Technische Omschrijving Nieuwbouw 13 woningen in Waarde Het hofje van Waarde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische Omschrijving Nieuwbouw 13 woningen in Waarde Het hofje van Waarde"

Transcriptie

1 Technische Omschrijving Nieuwbouw 13 woningen in Waarde Het hofje van Waarde Algemeen Het project bestaat uit de nieuwbouw van 13 woningen. De ligging van het bouwterrein c.q. de bouwkavels is weergegeven op de situatietekening. De verkooptekeningen geven een eenduidig beeld van de aanzichten en indeling van de woning. Tevens zijn op een separate verkooptekening de verschillende optiemogelijkheden weergegeven. De woningen worden kwalitatief hoogwaardig gebouwd en de gebruikte bouwmethode kan omschreven worden als traditioneel. Om een minimaal energieverbruik te kunnen realiseren zijn de woningen optimaal geïsoleerd. De woning met bouwnummer 03 wordt voorzien van een garage. De woningen met bouwnummer 01, 02, 05, 08, 11 en 12 krijgen een berging in de tuin. In deze technische omschrijving geven wij u een overzicht van de belangrijkste technische zaken die van toepassing zijn op de bouw. Vrij op naam De koop- en aannemingssom van de woning is vrij op naam, dat wil zeggen, alle hieronder genoemde kosten zijn in de koopsom opgenomen: Grondkosten; Bouwkosten; Makelaarscourtage; Notarishonorarium inzake transportakte; Gemeentelijke leges en kosten voor de bouwvergunning; B.T.W.* Eenmalige aansluitkosten water, riool, gas, elektra en centraal antenne systeem; Architekt- en overige adviseurs; Vaste prijs, eventuele loon en prijsverhogingen worden niet doorberekend. * De omzetbelasting is berekend naar een percentage van 19% conform de bepalingen van de Wet op de Omzetbelasting Indien het BTW percentage wijzigt zal dit doorberekend worden. Niet in de koopsom zijn begrepen: Aansluitkosten telefoon; Entreegelden, waarborgsommen en abonnementskosten van centraal antenne systeem, nutsbedrijven; Kosten voor eventueel meerwerk c.q. opties; Afsluitprovisie hypotheek; Rente over vervallen, maar niet betaalde termijnen tot de transportdatum; Rente tijdens de bouw; Overige gemeentelijke heffingen.

2 Ruimtebenaming In het Bouwbesluit is de benaming van de diverse vertrekken vastgelegd, zo wordt niet gesproken over een woon- en slaapkamer, keuken of hal maar over bijvoorbeeld verblijfs-, onbenoemde- en verkeersruimten en dergelijke. Benamingen hier gehanteerd: a. Woonkamer, keuken, slaapkamer b. Hal, entree, overloop c. Berging d. Toilet e. Badkamer f. Meterkast, cv-kast g. Kast, hobbyruimte Benaming volgens bouwbesluit: a. Verblijfsruimte (vbr) b. Verkeersruimte (vkr) c. Bergruimte (br) d. Toiletruimte e. Badruimte f. Technische ruimte g. Onbenoemde ruimte Maatvoering Alle maten zijn uitgedrukt in millimeters, tenzij anders aangegeven. De maten zijn ruwbouwmaten. Dit wil zeggen, het zijn maten tussen de onafgewerkte wanden en vloeren. In werkelijkheid kunnen kleine maatafwijkingen optreden. Peil van het gebouw Het peil (P) waarvan alle hoogtematen worden bepaald, is de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer (bovenkant smeervloer). De juiste maat wordt vastgesteld in overleg met de gemeente. Grondwerk, bestrating en afscheidingen Voor het maken van funderingen met het leidingwerk wordt het nodige grondwerk verricht. Er wordt op de kavel van de woning een toegangspad naar de voordeur en de achterdeur aangelegd. Ook wordt elke woning voorzien van een terras. De bestrating van de parkeerplaats wordt uitgevoerd met betonstraatstenen. De verharding van de achterplaats wordt uitgevoerd met betontegels. Op de erfgrens van woning 01, naast de groenstrook, wordt een erfafscheiding aangebracht zoals op tekening is aangegeven. De erfgrens wordt aangegeven door houten piketpaaltjes op de hoeken van de perceelsgrenzen. Na de oplevering zullen geen grondaanvullingen meer plaatsvinden.

3 Funderingen en rioleringen De woningen worden gefundeerd op betonpalen. Op de betonpalen worden betonnen funderingsbalken gestort waar de begane grondvloer op wordt gelegd. De bergingen worden voorzien van een fundering met vorstrand. De woningen, de garage en de bergingen worden met de binnen- en buitenriolering aangesloten op het gemeentelijk riool. Betonvloeren De begane grondvloer is een geïsoleerde betonvloer met isolatiewaarde conform de regelgeving. In de begane grondvloer komt een sparing voor de toegang tot de kruipruimte. De 1 e verdiepingsvloer bestaat uit een breedplaatvloer die deels in het werk wordt gestort. In deze vloer worden diverse leidingen en voorzieningen opgenomen. De 2 e verdiepingsvloer is een kanaalplaatvloer. Buiten- en binnenmetselwerk De buitengevels van de woningen en de gevels van de garage van woning 03 worden uitgevoerd in schoon metselwerk in wildverband volgens een door de welstand goedgekeurd monster. Het metselwerk wordt afgevoegd in een nader te bepalen kleur en monster. Respectievelijk de woningen (type Grote Stern ) met de hoge goot en de woningen (type Zeekoet ) met de iets lagere goot krijgen elk een eigen kleur metselwerk. In de spouwmuren van de woningen en de garage van woning 03 wordt isolatie aangebracht. Totale isolatiewaarde spouwmuur volgens de regelgeving. De bergingen in de tuin zijn ongeïsoleerd. De binnenspouwmuren worden gelijmd in kalkzandsteen. De woningscheidende wanden uitgevoerd in ankerloze spouwmuur, welke voldoet aan de geluidsvoorschriften. De binnenwanden in de woningen worden uitgevoerd in (cellenbeton) Alle binnenwanden in de woningen worden behangklaar opgeleverd. Het metselwerk wordt waar nodig voorzien van lood, spouwankers, stootvoegroosters, lateien, stalen liggers of andere voorzieningen. De wanden van de bergingen in de tuin worden uitgevoerd in hout. Onder de raamkozijnen ter plaatse van onderliggend metselwerk worden waterslagen van baksteen toegepast. Onder de raamkozijnen ter plaatse van onderliggend metselwerk worden aan de binnenzijde vensterbanken toegepast. Dakkapellen / dakvensters De woningen 02, 03, 05, 06, 08, en 13 worden aan de voorzijde (1 e verdieping) standaard voorzien van een dakkapel. De gesloten zijden aan de buitenzijde hiervan worden voorzien van een onderhoudsarme kunststof bekleding. De badkamers van de woningen 02, 03, 05, 06, 08, en 13 zijn voorzien van een dakvenster.

