Wet afschaffing huishoudinkomenstoets

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet afschaffing huishoudinkomenstoets"

Transcriptie

1 Wet afschaffing huishoudinkomenstoets Modelteksten Juni 2012 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle auteurs, co-auteurs en expertpanels, die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de publicatie. Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. Stimulansz noch het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan echter aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.

2 Inhoudsopgave Brief 1: Uitnodiging en informatie voor melders bijstand met terugwerkende kracht... 3 Brief 2: Voorlichtingsbrief zittend bestand... 5 Brief 3: Beschikking intrekking beëindigingsbeschikking zittend bestand... 6 Brief 4: Uitnodiging herbeoordeling groep met lagere uitkering... 8 Brief 5: Beschikking herziening lagere uitkering... 9 Brief 6: Beschikking toekenning met terugwerkende kracht, eerdere aanvraag afgewezen. 12 Brief 7: Beschikking toekenning met terugwerkende kracht, geen eerdere aanvraag ingediend Brief 8: Informatie voor 65-plussers, terug naar SVB Brief 9: Informatie voor 65-plussers, doorsturen naar SVB Brief 10: Beschikking overgangsrecht mensen met hogere uitkering Clausules Burgerlijke staat: Clausulesoort BS Betaling uitkering: Clausulesoort BU Hoogte toeslag: Clausulesoort HT Inkomsten: Clausulesoort IN Normering WWB: Clausulesoort NG Overgangsrecht huishoudinkomenstoets: Clausulesoort OH Plan van aanpak: Clausulesoort PA Reden korting: Clausulesoort RK Pagina 2 van 33

3 Brief 1: Uitnodiging en informatie voor melders bijstand met terugwerkende kracht Onderwerp: Aanvraag bijstandsuitkering (WWB) met terugwerkende kracht Beste meneer, mevrouw, U heeft zich gemeld bij UWV WERKbedrijf voor een bijstandsuitkering. U wilt een bijstandsuitkering aanvragen die met terugwerkende kracht ingaat. Dat wil zeggen dat u ook bijstand wilt aanvragen voor de afgelopen periode. In deze brief leest u wat u hiervoor moet doen. Wat is er gebeurd? Op 1 januari 2012 was in de Wet werk en bijstand (WWB) een nieuw begrip gezin ingevoerd. Een gezin vormde u ook als u samen met uw partner, uw meerderjarige kinderen en/of (een van) uw ouders in één huis woonde. Een gezin kon maar één gezinsuitkering krijgen. Inkomsten en vermogen van alle gezinsleden werden meegeteld voor de uitkering. Dit was de huishoudinkomenstoets. Onlangs zijn deze nieuwe regels weer teruggedraaid. Als ouder(s) met één of meer inwonende meerderjarige kinderen hoeft u nu niet meer gezamenlijk als gezin een bijstandsuitkering aan te vragen. De huishoudinkomenstoets is afgeschaft. Inkomsten en vermogen van uw inwonende meerderjarige kinderen of ouders telt niet meer mee voor úw recht op bijstand. Kunt u bijstand met terugwerkende kracht aanvragen? De huishoudinkomenstoets is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 afgeschaft. U kunt daarom nu tijdelijk een bijstandsuitkering aanvragen die ook met terugwerkende kracht kan ingaan. Dit kan als u aan de volgende voorwaarden voldoet: U wilde na 1 januari 2012 een bijstandsuitkering aanvragen. U had geen recht op bijstand omdat u als gezin meer inkomsten of meer vermogen had dan voor de bijstand is toegestaan. U meldt u nu alsnog voor een bijstandsuitkering. Dit keer als alleenstaande, alleenstaande ouder of als partners (gehuwd of samenwonend). Wat moet u doen om bijstand met terugwerkende kracht aan te vragen? Bij de aanvraag van een bijstandsuitkering geeft u informatie over uzelf en uw situatie. Zo moet u een geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart) tonen. Huurt u een huis of een kamer? Dan moet u ook een huurcontract laten zien. Omdat u een bijstandsuitkering wilt aanvragen die eerder ingaat dan u zich bij UWV WERKbedrijf heeft gemeld, moet u aantonen dat u al eerder recht kreeg op bijstand. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld een of meer van de volgende bewijzen te laten zien: een beëindigingsbrief van uw WW-uitkering of een andere uitkering; een ontslagbewijs van uw laatste baan; een diploma of certificaat van uw laatste opleiding, of uitschrijvingspapieren van uw laatste onderwijsinstelling; echtscheidingspapieren: een bewijs dat u een lening heeft afgesloten of een schuld bent aangegaan omdat u geen of te weinig geld had om van te leven. U moet ook laten zien dat u al eerder aan alle voorwaarden voor een bijstandsuitkering voldeed. Daarom moet u de volgende bewijsstukken tonen: bankafschriften van de laatste zes maanden, van uw betaal- en spaarrekening(en); sollicitatiebrieven die u de afgelopen tijd hebt verstuurd en afwijzigingen daarop. Pagina 3 van 33

4 Heeft u de afgelopen periode een cursus gevolgd of vrijwilligerswerk gedaan? Ook hiervan moet u dan een bewijs laten zien. Hoe moet u de bijstandsuitkering aanvragen? U heeft van UWV WERKbedrijf een aanvraagformulier gekregen. U vult dit formulier naar waarheid in. U levert het aanvraagformulier samen met uw bewijsstukken in bij UWV WERKbedrijf. Een medewerker van UWV WERKbedrijf zal samen met u uw aanvraagformulier en bewijsstukken doornemen, en stuurt uw aanvraag als deze compleet is - door naar de gemeente. Wat gebeurt en met uw aanvraag? De gemeente neemt uw aanvraag in behandeling en bekijkt of u nu alsnog recht heeft op een bijstandsuitkering. Als dit zo is, bekijkt de gemeente aan de hand van uw bewijsstukken vanaf welke datum u al recht had op een bijstandsuitkering. Dit kan een datum zijn tussen nu en 1 januari Eerder dan 1 januari 2012 kan de bijstandsuitkering niet ingaan. U krijgt binnen acht weken bericht van de gemeente. Misschien moet u ook nog op gesprek komen bij de gemeente. Ook hiervan krijgt u bericht. Vragen? Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op werkdagen van uur op telefoonnummer Met vriendelijke groet, namens het college van burgemeester en wethouders, Naam functie Pagina 4 van 33

5 Brief 2: Voorlichtingsbrief zittend bestand Onderwerp: Afschaffing huishoudtoets en uw bijstandsuitkering Beste meneer, mevrouw, U ontvangt op dit moment van onze gemeente een bijstandsuitkering (WWB). In 2012 gelden er nieuwe regels voor de WWB. Enkele van deze regels, de invoering van de huishoudinkomenstoets en de gezinsuitkering, zijn weer teruggedraaid. Wat dit voor uw uitkering betekent, leest u in deze brief. Wat is er gebeurd? Op 1 januari 2012 was in de Wet werk en bijstand (WWB) een nieuw begrip gezin ingevoerd. Een gezin vormde u ook als u samen met uw partner, uw meerderjarige kinderen en/of (een van) uw ouders in één huis woonde. Een gezin kon maar één gezinsuitkering krijgen. Inkomsten en vermogen van alle gezinsleden werden meegeteld voor de uitkering. Dit was de huishoudinkomenstoets. Onlangs zijn deze nieuwe regels weer teruggedraaid. De bijstandsuitkering is niet meer bedoeld voor het hele gezin, maar blijft bestemd voor een alleenstaande, een alleenstaande ouder of voor gehuwden en samenwonenden. De huishoudinkomenstoets is afgeschaft. Inkomsten en vermogen van uw inwonende meerderjarige kinderen of ouders tellen niet mee voor úw recht op bijstand. Wat betekent dit voor uw uitkering? Kort geleden hebben wij met u gesproken over uw uitkering en gezinssituatie. Wij hebben u toen verteld dat uw uitkering per 1 juli 2012 zou worden aangepast of beeindigd. Dit moest vanwege de huishoudinkomenstoets. De inkomsten van uw inwonende meerderjarige kind(eren) en/of uw ouder(s) zouden ook meetellen voor uw uitkering. Uw uitkering zou daarom per 1 juli worden verlaagd of stopgezet. Dit gaat niet door. Omdat de gezinsutkering en de huishoudinkomenstoets weer zijn afgeschaft, blijft u uw huidige uitkering houden. Een nieuwe brief. Heeft u van ons al een brief gekregen waarin staat dat u per 1 juli 2012 een lagere uitkering krijgt of geen uitkering meer krijgt? Dan sturen wij u binnenkort een nieuwe brief. Met deze nieuwe brief trekken wij de vorige brief weer in. Vragen? Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op werkdagen van uur op telefoonnummer Met vriendelijke groet, namens het college van burgemeester en wethouders, Naam functie Pagina 5 van 33

6 Brief 3: Beschikking intrekking beëindigingsbeschikking zittend bestand Onderwerp: Afschaffing huishoudtoets en uw bijstandsuitkering (WWB) vanaf 1 juli 2012 Beste meneer, mevrouw, U ontvangt van onze gemeente een bijstandsuitkering (WWB). In verband met de nieuwe voorwaarden voor de bijstandsuitkering in 2012 had u vanaf 1 juli geen recht meer op een bijstandsuitkering. Hierover hebben wij met u gesproken op Op hebben wij u een brief gestuurd waarin wij u vertelden dat wij uw uitkering per 1 juli 2012 zouden beëindigen. Enkele van de nieuwe voorwaarden zijn inmiddels weer teruggedraaid. Wij hebben u hier onlangs een brief over gestuurd. Wat er met uw uitkering gebeurt, leest u in deze brief. Wat gebeurt er met uw uitkering? Wij zullen uw uitkering niet beëindigen per 1 juli Door de afschaffing van de huishoudinkomenstoets en de gezinsuitkering blijft u namelijk recht houden op de bijstandsuitkering voor Met deze brief trekken wij de brief van weer in. Wat moet u doen? Wij zullen voor de maand juli op de gebruikelijke manier berekenen hoe hoog uw uitkering moet zijn. Zijn er wijzigingen in uw situatie? Geef deze dan zo snel mogelijk aan ons door. Bent u het er niet mee eens? Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u ons een bezwaarschrift sturen. Dit is een brief waarin u zo duidelijk mogelijk beschrijft wat uw bezwaar precies is. Het bezwaarschrift stuurt u naar: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Postbus Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift verstuurt binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit (datum bovenaan de brief). Daarmee voorkomt u dat we uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen, omdat het te laat binnen is. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en adres; de datum van uw bezwaarschrift; een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! Stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. Vragen? Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op werkdagen van uur op telefoonnummer Met vriendelijke groet, namens het college van burgemeester en wethouders, Pagina 6 van 33

7 Naam functie Artikelen: Intrekken intrekking bijstandsuitkering: art 78# Wet afschaffing huishoudinkomenstoets. Gegevens bezwaarschrift: art 6:5 Awb. Pagina 7 van 33

8 Brief 4: Uitnodiging herbeoordeling groep met lagere uitkering Onderwerp: Afschaffing huishoudtoets en uitnodiging voor een gesprek Beste meneer, mevrouw, U ontvangt sinds kort van onze gemeente een bijstandsuitkering (WWB). Uw uitkering is gebaseerd op de nieuwe regels die sinds januari 2012 gelden voor de WWB. Enkele van deze regels, de huishoudinkomenstoets en de gezinsuitkering, zijn weer teruggedraaid. Wat dit voor uw uitkering kan betekenen, leest u in deze brief. Wat is er gebeurd? Onlangs is de huishoudinkomenstoets met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 afgeschaft. De bijstandsuitkering is niet meer bedoeld voor het hele gezin, maar is weer bestemd voor een alleenstaande, een alleenstaande ouder of voor gehuwden en samenwonenden. Inkomsten en vermogen van uw inwonende meerderjarige kinderen of inwonende ouders tellen niet mee voor úw recht op bijstand. Wat betekent dit voor uw uitkering? Wij moeten opnieuw bekijken op welke bijstandsuitkering u recht heeft. Het is mogelijk dat u de afgelopen periode een te lage uitkering heeft ontvangen. Wij willen dit graag met u bespreken en daarom nodigen wij u uit voor een gesprek. Afspraak We nodigen u uit voor een gesprek op: om U praat dan met Het gesprek is bij de Het adres is Kunt u echt niet komen? Misschien kunt u echt niet komen op de afspraak. Maak dan vóór een nieuwe afspraak met U kunt bellen op van uur op telefoonnummer Hoe lang gaat het duren? Voordat wij een nieuwe beslissing kunnen nemen over uw aanvraag moeten wij een paar dingen uitzoeken. Dat kost tijd. Het kan ongeveer weken duren voordat u van ons bericht krijgt over uw bijstandsuitkering. Vragen? Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op werkdagen van uur op telefoonnummer Met vriendelijke groet, namens het college van burgemeester en wethouders, Naam functie Pagina 8 van 33

9 Brief 5: Beschikking herziening lagere uitkering Onderwerp: Wijziging van uw bijstandsuitkering (WWB) Beste meneer, mevrouw, U ontvangt van onze gemeente een bijstandsuitkering (WWB). Uw uitkering is gebaseerd op de nieuwe regels die sinds januari 2012 gelden voor de WWB. Enkele van deze regels, de huishoudinkomenstoets en de gezinsuitkering, zijn weer teruggedraaid. Wij moesten daarom opnieuw bekijken op welke bijstandsuitkering u de afgelopen periode recht heeft gehad. Op hebben wij hierover met u gesproken. Wij zullen uw uitkering aanpassen. In deze brief leest u hier meer over. Wat verandert er aan uw uitkering? U kreeg tot nu toe een uitkering voor een gezin. Wie hielden bij uw gezinsuitkering rekening met inkomsten van uw Nu de huishoudinkomenstoets niet meer bestaat, hoeven wij de inkomsten van uw gezinsleden niet meer mee te tellen voor uw uitkering. Ook krijgt u geen uitkering meer voor een gezin. Vanaf wanneer veranderen wij uw uitkering? U krijgt met terugwerkende kracht een andere uitkering. Wij zullen uw gezinsuitkering per wijzigen in een uitkering voor U heeft de afgelopen periode te weinig uitkering ontvangen. Het tekort krijgt u uitgekeerd. Hoe hoog wordt de uitkering? Wat dat betekent voor de hoogte van de uitkering kunt u zien op het berekeningsoverzicht. Hoeveel vermogen mag u hebben? Voor u geldt een vemogensgrens van Dat is het bedrag aan eigen vermogen dat u met een bijstandsuitkering als mag hebben. Met eigen vermogen bedoelen we uw geld en spullen die veel geld waard zijn, zoals een auto. Heeft u schulden die u moet terugbetalen? Dan gaan die van uw eigen vermogen af. Wij hebben uw vermogen vastgesteld op Krijgt u vakantiegeld? Ja, u krijgt ook vakantiegeld. Daarvoor houden wij elke maand 5% van uw uitkering in. U krijgt het vakantiegeld in de maand juni. Heeft u geen recht meer op een uitkering? Dan krijgt u het vakantiegeld binnen drie maanden nadat wij de uitkering hebben stopgezet. Wat zijn uw verplichtingen? Pagina 9 van 33

10 Wij willen graag dat u zo snel mogelijk zelf voor uw inkomen kunt zorgen. Daarom staat er in de wet een aantal verplichtingen. De belangrijkste zijn de inlichtingenplicht en de arbeidsplicht. Hieronder leest u wat die voor u betekenen. Inlichtingenplicht: U heeft inlichtingenplicht. Dat betekent het volgende: 1. Verandert er iets in uw situatie? Bijvoorbeeld in uw gezin? Of vindt u werk? Dan geeft u dit meteen aan ons door. Wij willen hiervan ook bewijsstukken. 2. U werkt mee aan heronderzoeken. Hierbij bekijken wij of u nog recht heeft op een uitkering en of u nog het juiste bedrag krijgt. 3. Gaat u vrijwilligerswerk doen of een opleiding volgen? Dan geeft u dit meteen aan ons door. 4. Gaat u op vakantie? Dan vraagt u ons toestemming voordat u op vakantie gaat. Dat doet u ten minste vier weken voordat u weggaat. U mag niet langer dan vier weken per jaar naar het buitenland. Arbeidsplicht: U heeft ook de plicht om zo snel mogelijk voor uw eigen inkomen te zorgen. Dat houdt het volgende in: 1. U probeert betaald werk te vinden. Daarvoor moet u: kranten, internet en andere mogelijkheden raadplegen voor vacatures; in de vacaturebank van UWV Werkbedrijf kijken; zich inschrijven bij ten minste uitzendbureaus; reageren op vacatures; op de inkomensverklaring vermelden wat u doet om werk te vinden. 2. U doet geen dingen die het vinden van werk moeilijker maken en u doet uw best bij sollicitaties. 3. U werkt mee aan een onderzoek. Wij bekijken bij dit onderzoek wat uw mogelijkheden zijn om aan het werk te gaan. 4. U voert uw plan van aanpak uit. Zo verbetert u uw kansen en mogelijkheden op werk. 5. U neemt aangeboden werk aan. Wilt u van uw sollicitaties brieven bewaren en deze meenemen wanneer wij daarom vragen? Wij kunnen u ook vragen nog andere bewijsstukken in te leveren. Wij adviseren u om u aan deze verplichtingen te houden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bijstandsuitkering verlagen of stoppen. Bent u het er niet mee eens? Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u ons een bezwaarschrift sturen. Dit is een brief waarin u zo duidelijk mogelijk beschrijft wat uw bezwaar precies is. Het bezwaarschrift stuurt u naar: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Postbus Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift verstuurt binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit (datum bovenaan de brief). Daarmee voorkomt u dat we uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen, omdat het te laat binnen is. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en adres; de datum van uw bezwaarschrift; een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; waarom u het niet met ons besluit eens bent. Pagina 10 van 33

11 Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! Stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. Vragen? Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op werkdagen van uur op telefoonnummer Met vriendelijke groet, namens het college van burgemeester en wethouders, Naam functie Artikelen: Herzien bijstandsuitkering: art. 54 WWB. Bijstandsnormen: art. 20 t/m 24 WWB. Hoogte toeslag: art. 25 t/m 27 WWB en Verordening toeslagen en verlagingen WWB, gemeente Vermogengrens: art. 24 WWB. Arbeidsplicht: art. 9 WWB Inlichtingenplicht: art. 17 WWB Gegevens bezwaarschrift: art 6:5 Awb. Pagina 11 van 33

12 Brief 6: Beschikking toekenning met terugwerkende kracht, eerdere aanvraag afgewezen Onderwerp: Uw eerdere aanvraag van een bijstandsuitkering (WWB) Beste meneer, mevrouw, Op vroeg u een bijstandsuitkering aan. Op stuurden wij u een brief waarin u kon lezen dat u geen bijstandsuitkering kreeg. De reden hiervoor was dat u niet aan de voorwaarden voor een bijstandsuitkering voldeed. De bijstand (WWB) kent sinds 1 januari 2012 een aantal nieuwe voorwaarden. Onlangs zijn enkele van deze voorwaarden weer teruggedraaid. Zo zijn de huishoudinkomenstoets en de gezinsbijstand weer Wij hebben uw aanvraag voor een bijstandsuitkering daarom opnieuw beoordeeld. In deze brief leest u onze reactie. Wat hebben wij besloten? Wij hebben besloten dat u alsnog een bijstandsuitkering krijgt voor de noodzakelijke algemene kosten die u heeft, zoals de kosten voor eten, kleding, huur en dergelijke. U krijgt de bijstand vanaf Dit is de datum waarop u zich bij UWV WERKbedrijf heeft gemeld voor de aanvraag van een bijstandsuitkering. Met deze brief trekken wij de brief van weer in. Hoe hoog is uw uitkering? Hoe hoog uw uitkering is, hangt af van uw persoonlijke situatie: Hoeveel vermogen mag u hebben? Voor u geldt een vemogensgrens van Dat is het bedrag aan eigen vermogen dat u met een bijstandsuitkering als mag hebben. Met eigen vermogen bedoelen we uw geld en spullen die veel geld waard zijn, zoals een auto. Heeft u schulden die u moet terugbetalen? Dan gaan die van uw eigen vermogen af. Wij hebben uw vermogen vastgesteld op Krijgt u vakantiegeld? Ja, u krijgt ook vakantiegeld. Wij sparen uw vakantiegeld op. U krijgt het vakantiegeld in de maand juni uitbetaald. Heeft u geen recht meer op een uitkering? Dan krijgt u het vakantiegeld binnen drie maanden nadat wij de uitkering hebben stopgezet. Wat zijn uw verplichtingen? Wij willen graag dat u zo snel mogelijk zelf voor uw inkomen kunt zorgen. Daarom staat er in de wet een aantal verplichtingen. De belangrijkste zijn de inlichtingenplicht en de arbeidsplicht. Hieronder leest u wat die voor u betekenen. Inlichtingenplicht: Pagina 12 van 33

13 U heeft inlichtingenplicht. Dat betekent het volgende: 1. Verandert er iets in uw situatie? Bijvoorbeeld in uw gezin? Of vindt u werk? Dan geeft u dit meteen aan ons door. Wij willen hiervan ook bewijsstukken. 2. U werkt mee aan heronderzoeken. Hierbij bekijken wij of u nog recht heeft op een uitkering en of u nog het juiste bedrag krijgt. 3. Gaat u vrijwilligerswerk doen of een opleiding volgen? Dan geeft u dit meteen aan ons door. 4. Gaat u op vakantie? Dan vraagt u ons toestemming voordat u op vakantie gaat. Dat doet u ten minste vier weken voordat u weggaat. U mag niet langer dan vier weken per jaar naar het buitenland. Arbeidsplicht: U heeft ook de plicht om zo snel mogelijk voor uw eigen inkomen te zorgen. Dat houdt het volgende in: 1. U probeert betaald werk te vinden. Daarvoor moet u: kranten, internet en andere mogelijkheden raadplegen voor vacatures; in de vacaturebank van UWV Werkbedrijf kijken; zich inschrijven bij ten minste uitzendbureaus; reageren op vacatures; op de inkomensverklaring vermelden wat u doet om werk te vinden. 2. U doet geen dingen die het vinden van werk moeilijker maken en u doet uw best bij sollicitaties. 3. U werkt mee aan een onderzoek. Wij bekijken bij dit onderzoek wat uw mogelijkheden zijn om aan het werk te gaan. 4. U voert uw plan van aanpak uit. Zo verbetert u uw kansen en mogelijkheden op werk. 5. U neemt aangeboden werk aan. Wilt u van uw sollicitaties brieven bewaren en deze meenemen wanneer wij daarom vragen? Wij kunnen u ook vragen nog andere bewijsstukken in te leveren. Wij adviseren u om u aan deze verplichtingen te houden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bijstandsuitkering verlagen of stoppen. Hoe betalen wij de uitkering? Kunnen wij uw uitkering van u terugeisen? Als blijkt dat u onterecht een uitkering heeft gehad, dan kunnen wij die van u terugeisen. Dat wil zeggen dat u de uitkering moet terugbetalen. Dit kan bijvoorbeeld als u later geld krijgt dat voor de periode bedoeld is waarover u uitkering heeft gehad. Heeft u te veel uitkering gehad? Dan eisen wij het te veel ontvangen deel van u terug. Bent u het er niet mee eens? Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u ons een bezwaarschrift sturen. Dit is een brief waarin u zo duidelijk mogelijk beschrijft wat uw bezwaar precies is. Het bezwaarschrift stuurt u naar: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Postbus Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift verstuurt binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit (datum bovenaan de brief). Daarmee voorkomt u dat we uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen, omdat het te laat binnen is. In het bezwaarschrift zet u: Pagina 13 van 33

14 uw naam en adres; de datum van uw bezwaarschrift; een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! Stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. Vragen? Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op werkdagen van uur op telefoonnummer Met vriendelijke groet, namens het college van burgemeester en wethouders, Naam functie Artikelen: Toekenning bijstandsuitkering na eerdere afwijzing: art 78# Wet afschaffing huishoudinkomenstoets. Bijstandsnormen: art. 20 t/m 24 WWB. Hoogte toeslag: art. 25 t/m 27 WWB en Verordening toeslagen en verlagingen WWB, gemeente Vermogengrens: art. 24 WWB. Arbeidsplicht: art. 9 WWB Inlichtingenplicht: art. 17 WWB Gegevens bezwaarschrift: art 6:5 Awb. Pagina 14 van 33

15 Brief 7: Beschikking toekenning met terugwerkende kracht, geen eerdere aanvraag ingediend Onderwerp: Uw aanvraag van een bijstandsuitkering (WWB) met terugwerkende kracht Beste meneer, mevrouw, Op vroeg u een bijstandsuitkering aan die met terugwerkende kracht ingaat. U heeft niet eerder een bijstandsuitkering aangevraagd, omdat u wist dat u niet aan de voorwaarden voor een bijstandsuitkering voldeed. De bijstand (WWB) kent sinds 1 januari 2012 een aantal nieuwe regels. Onlangs zijn enkele van deze regels weer teruggedraaid. Zo zijn de huishoudinkomenstoets en de gezinsbijstand weer afgeschaft. U heeft nu alsnog een aanvraag voor een bijstandsuitkering ingediend. In deze brief leest u onze reactie. Wat hebben wij besloten? Wij hebben besloten dat u een bijstandsuitkering krijgt voor de noodzakelijke algemene kosten die u heeft, zoals de kosten voor eten, kleding, huur en dergelijke. U krijgt de bijstand vanaf Dit is de recht_heeft_gekregen_op_een_bijstandsuitkering/tot_wanneer_u_bijstand_met_terugwerkende_krach Hoe hoog is uw uitkering? Hoe hoog uw uitkering is, hangt af van uw persoonlijke situatie: Hoeveel vermogen mag u hebben? Voor u geldt een vemogensgrens van Dat is het bedrag aan eigen vermogen dat u met een bijstandsuitkering als mag hebben. Met eigen vermogen bedoelen we uw geld en spullen die veel geld waard zijn, zoals een auto. Heeft u schulden die u moet terugbetalen? Dan gaan die van uw eigen vermogen af. Wij hebben uw vermogen vastgesteld op Krijgt u vakantiegeld? Ja, u krijgt ook vakantiegeld. Wij sparen uw vakantiegeld op. U krijgt het vakantiegeld in de maand juni uitbetaald. Heeft u geen recht meer op een uitkering? Dan krijgt u het vakantiegeld binnen drie maanden nadat wij de uitkering hebben stopgezet. Wat zijn uw verplichtingen? Wij willen graag dat u zo snel mogelijk zelf voor uw inkomen kunt zorgen. Daarom staat er in de wet een aantal verplichtingen. De belangrijkste zijn de inlichtingenplicht en de arbeidsplicht. Hieronder leest u wat die voor u betekenen. Inlichtingenplicht: U heeft inlichtingenplicht. Dat betekent het volgende: Pagina 15 van 33

16 1. Verandert er iets in uw situatie? Bijvoorbeeld in uw gezin? Of vindt u werk? Dan geeft u dit meteen aan ons door. Wij willen hiervan ook bewijsstukken. 2. U werkt mee aan heronderzoeken. Hierbij bekijken wij of u nog recht heeft op een uitkering en of u nog het juiste bedrag krijgt. 3. Gaat u vrijwilligerswerk doen of een opleiding volgen? Dan geeft u dit meteen aan ons door. 4. Gaat u op vakantie? Dan vraagt u ons toestemming voordat u op vakantie gaat. Dat doet u ten minste vier weken voordat u weggaat. U mag niet langer dan vier weken per jaar naar het buitenland. Arbeidsplicht: U heeft ook de plicht om zo snel mogelijk voor uw eigen inkomen te zorgen. Dat houdt het volgende in: 1. U probeert betaald werk te vinden. Daarvoor moet u: kranten, internet en andere mogelijkheden raadplegen voor vacatures; in de vacaturebank van UWV Werkbedrijf kijken; zich inschrijven bij ten minste uitzendbureaus; reageren op vacatures; op de inkomensverklaring vermelden wat u doet om werk te vinden. 2. U doet geen dingen die het vinden van werk moeilijker maken en u doet uw best bij sollicitaties. 3. U werkt mee aan een onderzoek. Wij bekijken bij dit onderzoek wat uw mogelijkheden zijn om aan het werk te gaan. 4. U voert uw plan van aanpak uit. Zo verbetert u uw kansen en mogelijkheden op werk. 5. U neemt aangeboden werk aan. Wilt u van uw sollicitaties brieven bewaren en deze meenemen wanneer wij daarom vragen? Wij kunnen u ook vragen nog andere bewijsstukken in te leveren. Wij adviseren u om u aan deze verplichtingen te houden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bijstandsuitkering verlagen of stoppen. Hoe betalen wij de uitkering? Kunnen wij uw uitkering van u terugeisen? Als blijkt dat u onterecht een uitkering heeft gehad, dan kunnen wij die van u terugeisen. Dat wil zeggen dat u de uitkering moet terugbetalen. Dit kan bijvoorbeeld als u later geld krijgt dat voor de periode bedoeld is waarover u uitkering heeft gehad. Heeft u te veel uitkering gehad? Dan eisen wij het te veel ontvangen deel van u terug. Bent u het er niet mee eens? Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u ons een bezwaarschrift sturen. Dit is een brief waarin u zo duidelijk mogelijk beschrijft wat uw bezwaar precies is. Het bezwaarschrift stuurt u naar: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Postbus Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift verstuurt binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit (datum bovenaan de brief). Daarmee voorkomt u dat we uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen, omdat het te laat binnen is. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en adres; Pagina 16 van 33

17 de datum van uw bezwaarschrift; een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! Stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. Vragen? Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op werkdagen van uur op telefoonnummer Met vriendelijke groet, namens het college van burgemeester en wethouders, Naam functie Artikelen: Toekenning bijstandsuitkering met terugwerkende kracht: art 78# Wet afschaffing huishoudinkomenstoets. Bijstandsnormen: art. 20 t/m 24 WWB. Hoogte toeslag: art. 25 t/m 27 WWB en Verordening toeslagen en verlagingen WWB, gemeente Vermogengrens: art. 24 WWB. Arbeidsplicht: art. 9 WWB Inlichtingenplicht: art. 17 WWB Gegevens bezwaarschrift: art 6:5 Awb. Pagina 17 van 33

18 Brief 8: Informatie voor 65-plussers, terug naar SVB Onderwerp: Uw aanvullende inkomensondersteuning (WWB) Beste meneer, mevrouw, U ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen (AIO). Deze is geregeld in de Wet werk en bijstand (WWB). Op heeft u van onze gemeente een brief ontvangen waarin staat dat u per 1 juli 2012 geen aanvullende inkomensvoorziening van de SVB meer ontvangt. U en uw gezin zouden vanaf die datum mogelijk een aanvullende bijstandsuitkering van onze gemeente krijgen. U blijft echter een AIO-uitkering van de SVB ontvangen. In deze brief leest u waarom. Wat is er gebeurd? Op 1 januari 2012 was in de Wet werk en bijstand (WWB) een nieuw begrip gezin ingevoerd. Een gezin vormde u ook als u samen met (een van) uw meerderjarige kinderen en hun eventuele partner en kinderen, in één huis woonde. Een gezin kon maar één bijstandsuitkering krijgen. Inkomsten en vermogen van alle gezinsleden werden meegeteld voor die uitkering. Dit was de huishoudinkomenstoets. U zou vanaf 1 juli 2012 ook onder de nieuwe regels voor de bijstand vallen. Onlangs zijn deze nieuwe regels weer teruggedraaid. De bijstandsuitkering is niet meer bedoeld voor het hele gezin, maar is weer bestemd voor een alleenstaande, een alleenstaande ouder of voor gehuwden en samenwonenden. Inkomsten en vermogen van uw meerderjarige kinder(en) en andere gezinsleden tellen niet mee voor úw recht op een aanvullende uitkering. Wat gebeurt er met uw aanvullende inkomensvoorziening? Uw aanvullende inkomensvoorziening verandert niet. U krijgt deze uitkering in de maand juli en de maanden daarna zoals u gewend bent van de Sociale Verzekeringsbank, samen met uw AOWpensioen. Uw meerderjarige kind(eren) en andere gezinsleden hebben recht op hun eigen inkomen of uitkering. Vragen? Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op werkdagen van uur op telefoonnummer Met vriendelijke groet, namens het college van burgemeester en wethouders, Naam functie Pagina 18 van 33

19 Brief 9: Informatie voor 65-plussers, doorsturen naar SVB Onderwerp: Uw aanvullende bijstandsuitkering (WWB) Beste meneer, mevrouw, U ontvangt sinds kort samen met uw gezin van onze gemeente een aanvullende bijstandsuitkering (WWB). Vanaf 2012 krijgt u deze niet meer van de gemeente, maar van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In deze brief leest u waarom. Wat is er gebeurd? Op 1 januari 2012 was in de Wet werk en bijstand (WWB) een nieuw begrip gezin ingevoerd. Een gezin vormde u ook als u samen met (een van) uw meerderjarige kinderen en hun eventuele partner en kinderen, in één huis woonde. Een gezin kon maar één bijstandsuitkering krijgen. Inkomsten en vermogen van alle gezinsleden werden meegeteld voor die uitkering. Dit was de huishoudinkomenstoets. U kreeg de aanvullende bijstandsuitkering voor u en uw gezinsleden. Onlangs zijn deze nieuwe regels weer teruggedraaid. De bijstandsuitkering is niet meer bedoeld voor het hele gezin, maar is weer bestemd voor een alleenstaande, een alleenstaande ouder of voor gehuwden en samenwonenden. Inkomsten en vermogen van uw meerderjarige kinder(en) en andere gezinsleden tellen niet mee voor úw recht op een aanvullende uitkering. Wat gebeurt er met uw aanvullende uitkering? Omdat de gezinsuitkering en de huishoudinkomenstoets weer zijn afgeschaft gaan wij de aanvullende bijstandsuitkering voor u en uw gezinsleden uit elkaar halen. Uw deel van de uitkering gaat over naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U ontvangt nu van de SVB een AOW-pensioen. Dit is een onvolledig AOW-pensioen. Ook heeft u weinig of geen aanvullende inkomsten, zoals een bedrijfspensioen, en weinig eigen vermogen. Daarom heeft u recht op een aanvullende uitkering. De SVB verzorgt deze aanvullende uitkering al enige tijd voor veel mensen van 65 jaar en ouder. Per 2012 zullen wij uw aanvullende uitkering overdragen aan de SVB. U krijgt van de SVB bericht over uw aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen (AIO). Uw meerderjarige kind(eren) en andere gezinsleden hebben recht op hun eigen inkomen of uitkering. Heeft u te weinig uitkering ontvangen? Omdat nu de oude voorwaarden voor de aanvullende uitkering met terugwerkende kracht weer gelden, is het mogelijk dat u te weinig aanvullende uitkering heeft gekregen. Wij zullen de SVB melden hoeveel uitkering u van ons heeft ontvangen. De SVB berekent vervolgens hoeveel uitkering u had moeten krijgen. Is dit meer dan u van ons heeft gekregen? Dan zal de SVB u het tekort zo snel mogelijk uitbetalen. Vragen? Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op werkdagen van uur op telefoonnummer Met vriendelijke groet, namens het college van burgemeester en wethouders, Pagina 19 van 33

20 Naam Functie Pagina 20 van 33

Modelteksten wijziging WWB en samenvoeging WIJ

Modelteksten wijziging WWB en samenvoeging WIJ Modelteksten wijziging WWB en samenvoeging WIJ Teksten - 2012 Oktober 2011 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt

Nadere informatie

Wijziging WWB en samenvoeging WIJ

Wijziging WWB en samenvoeging WIJ Wijziging WWB en samenvoeging WIJ Voorbeeldbrieven wijzigingen 2012 December 2011 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u dit jaar misschien

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Wet WIJ

Veelgestelde vragen Wet WIJ Veelgestelde vragen Wet WIJ Wat is de WIJ? WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Deze nieuwe wet gaat in per 1 oktober 2009 en moet ervoor zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding

Nadere informatie

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand?

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Per 1 januari 2012 is de Wet werk en bijstand (WWB) veranderd. Er gelden nieuwe regels voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen én voor mensen

Nadere informatie

Wet investeren in jongeren (WIJ)

Wet investeren in jongeren (WIJ) Wet investeren in jongeren (WIJ) WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Dit is een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding volgen of werken. Wat is de WIJ?

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.1156 d.d. 17-12-2013 Onderwerp De beantwoording van schriftelijke vragen van het raadslid L. RADEMAKER (SP) inzake Uitkeringsgerechtigden moeten duidelijkheid krijgen over hoogte uitkering

Nadere informatie

WIJ en jij Wet investeren in jongeren

WIJ en jij Wet investeren in jongeren Ik heb een WW-uitkering. Krijg ik een werkleeraanbod? Je krijgt pas een werkleeraanbod als je WW-uitkering is afgelopen. Zolang je een WW-uitkering krijgt, geldt voor jou de sollicitatie- en reintegratieplicht

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Iedere Nederlander moet zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Lukt u dat niet én zijn er geen andere voorzieningen, dan helpt

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Extra geld voor mensen met een laag inkomen U dient dit formulier in te leveren vóór 15 december 2014 Heeft u een inkomen dat niet hoger is dan 110% van

Nadere informatie

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012 Brochuretekst SZW Wet werk en bijstand Januari 2012 Wet werk en bijstand Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

Sociale Dienst Drechtsteden Klantenservice

Sociale Dienst Drechtsteden Klantenservice Sociale Dienst Drechtsteden Klantenservice Postbus 619 3300 AP Dordrecht - Bezoekadres Spuiboulevard 298 3311 GR Dordrecht Telefoon (078) 770 89 10 Fax (078) 639 80 80 Website www.socialedienstdrechtsteden.nl

Nadere informatie

WIJ-Wet Investeren in Jongeren

WIJ-Wet Investeren in Jongeren WIJ-Wet Investeren in Jongeren Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag;

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Inhoudsopgave Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 4 Hoe hoog is uw bijstandsuitkering?

Nadere informatie

Individuele inkomstentoeslag gemeente Hilvarenbeek

Individuele inkomstentoeslag gemeente Hilvarenbeek Individuele inkomstentoeslag gemeente Hilvarenbeek Met dit formulier vraagt u Individuele Inkomenstoeslag aan. U hebt mogelijk recht op Individuele Inkomenstoeslag als u en uw eventuele (ex)partner(s)

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u dit jaar misschien recht op extra geld van de gemeente Diemen. We noemen dit koopkrachttegemoetkoming.

Nadere informatie

Wijzigingen Wet werk en bijstand per 1 januari 2012

Wijzigingen Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 Wijzigingen Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 In 2012 verandert de Wet werk en bijstand (WWB). Er gelden dan nieuwe regels voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen én voor mensen die al een

Nadere informatie

Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014 Pagina 1 van 5 Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon,

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan?

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk zoeken. Zolang u geen werk hebt gevonden ontvangt u bijstand, via de Wet

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER 2015 INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

AANVRAAGFORMULIER 2015 INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG AANVRAAGFORMULIER 2015 INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG VERVOLGAANVRAAG Met de invoering van de Participatiewet is de Langdurigheidstoeslag afgeschaft. In de Participatiewet is een soortgelijke regeling opgenomen:

Nadere informatie

Het Serviceplein 2014 AANVRAAGFORMULIER KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING

Het Serviceplein 2014 AANVRAAGFORMULIER KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING Het Serviceplein 2014 AANVRAAGFORMULIER KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING Het Rijk heeft een regeling vastgesteld om mensen met een minimum inkomen in 2014 tegemoet te komen. Dit is de zogenoemde koopkrachttegemoetkoming

Nadere informatie

Wet investeren in jongeren (WIJ)

Wet investeren in jongeren (WIJ) 1 INFORMATIEFOLDER WERKPLEIN VENRAY E.O. Wet investeren in jongeren (WIJ) Wat is de WIJ? WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Dit is een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat alle jongeren

Nadere informatie

*300* iinvullen. Aanvraag Individuele studietoeslag

*300* iinvullen. Aanvraag Individuele studietoeslag invullen iinvullen Aanvraag Individuele studietoeslag Inkomensondersteuning Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl Met dit formulier kun je de individuele studietoeslag

Nadere informatie

Minimaregeling, aanvraagformulier.

Minimaregeling, aanvraagformulier. Minimaregeling, aanvraagformulier. Met dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een minimaregeling van de Gemeente Hellevoetsluis. Informatie over de bestaande minimaregelingen kunt u nalezen

Nadere informatie

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Uw aanvraag wordt dan sneller afgehandeld.

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Uw aanvraag wordt dan sneller afgehandeld. invullen iinvullen Aanvraag Individuele studietoeslag Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inkomensondersteuning Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl Met dit formulier kunt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 277 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met de herziening van de definities van gezin en middelen (Wet afschaffing huishoudinkomenstoets)

Nadere informatie

ieuwsbrief over uw recht op (financiële) steun in de rug Afdeling welzijn en burgers Nr. 4, december 2011

ieuwsbrief over uw recht op (financiële) steun in de rug Afdeling welzijn en burgers Nr. 4, december 2011 ieuwsbrief over uw recht op (financiële) steun in de rug Afdeling welzijn en burgers Nr. 4, december 2011 Als wethouder sociale zaken wil ik u namens de gemeente een gezond en gelukkig 2012 toewensen.

Nadere informatie

AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN

AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN In te vullen door medewerker Werk, Inkomen en Zorg Aanvraagnummer: Klantnummer : Consulent : Ingekomen d.d.: 1. Persoonsgegevens Burger Service

Nadere informatie

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Wat is een Individuele inkomenstoeslag? De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt ontvangen als u tenminste drie jaar van een

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal??

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal?? PARTICIPATIEWET Inleiding Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk

Nadere informatie

Themanummer Kindgebonden budget

Themanummer Kindgebonden budget Themanummer Kindgebonden budget Kindgebonden budget 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderen Per 1 januari 2009 maakt de kindertoeslag plaats voor een nieuwe regeling; het kindgebonden budget. Deze

Nadere informatie

Minimaregeling, aanvraagformulier

Minimaregeling, aanvraagformulier Minimaregeling, aanvraagformulier Met dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een minimaregeling van de Gemeente Hellevoetsluis. Informatie over de bestaande minimaregelingen kunt u nalezen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND. Naam BSN Relatie (bijvoorbeeld vader, moeder, kind etc.)

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND. Naam BSN Relatie (bijvoorbeeld vader, moeder, kind etc.) Datum melding: (in te vullen door gemeente) AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND 1. Persoonsgegevens: Naam: Telefoonnummer: Burgerservicenummer: Naam partner: (indien van toepassing) Burgerservicenummer

Nadere informatie

WIJZINGSFORMULIER BBZ

WIJZINGSFORMULIER BBZ WIJZINGSFORMULIER BBZ Naam: BSN: Naam partner: BSN: U ontvangt een uitkering van de afdeling Werk Inkomen en Zorgverlening (WIZ). Gebruik dit formulier voor het doorgeven van wijzigingen. Dit formulier

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen?

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen? Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag afdeling Samenleving

Aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag afdeling Samenleving Aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag afdeling Samenleving Bezoekadres: Postadres: Vrijthof 10 5081 CA Hilvarenbeek Postbus 3 5080 AA Hilvarenbeek Telefoon: 013 5058300 Fax: 013 5054380 Lees dit

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 invullen iinvullen Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 In te vullen door SoZaWe: Datum ontvangst Cliëntnummer Werkprocesnummer Consulent Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie

Nadere informatie

Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag 2018

Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag 2018 In te vullen door gemeente: Clientnr.: Werkprocesnr.: Dossiernr.: Datum ontvangst: Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag 2018 Voordat u het aanvraagformulier gaat invullen, adviseren wij u om eerst

Nadere informatie

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 1. Reden aanvraag 2. Persoonsgegevens aanvrager partner Burgerservicenummer Naam Woonadres Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres 3.

Nadere informatie

Wet Investeren in Jongeren (WIJ)

Wet Investeren in Jongeren (WIJ) Wet Investeren in Jongeren (WIJ) Wat is de WIJ? Ik wil niet werken of naar school, maar wel een uitkering. Kan dat? Wat gebeurt er als ik een uitkering aan wil vragen? Wat is een werkleeraanbod? Hoe gaat

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand bewindvoering

Aanvraagformulier bijzondere bijstand bewindvoering Aanvraagformulier bijzondere bijstand bewindvoering 1. Persoonsgegevens aanvrager partner* Burgerservicenummer Naam Woonadres Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres 2. Bijzondere kosten Ik

Nadere informatie

WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet. De kostendelersnorm

WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet. De kostendelersnorm WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (Wwb) de Participatiewet. Iedereen die op

Nadere informatie

Participatiewet. Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in 2015? De kostendelersnorm

Participatiewet. Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in 2015? De kostendelersnorm Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert. Iedereen die op

Nadere informatie

Informatieblad. Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wet werk en bijstand per 1 januari 2012

Informatieblad. Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 Informatieblad Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 De informatie in deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. U kunt aan

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Sociale Zaken. Naam: Burgerservicenummer: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats:

Wijzigingsformulier Sociale Zaken. Naam: Burgerservicenummer: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats: Wijzigingsformulier Sociale Zaken Naam: Burgerservicenummer: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats: Dit formulier is bedoeld om wijzigingen in uw persoonlijke situatie door te geven aan afdeling Sociale

Nadere informatie

Stuur dus de gevraagde informatie tijdig en volledig toe om stopzetting of vertraging van de betalingen te voorkomen!

Stuur dus de gevraagde informatie tijdig en volledig toe om stopzetting of vertraging van de betalingen te voorkomen! Status- en mutatieformulieren en formulieren maandelijkse inkomsten De gemeente Moerdijk werkt vanaf 1 januari 2010 niet meer met maandbriefjes (Rofjes), maar met status- en mutatieformulieren. U ontvangt

Nadere informatie

Toelichting bij de verordening. Algemeen

Toelichting bij de verordening. Algemeen Toelichting bij de verordening Algemeen Het Rijk heeft per 1 januari jl. de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet investeren in jongeren (WIJ) samengevoegd tot een nieuwe Wet werk en bijstand. Net zoals

Nadere informatie

De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet

De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? UWV Telefoon Werknemers via 0900-92 94 0,04 per minuut, met een starttarief van 0,045. Hier komen nog uw gebruikelijke

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN WET INKOMENSVOORZIENIGING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKELOZE WERKNEMERS (IOAW) EN GEWEZEN ZELFSTANDIGEN (IOAZ)

OVERZICHT WIJZIGINGEN WET INKOMENSVOORZIENIGING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKELOZE WERKNEMERS (IOAW) EN GEWEZEN ZELFSTANDIGEN (IOAZ) OVERZICHT WIJZIGINGEN WET INKOMENSVOORZIENIGING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKELOZE WERKNEMERS (IOAW) EN GEWEZEN ZELFSTANDIGEN (IOAZ) Met ingang van 1 januari 2015 wordt een aantal wijzigingen

Nadere informatie

Extra geld voor mensen met een laag inkomen

Extra geld voor mensen met een laag inkomen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u misschien recht op extra geld van uw gemeente. We

Nadere informatie

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Als u het formulier goed invult, wordt u sneller geholpen.

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Als u het formulier goed invult, wordt u sneller geholpen. invullen iinvullen Aanvraag Participatiefonds Inkomensondersteuning Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl Met dit formulier kunt u een bijdrage uit het Participatiefonds

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Gemeente Haarlem Hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toelichting Langdurigheidstoeslag 2013. De Langdurigheidstoeslag

Gemeente Haarlem Hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toelichting Langdurigheidstoeslag 2013. De Langdurigheidstoeslag Gemeente Haarlem Toelichting Langdurigheidstoeslag 2013 De Langdurigheidstoeslag De Langdurigheidstoeslag is een verstrekking onder de WWB (Wet werk en bijstand). Afhankelijk van de gezinssituatie op de

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Als u het formulier goed invult, wordt u sneller geholpen.

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Als u het formulier goed invult, wordt u sneller geholpen. invullen iinvullen Aanvraag Participatiefonds Inkomensondersteuning Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl Met dit formulier kunt u een bijdrage uit het Participatiefonds

Nadere informatie

UWV Controleert. uwv.nl werk.nl. Wat kan ik verwachten? Meer informatie

UWV Controleert. uwv.nl werk.nl. Wat kan ik verwachten? Meer informatie uwv.nl werk.nl UWV Controleert Wat kan ik verwachten? Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Handleiding. voor het invullen van het: Wijzigingsformulier Inkomstenformulier Statusformulier. Orionis Walcheren werkt met u

Handleiding. voor het invullen van het: Wijzigingsformulier Inkomstenformulier Statusformulier. Orionis Walcheren werkt met u Handleiding voor het invullen van het: Orionis Walcheren werkt met u 1 Orionis Walcheren bepaalt het recht op en de hoogte van uw uitkering, aan de hand van een groot aantal gegevens. Een aantal gegevens

Nadere informatie

Aanvraag ZoetermeerPas 2019

Aanvraag ZoetermeerPas 2019 Aanvraag ZoetermeerPas 2019 Heeft u een laag inkomen en wilt u leuke activiteiten ondernemen? Met de ZoetermeerPas kunnen u en uw gezinsleden kortingen krijgen op sportieve, culturele, educatieve en ontspannende

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan?

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk zoeken. Zolang u geen werk hebt gevonden ontvangt u bijstand, via de Wet

Nadere informatie

Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag 2017

Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag 2017 Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag 2017 Persoonlijke gegevens Uzelf Naam en voorletters Burgerservicenummer: Telefoonnummer: Geboortedatum: Rekeningnummer: E-mailadres: Uw partner (indien van

Nadere informatie

Heeft u geen burgerservicenummer? Vul dan het registratienummer SVB in.

