Wet afschaffing huishoudinkomenstoets

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet afschaffing huishoudinkomenstoets"

Transcriptie

1 Wet afschaffing huishoudinkomenstoets Modelteksten Juni 2012 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle auteurs, co-auteurs en expertpanels, die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de publicatie. Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. Stimulansz noch het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan echter aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.

2 Inhoudsopgave Brief 1: Uitnodiging en informatie voor melders bijstand met terugwerkende kracht... 3 Brief 2: Voorlichtingsbrief zittend bestand... 5 Brief 3: Beschikking intrekking beëindigingsbeschikking zittend bestand... 6 Brief 4: Uitnodiging herbeoordeling groep met lagere uitkering... 8 Brief 5: Beschikking herziening lagere uitkering... 9 Brief 6: Beschikking toekenning met terugwerkende kracht, eerdere aanvraag afgewezen. 12 Brief 7: Beschikking toekenning met terugwerkende kracht, geen eerdere aanvraag ingediend Brief 8: Informatie voor 65-plussers, terug naar SVB Brief 9: Informatie voor 65-plussers, doorsturen naar SVB Brief 10: Beschikking overgangsrecht mensen met hogere uitkering Clausules Burgerlijke staat: Clausulesoort BS Betaling uitkering: Clausulesoort BU Hoogte toeslag: Clausulesoort HT Inkomsten: Clausulesoort IN Normering WWB: Clausulesoort NG Overgangsrecht huishoudinkomenstoets: Clausulesoort OH Plan van aanpak: Clausulesoort PA Reden korting: Clausulesoort RK Pagina 2 van 33

3 Brief 1: Uitnodiging en informatie voor melders bijstand met terugwerkende kracht Onderwerp: Aanvraag bijstandsuitkering (WWB) met terugwerkende kracht Beste meneer, mevrouw, U heeft zich gemeld bij UWV WERKbedrijf voor een bijstandsuitkering. U wilt een bijstandsuitkering aanvragen die met terugwerkende kracht ingaat. Dat wil zeggen dat u ook bijstand wilt aanvragen voor de afgelopen periode. In deze brief leest u wat u hiervoor moet doen. Wat is er gebeurd? Op 1 januari 2012 was in de Wet werk en bijstand (WWB) een nieuw begrip gezin ingevoerd. Een gezin vormde u ook als u samen met uw partner, uw meerderjarige kinderen en/of (een van) uw ouders in één huis woonde. Een gezin kon maar één gezinsuitkering krijgen. Inkomsten en vermogen van alle gezinsleden werden meegeteld voor de uitkering. Dit was de huishoudinkomenstoets. Onlangs zijn deze nieuwe regels weer teruggedraaid. Als ouder(s) met één of meer inwonende meerderjarige kinderen hoeft u nu niet meer gezamenlijk als gezin een bijstandsuitkering aan te vragen. De huishoudinkomenstoets is afgeschaft. Inkomsten en vermogen van uw inwonende meerderjarige kinderen of ouders telt niet meer mee voor úw recht op bijstand. Kunt u bijstand met terugwerkende kracht aanvragen? De huishoudinkomenstoets is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 afgeschaft. U kunt daarom nu tijdelijk een bijstandsuitkering aanvragen die ook met terugwerkende kracht kan ingaan. Dit kan als u aan de volgende voorwaarden voldoet: U wilde na 1 januari 2012 een bijstandsuitkering aanvragen. U had geen recht op bijstand omdat u als gezin meer inkomsten of meer vermogen had dan voor de bijstand is toegestaan. U meldt u nu alsnog voor een bijstandsuitkering. Dit keer als alleenstaande, alleenstaande ouder of als partners (gehuwd of samenwonend). Wat moet u doen om bijstand met terugwerkende kracht aan te vragen? Bij de aanvraag van een bijstandsuitkering geeft u informatie over uzelf en uw situatie. Zo moet u een geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart) tonen. Huurt u een huis of een kamer? Dan moet u ook een huurcontract laten zien. Omdat u een bijstandsuitkering wilt aanvragen die eerder ingaat dan u zich bij UWV WERKbedrijf heeft gemeld, moet u aantonen dat u al eerder recht kreeg op bijstand. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld een of meer van de volgende bewijzen te laten zien: een beëindigingsbrief van uw WW-uitkering of een andere uitkering; een ontslagbewijs van uw laatste baan; een diploma of certificaat van uw laatste opleiding, of uitschrijvingspapieren van uw laatste onderwijsinstelling; echtscheidingspapieren: een bewijs dat u een lening heeft afgesloten of een schuld bent aangegaan omdat u geen of te weinig geld had om van te leven. U moet ook laten zien dat u al eerder aan alle voorwaarden voor een bijstandsuitkering voldeed. Daarom moet u de volgende bewijsstukken tonen: bankafschriften van de laatste zes maanden, van uw betaal- en spaarrekening(en); sollicitatiebrieven die u de afgelopen tijd hebt verstuurd en afwijzigingen daarop. Pagina 3 van 33