4 Buiten- en binnenkozijnen De buitenkozijnen van de woningen en de garage van woning 03 worden uitgevoerd in kunststof, verdiept profiel. De ramen zijn zgn. draaikiepramen. De buitenkozijnen worden voorzien van gegalvaniseerde veiligheidsscharnieren en sloten met SKG**. De buitendeuren worden voorzien van een cilinderslot met geëloxeerde aluminium krukken en schilden. De binnenkozijnen zijn fabrieksmatig afgelakte stalen montagekozijnen voorzien van een bovenlicht met fabrieksmatig afgelakte vlakke opdekdeuren en het benodigde hang en sluitwerk van geëloxeerd aluminium. Boven de meterkastdeur komt een gesloten paneel. De deur van de badkamer en het toilet wordt voorzien van een vrij- en bezetslot. In de buitenkozijnen wordt dubbele beglazing HR++ toegepast. Dakbedekking en goten De daken van de woningen worden bekleed met keramische dakpannen. De platte daken van de bergingen en de dakkapellen worden voorzien van een bitumineuze dakbedekking. In het project komen fraai geprofileerde -onderhoudsarme- kunststof goten. Ventilatievoorzieningen Het ventilatiesysteem bestaat uit ventilatieroosters opgenomen boven het glas in de gevelkozijnen. Het toilet, de badkamer en de keuken worden mechanisch afgezogen. De ventilatorunit is gesitueerd op de zolder. De bediening van de unit vindt plaats d.m.v. een 3-standenschakelaar, welke zich bevindt in de keuken boven het aanrechtblad. De aanleg, capaciteit en uitvoering van de mechanische ventilatie wordt nader bepaald door de installateur en wordt uitgevoerd volgens voorschriften. Elektrische installatie De elektrische installatie in de woningen, garage en bergingen, voldoet aan de eisen gesteld in de NEN Aantal, plaats etc. staan vermeld in de staat van afwerking. In de verkeersruimten worden rookmelders aangebracht die zijn aangesloten op het lichtnet. Verwarmingsinstallatie Als warmtebron wordt een hoogrendement centrale verwarmingsketel geïnstalleerd op de zolder. Radiatoren zijn uitgevoerd als plaatradiatoren en voorzien van standaardkranen. Aantal, afmetingen en plaatsing van radiatoren zijn afhankelijk van definitieve berekeningen door de installateur. De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een kamerthermostaat in de woonkamer. Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle te verwarmen ruimten: - verblijfsruimte (woonkamer/keuken): 20 o C - verblijfsruimte (slaapkamers): 20 o C - verkeersruimte (hal/overloop): 18 o C - toiletruimte: 15 o C - badruimte: 22 o C

5 Keukeninrichting De koper is geheel vrij bij het uitkiezen en plaatsen van de keuken. Keuken, inclusief kraan en tegelwerk, is niet opgenomen in de aanneemsom. Indien u een keuken afneemt bij een door de aannemer aan te wijzen showroom zal een aankoopkorting op de keuken worden toegepast. Tevens kan deze geplaatst worden voor oplevering en zullen de gewenste aansluitpunten t.b.v. de keuken tijdig en in gezamenlijk overleg worden bepaald. Indien de keuken niet wordt aangekocht onder verantwoording van de aannemer dient deze na oplevering geplaatst te worden, en kan de aannemer geen verantwoording nemen voor te wijzigen leiding verloop. Schilderwerken Aftimmeringen worden tijdens de bouw behandeld met verf conform het nader op te stellen schildersbestek. Verzekeringen/Garanties De aannemer sluit tbv het bouwproces een Car-verzekering en aansprakelijkheidsverzekering af. Eventuele calamiteiten tijdens het bouwproces worden hierdoor afgedekt. Alle werkzaamheden zullen worden uitgevoerd volgens deze technische omschrijving en de afwerkstaat, alsmede volgens de eisen van goed en deugdelijk werk met inachtneming van de geldende overheids- en gemeentenormen. Algemene bepalingen Wijzigingen zijn voorbehouden aan de aannemer van het project. Zolang de technische gegevens geen onderdeel zijn van de aannemingsovereenkomst kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Bij tegenstrijdigheden in de technische gegevens, en de verkoop prevaleren de volgende documenten in afdalende zin: 1. Voorschriften en bepalingen van plaatselijke en hogere overheden, diensten en nutsbedrijven. 2. Bepalingen uit de koop- aannemingsovereenkomst 3. De technische omschrijving met bijbehorende staat van afwerking en kleurenstaat 4. De bijbehorende bouwkundige tekeningen Wijzigingen, meer- en minderwerk De koper wordt een standaard meer- en minderwerklijst en een standaard optielijst ter beschikking gesteld. Hierop kunnen de gewenste wijzigingen, respectievelijk keuzes worden aangegeven. De mogelijkheid van het opgeven van meer- en minderwerk is afhankelijk van het stadium waarin de bouw zich bevindt. Indien u andere wensen heeft die hier niet op vermeld zijn dan kan samen met de aannemer bekeken worden hoe uw specifieke wensen ingevuld kunnen worden. De buitenzijde van het gebouw en indeling van de woning kan niet gewijzigd worden. Wijzigingen moeten verzameld worden en schriftelijk bij de aannemer worden aangevraagd.

