemaal alleen voorstaat met een huis vol kinderen? Neemt u dan contact op met uw corporatie. Misschien kan er hulp voor u worden geregeld. Tijdens de aanloop naar de sloop van uw flat kijkt uw corporatie - samen met enthousiaste bewoners - ook naar de mogelijkheden om elkaar te helpen. Misschien zijn er vrijwilligersorganisaties of bedrijven die graag een handje uitsteken, of die korting kunnen geven op bepaalde producten of diensten? Via de nieuwsbrieven houdt uw corporatie u op de hoogte van dergelijke initiatieven. U stuurt de kopieën naar uw corporatie. U ontvangt daarna de gehele bijdrage in één keer. Als het kan tegelijk met het tweede deel van de verhuisvergoeding, anders binnen twee weken na ontvangst van de gegevens. 6

14 Terug naar palenstein. Dat kan zo. 4 Gaat u buiten de wijk wonen, maar wilt u later graag terugkeren naar Palenstein? Dan kunt u opnieuw in aanmerking komen voor voorrang. Hieronder leest u meer over de regelingen die dan voor u van toepassing zijn, en hoe u van deze regelingen gebruik maakt. Voorrang op nieuwbouw Op de plaatsen waar flats gesloopt worden, komen later nieuwe woningen. Er worden kleinere appartementengebouwen gebouwd en eengezinswoningen; zowel sociale en vrije sector huurwoningen als koopwoningen. Wilt u later graag naar een nieuwbouwwoning in Palenstein terugkeren? Meld dit dan aan uw corporatie vóórdat u uit Palenstein verhuist. Bijvoorbeeld tijdens het huisbezoek of bij uw verhuizing. Uw corporatie zorgt daarna met de gemeente Zoetermeer dat u verzekerd bent van voorrang op een nieuwbouwwoning. De volgorde van voorrang is gebaseerd op uw woonduur in de flat waar u nu woont en die gesloopt wordt. Als u er dus al heel lang woont, heeft u een hogere voorrang dan buren die na u in de flat zijn komen wonen. Huren of kopen? U hoeft nog niet direct te kiezen. Uw voorrang geldt voor alle nieuwbouwwoningen; zowel sociale en vrije sector huur, als koopwoningen. U kunt op de hoogte blijven van de nieuwbouwplannen in Palenstein via de website Zodra u daar een nieuwbouwproject ziet waar u belangstelling voor heeft, kunt u dit doorgeven aan de corporatie die het nieuwbouwplan ontwikkelt. Vermeld dan dat u gebruik wilt maken van uw voorrang en uit welke flat in Palenstein u bent verhuisd. Hoe werkt de spijtoptantenregeling? U meldt binnen een jaar na uw verhuizing aan uw oude woningcorporatie dat u wilt terugkeren. De corporatie zorgt dan dat u opnieuw een herhuisvestingsurgentie krijgt. Deze nieuwe urgentie is een jaar geldig en geeft u alleen voorrang op vrijkomende woningen in Palenstein. De volgorde van toewijzing is dezelfde als bij uw eerdere herhuisvestingsurgentie (zie bladzijde 4). Wel voorrang, geen verhuisvergoeding Bij het terugkeren naar de wijk heeft u geen recht op een verhuisvergoeding. De vergoeding die u bij het verlaten van uw oude woning ontving, is een eenmalige uitkering. Spijt van uw verhuizing buiten de wijk? Stel, u bent verhuisd naar een woning buiten Palenstein maar u krijgt spijt van uw keuze om de wijk te verlaten. U kunt dan gebruikmaken van de zogenaamde spijtoptantenregeling in het sociaal statuut. 7