4 Heeft u de afgelopen periode een cursus gevolgd of vrijwilligerswerk gedaan? Ook hiervan moet u dan een bewijs laten zien. Hoe moet u de bijstandsuitkering aanvragen? U heeft van UWV WERKbedrijf een aanvraagformulier gekregen. U vult dit formulier naar waarheid in. U levert het aanvraagformulier samen met uw bewijsstukken in bij UWV WERKbedrijf. Een medewerker van UWV WERKbedrijf zal samen met u uw aanvraagformulier en bewijsstukken doornemen, en stuurt uw aanvraag als deze compleet is - door naar de gemeente. Wat gebeurt en met uw aanvraag? De gemeente neemt uw aanvraag in behandeling en bekijkt of u nu alsnog recht heeft op een bijstandsuitkering. Als dit zo is, bekijkt de gemeente aan de hand van uw bewijsstukken vanaf welke datum u al recht had op een bijstandsuitkering. Dit kan een datum zijn tussen nu en 1 januari Eerder dan 1 januari 2012 kan de bijstandsuitkering niet ingaan. U krijgt binnen acht weken bericht van de gemeente. Misschien moet u ook nog op gesprek komen bij de gemeente. Ook hiervan krijgt u bericht. Vragen? Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op werkdagen van uur op telefoonnummer Met vriendelijke groet, namens het college van burgemeester en wethouders, Naam functie Pagina 4 van 33

5 Brief 2: Voorlichtingsbrief zittend bestand Onderwerp: Afschaffing huishoudtoets en uw bijstandsuitkering Beste meneer, mevrouw, U ontvangt op dit moment van onze gemeente een bijstandsuitkering (WWB). In 2012 gelden er nieuwe regels voor de WWB. Enkele van deze regels, de invoering van de huishoudinkomenstoets en de gezinsuitkering, zijn weer teruggedraaid. Wat dit voor uw uitkering betekent, leest u in deze brief. Wat is er gebeurd? Op 1 januari 2012 was in de Wet werk en bijstand (WWB) een nieuw begrip gezin ingevoerd. Een gezin vormde u ook als u samen met uw partner, uw meerderjarige kinderen en/of (een van) uw ouders in één huis woonde. Een gezin kon maar één gezinsuitkering krijgen. Inkomsten en vermogen van alle gezinsleden werden meegeteld voor de uitkering. Dit was de huishoudinkomenstoets. Onlangs zijn deze nieuwe regels weer teruggedraaid. De bijstandsuitkering is niet meer bedoeld voor het hele gezin, maar blijft bestemd voor een alleenstaande, een alleenstaande ouder of voor gehuwden en samenwonenden. De huishoudinkomenstoets is afgeschaft. Inkomsten en vermogen van uw inwonende meerderjarige kinderen of ouders tellen niet mee voor úw recht op bijstand. Wat betekent dit voor uw uitkering? Kort geleden hebben wij met u gesproken over uw uitkering en gezinssituatie. Wij hebben u toen verteld dat uw uitkering per 1 juli 2012 zou worden aangepast of beeindigd. Dit moest vanwege de huishoudinkomenstoets. De inkomsten van uw inwonende meerderjarige kind(eren) en/of uw ouder(s) zouden ook meetellen voor uw uitkering. Uw uitkering zou daarom per 1 juli worden verlaagd of stopgezet. Dit gaat niet door. Omdat de gezinsutkering en de huishoudinkomenstoets weer zijn afgeschaft, blijft u uw huidige uitkering houden. Een nieuwe brief. Heeft u van ons al een brief gekregen waarin staat dat u per 1 juli 2012 een lagere uitkering krijgt of geen uitkering meer krijgt? Dan sturen wij u binnenkort een nieuwe brief. Met deze nieuwe brief trekken wij de vorige brief weer in. Vragen? Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op werkdagen van uur op telefoonnummer Met vriendelijke groet, namens het college van burgemeester en wethouders, Naam functie Pagina 5 van 33