6 Schoonmaken en oplevering Minimaal twee weken voor de oplevering, worden de kopers schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van oplevering. De hele woning wordt bezemschoon opgeleverd, behalve het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten; deze worden zeemschoon opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten (diameter > 100mm) tot een diepte van 300mm Opties Om de woning nog meer af te kunnen stemmen op uw wensen is er in het plan een groot aantal basisopties en varianten mogelijk. Deze worden toegelicht op een separate optielijst en optie verkooptekeningen, waaruit u uw keuze kunt maken. Uw kopersbegeleider van de aannemer Om u in staat te stellen uw nieuwe woning verder aan uw individuele woonwensen en smaak aan te passen kan een pakket meer- en minderwerkopties samengesteld. Voor dit traject is de koperbegeleider uw aanspreekpunt, die met u het gehele meer- en minderwerk zal behandelen. Na het ondertekenen van de aannemingsovereenkomst wordt u door de kopersbegeleider van de aannemer uitgenodigd voor een individueel gesprek. Opleveringsprocedure bij het gereedkomen van de woning De datum van oplevering wordt u tijdig meegedeeld. Nadat de woning is gereed gekomen en u aan alle verplichtingen heeft voldaan, wordt de woning opgeleverd. Bij de oplevering wordt door u een verklaring ondertekend waaruit blijkt dat het huis door u wordt aanvaard. Hierna worden de sleutels overhandigd en kan het huis in gebruik worden genomen. Bij de oplevering zijn aanwezig: - de koper (plus eventueel zijn adviseur) - een vertegenwoordiger van de verkopende partij en/of een vertegenwoordiger van het uitvoerend bouwbedrijf. Eventuele geconstateerde gebreken worden genoteerd op een daarvoor bestemd formulier ( proces verbaal van oplevering ). De hierop aangegeven opmerkingen worden binnen de hiervoor gestelde termijn in overleg met de koper afgewikkeld. Vorenstaande houdt in dat gebreken, die na de oplevering naar voren komen en die redelijkerwijs bij de oplevering te constateren waren, niet meer aanvaard worden. Met name wijzen wij hier op beschadigingen van schilderwerk, glas, keukeninrichting, kasten, deuren, sanitair, tegelwerk en/of overige vloer-, wand- en plafondafwerkingen. Verliest u daarbij niet uit het oog dat het huis werd gebouwd uit natuurlijke materialen die nog kunnen gaan "werken". Bij stukadoorswerk b.v. kunnen er in de hoeken haarscheurtjes ontstaan, deuren kunnen gaan klemmen omdat hout moet "wennen" aan een andere temperatuur en vochtigheidsgraad. Deze kleine dingen kunnen nooit voorkomen worden. Nadat alle onvolkomenheden waarvan melding is gemaakt zijn verholpen, wordt verkoper en/of aannemer geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan.

7 Ongeveer 8 weken na de oplevering van uw woning zendt het bouwbedrijf u een formulier, waarop u de eventueel nog niet afgewikkelde klachten van de oplevering en de onvolkomenheden, die tijdens het bewonen zijn opgetreden, kunt noteren. Dit formulier wordt vervolgens door een van de medewerkers van het bouwbedrijf bij u gecontroleerd en afgetekend. Normaliter worden de gebreken, die dan eventueel nog resteren, binnen drie maanden na de oplevering, in overleg met u, hersteld of verbeterd. Indien zich echter onverhoopt gedurende de onderhoudstermijn van 3 maanden gebreken voordoen die zo urgent zijn dat verder uitstel van herstel redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, dan zullen deze uiteraard zo spoedig mogelijk worden verholpen. Klachten die na de onderhoudsperiode optreden dienen uitsluitend schriftelijk te worden gemeld aan het postadres van het uitvoerend bouwbedrijf. Enkele belangrijke zaken rond de oplevering: Vanaf de datum van oplevering draagt koper het risico van brand, diefstal en overige schade. Zorg ervoor dat er tijdig een brand-, storm-, glas- en inboedelverzekering is afgesloten. Inschrijving in het Gemeentelijke Bevolkingsregister is natuurlijk noodzakelijk. KPN kent veelal wachttijden voor nieuwe telefoonaansluitingen. Als men een telefoonaansluiting wil hebben dan moet men dit tijdig bij KPN opgeven. Vergeet niet tijdig adreswijzigingen te zenden naar al uw familie en relaties. TPG Post biedt een zogenaamde verhuisservice; gedurende drie maanden na de verhuisdatum, verzendt TPG Post alle post, die abusievelijk is geadresseerd aan het oude adres naar het nieuwe onderkomen. Aanvragen voor het aansluiten van gas, water en elektriciteit zullen vroegtijdig ingediend moeten worden, formulieren ten behoeve van de aanvragen zullen u tijdig worden verstrekt. Voorbehoud De indeling op de situatietekening van het openbaar terrein (paden, groenstroken, parkeerplaatsen, etc.) en de terreinmaten zijn weergegeven aan de hand van de tijdens de samenstelling van deze technische omschrijving beschikbare gegevens. Hierin kunnen wijzigingen optreden. De genoemde en op tekening ingeschreven maten zijn circa maten. Deze verkoopdocumentatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door de architect, de constructeur en de adviseurs van dit plan. Omdat bij het bouwen van een woning veel ambachtelijk werk wordt verricht, behoudt de ondernemer zich het recht voor, op of aan de opstallen architectonische, technische en constructieve wijzigingen aan te brengen. Alsmede afwijkingen die eventueel voortvloeien uit de eisen en wensen van de overheid en/of nutsbedrijven en/of ontwikkelaars van het plan. De wijzigingen waar we hierboven op doelen, mogen echter geen afbreuk doen aan de waarde van de woning. Ook de kwaliteit, het uiterlijk, het aanzien en de bruikbaarheid van de woning mogen door de eventuele wijzigingen niet worden aangetast. Aan dergelijke wijzigingen kunt u, noch de ondernemer, geen rechten ontlenen. Omdat er talrijke factoren zijn, die de organisatie van een bouwwerk kunnen beïnvloeden, is de planning indicatief. Het is daarom onmogelijk vooraf een exacte opleveringsdatum te noemen. In de aannemingsovereenkomst zal het aantal werkbare dagen, na gereedkomen van de begane grondvloer, waarbinnen de woning gereed moet zijn, worden vastgelegd.

