Gastouder Freelance - Regeling dienstverlening of Zelfstandige gastouder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gastouder Freelance - Regeling dienstverlening of Zelfstandige gastouder"

Transcriptie

1 Gastouder Freelance - Regeling dienstverlening of Zelfstandige gastouder Zelfstandig ondernemerschap / gastouder freelance Een van de laatste ontwikkelingen in de gastouderopvang is het zelfstandig ondernemerschap van gastouders. De wens van gastouders om een echte baan te hebben en professioneel met de opvang om te gaan is een van de beweegredenen. Veel gastouders vinden het vervelend om alsmaar gezien te worden als gewoon een oppas en iemand die een beetje bijverdiend. De meeste gastouders nemen de opvang zeer serieus en voelen zich sterk verantwoordelijk voor hetgeen zij doen. Middels het zelfstandig ondernemerschap kunnen gastouders zich beter profileren, hebben zij een eigen onderneming in de gastouderopvang en kunnen ze de opvang verder professionaliseren Daarnaast heeft de gastouder fiscale voordelen.. U verricht freelance werkzaamheden In veel opzichten lijkt een gewone of freelance gastouder op een zelfstandig ondernemer. Beide hebben niet de mogelijkheid zich volledig zelfstandig te vestigen middels een vergunning of registratie, moeten kinderen bemiddelt worden via een gastouderbureau en zijn ze gebonden aan allerlei bepalingen onder de Wet Kinderopvang zoals bijvoorbeeld het maximum van 6 (van 0-13jr) kinderen dat tegelijkertijd mag worden opgevangen inclusief de eigen kinderen tot 10jr. Ook praktisch gezien verloopt de opvang van de kinderen op dezelfde manier waarbij gastouderopvang zich kenmerkt dat kinderen worden opgevangen in een gezinssituatie waar boodschappen, de afwas, enz. net zo gewoon zijn als spelen, lezen, eten en slapen. Als er geen sprake is van ondernemerschap of van een dienstbetrekking, maar als u wel werkzaamheden verricht die rendabel zijn, geniet u inkomsten uit overig werk. Uw resultaat wordt berekend alsof u ondernemer bent. U kunt de kosten die u maakt voor deze werkzaamheden aftrekken. Kosten met zowel een zakelijk als een privé-element kunt u niet of beperkt aftrekken. Voor zaken als de aanschaf en het gebruik van een auto, het uitvoeren van werkzaamheden en de aanschaf en het gebruik van een pand, gelden dezelfde regels als voor ondernemers. U hebt geen recht op bepaalde faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek of de investeringsaftrek. U hoeft geen administratie bij te houden van uw opbrengsten en kosten uit overig werk. U bent wel verplicht gegevens over deze opbrengsten en kosten op aanvraag en bij controle te verstrekken. Het is dus belangrijk dat u deze gegevens bewaart. Onder deze gegevens vallen bijvoorbeeld (kassa)bonnen, facturen, kwitanties en rekeningoverzichten van uw bank. Ook een berekening van de afschrijving van een bedrijfsmiddel hoort hierbij. Wat zijn de verschillen? Het hebben van een eigen onderneming is voor een aantal gastouders een meerwaarde bij het opvangen van kinderen. Hierdoor kunnen zij zich professioneler opstellen en uitdragen dat gastouderopvang voor hun een serieuze baan is. Maar het 1

2 grootste verschil c.q. voordeel zit hem waarschijnlijk op het financiële en fiscale vlak. Als gewone gastouder heb je naast de standaard heffingskorting recht op extra kortingen. Deze zijn echter beperkt en de gemaakte kosten zijn niet of nauwelijks aftrekbaar. Als zelfstandig ondernemer heb je in ieder geval recht op een zelfstandigen aftrek Verder zijn alle gemaakte kosten aftrekbaar. Dit geldt niet alleen voor speelgoed, eten en drinken maar ook voor gas, water, licht, cursussen, vakliteratuur, enz. Voor welke arbeidsbeloning kunt u kiezen als gastouder? De gastouder ontvangt een beloning voor de opvang. In fiscale zin kan deze beloning drie verschillende vormen aannemen,,te weten: 1. neveninkomsten (geen loondienst); 2. loon uit dienstbetrekking of Regeling dienstverlening 3. winst uit onderneming; 1. Neveninkomsten (geen loondienst) Indien er geen sprake is van loondienst, kan de arbeidsbeloning voor de gastouder als zogenoemde neveninkomst worden aangemerkt. Er wordt dus geen loonbelasting en/of premies sociale verzekeringen op de beloning ingehouden. De gastouder moet zelf de belasting betalen over deze beloning. De kwalificatie neveninkomsten is van toepassing als de gastouder werkzaam is op grond van de Overeenkomst van opdracht. Deze overeenkomst is goedgekeurd door het Ministerie van Financiën. Ook voor wat betreft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn de contracten akkoord. De meeste gastouders komen voor deze vorm in aanmerking. 2. Loon uit dienstbetrekking Hiervan is sprake als de gastouder als werknemer is aan te merken. Om daarvan te kunnen spreken is vereist dat de gastouder in een gezagsverhouding persoonlijk de arbeid tegen betaling moet verrichten. In de praktijk is de voorwaarde gezagsverhouding cruciaal. Deze kan bestaan tussen de gastouder enerzijds en de ouder en/of het gastouderbureau anderzijds. Indien de gastouder meer dan 3 dagen op het vraagouder -adres werkt, spreekt de belastingdienst van een loondienst en zal de vraagouder voor de loonbelasting afdrachten zorg moeten dragen. Regeling dienstverlening De dienstverlener (gastouder in dit geval) die werkt via de Regeling dienstverlening aan huis en moet zelf de aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Er wordt dus geen loonbelasting en/of premies sociale verzekeringen op de beloning ingehouden. De gastouder moet zelf de belasting betalen over deze beloning. Of de dienstverlener belasting moet betalen en hoeveel, is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden. De Regeling dienstverlening aan huis kan alléén toegepast worden als per opdrachtgever (vraagouder) maximaal 3 dagen per week werkzaamheden verricht worden door de dienstverlener (gastouder). Hierbij maakt het niet uit of het 3 dagen van elk 2 uur per dag zijn of bijvoorbeeld 3 dagen van elk 10 uur per dag. 2

