Inhoudsopgave. Bijstand WWB Extra inkomen voor 65-plussers. Ieder heeft recht op een minimuminkomen 3. Wat is de bijstand 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Bijstand WWB Extra inkomen voor 65-plussers. Ieder heeft recht op een minimuminkomen 3. Wat is de bijstand 4"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Ieder heeft recht op een minimuminkomen 3 Wat is de bijstand 4 Wanneer krijgt u bijstand 4 AOW én bijstand van de SVB 5 Voor welke gemeenten regelt de SVB de bijstand 6 Extra inkomen voor 65-plussers Afspraken met uw gemeente 6 Wordt u binnenkort 65 jaar 7 Al 65 jaar maar geen AOW 7 Hoe hoog is de bijstand 8 Wat zijn inkomsten 9 Wat is vermogen 10 Heeft u een koopwoning 10 Soms krijgt u extra geld 10 Vrijstelling van gemeentebelastingen 11 Uw ANW/AOW geeft u tips 11 Heeft u nog vragen 12 Zo kunt u ons bereiken 12

2 Een aanvulling op uw inkomen Heeft u een gekorte AOW en verder geen of weinig inkomen? Of weet u nu al dat uw AOW die u over een tijdje krijgt niet het volle bedrag zal zijn? U kunt dan misschien een aanvulling krijgen van de overheid. Dit is geregeld in de Wet werk en bijstand (WWB). Ieder heeft recht op een minimuminkomen Wie geen werk of uitkering heeft, kan meestal niet in zijn eigen onderhoud voorzien. Iedereen in Nederland heeft recht op een minimumbedrag om van te leven. Dit heet het sociaal minimum. Wie onder dit sociaal minimum zit, kan geld krijgen van de overheid: de bijstandsuitkering. De bijstand is er ook voor mensen die een laag AOW-pensioen en verder geen of weinig inkomsten hebben. In deze brochure leest u hierover algemene informatie. Bijstand vraagt u aan in uw gemeente. Maar in enkele gemeenten kunnen mensen van 65 jaar en ouder hiervoor terecht bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Meer hierover leest u op blz. 5.

3 5 Heeft u alleen een klein pensioen? De bijstand vult aan tot het sociaal minimum. Wat is de bijstand? De bijstand is een uitkering gelijk aan het sociaal minimum. Elk jaar stelt de overheid het sociaal minimum opnieuw vast. Gaat dit omhoog, dan wordt ook de bijstand hoger. Voor 65-plussers is de bijstand ongeveer gelijk aan de netto AOW. Normaal gesproken kunnen mensen alleen bijstand krijgen als zij geen betaald werk kunnen vinden. Maar 65-plussers worden niet verplicht om werk te zoeken. AOW én bijstand van de SVB De gemeente regelt de bijstand voor iedereen. Dus ook voor mensen die 65 en ouder zijn. Maar voor enkele gemeenten regelt de SVB al de bijstand voor 65- plussers. Voortaan krijgen zij de AOW en bijstand elke maand in één bedrag op hun rekening. En nu hoeven ze een wijziging in hun situatie nog maar één keer door te geven. De SVB past dan meteen de bijstand en AOW aan. Heeft u een gekorte AOW omdat u niet altijd in Nederland heeft gewoond? En heeft u verder geen of weinig inkomsten? Dan kunt u een aanvulling tot het sociaal minimum krijgen. Wanneer krijgt u bijstand? Om bijstand te krijgen moet u wonen in Nederland en ingeschreven staan bij een gemeente. Uw inkomen moet onder het sociaal minimum liggen. Verder mag u niet te veel eigen vermogen hebben. Wat vermogen is, leest u onder Wat is vermogen? (zie blz. 10). Voor de bijstand wordt gekeken naar al uw inkomsten. Bent u getrouwd of samenwonend? Dan telt ook het inkomen van uw partner mee. Of van een kind ouder dan 18 jaar dat nog bij u thuis woont. Heeft u een gekorte AOW en nog geen bijstand? Woont u in een van de hierna genoemde gemeenten, dan kunt u bijstand aanvragen bij uw SVB-kantoor. Anders moet u die aanvragen bij uw gemeente. Voor steeds meer gemeenten regelt de SVB de bijstand. U krijgt automatisch bericht hierover.