8 Ten aanzien van afwijkingen in de perceelgrootte (zowel positief als negatief) kunt u geen rechten ontlenen, ondanks het feit dat de situatietekening met de grootst mogelijke zorg is vervaardigd op basis van door de gemeente en het Kadaster verstrekte gegevens. De juiste perceelgrootte wordt na oplevering door het Kadaster ingemeten. De in de tekening genoemde maten kunnen licht afwijken. Tenzij anders aangegeven zijn de afmetingen in millimeters. Op sommige plaatsen geven we ook de maatvoering tussen de wanden aan. Daarbij is nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking, zoals wandtegels, spuitwerk, etc. Let dus op. Wij adviseren u bij het inrichten van uw woning de maten ter plaatse op te nemen voor u tot de aanschaf van bijvoorbeeld gordijnen of vloerbedekking overgaat. Werkzaamheden door derden zijn voor de oplevering niet toegestaan.

Hofje van Waarde. Bouwnummer Perceel Soort Type Koopsom v.o.n. Mogelijke Status ca. m2 woning opties*

Hofje van Waarde. Bouwnummer Perceel Soort Type Koopsom v.o.n. Mogelijke Status ca. m2 woning opties* Hofje van Waarde Prijslijst Geldig tot: 31-12-2008 Bouwnummer Perceel Soort Type Koopsom v.o.n. Mogelijke Status ca. m2 woning opties* 1 128 hoekwoning Grote Stern 225.000,00 2,3,4,5,7,9 2 121 tussenwoning

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Technische omschrijving Calandhuys Voor het totale project geldt De woning wordt traditioneel gerenoveerd met hoogwaardige bouwmaterialen. Wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen

Nadere informatie

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 01 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1010300 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 14.950,00 uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw De gevel van

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Geachte geïnteresseerde,

Geachte geïnteresseerde, v1.3 Geachte geïnteresseerde, Hartelijk dank voor uw interesse in onze Woonvereniging Doornsteeg. Wij zijn een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap die aan de Doornsteeg 14 woningen gaan bouwen. Wij

Nadere informatie

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR Kenmerkend voor dit totale plan is: 1. Traditioneel gebouwde woningen 2. EPC van 0 3. Aantrekkelijke prijs/kwaliteit verhouding 4.

Nadere informatie

Vraag en antwoord 2 februari 2017

Vraag en antwoord 2 februari 2017 Vraag en antwoord 2 februari 2017 1. Algemeen 1.1. Mag er in de tuin een tuinhuisje gebouwd worden? Tuinhuisjes mogen geplaatst worden. Sommige bouwwerken zijn vergunningsvrij, de bebouwingsmogelijkheden

Nadere informatie

DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN

DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN SITUATIE Heerlijk wonen in Swalmen 20 twee onder één kap woningen Gelegen tussen de Maas en de Duitse grens is Swalmen een ideale combinatie van fraai landelijk wonen

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW B Bouwkundige opties De bouwkundige opties zijn uitgetekend in de verkooptekening. Gebruikte materialen en kleuren zijn conform de technische omschrijving, indien hiervan afgeweken wordt staat dit bij

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 5 7 1 RUITER RIJWONING dé ideale gezinswoning De RUITER is een ruime en 6fraai uitgevoerde gezinswoning. De gevel wordt uitgevoerd in 2 kleuren wat een karakteristiek gevelbeeld

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST 17 appartementen GESCHIKT VOOR IEDEREEN! Horst Aan de Gebroeders van Doornelaan realiseert Wonen Limburg 17 appartementen. Waar tot en met maart 2015 nog

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW BARONES. 2 e FASE BARONES. dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden

GROOTE JONKVROUW BARONES. 2 e FASE BARONES. dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden 2 e FASE GROOTE JONKVROUW BARONES dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden De BARONES is de absolute topper in het plan, een riante 2-onder-1-kapwoning met een zee aan ruimte en vele

Nadere informatie

OPTIELIJST. 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen

OPTIELIJST. 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen OPTIELIJST 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen Sluitingsdatums ten behoeve van bouwnummer 6, 9, 12, 13, 18, 19, 24, 25 en 30 Aangezien er sprake is van een seriematig bouwproces, zijn de

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010220 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad Sato B.V. is een projectontwikkelaar in bedrijfsunits, die zich onderscheid op het gebied van het realiseren van toonaangevende en betaalbare bedrijfsruimten.

