B r a n c h e k w a l i f i c a t i e d o s s i e r

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B r a n c h e k w a l i f i c a t i e d o s s i e r"

Transcriptie

1 Ondernemen Ondernemen 1 Maart 2012 P r a k t i s c h e i n f o r m a t i e v o o r h e t e x a m e n O n d e r n e m e n B r a n c h e d i p l o m a P e d i c u r e B r a n c h e k w a l i f i c a t i e d o s s i e r Aandachtspunten: SWOT en ondernemerskwaliteiten Wat kun je met een SWOT analyse? Marktonderzoek en interne analyse = SWOT Kostprijs berekenen kan op verschillende manieren Ondernemingsplan: alles past aan elkaar SMART! Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden om bedrijfsstrategie te omschrijven In deze informatie Artikel BKD Artikel: Evaluatie 1 De eisen voor het branche examen ondernemen Pedicure staan in het branche kwalificatiedossier. De competenties die de Pedicure moet beheersen zijn: Een onderneming starten Wet en regelgeving Marktonderzoek SWOT analyse Ondernemingsplan opstellen Instanties (wie doet wat) Ondernemingsvormen Bedrijfsdoelstelling formuleren Bedrijfsruimte (inrichten) Administratie systeem kiezen Openingsactiviteiten voorbereiden Concurrerend tarief bepalen Zicht op prijzen in de markt Kostprijsberekeningen maken Winstmarge bepalen Artikel ACT Artikel: Ondernemerskwaliteiten 2 Eva l u a t i e exa m e n s o n d e r n e m e n Artikel: Startmogelijkheden Artikel Wet en regelgeving Artikel: instanties Artikel Ondernemingsplan 4 Artikel 5 stappen Artikel: Marketingplan Artikel Bedrijfsprofiel Artikel: Bedrijfsformule De afgelopen maand heeft Capabel Examens een evaluatie gemaakt van de examens Ondernemen (branche Pedicure), die in 2011 en januari 2012 zijn uitgezet. De volgende punten zijn gecontroleerd: check van de inhoud van de examens (voldoet het examen aan de eisen van het branche kwalificatie dossier volgens het HBA, Provoet, deskundigen (docenten ondernemen) en de vaststellingscommissie ) check van de opmaak en formulering van de examens Artikel SWOT analyse Artikel: SMART Artikel Kostprijs 8 Artikel Kostprijs 9 7 check van de examenprocessen check van de meest gemaakte fouten in de examens check van de correctoren van de examens Artikel Kostprijs voorbeeld 10 1

2 De informatie over ondernemen gaat in op de MEEST GEMAAKTE fouten in het examen. Het is daarmee geen complete examenstof. De informatie is te gebruiken als EXTRA informatie op de examenstof. De meeste fouten hebben te maken met: SWOT analyse: wat is het en waar gebruik je het voor SMART en bedrijfsdoelstellingen Ondernemersplan Kostprijsberekening Rekenen in het algemeen A C T C a p a b e l E x a m e n s Op basis van deze evaluatie heeft Capabel Examens de volgende acties ondernomen na een grondige analyse van de checkpunten: De examens voldoen aan de exameneisen Format examens aangepast: formulering en lay out Examenprocessen aangescherpt Informatie folder examenstof gebaseerd op de meest gemaakte fouten Werkinstructies correctoren aangescherpt, o.a. op vastleggen cijfers I n l e i d i n g o n d e r n e m e n Wie een bedrijf gaat starten, moet ondernemen. Ondernemen is iets anders dan je vak goed kunnen uitoefenen. Als een eigen bedrijf start, krijg je bijvoorbeeld te maken met onderzoeken, gegevens analyseren, plannen en organiseren, onderhandelen, inkopen, wetten en regels volgen, leidinggeven en gegevens vastleggen. Naast de competenties om je beroep uit te oefenen komen er nog een aantal competenties bij als je een bedrijf start, runt en wil blijven runnen. O n d e r n e m e r s k w a l i t e i t e n Als ondernemer heb je een aantal eigenschappen en vaardigheden nodig. Voorbeelden van eigenschappen van een ondernemer zijn: doorzetter, marktgericht, zelfstandig, creatief, besluitvaardig, assertief, flexibel en betrouwbaar. Voorbeelden van vaardigheden van een ondernemer zijn: financieel inzicht, communicatieve vaardigheden, organisatievermogen en commercieel inzicht. Door je eigen kwaliteiten in kaart te brengen(waar ben ik goed in en waar ben ik (nog)niet goed in) en die naast de kwaliteiten van de ondernemer te leggen, kom je er achter op welke punten je nog bij wilt scholen of welke kwaliteiten je gaat inkopen. S t a r t m o g e l i j k h e d e n Voordat je een bedrijf gaat starten onderzoek je de mogelijkheden die je hebt. Je kiest: de locatie waar je wilt gaan werken je eigen producten het aanbod van behandelingen je werktijden je collega s je eigen tarieven je eigen indeling en inrichting van je bedrijf en ga zo maar door... Let op: ondernemerskwaliteiten horen NIET thuis in een SWOT analyse, een SWOT analyse gaat over je bedrijf! Een persoonlijke SWOT analyse kun je wel maken; deze analyse is dan puur voor jezelf, bedoeld om je eigen sterktes en zwaktes in kaart te brengen en staat nooit als SWOT analyse in een ondernemingsplan. 2

