B r a n c h e k w a l i f i c a t i e d o s s i e r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B r a n c h e k w a l i f i c a t i e d o s s i e r"

Transcriptie

1 Ondernemen Ondernemen 1 Maart 2012 P r a k t i s c h e i n f o r m a t i e v o o r h e t e x a m e n O n d e r n e m e n B r a n c h e d i p l o m a P e d i c u r e B r a n c h e k w a l i f i c a t i e d o s s i e r Aandachtspunten: SWOT en ondernemerskwaliteiten Wat kun je met een SWOT analyse? Marktonderzoek en interne analyse = SWOT Kostprijs berekenen kan op verschillende manieren Ondernemingsplan: alles past aan elkaar SMART! Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden om bedrijfsstrategie te omschrijven In deze informatie Artikel BKD Artikel: Evaluatie 1 De eisen voor het branche examen ondernemen Pedicure staan in het branche kwalificatiedossier. De competenties die de Pedicure moet beheersen zijn: Een onderneming starten Wet en regelgeving Marktonderzoek SWOT analyse Ondernemingsplan opstellen Instanties (wie doet wat) Ondernemingsvormen Bedrijfsdoelstelling formuleren Bedrijfsruimte (inrichten) Administratie systeem kiezen Openingsactiviteiten voorbereiden Concurrerend tarief bepalen Zicht op prijzen in de markt Kostprijsberekeningen maken Winstmarge bepalen Artikel ACT Artikel: Ondernemerskwaliteiten 2 Eva l u a t i e exa m e n s o n d e r n e m e n Artikel: Startmogelijkheden Artikel Wet en regelgeving Artikel: instanties Artikel Ondernemingsplan 4 Artikel 5 stappen Artikel: Marketingplan Artikel Bedrijfsprofiel Artikel: Bedrijfsformule De afgelopen maand heeft Capabel Examens een evaluatie gemaakt van de examens Ondernemen (branche Pedicure), die in 2011 en januari 2012 zijn uitgezet. De volgende punten zijn gecontroleerd: check van de inhoud van de examens (voldoet het examen aan de eisen van het branche kwalificatie dossier volgens het HBA, Provoet, deskundigen (docenten ondernemen) en de vaststellingscommissie ) check van de opmaak en formulering van de examens Artikel SWOT analyse Artikel: SMART Artikel Kostprijs 8 Artikel Kostprijs 9 7 check van de examenprocessen check van de meest gemaakte fouten in de examens check van de correctoren van de examens Artikel Kostprijs voorbeeld 10 1

2 De informatie over ondernemen gaat in op de MEEST GEMAAKTE fouten in het examen. Het is daarmee geen complete examenstof. De informatie is te gebruiken als EXTRA informatie op de examenstof. De meeste fouten hebben te maken met: SWOT analyse: wat is het en waar gebruik je het voor SMART en bedrijfsdoelstellingen Ondernemersplan Kostprijsberekening Rekenen in het algemeen A C T C a p a b e l E x a m e n s Op basis van deze evaluatie heeft Capabel Examens de volgende acties ondernomen na een grondige analyse van de checkpunten: De examens voldoen aan de exameneisen Format examens aangepast: formulering en lay out Examenprocessen aangescherpt Informatie folder examenstof gebaseerd op de meest gemaakte fouten Werkinstructies correctoren aangescherpt, o.a. op vastleggen cijfers I n l e i d i n g o n d e r n e m e n Wie een bedrijf gaat starten, moet ondernemen. Ondernemen is iets anders dan je vak goed kunnen uitoefenen. Als een eigen bedrijf start, krijg je bijvoorbeeld te maken met onderzoeken, gegevens analyseren, plannen en organiseren, onderhandelen, inkopen, wetten en regels volgen, leidinggeven en gegevens vastleggen. Naast de competenties om je beroep uit te oefenen komen er nog een aantal competenties bij als je een bedrijf start, runt en wil blijven runnen. O n d e r n e m e r s k w a l i t e i t e n Als ondernemer heb je een aantal eigenschappen en vaardigheden nodig. Voorbeelden van eigenschappen van een ondernemer zijn: doorzetter, marktgericht, zelfstandig, creatief, besluitvaardig, assertief, flexibel en betrouwbaar. Voorbeelden van vaardigheden van een ondernemer zijn: financieel inzicht, communicatieve vaardigheden, organisatievermogen en commercieel inzicht. Door je eigen kwaliteiten in kaart te brengen(waar ben ik goed in en waar ben ik (nog)niet goed in) en die naast de kwaliteiten van de ondernemer te leggen, kom je er achter op welke punten je nog bij wilt scholen of welke kwaliteiten je gaat inkopen. S t a r t m o g e l i j k h e d e n Voordat je een bedrijf gaat starten onderzoek je de mogelijkheden die je hebt. Je kiest: de locatie waar je wilt gaan werken je eigen producten het aanbod van behandelingen je werktijden je collega s je eigen tarieven je eigen indeling en inrichting van je bedrijf en ga zo maar door... Let op: ondernemerskwaliteiten horen NIET thuis in een SWOT analyse, een SWOT analyse gaat over je bedrijf! Een persoonlijke SWOT analyse kun je wel maken; deze analyse is dan puur voor jezelf, bedoeld om je eigen sterktes en zwaktes in kaart te brengen en staat nooit als SWOT analyse in een ondernemingsplan. 2

3 W e t e n r e g e l g e v i n g En zijn ook zaken die moeten : je krijgt te maken met de wet- en regelgeving in Nederland. Je moet: een rechtsvorm kiezen, je inschrijven met een (unieke) bedrijfsnaam in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en dan word je automatisch aangemeld bij de Belastingdienst, een administratie bijhouden en die zeven jaar bewaren (ook als je bedrijf al weer gestopt is), de wet bescherming persoonsgegevens naleven in je cliëntenbestand, controleren of je een vestigingsvergunning nodig hebt in de gemeente waar je je bedrijf start en, als je een bord op de stoep wilt zetten of je precariorechten moet afdragen, een vergoeding afdragen aan BUMA/STEMRA en SENAvoor de muziek die je onder werktijd draait voor je cliënten en/of personeel als je personeel in dienst hebt, een arbeidscontract opstellen, het personeel aanmelden voor de loonbelasting, een RI&E opstellen en een personeelsadministratie aanleggen je je houden aan de winkeltijdenwet (per gemeente verschillend) voldoen aan de milieuwetgeving I n f o r m a t i e h a l e n b i j i n s t a n t i e s Voordat je gaat starten wil je natuurlijk weten of je toekomstige bedrijf kans van slagen heeft. Er zijn verschillende instanties waar je terecht kunt voor informatie. Kamer van Koophandel De Kamer van Koophandel heeft drie hoofdtaken: registreren van bedrijven in het Handelsregister, voorlichting geven aan startende ondernemers en stimuleren van de regionale economie. Bij de Kamer van Koophandel kun je ook een handelsnaam onderzoek laten verrichten. In je eigen regio kun je geen Pedicure bedrijf starten met een naam die al in jouw regio voorkomt. Bank Bij de bank kun je terecht met al je financiële vragen. Je vragen kunnen dan bijvoorbeeld gaan over betalingsverkeer, verzekeringen, sparen, kredietregelingen, juridisch advies, branche informatie en startersadvies. Hoofd Bedrijfschap ambachten (HBA) Het HBA behartigt de belangen van de aangesloten ambachten. Het HBA zet zich o.a. in voor verantwoord en upto-date ondernemen. Ze werkt nauw samen met Provoet. Het HBA geeft praktische informatie uit voor startende ondernemers, bijvoorbeeld het startershandboek en de Code voor het voetverzorgingsbedrijf. Als (Medisch) Pedicure betaal je jaarlijks de verplichte heffing aan het HBA. Brancheorganisatie Branche organisatie Provoet behartigt de belangen van haar leden: (Medisch)Pedicures. Provoet biedt ook advies voor startende ondernemers en er zijn mogelijkheden voor het afsluiten van een collectieve verzekering. Accountant / administratiekantoor Een accountant controleert jaarrekeningen, maakt jaarrekeningen op of voert de financiële administratie van een bedrijf. Een accountant geeft na de controles een verklaring af, bijvoorbeeld een accountantsverklaring. Een administratiekantoor verzorgt de financiële administratie voor bedrijven. Denk daarbij aan boekhouden, belastingaangifte, salarisadministratie, aanvragen VAR en opstellen van jaarrekeningen. Afhankelijk van de medewerkers (zijn deze opgeleid tot accountant) kan er een verklaring afgegeven worden na opmaak van de jaarrekening. Lees verder op de volgende pagina >>>> 3