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér 2 e FASE GROOTE JONKVROUW RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING dé ideale gezinswoning met méér De RUITER 2-onder-1-kapwoning is een ruime en fraai uitgevoerde gezinswoning met meer buitenruimte én een garage. Ook

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1003300 Carport Op de kavel wordt een carport gerealiseerd ten behoeve van een auto-opstelplaats (exclusief bestrating en/of zandpakket). De carport

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische Omschrijving Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische omschrijving en voorwaarden versie 2014-07-01 Deel 1 Algemene informatie en technische omschrijving Deel 2 Tekeningen 1 Hoewel deze

Nadere informatie

Je eigen nieuwe huis

Je eigen nieuwe huis Wel even wennen, Je eigen nieuwe huis Boterdiep88 Groningen Wel even wennen, Je eigen nieuwe huis Het is natuurlijk een hele verandering. Je eigen nieuwe woning op een monumentaal adres: Boterdiep 88 in

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance Zwaag / Hoorn Type Nuance & Nuance+ Nieuwbouw 6 huurwoningen Technische omschrijving Technische omschrijving Omschrijving van het werk Het werk bestaat uit het bouwen van 6 rijwoningen

Nadere informatie

Modern wonen in historisch groen

Modern wonen in historisch groen Park Bolnes Modern wonen in historisch groen Technische omschrijving Park Bolnes fase 1 Voor meer informatie: Ontwikkeling van: PARK BOLNES BV. 2 Algemene Technische Informatie Fundering en heiwerk De

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

Ons Belang. Technische omschrijving

Ons Belang. Technische omschrijving Ons Belang Technische omschrijving 1. Algemeen Dit is de technische omschrijving van het project Ons Belang. Deze omschrijving heeft betrekking op het appartementen comple Ons Belangen, bestaande uit 10

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 1 1017100 Erker begane grond voorzijde (woning type A) Op de begane grond, aan de voorzijde van de woning, wordt een erker gerealiseerd. De erker wordt voorzien van een plat dak, afgewerkt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype H = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype H = wonen achter = 1 Geen verrekening 0,00 1017900 Woning type H = Patrijs = 4 (verplaatsen voordeur + wijzigen

Nadere informatie

Rijwoning hoek bnr. 10

Rijwoning hoek bnr. 10 Kenmerk mei 2017 Bouwopties Rijwoning Rijwoning Optie 1 Trapkast Onder de trap in de woonkamer wordt een kast gerealiseerd. Elektrapunten conform de optietekening. Optie 2 Vergroten badkamer met circa

Nadere informatie

AUTOSTOP NOORDERSLUIS Te huur 11 units industrieterrein Noordersluis aan de Bolderweg/Kaapstanderweg te Lelystad

AUTOSTOP NOORDERSLUIS Te huur 11 units industrieterrein Noordersluis aan de Bolderweg/Kaapstanderweg te Lelystad AUTOSTOP NOORDERSLUIS Te huur 11 units industrieterrein Noordersluis aan de Bolderweg/Kaapstanderweg te Lelystad Sato Vastgoed B.V. is een jong en dynamisch bedrijf dat geleid wordt door 2 enthousiaste

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW MARKIES. 2 e FASE MARKIES 14. dé betaalbare starterswoning

GROOTE JONKVROUW MARKIES. 2 e FASE MARKIES 14. dé betaalbare starterswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 7 MARKIES dé betaalbare starterswoning De MARKIES is een ruime, praktische en vooral mooie geschakelde starterswoning. Door de ruimte en de mogelijkheden om die naar eigen wens

Nadere informatie

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 algemeen: de woning is gebouwd volgens de eisen van goed en deugdelijk werk en voldoet aan de geldende bouwvoorschriften en normen ten tijde van

Nadere informatie

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW)

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) A100 A200a A200b A201a A201b A300a A300b A301a A301b Prefab kelder Het aanbrengen van een prefab betonkelder (ongeïsoleerd) onder de woning, in een standaard afmeting van circa 3,2

Nadere informatie

KEUZELIJST RUWBOUW WONINGTYPE C3 / C3sp / C3A / C3Asp. Vroondaal aan het Park, fase 8

KEUZELIJST RUWBOUW WONINGTYPE C3 / C3sp / C3A / C3Asp. Vroondaal aan het Park, fase 8 KEUZELIJST RUWBOUW WONINGTYPE C3 / C3sp / C3A / C3Asp Vroondaal aan het Park, fase 8 13 april 2017 Koperskeuzelijst Constructieve opties 10020 Uitbouw begane grond 1200 mm 15.800,00 Het uitbouwen van de

Nadere informatie

Woningtype Twinkel fase III

Woningtype Twinkel fase III Woningtype Twinkel fase III Project: 1879 - Sprankelveld Rotterdam Datum: 24-02-2017 1. Bouwkundig 1.0.02 Geen ruwbouw wijzigingen Standaard Indien u geen keuze maakt uit de ruwbouw keuzelijst graag deze

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Technische omschrijving

Technische omschrijving HBE Bedrijfshallen e Frankeneng 114 6716 AA, Ede Tel.: 0318 510107 Fax: 0318 555377 www.hbebedrijfshallen.nl BTW: NL817398636B01 K.v.K. nr. 09166691 Rabobank Ede Rek nr.: 10.12.21.797 info@hbebedrijfshallen.nl

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 17 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Blok 1: bnr 202 t/m 206, Blok 2: bnr 207 t/m 213 (beuk breedte 5,1m) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016 Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Berkel & Rodenrijs, 26v69 woningen Woningtype 26 woningen Gouden Podium Versiedatum 16-1-2016 Bouw Naam verkrijger(s) Adres