3 W e t e n r e g e l g e v i n g En zijn ook zaken die moeten : je krijgt te maken met de wet- en regelgeving in Nederland. Je moet: een rechtsvorm kiezen, je inschrijven met een (unieke) bedrijfsnaam in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en dan word je automatisch aangemeld bij de Belastingdienst, een administratie bijhouden en die zeven jaar bewaren (ook als je bedrijf al weer gestopt is), de wet bescherming persoonsgegevens naleven in je cliëntenbestand, controleren of je een vestigingsvergunning nodig hebt in de gemeente waar je je bedrijf start en, als je een bord op de stoep wilt zetten of je precariorechten moet afdragen, een vergoeding afdragen aan BUMA/STEMRA en SENAvoor de muziek die je onder werktijd draait voor je cliënten en/of personeel als je personeel in dienst hebt, een arbeidscontract opstellen, het personeel aanmelden voor de loonbelasting, een RI&E opstellen en een personeelsadministratie aanleggen je je houden aan de winkeltijdenwet (per gemeente verschillend) voldoen aan de milieuwetgeving I n f o r m a t i e h a l e n b i j i n s t a n t i e s Voordat je gaat starten wil je natuurlijk weten of je toekomstige bedrijf kans van slagen heeft. Er zijn verschillende instanties waar je terecht kunt voor informatie. Kamer van Koophandel De Kamer van Koophandel heeft drie hoofdtaken: registreren van bedrijven in het Handelsregister, voorlichting geven aan startende ondernemers en stimuleren van de regionale economie. Bij de Kamer van Koophandel kun je ook een handelsnaam onderzoek laten verrichten. In je eigen regio kun je geen Pedicure bedrijf starten met een naam die al in jouw regio voorkomt. Bank Bij de bank kun je terecht met al je financiële vragen. Je vragen kunnen dan bijvoorbeeld gaan over betalingsverkeer, verzekeringen, sparen, kredietregelingen, juridisch advies, branche informatie en startersadvies. Hoofd Bedrijfschap ambachten (HBA) Het HBA behartigt de belangen van de aangesloten ambachten. Het HBA zet zich o.a. in voor verantwoord en upto-date ondernemen. Ze werkt nauw samen met Provoet. Het HBA geeft praktische informatie uit voor startende ondernemers, bijvoorbeeld het startershandboek en de Code voor het voetverzorgingsbedrijf. Als (Medisch) Pedicure betaal je jaarlijks de verplichte heffing aan het HBA. Brancheorganisatie Branche organisatie Provoet behartigt de belangen van haar leden: (Medisch)Pedicures. Provoet biedt ook advies voor startende ondernemers en er zijn mogelijkheden voor het afsluiten van een collectieve verzekering. Accountant / administratiekantoor Een accountant controleert jaarrekeningen, maakt jaarrekeningen op of voert de financiële administratie van een bedrijf. Een accountant geeft na de controles een verklaring af, bijvoorbeeld een accountantsverklaring. Een administratiekantoor verzorgt de financiële administratie voor bedrijven. Denk daarbij aan boekhouden, belastingaangifte, salarisadministratie, aanvragen VAR en opstellen van jaarrekeningen. Afhankelijk van de medewerkers (zijn deze opgeleid tot accountant) kan er een verklaring afgegeven worden na opmaak van de jaarrekening. Lees verder op de volgende pagina >>>> 3