15 8

16 In en om de flat. Zo houden we het prettig leefbaar. 5 Vanaf de peildatum heeft u twee jaar de tijd om een andere woning te vinden. Eén voor één vertrekken bewoners uit de flat en komen er woningen vrij. Om ervoor te zorgen dat de bewoners die nog wel in de flat wonen, zich er prettig kunnen blijven voelen, gaan we leegstaande woningen tijdelijk verhuren. Ook maken we samen met u een plan voor het beheer van de flat. Tijdelijke verhuur Na de peildatum verlaten de eerste bewoners de flat. Als de woningen die zij verlaten, leeg zouden blijven, zou de flat er al snel ongezellig uitzien. Ook komt dat de veiligheid niet ten goede. Daarom worden de vrijkomende woningen tijdelijk verhuurd. Vidomes, De Goede Woning en de gemeente Zoetermeer hebben besloten de tijdelijke verhuur uit te besteden. De tijdelijke verhuurder heeft ruime ervaring met tijdelijke verhuur. Voor de tijdelijke huurders gelden dezelfde woonregels als voor de vaste bewoners. U kunt er dus op rekenen dat de tijdelijke verhuurder samen met uw corporatie toeziet op de naleving daarvan. Vertrekken uw kinderen later dan u? Als uw inwonende meerderjarige kinderen of andere bewoners van uw appartement niet met u meeverhuizen, kunnen zij eventueel nog in uw oude woning blijven wonen. Daarvoor sluiten zij dan een tijdelijke huurovereenkomst met de tijdelijk verhuurder. Wilt u hiervan gebruikmaken, meld dit dan aan uw corporatie. Dan kan daar - als u gaat verhuizen - bij de oplevering van uw woning rekening mee worden gehouden. Beheerplan: schoon, heel, veilig en ook een beetje gezellig In de periode tot de sloop van de flat zijn er een hoop zaken waar extra aandacht voor nodig is. Er vinden regelmatig verhuizingen plaats; van vertrekkende bewoners of van huurders die tijdelijk in de flat komen wonen. Dan ontstaan er ook de nodige vragen. Zoals waar laat ik mijn grofvuil? of kan ik wel van de lift gebruik maken op de dag van mijn verhuizing?, of Waar vind ik even een oppas voor mijn kinderen?. Praktische vragen, waar een praktisch antwoord op moet komen om te zorgen dat de verhuizingen op een goede manier verlopen. En om te zorgen dat de flat schoon, heel en veilig blijft voor de achterblijvers. Daarom gaan we een beheerplan maken. Samen met u. 9

17 Doet u ook mee? U weet het beste wat u nodig heeft om u prettig te blijven voelen in de flat, of om uw verhuizing goed te laten verlopen. Denkt u bijvoorbeeld aan het ophangen van gordijnen in de woningen die leeg staan, post weghalen, afspraken maken over het gebruik van de liften bij verhuizingen, het bereikbaar houden van de entree, het schoonhouden van openbare ruimten, verlichting, ramen lappen, of het houden van toezicht op lege woningen of de spullen die u verhuist. En denkt u ook aan wat u als bewoners voor elkaar kunt doen. Bijvoorbeeld het oppassen op elkaars kinderen, een oudere buurvrouw helpen met het inpakken, even uitblazen met een kopje koffie in een gezamenlijke ruimte in de flat. Wij horen graag welke vragen of ideeën u heeft als u denkt aan uw verhuizing of aan het leefbaar houden van uw flat! De buurt denkt mee Het eerste deel van het beheerplan maakt u samen met andere bewoners en uw corporatie. Daarna worden mensen uit de omgeving van de flat uitgenodigd om mee te werken aan het plan. Zij hebben namelijk ook te maken met de gevolgen van de sloopplannen voor uw flat. Bij het tweede deel van het beheerplan worden bovendien partijen uitgenodigd die in de wijk werken. Dit zijn de politie, de gemeente, de huurdersvertegenwoordiging, de vrijwilligersorganisaties, en de andere corporaties. Deze partijen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het schoon, heel en veilig houden van de omgeving. Ook hebben ze wellicht mogelijkheden om u te helpen bij uw herhuisvesting. U bent van harte welkom om mee te denken en mee te werken aan het maken en het uitvoeren van het beheerplan. Uw corporatie zal u daarvoor uitnodigen. Let op uw brievenbus! 10