4 6 Voor welke gemeenten regelt de SVB de bijstand? Aalten Apeldoorn Assen (incl. Aa en Hunze, Tynaarlo) Beek Borger-Odoorn Brummen Cuijk Culemborg Delft Den Haag Deventer Ede Eindhoven Enschede Epe Halderberge Heemskerk Heerlen Hellevoetsluis Helmond Hillegom Hoorn Katwijk Leek Leiden Leiderdorp Leudal Lisse Lith Maarssen Maasdonk Marum Nijmegen Noordenveld Noordoostpolder Noordwijk In de loop van 2008 volgen meer gemeenten. Noordwijkerhout Oss Oude IJsselstreek Overbetuwe Reiderland Rotterdam Scheemda Schinnen Sittard-Geleen Smallingerland Teylingen Utrecht Velsen Vlaardingen Winschoten Winterswijk Zoetermeer Zutphen Heeft u al AOW en bijstand? Als de SVB ook voor uw gemeente de bijstand gaat regelen, krijgt u hierover automatisch bericht. Afspraken met uw gemeente Gaat u uw bijstand van de SVB ontvangen? En betaalt uw gemeente bepaalde rekeningen voor u, zoals de huur, het gas en licht, of de premie voor de ziektekosten? Afspraken die u hierover heeft gemaakt met uw gemeente neemt de SVB over. Daarover hoeft u zich dus geen zorgen te maken. Op uw specificatie van de SVB ziet u de speciale betalingen apart vermeld staan. Wordt u binnenkort 65? U ontvangt 6 maanden voor uw 65ste een formulier van de SVB om AOW aan te vragen. Heeft u een korting op uw AOW omdat u niet altijd in Nederland heeft gewoond? Dan informeert de SVB u over de mogelijkheid om aanvullende bijstand aan te vragen. Er zijn nu twee mogelijkheden. U woont in een gemeente waarvoor de SVB de bijstand regelt Van de SVB ontvangt u algemene informatie over de bijstand. U mág bijstand aanvragen, u bent dit niet verplicht. Wilt u wel bijstand aanvragen? Dan stuurt de SVB op uw verzoek een aanvraagformulier. Uw SVBkantoor wil u graag helpen bij het invullen van de aanvraag. U woont in een andere gemeente In de toekenningsbrief van uw AOW wijst de SVB u op de mogelijkheid om bijstand aan te vragen. Maar u kunt die alleen aanvragen bij uw eigen gemeente. Al 65 jaar maar geen AOW? Bent u al 65 maar heeft u geen AOW? Bijvoorbeeld omdat u pas na uw 65ste in Nederland bent komen wonen en dus nooit verzekerd bent geweest voor de AOW. Toch kunt u op een zeker moment een gedeeltelijke AOW krijgen. De periode van uw 15e verjaardag tot 1 januari 1957 wordt dan namelijk alsnog meegeteld als verzekering voor de AOW. U moet hiervoor 6 jaar na uw 59ste hebben gewoond in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba. En u heeft de Nederlandse nationaliteit, of uw nationaliteit kan hiermee worden gelijkgesteld. Deze regeling geldt alleen voor mensen die geboren zijn vóór 1 januari Uw SVB-kantoor informeert u verder hierover. De SVB wijst u op uw gekorte AOW. U kunt dan zelf kiezen voor bijstand aanvragen. Nooit verzekerd geweest voor de AOW? Vraag dan toch AOW aan. De SVB houdt u dan goed op de hoogte.