Heeft u geen burgerservicenummer? Vul dan het registratienummer SVB in. Kinderbijslag Wijziging doorgeven Wijzigingen in uw gezinssituatie kunnen gevolgen hebben voor uw kinderbijslag. Geef een wijziging daarom binnen vier weken door met dit formulier. Voor mensen die buiten

Nadere informatie

Werk boven Inkomen. Een aanvulling op uw uitkering

Werk boven Inkomen. Een aanvulling op uw uitkering Een aanvulling op uw uitkering Werk boven Inkomen UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO. Maar koppelt dat altijd aan het onderzoeken van mogelijkheden

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET en WET MAATREGELEN WWB 2015

PARTICIPATIEWET en WET MAATREGELEN WWB 2015 PARTICIPATIEWET en WET MAATREGELEN WWB 2015 Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam

Nadere informatie

Brief: Toekenning forfaitaire loonkostensubsidie (werknemer)

Brief: Toekenning forfaitaire loonkostensubsidie (werknemer) BIJLAGE 4 Modelbrieven Brief: Toekenning forfaitaire loonkostensubsidie (werknemer) Onderwerp: Loonkostensubsidie voor uw werkgever (Participatiewet) Geachte , Op

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2019 Werk en inkomen

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2019 Werk en inkomen Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2019 Werk en inkomen Wat is een Individuele inkomenstoeslag? De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt ontvangen als u tenminste drie jaar van een

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea invullen iinvullen Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl

Nadere informatie

WWB & Participatiewet

WWB & Participatiewet Wat gaat er veranderen vanaf 1 januari 2015? WWB & Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND

TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND CLUSTER KLANT CONTACT CENTRUM Harmen Visserplein 1 Postbus 155 8300 AD Emmeloord Tel.: (0527) 63 39 11 TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND Algemeen U vraagt bijzondere

Nadere informatie

Individuele inkomenstoeslag Aanvraag

Individuele inkomenstoeslag Aanvraag Dit formulier is bestemd voor: Gemeente Putten Fontanusplein 1 Postbus 400, 3880 AK Putten Voor inlichtingen: Loket Samenleving telefoonnummer (0341) 359 646 Individuele inkomenstoeslag Aanvraag Let op:

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Uw partner (indien van toepassing) Nieuwe peildatum: Gezinssituatie :

Uw partner (indien van toepassing) Nieuwe peildatum: Gezinssituatie : Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag 2019 Vijfheerenlanden (voormalig gemeente Vianen: Vianen, Everdingen, Hagestein, Zijderveld, Hoef en Haag) Persoonlijke gegevens Uzelf Naam en voorletters

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming 2014 aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming 2014 aanvragen Koopkrachttegemoetkoming 2014 aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u dit jaar misschien

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

2. Verblijf in het buitenland Verbleef u of uw (ex) partner tussen 2016 en 2019 in het buitenland? Nee Ja Zo ja, hieronder de periode(s) vermelden:

2. Verblijf in het buitenland Verbleef u of uw (ex) partner tussen 2016 en 2019 in het buitenland? Nee Ja Zo ja, hieronder de periode(s) vermelden: invullen iinvullen Aanvraag Individuele inkomenstoeslag Met dit formulier kunt u de individuele inkomenstoeslag aanvragen. U kunt dit formulier gebruiken als u in de afgelopen 3 jaren geen of niet aaneengesloten

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aanvraagformulier voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aanvraagformulier voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen U moet op alle vragen die op u van toepassing zijn volledig en naar waarheid antwoorden. Als u dat niet doet, zal uw verzoek worden afgewezen.

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016 Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 / Postbus 6005 5960 AA Horst Tel (077) 477 97 77 Fax (077) 477 97 50 ` Bank nr. NL48RABO0123601150 Website www.horstaandemaas.nl Toelichting Kwijtschelding

Nadere informatie

Van WWB naar Participatiewet

Van WWB naar Participatiewet Van WWB naar Participatiewet Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert. Iedereen die op 31 december 2014 bijstand ontvangt en daar in

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Aanvraag- en inlichtingenformulier Langdurigheidstoeslag (LDT) 2014

Aanvraag- en inlichtingenformulier Langdurigheidstoeslag (LDT) 2014 Maatschappelijke Zaken Aanvraag- en inlichtingenformulier Langdurigheidstoeslag (LDT) 2014 Leest u eerst de voorwaarden. Als u denkt dat u in aanmerking komt voor deze toeslag vul dan dit formulier in

Nadere informatie

Wijziging doorgeven. Kinderbijslag. 1 Mijn gegevens. 2 Soort wijziging. 3 Rekeningnummer

Wijziging doorgeven. Kinderbijslag. 1 Mijn gegevens. 2 Soort wijziging. 3 Rekeningnummer Wijziging doorgeven Kinderbijslag Wijzigingen in uw gezinssituatie kunnen gevolgen hebben voor uw kinderbijslag. Geef een wijziging daarom binnen vier weken door met dit formulier. Voor mensen die buiten

Nadere informatie

Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand

Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand 1224112 Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand De raad van de gemeente Delft: - heeft het voorstel gelezen van het college van burgemeester en wethouders van 17 april 2012;

Nadere informatie

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2019

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2019 Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2019 Wat is een Individuele inkomenstoeslag? De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt ontvangen als u tenminste drie ar van een minimuminkomen leeft.

Nadere informatie

Gegevens van u (en uw partner)

Gegevens van u (en uw partner) Gegevens van u (en uw partner) 1. Uw gegevens op 1 september 2014 Voorletters en achternaam Straatnaam en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN) 2. Gegevens

Nadere informatie

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 2017

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 2017 Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 2017 1. Reden aanvraag 2. Persoonsgegevens aanvrager partner Burgerservicenummer Naam Woonadres Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Hulp op weg naar inkomen Soms gebeuren er dingen in het leven die u liever anders had gezien. U wordt werkloos of mag minder uren werken, uw relatie strandt.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

TEAM SOCIALE ZAKEN TEL. SPREEKUUR: 10:00 UUR TOT 11:00 UUR POSTBUS 191, 1110 AD DIEMEN TEL: (020) 314 4888

TEAM SOCIALE ZAKEN TEL. SPREEKUUR: 10:00 UUR TOT 11:00 UUR POSTBUS 191, 1110 AD DIEMEN TEL: (020) 314 4888 TEAM SOCIALE ZAKEN TEL. SPREEKUUR: 10:00 UUR TOT 11:00 UUR POSTBUS 191, 1110 AD DIEMEN TEL: (020) 314 4888 Aanvraag Individuele Inkomenstoeslag 2015 Participatiewet Uw naam: Uw BSN: Uw telefoonnummer:

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017.

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Voor wie is deze tegemoetkoming bedoeld? De tegemoetkoming is een vergoeding voor de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER 2014 Langdurigheidstoeslag (LDT)

AANVRAAGFORMULIER 2014 Langdurigheidstoeslag (LDT) AANVRAAGFORMULIER 2014 Langdurigheidstoeslag (LDT) Wat is de langdurigheidstoeslag? Als u langdurig van een laag inkomen (1% van het wettelijk minimumloon) moet rondkomen, kunt u de langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar:

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Onderwerp: Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Gemeente Wijdemeren Afdeling Sociaal Domein

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IGSD. September 2014. In dit nummer. Westerveld

NIEUWSBRIEF IGSD. September 2014. In dit nummer. Westerveld NIEUWSBRIEF IGSD September 2014 In dit nummer In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. Veranderingen in Wet werk en bijstand, IOAW en IOAZ 2. Kostendelersnorm Participatiewet 3.

Nadere informatie