4 Verzekeringsagent Een verzekeringsagent bemiddelt tussen de verzekeringsnemer en de aanbieders. Hij zal de beste opties voor de klant regelen. Een verzekeringsagent sluit verzekeringen en hypotheken af. Tijdens de looptijd blijft de agent aanspreekpunt. Hij zal bij schade de klant helpen. Gemeente De gemeentelijke woonlasten bestaan o.a. uit de OZB (Onroerende zaakbelasting), rioolrecht en afvalstoffenheffing. Per gemeente verschillen de tarieven en de betalingsmogelijkheden. Als ondernemer krijg je met de gemeentelijke regels te maken als je je bedrijf gaat bouwen of verbouwen en als je reclame wilt maken voor je bedrijf waarbij je gebruik maakt van de openbare ruimte (de stoep bijvoorbeeld). In het eerste geval vraag je een bouw / verbouwvergunning aan en in het tweede geval moet je precariorechten betalen. Notaris Een notaris adviseert over belangrijke afspraken die mensen of bedrijven met elkaar willen maken. Hij legt deze gegevens ook vast. Afspraken worden vastgelegd uit vrije wil of omdat dit in de wet staat. Als je bijvoorbeeld een Vennootschap onder firma (VOF) wilt oprichten, mag je de afspraken vastleggen bij de notaris. Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd (als je niets geregeld hebt, dan ben je dat als je getrouwd bent) kun je overwegen om dit te laten omzetten in een overeenkomst op huwelijkse voorwaarden. Je kunt dan het vermogen en alle bezittingen apart laten beschrijven. Je kunt hiermee voorkomen dat in geval van een faillissement zowel je partner als jij het privévermogen kwijt is (als je een eenmanszaak of VOF opricht). O n d e r n e m i n g s p l a n Als je een bedrijf start heb je niet genoeg aan een goed idee. Je moet van dat goede idee een onderneming maken. Om te kijken of je idee een echt bedrijf kan worden, maak je een concept ondernemingsplan. In een ondernemingsplan staan alle aspecten van je toekomstige bedrijf omschreven: Waar ga ik mijn bedrijf vestigen? Welke klanten wil ik in mijn bedrijf? Welke behandelingen bied ik aan? Welke producten ga ik verkopen? Wat kosten mijn behandelingen en producten? Wie zijn mijn concurrenten? Wat zijn kansen? En wat zijn bedreigingen? Hoe ziet mijn bedrijf er uit? Ga ik personeel aannemen? Kan ik winst maken in mijn bedrijf? Moet ik een administratie bijhouden? Welke verzekeringen sluit ik af? Wanneer begin ik echt te verdienen? Hoeveel geld moet ik lenen voor de start van mijn bedrijf? Hoe maak ik mijn bedrijf bekend bij mijn klanten? Een ondernemingsplan is één geheel, alle onderdelen hangen met elkaar samen. Als je één onderdeel aanpast, moet je de andere onderdelen ook bijstellen. Een definitief ondernemingsplan schrijf je voor anderen, om anderen er van te overtuigen dat de plannen voor je bedrijf haalbaar zijn. Het ondernemingsplan is meestal opgedeeld in de volgende hoofdstukken : Gegevens van de onderneming Gegevens van de ondernemer Marketingplan Financieel plan Organisatie en planning 4

5 V i j f s t a p p e n v o o r d a t j e s t a r t Op basis van het ondernemingsplan, je ondernemerskwaliteiten en de steun (wel of niet) van je achterban en de financiële middelen / mogelijkheden, beslis je of je je bedrijf start. De stappen die je kunt nemen zijn: Breng je persoonlijke kwaliteiten in kaart Ondernemerskwaliteiten Motivatie Ervaring Omschrijf je plan in het kort Naam bedrijf Type bedrijf (rechtsvorm) Vestigingsplaats Aanbod (producten en diensten) Verken de markt Doelgroep SWOT analyse Marktonderzoek Marketingmix Omzetprognose Financieel plan opzetten Investeringsbegroting Exploitatiebegroting Liquiditeitsbegroting Plannen en organiseren Activiteitenplan M a r k e t i n g p l a n Als je een bedrijf start, kijk je ook om je heen. Op basis van je eigen idealen en kwaliteiten en wat er al is op de markt maak je een marketingplan. Je begint met een marktonderzoek en het in kaart brengen van sterktes en zwaktes en kansen en bedreigingen (SWOT analyse). Na de analyse van de verzamelde gegevens stel je marketingdoelen op. Je maakt je marketingmix met marketinginstrumenten: een samenhangend pakket waarin je aangeeft wat je wilt met je bedrijf en wat waarschijnlijk winst op gaat leveren. Belangrijk is dat je weet hoe je de kostprijs berekent! In je presentatie en promotieplan geef je aan op welke manier je je presenteert en promoot en welk budget je daar voor wilt reserveren. Het marketingplan maakt onderdeel uit van je ondernemingsplan. In het marketingplan staan de volgende onderwerpen: Bedrijfsprofiel (waarom gaan cliënten naar jouw bedrijf) en je bedrijfsformule Marktonderzoek: cliënten, omgeving en concurrentie analyse SWOT-analyse (sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen van je bedrijf) Doelgroepen Marketingdoelstelling Marketingstrategie Marketingbeleid Marketingmix: 6 P s en kostprijsberekening Marketingbudget en promotieplan Omzetprognose 5

6 B e d r i j f s p r o f i e l In het marketingplan staat een korte omschrijving van je bedrijf, je bedrijfsprofiel. Om je bedrijf kort en herkenbaar te omschrijven, kun je de volgende oefening toepassen. Stel je staat in de lift met een onbekende. Je reist samen met een onbekende naar de 10 e verdieping in een flatgebouw. De persoon die bij je in de lift staat vraagt geïnteresseerd: en wat voor bedrijf ga je precies starten? Weet hij als je op de 10 e verdieping uitstapt, precies wat jij gaat doen? Voorbeeld (NIET SMART) Ik ga met veel enthousiasme een Pedicurebedrijf starten omdat ik mijn diploma bijna gehaald heb. Voorbeeld (SMART) Ik ga per 1 mei 2012 een bedrijf starten aan huis (begane grond, geen drempels of trapjes) voor mensen met voetproblemen of die problemen hebben om zelf de voeten te verzorgen. Ik behandel voeten met veel eelt, likdoorns en moeilijk te knippen nagels, droge voeten en kloven. Gemiddeld komen de cliënten (leeftijd tussen de 50 en 80) om de 6 weken. Ik geef advies en verkoop voetverzorgende producten. Een behandeling duurt 45 minuten en kost 32 euro. De praktijkruimte is nieuw ingericht (licht en strak) volgens de regels en richtlijnen van de branche. B e d r i j f s f o r m u l e e n M a r k t o n d e r z o e k Bedrijfsformule De bedrijfsformule is een samenvatting van je bedrijfsprofiel, liefst samengevat in een kernachtige zin. Marktonderzoek Als je een bedrijf start, verricht je een marktonderzoek. Je verzamelt gegevens over je concurrenten en je toekomstige cliënten. Je kunt een marktonderzoek verrichten in vier stappen: 1. Onderzoeksdoel vaststellen Formuleer een concreet doel 2. Gegevens verzamelen Bureauonderzoek Veldonderzoek 3. Informatie analyseren Formuleer antwoord op onderzoeksdoel 4. Conclusie trekken Wat betekent het antwoord voor de samenstelling van je marketingmix? 6

7 S W O T A N A L Y S E Een marktonderzoek is de externe analyse van je bedrijf (kansen en bedreigingen) Een analyse van je marketingmix is de interne analyse van je bedrijf (sterkten en zwakten) De externe analyse + de interne analyse noem je de SWOT analyse. Uit de externe analyse haal je de kansen en bedreigingen van buiten je bedrijf Uit de interne analyse haal je de sterke punten en zwakke punten uit je bedrijf. De punten uit de interne analyse kun je als ondernemer veranderen. De punten uit een externe analyse kun je niet verande kunt er wel op inspelen. S M A R T! S M A R T! S M A R T! S M A R T! S M A R T! S M A R T! S M A R T! S M A R T! S M A R T! SMART geformuleerde doelstellingen zorgen ervoor dat je concrete en duidelijke doelstellingen vaststelt voor de marketing van je bedrijf. SMART staat voor: Specifiek: gericht op jouw bedrijf en duidelijk wat je precies wilt behalen. Niet specifiek: meer winst op een paar behandelingen (meer winst is vaag, is 0,1% winst dan ook goed? En een paar behandelingen, maakt het niet uit welke behandelingen?) Wel specifiek: 5% meer winst op de medische behandelingen, nl. diabetische voet en reumatische voet. Meetbaar: na een periode te meten of je het hebt gehaald. Niet meetbaar: 5% meer winst (5% ten opzichte van wat?) Wel meetbaar: 5 % meer winst dan in dit boekjaar. Acceptabel: een doel waar jij én je personeel voor kunnen gaan. Niet acceptabel: iedere medewerker draait 50% meer omzet in dezelfde werktijd Wel acceptabel: iedere medewerker draait 5% meer omzet in dezelfde werktijd Realistisch: het doel moet wel haalbaar zijn, je moet er in geloven Niet realistisch: aan het einde van het jaar is ons bedrijf uitgebreid met vijf andere bedrijven in dezelfde plaats. (Je weet vooraf al dat dit bijna onmogelijk is, dus niet realistisch) Wel realistisch: aan het einde van het jaar hebben we onderzocht of we een tweede bedrijf kunnen openen. Tijdgebonden: het doel moet gehaald worden in een bepaalde periode Niet tijdgebonden: het bedrijf krijgt 30 cliënten meer Tip: Wel tijdgebonden: het bedrijf krijgt in cliënten meer dan in Je kunt je bij elke doelstelling afvragen of hij SMART is. Begin eens bij Tijdgebonden: `Na een jaar wil ik. Marketingstrategie Op basis van je SWOT analyse, je concurrentieonderzoek en gegevens over je doelgroep kies je een strategie om je bedrijfsdoelen te bereiken. Je maakt een stappenplan. Omzetprognose De omzetprognose van het marktgebied de omzet van de concurrenten is jouw omzetprognose. Op basis van je marktgegevens kun je de prognose maken. 7

8 K O S T P R I J S Het berekenen van de kostprijs van een behandeling en producten kan op verschillende manieren. Je kunt uitgaan van een uurkostprijs, je kunt gebruik maken van de opslagmethode, je kunt rekenen met een vaste omrekenfactor of met de zogenaamde terugrekenmethode. Het is belangrijk dat je de berekening die het beste bij jouw bedrijf past goed uitvoert vanaf de start van je bedrijf. Met een lage prijs bij de start werf je misschien veel cliënten, maar maak je misschien geen winst. Met een hoge prijs komen er misschien geen cliënten, en maak je ook geen winst. Wat is een kostprijs? Een kostprijs geeft de gemaakte kosten van een behandeling of de verkoop van een product aan. In een bedrijf in de Uiterlijke Verzorging zijn er twee punten waaraan de kostprijs wordt opgehangen, namelijk: 1. De kosten van hulpmiddelen die gebruikt worden voor behandelingen 2. De kosten van de bestede tijd voor behandelingen of advies/verkoop Waarom berekenen we de kostprijs? Het berekenen van de kostprijs heeft twee doelen: Doel 1: De kostprijs is een hulpmiddel bij de bepaling en beoordeling van de verkoopprijs. Doel 2: Met de kostprijs kun je bepalen of je efficiënt werkt. Als bijvoorbeeld de uurkostprijs erg hoog is, kun je er niet veel winst bij rekenen, omdat je anders te duur wordt voor je klanten. Je zult in dat geval goedkoper moeten gaan werken, dus de kosten omlaag moeten brengen. P r o d u c t i e v e u r e n, v a s t e n v a r i a b e l ; d i r e c t e n i n d i r e c t Berekening productieve uren Productieve uren zijn uren die je direct aan een cliënt kunt berekenen. Het zijn je behandelingsuren. Daarnaast hebt je indirect productieve uren. Dat zijn uren waarin je wel voor je bedrijf werkt, maar niet aan het behandelen bent. Denk aan het bijwerken van je administratie, opruimen, voorraad bestellen en inruimen, inkopen doen en een advertentie opstellen. Het aantal werkuren in een jaar is dus niet allemaal productief. Berekenen uurkostprijs Voor het berekenen van de uurkostprijs zijn twee methodes. De eerste methode werkt met een indeling in: directe en indirecte kosten. De tweede methode werkt met een indeling in: vaste en variabele kosten. De meeste ondernemers in de UV gebruiken de methode van vaste en variabele kosten. VOORBEELD VASTE EN VARIABELE KOSTEN Vaste kosten : per jaar Productieve uren: 1750 Aantal clienten: 2400 C/N = 40000/1750 = 22,86 De vaste kosten worden terugverdiend als een client 22,86 euro per uur betaald. Variabele kosten: 3875 Werkelijke uren: 2950 De variabele kosten per uur zijn dan: V/W = 3875/2950 = 1,32 Als de client 24,18 per uur betaald, zijn alle kosten gedekt. Er is nog geen sprake van winst. De behandelprijs (een behandeling duurt een uur) kan als volgt worden berekend: 20% winst: 24,18 x 1,2 = 29,02 19% btw: 29,02 x 1,19 = 34,53 >>>> op de prijslijst staat 35 euro 8

9 D I R E C T e n I N D I R E C T De indeling in directe en indirecte kosten kan gebruikt worden als er duidelijk kosten zijn voor een cliënt (direct) en kosten die voor alle cliënten gelden (indirecte kosten). Directe kosten in een bedrijf zijn de loonkosten tijdens een behandeling en de producten die je bij een cliënt gebruikt. Deze kosten kun je geheel aan de cliënt doorberekenen. Indirecte kosten zijn kosten die alle cliënten samen moeten opbrengen. Bijvoorbeeld kosten voor de hypotheek, schoonmaakkosten, kosten voor de aanschaf van apparatuur of opleidingskosten. Deze kosten kunnen niet in zijn geheel aan één cliënt toegerekend worden. Op basis van de indeling in directe en indirecte kosten kun je de uurkostprijs vaststellen met behulp van de opslagmethode. Iedere cliënt draagt een gedeelte van de indirecte kosten. De formule is: Opslagpercentage indirecte kosten = totale directe kosten/indirecte kosten x 100% Uurkostprijs berekenen met de opslagmethode VOORBEELD Je totale indirecte kosten komen uit op 2.400,- per jaar. Je directe kosten zijn per uur 24,-. Je hebt 360 uur productief gewerkt, dat wil zeggen behandelingen uitgevoerd waar cliënten voor betaalden. Je totale directe kosten zijn dan 360 maal 24,- = 8640,- Dan is je opslagpercentage: 2400/8640 maal 100% = 28% Bij de directe kosten die een cliënt per uur kost, moet je dus 28% optellen om alle kosten betaald te krijgen. In dit geval wordt dan de uurkostprijs: ,72 = 30,72 V A S T E N V A R I A B E L Je kunt de kosten ook indelen in vaste en variabele kosten. De vaste kosten komen elk jaar, elke maand of week terug. Je kunt denken aan afschrijving, rente, verzekering, huur, energiekosten, loon. Hoe groter je bedrijf hoe meer vaste kosten je krijgt. Ofwel: hoe meer capaciteit, hoe meer vaste kosten. De bedrijfscapaciteit bepaalt hoeveel stoelen er nodig zijn, hoeveel vloeroppervlak gehuurd/ gekocht moet worden, hoeveel personeel je aanneemt, hoe hoog de energiekosten zijn. Dat alles brengt kosten met zich mee, zonder dat er ook maar een cliënt is binnengekomen. Variabele kosten zijn kosten die afhankelijk zijn van het aantal behandelingen (productieomvang). Als je niemand behandeld, heb je geen variabele kosten. Denk bijvoorbeeld aan het verbruik van materialen bij behandelingen en de kosten voor koffie en thee. Als je een lopend bedrijf hebt, zie je in je boekhouding de vaste kosten over een jaar terug. Ook kun je na een jaar zien wat je variabele kosten waren. Ook tel je het aantal productieve uren dat je hetzelfde jaar hebt gedraaid. Om de kostprijs te berekenen tel je alle kosten op en deel je dat door het aantal productieve uren. Dit is de integrale uurkostprijs. Integrale uurkostprijs: C (vaste kosten) + V (variabele kosten) N (productieve uren) W (werkelijke uren) 9

10 E X T R A V O O R B E E L D V A S T E E N V A R I A B E L E K O S T E N VASTE KOSTEN PER MAAND gewaardeerd loon: 1500 Gas, water, licht: 60 Huur: 200 Lidmaatschappen: 60 Nascholing: 40 Afschrijvingen: 40 Pensioenopbouw 100 Promotiekosten: 80 Overig: 50 PRODUCTIEVE UREN 28 uur per week AANTAL WERKWEKEN PER JAAR 45 weken BEHANDELTIJD Een basisbehandeling duurt 45 minuten VARIABELE KOSTEN: 2,75 per client. AANTAL CLIENTEN PER WEEK: 47 WINSTPERCENTAGE: 20% Wat zijn de vaste kosten per jaar? VASTE KOSTEN: 2130 euro x 12 = Wat is de verkoopprijs van een basisbehandeling? Rond het bedrag af of een hele of halve euro. PRODUCTIEVE UREN: 28 x 45 = 1260 C /V = 25560/1260 = 20,29 (prijs per uur) BASISBEHANDELING 45 minuten: 20,29 x 60/45 = 15,21 VARIABELE KOSTEN 2,75 KOSTPRIJS BASISBEHANDELING 17,96 WINSTPERCENTAGE 20% (17,96) 3,59 VERKOOPPRIJS EX BTW 21,55 BTW 19% (21,55) 3,78 VERKOOPPRIJS INCL BTW 25,33 OP PRIJSLIJST 25,50 Wat is het jaarinkomen van de eigenaresse van het bedrijf? Ze heeft een eenmanszaak. GEWAARDEERD LOON: 12 x 1500 = WINST PER BEHANDELING: 3,59 X 47 X ,85 JAARINKOMEN ,85 LET OP: Dit is AANVULLENDE informative voor het examen ondernemen (branche diploma Pedicure). De informatie is niet volledig en gaat alleen in op de door Capabel Examens geconstateerde knelpunten in eerdere examens. Het is daarom niet voldoende om uitsluitend DEZE informatie te leren voor het examen. 10

20 ICT middelen inzetten. 21 Boekhouden en saiarisadministratie bekijken. - Opstalverzekering - Bedrijfsschadeverzekering - Rechtsbijstandverzekering

20 ICT middelen inzetten. 21 Boekhouden en saiarisadministratie bekijken. - Opstalverzekering - Bedrijfsschadeverzekering - Rechtsbijstandverzekering - Opstalverzekering - Bedrijfsschadeverzekering - Rechtsbijstandverzekering Als ondernemer ben je wettelijk aansprakelijk voor schade die door een werknemer tijdens het werk wordt veroorzaakt. Je kunt

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Je zit goed bij ANBOS!

Je zit goed bij ANBOS! Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging Je zit goed bij ANBOS! Jouw partner in business! Gids voor de (startende) ondernemer Herkend, bekend, zichtbaar Onderscheidend door kwaliteit Meer dienstverlening

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN { Voor de creatieve ondernemer Drs. Bernd W. Mintjes Maxwell Group Kunstenaars&CO December 2008 Inhoudsopgave Inleiding Opbouw businessplan I. Achtergrond & Idee 2. De Ondernemer 3. Product/dienst en de

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Handleiding Ondernemingsplan

Handleiding Ondernemingsplan Handleiding Ondernemingsplan IMK Projecten IMK Projecten werkt aan ondernemerschap IMK Projecten adviseert, traint en coacht ondernemers op elk niveau. Wij helpen ambities waar te maken door ons in te

Nadere informatie

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie (c) 2004 NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Planmatig Ondernemen Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven Mei 2014 Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512

Nadere informatie

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 15 Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 1 Bepaal de financiële haalbaarheid van je plannen 21 1.1 Het ondernemingsplan 21 1.2 De investeringsbegroting

Nadere informatie

Junior company 2. Ondernemingsplan

Junior company 2. Ondernemingsplan Voortgezet onderwijs Junior company 2. Ondernemingsplan Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

Ondernemingsplan Een praktische gids met internet links

Ondernemingsplan Een praktische gids met internet links Ondernemingsplan Een praktische gids met internet links Inhoudsopgave Ondernemingsplan: hoe en waarom 4 Curriculum vitae 4 Onderneming in kernwoorden 4 Hulpmiddelen 5 Bedrijfsnaam 5 Huisstijl 7 Rechtsvorm

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Opdracht... 4 Doelen... 4 Inhoud... 4 Werkwijze... 5 Productinhouden en beoordeling...

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten het zaken. zak boekje

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten het zaken. zak boekje Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten volledig herziene versie het zaken zak boekje ing Kredietaanvragen Maatschap Fusie De accountant in uw achterzak Wat

Nadere informatie

Starten als ondernemer

Starten als ondernemer Starten als ondernemer vanuit een (arbeidsongeschiktheids) uitkering www.bpv.nl Y regelingen Y tips Y ondernemingsplan Y financiering Y verzekeringen bpv&w starten als ondernemer 1 Inhoud Inleiding 3 1.

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04

VOORTGEZET ONDERWIJS LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04 VOORTGEZET ONDERWIJS LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04 Stichting Jong Ondernemen: Postbus 93002 2509 AA Den Haag Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag www.jongondernemen.nl http://mijn.jongondernemen.nl

Nadere informatie

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk Zo maak je een... ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Zo maak je een ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Bouwland Klussen

Ondernemingsplan. Bouwland Klussen Ondernemingsplan Bouwland Klussen Inhoud 1. De ondernemer... 4 1.1. Persoonlijke gegevens... 4 1.2. Persoonlijke motieven... 5 1.3. Persoonlijke kwaliteiten... 5 1.4. Doelstellingen... 6 2. De onderneming...

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

De MRT praktijk. Een handleiding voor Motorisch Remedial Teachers die een eigen praktijk willen starten. Sylvester Greveling

De MRT praktijk. Een handleiding voor Motorisch Remedial Teachers die een eigen praktijk willen starten. Sylvester Greveling De MRT praktijk Een handleiding voor Motorisch Remedial Teachers die een eigen praktijk willen starten. Sylvester Greveling INLEIDING Als je iets gaat ondernemen dan ligt het eindresultaat niet vast. Zo

Nadere informatie

EIGEN BAAS? IK! (2013)

EIGEN BAAS? IK! (2013) EIGEN BAAS? IK! (2013) Als je voor jezelf begint als ondernemer of als freelancer bied je diensten of goederen in het economisch verkeer aan. Vanaf dat moment moet je regelmatig je boekhouding bijhouden.

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Accountants en Adviseurs. GIBO Groep Starters Een eigen bedrijf als ultieme ambitie

Accountants en Adviseurs. GIBO Groep Starters Een eigen bedrijf als ultieme ambitie Accountants en Adviseurs GIBO Groep Starters Een eigen bedrijf als ultieme ambitie GIBO Groep Starters Een eigen bedrijf als ultieme ambitie Wie een eigen bedrijf wil opzetten, moet beschikken over een

Nadere informatie

Ondernemingsplan Q.Q.D B.V. Q. Jong A Tai

Ondernemingsplan Q.Q.D B.V. Q. Jong A Tai Ondernemingsplan Q.Q.D B.V. Naam: Q. Jong A Tai Projectnaam: Q.Q.D (Quentin s Quality Design) Datum: 28 april 2015 Klas: MM2C INHOUDSOPGAVE 1. De ondernemer... 3 1.1 Persoonlijke gegevens:... 3 1.2 Persoonlijke

Nadere informatie