18 Sociaal statuut. U heeft rechten. 6 Als bewoner van een flat die gesloopt gaat worden, heeft u rechten. Deze rechten zijn vastgelegd in een sociaal statuut. Het sociaal statuut is in overleg met bewoners samengesteld. Er staan afspraken in over bijvoorbeeld verhuisvergoedingen, voorrang op een andere woning, en huurdersbegeleiding. Hier zetten we de belangrijkste regelingen nog eens voor u op een rij. Het volledige sociaal statuut vindt u op de websites van Vidomes en De Goede Woning. Het sociaal statuut geldt voor alle bewoners die een huurcontract hebben voor onbepaalde tijd en een woning huren in een flat in Palenstein die gesloopt gaat worden. Het sociaal statuut geldt vanaf de peildatum die voor uw flat is vastgesteld. De peildatum staat in de officiële brief die u van uw corporatie heeft ontvangen over de sloop van uw flat. Tijdens het huisbezoek neemt de bewonersbegeleider het sociaal statuut met u door. In andere hoofdstukken in deze map vindt u informatie over wat u moet doen om voor de belangrijkste regelingen in aanmerking te komen. Hieronder vindt u een overzicht van de regelingen in het sociaal statuut. De financiële regelingen. Dat zijn: Verhuisvergoeding Bevriezing van de huurprijs van uw huidige woning Vergoeding van zelf aangebrachte voorzieningen Beperking van dubbele woonlasten Huurgewenning Overige financiële regelingen De praktische regelingen. Dit zijn: Voorrang op een andere woning Mogelijkheid om terug te keren naar de wijk: - Spijtoptantenregeling bij verhuizing buiten de wijk - Voorrang bij huur of koop in het vernieuwingsgebied Begeleiding Hulp aan ouderen en mindervaliden Verhuisvergoeding Als bewoner van een flat die gesloopt gaat worden, heeft u recht op een eenmalige verhuisvergoeding. De vergoeding wordt elk jaar door de Rijksoverheid bepaald, op 1 maart. Uw corporatie informeert u daarna over de nieuwe hoogte van de vergoeding. De vergoeding van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 is 5.658,-. 60% van de verhuisvergoeding ontvangt u binnen tien werkdagen nadat u de huur van uw woning heeft opgezegd. De andere 40% ontvangt u nadat u de sleutels van uw woning heeft ingeleverd en de woning volgens afspraak heeft opgeleverd. Heeft u een huurachterstand? Dan verrekenen wij deze met de verhuisvergoeding. Bevriezing van de huurprijs van uw huidige woning Vanaf de peildatum wordt de huur die u voor uw huidige woning moet betalen niet meer verhoogd. De servicekosten worden wel op de gebruikelijke manier aan u berekend. Een verhoging daarvan is dus mogelijk. 11

19 Vergoeding van zelfaangebrachte voorzieningen Ondanks dat de flat gesloopt wordt, kunt u nog wel in aanmerking komen voor vergoeding van verbouwingen die u zelf heeft aangebracht. Zoals bijvoorbeeld een nieuwe keuken. Voor deze vergoeding gelden de regels van uw corporatie. U moet bijvoorbeeld vooraf schriftelijk toestemming hebben gekregen voor de verbouwing om voor vergoeding in aanmerking te komen. Als u zelf aangebrachte voorzieningen wilt meeverhuizen, maakt u hier dan tijdig afspraken over met uw corporatie. Tegemoetkoming bij dubbele woonlasten U heeft recht op een tegemoetkoming in de kosten, als u te maken krijgt met dubbele woonlasten. Dat kan het geval zijn als u uw nieuwe woning al moet huren of kopen voordat de opzegtermijn van uw huidige woning is verstreken. De bijdrage wordt maximaal twee maanden uitgekeerd en is gelijk aan de huurprijs van uw huidige woning, exclusief de service-, water- en stookkosten. Huurgewenning U heeft recht op een tijdelijke bijdrage van drie jaar in de huurkosten als de huurprijs van uw nieuwe woning hoger is dan wat u gewend was. De regeling voor huurgewenning geldt als de nieuwe huurprijs, inclusief de huurtoeslag, bruto minimaal 50,- en maximaal 150,- hoger is dan de huur die u nu betaalt. De hoogte van de bijdrage is dus afhankelijk van de nieuwe huur die u gaat betalen, en van de huurtoeslag die u eventueel ontvangt. Overige financiële regelingen Gratis inschrijving De kosten voor uw inschrijving bij Woonnet Haaglanden komen vanaf de peildatum voor rekening van uw corporatie. Regeling onvoorziene situaties Alle bewoners moeten kunnen verhuizen naar een geschikte nieuwe woning. Daarvoor zijn de voorrangsregeling, de verhuisvergoeding en de andere regelingen in het sociaal statuut bedoeld. Toch kan het voorkomen dat u meer dan andere bewoners in de knel komt doordat u moet verhuizen. Is dat het geval, dan is er een Toetsingscommissie. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van Vidomes, De Goede Woning, Vestia, de huurdersorganisaties en een onafhankelijk lid. Samen bekijken ze wat er in uw bijzondere geval gedaan kan worden. De regeling onvoorziene situaties geldt overigens niet alleen voor financiële knelpunten. Heeft u een bijzondere hulpvraag? Bespreekt u dit dan met de bewonersbegeleider. Voorrang op een andere sociale huurwoning Wij willen graag dat u zo snel mogelijk weer een plek vindt, waar u zich thuis voelt. Daarom krijgt u voorrang op een sociale huurwoning in de regio Haaglanden. Op bladzijde 3 staat hoe u voorrang verkrijgt en wat de regels zijn voor woningtoewijzing. In het onderstaande schema staat hoe de bijdrage wordt berekend. U krijgt de bijdrage in één keer uitgekeerd van uw corporatie. 12