5 8 9 Heeft u al bijstand en krijgt u voor het eerst AOW? Dan moet u er rekening mee houden dat uw AOW meetelt als inkomen en van uw bijstand afgaat. U krijgt een aanvulling uit de bijstand tot het sociaal minimum. Hoe hoog is de bijstand? De hoogte van de bijstand hangt af van uw woonsituatie. Woont u alleen? Dan krijgt u het normbedrag voor een alleenstaande. Bent u gehuwd of samenwonend? Dan geldt voor u het normbedrag voor gehuwden en samenwonenden. Er zijn verder ook normbedragen voor alleenstaande ouders met een inwonend kind onder de 18 jaar en voor mensen die in een verpleeginstelling verblijven. Naast uw bijstand krijgt u vakantiegeld. Elk jaar in mei ontvangt u het vakantiegeld in één bedrag. Wat zijn inkomsten? De bijstand die u krijgt hangt af van de hoogte van uw inkomsten. Heeft u een partner? Dan tellen ook de inkomsten van uw partner mee. Op uw 65ste krijgt u AOW. U hoeft dan niet meer te werken, maar dat mag natuurlijk wel. Wat u met werken verdient, gaat af van uw bijstand. Ontvangt u naast uw AOW een pensioen of uitkering? Ook die wordt meegeteld als inkomsten. Blijft u onder het sociaal minimum, dan krijgt u aanvullende bijstand. Welke soorten inkomsten meetellen voor de bijstand ziet u in dit overzicht. Hierin staan niet alle soorten inkomsten maar de meest voorkomende. Krijgt u huurtoeslag of zorgtoeslag? Die tellen niet mee als inkomsten. In het overzicht staan de bedragen voor 65-plussers per 1 januari Jaarlijks wijzigen de normbedragen. uw situatie uw normbedrag uw vakantie-uitkering u woont alleen? 1.918,48? 45,30 u bent gehuwd/ woont samen? 1.259,71? 62,13 u bent alleenstaande ouder met een kind? 1.132,09? 55,83 AOW-pensioen plus toeslag een ander pensioen loon uit werk WAO-/WIA-uitkering WW-uitkering alimentatie die u krijgt een verzekeringsuitkering sommige heffingskortingen van de Belastingdienst een (voorlopige) teruggave van de Belastingdienst (lijf)rente kostenvergoeding voor vrijwilligerswerk ontvangen inkomsten uit kamerverhuur Hoeveel bijstand u werkelijk ontvangt, hangt af van de inkomsten die u heeft, bijvoorbeeld uw AOW. En ook van uw eventuele vermogen.

6 10 11 Wat is vermogen? Voor de bijstand telt ook het eigen vermogen van u, uw partner en overige gezinsleden mee. Dit zijn al uw bezittingen in geld en (onroerende) goederen, zoals: spaargeld, een koopwoning, een auto, caravan of boot. Maar ook: een erfenis, een schenking of een prijs uit een loterij. Heeft u schulden? Die mag u aftrekken van de waarde van uw vermogen. Voor uw vermogen geldt: u gebruikt eerst uw eigen vermogen voordat u van de bijstand gebruik kunt maken. Maar wel mag u een bepaald bedrag houden. Dit is? voor alleenstaanden en? voor gehuwden en samenwonenden (bedragen per 1 januari 2008). Heeft u een koopwoning? U hoeft uw koopwoning niet te verkopen om voor bijstand in aanmerking te komen. Wel telt de waarde van uw huis (of woonboot of woonwagen) mee als vermogen. De omvang van dat vermogen is de waarde van de woning min de nog openstaande hypotheekschuld. Is dit bedrag hoger dan? ? Dan kunt u alleen bijstand krijgen in de vorm van een lening. U betaalt de lening terug als uw inkomsten boven bijstandsniveau stijgen, of als u uw huis verkoopt. Soms krijgt u extra geld Uw koelkast of wasmachine is net kapot gegaan. Maar u kunt geen nieuwe kopen, want daarvoor heeft u te weinig geld. Bij uw gemeente kunt u hiervoor een speciale vergoeding aanvragen: de bijzondere bijstand. Welke vergoedingen u kunt krijgen, verschilt per gemeente. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente. Ontvangt u AOW plus bijstand van de SVB? Dan kunt u voor de bijzondere bijstand toch alleen terecht bij uw gemeente. Vrijstelling van gemeentebelastingen Heeft u weinig inkomen? Dan hoeft u misschien bepaalde belastingen van de gemeente niet of maar gedeeltelijk te betalen. Bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting (ozb) voor uw woning, en de heffingen voor huisvuil en riolering. Meer informatie hierover kunt u aan uw gemeente vragen. Uw AOW/Anw geeft u tips Als AOW er ontvangt u elk jaar in januari en juli ons informatiemagazine Uw AOW/Anw. Hierin staan veel onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. In het januarinummer geven we aan hoe u geld kunt (terug)krijgen van de Belastingdienst. Bijvoorbeeld omdat u hoge ziektekosten heeft of bijzondere uitgaven heeft gedaan. Nieuw is de extra tegemoetkoming van de Belastingdienst. Die is voor mensen die geen of weinig belasting hebben betaald maar wel hoge ziektekosten hebben. Van de Belastingdienst ontvangt u een Tz-formulier om de tegemoetkoming aan te vragen. Meer informatie kunt u vinden op Of u belt (gratis) Heeft u Uw AOW/Anw niet meer? Geen probleem. U kunt het downloaden van of opvragen bij uw SVB-kantoor.