6 Brief 3: Beschikking intrekking beëindigingsbeschikking zittend bestand Onderwerp: Afschaffing huishoudtoets en uw bijstandsuitkering (WWB) vanaf 1 juli 2012 Beste meneer, mevrouw, U ontvangt van onze gemeente een bijstandsuitkering (WWB). In verband met de nieuwe voorwaarden voor de bijstandsuitkering in 2012 had u vanaf 1 juli geen recht meer op een bijstandsuitkering. Hierover hebben wij met u gesproken op Op hebben wij u een brief gestuurd waarin wij u vertelden dat wij uw uitkering per 1 juli 2012 zouden beëindigen. Enkele van de nieuwe voorwaarden zijn inmiddels weer teruggedraaid. Wij hebben u hier onlangs een brief over gestuurd. Wat er met uw uitkering gebeurt, leest u in deze brief. Wat gebeurt er met uw uitkering? Wij zullen uw uitkering niet beëindigen per 1 juli Door de afschaffing van de huishoudinkomenstoets en de gezinsuitkering blijft u namelijk recht houden op de bijstandsuitkering voor Met deze brief trekken wij de brief van weer in. Wat moet u doen? Wij zullen voor de maand juli op de gebruikelijke manier berekenen hoe hoog uw uitkering moet zijn. Zijn er wijzigingen in uw situatie? Geef deze dan zo snel mogelijk aan ons door. Bent u het er niet mee eens? Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u ons een bezwaarschrift sturen. Dit is een brief waarin u zo duidelijk mogelijk beschrijft wat uw bezwaar precies is. Het bezwaarschrift stuurt u naar: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Postbus Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift verstuurt binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit (datum bovenaan de brief). Daarmee voorkomt u dat we uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen, omdat het te laat binnen is. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en adres; de datum van uw bezwaarschrift; een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! Stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. Vragen? Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op werkdagen van uur op telefoonnummer Met vriendelijke groet, namens het college van burgemeester en wethouders, Pagina 6 van 33

7 Naam functie Artikelen: Intrekken intrekking bijstandsuitkering: art 78# Wet afschaffing huishoudinkomenstoets. Gegevens bezwaarschrift: art 6:5 Awb. Pagina 7 van 33