20 Sociaal statuut 6 Terugkeren naar de wijk Ook als u na uw verhuizing graag wilt terugkeren naar Palenstein, heeft u in een aantal gevallen recht op voorrang. Dit zijn: Spijtoptantenregeling bij verhuizing buiten de wijk U krijgt opnieuw een herhuisvestingsurgentie als u binnen een jaar na uw verhuizing aangeeft dat u wilt terugkeren naar de wijk. Deze voorrang geldt dan voor een jaar en alleen voor Palenstein. Voorrang bij nieuwbouw Als u later graag een nieuwbouwwoning wilt in het vernieuwingsgebied, dan krijgt u voorrang op andere woningzoekenden. De voorrang geldt alleen als u vóór uw vertrek uit uw huidige woning heeft aangegeven dat u in aanmerking wilt komen voor een nieuwbouwwoning. De volgorde van woningtoewijzing wordt bepaald op basis van uw huidige woonduur. Op bladzijde 7 leest u meer over het terugkeren naar de wijk. Begeleiding Uw flat gaat worden gesloopt en u moet vanaf de peildatum gaan verhuizen. Maar u staat er niet alleen voor. U kunt rekenen op begeleiding van uw woningcorporatie en de samenwerkende partijen in de wijk. Hulp bij het zoeken naar een andere woning In principe zoekt u zelf actief naar een andere woning. Maar weet u bijvoorbeeld niet hoe u kunt zoeken op Dan kan de bewonersbegeleider van uw corporatie u uitleggen hoe dat gaat. Of lukt het u na herhaaldelijk proberen niet om een geschikte woning te vinden? Bespreek het dan met de bewonersbegeleider. Mogelijk heeft die tips over hoe het misschien wel lukt. Hulp aan ouderen en mindervaliden Het sociaal statuut kent een bijzondere regeling voor passende hulp aan oudere en mindervalide bewoners. Voor u kan de urgentie bijvoorbeeld eerder worden aangevraagd als uw herhuisvesting meer tijd vereist. Woningaanpassingen voor mindervaliden worden gratis verwijderd en in uw nieuwe woning weer aangebracht. En als het nodig is, krijgt u gratis hulp bij het in- en uitpakken. Bespreek het met de bewonersbegeleider als extra ondersteuning noodzakelijk is. Dan kan de corporatie u misschien zelf helpen, óf u in contact brengen met de Toetsingscommissie, óf met de Palenstein-coach. De Palenstein-coach is een medewerker van de gemeente die alle hulpverlening door de zorg- en welzijnspartijen in de wijk coördineert. U hoeft dan niet zelf uit te zoeken bij welke instanties u moet zijn als u met een lastig probleem zit. Huisbezoeken Tijdens de huisbezoeken ontvangt u praktische informatie over het sociaal statuut en het zoeken naar een andere woning. Uw woonwensen worden besproken en u krijgt hulp bij het invullen van aanvraagformulieren. Als het nodig is, is er een tolk aanwezig tijdens het huisbezoek. Meer informatie over de huisbezoeken vindt u op bladzijde 1. 13

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging.

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging. INFORMATIE OVER: Informatie voor huurders van Vidomes huur betalen inwonen, medehuurderschap en deelopzegging klachten melden huur opzeggen contact met Vidomes Welkom bij Vidomes WELKOM Welkom bij Vidomes!

Nadere informatie

Verkoophandboek Verkoop

Verkoophandboek Verkoop Verkoophandboek Verkoop Uw huis verkopen U wilt uw huis verkopen. Dat is een ingrijpende beslissing. Eentje met gevolgen. En dan is het inderdaad slim om mensen in te schakelen met verstand van zaken.

Nadere informatie

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen Huurwegwijzer Huren bij Wonen Wateringen Van harte welkom in uw nieuwe woning Wonen Wateringen heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt

Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15 www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt Inhoud 1. Wat is het Sociaal Plan? 4 2. Het project en de aanpak 5 2.1 Project 5 2.2

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen Bewonersinformatie Inleiding Belangrijke gegevens Algemene informatie Huurovereenkomst Bewonersparticipatie Uw woning veranderen of verbouwen Ontevreden over Tablis Wonen Onze huismeesters Diversen Huurovereenkomst

Nadere informatie

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist?

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Stapels lege dozen staan in de gang, klaar om in te pakken. De verhuizer is gebeld en de adreswijzigingen liggen klaar. U gaat nog één keer

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Verhuizen. waar moet u op letten?

Verhuizen. waar moet u op letten? Verhuizen waar moet u op letten? Uw spullen uitzoeken, inpakken, de huurovereenkomst opzeggen of ondertekenen, adreswijzigingen versturen. Bij een verhuizing komt heel wat kijken! Waar u allemaal rekening

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Informatie voor huurders van Vidomes. Ik verhuis naar een andere woning. Wat moet ik allemaal regelen? Over huuropzegging en oplevering van uw woning

Informatie voor huurders van Vidomes. Ik verhuis naar een andere woning. Wat moet ik allemaal regelen? Over huuropzegging en oplevering van uw woning Informatie voor huurders van Vidomes Ik verhuis naar een andere woning. Wat moet ik allemaal regelen? Over huuropzegging en oplevering van uw woning Verhuizen? Zo laat u uw huidige woning achter Verhuist

Nadere informatie

Huren bij WOONopMAAT juli 2009

Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Inhoud Welkom bij WOONopMAAT 2 Huur Huurovereenkomst 2 Een goede huurder zijn 2 Huurbetaling 2 Huurachterstand 3 Huurverhoging 3 Huurtoeslag 3 Huuropzegging 3 Onderhoud Onderhoudsrechten

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

VERHUIZEN... méér dan het afleggen van een verhuisafstand

VERHUIZEN... méér dan het afleggen van een verhuisafstand VERHUIZEN... méér dan het afleggen van een verhuisafstand Het overbruggen van de verhuisafstand tussen uw huidige en toekomstige woonplaats is maar een onderdeel van het totale verhuisgebeuren. Goede voorbereiding

Nadere informatie

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname Verhuizen Als u gaat verhuizen, hebt u van alles te doen. U gaat een drukke tijd tegemoet. Met leuke activiteiten, maar u zult ook een aantal zaken formeel moeten regelen. In deze folder vindt u de belangrijkste

Nadere informatie

mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015

mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015 mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015 Arcade Halve Marathon een groot succes! Geen maximale huurverhoging in 2015 Aanpassing in huis nodig om zelfstandig te blijven wonen?

Nadere informatie

Wanneer kan ik me inschrijven bij WoonnetRijnmond? Hoe kan ik me inschrijven bij WoonnetRijnmond? Wat kost een inschrijving?

Wanneer kan ik me inschrijven bij WoonnetRijnmond? Hoe kan ik me inschrijven bij WoonnetRijnmond? Wat kost een inschrijving? Wanneer kan ik me inschrijven bij WoonnetRijnmond? U kunt zich bij WoonnetRijnmond inschrijven voor een huis, bedrijfsruimte, parkeerplaats of berging als u minimaal 18 jaar oud bent, of uw partner minimaal

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Dé woongids voor studenten woonruimte in Amsterdam

Dé woongids voor studenten woonruimte in Amsterdam Dé woongids voor studenten woonruimte in Amsterdam COLOFON Uitgave Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen Postbus 1900, 1000 BX Amsterdam Deze gids is totstandgekomen mede dankzij bijdragen van: Shirley van

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Vastgesteld d.d. 1mei 2009 Inhoud 0. INLEIDING.3 1. ALGEMEEN 4 2. PROCEDURE 4 2.1 SL00PBEsLuIT 4 2.2 HuuROPzEGGING 4 2.3 INDIVIDUELE AFSPRAKEN MET BEWONERS (HuISBEzoEKEN)

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot Gids voor goed wonen Alles over huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Prettig en zorgeloos wonen. Dat wensen wij iedereen toe. Daarover gaat dit boekje. Het is de tweede, geheel herziene versie

Nadere informatie

Je komt van alles tegen

Je komt van alles tegen Een uitgave van Woningstichting Brummen 21e jaargang - winter 2011 Allround-reparateur Jan Woertman zwaait na 45 jaar af Je komt van alles tegen Voor het uitvoeren van reparaties en het oplossen van storingen

Nadere informatie

Aangenaam... wij zijn De Goede Woning! Alles wat u moet weten over wonen bij De Goede Woning

Aangenaam... wij zijn De Goede Woning! Alles wat u moet weten over wonen bij De Goede Woning Aangenaam... wij zijn De Goede Woning! Alles wat u moet weten over wonen bij De Goede Woning Welkom in uw nieuwe woning. Wij hopen dat u zich hier snel thuis voelt. Daarbij helpen wij u graag een handje.

Nadere informatie

Welkom bij Woonkracht10

Welkom bij Woonkracht10 Welkom bij Woonkracht10 woonwijzer Welkom bij Woonkracht10 Inhoud Welkom bij Woonkracht10 4 Huurprijzen 5 Hoe betaalt u de huur? 5 Huurverhoging 5 Hoe wordt de huurprijs van uw woning bepaald? 6 Overige

Nadere informatie