3 De dienstverlener (gastouder) heeft in het geval van de Regeling dienstverlening aan huis recht op minimaal het wettelijk minimumloon, loondoorbetaling van het wettelijke aantal vakantiedagen, vakantietoeslag van 8% en loondoorbetaling bij ziekte gedurende 6 weken (tenminste 70% van het minimumloon). Ongeacht het aantal oppaskindjes. Verricht een gastouder méér dan 3 dagen per week werkzaamheden bij één en dezelfde vraagouder (opdrachtgever) dan wordt het loon uit dienstbetrekking. (Voor meer informatie neem dan contact op met ons op.) 3. Winst uit onderneming; Om de beloning van een gastouder als winst uit onderneming te kunnen aanmerken, is vereist dat de gastouder in fiscale zin een onderneming drijft. Daarvan is sprake als er een organisatie is van arbeid en kapitaal. Criteria ondernemer In de praktijk is het tevens van belang dat men zich naar de buitenwereld toe gedraagt als een ondernemer. Aangezien er in het verleden veel misbruik werd gemaakt van freelance verbanden heeft de belastingdienst een aantal voorwaarden opgesteld waaraan deze groep in ieder geval moet voldoen: Urencriterium of omzetcriterium Meerdere opdrachtgevers (minsten 3) Zelfstandig werven van opdrachtgevers Zelfstandig aangaan van contracten Het houden van een financiële administratie Kamer van Koophandel inschrijving Belastingdienst Urencriterium of omzetcriterium Standaard moeten de ZZP ers/ gastouder voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. D.w.z. dat ze 1225 uur per jaar minstens moeten werken in hun eigen onderneming. Het probleem van gastouders hierbij is dat dit niet of nauwelijks controleerbaar is en daarom wordt het door de belastingdienst ook niet geaccepteerd. Daarom is er in een Besluit (BNB 2003/166) door de staatssecretaris beleid neergelegd met betrekking tot de gastouders. Het urencriterium wordt omgezet in een omzetcriterium. Gastouders worden slechts als zelfstandig ondernemer gezien als ze per jaar minimaal omzet hebben in hun eigen onderneming. Dit komt ongeveer neer op 6 opvangdagen per week. Dit kan zijn 2 dagen 3 kinderen, 3 dagen 2 kinderen, enz. (ZZPer is een Zelfstandigen Zonder Personeel) Meerdere opdrachtgevers Het hebben van meerdere opdrachtgevers is voor gastouders, in tegenstelling tot andere freelancers, over het algemeen geen probleem aangezien iedere ouder tevens opdrachtgever is. Vaak hebben gastouders zelfs 3, 4 of meer ouders waarvoor ze kinderopvang bieden. De belastingdienst geeft hiervoor geen aantallen maar verstandig is te richten op minimaal 3 opdrachtgevers c.q. ouders. Veiligheidshalve is het raadzaam om een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) aan te vragen. Middels een VAR verklaring beoordeelt de belastingdienst 3