4 Verzekeringsagent Een verzekeringsagent bemiddelt tussen de verzekeringsnemer en de aanbieders. Hij zal de beste opties voor de klant regelen. Een verzekeringsagent sluit verzekeringen en hypotheken af. Tijdens de looptijd blijft de agent aanspreekpunt. Hij zal bij schade de klant helpen. Gemeente De gemeentelijke woonlasten bestaan o.a. uit de OZB (Onroerende zaakbelasting), rioolrecht en afvalstoffenheffing. Per gemeente verschillen de tarieven en de betalingsmogelijkheden. Als ondernemer krijg je met de gemeentelijke regels te maken als je je bedrijf gaat bouwen of verbouwen en als je reclame wilt maken voor je bedrijf waarbij je gebruik maakt van de openbare ruimte (de stoep bijvoorbeeld). In het eerste geval vraag je een bouw / verbouwvergunning aan en in het tweede geval moet je precariorechten betalen. Notaris Een notaris adviseert over belangrijke afspraken die mensen of bedrijven met elkaar willen maken. Hij legt deze gegevens ook vast. Afspraken worden vastgelegd uit vrije wil of omdat dit in de wet staat. Als je bijvoorbeeld een Vennootschap onder firma (VOF) wilt oprichten, mag je de afspraken vastleggen bij de notaris. Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd (als je niets geregeld hebt, dan ben je dat als je getrouwd bent) kun je overwegen om dit te laten omzetten in een overeenkomst op huwelijkse voorwaarden. Je kunt dan het vermogen en alle bezittingen apart laten beschrijven. Je kunt hiermee voorkomen dat in geval van een faillissement zowel je partner als jij het privévermogen kwijt is (als je een eenmanszaak of VOF opricht). O n d e r n e m i n g s p l a n Als je een bedrijf start heb je niet genoeg aan een goed idee. Je moet van dat goede idee een onderneming maken. Om te kijken of je idee een echt bedrijf kan worden, maak je een concept ondernemingsplan. In een ondernemingsplan staan alle aspecten van je toekomstige bedrijf omschreven: Waar ga ik mijn bedrijf vestigen? Welke klanten wil ik in mijn bedrijf? Welke behandelingen bied ik aan? Welke producten ga ik verkopen? Wat kosten mijn behandelingen en producten? Wie zijn mijn concurrenten? Wat zijn kansen? En wat zijn bedreigingen? Hoe ziet mijn bedrijf er uit? Ga ik personeel aannemen? Kan ik winst maken in mijn bedrijf? Moet ik een administratie bijhouden? Welke verzekeringen sluit ik af? Wanneer begin ik echt te verdienen? Hoeveel geld moet ik lenen voor de start van mijn bedrijf? Hoe maak ik mijn bedrijf bekend bij mijn klanten? Een ondernemingsplan is één geheel, alle onderdelen hangen met elkaar samen. Als je één onderdeel aanpast, moet je de andere onderdelen ook bijstellen. Een definitief ondernemingsplan schrijf je voor anderen, om anderen er van te overtuigen dat de plannen voor je bedrijf haalbaar zijn. Het ondernemingsplan is meestal opgedeeld in de volgende hoofdstukken : Gegevens van de onderneming Gegevens van de ondernemer Marketingplan Financieel plan Organisatie en planning 4

5 V i j f s t a p p e n v o o r d a t j e s t a r t Op basis van het ondernemingsplan, je ondernemerskwaliteiten en de steun (wel of niet) van je achterban en de financiële middelen / mogelijkheden, beslis je of je je bedrijf start. De stappen die je kunt nemen zijn: Breng je persoonlijke kwaliteiten in kaart Ondernemerskwaliteiten Motivatie Ervaring Omschrijf je plan in het kort Naam bedrijf Type bedrijf (rechtsvorm) Vestigingsplaats Aanbod (producten en diensten) Verken de markt Doelgroep SWOT analyse Marktonderzoek Marketingmix Omzetprognose Financieel plan opzetten Investeringsbegroting Exploitatiebegroting Liquiditeitsbegroting Plannen en organiseren Activiteitenplan M a r k e t i n g p l a n Als je een bedrijf start, kijk je ook om je heen. Op basis van je eigen idealen en kwaliteiten en wat er al is op de markt maak je een marketingplan. Je begint met een marktonderzoek en het in kaart brengen van sterktes en zwaktes en kansen en bedreigingen (SWOT analyse). Na de analyse van de verzamelde gegevens stel je marketingdoelen op. Je maakt je marketingmix met marketinginstrumenten: een samenhangend pakket waarin je aangeeft wat je wilt met je bedrijf en wat waarschijnlijk winst op gaat leveren. Belangrijk is dat je weet hoe je de kostprijs berekent! In je presentatie en promotieplan geef je aan op welke manier je je presenteert en promoot en welk budget je daar voor wilt reserveren. Het marketingplan maakt onderdeel uit van je ondernemingsplan. In het marketingplan staan de volgende onderwerpen: Bedrijfsprofiel (waarom gaan cliënten naar jouw bedrijf) en je bedrijfsformule Marktonderzoek: cliënten, omgeving en concurrentie analyse SWOT-analyse (sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen van je bedrijf) Doelgroepen Marketingdoelstelling Marketingstrategie Marketingbeleid Marketingmix: 6 P s en kostprijsberekening Marketingbudget en promotieplan Omzetprognose 5