Nadere informatie

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze Project: 00229 - Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Koperskeuze Bouwkundige wijzigingen 10.5402 Aanbouw achtergevel +1800 mm 16.950,00 Het vergroten van de woning d.m.v. het aanbrengen van een uitbouw

Nadere informatie

BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW DE LEEUW FASE 1 ZUID-BEIJERLAND. Dit project is een ontwikkeling van:

BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW DE LEEUW FASE 1 ZUID-BEIJERLAND. Dit project is een ontwikkeling van: BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW DE LEEUW FASE 1 ZUID-BEIJERLAND OMSCHRIJVING Representatieve multifunctionele bedrijfsunits, onder architectuur gebouwd op het bedrijventerrein De Leeuw 4 te Zuid-Beijerland. Bedrijfsverzamelgebouw

Nadere informatie

Kleuren conform standaard kleur- en materialenlijst.

Kleuren conform standaard kleur- en materialenlijst. Niet nader genoemde onderdelen worden conform de basis woning uitgevoerd. Voor posities en uitvoering van onderstaande zie betreffende optie tekening. Kleuren conform standaard kleur- en materialenlijst.

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 12-3-23 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel:

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3 Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 8.500,00 Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: k.k.

Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: k.k. Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: 209.500 k.k. Kerkewei 22 Op een perceel van 250 m2 gelegen nieuw te bouwen vrijstaande bungalow met 2 slaapkamers, berging, patiotuin op het zuiden en inspraak bij

Nadere informatie

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3 Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase

Nadere informatie

DUURZAAM BETAALBAAR CENTRAAL

DUURZAAM BETAALBAAR CENTRAAL WONEN MET ALLURE 6 HALF VRIJSTAANDE WONINGEN DUURZAAM BETAALBAAR CENTRAAL DE HOLKERHOF N I J K E R K 6 LET OP SLECHTS WONINGEN BESCHIKBAAR WAT IS ER MOOIER DAN WONEN IN EEN HUIS DAT PERFECT PAST BIJ ÚW

Nadere informatie

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 CONCEPT IMPRESSIE EILAND AMELAND, NOOTDORP - 2 CONCEPT SITUATIE Situatie 1 : 250 EILAND AMELAND, NOOTDORP - 3 CONCEPT BOVENAANZICHT EILAND AMELAND 7.050 1 5 7.050

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. De Pionier te Haarlem (Bedrijfsruimten Spaarndamseweg)

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. De Pionier te Haarlem (Bedrijfsruimten Spaarndamseweg) TECHNISCHE OMSCHRIJVING De Pionier te Haarlem (Bedrijfsruimten Spaarndamseweg) 31 oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Peil en uitzetten 3. Grondwerk 4. Rioleringswerken 5. Verharding en buiteninrichting

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.7320 Zolderindeling met 2 onbenoemde ruimten + overloop F 7300 OH Het wijzigen van de indeling op de tweede verdieping door middel van het creëren van twee onbenoemde ruimten

Nadere informatie

Geschakelde bungalow bnr. 15 en 18

Geschakelde bungalow bnr. 15 en 18 Kenmerk mei 2017 Bouwopties Geschakelde Optie 1 Carport vervangen voor halfsteens garage De carport wordtvervangen voor een halfsteens garage met een ongeïsoleerde metalen kanteldeur. De begane grond vloer

Nadere informatie

PRIJSLIJST PROJECTMATIGE WONINGEN FASE 1 HAVERLIJ d.d WONINGTYPES (SFEER B) bijdrage aan stichting per

PRIJSLIJST PROJECTMATIGE WONINGEN FASE 1 HAVERLIJ d.d WONINGTYPES (SFEER B) bijdrage aan stichting per PRIJSLIJST PROJECTMATIGE WONINGEN FASE 1 HAVERLIJ WONINGTYPES (SFEER B) bijdrage aan stichting per kavel m² land m² water m² totaal maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A 10B 11 1 1.004 m² 33 m² 1.037 m² 78 TYPE

Nadere informatie

PRIJSLIJST VRIJSTAANDE WONINGEN GROENENDAAL d.d VRIJSTAANDE WONINGTYPES (SFEER B)

PRIJSLIJST VRIJSTAANDE WONINGEN GROENENDAAL d.d VRIJSTAANDE WONINGTYPES (SFEER B) PRIJSLIJST VRIJSTAANDE WONINGEN GROENENDAAL VRIJSTAANDE WONINGTYPES (SFEER B) kavel m² land m² water m² totaal bijdrage stichting per maand 1 6 7 8 9 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 TYPE

Nadere informatie

De Hanze 12 betaalbaar wonen op een toplocatie!

De Hanze 12 betaalbaar wonen op een toplocatie! De Hanze 12 betaalbaar wonen op een toplocatie! 152.500 v.o.n. compleet wonen inclusief luxe keuken met alle apparatuur, volledig betegelde luxe badkamer en topmerk laminaatvloer De Hanze 12: betaalbaar

Nadere informatie

Multifunctionele bedrijfsunits. Smidsstraat 19, Sneek

Multifunctionele bedrijfsunits. Smidsstraat 19, Sneek Multifunctionele bedrijfsunits Smidsstraat 19, Sneek Introductie Nieuw te bouwen flexibel in te delen bedrijfsunits, centraal gelegen op het bedrijventerrein de Hemmen te Sneek. U kunt kiezen voor een

Nadere informatie

Technische omschrijving en afwerkstaat

Technische omschrijving en afwerkstaat Technische omschrijving en afwerkstaat Bedrijfsverzamelgebouw Lock/Stock Industrieweg 9 E in Elst (Gld) 14 september 2013 Pagina 1 van 5 Technische omschrijving Peil Het peil (P=0) is bovenkant afgewerkte