4 of u daadwerkelijk zelfstandig ondernemer bent. Het betreffende formulier kunt u downloaden op De VAR verklaring betekent voor de opdrachtgever dat de gastouder (zelfstandig ondernemer) zelf zorg draagt voor de afdrachten aan de belastingdienst. Deze VAR verklaring veranderd in 2015 naar BGL (beschikking geen loonheffingen), dit om straks een beter onderscheid te kunnen maken tussen wat als ondernemerschap en wat als een dienstverband moet worden gezien. Dit alles om oneerlijke werkconstructies beter tegen te gaan. Het belangrijke verschil is dat bij een BGL de opdrachtgever een grotere rol gaat spelen in het gehele proces. Net als bij de VAR zal de BLG niet wettelijk verplicht worden gesteld, maar als de potentiele opdrachtgever een verklaring BGL wenst, bepalen straks jullie samen of er sprake is van een dienstbetrekking of niet. De opdrachtgever moet dus in de toekomst actief toetsen of de omstandigheden en voorwaarden van de betreffende opdracht overeenkomen met de BGL verklaring. Is de overeenkomst juist, dan zal de opdrachtgever geen loonheffing hoeven in te houden en te betalen. Zelfstandig werven van opdrachtgevers De belastingdienst hecht in het algemeen bij ZZP ers veel waarde aan het zelfstandig werven van opdrachtgevers. Dit heeft alles te maken met het feit dat bemiddelingsorganisaties vaak verkapte detachering c.q. uitzendbureaus zijn en hiermee allerlei belastingen en premies proberen te ontduiken. Ook gastouders dienen in eerste instantie zelfstandig opdrachtgevers te werven. Dit kan middels een folder, briefjes bij de supermarkt, advertenties, enz. Bij gastouderopvang is het hebben van een gastouderbureau onder de Wet Kinderopvang echter verplicht en moeten ook de ouders en gastouder door het bureau zijn bemiddelt. Aangezien deze twee eisen op gespannen voet met elkaar staan zal de belastingdienst hier soepeler mee omgaan dan in het algemeen. Het is echter wel aan te raden toch wat reclame te maken al is het maar door het hebben van een A4 tje met de basis informatie van de onderneming. Zelfstandig aangaan van contracten Een zelfstandig ondernemer dient zelf contracten aan te gaan met de opdrachtgevers. Gelukkig is dit reeds het geval middels de Overeenkomst van Opdracht. Dit is een overeenkomst tussen de ouder en de gastouder waarin de afspraken staan m.b.t. de opvang. Dat deze wordt opgemaakt door het gastouderbureau is geen probleem evenals de mededeling dat de ouder en gastouder zijn bemiddelt door het gastouderbureau. Belangrijk hierbij is dat geen van de partijen een arbeidsrelatie aangaat maar dat het gaat om het uitvoeren van de opdracht: het opvangen en verzorgen van kinderen. Het voeren van een boekhouding U bent als ondernemer verplicht om een eigen boekhouding te voeren. Daarnaast brengt u maandelijks de opdrachtgevers (ouders) de opvangkosten in rekening middels een genummerde factuur. Dit loopt via tussenkomst van Roodkapje. Het is raadzaam om een zakelijk rekening te openen, zodat uw zakelijke en privé mutaties gescheiden blijven. Dit klinkt erg gecompliceerd maar het is niet meer dan het administreren van de facturen en de rekeningen c.q. bonnetjes: Wat komt er binnen en wat gaat eruit? 4

5 Gastouderbureau Roodkapje Meerhoven heeft een samenwerking met EasyAccounts Dienstverlening. Tegen een gunstig tarief helpen zij de gastouder bij het voeren van de administratie en belastingaangifte en adviseert en begeleidt gastouders die net zijn gestart als zelfstandig ondernemende gastouder of overwegen om dit te gaan worden. Wilt u meer informatie betreffende zelfstandig ondernemen en de hierbij horende belastinginformatie gastouders 2013 bel dan ons telefoonnr of mail ons Wilt u gastouder worden, meld u dan aan bij of kijk op de website of bel telefoonnr Kamer van Koophandel Als zelfstandig ondernemer kan men zich laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Hiervoor dient men te voldoen aan de eerder genoemde criteria maar dient men ook een unieke naam voor de onderneming te hebben. Het inschrijven bij de Kamer van Koophandel is echter niet verplicht voor een onderneming. Voor gastouders is het echter wel te adviseren omdat dit een pré heeft richting de belastingdienst m.b.t. acceptatie van de zelfstandigheid. Daarnaast kan hiermee inkopen worden gedaan bij de diverse groothandels en kan bijvoorbeeld een domeinnaam worden vastgelegd voor het internet. Voor meer informatie zie ook Belastingdienst Nadat u zich heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel zorgt deze automatisch voor de aanmelding bij de belastingdienst. U ontvangt na 6 tot 8 weken een bevestiging met daarop o.a. een BTW nummer. Aangezien d e kinderopvang is vrijgesteld van BTW is dit een formaliteit en hoeft u hier verder niets mee te doen. Voor meer informatie zie ook Een zelfstandig ondernemer is zelf verantwoordelijk voor de aanmelding bij de belastingdienst, heeft u na deze periode nog geen gegevens ontvangen van de belastingdienst, meld u dan alsnog u zelf aan bij de belastingdienst. Informatie belastingaftrek 2015 Zelfstandigenaftrek De zelfstandigenaftrek geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet en bij begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. Met ingang van 1 januari 2012 is de zelfstandigenaftrek een vast bedrag. Het is nu niet meer afhankelijk van de hoogte van de winst. De zelfstandigenaftrek bedraagt De zelfstandigenaftrek voor de ondernemer die bij het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd heeft bereikt bedraagt 50% van de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek voor niet-starters kan niet verrekend worden met ander box 1- inkomen, zoals loon of een VUT-uitkering. Als dit tot gevolg heeft dat (een deel van) de zelfstandigenaftrek niet kan worden gerealiseerd, wordt de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek maximaal negen jaar voort gewenteld om in een toekomstig jaar alsnog te verrekenen met de winst. 5

6 De startersaftrek Als startende ondernemer heeft u recht op een verhoging van de zelfstandigenaftrek, de zogenoemde startersaftrek van 2.123,00. Indien de ondernemer in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en bij hem in die periode niet meer dan tweemaal zelfstandigen- aftrek is toegepast, wordt de zelfstandigenaftrek verhoogd met (startersaftrek). De meewerkaftrek Als uw partner regelmatig meewerkt in uw onderneming, kan de mogelijkheid bestaan dat u gebruik kunt maken van de meewerkaftrek. De voorwaarde hiervoor is dat uw partner niet door u betaald wordt en er moet worden voldaan aan een urencriterium. Bij arbeid van de partner die gedurende het kalenderjaar een aantal uren in beslag neemt gelijk aan of meer dan maar minder dan bedraagt de meewerkaftrek ,25% van de winst % van de winst % van de winst % van de winst MKB-winstvrijstelling De MKB-winstvrijstelling bedraagt 14% van de winst na toepassing van de ondernemersaftrek. De MKB-winstvrijstelling stelt een vast percentage van de winst vrij van belasting. Meer belasting informatie voor gastouders 2015 Als u werkzaamheden verricht als gastouder (freelancer) ontvangt u inkomsten, dit noemen wij resultaat uit overige werkzaamheden. Over de inkomsten van freelancer bent u belasting verschuldigd. De gastouder dient zelf zorg te dragen voor het apart zetten van een maandelijks bedrag als reservering voor de aanslag IB in het jaar dat volgt op het lopende jaar. De vergoeding die u ontvangt dient u aan te geven als andere inkomsten uit arbeid ofwel freelance inkomsten in box 1., Heeft u werkzaamheden als zelfstandig ondernemer, u heeft een winst uit onderneming, dan krijgt u van de belastingdienst een uitnodiging om aangifte te doen als ondernemer. Al deze inkomsten vallen onder inkomen werk en woning in box 1. Indien u aan het urencriterium voldoet van 1225 uur op jaarbasis dan heeft u recht op zelfstandige aftrek 7.280,00, Indien van toepassing de startersaftrek van 2.123,- Eventueel de meewerkaftrek en de MKB-winstvrijstelling van 14% van de winst na toepassing ondernemersaftrek. 6

7 Een heffingskorting is een korting op de te betalen loon- of inkomstenbelasting. De heffingskorting is overigens nooit meer dan het bedrag van de berekende inkomensbelasting plus de premies volksverzekeringen. De algemene heffingskorting is 2.203,-. U kunt de extra kosten (onkosten zoals maaltijden en km-vergoeding) die u maakt voor de kinderopvang aftrekken van uw inkomsten. Om uw onkosten te berekenen kunt u gebruik maken van ons overzicht aftrekposten. Als gastouder is het noodzakelijk dat u bonnen bewaart waarmee u de kosten, die u gemaakt heeft, kunt aantonen. In het voorbeeld gaan wij uit van een percentage van 12%. Arbeidskorting Een belastingplichtige heeft recht op arbeidskorting als hij één van de volgende inkomsten heeft: loon, winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden. Die inkomsten moeten met tegenwoordige arbeid worden genoten. U bereikt in 2015 nog niet de AOW-leeftijd: Loon lager dan dan en lager dan dan en lager dan ,810% X arbeidsinkomen ,679% X (arbeidsinkomen U bereikt in 2015 de AOW leeftijd: Loon lager dan dan en lager dan dan en lager dan ,922% X arbeidsinkomen ,028% X (arbeidsinkomen dan tot arbeidinkomen dan tot ,038% x(arbeidsinkome ) dan dan Inkomensafhankelijke combinatiekorting De inkomensafhankelijke combinatiekorting (ICK) is voor minstverdienende partner (vaak de gastouder zelf) en alleenstaande ouders die de zorg hebben voor kinderen onder de 12 jaar. Het basisbedrag van deze heffingskorting is C 1.033,-,waar u recht op heeft als u met werken een inkomen van tenminste C 4.857,- verdient. Voor elke euro die u meer verdient dan C 4.857,- loopt de ICK met 4% op tot maximaal C 2.152,-. Dit maximale bedrag wordt bereikt bij een inkomen uit werk van circa C ,-. Verdient u minder dan C 4.857,-? Dan heeft u geen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting, tenzij u als zelfstandig ondernemer recht heeft op de zelfstandigenaftrek. Een zelfstandige (met een kind jonger dan 12 jaar) heeft ook bij een belastbare winst die lager is dan C 4.857,- recht op een korting van C 1.033,-. 7

8 Alleenstaande ouderkorting De alleenstaande ouderkorting is met ingang van dit jaar gestopt en zit nu in het kindgebondenbudget, Op de website van de belastingdienst kunt u uitrekenen hoe dit voor u in elkaar zit. De nieuwe regeling kan zowel beter als slechter uitpakken, dat hangt van uw persoonlijke situatie af. Ouderenkorting U heeft recht op de ouderenkorting als u in het aangiftejaar de AOW-leeftijd bereikt en een verzamelinkomen heeft van niet meer dan C ,-. De ouderenkorting bedraagt dit jaar C 1.032,-. Bij een inkomen boven C ,- bedraagt de korting slechts C 152,-.U heeft verder recht op de alleenstaande ouderenkorting als u een AOW-uitkering voor alleenstaanden krijgt. De alleenstaande ouderenkorting bedraagt C 433,-. Zorgverzekeringswet Als,freelancer en ondernemer betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Het percentage voor 2015 is 4,85% (was 5,4% in 2014) de inkomensgrens gaat omhoog naar ,- ( ,-) Uitbreiding vrijwillige voorzetting pensioenregeling Als u als werknemer heeft gewerkt en u begint daarna een eigen bedrijf, kon u 3 jaar lang uw pensioenregeling vrijwillig voortzetten. Nu kunt u 10 jaar lang bij uw oude pensioenfonds pensioen blijven opbouwen. Dit is vooral belangrijk voor u als startende ondernemer. U kunt hierdoor wel minder toevoegen aan uw fiscale oudedagsreserve (FOR). De toevoeging aan uw oudedagsreserve over een kalenderjaar is 9,8% van de winst, een maximum van De toevoeging vermindert u met de pensioenpremie die u al van de winst hebt afgetrokken. De toevoeging is maximaal het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar uitkomt boven de oudedagsreserve aan het begin van het kalenderjaar. Onderstaand enkele voorbeelden wat een gastouder per maand netto kan verdienen, In onderstaande berekeningen is geen rekening gehouden met bijv. de oudedags reserve, of ouderenkorting, inkomstenafhankelijke korting, dit is per aangifte verschillend en afhankelijk van de situatie. 8

9 Voorbeeld berekeningen 2015: inkomen als freelancer jonger dan AOW leeftijd. opvang voor 2 kinderen 18 uur per week bij gastouder in huis bruto jaarinkomen aftrek onkosten Inkomen 8.640, , ,20 belasting 1e schijf tot ,50% over 7603,20 ZVW premie (zorgverzekeringswet) 4,85% over 7603,20 algemene heffingskorting algemene arbeidskorting te betalen loonheffing+zvw aan de belastingdienst 2.775,17 368, ,00-137,61 803,32 803,00 Berekening netto per maand na aftrek belasting inkomen na aftrek belasting te betalen belasting jaarinkomen netto per maand 7.603,00-803, ,00 566,58 9

10 inkomen jonger dan AOW leeftijd opvang voor 3 kinderen, 2 dagen per week in het huis van de ouders bruto jaarinkomen ,00 aftrek onkosten ,80 Inkomen ,20 belasting 1e schijf tot ,50% over ,20 ZVW premie (zorgverzekeringswet) 4,85% over 11827,20 algemene heffingskorting algemene arbeidskorting te betalen loonheffing aan de belastingdienst 4.316,93 573, ,00-0, , ,00 Berekening netto per maand na aftrek belasting inkomen na aftrek belasting te betalen belasting jaarinkomen netto per maand , , ,00 761,58 10

11 eigen onderneming opvang voor 3 kinderen, 2,5 dag per week bij gastouder in huis bruto jaarinkomen aftrek onkosten Inkomen (winst uit onderneming) Zelfstandigenaftrek Startersaftrek alleen de eerste 3 jaar MKB winst vrijstelling 14% v Belastbare winst , , , , , ,00-879, ,00 (berekening belasting) belasting 1e schijf tot ,50% over 5399 Algemene heffingskorting Arbeidskorting Inkomsten belasting ZVW premie (zorgverzekeringswet) 4,85% over 5399,00 te betalen belasting te betalen ZWV premie 1.970, ,64 0,00 0,00 261,85 0,00 262,00 Berekening netto per maand na aftrek belasting Inkomen te betalen belasting Jaarinkomen netto per maand ,60-261, , ,05 Urenstaat bijhouden De ouder moet voor haar belastingaangifte of voor haar werkgever kunnen aantonen hoeveel uren de kinderen zijn opgevangen en hoeveel daarvoor betaald is. Hiervoor worden maandstaten ingevuld of rekeningen opgemaakt die door ouders en gastouder worden ondertekend. 10

12 De volgende kosten zijn aftrekbaar van de belastingen: Gemaakte onkosten worden afgetrokken van het inkomen en hierover hoeft de gastouder dus geen belasting te betalen. Onderstaand enkele voorbeelden; Opleidingskosten Cursus Eerste Hulp aan kinderen Bijdrage aan themabijeenkomst Kosten voor het aanvragen van een Verklaring omtrent gedrag Lunchkosten van de gastkinderen (per gastkind een bedrag van 2 euro per dag en maximaal 16 euro per maand) Speel- en knutselmaterialen EHBO-doos Literatuur (boek/tijdschrift/cursus) over opvoeding Was kosten: de kosten voor het wassen van extra handdoeken, kleding, linnengoed, etc kunnen voor 17 euro per maand worden afgetrokken. Materiaal: handdoeken, reservekleding voor het kind, speelgoed, ledikant, linnengoed, box, flessenwarmer, veiligheidsvoorzieningen zoals een traphekje, etc. Vervoerskosten ( 0,19 per km) Contributies en abonnementen voor het gastkind Schoonmaakkosten: 12,50 euro per maand Investeringen/afschrijvingen: dit zijn uitgaven voor materiaal dat langer dan 1 jaar meegaat en meer dan 450 euro kost. Denk bijvoorbeeld aan een fiets, computer of kinderwagen (geldt niet indien ook prive wordt gebruikt voor eigen kinderen). De kosten voor deze aankopen moeten over vijf jaar worden verdeeld. Wanneer dit materiaal weer wordt verkocht of ingeruild, moet dat bedrag ook worden meegerekend met de inkomsten. Zakelijke kosten: telefoonkosten, verzekeringen, bankkosten, cursussen, administratiekosten etc. Regels - Kindermeubilair of speelgoed zijn alleen af te trekken van de belastingen, wanneer deze spullen niet ook voor eigen gebruik zijn aangeschaft. - Wanneer er meer kinderen worden opgevangen, kunnen de kosten niet zonder meer per kind worden berekend. Let op: Om aan te kunnen tonen dat je deze kosten daadwerkelijk hebt gemaakt, is het belangrijk om van alle uitgaven de betalingsbonnen te bewaren. De Belastingdienst mag namelijk vragen naar een bewijs voor de aftrekkosten. In sommige gevallen mag je ook kosten voor huisvesting aftrekken, maar dit ligt wel wat ingewikkelder. 12

13 1. Inrichtingskosten zoals kindermeubilair en speelgoed mogen dus wel worden afgetrokken, maar inrichtingskosten die niet puur voor het kind zijn bedoeld (overig meubilair, vloerbedekking, wandversiering etc.) kunnen niet worden afgetrokken. 2. Kosten voor huur, energie (gas, water en licht) en verzekeringen kunnen ook niet worden afgetrokken. Maar daar wordt een uitzondering op gemaakt: wanneer de opvang plaatsvindt in een zelfstandig gedeelte van de woning (een ruimte met een eigen ingang of eigen sanitair) zijn al deze kosten wel aftrekbaar. Het gaat dan eigenlijk om een denkbeeldige verhuur van een deel van de eigen woning. Maar wanneer je hiervoor kiest, zijn er ook andere fiscale gevolgen. Neem daarom altijd contact op met een belastingadviseur. Formeel zijn de bovenstaande kosten (nog) niet door de belastingdienst erkend, oftewel er zijn nog geen vaste richtlijnen voor de aftrekposten voor een gastouder. Wilt u gastouder worden, meldt u dan aan bij of kijk op de website of bel telefoonnr Voor gastouders die zelfstandig ondernemer willen worden, hebben wij meer informatie beschikbaar. U kunt contact opnemen met telefoonnr N.B. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie. Belastinginformatie versie 2015 EasyAccounts Dienstverlening 13

Beoordeling van de gastouder als ZZP-er

Beoordeling van de gastouder als ZZP-er Beoordeling van de gastouder als ZZP-er Op 22 augustus 2016 is het Hof in Hoger beroep tot het oordeel gekomen dat een gastouder te weinig zelfstandigheid bezit om een ondernemer te zijn. Naar aanleiding

Nadere informatie

Brochure Gastouderopvang & Belasting

Brochure Gastouderopvang & Belasting Brochure Gastouderopvang & Belasting Brochure gastouderopvang en belasting 2015 Brochure gastouderopvang en belasting 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Inkomsten van gastouders... 5 Algemeen... 5 Winst

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Gastouders en de Belastingdienst

Gastouders en de Belastingdienst Gastouders en de Belastingdienst Freelancer of Ondernemer Start als gastouder altijd je eigen onderneming. Daardoor kun je gebruik maken van allerlei aftrekposten waardoor je veel minder belasting betaalt.

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er Advieswijzer Werken als zzp'er Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag of de zzp er zelfstandige

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Hoeveel moet u omzetten om quitte te spelen?

Hoeveel moet u omzetten om quitte te spelen? 2.3.1. Hoeveel moet u omzetten om quitte te spelen? Als ondernemer wilt u graag weten welke afzet of omzet u moet realiseren om ten minste quitte te spelen. Iedere onderneming heeft vaste kosten (constante

Nadere informatie

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s 17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s FNV KIEM is met 35.000 leden de grootste belangenbehartiger in creatieve sector. Wij bieden: onafhankelijk advies training, scholing collectieve

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2017

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2017 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2017 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Info voor gastouders over

Info voor gastouders over Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten uit overige werkzaamheden)

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Heffingskortingen 2016

Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt een belastingplichtige minder belasting en premies. Een heffingskorting is

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2016

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2016 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2016 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

Werken als zzp er. whitepaper. Alles over de fiscale behandeling van de zzp er

Werken als zzp er. whitepaper. Alles over de fiscale behandeling van de zzp er 18.03.16 Werken als zzp er Alles over de fiscale behandeling van de zzp er whitepaper In dit whitepaper: De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Werken als zzp er

Foederer. Advieswijzer Werken als zzp er Advieswijzer Werken als zzp er De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst. In

Nadere informatie

MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS

MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS Seminar Belastingen Financiering in de creatieve industrie. 18-03-2010 MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS Administratie Financiële administratie Eisen van

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Werken als zzp er. Advieswijzer

Werken als zzp er. Advieswijzer Advieswijzer Werken als zzp er De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst. In

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Welkom bij Tentoo TENTOO

Welkom bij Tentoo TENTOO Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo ZZP-Support zo eenvoudig mogelijk te maken vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening voor zzp ers, onze werkwijze en andere informatie

Nadere informatie

Belasting besparen met Deelstra Jansen

Belasting besparen met Deelstra Jansen Belasting besparen met Deelstra Jansen Onderneming Voor jezelf beginnen, een onderneming starten, is een keuze. Als je die keuze maakt, moet je een reden hebben, een doel en de middelen. En je moet weten

Nadere informatie

JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl. Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008

JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl. Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en niet

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Samen in Business. Starters informatie voor kinderopvang. Administratie & Advies. 12 december 2013

Samen in Business. Starters informatie voor kinderopvang. Administratie & Advies. 12 december 2013 Administratie & Advies Starters informatie voor kinderopvang 12 december 2013 TELEFOON EMAIL WEBSITE Kalmarweg 14-3, 9723 JG Groningen 06-48401281 info@sameninbusiness.nl www.sameninbusiness.nl Voorwoord

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo ZZP-Support zo eenvoudig mogelijk te maken vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening voor zzp ers, onze werkwijze en andere informatie

Nadere informatie

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Onderwerpen Fiscale voordelen inkomstenbelasting en omzetbelasting Sociale zekerheid BTW-aangifte en Kleine ondernemersregeling (KOR) Gebruik van

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 3 april 2015 @BDzakelijk Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Pauze Ondernemen en inkomstenbelasting

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2 Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Heffingskorting Splitsing heffingskorting Middeling Aanslag Verliescompensatie 1 van 2 Binnenjaarse verliescompensatie Binnen een box mogen de

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer? Dan kan er onduidelijkheid zijn of uw opdrachtgever loonbelasting, loonheffingen moet

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

PARTICULIEREN: LETOP

PARTICULIEREN: LETOP PARTICULIEREN: LETOP Gehoor geven aan de brief van de belastingdienst dat u geen aangifte inkomstenbelasting meer hoeft in te dienen kan U geld kosten! De belastingdienst stuurt op basis van de gegevens

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS De succesvolle sportvereniging Levensaders voor succes Voldoende schaal Goed bestuur Goede accommodatie Betrokken vrijwilligers

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Als u kosten maakt voor kinderopvang

Als u kosten maakt voor kinderopvang 2004 Als u kosten maakt Als u kosten maakt in verband met uw werk kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. U mag namelijk onder bepaalde voorwaarden een deel van deze kosten aftrekken. Of dat ook voor

Nadere informatie

Inkomsten als gastouder. Administratie bijhouden. Zakelijke kosten aftrekken

Inkomsten als gastouder. Administratie bijhouden. Zakelijke kosten aftrekken Inkomsten als gastouder U hebt over de inkomsten die u als gastouder hebt verdiend nog geen belasting betaald. U moet daarom aangifte doen voor de inkomstenbelasting. U betaalt dan inkomstenbelasting en

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Laura Hofman Augustus 2017 Inhoudsopgave 1. Gastouderopvang voor gast- en vraagouder(s)... 1 2. Gastouderopvang... 1

Nadere informatie

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo Support voor u zo eenvoudig mogelijk te maken, vindt u in deze brochure een toelichting op

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2015 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie?

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Inkomens van Gastouder (box 1) Inkomsten uit overige werkzaamheden (ROW) Inkomsten winst uit onderneming (WUO)

Inkomens van Gastouder (box 1) Inkomsten uit overige werkzaamheden (ROW) Inkomsten winst uit onderneming (WUO) Gastouders en financiën Er is vaak onduidelijkheid over bruto-inkomen, netto-inkomen en hoeveel belasting te moeten betalen Wat zijn de mogelijke aftrekbare kosten? Veel gastouders komen in aanmerking

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg?

Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg? Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg? Leo Vollebregt Bestuurder Zorg Stichting ZZP Nederland» Opgericht in februari 2006» 35.000 ZZPers, grootste van het land» Samenwerkingsvorm

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis 16-11-2017 Flynth, prettig kennismaken De adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen ondernemers met het realiseren van ambities en doelen.

Nadere informatie

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Belastingen Inkomstenbelasting Tarief box I Belastbaar inkomen Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder van tot % totaal % totaal - 18.945 33,10% 6.270 15,20%

Nadere informatie

Notitie inzake wetsvoorstel Beschikking geen loonheffingen (BGL)

Notitie inzake wetsvoorstel Beschikking geen loonheffingen (BGL) Notitie inzake wetsvoorstel Beschikking geen loonheffingen (BGL) Bestemd voor: alle ZZP ers met een VAR-WUO of een VAR-DGA Opgesteld door: André Kooijman AA en Edwin Kroon AA/RB Datum: 1 oktober 2014 Betreft:

Nadere informatie

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd.

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd. Loonbelasting 2009 Loonbelasting is een aangiftebelasting. Verschil aanslagbelasting en aangiftebelasting Er zijn 2 typen belastingen: aanslag- en aangiftebelastingen. Bij aanslagbelastingen staat het

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 ONDERWERPEN ADMINISTRATIE GEBRUIK AUTO KLEINE ONDERNEMERSREGELING ONDERNEMERSAFTREK INVESTERINGSAFTREK OUDEDAGSRESERVE MIDDELING

Nadere informatie

ADMINISTRATIE EN AFTREKBARE KOSTEN VOOR GASTOUDERS

ADMINISTRATIE EN AFTREKBARE KOSTEN VOOR GASTOUDERS ADMINISTRATIE EN AFTREKBARE KOSTEN VOOR GASTOUDERS Inleiding Hieronder is een overzicht opgenomen van kosten die gastouders in mindering kunnen brengen op de gerealiseerde omzet. Het bijhouden van kosten

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2016 Programma Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 3 Administratie Administratie

Nadere informatie

2.3.3 Telefoonkosten 39 2.3.4 Autokosten 39 2.3.5 Een auto op de balans 39 2.4 Aandachtspunten 40

2.3.3 Telefoonkosten 39 2.3.4 Autokosten 39 2.3.5 Een auto op de balans 39 2.4 Aandachtspunten 40 Inhoud Voorwoord 11 1 Het starten van een onderneming en de administratie 13 1.1 Algemeen 13 1.2 Inschrijven in het Handelsregister 13 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst 15 1.4 Het opzetten van een

Nadere informatie

Informatie voor Gastouders

Informatie voor Gastouders Informatie voor Gastouders Gastouderbureau Haaglanden en Kinderzaken Klaverveld 173 2492 KB Den Haag Haaglanden 088 002000 gob@haaglandenkinderzaken.nl www.gastouderbureauhaaglanden.nl Kinderzaken 088

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 De eerste handelingen van de zzp er / 1 1.1 Algemeen / 1 1.2 Inschrijven in het handelsregister van de onderneming / 1 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst / 3 1.4 Het opzetten

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR GASTOUDERS

INFORMATIE VOOR GASTOUDERS INFORMATIE VOOR GASTOUDERS Gastouderbureau Haaglanden en Kinderzaken Klaverveld 173 2492 KB Den Haag Haaglanden - Telefoon 088 002000 Email: gobhaaglanden@casema.nl www.gastouderbureauhaaglanden.nl Kinderzaken

Nadere informatie

tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies) tarief belastingschijf 2 42% 42%* (10,85% belastingen en 31,15% premies)

tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies) tarief belastingschijf 2 42% 42%* (10,85% belastingen en 31,15% premies) Fiscale cijfers 2014 De definitieve cijfers voor 2014 zijn bekend. Tarieven en schijflengten box 1 Belastingschijf 1 0-19.645 0-19.645 tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies)

Nadere informatie

Maatwerk Bemiddeling

Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang voor Gast- en Vraagouders. Maatwerk Gastouderbemiddeling is een bureau dat regionaal werkzaam is op het gebied van gastouderopvang. Maatwerk richt zich uitsluitend op het regelen

Nadere informatie

SALARISSPECIFICATIE Originele strook

SALARISSPECIFICATIE Originele strook Naam v/d Werkgever Adres Postcode en Woonplaats Loonheffingennummer: 0000000000 BLOK A. 1 SALARISSPECIFICATIE Originele strook Medewerker: 00000 Periode: Januari Datum van: 01-01-2013 Datum t/m: 31-01-2013

Nadere informatie

Beleidsregels Het verrichten van zelfstandige werkzaamheden op bescheiden schaal gemeente Olst-Wijhe

Beleidsregels Het verrichten van zelfstandige werkzaamheden op bescheiden schaal gemeente Olst-Wijhe Vastgesteld door het college op 25 maart 2014 Publicatie in Huis aan Huis op 9 april 2014 Inwerkingtreding op 10 april 2014 Olst-Wijhe, 17 maart 2014 doc. nr.: 14.013240 Het verrichten van zelfstandige

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

1 Belastingplannen 2016

1 Belastingplannen 2016 1 Belastingplannen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingverlaging in de tweede en derde belastingschijf Het tarief in de tweede en derde belastingschijf in de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Kidscasa Gastouderopvang

Kidscasa Gastouderopvang Kidscasa Gastouderopvang Gastouderopvang is kleinschalig en huiselijk. Gastouderopvang is flexibel door de individuele afspraken die er worden gemaakt. Het Gastouderbureau (GOB) van Kidscasa Kinderopvang

Nadere informatie

Starters. Workshop Boekhoudkundige & Fiscale Tips

Starters. Workshop Boekhoudkundige & Fiscale Tips Starters Workshop Boekhoudkundige & Fiscale Tips AGENDA Introductie Finovion Boekhoudkundige tips Opzetten administratie Facturen Fiscale tips Verschil eenmanszaak en BV Auto Bedrijfsruimte thuis FINOVION

Nadere informatie

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen Syllabus IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen 2017 Uitwerking casus 1 1. Berekening loonheffing Loon uit tegenwoordige arbeid 39.071,00 Verschuldigde belasting uit werk Schijf 1 8,40% x 19.922,00

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Kamer van Koophandel Belastingdienst Noord

Kamer van Koophandel Belastingdienst Noord Kamer van Koophandel Belastingdienst Noord Wat gaan we vanavond doen - Kamer van Koophandel - Handige tips - Belastingdienst - Omzetbelasting - Inkomstenbelasting De Kamer van Koophandel laat u altijd

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF 1. December 2007 TAK NIEUWSBRIEF IB ondernemer houd uw uren goed bij, dit levert veel fiscale voordelen op waarmee per jaar honderden euro s kunnen worden bespaard.. Als u wilt voldoen aan het urencriterium

Nadere informatie

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 7 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2008

Fiscale cijfers 2008 ? KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW, BEW, SEW) 2008 2007 Vrijstelling KEW Premie betalingsduur 15 jaar 32.900 32.500 (niet cumulatief) Premie betalingsduur 20 jaar 145.000 143.000? EIGENWONINGFORFAIT

Nadere informatie

"Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt."

Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt. "Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt." (Pieter Klaas Jagersma) Belastingen voor veel starters iets waar ze liever niet over nadenken omdat het niet leuker te maken is en zo ingewikkeld

Nadere informatie