6 B e d r i j f s p r o f i e l In het marketingplan staat een korte omschrijving van je bedrijf, je bedrijfsprofiel. Om je bedrijf kort en herkenbaar te omschrijven, kun je de volgende oefening toepassen. Stel je staat in de lift met een onbekende. Je reist samen met een onbekende naar de 10 e verdieping in een flatgebouw. De persoon die bij je in de lift staat vraagt geïnteresseerd: en wat voor bedrijf ga je precies starten? Weet hij als je op de 10 e verdieping uitstapt, precies wat jij gaat doen? Voorbeeld (NIET SMART) Ik ga met veel enthousiasme een Pedicurebedrijf starten omdat ik mijn diploma bijna gehaald heb. Voorbeeld (SMART) Ik ga per 1 mei 2012 een bedrijf starten aan huis (begane grond, geen drempels of trapjes) voor mensen met voetproblemen of die problemen hebben om zelf de voeten te verzorgen. Ik behandel voeten met veel eelt, likdoorns en moeilijk te knippen nagels, droge voeten en kloven. Gemiddeld komen de cliënten (leeftijd tussen de 50 en 80) om de 6 weken. Ik geef advies en verkoop voetverzorgende producten. Een behandeling duurt 45 minuten en kost 32 euro. De praktijkruimte is nieuw ingericht (licht en strak) volgens de regels en richtlijnen van de branche. B e d r i j f s f o r m u l e e n M a r k t o n d e r z o e k Bedrijfsformule De bedrijfsformule is een samenvatting van je bedrijfsprofiel, liefst samengevat in een kernachtige zin. Marktonderzoek Als je een bedrijf start, verricht je een marktonderzoek. Je verzamelt gegevens over je concurrenten en je toekomstige cliënten. Je kunt een marktonderzoek verrichten in vier stappen: 1. Onderzoeksdoel vaststellen Formuleer een concreet doel 2. Gegevens verzamelen Bureauonderzoek Veldonderzoek 3. Informatie analyseren Formuleer antwoord op onderzoeksdoel 4. Conclusie trekken Wat betekent het antwoord voor de samenstelling van je marketingmix? 6

7 S W O T A N A L Y S E Een marktonderzoek is de externe analyse van je bedrijf (kansen en bedreigingen) Een analyse van je marketingmix is de interne analyse van je bedrijf (sterkten en zwakten) De externe analyse + de interne analyse noem je de SWOT analyse. Uit de externe analyse haal je de kansen en bedreigingen van buiten je bedrijf Uit de interne analyse haal je de sterke punten en zwakke punten uit je bedrijf. De punten uit de interne analyse kun je als ondernemer veranderen. De punten uit een externe analyse kun je niet verande kunt er wel op inspelen. S M A R T! S M A R T! S M A R T! S M A R T! S M A R T! S M A R T! S M A R T! S M A R T! S M A R T! SMART geformuleerde doelstellingen zorgen ervoor dat je concrete en duidelijke doelstellingen vaststelt voor de marketing van je bedrijf. SMART staat voor: Specifiek: gericht op jouw bedrijf en duidelijk wat je precies wilt behalen. Niet specifiek: meer winst op een paar behandelingen (meer winst is vaag, is 0,1% winst dan ook goed? En een paar behandelingen, maakt het niet uit welke behandelingen?) Wel specifiek: 5% meer winst op de medische behandelingen, nl. diabetische voet en reumatische voet. Meetbaar: na een periode te meten of je het hebt gehaald. Niet meetbaar: 5% meer winst (5% ten opzichte van wat?) Wel meetbaar: 5 % meer winst dan in dit boekjaar. Acceptabel: een doel waar jij én je personeel voor kunnen gaan. Niet acceptabel: iedere medewerker draait 50% meer omzet in dezelfde werktijd Wel acceptabel: iedere medewerker draait 5% meer omzet in dezelfde werktijd Realistisch: het doel moet wel haalbaar zijn, je moet er in geloven Niet realistisch: aan het einde van het jaar is ons bedrijf uitgebreid met vijf andere bedrijven in dezelfde plaats. (Je weet vooraf al dat dit bijna onmogelijk is, dus niet realistisch) Wel realistisch: aan het einde van het jaar hebben we onderzocht of we een tweede bedrijf kunnen openen. Tijdgebonden: het doel moet gehaald worden in een bepaalde periode Niet tijdgebonden: het bedrijf krijgt 30 cliënten meer Tip: Wel tijdgebonden: het bedrijf krijgt in cliënten meer dan in Je kunt je bij elke doelstelling afvragen of hij SMART is. Begin eens bij Tijdgebonden: `Na een jaar wil ik. Marketingstrategie Op basis van je SWOT analyse, je concurrentieonderzoek en gegevens over je doelgroep kies je een strategie om je bedrijfsdoelen te bereiken. Je maakt een stappenplan. Omzetprognose De omzetprognose van het marktgebied de omzet van de concurrenten is jouw omzetprognose. Op basis van je marktgegevens kun je de prognose maken. 7

8 K O S T P R I J S Het berekenen van de kostprijs van een behandeling en producten kan op verschillende manieren. Je kunt uitgaan van een uurkostprijs, je kunt gebruik maken van de opslagmethode, je kunt rekenen met een vaste omrekenfactor of met de zogenaamde terugrekenmethode. Het is belangrijk dat je de berekening die het beste bij jouw bedrijf past goed uitvoert vanaf de start van je bedrijf. Met een lage prijs bij de start werf je misschien veel cliënten, maar maak je misschien geen winst. Met een hoge prijs komen er misschien geen cliënten, en maak je ook geen winst. Wat is een kostprijs? Een kostprijs geeft de gemaakte kosten van een behandeling of de verkoop van een product aan. In een bedrijf in de Uiterlijke Verzorging zijn er twee punten waaraan de kostprijs wordt opgehangen, namelijk: 1. De kosten van hulpmiddelen die gebruikt worden voor behandelingen 2. De kosten van de bestede tijd voor behandelingen of advies/verkoop Waarom berekenen we de kostprijs? Het berekenen van de kostprijs heeft twee doelen: Doel 1: De kostprijs is een hulpmiddel bij de bepaling en beoordeling van de verkoopprijs. Doel 2: Met de kostprijs kun je bepalen of je efficiënt werkt. Als bijvoorbeeld de uurkostprijs erg hoog is, kun je er niet veel winst bij rekenen, omdat je anders te duur wordt voor je klanten. Je zult in dat geval goedkoper moeten gaan werken, dus de kosten omlaag moeten brengen. P r o d u c t i e v e u r e n, v a s t e n v a r i a b e l ; d i r e c t e n i n d i r e c t Berekening productieve uren Productieve uren zijn uren die je direct aan een cliënt kunt berekenen. Het zijn je behandelingsuren. Daarnaast hebt je indirect productieve uren. Dat zijn uren waarin je wel voor je bedrijf werkt, maar niet aan het behandelen bent. Denk aan het bijwerken van je administratie, opruimen, voorraad bestellen en inruimen, inkopen doen en een advertentie opstellen. Het aantal werkuren in een jaar is dus niet allemaal productief. Berekenen uurkostprijs Voor het berekenen van de uurkostprijs zijn twee methodes. De eerste methode werkt met een indeling in: directe en indirecte kosten. De tweede methode werkt met een indeling in: vaste en variabele kosten. De meeste ondernemers in de UV gebruiken de methode van vaste en variabele kosten. VOORBEELD VASTE EN VARIABELE KOSTEN Vaste kosten : per jaar Productieve uren: 1750 Aantal clienten: 2400 C/N = 40000/1750 = 22,86 De vaste kosten worden terugverdiend als een client 22,86 euro per uur betaald. Variabele kosten: 3875 Werkelijke uren: 2950 De variabele kosten per uur zijn dan: V/W = 3875/2950 = 1,32 Als de client 24,18 per uur betaald, zijn alle kosten gedekt. Er is nog geen sprake van winst. De behandelprijs (een behandeling duurt een uur) kan als volgt worden berekend: 20% winst: 24,18 x 1,2 = 29,02 19% btw: 29,02 x 1,19 = 34,53 >>>> op de prijslijst staat 35 euro 8

9 D I R E C T e n I N D I R E C T De indeling in directe en indirecte kosten kan gebruikt worden als er duidelijk kosten zijn voor een cliënt (direct) en kosten die voor alle cliënten gelden (indirecte kosten). Directe kosten in een bedrijf zijn de loonkosten tijdens een behandeling en de producten die je bij een cliënt gebruikt. Deze kosten kun je geheel aan de cliënt doorberekenen. Indirecte kosten zijn kosten die alle cliënten samen moeten opbrengen. Bijvoorbeeld kosten voor de hypotheek, schoonmaakkosten, kosten voor de aanschaf van apparatuur of opleidingskosten. Deze kosten kunnen niet in zijn geheel aan één cliënt toegerekend worden. Op basis van de indeling in directe en indirecte kosten kun je de uurkostprijs vaststellen met behulp van de opslagmethode. Iedere cliënt draagt een gedeelte van de indirecte kosten. De formule is: Opslagpercentage indirecte kosten = totale directe kosten/indirecte kosten x 100% Uurkostprijs berekenen met de opslagmethode VOORBEELD Je totale indirecte kosten komen uit op 2.400,- per jaar. Je directe kosten zijn per uur 24,-. Je hebt 360 uur productief gewerkt, dat wil zeggen behandelingen uitgevoerd waar cliënten voor betaalden. Je totale directe kosten zijn dan 360 maal 24,- = 8640,- Dan is je opslagpercentage: 2400/8640 maal 100% = 28% Bij de directe kosten die een cliënt per uur kost, moet je dus 28% optellen om alle kosten betaald te krijgen. In dit geval wordt dan de uurkostprijs: ,72 = 30,72 V A S T E N V A R I A B E L Je kunt de kosten ook indelen in vaste en variabele kosten. De vaste kosten komen elk jaar, elke maand of week terug. Je kunt denken aan afschrijving, rente, verzekering, huur, energiekosten, loon. Hoe groter je bedrijf hoe meer vaste kosten je krijgt. Ofwel: hoe meer capaciteit, hoe meer vaste kosten. De bedrijfscapaciteit bepaalt hoeveel stoelen er nodig zijn, hoeveel vloeroppervlak gehuurd/ gekocht moet worden, hoeveel personeel je aanneemt, hoe hoog de energiekosten zijn. Dat alles brengt kosten met zich mee, zonder dat er ook maar een cliënt is binnengekomen. Variabele kosten zijn kosten die afhankelijk zijn van het aantal behandelingen (productieomvang). Als je niemand behandeld, heb je geen variabele kosten. Denk bijvoorbeeld aan het verbruik van materialen bij behandelingen en de kosten voor koffie en thee. Als je een lopend bedrijf hebt, zie je in je boekhouding de vaste kosten over een jaar terug. Ook kun je na een jaar zien wat je variabele kosten waren. Ook tel je het aantal productieve uren dat je hetzelfde jaar hebt gedraaid. Om de kostprijs te berekenen tel je alle kosten op en deel je dat door het aantal productieve uren. Dit is de integrale uurkostprijs. Integrale uurkostprijs: C (vaste kosten) + V (variabele kosten) N (productieve uren) W (werkelijke uren) 9

10 E X T R A V O O R B E E L D V A S T E E N V A R I A B E L E K O S T E N VASTE KOSTEN PER MAAND gewaardeerd loon: 1500 Gas, water, licht: 60 Huur: 200 Lidmaatschappen: 60 Nascholing: 40 Afschrijvingen: 40 Pensioenopbouw 100 Promotiekosten: 80 Overig: 50 PRODUCTIEVE UREN 28 uur per week AANTAL WERKWEKEN PER JAAR 45 weken BEHANDELTIJD Een basisbehandeling duurt 45 minuten VARIABELE KOSTEN: 2,75 per client. AANTAL CLIENTEN PER WEEK: 47 WINSTPERCENTAGE: 20% Wat zijn de vaste kosten per jaar? VASTE KOSTEN: 2130 euro x 12 = Wat is de verkoopprijs van een basisbehandeling? Rond het bedrag af of een hele of halve euro. PRODUCTIEVE UREN: 28 x 45 = 1260 C /V = 25560/1260 = 20,29 (prijs per uur) BASISBEHANDELING 45 minuten: 20,29 x 60/45 = 15,21 VARIABELE KOSTEN 2,75 KOSTPRIJS BASISBEHANDELING 17,96 WINSTPERCENTAGE 20% (17,96) 3,59 VERKOOPPRIJS EX BTW 21,55 BTW 19% (21,55) 3,78 VERKOOPPRIJS INCL BTW 25,33 OP PRIJSLIJST 25,50 Wat is het jaarinkomen van de eigenaresse van het bedrijf? Ze heeft een eenmanszaak. GEWAARDEERD LOON: 12 x 1500 = WINST PER BEHANDELING: 3,59 X 47 X ,85 JAARINKOMEN ,85 LET OP: Dit is AANVULLENDE informative voor het examen ondernemen (branche diploma Pedicure). De informatie is niet volledig en gaat alleen in op de door Capabel Examens geconstateerde knelpunten in eerdere examens. Het is daarom niet voldoende om uitsluitend DEZE informatie te leren voor het examen. 10

Verantwoordingsmatrix Portfolio Medisch Pedicure Ondernemen. Bron: Branche kwalificatiedossier Medisch Pedicure, maart 2009.

Verantwoordingsmatrix Portfolio Medisch Pedicure Ondernemen. Bron: Branche kwalificatiedossier Medisch Pedicure, maart 2009. Verantwoordingsmatrix Portfolio Medisch Pedicure Ondernemen. Branche Examenbureau Bron: Branche kwalificatiedossier Medisch Pedicure, maart 2009. Ondernemen Competentie 14, 15, 16, 17, 18 en 19 Ondernemingsplan

Nadere informatie

Belangrijke stappen in je voorbereiding

Belangrijke stappen in je voorbereiding Belangrijke stappen in je voorbereiding Een bedrijf starten kan op allerlei manieren: fulltime, parttime of als zzp'er. Wat je ook kiest, je moet goed voorbereid aan de slag. Onderstaande punten helpen

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan www.jooplengkeek.nl Ondernemingsplan Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan Persoonlijk plan Persoonsgegevens Motivatie om ondernemer te worden Sterke punten & zwakke punten 1 Ondernemingsplan

Nadere informatie

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies. U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.nl Samenvatting Het woord samenvatting zegt hier natuurlijk eigenlijk

Nadere informatie

Junior company 2. Ondernemingsplan

Junior company 2. Ondernemingsplan Voortgezet onderwijs Junior company 2. Ondernemingsplan Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 Inhoud Inleiding 6 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 2 Instanties in Nederland 13 Belangrijke instanties voor ondernemers 14 Kamer

Nadere informatie

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf)

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) Qredits Microkrediet in Nederland Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) 1/12 Inhoudsopgave 1. De ondernemer 3 1.1. Persoonlijke gegevens 3 1.2. Persoonlijke motieven 4 1.3. Persoonlijke kwaliteiten

Nadere informatie

Goed voorbereid van start. Marieke Slot ondernemersadviseur

Goed voorbereid van start. Marieke Slot ondernemersadviseur Goed voorbereid van start Marieke Slot ondernemersadviseur Feiten en cijfers 2015 Het totaal aantal bedrijven is toegenomen met 4% (188.000 nieuwe bedrijven) Minder faillissementen en opheffingen (-25%)

Nadere informatie

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Opdracht... 4 Doelen... 4 Inhoud... 4 Werkwijze... 5 Productinhouden en beoordeling...

Nadere informatie

Kamer van Koophandel Centraal Gelderland

Kamer van Koophandel Centraal Gelderland Kamer van Koophandel Centraal Gelderland Programma: > Oriëntatie o.a. Ondernemersvaardigheden Wet- & Regelgeving > Marketing > > Overig Een eigen bedrijf beginnen? Eerst even langs je kamer van koophandel

Nadere informatie

Checklist. Startende Ondernemer

Checklist. Startende Ondernemer Checklist Startende Ondernemer De voorbereiding: 1. Bepaal de vijf W s: 1. Wat zijn de producten/diensten die worden aangeboden? 2. Waarom wordt dit bedrijf succesvol? 3. Wat wordt de doelgroep? 4. Welke

Nadere informatie

Starterspakket. Wij bieden een oplossing als jij minder goed bent in administratie, speciaal op maat gemaakt voor in de sportwereld.

Starterspakket. Wij bieden een oplossing als jij minder goed bent in administratie, speciaal op maat gemaakt voor in de sportwereld. Wat kan PvN voor jou betekenen? Is administratie niet je sterkste punt? Heb je vooral zin om je op de leuk kanten van het ondernemer te richten? Of wil je gewoon zeker weten dat alles goed geregeld wordt?

Nadere informatie

Ondernemerschap in Nederland

Ondernemerschap in Nederland Ondernemerschap in Nederland Je neemt deel aan het profiel Ondernemerschap. Dit betekent dat je erover denkt om in de toekomst als ondernemer te gaan werken. Dat is anders dan werken in loondienst. Dan

Nadere informatie

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong Starten met een plan Alles op een rij Robert Loontjens & Anne de Jong Even voorstellen Robert Loontjens en Anne de Jong Accountmanager MKB Rabobank Parkstad Limburg (045) 533 44 44 bedrijven@parkstadlimburg.rabobank.nl

Nadere informatie

Ondernemerschap Ondernemen in de bouw doe je zo!

Ondernemerschap Ondernemen in de bouw doe je zo! Ondernemen in de bouw doe je zo! Een succesvolle onderneming neerzetten is niet zo eenvoudig als het soms lijkt. 60% van de starters redt het niet. Dat is vaak het gevolg van onvoldoende voorbereiding

Nadere informatie

VOORDAT JE START ALS ZZP ER

VOORDAT JE START ALS ZZP ER www.damd.nl Voordat je start als zzp er Voordat je als zzp er gaat starten, is het verstandig om na te gaan of je inderdaad ondernemer wil zijn. Dit kun je doen door aan jezelf vragen te stellen als: zie

Nadere informatie

Keuzedeel K0080 Oriëntatie op ondernemerschap

Keuzedeel K0080 Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel K0080 Oriëntatie op ondernemerschap Artikel 116035 Praktische informatie Code keuzedeel K0080 Niveau Geschikt voor niveau 2, 3 en 4 Studielast Totaal: 240 uur Savantis adviseert 20 contactgebonden

Nadere informatie

Controleer of de omschrijving SMART is geformuleerd. Als dit niet het geval is, maak de omschrijving dan SMART!

Controleer of de omschrijving SMART is geformuleerd. Als dit niet het geval is, maak de omschrijving dan SMART! Oefenen met SMART Op de volgende pagina s staan voorbeelden van omschrijvingen van een bedrijf. Met de omschrijving moet je een beeld krijgen van het betreffende bedrijf. Controleer of de omschrijving

Nadere informatie

Ondernemersplan. Bedrijfsnaam

Ondernemersplan. Bedrijfsnaam Ondernemersplan Bedrijfsnaam 1. De ondernemer 1.1 Persoonlijke gegevens Naam : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E-mailadres : Geboortedatum : Geboorteplaats : Nationaliteit : Burgerservicenummer

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Naam bedrijf

Ondernemingsplan. Naam bedrijf Ondernemingsplan Naam bedrijf LOGO door naam datum 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING pag HOOFSTUK 1 DE ONDERNEMING 1.1 Bedrijfsnaam 1.2 Bedrijfsidee 1.3 Persoonlijke gegevens HOOFSTUK 2 DRIJFVEREN, PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Hij die niet kan lachen, moet geen winkel beginnen Inhoudsopgave 3 Een goede start is het halve werk Wie

Nadere informatie

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0 Projectplanning (extra bij paragraaf 3.1 Imagodoelstellingen) Naast je normale dagelijkse bezigheden kun je ook te maken krijgen met de organisatie van eenmalige zaken. Soms zijn deze heel overzichtelijk

Nadere informatie

Cp7. het bedrijfsplan

Cp7. het bedrijfsplan Cp7 het bedrijfsplan Een onderneming starten begint met een idee. U heeft een idee over wat u wilt verkopen en aan wie u dat wilt verkopen. U denkt ook na over een goede plaats voor uw onderneming. Voordat

Nadere informatie

Het ondernemingsplan

Het ondernemingsplan Meesterproef Dienstverlening & Commercie Meesterproef D&C - Ondernemingsplan Het ondernemingsplan Pleincollege Nuenen Schooljaar 2015/2016 1 Inhoud 1. Korte inleiding... 3 2. Het ondernemingsplan... 4

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN VOORBEELD

ONDERNEMINGSPLAN VOORBEELD graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop ONDERNEMINGSPLAN VOORBEELD MAAK WERK VAN JE ZAAK! Het ondernemingsplan Een goede voorbereiding vergroot je kans op succes. Het opstellen

Nadere informatie

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s 17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s FNV KIEM is met 35.000 leden de grootste belangenbehartiger in creatieve sector. Wij bieden: onafhankelijk advies training, scholing collectieve

Nadere informatie

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan Zeker van je Zaak op het mbo Tijdens Zeker van je Zaak onderzoekt de student in vijf stappen waar zijn passie ligt en hoe hij vanuit die passie een eigen zaak start. Aan het einde van het programma weet

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Duidelijke vermelding van: Bedrijfsnaam Naam Ondernemer Datum en plaats

Ondernemingsplan. Duidelijke vermelding van: Bedrijfsnaam Naam Ondernemer Datum en plaats Ondernemingsplan Duidelijke vermelding van: Bedrijfsnaam Naam Ondernemer Datum en plaats INHOUDSOPGAVE Een duidelijke indeling in hoofdstukken en paragrafen, zoals hieronder beschreven. 1. Inleiding pag.

Nadere informatie

Masterclass Ondernemerschap

Masterclass Ondernemerschap Masterclass Ondernemerschap Op weg naar een ondernemende baan! Een succesvolle onderneming neerzetten is niet zo eenvoudig als het soms lijkt. 60% van de starters redt het niet. Dat is vaak het gevolg

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20

Inhoudsopgave. Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20 Ondernemingsplan Inhoudsopgave 1. Ondernemer... 4 1.1. Persoonlijke gegevens... 4 1.1.1. Persoonlijke gegevens... 4 1.1.2. Opleiding... 4 1.1.3. Arbeidssituatie... 4 1.2. Medeondernemer... 4 1.2.1. Medeondernemer(s)...

Nadere informatie

"Lang nadat de prijs vergeten is, wordt kwaliteit nog herinnerd." (Familieleus Gucci)

Lang nadat de prijs vergeten is, wordt kwaliteit nog herinnerd. (Familieleus Gucci) "Lang nadat de prijs vergeten is, wordt kwaliteit nog herinnerd." (Familieleus Gucci) Je denkt dat je een gat in de markt gevonden hebt. Maar is dat ook echt zo? Marktonderzoek doen is noodzakelijk. Ook

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. Naam bedrijf: Naam ondernemer: Adres ondernemer: Datum:

ONDERNEMINGSPLAN. Naam bedrijf: Naam ondernemer: Adres ondernemer: Datum: ONDERNEMINGSPLAN Naam bedrijf: Naam ondernemer: Adres ondernemer: Datum: 1 Inleiding 2 2. Inhoudsopgave 3 3. Samenvatting 4 4. De ondernemer 4.1 Persoonlijke gegevens Naam: Geboortedatum: Adres: Postcode:

Nadere informatie

Flynth Starters. Je eigen bedrijf als ultieme ambitie. I Ondernemen inspireert I

Flynth Starters. Je eigen bedrijf als ultieme ambitie. I Ondernemen inspireert I Flynth Starters Je eigen bedrijf als ultieme ambitie I Ondernemen inspireert I Je eigen bedrijf als ultieme ambitie Wie een eigen bedrijf wil opzetten, moet beschikken over een flinke dosis ambitie, lef

Nadere informatie

Goed voorbereid van start

Goed voorbereid van start Welkom Eigen Bedrijf iets voor u? Goed voorbereid van start Startersevent 6 november 2014 Loopbaanplein Winterswijk Benno Ekkelboom Ondernemersadviseur Ondernemerschap Redenen om ondernemer te worden:

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Neem een goede start en zet uw idee om in een succesvolle zaak

Ondernemingsplan. Neem een goede start en zet uw idee om in een succesvolle zaak Ondernemingsplan Neem een goede start en zet uw idee om in een succesvolle zaak INHOUD 1 Stel jezelf voor 3 2 Missie - Visie 4 3 In een notendop 5 3.1 Financiering 6 3.2 Status 6 4 Omschrijving van de

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Basiskennis Ondernemerschap Voorbeeldexamen Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Dit voorbeeldexamen bestaat

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

Accountancy. Profinis verzorgt:

Accountancy. Profinis verzorgt: Accountancy Wilt u weten hoe uw onderneming er financieel voor staat. Vraagt u zich af welke risico s uw onderneming loopt. Heeft u ondersteuning nodig in uw besprekingen met de bank of belastingdienst.

Nadere informatie

Logo WebCommuniqué met de achtergrondkleur van de website

Logo WebCommuniqué met de achtergrondkleur van de website Logo WebCommuniqué met de achtergrondkleur van de website Inleiding Ik schrijf dit plan vanwege het feit dat ik een eenmansbedrijf op wil gaan starten in de webdesign branche en dit omdat ik de laatste

Nadere informatie

School/cursus Wanneer? Diploma? ------------------- van -------- tot --------- ja/nee. School/cursus Wanneer? Diploma?

School/cursus Wanneer? Diploma? ------------------- van -------- tot --------- ja/nee. School/cursus Wanneer? Diploma? Het ondernemingsplan Hoofdstuk 1 Persoonlijke gegevens 1.1 Gegevens ondernemers Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Geboortedatum Nationaliteit Burgerlijke staat Huwelijkse voorwaarden/ samenlevingsovereenkomst

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAG. Stappen:

KREDIETAANVRAAG. Stappen: KREDIETAANVRAAG Stappen: 1. De Ondernemer 2. De Onderneming en de kredietaanvraag 3. Het Business Model van de onderneming 4. Het Financiële Plan 5. Bijlage(n) Kredietaanvraag Stichting Impulsfonds Utrecht

Nadere informatie

Een eigen bedrijf en dan?

Een eigen bedrijf en dan? Een eigen bedrijf en dan? Hieronder treft u de belangrijkste onderwerpen aan, waarmee u als (startend) ondernemer geconfronteerd kunt worden. Opstellen ondernemingsplan Natuurlijk bent u niet verplicht

Nadere informatie

1. Een ondernemingsplan ontwikkelen

1. Een ondernemingsplan ontwikkelen 1. Een ondernemingsplan ontwikkelen Voordat je als zelfstandig ondernemer aan de slag gaat, is het zinvol om je plannen op papier te zetten. Jouw ondernemingsplan is eigenlijk een plan van aanpak. Je geeft

Nadere informatie

Sturen op Cijfer met Melissa

Sturen op Cijfer met Melissa Sturen op Cijfer met Melissa Het scherm Sturen op Cijfers biedt de mogelijkheid om boekhoudkundige gegevens naar een speciale site te verzenden. Deze site is door het HBA geïnitieerd en is ontwikkeld in

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid Groen Ondernemen

Proeve van bekwaamheid Groen Ondernemen Proeve van bekwaamheid Groen Ondernemen Een product produceren Verslag uitwerking deelopdracht Doel Je kunt samen met anderen: een ontwerp kiezen voor een vogelnestkastje; een bestellijst maken; materialen

Nadere informatie

Muziektherapeut en/of ondernemer?

Muziektherapeut en/of ondernemer? Muziektherapeut en/of ondernemer? STerk door Eigen merk. NVvMT Actiefdag te Wolfheze Zaterdag 15 juni 2013 Cun van Heerden Inhoud presentatie Waarom een eigen praktijk? Therapeut of ondernemer? Combinatie

Nadere informatie

Administratieve valkuilen startende ondernemers

Administratieve valkuilen startende ondernemers Administratieve valkuilen startende ondernemers Barneveld, 29 november 2011 Cooster coaching accountants Jan van Leeuwen AA Agenda Starten Administratie Belastingen Accountant, boekhouder of.. Starten

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders

ONDERNEMINGSPLAN. UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders ONDERNEMINGSPLAN UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders Spreker : Patrick KESSELS Boekhouder Fiscalist Zaakvoerder www.codaboekhouders.be Voor wie maak je een ondernemingsplan? in de eerste plaats voor jezelf voor

Nadere informatie

Hoe groot is het marktaandeel van onderneming B? Vul een geheel getal in (zonder decimalen).