Nadere informatie

CPO de Woongaard. Kavel 3 & 4

CPO de Woongaard. Kavel 3 & 4 CPO de Woongaard Kavel 3 & 4 Geachte geïnteresseerde, Hartelijk dank voor uw interesse in onze CPO De Woongaard. Wij zijn een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap die aan de Doornsteeg 14 woningen

Nadere informatie

Nieuwbouw! Bedrijfsunits

Nieuwbouw! Bedrijfsunits Nieuwbouw! Bedrijfsunits Locatie: De Pol Losser 7581 CZ Op industrie terrein de Pol te Losser worden 8 nog te bouwen bedrijfsunits gerealiseerd. Deze units zijn uitermate geschikt voor startende of reeds

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst "Hoefweide" te Utrecht

Meer- en minderwerklijst Hoefweide te Utrecht Meer en minderwerklijst Uw gegevens Project Hoefweide Type A1/A2/A3/A4 Projectnummer 20150221 Bouwnummer Naam Adres Postcode en woonplaats De koper wenst gebruik te maken van de optie(s) zoals aangegeven

Nadere informatie

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won. : Kroon en De Koning B.V.

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won. : Kroon en De Koning B.V. COMBINATIE OPTIES BOUWKUNDIGE OPTIES R 000 EPC-maatregelen 03-06-16 0,00 Afhankelijk van de orientatie van de woning alsmede door de combinatie met andere kopersopties, kan het noodzakelijk zijn dat aanvullende

Nadere informatie

Hoek van Holland, Avenue Datum: 30 december 2009 FAQ-lijst, woningtype Tournette. Algemeen:

Hoek van Holland, Avenue Datum: 30 december 2009 FAQ-lijst, woningtype Tournette. Algemeen: Hoek van Holland, Avenue Datum: 30 december 2009 FAQ-lijst, woningtype Tournette Algemeen: a. Alle bedragen zijn inclusief BTW. b. Alle antwoorden zijn onder voorbehoud goedkeuring aannemer. c. Aanpassingen

Nadere informatie

Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler

Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler 6 starterswoningen Kelpen-Oler Alle woningen worden gebouwd met Woningborg-garantie Liduinahof WONEN IN GEMEENTE LEUDAL Leudal is een gemeente die op

Nadere informatie

Kaveloppervlakte** * De woningen op deze prijslijst zijn exclusief sanitair / tegelwerk en een keuken.

Kaveloppervlakte** * De woningen op deze prijslijst zijn exclusief sanitair / tegelwerk en een keuken. PRIJSLIJST Bouwfonds Ontwikkeling BV Regio Zuid-West Gemeente Project Woningtype : Pijnacker : Plan Keijzershof : Bosuil Poortweg 2, 2612 PA Delft Postbus 75, 2600 AB Delft Telefoon 015-2760400 Fax 015-2623363

Nadere informatie

Winkels en bedrijfsruimte Vijzelstraat / Wegje Enkhuizen

Winkels en bedrijfsruimte Vijzelstraat / Wegje Enkhuizen Winkels en bedrijfsruimte Vijzelstraat / Wegje Enkhuizen Winkels en bedrijfsruimte Vijzelstraat / Wegje Enkhuizen Wonen in het historische en sfeervolle stadscentrum van Enkhuizen Zij die voor het eerst

Nadere informatie

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave Technische omschrijving eengezinswoningen Projecttitel: Huurwoningen Majoraanveld en Kervelveld Redactiedatum: 2013/2014 Inhoudsopgave 1. Erf afscheidingen... 2 2. Berging in tuin... 2 3. Fundering...

Nadere informatie

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn Materiaal/Onderdeel Specificaties Kleur/ type Woning exterieur Gevels type A Baksteen, handvorm waalformaat Rood gemêleerd Gevels

Nadere informatie

Te koop Hoekwoning met stenen berging en zuid gerichte achtertuin

Te koop Hoekwoning met stenen berging en zuid gerichte achtertuin Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Fax: 0186-634276 Te koop Hoekwoning met stenen berging en zuid gerichte achtertuin Admiraal de Ruyterstraat 117, 3262 XD Oud-Beijerland

Nadere informatie

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK.

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK. Drukkleur Print kleur Pantone 323 100 0 45 50 100 0 38 47 Pantone 485 0 100 100 0 0 96 100 0 STEGELENHOF 14 woningen huren in Oirsbeek Drukkleur Print kleur Beeldscherm kleur Pantone 323 100 0 45 50 RGB

Nadere informatie

ALGEMENE OMSCHRIJVING BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW

ALGEMENE OMSCHRIJVING BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW Werken op maat Aan de Handelsweg te Alphen aan den Rijn start Tromp s Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij B.V. binnenkort met de bouw van het project het Handelsmerk. Het gebouw heeft een strak klassieke,

Nadere informatie

Rijwoning tussen bnr. 26, 27 en 28

Rijwoning tussen bnr. 26, 27 en 28 Kenmerk mei 2017 Bouwopties Rijwoning bnr. 26, 27 en 28 Rijwoning bnr.26, 27 en 28 Optie 1 Trapkast Onder de trap in de woonkamer wordt een kast gerealiseerd. Elektrapunten conform de optietekening. Optie

Nadere informatie

Woningbouwproject Tiliaans Twee

Woningbouwproject Tiliaans Twee Bouwen In Eigen Beheer, Keeris Architecten en Borrenbergs Bouwbedrijf BV Woningbouwproject Tiliaans Twee Informatiemap Woningbouwproject Tiliaans Twee Tiliaans Twee In het eerste CPO nieuwbouwproject op