8 Brief 4: Uitnodiging herbeoordeling groep met lagere uitkering Onderwerp: Afschaffing huishoudtoets en uitnodiging voor een gesprek Beste meneer, mevrouw, U ontvangt sinds kort van onze gemeente een bijstandsuitkering (WWB). Uw uitkering is gebaseerd op de nieuwe regels die sinds januari 2012 gelden voor de WWB. Enkele van deze regels, de huishoudinkomenstoets en de gezinsuitkering, zijn weer teruggedraaid. Wat dit voor uw uitkering kan betekenen, leest u in deze brief. Wat is er gebeurd? Onlangs is de huishoudinkomenstoets met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 afgeschaft. De bijstandsuitkering is niet meer bedoeld voor het hele gezin, maar is weer bestemd voor een alleenstaande, een alleenstaande ouder of voor gehuwden en samenwonenden. Inkomsten en vermogen van uw inwonende meerderjarige kinderen of inwonende ouders tellen niet mee voor úw recht op bijstand. Wat betekent dit voor uw uitkering? Wij moeten opnieuw bekijken op welke bijstandsuitkering u recht heeft. Het is mogelijk dat u de afgelopen periode een te lage uitkering heeft ontvangen. Wij willen dit graag met u bespreken en daarom nodigen wij u uit voor een gesprek. Afspraak We nodigen u uit voor een gesprek op: om U praat dan met Het gesprek is bij de Het adres is Kunt u echt niet komen? Misschien kunt u echt niet komen op de afspraak. Maak dan vóór een nieuwe afspraak met U kunt bellen op van uur op telefoonnummer Hoe lang gaat het duren? Voordat wij een nieuwe beslissing kunnen nemen over uw aanvraag moeten wij een paar dingen uitzoeken. Dat kost tijd. Het kan ongeveer weken duren voordat u van ons bericht krijgt over uw bijstandsuitkering. Vragen? Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op werkdagen van uur op telefoonnummer Met vriendelijke groet, namens het college van burgemeester en wethouders, Naam functie Pagina 8 van 33

9 Brief 5: Beschikking herziening lagere uitkering Onderwerp: Wijziging van uw bijstandsuitkering (WWB) Beste meneer, mevrouw, U ontvangt van onze gemeente een bijstandsuitkering (WWB). Uw uitkering is gebaseerd op de nieuwe regels die sinds januari 2012 gelden voor de WWB. Enkele van deze regels, de huishoudinkomenstoets en de gezinsuitkering, zijn weer teruggedraaid. Wij moesten daarom opnieuw bekijken op welke bijstandsuitkering u de afgelopen periode recht heeft gehad. Op hebben wij hierover met u gesproken. Wij zullen uw uitkering aanpassen. In deze brief leest u hier meer over. Wat verandert er aan uw uitkering? U kreeg tot nu toe een uitkering voor een gezin. Wie hielden bij uw gezinsuitkering rekening met inkomsten van uw Nu de huishoudinkomenstoets niet meer bestaat, hoeven wij de inkomsten van uw gezinsleden niet meer mee te tellen voor uw uitkering. Ook krijgt u geen uitkering meer voor een gezin. Vanaf wanneer veranderen wij uw uitkering? U krijgt met terugwerkende kracht een andere uitkering. Wij zullen uw gezinsuitkering per wijzigen in een uitkering voor U heeft de afgelopen periode te weinig uitkering ontvangen. Het tekort krijgt u uitgekeerd. Hoe hoog wordt de uitkering? Wat dat betekent voor de hoogte van de uitkering kunt u zien op het berekeningsoverzicht. Hoeveel vermogen mag u hebben? Voor u geldt een vemogensgrens van Dat is het bedrag aan eigen vermogen dat u met een bijstandsuitkering als mag hebben. Met eigen vermogen bedoelen we uw geld en spullen die veel geld waard zijn, zoals een auto. Heeft u schulden die u moet terugbetalen? Dan gaan die van uw eigen vermogen af. Wij hebben uw vermogen vastgesteld op Krijgt u vakantiegeld? Ja, u krijgt ook vakantiegeld. Daarvoor houden wij elke maand 5% van uw uitkering in. U krijgt het vakantiegeld in de maand juni. Heeft u geen recht meer op een uitkering? Dan krijgt u het vakantiegeld binnen drie maanden nadat wij de uitkering hebben stopgezet. Wat zijn uw verplichtingen? Pagina 9 van 33

10 Wij willen graag dat u zo snel mogelijk zelf voor uw inkomen kunt zorgen. Daarom staat er in de wet een aantal verplichtingen. De belangrijkste zijn de inlichtingenplicht en de arbeidsplicht. Hieronder leest u wat die voor u betekenen. Inlichtingenplicht: U heeft inlichtingenplicht. Dat betekent het volgende: 1. Verandert er iets in uw situatie? Bijvoorbeeld in uw gezin? Of vindt u werk? Dan geeft u dit meteen aan ons door. Wij willen hiervan ook bewijsstukken. 2. U werkt mee aan heronderzoeken. Hierbij bekijken wij of u nog recht heeft op een uitkering en of u nog het juiste bedrag krijgt. 3. Gaat u vrijwilligerswerk doen of een opleiding volgen? Dan geeft u dit meteen aan ons door. 4. Gaat u op vakantie? Dan vraagt u ons toestemming voordat u op vakantie gaat. Dat doet u ten minste vier weken voordat u weggaat. U mag niet langer dan vier weken per jaar naar het buitenland. Arbeidsplicht: U heeft ook de plicht om zo snel mogelijk voor uw eigen inkomen te zorgen. Dat houdt het volgende in: 1. U probeert betaald werk te vinden. Daarvoor moet u: kranten, internet en andere mogelijkheden raadplegen voor vacatures; in de vacaturebank van UWV Werkbedrijf kijken; zich inschrijven bij ten minste uitzendbureaus; reageren op vacatures; op de inkomensverklaring vermelden wat u doet om werk te vinden. 2. U doet geen dingen die het vinden van werk moeilijker maken en u doet uw best bij sollicitaties. 3. U werkt mee aan een onderzoek. Wij bekijken bij dit onderzoek wat uw mogelijkheden zijn om aan het werk te gaan. 4. U voert uw plan van aanpak uit. Zo verbetert u uw kansen en mogelijkheden op werk. 5. U neemt aangeboden werk aan. Wilt u van uw sollicitaties brieven bewaren en deze meenemen wanneer wij daarom vragen? Wij kunnen u ook vragen nog andere bewijsstukken in te leveren. Wij adviseren u om u aan deze verplichtingen te houden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bijstandsuitkering verlagen of stoppen. Bent u het er niet mee eens? Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u ons een bezwaarschrift sturen. Dit is een brief waarin u zo duidelijk mogelijk beschrijft wat uw bezwaar precies is. Het bezwaarschrift stuurt u naar: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Postbus Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift verstuurt binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit (datum bovenaan de brief). Daarmee voorkomt u dat we uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen, omdat het te laat binnen is. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en adres; de datum van uw bezwaarschrift; een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; waarom u het niet met ons besluit eens bent. Pagina 10 van 33

11 Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! Stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. Vragen? Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op werkdagen van uur op telefoonnummer Met vriendelijke groet, namens het college van burgemeester en wethouders, Naam functie Artikelen: Herzien bijstandsuitkering: art. 54 WWB. Bijstandsnormen: art. 20 t/m 24 WWB. Hoogte toeslag: art. 25 t/m 27 WWB en Verordening toeslagen en verlagingen WWB, gemeente Vermogengrens: art. 24 WWB. Arbeidsplicht: art. 9 WWB Inlichtingenplicht: art. 17 WWB Gegevens bezwaarschrift: art 6:5 Awb. Pagina 11 van 33