7 12 Heeft u nog vragen? Deze brochure informeert u op hoofdlijnen over de bijstand. Misschien heeft u nog vragen. Bent u nog lang geen 65 jaar? En wilt u meer weten over de bijstand? Het beste kunt u dan contact opnemen met uw gemeente. Bent u al 65 jaar of wordt u dit binnenkort? Bel dan uw SVB-kantoor. Zo kunt u ons bereiken BREDA (076) Rat Verleghstraat NZ Breda DEVENTER (0570) Snipperlingsdijk BJ Deventer GRONINGEN (050) Cascadeplein AD Groningen LEIDEN (071) Stationsplein AJ Leiden NIJMEGEN (024) Takenhofplein SZ Nijmegen ROERMOND (0475) Laurentiusplein CS Roermond ROTTERDAM (010) Posthumalaan AG Rotterdam (bezoek op afspraak) UTRECHT (030) Graadt van Roggenweg AH Utrecht ZAANSTAD (075) Stationsstraat DK Zaandam 9200NO/0508

Hoe zit het met uw AOW?

Hoe zit het met uw AOW? Hoe zit het met uw AOW? Als u 65 bent, krijgt u AOW. Dat weet iedereen. Maar hoe hoog is de uitkering? Als u alleenstaand bent of als u samenwoont. En hoe zit het als u straks samenwoont met een partner

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW Inhoud Wat is AOW 2 Waarom een vrijwillige verzekering 2 Voor wie is de vrijwillige verzekering 2 Hoe lang kunt u zich vrijwillig

Nadere informatie

Ouderdom Uw rechten in Duitsland en Nederland

Ouderdom Uw rechten in Duitsland en Nederland Ouderdom Uw rechten in Duitsland en Nederland Inhoud Uit welk land kunt u een pensioen krijgen? 2 Tijdvakken 2 Het Nederlandse AOW-pensioen 4 De Duitse Altersrente 5 Waar kunt u uw aanvraag indienen? 9

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden.

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden. De meest gestelde vragen van werkzoekenden WW-uitkering 1. Hoe vraag ik een uitkering aan? Om een uikering te krijgen moet u zich inschrijven bij het UWV WERKbedrijf. Vanaf het moment dat u weet dat u

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Pensioen wat u zeker weten moet Inhoudsopgave pagina Pensioen, wat is dat precies? 4 Aanvullingen 7 Een hoger pensioen 8 Hoeveel pensioen krijgt u? 11 Inhoudingen op uw pensioen 13 De betaling 14 Als

Nadere informatie

Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat?

Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat? Over Wajong aangevraagd vóór 1 januari 2010 Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

AOW voor mensen buiten Nederland

AOW voor mensen buiten Nederland Algemene Ouderdomswet AOW voor mensen buiten Nederland Inhoud Wat is de AOW 2 Voor wie is de AOW 2 Wanneer krijgt u AOW 4 Wonen in het ene en werken in het andere land 4 Een toeslag voor uw partner 5 Inkomsten

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Pensioen in het buitenland, kan dat?

Pensioen in het buitenland, kan dat? Pensioen in het buitenland, kan dat? Wil je van je pensioen genieten in het buitenland? Dat kan, maar er is wel een aantal zaken waar je op moet letten. Bijvoorbeeld hoe het zit met de AOW, de zorgverzekering

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

WWB (Wet werk en bijstand)

WWB (Wet werk en bijstand) WWB (Wet werk en bijstand) www.utrecht.nl/bijstandsuitkering Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Inhoud Liever werk dan bijstand 3 Uw rechten en uw plichten 4 Als u een uitkering aanvraagt 5

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Een bijdrage voor uw huur

Een bijdrage voor uw huur 12345toe 2010 Aanvragen Toelichting Huurtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Toeslagpartner

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 juli 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen of

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 2 e druk april 2008

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21.

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21. Inhoud Inleiding 3 Financiële tegemoetkomingen 4 Uitgaven 10 Uitkomen met inkomen 11 Betalingen 17 Valkuilen 19 Kinderen 21 Tot slot 23 2 Geldzaken Wanneer u van een laag inkomen leeft, is het elke maand

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Stand van zaken van de sociale zekerheid

Stand van zaken van de sociale zekerheid Stand van zaken van de sociale zekerheid Overzicht 1 januari 2011 2 Stand van zaken van de sociale zekerheid Inhoudsopgave Inleiding 4 Premieoverzicht 5 Algemene ouderdomswet (AOW) 7 Aanvullende inkomensvoorziening

Nadere informatie

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie.

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. 65 jaar in zicht Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. De brochure 65 JAAR IN ZICHT van de Algemene Onderwijsbond

Nadere informatie