Hoe groot is het marktaandeel van onderneming B? Vul een geheel getal in (zonder decimalen). Basiskennis Ondernemerschap Correctiemodel Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 In Alkmaar wordt elke vrijdag een kaasmarkt gehouden. De kazen worden aangeleverd door de producenten

Nadere informatie

Ondernemingsplan. De basis in 10 stappen. Een leidraad om je bedrijf, de markt en jezelf goed in kaart te brengen. Ik ga starten

Ondernemingsplan. De basis in 10 stappen. Een leidraad om je bedrijf, de markt en jezelf goed in kaart te brengen. Ik ga starten Ondernemingsplan De basis in 10 stappen Een leidraad om je bedrijf, de markt en jezelf goed in kaart te brengen Ik ga starten Hoe maak je een ondernemingsplan? Een ondernemingsplan is de eerste stap naar

Nadere informatie

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming In 9 stappen ondernemer Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming Inhoudsopgave Stap 1: ben ik wel ondernemer? Stap 2: wat wordt mijn product of dienst? Stap 3: wie zijn mijn klanten en waar

Nadere informatie

Informatieblad Ondernemingsplan

Informatieblad Ondernemingsplan Informatieblad Ondernemingsplan 1. Inleiding Verloskundigen met een eigen praktijk zijn ondernemers. Door de toenemende concurrentie wordt er echter een groot beroep gedaan op het ondernemerschap zodat

Nadere informatie

Handleiding bij het schrijven van jouw Sensationele Businessplan

Handleiding bij het schrijven van jouw Sensationele Businessplan Handleiding bij het schrijven van jouw Sensationele Businessplan MODULE 10 WEEK 12 + 13 Gebruik deze handleiding om jouw eigen businessplan (ondernemersportfolio) te schrijven. Algemene Opmerkingen: Zinnen

Nadere informatie

Portfolio: Onderneming starten

Portfolio: Onderneming starten Bekwaam worden, zijn en blijven Portfolio: Onderneming starten Niveau 3 Branche en MBO d o o r September 2014 ALGEMENE GEGEVENS GEGEVENS KANDIDAAT Naam kandidaat: Kandidaat nummer (BSN): Geboortedatum

Nadere informatie

IDEE > PLAN > PITCH. In 3 stappen van idee { naar financiering

IDEE > PLAN > PITCH. In 3 stappen van idee { naar financiering In 3 stappen van idee { naar financiering Inhoud 1. Inleiding 2. De stappen 3. Stap 1: Het idee 4. Stap 2: Het plan 5. Stap 3: De pitch 6. Tips en Adressen Inleiding Je hebt een idee voor een nieuw bedrijf.

Nadere informatie

Zo maak je van je. een succes

Zo maak je van je. een succes Zo maak je van je Facebook advertenties een succes Wil je weten hoe je jouw Facebook campagne goed kunt opzetten? Zodat je jouw doelgroep bereikt en meer klanten krijgt? Met Facebook Adverteren is dit

Nadere informatie

Ken je markt. graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop KEN JE MARKT

Ken je markt. graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop KEN JE MARKT graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop KEN JE MARKT Inhoudsopgave Inleiding 1. Marktkansen inschatten 2. Onderzoek verrichten 3. Toegevoegde waarde 4. Goederen inkopen 5. De

Nadere informatie

"Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt."

Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt. "Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt." (Pieter Klaas Jagersma) Belastingen voor veel starters iets waar ze liever niet over nadenken omdat het niet leuker te maken is en zo ingewikkeld

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche 12-11-2013, versie 1.1

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche 12-11-2013, versie 1.1 Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche 12-11-2013, versie 1.1 2. Inrichten van uw bedrijfsadministratie U gaat deelnemen aan het programma Sturen op Cijfers van het HBA. Uw bedrijfsadministratie

Nadere informatie

Checklist: Ondernemingsplan

Checklist: Ondernemingsplan Checklist: Ondernemingsplan Begin uw zaak goed met een doordacht ondernemingsplan Voor u de deuren van uw zaak opent, is het raadzaam een ondernemingsplan op te stellen. Handig voor uzelf om een en ander

Nadere informatie

712-2 kt 3-4 Ondernemen (dierenhouder hokdieren) Dierenhouder hokdieren 4

712-2 kt 3-4 Ondernemen (dierenhouder hokdieren) Dierenhouder hokdieren 4 Kwalificatiedossier 2013-201: 712-2 kt 3- Ondernemen (dierenhouder hokdieren) Status van dit product: Dit product heeft de status van opdracht voor aanvullend. Dit betekent dat het geen onderdeel is van

Nadere informatie

Je eigen bedrijf. Schooljaar klas 3 BBL/KBL. Handel & Administratie

Je eigen bedrijf. Schooljaar klas 3 BBL/KBL. Handel & Administratie Je eigen bedrijf Schooljaar 2011-2012 klas 3 BBL/KBL Handel & Administratie Inleiding In dit project ga je een eigen bedrijf beginnen. Wat moet je hiervoor doen? Je gaat een ondernemingsplan maken. Onderdeel

Nadere informatie

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2 Master Executive in Wedding Management EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER Deel 2 [LES 2] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm van kopiëren of verspreiding van de

Nadere informatie

Je ontwikkelt een eigen stijl en durft je te onderscheiden. Je werkt in opdracht, zowel zelfstandig als in teamverband

Je ontwikkelt een eigen stijl en durft je te onderscheiden. Je werkt in opdracht, zowel zelfstandig als in teamverband 1 2 3 4 Werken als stylist Styling Design Wat laat je zien? Je ontwikkelt een eigen stijl en durft je te onderscheiden Je bent nieuwsgierig en veelzijdig Je denkt creatief en commercieel Je neemt initiatief

Nadere informatie

Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Mode en Interieuradviseur)

Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Mode en Interieuradviseur) Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Mode en Interieuradviseur) MODULE 5: HET MARKETINGPLAN Inhoud: SWOT-analyse concurrentie-onderzoek conclusies marktonderzoeken

Nadere informatie

2 Constante en variabele kosten

2 Constante en variabele kosten 2 Constante en variabele kosten 2.1 Inleiding Bij het starten van een nieuw bedrijf zal de ondernemer zich onder andere de vraag stellen welke capaciteit zijn bedrijf moet hebben. Zal hij een productie/omzet

Nadere informatie

starten als zzp er FNV mooi 1

starten als zzp er FNV mooi 1 starten als zzp er FNV mooi 1 GEFELICITEERD! Je hebt een belangrijk besluit genomen: jij wilt voor jezelf beginnen. Deze folder is bestemd voor de eenpitter, de Zelfstandige Zonder Personeel, de ZZP er.

Nadere informatie

Accountants en Adviseurs. GIBO Groep Starters Een eigen bedrijf als ultieme ambitie

Accountants en Adviseurs. GIBO Groep Starters Een eigen bedrijf als ultieme ambitie Accountants en Adviseurs GIBO Groep Starters Een eigen bedrijf als ultieme ambitie GIBO Groep Starters Een eigen bedrijf als ultieme ambitie Wie een eigen bedrijf wil opzetten, moet beschikken over een

Nadere informatie

Quickscan Gasterij de Plaetse

Quickscan Gasterij de Plaetse Quickscan Gasterij de Plaetse - Type onderneming: Horeca - Rechtsvorm: Eenmanszaak/V.O.F. - Btw-Tarief: 6% & 21% - Locatie: Breda - Gewenste startdatum: Augustus 2017 - Personeel: Ja (±10 werknemers) -

Nadere informatie

Het Bilan van Honoré

Het Bilan van Honoré Het Bilan van Honoré Je persoonlijke en gezinssituatie Je motivatie Om welke redenen wil je je eigen zaak oprichten? Je doelstellingen Hoe zie je je zaak op middellange termijn? 1. Van mijn passie mijn

Nadere informatie

Starten als zelfstandige in 10 stappen

Starten als zelfstandige in 10 stappen Starten als zelfstandige in 10 stappen Hoe begin ik eraan? Wil je een eigen zaak starten, maar zit je met de handen in het haar omdat je niet weet waar eerst beginnen? De volgende 10 stappen leiden je

Nadere informatie

Bekwaam worden, zijn en blijven. Portfolio: Bedrijfsvoering. Niveau 3+4. Branche en MBO d o o r

Bekwaam worden, zijn en blijven. Portfolio: Bedrijfsvoering. Niveau 3+4. Branche en MBO d o o r Bekwaam worden, zijn en blijven Portfolio: Bedrijfsvoering Niveau 3+4 Branche en MBO d o o r September 2014 ALGEMENE GEGEVENS GEGEVENS KANDIDAAT Naam kandidaat: Kandidaat nummer (BSN): Geboortedatum en

Nadere informatie

De administratie. Administratie Noodzaak en nuttig. Kortom een (goede) administratie. De administratie. Eisen van een verkoopfactuur

De administratie. Administratie Noodzaak en nuttig. Kortom een (goede) administratie. De administratie. Eisen van een verkoopfactuur De Wat zijn de minimale eisen voor uw financiële (minimum)? De presentatie vind je op kvk.nl/startersdag Administratie Noodzaak en nuttig Kas/kassabonnen Financiële aantekeningen, inkoop- en verkoopboek

Nadere informatie

2/11/16. Het ondernemingsplan De 3 thema s: Even voorstellen. Jouw ondernemingsplan. Vandaag. Iedereen doet het anders

2/11/16. Het ondernemingsplan De 3 thema s: Even voorstellen. Jouw ondernemingsplan. Vandaag. Iedereen doet het anders De presentatie vind je op kvk.nl/startersdag Even voorstellen Jouw ondernemings Alles op een rij zetten Vandaag 1. Introductie 2. Het ondernemings a) Ondernemer b) Onderneming c) Financiën 3. Zelf aan

Nadere informatie

IMK Projecten Ondernemingsplan

IMK Projecten Ondernemingsplan IMK Projecten Ondernemingsplan INHOUDSOPGAVE Een duidelijke indeling in hoofdstukken en paragrafen, zoals hieronder beschreven. 1. Inleiding pag. 3 2. Samenvatting pag. 4 3. Persoonlijk pag. 6 3.1 Personalia

Nadere informatie

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Basisdeel - Kerntaak 1 Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid deelnemer bedrijf praktijkopleider school

Nadere informatie

Marketingplan De Lekkerstejamm

Marketingplan De Lekkerstejamm De Lekkerstejamm Klas: CML01D Vak: Informatica 1 Inhoud 1. Doel 2. SWOT- analyse 3. Marketingdoelgroep 4. Marketingdoelstellingen 5. Marketingbudget 6. Marketinginstrumenten 2 1. Doel Het doel van mijn

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred HARTELIJK WELKOM 18 mei 2011 - Startersdag Unizo BAERT Alfred Het ondernemingsplan is een plan dat wordt opgesteld om vooraf het succes van de onderneming in te schatten. (max.20 blz.) Er zijn veel modellen

Nadere informatie

HELP, ik word ZZP-er! - online cursus

HELP, ik word ZZP-er! - online cursus HELP, ik word ZZP-er! - online cursus Alle ingrediënten voor een succesvolle start van je eigen bedrijf Startdata cursus: 31 januari 15 april 15 juni 15 september 15 november 2011 Cursusduur: 6 of 12 maanden

Nadere informatie

Verantwoord starten: Ben ik wel een ondernemer/zzp er!?

Verantwoord starten: Ben ik wel een ondernemer/zzp er!? Verantwoord starten: Ben ik wel een ondernemer/zzp er!? StartersCentrum: voor starters in Limburg Diensten Collectieve voorlichting / seminars Individuele adviesgesprekken / klankbordfunctie Projecten

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de

Nadere informatie

Junior Company op havo en vwo

Junior Company op havo en vwo Junior Company op havo en vwo Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen over hun product,

Nadere informatie

Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist

Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist Hoe stel je goede online marketingdoelen op? 2 Veel marketeers kennen de pijn: het stellen van nieuwe marketingdoelen. Het blijft een uitdaging om

Nadere informatie

Het programma van vandaag

Het programma van vandaag kostprijs Het programma van vandaag De normale en werkelijke bezetting De integrale kostprijs Bezettingsresultaten De differentiële kostprijs De opslagmethode 1 De kostprijs Kostprijs Constante of vaste

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1 Bedrijfseconomie B-cluster BBBBEC2A.1 Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen

Nadere informatie

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016 TOELATINGSTOETS M&O VUL IN: Datum 14-1-2016 Naam en voorletters. Adres. Postcode. Woonplaats. Geboortedatum / / Plaats Land. Telefoonnummer. E-mail. Gekozen opleiding. OPMERKINGEN: Tijdsduur: 90 minuten

Nadere informatie

&Z Challenge. Richtlijnen Business plan 2016. Versie 1 december 2015

&Z Challenge. Richtlijnen Business plan 2016. Versie 1 december 2015 &Z Challenge Richtlijnen Business plan 2016 Versie 1 december 2015 Dit reglement omtrent het Business plan werd opgesteld met als doel eenduidige richtlijnen te definiëren voor de deelnemende teams binnen

Nadere informatie

Noordelijke ZZP Vrouwen 24 juni 2016 Vormgeving van de coöperatie

Noordelijke ZZP Vrouwen 24 juni 2016 Vormgeving van de coöperatie Noordelijke ZZP Vrouwen 24 juni 2016 Vormgeving van de coöperatie Dr.mr. Petra Oden, lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Mr. Nghitti Saro-Kortmann, docent en coördinator HBO-Bedrijfsjurist Introductie

Nadere informatie

Werken als productvormgever

Werken als productvormgever 08764 product Design 05-03-2009 08:23 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als productvormgever Product Design Wat laat je zien? Je brengt creatieve ideeën en technische mogelijkheden bij elkaar Je

Nadere informatie

EENMANSZAAK DEEL 1. Periode 3 Hoofdstuk 2

EENMANSZAAK DEEL 1. Periode 3 Hoofdstuk 2 EENMANSZAAK DEEL 1 Periode 3 Hoofdstuk 2 Opgaven 35 t/m 58 HOOFDSTUK 2 Maak opgaven 35 t/m 40 STARTEN VAN EEN ONDERNEMING Onderzoek welke vergunningen je nodig hebt & welke wetgeving op jouw onderneming

Nadere informatie

WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO

WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO AGENDA VAN DE DAG 13.15u 13.45u: toelichting SWOT model en confrontatiematrix 13.45u 14.45u: oefening in kleine

Nadere informatie

1 Kostprijsberekening en bezettingsresultaat

1 Kostprijsberekening en bezettingsresultaat 1 Kostprijsberekening en bezettingsresultaat 1.1 Inleiding In het Basisboek Bedrijfseconomie heb je al veel geleerd over hoe de prijs van een product tot stand komt. De eerste hoofdstukken in dat boek

Nadere informatie

Competentie Confrontatie matrix

Competentie Confrontatie matrix Competentie Confrontatie matrix Inleiding 2 Opdracht 3 Invulmatrix 4 Voorbeeldmatrix 5 1 Inleiding Entrepreneur Consultancy heeft als missie het ontwikkelen van ondernemerschap. Er zijn veel ondernemers,

Nadere informatie

Examen HAVO. Voorbeeldopgaven Chris. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid

Examen HAVO. Voorbeeldopgaven Chris. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid Examen HAVO 2017 Voorbeeldopgaven Chris Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid Voorbeeldopgave nieuwe programma onderdelen bij Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid

Nadere informatie