12 Brief 6: Beschikking toekenning met terugwerkende kracht, eerdere aanvraag afgewezen Onderwerp: Uw eerdere aanvraag van een bijstandsuitkering (WWB) Beste meneer, mevrouw, Op vroeg u een bijstandsuitkering aan. Op stuurden wij u een brief waarin u kon lezen dat u geen bijstandsuitkering kreeg. De reden hiervoor was dat u niet aan de voorwaarden voor een bijstandsuitkering voldeed. De bijstand (WWB) kent sinds 1 januari 2012 een aantal nieuwe voorwaarden. Onlangs zijn enkele van deze voorwaarden weer teruggedraaid. Zo zijn de huishoudinkomenstoets en de gezinsbijstand weer Wij hebben uw aanvraag voor een bijstandsuitkering daarom opnieuw beoordeeld. In deze brief leest u onze reactie. Wat hebben wij besloten? Wij hebben besloten dat u alsnog een bijstandsuitkering krijgt voor de noodzakelijke algemene kosten die u heeft, zoals de kosten voor eten, kleding, huur en dergelijke. U krijgt de bijstand vanaf Dit is de datum waarop u zich bij UWV WERKbedrijf heeft gemeld voor de aanvraag van een bijstandsuitkering. Met deze brief trekken wij de brief van weer in. Hoe hoog is uw uitkering? Hoe hoog uw uitkering is, hangt af van uw persoonlijke situatie: Hoeveel vermogen mag u hebben? Voor u geldt een vemogensgrens van Dat is het bedrag aan eigen vermogen dat u met een bijstandsuitkering als mag hebben. Met eigen vermogen bedoelen we uw geld en spullen die veel geld waard zijn, zoals een auto. Heeft u schulden die u moet terugbetalen? Dan gaan die van uw eigen vermogen af. Wij hebben uw vermogen vastgesteld op Krijgt u vakantiegeld? Ja, u krijgt ook vakantiegeld. Wij sparen uw vakantiegeld op. U krijgt het vakantiegeld in de maand juni uitbetaald. Heeft u geen recht meer op een uitkering? Dan krijgt u het vakantiegeld binnen drie maanden nadat wij de uitkering hebben stopgezet. Wat zijn uw verplichtingen? Wij willen graag dat u zo snel mogelijk zelf voor uw inkomen kunt zorgen. Daarom staat er in de wet een aantal verplichtingen. De belangrijkste zijn de inlichtingenplicht en de arbeidsplicht. Hieronder leest u wat die voor u betekenen. Inlichtingenplicht: Pagina 12 van 33

13 U heeft inlichtingenplicht. Dat betekent het volgende: 1. Verandert er iets in uw situatie? Bijvoorbeeld in uw gezin? Of vindt u werk? Dan geeft u dit meteen aan ons door. Wij willen hiervan ook bewijsstukken. 2. U werkt mee aan heronderzoeken. Hierbij bekijken wij of u nog recht heeft op een uitkering en of u nog het juiste bedrag krijgt. 3. Gaat u vrijwilligerswerk doen of een opleiding volgen? Dan geeft u dit meteen aan ons door. 4. Gaat u op vakantie? Dan vraagt u ons toestemming voordat u op vakantie gaat. Dat doet u ten minste vier weken voordat u weggaat. U mag niet langer dan vier weken per jaar naar het buitenland. Arbeidsplicht: U heeft ook de plicht om zo snel mogelijk voor uw eigen inkomen te zorgen. Dat houdt het volgende in: 1. U probeert betaald werk te vinden. Daarvoor moet u: kranten, internet en andere mogelijkheden raadplegen voor vacatures; in de vacaturebank van UWV Werkbedrijf kijken; zich inschrijven bij ten minste uitzendbureaus; reageren op vacatures; op de inkomensverklaring vermelden wat u doet om werk te vinden. 2. U doet geen dingen die het vinden van werk moeilijker maken en u doet uw best bij sollicitaties. 3. U werkt mee aan een onderzoek. Wij bekijken bij dit onderzoek wat uw mogelijkheden zijn om aan het werk te gaan. 4. U voert uw plan van aanpak uit. Zo verbetert u uw kansen en mogelijkheden op werk. 5. U neemt aangeboden werk aan. Wilt u van uw sollicitaties brieven bewaren en deze meenemen wanneer wij daarom vragen? Wij kunnen u ook vragen nog andere bewijsstukken in te leveren. Wij adviseren u om u aan deze verplichtingen te houden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bijstandsuitkering verlagen of stoppen. Hoe betalen wij de uitkering? Kunnen wij uw uitkering van u terugeisen? Als blijkt dat u onterecht een uitkering heeft gehad, dan kunnen wij die van u terugeisen. Dat wil zeggen dat u de uitkering moet terugbetalen. Dit kan bijvoorbeeld als u later geld krijgt dat voor de periode bedoeld is waarover u uitkering heeft gehad. Heeft u te veel uitkering gehad? Dan eisen wij het te veel ontvangen deel van u terug. Bent u het er niet mee eens? Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u ons een bezwaarschrift sturen. Dit is een brief waarin u zo duidelijk mogelijk beschrijft wat uw bezwaar precies is. Het bezwaarschrift stuurt u naar: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Postbus Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift verstuurt binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit (datum bovenaan de brief). Daarmee voorkomt u dat we uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen, omdat het te laat binnen is. In het bezwaarschrift zet u: Pagina 13 van 33

14 uw naam en adres; de datum van uw bezwaarschrift; een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! Stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. Vragen? Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op werkdagen van uur op telefoonnummer Met vriendelijke groet, namens het college van burgemeester en wethouders, Naam functie Artikelen: Toekenning bijstandsuitkering na eerdere afwijzing: art 78# Wet afschaffing huishoudinkomenstoets. Bijstandsnormen: art. 20 t/m 24 WWB. Hoogte toeslag: art. 25 t/m 27 WWB en Verordening toeslagen en verlagingen WWB, gemeente Vermogengrens: art. 24 WWB. Arbeidsplicht: art. 9 WWB Inlichtingenplicht: art. 17 WWB Gegevens bezwaarschrift: art 6:5 Awb. Pagina 14 van 33

15 Brief 7: Beschikking toekenning met terugwerkende kracht, geen eerdere aanvraag ingediend Onderwerp: Uw aanvraag van een bijstandsuitkering (WWB) met terugwerkende kracht Beste meneer, mevrouw, Op vroeg u een bijstandsuitkering aan die met terugwerkende kracht ingaat. U heeft niet eerder een bijstandsuitkering aangevraagd, omdat u wist dat u niet aan de voorwaarden voor een bijstandsuitkering voldeed. De bijstand (WWB) kent sinds 1 januari 2012 een aantal nieuwe regels. Onlangs zijn enkele van deze regels weer teruggedraaid. Zo zijn de huishoudinkomenstoets en de gezinsbijstand weer afgeschaft. U heeft nu alsnog een aanvraag voor een bijstandsuitkering ingediend. In deze brief leest u onze reactie. Wat hebben wij besloten? Wij hebben besloten dat u een bijstandsuitkering krijgt voor de noodzakelijke algemene kosten die u heeft, zoals de kosten voor eten, kleding, huur en dergelijke. U krijgt de bijstand vanaf Dit is de recht_heeft_gekregen_op_een_bijstandsuitkering/tot_wanneer_u_bijstand_met_terugwerkende_krach Hoe hoog is uw uitkering? Hoe hoog uw uitkering is, hangt af van uw persoonlijke situatie: Hoeveel vermogen mag u hebben? Voor u geldt een vemogensgrens van Dat is het bedrag aan eigen vermogen dat u met een bijstandsuitkering als mag hebben. Met eigen vermogen bedoelen we uw geld en spullen die veel geld waard zijn, zoals een auto. Heeft u schulden die u moet terugbetalen? Dan gaan die van uw eigen vermogen af. Wij hebben uw vermogen vastgesteld op Krijgt u vakantiegeld? Ja, u krijgt ook vakantiegeld. Wij sparen uw vakantiegeld op. U krijgt het vakantiegeld in de maand juni uitbetaald. Heeft u geen recht meer op een uitkering? Dan krijgt u het vakantiegeld binnen drie maanden nadat wij de uitkering hebben stopgezet. Wat zijn uw verplichtingen? Wij willen graag dat u zo snel mogelijk zelf voor uw inkomen kunt zorgen. Daarom staat er in de wet een aantal verplichtingen. De belangrijkste zijn de inlichtingenplicht en de arbeidsplicht. Hieronder leest u wat die voor u betekenen. Inlichtingenplicht: U heeft inlichtingenplicht. Dat betekent het volgende: Pagina 15 van 33

16 1. Verandert er iets in uw situatie? Bijvoorbeeld in uw gezin? Of vindt u werk? Dan geeft u dit meteen aan ons door. Wij willen hiervan ook bewijsstukken. 2. U werkt mee aan heronderzoeken. Hierbij bekijken wij of u nog recht heeft op een uitkering en of u nog het juiste bedrag krijgt. 3. Gaat u vrijwilligerswerk doen of een opleiding volgen? Dan geeft u dit meteen aan ons door. 4. Gaat u op vakantie? Dan vraagt u ons toestemming voordat u op vakantie gaat. Dat doet u ten minste vier weken voordat u weggaat. U mag niet langer dan vier weken per jaar naar het buitenland. Arbeidsplicht: U heeft ook de plicht om zo snel mogelijk voor uw eigen inkomen te zorgen. Dat houdt het volgende in: 1. U probeert betaald werk te vinden. Daarvoor moet u: kranten, internet en andere mogelijkheden raadplegen voor vacatures; in de vacaturebank van UWV Werkbedrijf kijken; zich inschrijven bij ten minste uitzendbureaus; reageren op vacatures; op de inkomensverklaring vermelden wat u doet om werk te vinden. 2. U doet geen dingen die het vinden van werk moeilijker maken en u doet uw best bij sollicitaties. 3. U werkt mee aan een onderzoek. Wij bekijken bij dit onderzoek wat uw mogelijkheden zijn om aan het werk te gaan. 4. U voert uw plan van aanpak uit. Zo verbetert u uw kansen en mogelijkheden op werk. 5. U neemt aangeboden werk aan. Wilt u van uw sollicitaties brieven bewaren en deze meenemen wanneer wij daarom vragen? Wij kunnen u ook vragen nog andere bewijsstukken in te leveren. Wij adviseren u om u aan deze verplichtingen te houden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bijstandsuitkering verlagen of stoppen. Hoe betalen wij de uitkering? Kunnen wij uw uitkering van u terugeisen? Als blijkt dat u onterecht een uitkering heeft gehad, dan kunnen wij die van u terugeisen. Dat wil zeggen dat u de uitkering moet terugbetalen. Dit kan bijvoorbeeld als u later geld krijgt dat voor de periode bedoeld is waarover u uitkering heeft gehad. Heeft u te veel uitkering gehad? Dan eisen wij het te veel ontvangen deel van u terug. Bent u het er niet mee eens? Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u ons een bezwaarschrift sturen. Dit is een brief waarin u zo duidelijk mogelijk beschrijft wat uw bezwaar precies is. Het bezwaarschrift stuurt u naar: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Postbus Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift verstuurt binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit (datum bovenaan de brief). Daarmee voorkomt u dat we uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen, omdat het te laat binnen is. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en adres; Pagina 16 van 33

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

WWB (Wet werk en bijstand)

WWB (Wet werk en bijstand) WWB (Wet werk en bijstand) www.utrecht.nl/bijstandsuitkering Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Inhoud Liever werk dan bijstand 3 Uw rechten en uw plichten 4 Als u een uitkering aanvraagt 5

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat?

Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat? Over Wajong aangevraagd vóór 1 januari 2010 Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

WIJ-Wet Investeren in Jongeren

WIJ-Wet Investeren in Jongeren WIJ-Wet Investeren in Jongeren Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag;

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering zelfstandigen Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Een bijdrage voor uw huur

Een bijdrage voor uw huur 12345toe 2010 Aanvragen Toelichting Huurtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Toeslagpartner

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 juli 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen of

Nadere informatie

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden.

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden. De meest gestelde vragen van werkzoekenden WW-uitkering 1. Hoe vraag ik een uitkering aan? Om een uikering te krijgen moet u zich inschrijven bij het UWV WERKbedrijf. Vanaf het moment dat u weet dat u

Nadere informatie

Stand van zaken van de sociale zekerheid

Stand van zaken van de sociale zekerheid Stand van zaken van de sociale zekerheid Overzicht 1 januari 2011 2 Stand van zaken van de sociale zekerheid Inhoudsopgave Inleiding 4 Premieoverzicht 5 Algemene ouderdomswet (AOW) 7 Aanvullende inkomensvoorziening

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Huishoudinkomenstoets afgeschaft Studie in plaats van uitkering voor jongeren Huishoudinkomenstoets afgeschaft Per 1 januari 2012 is de gewijzigde Wet werk en bijstand

Nadere informatie