Nadere informatie

Te Koop. www.bcdebeemd.nl

Te Koop. www.bcdebeemd.nl Te Koop 32 bedrijfs-, showroom- en kantoorruimten Onder architectuur gebouwd Nabij centrum Arnhem en Velp Parkeren op eigen terrein Uitstekend bereikbaar kijk ook op: www.bcdebeemd.nl Bedrijvencentrum

Nadere informatie

Keuzelijst De Uitkijk te Cuijk Woningtype A, B, C en D

Keuzelijst De Uitkijk te Cuijk Woningtype A, B, C en D Pagina: 1 van 17 Keuzelijst De Uitkijk te Cuijk Woningtype A, B, C en D Pagina: 2 van 17 Keuze Code Omschrijving Prijs Kopersmeer- en minderwerkopties 22.02ab Uitbreiding begane grond type A en B achterzijde

Nadere informatie

Te koop. Twee onder één kap woning met een aan water grenzende tuin. Zinkweg 152 3262 BG Oud-Beijerland

Te koop. Twee onder één kap woning met een aan water grenzende tuin. Zinkweg 152 3262 BG Oud-Beijerland Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Fax: 0186-634276 Te koop Twee onder één kap woning met een aan water grenzende tuin Zinkweg 152 3262 BG Oud-Beijerland Algemeen De twee

Nadere informatie

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening.

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening. Algemeen Meewerkende bedrijven Makelaar: Mennink makelaars, Loolaan 14 7315 AA Apeldoorn Ontwerper: Ontwerpstudio IN-STYLL, Platinastraat 23 7334 BD Apeldoorn Aannemer: Timmer Ugchelen, De Cloese 3 7339

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Zwaag / Hoorn Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Technische omschrijving Technische omschrijving Verhuur Bouwnummer 14 en 15 worden verhuurd door Kuin Vastgoedonmtwikkeling B.V.

Nadere informatie

Optielijst meer- en minderwerk

Optielijst meer- en minderwerk Bouwmij Janssen B.V. Keizersveld 28 5803 AN VENRAY Postbus 2 5800 AA VENRAY Telefoon 0478 55 44 55 Inschrijfnr. KVK 14103022 Btw-nummer NL819556415B01 SWIFT-code ABNANL2A IBAN NL89ABNA0553180258 Email

Nadere informatie

Te koop. Vrij gelegen ruime eengezinswoning met aan de voorzijde een stenen berging. Zoomwijcklaan 204, 3263 RH Oud-Beijerland

Te koop. Vrij gelegen ruime eengezinswoning met aan de voorzijde een stenen berging. Zoomwijcklaan 204, 3263 RH Oud-Beijerland Te koop Vrij gelegen ruime eengezinswoning met aan de voorzijde een stenen berging. Zoomwijcklaan 204, 3263 RH Oud-Beijerland Algemeen Een heerlijk vrij uitzicht aan de voorzijde van de woning, vrije parkeerplaatsen

Nadere informatie

Liduinahof. Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler. 9 starterswoningen Kelpen-Oler. Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n.

Liduinahof. Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler. 9 starterswoningen Kelpen-Oler. Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n. Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n. Met mogelijkheid voor starterslening 9 starterswoningen Kelpen-Oler Alle woningen worden gebouwd met Woningborg-garantie

Nadere informatie

Drie Zalmen - Rijswijk. Fase 2-16 huurappartementen

Drie Zalmen - Rijswijk. Fase 2-16 huurappartementen Drie Zalmen - Rijswijk Fase 2-16 huurappartementen 2 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 4 Wat wordt er gebouwd? 5 Situatietekening 6 Plattegronden en gevelbeelden 7 Alle 16 appartementen op een rij 10 Huurprijzen

Nadere informatie

Verkoopprijslijst Anno30 Berckelbosch Eindhoven, versie 1-4-2016 VON prijs. Status nr.

Verkoopprijslijst Anno30 Berckelbosch Eindhoven, versie 1-4-2016 VON prijs. Status nr. Verkoopprijslijst Anno30 Berckelbosch Eindhoven, versie 1-4-2016 Kavel Soort Kavel VON prijs VON prijs Status nr. (ca. m²) stadsvilla Frits (550 m³) stadsvilla Hub (575 m³) 1 vrijstaand 333 459.000 beschikbaar

Nadere informatie

BOUWEN IN VERTROUWEN. Sfeervol wonen in het hart van Grou, tussen groen en waterpartijen. appartementencomplex. Parksicht

BOUWEN IN VERTROUWEN. Sfeervol wonen in het hart van Grou, tussen groen en waterpartijen. appartementencomplex. Parksicht Sfeervol wonen in het hart van Grou, tussen groen en waterpartijen appartementencomplex Parksicht Sfeervol wonen in het hart van Grou, tussen groen en waterpartijen In het hart van Grou, aan de rand van

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

parallelweg 21 loft appartementen in het centrum van weert huren aan de Parallelweg in Weert Drukkleur Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK

parallelweg 21 loft appartementen in het centrum van weert huren aan de Parallelweg in Weert Drukkleur Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK Drukkleur Print kleur Pantone 323 coated / uncoated 100 0 45 50 100 0 38 47 Pantone 485 coated / uncoated 0 100 100 0 0 96 100 0 parallelweg 21 loft appartementen in het centrum van weert huren aan de

Nadere informatie

Wilgenlaan te Leusden. Wilgenlaan te Leusden

Wilgenlaan te Leusden. Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Het huis en de omgeving Leusden is een dynamische gemeente waar veel gebeurd, onder andere op het gebied van sport, spel, recreatie en

Nadere informatie

Staartploeg Dubbeldam Woningtype: Type Y2

Staartploeg Dubbeldam Woningtype: Type Y2 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie